HUIZE ROSA INFO - BRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUIZE ROSA INFO - BRIEF"

Transcriptie

1 HUIZE ROSA INFO - BRIEF APRIL 2011 Van de directie Veiligheid voor cliënt en medewerker is een belangrijk aandachtspunt binnen Huize Rosa. Regelmatig worden medewerkers (bij)geschoold om onveilige situaties te herkennen en indien nodig handelend op te treden. Het is echter ook belangrijk dat cliënten weten waar zij op moeten letten om onveilige situaties bijv. Brand te voorkomen cq dat zij weten hoe te handelen als het brandalarm binnen Huize Rosa afgaat. Om deze reden hebben wij Brandweer Nijmegen gevraagd om hiervoor een informatiebijeenkomst te verzorgen voor cliënten in Huize Rosa. Dit zal plaatsvinden op 20 april in de Tuinkamer. Organisatieadvies In de laatste bestuursvergadering van de VZS is het advies van bureau van Aarle de Laat inzake de toekomstige organisatiestructuur van de Van Zeelandstichting besproken. Het advies heeft betrekking op de huidige organisatie en op de organisatie in de toekomstige nieuwbouw van Huize Rosa. Ten aanzien van de huidige organisatie is opgemerkt dat beide zorgafdelingen Zorg en Meerzorg steeds minder van elkaar verschillen. Beide afdelingen leveren zorg aan cliënten die een complexe zorgvraag en/of intensieve begeleiding nodig hebben. Het flexibel reageren op de veranderingen in zorgzwaarte van cliënten is echter beter mogelijk vanuit één verzorgingsteam. Om deze reden heeft het bestuur besloten dit advies over te nemen en aan de directie gevraagd een Plan van Aanpak voor het samenvoegen van beide zorgafdelingen op te stellen. Naar verwachting zal dit plan in de bestuursvergadering van juni op de agenda staan waarna de uitvoering geleidelijk ter hand genomen zal worden. De overige adviezen uit de rapportage die betrekking hebben op de langere termijn zullen in een volgende vergadering besproken worden. Tussentijdse toets van het Gouden Keurmerk Woensdag 6 april bezoekt mevrouw Chantal Bekker Huize Rosa. Zij komt toetsen of Huize Rosa nog steeds aan de voorwaarden voor het Gouden Keurmerk voldoet. Dat gebeurt deze keer niet zo uitgebreid als vorig jaar: een volledige audit vindt maar eens in de 3 jaar plaats. Het bezoek duurt een ochtend. Mw. Bekker zal dan met enkele medewerkers een gesprek hebben en maakt een rondgang door het huis. Wij hopen u in de volgende infobrief een goed resultaat te kunnen melden. SPAR Supermarkt Onlangs is met SPAR-supermarkt Derks het doen van bestellingen en leveringen ten behoeve van de receptiewinkel van Huize Rosa geëvalueerd. In het assortiment zijn een aantal andere producten opgenomen omdat er nu gebruik wordt gemaakt van een andere inkoopcombinatie. De receptiemedewerkers kunnen nu driemaal per week een bestelling doen. SPAR Derks zal minimaal 3x per week de bestellingen afleveren op maandag, woensdag en vrijdag. Desgewenst is een extra bestelling op naam van een cliënt mogelijk voor een verjaardagsviering etc. Het gehele assortiment van SPAR-Derks is te vinden in hun webwinkel via: Indien u hiervan gebruik maakt worden de boodschappen bij u thuis bezorgd.

2 Samenwerkingsovereenkomst Standvast Wonen Op maandag 28 maart is de samenwerkingsovereenkomst met Standvast Wonen inzake de dienstverlening aan de bewoners van appartementgebouwen Tristan & Isolde getekend. In deze overeenkomst liggen afspraken inzake, de domotica - installatie en de diensten bedrijfshulpverlening, noodhulp & bemiddeling, thuiszorg, maaltijdenservice andere diensten die door Huize Rosa worden geleverd, vast. Dit is de start van een langdurige samenwerking waarbinnen het zorgcontinuüm rondom Huize Rosa gerealiseerd gaat worden. Een gladde ring ofwel trouwring is voor veel mensen een belangrijk sieraad. Het is dan ook jammer als deze ring verloren raakt. Vandaag hebben medewerkers een ring gevonden in Huize Rosa. De ring is voorzien van een datum en enkele onleesbare letters. Bent u een ring verloren dan kunt u deze bij de directie van Huize Rosa terugkrijgen als u de juiste datum kunt noemen. U allen een goede voorbereiding en een zalig Paasfeest, wensend, Henk Swinkels Pasen gebeurde toen toen Jezus de dood overwon Pasen gebeurt nog steeds daar waar mensen mogen horen, zien en ervaren dat het leven verder gaat. Vanuit de Werkgroep Pastoraat wensen wij u toe.. dat u vol vertrouwen op weg mag gaan naar Pasen,.. en dat Pasen voor u een feest van licht en hoop mag zijn! Diny Geboers en Lucy de Klein naar Antoon Vandeputte In memoriam Zr. Auxilia van Gils /

3 Marjo Streefland 1 april Zr. Fransisca Schraven 20 april Zr. Rita Jonkers 3 april Trees Aarden 24 april Zr.Hieronyma Kasteel 5 april Zr. Germana Lehman 27 april Zr. Maria-Rose van Dorst 8 april Deborah Jurriens 27 april Adrie de Jong 9 april Mw. Geurts 27 april Angelique de Bas 11 april Alisan Ozdimir 28 april Jose Mulder Kersten 12 april Ria Pansier Bisseling 29 april Dhr. Theo van Kraaij 18 april Karin Fleuren 29 april Evelien Janssen 20 april Jolande Willems 30 april Mw. H. Buijs Verhuizing naar kamer 310 Zr. Theodora de Jong Kamer 115 Elseriet Beld Capello Verzorgende niv. 3 Loesinda Dions Leerling verzorgende niv. 3 Dinie van Sas Oproepkracht receptie Susanne Lensing Oproepkracht receptie Laura Peters Invalkracht Huishoudelijke Dienst Bericht van de Cliëntenraad Een groot deel van de vergadering van februari werd besteed aan de scores van de gehouden metingen van de zorg in Huize Rosa en de Tevredenheid van de bewoners. Mw. Annelies de Vries had een Powerpointpresentatie (te vergelijken met de vroegere dia s) gemaakt, zodat wij op de muur de resultaten ervan konden zien. In 2008 zijn dezelfde vragen gesteld aan cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Hierdoor is het mogelijk om de uitslagen met elkaar te vergelijken. De vragen hebben betrekking op de zorg, het wonen, de maaltijden, de dienstverlening. De resultaten maken zichtbaar waar de sterke kanten in Huize Rosa liggen en de punten die verbetering behoeven, waar hard aan gewerkt gaat worden. Via de Landelijke Organisatie Cliëntenraden ontvingen we een kaart met tips voor de Brandveiligheid. Iets wat altijd een punt van aandacht blijft, ook in Huize Rosa. Sympathiek was een bedankje van mevrouw Bakker van Gastvrijheid met Sterren. Zij bedankt ons voor de gegeven tijd. Nu maar hopen dat de indruk die Huize Rosa achtergelaten heeft bij mevrouw Bakker en de beoordelingscommissie positief is, waardoor de score van enkele sterren weer gehaald kan worden.

4 Binnen de Cliëntenraad was zuster Aurelia Hermans de Penningmeester. Na haar overlijden heeft zuster Annemaria de Vreede deze taak waargenomen. De vraag is nu of een van de andere leden van de Cliëntenraad de taak wil overnemen. We kunnen er nog over nadenken, want een volgende vergadering komt dit punt weer terug. Tot de volgende keer. ACTIVITEITENAGENDA APRIL 2011 Elke maandagochtend kunt u in de bibliotheek op de 1 e etage tussen 8.30 en uur boeken lenen. Er is keus uit een grote collectie, o.a. grootletterboeken. Als het nodig is kunnen boeken ook op uw kamer bezorgd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met activiteitenbegeleidster Diana Waanders. Jammer, maar het in de vorige nieuwsbrief aangekondigde concert op zondag 3 april van Symphonia gaat niet door. Maandag 4 april In verband met de lezing die om uur begint is het tijdstip van Meer Bewegen voor Ouderen veranderd: van tot uur in de personeelskantine Maandag 4 april uur: informatiebijeenkomst over de Vastenactie 2011 in de tuinkamer. Dhr. Guus Prevoo zal ons informeren over de Vastenactie in het algemeen en Mw. Mia van Rooij zal ingaan op het project in de Filippijnen dat dit jaar met name wordt ondersteund. Zij is als vertegenwoordigster van het bisdom Den Bosch meegereisd naar de Filippijnen, en bezocht op het eiland Mindoro een inheemse bevolkingsgroep van wie het leefgebied bedreigd wordt. De Vastenaktie nu ondersteunt deze groep in hun strijd voor een leefbare, duurzame toekomst. Bewoners van Catharinahof en Tristan en Isolde zijn welkom. Dinsdag 5 april uur: zangmiddag met Trees in de tuinkamer Liefhebbers van zingen komen vanmiddag aan hun trekken. Trees zal de liedjes met haar gitaar begeleiden. Donderdag 7 april Bijeenkomst van de zusters Dominicanessen. De kapel is daarom bezet van tot uur en de tuinkamer vanaf uur. Vrijdag 8 april (en alle volgende vrijdagen) Vanaf uur kunnen cliënten van Huize Rosa die het gezellig vinden om samen te breien in de tuinkamer terecht. Yvonne van Maren is dan aanwezig om u op weg te helpen (als dit nodig is). U kunt uw eigen breiwerk meenemen of iets breien voor het goede doel met het aanwezige materiaal. Bewoners van Catharinahof en Tristan en Isolde zijn welkom tegen vergoeding van de drankjes.

5 Maandag 11 april uur: Meer Bewegen voor Ouderen in de personeelskantine. Woensdag 13 april uur: schilderen in de tuinkamer Vanmiddag staat de maandelijkse schildermiddag weer op de agenda. Grethe Kivit is de enthousiaste begeleider van deze activiteit. Belangstellenden kunnen hun naam doorgeven bij de receptie. We wensen allen veel schilderplezier. Donderdag 14 april uur: bloemstukjes maken in de tuinkamer U kunt het voorjaar in huis halen door het maken van een bloemstukje voor op uw kamer. Aangezien we graag willen weten hoeveel materiaal er aangeschaft moet worden verzoeken wij belangstellenden dit voor 11 april door te geven bij de receptie. Maandag 18 april uur: de kleuters van basisschool de Lanteerne komen op bezoek uur: Meer Bewegen voor Ouderen in de personeelskantine. Dinsdag 19 april uur: spelletjes Vindt u het gezellig om samen met anderen gezelschapsspellen te spelen? Kom dan vanmiddag naar de tuinkamer. Diverse gezelschapsspellen liggen voor u klaar om samen te spelen: rummicub, scrabble, sjoelbak. Ook de mensen die de voorkeur hebben voor een geheugenspel kunnen vanmiddag in de tuinkamer terecht. Bewoners van Catharinahof en Tristan en Isolde zijn welkom tegen vergoeding 2,50 Woensdag 20 april uur: Bijbelmeditatie in de huiskamer van afdeling 1 o.l.v. Diny Geboers. Anders dan anders is de Bijbelmeditatie deze maand niet op de vierde, maar op de derde woensdag van de maand. Woensdag 20 april uur: Brandinstructie in de tuinkamer voor de cliënten van Huize Rosa. De instructeur is Toon Groenen, brandweerman in Nijmegen. Hij geeft allerlei informatie om brandveilig te wonen. Dinsdag 26 april Vanaf uur: gezellig samenzijn Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Er is tijd voor een gezellig en prettig gesprek met elkaar. Op de affiches kunt u lezen wat er op het programma staat. Donderdag 28 april uur: verjaardagviering in de tuinkamer We vieren de verjaardagen van de jarigen in de maand april. Er wordt gebak geserveerd en we hopen op een bijdrage op het gebied van gedicht en/of zang van medebewoners en gasten.

6 Zaterdag 30 april uur: Oranjebingo in de tuinkamer i.v.m. Koninginnedag Nadat u s morgens op TV kunt kijken hoe Koninginnedag in Thorn en Weert wordt gevierd, bent u s middags van harte welkom in de tuinkamer. U kunt vanmiddag een gokje wagen door mee te spelen met de bingo. waarbij leuke prijsjes te winnen zijn. Natuurlijk schenken we een drankje en serveren een lekker hapje. Bewoners van Catharinahof, Tristan en Isolde en bezoek, zijn van harte welkom tegen betaling van 2,50. (s.v.p. per chipknip voldoen). Berichten van de activiteitenbegeleiding. Het jaarlijkse TUINFEEST wordt georganiseerd op zaterdag 2 juli. Tussen tot uur staan allerlei kraampjes met een gevarieerd aanbod klaar om vele bezoekers te verwelkomen: kraampjes met lekkers en leuke artikelen, gebak en snacks, muziek, loterij en andere gok -spelen. Voor o.a. de loterij en verkoop in de rommelkraam kunnen we spullen gebruiken. Als u goede, schone, bruikbare spullen heeft die u kunt missen, dan houden wij ons daarvoor aanbevolen. Deze kunt u vanaf 9 mei afleveren bij ondergetekende. Diana Waanders Activiteitenbegeleidster Huize Rosa

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF APRIL 2012 Van de directie Elk voorjaar is het een drukke tijd in verband met het opstellen van het Document voor Maatschappelijke Verantwoording ofwel het jaarverslag over 2011.

Nadere informatie

Infobrief Juli 2011. Van de directie

Infobrief Juli 2011. Van de directie Infobrief Juli 2011 Van de directie Terwijl ik onderstaande tekst zit te tikken is het een drukte van jewelste in Huize Rosa. Er is veel aanloop van buitenstaanders voor het Tuinfeest dat nu gaande is.

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF Van de directie HUIZE ROSA INFO - BRIEF MEI 2011 In deze periode van het jaar staan wij stil bij de 2 e wereldoorlog en de bevrijding die een eind aan de gruwelen van deze oorlog maakte. Recentelijk is

Nadere informatie

Infobrief September 2011

Infobrief September 2011 Infobrief September 2011 Van de directie In de afgelopen weken is er actie gevoerd om Ricardo Gremmen in staat te stellen om deel te nemen aan een TOPMoment. Hij gaat hierbij al hardlopend naar de top

Nadere informatie

Huize Rosa Infobrief Januari 2012

Huize Rosa Infobrief Januari 2012 Huize Rosa Infobrief Januari 2012 Van de directie Op 7 december had de cliëntenraad een uitstapje ter gelegenheid van het afscheid van Zr. Annemaria de Vreede. Zr. Annemaria had als locatie het Florence

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF APRIL 2013 Van de directie Graag wil ik uw aandacht vragen voor het lenteboeket in de hal van Huize Rosa. Alle bewoners en mantelzorgers hebben een schrijven ontvangen waarin wij

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF JULI 2012

HUIZE ROSA INFO - BRIEF JULI 2012 HUIZE ROSA INFO - BRIEF JULI 2012 Van de directie Drie weken zonder een zakelijke agenda waarbij je dagelijks kunt kiezen wat je zult gaan doen geeft wel enige gewenning. We zijn niet op vakantie geweest

Nadere informatie

Infobrief Juni 2011 Van de directie Logo Huize Rosa Cliëntenraad

Infobrief Juni 2011 Van de directie Logo Huize Rosa Cliëntenraad Infobrief Juni 2011 Van de directie De dag van de verpleging op 12 mei is door velen onder ons ervaren als een fijne dag waarop medewerkers in het zonnetje zijn gezet vanwege hun dagelijkse inzet en betrokkenheid.

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF OKTOBER 2011 Van de directie Na een prachtige vakantie aan het Gardameer in Italië, reden wij op Prinsjesdag terug naar huis. Via de autoradio volgden wij de troonrede en de daarbij,

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF MEI 2013 Van de directie Op 30 april droeg koningin Beatrix haar taak over aan Koning Willem Alexander. Na 33 jaar, dienstbaarheid aan en betrokkenheid bij het Nederlandse volk,

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF MAART 2011 Van de directie Carnaval ofwel Vastenaovond is al sinds honderden jaren een feest waarbij de mensen nog eens de bloemetjes buiten gingen zetten alvorens aan de veertig

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF MAART 2014 Van de directie Op dit moment is carnaval in volle gang. Er worden veel carnavalswagens gebouwd met actuele thema s zoals de Olympische spelen, dorpspolitiek of gewoon

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF OKTOBE BER 2012 Van de directie Op 21 september deden 10 medewerkers van Huize Rosa mee aan de SDB Zorgmarathon in sportcentrum Papendal te Arnhem. De 225 deelnemende teams waren

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF NOVEMBE BER 2012 Van de directie Na terugkeer van een warme vakantie in Turkije zag ik dat de werkzaamheden voor de nieuwbouw ook werkelijk begonnen waren. Het bouwhek was geplaatst,

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF NOVEMBE EMBER 2013 Van de directie In de rooms-katholieke kerk is Allerzielen (2 november) dé dag waarop wij onze dierbare overledenen gedenken. Op die dag gaan veel mensen naar

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF FEBRUARI 2014 Van de directie De eerste maand van het nieuwe jaar is al weer voorbij. Alle beslommeringen van de verhuizing zijn zo goed als achter de rug. Het dagelijkse leven

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF AUGUSTUS 2012 Van de directie In deze zomertijd, ook wel komkommertijd genoemd, geniet iedereen van het zomerse weer en van een overvloed aan sportuitzendingen op Teevee. Na het

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF OKTOBE BER 2013 Van de directie Op 20 september liep een team van Huize Rosa mee bij de SDB Zorgmarathon, die gehouden werd op sportcentrum Papendal te Arnhem. Van de 225 teams

Nadere informatie

INFO - BRIEF MAART 2015

INFO - BRIEF MAART 2015 INFO - BRIEF MRT 2015 We staan aan de vooravond van de tweede verhuizing. De inspectie door de brandweer op 27 februari is goed verlopen en inmiddels hebben we ook al de sleutels in ontvangst genomen.

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede Mei 2015

Activiteiten programma De Meerstede Mei 2015 Vrijdag 1 mei Handwerken en breien voor goede doelen Nel en Dickij zorgen voor gezellige sfeer. Tot 16.00 uur Dinsdag 5 mei Bevrijdingsborrel De grote zaal is open en de vrijwilligers staan voor u klaar.

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF JANUARI 2014 Van de directie Hoewel niemand tijdens de laatste bezichtigingsdagen had gedacht is de oplevering van de nieuwbouw Fase 1 en de verhuizing geheel volgens planning verlopen.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 2010

ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 2010 ACTIVITEITENKALENDER Uitgelicht Vrijdag 3 december 10.30-11.30 uur Branveiligheid instructie door de Brandweer Dinsdag 7 december 13.00-16.00 uur Uitstapje naar de Kerstmarkt Maandag 13 december 10.00-11.00

Nadere informatie

INFO - BRIEF JULI 2014

INFO - BRIEF JULI 2014 INFO - RIEF JULI 2014 VN DE DIRECTIE 18 juni was een belangrijke dag voor Huize Rosa. De auditoren van de St. Perspekt waren in Huize Rosa voor de beoordeling van de zorg- en dienstverlening. Zij hanteren

Nadere informatie

ACTIVITEITENKRANT. Locatie Kasteelhof/De Hof. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw.

ACTIVITEITENKRANT. Locatie Kasteelhof/De Hof. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw. ACTIVITEITENKRANT Locatie Kasteelhof/ Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/actueel Colofon Activiteitenkrant: Jaargang 52, Juni 2016 Zorgcentrum De Kasteelhof

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Januari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Activiteitenplanning Intermezzo December 2015

Activiteitenplanning Intermezzo December 2015 Activiteitenplanning Intermezzo December 2015 Datum Ochtend Middag/Avond Dinsdag 1 Woensdag 2 Vrijdag 4 Vrijdag 4 Vrijdag 4 cliënten van etage 3 met de Vriendenbus. Zin om er even uit te gaan. Geeft u

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk op de locatie Taxandria, maandag

Vrijwilligerswerk op de locatie Taxandria, maandag Vrijwilligerswerk op de locatie Taxandria, maandag Voorleesgroep Groep moet nog opgezet worden, koffie zetten/schenken, cliënten halen/brengen, levendig kunnen voorlezen, zelfstandigheid, affiniteit met

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 Uitgelicht Donderdag 3 mei 19.30-21.30 uur Filmavond Vrijdag 4 mei 11.00-13.00 uur Brunch Vrijdag 4 mei 19.00-20.30 uur Dodenherdenking Donderdag 10 mei 12.30-15.30 uur Uitstapje

Nadere informatie

Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding?

Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding? Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding? De activiteitenbegeleiding van Maarsheerd zorgt er voor dat de activiteiten worden afgestemd op de zorgbehoefte van de bewoners. Het team bestaat uit hiervoor

Nadere informatie

Verenigingen. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Verenigingen. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Verenigingen Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, januari 2008 Inhoud 1. Inleiding 1.1. Aanmelden 1.2. Kosten 2. De verenigingen 2.1. Koersbal 2.2. Kaarten maken 2.3. Handwerken 2.4.

Nadere informatie

De Springplank: info 26 augustus 2015.

De Springplank: info 26 augustus 2015. De Springplank: info 26 augustus 2015. Start schooljaar 2015-2016 We zijn weer begonnen!! We wensen alle leerlingen en ouders een fijn schooljaar toe. Onze nieuwe leerlingen willen we van harte welkom

Nadere informatie

Deel 2 De Voorde. Adresgegevens

Deel 2 De Voorde. Adresgegevens Deel 2 De Voorde Woon- en Zorgcentrum De Voorde ligt op steenworp afstand van het centrum van Coevorden. Het dagelijkse leven in De Voorde laat zich typeren door een gezellige bedrijvigheid in een warme

Nadere informatie

Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen)

Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) ACTIVITEITENAGENDA Januari 2015 Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) Dag Jan. Activiteit Tijd Plaats Donderdag 1 - Nieuwjaarsdag Vrijdag

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 Dinsdag 01 Woensdag 02 Donderdag 03 09.15-10.15 uur Bibliotheek is geopend Bibliotheek 09.30 uur-10.30 uur Inschrijven Diner Rustorant. Het diner is op 8 April

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Mei 2016

Activiteitenprogramma Mei 2016 Activiteitenprogramma Mei 2016 Wiemersheerd, T Hoge Heem, Assieshof, van Leeuwenhof, De Hoven Beste bewoners, aanleun bewoners en belangstellenden, Voor u het maandprogramma van Mei. Ook deze maand hebben

Nadere informatie

ACTIVITEITENAGENDA. Februari 2014. Thema: Winter

ACTIVITEITENAGENDA. Februari 2014. Thema: Winter ACTIVITEITENAGENDA Februari 2014 Thema: Winter Activiteitenagenda Februari 2014 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) Dag Feb. Activiteit Tijd Plaats Maandag 3 - Doove

Nadere informatie

2016 Ontmoeten & Activiteitenkalender Careaz Dr. Jenny Dinxperlo

2016 Ontmoeten & Activiteitenkalender Careaz Dr. Jenny Dinxperlo 2016 Ontmoeten & Activiteitenkalender Careaz Dr. Jenny Dinxperlo Zondag 03 januari Wat? Waar? Kosten Gehele dag Zondags-tref Koffie/ thee met iets lekkers Veensgracht 1 Aanmelden: Niet nodig Maandag 4

Nadere informatie

Activiteitenaanbod zorgcentrum Kempenhof

Activiteitenaanbod zorgcentrum Kempenhof Activiteitenaanbod zorgcentrum Kempenhof Inhoud Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod op zorgcentrum Kempenhof... 4 Activiteitenaanbod

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Activiteiten juni juli 2016

Activiteiten juni juli 2016 Activiteiten juni juli 2016 woensdag donderdag JOURNAAL JUNI WEEK 22 1 juni 09.00 Handwerken in 't Trefpunt. 2 juni 9.15 Meer Bewegen voor Ouderen, Arend Dik zaal. vrijdag 3 juni 14.30 GEEN kruiswoord-

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2011

ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2011 ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2011 Uitgelicht Vrijdag 1 april 16.00-17.00 uur Receptie 25-jarig bestaan Schoorwijckkoor Donderdag 7 april 10.00-12.00 uur Seniyour truien Donderdag 7 april 19.30-21.30 uur

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Vredense Hof - februari 2016

Activiteitenprogramma Vredense Hof - februari 2016 Maandag 1 februari 2016 10.30-11.30 Meer Bewegen Voor Ouderen Grand Café intern gratis 19.30 Bingo Grand Café intern 1ste kaart 1,50 volgende kaart 0,50 Dinsdag 2 februari 2016 9.30-11.00 Bibliotheek Grand

Nadere informatie

Locatie Kweekweg Vrijdagmorgen van 9.00-11.30u. Dagbehandeling De Valk, Lunteren Dagen in overleg van 11.00-12.00u

Locatie Kweekweg Vrijdagmorgen van 9.00-11.30u. Dagbehandeling De Valk, Lunteren Dagen in overleg van 11.00-12.00u Fietsvrijwilliger D.F. 2016-01-21 Creatieve vrijwilliger D.RB. 2015-59 O.K. 2015-56 Enkele bezoekers van dagbehandeling de Valk zouden graag af en toe een ritje op de duofiets maken. De vrijwilliger gaat

Nadere informatie

INFO - BRIEF JANUARI 2016

INFO - BRIEF JANUARI 2016 INFO - RIEF JNURI 2016 2016 een nieuw jaar treedt ons tegemoet Na een gezellige oudjaarsviering in de kapel en de nazit in het Rosarium met een glaasje wijn, advocaat met slagroom en oliebollen werd het

Nadere informatie

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 KlimtorenNieuws locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 In dit nummer: Informatieavonden Website Schoolfruit Schoolmelk

Nadere informatie

Programmaoverzicht half januari en februari 2012

Programmaoverzicht half januari en februari 2012 Programmaoverzicht half januari en februari 2012 maandag 16 januari 11.30 uur Gym op muziek en materiaal onder leiding van Marijke Bakker in de ruimte van het dinsdag 17 januari Koffieconcert in de ontmoetingsruimte

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

Activiteitenaanbod zorgcentrum Kempenhof

Activiteitenaanbod zorgcentrum Kempenhof Activiteitenaanbod zorgcentrum Kempenhof Inhoud Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 2 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod op zorgcentrum Kempenhof... 4 Activiteitenaanbod

Nadere informatie

INFO - BRIEF SEPTEMBER 2014

INFO - BRIEF SEPTEMBER 2014 INFO - RIEF SEPTEMER 2014 Van de directie In Huize Rosa hebben we kunnen merken dat de bouwvakkers weer volop aan de slag zijn. Er is weer volop levendigheid op de bouwplaats en zo af en toe is er ook

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER AUGUSTUS 2011

ACTIVITEITENKALENDER AUGUSTUS 2011 ACTIVITEITENKALENDER Uitgelicht Dinsdag 2 augustus 15.00-16.00 Borreluur Donderdag 4 augustus 16.00-19.00 Indisch eetcafé met een optreden van Mark Lavender Zondag 7 augustus 14.30-16.30 Extra service:

Nadere informatie

Activiteitenbulletin Ewoud en Elisabeth Gasthuis. September en oktober 2015

Activiteitenbulletin Ewoud en Elisabeth Gasthuis. September en oktober 2015 Activiteitenbulletin Ewoud en Elisabeth Gasthuis September en oktober 2015 Welkom in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis Voor uw gemak hebben wij dit activiteitenbulletin samengesteld. Hierin vindt u informatie

Nadere informatie

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Belangrijk

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Belangrijk nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Start schooljaar Informatieochtend Gymtijden Afscheid Damion Hulp ouders gezocht Onderbouwnieuws Middenbouwnieuws Ander nieuws Beste ouders,

Nadere informatie

Programma Juni 2012 DAC Ten Kate

Programma Juni 2012 DAC Ten Kate Programma Juni 2012 DAC Ten Kate ochtend middag Vrijdag 1 Zaterdag 2 Zondag 3 Maandag 4 Ontmoeten,& chillen Dinsdag 5 Woensdag 6 Donderdag 7 Kookworkshop door de meiden van Rochelle We gaan leren hoe we

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBORG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBORG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM Tot slot Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We verwachten dat zowel de organisatie als de vrijwilliger zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dit is een van de basisregels voor een

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

Iemand die een muziekinstrument kan bespelen, op de afdeling staat een piano, daar gaat dus ook de voorkeur naar uit

Iemand die een muziekinstrument kan bespelen, op de afdeling staat een piano, daar gaat dus ook de voorkeur naar uit Vrijwilligerswerk op de locatie Kempenhof, maandag Vervoer van cliënten, intern In staat zijn om een rolstoel te kunnen duwen, cliënten van en naar bijvoorbeeld de kapper/fysio brengen Maandagochtend 9.30-12.00u

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. Terugblik kermis. Nr. 03 23-09-2015

KlimtorenNieuws. Terugblik kermis. Nr. 03 23-09-2015 KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 03 23-09-2015 Terugblik kermis Terugblik kermis Schoolfotgraaf Hoofdluis

Nadere informatie

HORIZON Zorgcentrum Horizon. Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk info@horizonpcs.nl www. horizonpcs.nl. Activiteitengids

HORIZON Zorgcentrum Horizon. Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk info@horizonpcs.nl www. horizonpcs.nl. Activiteitengids HORIZON Zorgcentrum Horizon Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk info@horizonpcs.nl www. horizonpcs.nl Activiteitengids Inhoud Voorwoord 4 Doelgroep, doelstelling, inschrijven, afmelden 5 Kosten 6 Mannenochtend,

Nadere informatie

Weekinfo 31 vrijdag 17 mei 2013 Belangrijke data:

Weekinfo 31 vrijdag 17 mei 2013 Belangrijke data: Weekinfo 31 vrijdag 17 mei 2013 Belangrijke data: In deze week: verkoop schoolfoto s! ICBS De Windroos Galeistraat 2 1503 TJ Zaandam! 075-6169431 @ info@de-windroos.nl 21 mei: Weer naar school, Juf Hanneke

Nadere informatie

Kerstkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes

Kerstkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerstkrant OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerst 2015 Dit is de feestkrant van 2015. In deze krant vindt u alle informatie rondom Sinterklaas en Kerst. Deze krant is voor iedereen, zowel voor ouders/verzorgers

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel April 2014 Franciscusbericht Koningsspelen vrijdag 25 april Vrijdag 25 april doen we met de Franciscusschool mee aan de Koningsspelen. We denken hier een goede invulling te kunnen geven door een sponsorloop

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 schooljaar 2015 2016 27 mei 2016

Nieuwsbrief 9 schooljaar 2015 2016 27 mei 2016 Hoofdweg 94 9678 PP Westerlee 9677 Tel: 0597-431190 Email: obsftvenema@sooog.nl Website: www.ftvenemaschool.nl Nieuwsbrief 9 schooljaar 2015 2016 27 mei 2016 Datum: Activiteit: Bijzonderheden: 7 juni Team

Nadere informatie

9.30 uur Koffiedrinken en de dagopening: t Raedthuys VGPhouders. 10.30 uur Gespreksgroep: Orangerie. Kosten 1.50 VGPhouders.

9.30 uur Koffiedrinken en de dagopening: t Raedthuys VGPhouders. 10.30 uur Gespreksgroep: Orangerie. Kosten 1.50 VGPhouders. April 2016? boveneind@ Maandag 4 april: 9.30 uur Koffiedrinken en de weekopening: o.l.v. dhr. Dieren. VGP-houders koffie 10.30 uur bewegingsactiviteit: Serre. Kosten 1.50, VGPhouders 10.30 uur Zanguurtje:

Nadere informatie

Herema State. Dienstverlening voor senioren

Herema State. Dienstverlening voor senioren Herema State Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012 ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012 Uitgelicht Vrijdag 3 februari Weekafsluiting: Sport en Spel Zondag 5 februari 11:30-12:30 Kerkdienst Woensdag 8 februari 19:00-20:30 Borrelavond voor alle cliënten Donderdag

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout.

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Deel 2 Specifieke informatie over De Schans Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Wonen Bij het woon- en zorgcentrum worden

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. Maandopening december. Sinterklaasfeest

KlimtorenNieuws. Maandopening december. Sinterklaasfeest KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 07 25-11-2015 In dit nummer: Maandopening Sinterklaasfeest Bieb-uitleen

Nadere informatie

PROGRAMMA November 2012

PROGRAMMA November 2012 voor alle jongeren van de RIBW tot en met 27 jaar Je bent van harte Welkom in de Ten Katestraat 6 (telefoon 024-8454952) Loop gerust eens naar binnen om kennis te maken tussen 9.00-16.30 Donderdag 1 nov

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs Sjaloom Nummer: 30 Datum: 18-04-16 Algemeen Belangrijke data: 25 April t/m 06 Mei Meivakantie 16+17 Mei

Nieuwsbrief cbs Sjaloom Nummer: 30 Datum: 18-04-16 Algemeen Belangrijke data: 25 April t/m 06 Mei Meivakantie 16+17 Mei Nieuwsbrief cbs Sjaloom Cursusjaar 2015-2016 Nummer: 30 Datum: 18-04-16 Algemeen Belangrijke data: 19-21 April Cito Eindtoets 22 April Koningsspelen 25 April t/m 06 Mei Meivakantie 06 Mei Juf Marieke is

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen JAARGANG 2014/2015 NUMMER 10 Nieuwsbrief 20 maart 2015 In dit nummer 1 Avond andere schootlijden 2 Nieuwste kinderboeken Avond andere schooltijden 3 Klassenlunch 4 Paaslunch 5 Ulftse vierdaagse 6 Eieractie

Nadere informatie

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw ma 4 09.30-12.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, vrijwilligers en personeel

Nadere informatie

Activiteitenaanbod zorgcentrum Leenderhof

Activiteitenaanbod zorgcentrum Leenderhof Activiteitenaanbod zorgcentrum Leenderhof Inhoud Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod Leenderhof 1 en 2... 4 Activiteitenaanbod Leenderhof 1, 2 en

Nadere informatie

Careyn editie Rozenhof, nummer 130, september 2015

Careyn editie Rozenhof, nummer 130, september 2015 Careyn editie Rozenhof, nummer 130, 2015 Beste bewoner, Mijn naam is Marjo Farenhout, ik ben 62 jaar en moeder Van 2 volwassen dochters Cantal en Joycee. Ook ben ik een trotse oma van Jim, Liz, Ben en

Nadere informatie

Groep 3. Juni 2015. Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F

Groep 3. Juni 2015. Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F Juni 2015 Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F Groep 3 Nog 6 weken en dan is het alweer zomervakantie. De tijd vliegt voorbij! De komende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Maand programma. maart 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. maart 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw di 1 10.00-12.00 uur Bingo Deelname E 5,-. * wo 2, 16, 30 13.00-17.30 uur Bridge-inloop

Nadere informatie

Activiteitenaanbod. Voor bewoners van woonzorgcentrum Sint Joseph Achterveld

Activiteitenaanbod. Voor bewoners van woonzorgcentrum Sint Joseph Achterveld Activiteitenaanbod Voor bewoners van woonzorgcentrum Sint Joseph Achterveld Inleiding Sint Joseph organiseert tal van activiteiten voor haar bewoners. In deze brochure vindt u een handig overzicht van

Nadere informatie

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl Ac viteitengids De Uiterton Seizoen 2014-2015 www.woonzorgflevoland.nl U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in De Uiterton voor het seizoen September

Nadere informatie

Weekbrief. Donderdag 17 december 2015. Activiteitenoverzicht. Aanwezigheid directie / MIB

Weekbrief. Donderdag 17 december 2015. Activiteitenoverzicht. Aanwezigheid directie / MIB Donderdag 17 december 2015 Weekbrief Activiteitenoverzicht 19 december t/m 3 januari Kerstvakantie 4 januari Luizenpluizen Aanwezigheid directie / MIB Woensdag 6 januari Donderdag 7 januari Woensdag 6

Nadere informatie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Over Crimpenersteyn Crimpenersteyn bestaat uit een verzorgingshuis met vier afdelingen/woonlagen, een verpleeghuis met een somatische afdeling, een psychogeriatrische

Nadere informatie

INFO - BRIEF FEBRUARI 2015

INFO - BRIEF FEBRUARI 2015 INFO - BRIEF FEBRURI 2015 Van de bestuurder In de afgelopen weken zijn er flinke vorderingen gemaakt in de bouw van het tweede gedeelte van de nieuwbouw van Huize Rosa. llerlei vaklieden zijn druk in de

Nadere informatie

INHOUD. Activiteiten 2e kwartaal 2014 De Vlasgaard

INHOUD. Activiteiten 2e kwartaal 2014 De Vlasgaard INHOUD Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Activiteitenaanbod op locatie De Vlasgaard... 4 Activiteitenaanbod i.s.m. andere organisaties... 9 De agenda voor de komende periode... 11 1 VOORWOORD Dit informatieboekje

Nadere informatie

Vacatures vrijwilligers week 23-2016

Vacatures vrijwilligers week 23-2016 DE BOGEN De Bogen In overleg na 14.30u PG + Verzorging Maatje Voor een zeer slechtziende mevrouw zijn wij op zoek naar een maatje om een wandeling te maken, te puzzelen, een praatje te maken e.d. DE VLASGAARD

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012 ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012 Uitgelicht Zondag 5 februari Thuisbioscoop: Heb medelij Jet! Dinsdag 7 februari 15.00-16.00 Borreluur Zondag 12 februari Theemiddag met optreden van Arthuro Dinsdag 14

Nadere informatie

Assenrade. De naam Assenrade is een afgeleide van de naam van de voormalige burgemeesterswoning in Brummen.

Assenrade. De naam Assenrade is een afgeleide van de naam van de voormalige burgemeesterswoning in Brummen. VERSIE 2.0/februari 2012 2 Welkom Assenrade U bent van harte welkom in verpleegunit Assenrade. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze verpleegunit

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 7 april 2014

Nieuwsbrief 15 7 april 2014 Leerresultaten op De Drieslag Als school toetsen wij regelmatig in hoeverre de kinderen de aangeboden lesstof beheersen. Aan de hand van de resultaten kijken wij welke onderdelen worden beheerst en aan

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012 ACTIVITEITENKALENDER Uitgelicht Woensdag 1 februari 09.00-11.00 Gezamenlijk ontbijt Maandag 13 februari 18.30-20.30 Carnavalsfeest Dinsdag 14 februari 10.00-11.30 Valentijnsdag Woensdag 15 februari 12.00-13.30

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015

Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015 Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015 Jarigen! 30-01 Edith goep 1-2B 30-01 Loïs groep 8A 31-01 Eva groep 4A 01-02 Jens groep 4B 01-02 Noor groep 6B 01-02 Zazou groep 1-2C 02-02 Tara groep 4A

Nadere informatie

De Vraagwijzer Maaltijdservice Weert

De Vraagwijzer Maaltijdservice Weert De Vraagwijzer Maaltijdservice Weert Informatie Gezond eten kan ook lekker zijn Gezond eten levert een belangrijke bijdrage aan een gezond leven. Kies bewust voor een gezonde voeding, maar geniet ook van

Nadere informatie

Camping De Eenhoorn Activiteiten programma 2016

Camping De Eenhoorn Activiteiten programma 2016 Camping De Eenhoorn Activiteiten programma 2016 Beste gasten van Camping De Eenhoorn, Ook dit seizoen bieden wij weer een gevarieerd activiteitenprogramma met leuke en gezellige evenementen voor alle leeftijden.

Nadere informatie

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda PPEL digitale nieuwsbrief openbare basisschool het ogelijn jaargang 21 nummer 02 week 39 donderdag 24 september 2015 OUDERAVOND GROEP 1-2 In het begin van het nieuwe schooljaar vinden de KLASSIKALE OUDERAVONDEN

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen.

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen. VERSIE 4.0/januari 2014 2 Welkom De Deuderick U bent van harte welkom in verpleegunit De Deuderick. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze

Nadere informatie

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken.

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken. Beste ouder(s)/ verzorger(s), Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2015. De afgelopen periode hebben de kleuters met veel energie gewerkt over verschillende thema s. Over welke thema

Nadere informatie