Schoolnoodplan. Pastoor Middelkoopschool Klazienaveen. telefoon fax directie: Nils Schutte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolnoodplan. Pastoor Middelkoopschool Klazienaveen. telefoon 0591-313012 fax 0591-393272 directie: Nils Schutte"

Transcriptie

1 Schoolnoodplan Pastoor Middelkoopschool Klazienaveen 1 telefoon fax directie: Nils Schutte

2 Inhoud 1. Algemene gegevens: Telefoonlijst Ontruimingsorganisatie: Inleiding: Noodsituaties: Wat te doen bij een inruiming (calamiteit van buitenaf; instroom gevaarlijke stoffen / gassen) Taken conciërge Taken coördinator (Mark Sijbom) Taken Ontruimingsfunctionarissen (BHV ers) EHBO-ers (Ella Hofman en Leona Bruning) Opmerkingen: Plattegrond Pastoor Middelkoopschool: Verzamelplaatsen: Bijlagen Evaluatieformulier ontruimingsoefening Registratieformulier ontruimingsoefening Taken directie ten aanzien van het ontruimingsplan Checklist gevaarlijke stoffen Checklist noodverlichting

3 1. Algemene gegevens: Naam object: RKBS Pastoor Middelkoop Adres : Meridiaan 154 Plaats : 7891 EK Klazienaveen Postadres : Postbus AB Klazienaveen telefoon : fax : BRIN 11 MD Directeur : Nils Schutte Aantal personeelsleden : 10 en 1 conciërge Aantal leerlingen : 160 Type gebouw : steen en hout : 1 bouwlaag : geen kelder Compartimentering aanwezig: Het speellokaal en de tochtdeuren naar de gang richting groep 3, 4, 5, 7 en 8 kunnen als zodanig gebruikt worden. 3 Gas : Hoofdgaskraan bevindt zich links van de hoofdingang, bij de brandwerende deuren naar de klassen. (Aangegeven op de situatietekening) Elektriciteit : De school beschikt over twee meterkasten. Voor het hoofdgebouw bevindt deze zich naast het personeelstoilet in de gemeenschapsruimte. Voor de kleuterbouw bevindt deze zich tegenover de IB-kamer. BHV-benodigdheden : Bevinden zich bij de hoofdgaskraan. Ontruimingsplan met plattegrondtekeningen zijn aanwezig bij de BHVbenodigdheden bij de hoofdgaskraan, in de directiekamer en in elke groepsmap in de leslokalen. Activeren ontruimingssignaal: De ontruimingsinstallatie kan op 3 plaatsen worden geactiveerd, door middel van het

4 verbreken van het glas van de handmelder. Deze handmelders bevinden zich bij de brandslanghaspels, zoals aangegeven op de plattegrond. Het ontruimingssignaal wordt bediend door een ieder die de calamiteit ontdekt of door de coördinator. 4

5 2. Telefoonlijst Telefoonnummer school: (0591) CVB: Dhr. J. van Meekeren (0591) Directeur: Dhr. Nils Schutte Belangrijke telefoonnummers: Alarmnummer 112 Politiebureau Brandweer geen spoed Brandweer Emmen Huisartsen: Folkerts, Koriander 13C : spoednummer Knipscheer Koriander 13 C : spoednummer Wijesinha, Koriander 13E : spoednummer Sorgdrager Sirius 7 : spoednummer Rode, Sirius 7 : spoednummer Dethmers, Sirius 7 : spoednummer Doktersdienst s avonds/weekend : Scheper Ziekenhuis Emmen : MFE Geestelijke gezondheidzorg : Welzijngroep Sedna : De Snikke Gemeente Emmen : Sporthal De Zon :

6 3. Ontruimingsorganisatie: Coördinator: Mark Sijbom BHV-ers: Jacqueline Perik Mark Sijbom Anneke Snippe Katelijne Horstman groepsleerkracht groepsleerkracht groepsleerkracht groepsleerkracht EHBO-ers Ella Hofman groepsleerkracht Leona Kuipers groepsleerkracht Het regelpaneel van de ontruimingsinstallatie, bevindt zich op de muur naast et personeelstoilet in de gemeenschapsruimte van de school. Het deactiveren van het ontruimingsalarm kan men doen door middel van de bijbehorende sleutel. Deze bevindt zich in de personeelskamer aan het sleutelrekje achter het gordijn. 6

7 4. Inleiding: In dit schoolnoodplan is beschreven de procedure die gevolgd wordt bij het ontdekken van een calamiteit, de ontruiming en het vervolg van de ontruiming. De Pastoor Middelkoopschool is een 8-klassige basisschool. Het gebouw bestaat uit één bouwlaag, bestaande uit twee-aan-twee geschakelde klaslokalen, een gemeenschapsruimte, een speelzaal, drie ingangen en in diverse ruimten zijn nooduitgangen aanwezig. Groep 1 en 2 beschikken over een eigen nooduitgang, de speelzaal heeft een nooduitgang en bij de wc s van groep 3 is een nooduitgang. Gezien de aard van het gebouw zal in geval van een ontruiming het gebouw algeheel ontruimd worden. Hierbij kan echter wel gebruik worden gemaakt van de compartimentering: kleuterbouw tot en met speelzaal; gemeenschapsruimte, personeelskamer, groepen 3 en 6; en groepen 4, 5, 7 en 8. Dit ontruimingsplan is gemaakt door Nils Schutte. Het ontruimingsprotocol en inruimingsprotocol wordt twee maal per jaar geoefend en geëvalueerd. Hiervoor is een evaluatieformulier in de bijlage bijgevoegd. Ontruimingscoördinator: Deze is tijdens de ontruiming herkenbaar aan een oranje hesje. Deze hesjes liggen bij de hoofdgaskraan. Mochten deze hesjes niet bereikbaar zijn, er ligt een reservehesje in de directiekamer en in het aanrechtkastje. 7 BHV- materialen: Diverse BHV materialen liggen bij de hoofdgaskraan, deze bevindt zich bij de tochtdeuren naar de groepen 3, 4, 5, 7 en 8. Hesjes, een handlamp en een exemplaar van het ontruimingsplan zijn hier te vinden. EHBO middelen zijn te vinden in de personeelskamer in de tweede kast van links op de bovenste plank. Bij de kapstokken van alle groepen bevindt zich ook een EHBO-doos. Dit noodplan is een beschrijving van maatregelen en voorzieningen, die de school heeft voorbereid om de effecten van ongewenste gebeurtenissen te bestrijden en te minimaliseren. Dit houdt de volgende maatregelen in:

8 Hulp bieden aan slachtoffers Bestrijden van calamiteiten Zeker stellen van de veiligheid van de betrokkenen Beperken van gevolgschade Verstrekken van informatie aan belanghebbenden Organisatie van interne hulpverlening Calamiteiten De meest waarschijnlijke calamiteiten bij de school zijn: Ongeval Brand en of explosie Uitstroom gas Instroom gevaarlijke stoffen 5. Noodsituaties: In geval van algehele ontruiming ten gevolge van brand dient als volgt gehandeld te worden: 1 Ontruimingsalarm melder indrukken (rode kastje bij brandslanghaspels) Bij melding aan medewerkers wordt het codewoord onmiddellijk gebruikt. 8 2 Bel 112 en waarschuw de brandweer. Vermeld: Wat het betreft Waar het plaatsvindt Wie het betreft ( in geval van ongeval) 3 De ontruiming wordt gestart. Ieder heeft daarin een specifieke taak en die is op de volgende bladzijden nader gespecificeerd. In geval van ontruiming ten gevolge van ongeval, bommelding, agressie of gijzeling, gaslekkage, stormschade, blikseminslag of wateroverlast dient de melding naar 112 gewijzigd te worden. De ernst van de calamiteit bepaalt tevens of de melding plaats vindt bij 112, of bij een minder urgent nummer van de hulpdiensten. (Bij stormschade of wateroverlast zal overwogen kunnen worden de calamiteit te melden via , dit ter beoordeling van de ontruimingscoördinator.) Omwille van de leesbaarheid van dit ontruimingsplan is er gekozen om de procedure voor brand te beschrijven.

9 Ten aanzien van de bommelding en gaslekkage geldt de speciale bepaling dat de ramen van de lokalen geopend dienen te worden door de leerkrachten alvorens zij met hun groepen de lokalen verlaten. Bij inruiming (gevaar van buitenaf zoals chemische stoffen) zal geen ontruimingssignaal gegeven worden, deze calamiteit zal mondeling gemeld worden aan de diverse leerkrachten. Ramen en deuren worden gesloten, de directie zal via de radio (lokale zender) op de hoogte worden gehouden en samen met de coördinator worden verdere stappen genomen. (Opheffen inruiming en eventueel informeren van ouders.) 9

10 6. Wat te doen bij een inruiming (calamiteit van buitenaf; instroom gevaarlijke stoffen / gassen) 1. Zorg dat alle personen binnen zijn, ook passanten. 2. Sluit ramen en deuren. 3. Als de sirene gaat of in opdracht van de politie (d.m.v. geluidswagen), schakel lokale radio en televisie in en stem af op de lokale zender. 4. Zorg ervoor dat iemand op de hoogte blijft van de ontwikkelingen en deze doorgeeft. 5. Blijf rustig met uw leerlingen in het lokaal (eventueel kunt u doorgaan met het geven van les). 6. U dient in het lokaal te blijven tot dat het sein veilig wordt gegeven. 7. Houd rekening met het feit dat ouders geneigd zijn om kinderen van school te halen, vermijd dit zoveel mogelijk. Anders dient u goed bij te houden wie door de ouders opgehaald is. Indien ouders hun kind(eren) van school halen, zijn zij zelf verantwoordelijk. 10

11 7. Taken conciërge Hoe te handelen bij ontdekken van brand: 1. Ontruimingsalarm melder indrukken (rode kastje bij brandslanghaspels) 2. Bel 112 en waarschuw de brandweer. Vermeld: - Pastoor Middelkoopschool - Meridiaan 154, Klazienaveen (bij de oude sporthal De Zon) - Het is een basisschool - Er is brand in Waarschuw de coördinator. Codewoord: ONMIDDELIJK 4. Breng direct in gevaar verkerende personen in een veilige omgeving 5. Sluit ramen en deuren, neem de sleutel van de sporthal mee. (Zit in de gymtas aan het sleutelrek.) 6. Indien mogelijk, tracht de brand te blussen, zonder zelf risico te lopen Hoe te handelen als er brand gemeld wordt: Breek -eventueel- telefoongesprekken af 2. Bel 112 en waarschuw de brandweer. Vermeld: - Pastoor Middelkoopschool - Meridiaan 154, Klazienaveen (bij de oude sporthal De Zon) - Het is een basisschool - Er is brand in Informeer de directie en coördinator: Codewoord: ONMIDDELIJK 4. Laat geen personen meer toe in het gebouw 5. Controleer alle kastruimtes en toiletten op achterblijvers 6. Neem de sleutel van de sporthal mee. (Zit in de blauwe gymtas aan het sleutelrek.) 7. Meld u buiten bij de coördinator

12 8. Taken coördinator (Mark Sijbom) Hoe te handelen bij ontdekken van brand: 1. Ontruimingsalarm melder indrukken (rode kastje bij brandslanghaspels) 2. Bel 112 en waarschuw de brandweer. Vermeld: - Pastoor Middelkoopschool - Meridiaan 154, Klazienaveen (bij de oude sporthal De Zon) - Het is een basisschool - Er is brand in Waarschuw het overige personeel: Codewoord: ONMIDDELIJK 4. Breng direct in gevaar verkerende personen in een veilige omgeving 5. Sluit ramen en deuren 6. Indien mogelijk, tracht de brand te blussen, zonder zelf risico te lopen Hierna moeten de volgende stappen genomen worden: Ga naar de ruimte waar de gaskraan zich bevindt, draai de gaskraan dicht en neem één van de oranje hesjes mee naar het coördinatiepunt. (Trek het hesje daar aan) 2. Ga, indien mogelijk, naar het coördinatiepunt (hek buiten voor hoofdingang) en neem ter plaatse de coördinatie op u. 3. Controleer of de brandweer al gewaarschuwd is. 4. Registreer welke klassen zich hebben afgemeld. Afgemelde klassen kunnen eventueel uitwijken naar sporthal De Zon (denk aan de sleutel). 5. Registreer uit welke lokalen de afgemelde groepen komen, en registreer het aantal vermisten. (Op formulier, zie bijlage) 6. Regel de buitenpost (BHV-er) en licht deze in over de stand van zaken. De buitenpost zorgt ervoor dat de brandweer wordt opgevangen, geïnformeerd en begeleid wordt naar de calamiteit.

13 8. Groepsleerkracht Hoe te handelen bij ontdekken van brand: 1. Ontruimingsalarm melder indrukken (rode kastje bij brandslanghaspels) 2. Meld de brand bij de conciërge. Indien niet mogelijk: Bel 112 en waarschuw de brandweer. Vermeld: - Pastoor Middelkoopschool - Meridiaan 154, Klazienaveen (bij de oude sporthal De Zon) - Het is een basisschool - Er is brand in Waarschuw het overige personeel: Codewoord: ONMIDDELIJK 4. Breng direct in gevaar verkerende personen in een veilige omgeving 5. Sluit ramen en deuren 6. Indien mogelijk, tracht de brand te blussen, zonder zelf risico te lopen Hoe te handelen na opdracht tot ontruimen: 1. U wordt mondeling of door middel van het ontruimingssignaal gewaarschuwd: Codewoord: ONMIDDELIJK Blijf kalm. 3. Sluit ramen en deuren. 4. Neem de absentenregistratie mee en begeleid de leerlingen naar buiten via de aangewezen uitgangen zoals aangegeven in de ontruimingstekening in het ontruimingsplan. Is deze route onveilig dan kiest u de alternatieve ontruimingsroute. 5. Ga met de leerlingen naar het verzamelpunt en controleer aan de hand van de namenlijst of de groep compleet is. 6. Per twee groepen meldt een leerkracht aan de coördinator (hek bij hoofdingang) het aantal geëvacueerde leerlingen en eventueel het aantal vermisten. 7. Ga terug naar uw verzamelpunt en wacht op verdere instructies of ga met de leerlingen -na overleg met de coördinator- naar sporthal De Zon.

14 9. Taken Ontruimingsfunctionarissen (BHV ers) Hoe te handelen bij ontdekken van brand: 1. Ontruimingsalarm melder indrukken (rode kastje bij brandslanghaspels) 2. Meld de brand bij de conciërge. Indien niet mogelijk: Bel 112 en waarschuw de brandweer. Vermeld: - Pastoor Middelkoopschool - Meridiaan 154, Klazienaveen (bij de oude sporthal De Zon) - Het is een basisschool - Er is brand in Waarschuw het overige personeel: Codewoord: ONMIDDELIJK 4. Breng direct in gevaar verkerende personen in een veilige omgeving 5. Sluit ramen en deuren 6. Indien mogelijk, tracht de brand te blussen, zonder zelf risico te lopen Hoe te handelen na opdracht tot ontruimen: 1. U wordt mondeling of via het ontruimingssignaal gewaarschuwd Indien u voor de klas staat: Breng uw groep naar het verzamelpunt en meld bij de ontruimingscoördinator leeg of eventuele vermisten. Draag uw groep over aan een collega (de verzamelpunten zijn steeds per twee groepen geclusterd) en meld u bij de ontruimingscoördinator. 3. De coördinator heeft het overzicht van vermiste personen. Hij kan u inzetten om in de school te controleren op achterblijvers. U controleert het dan toegewezen gebied (alle ruimtes) op achterblijvers. 4. Meld leeg aan de coördinator (hek voor hoofdingang school) 5. Er moet voorkomen worden dat mensen teruggaan de school in. De coördinator zal u plaatsen bij één van de ingangen van de school om mensen te beletten de school in te gaan. 6. U handelt verder in opdracht van de coördinator of hulpdiensten.

15 10. EHBO-ers (Ella Hofman en Leona Bruning) Hoe te handelen bij ontdekken van brand: 1. Ontruimingsalarm melder indrukken (rode kastje bij brandslanghaspels) 2. Meld de brand bij de conciërge. Indien niet mogelijk: Bel 112 en waarschuw de brandweer. Vermeld: - Pastoor Middelkoopschool - Meridiaan 154, Klazienaveen (bij de oude sporthal De Zon) - Het is een basisschool - Er is brand in Waarschuw het overige personeel: Codewoord: ONMIDDELIJK 4. Breng direct in gevaar verkerende personen in een veilige omgeving 5. Sluit ramen en deuren 6. Indien mogelijk, tracht de brand te blussen, zonder zelf risico te lopen Hoe te handelen na opdracht tot ontruimen: 1. U wordt mondeling of via het ontruimingssignaal gewaarschuwd Indien u voor de klas staat: Breng uw groep naar het verzamelpunt en meldt bij de ontruimingscoördinator leeg of eventuele vermisten. U neemt een EHBO trommel mee naar buiten. Draag uw groep over aan een collega (de verzamelpunten zijn steeds per twee groepen geclusterd) en meld u bij de ontruimingscoördinator. 3. U richt een EHBO plaats in op het plein ter behandeling van evt. gewonden. 4. U handelt verder in opdracht van de coördinator of hulpdiensten.

16 11. Opmerkingen: 1. Wijzigingen standplaats groepen 6,4,5, veranderen op plattegrond 16

17 12. Plattegrond Pastoor Middelkoopschool: 17

18 13. Verzamelplaatsen: 18

19 14. Bijlagen Evaluatieformulier ontruimingsoefening. Datum oefening : Omschrijving calamiteit : Aandachtspunten ter verbetering : 19 Bijzonderheden:

20 14.2. Registratieformulier ontruimingsoefening Groep Afgemeld Vermisten? Overblijf Teamleden Ouders en/of bezoekers Bijzonderheden Groep 0 (jongste kleuters) zijn verdeeld over groep 1 en 2. Denk ook aan de wenners in groep 1 en 2!

21 14.3. Taken directie ten aanzien van het ontruimingsplan. De directie draagt zorg voor een goede uitvoering van het ontruimingsplan. De directie houdt er toezicht op dat de orde en veiligheid in en rond de school goed wordt bewaakt. De directie registreert en analyseert de calamiteit in een calamiteitenlogboek. De directie is verantwoordelijk voor het inlichten van familie en/of pers. De directie bepaalt mede omtrent einde alarm. De directie draagt zorg voor de verplichte herhalingscursussen voor de BHV-ers. De directie draagt er zorg voor dat er altijd voldoende opgeleide BHV-ers aanwezig zijn. De directie draagt zorg voor tenminste één ontruimingsoefening per schooljaar. De directie draagt zorg voor het actueel houden van het ontruimingsplan. De directie draagt zorg voor het naleven van de gebruiksvoorschriften, zoals die vermeld staan in de gebruiksvergunning. De directie draag zorg voor de uitvoering van een periodieke controle, ten minste éénmaal per schooljaar, t.a.v. de aangebrachte preventieve voorzieningen. 21

22 14.4. Checklist gevaarlijke stoffen datum: _februari 2011 Naam van de stof Viakal Kauwgomverwijderaar Wasbenzine Wc reiniger Spiritus Insecticiden Spuitbussen Verfverdunners Brandgel Wc reiniger Bleekmiddel Plaats van de stof Verfkast onderbouw Verfkast onderbouw Verfkast onderbouw Schoonmaakkast onderbouw Keuken Handenarbeidkast gang aula Handenarbeidkast gang aula Handenarbeidkast gang aula Handenarbeidkast gang aula (kast OV) Schoonmaakkast bovenbouw Schoonmaakkast bovenbouw 22 Deze lijst dient halfjaarlijks te worden vernieuwd. Deze lijst dient opgehangen te worden in de kast waar de gevaarlijke stoffen zich bevinden.

23 14.5. Checklist noodverlichting datum: Plaats van de lamp Bij de ingang van groep 7, buitenzijde 1 Bij de ingang van groep 7, binnenzijde 2 Bij de tochtdeur bij groep 7 3 Noodverlichting bij groep 8 4 Noodverlichting bij groep 5 5 In de gang bij groep 5 6 De hoofdingang, buitenzijde 7 De hoofdingang, binnenzijde 8 De hoofdingang, voor de tochtdeur 9 De hoofdingang, wijzend naar de tochtdeur 10 Noodverlichting voor de cv-ruimte 11 Noodverlichting bij groep 3 en 6 12 In de hal bij de nooduitgang bij groep 3 13 Buitenzijde nooduitgang bij groep 3 14 In groep 3, de nooddeur 15 In de speelzaal, richting de hal 16 Noodverlichting in de speelzaal 17 In de speelzaal, de nooduitgang naar het kleuterplein 18 Buitenzijde 19 In de hal naar de kleuterbouw toe 20 Noodverlichting in deze hal 21 In de hal bij de onderbouw, ingang buitenzijde 22 In de hal bij de onderbouw, ingang binnenzijde 23 In de hal bij de onderbouw, de tochtdeur 24 Noodverlichting voor groep 1 en 2 25 In groep 1, de nooddeur buitenzijde 26 In groep 1, de nooddeur binnenzijde 27 In groep 2, de nooddeur buitenzijde 28 In groep 2, de nooddeur binnenzijde 29 In orde 23 Deze lijst dient halfjaarlijks te worden gecontroleerd. Gekeken wordt of de lamp brandt en of de noodverlichting aanspringt (testknop) Deze lijst dient opgehangen te worden in de cv-ruimte, waar het controlepaneel van de ontruimingsinstallatie zich bevindt.

24 24

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een initiatief van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) 2 Colofon Bezoekadres Postadres Gerbrandyweg

Nadere informatie