Evacuatie- en brandrichtlijnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evacuatie- en brandrichtlijnen"

Transcriptie

1 Schooljaar Evacuatie- en brandrichtlijnen Veiligheid en gezondheid op school is:. zorg dragen voor de medemens en onszelf. een elementair onderdeel van de opvoeding. bijdragen tot algemene vorming. een belangrijke basis van ons geluk Omdat kinderen recht hebben te leven zonder gevaar voor hun gezondheid of die van anderen moet een school en haar medewerkers op de hoogte zijn van datgene wat nodig is voor veiligheid en gezondheid van alle leerlingen en naar deze kennis handelen 1/9

2 Toelichting Onze school doet inspanningen om het risico op een noodtoestand te minimaliseren. Risico s kunnen echter nooit volledig uitgeschakeld worden. Vandaar dat iedereen op de hoogte moet zijn van de te volgen procedures. Om met deze procedures vertrouwd te geraken, worden er in de loop van het schooljaar evacuatieoefeningen georganiseerd. Wij rekenen erop dat iedereen deze oefeningen met de nodige ernst zal uitvoeren. Bij het organiseren van deze oefeningen stellen we ons tot doel: in de kortst mogelijke tijd alle personen te evacueren en te verzamelen op een veilige plaats = het aanleren van de goede reflexen. op de verzamelplaatsen de zekerheid bekomen dat niemand is achter gebleven = de interventie van de hulpdiensten te vergemakkelijken. er zorg voor dragen dat niemand terugkeert in het gebouw = het aantal mogelijke slachtoffers beperken. de evacuatieoefening te evalueren en de evacuatieprocedure aan te passen. Het slagen van een ontruimingsoefening hangt in grote mate af van de motivatie, de inzet en het verantwoordelijkheidsbesef van alle personeelsleden. Niemand beter dan mensen uit het onderwijs weten dat bekwaamheid slechts kan verworven worden na een lange periode van inoefenen. Hoe goed alles ook gepland is, het uittesten in de praktijk en eventueel bijsturen is het allernoodzakelijkst!! BIJ HET VERLATEN VAN DE GEBOUWEN, VOLG DE EVACUATIEWEG DIE AANGEDUID STAAT OP DE EVACUATIEPLANNEN DIE IN ELK LOKAAL AANGEBRACHT ZIJN; DIT KAN SOMS EEN ANDERE RICHTING DAN DE DAGELIJKSE GEWOONTE ZIJN! IS DE AANGEDUIDE VLUCHTWEG ONBRUIKBAAR, VOLG DAN EEN ALTERNATIEVE WEG OF VOLG DE EVACUATIEPICTOGRAMMEN. VANAF SEPTEMBER 2012 ZIJN ER DAKWERKEN OP CAMPUS BERKENBOS (BLOK E,F en G), WAARDOOR HET MOGELIJK IS DAT BEPAALDE UITGANGEN OF VLUCHTWEGEN NIET STEEDS BRUIKBAAR ZIJN. KIJK GOED NAAR ALTERNATIEVE ROUTES! 2/9

3 WAT TE DOEN BIJ BRAND? De meeste branden beginnen klein. Door een snel en accuraat optreden kan de brand wellicht in de kiem gesmoord worden. Zorg dat je de instructies bij brand goed kent. Hierdoor ontstaat het minste tijdverlies. Eerste belangrijke stap : het melden van een brand. Aan secretariaat, economaat : - brand - plaats - ernst van de brand vlammen zichtbaar - eventuele gekwetsten - je naam Als je snel bij de brand bent, kan je veel schade voorkomen. Op heel wat plaatsen in school zijn haspels en blusapparaten aanwezig. Deze zijn echter nutteloos als je ze niet doeltreffend kan gebruiken. Iedereen zou dan ook moeten weten waar de dichtstbijzijnde snelblusser of muurhaspel te vinden is, en hoe ze werken. Kijk daarom eens rond en stel je op de hoogte van de werking. Opgelet: alleen maar pogen de brand te blussen indien je zelf niet in gevaar komt! Onderneem maar één poging! Als er gevaar dreigt, is het noodzakelijk dat iedereen het gebouw verlaat. Een vlotte evacuatie kan van levensbelang zijn. Mensen die geïnformeerd en getraind zijn, zullen minder snel in paniek geraken. Daarom zijn er regelmatig evacuatieoefeningen. Neem deze oefeningen ernstig en dring hierop ook aan bij je leerlingen! Zorg dat je de mogelijke vluchtwegen kent. Ze zijn aangeduid met officiële waarschuwingstekens. In elk lokaal hangt ook een evacuatieplan. Neem in elk lokaal dat je komt de tijd om dit te bekijken. Lees regelmatig de instructies, nodig voor een snelle evacuatie. Wat moet je zeker NIET doen? - Een lokaal betreden dat vol rook zit. - Vensters en deuren laten open staan. - Naar de plaats van de brand terugkeren vooraleer deze is vrijgegeven door de brandweer of de preventiedienst. - Blussen met water op elektrische installaties. - Bezittingen verzamelen en meenemen. - Een lift nemen om sneller het gebouw te verlaten. 3/9

4 4/9

5 EVACUATIEPROCEDURE Kleine brand: probeer één poging om te blussen Indien de brand vergroot : EVACUATIE! 1. Blijf kalm! 2. Geef ALARM 3. Sluit ramen en deuren. 4. Sluit elektrische en gastoestellen af ev. met de noodstop. Het licht blijft branden 5. Verlaat rustig het lokaal. Tel het aantal leerlingen! Laat alles liggen! 6. Verlaat het gebouw snel maar ordelijk. Roep niet, loop niet en blijf in groep. Begeef u langs uitgang of nooduitgang rustig naar buiten. Volg de pictogrammen uitgang, of nooduitgang. 7. Gebruik nooit de lift. 8. Ga nooit terug naar het gebouw voor het alarm opgeheven is. 9. Ga naar de verzamelplaats, nl. : speeltuin Berkenheim aan de P.Paquaylaan : speelplaats lagere school en stel u op aan de juiste verzamelplaats. Blijf samen. 10. Stel de leerlingen op in rijen, tel ze opnieuw. 11. Personeel : laat uw aanwezigheid kennen aan het bevoegd personeel, evenals de eventuele afwezigheid van collega s. 12. : de gegevens worden opgevraagd. Blijf dus bij de klas! : geef uw gegevens aan de terreinverantwoordelijke bij het betreden van de verzamelplaats, of breng ze onmiddellijk als u uw leerlingen geteld heeft (Bovenbouw bij het betreden van het rechtste veld, Middenschool bij e poort van het linkse voetbalveld). 5/9

6 DE EVACUATIEOEFENING BELANGRIJK : BIJ ELK EVACUATIELARM WORDEN DE GEBOUWEN ONTRUIMD! Vragen over oefening, echt of vals alarm, zijn niet relevant. Eerst evacueren! Wanneer? Een eerste evacuatieoefening wordt op voorhand aangekondigd dag en uur - om zo alle noodzakelijke handelingen goed in te oefenen. Bij een volgende oefening wordt de periode aangekondigd, maar niet de dag en het uur. Later kan dan nog een onaangekondigde oefening volgen. Hoe gaan we te werk? Bij een aangekondigde oefening brengen in het begin van het lesuur de leerkrachten de onderrichtingen over aan de leerlingen. Zij leggen de oefening volledig uit, bespreken de richtlijnen bij brand en de evacuatieplannen, de te volgen vluchtweg en duiden de verzamelplaatsen aan. Wijs de leerlingen op het belang en noodzaak van deze oefening en eveneens hoe ze zich moeten gedragen op de verzamelplaats. De oefening is niet alleen het snel naar buiten gaan, maar vooral binnen de kortst mogelijke tijd zekerheid bekomen dat niemand is achter gebleven. Daarom is het van het grootste belang op de verzamelplaatsen orde en discipline te hebben. De leerkrachten moeten hier hun verantwoordelijkheid opnemen. Signaal: Een aanhoudende sirene (pulserende toon). Wat dan doen? - Bij het signaal blijft iedereen kalm, leerlingen laten alles liggen. Geen boekentassen meenemen, de leerkracht neemt zo mogelijk zijn leerlingenlijst. - Sluit de ramen, zet elektrische of gasinstallaties af, ev. met noodstop, laat de lichten branden. Computers of laboproeven die bij het plots afsluiten problemen kunnen opleveren, doch verder geen gevaar opleveren bij het onbeheerd achterlaten, mogen bij een aangekondigde oefening aanblijven. - Tel de leerlingen tijdens het naar buiten gaan. - Controleer of niemand achter blijft, verlaat samen met de leerlingen het lokaal. - Doe de deur dicht.. Alleen als je 200% zeker bent dat iedereen het lokaal verlaten heeft, mag je de deur sluiten. Alles gebeurt in de kortst mogelijke tijd, zonder paniek of hilariteit. - De leerkracht is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar klas, als leerkracht moet je weten waar je leerlingen zijn (EHBO, ziek, WC, mediatheek, CLB.. ). - Laat de leerlingen een lange rij maken. De leerkracht die het eerst aan de poort is, doet deze open (denk aan de sleutel!). - Op de weg naar de verzamelplaats blijft iedereen bij zijn of haar groep. De leerkracht let op het oversteken van de straat en zorgt ervoor dat alle leerlingen bij elkaar blijven. 6/9

7 OP DE VERZAMELPLAATS: Dit is het belangrijkste moment van de oefening : alle gegevens moeten zo snel en zo correct mogelijk kunnen verzameld worden. - Ga met de leerlingen naar de juiste verzamelplaats. Personeel zonder klas en leerlingen zonder leerkracht (bv. uit de studiezaal) verzamelen bij het punt P. - Stel uw leerlingengroep in ẺẺN RIJ op, zodat én u ze snel kunt tellen én de verantwoordelijken een duidelijk overzicht hebben. De rij is telkens gericht: o Middenschool op het gras met het GEZICHT NAAR het gebouw waarop het teken van verzamelpunt bevestigd is, zodat de weg vrij blijft voor de verantwoordelijke o o Bovenbouw met de RUG NAAR het gebouw waarop het teken van verzamelpunt bevestigd is, zodat het middenplein vrij blijft voor de verantwoordelijke met de RUG NAAR het gebouw waarop de lokaalnummers bevestigd zijn, zodat speelplaatskant vrij blijft voor de verantwoordelijke. - De leerkracht stelt zich op aan de kop van de rij. - Tel je leerlingen, weet de naam van de klas en het lokaal van waar men komt. - Ken het aantal leerlingen en eventueel het aantal en de naam van vermisten (dit zijn de leerlingen die wel op school zijn maar niet op de verzamelplaats staan; de leerlingen die bv. wegens ziekte die dag afwezig zijn, hoef je niet te vermelden). - Zeg aan de verantwoordelijke:: klas, lokaal en OK indien iedereen ter plaatse, of niet-ok + naam van vermiste(n). - Blijf bij je klas, ga voor de rij staan zodat we weten dat die klas onder controle is.. - De leerlingen BLIJVEN in rij staan tot het einde van de oefening! Er wordt niet door elkaar gelopen! De rijen blijven ook geordend staan, zoniet verliezen we het overzicht. - Begeleid na de evacuatieverantwoordelijke het eindteken geeft, de leerlingen terug naar hun klas. Tel je leerlingen! Zorg dat alle leerlingen de klas verlaten, tel ze bij het verlaten van de klas, en tel ze opnieuw op de verzamelplaats! Als het aantal overeenkomt, mag je er quasi zeker van zijn dat iedereen van je klas geëvacueerd is en dat niemand vermist is. 7/9

8 Evacuatieplan 8/9

9 Evacuatieplan 9/9

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007 EVACUATIEPLAN INSTRUCTIES PERSONEEL schooljaar 2006-2007 1. Aantal evacuatieoefeningen: - aangekondigd: eerste trimester: - niet aangekondigd: derde trimester: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen Zie standaarddocument

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie

VERSTANDIG VERANTWOORD ALCOHOL SCHENKEN & VERKOPEN SCHENKEN

VERSTANDIG VERANTWOORD ALCOHOL SCHENKEN & VERKOPEN SCHENKEN SCHENK VERSTANDIG VERANTWOORD ALCOHOL SCHENKEN & VERKOPEN VERANTWOORD ALCOHOL SCHENKEN & VERKOPEN A guide for alcohol retailers [Insert Makro Logo] Waarom is Schenk Verstandig belangrijk voor uw zaak?

Nadere informatie

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Schooljaar 2014-2015 Opvoedingsproject Schoolreglement Wettelijke bepalingen Bijlagen : - engagementsverklaring - jaarkalender - namen en adressen -

Nadere informatie

SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79

SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79 SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79 Noodsituatie p 3 Stralingsbescherming p 11 Milieu p 31 Industriële Veiligheid - Brandrisico p 37 Industriële Veiligheid Persoonlijke

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Ons HULPVERLENINGSVOORSTEL Met deze brochure willen wij jou voorstellen wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten als we van start gaan met een

Nadere informatie

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl Huishoudelijk k Reglement De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl November 2013 Ten behoeve van gebruik in tatanka Lifestyleshops in Amsterdam

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

VEILIGHEID EN HYGIËNE + WERKPLAATSREGLEMENT + MAGAZIJNREGLEMENT + WAT BIJ BRAND?

VEILIGHEID EN HYGIËNE + WERKPLAATSREGLEMENT + MAGAZIJNREGLEMENT + WAT BIJ BRAND? Datum : 1/9/2009 Afdeling AUTO VEILIGHEID EN HYGIËNE + WERKPLAATSREGLEMENT + MAGAZIJNREGLEMENT + WAT BIJ BRAND? Naam lln: VEILIGHEID EN HYGIËNE Ervaren monteurs weten welke gevaren ze tijdens hun werk

Nadere informatie

Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs

Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs Lotenhullestraat 30 Bellemdorpweg z/n 9881 Bellem 09 3741697 9881 Bellem 09 3740066 Onthaalbrochure Taborschool Bellem versie september 2011 schoolbellem@taborscholen.be

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Doen wat we weten!

Hoofdstuk 1: Doen wat we weten! Jouw competenties Hoofdstuk 1: Doen wat we weten Competenties zijn de verzameling van kennis, vaardigheden en attitudes. Het gaat dus over het kennen, het kunnen en het zijn. Of anders gezegd de kennis

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie