HUIZE ROSA INFO - BRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUIZE ROSA INFO - BRIEF"

Transcriptie

1 HUIZE ROSA INFO - BRIEF APRIL 2011 Van de directie Veiligheid voor cliënt en medewerker is een belangrijk aandachtspunt binnen Huize Rosa. Regelmatig worden medewerkers (bij)geschoold om onveilige situaties te herkennen en indien nodig handelend op te treden. Het is echter ook belangrijk dat cliënten weten waar zij op moeten letten om onveilige situaties bijv. Brand te voorkomen cq dat zij weten hoe te handelen als het brandalarm binnen Huize Rosa afgaat. Om deze reden hebben wij Brandweer Nijmegen gevraagd om hiervoor een informatiebijeenkomst te verzorgen voor cliënten in Huize Rosa. Dit zal plaatsvinden op 20 april in de Tuinkamer. Organisatieadvies In de laatste bestuursvergadering van de VZS is het advies van bureau van Aarle de Laat inzake de toekomstige organisatiestructuur van de Van Zeelandstichting besproken. Het advies heeft betrekking op de huidige organisatie en op de organisatie in de toekomstige nieuwbouw van Huize Rosa. Ten aanzien van de huidige organisatie is opgemerkt dat beide zorgafdelingen Zorg en Meerzorg steeds minder van elkaar verschillen. Beide afdelingen leveren zorg aan cliënten die een complexe zorgvraag en/of intensieve begeleiding nodig hebben. Het flexibel reageren op de veranderingen in zorgzwaarte van cliënten is echter beter mogelijk vanuit één verzorgingsteam. Om deze reden heeft het bestuur besloten dit advies over te nemen en aan de directie gevraagd een Plan van Aanpak voor het samenvoegen van beide zorgafdelingen op te stellen. Naar verwachting zal dit plan in de bestuursvergadering van juni op de agenda staan waarna de uitvoering geleidelijk ter hand genomen zal worden. De overige adviezen uit de rapportage die betrekking hebben op de langere termijn zullen in een volgende vergadering besproken worden. Tussentijdse toets van het Gouden Keurmerk Woensdag 6 april bezoekt mevrouw Chantal Bekker Huize Rosa. Zij komt toetsen of Huize Rosa nog steeds aan de voorwaarden voor het Gouden Keurmerk voldoet. Dat gebeurt deze keer niet zo uitgebreid als vorig jaar: een volledige audit vindt maar eens in de 3 jaar plaats. Het bezoek duurt een ochtend. Mw. Bekker zal dan met enkele medewerkers een gesprek hebben en maakt een rondgang door het huis. Wij hopen u in de volgende infobrief een goed resultaat te kunnen melden. SPAR Supermarkt Onlangs is met SPAR-supermarkt Derks het doen van bestellingen en leveringen ten behoeve van de receptiewinkel van Huize Rosa geëvalueerd. In het assortiment zijn een aantal andere producten opgenomen omdat er nu gebruik wordt gemaakt van een andere inkoopcombinatie. De receptiemedewerkers kunnen nu driemaal per week een bestelling doen. SPAR Derks zal minimaal 3x per week de bestellingen afleveren op maandag, woensdag en vrijdag. Desgewenst is een extra bestelling op naam van een cliënt mogelijk voor een verjaardagsviering etc. Het gehele assortiment van SPAR-Derks is te vinden in hun webwinkel via: Indien u hiervan gebruik maakt worden de boodschappen bij u thuis bezorgd.

2 Samenwerkingsovereenkomst Standvast Wonen Op maandag 28 maart is de samenwerkingsovereenkomst met Standvast Wonen inzake de dienstverlening aan de bewoners van appartementgebouwen Tristan & Isolde getekend. In deze overeenkomst liggen afspraken inzake, de domotica - installatie en de diensten bedrijfshulpverlening, noodhulp & bemiddeling, thuiszorg, maaltijdenservice andere diensten die door Huize Rosa worden geleverd, vast. Dit is de start van een langdurige samenwerking waarbinnen het zorgcontinuüm rondom Huize Rosa gerealiseerd gaat worden. Een gladde ring ofwel trouwring is voor veel mensen een belangrijk sieraad. Het is dan ook jammer als deze ring verloren raakt. Vandaag hebben medewerkers een ring gevonden in Huize Rosa. De ring is voorzien van een datum en enkele onleesbare letters. Bent u een ring verloren dan kunt u deze bij de directie van Huize Rosa terugkrijgen als u de juiste datum kunt noemen. U allen een goede voorbereiding en een zalig Paasfeest, wensend, Henk Swinkels Pasen gebeurde toen toen Jezus de dood overwon Pasen gebeurt nog steeds daar waar mensen mogen horen, zien en ervaren dat het leven verder gaat. Vanuit de Werkgroep Pastoraat wensen wij u toe.. dat u vol vertrouwen op weg mag gaan naar Pasen,.. en dat Pasen voor u een feest van licht en hoop mag zijn! Diny Geboers en Lucy de Klein naar Antoon Vandeputte In memoriam Zr. Auxilia van Gils /

3 Marjo Streefland 1 april Zr. Fransisca Schraven 20 april Zr. Rita Jonkers 3 april Trees Aarden 24 april Zr.Hieronyma Kasteel 5 april Zr. Germana Lehman 27 april Zr. Maria-Rose van Dorst 8 april Deborah Jurriens 27 april Adrie de Jong 9 april Mw. Geurts 27 april Angelique de Bas 11 april Alisan Ozdimir 28 april Jose Mulder Kersten 12 april Ria Pansier Bisseling 29 april Dhr. Theo van Kraaij 18 april Karin Fleuren 29 april Evelien Janssen 20 april Jolande Willems 30 april Mw. H. Buijs Verhuizing naar kamer 310 Zr. Theodora de Jong Kamer 115 Elseriet Beld Capello Verzorgende niv. 3 Loesinda Dions Leerling verzorgende niv. 3 Dinie van Sas Oproepkracht receptie Susanne Lensing Oproepkracht receptie Laura Peters Invalkracht Huishoudelijke Dienst Bericht van de Cliëntenraad Een groot deel van de vergadering van februari werd besteed aan de scores van de gehouden metingen van de zorg in Huize Rosa en de Tevredenheid van de bewoners. Mw. Annelies de Vries had een Powerpointpresentatie (te vergelijken met de vroegere dia s) gemaakt, zodat wij op de muur de resultaten ervan konden zien. In 2008 zijn dezelfde vragen gesteld aan cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Hierdoor is het mogelijk om de uitslagen met elkaar te vergelijken. De vragen hebben betrekking op de zorg, het wonen, de maaltijden, de dienstverlening. De resultaten maken zichtbaar waar de sterke kanten in Huize Rosa liggen en de punten die verbetering behoeven, waar hard aan gewerkt gaat worden. Via de Landelijke Organisatie Cliëntenraden ontvingen we een kaart met tips voor de Brandveiligheid. Iets wat altijd een punt van aandacht blijft, ook in Huize Rosa. Sympathiek was een bedankje van mevrouw Bakker van Gastvrijheid met Sterren. Zij bedankt ons voor de gegeven tijd. Nu maar hopen dat de indruk die Huize Rosa achtergelaten heeft bij mevrouw Bakker en de beoordelingscommissie positief is, waardoor de score van enkele sterren weer gehaald kan worden.

4 Binnen de Cliëntenraad was zuster Aurelia Hermans de Penningmeester. Na haar overlijden heeft zuster Annemaria de Vreede deze taak waargenomen. De vraag is nu of een van de andere leden van de Cliëntenraad de taak wil overnemen. We kunnen er nog over nadenken, want een volgende vergadering komt dit punt weer terug. Tot de volgende keer. ACTIVITEITENAGENDA APRIL 2011 Elke maandagochtend kunt u in de bibliotheek op de 1 e etage tussen 8.30 en uur boeken lenen. Er is keus uit een grote collectie, o.a. grootletterboeken. Als het nodig is kunnen boeken ook op uw kamer bezorgd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met activiteitenbegeleidster Diana Waanders. Jammer, maar het in de vorige nieuwsbrief aangekondigde concert op zondag 3 april van Symphonia gaat niet door. Maandag 4 april In verband met de lezing die om uur begint is het tijdstip van Meer Bewegen voor Ouderen veranderd: van tot uur in de personeelskantine Maandag 4 april uur: informatiebijeenkomst over de Vastenactie 2011 in de tuinkamer. Dhr. Guus Prevoo zal ons informeren over de Vastenactie in het algemeen en Mw. Mia van Rooij zal ingaan op het project in de Filippijnen dat dit jaar met name wordt ondersteund. Zij is als vertegenwoordigster van het bisdom Den Bosch meegereisd naar de Filippijnen, en bezocht op het eiland Mindoro een inheemse bevolkingsgroep van wie het leefgebied bedreigd wordt. De Vastenaktie nu ondersteunt deze groep in hun strijd voor een leefbare, duurzame toekomst. Bewoners van Catharinahof en Tristan en Isolde zijn welkom. Dinsdag 5 april uur: zangmiddag met Trees in de tuinkamer Liefhebbers van zingen komen vanmiddag aan hun trekken. Trees zal de liedjes met haar gitaar begeleiden. Donderdag 7 april Bijeenkomst van de zusters Dominicanessen. De kapel is daarom bezet van tot uur en de tuinkamer vanaf uur. Vrijdag 8 april (en alle volgende vrijdagen) Vanaf uur kunnen cliënten van Huize Rosa die het gezellig vinden om samen te breien in de tuinkamer terecht. Yvonne van Maren is dan aanwezig om u op weg te helpen (als dit nodig is). U kunt uw eigen breiwerk meenemen of iets breien voor het goede doel met het aanwezige materiaal. Bewoners van Catharinahof en Tristan en Isolde zijn welkom tegen vergoeding van de drankjes.

5 Maandag 11 april uur: Meer Bewegen voor Ouderen in de personeelskantine. Woensdag 13 april uur: schilderen in de tuinkamer Vanmiddag staat de maandelijkse schildermiddag weer op de agenda. Grethe Kivit is de enthousiaste begeleider van deze activiteit. Belangstellenden kunnen hun naam doorgeven bij de receptie. We wensen allen veel schilderplezier. Donderdag 14 april uur: bloemstukjes maken in de tuinkamer U kunt het voorjaar in huis halen door het maken van een bloemstukje voor op uw kamer. Aangezien we graag willen weten hoeveel materiaal er aangeschaft moet worden verzoeken wij belangstellenden dit voor 11 april door te geven bij de receptie. Maandag 18 april uur: de kleuters van basisschool de Lanteerne komen op bezoek uur: Meer Bewegen voor Ouderen in de personeelskantine. Dinsdag 19 april uur: spelletjes Vindt u het gezellig om samen met anderen gezelschapsspellen te spelen? Kom dan vanmiddag naar de tuinkamer. Diverse gezelschapsspellen liggen voor u klaar om samen te spelen: rummicub, scrabble, sjoelbak. Ook de mensen die de voorkeur hebben voor een geheugenspel kunnen vanmiddag in de tuinkamer terecht. Bewoners van Catharinahof en Tristan en Isolde zijn welkom tegen vergoeding 2,50 Woensdag 20 april uur: Bijbelmeditatie in de huiskamer van afdeling 1 o.l.v. Diny Geboers. Anders dan anders is de Bijbelmeditatie deze maand niet op de vierde, maar op de derde woensdag van de maand. Woensdag 20 april uur: Brandinstructie in de tuinkamer voor de cliënten van Huize Rosa. De instructeur is Toon Groenen, brandweerman in Nijmegen. Hij geeft allerlei informatie om brandveilig te wonen. Dinsdag 26 april Vanaf uur: gezellig samenzijn Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Er is tijd voor een gezellig en prettig gesprek met elkaar. Op de affiches kunt u lezen wat er op het programma staat. Donderdag 28 april uur: verjaardagviering in de tuinkamer We vieren de verjaardagen van de jarigen in de maand april. Er wordt gebak geserveerd en we hopen op een bijdrage op het gebied van gedicht en/of zang van medebewoners en gasten.

6 Zaterdag 30 april uur: Oranjebingo in de tuinkamer i.v.m. Koninginnedag Nadat u s morgens op TV kunt kijken hoe Koninginnedag in Thorn en Weert wordt gevierd, bent u s middags van harte welkom in de tuinkamer. U kunt vanmiddag een gokje wagen door mee te spelen met de bingo. waarbij leuke prijsjes te winnen zijn. Natuurlijk schenken we een drankje en serveren een lekker hapje. Bewoners van Catharinahof, Tristan en Isolde en bezoek, zijn van harte welkom tegen betaling van 2,50. (s.v.p. per chipknip voldoen). Berichten van de activiteitenbegeleiding. Het jaarlijkse TUINFEEST wordt georganiseerd op zaterdag 2 juli. Tussen tot uur staan allerlei kraampjes met een gevarieerd aanbod klaar om vele bezoekers te verwelkomen: kraampjes met lekkers en leuke artikelen, gebak en snacks, muziek, loterij en andere gok -spelen. Voor o.a. de loterij en verkoop in de rommelkraam kunnen we spullen gebruiken. Als u goede, schone, bruikbare spullen heeft die u kunt missen, dan houden wij ons daarvoor aanbevolen. Deze kunt u vanaf 9 mei afleveren bij ondergetekende. Diana Waanders Activiteitenbegeleidster Huize Rosa

Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling

Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling Versiedatum: 05-12-2013 1 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van de verpleegafdeling van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Akkerleven Inhoud 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6 1.4 Daar heeft

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34 is een uitgave van Woonzorgcentrum de Lichtenberg Zorgkaart Tijden veranderen. Voorheen hadden de meeste woonzorgcentra en verpleeghuizen lange wachtlijsten. Dit is niet meer zo. Door veranderd overheidsbeleid

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: 05-12-2013 Pagina 1 van 38 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 33; 18-06-2012 Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie genoemde

Nadere informatie

Informatie voor de toekomstige cliënt

Informatie voor de toekomstige cliënt Wij zorgen ervoor dat u zich thuis voelt! Informatie voor de toekomstige cliënt Inhoud 1. Welkom in de Buitensluis 2. Zorgovereenkomst en bijlagen 3. Aanmelden zorgkantoor 4. Verhuizing naar de Buitensluis

Nadere informatie

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst De Bremhorst Woon- en zorgcentrum Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst Woon- en zorgcentrum De Bremhorst ligt in de kindvriendelijke en groene wijk De Leyen in Bilthoven. In de buurt zijn winkelmogelijkheden;

Nadere informatie

Groep 3. Juni 2015. Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F

Groep 3. Juni 2015. Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F Juni 2015 Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F Groep 3 Nog 6 weken en dan is het alweer zomervakantie. De tijd vliegt voorbij! De komende

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Informatie voor de toekomstige cliënt

Informatie voor de toekomstige cliënt Wij zorgen ervoor dat u zich thuis voelt! Informatie voor de toekomstige cliënt Inhoud 1. Welkom in de Open Waard 2. Zorgovereenkomst en bijlagen 3. Aanmelden zorgkantoor 4. Verhuizing naar de Open Waard

Nadere informatie

"Het contact met de bewoners is ontzettend leuk!"

Het contact met de bewoners is ontzettend leuk! INFOMAGAZINE herfst 2012 Interview vrijwilligers "Het contact met de bewoners is ontzettend leuk!" Beth-San in Sterrengids Gastvrijheidszorg met Sterren Interview medewerkster "Ik ben echt een mens van

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar Tel: 070-5121111 Fax: 070-5141500 SWZ Willibrord Poortlaan 20 2242 GN Wassenaar Tel:

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie