ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University"

Transcriptie

1 ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: Up date Jaarlijkse update en check

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding Verantwoording ontruimingsplan Doel ontruimingsplan Taken en verantwoordelijkheden BHV-organisatie Beheer ontruimingsplan Situatietekening en verzamelplaats Sportvelden Gebouw, -installatie- en organisatiegegevens... 7 Tekeningen:... 9 Vluchtwegen en centrale deurbediening:... 9 Instructiekaarten en ontruimingsplattegronden: BHV-organisatie Herkenbaarheid BHV ers: Operationaliteit BHV-ers: Opleiding en oefening door BHV-ers: Instructies voor het personeel Werkplekoriëntatie: Alarmeringsprocedure intern en extern: Alarmering intern: Alarmering extern Stroomschema alarmering (bij calamiteiten van grote omvang) Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie: Ontruimingsplattegronden: Bijlage A Organogram van de BHV-organisatie Bijlage B Wat te doen bij calamiteiten? Bijlage C Alarmeringsprocedure BHV-ers Bijlage D Overzicht formulieren

3 Inleiding Dit ontruimingsplan van het Olympia gebouw is onderdeel van het bedrijfshulpverleningsplan (BHVplan) van Tilburg University. Deze is te vinden op de intranet van Tilburg University onder bedrijfshulpverlening. Doel van een BHV-plan is om een BHV-organisatie in te richten die in geval van een noodsituatie of dreigende noodsituatie tijdig en snel kan worden geactiveerd en doelmatig kan optreden om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast heeft het BHV-plan een informatieve functie in die zin, dat het de betrokkenen bewust maakt van de mogelijke risico s. Het BHV-plan bevat alle gegevens die nodig zijn om in geval van een incident doelmatig te kunnen optreden om letsel en schade te beperken. De bedrijfshulpverlening beperkt zich voornamelijk tot de hulpverlening in het belang van de arbeidsveiligheid van medewerkers, studenten en andere personen. Het ontruimingsplan beschrijft de acties en hoe deze ondernomen moeten worden bij verschillende calamiteiten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen calamiteiten van kleinere omvang (ongevallen) en calamiteiten van grotere omvang, waarbij tot een ontruiming moet worden besloten. 3

4 1. Verantwoording ontruimingsplan 1.1 Doel ontruimingsplan In ieder gebouw, dus ook in het Olympia gebouw van Tilburg University, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat studenten, bezoekers en personeel het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: Brand Bommelding Wateroverlast Stormschade In opdracht van het bevoegd gezag Andere voorkomende gevallen Hiervoor is naast genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van het plan bij alle medewerkers en studenten bekend is en dat de ontruimingsstrategie aansluit op wat medewerkers/studenten/bezoekers als logisch ervaren. Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan door de BHVorganisatie aan de praktijk worden getoetst en zonodig worden bijgesteld. 1.2 Taken en verantwoordelijkheden BHV-organisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie heeft de volgende taken: 1. het verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen; 2. het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; 3. het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf. Er gelden de volgende voorwaarden en verantwoordelijkheden met betrekking tot bedrijfshulpverlening: De medewerkers, studenten en andere gebruikers van het Olympia gebouw dienen op de hoogte te zijn van het hoofdstuk Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm van het ontruimingsplan van het Olympia gebouw. Alle overige medewerkers, studenten en bezoekers moeten opdrachten en aanwijzingen van het Hoofd BHV en het bedrijfshulpverleningsteam opvolgen. Directeur StS is als hoofdgebruiker verantwoordelijk voor de bemensing van de BHVorganisatie voor het aan hem toegewezen gebouw(onderdeel) en voor het faciliteren van de BHV-medewerkers. Facility Services draagt er zorg voor dat de gebouwen voldoen aan de eisen, zoals door de wetgever gesteld, zoals (gebruiks)vergunningen, de opstelling en de uitvoering van het VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) en de bereikbaarheid en toe- door- en uitgankelijkheid van de gebouwen en voorzieningen t.b.v. minder valide medewerkers en studenten. Daarnaast is Facility Services verantwoordelijk voor de organisatie van de BHV, zoals het organiseren van de opleidingen en de ontruimingsoefeningen, het houden van preventief toezicht en de zorg voor ontruimingsplannen en het BHV-plan. 4

5 1.3 Beheer ontruimingsplan Het BHV-plan wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Wijzigingen in de wet- en regelgeving, Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en het Plan van Aanpak (PvA) worden verwerkt in het BHV-plan. Het Hoofd BHV is verantwoordelijk voor het opstellen en beheer van het BHV-plan en ontruimingsplannen van de diverse gebouwen. 5

6 1.4 Situatietekening en verzamelplaats Sportvelden Legenda: = verzamelplaats : Avans Hogeschool = betreffende gebouw 6

7 3. Gebouw, -installatie- en organisatiegegevens Naam object: Olympia gebouw (Sport Centrum) Academielaan ET Tilburg Telefoonnummer balie: Telefoonnummer TiU : Plaats hoofdingang: De hoofdingang is gelegen aan de Academialaan. Organisatie: Directeur: Mw. E.J.A.M. Leijsen Hoofd Sport Centrum: Dhr. M. van Veen Hoofdgebruiker: Student Services Gebouwencoördinator: Mw. A. van Iersel Aantal medewerkers: Ca. 35 Openingstijden: Regulier; maandag t/m vrijdag: uur Tijdens tentamens: uur weekend: In het weekend is het Sport Center standaard open van tot uur. De tijden variëren echter, afhankelijk van de evenementen die ingeroosterd staan. In de loop van de week worden de weekendopeningstijden gepubliceerd op de social media kanalen,website en de narrowcasting. Sportcafé; maandag tot en met vrijdag: (uiterlijk) uur weekend: afhankelijk van de openingstijden van het Sport Center Bezoekersaantallen: Hiervan is geen nauwkeurige schatting te maken omdat bezoekers overdag vrij in en uit kunnen lopen. Het aantal bezoekers wisselt per dag en per tijdstip sterk (variërend van enkele tientallen tot maximaal 958 tijdens evenementen). Belangrijke telefoonnummers: Directeur: toestel 2843, Mw. E. Leijsen Hoofd Sport Centrum : toestel 3014, Dhr. M. van Veen Sleutelhouder(s): toestel 3000, afdeling Safety & Security, V1. Gebouwencoördinator: toestel 3013, de heer A. van Iersel Sint Elisabeth Ziekenhuis: Twee Steden Ziekenhuis: Huisarts nabij campus: Huisartsen Conservatoriumlaan Conservatoriumlaan DT Tilburg Alarmnummers: Intern ALARMNUMMER(intern): toestel 2525 Extern 7

8 Ambulance: Brandweer: Politie: Aanrijtijden externe hulpverleners Aanrijtijd ambulance maximaal 15 minuten na melding Aanrijtijd Brandweer maximaal 18 minuten Aanrijtijd Politie streeftijd binnen 15 minuten Ligging: Olympia gebouw is zeer goed bereikbaar voor interne en externe hulpverleners. De aanrijdroute via de Academielaan is goed toegankelijk voor het aanvoeren en opstellen van redding- en blusmateriaal. Olympia gebouw staat geheel vrij van de andere gebouwen. Bouwkundig: Olympia gebouw is in 1964 gebouwd. In 1992 is het Sport Centrum met een grote sportzaal en twee squashbanen uitgebreid. In 2002/2003 is het gebouw aan de noordzijde uitgebreid met kantoren op de begane grond en een uitbouw van twee verdiepingen met fitnessruimtes. In 2014 heeft grootschalig onderhoud plaatsgevonden aan het oostelijk en westelijk deel van het gebouw, het middengedeelte is volledig nieuw gebouwd. De gebruikte bouwmaterialen zijn in hoofdzaak: metselwerk, stucwerk, beton, staal, glas en hout. De verdiepingen zijn voorzien van stucwerk, hout en systeemplafonds De vloeren in de gangen zijn grotendeels bekleed met sport/gietvloeren en gedeeltelijk met vaste vloerbedekking (Linoleum). De vloeren in de kantoren zijn eveneens bekleed met geitvloeren. Mocht deze toch branden, dan komen er geen giftige stoffen vrij. De vloeren in de sportzalen en fitnessruimtes zijn sportvloeren met een speciale samenstelling. Brandcompartimentering; Olympia gebouw heeft compartimenteringdeuren. Enkele hiervan zijn voorzien van kleefmagneten. Nooduitgangen: Olympia gebouw heeft 8 nooduitgangen (inclusief de hoofdingang) op de begane grond en 1 op de verdieping. Hiervan zijn er 5 gesitueerd aan de zuidzijde, twee aan de westzijde en één aan noord en één aan de oostzijde. Liften: Er is een personenlift aanwezig. Bedrijfsstoffen: De verwarming is aangesloten op de stadsverwarming. Gas Hoofdaansluiting N.v.t. Sleutelbeheerder Elektriciteit Afsluiter O 73 Sleutelbeheerder TRAKA kast bij hoofdentree Water Afsluiter O 56 Sleutelbeheerder TRAKA kast bij hoofdentree 8

9 Installaties: In Olympia gebouw zijn automatische rookmelders en handbrandmelders (inslagruitjes) aangebracht die een automatische doormelding geven naar de meldloge van de afdeling Safety&Security in gebouw V van Tilburg University Er bevindt zich in ruimte O 7a, de centrale balie, een brandmeldcentrale. De slow-whoop (alarm/ontruimingssignaal) in het Olympia gebouw is verdeeld in een aantal zones. Bij een ontruiming wordt altijd (automatisch) overgegaan tot totaalontruiming van het pand. Olympia gebouw heeft een airconditioninginstallatie. De technische installaties van Olympia gebouw zijn aangesloten op een Priva gebouwbeheerssysteem, dit bevindt zich in ruimte O 52 Telefonische meldingen zijn mogelijk via intern alarmnummer 2525 (meldloge Safety & Security) en extern via 112. Olympia gebouw heeft een omroepinstallatie welke is gepositioneerd in de centrale balie in ruimte O 7a Bluswatervoorzieningen en brandblusmiddelen: De brandweer kan bij het blussen gebruik maken van diverse brandkraan, deze bevindt zich op de toerit naar de hoofdingang aan de Academialaan. Het Olympia gebouw beschikt over brandslanghaspels en handblusmiddelen deze bevinden zich achter voornamelijk rood, gemarkeerde deuren voorzien van pictogrammen en zijn tevens voorzien van markeringsbordjes. Tekeningen: Tekeningen van gebouw Olympia zijn op te vragen bij Facility Services - Real Estate Management. Vluchtwegen en centrale deurbediening: Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen overzichtelijke plattegronden waarop de kortste vluchtwegen, de nooduitgangen, handbrandmelders, blusmiddelen en EHBO posten zijn aangegeven. Op de aangegeven locaties is dit ook met pictogrammen aangegeven. 9

10 De vluchtwegrichtingen en nooduitgangen worden verlicht door middel van een noodverlichtingsinstallatie. De noodverlichtingsinstallatie bestaat uit decentrale armaturen met accu s (transparanten en verlichting). Op diverse plaatsen zijn nooduitgangen aangebracht. De nooduitgangen zijn herkenbaar aan de groene noodpictogrammen. De nooduitgangen zijn voorzien van elektrische sloten of kleefmagneten die bij brandalarm ontgrendeld worden. Voor andere noodgevallen zit er naast elke nooduitgang een ontgrendelknop. Nooduitgangen, gangen en hallen mogen nimmer worden versperd. Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen overzichtelijke plattegronden waarop de kortste vluchtwegen en de nooduitgangen zijn aangegeven. Communicatie en verzamelplaats: De universiteit beschikt over een personenomroepsysteem ( piepers ) en heeft een portofoonsysteem, inclusief de benodigde repeaters. Daarnaast beschikt het Olympia gebouw over een automatische slow-whoop installatie. Deze wordt aangesproken bij het activeren van een rookmelder en een handbrandmelder. De BHV-medewerkers hebben instructie gehad over het gebruik van de portofoons. In het kader van de opleiding worden de BHV-medewerkers regelmatig getraind in het gebruik van de communicatiemiddelen. De portofoons worden bij een calamiteit door de afdeling Safety & Security ter plaatsen gebracht. Het beheer valt onder het hoofd BHV. In het gebouw zijn 3 portofoons aanwezig, 1 x bij de centrale balie en 2 x in kantoorkamer O 45 De BHV-ers worden opgeroepen via het piepersysteem. Verzamelpunt is bij de centrale balie O7a De centrale verzamelplaats van het Olympia gebouw is bij het Avans gebouw aan de Oostzijde van gebouw Olympia. Instructiekaarten en ontruimingsplattegronden: In het gebouw hangen op diverse plaatsen instructiekaarten Hoe te handelen bij een brand of een ongeval en ontruimingsplattegronden. Op de ontruimingsplattegrond is per gebouwlaag aangegeven: de aanwezige afsluiters en hoofd schakelaars, (brand)veiligheidsvoorzieningen, vluchtroutes, de BHV voorzieningen. De plattegronden worden beheerd door de Facility Services afd. Real Estate Management. 10

11 4. BHV-organisatie Per gebouw wordt één door de hoofdgebruiker aangewezen gebouwcoördinator BHV aangesteld. De hoofdgebruiker laat zich in zijn taken bijstaan door de gebouwencoördinator BHV van het betreffende gebouw. De hoofdgebruiker draagt in samenwerking met de gebouwcoördinator BHV zorg voor de inrichting van de hulpverleningsorganisatie (zie ook bijlage A) Per gebouw of aangewezen cluster van gebouwen is er één bedrijfshulpverleningsploeg (BHVploeg). De BHV-ploeg bestaat ten minste uit: één ploegleider (en plaatsvervanger bij diens afwezigheid) en minimaal zes bedrijfshulpverleners (BHV-ers) met aangevuld ontruimers. De bedrijfshulpverlening van het Olympia gebouw is ondergebracht bij de medewerkers van het Sport Centrum. Tijdens openstellingsuren is er een ploegleider van het Sport Centrum aanwezig, bij afwezigheid zowel overdag als s avonds is er een ploegleider van de afdeling Safety & Security op de universiteit aanwezig. Hij ontvangt berichten via de meldloge Safety & Security en kan van daaruit, bij een calamiteit, actie ondernemen. In de avonduren is er een Studentenpool die opgeleid is als BHV er op de campus aanwezig, zij kunnen ter assistentie worden opgeroepen. In geval van een calamiteit verleent in eerste instantie de bedrijfshulpverleningsploeg de eerste hulp onder bevelvoering van de ploegleider. Bevelvoering is de operationele leiding bij de BHV. Zodra de professionele hulpverleningsdiensten arriveren, neemt de bevelvoerder daarvan de bevelvoering over. De BHV-ers worden opgeroepen via het oproepsysteem. Verzamelpunt is de central balie op de begane grond. (O 7a) Bij een calamiteit wordt de communicatie tussen de dienstdoende ploegleider en BHV-ers en tussen dienstdoende ploegleider en meldloge Safety & Security onderhouden m.b.v. portofoons. In het weekend kan de dienstdoende beveiliger opgeroepen worden door middel van een semafoon. EHBO-middelen Binnen het Olympia gebouw is er een BHV-kast bij de centrale balie O 7a. Hierin zit o.a. een EHBO koffer, een oplaadunit voor portofoons, een PZI (pieper) oplaadunit en een Automatische Externe Defibrillator. De in het gebouw aanwezige EHBO-posten zijn te herkennen aan een pictogram met een kruissymbool. Op de 1 de etage, voor de fitnesszaal is er een Evac-chair aanwezig en ook op de 1 e etage voor het centrale deel Het beheer van de BHV middelen valt onder het hoofd BHV. 11

12 4.1 Herkenbaarheid BHV ers: De herkenbaarheid van BHV-functionarissen tijdens calamiteiten is verzekerd door de kleur van de hesjes en de tekst op de rug: ORANJE: Ploegleider GEEL: BHV-medewerker GEEL (met opdruk achterzijde EHBO/BHV): EHBO-medewerker GROEN: Hoofd BHV BLAUW: Ontruimer 4.2 Operationaliteit BHV-ers: Responstijd van de BHV organisatie bij een ongeval, brand of een ontruiming bedraagt 3 minuten. 4.3 Opleiding en oefening door BHV-ers: De BHV-er is een voor taken op dit gebied opgeleide medewerker van de Tilburg University die eerste hulp biedt aan slachtoffers, slachtoffers redt bij brand, assistentie kan verlenen bij brandbestrijding en hulpverleningsinstanties van de overheid opvangt en zonodig begeleidt. De BHV-er wordt elk jaar bijgeschoold en is in het bezit van een bedrijfshulpverleningscertificaat en/of EHBO-diploma. De hoofdgebruiker kan ter ondersteuning van de bedrijfshulpverleningsploeg bij een ontruiming van een gebouw ontruimers aanwijzen. De ontruimer is een medewerker van de Tilburg University, die alléén voor ontruiming is geïnstrueerd. De ontruimer begeleidt in geval van een calamiteit op zijn weg naar buiten collegae en andere gebruikers via de kortste weg uit de calamiteitenzone naar buiten. Hierna meldt hij zich bij de Ploegleider BHV en kan hij voor andere ondersteuning worden ingezet. Facility Services zal zorg dragen dat de door de hoofdgebruiker aangewezen bedrijfshulpverleners, EHBO-ers en ontruimers respectievelijk worden opgeleid, geïnstrueerd en getraind. 12

13 5. Instructies voor het personeel 5.1 Werkplekoriëntatie: Elke werknemer dient zich op zijn eigen werkplek op de hoogte te stellen van de volgende gegevens: In welk gebouw, welke vleugel, welke bouwlaag en eventueel in welke ruimte bevind ik mij? Hoe alarmeer ik de BHV er? Waar bevinden zich de dichtstbijzijnde kleine brandblusmiddelen? Langs welke routes kan ik deze plek verlaten bij een incident? Bij welke verzamelplaats(en) buiten het gebouw hoor ik mij te melden bij een ontruiming? Zie ook bijlage B 5.2 Alarmeringsprocedure intern en extern: Alarmering intern: Bij elke calamiteit dient u via 2525 (meldloge Safety & Security) kort en duidelijk te melden: uw naam en (werk)adres uw telefoonnummer wat er is gebeurd waar het is gebeurd (gebouw, verdieping, exacte locatie) of er gewonden zijn Bij brand dient men dit te melden via 2525 en indien mogelijk via het indrukken van een handbrandmelder (alarmeert de centrale meldloge en zet het slow-whoop alarmsignaal aan). Vanuit de centrale meldloge worden de nodige maatregelen getroffen. Bij een ongeval of onwelwording kan men hulp verkrijgen via het interne alarmnummer Blijf kalm en verleen zonodig hulp. Blijf bij een ongeval / onwelwording altijd bij het slachtoffer tot er hulp komt. Wacht nadere instructies van bedrijfshulpverleners af. Bij kleinere ongevallen wordt het slachtoffer direct ter plekke behandeld door een aanwezige BHV-er / EHBO-er. Maar ook dan dient 2525 gebeld te worden! Wanneer iemand ernstig letsel oploopt, dan moet de BHV-er / EHBO-er direct, of via de meldloge Safety & Security (2525), gewaarschuwd worden. De BHV-er / EHBO-er dient zich dan onmiddellijk naar het slachtoffer te begeven en daar te handelen volgens zijn/haar opleiding. Let daarbij op de volgende vijf punten: 1. Let op gevaar; 2. Ga na wat er gebeurd is/wat iemand mankeert; 3. Stel het slachtoffer gerust; 4. Zorg, indien nodig voor (extra) deskundige hulp. Bel hiervoor 2525 en vraag om (extra) ondersteuning (2 de BHV-er/EHBO-er, ambulance); 5. Help het slachtoffer ter plaatse. Na behandeling van het slachtoffer en eventuele verdere noodzakelijke handelingen vult de BHV-er / EHBO-er een ongevallenregistratieformulier in (zie bijlage D) en verstuurt dit naar de afdeling Safety & Security. 13

14 Stroomschema Ongeval Sport Centrum: Ongeval Sport Centrum Melding direct aan BHV er/ehbo er Ja Ernstig Alamering Ambulance via 112 Nee Meldloge beveiliging noodnummer 2525 Alarmering 2 de BHV er/ehbo er Alarmering BHV coördinator (bijna) Ongevalrapport laten invullen Wanneer u een bommelding door krijgt via één van uw collega s of via een bezoeker/gebruiker: bel onmiddellijk het intern alarmnummer 2525 Wanneer u de bommelding van de bedreiger zelf krijgt: neem de melding serieus en probeer het gesprek gaande te houden. Probeer daarbij zoveel mogelijk relevante gegevens te verzamelen (zie bijlage D) raak niet in paniek en geef de melding onmiddellijk door via het intern alarmnummer 2525 spreek met niemand over deze melding Alarmering extern Bij een calamiteit wordt, nadat het interne alarmnummer 2525 is gebeld door de meldloge Safety & Security beslist welke externe hulpdiensten eventueel ingeschakeld moeten worden. In de meldloge zijn de calamiteitennummers voorhanden. Bij het indrukken van een handbrandmelder wordt dit signaal automatisch doorgeschakeld naar de alarm centrale van de brandweer. 14

15 5.2.3 Stroomschema alarmering (bij calamiteiten van grote omvang) Stroomschema alarmering bij een calamiteitsituatie (van grote omvang): Calamiteit Brand Bommelding Wateroverlast Stormschade I.o.v. bevoegd gezag Andere gevallen Telefoon 2525 Meldloge Safety & Security (plvv) Hoofd BHV Crisis Management Team Externe hulpverlening Gebouwgebruikers Interne hulpverlening Brandweer Politie Ambulance Ploegleider BHV-ers EHBO-ers Ontruimers 15

16 5.3 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie: Bij een ontruimingsalarmsignaal wordt altijd het gehele gebouw ontruimd. Bevoegdheden; Opdracht tot het doen overgaan tot ontruiming (slow-whoop), anders dan bij brand, wordt gegeven door: het hoofd BHV brandweer, politie algemeen ploegleider dienstdoende ploegleider bij afwezigheid van een dienstdoende ploegleider, degene die op dat moment als leidinggevende verantwoordelijk is voor het Olympia gebouw De brandweer neemt bij een calamiteit na aankomst de leiding van de hulpverlening op zich. De politie is bevoegd om, indien dit in het belang van de openbare orde en veiligheid gewenst is, tot ontruiming te gelasten of over te gaan. De BHV-ers zijn bevoegd tot ontruiming over te gaan als er zich een directe bedreiging voordoet. Zij stellen de dienstdoende ploegleider hiervan onmiddellijk op de hoogte, die op zijn beurt de algemeen ploegleider en via deze laatste het hoofd BHV informeert. Ontruiming; a. het afgaan van de slow-whoop betekent dat er een ontruiming gaat plaats vinden! b. blijf kalm en voorkom paniek c. volg de instructies van de hulpverleners op d. volg de aangegeven vluchtweg e. maak geen gebruik van de lift f. zorg dat de bezoekers ook het gebouw verlaten g. meldt u op de verzamelplaats, bij de Avans hogeschool. h. keer pas terug in het gebouw als het sein VEILIG door het hoofd BHV is gegeven. Wijze van ontruiming; 1. Ontruiming op de verdieping waar de brand is. C A C A Ruimte waar de brand begonnen / geconstateerd is. B tegenoverliggende ruimtes D B D C Naastliggende ruimtes D De ruimtes naast de tegenoverliggende ruimtes. E Etc 2. Ontruiming van de verdiepingen boven de brand, daarna onder de brand. B A. Verdieping waarop brand is. B. Verdieping boven de brand. A C. Verdieping onder de brand. C 16

17 Coördinatie; De dienstdoende ploegleider coördineert vanuit de centrale balie O 7a de ontruiming. Alle medewerkers controleren of er in hun directe omgeving mensen aanwezig zijn, die zij dan sommeren om het Olympia gebouw te verlaten. Tevens wijzen zij hen op de vluchtwegen. De BHVers helpen actief te ontruimen. BHV-ers; De BHV-ers zien erop toe dat de ontruiming volgens de instructies verloopt en zorgen ervoor dat: paniek wordt voorkomen medewerkers en bezoekers naar de (nood)uitgangen worden begeleid geen gebruik van de lift wordt gemaakt. In voorkomende gevallen zal de bedrijfshulpverlening het openen van deuren opdragen aan de aanwezige beveilgers. Ontruimingsroute; In het Olympia gebouw is een duidelijke vluchtwegbewegwijzering aanwezig. Zonder andersluidende instructies dient de ontruiming langs de daarop aangegeven route(s) te geschieden. Verzamelplaats; Iedereen die bij een ontruiming het Olympia gebouw verlaten heeft, begeeft zich naar de verzamelplaats. Het gebouw van Avans (aan de Oostzijde van Olympia, aan de Noordzijde van het Avans gebouw, fungeert als centraal opvangpunt. Belangrijk is het melden en afmelden op de verzamelplaats! Nadat het Olympia gebouw geheel ontruimd is en nadat een nacontrole is uitgevoerd, begeven ook de hulpverleners zich naar de verzamelplaats. De afdeling Safety & Security zorgt voor bewaking van het Olympia gebouw. Einde alarmsituatie; Als de situatie door de operationele leiding veilig wordt verklaard, beslist het hoofd BHV en/of de algemene ploegleider dat de medewerkers, studenten en bezoekers weer in het gebouw kunnen worden toegelaten. Een einde van een alarmsituatie, ook indien niet is ontruimd, wordt altijd gegeven! Van iedere alarmering dient de dienstdoende ploegleider door middel van een rapport het hoofd BHV, de algemene ploegleider, de Arbo- en Milieucontactpersoon (AMK-er) en de Arbo- en Milieudeskundige TiU te informeren via de gebouwcoördinator. Deze informatie is noodzakelijk omdat de AMK-er deze gegevens moet vermelden in het jaarverslag. 17

18 6. Ontruimingsplattegronden: 18

19 19

20 Kleedlokalen bij sportvelden. 20

21 Bijlage A Organogram van de BHV-organisatie Organogram dagelijkse situatie: Gebouwcoördinator BHV College van Bestuur Hoofdgebruiker Dienstdoende Ploegleider Directeur Facility Services Hoofd BHV Coördinator BHV BHV/EHBO Gebruikers Medewerkers 21

22 Bijlage B Wat te doen bij calamiteiten? (betreft een korte instructie voor alle medewerkers, studenten en bezoekers van de universiteit) In geval van een calamiteit: 1. Waarschuw onmiddellijk via alarmnummer 2525 de meldloge Safety & Security en meld kort en duidelijk: uw naam en (werk)adres uw telefoonnummer wat er is gebeurd waar het is gebeurd (gebouw, verdieping, exacte locatie) of er gewonden zijn 2. Bij brandbestrijding dient u 2525 te bellen en, indien mogelijk, direct de handbrandmelder in te drukken. Deze melding komt altijd aan in de meldloge Safety & Security van gebouw V en vandaar naar de brandweer. De hulpverlening is onderweg. 3. Blijf kalm en verleen zonodig hulp. 4. Wacht nadere instructies af, blijf op uw plaats en voorkom paniek. 5. Na een ontruimingsbevel: volg de instructies op van de bedrijfshulpverlener. Volg de aangegeven vluchtweg. Maak geen gebruik van de lift. Zorg dat de bezoekers ook het gebouw verlaten. 6. Meldt u op het verzamelpunt bij Avans Hogeschool of een andere door de BHV-er aangewezen plaats. Hoe te handelen bij ontruimingsalarm Wanneer opdracht tot ontruiming wordt gegeven, dient er direct ontruimd te worden: - Beëindig telefoongesprekken direct - Neem uw persoonlijke bezittingen welke onder direct handbereik zijn mee - Informeer eventuele bezoekers dat zij met u het gebouw moeten verlaten - Doe uw deur dicht, maar sluit niet af - Controleer de kamers direct naast u op aanwezigheid van mensen. Zeg aanwezigen dat zij het gebouw moeten verlaten - Verlaat ook zelf na de vorige acties, rustig het pand, blijf kalm - Zorg dat eventuele bezoekers, met u als begeleider, het pand verlaten, voorkom paniek! - Begeef u naar de centrale verzamelplaats de sportvelden. 22

23 Bijlage C Alarmeringsprocedure BHV-ers Incident Alarmering door werknemer / bezoeker / student Receptie alarmeert Safety & Security BMI / Galaxy / CKP word geactiveerd Slow-whoop gaat af Beveiliging Vraag de melder: - Wie: naar zijn naam en telefoonnr - Waar: waar is het gebeurd (verdieping / kamer) - Wat: wat is er gebeurd (ongeval, brand) - Of er slachtoffers zijn Ongeval Brand Ontruiming Inzetprocedure ongeval Inzetprocedure brand Inzetprocedure ontruiming Zelf eerste hulp verlenen Naar arts Hulp van ambulance Spoed eisende hulp ambulance Zelf blussen Hulp brandweer ontruimings plan 23

24 Bijlage D Overzicht formulieren Voor een aantal calamiteiten wordt verzocht een formulier in te vullen. Deze zijn te vinden op het intranet TiU: Het betreft de volgende formulieren: - Ongevallenregistratieformulier - Gijzeling / overval formulier - Bommeldingsformulier 24

ONTRUIMINGSPLAN Esplanade gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Esplanade gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Esplanade gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Up date 1.2 02-09-2013 Jaarlijkse check en up date 1.3 29-01-2015 Jaarlijkse check en update

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Zwijsen Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Zwijsen Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Zwijsen Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-04-2012 Up date 1.2 30-01-2015 Check en jaarlijkse update Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 1. Verantwoording

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Goossens gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Goossens gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Goossens gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-10-2011 Up date 1.2 18-09-2013 Jaarlijkse check en up date 1.3 29-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Academia gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Academia gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Academia gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 27-07-2011 Eerste versie 1.1 01-06-2012 Update 1.2 22-07-2013 Jaarlijkse check en update 1.3 28-01-2015 Jaarlijkse check

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Koopmans gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Koopmans gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Koopmans gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-05-2012 Up date 1.2 30-10-2012 Up date 1.3 29-01-2015 Check en update Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Cobbenhagen gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Cobbenhagen gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Cobbenhagen gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 03-12-2012 1.1 25-04-2013 Jaarlijkse check en update 1.2 28-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave Inhoudsopgave....2

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Tilburg School of Catholic Theology Nieuwegracht 61 en 65 te Utrecht

ONTRUIMINGSPLAN Tilburg School of Catholic Theology Nieuwegracht 61 en 65 te Utrecht ONTRUIMINGSPLAN Tilburg School of Catholic Theology Nieuwegracht 61 en 65 te Utrecht Versie: Datum: Wijziging: 1.0 03-06-2014 Eerste versie 2.0 02-02-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN TIAS gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN TIAS gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN TIAS gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Up date 1.2 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Faculty club Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Faculty club Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Faculty club Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 01-06-2012 Eerste beschrijving 1.1 11-09-2013 Jaarlijkse check en up date 1.2 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dante gebouw Tilburg University

Dante gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Dante gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 Eerste beschrijving 1.1 01-06-2012 Up date 1.2 28-08-2013 Jaarlijkse check en up date 1.3 30-01-2015 Jaarlijkse

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Restaurant gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Restaurant gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Restaurant gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 Eerste versie 1.1 01-06-2012 Update 1.2 22-07-2013 Jaarlijkse check en update 1.3 30-01-2015 Jaarlijkse check

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Library gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Library gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Library gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-05-2007 1.2 14-05-2011 N.a.v. renovatie gebouw 2009-2011: update plan en vluchtplattegrond 1.3 30-01-2015

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Warande gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Warande gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Warande gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Up date 1.2 30-01-2015 Jaarlijkse update en check Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding 3 1.

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen.

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150858-1771467 Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Datum opstellen plan : 28 augustus 2013 Datum aangepast

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: 040-2261554. Plaats, datum: Sterksel 2011

Calamiteitenplan. REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: 040-2261554. Plaats, datum: Sterksel 2011 Calamiteitenplan REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: 040-2261554 Plaats, datum: Sterksel 2011 Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 1 van 27 Inhoud Pagina 1 Verantwoording

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

en de arbosite van MKB-Nederland (www.arbo.mkb.nl) raadplegen of rechtstreeks bij uw brancheorganisatie informeren.

en de arbosite van MKB-Nederland (www.arbo.mkb.nl) raadplegen of rechtstreeks bij uw brancheorganisatie informeren. BHV-plan Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

BHV plan van Schwartzmans bv Waalwijk, 12 september 2015

BHV plan van Schwartzmans bv Waalwijk, 12 september 2015 BHV plan van Schwartzmans bv Waalwijk, 12 september 2015 NIBHV, 2010 Pagina 1 van 10 Inhoud Pagina 1. Verantwoording BHV-plan 5 1.1. Doel en functie BHV-plan 5 1.2. Taken BHV-organisatie 5 1.3. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie