HANDLEIDING CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN"

Transcriptie

1 HANDLEIDING CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN Stichting Zandstock Afdeling Secretariaat: opgesteld door: P.M. Baltus J.G.N. de Haan Julianasstraat 58 van Beusekomstraat TN t Zand 1756 EC t Zand mobiel: (06) mobiel: (06) Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1.1 Inleiding 3 Organisatie ontruiming 2.1 Algemeen Stappenplan ontruiming Ontdekken en melden calamiteiten Coördinatie door het Meldpunt Beslissing wel / niet ontruimen Ontruimingsignaal Ontruimen Controle ontruiming Verzamelen 10 Instructies Algemeen 3.1 Instructies Algemeen 11 Bijlagen 4.1 Informatiegegevens Brandblusmiddelen Nooduitgangen Gevaarlijke stoffen Technische installaties Rode Kruis 13 Tekening Terrein Zie separate bijlage Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 2

3 HOOFDSTUK 1 VOORWOORD INLEIDING 1.1 Ingevolge de vergunning voor het organiseren van het festival dient te worden voorzien in een calamiteiten- en ontruimingsplan. In dit calamiteitenplan staat beschreven hoe er dient te worden gehandeld in geval van calamiteiten, hoe de organisatie te herkennen is, telefoonnummers van contactpersonen en hulpdiensten. Tevens bevat het plan een overzichtstekening waarop EHBO-posten, brandblusapparaten, brandbare stoffen, vluchtwegen etc. staan aangegeven. Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 3

4 HOOFDSTUK 2 ORGANISATIE ONTRUIMING ALGEMEEN 2.1 Deze handleiding geeft een leidraad in het geval van calamiteiten en mogelijke ontruiming. In dit draaiboek staat het te volgen protocol en de rolverdeling met de daaraan gekoppelde taken omschreven. De in het calamiteitenplan genoemde taken worden door de volgende personen ingevuld en deze zijn op de vermelde wijze bereikbaar. Taak Functionaris Bereikbaar via Herkenbaar aan Centrale Meldpunt Centralist Portofoon SSC Beveiliging Ordonnans Rob Smit Portofoon (06) Oranje hesje Ontruimingsleider Joris de Haan Portofoon (06) Geel hesje Ontruimingsleider Remco Tas Portofoon (06) Geel hesje Ontruimingsleider Paul Baltus Portofoon (06) Geel hesje Ontruimingsleider Tim van Diepen Portofoon (06) Geel hesje Ontruimingsleider Inge Dekker Portofoon (06) Geel hesje Poortwachter Linda Slijkerman Portofoon (06) Geel hesje Verzamelcoördinator Koen van Diepen Portofoon (06) Oranje hesje Omdat de gehele opstelling van tijdelijke aard is, kan oefening van de ontruiming niet op elk willekeurig tijdstip plaatsvinden. Wel is het de verantwoording van het bestuur om het calamiteitenen ontruimingsplan in de voorafgaande bespreking met de teamleiders en security-dienst uitvoerig te behandelen. Tijdens de jaarlijks terugkerende Zandstock vrijwilligersbijeenkomst en tijdens de briefing van de vrijwilligers zal er melding van worden gemaakt en gewezen worden op het protocol zoals deze voor medewerkers geldt. Daags voor het evenement zal met gemeente, politie en brandweer een schouwing plaatsvinden. STAPPENPLAN ONTRUIMING 2.2 Ontdekken van een Calamiteit (2.3) Melden van een Calamiteit (2.3) Coördinatie (2.4) Beslissen wel/niet (gedeeltelijk) ontruimen (2.5) Ontruimingssignaal (2.6) Ontruimen (2.7) Controle ontruiming (2.8) Verzamelen (2.9) Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 4

5 Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 5

6 ONTDEKKEN EN MELDEN VAN CALAMITEITEN 2.3 Er kunnen verschillende soorten calamiteiten plaatsvinden waardoor besloten moet worden om gedeeltelijk of geheel te gaan ontruimen. Voorbeelden van dergelijke calamiteiten zijn: Brand; Bommelding; Noodweer; Geweldplegingen; Overval; (Bedrijfs)ongeval. Het is van groot belang dat een calamiteit zo snel mogelijk opgemerkt én gemeld wordt. Alle medewerkers (ook na signalering door bezoekers, artiesten of crew) hebben daarom een meldingsplicht aan hun afdelingshoofd en/of medewerkers van de security-dienst. De afdelingshoofden en security-dienst zijn verantwoordelijk voor melding aan het Centrale Meldpunt Calamiteiten. Ondermeer de aard en locatie van de calamiteit, alsmede mogelijke slachtoffers dienen te worden gemeld. Deze medewerkers kunnen daarvoor gebruik maken van draadloze communicatie. COÖRDINATIE DOOR HET CENTRALE MELDPUNT 2.4 Het centrale meldpunt zal tijdens calamiteiten een duidelijke spilfunctie vervullen. Het meldpunt zal ondermeer zorgdragen voor de contacten met de hulpverlenende instanties tijdens een gehele of gedeeltelijke ontruiming. Daarom moet een melding altijd bij het centrale meldpunt binnenkomen. Zodra het meldpunt hiervan op de hoogte is wordt onmiddellijk telefonisch contact gezocht met de hulpverlenende instanties politie, brandweer en ambulance. Daarnaast worden het bestuur, de teamleiders, de security-dienst en het Rode Kruis door het meldpunt gealarmeerd. Het meldpunt kan besluiten een ordonnans te sturen om de locatie, aard en omvang te inventariseren. BESLISSEN WEL/NIET (GEDEELTELIJK) ONTRUIMEN 2.5 Naar aanleiding van een melding, plus eventuele inventarisatie door de ordonnans, zal het meldpunt contact opnemen met het bestuur om te beslissen over wel of niet (gedeeltelijk) ontruimen. ONTRUIMINGSSIGNAAL 2.6 Een volledige ontruiming zal herkenbaar moeten worden gemaakt voor alle medewerkers en bezoekers en het gebruikte signaal zal op alle plaatsen waarneembaar moeten zijn. De ontruiming zal daarom door het meldpunt middels een zogenaamd slow-whoop signaal, kenbaar worden gemaakt; dit is een van laag naar hoog oplopend doordringende toon die voortdurend herhaald wordt. Tevens zal de presentator het publiek informeren via de omroepinstallatie. ONTRUIMEN 2.7 Afhankelijk van de aard van het incident, soort en/of complexiteit van de locatie, zal de omgeving geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 6

7 De ontruiming ondergaat hier drie fases, te weten: 1. De locatie waar het incident heeft plaatsgevonden; 2. Vervolgens de directe omgeving waar het incident heeft plaatsgevonden; 3. Tenslotte de volledige ontruiming van het evenemententerrein. Het ontruimen en beheersen van calamiteiten kan alleen plaatsvinden wanneer er een duidelijke rol- en taakverdeling wordt gemaakt. De taakverdeling, protocol en instructies worden hierna per rol vermeld. Het Centrale Meldpunt Het meldpunt is het centrale aanspreekpunt. Het meldpunt bedient, in opdracht van het bestuur, het signaal voor volledige ontruiming. Meldt aan de poortwachter dat onbevoegden het terrein niet mogen betreden. Het meldpunt blijft zolang mogelijk bereikbaar en aanwezig op het evenemententerrein, daar het als centraal verbindingspunt fungeert. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor beslissingen en coördinatie tijdens ontruiming totdat brandweer/politie arriveert. Bestuursleden worden door het meldpunt middels de mobiele telefoon, portofoon, of ander protocol gewaarschuwd. Het bestuur van Stichting Zandstock neemt de beslissing of er (gedeeltelijk) ontruimd moet gaan worden. Een van de belangrijkste taken van het bestuur, indien er sprake is van een calamiteit, bestaat uit het leidinggeven aan de teamleiders. Deze aansturing is sterk afhankelijk van de omvang van de calamiteit(en). In eerste instantie zal het aansturen plaatsvinden via het meldpunt. Na het arriveren van de hulpverlenende instanties zullen de instructies via deze instanties lopen. Het bestuur begeleidt en adviseert de hulpverlenende instantie(s) indien noodzakelijk en blijft als aanspreekpunt beschikbaar. Het bestuur zal via de poortwachter het signaal krijgen dat de hulpverlenende instantie(s) gearriveerd is/zijn waarna het aangewezen bestuurslid de hulpverlenende instantie(s) opvangt. Hier worden de hulpverlenende instantie(s) geïnformeerd over aard, locatie en omvang. Teamleiders De Zandstock organisatie is onderverdeeld in diverse teams met hun eigen teamleiders. De primaire taak in geval van calamiteiten is de eigen medewerkers via de hiervoor bestemde vluchtwegen het te ontruimen gedeelte te laten verlaten. De teamleider zorgt ervoor dat alle medewerkers in veiligheid worden gebracht en verzamelen op de verzamelplaats. Vervolgens meldt hij/zij zich bij de verzamelcoördinator en worden eventuele vermiste personen en/of slachtoffers gemeld. Tevens fungeert hij/zij als contactpersoon voor het meldpunt en het bestuur. Bij calamiteiten van grotere aard zullen de teamleiders optreden in de functie van ontruimingsleiders. Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 7

8 Security-dienst De security-dienst is verantwoordelijk voor de (gedeeltelijke) ontruiming van de publieksruimte. De security-dienst begeleidt de ontruiming en assisteert bij het evacueren van minder zelfredzame personen. Eventuele slachtoffers dienen in veiligheid te worden gebracht. Daarnaast ziet de securitydienst er op toe dat alle bezoekers het te ontruimen gedeelte ook werkelijk hebben verlaten. Ontruimingsleider Zorgt ervoor dat vluchtwegen vrij blijven van obstakels. Zorgt ervoor dat afgelegen ruimtes als portocabines, chemische toiletten en dergelijke ook worden ontruimd. Taak Functionaris Bereikbaar via Herkenbaar aan Talentstage Rob Smit Portofoon (06) Oranje hesje Backstage mainstage Joris de Haan Portofoon (06) Geel hesje Dancestage Remco Tas Portofoon (06) Geel hesje Toiletten Paul Baltus Portofoon (06) Geel hesje Stroomvoorziening Tim van Diepen Portofoon (06) Geel hesje Portocabins Inge Dekker Portofoon (06) Geel hesje Vrijwilligerstent Linda Slijkerman Portofoon (06) Geel hesje Poortwachter Sluit de toegang tot het terrein af voor niet bevoegde personen. Zorgt ervoor dat mensen het terrein kunnen verlaten. Geeft het arriveren van de hulpverlenende instantie(s) door aan het meldpunt. Noteert wie of welke organisatie het terrein betreden. Verzamelcoördinator Begeeft zich naar de verzamelplaats. Ziet erop toe dat alle teamleiders zich afmelden. Noteert de aan hem verstrekte gegevens. Geeft bevindingen en eventuele vermiste personen door aan het meldpunt, het bestuur en de hulpverlenende instantie(s). Ontruimingsploeg Het bestuur kan aan de teamleiders de instructie geven om een ontruimingsploeg samen te stellen uit medewerkers van het betreffende team. Deze instructie zal pas gegeven worden als de hulpverlening in het gedrang komt. Hier valt te denken aan het evacueren van slachtoffers en hulpverlening voor het vrijmaken van de eventueel gevallen slachtoffers. Medewerkers (overig) De medewerkers dienen de instructies, die door het bestuur, teamleiders, ontruimingsleider, brandweer en of andere hulpverlenende instanties worden gegeven op te volgen. De medewerkers dragen tijdens een (gedeeltelijke) ontruiming zorg voor de op hun afdeling aanwezige gasten en het uitschakelen van elektrische apparatuur. Het bestuurslid technische dienst zal de aggregaten afsluiten. Belangrijk is dat de mensen van een bepaald team zo goed mogelijk bij elkaar blijven, zodat eventuele instructies die via de teamleider worden verstrekt snel uitgevoerd kunnen worden. Rode Kruis De medewerkers van het rode kruis dragen zorg voor het verlenen van eerste hulp aan personen met verwondingen en/of lichamelijk letsel. Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 8

9 Hulpverlenende instanties (extern) Politie, brandweer en ambulance. Verantwoordelijk voor professionele hulpverlening. Professionals Artiesten, crew, cateraars etc. Bij een volledige ontruiming is het zaak dat de professionals eigen apparatuur uitschakelen en zich begeven naar de verzamelplaats. Bezoekers Bij een volledige ontruiming is het zaak dat de bezoekers de instructies opvolgen die wordt gegeven door medewerkers van Zandstock of door hulpverlenende instanties. CONTROLE ONTRUIMING 2.8 Nadat er ontruiming heeft plaatsgevonden dient zo snel mogelijk bekend te zijn, of alle aanwezigen daadwerkelijk de plaats van ontruiming hebben verlaten. Dit voorkomt dat hulpverlenende instanties onnodige risico s dienen te nemen door te gaan zoeken naar personen die mogelijk nog aanwezig zijn. Op de verzamelplaats zal door de verzamelcoördinator een vermissinglijst worden opgesteld, hier kunnen betrokkenen mogelijk vermiste personen aangeven. VERZAMELEN 2.9 Alle medewerkers moeten op de hoogte zijn van de verzamelplaats in het geval van calamiteiten. Alle medewerkers dienen op de verzamelplaats te blijven totdat nadere instructies worden gegeven door bestuur en/of hulpverlenende instanties. Op de tekening staat de verzamelplaats aangegeven, dit is een veilige verzamelplaats voor alle personen die met de ontruiming te maken hebben. Eventueel zal op of nabij de verzamelplaats zal een EHBO post worden ingericht. Bij de verzamelplaats staan prominent de belangrijke werkzaamheden, die in eerste instantie verricht moeten worden aangegeven. De gegevens van de organisatie en belangrijke telefoonnummers zijn op het meldpunt aanwezig evenals: gemeentegids telefoonboek overzicht met namen en taken van alle Zandstock medewerkers lijst met leveranciers Met de direct omliggende bedrijven en/of instellingen worden / zijn afspraken gemaakt met betrekking tot eventuele opvang. Deze bedrijven / instellingen zijn: Sporthal De Multitreffer, bereikbaar onder telefoonnummer (06) of (06) Clubkantine / kleedkamers v.v. Geel-Zwart ; accommodatie wordt gedurende het festival ter beschikking gesteld aan Stichting Zandstock. Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 9

10 HOOFDSTUK 3 INSTRUCTIES ALGEMEEN INSTRUCTIES ALGEMEEN 3.1 Hoe te handelen bij het ontdekken van calamiteiten. Denk eerst aan uw eigen veiligheid Alarm situatie aangeven bij teamleider en/of security-dienst Teamleider en/of security-dienst geeft door: Naam; Locatie en aard van de calamiteit; Of er slachtoffers zijn; Overige bijzonderheden. Waarschuw personen in de directe omgeving. Begin eventueel met de calamiteiten bestrijding. Bij brand direct beginnen met blussen en probeer uitbreiding van de brand te voorkomen. Dit alleen wanneer dit uw veiligheid of dat van uw omstanders niet in gevaar brengt. Wat te doen bij het horen van het ontruimingssignaal Volg nauwlettend de instructies op van de ontruimingsleider(s). Schakel (elektrische) apparatuur zoveel mogelijk uit. Probeer niet alsnog uw persoonlijke eigendommen te achterhalen en deze mee te nemen, dit belemmert de loop naar de uitgangen. Verlaat het te ontruimen gedeelte zoveel mogelijk volgens de geldende vluchtroutes. Begeleidt bezoekers en gasten om dit zelfde te doen. Zorg dat u als team bij elkaar blijft en verleen hulp aan uw eventueel minder zelfredzame collega s. Begeef u naar de verzamelplaats. Geef eventuele vermisten door aan de coördinator op de verzamelplaats Ga niet terug naar het te ontruimen gedeelte, ga niet naar huis, maar blijf op de verzamelplaats. Wacht op nadere instructies van de ontruimingsleider(s). Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 10

11 BIJLAGEN INFORMATIE GEGEVENS 4.1 ALGEMENE GEGEVENS ZANDSTOCK Gegevens van instelling : Stichting Zandstock Zandstock Festival Koning Willem II-weg, 4 t Zand Bestuur: Voorzitter / Programmering : Joris de Haan (06) Secretaris / Sponsoring : Paul Baltus (06) Penningmeester : Inge Dekker (06) Technische dienst : Tim van Diepen (06) Coördinator Vrijwilligers : Koen van Diepen (06) Catering : Linda Slijkerman (06) P.R. : Rob Smit (06) P.R. : Remco Tas (06) PROFESSIONELE BEVEILIGING SSC Beveiliging Plevierstraat AN Schagen (0224) (06) ALARMNUMMERS - Alarmnummer : 112 (spoedeisende hulpverlening) - Brandweer Noord-Holland Noord : (072) Politie : (0900) Ziekenhuis Alkmaar MCA : (072) Gemini Ziekenhuis Den Helder : (0223) Ambulancezorg / GHOR : via meldkamer Alkmaar - Huisartsenpost Kop van Noord-Holland : (0224) Bij inroepen hulp verlenende instanties, volgende informatie verstrekken: 1. coördinaten doorgeven; 2. aard van de calamiteit; 3. hulpverlening melden bij de poortwachter. OVERIGE NUMMERS Nationaal storingsnummer gas en stroom : (072) PWN storing water : (0800) 2025 Hoogheemraadsschap Hollands Noorderkwartier : (0299) Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 11

12 BRANDBLUSMIDDELEN 4.2 Brandblusmiddelen worden geplaatst op prominente locaties, buiten bereik van publiek en staan op de tekening aangegeven. NOODUITGANGEN 4.3 Hoewel in de festival tent niet echt van nooduitgangen gesproken kan worden, zijn de uitgangen wel aangegeven d.m.v. noodvoorziening verlichte bordjes. De oost- en westzijde van de tent (lange zijde) zullen tijdens het festival over 1/5 deel van de lengte van de tent en de noordzijde (kopse kant) volledig geopend zijn. De bordjes nooduitgang zijn als volgt aangebracht: over lengte van de tent 1 aan beide zijde en 2 op de kopse kanten. Het festival terrein zelf kent in principe twee aan- en afvoerroutes. Het betreft hier de dam die is gelegen in de zuidoost hoek van het terrein. Voorafgaand aan het festival wordt er echter tevens een loopbrug gelegd over de sloot waardoor ook in de noordoost hoek een ruime afvoerroute ontstaat. GEVAARLIJKE STOFFEN 4.4 Explosie - en brandgevaarlijke stoffen zijn alleen te vinden in het bargedeelte. In geval van bier tekorten wordt overgegaan op het tappen van vaten bier, de druk die hiervoor noodzakelijk is wordt geleverd vanuit koolzuurflessen. Leverancier: Heineken Brouwerijen Noord-Holland Koraalstraat RK Alkmaar Tel: (072) TECHNISCHE INSTALLATIES 4.5 De installaties die worden ingezet zijn gehuurd via gerenommeerde verhuurbedrijven, te weten: Loxam Galileistraat SE Heerhugowaard Tel: (072) Fax: (072) Fa. A. Sneekes & Zn. Korte Ruigeweg DE Schagerbrug Tel: (0224) Fax: (0224) Purple Group B.V. Huygensweg TG Schijndel Tel: (073) Fax: (073) DailyCool Postbus GB Alkmaar Tel: (0226) Fax: (0226) Installaties als aggregaten, stroom-verdeelkasten en verlengkabels worden ingezet met de daarbij behorende gebruiksaanwijzingen zoals aangeleverd door bovenstaande verhuurbedrijven. RODE KRUIS 4.6 De planning van en organisatie door het Rode Kruis is opgenomen in het draaiboek evenementenhulpverlening. Zandstock, versie 2012 uitgave: 30 juli 2012 pagina 12

Calamiteiten- en Ontruimingsplan

Calamiteiten- en Ontruimingsplan Calamiteiten- en Ontruimingsplan Stichting Zandstock Afdeling Secretariaat: Opgesteld door: P. Baltus Stichting Zandstock Julianastraat 58 Tureluur 8 1756 TN t Zand 1756 BK t Zand mobiel: (06) 478 02 083

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal

Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal Inleiding Dit format is verplicht indien u bij vraag 2f van het aanvraagformulier evenementen, hebt aangegeven dat er meer dan 200 bezoekers/deelnemers

Nadere informatie

Draaiboek met calamiteitenplan...(naamfeest) (dorp)...(datumfeest)

Draaiboek met calamiteitenplan...(naamfeest) (dorp)...(datumfeest) Draaiboek met calamiteitenplan..(naamfeest) (dorp)...(datumfeest) 1 Basisgegevens Organisatie: Stichting.. Locatie: Feestterrein aan de.. (straat) te. (postcode + woonplaats) Contactpersoon:.. 06-. Situatieschets

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 1 september 2017 CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 Spoed? Bel 112 Politie geen spoed 0900 8844 Hoofd BHV Lekkodagen: Egbert Meindertsma 06-5140 7096 Contactpersoon Shantyfestival: Eric Harmsen 06-4415 2202

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

MFC De Klaproos Calamiteitenplan

MFC De Klaproos Calamiteitenplan MFC De Klaproos Calamiteitenplan Jong Nederland ruimte Calamiteitenplan MFC Siebengewald Versie: 0 Blz: 1 ONTRUIMING en HULPVERLENING algemene gegevens Calamiteitenplan naam organisatie : MFC de Klaproos

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Evenementen

Veiligheidsplan. Evenementen Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement: Locatie evenement: Datum evenement: Inleiding In dit document staan de afspraken die zijn gemaakt voor de veiligheid tijdens het evenement. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Informatie Bedrijfshulpverlening

Informatie Bedrijfshulpverlening Informatie Bedrijfshulpverlening Pagina 2 van 8 Collega s Op grond van de ARBO-wet moeten ook scholen beschikken over een BHVorganisatie (bedrijfshulpverlening). Deze organisatie is binnen de school verantwoordelijk

Nadere informatie

Calamiteitenplan tijdelijk evenement

Calamiteitenplan tijdelijk evenement Calamiteitenplan tijdelijk evenement jvl1 Organisatie Soort festiviteit Naam organisator Straat Postcode en plaats Telefoonnummer ( vast ) Telefoonnummer ( mobiel ) jvl2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom een

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland

Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland 30 mei tot en met 2 juni 2017 Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland Pagina 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Organisatie... 4 3. Risico inventarisatie... 5 3.1.

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan Bijlage 3 Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan VOORBEELD NOOD- EN ONTRUIMINGSPLAN Inhoud Algemeen gedeelte Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk Belangrijke telefoonnummers Maatregelen

Nadere informatie

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde BHV - Instructie Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding 27 3892 HZ Zeewolde Opgesteld door: PROV Integrale Veiligheid Botnische Golf 9a 3446 CN Woerden T: (0348) 416 960 F: (0348) 481 862 Datum: 10-01-2013

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Eindverantwoordelijken. EHBO-coördinator DRAAIBOEK CALAMITEITEN VBK-WEEK BEKENDHEID MET DE INHOUD VAN DIT DRAAIBOEK

Eindverantwoordelijken. EHBO-coördinator DRAAIBOEK CALAMITEITEN VBK-WEEK BEKENDHEID MET DE INHOUD VAN DIT DRAAIBOEK BEKENDHEID MET DE INHOUD VAN DIT DRAAIBOEK - Dit draaiboek wordt via de website hervormd-sprang.nl/vbk bekend gemaakt aan alle medewerkers. - Dit draaiboek wordt samengevat in een schema. Dit schema komt

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

Bedrijfshulperleningsplan

Bedrijfshulperleningsplan 2015 Bedrijfshulperleningsplan Locatie: Stichting Ontmoetingscentrum Toldijk, Hoogstraat 15, 7227 ND Toldijk, Tel: 0575-451773 Versiebeheer Versie 1.0, bijgewerkt tot 22-04-2015 Inleiding Het werken in

Nadere informatie

Ontruimingsplan. kerk de Basis Condorweg AC APELDOORN

Ontruimingsplan. kerk de Basis Condorweg AC APELDOORN kerk de Basis Condorweg 1 7332 AC APELDOORN Ontruimingsplan kerk de Basis 1. Inleiding GEBOUW 055 is een multifunctioneel gebouw dat in het hart van Apeldoorn gevestigd is. Het is goed bereikbaar met de

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam CALAMITEITENPLAN P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats 1 2951SC Alblasserdam Inleiding: Dit plan beschrijft hoe er tijdens een calamiteit snel en doeltreffend

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van de sportbeoefening door personen met een beperking Door Sport Ontspanning CALAMITEITENPLAN ZWEMMEN DSO-BHV

Stichting ter bevordering van de sportbeoefening door personen met een beperking Door Sport Ontspanning CALAMITEITENPLAN ZWEMMEN DSO-BHV Stichting ter bevordering van de sportbeoefening door personen met een beperking Door Sport Ontspanning CALAMITEITENPLAN ZWEMMEN DSO-BHV Versie 1 1 september 2013 1. INHOUD 2 INLEIDING... 3 3 OBJECT EN

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Veiligheidsplan Algemeen deel

Veiligheidsplan Algemeen deel Veiligheidsplan Algemeen deel Het algemeen deel van het veiligheidsplan biedt de aanvrager van een vergunning voor een evenement houvast in wat noodzakelijk is om op te nemen in een Veiligheidsplan. Echter

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie