ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University"

Transcriptie

1 ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: Up date Jaarlijkse update en check

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding Verantwoording ontruimingsplan Doel ontruimingsplan Taken en verantwoordelijkheden BHV-organisatie Beheer ontruimingsplan Situatietekening en verzamelplaats Sportvelden Gebouw, -installatie- en organisatiegegevens... 7 Tekeningen:... 9 Vluchtwegen en centrale deurbediening:... 9 Instructiekaarten en ontruimingsplattegronden: BHV-organisatie Herkenbaarheid BHV ers: Operationaliteit BHV-ers: Opleiding en oefening door BHV-ers: Instructies voor het personeel Werkplekoriëntatie: Alarmeringsprocedure intern en extern: Alarmering intern: Alarmering extern Stroomschema alarmering (bij calamiteiten van grote omvang) Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie: Ontruimingsplattegronden: Bijlage A Organogram van de BHV-organisatie Bijlage B Wat te doen bij calamiteiten? Bijlage C Alarmeringsprocedure BHV-ers Bijlage D Overzicht formulieren

3 Inleiding Dit ontruimingsplan van het Olympia gebouw is onderdeel van het bedrijfshulpverleningsplan (BHVplan) van Tilburg University. Deze is te vinden op de intranet van Tilburg University onder bedrijfshulpverlening. Doel van een BHV-plan is om een BHV-organisatie in te richten die in geval van een noodsituatie of dreigende noodsituatie tijdig en snel kan worden geactiveerd en doelmatig kan optreden om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast heeft het BHV-plan een informatieve functie in die zin, dat het de betrokkenen bewust maakt van de mogelijke risico s. Het BHV-plan bevat alle gegevens die nodig zijn om in geval van een incident doelmatig te kunnen optreden om letsel en schade te beperken. De bedrijfshulpverlening beperkt zich voornamelijk tot de hulpverlening in het belang van de arbeidsveiligheid van medewerkers, studenten en andere personen. Het ontruimingsplan beschrijft de acties en hoe deze ondernomen moeten worden bij verschillende calamiteiten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen calamiteiten van kleinere omvang (ongevallen) en calamiteiten van grotere omvang, waarbij tot een ontruiming moet worden besloten. 3

4 1. Verantwoording ontruimingsplan 1.1 Doel ontruimingsplan In ieder gebouw, dus ook in het Olympia gebouw van Tilburg University, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat studenten, bezoekers en personeel het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: Brand Bommelding Wateroverlast Stormschade In opdracht van het bevoegd gezag Andere voorkomende gevallen Hiervoor is naast genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van het plan bij alle medewerkers en studenten bekend is en dat de ontruimingsstrategie aansluit op wat medewerkers/studenten/bezoekers als logisch ervaren. Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan door de BHVorganisatie aan de praktijk worden getoetst en zonodig worden bijgesteld. 1.2 Taken en verantwoordelijkheden BHV-organisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie heeft de volgende taken: 1. het verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen; 2. het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; 3. het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf. Er gelden de volgende voorwaarden en verantwoordelijkheden met betrekking tot bedrijfshulpverlening: De medewerkers, studenten en andere gebruikers van het Olympia gebouw dienen op de hoogte te zijn van het hoofdstuk Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm van het ontruimingsplan van het Olympia gebouw. Alle overige medewerkers, studenten en bezoekers moeten opdrachten en aanwijzingen van het Hoofd BHV en het bedrijfshulpverleningsteam opvolgen. Directeur StS is als hoofdgebruiker verantwoordelijk voor de bemensing van de BHVorganisatie voor het aan hem toegewezen gebouw(onderdeel) en voor het faciliteren van de BHV-medewerkers. Facility Services draagt er zorg voor dat de gebouwen voldoen aan de eisen, zoals door de wetgever gesteld, zoals (gebruiks)vergunningen, de opstelling en de uitvoering van het VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) en de bereikbaarheid en toe- door- en uitgankelijkheid van de gebouwen en voorzieningen t.b.v. minder valide medewerkers en studenten. Daarnaast is Facility Services verantwoordelijk voor de organisatie van de BHV, zoals het organiseren van de opleidingen en de ontruimingsoefeningen, het houden van preventief toezicht en de zorg voor ontruimingsplannen en het BHV-plan. 4

5 1.3 Beheer ontruimingsplan Het BHV-plan wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Wijzigingen in de wet- en regelgeving, Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en het Plan van Aanpak (PvA) worden verwerkt in het BHV-plan. Het Hoofd BHV is verantwoordelijk voor het opstellen en beheer van het BHV-plan en ontruimingsplannen van de diverse gebouwen. 5

6 1.4 Situatietekening en verzamelplaats Sportvelden Legenda: = verzamelplaats : Avans Hogeschool = betreffende gebouw 6

7 3. Gebouw, -installatie- en organisatiegegevens Naam object: Olympia gebouw (Sport Centrum) Academielaan ET Tilburg Telefoonnummer balie: Telefoonnummer TiU : Plaats hoofdingang: De hoofdingang is gelegen aan de Academialaan. Organisatie: Directeur: Mw. E.J.A.M. Leijsen Hoofd Sport Centrum: Dhr. M. van Veen Hoofdgebruiker: Student Services Gebouwencoördinator: Mw. A. van Iersel Aantal medewerkers: Ca. 35 Openingstijden: Regulier; maandag t/m vrijdag: uur Tijdens tentamens: uur weekend: In het weekend is het Sport Center standaard open van tot uur. De tijden variëren echter, afhankelijk van de evenementen die ingeroosterd staan. In de loop van de week worden de weekendopeningstijden gepubliceerd op de social media kanalen,website en de narrowcasting. Sportcafé; maandag tot en met vrijdag: (uiterlijk) uur weekend: afhankelijk van de openingstijden van het Sport Center Bezoekersaantallen: Hiervan is geen nauwkeurige schatting te maken omdat bezoekers overdag vrij in en uit kunnen lopen. Het aantal bezoekers wisselt per dag en per tijdstip sterk (variërend van enkele tientallen tot maximaal 958 tijdens evenementen). Belangrijke telefoonnummers: Directeur: toestel 2843, Mw. E. Leijsen Hoofd Sport Centrum : toestel 3014, Dhr. M. van Veen Sleutelhouder(s): toestel 3000, afdeling Safety & Security, V1. Gebouwencoördinator: toestel 3013, de heer A. van Iersel Sint Elisabeth Ziekenhuis: Twee Steden Ziekenhuis: Huisarts nabij campus: Huisartsen Conservatoriumlaan Conservatoriumlaan DT Tilburg Alarmnummers: Intern ALARMNUMMER(intern): toestel 2525 Extern 7

8 Ambulance: Brandweer: Politie: Aanrijtijden externe hulpverleners Aanrijtijd ambulance maximaal 15 minuten na melding Aanrijtijd Brandweer maximaal 18 minuten Aanrijtijd Politie streeftijd binnen 15 minuten Ligging: Olympia gebouw is zeer goed bereikbaar voor interne en externe hulpverleners. De aanrijdroute via de Academielaan is goed toegankelijk voor het aanvoeren en opstellen van redding- en blusmateriaal. Olympia gebouw staat geheel vrij van de andere gebouwen. Bouwkundig: Olympia gebouw is in 1964 gebouwd. In 1992 is het Sport Centrum met een grote sportzaal en twee squashbanen uitgebreid. In 2002/2003 is het gebouw aan de noordzijde uitgebreid met kantoren op de begane grond en een uitbouw van twee verdiepingen met fitnessruimtes. In 2014 heeft grootschalig onderhoud plaatsgevonden aan het oostelijk en westelijk deel van het gebouw, het middengedeelte is volledig nieuw gebouwd. De gebruikte bouwmaterialen zijn in hoofdzaak: metselwerk, stucwerk, beton, staal, glas en hout. De verdiepingen zijn voorzien van stucwerk, hout en systeemplafonds De vloeren in de gangen zijn grotendeels bekleed met sport/gietvloeren en gedeeltelijk met vaste vloerbedekking (Linoleum). De vloeren in de kantoren zijn eveneens bekleed met geitvloeren. Mocht deze toch branden, dan komen er geen giftige stoffen vrij. De vloeren in de sportzalen en fitnessruimtes zijn sportvloeren met een speciale samenstelling. Brandcompartimentering; Olympia gebouw heeft compartimenteringdeuren. Enkele hiervan zijn voorzien van kleefmagneten. Nooduitgangen: Olympia gebouw heeft 8 nooduitgangen (inclusief de hoofdingang) op de begane grond en 1 op de verdieping. Hiervan zijn er 5 gesitueerd aan de zuidzijde, twee aan de westzijde en één aan noord en één aan de oostzijde. Liften: Er is een personenlift aanwezig. Bedrijfsstoffen: De verwarming is aangesloten op de stadsverwarming. Gas Hoofdaansluiting N.v.t. Sleutelbeheerder Elektriciteit Afsluiter O 73 Sleutelbeheerder TRAKA kast bij hoofdentree Water Afsluiter O 56 Sleutelbeheerder TRAKA kast bij hoofdentree 8

9 Installaties: In Olympia gebouw zijn automatische rookmelders en handbrandmelders (inslagruitjes) aangebracht die een automatische doormelding geven naar de meldloge van de afdeling Safety&Security in gebouw V van Tilburg University Er bevindt zich in ruimte O 7a, de centrale balie, een brandmeldcentrale. De slow-whoop (alarm/ontruimingssignaal) in het Olympia gebouw is verdeeld in een aantal zones. Bij een ontruiming wordt altijd (automatisch) overgegaan tot totaalontruiming van het pand. Olympia gebouw heeft een airconditioninginstallatie. De technische installaties van Olympia gebouw zijn aangesloten op een Priva gebouwbeheerssysteem, dit bevindt zich in ruimte O 52 Telefonische meldingen zijn mogelijk via intern alarmnummer 2525 (meldloge Safety & Security) en extern via 112. Olympia gebouw heeft een omroepinstallatie welke is gepositioneerd in de centrale balie in ruimte O 7a Bluswatervoorzieningen en brandblusmiddelen: De brandweer kan bij het blussen gebruik maken van diverse brandkraan, deze bevindt zich op de toerit naar de hoofdingang aan de Academialaan. Het Olympia gebouw beschikt over brandslanghaspels en handblusmiddelen deze bevinden zich achter voornamelijk rood, gemarkeerde deuren voorzien van pictogrammen en zijn tevens voorzien van markeringsbordjes. Tekeningen: Tekeningen van gebouw Olympia zijn op te vragen bij Facility Services - Real Estate Management. Vluchtwegen en centrale deurbediening: Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen overzichtelijke plattegronden waarop de kortste vluchtwegen, de nooduitgangen, handbrandmelders, blusmiddelen en EHBO posten zijn aangegeven. Op de aangegeven locaties is dit ook met pictogrammen aangegeven. 9

10 De vluchtwegrichtingen en nooduitgangen worden verlicht door middel van een noodverlichtingsinstallatie. De noodverlichtingsinstallatie bestaat uit decentrale armaturen met accu s (transparanten en verlichting). Op diverse plaatsen zijn nooduitgangen aangebracht. De nooduitgangen zijn herkenbaar aan de groene noodpictogrammen. De nooduitgangen zijn voorzien van elektrische sloten of kleefmagneten die bij brandalarm ontgrendeld worden. Voor andere noodgevallen zit er naast elke nooduitgang een ontgrendelknop. Nooduitgangen, gangen en hallen mogen nimmer worden versperd. Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen overzichtelijke plattegronden waarop de kortste vluchtwegen en de nooduitgangen zijn aangegeven. Communicatie en verzamelplaats: De universiteit beschikt over een personenomroepsysteem ( piepers ) en heeft een portofoonsysteem, inclusief de benodigde repeaters. Daarnaast beschikt het Olympia gebouw over een automatische slow-whoop installatie. Deze wordt aangesproken bij het activeren van een rookmelder en een handbrandmelder. De BHV-medewerkers hebben instructie gehad over het gebruik van de portofoons. In het kader van de opleiding worden de BHV-medewerkers regelmatig getraind in het gebruik van de communicatiemiddelen. De portofoons worden bij een calamiteit door de afdeling Safety & Security ter plaatsen gebracht. Het beheer valt onder het hoofd BHV. In het gebouw zijn 3 portofoons aanwezig, 1 x bij de centrale balie en 2 x in kantoorkamer O 45 De BHV-ers worden opgeroepen via het piepersysteem. Verzamelpunt is bij de centrale balie O7a De centrale verzamelplaats van het Olympia gebouw is bij het Avans gebouw aan de Oostzijde van gebouw Olympia. Instructiekaarten en ontruimingsplattegronden: In het gebouw hangen op diverse plaatsen instructiekaarten Hoe te handelen bij een brand of een ongeval en ontruimingsplattegronden. Op de ontruimingsplattegrond is per gebouwlaag aangegeven: de aanwezige afsluiters en hoofd schakelaars, (brand)veiligheidsvoorzieningen, vluchtroutes, de BHV voorzieningen. De plattegronden worden beheerd door de Facility Services afd. Real Estate Management. 10

11 4. BHV-organisatie Per gebouw wordt één door de hoofdgebruiker aangewezen gebouwcoördinator BHV aangesteld. De hoofdgebruiker laat zich in zijn taken bijstaan door de gebouwencoördinator BHV van het betreffende gebouw. De hoofdgebruiker draagt in samenwerking met de gebouwcoördinator BHV zorg voor de inrichting van de hulpverleningsorganisatie (zie ook bijlage A) Per gebouw of aangewezen cluster van gebouwen is er één bedrijfshulpverleningsploeg (BHVploeg). De BHV-ploeg bestaat ten minste uit: één ploegleider (en plaatsvervanger bij diens afwezigheid) en minimaal zes bedrijfshulpverleners (BHV-ers) met aangevuld ontruimers. De bedrijfshulpverlening van het Olympia gebouw is ondergebracht bij de medewerkers van het Sport Centrum. Tijdens openstellingsuren is er een ploegleider van het Sport Centrum aanwezig, bij afwezigheid zowel overdag als s avonds is er een ploegleider van de afdeling Safety & Security op de universiteit aanwezig. Hij ontvangt berichten via de meldloge Safety & Security en kan van daaruit, bij een calamiteit, actie ondernemen. In de avonduren is er een Studentenpool die opgeleid is als BHV er op de campus aanwezig, zij kunnen ter assistentie worden opgeroepen. In geval van een calamiteit verleent in eerste instantie de bedrijfshulpverleningsploeg de eerste hulp onder bevelvoering van de ploegleider. Bevelvoering is de operationele leiding bij de BHV. Zodra de professionele hulpverleningsdiensten arriveren, neemt de bevelvoerder daarvan de bevelvoering over. De BHV-ers worden opgeroepen via het oproepsysteem. Verzamelpunt is de central balie op de begane grond. (O 7a) Bij een calamiteit wordt de communicatie tussen de dienstdoende ploegleider en BHV-ers en tussen dienstdoende ploegleider en meldloge Safety & Security onderhouden m.b.v. portofoons. In het weekend kan de dienstdoende beveiliger opgeroepen worden door middel van een semafoon. EHBO-middelen Binnen het Olympia gebouw is er een BHV-kast bij de centrale balie O 7a. Hierin zit o.a. een EHBO koffer, een oplaadunit voor portofoons, een PZI (pieper) oplaadunit en een Automatische Externe Defibrillator. De in het gebouw aanwezige EHBO-posten zijn te herkennen aan een pictogram met een kruissymbool. Op de 1 de etage, voor de fitnesszaal is er een Evac-chair aanwezig en ook op de 1 e etage voor het centrale deel Het beheer van de BHV middelen valt onder het hoofd BHV. 11

12 4.1 Herkenbaarheid BHV ers: De herkenbaarheid van BHV-functionarissen tijdens calamiteiten is verzekerd door de kleur van de hesjes en de tekst op de rug: ORANJE: Ploegleider GEEL: BHV-medewerker GEEL (met opdruk achterzijde EHBO/BHV): EHBO-medewerker GROEN: Hoofd BHV BLAUW: Ontruimer 4.2 Operationaliteit BHV-ers: Responstijd van de BHV organisatie bij een ongeval, brand of een ontruiming bedraagt 3 minuten. 4.3 Opleiding en oefening door BHV-ers: De BHV-er is een voor taken op dit gebied opgeleide medewerker van de Tilburg University die eerste hulp biedt aan slachtoffers, slachtoffers redt bij brand, assistentie kan verlenen bij brandbestrijding en hulpverleningsinstanties van de overheid opvangt en zonodig begeleidt. De BHV-er wordt elk jaar bijgeschoold en is in het bezit van een bedrijfshulpverleningscertificaat en/of EHBO-diploma. De hoofdgebruiker kan ter ondersteuning van de bedrijfshulpverleningsploeg bij een ontruiming van een gebouw ontruimers aanwijzen. De ontruimer is een medewerker van de Tilburg University, die alléén voor ontruiming is geïnstrueerd. De ontruimer begeleidt in geval van een calamiteit op zijn weg naar buiten collegae en andere gebruikers via de kortste weg uit de calamiteitenzone naar buiten. Hierna meldt hij zich bij de Ploegleider BHV en kan hij voor andere ondersteuning worden ingezet. Facility Services zal zorg dragen dat de door de hoofdgebruiker aangewezen bedrijfshulpverleners, EHBO-ers en ontruimers respectievelijk worden opgeleid, geïnstrueerd en getraind. 12

13 5. Instructies voor het personeel 5.1 Werkplekoriëntatie: Elke werknemer dient zich op zijn eigen werkplek op de hoogte te stellen van de volgende gegevens: In welk gebouw, welke vleugel, welke bouwlaag en eventueel in welke ruimte bevind ik mij? Hoe alarmeer ik de BHV er? Waar bevinden zich de dichtstbijzijnde kleine brandblusmiddelen? Langs welke routes kan ik deze plek verlaten bij een incident? Bij welke verzamelplaats(en) buiten het gebouw hoor ik mij te melden bij een ontruiming? Zie ook bijlage B 5.2 Alarmeringsprocedure intern en extern: Alarmering intern: Bij elke calamiteit dient u via 2525 (meldloge Safety & Security) kort en duidelijk te melden: uw naam en (werk)adres uw telefoonnummer wat er is gebeurd waar het is gebeurd (gebouw, verdieping, exacte locatie) of er gewonden zijn Bij brand dient men dit te melden via 2525 en indien mogelijk via het indrukken van een handbrandmelder (alarmeert de centrale meldloge en zet het slow-whoop alarmsignaal aan). Vanuit de centrale meldloge worden de nodige maatregelen getroffen. Bij een ongeval of onwelwording kan men hulp verkrijgen via het interne alarmnummer Blijf kalm en verleen zonodig hulp. Blijf bij een ongeval / onwelwording altijd bij het slachtoffer tot er hulp komt. Wacht nadere instructies van bedrijfshulpverleners af. Bij kleinere ongevallen wordt het slachtoffer direct ter plekke behandeld door een aanwezige BHV-er / EHBO-er. Maar ook dan dient 2525 gebeld te worden! Wanneer iemand ernstig letsel oploopt, dan moet de BHV-er / EHBO-er direct, of via de meldloge Safety & Security (2525), gewaarschuwd worden. De BHV-er / EHBO-er dient zich dan onmiddellijk naar het slachtoffer te begeven en daar te handelen volgens zijn/haar opleiding. Let daarbij op de volgende vijf punten: 1. Let op gevaar; 2. Ga na wat er gebeurd is/wat iemand mankeert; 3. Stel het slachtoffer gerust; 4. Zorg, indien nodig voor (extra) deskundige hulp. Bel hiervoor 2525 en vraag om (extra) ondersteuning (2 de BHV-er/EHBO-er, ambulance); 5. Help het slachtoffer ter plaatse. Na behandeling van het slachtoffer en eventuele verdere noodzakelijke handelingen vult de BHV-er / EHBO-er een ongevallenregistratieformulier in (zie bijlage D) en verstuurt dit naar de afdeling Safety & Security. 13

14 Stroomschema Ongeval Sport Centrum: Ongeval Sport Centrum Melding direct aan BHV er/ehbo er Ja Ernstig Alamering Ambulance via 112 Nee Meldloge beveiliging noodnummer 2525 Alarmering 2 de BHV er/ehbo er Alarmering BHV coördinator (bijna) Ongevalrapport laten invullen Wanneer u een bommelding door krijgt via één van uw collega s of via een bezoeker/gebruiker: bel onmiddellijk het intern alarmnummer 2525 Wanneer u de bommelding van de bedreiger zelf krijgt: neem de melding serieus en probeer het gesprek gaande te houden. Probeer daarbij zoveel mogelijk relevante gegevens te verzamelen (zie bijlage D) raak niet in paniek en geef de melding onmiddellijk door via het intern alarmnummer 2525 spreek met niemand over deze melding Alarmering extern Bij een calamiteit wordt, nadat het interne alarmnummer 2525 is gebeld door de meldloge Safety & Security beslist welke externe hulpdiensten eventueel ingeschakeld moeten worden. In de meldloge zijn de calamiteitennummers voorhanden. Bij het indrukken van een handbrandmelder wordt dit signaal automatisch doorgeschakeld naar de alarm centrale van de brandweer. 14

15 5.2.3 Stroomschema alarmering (bij calamiteiten van grote omvang) Stroomschema alarmering bij een calamiteitsituatie (van grote omvang): Calamiteit Brand Bommelding Wateroverlast Stormschade I.o.v. bevoegd gezag Andere gevallen Telefoon 2525 Meldloge Safety & Security (plvv) Hoofd BHV Crisis Management Team Externe hulpverlening Gebouwgebruikers Interne hulpverlening Brandweer Politie Ambulance Ploegleider BHV-ers EHBO-ers Ontruimers 15

16 5.3 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie: Bij een ontruimingsalarmsignaal wordt altijd het gehele gebouw ontruimd. Bevoegdheden; Opdracht tot het doen overgaan tot ontruiming (slow-whoop), anders dan bij brand, wordt gegeven door: het hoofd BHV brandweer, politie algemeen ploegleider dienstdoende ploegleider bij afwezigheid van een dienstdoende ploegleider, degene die op dat moment als leidinggevende verantwoordelijk is voor het Olympia gebouw De brandweer neemt bij een calamiteit na aankomst de leiding van de hulpverlening op zich. De politie is bevoegd om, indien dit in het belang van de openbare orde en veiligheid gewenst is, tot ontruiming te gelasten of over te gaan. De BHV-ers zijn bevoegd tot ontruiming over te gaan als er zich een directe bedreiging voordoet. Zij stellen de dienstdoende ploegleider hiervan onmiddellijk op de hoogte, die op zijn beurt de algemeen ploegleider en via deze laatste het hoofd BHV informeert. Ontruiming; a. het afgaan van de slow-whoop betekent dat er een ontruiming gaat plaats vinden! b. blijf kalm en voorkom paniek c. volg de instructies van de hulpverleners op d. volg de aangegeven vluchtweg e. maak geen gebruik van de lift f. zorg dat de bezoekers ook het gebouw verlaten g. meldt u op de verzamelplaats, bij de Avans hogeschool. h. keer pas terug in het gebouw als het sein VEILIG door het hoofd BHV is gegeven. Wijze van ontruiming; 1. Ontruiming op de verdieping waar de brand is. C A C A Ruimte waar de brand begonnen / geconstateerd is. B tegenoverliggende ruimtes D B D C Naastliggende ruimtes D De ruimtes naast de tegenoverliggende ruimtes. E Etc 2. Ontruiming van de verdiepingen boven de brand, daarna onder de brand. B A. Verdieping waarop brand is. B. Verdieping boven de brand. A C. Verdieping onder de brand. C 16

17 Coördinatie; De dienstdoende ploegleider coördineert vanuit de centrale balie O 7a de ontruiming. Alle medewerkers controleren of er in hun directe omgeving mensen aanwezig zijn, die zij dan sommeren om het Olympia gebouw te verlaten. Tevens wijzen zij hen op de vluchtwegen. De BHVers helpen actief te ontruimen. BHV-ers; De BHV-ers zien erop toe dat de ontruiming volgens de instructies verloopt en zorgen ervoor dat: paniek wordt voorkomen medewerkers en bezoekers naar de (nood)uitgangen worden begeleid geen gebruik van de lift wordt gemaakt. In voorkomende gevallen zal de bedrijfshulpverlening het openen van deuren opdragen aan de aanwezige beveilgers. Ontruimingsroute; In het Olympia gebouw is een duidelijke vluchtwegbewegwijzering aanwezig. Zonder andersluidende instructies dient de ontruiming langs de daarop aangegeven route(s) te geschieden. Verzamelplaats; Iedereen die bij een ontruiming het Olympia gebouw verlaten heeft, begeeft zich naar de verzamelplaats. Het gebouw van Avans (aan de Oostzijde van Olympia, aan de Noordzijde van het Avans gebouw, fungeert als centraal opvangpunt. Belangrijk is het melden en afmelden op de verzamelplaats! Nadat het Olympia gebouw geheel ontruimd is en nadat een nacontrole is uitgevoerd, begeven ook de hulpverleners zich naar de verzamelplaats. De afdeling Safety & Security zorgt voor bewaking van het Olympia gebouw. Einde alarmsituatie; Als de situatie door de operationele leiding veilig wordt verklaard, beslist het hoofd BHV en/of de algemene ploegleider dat de medewerkers, studenten en bezoekers weer in het gebouw kunnen worden toegelaten. Een einde van een alarmsituatie, ook indien niet is ontruimd, wordt altijd gegeven! Van iedere alarmering dient de dienstdoende ploegleider door middel van een rapport het hoofd BHV, de algemene ploegleider, de Arbo- en Milieucontactpersoon (AMK-er) en de Arbo- en Milieudeskundige TiU te informeren via de gebouwcoördinator. Deze informatie is noodzakelijk omdat de AMK-er deze gegevens moet vermelden in het jaarverslag. 17

18 6. Ontruimingsplattegronden: 18

19 19

20 Kleedlokalen bij sportvelden. 20

21 Bijlage A Organogram van de BHV-organisatie Organogram dagelijkse situatie: Gebouwcoördinator BHV College van Bestuur Hoofdgebruiker Dienstdoende Ploegleider Directeur Facility Services Hoofd BHV Coördinator BHV BHV/EHBO Gebruikers Medewerkers 21

22 Bijlage B Wat te doen bij calamiteiten? (betreft een korte instructie voor alle medewerkers, studenten en bezoekers van de universiteit) In geval van een calamiteit: 1. Waarschuw onmiddellijk via alarmnummer 2525 de meldloge Safety & Security en meld kort en duidelijk: uw naam en (werk)adres uw telefoonnummer wat er is gebeurd waar het is gebeurd (gebouw, verdieping, exacte locatie) of er gewonden zijn 2. Bij brandbestrijding dient u 2525 te bellen en, indien mogelijk, direct de handbrandmelder in te drukken. Deze melding komt altijd aan in de meldloge Safety & Security van gebouw V en vandaar naar de brandweer. De hulpverlening is onderweg. 3. Blijf kalm en verleen zonodig hulp. 4. Wacht nadere instructies af, blijf op uw plaats en voorkom paniek. 5. Na een ontruimingsbevel: volg de instructies op van de bedrijfshulpverlener. Volg de aangegeven vluchtweg. Maak geen gebruik van de lift. Zorg dat de bezoekers ook het gebouw verlaten. 6. Meldt u op het verzamelpunt bij Avans Hogeschool of een andere door de BHV-er aangewezen plaats. Hoe te handelen bij ontruimingsalarm Wanneer opdracht tot ontruiming wordt gegeven, dient er direct ontruimd te worden: - Beëindig telefoongesprekken direct - Neem uw persoonlijke bezittingen welke onder direct handbereik zijn mee - Informeer eventuele bezoekers dat zij met u het gebouw moeten verlaten - Doe uw deur dicht, maar sluit niet af - Controleer de kamers direct naast u op aanwezigheid van mensen. Zeg aanwezigen dat zij het gebouw moeten verlaten - Verlaat ook zelf na de vorige acties, rustig het pand, blijf kalm - Zorg dat eventuele bezoekers, met u als begeleider, het pand verlaten, voorkom paniek! - Begeef u naar de centrale verzamelplaats de sportvelden. 22

23 Bijlage C Alarmeringsprocedure BHV-ers Incident Alarmering door werknemer / bezoeker / student Receptie alarmeert Safety & Security BMI / Galaxy / CKP word geactiveerd Slow-whoop gaat af Beveiliging Vraag de melder: - Wie: naar zijn naam en telefoonnr - Waar: waar is het gebeurd (verdieping / kamer) - Wat: wat is er gebeurd (ongeval, brand) - Of er slachtoffers zijn Ongeval Brand Ontruiming Inzetprocedure ongeval Inzetprocedure brand Inzetprocedure ontruiming Zelf eerste hulp verlenen Naar arts Hulp van ambulance Spoed eisende hulp ambulance Zelf blussen Hulp brandweer ontruimings plan 23

24 Bijlage D Overzicht formulieren Voor een aantal calamiteiten wordt verzocht een formulier in te vullen. Deze zijn te vinden op het intranet TiU: Het betreft de volgende formulieren: - Ongevallenregistratieformulier - Gijzeling / overval formulier - Bommeldingsformulier 24

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie