ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE"

Transcriptie

1 ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE Dit ontruimingsplan bestaat uit 3 gedeelten: Ontruimingsplan Zoomwijck, Ontruimingsplan Poortwijk en Procedure bij bommeldingen en levensbedreigingen. Woord vooraf De leerlingen moeten van te voren goed worden ingelicht wat zij moeten doen bij melding van een calamiteit. Dit betekent o.a. dat zij in ieder geval moeten weten wáár zij naar toe moeten bij een ontruiming. Onderstreept moet worden dat zij niet op het schoolplein of de straat mogen blijven staan. Het is belangrijk dat zowel leerlingen als docenten de ernst van de oefening beseffen. De mentor is verantwoordelijk voor het geven van een duidelijke toelichting op het ontruimingsplan in zijn of haar mentorklas. Het is van belang dat de gehele melding via de intercom wordt beluisterd alvorens docenten en leerlingen zich buiten de klassen begeven. Afhankelijk van het soort melding dat aan de ontruiming ten grondslag ligt, zullen de instructies nl. anders zijn. De instructies van de brandweer, het Hoofd BHV, de BHV ers en de ontruimers dienen direct te worden uitgevoerd, ongeacht de positie van die betreffende persoon binnen de school. Locatie ZOOMWIJCK 1. Melding calamiteit en alarmering De conciërge maakt zelf eerst een inschatting van de ernst van de calamiteit. Bij aanwezigheid van 2 personen in de loge worden de volgende handelingen min of meer tegelijkertijd door deze 2 personen verricht: geven van het sein ontruimen, contact opnemen met de brandweer (via 112), het sluiten van de brandwerende deuren, contact met Vs (via het DS, toestel 340). Bij afwezigheid van de rector dient de directeur stafbureau te worden gewaarschuwd. Bij aanwezigheid van 1 persoon in de loge gebeuren bovenstaande handelingen in bovenbeschreven volgorde. Melding calamiteit intern naar conciërge via a. direct; b. intercom TOA; c. directietoestel. Alarmering door conciërge via omroepinstallatie. Indien mogelijk, zal er eerst een mondelinge mededeling gedaan worden, waarbij de aard van de calamiteit wordt vermeld en instructies worden gegeven. Daarna zal de slow whoop klinken. De slow whoop is een ontruimingssignaal (bestaande uit een toon die begint bij een frequentie van ca. 500 Hz om dan in enkele seconden een octaaf te stijgen. Hierna stopt het signaal en begint kort daarna opnieuw). Zodra en zolang dit signaal klinkt, dient er dus ontruimd te worden. Als alleen de slow whoop klinkt en er geen mondelinge mededeling is, dient er ook ontruimd te worden. Wanneer alarmering op bovenstaande wijze door een technische storing niet kan plaatsvinden, wijst de hoofdconciërge vier leden van de ontruimingsploeg aan die elk op één etage en in de nieuwe noodlokalen op het achterplein handmatig alarm slaan. 2. Instructie algemeen Hoe te handelen in geval van een calamiteit? a. Conciërge/leiding in de loge waarschuwen (a. direct, b. intercom-toa, c. directietoestel) b. de in gevaar verkerende personen waarschuwen en naar een veilige omgeving brengen; c. bij brand: ramen en deuren sluiten (niet op slot); Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 1

2 d. blussen met de aanwezige middelen; e. opdrachten leiding uitvoeren (de eindverantwoordelijkheid ligt bij de rector; de hoofdconciërge heeft de leiding in de praktische uitvoering); f. de BHV-ers, de ontruimingsploeg en de EHBO-ers doen direct het oranje vest aan voor een goede herkenbaarheid. Opmerking De nieuwe Noordvleugel op het achterplein moet verlaten worden via de nooduitgangen op de begane grond en de 1 e verdieping. 3. Instructie rector Hoe te handelen in geval van alarmering? a. u wordt gewaarschuwd door de conciërge; b. afhankelijk of de conciërge dit al heeft gedaan: geef de conciërge via de intercom, telefoon of direct, opdracht het ontruimingsplan in werking te stellen; c. begeef u naar de conciërgeloge en overleg met de conciërge over het vervolg van uw acties; d. in geval van slachtoffers en/of noodzaak van een contactpersoon in de omgeving van de calamiteit: doe een gekleurd vestje aan en begeef u naar de desbetreffende verdieping; houd middels een draagbare telefoon voortdurend contact met de conciërge over de situatie ter plekke of loop heen en weer. De conciërge verzorgt de coördinatie van de overige taken vanuit de conciërgeloge; e. in geval van geen slachtoffers en/of geen noodzaak van een contactpersoon in de omgeving van de calamiteit: geef leiding aan de ontruiming (de eindverantwoordelijkheid ligt bij de rector en bij afwezigheid van de rector bij de directeur stafbureau; de hoofdconciërge heeft de leiding in de praktische uitvoering); f. geef leiding aan de BHV-organisatie (de eindverantwoordelijkheid ligt bij de rector; de hoofdconciërge heeft de leiding in de praktische uitvoering). 4. Instructie docenten Hoe te handelen in geval van een melding van een calamiteit tijdens de lessen? a. meld de calamiteit via de dichtstbijzijnde collega aan de conciërge; b. bij brand: sluit ramen en deuren (deuren mogen niet op slot worden gedraaid, maar moeten wel dichtgedaan worden); c. bij brand: leerlingen laten hun tassen en jassen achter en mogen absoluut niet naar de kluisjes; d. volg de instructies van brandweer, BHV ers en ontruimers zonder discussie op; e. (bege)leid leerlingen (indien mogelijk) zelf naar de appèlplaats via de kortste vluchtroute. Voor de lokalen rondom het trappenhuis betekent dit de centrale trap. Voor lokalen in de serre de nooduitgang aan het eind van de serre. Voor lokalen in de Noordvleugel de nooduitgangen aan het eind van de gang. Voor andere lokalen de brandtrap. In elk lokaal hangt bij de deur een plattegrond met de vluchtroute(s). Blijf continu bij deze klas en zorg ervoor dat leerlingen allemaal op het gras gaan staan en niet op het schoolplein, op het parkeerterrein of op straat blijven hangen. Vermijd dat de klas op weg naar de appèlplaats de toegangsroute voor de brandweer blokkeert. f. zorg voor transport voor mindervaliden, op iedere etage is daarvoor een brandwerende deken aanwezig. Tevens is er één evacuatiechair aanwezig. Overleg met de BHV er ter plaatse over een plek, achter brandvertragende deuren, waar de mindervalide (onder begeleiding van een BHV er) de komst van de brandweer af kan wachten. Geef die plek door aan het hoofd ontruiming. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 2

3 g. de lift kan zonder toestemming van de brandweer onder geen enkele voorwaarde gebruikt worden; h. neem de agenda mee; i. houd toezicht op de volledige klas op de verzamelplaats. Er vindt tijdens de ontruiming géén terugkoppeling over leerlingen plaats door de docent aan de conciërge. Hoe te handelen in geval van een melding van een calamiteit buiten de lessen? j. Leerlingen, docenten en eventuele bezoekers begeven zich via de dichtstbijzijnde toegankelijke (nood)uitgang naar een van de verzamelplaatsen. (Docenten gaan dus niet terug naar hun lokaal.) Docenten begeleiden de leerling-stromen naar de verzamelplaatsen. Docenten zorgen voor toezicht op de verzamelplaats en het vrijhouden van de toegang voor de brandweer; k. leerlingen laten hun tassen en jassen achter en mogen absoluut niet naar de kluisjes; l. leerlingen zorgen voor transport van gehandicapte klasgenoten. Opmerking: Bij een oefening mag een leerling uitsluitend in bijzondere omstandigheden alleen achterblijven in het gebouw als dat vooraf schriftelijk is geaccordeerd door de rector en brandweer. De desbetreffende leerling zal in het bezit worden gesteld van een (geplastificeerd) kaartje waarop dat staat vermeld. In verband met de telefonische bereikbaarheid zal één van de secretariaten bemensd blijven; ook dit uiteraard alleen bij een oefening. 5. Instructie ontruimingsploeg Hoe te handelen in geval van alarmering? a. meld u bij het centrale punt van uw gebouwdeel; haal de portofoon van uw verdieping op. b. verdeel met de andere ontruimers van dat betreffende gebied het te ontruimen gebied. Wijs één persoon aan die namens de groep via de portofoon zal rapporteren aan het Hoofd BHV. c. Voer de ontruimingstaken uit en kom als ploeg ontruimers weer samen op het centrale punt. Wacht daar op elkaar en ga gezamenlijk naar beneden, alwaar de eerder aangewezen ontruimer het Hoofd BHV meldt dat de ontruiming van het betreffende gedeelte gereed is. De ontruimers wachten bij het hoofd BHV op verdere instructie. d. De controle op aanwezigheid van achtergebleven personen geschiedt door: 2e verdieping 1e verdieping begane grond, gymzalen, magazijnen, serre en aula, lift Noordvleugel geheel hekken, schoolpleinen, parkeerterrein en de controle op het toegankelijk houden van het terrein voor de brandweer dhr. Van Herk, dhr. Pegels, mw. Nieuwenhout/mw. Moerer, mw. Briegoos, mw. Van der Burg/mw. Hulleman, dhr. Stolk/mw. De Lange (roosterdienst), dhr. Dunk, mw. Van Rijswijk/mw. Blom/mw. Van der Pols, dhr. G. Andeweg dhr. Hougee, mw. De Munnik-Dekker, dhr. Wegman dhr. Van Rij mw. Slabbekoorn, conrectoren, mw. Oudijn Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 3

4 Opmerking Niet alleen lokalen dienen te worden gecontroleerd, ook de andere ruimten in de toegewezen sector. Na controle worden de bevindingen aan de conciërge doorgegeven. Het gecontroleerde gebied wordt door de hoofdconciërge afgetekend op de plattegronden van het schoolgebouw. Wanneer door afwezigheid van een of meerdere leden van de ontruimingsploeg een bepaalde sector niet is gecontroleerd, wijst de hoofdconciërge iemand van de ontruimingsploeg aan die inmiddels zijn/haar eigen sector heeft gecontroleerd, die de taak van het afwezige lid overneemt. 6. Instructie EHBO er Voor EHBO-hulpverlening is dhr. G. van Ruiswijk (1 e verantwoordelijke) beschikbaar en dhr. Tramper (reserve). De 1 e verantwoordelijke EHBO er neemt de EHBO koffer en de AED mee naar de overdekte bankjes voor leerlingen op het plein voor de school. Daar worden ook de eventuele ambulante, niet ernstig gewonden naar toegebracht. 7. Instructie BHV ers Hoe te handelen in geval van ernstige slachtoffers/met mindervaliden? a. als de conciërge nog niet weet dat er ernstige slachtoffers zijn, meld hem dit dan met zo specifiek mogelijke informatie omtrent aantal slachtoffers, soort verwondingen, plaats calamiteit en omstandigheden ter plaatse; b. haal de slachtoffers, ongeacht soort verwondingen, weg uit de gevarenzone en laat hen niet achter in een looproute. Dit geldt ook voor mindervaliden; c. breng de slachtoffers/mindervaliden naar een plek achter brandvertragende deuren; d. laat de slachtoffers/mindervaliden nooit alleen achter; e. laat de conciërge weten waar de slachtoffers/mindervaliden en de BHV ers zich bevinden; f. wacht tot de brandweer komt. 8. Instructie Hoofd BHV in loge Hoe te handelen in geval van een calamiteit? a. er wordt een calamiteit gemeld; b. verzamel bij de melder van de calamiteit zoveel mogelijk gegevens over de calamiteit; c. overleg met de rector (bij diens afwezigheid het Directeur Stafbureau) over de te ondernemen acties; d. waarschuw de brandweer (112) op de volgende wijze: Naam : C.S.G. Willem van Oranje Adres : Randweg 2, Oud-Beijerland Etage : Lokaal : Aard : e. informeer en instrueer via de intercom de aanwezigen van het pand en zet het ontruimingssignaal (slow whoop) in werking; f. instrueer een nabije collega om het paaltje aan de voorzijde van het schoolplein met de juiste sleutel te ontgrendelen, informeer deze collega over de plaats, toedracht, omstandigheden van de calamiteit en over eventuele slachtoffers. Instrueer deze collega tevens om naar de omgeving rond de oprijlaan van de school te gaan om ervoor te zorgen dat de toegang naar het schoolterrein vrij blijft en om de brandweer bij aankomst te informeren over plaats van de calamiteit, toedracht, omstandigheden en evt. slachtoffers. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 4

5 g. open de deuren van de garderobe naar het schoolplein; h. vang de brandweer op en geef a.d.h.v. de plattegronden van de school (extra set aan brandweer overhandigen) zoveel mogelijk informatie over de exacte locatie en over de calamiteit. N.B. Blijf zolang mogelijk op uw plaats. 9. Wijze van ontruiming De school wordt in één keer ontruimd volgens de aangegeven vluchtroutes. Niemand continueert werkzaamheden, gaat naar andere ruimtes of terug het gebouw in. 10. Verzamel- en appèlplaatsen Verzamelplaats 1: grasveld naast het fietspad aan de Randweg (tussen Randweg en de voorzijde van de school); Verzamelplaats 2: grasveld (in wijk) recht tegenover einde uitrijlaan school, via brommerpoort bereikbaar. Niemand verlaat het grasveld. Er zijn dus geen leerlingen op de school- en parkeerterreinen en straten. Niemand gaat opnieuw het gebouw in. 11. Terugkeer in het gebouw Signaal veilig Zodra het gebouw door de brandweer weer veilig en toegankelijk wordt geacht, wordt door de conciërge via de bel of handmatig het signaal veilig gegeven. Pas daarna kunnen leerlingen en personeelsleden het gebouw weer ingaan en hun werkzaamheden hervatten. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 5

6 ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE Locatie POORTWIJK De conciërge van de locatie Poortwijk treedt op als Hoofd ontruiming. Bij onverhoopte afwezigheid van deze conciërge, is de plv. rector (of bij diens afwezigheid de conrector) verantwoordelijk voor het melden van de brand. De conciërge vangt zelf de brandweer op wanneer deze arriveert en geeft alle details door. De receptie zal bemensd blijven voor de zover de calamiteit dat toelaat als aanspreekpunt voor eventuele hulpdiensten. Verder zijn alle regels gelijk aan het ontruimingsplan voor de locatie Zoomwijck, met uitzondering van regel 4, 5, 6, 8 en 10. Deze punten worden hieronder voor de locatie Poortwijk beschreven. De punten 3 en 4 worden gecombineerd (voor zover van toepassing) tot één instructie voor de plv. rector (of bij diens afwezigheid de conrector) LET OP: Het is van belang dat de gehele melding via de intercom wordt beluisterd alvorens docenten en leerlingen zich buiten de klassen gaan verplaatsen. Afhankelijk van het soort melding dat aan de ontruiming ten grondslag ligt, zullen de instructies nl. anders zijn. 4. Instructie docenten Hoe te handelen in geval van brandalarmering tijdens de lessen? a. meld brand via de dichtstbijzijnde collega aan de conciërge; b. sluit ramen en deuren (deuren mogen niet op slot worden gedraaid, maar moeten wel dichtgedaan worden); c. leerlingen laten hun tassen en jassen achter en mogen absoluut niet naar de kluisjes; d. volg de instructies van brandweer, BHV ers en ontruimers zonder discussie op; e. (bege)leid leerlingen (indien mogelijk) zelf naar de appèlplaats via de kortste vluchtroute. Voor een snelle doorstroom en om stagnatie te voorkomen dienen bij de centrale trap de nooddeuren gebruikt te worden i.p.v. de normale toegangsdeuren. Naast de centrale trap is er ook een buitentrap. In elk lokaal hangt bij de deur een plattegrond met de vluchtroute(s). Blijf continu bij deze klas en zorg ervoor dat leerlingen niet blijven hangen (bijv. bij de deur van de sporthal). Vermijd dat de klas op weg naar de appèlplaats de toegangsroute voor de brandweer blokkeert. f. zorg voor transport voor mindervaliden, op iedere etage is daarvoor een brandwerende deken aanwezig. Tevens is er één evacuatiechair aanwezig. Overleg met de BHV er ter plaatse over een plek, achter brandvertragende deuren, waar de mindervalide (onder begeleiding van een BHV er) de komst van de brandweer af kan wachten. Geef die plek door aan het hoofd ontruiming. g. de lift kan zonder toestemming van de brandweer onder geen enkele voorwaarde gebruikt worden; h. neem de agenda mee; i. houd toezicht op de volledige klas op de verzamelplaats. Er vindt tijdens de ontruiming géén terugkoppeling over leerlingen plaats door de docent aan de conciërge. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 6

7 Hoe te handelen in geval van brandalarmering buiten de lessen? j. Leerlingen, docenten en eventuele bezoekers begeven zich via de dichtstbijzijnde toegankelijke (nood)uitgang naar een van de verzamelplaatsen. (Docenten gaan dus niet terug naar hun lokaal.) Docenten begeleiden de leerling-stromen naar de verzamelplaatsen. Docenten zorgen voor toezicht op de verzamelplaats en het vrijhouden van de toegang voor de brandweer; k. leerlingen laten hun tassen en jassen achter en mogen absoluut niet naar de kluisjes; l. leerlingen zorgen voor transport van gehandicapte klasgenoten. Opmerking: Bij een oefening mag een leerling uitsluitend in bijzondere omstandigheden alleen achterblijven in het gebouw als dat vooraf schriftelijk is geaccordeerd door de directie en brandweer. De desbetreffende leerling zal in het bezit worden gesteld van een (geplastificeerd) kaartje waarop dat staat vermeld. 5. Instructie ontruimers Hoe te handelen in geval van brandalarmering? a. De ontruimers nemen plaats bij de trap en zien er op toe dat de nooduitgangen zoveel mogelijk worden benut, dus o.a. ook de buitentrappen. Tevens zien zij toe op een ordelijke ontruiming bij de stroom leerlingen die de trap afloopt. b. De controle op aanwezigheid van achtergebleven personen (nadat alle leerlingen de trappen hebben verlaten) geschiedt door: 2e verdieping 1e verdieping begane grond, magazijnen, aula, lift begane grond, personeelsuitgang, hekken, schoolpleinen, parkeerterrein en de controle op het toegankelijk houden van het terrein voor de brandweer begane grond, leerlinguitgangen gymzalen dhr. De Munck Mortier mw. Maris mw. Mommers-Pörschke dhr. Van de Griend mw. Van Schaijk de docent die daar op dat moment lesgeeft c. De ontruimers melden zich bij het Hoofd BHV om te melden dat de ontruiming van het betreffende gedeelte gereed is. De ontruimers wachten bij het hoofd BHV op verdere instructie. Opmerking Niet alleen lokalen dienen te worden gecontroleerd, ook de andere ruimten in de toegewezen sector. Na controle worden de bevindingen aan de conciërge doorgegeven. Het gecontroleerde gebied wordt door de hoofdconciërge afgetekend op de plattegronden van het schoolgebouw. Wanneer door afwezigheid van een of meerdere leden van de ontruimingsploeg een bepaalde sector niet is gecontroleerd, wijst de hoofdconciërge iemand van de ontruimingsploeg aan die inmiddels zijn/haar eigen sector heeft gecontroleerd, die de taak van het afwezige lid overneemt. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 7

8 6. Instructie EHBO-er Indien daartoe bevoegd kan de BHV-er ook EHBO verlenen. 8. Instructie conciërge in loge Hoe te handelen in geval van een calamiteit? a. er wordt een calamiteit gemeld; b. verzamel bij de melder van de calamiteit zoveel mogelijk gegevens over de calamiteit; c. overleg met de plv. rector (of bij diens afwezigheid de conrector) over de te ondernemen acties; d. waarschuw de brandweer (112) op de volgende wijze: Naam : C.S.G. Willem van Oranje Adres : Polderlaan 2, Oud-Beijerland Etage : Lokaal : Aard : e. informeer en instrueer via de intercom de aanwezigen van het pand en zet het ontruimingssignaal (slow whoop) in werking; f. open de deuren naar de schoolpleinen; g. vang de brandweer op en geef a.d.h.v. de plattegronden van de school (extra set aan brandweer overhandigen) zoveel mogelijk informatie over de exacte locatie en over de calamiteit. N.B. Blijf zolang mogelijk op uw plaats. 10. Verzamel- en appèlplaatsen Verzamelplaats 1: parkeerterrein bij de sporthal. Verzamelplaats 2: weg achter de parkeerplaatsen bij de school, maar wel zo dat de aanrijroute voor de brandweer vrij blijft. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 8

9 PROCEDURE BIJ BOMMELDINGEN en LEVENSBEDREIGINGEN Reële bomplaatsing en melding De basisgedachte bij een bommelder is altijd levensbesparend. Zou hij deze gedachtegang niet hebben dan zou hij nalaten de melding te doen en zondermeer zijn bom laten ontploffen. Zijn oogmerk zal er dan ook op zijn gericht om uitsluitend materiele schade te veroorzaken. Irreële bomplaatsing en melding (valse plaatsing of melding) De gedachtegang van deze dader is moeilijker in te schatten. Bepaalde ontevredenheid, agressiviteit, sensatiebelustheid of wrok liggen hieraan vaak ten grondslag. Dit is ook de dader die naar aanleiding van een bericht in krant of journaal ook eens een bommelding doet zonder dat daartoe enige aanleiding bestaat. Het meest cruciale onderdeel is het inschatten van de melding: is het reëel of irreëel? Voor bedrijven en instellingen is deze vraag uiterst moeilijk te beantwoorden aangezien de verantwoordelijke persoon, aan de hand van de melding, moet inschatten of de noodzaak tot ontruiming aanwezig is. De verantwoording voor het wel of niet ontruimen ligt volledig bij deze verantwoordelijke persoon. Van politiezijde uit kan gesteld worden dat elke bommelding als reëel zal worden benaderd. Afhankelijk van de melding, de verschafte informatie, de beschikbare tijd (tussen melding en uur-u) en de vooraf ontvangen ambtelijke informatie (risicogroeperingen) wordt bezien of een speciaal bomverkenningsteam in actie zal komen. Wanneer door de verantwoordelijke persoon van het bedrijf of de instelling besloten is om niet tot ontruiming over te gaan en de politie heeft uit de ambtelijke informatie bekendheid met het feit dat de gedane bommelding uiterst reëel is, dan wel als een verdacht voorwerp wordt aangetroffen, kan de ontruiming worden bevolen. Op grond van artikel 219 van de Gemeentewet kan door de Burgemeester een noodverordening worden uitgevaardigd waarin een gedwongen ontruiming kan worden opgenomen. De melding De bommelding wordt vaak telefonisch gedaan. Degene die de melding aanneemt zal met de procedure op de hoogte moeten zijn. Een alerte behandeling van de melding is van cruciaal belang voor de verder te nemen maatregelen en stappen. Meldingbehandeling (zie hiervoor ook het bijbehorende bommeldingsformulier): 1. Noteer het tijdstip van ontvangst. 2. Noteer bij nummerherkenning op het toestel het bellende telefoonnummer. 3. Noteer de letterlijke inhoud van het bericht. 4. Identificatie van de berichtgever 5. Identificatie van de plaats van waaruit de melding wordt gedaan LAAT DE BELLER ZOVEEL MOGELIJK PRATEN Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 9

10 Vraagstelling wanneer melder zelf aan de lijn is: - Wanneer springt de bom? - Waar ligt de bom? - Hoe ziet deze er uit? - Wat voor soort bom is het? (explosief/brand) - Waarom doet u dit? Vraagstelling bij melding uit de tweede hand (naast bovenstaande vragen) waarbij de melder wordt verteld dat betreffende vragen gesteld worden om mensenlevens te redden: - Van wie heeft u dit gehoord? - Hoe heeft u dit gehoord? SPREEK HIEROVER MET NIEMAND ANDERS DAN MET DE VERANTWOORDELIJKE FUNCTIONARIS!! Verdere interne procedure bij telefonische bommeldingen Als er een bommelding binnenkomt dient te volgende procedure gevolgd te worden: 1. Noteren van de bommelding bij voorkeur op het daartoe bestemde vragenformulier. 2. Direct na de bommelding waarschuwen: de Centrale Directie of (bij afwezigheid daarvan) de Hoofdconciërge. 3. Centrale Directie (of Hoofdconciërge) waarschuwt de politie middels nummer In overleg met de politie en na bestudering van het meldingsformulier wordt actie ondernomen. Dit kan zijn een bedekte zoekactie, een openlijke zoekactie of een gehele/gedeeltelijke ontruiming. Verdere interne procedure bij schriftelijke bommeldingen Als er schriftelijk melding wordt gedaan van plaatsing van een bom dient de volgende procedure gevolgd te worden: 1. De brief zo min mogelijk in handen laten komen. 2. De inhoud alleen aan de Centrale Directie mededelen of (bij afwezigheid daarvan) de Hoofdconciërge 3. Brief en enveloppe apart in plastic omslag of map bewaren en overdragen aan de politie 4. Aantekeningen maken van wanneer en hoe het schrijven werd ontvangen en wie het na ontvangst in handen heeft gehad (i.v.m. vingersporen). 5. In overleg met de politie wordt actie ondernomen. Als er daadwerkelijk een bom wordt gevonden zal er geheel worden ontruimd volgens het ontruimingsplan en zal personeel worden ingezet bij het op afstand houden van publiek en bezoekers. Overigens is de stelregel bij de politie in het geval van bommeldingen dat er een half uur voor het aangegeven tijdstip dat de bom zou afgaan en een half uur nadat de bom tot ontploffing gebracht zou worden niet gezocht mag worden naar de (vermeende) explosieven. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 10

11 Indien in overleg met de Centrale Directie besloten wordt tot ontruiming wordt de ontruimingsprocedure als bij een calamiteit dus in werking gesteld met de volgende belangrijke verschillen: 1. Hoofd ontruiming mag nooit aangeven dat het een ontruiming wegens bomalarm betreft om paniek te voorkomen. Er moeten andere bewoordingen worden gekozen. 2. Er moet worden omgeroepen dat tassen en jassen die leerlingen en docenten bij zich hebben, moeten worden meegenomen. Het is NIET de bedoeling dat men spullen op gaat halen uit kluisjes en garderobe. 3. Ramen en deuren moeten, vanwege explosiegevaar, zoveel mogelijk worden OPEN gezet. (LEVENS)BEDREIGINGEN Als er telefonisch (levens)bedreigingen worden geuit richting een bepaalde persoon of richting personen, wordt een vergelijkbare procedure gevolgd. Met name het identificatiegedeelte op het bommeldings- en bedreigingsformulier is in het geval van een bedreiging van belang. Interne procedure bij bedreigingen Als er een bedreiging binnenkomt dient te volgende procedure gevolgd te worden: 1. Noteren van de bedreiging bij voorkeur op het daartoe bestemde vragenformulier, met nadruk op het identificatiegedeelte. 2. Direct na de bedreiging waarschuwen: de Centrale Directie of (bij afwezigheid daarvan) de Hoofdconciërge. 3. Centrale Directie (of Hoofdconciërge) waarschuwt de politie middels nummer In overleg met de politie en na bestudering van het meldingsformulier wordt besloten tot welke actie wordt overgegaan. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 11

12 BOMMELDINGS- en BEDREIGINGSFORMULIER Basisgegevens bij telefonische bommelding Tijdstip van de melding: Nummer dat verschijnt in evt. nummerherkenning: Letterlijke tekst van de melding: Wanneer springt de bom? Waar ligt hij? Hoe ziet hij er uit? Wat voor soort bom is het (explosief/brandbom)? Waarom doet u dit? Wie bent u? Bij melding uit tweede hand Van wie heeft u dit gehoord? Hoe heeft u dit gehoord? Identificatie stem Man / vrouw / kind Geschatte leeftijd: Identificatie spraak Langzaam/normaal/snel/afgebeten/ernstig/lachend Nederlands/Duits/Engels/Dialect: welk? Hakkelend/Lispelend/Hees/ Andere bijzonderheden Achtergrondgeluiden Lachen/praten/kinderen/muziek/werkplaats/verkeer Vliegtuigen/treinen Basisgegevens bij bommelding per brief Door wie is de brief afgeleverd? Wie hebben de brief allemaal vastgehouden? Datum:... Bericht aangenomen door:... Formulier afgegeven aan:... Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 12

ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE

ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE Dit ontruimingsplan bestaat uit 3 gedeelten: Ontruimingsplan Zoomwijck, Ontruimingsplan Poortwijk en Procedure bij bommeldingen en levensbedreigingen. Woord vooraf

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW

INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW WANNEER ONTRUIMEN? Bij een calamiteit klinkt een niet te missen akoestisch signaal. Dit akoestische signaal

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Ontruimingsplan o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Richtlijnen m.b.t. de ontruiming van het gebouw als gevolg van brand of andere calamiteiten. Het ontruimingsplan moet

Nadere informatie

Informatie Bedrijfshulpverlening

Informatie Bedrijfshulpverlening Informatie Bedrijfshulpverlening Pagina 2 van 8 Collega s Op grond van de ARBO-wet moeten ook scholen beschikken over een BHVorganisatie (bedrijfshulpverlening). Deze organisatie is binnen de school verantwoordelijk

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan Kerkrentmeesters Ontruimingsplan Doel Ontruimingsplan: Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming van het kerkgebouw zoveel als mogelijk is ordelijk en doelmatig te laten verlopen. Het ontruimingsplan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016

ONTRUIMINGSPLAN. - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016 ONTRUIMINGSPLAN - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016 * Het ontruimingsplan kent een interne en een externe versie. De interne versie bevat bijlagen met gedetailleerde instructies voor medewerkers

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

PROCEDURE BOMMELDING

PROCEDURE BOMMELDING PROCEDURE BOMMELDING MELDING INFORMATIE ALGEMEEN Een bommelding (dreiging) kan op verschillende manieren bij een bedrijf of instelling binnenkomen. In verreweg de meeste gevallen zal de bedreiging rechtstreeks

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis Calamiteitenplan Montessorischool De Basis CALAMITEITENPLAN MONTESSORSCHOOL DE BASIS FRAMBOZESTRAAT 29 4462 EK GOES TEL. : O113 216707 E-MAIL: debasis@zeelandnet.nl Dit calamiteitenplan bevat: - Algemene

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr. Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.nl internet: http://www.gsr.nl Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011 Inhoud

Nadere informatie

CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding... 4. Algemene gegevens... 5. 1. Voorzorgsmaatregelen.

CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding... 4. Algemene gegevens... 5. 1. Voorzorgsmaatregelen. 1 CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT Pagina INHOUD 2 Inleiding... 4 Algemene gegevens... 5 1. Voorzorgsmaatregelen. 6 1.1 Externe alarmering... 6 1.2 Interne alarmering 6 1.3 Blusmiddelen...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Calamiteiten- en ontruimingsplan

Calamiteiten- en ontruimingsplan Calamiteiten- en ontruimingsplan Schoolgebouw Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 s -Hertogenbosch 073 641 2350 Coördinator BHV Mw. W.H. Boonstra November 2013 Inhoudsopgave Inleiding 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER Openbare basisschool Willem de Zwijger Mr. J. Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad tel: 0168-472736 dir: S. Commandeur Ontruimingsplan Willem de Zwijger 22-05-2015 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad vestiging Rijswijk ONTRUIMINGSPLAN Naam: Adres: GSR Rijswijk Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Telefoon: 010 2862 939 E-mail: Rotterdam@gsr.nl

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN VOOR SCHOLEN

BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN VOOR SCHOLEN BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN VOOR SCHOLEN...Pagina INHOUD...1 Inleiding...3 Algemene gegevens...4 1. Voorzorgsmaatregelen...5 1.1 Externe alarmering...5 1.2 Interne alarmering...5 1.3 Blusmiddelen...5

Nadere informatie

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 BHV - EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne Versie 2 02-11-2014 BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 Wat doen we bij calamiteiten in de Dorpskerk? Er is een BHV-EHBO team in de kerk dat zich bezig houdt

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam CALAMITEITENPLAN P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats 1 2951SC Alblasserdam Inleiding: Dit plan beschrijft hoe er tijdens een calamiteit snel en doeltreffend

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE S9 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR zoetermeer HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 -

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 - Ontruimingsplan Sint Fransschool Harm Tiesingstraat 2 Emmen telefoon 0591-658985 directie: M. Wielage Januari 2013-1 - Inhoudsopgave: Algemene gegevens blz. 3 Telefoonlijst blz. 5 Ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Brede School. Burgerbrug. Grote Sloot 116A, 1754 JJ Burgerbrug tel

Ontruimingsplan. Brede School. Burgerbrug. Grote Sloot 116A, 1754 JJ Burgerbrug tel Ontruimingsplan Brede School Burgerbrug Grote Sloot 116A, 1754 JJ Burgerbrug tel. 0226-381615 versie: 19 juli 2012 Gegevens. Naam en adres: Brede School Burgerbrug Grote Sloot 116A 1754 JJ Burgerbrug tel.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold)

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) 2016-2017 Ontruimingsplan o.b.s. De Wezeboom te Oosteinde versie; 10-07-2016 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Deel 1 blz. 4 1.1 Gebouw

Nadere informatie

Ontruimingsplan Calamiteitenplan

Ontruimingsplan Calamiteitenplan Schooljaar 2015-2016 Ontruimingsplan Calamiteitenplan R.K. Basisschool 'De Reiger' Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek 0252-412128 Reanimatie Bij reanimatie worden alle aanwezige BHV-ers gewaarschuwd:

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK -1- Ontruimingsplan voor Basisschool de Venen Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk 0182 393873-2- INHOUDSOPGAVE: 1.0 Ontruimingsprocedure 1.1 Algemeen 1.2 Alarmering

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Evacuatierichtlijnen

Evacuatierichtlijnen Schooljaar 2017 2018 Evacuatierichtlijnen Evacuatierichtlijnen 2017 2018 v20170825 Toelichting Onze school doet inspanningen om het risico op een noodtoestand te minimaliseren. Risico s kunnen echter nooit

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Calamiteiten- en ontruimingsplan 2011-2012

Calamiteiten- en ontruimingsplan 2011-2012 Calamiteiten- en ontruimingsplan 2011-2012 Schoolgebouw Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 s -Hertogenbosch 073 641 2350 Hoofd Veiligheid Mw. W.H. Boonstra 06 5126 1323 1 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Obs De Springplank Burgemeester Sloblaan 14 4231 AB Meerkerk 0183-351788 BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN obs De Springplank Algemene gegevens 3 Alarmnummers

Nadere informatie

BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN Pagina. INHOUD 2 Inleiding 4 Begripsomschrijving 5 Algemene gegevens 5. 1 Voorzorgsmaatregelen 6

BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN Pagina. INHOUD 2 Inleiding 4 Begripsomschrijving 5 Algemene gegevens 5. 1 Voorzorgsmaatregelen 6 BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN Pagina INHOUD 2 Inleiding 4 Begripsomschrijving 5 Algemene gegevens 5 1 Voorzorgsmaatregelen 6 1.1 Externe alarmering 6 1.2 Interne alarmering 6 1.3 Blusmiddelen 6

Nadere informatie

Ontruimingsplan. kerk de Basis Condorweg AC APELDOORN

Ontruimingsplan. kerk de Basis Condorweg AC APELDOORN kerk de Basis Condorweg 1 7332 AC APELDOORN Ontruimingsplan kerk de Basis 1. Inleiding GEBOUW 055 is een multifunctioneel gebouw dat in het hart van Apeldoorn gevestigd is. Het is goed bereikbaar met de

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie