HANDLEIDING CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN"

Transcriptie

1 HANDLEIDING CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN Stichting Zandstock Afdeling Secretariaat: opgesteld door: P.M. Baltus J.G.N. de Haan Julianasstraat 58 van Beusekomstraat TN t Zand 1756 EC t Zand mobiel: (06) mobiel: (06) Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1.1 Inleiding 3 Organisatie ontruiming 2.1 Algemeen Stappenplan ontruiming Ontdekken en melden calamiteiten Coördinatie door het Meldpunt Beslissing wel / niet ontruimen Ontruimingsignaal Ontruimen Controle ontruiming Verzamelen 10 Instructies Algemeen 3.1 Instructies Algemeen 11 Bijlagen 4.1 Informatiegegevens Brandblusmiddelen Nooduitgangen Gevaarlijke stoffen Technische installaties Rode Kruis 13 Tekening Terrein Zie separate bijlage Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 2

3 HOOFDSTUK 1 VOORWOORD INLEIDING 1.1 Ingevolge de vergunning voor het organiseren van het festival dient te worden voorzien in een calamiteiten- en ontruimingsplan. In dit calamiteitenplan staat beschreven hoe er dient te worden gehandeld in geval van calamiteiten, hoe de organisatie te herkennen is, telefoonnummers van contactpersonen en hulpdiensten. Tevens bevat het plan een overzichtstekening waarop EHBO-posten, brandblusapparaten, brandbare stoffen, vluchtwegen etc. staan aangegeven. Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 3

4 HOOFDSTUK 2 ORGANISATIE ONTRUIMING ALGEMEEN 2.1 Deze handleiding geeft een leidraad in het geval van calamiteiten en mogelijke ontruiming. In dit draaiboek staat het te volgen protocol en de rolverdeling met de daaraan gekoppelde taken omschreven. De in het calamiteitenplan genoemde taken worden door de volgende personen ingevuld en deze zijn op de vermelde wijze bereikbaar. Taak Functionaris Bereikbaar via Herkenbaar aan Centrale Meldpunt Centralist Portofoon SSC Beveiliging Ordonnans Rob Smit Portofoon (06) Oranje hesje Ontruimingsleider Joris de Haan Portofoon (06) Geel hesje Ontruimingsleider Remco Tas Portofoon (06) Geel hesje Ontruimingsleider Paul Baltus Portofoon (06) Geel hesje Ontruimingsleider Tim van Diepen Portofoon (06) Geel hesje Ontruimingsleider Inge Dekker Portofoon (06) Geel hesje Poortwachter Linda Slijkerman Portofoon (06) Geel hesje Verzamelcoördinator Koen van Diepen Portofoon (06) Oranje hesje Omdat de gehele opstelling van tijdelijke aard is, kan oefening van de ontruiming niet op elk willekeurig tijdstip plaatsvinden. Wel is het de verantwoording van het bestuur om het calamiteitenen ontruimingsplan in de voorafgaande bespreking met de teamleiders en security-dienst uitvoerig te behandelen. Tijdens de jaarlijks terugkerende Zandstock vrijwilligersbijeenkomst en tijdens de briefing van de vrijwilligers zal er melding van worden gemaakt en gewezen worden op het protocol zoals deze voor medewerkers geldt. Daags voor het evenement zal met gemeente, politie en brandweer een schouwing plaatsvinden. STAPPENPLAN ONTRUIMING 2.2 Ontdekken van een Calamiteit (2.3) Melden van een Calamiteit (2.3) Coördinatie (2.4) Beslissen wel/niet (gedeeltelijk) ontruimen (2.5) Ontruimingssignaal (2.6) Ontruimen (2.7) Controle ontruiming (2.8) Verzamelen (2.9) Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 4

5 Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 5

6 ONTDEKKEN EN MELDEN VAN CALAMITEITEN 2.3 Er kunnen verschillende soorten calamiteiten plaatsvinden waardoor besloten moet worden om gedeeltelijk of geheel te gaan ontruimen. Voorbeelden van dergelijke calamiteiten zijn: Brand; Bommelding; Noodweer; Geweldplegingen; Overval; (Bedrijfs)ongeval. Het is van groot belang dat een calamiteit zo snel mogelijk opgemerkt én gemeld wordt. Alle medewerkers (ook na signalering door bezoekers, artiesten of crew) hebben daarom een meldingsplicht aan hun afdelingshoofd en/of medewerkers van de security-dienst. De afdelingshoofden en security-dienst zijn verantwoordelijk voor melding aan het Centrale Meldpunt Calamiteiten. Ondermeer de aard en locatie van de calamiteit, alsmede mogelijke slachtoffers dienen te worden gemeld. Deze medewerkers kunnen daarvoor gebruik maken van draadloze communicatie. COÖRDINATIE DOOR HET CENTRALE MELDPUNT 2.4 Het centrale meldpunt zal tijdens calamiteiten een duidelijke spilfunctie vervullen. Het meldpunt zal ondermeer zorgdragen voor de contacten met de hulpverlenende instanties tijdens een gehele of gedeeltelijke ontruiming. Daarom moet een melding altijd bij het centrale meldpunt binnenkomen. Zodra het meldpunt hiervan op de hoogte is wordt onmiddellijk telefonisch contact gezocht met de hulpverlenende instanties politie, brandweer en ambulance. Daarnaast worden het bestuur, de teamleiders, de security-dienst en het Rode Kruis door het meldpunt gealarmeerd. Het meldpunt kan besluiten een ordonnans te sturen om de locatie, aard en omvang te inventariseren. BESLISSEN WEL/NIET (GEDEELTELIJK) ONTRUIMEN 2.5 Naar aanleiding van een melding, plus eventuele inventarisatie door de ordonnans, zal het meldpunt contact opnemen met het bestuur om te beslissen over wel of niet (gedeeltelijk) ontruimen. ONTRUIMINGSSIGNAAL 2.6 Een volledige ontruiming zal herkenbaar moeten worden gemaakt voor alle medewerkers en bezoekers en het gebruikte signaal zal op alle plaatsen waarneembaar moeten zijn. De ontruiming zal daarom door het meldpunt middels een zogenaamd slow-whoop signaal, kenbaar worden gemaakt; dit is een van laag naar hoog oplopend doordringende toon die voortdurend herhaald wordt. Tevens zal de presentator het publiek informeren via de omroepinstallatie. ONTRUIMEN 2.7 Afhankelijk van de aard van het incident, soort en/of complexiteit van de locatie, zal de omgeving geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 6

7 De ontruiming ondergaat hier drie fases, te weten: 1. De locatie waar het incident heeft plaatsgevonden; 2. Vervolgens de directe omgeving waar het incident heeft plaatsgevonden; 3. Tenslotte de volledige ontruiming van het evenemententerrein. Het ontruimen en beheersen van calamiteiten kan alleen plaatsvinden wanneer er een duidelijke rol- en taakverdeling wordt gemaakt. De taakverdeling, protocol en instructies worden hierna per rol vermeld. Het Centrale Meldpunt Het meldpunt is het centrale aanspreekpunt. Het meldpunt bedient, in opdracht van het bestuur, het signaal voor volledige ontruiming. Meldt aan de poortwachter dat onbevoegden het terrein niet mogen betreden. Het meldpunt blijft zolang mogelijk bereikbaar en aanwezig op het evenemententerrein, daar het als centraal verbindingspunt fungeert. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor beslissingen en coördinatie tijdens ontruiming totdat brandweer/politie arriveert. Bestuursleden worden door het meldpunt middels de mobiele telefoon, portofoon, of ander protocol gewaarschuwd. Het bestuur van Stichting Zandstock neemt de beslissing of er (gedeeltelijk) ontruimd moet gaan worden. Een van de belangrijkste taken van het bestuur, indien er sprake is van een calamiteit, bestaat uit het leidinggeven aan de teamleiders. Deze aansturing is sterk afhankelijk van de omvang van de calamiteit(en). In eerste instantie zal het aansturen plaatsvinden via het meldpunt. Na het arriveren van de hulpverlenende instanties zullen de instructies via deze instanties lopen. Het bestuur begeleidt en adviseert de hulpverlenende instantie(s) indien noodzakelijk en blijft als aanspreekpunt beschikbaar. Het bestuur zal via de poortwachter het signaal krijgen dat de hulpverlenende instantie(s) gearriveerd is/zijn waarna het aangewezen bestuurslid de hulpverlenende instantie(s) opvangt. Hier worden de hulpverlenende instantie(s) geïnformeerd over aard, locatie en omvang. Teamleiders De Zandstock organisatie is onderverdeeld in diverse teams met hun eigen teamleiders. De primaire taak in geval van calamiteiten is de eigen medewerkers via de hiervoor bestemde vluchtwegen het te ontruimen gedeelte te laten verlaten. De teamleider zorgt ervoor dat alle medewerkers in veiligheid worden gebracht en verzamelen op de verzamelplaats. Vervolgens meldt hij/zij zich bij de verzamelcoördinator en worden eventuele vermiste personen en/of slachtoffers gemeld. Tevens fungeert hij/zij als contactpersoon voor het meldpunt en het bestuur. Bij calamiteiten van grotere aard zullen de teamleiders optreden in de functie van ontruimingsleiders. Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 7

8 Security-dienst De security-dienst is verantwoordelijk voor de (gedeeltelijke) ontruiming van de publieksruimte. De security-dienst begeleidt de ontruiming en assisteert bij het evacueren van minder zelfredzame personen. Eventuele slachtoffers dienen in veiligheid te worden gebracht. Daarnaast ziet de securitydienst er op toe dat alle bezoekers het te ontruimen gedeelte ook werkelijk hebben verlaten. Ontruimingsleider Zorgt ervoor dat vluchtwegen vrij blijven van obstakels. Zorgt ervoor dat afgelegen ruimtes als portocabines, chemische toiletten en dergelijke ook worden ontruimd. Taak Functionaris Bereikbaar via Herkenbaar aan Talentstage Rob Smit Portofoon (06) Oranje hesje Backstage mainstage Joris de Haan Portofoon (06) Geel hesje Dancestage Remco Tas Portofoon (06) Geel hesje Toiletten Paul Baltus Portofoon (06) Geel hesje Stroomvoorziening Tim van Diepen Portofoon (06) Geel hesje Portocabins Inge Dekker Portofoon (06) Geel hesje Vrijwilligerstent Linda Slijkerman Portofoon (06) Geel hesje Poortwachter Sluit de toegang tot het terrein af voor niet bevoegde personen. Zorgt ervoor dat mensen het terrein kunnen verlaten. Geeft het arriveren van de hulpverlenende instantie(s) door aan het meldpunt. Noteert wie of welke organisatie het terrein betreden. Verzamelcoördinator Begeeft zich naar de verzamelplaats. Ziet erop toe dat alle teamleiders zich afmelden. Noteert de aan hem verstrekte gegevens. Geeft bevindingen en eventuele vermiste personen door aan het meldpunt, het bestuur en de hulpverlenende instantie(s). Ontruimingsploeg Het bestuur kan aan de teamleiders de instructie geven om een ontruimingsploeg samen te stellen uit medewerkers van het betreffende team. Deze instructie zal pas gegeven worden als de hulpverlening in het gedrang komt. Hier valt te denken aan het evacueren van slachtoffers en hulpverlening voor het vrijmaken van de eventueel gevallen slachtoffers. Medewerkers (overig) De medewerkers dienen de instructies, die door het bestuur, teamleiders, ontruimingsleider, brandweer en of andere hulpverlenende instanties worden gegeven op te volgen. De medewerkers dragen tijdens een (gedeeltelijke) ontruiming zorg voor de op hun afdeling aanwezige gasten en het uitschakelen van elektrische apparatuur. Het bestuurslid technische dienst zal de aggregaten afsluiten. Belangrijk is dat de mensen van een bepaald team zo goed mogelijk bij elkaar blijven, zodat eventuele instructies die via de teamleider worden verstrekt snel uitgevoerd kunnen worden. Rode Kruis De medewerkers van het rode kruis dragen zorg voor het verlenen van eerste hulp aan personen met verwondingen en/of lichamelijk letsel. Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 8

9 Hulpverlenende instanties (extern) Politie, brandweer en ambulance. Verantwoordelijk voor professionele hulpverlening. Professionals Artiesten, crew, cateraars etc. Bij een volledige ontruiming is het zaak dat de professionals eigen apparatuur uitschakelen en zich begeven naar de verzamelplaats. Bezoekers Bij een volledige ontruiming is het zaak dat de bezoekers de instructies opvolgen die wordt gegeven door medewerkers van Zandstock of door hulpverlenende instanties. CONTROLE ONTRUIMING 2.8 Nadat er ontruiming heeft plaatsgevonden dient zo snel mogelijk bekend te zijn, of alle aanwezigen daadwerkelijk de plaats van ontruiming hebben verlaten. Dit voorkomt dat hulpverlenende instanties onnodige risico s dienen te nemen door te gaan zoeken naar personen die mogelijk nog aanwezig zijn. Op de verzamelplaats zal door de verzamelcoördinator een vermissinglijst worden opgesteld, hier kunnen betrokkenen mogelijk vermiste personen aangeven. VERZAMELEN 2.9 Alle medewerkers moeten op de hoogte zijn van de verzamelplaats in het geval van calamiteiten. Alle medewerkers dienen op de verzamelplaats te blijven totdat nadere instructies worden gegeven door bestuur en/of hulpverlenende instanties. Op de tekening staat de verzamelplaats aangegeven, dit is een veilige verzamelplaats voor alle personen die met de ontruiming te maken hebben. Eventueel zal op of nabij de verzamelplaats zal een EHBO post worden ingericht. Bij de verzamelplaats staan prominent de belangrijke werkzaamheden, die in eerste instantie verricht moeten worden aangegeven. De gegevens van de organisatie en belangrijke telefoonnummers zijn op het meldpunt aanwezig evenals: gemeentegids telefoonboek overzicht met namen en taken van alle Zandstock medewerkers lijst met leveranciers Met de direct omliggende bedrijven en/of instellingen worden / zijn afspraken gemaakt met betrekking tot eventuele opvang. Deze bedrijven / instellingen zijn: Sporthal De Multitreffer, bereikbaar onder telefoonnummer (06) of (06) Clubkantine / kleedkamers v.v. Geel-Zwart ; accommodatie wordt gedurende het festival ter beschikking gesteld aan Stichting Zandstock. Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 9

10 HOOFDSTUK 3 INSTRUCTIES ALGEMEEN INSTRUCTIES ALGEMEEN 3.1 Hoe te handelen bij het ontdekken van calamiteiten. Denk eerst aan uw eigen veiligheid Alarm situatie aangeven bij teamleider en/of security-dienst Teamleider en/of security-dienst geeft door: Naam; Locatie en aard van de calamiteit; Of er slachtoffers zijn; Overige bijzonderheden. Waarschuw personen in de directe omgeving. Begin eventueel met de calamiteiten bestrijding. Bij brand direct beginnen met blussen en probeer uitbreiding van de brand te voorkomen. Dit alleen wanneer dit uw veiligheid of dat van uw omstanders niet in gevaar brengt. Wat te doen bij het horen van het ontruimingssignaal Volg nauwlettend de instructies op van de ontruimingsleider(s). Schakel (elektrische) apparatuur zoveel mogelijk uit. Probeer niet alsnog uw persoonlijke eigendommen te achterhalen en deze mee te nemen, dit belemmert de loop naar de uitgangen. Verlaat het te ontruimen gedeelte zoveel mogelijk volgens de geldende vluchtroutes. Begeleidt bezoekers en gasten om dit zelfde te doen. Zorg dat u als team bij elkaar blijft en verleen hulp aan uw eventueel minder zelfredzame collega s. Begeef u naar de verzamelplaats. Geef eventuele vermisten door aan de coördinator op de verzamelplaats Ga niet terug naar het te ontruimen gedeelte, ga niet naar huis, maar blijf op de verzamelplaats. Wacht op nadere instructies van de ontruimingsleider(s). Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 10

11 BIJLAGEN INFORMATIE GEGEVENS 4.1 ALGEMENE GEGEVENS ZANDSTOCK Gegevens van instelling : Stichting Zandstock Zandstock Festival Koning Willem II-weg, 4 t Zand Bestuur: Voorzitter / Programmering : Joris de Haan (06) Secretaris / Sponsoring : Paul Baltus (06) Penningmeester : Inge Dekker (06) Technische dienst : Tim van Diepen (06) Coördinator Vrijwilligers : Koen van Diepen (06) Catering : Linda Slijkerman (06) P.R. : Rob Smit (06) P.R. : Remco Tas (06) PROFESSIONELE BEVEILIGING SSC Beveiliging Plevierstraat AN Schagen (0224) (06) ALARMNUMMERS - Alarmnummer : 112 (spoedeisende hulpverlening) - Brandweer Noord-Holland Noord : (072) Politie : (0900) Ziekenhuis Alkmaar MCA : (072) Gemini Ziekenhuis Den Helder : (0223) Ambulancezorg / GHOR : via meldkamer Alkmaar - Huisartsenpost Kop van Noord-Holland : (0224) Bij inroepen hulp verlenende instanties, volgende informatie verstrekken: 1. coördinaten doorgeven; 2. aard van de calamiteit; 3. hulpverlening melden bij de poortwachter. OVERIGE NUMMERS Nationaal storingsnummer gas en stroom : (072) PWN storing water : (0800) 2025 Hoogheemraadsschap Hollands Noorderkwartier : (0299) Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 11

12 BRANDBLUSMIDDELEN 4.2 Brandblusmiddelen worden geplaatst op prominente locaties, buiten bereik van publiek en staan op de tekening aangegeven. NOODUITGANGEN 4.3 Hoewel in de festival tent niet echt van nooduitgangen gesproken kan worden, zijn de uitgangen wel aangegeven d.m.v. noodvoorziening verlichte bordjes. De oost- en westzijde van de tent (lange zijde) zullen tijdens het festival over 1/5 deel van de lengte van de tent en de noordzijde (kopse kant) volledig geopend zijn. De bordjes nooduitgang zijn als volgt aangebracht: over lengte van de tent 1 aan beide zijde en 2 op de kopse kanten. Het festival terrein zelf kent in principe twee aan- en afvoerroutes. Het betreft hier de dam die is gelegen in de zuidoost hoek van het terrein. Voorafgaand aan het festival wordt er echter tevens een loopbrug gelegd over de sloot waardoor ook in de noordoost hoek een ruime afvoerroute ontstaat. GEVAARLIJKE STOFFEN 4.4 Explosie - en brandgevaarlijke stoffen zijn alleen te vinden in het bargedeelte. In geval van bier tekorten wordt overgegaan op het tappen van vaten bier, de druk die hiervoor noodzakelijk is wordt geleverd vanuit koolzuurflessen. Leverancier: Heineken Brouwerijen Noord-Holland Koraalstraat RK Alkmaar Tel: (072) TECHNISCHE INSTALLATIES 4.5 De installaties die worden ingezet zijn gehuurd via gerenommeerde verhuurbedrijven, te weten: Loxam Galileistraat SE Heerhugowaard Tel: (072) Fax: (072) Fa. A. Sneekes & Zn. Korte Ruigeweg DE Schagerbrug Tel: (0224) Fax: (0224) Purple Group B.V. Huygensweg TG Schijndel Tel: (073) Fax: (073) DailyCool Postbus GB Alkmaar Tel: (0226) Fax: (0226) Installaties als aggregaten, stroom-verdeelkasten en verlengkabels worden ingezet met de daarbij behorende gebruiksaanwijzingen zoals aangeleverd door bovenstaande verhuurbedrijven. RODE KRUIS 4.6 De planning van en organisatie door het Rode Kruis is opgenomen in het draaiboek evenementenhulpverlening. Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 12

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Veiligheidsplan Knastercross 2015

Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli 2015 1 Knastercross 4, 5 & 6 september 2015 Locatie: Graslandperceel ter hoogte van Maastricht Aachen Airport

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een initiatief van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) 2 Colofon Bezoekadres Postadres Gerbrandyweg

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie