FP700-serie. Conventionele brandpanelen. Eindgebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FP700-serie. Conventionele brandpanelen. Eindgebruikershandleiding"

Transcriptie

1 FP700-serie Conventionele brandpanelen Eindgebruikershandleiding Versie 4-0 / maart 2004

2 ERKENNING HANDELSMERK De onderstaande merknamen zijn handelsmerken van Echelon Corporation en zijn geregistreed in de Verenigde Staten en in andere landen: Echelon; Lon; LonWorks; LonTalk; Neuron VEILIGHEID De informatie en waarschuwingen in deze handleiding moeten nauwkeurig worden opgevolgd ten einde de gebruiksveiligheid te kunnen garanderen. Bij onjuist gebruik of bij het niet in acht nemen van bepaalde waarschuwingen in deze handleiding wordt niet voldaan aan de veiligheidsstandaarden van het model, het product en het bedoelde gebruik van het product. De fabrikant is niet aansprakelijk wanneer de klant zich niet aan deze vereisten houdt. Aritech is een onderdeel van GE Interlogix GE Interlogix B.V.. Alle rechten voorbehouden. GE Interlogix B.V. verleent alleen voor intern gebruikt het recht dit document opnieuw af te drukken. GE Interlogix B.V. behoudt zich het recht voor informatie zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.

3 INHOUDSOPGAVE 1 Wat te doen bij brand? U ontdekt zelf een brand, en dan? Het brandmeldsysteem geeft een brandmelding, en dan? Oorzaken van ongewenste brandmeldingen Enkele aandachtspunten en adviezen Systeemopbouw Afbeelding brandmeldcentrale FP700 serie Systeemomschrijving De bediening van de brandmeldcentrale Algemeen Sleutelschakelaar Functietoetsen en LED indicaties (Systeem) Status indicaties (Systeem) Functies (Door) Meldingen Meldergroep Indicaties Normale bedrijfstoestand Brandalarm Alarmering bij een brand Herstellen van een brandalarm Storing indicaties In-/uitschakelen van functies Uitschakelen van een meldergroep Inschakelen van een meldergroep Uitschakelen van de sirenes of bellen Inschakelen van de sirenes of bellen Brandweervertraging Algemeen In/uitschakelen brandweervertraging Testen van de brandmeldinstallatie Algemeen (Door) meldingen testen Meldergroepen testen Testen van de LED indicatie Verklarende woordenlijst FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 3

4 1 WAT TE DOEN BIJ BRAND? 1.1 U ontdekt zelf een brand, en dan? Het is niet ondenkbaar dat u in bepaalde gevallen een brand eerder ontdekt dan het brandmeldsysteem. Dit is nl. afhankelijk van bijvoorbeeld de rook- en warmteontwikkeling van de beginnende brand. Ook de plaats waar de brand ontstaat kan een rol spelen. Is dit op enige afstand van een melder, dan kan er geruime tijd verstrijken voordat de melder de brand eveneens signaleert. Daarom is het belangrijk over een juiste brandmeldprocedure te beschikken en uw personeel hiervan op de hoogte te stellen. Onderstaande acht punten geven in volgorde aan Hoe te handelen bij brand. 1. Meld brand door indrukken van dichtstbijzijnde handbrandmelder 2. Meld telefonisch bijzonderheden aan de receptie/veiligheidsbeambte 3. Stel in gevaar verkerende personen in veiligheid 4. Sluit ramen en deuren 5. Tracht de brand te blussen 6. Volg de orders op van de brandweer 7. Beperk het telefoonverkeer 8. Verlaat het pand langs aangegeven vluchtweg en verzamel op afgesproken punt. 1.2 Het brandmeldsysteem geeft een brandmelding, en dan? Wanneer het brandmeldsysteem een brandmelding geeft, kan er sprake zijn van een 'echte' melding of van een zgn. 'ongewenste' melding. Vanzelfsprekend dient u ook in een dergelijke situatie de melding serieus te nemen. Ga onmiddellijk naar de brandmeldcentrale Druk op de toets STOP ZOEMER om het akoestisch alarm te stoppen Bekijk aan de hand van de rode LED-indicatie op welke plaats in het pand een brand is gemeld Ga direct naar de betreffende lokatie Betreft het een echte brand, dan handelt u volgens bovengenoemde acht punten! Betreft het een 'ongewenste' melding, doe dan het volgende: Ga naar de brandmeldcentrale Bel de brandweer wanneer de doormelding van het brandalarm al heeft plaatsgevonden Stel de aanwezigen op de hoogte Probeer de oorzaak van de ongewenste melding te achterhalen en te verhelpen Herstel de brandmelding op de brandmeldcentrale N.B. Het herstellen van een brandmelding op de brandmeldcentrale (die een doormelding naar de brandmeldpost tot gevolg heeft gehad), mag pas plaatsvinden nadat de bevelvoerder van de brandweer hier toestemming voor heeft gegeven. 4 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

5 1.3 Oorzaken van ongewenste brandmeldingen Ongewenste brandmeldingen zijn in veel gevallen te voorkomen. Het hieronderstaande lijstje met een aantal veel voorkomende oorzaken helpt u zélf een actieve bijdrage te leveren aan de preventie van ongewenste meldingen. Dit is ten behoeve van uw eigen veiligheid, zodat de brandweer uw meldingen serieus blijft nemen. veel rokers in één ruimte overmatig gebruik van warmtebronnen zoals kookplaten, ovens, etc. sterk verhoogde luchtvochtigheid bijv. stoom of mist sterk wisselende luchtstromen bijv. van aan-/uitschakelen luchtbehandeling/airconditioning sterke elektrostatische ontladingen zoals bliksem las- en soldeerwerkzaamheden plotseling opwervelend stof 1.4 Enkele aandachtspunten en adviezen Indien in het gebouw werkzaamheden worden verricht die aanleiding kunnen geven tot 'ongewenste' alarmmeldingen dan moet het betreffende gedeelte van de installatie voor de duur van de werkzaamheden worden uitgeschakeld. Zijn deze werkzaamheden brandgevaarlijk dan moeten zij worden begeleid door een veiligheidsfunctionaris die geschikte blusapparatuur voorhanden heeft. De installatie of een gedeelte daarvan mag verder slechts worden uitgeschakeld indien dit voor onderhoud noodzakelijk is. Wanneer u een meldergroep uitschakelt, moet u extra maatregelen nemen ter voorkoming van brand. Dit is noodzakelijk omdat de uitgeschakelde meldergroep niet in staat is een brand te detecteren. Het uitschakelen van een meldergroep activeert de storingsuitgang op de brandmeldcentrale. Bij automatische storingsdoormelding moet u dus eerst de Alarmcentrale en/of brandweer op de hoogte brengen. Indien de brandmeldinstallatie geheel of gedeeltelijk buiten bedrijf is, is verhoogde waakzaamheid in het pand vereist. Het kan bovendien noodzakelijk zijn om de plaatselijke brandweer hiervan in kennis te stellen. Probeer bij netspanningsstoring nooit zelf een zekering te vervangen, maar laat dit doen door een servicemonteur van een vakbekwame installateur. Laat de sleutel niet in de sleutelschakelaar van de brandmeldcentrale zitten. Zorg ervoor dat alleen daartoe bevoegde personen van de sleutel gebruik kunnen maken. Dit document is met grote zorg samengesteld en afgestemd op de Nederlanse wetgeving volgens de NEN-norm. FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 5

6 2 SYSTEEMOPBOUW 2.1 Afbeelding brandmeldcentrale FP700 serie (SYSTEEM)STATUS (SYSTEEM)FUNCTIES (DOOR)MELDINGEN MELDERGROEP BRAND STOP ZOEMER ONTRUIMEN AAN/UIT STORING HERSTEL ONTRUIMEN VERTR. IN/UIT STORING SYSTEEM GEDEELTE UIT STORING BEL BEL UIT/AAN ONDERHOUD IN TEST DOORMELDING AAN/UIT COMMUNICATIE- FOUT LED TEST DOORMELDING VERTR. IN/UIT AARD- FOUT DERDE SP. BRON DOORM. STORING DOORM. IN/UIT STORING VOEDING ALARM TELLER BLUSSYST. UITG. FOUT BLUSSYST. UITG. IN/UIT IN BEDRIJF STOR. STORINGUITG. STORINGUITG. IN/UIT 2.2 Systeemomschrijving De brandmeldcentrale FP700 is de centrale controle- en stuureenheid van het brandmeldsysteem. Afhankelijk van de uitvoering van de centrale beschikt de centrale over 8 of 40 meldergroepen. Meldergroepen kunnen bestaan uit handbrandmelders of automatische brandmelders, zoals optische en ionisatiemelders, thermische melders en vlammenmelders. Elke brand- of storingsmelding wordt zowel optisch (LED-indicaties) als akoestisch (sirenes/signaalgevers) weergegeven. De centrale is voorzien van een bedieningspaneel met sleutelschakelaar, druktoetsen en LED-indicaties. Op het bedieningspaneel is de status van elke meldergroep af te lezen. Om onderscheid te kunnen maken tussen een brandalarm en een storing, is elke meldergroep voorzien van 2 LEDs: een rode LED voor brandalarm en een gele LED voor storingsindicatie. Bij brandalarm vindt (eventueel vertraagde) doormelding naar de dichtstbijzijnde brandweerpost plaats. Storingen worden doorgemeld aan de een Alarmcentrale en/of brandweerpost. Behalve signaalgevers en doormeldsystemen kunnen overige aan te sturen voorzieningen zoals branddeuren, luchtbehandelingssystemen, blusinstallaties en liftsturingen worden aangesloten. Bediening van de brandmeldcentrale is mogelijk na het omzetten van de sleutelschakelaar. Indien een of meerdere separate bedieningspanelen zijn aangesloten, kan de brandmeldcentrale ook middels deze bedieningspanelen worden bediend. De brandmeldcentrale FP700 is microprocessorgestuurd. Dit betekent o.a. dat de centrale continu zijn eigen functioneren controleert. Ook de meldercircuits worden voortdurend door de centrale bewaakt. Sluiting of onderbreking van de bekabeling leidt tot een storingsmelding. 6 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

7 3 DE BEDIENING VAN DE BRANDMELDCENTRALE 3.1 Algemeen De bediening van het brandmeldsysteem FP700 geschiedt op de centrale zelf of op een separaat bedieningspaneel. De brandmeldcentrale is dus niet alleen de centrale controleen stuureenheid van het brandmeldsysteem maar ook een bedieningseenheid met sleutelschakelaar, druktoetsen, optische en akoestische indicaties. 3.2 Sleutelschakelaar Voor de bediening van de brandmeldcentrale FP700 heeft u een sleutel nodig, die u bij oplevering wordt uitgereikt. Deze sleutelschakelaar moet in de vrijgave positie staan voor volledige toegang tot de bedieningsdrukknoppen op het voorpaneel. Als de sleutel in geblokkeerde positie staat, kan hij worden verwijderd. In dat geval is de toegang tot de toetsen beperkt. De volgende toetsen zijn uitgeschakeld als de sleutelschakelaar in geblokkeerde positie staat: Herstel Gedeelte uit In test Alle (door)meldingsdrukknoppen. Let op!!!!!! Laat de sleutel niet in de sleutelschakelaar van de brandmeldcentrale zitten. Zorg ervoor dat alleen daartoe bevoegde personen van de sleutel gebruik kunnen maken. 3.3 Functietoetsen en LED indicaties Het bedieningspaneel bevat 1 sleutelschakelaar en functietoetsen, alsmede diverse systeemindicatie-leds en meldergroep LEDs. De LED-indicaties worden gebruikt voor het aangeven van alarmmeldingen, storingen, doormeldingen, uitschakelingen, brandweerstatus etc. De functietoetsen en LED-indicaties zijn op het bedieningspaneel geordend ondergebracht in de volgende velden: (SYSTEEM)STATUS (SYSTEEM)FUNCTIES (DOOR)MELDINGEN MELDERGROEP In de normale bedrijfstoestand staat de sleutelschakelaar in het veld (SYSTEEM)FUNCTIES in geblokkerde positie en is de bediening van de brandmeldcentrale geblokkeerd. Met de autorisatiesleutel kan de sleutelschakelaar naar de stand vrijgave positie worden gedraaid, waardoor bediening van de brandmeldcentrale mogelijk is. Hieronder volgt een opsomming van de systeemindicatie-leds en toetsen met een korte functieomschrijving. FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 7

8 3.3.1 (Systeem) Status indicaties BRAND Twee rode LEDs gaan branden bij een brandalarm. STORING Deze gele LED geeft een of meer van de volgende storingsmeldingen aan: Meldergroepstoring; (Door) meldstoring; Onderhoudsstoring (indien in vrijgave positie); Aardfout; Storing voeding; Een of meer systeemstoringen. STORING SYSTEEM Deze gele LED geeft een of meer van de volgende storingsmeldingen aan: Communicatiefout Service modus Interne brandmeldcentrale storingen ONDERHOUD Deze gele LED gaat branden indien brandmeldcentrale in de onderhoudstoestand staat. COMMUNICATIE FOUT Deze gele LED gaat branden bij een storing tussen de modules onderling in de brandmeldcentrale of in een separaat bedieningspaneel. AARD FOUT Deze gele LED gaat branden als er een verbinding met aarde is gedetecteerd bij een of meer groepen. STORING VOEDING Deze gele LED gaat branden bij netspanningsuitval of bij een accustoring. IN BEDRIJF Deze groene LED brandt continu zolang de installatie in bedrijf is. 8 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

9 3.3.2 (Systeem) Functies STOP ZOEMER Zoemer De interne zoemer wordt geactiveerd bij diverse omstandigheden: Bij brandalarm (continu signaal) Bij een storing (intermitterend signaal met een interval van een seconde) Bij het stoppen met een brandalarm (korte toon elke 10 minuten) Bij het stoppen zonder brandalarm (uitgeschakeld) Bevestiging bij het indrukken of loslaten van een toets (een korte toon) Toets Deze toets is alleen actief wanneer de zoemer in gebruik is. Druk eenmaal op de drukknop om de zoemer uit te schakelen. Bij de eerstvolgende gebeurtenis waarvoor de zoemer nodig is, wordt de uitgeschakelde zoemer weer ingeschakeld. De drukknop kan dan weer worden gebruikt. De drukknop werkt alleen voor de lokale buffer van het frontpaneel waarop deze drukknop zich bevindt. Indicatie De gele LED gaat branden wanneer de zoemer gestopt is. Als deze LED brandt terwijl de brand- en storings-led's uit zijn, betekent dat dat de zoemer gestopt is tijdens een storingsmelding. Om de LED uit te schakelen moet het systeem opnieuw worden gereset. HERSTEL Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in de vrijgave positie staat en als er geen alarm is. Druk eenmaal op de drukknop om het gehele systeem opnieuw te herstellen. Zie voor het herstellen van een brandalarm, 4.2 en hoofdstuk 5 Storing indicaties. GEDEELTE UIT Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in de vrijgave positie Druk eenmaal op deze drukknop om de functie in te schakelen en druk vervolgens meerdere malen om door de verschillende opties voor het uitschakelen van meldergroepen te bladeren. Zie voor het uitschakelen van meldergroepen, 6.1 staat. Indicatie Deze gele LED geeft een of meer van de volgende condities aan: Ten minste één meldergroep is uitgeschakeld Ten minste één (door) meldingsuitgang is uitgeschakeld FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 9

10 Doormeldingsvertraging is ingeschakeld IN TEST Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in de vrijgave positie staat en als er geen alarm is. Druk eenmaal op deze drukknop om de functie in te schakelen en druk vervolgens meerdere malen om door de verschillende testopties te bladeren. Zie hoofdstuk 8 Testen van de brandmeldinstallatie. Indicatie Deze gele LED geeft een of meer van de volgende condities aan als er: Ten minste één meldergroep in test staat Ten minste één (door)meldingsuitgang wordt getest Ten minste één meldergroep uitgang wordt getest LED TEST Toets In de normale bedrijfstoestand (sleutelschakelaar in de blokkeer positie) heeft deze toets alleen de functie LED TEST. Druk eenmaal op deze toets om het testen van de LED's op het frontpaneel uit te voeren. Van linksboven naar rechtsonder gaan alle LED's op elke submodule een voor een gedurende ongeveer een seconde branden. Een visuele inspectie tijdens de test moet uitwijzen of de LED's naar behoren functioneren. DERDE SP. BRON Toets Niet voor Nederland van toepassing. Indicatie Niet voor Nederland van toepassing. ALARMTELLER Toets Door eenmaal op de toets ALARMTELLER te drukken, wordt de alarmtelling weergegeven. De display wordt na 30 seconden automatisch uitgeschakeld, maar kan ook worden uitgeschakeld door nogmaals op de drukknop te drukken. Indicatie De driecijferige display geeft het aantal alarmen weer (0-999). Elke eerste keer dat een alarmconditie zich voordoet nadat het systeem opnieuw is ingesteld, wordt de alarmteller met één verhoogd. 10 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

11 3.3.3 (Door) Meldingen ONTRUIMEN AAN/UIT Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in vrijgave positie staat. Men is NIET in staat om handmatig ontruimen in te schakelen. Ontruimen wordt geactiveerd door een meldergroep. Na activering kan men de ontruiming deactiveren en eventueel vervolgens weer reactiveren. Indicatie Deze rode LED geeft een van de volgende condities aan: Ontruimen aan (LED aan) Ontruimen wordt getest (LED knippert eenmaal per seconde) De LED wordt uitgeschakeld wanneer Ontruimen wordt gestopt. De LED geeft dus de status van deze uitgang aan. ONTRUIMEN VERTR. AAN/UIT Toets en indicatie Niet voor Nederland van toepassing. STORING BEL BEL AAN/UIT Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in vrijgave positie staat. Druk eenmaal op de toets om de uitgang(en) voor Ontruimen uit of in te schakelen. De status van deze toets wordt niet gewijzigd wanneer het systeem opnieuw wordt ingesteld. Ontruimen kan alleen worden uitgeschakeld in de volgende condities: Ontruimen niet gestart Ontruimen niet in test Indicatie Deze gele LED geeft een of meer van de volgende condities aan: Ontruimen uitgeschakeld (LED aan) Ontruimen wordt getest (LED aan) Storing bel (LED knippert eenmaal per seconde) FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 11

12 DOORMELDING AAN/UIT Toets Deze toets is voor Nederland niet van toepassing. Indicatie Deze rode LED geeft een van de volgende condities aan: Doormelding ingeschakeld (LED aan) Doormelding wordt getest (LED knippert eenmaal per seconde) De LED wordt uitgeschakeld wanneer Doormelding wordt afgebroken. De LED geeft dus de status van deze uitgang aan. DOORMELDING VERTR. IN/UIT Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in de vrijgave positie staat en als de Doormelding is uitgeschakeld. Druk eenmaal op de toets om de vertraging voor de Doormelding in of uit te schakelen. Als deze functie is ingeschakeld, wordt het inschakelen van de Doormelding vertraagd nadat een alarm van een automatische melder is opgetreden. De vertragingstijd wordt door de vakbekwame installateur bij installatie van het brandmeldsysteem in overleg met u en de lokale brandweer ingesteld. Wanneer de brandweervertraging is uitgeschakeld vindt in geval van brandalarm direct doormelding naar de brandweerpost plaats. Wanneer een alarm optreedt en de Doormelding is vertraagd, kan Doormelding wel handmatig worden ingeschakeld door op deze toets te drukken, zodat de vertraging wordt geannuleerd. Zie hoofdstuk 7 Brandweervertraging. Indicatie Deze gele LED gaat branden als de vertraging voor Doormelding is ingeschakeld. De status van de vertraging wordt niet gewijzigd wanneer het systeem opnieuw wordt ingesteld. DOORM. STORING DOORM. IN/UIT Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in de vrijgave positie staat. Druk eenmaal op de toets om de uitgang(en) voor Doormelding uit of in te schakelen. De status van deze toets wordt niet gewijzigd wanneer het systeem opnieuw wordt ingesteld. Doormelding kan alleen worden uitgeschakeld in de volgende condities: Doormelding is niet geactiveerd Doormelding niet in test Indicatie Deze gele LED geeft een of meer van de volgende condities aan: 12 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

13 Doormelding uitgeschakeld (LED aan) Doormelding wordt getest (LED aan) Storing doormelding (LED knippert eenmaal per seconde) Ingangstoring Doormelding (VdS-mode, LED knippert eenmaal per seconde) BLUSSYST. UITG. FOUT BLUSSYST. UITG. IN/UIT Toets en Indicatie Niet voor Nederland van toepassing. STOR. STORINGUITG. STORINGUITG. IN/UIT Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in de vrijgave positie staat. Druk eenmaal op de toets om de uitgang(en) voor Storingsuitgang uit of in te schakelen. De status van deze toets wordt niet gewijzigd wanneer het systeem opnieuw wordt ingesteld. De uitgang(en) voor Storingsuitgang kan (kunnen) alleen worden uitgeschakeld in de volgende gevallen: Storingsuitgang niet geactiveerd Storingsuitgang niet in test Indicatie Deze gele LED geeft een of meer van de volgende condities aan: Storingsuitgang uitgeschakeld (LED aan) Storingsuitgang wordt getest (LED aan) Meldergroep Indicaties Op het label kan men het gebied of groep naam beschrijven, in dit voorbeeld beschreven als kantine. KANTINE Brandalarm De rode LED gaat branden bij brandalarm van één of meerdere melders van de betreffende meldergroep. De rode LED knippert eenmaal per seconde wanneer een vooralarm optreedt in een meldergroep (eerste activering in modus met twee pogingen). Storing Een gele LED (naast de rode LED) gaat branden bij een van de volgende condities in een meldergroep: FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 13

14 Meldergroep uitgeschakeld (LED aan) Meldergroep wordt getest (LED aan) Open circuit in meldergroep (LED knippert eenmaal per seconde) Kortsluiting in meldergroep (LED knippert eenmaal per seconde) Storing in ten minste één detector (LED knippert eenmaal per seconde) Ontruimen uitgang (SOB708 module) voor die meldergroep in test (LED aan) Ontruiming Elke uitgang (via een extra SOB708 module) die met een meldergroepnummer aan deze functie is toegewezen zal tegelijk met de algemene ontruimingsuitgang worden geactiveerd als in de desbetreffende meldergroep brand wordt gemeld. Voor alle meldergroepen die zijn toegewezen aan hetzelfde gebied (en geen brand melden) zullen de ontruimingsuitgangen knipperen (met een interval van een seconde). Alle geactiveerde ontruimingsuitgangen volgen de algemene ontruimingsuitgang (in/uit, vertraging, uitschakeling). Branduitgangen Alle uitgangen die middels een meldergroepnummer aan deze functie zijn toegewezen, worden aangestuurd wanneer de desbetreffende meldergroep een brand registreert. Al deze uitgangen worden in het geheugen opgeslagen en kunnen alleen worden uitgeschakeld door het systeem opnieuw te herstellen. 3.4 Normale bedrijfstoestand In de normale toestand van het brandmeldsysteem brandt in het veld (Systeem) Status een LED: de groene LED "IN BEDRIJF" brandt continu. Indien van toepassing: de gele LED bij DOORMELDING VERT. IN/UIT is ingesteld de gele LED bij STOP ZOEMER is ingesteld Elke van de normale toestand afwijkende bedrijfsconditie (zoals storing, alarm, etc.) wordt aangegeven door het branden of knipperen van de desbetreffende LED-indicaties. Als bepaalde functies van de centrale of bepaalde meldergroepen buiten bedrijf zijn gesteld, wordt dit optisch aangegeven door het continu branden van de betreffende LED-indicaties, alsmede de LED "Gedeelte uit". Tevens brandt de LED "Storing". Elke van de normale toestand afwijkende bedrijfsconditie wordt tevens kenbaar gemaakt door de interne zoemer. Deze geeft om de 10 minuten een kort herinneringssignaal van 1 seconde, de zgn. "Backs-piep". 14 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

15 4 BRANDALARM 4.1 Alarmering bij een brand Een van een brandmelder binnenkomend brandalarm wordt door de brandmeldcentrale als volgt aangegeven: 1. De interne zoemer geeft een continu signaal 2. De 2 rode LEDs BRAND in het veld (Systeem) Status branden. De rode led bij de MELDERGROEP geeft de locatie van de brand aan. Onthoud de meldergroep waar de brand is ontstaan 3. Druk op toets STOP ZOEMER Ontruimen: Ontruiming vertraging is niet ingeschakeld: De sirens zijn geactiveerd. 4. Om ontruimen en dus de sirenes uit te schakelen, draai de sleutel schakelaar naar de vrijgave positie en druk op Ontruimen AAN/UIT 5. Onder zoek de oorzaak van de brandmelding 6. Om de ontruimning te activeren en dus de sirenes in te schakelen, draai de sleutel schakelaar naar de vrijgave positie en druk op Ontruimen AAN/UIT Doormelding: Doormeldvertraging is niet ingeschakeld: De doormelding is geactiveerd. Doormeldvertraging is ingeschakeld*: De doormelding naar de brandweer is niet actief. Indien u toch wilt doormelden naar de brandweer, druk dan op de toets Doormelding Vertr. IN/UIT. De Doormelding naar de brandweer wordt meteen geactiveerd *Wanneer de LED DOORMELDING AAN/UIT in het veld (DOOR)MELDINGEN brandt, is het brandalarm aan de brandweer gemeld. Bij ingeschakelde brandweer doormeldvertraging gebeurt dit pas na het verstrijken van de vertragingstijd. Zie hoofdstuk 7 - Brandweervertraging. N.B. Bij het binnenkomen van een nieuw brandalarm op een andere meldergroep worden de sirenes en de zoemer opnieuw geactiveerd. Kijk in welke meldergroep(en) brandalarm gemeld is: de rode meldergroep-led brandt Onderzoek de oorzaak van de brandmelding FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 15

16 4.2 Herstellen van een brandalarm Het herstellen van een brandmelding op de brandmeldcentrale (die een doormelding naar de brandmeldpost tot gevolg heeft gehad), mag pas plaatsvinden nadat de bevelvoerder van de brandweer hier toestemming voor heeft gegeven. Wanneer de brand onder controle is, kunt u het brandmeldpaneel opnieuw in rust brengen: Neem de autorisatiesleutel en zet de sleutelschakelaar vrijgave positie Druk op de toets HERSTEL Als het brandalarm hersteld is, keert de brandmeldcentrale terug naar de normale bedrijfstoestand Zet de sleutelschakelaar op en hang de sleutel op de juiste plaats terug Indien het niet lukt de brandmeldinstallatie in de normale bedrijfstoestand terug te brengen: De brand is nog niet onder controle en de brandmelder komt weer in brandalarm Het glas van een handbrand melder is gebroken of de detectors zijn vervuild geraakt, bel in dat geval u vakbekwame installateur voor advies m.b.t. het herstellen van het brandalarm. 16 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

17 5 STORING INDICATIES Bij automatische storingsdoormelding wordt de storing tevens doorgemeld aan de Alarmcentrale en/of brandweer. In de brandmeldinstallatie optredende storing wordt op de brandmeldcentrale als volgt aangegeven: 1. De interne zoemer geeft een continu signaal 2. De LED STORING in het veld (SYSTEEM)STATUS brandt 3. Druk op toets STOP ZOEMER 4. Een gele LED in een van de volgende posities geeft het type storing aan: MELDERGROEP Betreffende melder(s) defect of verwijdert uit montagevoet STORING SYTEEM Draadbreuk ONDERHOUD Melder vervuild STORING VOEDING Voeding 230Vac niet aanwezig of accu defect Voor de ondertsaande situaties geeft een knipperende LED een storingh in het circuit aan. Terwijl een continue brandende LED aangeeft dat het circuit is uitgeschakeld. Een gele LED bij GEDEELTE UIT of IN TEST geeft bovendien aan dat een meldergroep of circuit is uitgeschakeld of wordt getest. Storing bij Ontruimen of Ontruimen uitgeschakeld Storing bij Doormelding of Doomelding uitgeschakeld Storing bij Storingsuitgang of Storingsuitgang uitgeschakeld Indien het niet lukt de brandmeldinstallatie in de normale bedrijfstoestand terug te brengen: Bel de Alarmcentrale en/of brandweer, die inmiddels de storingsmelding ontvangen heeft Bel uw vakbekwame installateur voor advies m.b.t. het verhelpen van de storing FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 17

18 6 IN-/UITSCHAKELEN VAN FUNCTIES Wanneer sprake is van een storing maar ook tijdens bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden of verbouwingen kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde meldergroepen van het brandmeldsysteem, de sirenes of de doormelding naar de brandweer tijdelijk buiten werking worden gesteld. Deze van de normale bedrijfstoestand afwijkende condities worden optisch aangegeven door het branden van de betreffende LED-indicaties, alsmede de LED GEDEELTE UIT Tevens laat de brandmeldcentrale ter herinnering ongeveer om de 10 minuten een korte pieptoon horen, de zgn. 'Backs-piep'. 6.1 Uitschakelen van een meldergroep Als een meldergroep is uitgeschakeld, kan deze groep geen algemene storing aangeven. Tijdens het uit- en inschakelen van meldergroepen blijft het systeem volledig operationeel. Alle meldergroepen kunnen onafhankelijk van elkaar worden in- en uitgeschakeld. Als een meldergroep is uitgeschakeld, brandt de storings-led van deze groep. Alleen meldergroepen die op het frontpaneel worden weergegeven kunnen op deze manier worden uit- en ingeschakeld. Elke meldergroep kan worden uitgeschakeld, ongeacht zijn status. Als een meldergroep wordt uitgeschakeld terwijl deze wordt getest, vervalt de teststatus. Volg de onderstaande procedure om een meldergroep uit te schakelen: 1. Neem de autorisatiesleutel en zet de sleutelschakelaar op 2. Druk op de toets GEDEELTE UIT 3. De gele GEDEELTE UIT LED gaat knipperen. 4. Druk meermaals op de toets GEDEELTE UIT, totdat bij de LED bij gewenste meldergroep gaat knipperen 5. Zet de sleutelschakelaar in de geblokkeerde postitie en weer terug in de vrijgave positie 6. De gele LED bij de betreffende meldergroep gaat nu continu branden. 7. De zoemer geeft een pulserend signaal 8. Druk op de toets STOP ZOEMER 9. De zoemer stopt, de LED STOP ZOEMER gaat branden Als er een of meer meldergroepen zijn uitgeschakeld, zal het volgende gebeuren: De uitgeschakelde meldergroepen zullen volledig zijn uitgeschakeld (er is geen spanning op de lus). Alle andere meldergroepen zijn volledig operationeel. De gele storings-led's van de uitgeschakelde meldergroepen branden. Meldergroepuitgangen (toegewezen aan ontruiming of brand in meldergroep en met hetzelfde meldergroepnummer als de uitgeschakelde meldergroep) worden ook automatisch uitgeschakeld. Let op!!!!! Zowel een brandalarm als een storing in deze meldergroep worden nu niet meer gemeld en niet op de brandmeldcentrale aangegeven! 18 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

19 6.2 Inschakelen van een meldergroep 1. Neem de autorisatiesleutel en zet de sleutelschakelaar op 2. Druk meermaals op de toets GEDEELTE UIT, totdat bij de LED van de gewenste meldergroep gaat knipperen 3. Zet de sleutelschakelaar in de geblokkeerde postitie en weer terug in de vrijgave positie 4. De gele LED bij de betreffende meldergroep dooft 5. Herhaal stap 2 t/m 4, indien meerdere meldergroepen ingeschakeld moeten worden. 6. Druk op de toets HERSTEL 6.3 Uitschakelen van de sirenes of bellen 1. Neem de autorisatiesleutel en zet de sleutelschakelaar op 2. Druk eenmaal op de toets STORING BEL-BEL UIT/AAN 3. De LED STORING BEL-BEL UIT/AAN gaat branden 4. De LED GEDEELTE UIT gaat branden 5. De zoemer geeft een pulserend signaal 6. Druk op de toets STOP ZOEMER 7. De zoemer stopt, de LED STOP ZOEMER gaat branden LET OP!!!!!!! In geval van brandalarm of storing werken nu de sirenes of bellen niet! 6.4 Inschakelen van de sirenes of bellen 1. Neem de autorisatiesleutel en zet de sleutelschakelaar op 2. Druk eenmaal op de toets STORING BEL-BEL UIT/AAN 3. De LED STORING BEL-BEL UIT/AAN dooft 4. Druk eenmaal op de toets HERSTEL 5. De LED STOP ZOEMER dooft De sirenes of bellen zijn weer ingeschakeld. FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 19

20 7 BRANDWEERVERTRAGING 7.1 Algemeen Brandalarmmeldingen worden automatisch doorgemeld aan de brandweer. De doormelding van het brandalarm aan de brandweer kan desgewenst vertraagd plaats vinden, d.w.z. dat een brandalarm van automatische brandmelders pas aan de brandweer gemeld wordt na het verstrijken van een bepaalde vertragingstijd. Dit is alleen het geval indien: De vertragingstijd door uw vakbekwame installateur is geprogrammeerd De brandweervertraging DOORMELDING VERTR. IN/UIT in het veld (DOOR)MELDINGEN is ingeschakeld Doormelding van een brandalarm van automatische brandmelders wordt voor de duur van de vertragingstijd uitgesteld als de LED DOORMELDING VERTR. IN/UIT brandt. Meldingen afkomstig van handbrandmelders worden altijd direct doorgemeld. 7.2 In/uitschakelen brandweervertraging Neem de autorisatiesleutel en zet de sleutelschakelaar op Druk op de toets DOORMELDING VERTR. IN/UIT in het veld (DOOR)MELDINGEN Als de vertraging uitgeschakeld was wordt deze nu ingeschakeld: LED DOORMELDING VERTR. IN/UIT brandt. Als de vertraging ingeschakeld was wordt deze nu uitgeschakeld: LED DOORMELDING VERTR. IN/UIT brandt niet. De brandweervertraging kan ook extern automatisch worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld door een schakelklok. Wanneer de LED DOORMELDING AAN/UIT in het veld (DOOR)MELDINGEN brandt, is de brandmelding aan de brandweer gemeld. 20 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

Gebruikershandleiding FP200/EP200

Gebruikershandleiding FP200/EP200 FP200/EP200 Juni 2014 Wijzigingen voorbehouden Copyright Chubb Fire & Security 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

ADVISOR CD7201 / CD95 / CD15001. Gebruikershandleiding

ADVISOR CD7201 / CD95 / CD15001. Gebruikershandleiding ADVISOR CD7201 / CD95 / CD15001 Gebruikershandleiding Onze 24 uurs storingsdienst is bereikbaar onder: 073-6133405. Buiten kantooruren: 0900-4040400. Email : Info@al-beveiliging.nl Internet: www.beveiliging.nl

Nadere informatie

Handleiding voor de gebruiker

Handleiding voor de gebruiker Handleiding voor de gebruiker Optische indicaties op de AlphaVision ML bedieningspaneel = Sectie 1 = Sectie 2 = Sectie 3 = Sectie 4 Aan de rechterzijde zijn diverse status LED s aanwezig. De betekenis

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing Rev. 1.0 03/2002

gebruiksaanwijzing Rev. 1.0 03/2002 gebruiksaanwijzing Alarm Privé 1998 Rev. 1.0 03/2002 GEBRUIKSAANWIJZING ALARM-PRIVE INSTALLATIE VOOR WONINGEN Inhoudsopgave DE COMPONENTEN VAN UW ALARM-PRIVE BEVEILIGINGSSYSTEEM de centrale...pag. 3 het

Nadere informatie

LynX Voice Security System

LynX Voice Security System LynX Voice Security System Gebruikershandleiding K5964NLV1 4/05 Rev. A INHOUDSOPGAVE SYSTEEMOVERZICHT...4 Kenmerken...4 Algemene Werking...5 Kort Overzicht van de Functies...6 Over het Hoofdbediendeel...10

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Versie 8.0 AAnsluitvoorwaarden openbaar meldsysteem Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 01 02 Inhoudsopgave 1. Algemeen 05 2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Openbaar Meldsysteem Abonnee Storing/onderhoud Brandmelding GSM Backup Service Centrale Siemens WPC Meldkamer Brandweer

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL Gebruikershandleiding ARA-pro Versie 5 ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL uitgave 01-10-2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. De werking van ARA...6 2.1 Onderdelen...6

Nadere informatie

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security Galaxy Flex Installatiehandleiding Honeywell Security Galaxy Flex - Installatiehandleiding Inhoud Inleiding... 7 Systeemarchitectuur... 8 Printplaatindeling en aansluitingen... 10 Hoofdstuk 1: Installatieprocedure...

Nadere informatie

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9.

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9. 9. Uw installateur Naam :... Adres :... Woonplaats :... GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING Telefoon :... (kantooruren) Telefoon :... (overige uren) TeleFax :... Klantnummer :... Deel 1 :... Deel

Nadere informatie

TS690/TS690ID. 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale. Installatie en programmering

TS690/TS690ID. 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale. Installatie en programmering TS690/TS690ID 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale Installatie en programmering INHOUD OVERZICHT Introductie-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Inhoudsopgave D D. Contactgegevens. LCD Bediendeel. Naam Klant: Relatienummer: Monteur Datum Werkzaamheden

Inhoudsopgave D D. Contactgegevens. LCD Bediendeel. Naam Klant: Relatienummer: Monteur Datum Werkzaamheden O Monteur atum Werkzaamheden Contactgegevens Naam Klant: Relatienummer: Website: www.weesveilig.nl Telefoonnummer: 088 750 00 00 E-mailadres: info@weesveilig.nl Meldkamer: 088-750 00 75 Inhoudsopgave LC

Nadere informatie

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12156867

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12156867 Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES 1 BOM-No. 12156867 Voorwoord Geachte klant We bedanken u voor de aankoop van de draadloze alarmcentrale SECVEST 2WAY. Dit toestel is met de allernieuwste techniek gebouwd.

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03 REMOTE CONTROL Remote Control Center Model No. RCC - 02 RCC - 03 Gebruiksaanwijzing Uitgangspunt Deze handleiding gaat uit van afstandsbedieningen die zijn voorzien van firmwareversie V1.3.1 of hoger.

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

Brandblussercentrale.com

Brandblussercentrale.com veiligheid inzake automatische ruimte blussystemen Algemeen Sinds 1997 geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf geen publicatiebladen meer uit en verschijnt er slechts een beperkt

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie