FP700-serie. Conventionele brandpanelen. Eindgebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FP700-serie. Conventionele brandpanelen. Eindgebruikershandleiding"

Transcriptie

1 FP700-serie Conventionele brandpanelen Eindgebruikershandleiding Versie 4-0 / maart 2004

2 ERKENNING HANDELSMERK De onderstaande merknamen zijn handelsmerken van Echelon Corporation en zijn geregistreed in de Verenigde Staten en in andere landen: Echelon; Lon; LonWorks; LonTalk; Neuron VEILIGHEID De informatie en waarschuwingen in deze handleiding moeten nauwkeurig worden opgevolgd ten einde de gebruiksveiligheid te kunnen garanderen. Bij onjuist gebruik of bij het niet in acht nemen van bepaalde waarschuwingen in deze handleiding wordt niet voldaan aan de veiligheidsstandaarden van het model, het product en het bedoelde gebruik van het product. De fabrikant is niet aansprakelijk wanneer de klant zich niet aan deze vereisten houdt. Aritech is een onderdeel van GE Interlogix GE Interlogix B.V.. Alle rechten voorbehouden. GE Interlogix B.V. verleent alleen voor intern gebruikt het recht dit document opnieuw af te drukken. GE Interlogix B.V. behoudt zich het recht voor informatie zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.

3 INHOUDSOPGAVE 1 Wat te doen bij brand? U ontdekt zelf een brand, en dan? Het brandmeldsysteem geeft een brandmelding, en dan? Oorzaken van ongewenste brandmeldingen Enkele aandachtspunten en adviezen Systeemopbouw Afbeelding brandmeldcentrale FP700 serie Systeemomschrijving De bediening van de brandmeldcentrale Algemeen Sleutelschakelaar Functietoetsen en LED indicaties (Systeem) Status indicaties (Systeem) Functies (Door) Meldingen Meldergroep Indicaties Normale bedrijfstoestand Brandalarm Alarmering bij een brand Herstellen van een brandalarm Storing indicaties In-/uitschakelen van functies Uitschakelen van een meldergroep Inschakelen van een meldergroep Uitschakelen van de sirenes of bellen Inschakelen van de sirenes of bellen Brandweervertraging Algemeen In/uitschakelen brandweervertraging Testen van de brandmeldinstallatie Algemeen (Door) meldingen testen Meldergroepen testen Testen van de LED indicatie Verklarende woordenlijst FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 3

4 1 WAT TE DOEN BIJ BRAND? 1.1 U ontdekt zelf een brand, en dan? Het is niet ondenkbaar dat u in bepaalde gevallen een brand eerder ontdekt dan het brandmeldsysteem. Dit is nl. afhankelijk van bijvoorbeeld de rook- en warmteontwikkeling van de beginnende brand. Ook de plaats waar de brand ontstaat kan een rol spelen. Is dit op enige afstand van een melder, dan kan er geruime tijd verstrijken voordat de melder de brand eveneens signaleert. Daarom is het belangrijk over een juiste brandmeldprocedure te beschikken en uw personeel hiervan op de hoogte te stellen. Onderstaande acht punten geven in volgorde aan Hoe te handelen bij brand. 1. Meld brand door indrukken van dichtstbijzijnde handbrandmelder 2. Meld telefonisch bijzonderheden aan de receptie/veiligheidsbeambte 3. Stel in gevaar verkerende personen in veiligheid 4. Sluit ramen en deuren 5. Tracht de brand te blussen 6. Volg de orders op van de brandweer 7. Beperk het telefoonverkeer 8. Verlaat het pand langs aangegeven vluchtweg en verzamel op afgesproken punt. 1.2 Het brandmeldsysteem geeft een brandmelding, en dan? Wanneer het brandmeldsysteem een brandmelding geeft, kan er sprake zijn van een 'echte' melding of van een zgn. 'ongewenste' melding. Vanzelfsprekend dient u ook in een dergelijke situatie de melding serieus te nemen. Ga onmiddellijk naar de brandmeldcentrale Druk op de toets STOP ZOEMER om het akoestisch alarm te stoppen Bekijk aan de hand van de rode LED-indicatie op welke plaats in het pand een brand is gemeld Ga direct naar de betreffende lokatie Betreft het een echte brand, dan handelt u volgens bovengenoemde acht punten! Betreft het een 'ongewenste' melding, doe dan het volgende: Ga naar de brandmeldcentrale Bel de brandweer wanneer de doormelding van het brandalarm al heeft plaatsgevonden Stel de aanwezigen op de hoogte Probeer de oorzaak van de ongewenste melding te achterhalen en te verhelpen Herstel de brandmelding op de brandmeldcentrale N.B. Het herstellen van een brandmelding op de brandmeldcentrale (die een doormelding naar de brandmeldpost tot gevolg heeft gehad), mag pas plaatsvinden nadat de bevelvoerder van de brandweer hier toestemming voor heeft gegeven. 4 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

5 1.3 Oorzaken van ongewenste brandmeldingen Ongewenste brandmeldingen zijn in veel gevallen te voorkomen. Het hieronderstaande lijstje met een aantal veel voorkomende oorzaken helpt u zélf een actieve bijdrage te leveren aan de preventie van ongewenste meldingen. Dit is ten behoeve van uw eigen veiligheid, zodat de brandweer uw meldingen serieus blijft nemen. veel rokers in één ruimte overmatig gebruik van warmtebronnen zoals kookplaten, ovens, etc. sterk verhoogde luchtvochtigheid bijv. stoom of mist sterk wisselende luchtstromen bijv. van aan-/uitschakelen luchtbehandeling/airconditioning sterke elektrostatische ontladingen zoals bliksem las- en soldeerwerkzaamheden plotseling opwervelend stof 1.4 Enkele aandachtspunten en adviezen Indien in het gebouw werkzaamheden worden verricht die aanleiding kunnen geven tot 'ongewenste' alarmmeldingen dan moet het betreffende gedeelte van de installatie voor de duur van de werkzaamheden worden uitgeschakeld. Zijn deze werkzaamheden brandgevaarlijk dan moeten zij worden begeleid door een veiligheidsfunctionaris die geschikte blusapparatuur voorhanden heeft. De installatie of een gedeelte daarvan mag verder slechts worden uitgeschakeld indien dit voor onderhoud noodzakelijk is. Wanneer u een meldergroep uitschakelt, moet u extra maatregelen nemen ter voorkoming van brand. Dit is noodzakelijk omdat de uitgeschakelde meldergroep niet in staat is een brand te detecteren. Het uitschakelen van een meldergroep activeert de storingsuitgang op de brandmeldcentrale. Bij automatische storingsdoormelding moet u dus eerst de Alarmcentrale en/of brandweer op de hoogte brengen. Indien de brandmeldinstallatie geheel of gedeeltelijk buiten bedrijf is, is verhoogde waakzaamheid in het pand vereist. Het kan bovendien noodzakelijk zijn om de plaatselijke brandweer hiervan in kennis te stellen. Probeer bij netspanningsstoring nooit zelf een zekering te vervangen, maar laat dit doen door een servicemonteur van een vakbekwame installateur. Laat de sleutel niet in de sleutelschakelaar van de brandmeldcentrale zitten. Zorg ervoor dat alleen daartoe bevoegde personen van de sleutel gebruik kunnen maken. Dit document is met grote zorg samengesteld en afgestemd op de Nederlanse wetgeving volgens de NEN-norm. FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 5

6 2 SYSTEEMOPBOUW 2.1 Afbeelding brandmeldcentrale FP700 serie (SYSTEEM)STATUS (SYSTEEM)FUNCTIES (DOOR)MELDINGEN MELDERGROEP BRAND STOP ZOEMER ONTRUIMEN AAN/UIT STORING HERSTEL ONTRUIMEN VERTR. IN/UIT STORING SYSTEEM GEDEELTE UIT STORING BEL BEL UIT/AAN ONDERHOUD IN TEST DOORMELDING AAN/UIT COMMUNICATIE- FOUT LED TEST DOORMELDING VERTR. IN/UIT AARD- FOUT DERDE SP. BRON DOORM. STORING DOORM. IN/UIT STORING VOEDING ALARM TELLER BLUSSYST. UITG. FOUT BLUSSYST. UITG. IN/UIT IN BEDRIJF STOR. STORINGUITG. STORINGUITG. IN/UIT 2.2 Systeemomschrijving De brandmeldcentrale FP700 is de centrale controle- en stuureenheid van het brandmeldsysteem. Afhankelijk van de uitvoering van de centrale beschikt de centrale over 8 of 40 meldergroepen. Meldergroepen kunnen bestaan uit handbrandmelders of automatische brandmelders, zoals optische en ionisatiemelders, thermische melders en vlammenmelders. Elke brand- of storingsmelding wordt zowel optisch (LED-indicaties) als akoestisch (sirenes/signaalgevers) weergegeven. De centrale is voorzien van een bedieningspaneel met sleutelschakelaar, druktoetsen en LED-indicaties. Op het bedieningspaneel is de status van elke meldergroep af te lezen. Om onderscheid te kunnen maken tussen een brandalarm en een storing, is elke meldergroep voorzien van 2 LEDs: een rode LED voor brandalarm en een gele LED voor storingsindicatie. Bij brandalarm vindt (eventueel vertraagde) doormelding naar de dichtstbijzijnde brandweerpost plaats. Storingen worden doorgemeld aan de een Alarmcentrale en/of brandweerpost. Behalve signaalgevers en doormeldsystemen kunnen overige aan te sturen voorzieningen zoals branddeuren, luchtbehandelingssystemen, blusinstallaties en liftsturingen worden aangesloten. Bediening van de brandmeldcentrale is mogelijk na het omzetten van de sleutelschakelaar. Indien een of meerdere separate bedieningspanelen zijn aangesloten, kan de brandmeldcentrale ook middels deze bedieningspanelen worden bediend. De brandmeldcentrale FP700 is microprocessorgestuurd. Dit betekent o.a. dat de centrale continu zijn eigen functioneren controleert. Ook de meldercircuits worden voortdurend door de centrale bewaakt. Sluiting of onderbreking van de bekabeling leidt tot een storingsmelding. 6 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

7 3 DE BEDIENING VAN DE BRANDMELDCENTRALE 3.1 Algemeen De bediening van het brandmeldsysteem FP700 geschiedt op de centrale zelf of op een separaat bedieningspaneel. De brandmeldcentrale is dus niet alleen de centrale controleen stuureenheid van het brandmeldsysteem maar ook een bedieningseenheid met sleutelschakelaar, druktoetsen, optische en akoestische indicaties. 3.2 Sleutelschakelaar Voor de bediening van de brandmeldcentrale FP700 heeft u een sleutel nodig, die u bij oplevering wordt uitgereikt. Deze sleutelschakelaar moet in de vrijgave positie staan voor volledige toegang tot de bedieningsdrukknoppen op het voorpaneel. Als de sleutel in geblokkeerde positie staat, kan hij worden verwijderd. In dat geval is de toegang tot de toetsen beperkt. De volgende toetsen zijn uitgeschakeld als de sleutelschakelaar in geblokkeerde positie staat: Herstel Gedeelte uit In test Alle (door)meldingsdrukknoppen. Let op!!!!!! Laat de sleutel niet in de sleutelschakelaar van de brandmeldcentrale zitten. Zorg ervoor dat alleen daartoe bevoegde personen van de sleutel gebruik kunnen maken. 3.3 Functietoetsen en LED indicaties Het bedieningspaneel bevat 1 sleutelschakelaar en functietoetsen, alsmede diverse systeemindicatie-leds en meldergroep LEDs. De LED-indicaties worden gebruikt voor het aangeven van alarmmeldingen, storingen, doormeldingen, uitschakelingen, brandweerstatus etc. De functietoetsen en LED-indicaties zijn op het bedieningspaneel geordend ondergebracht in de volgende velden: (SYSTEEM)STATUS (SYSTEEM)FUNCTIES (DOOR)MELDINGEN MELDERGROEP In de normale bedrijfstoestand staat de sleutelschakelaar in het veld (SYSTEEM)FUNCTIES in geblokkerde positie en is de bediening van de brandmeldcentrale geblokkeerd. Met de autorisatiesleutel kan de sleutelschakelaar naar de stand vrijgave positie worden gedraaid, waardoor bediening van de brandmeldcentrale mogelijk is. Hieronder volgt een opsomming van de systeemindicatie-leds en toetsen met een korte functieomschrijving. FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 7

8 3.3.1 (Systeem) Status indicaties BRAND Twee rode LEDs gaan branden bij een brandalarm. STORING Deze gele LED geeft een of meer van de volgende storingsmeldingen aan: Meldergroepstoring; (Door) meldstoring; Onderhoudsstoring (indien in vrijgave positie); Aardfout; Storing voeding; Een of meer systeemstoringen. STORING SYSTEEM Deze gele LED geeft een of meer van de volgende storingsmeldingen aan: Communicatiefout Service modus Interne brandmeldcentrale storingen ONDERHOUD Deze gele LED gaat branden indien brandmeldcentrale in de onderhoudstoestand staat. COMMUNICATIE FOUT Deze gele LED gaat branden bij een storing tussen de modules onderling in de brandmeldcentrale of in een separaat bedieningspaneel. AARD FOUT Deze gele LED gaat branden als er een verbinding met aarde is gedetecteerd bij een of meer groepen. STORING VOEDING Deze gele LED gaat branden bij netspanningsuitval of bij een accustoring. IN BEDRIJF Deze groene LED brandt continu zolang de installatie in bedrijf is. 8 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

9 3.3.2 (Systeem) Functies STOP ZOEMER Zoemer De interne zoemer wordt geactiveerd bij diverse omstandigheden: Bij brandalarm (continu signaal) Bij een storing (intermitterend signaal met een interval van een seconde) Bij het stoppen met een brandalarm (korte toon elke 10 minuten) Bij het stoppen zonder brandalarm (uitgeschakeld) Bevestiging bij het indrukken of loslaten van een toets (een korte toon) Toets Deze toets is alleen actief wanneer de zoemer in gebruik is. Druk eenmaal op de drukknop om de zoemer uit te schakelen. Bij de eerstvolgende gebeurtenis waarvoor de zoemer nodig is, wordt de uitgeschakelde zoemer weer ingeschakeld. De drukknop kan dan weer worden gebruikt. De drukknop werkt alleen voor de lokale buffer van het frontpaneel waarop deze drukknop zich bevindt. Indicatie De gele LED gaat branden wanneer de zoemer gestopt is. Als deze LED brandt terwijl de brand- en storings-led's uit zijn, betekent dat dat de zoemer gestopt is tijdens een storingsmelding. Om de LED uit te schakelen moet het systeem opnieuw worden gereset. HERSTEL Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in de vrijgave positie staat en als er geen alarm is. Druk eenmaal op de drukknop om het gehele systeem opnieuw te herstellen. Zie voor het herstellen van een brandalarm, 4.2 en hoofdstuk 5 Storing indicaties. GEDEELTE UIT Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in de vrijgave positie Druk eenmaal op deze drukknop om de functie in te schakelen en druk vervolgens meerdere malen om door de verschillende opties voor het uitschakelen van meldergroepen te bladeren. Zie voor het uitschakelen van meldergroepen, 6.1 staat. Indicatie Deze gele LED geeft een of meer van de volgende condities aan: Ten minste één meldergroep is uitgeschakeld Ten minste één (door) meldingsuitgang is uitgeschakeld FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 9

10 Doormeldingsvertraging is ingeschakeld IN TEST Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in de vrijgave positie staat en als er geen alarm is. Druk eenmaal op deze drukknop om de functie in te schakelen en druk vervolgens meerdere malen om door de verschillende testopties te bladeren. Zie hoofdstuk 8 Testen van de brandmeldinstallatie. Indicatie Deze gele LED geeft een of meer van de volgende condities aan als er: Ten minste één meldergroep in test staat Ten minste één (door)meldingsuitgang wordt getest Ten minste één meldergroep uitgang wordt getest LED TEST Toets In de normale bedrijfstoestand (sleutelschakelaar in de blokkeer positie) heeft deze toets alleen de functie LED TEST. Druk eenmaal op deze toets om het testen van de LED's op het frontpaneel uit te voeren. Van linksboven naar rechtsonder gaan alle LED's op elke submodule een voor een gedurende ongeveer een seconde branden. Een visuele inspectie tijdens de test moet uitwijzen of de LED's naar behoren functioneren. DERDE SP. BRON Toets Niet voor Nederland van toepassing. Indicatie Niet voor Nederland van toepassing. ALARMTELLER Toets Door eenmaal op de toets ALARMTELLER te drukken, wordt de alarmtelling weergegeven. De display wordt na 30 seconden automatisch uitgeschakeld, maar kan ook worden uitgeschakeld door nogmaals op de drukknop te drukken. Indicatie De driecijferige display geeft het aantal alarmen weer (0-999). Elke eerste keer dat een alarmconditie zich voordoet nadat het systeem opnieuw is ingesteld, wordt de alarmteller met één verhoogd. 10 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

11 3.3.3 (Door) Meldingen ONTRUIMEN AAN/UIT Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in vrijgave positie staat. Men is NIET in staat om handmatig ontruimen in te schakelen. Ontruimen wordt geactiveerd door een meldergroep. Na activering kan men de ontruiming deactiveren en eventueel vervolgens weer reactiveren. Indicatie Deze rode LED geeft een van de volgende condities aan: Ontruimen aan (LED aan) Ontruimen wordt getest (LED knippert eenmaal per seconde) De LED wordt uitgeschakeld wanneer Ontruimen wordt gestopt. De LED geeft dus de status van deze uitgang aan. ONTRUIMEN VERTR. AAN/UIT Toets en indicatie Niet voor Nederland van toepassing. STORING BEL BEL AAN/UIT Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in vrijgave positie staat. Druk eenmaal op de toets om de uitgang(en) voor Ontruimen uit of in te schakelen. De status van deze toets wordt niet gewijzigd wanneer het systeem opnieuw wordt ingesteld. Ontruimen kan alleen worden uitgeschakeld in de volgende condities: Ontruimen niet gestart Ontruimen niet in test Indicatie Deze gele LED geeft een of meer van de volgende condities aan: Ontruimen uitgeschakeld (LED aan) Ontruimen wordt getest (LED aan) Storing bel (LED knippert eenmaal per seconde) FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 11

12 DOORMELDING AAN/UIT Toets Deze toets is voor Nederland niet van toepassing. Indicatie Deze rode LED geeft een van de volgende condities aan: Doormelding ingeschakeld (LED aan) Doormelding wordt getest (LED knippert eenmaal per seconde) De LED wordt uitgeschakeld wanneer Doormelding wordt afgebroken. De LED geeft dus de status van deze uitgang aan. DOORMELDING VERTR. IN/UIT Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in de vrijgave positie staat en als de Doormelding is uitgeschakeld. Druk eenmaal op de toets om de vertraging voor de Doormelding in of uit te schakelen. Als deze functie is ingeschakeld, wordt het inschakelen van de Doormelding vertraagd nadat een alarm van een automatische melder is opgetreden. De vertragingstijd wordt door de vakbekwame installateur bij installatie van het brandmeldsysteem in overleg met u en de lokale brandweer ingesteld. Wanneer de brandweervertraging is uitgeschakeld vindt in geval van brandalarm direct doormelding naar de brandweerpost plaats. Wanneer een alarm optreedt en de Doormelding is vertraagd, kan Doormelding wel handmatig worden ingeschakeld door op deze toets te drukken, zodat de vertraging wordt geannuleerd. Zie hoofdstuk 7 Brandweervertraging. Indicatie Deze gele LED gaat branden als de vertraging voor Doormelding is ingeschakeld. De status van de vertraging wordt niet gewijzigd wanneer het systeem opnieuw wordt ingesteld. DOORM. STORING DOORM. IN/UIT Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in de vrijgave positie staat. Druk eenmaal op de toets om de uitgang(en) voor Doormelding uit of in te schakelen. De status van deze toets wordt niet gewijzigd wanneer het systeem opnieuw wordt ingesteld. Doormelding kan alleen worden uitgeschakeld in de volgende condities: Doormelding is niet geactiveerd Doormelding niet in test Indicatie Deze gele LED geeft een of meer van de volgende condities aan: 12 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

13 Doormelding uitgeschakeld (LED aan) Doormelding wordt getest (LED aan) Storing doormelding (LED knippert eenmaal per seconde) Ingangstoring Doormelding (VdS-mode, LED knippert eenmaal per seconde) BLUSSYST. UITG. FOUT BLUSSYST. UITG. IN/UIT Toets en Indicatie Niet voor Nederland van toepassing. STOR. STORINGUITG. STORINGUITG. IN/UIT Toets Deze toets is alleen beschikbaar als de sleutelschakelaar in de vrijgave positie staat. Druk eenmaal op de toets om de uitgang(en) voor Storingsuitgang uit of in te schakelen. De status van deze toets wordt niet gewijzigd wanneer het systeem opnieuw wordt ingesteld. De uitgang(en) voor Storingsuitgang kan (kunnen) alleen worden uitgeschakeld in de volgende gevallen: Storingsuitgang niet geactiveerd Storingsuitgang niet in test Indicatie Deze gele LED geeft een of meer van de volgende condities aan: Storingsuitgang uitgeschakeld (LED aan) Storingsuitgang wordt getest (LED aan) Meldergroep Indicaties Op het label kan men het gebied of groep naam beschrijven, in dit voorbeeld beschreven als kantine. KANTINE Brandalarm De rode LED gaat branden bij brandalarm van één of meerdere melders van de betreffende meldergroep. De rode LED knippert eenmaal per seconde wanneer een vooralarm optreedt in een meldergroep (eerste activering in modus met twee pogingen). Storing Een gele LED (naast de rode LED) gaat branden bij een van de volgende condities in een meldergroep: FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 13

14 Meldergroep uitgeschakeld (LED aan) Meldergroep wordt getest (LED aan) Open circuit in meldergroep (LED knippert eenmaal per seconde) Kortsluiting in meldergroep (LED knippert eenmaal per seconde) Storing in ten minste één detector (LED knippert eenmaal per seconde) Ontruimen uitgang (SOB708 module) voor die meldergroep in test (LED aan) Ontruiming Elke uitgang (via een extra SOB708 module) die met een meldergroepnummer aan deze functie is toegewezen zal tegelijk met de algemene ontruimingsuitgang worden geactiveerd als in de desbetreffende meldergroep brand wordt gemeld. Voor alle meldergroepen die zijn toegewezen aan hetzelfde gebied (en geen brand melden) zullen de ontruimingsuitgangen knipperen (met een interval van een seconde). Alle geactiveerde ontruimingsuitgangen volgen de algemene ontruimingsuitgang (in/uit, vertraging, uitschakeling). Branduitgangen Alle uitgangen die middels een meldergroepnummer aan deze functie zijn toegewezen, worden aangestuurd wanneer de desbetreffende meldergroep een brand registreert. Al deze uitgangen worden in het geheugen opgeslagen en kunnen alleen worden uitgeschakeld door het systeem opnieuw te herstellen. 3.4 Normale bedrijfstoestand In de normale toestand van het brandmeldsysteem brandt in het veld (Systeem) Status een LED: de groene LED "IN BEDRIJF" brandt continu. Indien van toepassing: de gele LED bij DOORMELDING VERT. IN/UIT is ingesteld de gele LED bij STOP ZOEMER is ingesteld Elke van de normale toestand afwijkende bedrijfsconditie (zoals storing, alarm, etc.) wordt aangegeven door het branden of knipperen van de desbetreffende LED-indicaties. Als bepaalde functies van de centrale of bepaalde meldergroepen buiten bedrijf zijn gesteld, wordt dit optisch aangegeven door het continu branden van de betreffende LED-indicaties, alsmede de LED "Gedeelte uit". Tevens brandt de LED "Storing". Elke van de normale toestand afwijkende bedrijfsconditie wordt tevens kenbaar gemaakt door de interne zoemer. Deze geeft om de 10 minuten een kort herinneringssignaal van 1 seconde, de zgn. "Backs-piep". 14 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

15 4 BRANDALARM 4.1 Alarmering bij een brand Een van een brandmelder binnenkomend brandalarm wordt door de brandmeldcentrale als volgt aangegeven: 1. De interne zoemer geeft een continu signaal 2. De 2 rode LEDs BRAND in het veld (Systeem) Status branden. De rode led bij de MELDERGROEP geeft de locatie van de brand aan. Onthoud de meldergroep waar de brand is ontstaan 3. Druk op toets STOP ZOEMER Ontruimen: Ontruiming vertraging is niet ingeschakeld: De sirens zijn geactiveerd. 4. Om ontruimen en dus de sirenes uit te schakelen, draai de sleutel schakelaar naar de vrijgave positie en druk op Ontruimen AAN/UIT 5. Onder zoek de oorzaak van de brandmelding 6. Om de ontruimning te activeren en dus de sirenes in te schakelen, draai de sleutel schakelaar naar de vrijgave positie en druk op Ontruimen AAN/UIT Doormelding: Doormeldvertraging is niet ingeschakeld: De doormelding is geactiveerd. Doormeldvertraging is ingeschakeld*: De doormelding naar de brandweer is niet actief. Indien u toch wilt doormelden naar de brandweer, druk dan op de toets Doormelding Vertr. IN/UIT. De Doormelding naar de brandweer wordt meteen geactiveerd *Wanneer de LED DOORMELDING AAN/UIT in het veld (DOOR)MELDINGEN brandt, is het brandalarm aan de brandweer gemeld. Bij ingeschakelde brandweer doormeldvertraging gebeurt dit pas na het verstrijken van de vertragingstijd. Zie hoofdstuk 7 - Brandweervertraging. N.B. Bij het binnenkomen van een nieuw brandalarm op een andere meldergroep worden de sirenes en de zoemer opnieuw geactiveerd. Kijk in welke meldergroep(en) brandalarm gemeld is: de rode meldergroep-led brandt Onderzoek de oorzaak van de brandmelding FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 15

16 4.2 Herstellen van een brandalarm Het herstellen van een brandmelding op de brandmeldcentrale (die een doormelding naar de brandmeldpost tot gevolg heeft gehad), mag pas plaatsvinden nadat de bevelvoerder van de brandweer hier toestemming voor heeft gegeven. Wanneer de brand onder controle is, kunt u het brandmeldpaneel opnieuw in rust brengen: Neem de autorisatiesleutel en zet de sleutelschakelaar vrijgave positie Druk op de toets HERSTEL Als het brandalarm hersteld is, keert de brandmeldcentrale terug naar de normale bedrijfstoestand Zet de sleutelschakelaar op en hang de sleutel op de juiste plaats terug Indien het niet lukt de brandmeldinstallatie in de normale bedrijfstoestand terug te brengen: De brand is nog niet onder controle en de brandmelder komt weer in brandalarm Het glas van een handbrand melder is gebroken of de detectors zijn vervuild geraakt, bel in dat geval u vakbekwame installateur voor advies m.b.t. het herstellen van het brandalarm. 16 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

17 5 STORING INDICATIES Bij automatische storingsdoormelding wordt de storing tevens doorgemeld aan de Alarmcentrale en/of brandweer. In de brandmeldinstallatie optredende storing wordt op de brandmeldcentrale als volgt aangegeven: 1. De interne zoemer geeft een continu signaal 2. De LED STORING in het veld (SYSTEEM)STATUS brandt 3. Druk op toets STOP ZOEMER 4. Een gele LED in een van de volgende posities geeft het type storing aan: MELDERGROEP Betreffende melder(s) defect of verwijdert uit montagevoet STORING SYTEEM Draadbreuk ONDERHOUD Melder vervuild STORING VOEDING Voeding 230Vac niet aanwezig of accu defect Voor de ondertsaande situaties geeft een knipperende LED een storingh in het circuit aan. Terwijl een continue brandende LED aangeeft dat het circuit is uitgeschakeld. Een gele LED bij GEDEELTE UIT of IN TEST geeft bovendien aan dat een meldergroep of circuit is uitgeschakeld of wordt getest. Storing bij Ontruimen of Ontruimen uitgeschakeld Storing bij Doormelding of Doomelding uitgeschakeld Storing bij Storingsuitgang of Storingsuitgang uitgeschakeld Indien het niet lukt de brandmeldinstallatie in de normale bedrijfstoestand terug te brengen: Bel de Alarmcentrale en/of brandweer, die inmiddels de storingsmelding ontvangen heeft Bel uw vakbekwame installateur voor advies m.b.t. het verhelpen van de storing FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 17

18 6 IN-/UITSCHAKELEN VAN FUNCTIES Wanneer sprake is van een storing maar ook tijdens bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden of verbouwingen kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde meldergroepen van het brandmeldsysteem, de sirenes of de doormelding naar de brandweer tijdelijk buiten werking worden gesteld. Deze van de normale bedrijfstoestand afwijkende condities worden optisch aangegeven door het branden van de betreffende LED-indicaties, alsmede de LED GEDEELTE UIT Tevens laat de brandmeldcentrale ter herinnering ongeveer om de 10 minuten een korte pieptoon horen, de zgn. 'Backs-piep'. 6.1 Uitschakelen van een meldergroep Als een meldergroep is uitgeschakeld, kan deze groep geen algemene storing aangeven. Tijdens het uit- en inschakelen van meldergroepen blijft het systeem volledig operationeel. Alle meldergroepen kunnen onafhankelijk van elkaar worden in- en uitgeschakeld. Als een meldergroep is uitgeschakeld, brandt de storings-led van deze groep. Alleen meldergroepen die op het frontpaneel worden weergegeven kunnen op deze manier worden uit- en ingeschakeld. Elke meldergroep kan worden uitgeschakeld, ongeacht zijn status. Als een meldergroep wordt uitgeschakeld terwijl deze wordt getest, vervalt de teststatus. Volg de onderstaande procedure om een meldergroep uit te schakelen: 1. Neem de autorisatiesleutel en zet de sleutelschakelaar op 2. Druk op de toets GEDEELTE UIT 3. De gele GEDEELTE UIT LED gaat knipperen. 4. Druk meermaals op de toets GEDEELTE UIT, totdat bij de LED bij gewenste meldergroep gaat knipperen 5. Zet de sleutelschakelaar in de geblokkeerde postitie en weer terug in de vrijgave positie 6. De gele LED bij de betreffende meldergroep gaat nu continu branden. 7. De zoemer geeft een pulserend signaal 8. Druk op de toets STOP ZOEMER 9. De zoemer stopt, de LED STOP ZOEMER gaat branden Als er een of meer meldergroepen zijn uitgeschakeld, zal het volgende gebeuren: De uitgeschakelde meldergroepen zullen volledig zijn uitgeschakeld (er is geen spanning op de lus). Alle andere meldergroepen zijn volledig operationeel. De gele storings-led's van de uitgeschakelde meldergroepen branden. Meldergroepuitgangen (toegewezen aan ontruiming of brand in meldergroep en met hetzelfde meldergroepnummer als de uitgeschakelde meldergroep) worden ook automatisch uitgeschakeld. Let op!!!!! Zowel een brandalarm als een storing in deze meldergroep worden nu niet meer gemeld en niet op de brandmeldcentrale aangegeven! 18 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

19 6.2 Inschakelen van een meldergroep 1. Neem de autorisatiesleutel en zet de sleutelschakelaar op 2. Druk meermaals op de toets GEDEELTE UIT, totdat bij de LED van de gewenste meldergroep gaat knipperen 3. Zet de sleutelschakelaar in de geblokkeerde postitie en weer terug in de vrijgave positie 4. De gele LED bij de betreffende meldergroep dooft 5. Herhaal stap 2 t/m 4, indien meerdere meldergroepen ingeschakeld moeten worden. 6. Druk op de toets HERSTEL 6.3 Uitschakelen van de sirenes of bellen 1. Neem de autorisatiesleutel en zet de sleutelschakelaar op 2. Druk eenmaal op de toets STORING BEL-BEL UIT/AAN 3. De LED STORING BEL-BEL UIT/AAN gaat branden 4. De LED GEDEELTE UIT gaat branden 5. De zoemer geeft een pulserend signaal 6. Druk op de toets STOP ZOEMER 7. De zoemer stopt, de LED STOP ZOEMER gaat branden LET OP!!!!!!! In geval van brandalarm of storing werken nu de sirenes of bellen niet! 6.4 Inschakelen van de sirenes of bellen 1. Neem de autorisatiesleutel en zet de sleutelschakelaar op 2. Druk eenmaal op de toets STORING BEL-BEL UIT/AAN 3. De LED STORING BEL-BEL UIT/AAN dooft 4. Druk eenmaal op de toets HERSTEL 5. De LED STOP ZOEMER dooft De sirenes of bellen zijn weer ingeschakeld. FP700-serie Eindgebruikers-handleiding 19

20 7 BRANDWEERVERTRAGING 7.1 Algemeen Brandalarmmeldingen worden automatisch doorgemeld aan de brandweer. De doormelding van het brandalarm aan de brandweer kan desgewenst vertraagd plaats vinden, d.w.z. dat een brandalarm van automatische brandmelders pas aan de brandweer gemeld wordt na het verstrijken van een bepaalde vertragingstijd. Dit is alleen het geval indien: De vertragingstijd door uw vakbekwame installateur is geprogrammeerd De brandweervertraging DOORMELDING VERTR. IN/UIT in het veld (DOOR)MELDINGEN is ingeschakeld Doormelding van een brandalarm van automatische brandmelders wordt voor de duur van de vertragingstijd uitgesteld als de LED DOORMELDING VERTR. IN/UIT brandt. Meldingen afkomstig van handbrandmelders worden altijd direct doorgemeld. 7.2 In/uitschakelen brandweervertraging Neem de autorisatiesleutel en zet de sleutelschakelaar op Druk op de toets DOORMELDING VERTR. IN/UIT in het veld (DOOR)MELDINGEN Als de vertraging uitgeschakeld was wordt deze nu ingeschakeld: LED DOORMELDING VERTR. IN/UIT brandt. Als de vertraging ingeschakeld was wordt deze nu uitgeschakeld: LED DOORMELDING VERTR. IN/UIT brandt niet. De brandweervertraging kan ook extern automatisch worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld door een schakelklok. Wanneer de LED DOORMELDING AAN/UIT in het veld (DOOR)MELDINGEN brandt, is de brandmelding aan de brandweer gemeld. 20 FP700-serie Eindgebruikers-handleiding

Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale

Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale BC06 November 2010 Wijzigingen voorbehouden 00049.1010 Copyright Chubb Fire & Security 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd

Nadere informatie

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding ( V1.2 17/03/98 ) PRODUCT CODE : LFFP801 FP800 Gebruikershandleiding V1.2 Wat te doen in geval van brandalarm. Uitschakelen akoestisch alarm Druk op toets

Nadere informatie

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding GE Security FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding versie 1-0 / november 2004 ERKENNING HANDELSMERK De onderstaande merknamen zijn handelsmerken van Echelon Corporation

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC-V

Brandmeldcentrale BMC-V Brandmeldcentrale BMC-V Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing Brandmeldcentrale

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 8000X In het logboek dienen alle meldingen, storingen,

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIES

BEDIENINGSINSTRUCTIES INHOUDSOPGAVE Blz Onderwerp 2 Aanzicht bedieningsgedeelte 3 Overzicht signaleringen en bedieningen 6 Het uit- en inschakelen van groepen, melders en relais 7 Het opvragen van een toestand en overzicht

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 80 In het logboek

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies Bedieningshandleiding FC0 FC0-0 A FC0-04 A FC0-08 A FC0- A Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale

Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale BC016 Oktober 2010 Wijzigingen voorbehouden 00048.1010 Copyright Chubb Fire & Security 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1008 E

Bedieningshandleiding FC 1008 E Bedieningshandleiding FC 008 E Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzi gingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone Bedieningshandleiding FC 0/ zone Bedieningshandleiding FC00 Overzicht indicatie... Overzicht bediening... 5 Normaalbedrijf... 6 stoestand DAG / NACHT... 7 5 Wat te doen bij brandalarm... 8 6 Meldergroepen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1004 E

Bedieningshandleiding FC 1004 E Bedieningshandleiding FC 00 E Bedieningshandleiding FC00-E SR Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets

Nadere informatie

NP1050.09 GEBRUIKERS HANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE BMC-708

NP1050.09 GEBRUIKERS HANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE BMC-708 NP1050.09 GEBRUIKERS HANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE BMC-708 April 2002 Brandmeldcentrale 708 Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010 INHOUDSOPGAVE EN INLEIDING Blz Onderwerp 1 leiding 2 Algemene signaleringen 3 3 Signalering van storingen 4 stoetsen 5 - en inschakelen van een meldergroep 6 - en inschakelen van een relais dicatie van

Nadere informatie

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE BEDIENING CENTRALE EN WEERGAVE... 2 Hoofdcentrale... 2 Primaire indicators... 2 Druktoetsen... 2 Toetsenbord... 3 Omschrijving LEDs... 4 BEDIENINGSACTIES OP DE CENTRALE... 5 Uitgangen Buiten-

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX20E / 40E / 80E / 160E Brandmeldcentrale & BSX-E Nevenbediendeel

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX20E / 40E / 80E / 160E Brandmeldcentrale & BSX-E Nevenbediendeel GEBRUIKERSHANDLEIDING BSX20E / 40E / 80E / 160E Brandmeldcentrale & BSX-E Nevenbediendeel 1 Welkom Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC M12

Brandmeldcentrale BMC M12 Brandmeldcentrale BMC M12 Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing voor microprocessor

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX40E / 80E / 160E Centrale & BSX-E Nevenbediendeel

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX40E / 80E / 160E Centrale & BSX-E Nevenbediendeel GEBRUIKERSHANDLEIDING BSX40E / 80E / 160E Centrale & BSX-E Nevenbediendeel 1 Welkom Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BSL8C

Brandmeldcentrale BSL8C Brandmeldcentrale BSL8C Gebruikershandleiding deel A Bedieningshandleiding Gebruikershandleiding van de Brandmeldcentrale BSL8C Gebruikershandleiding van de Brandmeldcentrale BSL8C... 2 1 Algemeen... 3

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIE. BRANDMELDCENTRALE TYPE IQ8Control C/M. Inhoudsopgave: Onderwerp. 2 Aanzicht bedieningsgedeelte

BEDIENINGSINSTRUCTIE. BRANDMELDCENTRALE TYPE IQ8Control C/M. Inhoudsopgave: Onderwerp. 2 Aanzicht bedieningsgedeelte Inhoudsopgave: Blz Onderwerp 2 Aanzicht bedieningsgedeelte 3 Vrijgave bediening, Indicatoren voor brandalarm, vooralarm, storing, uitschakelen. 4 Uitleeseenheid voor groepen, Bedieningsknoppen Reset centrale,

Nadere informatie

2006 Ajax Brandbeveiliging B.V.

2006 Ajax Brandbeveiliging B.V. 006 Ajax Brandbeveiliging B.V. Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Ajax Brandbeveiliging B.V. mag niets deze gave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

6100 DIGITALE 1-RINGLUS BRANDMELDCENTRALE

6100 DIGITALE 1-RINGLUS BRANDMELDCENTRALE 6100 DIGITALE 1-RINGLUS BRANDMELDCENTRALE GEBRUIKERSHANDLEIDING Protec Brandbeveiliging BV, Industrieweg 87, 2651 BC, Berkel en Rodenrijs. Telefoon: +31 (0) 10 511 9920 Fax: +31 (0) 10 511 9929 Web: www.protecfire.nl

Nadere informatie

Paneel Functies & Indicatoren Algemene & zone brand led s ACCEPTEER SIRENES AAN / UIT RESET STOP ZOEMER SLEUTEL- SCHAKELAAR VERTRAGING AAN/UIT SELEKTIE Zone STORING/ BUIT.DNST/ TEST LED s Systeem LED s

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC10 FC1002 A FC1004 A FC1008 A FC1012 A

Bedieningshandleiding FC10 FC1002 A FC1004 A FC1008 A FC1012 A Bedieningshandleiding FC0 FC00 A FC00 A FC008 A FC0 A Bedieningshandleiding FC0 Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by Siemens Nederland N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Sigma CP K and Sigma CP T series

Sigma CP K and Sigma CP T series Sigma CP K and Sigma CP T series Brandmeldcentrale Gebruikers Handleiding DOCUMENT REFERENCE K6800-08 (Man-1082) MODEL NUMBERS K11020M2, K11040M2, K11080M2 T11020M2, T11040M2, T11080M2 191108V1.0FN Brand

Nadere informatie

VERKORTE HANDLEIDING FPA5000

VERKORTE HANDLEIDING FPA5000 VERKORTE HANDLEIDING FPA5000 1 van 31 Inhoudsopgave Overzicht...3 Bedieningselementen...4 1 Functietoetsen...4 2 Alfanumeriek toetsenblok...4 3 Sleutelschakelaar...4 Displayelementen 4 LED-display...5

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek Toonaangevend in veiligheid Detect 3004 De juiste mensen op de juiste plek BEDIENINGSINSTRUCTIE BRANDMELDCENTRALE SYSTEEM 3000 2.1 Normale bewakingstoestand 2.2 Alarm De groene lampen "netvoeding" en "in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Puurs EL 03 V w 8 A w 8 S w 6 ec.e 6 u lv 6 rit a. 56 y be CS-175-275-575 series LED-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1008 E

Bedieningshandleiding FC 1008 E Bedieningshandleiding FC 008 E Bedieningshandleiding FC008 E Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by Siemens Nederland N.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-plus

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-plus 02/08/2007 Algemeen Geschikt voor esserbus-plus techniek. Wordt standaard geleverd met één analoog-ringlus moduul type 4382+. Één vrije plaats aanwezig voor een micro-moduul naar keuze. Systeemspanning

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

SmartLine. Conventionele Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding

SmartLine. Conventionele Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding SmartLine Conventionele Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Inim SmartLine 2 Inhoudsopgave 1 Omschrijving van de Centrale... 5 1.1 Fabrikant gegevens... 5 1.2 Type omschrijving... 5 1.3 Copyright...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale Type paneel: CFP (2, 4 en 8 groepen) Gebruikershandleiding Ajax Brandbeveiliging B.V. Gebruikershandleiding CFP MH CFP (mei 2002) 1 Inhoudsopgave 1. Veiligheid 3 Belangrijke informatie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX40 / 80 / 160 Centrale

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX40 / 80 / 160 Centrale GEBRUIKERSHANDLEIDING BSX40 / 80 / 160 Centrale Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1004 E

Bedieningshandleiding FC 1004 E Bedieningshandleiding FC 00 E Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets deze gave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User Syncro Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel Gebruikershandleiding Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1 Product Manuals/Man-1057 Syncro User Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Introductie... 2 2.

Nadere informatie

EP600 SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING

EP600 SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING EP600 SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING 1) Form: 2 pages A5. Formaat: 2 pagina's A5. 2) Text may differ from original and is for reference only. Tekst kan verschillen met origineel en is alleen voor referenties.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX-E Centrale en BSX-E Nevenpaneel

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX-E Centrale en BSX-E Nevenpaneel GEBRUIKERSHANDLEIDING BSX-E Centrale en BSX-E Nevenpaneel Welkom Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EN54 2-8 Horizon Compleet Gebruikersmenu Puurs EN54 2-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual 997-493-001, Issue 1 0 November 2003 Français English Deutsch Islenska Svenska

Nadere informatie

CENTRAAL CONTROLE PANEEL EC 6350 LCD

CENTRAAL CONTROLE PANEEL EC 6350 LCD CENTRAAL CONTROLE PANEEL LCD GEBRUIKERS HANDLEIDING Rev. GEBLCD.INB.EC6350V2.2.DSC.106TVE.V1.1.NL PC5015 versie 2.2 INHOUDS OPGAVE Algemene systeeminformatie... 3 Inschakelen situatie afwezig... 4 Inschakelen

Nadere informatie

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000M esserbus-plus

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000M esserbus-plus 02/08/2007 Algemeen De brandmeldcentrale type 8000M is modulair opgebouwd. Geschikt voor esserbus-plus techniek. Systeemspanning 12 VDC. Eenvoudige bediening door middel van een numeriek toetsenbord. LCD

Nadere informatie

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING 1. BEDIENING... blz. 2 1.1 Bedieningspaneel... blz. 2 1.1 a) De LED's 1 t/m 10... blz. 2 1.1 b) De middelste punt... blz. 3 1.1 c) De rechter punt... blz. 3 2. SCHAKELEN VAN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Ontruimingscentrale Type paneel: EVP (8 groepen) Gebruikershandleiding Ajax Brandbeveiliging B.V. Gebruikershandleiding EVP MH EVP (mei 2002) 1 Inhoudsopgave 1. Veiligheid 3 Belangrijke informatie met

Nadere informatie

Bedieningshandleiding (kort) FC120 Brandmeldcentrale (NL) ALARM Procedure Met alarm verificatie concept (AVC) Ongewenst / onecht Alarm: 2. 7.

Bedieningshandleiding (kort) FC120 Brandmeldcentrale (NL) ALARM Procedure Met alarm verificatie concept (AVC) Ongewenst / onecht Alarm: 2. 7. Siemens Nederland N.V. Bedieningshandleiding (kort) FC120 Brandmeldcentrale (NL) ALARM-Procedure Pag. 1 Uitschakelen van detectiegroepen Pag. 2 Inschakelen van detectiegroepen Pag. 3 Procedure in geval

Nadere informatie

1 Inleiding 2 3 4 5 6

1 Inleiding 2 3 4 5 6 1 Inleiding 2 3 4 5 6 Installatie attest Algemene gegevens en project informatie Instructies bij brandalarm / storing / uitschakeling Het activeren van het ontruimingsalarm en het instellen van de doormeld

Nadere informatie

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE Aanwijzingen voor de Gebruiker Alphatronics B.V. copyright 1991, Nijkerk INTRODUCTIE Uw inbraaksignaleringsinstallatie heeft als hart een Visonic MAX-5 alarmcentrale. Op dit

Nadere informatie

NP0052.04. Gebruikershandleiding CMK470S

NP0052.04. Gebruikershandleiding CMK470S NP0052.04 Gebruikershandleiding januari 1998 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

Logboek. Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven moeten direct worden gemeld aan het branddetectiebedrijf / onderhouder.

Logboek. Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven moeten direct worden gemeld aan het branddetectiebedrijf / onderhouder. Logboek In dit logboek dient door de beheerder (Opgeleid Persoon) en het Branddetectiebedrijf (Deskundig Persoon) s wat betrekking heeft op de brandmeldinstallatie, zoals alarmmeldingen, storingen, uitgevoerde

Nadere informatie

ADVISOR CD3401. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142705999-1

ADVISOR CD3401. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142705999-1 ADVISOR CD341 Manager Handleiding Software versie: vanaf V6. 14275999-1 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale BC216

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale BC216 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale BC216 Softwareversie: 1.xx Fabrikant: Labor Strauss Oktober 2010 Wijzigingen voorbehouden 00047.1010 Copyright Chubb Fire & Security 2014 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER MD2400L analoog, adresseerbare brandmeldcentrale Beknopte handleiding voor de gebruiker. 02-2014 LIMOTEC bvba Bosstraat 21 B 8570 Vichte Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be

Nadere informatie

Van de brandmeldinstallatie weet u het volgende: De installatie is voorgeschreven door de brandweer.

Van de brandmeldinstallatie weet u het volgende: De installatie is voorgeschreven door de brandweer. BBMI PRAKTIJKOPDRACHT 1 VERWERKEN VAN EEN ALARM EN EEN STORING Leerdoelen De cursist kan beschrijven 1. hoe hij een alarmmelding en een storingsmelding op de juiste wijze dient af te handelen. 2. hoe hij

Nadere informatie

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Doel van deze handleiding Voorkomen van nodeloze brandmeldingen Uw gebouw is voorzien van een Brandmeldinstallatie (BMI) met een automatische doormelding naar de

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LCD Codeklavier

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LCD Codeklavier Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LCD Codeklavier Puurs EL 03 V w 8 A w 8 S w 6 ec.e 6 u lv 6 rit a. 56 y be CS-175-275-575 series LCD-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met

Nadere informatie

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Het Bedieningspaneel 3 PIN-code voor toegang tot het systeem 4 Het

Nadere informatie

I ~I INHOUDSOPGAVE. 2. Inleiding bediening blz Instelling van tijd en datum blz Voorbeeld meerdere brandmeldingen blz.

I ~I INHOUDSOPGAVE. 2. Inleiding bediening blz Instelling van tijd en datum blz Voorbeeld meerdere brandmeldingen blz. NHOUDSOPGAVE ESSER ~ NHOUDSOPGAVEBRANDMELDCENTRALE3008: 1. Lay-out brandmeldcentrale blz. 1, 2 2. nleiding bediening blz. 3 3. Functiebeschrijving display prioriteiten blz. 4, 5 4. nstelling van tijd en

Nadere informatie

ADVISOR CD7201 CD95/15001. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142501999-2

ADVISOR CD7201 CD95/15001. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142501999-2 ADVISOR CD721 CD95/151 Manager Handleiding Software versie: vanaf V6. 14251999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen

Nadere informatie

Bediening (kort) FC361 Brandmeldcentrale

Bediening (kort) FC361 Brandmeldcentrale www.siemens.com/buildingtechnologies Bediening (kort) FC361 Brandmeldcentrale Siemens Switzerland Ltd Industry Sector Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug

Nadere informatie

BZ 500 LSN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Inhoudsopgave A1

BZ 500 LSN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Inhoudsopgave A1 BEDIENINGSINSTRUCTIE BZ 500 LSN 30.01.9475 A1 Inhoudsopgave Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid................. Toelichting weergave /bedieningselementen Weergave /Toetsen........................................

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor: ILS-1 en ILS-2

Programmeerhandleiding voor: ILS-1 en ILS-2 Programmeerhandleiding voor: ILS-1 en ILS-2 Aerocheck BV De Finnen 6 9001 XW Grou Tel: 0566-623920 Fax: 0566-621558 Email: info@aerocheck.eu www.aerocheck.eu Aansluitingen Led-aanduidingen per melder Luchtstroom:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding GE Security KILSEN NK700 reeks Conventionele brandmeldcentrale Gebruikershandleiding g ination imag at work Kilsen is a brand name of GE Security. www.gesecurity.net COPYRIGHT 2005 GE Security EMEA bvba.

Nadere informatie

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE HG0741N01D Pag. 1/8 MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE GEBRUIKERSHANDLEIDING Bosstraat 21 8570 Vichte Tel: +32 (0)56 650 660 Fax: +32 (0)56 70 44 96 E-mail : sales@limotec.be www.limotec.be HG0741N01D

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE Bestemd voor een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de RAC (Dus zonder eis tot certificering) Pagina 1 van 7 Toelichting

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

NF3000. Gebruikershandleiding. v0303

NF3000. Gebruikershandleiding. v0303 NF3000 Gebruikershandleiding Inhoud Bedieningshandleiding NF3000-reeks Snelle inhoudsreferentie per sectie DISPLAY: SAMENVATTING - ZIE SECTIE 5 GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN DE MENU S, ZIE SECTIE: 6 7

Nadere informatie

Bediening (kort) FC20xx Brandmeldcentrale FT2040 Brandmeldterminal. ALARM-Afhandeling met vertraagde doormelding (AVC) R 7. 5 Brandlokatie zoeken

Bediening (kort) FC20xx Brandmeldcentrale FT2040 Brandmeldterminal. ALARM-Afhandeling met vertraagde doormelding (AVC) R 7. 5 Brandlokatie zoeken Bediening (kort) FC20xx Brandmeldcentrale FT2040 Brandmeldterminal ALARM-Afhandeling Blad 1 Meldergroepen/Melders uitschakelen Blad 2 Meldergroepen/Melders inschakelen Blad 4 Storing-Afhandeling Blad 4

Nadere informatie

NF2000 Beknopte gebruikershandleiding. Version V0102

NF2000 Beknopte gebruikershandleiding. Version V0102 NF2000 Beknopte gebruikershandleiding & logboek NF2000: KORTE BESCHRIJVING VOOR DE GEBRUIKER 1. TOESTAND NORMAAL De groene led VOEDING OK brandt. Alle andere led's zijn gedoofd (behalve eventueel de led's

Nadere informatie

Compacte brandveiligheid voor kleine tot middelgrote gebouwen. ES Line

Compacte brandveiligheid voor kleine tot middelgrote gebouwen. ES Line Compacte brandveiligheid voor kleine tot middelgrote gebouwen Dit noem ik nu veiligheid! F. de Visser, installateur Het concept Professionele technologie voor veiligheid in kleine/middelgrote gebouwen.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Penta 5000 Brandmeldsysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Penta 5000 Brandmeldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta 5000 Brandmeldsysteem Welkom Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. NetworX. Gebruikershandleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING. NetworX. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding - Betekenis van de LED s Aan LED Gereed LED Brand LED De AAN LED is aan wanneer het systeem ingeschakeld is. Als het systeem uitgeschakeld is dan staat de LED uit. Heeft er zich een

Nadere informatie

6300 BEDIENINGSHANDLEIDING

6300 BEDIENINGSHANDLEIDING Toonaangevend in veiligheid 6300 BEDIENINGSHANDLEIDING De juiste mensen op de juiste plek UITGAVE DATUM WIJZIGINGS GEGEVENS GWIJZIGD DOOR 1 04/07/01 Originele uitgave - 2 04/11/02 Bijgewerkt tot en met

Nadere informatie

Fire & Safety & Security. Siemens Building Technologies B.V.

Fire & Safety & Security. Siemens Building Technologies B.V. Fire & Safety & Security Siemens Building Technologies B.V. . Inleiding................................................. 1 Voorwoord bij dit bedieningsvoorschrift..................................... 2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 2400. ELVA Security 03 886 66 56 Puurs

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 2400. ELVA Security 03 886 66 56 Puurs Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 2400 Puurs HG2400N03A Pag. 1/20 MD2400 BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER MET DIRECTE AANSTURING VAN DE EVACUATIESIRENES Bosstraat 21-8570 Vichte Tel: +32

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Advisor Advanced

Gebruikershandleiding. Advisor Advanced Gebruikershandleiding Advisor Advanced Inhoud Bediendelen en lezers 1 Algemene toetsreeksen voor LCD-bediendeel 2 Toegang tot het systeem met uw PIN-code en/of kaart 2 Het systeem in- en uitschakelen 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Penta Extinguo

Gebruikershandleiding Penta Extinguo Gebruikershandleiding Penta Extinguo Inhoud Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS CP-700 alarmcentrale

GEBRUIKERSGIDS CP-700 alarmcentrale GEBRUIKERSGIDS CP-700 alarmcentrale INHOUDSOPGAVE: Pagina Inschakelen van de centrale (AFWEZ)..Pag. 1 Inschakelen van de centrale met de hoofdgebruikers code...pag. 1 Inschakelen van de centrale met de

Nadere informatie

Rapport van Onderhoud

Rapport van Onderhoud 1. Gegevens Werkbonnummer: 2M131688 Datum opmaak: 11-12-2013 Bouwwerk: Soort: School, onderwijsfunctie Adres: Sportstraat 3, 1767CD, Kolhorn Eigenaar / Beheerder: Adres: Stichting Surplus, Postbus 1740AJ

Nadere informatie

Brandmeldapparatuur die na 1 augustus 2009 geleverd wordt dient te voldoen aan de nieuwe versies van de normen EN54-2 A2 en EN54-4 A2.

Brandmeldapparatuur die na 1 augustus 2009 geleverd wordt dient te voldoen aan de nieuwe versies van de normen EN54-2 A2 en EN54-4 A2. Brandmeldapparatuur die na 1 augustus 2009 geleverd wordt dient te voldoen aan de nieuwe versies van de normen EN54-2 A2 en EN54-4 A2. Voor de brandmeldcentrale type IQ8Control C/M betekent dit een aantal

Nadere informatie

Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl. Logboek Brandmeldsysteem

Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl. Logboek Brandmeldsysteem Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl Logboek Brandmeldsysteem Logboek Brandmeldsysteem Gedeeltelijke overname uit de

Nadere informatie

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer LOGBOEK In het logboek moet alles wat betrekking heeft op de brandmeldinstallatie worden ingevuld (zoals alarmen, storingen, uitgevoerde controles, reparaties en wijzigingen). Het invullen van het logboek

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PENTA Brandmeldsysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PENTA Brandmeldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING PENTA Brandmeldsysteem 1 Welkom Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3 BEDIENINGS INSTRUCTIE BE 1000 Brand 30.0221.9535 A3 INHOUDSOPGAVE Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid............. 2 Toelichting weergave en bedieningselementen Display en toetsen.....................................

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Penta 5000 Brandmeldsysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Penta 5000 Brandmeldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta 5000 Brandmeldsysteem Welkom Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

Logboek Brandmeldinstallatie

Logboek Brandmeldinstallatie Logboek Brandmeldinstallatie Projectnaam + plaatsnaam Notifier NF30 Inhoud 1) Inleiding 2) Verklaring ingebruikstelling 3) Belangrijke personen / Doormeldingen 4) Tijdschema maandelijkse testen 5) Alarm

Nadere informatie

LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE

LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 www.esser-systemen.nl 30 03 2010 versie 2 In het logboek dienen alle meldingen, storingen, uitschakelingen, controles,

Nadere informatie

FUNKTIES VAN HET TOETSENTABLO

FUNKTIES VAN HET TOETSENTABLO FUNKTIES VAN HET TOETSENTABLO cmk470ge.geb november 1992 1 (1) LED-INDIKATIE De led-indikatie geeft de funktie van de centrale en de status van de zones weer. (2) TOETS 1: BLOKKEER ZONES Individuele groep(en)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Advisor CD 2401S1 ARITECH INTERLOGIX UTC Fire & Security GE Security Puurs ADVISOR CS 2401S1 Gebruikershandleiding Software versie: V5-A-GH COPYRIGHT SLC Europe & Africa 1997. All

Nadere informatie