Een aantal voorbeelden zijn: Medewerk(st)ers worden uitgebreid ingelicht over veiligheid en Hygiëne als toelichting op hun Arbeidsovereenkomst.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een aantal voorbeelden zijn: Medewerk(st)ers worden uitgebreid ingelicht over veiligheid en Hygiëne als toelichting op hun Arbeidsovereenkomst."

Transcriptie

1 Veiligheid Madeliefkinderopvang stelt hoge eisen binnen haar organisatie voor het waarborgen van Veiligheid en Hygiëne. Tijdens de renovatie van het pand is hier rekening mee gehouden en gezien als belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van de ruimtes. Een aantal voorbeelden zijn: Medewerk(st)ers worden uitgebreid ingelicht over veiligheid en Hygiëne als toelichting op hun Arbeidsovereenkomst. Medewerk(st)ers volgen 1x per jaar BHV ( Bedrijf Hulp Verlening ) cursus 1x per jaar een brandoefening Brand/rookmelders in ruimtes Stopcontact beveiligers Veiligheidstrips op de deuren Anti allergische materialen Veel daglicht Wij als kinderopvang voldoen aan de regels zoals deze gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Wij werken samen met de GGD en brandweer en volgen nauwkeurig hun regelgeving om te voldoen aan de eisen. Al ons handelen met betrekking tot bijvoorbeeld veiligheid is uitgewerkt in protocollen. Door protocollen te volgen weten wij hoe te handelen in geval van een calamiteit, brand of ongeval. Wij streven ernaar om elk jaar de veiligheid streng te toetsen door middel van een risico-inventarisatie. Dit betreft een regelmatige (jaarlijkse) oefening waarbij de protocollen in de praktijk uitgevoerd worden. Madeliefkinderopvang zal de uitkomsten uit dit rapport bespreken en evalueren. Eventuele verbeterpunten worden direct in ons beleid doorgevoerd. Hygiënebeleid Als kinderopvang moeten we ons houden aan de Wet Kinderopvang en is ieder kinderdagverblijf verplicht een risico inventarisatie gezondheid bij te houden. Door persoonlijke hygiëne, voedselhygiëne en gedegen schoonmaak wordt besmetting met ziekteverwekkers en daarmee de kans op infecties beperkt. Hiermee willen we bacteriën en virussen zo min mogelijk levensruimte geven. Natuurlijk kunnen we niet uitsluiten dat een kind geen enkele bacterie of virus via het kinderdagverblijf oploopt, maar onnodige overdrachten willen we wel voorkomen. Een aantal voorbeelden zijn - gebruik van een fopspeen door een ander kind, het werken met een vaatdoek of het meegebrachte speelgoed van thuis. Persoonlijke hygiëne Verwacht wordt dat onze medewerkers, kinderen en ouders dat zij schoon en verzorgt op de opvang verschijnen. Met name voor medewerkers in de keuken is dit van belang, voor hen gelden dan ook extra voorschriften.

2 Handen wassen is een van de dagelijkse rituelen die herhaaldelijk wordt uitgevoerd door onze medewerkers en kinderen en is één van de meest effectieve manieren om de kans om besmetting te verkleinen. De handen worden met vloeibare zeep en flink stromend water gewassen en afgedroogd met papieren handdoeken. Belangrijke taak voor pedagogisch medewerkers is het aanleren van een goede manier van handenwassen aan de kinderen en het toezien hierop. Hoest- en niesdiscipline Ziekteverwekkers uit mond, neus en keel verspreiden zich via de lucht en lichaamsvloeistoffen. Om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk om kinderen een hoest- en niesdiscipline bij te brengen. Hygiëne betreffende verschonen en toiletgebruik Op het kinderdagverblijf maken we voor het verschonen gebruik van een verschoontafel met daarop een verschoonkussen, in de nabijheid van een wasgelegenheid. Luiers worden na gebruik direct in een gesloten luieremmer gegooid. Eventueel vervuilde kleren worden vervolgens in een plastic tas(je) gedaan, afgesloten en aan de kapstok gehangen voor de ouders. Zwembaden In de zomermaanden bij goed weer zullen we gebruik maken van zwembaden in de tuin op de opvang. Ook voor het gebruik van het zwembad gelden strikte hygiënevoorschriften. Voeding Wij gebruiken biologische voeding en houden strikte toezicht op de aanschaf en gebruik van de voeding. Voor het gebruiken van voedsel wordt eerst gekeken naar data op de verpakking. Tijdens het eten hebben alle kinderen en medewerkers eigen serviesgoed. Na gebruik worden de producten, volgens beleid, opgeruimd in de keuken. Schoonmaken Medewerkers verrichten op vaste momenten schoonmaaktaken. Daarnaast werken de huishoudelijke medewerkers volgens een vast schoonmaakschema voor de algemene en groepsruimten. Met name voor de keuken moeten de schoonmaakrichtlijnen goed gevolgd worden. Algemene en vaak terugkerende schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens een schoonmaakrooster. Keukenmateriaal wat gebruikt wordt in de keuken en bij het eten dient zorgvuldig schoongemaakt en/of gedroogd te worden. Specifiek al het speelgoed, knuffels en meubilair worden met regelmatig schoongemaakt of gewassen. (Huis)dieren Op de locaties worden geen huisdieren gehouden of binnengelaten. Kinderdagverblijf specifiek (Fles)voeding en hygiëne Specifieke richtlijnen hanteren wij voor de hygiëne rondom (fles)voeding op het kinderdagverblijf.

3 Zo mag borstvoeding niet in de deur van de koelkast bewaard worden en wordt flesvoeding volgens de richtlijnen voorbereid en zijn hieromtrent op het kinderdagverblijf inzichtelijk. Bedden Voor een goede hygiëne in de slaapkamers gelden de volgende richtlijnen. Vervuild beddengoed wordt direct gewassen. Dekbedovertrekken en hoeslakens worden wekelijks gewassen, dekbedden maandelijks. Ieder kind heeft zijn/haar eigen beddengoed en indien van toepassing een eigen slaapzak. Slofjes Om te voorkomen dat overbodig vuil onze ruimten binnenkomt, dragen de medewerkers binnenschoenen of sloffen. Kinderen dragen hun eigen slofjes en voor ouders zijn er plastic slofjes beschikbaar bij de ingang. Daarom vragen wij ouders deze bepaalde richtlijnen te volgen. Gezondheid en Hygiëne Madelief kinderopvang voert een verantwoord hygiëne en gezondheidsbeleid. Dit is onderdeel van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie. Hiervoor is een model ontwikkeld dat we gebruiken. Daarbij moet bestaande wet- en regelgeving in acht genomen worden. Voor kleine kinderen die nog niet veel weerstand hebben opgebouwd, is een schone omgeving van groot belang. De groepsruimte wordt dagelijks schoongemaakt. Omdat er steeds meer kinderen zijn met een allergische aanleg, maar ook vanwege de hygiëne, is de ruimte zo stofvrij mogelijk ingericht. Ziektes en ongevallen Elke groep beschikt over een EHBO-trommel met een vastgestelde inhoud. Bovendien heeft Madelief kinderopvang een map van de GGD waarin is vastgelegd hoe het kinderdagverblijf moet handelen bij (kinder) ziekten. Het is belangrijk dat alle medewerkers zich bewust zijn van de regels en richtlijnen van de GGD en dat zij weten hoe te handelen bij ziekte en ongeval. Daarom zijn al onze leidsters in het bezit van een EHBO-diploma voor kinderen. Er vindt regelmatig bijscholing plaats. Ook tijdens de personeelsvergaderingen wordt er regelmatig aandacht besteed aan preventie en EHBO. De Bedrijfshulpverlening biedt tijdens een dergelijke vergadering het personeel een casus aan en het is de bedoeling dat de leidsters proberen de juiste handelingen uit te voeren. Op deze manier blijven we allemaal alert. Voor het ziekte beleid is gebruik gemaakt van de map Gezondheidsrisico s van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. In het belang van het kind wijken we wel eens af van de adviezen vanuit de GGD. Gezondheidsrisico s (0-4 jaar) kunt u hier bekijken en ligt tevens ter inzage op het kinderdagverblijf. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met het kinderdagverblijf. Naast de map Gezondheidsrisico s hebben we ook gebruik gemaakt van de kennis uit de praktijk. Wanneer mag het kind het kinderdagverblijf niet bezoeken: Wanneer het kind s morgens thuis 39 graden of hoger koorts heeft. De praktijk wijst uit dat de koorts in de loop van de dag vaak oploopt Wanneer het kind extra zorg behoeft en daardoor de opvang van uw kind en andere kinderen in het gedrang komt. Zeer ernstige diarree.

4 Het is mogelijk dat het kind niet wordt toegelaten op het kinderdagverblijf wanneer het een besmettelijke kinderziekte heeft waarbij andere kinderen of volwassenen gevaar lopen. De ziektes waarbij dit van toepassing is zijn opgenomen in de GGD-wijzer. In geval van twijfel zal de leidster contact opnemen met de GGD. In enkele gevallen is er een meldingsplicht over de aard van de ziekte aan de GGD. Wat mag u verwachten van het kinderdagverblijf: Wanneer het kind ziek gemeld wordt zal de leidster informeren naar de aard van de ziekte. Wanneer het kind ziek wordt op het kinderdagverblijf zal de leidster u telefonisch op de hoogte brengen. Afhankelijk van de mate van ziek zijn, spreekt de leidster af of het kind opgehaald moet worden. Wanneer het kind op het kinderdagverblijf kan blijven, maakt de leidster afspraken over de wijze van contact houden met u. Wanneer het kind een infectieziekte heeft en er zijn voorzorgsmaatregelen te treffen, verwachten wij dat u die treft. Bijvoorbeeld bij krentenbaard moet die plek afgeplakt worden. Bij een schimmelinfectie vragen wij u om een arts te raadplegen. Voor ziektes veroorzaakt door parasieten (mijten, luizen, wormpjes) vragen wij om het kind te laten behandelen. Mochten wij dit op het dagverblijf ontdekken dan bellen wij u op en vragen wij u om het kind op te halen en thuis te behandelen. Het kind mag in principe daarna weer terug komen, mits hij of zij geen andere kinderen meer kan besmetten. Bijvoorbeeld bij krentenbaard is het besmettingsgevaar bij gebruik van antibiotica na twee dagen voorbij en zijn de kinderen weer welkom. Onze ervaring is dat (antibiotica)zalf niet afdoende is. Wanneer er luizen geconstateerd zijn op het kinderdagverblijf doen wij de jassen in een luizencape en reinigen wij de van stof vervaardigde materialen. Wanneer er een besmettelijke ziekte geconstateerd is brengen wij u op de hoogte door een brief op de deur(en) te hangen, met daarop informatie over de ziekte vanuit de GGD. Leidsters dienen in principe geen medicijnen toe. Alleen wanneer dit op verzoek (via u) van de huisarts is. U ondertekent hiervoor een medicijnenovereenkomst. Paracetamol wordt alleen gegeven als u vooraf de medicijnenovereenkomst heeft getekend en dit medicijn zelf meebrengt. Bij eventuele ongelukken gaan we direct met uw kind naar de dokterspraktijk.wij bellen u zo snel mogelijk op en vragen u naar de hulppost te komen. Wij verwachten van u: Dat kinderen het inentingsprogramma volgen. Wanneer dit niet het geval is willen wij dit graag schriftelijk van u horen Wij vragen u om telefoonnummers door te geven waar we u kunnen bereiken. Ook vragen wij om een extra nummer in geval van nood. Daarnaast vragen wij u om aan te geven wie de huisarts is, zodat wij in geval van nood altijd de eigen huisarts kunnen raad plegen.

5 Wanneer het kind ziek is, maar zich goed genoeg voelt om naar het kinderdagverblijf te komen, is uw kind welkom. Bijvoorbeeld bij waterpokken is de incubatietijd al verstreken wanneer de ziekte zich openbaart. Het kind hoeft daar niet ziek van te zijn en mag dan gewoon komen. Wel observeren wij het kind, zoals hieronder staat omschreven. Observeren van het kind Bij (vermoeden van) ziektes en om een inschatting te maken over de mate van ziek zijn zal de leidster kijken naar de algehele toestand van het kind en niet uitsluitend naar een enkel symptoom. Daardoor is het toch mogelijk om licht zieke kinderen op te vangen, op een verantwoorde en werkbare manier en kan de leidster een juiste beslissing nemen als opvang op het kinderdagverblijf De leidster observeert onder andere het eet, drink- en slaapgedrag. Of er sprake is van verhoging, ze maakt daarbij gebruik van een thermometer. Speelgedrag, sociale contacten en deelname aan het groepsgebeuren. Bij baby s zal de leidster extra goed letten op lichaamstaal zoals huilen, reactie en beweeglijkheid. Klachten die een kind aangeeft zoals buik- en hoofdpijn.

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Herziene versie Naam organisatie: Kinderdagverblijf t Schansje Krangstraat 6 5301 LG Bruchem T: 0418-642936 E: info@kinderdagverblijftschansje.nl Doel van het beleidsplan:

Nadere informatie

Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret

Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 GEZONDHEID... 4 1 GEZONDHEIDSPROTOCOL... 4 1.1 Handhygiëne voor kinderen en groepsleiding... 4 1.2 Zieke groepsleiding... 4 1.3 Zieke

Nadere informatie

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf.

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf. 1.Het kinderdagverblijf. HUISREGELS BENJAMIN 1.1 Doelstelling Het bevorderen van kinderopvang met een protestants-christelijke karakter. Opvang bieden in een omgeving waar het kind zich vertrouwd en veilig

Nadere informatie

Veiligheid en gezondheid Kinderdagverblijf Njoy

Veiligheid en gezondheid Kinderdagverblijf Njoy Veiligheid en gezondheid Kinderdagverblijf Njoy Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 GEZONDHEID... 4 1 GEZONDHEIDSPROTOCOL... 4 1.1 Handhygiëne voor kinderen en groepsleiding... 4 1.2 Zieke groepsleiding...

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Dagopvang Kwebbel groep Brons Emmen, november 2013 Dagopvang Kwebbel groep brons Wilhelminastraat 27 7811 JB Emmen Telefoon (0591) 610240 Website: www.kinderopvangkwebbel.nl E-mail:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6. 1 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 3 3. Pedagogische visie 3 4. Openingstijden en vakanties 4 5. De groepsindeling 4 6. Personeel 5 7. Feestrituelen 5 8. Wennen 5 9. Complete voeding

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Maart 2009

Pedagogisch werkplan Maart 2009 Pedagogisch werkplan Maart 2009 Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Inhoudsopgave Voorwoord.. 2 Hoofdstuk 1 Veiligheid, persoonlijke/sociale competentie, waarden en normen... 3 Hoofdstuk 2 Plaatsing

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012

Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012 Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012 1. Inleiding Kinderdagverblijf De Kindereijk biedt dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij zijn daarin een startende organisatie.

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Onderdeel van: Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023 AD Rijswijk GLD Tel: 0345 502536 1 Hoofdstuk 1 De visie vanuit de organisatie

Nadere informatie

Gastouderbureau OBELIX

Gastouderbureau OBELIX Gastouderbureau OBELIX GASTOUDEROPVANG: HANDBOEK KWALITEIT KWALITEITSREGELS EN RICHTLIJNEN OUDERS EN GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU OBELIX 1. AANME LDPRO CE DURE GA ST O UDE RS 3 1.1 Intake gesprek 1.2 Koppelingsgesprek

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Madeliefje

Het pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Madeliefje Het pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Madeliefje Verticale groep 0-4 jaar December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Onze visie op kinderen en op opvoeden 4 2. Pedagogische uitgangspunten 5 3.

Nadere informatie

Welkom... 2 Hoofdstuk I: 2Samen... 3

Welkom... 2 Hoofdstuk I: 2Samen... 3 Inhoudsopgave Welkom... 2 Hoofdstuk I: 2Samen... 3 1. Een korte impressie van de organisatie... 3 2. Het personeel bij de centra van 2Samen... 3 3. Het pedagogisch beleid van 2Samen... 4 4. Hoe gaan wij

Nadere informatie

GEEF ALS LEIDSTER HET GOEDE VOORBEELD, GOED VOORDOEN DOET GOED VOLGEN.

GEEF ALS LEIDSTER HET GOEDE VOORBEELD, GOED VOORDOEN DOET GOED VOLGEN. PROTOCOL GEZONDHEID en VEILIGHEID Kdv de Appelboom Datum mei 2014 1 GEEF ALS LEIDSTER HET GOEDE VOORBEELD, GOED VOORDOEN DOET GOED VOLGEN. Binnen de Appelboom wordt de gangbare huishoudelijke hygiëne gehandhaafd.

Nadere informatie

2.1.1.1 WERKPLAN PO en KDV. Versie 27 01-12-2014

2.1.1.1 WERKPLAN PO en KDV. Versie 27 01-12-2014 2.1.1.1 WERKPLAN PO en KDV Versie 27 01-12-2014 Stichting Kinderopvang Leiderdorp Pedagogisch werkplan Peuteropvang & Kinderdagverblijf December 2014 Pagina 2 van 45 Inhoudsopgave Kinderdagverblijf / Peuteropvang

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KINDERDAGVERBLIJF

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KINDERDAGVERBLIJF PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KINDERDAGVERBLIJF INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. KIND CENTRAAL 2. VEILIG EN VERTROUWDE OMGEVING 3. VASTE LEIDSTERS 4. WENPERIODE 5. DE GROEP 6. DAGINDELING 7. GROEPEN SAMENVOEGEN, OPEN

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Casa Tweetalige Montessorischool

Veiligheidsbeleidsplan. Casa Tweetalige Montessorischool Veiligheidsbeleidsplan Casa Tweetalige Montessorischool Veiligheidsprotocol Casa 2015 ALGEMEEN... 4 1 VEILIGHEID EN GEZONDHEID... 4 2 HUISREGELS... 5 VOOR DE KINDEREN... 5 3 GEDRAGSPROTOCOL... 6 DE VOORWAARDEN

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes

Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes Versie jan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord pag. 3 Informatie voor ouder pag. 4 Algemene gegevens pag. 4 Openingstijden pag. 4 Sluitingsdata pag. 4 Groepssamenstelling

Nadere informatie

Algemene huisregels Dagopvang en BSO

Algemene huisregels Dagopvang en BSO Inleiding In dit documt treft u de huisregels aan zoals deze geld binn ons kinderdagverblijf. Deze regels bevorder e veilige vertrouwde opvang van uw kind in Kids&Zoo. De huisregels zijn onder andere afgeleid

Nadere informatie

Bezoekregistratie gastouderbureau

Bezoekregistratie gastouderbureau Gastouderbureau De Veenborg Van Arnhemslaan 2 9615 TD Kolham 0598-397895 06-26.26.28.97 kvk 02089524 Bankrekening 4393506 www.deveenborg.nl Bezoekregistratie gastouderbureau Handtekening Datum Onderwerp.............

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Bezoekadres Centraal Bureau: Oostwal 4 1747 EZ Tuitjenhorn Telefoon: (0226) 393970 Fax: (0226) 399017 Internet: www.kinderopvangharenkarspel.nl E-mail: info@kinderopvangharenkarspel.nl

Nadere informatie

Inleiding 2. 2. Visie 3

Inleiding 2. 2. Visie 3 Inhoud Inleiding 2 2. Visie 3 3. Pedagogisch doel 5 3.1.Hoe wordt emotionele veiligheid gewaarborgd; 3.2.Hoe wordt de ontwikkeling van de persoonlijke competenties bevorderd; 3.3. Hoe wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

Oetsie&So BSO Informatieboekje

Oetsie&So BSO Informatieboekje Oetsie&So BSO Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat 21 6645 BN Winssen Telefoon: 0487-845752 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina 3 2. Kennismaking

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee VOORWOORD Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden binnen ons kinderdagverblijf. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

VOORWOORD. Twinkel is een particulier kinderdagverblijf met een vestiging in Hoofddorp en een vestiging in Nieuw-Vennep.

VOORWOORD. Twinkel is een particulier kinderdagverblijf met een vestiging in Hoofddorp en een vestiging in Nieuw-Vennep. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 1 Doelstelling blz. 2 Locatie blz. 2 Openingstijden, absentiemelding blz. 2 Vakantieperiode blz. 2 Inschrijving, plaatsing, contract blz. 3 Wachtlijst blz. 3 Wijziging van

Nadere informatie

KWALITEITSRICHTLIJNEN VOOR GASTOUDERS

KWALITEITSRICHTLIJNEN VOOR GASTOUDERS KWALITEITSRICHTLIJNEN VOOR GASTOUDERS Wanneer u zich via HOPPAS Kinderopvang laat bemiddelen als gastouder en bij u aan huis kinderen gaat opvangen, zijn een aantal regels voor u van toepassing. Regels

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie