HUIZE ROSA INFO - BRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUIZE ROSA INFO - BRIEF"

Transcriptie

1 HUIZE ROSA INFO - BRIEF APRIL 2011 Van de directie Veiligheid voor cliënt en medewerker is een belangrijk aandachtspunt binnen Huize Rosa. Regelmatig worden medewerkers (bij)geschoold om onveilige situaties te herkennen en indien nodig handelend op te treden. Het is echter ook belangrijk dat cliënten weten waar zij op moeten letten om onveilige situaties bijv. Brand te voorkomen cq dat zij weten hoe te handelen als het brandalarm binnen Huize Rosa afgaat. Om deze reden hebben wij Brandweer Nijmegen gevraagd om hiervoor een informatiebijeenkomst te verzorgen voor cliënten in Huize Rosa. Dit zal plaatsvinden op 20 april in de Tuinkamer. Organisatieadvies In de laatste bestuursvergadering van de VZS is het advies van bureau van Aarle de Laat inzake de toekomstige organisatiestructuur van de Van Zeelandstichting besproken. Het advies heeft betrekking op de huidige organisatie en op de organisatie in de toekomstige nieuwbouw van Huize Rosa. Ten aanzien van de huidige organisatie is opgemerkt dat beide zorgafdelingen Zorg en Meerzorg steeds minder van elkaar verschillen. Beide afdelingen leveren zorg aan cliënten die een complexe zorgvraag en/of intensieve begeleiding nodig hebben. Het flexibel reageren op de veranderingen in zorgzwaarte van cliënten is echter beter mogelijk vanuit één verzorgingsteam. Om deze reden heeft het bestuur besloten dit advies over te nemen en aan de directie gevraagd een Plan van Aanpak voor het samenvoegen van beide zorgafdelingen op te stellen. Naar verwachting zal dit plan in de bestuursvergadering van juni op de agenda staan waarna de uitvoering geleidelijk ter hand genomen zal worden. De overige adviezen uit de rapportage die betrekking hebben op de langere termijn zullen in een volgende vergadering besproken worden. Tussentijdse toets van het Gouden Keurmerk Woensdag 6 april bezoekt mevrouw Chantal Bekker Huize Rosa. Zij komt toetsen of Huize Rosa nog steeds aan de voorwaarden voor het Gouden Keurmerk voldoet. Dat gebeurt deze keer niet zo uitgebreid als vorig jaar: een volledige audit vindt maar eens in de 3 jaar plaats. Het bezoek duurt een ochtend. Mw. Bekker zal dan met enkele medewerkers een gesprek hebben en maakt een rondgang door het huis. Wij hopen u in de volgende infobrief een goed resultaat te kunnen melden. SPAR Supermarkt Onlangs is met SPAR-supermarkt Derks het doen van bestellingen en leveringen ten behoeve van de receptiewinkel van Huize Rosa geëvalueerd. In het assortiment zijn een aantal andere producten opgenomen omdat er nu gebruik wordt gemaakt van een andere inkoopcombinatie. De receptiemedewerkers kunnen nu driemaal per week een bestelling doen. SPAR Derks zal minimaal 3x per week de bestellingen afleveren op maandag, woensdag en vrijdag. Desgewenst is een extra bestelling op naam van een cliënt mogelijk voor een verjaardagsviering etc. Het gehele assortiment van SPAR-Derks is te vinden in hun webwinkel via: Indien u hiervan gebruik maakt worden de boodschappen bij u thuis bezorgd.

2 Samenwerkingsovereenkomst Standvast Wonen Op maandag 28 maart is de samenwerkingsovereenkomst met Standvast Wonen inzake de dienstverlening aan de bewoners van appartementgebouwen Tristan & Isolde getekend. In deze overeenkomst liggen afspraken inzake, de domotica - installatie en de diensten bedrijfshulpverlening, noodhulp & bemiddeling, thuiszorg, maaltijdenservice andere diensten die door Huize Rosa worden geleverd, vast. Dit is de start van een langdurige samenwerking waarbinnen het zorgcontinuüm rondom Huize Rosa gerealiseerd gaat worden. Een gladde ring ofwel trouwring is voor veel mensen een belangrijk sieraad. Het is dan ook jammer als deze ring verloren raakt. Vandaag hebben medewerkers een ring gevonden in Huize Rosa. De ring is voorzien van een datum en enkele onleesbare letters. Bent u een ring verloren dan kunt u deze bij de directie van Huize Rosa terugkrijgen als u de juiste datum kunt noemen. U allen een goede voorbereiding en een zalig Paasfeest, wensend, Henk Swinkels Pasen gebeurde toen toen Jezus de dood overwon Pasen gebeurt nog steeds daar waar mensen mogen horen, zien en ervaren dat het leven verder gaat. Vanuit de Werkgroep Pastoraat wensen wij u toe.. dat u vol vertrouwen op weg mag gaan naar Pasen,.. en dat Pasen voor u een feest van licht en hoop mag zijn! Diny Geboers en Lucy de Klein naar Antoon Vandeputte In memoriam Zr. Auxilia van Gils /

3 Marjo Streefland 1 april Zr. Fransisca Schraven 20 april Zr. Rita Jonkers 3 april Trees Aarden 24 april Zr.Hieronyma Kasteel 5 april Zr. Germana Lehman 27 april Zr. Maria-Rose van Dorst 8 april Deborah Jurriens 27 april Adrie de Jong 9 april Mw. Geurts 27 april Angelique de Bas 11 april Alisan Ozdimir 28 april Jose Mulder Kersten 12 april Ria Pansier Bisseling 29 april Dhr. Theo van Kraaij 18 april Karin Fleuren 29 april Evelien Janssen 20 april Jolande Willems 30 april Mw. H. Buijs Verhuizing naar kamer 310 Zr. Theodora de Jong Kamer 115 Elseriet Beld Capello Verzorgende niv. 3 Loesinda Dions Leerling verzorgende niv. 3 Dinie van Sas Oproepkracht receptie Susanne Lensing Oproepkracht receptie Laura Peters Invalkracht Huishoudelijke Dienst Bericht van de Cliëntenraad Een groot deel van de vergadering van februari werd besteed aan de scores van de gehouden metingen van de zorg in Huize Rosa en de Tevredenheid van de bewoners. Mw. Annelies de Vries had een Powerpointpresentatie (te vergelijken met de vroegere dia s) gemaakt, zodat wij op de muur de resultaten ervan konden zien. In 2008 zijn dezelfde vragen gesteld aan cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Hierdoor is het mogelijk om de uitslagen met elkaar te vergelijken. De vragen hebben betrekking op de zorg, het wonen, de maaltijden, de dienstverlening. De resultaten maken zichtbaar waar de sterke kanten in Huize Rosa liggen en de punten die verbetering behoeven, waar hard aan gewerkt gaat worden. Via de Landelijke Organisatie Cliëntenraden ontvingen we een kaart met tips voor de Brandveiligheid. Iets wat altijd een punt van aandacht blijft, ook in Huize Rosa. Sympathiek was een bedankje van mevrouw Bakker van Gastvrijheid met Sterren. Zij bedankt ons voor de gegeven tijd. Nu maar hopen dat de indruk die Huize Rosa achtergelaten heeft bij mevrouw Bakker en de beoordelingscommissie positief is, waardoor de score van enkele sterren weer gehaald kan worden.

4 Binnen de Cliëntenraad was zuster Aurelia Hermans de Penningmeester. Na haar overlijden heeft zuster Annemaria de Vreede deze taak waargenomen. De vraag is nu of een van de andere leden van de Cliëntenraad de taak wil overnemen. We kunnen er nog over nadenken, want een volgende vergadering komt dit punt weer terug. Tot de volgende keer. ACTIVITEITENAGENDA APRIL 2011 Elke maandagochtend kunt u in de bibliotheek op de 1 e etage tussen 8.30 en uur boeken lenen. Er is keus uit een grote collectie, o.a. grootletterboeken. Als het nodig is kunnen boeken ook op uw kamer bezorgd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met activiteitenbegeleidster Diana Waanders. Jammer, maar het in de vorige nieuwsbrief aangekondigde concert op zondag 3 april van Symphonia gaat niet door. Maandag 4 april In verband met de lezing die om uur begint is het tijdstip van Meer Bewegen voor Ouderen veranderd: van tot uur in de personeelskantine Maandag 4 april uur: informatiebijeenkomst over de Vastenactie 2011 in de tuinkamer. Dhr. Guus Prevoo zal ons informeren over de Vastenactie in het algemeen en Mw. Mia van Rooij zal ingaan op het project in de Filippijnen dat dit jaar met name wordt ondersteund. Zij is als vertegenwoordigster van het bisdom Den Bosch meegereisd naar de Filippijnen, en bezocht op het eiland Mindoro een inheemse bevolkingsgroep van wie het leefgebied bedreigd wordt. De Vastenaktie nu ondersteunt deze groep in hun strijd voor een leefbare, duurzame toekomst. Bewoners van Catharinahof en Tristan en Isolde zijn welkom. Dinsdag 5 april uur: zangmiddag met Trees in de tuinkamer Liefhebbers van zingen komen vanmiddag aan hun trekken. Trees zal de liedjes met haar gitaar begeleiden. Donderdag 7 april Bijeenkomst van de zusters Dominicanessen. De kapel is daarom bezet van tot uur en de tuinkamer vanaf uur. Vrijdag 8 april (en alle volgende vrijdagen) Vanaf uur kunnen cliënten van Huize Rosa die het gezellig vinden om samen te breien in de tuinkamer terecht. Yvonne van Maren is dan aanwezig om u op weg te helpen (als dit nodig is). U kunt uw eigen breiwerk meenemen of iets breien voor het goede doel met het aanwezige materiaal. Bewoners van Catharinahof en Tristan en Isolde zijn welkom tegen vergoeding van de drankjes.

5 Maandag 11 april uur: Meer Bewegen voor Ouderen in de personeelskantine. Woensdag 13 april uur: schilderen in de tuinkamer Vanmiddag staat de maandelijkse schildermiddag weer op de agenda. Grethe Kivit is de enthousiaste begeleider van deze activiteit. Belangstellenden kunnen hun naam doorgeven bij de receptie. We wensen allen veel schilderplezier. Donderdag 14 april uur: bloemstukjes maken in de tuinkamer U kunt het voorjaar in huis halen door het maken van een bloemstukje voor op uw kamer. Aangezien we graag willen weten hoeveel materiaal er aangeschaft moet worden verzoeken wij belangstellenden dit voor 11 april door te geven bij de receptie. Maandag 18 april uur: de kleuters van basisschool de Lanteerne komen op bezoek uur: Meer Bewegen voor Ouderen in de personeelskantine. Dinsdag 19 april uur: spelletjes Vindt u het gezellig om samen met anderen gezelschapsspellen te spelen? Kom dan vanmiddag naar de tuinkamer. Diverse gezelschapsspellen liggen voor u klaar om samen te spelen: rummicub, scrabble, sjoelbak. Ook de mensen die de voorkeur hebben voor een geheugenspel kunnen vanmiddag in de tuinkamer terecht. Bewoners van Catharinahof en Tristan en Isolde zijn welkom tegen vergoeding 2,50 Woensdag 20 april uur: Bijbelmeditatie in de huiskamer van afdeling 1 o.l.v. Diny Geboers. Anders dan anders is de Bijbelmeditatie deze maand niet op de vierde, maar op de derde woensdag van de maand. Woensdag 20 april uur: Brandinstructie in de tuinkamer voor de cliënten van Huize Rosa. De instructeur is Toon Groenen, brandweerman in Nijmegen. Hij geeft allerlei informatie om brandveilig te wonen. Dinsdag 26 april Vanaf uur: gezellig samenzijn Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Er is tijd voor een gezellig en prettig gesprek met elkaar. Op de affiches kunt u lezen wat er op het programma staat. Donderdag 28 april uur: verjaardagviering in de tuinkamer We vieren de verjaardagen van de jarigen in de maand april. Er wordt gebak geserveerd en we hopen op een bijdrage op het gebied van gedicht en/of zang van medebewoners en gasten.

6 Zaterdag 30 april uur: Oranjebingo in de tuinkamer i.v.m. Koninginnedag Nadat u s morgens op TV kunt kijken hoe Koninginnedag in Thorn en Weert wordt gevierd, bent u s middags van harte welkom in de tuinkamer. U kunt vanmiddag een gokje wagen door mee te spelen met de bingo. waarbij leuke prijsjes te winnen zijn. Natuurlijk schenken we een drankje en serveren een lekker hapje. Bewoners van Catharinahof, Tristan en Isolde en bezoek, zijn van harte welkom tegen betaling van 2,50. (s.v.p. per chipknip voldoen). Berichten van de activiteitenbegeleiding. Het jaarlijkse TUINFEEST wordt georganiseerd op zaterdag 2 juli. Tussen tot uur staan allerlei kraampjes met een gevarieerd aanbod klaar om vele bezoekers te verwelkomen: kraampjes met lekkers en leuke artikelen, gebak en snacks, muziek, loterij en andere gok -spelen. Voor o.a. de loterij en verkoop in de rommelkraam kunnen we spullen gebruiken. Als u goede, schone, bruikbare spullen heeft die u kunt missen, dan houden wij ons daarvoor aanbevolen. Deze kunt u vanaf 9 mei afleveren bij ondergetekende. Diana Waanders Activiteitenbegeleidster Huize Rosa

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF APRIL 2012 Van de directie Elk voorjaar is het een drukke tijd in verband met het opstellen van het Document voor Maatschappelijke Verantwoording ofwel het jaarverslag over 2011.

Nadere informatie

Infobrief Juli 2011. Van de directie

Infobrief Juli 2011. Van de directie Infobrief Juli 2011 Van de directie Terwijl ik onderstaande tekst zit te tikken is het een drukte van jewelste in Huize Rosa. Er is veel aanloop van buitenstaanders voor het Tuinfeest dat nu gaande is.

Nadere informatie

Infobrief September 2011

Infobrief September 2011 Infobrief September 2011 Van de directie In de afgelopen weken is er actie gevoerd om Ricardo Gremmen in staat te stellen om deel te nemen aan een TOPMoment. Hij gaat hierbij al hardlopend naar de top

Nadere informatie

Huize Rosa Infobrief Januari 2012

Huize Rosa Infobrief Januari 2012 Huize Rosa Infobrief Januari 2012 Van de directie Op 7 december had de cliëntenraad een uitstapje ter gelegenheid van het afscheid van Zr. Annemaria de Vreede. Zr. Annemaria had als locatie het Florence

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF MEI 2013 Van de directie Op 30 april droeg koningin Beatrix haar taak over aan Koning Willem Alexander. Na 33 jaar, dienstbaarheid aan en betrokkenheid bij het Nederlandse volk,

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF OKTOBE BER 2012 Van de directie Op 21 september deden 10 medewerkers van Huize Rosa mee aan de SDB Zorgmarathon in sportcentrum Papendal te Arnhem. De 225 deelnemende teams waren

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF MAART 2014 Van de directie Op dit moment is carnaval in volle gang. Er worden veel carnavalswagens gebouwd met actuele thema s zoals de Olympische spelen, dorpspolitiek of gewoon

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF NOVEMBE EMBER 2013 Van de directie In de rooms-katholieke kerk is Allerzielen (2 november) dé dag waarop wij onze dierbare overledenen gedenken. Op die dag gaan veel mensen naar

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF FEBRUARI 2014 Van de directie De eerste maand van het nieuwe jaar is al weer voorbij. Alle beslommeringen van de verhuizing zijn zo goed als achter de rug. Het dagelijkse leven

Nadere informatie

INFO - BRIEF MAART 2015

INFO - BRIEF MAART 2015 INFO - BRIEF MRT 2015 We staan aan de vooravond van de tweede verhuizing. De inspectie door de brandweer op 27 februari is goed verlopen en inmiddels hebben we ook al de sleutels in ontvangst genomen.

Nadere informatie

HUIZE ROSA INFO - BRIEF

HUIZE ROSA INFO - BRIEF HUIZE ROSA INFO - BRIEF JANUARI 2014 Van de directie Hoewel niemand tijdens de laatste bezichtigingsdagen had gedacht is de oplevering van de nieuwbouw Fase 1 en de verhuizing geheel volgens planning verlopen.

Nadere informatie

INFO - BRIEF JULI 2014

INFO - BRIEF JULI 2014 INFO - RIEF JULI 2014 VN DE DIRECTIE 18 juni was een belangrijke dag voor Huize Rosa. De auditoren van de St. Perspekt waren in Huize Rosa voor de beoordeling van de zorg- en dienstverlening. Zij hanteren

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 2010

ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 2010 ACTIVITEITENKALENDER Uitgelicht Vrijdag 3 december 10.30-11.30 uur Branveiligheid instructie door de Brandweer Dinsdag 7 december 13.00-16.00 uur Uitstapje naar de Kerstmarkt Maandag 13 december 10.00-11.00

Nadere informatie

Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding?

Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding? Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding? De activiteitenbegeleiding van Maarsheerd zorgt er voor dat de activiteiten worden afgestemd op de zorgbehoefte van de bewoners. Het team bestaat uit hiervoor

Nadere informatie

Verenigingen. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Verenigingen. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Verenigingen Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, januari 2008 Inhoud 1. Inleiding 1.1. Aanmelden 1.2. Kosten 2. De verenigingen 2.1. Koersbal 2.2. Kaarten maken 2.3. Handwerken 2.4.

Nadere informatie

Activiteitenplanning Intermezzo December 2015

Activiteitenplanning Intermezzo December 2015 Activiteitenplanning Intermezzo December 2015 Datum Ochtend Middag/Avond Dinsdag 1 Woensdag 2 Vrijdag 4 Vrijdag 4 Vrijdag 4 cliënten van etage 3 met de Vriendenbus. Zin om er even uit te gaan. Geeft u

Nadere informatie

Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen)

Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) ACTIVITEITENAGENDA Januari 2015 Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) Dag Jan. Activiteit Tijd Plaats Donderdag 1 - Nieuwjaarsdag Vrijdag

Nadere informatie

De Springplank: info 26 augustus 2015.

De Springplank: info 26 augustus 2015. De Springplank: info 26 augustus 2015. Start schooljaar 2015-2016 We zijn weer begonnen!! We wensen alle leerlingen en ouders een fijn schooljaar toe. Onze nieuwe leerlingen willen we van harte welkom

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

Deel 2 De Voorde. Adresgegevens

Deel 2 De Voorde. Adresgegevens Deel 2 De Voorde Woon- en Zorgcentrum De Voorde ligt op steenworp afstand van het centrum van Coevorden. Het dagelijkse leven in De Voorde laat zich typeren door een gezellige bedrijvigheid in een warme

Nadere informatie

Activiteitenaanbod zorgcentrum Kempenhof

Activiteitenaanbod zorgcentrum Kempenhof Activiteitenaanbod zorgcentrum Kempenhof Inhoud Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod op zorgcentrum Kempenhof... 4 Activiteitenaanbod

Nadere informatie

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 Dinsdag 01 Woensdag 02 Donderdag 03 09.15-10.15 uur Bibliotheek is geopend Bibliotheek 09.30 uur-10.30 uur Inschrijven Diner Rustorant. Het diner is op 8 April

Nadere informatie

2016 Ontmoeten & Activiteitenkalender Careaz Dr. Jenny Dinxperlo

2016 Ontmoeten & Activiteitenkalender Careaz Dr. Jenny Dinxperlo 2016 Ontmoeten & Activiteitenkalender Careaz Dr. Jenny Dinxperlo Zondag 03 januari Wat? Waar? Kosten Gehele dag Zondags-tref Koffie/ thee met iets lekkers Veensgracht 1 Aanmelden: Niet nodig Maandag 4

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

INFO - BRIEF JANUARI 2016

INFO - BRIEF JANUARI 2016 INFO - RIEF JNURI 2016 2016 een nieuw jaar treedt ons tegemoet Na een gezellige oudjaarsviering in de kapel en de nazit in het Rosarium met een glaasje wijn, advocaat met slagroom en oliebollen werd het

Nadere informatie

Locatie Kweekweg Vrijdagmorgen van 9.00-11.30u. Dagbehandeling De Valk, Lunteren Dagen in overleg van 11.00-12.00u

Locatie Kweekweg Vrijdagmorgen van 9.00-11.30u. Dagbehandeling De Valk, Lunteren Dagen in overleg van 11.00-12.00u Fietsvrijwilliger D.F. 2016-01-21 Creatieve vrijwilliger D.RB. 2015-59 O.K. 2015-56 Enkele bezoekers van dagbehandeling de Valk zouden graag af en toe een ritje op de duofiets maken. De vrijwilliger gaat

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2011

ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2011 ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2011 Uitgelicht Vrijdag 1 april 16.00-17.00 uur Receptie 25-jarig bestaan Schoorwijckkoor Donderdag 7 april 10.00-12.00 uur Seniyour truien Donderdag 7 april 19.30-21.30 uur

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER AUGUSTUS 2011

ACTIVITEITENKALENDER AUGUSTUS 2011 ACTIVITEITENKALENDER Uitgelicht Dinsdag 2 augustus 15.00-16.00 Borreluur Donderdag 4 augustus 16.00-19.00 Indisch eetcafé met een optreden van Mark Lavender Zondag 7 augustus 14.30-16.30 Extra service:

Nadere informatie

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel April 2014 Franciscusbericht Koningsspelen vrijdag 25 april Vrijdag 25 april doen we met de Franciscusschool mee aan de Koningsspelen. We denken hier een goede invulling te kunnen geven door een sponsorloop

Nadere informatie

Activiteitenbulletin Ewoud en Elisabeth Gasthuis. September en oktober 2015

Activiteitenbulletin Ewoud en Elisabeth Gasthuis. September en oktober 2015 Activiteitenbulletin Ewoud en Elisabeth Gasthuis September en oktober 2015 Welkom in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis Voor uw gemak hebben wij dit activiteitenbulletin samengesteld. Hierin vindt u informatie

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBORG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBORG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM Tot slot Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We verwachten dat zowel de organisatie als de vrijwilliger zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dit is een van de basisregels voor een

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

Iemand die een muziekinstrument kan bespelen, op de afdeling staat een piano, daar gaat dus ook de voorkeur naar uit

Iemand die een muziekinstrument kan bespelen, op de afdeling staat een piano, daar gaat dus ook de voorkeur naar uit Vrijwilligerswerk op de locatie Kempenhof, maandag Vervoer van cliënten, intern In staat zijn om een rolstoel te kunnen duwen, cliënten van en naar bijvoorbeeld de kapper/fysio brengen Maandagochtend 9.30-12.00u

Nadere informatie

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 KlimtorenNieuws locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 In dit nummer: Informatieavonden Website Schoolfruit Schoolmelk

Nadere informatie

HORIZON Zorgcentrum Horizon. Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk info@horizonpcs.nl www. horizonpcs.nl. Activiteitengids

HORIZON Zorgcentrum Horizon. Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk info@horizonpcs.nl www. horizonpcs.nl. Activiteitengids HORIZON Zorgcentrum Horizon Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk info@horizonpcs.nl www. horizonpcs.nl Activiteitengids Inhoud Voorwoord 4 Doelgroep, doelstelling, inschrijven, afmelden 5 Kosten 6 Mannenochtend,

Nadere informatie

Weekinfo 31 vrijdag 17 mei 2013 Belangrijke data:

Weekinfo 31 vrijdag 17 mei 2013 Belangrijke data: Weekinfo 31 vrijdag 17 mei 2013 Belangrijke data: In deze week: verkoop schoolfoto s! ICBS De Windroos Galeistraat 2 1503 TJ Zaandam! 075-6169431 @ info@de-windroos.nl 21 mei: Weer naar school, Juf Hanneke

Nadere informatie

Kerstkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes

Kerstkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerstkrant OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerst 2015 Dit is de feestkrant van 2015. In deze krant vindt u alle informatie rondom Sinterklaas en Kerst. Deze krant is voor iedereen, zowel voor ouders/verzorgers

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012 ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012 Uitgelicht Vrijdag 3 februari Weekafsluiting: Sport en Spel Zondag 5 februari 11:30-12:30 Kerkdienst Woensdag 8 februari 19:00-20:30 Borrelavond voor alle cliënten Donderdag

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. Maandopening december. Sinterklaasfeest

KlimtorenNieuws. Maandopening december. Sinterklaasfeest KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 07 25-11-2015 In dit nummer: Maandopening Sinterklaasfeest Bieb-uitleen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen JAARGANG 2014/2015 NUMMER 10 Nieuwsbrief 20 maart 2015 In dit nummer 1 Avond andere schootlijden 2 Nieuwste kinderboeken Avond andere schooltijden 3 Klassenlunch 4 Paaslunch 5 Ulftse vierdaagse 6 Eieractie

Nadere informatie

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw ma 4 09.30-12.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, vrijwilligers en personeel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 7 april 2014

Nieuwsbrief 15 7 april 2014 Leerresultaten op De Drieslag Als school toetsen wij regelmatig in hoeverre de kinderen de aangeboden lesstof beheersen. Aan de hand van de resultaten kijken wij welke onderdelen worden beheerst en aan

Nadere informatie

Activiteitenaanbod zorgcentrum Leenderhof

Activiteitenaanbod zorgcentrum Leenderhof Activiteitenaanbod zorgcentrum Leenderhof Inhoud Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod Leenderhof 1 en 2... 4 Activiteitenaanbod Leenderhof 1, 2 en

Nadere informatie

Careyn editie Rozenhof, nummer 130, september 2015

Careyn editie Rozenhof, nummer 130, september 2015 Careyn editie Rozenhof, nummer 130, 2015 Beste bewoner, Mijn naam is Marjo Farenhout, ik ben 62 jaar en moeder Van 2 volwassen dochters Cantal en Joycee. Ook ben ik een trotse oma van Jim, Liz, Ben en

Nadere informatie

Groep 3. Juni 2015. Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F

Groep 3. Juni 2015. Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F Juni 2015 Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F Groep 3 Nog 6 weken en dan is het alweer zomervakantie. De tijd vliegt voorbij! De komende

Nadere informatie

Activiteitenaanbod. Voor bewoners van woonzorgcentrum Sint Joseph Achterveld

Activiteitenaanbod. Voor bewoners van woonzorgcentrum Sint Joseph Achterveld Activiteitenaanbod Voor bewoners van woonzorgcentrum Sint Joseph Achterveld Inleiding Sint Joseph organiseert tal van activiteiten voor haar bewoners. In deze brochure vindt u een handig overzicht van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl Ac viteitengids De Uiterton Seizoen 2014-2015 www.woonzorgflevoland.nl U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in De Uiterton voor het seizoen September

Nadere informatie

Weekbrief. Donderdag 17 december 2015. Activiteitenoverzicht. Aanwezigheid directie / MIB

Weekbrief. Donderdag 17 december 2015. Activiteitenoverzicht. Aanwezigheid directie / MIB Donderdag 17 december 2015 Weekbrief Activiteitenoverzicht 19 december t/m 3 januari Kerstvakantie 4 januari Luizenpluizen Aanwezigheid directie / MIB Woensdag 6 januari Donderdag 7 januari Woensdag 6

Nadere informatie

INFO - BRIEF FEBRUARI 2015

INFO - BRIEF FEBRUARI 2015 INFO - BRIEF FEBRURI 2015 Van de bestuurder In de afgelopen weken zijn er flinke vorderingen gemaakt in de bouw van het tweede gedeelte van de nieuwbouw van Huize Rosa. llerlei vaklieden zijn druk in de

Nadere informatie

Herema State. Dienstverlening voor senioren

Herema State. Dienstverlening voor senioren Herema State Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

INHOUD. Activiteiten 2e kwartaal 2014 De Vlasgaard

INHOUD. Activiteiten 2e kwartaal 2014 De Vlasgaard INHOUD Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Activiteitenaanbod op locatie De Vlasgaard... 4 Activiteitenaanbod i.s.m. andere organisaties... 9 De agenda voor de komende periode... 11 1 VOORWOORD Dit informatieboekje

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout.

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Deel 2 Specifieke informatie over De Schans Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Wonen Bij het woon- en zorgcentrum worden

Nadere informatie

basisschool de Beundert

basisschool de Beundert basisschool de Beundert februari 2010 In dit nummer: Van de directie -actie Haïti -einde bevallingsverlof -klimaatproject -schoolfotograaf Welkom op school Van de groepen Carnaval De Wizard of Oz Oudervereniging

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012 ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012 Uitgelicht Zondag 5 februari Thuisbioscoop: Heb medelij Jet! Dinsdag 7 februari 15.00-16.00 Borreluur Zondag 12 februari Theemiddag met optreden van Arthuro Dinsdag 14

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2012 ACTIVITEITENKALENDER Uitgelicht Woensdag 1 februari 09.00-11.00 Gezamenlijk ontbijt Maandag 13 februari 18.30-20.30 Carnavalsfeest Dinsdag 14 februari 10.00-11.30 Valentijnsdag Woensdag 15 februari 12.00-13.30

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

ACTIVITEITENAANBOD ZORGCENTRUM DE BOGEN

ACTIVITEITENAANBOD ZORGCENTRUM DE BOGEN ACTIVITEITENAANBOD ZORGCENTRUM DE BOGEN INHOUD Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen... 1 Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod op

Nadere informatie

De Vraagwijzer Maaltijdservice Weert

De Vraagwijzer Maaltijdservice Weert De Vraagwijzer Maaltijdservice Weert Informatie Gezond eten kan ook lekker zijn Gezond eten levert een belangrijke bijdrage aan een gezond leven. Kies bewust voor een gezonde voeding, maar geniet ook van

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen Datum: 9 februari 2015 Nieuwsbrief 12 Jaargang: 6 REHOBODE In en om school Juf Herma is nog steeds ziek. Zij heeft de ziekte van Ménière. De vervanging wordt gedaan door juf Sandra. Per dag en per week

Nadere informatie

H utnieuws 3 2015-2016

H utnieuws 3 2015-2016 o.b.s. De Boomhut 6 november 2015 H utnieuws 3 2015-2016 Locatie Bernhardlaan 10 6824 LE Arnhem 026-4433102 Locatie Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 In dit nummer: Gezocht... Nieuwe leden ouderraad

Nadere informatie

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 5 - september/oktober 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 5 Inhoud: 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender December 2015 DINSDAG 1 DECEMBER 09.15-11.45 uur Internetcafé Persoonlijke begeleiding bij het, momenteel een wachtlijst 9.30-11.30 uur Hobbycafé Gezellig samen

Nadere informatie

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij. Aan: Van: Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.nl info 12 schooljaar 2014-2015 Betreft Het schooljaar Vakantie-rooster 2015-2016 Groep

Nadere informatie

Ac viteitengids Hanzeborg. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl

Ac viteitengids Hanzeborg. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl Ac viteitengids Hanzeborg Seizoen 2014-2015 www.woonzorgflevoland.nl U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in de Hanzeborg voor het seizoen September

Nadere informatie

De Regenboog. Algemeen. Boog nr. 5 04-01-2016

De Regenboog. Algemeen. Boog nr. 5 04-01-2016 De Regenboog De Regenboog Tijmstraat 1 5571 HS Bergeijk Tel. 0497-574914 info@bsderegenboogbergeijk.nl www.bsderegenboogbergeijk.nl Boog nr. 5 04-01-2016 Algemeen Voorlezen A.s. woensdag wordt er weer

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Februari 2014, jr 5 - no 5

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Februari 2014, jr 5 - no 5 Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo Februari 2014, jr 5 - no 5 Laatste week Op dit moment brengen we de laatste dagen door in ons oude gebouw. We zijn heel erg trots op ons nieuwe gebouw, maar we kunnen een

Nadere informatie

Vacatures vrijwilligers

Vacatures vrijwilligers 1 Vacatures vrijwilligers Omschrijving: Contactvrijwilliger voor de locatie Kempenhof, wel vaste dagen/tijdstippen Taken, vaardigheden: Betrokken, sociaal vaardig, overzicht behouden, empathisch vermogen

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen.

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. Deel 2 Specifieke informatie over De Wanne Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. De zorginstelling heeft 44 zorgappartementen en verhuurt

Nadere informatie

Hieronder staan de activiteiten beschreven. Lees ze maar eens door en geef je op via ouderraad@montessorischooloosterhout.nl. Alvast bedankt!!!

Hieronder staan de activiteiten beschreven. Lees ze maar eens door en geef je op via ouderraad@montessorischooloosterhout.nl. Alvast bedankt!!! Algemeen Beste ouders, Gedurende het hele jaar worden op school diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd. De organisatie en coördinatie liggen in eerste instantie bij het team van leerkrachten

Nadere informatie

Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015

Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015 Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015 Jarigen! 30-01 Edith goep 1-2B 30-01 Loïs groep 8A 31-01 Eva groep 4A 01-02 Jens groep 4B 01-02 Noor groep 6B 01-02 Zazou groep 1-2C 02-02 Tara groep 4A

Nadere informatie

Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen

Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen Inhoud Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen... 1 Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod op

Nadere informatie

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014!

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! Regel van de week Wij houden ons aan gemaakte afspraken. ALGEMEEN Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! U bent van

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week.

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. 5 september 2014 Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. Algemeen nieuws De scholen zijn weer begonnen Het was nog wel even wennen: de wekker moet

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede Oktober 2015

Activiteiten programma De Meerstede Oktober 2015 Donderdag 1 oktober A&H mode U kunt weer komen kijken en kopen bij het modehuis A&H. Zij hebben mooie kleding die zij graag aan u laten zien. Tijd 14.00 uur Tot 15.30 uur Vrijdag 2 oktober Dickij en Nel

Nadere informatie

BASISSCHOOL: Kalender belangrijke data:

BASISSCHOOL: Kalender belangrijke data: ARTikel is de nieuwsbrief van IKC De Ark. Juli 2014, nr. 7. Kalender belangrijke data: BASISSCHOOL: Maandag 1 juli - Spreekmiddag/avond derde rapport. Dinsdag 2 juli - Spreekmiddag derde rapport. Vrijdag

Nadere informatie

ACTIVITEITENAANBOD ZORGCENTRUM LEENDERHOF

ACTIVITEITENAANBOD ZORGCENTRUM LEENDERHOF ACTIVITEITENAANBOD ZORGCENTRUM LEENDERHOF 1 Inhoud Activiteitenaanbod zorgcentrum Leenderhof... 1 Voorwoord... 3 Voor elk wat wils... 3 Valkenhofpas... 4 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 4 Activiteitenaanbod

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen.

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen. VERSIE 4.0/januari 2014 2 Welkom De Deuderick U bent van harte welkom in verpleegunit De Deuderick. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze

Nadere informatie

Deze week hebben we ook fijne gesprekken gevoerd met ouders tijdens de oudergesprekken.

Deze week hebben we ook fijne gesprekken gevoerd met ouders tijdens de oudergesprekken. Nr. 4 Vrijdag 20 november 2015 Agenda Basisschool de Blinkerd, Troelstrastraat 13, 5344 GK Oss, 0412-691635, www.deblinkerd-oss.nl Do. 26 nov.: Uitstapje naar de kinderboerderij: groep 3. Woe. 25 nov:

Nadere informatie

Kerkje. Beste ouders van groep 4/5 en 6,.. en beste ouders van groep 7 en 8,

Kerkje. Beste ouders van groep 4/5 en 6,.. en beste ouders van groep 7 en 8, OEC. BASISSCHOOL t Prisma locatie Overwhere GASINJETSTRAAT 1-3 1442 WN PURMEREND TEL 0299 421982 Email:locatieoverwhere@prismapurmerend.nl Website : www. prismapurmerend.nl Wat vindt u onder andere in

Nadere informatie

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer. www.wegwijzerzeist.nl

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer. www.wegwijzerzeist.nl Op het Prikbord Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl KOM (Kind Op Maandag): Dat kun je niet maken Prikbord 5, 30-10-2012 40 dagen lang is Mozes op de berg Sinaï. De mensen van het volk worden

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

februari 2015 dinsdag 17 krokusvakantie woensdag 18 krokusvakantie donderdag 19 krokusvakantie maandag 23 18.00 uur oudergesprekken woensdag 25

februari 2015 dinsdag 17 krokusvakantie woensdag 18 krokusvakantie donderdag 19 krokusvakantie maandag 23 18.00 uur oudergesprekken woensdag 25 februari 2015 zondag 1 maandag 16 krokusvakantie maandag 2 17.30-19.00 uur inloop avond nieuwe ouders 19.30 uur ouderavond gr. 5a en 5b dinsdag 17 krokusvakantie dinsdag 3 10.00-11.30 en 14.00-15.00 uur

Nadere informatie

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs De school waar onze dromen werkelijkheid worden NIEUWSBRIEF Schooljaar 2014-2015 Donderdag 18 september Nummer 02 Vanuit de directie Informatieavonden In alle groepen is een informatieavond geweest en

Nadere informatie

schooljaar 2014 2015 6 februari 2015

schooljaar 2014 2015 6 februari 2015 obs De Spiegel Brikstraat 6 1503 BK Zaandam 075-6164781 info@obsdespiegel.org www.obsdespiegel.org Belangrijke data: AGENDA schooljaar 2014 2015 6 februari 2015 Afsluiting Week van de poëzie Dinsdag 3

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Doelstellingen. Locatie. Alle activiteiten starten op bij Aan de Linde. Het adres is: Klompenstraat 1 6265 NE Eckelrade

Doelstellingen. Locatie. Alle activiteiten starten op bij Aan de Linde. Het adres is: Klompenstraat 1 6265 NE Eckelrade Activiteiten programma Wonen en Jong volwassenen 2016 Op vraag van onze bewoners, Talenten die individuele begeleidingen krijgen en de Talenten die een dagbesteding volgens bij Talent hebben wij een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Namens het gehele team van SBO Wending wensen wij u een fijne vakantie!

Namens het gehele team van SBO Wending wensen wij u een fijne vakantie! Geachte ouders en verzorgers, Nieuwsbrief 7 schooljaar 2014-2015 Laatste nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 Volgende week is de laatste schoolweek van het schooljaar. Voor de schoolverlaters is het de afsluiting

Nadere informatie

ACTIVITEITENAANBOD ZORGCENTRUM KEMPENHOF

ACTIVITEITENAANBOD ZORGCENTRUM KEMPENHOF ACTIVITEITENAANBOD ZORGCENTRUM KEMPENHOF INHOUD Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod op zorgcentrum Kempenhof... 4 Activiteitenaanbod

Nadere informatie

Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc)

Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc) Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc) Gelijk vanaf de officiële opening op zaterdag 17 september 2011 is het Senioren Ontmoetingspunt in cultuurcluster t Brewinc een groot

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verhuizing De Burght Oostburg - Breskens. Nr. 2 26 april 2007. Geachte lezer,

Nieuwsbrief Verhuizing De Burght Oostburg - Breskens. Nr. 2 26 april 2007. Geachte lezer, Nieuwsbrief Verhuizing De Burght Oostburg - Breskens Nr. 2 26 april 2007 Geachte lezer, Hierbij treft u de 2 e Nieuwsbrief aan i.v.m. de tijdelijke verhuizing van De Burght naar Breskens. De Nieuwsbrief

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

OBS de Erasmus voor openbaar, steengoed en vrolijk onderwijs!

OBS de Erasmus voor openbaar, steengoed en vrolijk onderwijs! OBS de Erasmus voor openbaar, steengoed en vrolijk onderwijs! Het Digimusje 11 maandag 04-01-2016 Voor in de agenda! Maandag 4 januari Wij gaan weer naar school! Maandag 4 januari Start voorbereidingsperiode

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : FEBRUARI 2010

NIEUWSBRIEF : FEBRUARI 2010 NIEUWSBRIEF : FEBRUARI 2010 Geachte ouders/verzorgers, In deze nieuwsbrief, de eerste die wij in 2010 uitgeven, treft U o.a. informatie aan over de CITO -eindtoets en de adviesgesprekken m.b.t. de leerlingen

Nadere informatie