MC 785-DF KLIMA ALFANET-uitvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MC 785-DF KLIMA ALFANET-uitvoering"

Transcriptie

1 MC 785DF KLIMA ALFANETuitvoering Gebruiksaanwijzing (Opbouw en Inbouw) Omschrijving : MC 785DF KLIMA ALFANET (RS485) Thermo/Hygrostaat Doc.nr.: 1345 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V1.2 Bestand: Software: Do1345 MC785DF KLIMA Alfanet v12 NL.wpd 1187 MC 785DF Kli Alfanet Versie: V1.3 Door: BJB Datum: VDH Products BV Roden Holland Paraaf: Kast: Doc'1

2 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Technische specificaties Regelaar LMS Relais module LMS 4xPt1 module LMS Analogout module LMS Supply module Functionele specificaties Bediening Uitlezen (laagste) ontdooi temperatuur en afzonderlijke voelers Veranderen van het temperatuursetpoint Veranderen van het RHsetpoint Resetten van het alarm Dag/nacht ingang Handmatig starten van de ontdooiing Werking van de ventilator sturing Uitlezen uitstuur percentage analoge uitgangen CH1..CH Programmeren interne instellingen Parametertabel Werking Relais uitgangen Werking van de koeling en verwarming Werking van de ontvochtiging en bevochtiging Werking van de ontdooiing Voeler kalibratie Alarmeringen Frontaanzichten Aansluitschema's Maatgegevens...19 Bij de samenstelling van dit document is met de meeste zorg te werk gegaan en de informatie hierin wordt geacht betrouwbaar te zijn. VDH Products B.V. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of vergissingen en behoudt zich het recht voor dit document zonder kennisgeving aan te passen of te wijzigen.

3 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 3 van 2 1. Technische specificaties 1.1 Regelaar algemeen Type : MC 785DF KLIMA ALFANET Opbouwuitvoering: Huis : Grijs kunststof Materiaal : Polystyrol 454h KG 2 natur BASF Afmetingen : 213 x 18 x 85mm (bhd) Front : Polycarbonaat (IP44) Inbouwuitvoering: Huis : Plaatstaal inbouw paneel Materiaal : Plaatstaal zilvergrijs gespoten Afmetingen : 217 x 155 x 85mm (bhd) Paneel uitsparing : min. 28 x 146mm (bh) Front : Polycarbonaat (IP44) Bereik Temperatuur : 4/+5 per,1 Bereik Vochtigheid : /+1% RH per,1% RH Voeding : 23 Vac; 5/6 Hz (1/+5%). Opgenomen vermogen : 9 VA Werktemperatuur : 2/+5 Opslag temperatuur : 2/+6 Werk RH : 1/+9 % RH niet condenserend Nauwkeurigheid : ±,5 % van het bereik Regelaar front Display : 4cijferig digitaal display t.b.v. de gemeten temperatuur 4cijferig digitaal display t.b.v. temperatuur setpoint 4cijferig digitaal display t.b.v. de gemeten RH 4cijferig digitaal display t.b.v. RH setpoint Led's : COOL = Led Relais koeling actief HEAT = Led Relais verwarming actief DEHUM = Led Relais ontvochtiging actief HUM = Led Relais bevochtiging actief = Led Alarm actief (knipperend) = Led Dagstand actief = Led Nachtstand actief = Led Ventilator actief = Led Ontdooiing actief = Led Ventilator in stand automatisch = Led Ventilator in stand continu (hand) Toetsen : ON/OFF = Aan/uit toets regelaar SET = Setpoint druktoets = Up toets = Down toets PRG = Programmeer toets RESET ALARM = Alarm reset toets FAN = Ventilator auto/continu toets DEFR START = Start ontdooi toets DEFR SENS = Uitlezen ontdooi sensor toets

4 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 4 van 2 Regelaar in en uitgangen Voelers : Temperatuurvoeler (Pt1, 3leider volgens DIN/IEC 751) Ontdooivoeler 1 (Pt1, 3leider volgens DIN/IEC 751) RH sensor (/+1 Vdc = /+1% RH) Digitale input : Dag/nacht ingang (potentiaal vrij ingangscontact) Analoge uitgang : Out1=CH1; /+1Vdc, (Rbmin 1Kohm, programmeerbaar) Relais uitgangen : RY1 Extra relais (C/NO/NC, 25Vac/1A niet inductief) Volgende relais hebben gemeenschappelijke common; RY2 Ontvochtigen (NO, 25Vac/1A niet inductief) RY3 Bevochtigen (NO, 25Vac/1A niet inductief) RY4 Verwarmen (NO, 25Vac/1A niet inductief) RY5 Koelen (NO/NC, 25Vac/1A niet inductief) Letop! Relais functies programmeerbaar de default instellingen staan er nu bij. Communcatie : I 2 C netwerk 1 (2draads afgeschermd; V,SDA,SCL) RS485 (ALFANET) netwerk 2 (2x Twistedpair afgeschermd, min.,5mm 2 ; GND,A,B) 1.2 LMS Relais module Voeding : 12Vdc / 1,2VA (Uit aparte voeding) Communicatie : I 2 C netwerk 1 (2draads afgeschermd; V,SDA,SCL) Relais uitgangen : RY1 Defrost (C/NO/NC, 25Vac/1A niet inductief) RY2 Fan (C/NO, 25Vac/1A niet inductief) RY3 Spare (C/NO, 25Vac/1A niet inductief) RY4 Spare (C/NO, 25Vac/1A niet inductief) Letop! Relais functies programmeerbaar de default instellingen staan er nu bij. 1.3 LMS 4xPt1 module Voeding : 12Vdc / 1,2VA (Uit aparte voeding) Communicatie : I 2 C netwerk 1 (2draads afgeschermd; V,SDA,SCL) Voelers : Pt11 (3leider volgens DIN/IEC 751, programmeerbaar) Pt12 (3leider volgens DIN/IEC 751, programmeerbaar) Pt13 (3leider volgens DIN/IEC 751, programmeerbaar) Pt14 (3leider volgens DIN/IEC 751, programmeerbaar) Letop! Voeler functies programmeerbaar. 1.4 LMS Analogout module Voeding : 12Vdc / 1,1VA (Uit aparte voeding) Communicatie : I 2 C netwerk 1 (2draads afgeschermd; V,SDA,SCL) Analoge uitgangen : Out1 = CH2; /+1Vdc, (Rbmin 1Kohm, programmeerbaar) Out2 = CH3; /+1Vdc, (Rbmin 1Kohm, programmeerbaar) Out3 = CH4; /+1Vdc, (Rbmin 1Kohm, programmeerbaar) Out4 = CH5; /+1Vdc, (Rbmin 1Kohm, functie hoogste uitstuur percentage Letop! Analoge output functies programmeerbaar. van CH1 en CH2) 1.5 LMS Supply module Voeding : 23Vac 5/6Hz, 7VA Uitgangen : 3x 12Vdc 1 I 2 C kabel: 2draads (niet getwist) afgeschermd waarbij SDA en SCL als aders aangesloten worden en de afscherming aan Gnd (V) leggen. Maximum lengte I 2 C kabel is 5 meter. 2 RS485 kabel: 2xTwistedpair met in paar1 lijn A en B, in paar2 2xGnd (of 1 ader voor Gnd) en de afscherming alleen aan 1 zijde aan aarde (PE) leggen. Bij doorverbinden geen zijtakken maken. Maximum lengte totale RS485 kabel is 1 km. Aan beide uiteinden van de RS485 kabel afsluiten met een weerstand van 25 Ohm tussen lijn A en B. Bij sommige apparaten is in deze afsluiting van 25 Ohm voorzien door jumpers.

5 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 5 van 2 2. Functionele specificaties De MC785DF KLIMA kent de volgende regelfunkties: koelen verwarmen ontvochtigen bevochten Verder beschikt de regelaar over een alarm relais, welke aktief wordt zodra de alarmgrenzen worden overschreden of een voeler defekt raakt. Er kunnen vier extra temperatuur voelers worden aangesloten op de regelaar via de LMS 4xPt1 module. Welke dan kunnen worden toegewezen als regel, ontdooi of productvoeler. Indien extra voelers als regelvoeler gekozen zijn, regelt de regelaar op de gemiddelde temperatuur van deze regelvoelers. En indien extra voelers als ontdooivoeler gekozen zijn, wordt de laagste waarde van deze ontdooivoelers gebruikt om op te ontdooien. Indien de extra voelers als productvoeler gekozen zijn, doet de regelaar er verder niets mee dan alleen uitlezen. Er kan gekozen worden uit vier verschillende methoden van ontdooiing: Geen ontdooiing Natuurlijke ontdooiing Elektrisch ontdooiing Heetgas ontdooiing De regeling beschikt over vijf analoge 1Vdc uitgangen CH1 tm CH5. Waarbij CH1 op MC785DF KLIMA (out1) en CH2 tm CH5 op LMS analogout module (out1 tm out4). Hiervan zijn 4 uitgangen (CH1 tm CH4) met programmeerbare functies zoals: Meetsignaal (gemiddelde) regeltemperatuur Meetsignaal RH Setpointsignaal temperatuur Setpointsignaal RH P(I) sturing voor de koeling, P(I) sturing voor de verwarming, P(I) sturing voor de bevochtiging of P(I) sturing voor de ontvochtiging. En één uitgang CH5 geeft het hoogste uitstuur percentage van CH1 (out1 op MC785DF KLIMA) en CH2 (out1 op LMS analogout module). De regelaar heeft een digitaal ingangscontact welke als dag/nacht ingang wordt gebruikt. De keuze van bovengenoemde instellingen wordt gemaakt via de Interne Parameters. Tevens is de MC 785DF KLIMA via het RS485netwerk op het ALFANET te bekijken c.q. in te stellen.

6 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 6 van 2 3. Bediening Tijdens normaal bedrijf geven de bovenste displays de gemiddelde regeltemperatuur en gemeten RHwaarde aan en in de onderste displays het temperatuursetpoint en het RHsetpoint. 3.1 Uitlezen (laagste) ontdooi temperatuur en afzonderlijke voelers. Druk op de DEFR.SENS toets om de laagste ontdooitemperatuur voeler uit te lezen op het temperatuur display. In het setpointdisplay verschijnt dan defr' ter indicatie dat nu de laagste ontdooi temperatuur wordt uitgelezen. Door meermaals indrukken van de DEFR.SENS toets worden afhankelijk van de voeler configuratie de afzonderlijke voelers uitgelezen in het temperatuur display. Het setpoint display geeft aan welke waarde wordt uitgelezen: defr : laagste ontdooi voeler reg : regel voeler aangesloten op regelaar zelf def : ontdooivoeler aangesloten op regelaar zelf lms1 : LMS voeler1 aangesloten op LMS Pt1 module lms2 : LMS voeler2 aangesloten op LMS Pt1 module lms3 : LMS voeler3 aangesloten op LMS Pt1 module lms4 : LMS voeler4 aangesloten op LMS Pt1 module Indien 1 seconden lang geen toets wordt ingedrukt keert de regelaar terug naar normaal bedrijf n.l. het uitlezen van de (gemiddelde) regel temperatuur en het ingestelde setpoint. 3.2 Veranderen van het temperatuursetpoint. Druk op de SET toets naast het temperatuur setpoint display. Het setpoint gaat knipperen. Het setpoint kan met de UP of DOWN toets worden veranderd. Door opnieuw op de SET toets te drukken verschijnt het setpoint weer continu in het display. Staat de MC785DF KLIMA in de dag stand (DAG LED brandt) en wil men het nacht setpoint bekijken of aanpassen, drukt men op de UP of DOWN toets en vervolgens op de SET toets. De LED van de andere stand knippert, het bijbehorende setpoint verschijnt knipperend in het display. Veranderen van dit setpoint weer met de UP of DOWN toetsen en bevestigen met de SET toets. Op dezelfde wijze kan het dag setpoint worden bekeken of veranderd als de MC785DF KLIMA in de nacht stand staat. 3.3 Veranderen van het RHsetpoint. Druk op de SET toets naast het RH setpoint display. Het setpoint gaat knipperen en kan met de UP of DOWN toetsen worden veranderd. Door opnieuw op de SET toets te drukken verschijnt het setpoint weer continu in het display. Staat het instrument in de dag stand (DAG LED brandt) en wil men het nacht setpoint bekijken of aanpassen, drukt men op de UP of DOWN toets en vervolgens op de SET toets. De LED van de andere stand knippert, het bijbehorende setpoint verschijnt knipperend in het display. Veranderen van dit setpoint weer met de UP of DOWN toetsen en bevestigen met de SET toets. Op dezelfde wijze kan het dag setpoint worden bekeken of veranderd als de MC785DF KLIMA in de nacht stand staat. 3.4 Resetten van het alarm. Zodra er een alarm situatie ontstaat en er een foutmelding in het temperatuur display verschijnt, kan door het drukken op de RESET ALARM toets het alarm worden gereset. De foutmelding blijft in het display staan, totdat de oorzaak van de fout is opgelost. 3.5 Dag/nacht ingang. Als de dag/nacht ingang gesloten wordt, springt de MC785DF KLIMA van de dag naar de nachtstand. De bijbehorende LED's gaan branden. Wordt de ingang weer geopend, gaat de regelaar weer naar de dagstand.

7 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 7 van Handmatig starten van de ontdooiing. Door op de DEFR START toets te drukken, kan de ontdooiing handmatig, en dus onafhankelijk van de ontdooiklok worden gestart. Er wordt geen rekening gehouden met de ontdooivrijgave temperatuur. De ontdooiing zal dus altijd starten. 3.7 Werking van de ventilator sturing. Met de FAN toets wordt er geschakeld tussen hand en automatisch ventilator mode. In de hand mode draait de ventilator continu, in de autostand gaat de ventilator alleen aan als er gekoeld of verwarmd wordt, incl. de eventuele nalooptijd. Tijdens elektrisch/heetgas ontdooiing zal de ventilator altijd stoppen. 3.8 Uitlezen uitstuur percentage analoge uitgangen CH1..CH4. Druk op de PRG toets (vasthouden) en vervolgens op de DEFR.SENS toets om de uitstuur percentage van de analoge uitgang CH1 uit te lezen. Het uitstuur percentage verschijnt in het temperatuur display. In het setpointdisplay verschijnt dan AnA1' ter indicatie dat nu het uitstuur percentage van analoge uitgang CH1 wordt uitgelezen. Door meermaals indrukken van de DEFR.SENS toets (zonder PRG toets) worden de volgende uitstuur percentage uitgelezen. Het setpoint display geeft aan welke percentage wordt uitgelezen: AnA1 : uitstuur percentage analoge uitgang CH1 AnA2 : uitstuur percentage analoge uitgang CH2 AnA3 : uitstuur percentage analoge uitgang CH3 AnA4 : uitstuur percentage analoge uitgang CH4 Indien 1 seconden lang geen toets wordt ingedrukt keert de regelaar terug naar normaal bedrijf n.l. het uitlezen van de (gemiddelde) regel temperatuur en het ingestelde setpoint.

8 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 8 van 2 4. Programmeren interne instellingen Door de PRG en RESET ALARM toets gelijktijdig langer dan 5 seconden in te drukken, komt men in het Interne Parameters. In het display verschijnt een P met daar achter een cijfer. Met de UP of DOWN toets kan de gewenste parameter worden opgezocht. Als het gewenste parameter is bereikt, kan door op de PRG toets te drukken, de waarde van de parameter worden bekeken. Door gelijktijdig met PRG de UP of DOWN toetsen in te drukken, kan deze waarde worden aangepast. Na het loslaten van de toetsen verschijnt het parameter nummer weer in het display. Als er gedurende 3 seconden geen toets meer wordt aangeraakt, springt het display terug naar de normale bedrijfsstatus. 4.1 Parametertabel. Nr Omschrijving Bereik Eenheid Default P 1 P 2 P 3 P 4 Differentie koeling Offset koeling Differentie verwarming Offset verwarming P 5 P 6 P 7 P 8 Differentie ontvochtiging Offset ontvochtiging Differentie bevochtiging Offset bevochtiging %RH %RH %RH %RH P 1 P 11 Offset temp. voeler Offset ontdooi voeler P 12 P 15 Offset RH voeler Ontdooivoeler aanwezig =nee,.1 = ja %RH. 1 P 2 Funktie extra relais = waak alarm 1 = regel alarm 2 = koelen 3 = verwarmen 4 = ontvochtigen 5 = bevochtigen 6 = waak alarm niet resetbaar 7 = regel alarm niet resetbaar..7 P 21 P 22 Differentie extra relais Offset extra relais P 3 P 31 Minimum instelbaar temperatuur setpoint Maximum instelbaar temperatuur setpoint P 32 P 33 Uitlezing boven 1 op hele graden Uitlezing beneden 1 op hele graden = nee, 1 = ja = nee, 1 = ja 1 P 34 P 35 Minimum instelbaar RH setpoint Maximum instelbaar RH setpoint %RH %RH 1 P 36 Uitlezing in hele procenten = nee, 1 = ja

9 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 9 van 2 Nr Omschrijving Bereik Eenheid Default P 4 Soort temperatuur alarm = Geen 1 = Absoluut alarm 2 = Relatief t.o.v. setpoint..2 1 P 41 P 42 Minimum alarm temperatuur Maximum alarm temperatuur P 43 P 44 Minimum alarm vertraging Maximum alarm vertraging P 45 P 46 Temperatuur regeling uit bij min.alarm Temperatuur regeling uit bij max.alarm = nee, 1 = ja = nee, 1 = ja P 47 P 48 RH regeling uit bij min.temperatuur alarm RH regeling uit bij max.temperatuur alarm = nee, 1 = ja = nee, 1 = ja P 5 Soort RH alarm = Geen 1 = Absoluut alarm 2 = Relatief t.o.v. setpoint..2 1 P 51 P 52 Minimum alarm RH Maximum alarm RH %RH %RH 1 P 53 P 54 Minimum alarm vertraging Maximum alarm vertraging P 55 P 56 RH regeling uit bij minimum alarm RH Regeling uit bij maximum alarm = nee, 1 = ja = nee, 1 = ja P 6 Funktie analoog uit CH1 = Gemeten temperatuur 1 = Gemeten RH 2 = Temperatuur setpoint 3 = RH setpoint 4 = P(I) koeling 5 = P(I) verwarming 6 = P(I) ontvochtigen 7 = P(I) bevochtigen..7 P 61 P 62 V uit bij 1 V uit bij P 63 P 64 P 65 Proportionele band Offset proportionele band Interval waarde (999 geeft alleen P) P 66 P 67 Als puls/pauze Puls/pauze cyclustijd = nee, 1 = ja seconden 2

10 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 1 van 2 Nr Omschrijving Bereik Eenheid Default P 7 Funktie analoog uit CH2 = Gemeten temperatuur 1 = Gemeten RH 2 = Temperatuur setpoint 3 = RH setpoint 4 = P(I) koeling 5 = P(I) verwarming 6 = P(I) ontvochtigen 7 = P(I) bevochtigen..7 P 71 P 72 V uit bij 1 V uit bij P 73 P 74 P 75 Proportionele band Offset proportionele band Interval waarde (999 geeft alleen P) P 76 P 77 Als puls/pauze Puls/pauze cyclustijd = nee, 1 = ja seconden 2 P 8 Funktie analoog uit CH3 = Gemeten temperatuur 1 = Gemeten RH 2 = Temperatuur setpoint 3 = RH setpoint 4 = P(I) koeling 5 = P(I) verwarming 6 = P(I) ontvochtigen 7 = P(I) bevochtigen..7 P 81 P 82 V uit bij 1 V uit bij P 83 P 84 P 85 Proportionele band Offset proportionele band Interval waarde (999 geeft alleen P) P 9 Funktie analoog CH4 = Gemeten temperatuur 1 = Gemeten RH 2 = Temperatuur setpoint 3 = RH setpoint 4 = P(I) koeling 5 = P(I) verwarming 6 = P(I) ontvochtigen 7 = P(I) bevochtigen..7 P 91 P 92 V uit bij 1 V uit bij P 93 P 94 P 95 Proportionele band Offset proportionele band Interval waarde (999 geeft alleen P) P 1 P 11 P 12 Inschakelvertraging koeling Uitschakelvertraging koeling Param. 1/11 in seconden of =sec., 1=min. P 13 P 14 Minimum aantijd koeling Minimum uittijd koeling

11 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 11 van 2 Nr Omschrijving Bereik Eenheid Default P 11 P 111 Uitschakelvertraging fan Inschakeltemperatuur fan na ontdooiing P 112 P 113 Inschakelvertraging fan na ontdooiing Uitlektijd P 12 Ontdooiing = geen 1 = natuurlijk 2 = elektrisch 3 = heetgas..3 P 121 P 122 Ontdooiinterval Maximale ontdooitijd uren 12 3 P 123 P 124 P 125 P 126 Ontdooi beëindigingstemperatuur Ontdooi vrijgave temperatuur Als de verdampertemperatuur hoger is dan de vrijgavetemperatuur dan wordt de ontdooiing niet gestart Ontdooirelais tijdens natuurlijke ontdooiing actief Ontdooien op compressorlooptijd = nee, 1 = ja = nee, 1 = ja P 127 P 128 Display vast tijdens ontdooien Maximale tijd display vast = nee, 1 = ja P 13 Als koeling aan dan = niets uit 1 = bevochtiging uit 2 = ontvochtiging uit..2 P 131 Als verwarming aan dan = niets uit 1 = bevochtiging uit 2 = ontvochtiging uit..2 P 132 Als bevochting aan dan = niets uit 1 = koeling uit 2 = verwarming uit..2 P 133 Als ontvochting aan dan = niets uit 1 = koeling uit 2 = verwarming uit..2 P 134 Ontvochtiging d.m.v. = niets 1 = koelen contact 2 = verwarmen contact..2 P 135 P 136 P 137 Tijdens bevochtigen fan aan Tijdens ontvochtigen fan aan Tijdens verwarmen fan aan = nee, 1 = ja = nee, 1 = ja = nee, 1 = ja 1 P 14 Dag/nacht functie = dag/nacht functie uit 1 = dag/nacht functie actief 2 = dag/nacht functie actief en RHregeling uit..2

12 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 12 van 2 Nr Omschrijving Bereik Eenheid Default P 145 P 146 P 147 P 148 Fan inschakeldrempel P(I) koelen Fan inschakeldrempel P(I) verwarmen Fan inschakeldrempel P(I) ontvochtigen Fan inschakeldrempel P(I) bevochtigen * De fan wordt aangeschakeld als het het uitstuur percentage van een analoge uitgang met deze functie boven de inschakeldrempel komt % % % % P 15 Relais koeling = geen 1 = RY1 (MC 785DF KLIMA) 2 = RY2 (MC 785DF KLIMA) 3 = RY3 (MC 785DF KLIMA) 4 = RY4 (MC 785DF KLIMA) 5 = RY5 (MC 785DF KLIMA) 6 = RY1 (LMS Relais Module) 7 = RY2 (LMS Relais Module) 8 = RY3 (LMS Relais Module) 9 = RY4 (LMS Relais Module)..9 5 P 151 P 152 P 153 P 154 P 155 P 156 Relais verwarming Relais bevochtiging Relais ontvochtiging Relais extra functie Relais ontdooiing Relais fan P 16 P 161 Netwerknummer Log interval P 17 Functie LMS Pt11 = geen 1 = extra regelvoeler 2 = extra ontdooivoeler 3 = productvoeler..3 P 171 P 172 P 173 Functie LMS Pt12 Functie LMS Pt13 Functie LMS Pt P 18 P 181 P 182 P 183 Offset LMS Pt11 Offset LMS Pt12 Offset LMS Pt13 Offset LMS Pt P 19 P 191 P 192 Software versie nummer Serie nummer Productie datum (alleen lezen) (alleen lezen) (alleen lezen) jaar/wk

13 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 13 van 2 5. Werking Relais uitgangen 5.1 Werking van de koeling en verwarming. De koeling (default RY5) schakelt in als de temperatuur hoger wordt dan het setpoint + offset koeling + differentie koeling en gaat uit als de temperatuur lager is als setpoint + offset koeling. De verwarming (default RY4) schakelt in als de temperatuur lager wordt dan het setpoint + offset verwarming differentie verwarming en gaat uit als de temperatuur lager is als setpoint + offset verwarming. 5.2 Werking van de ontvochtiging en bevochtiging. De ontvochtiging (default RY2) schakelt in als de RH hoger wordt dan het setpoint + offset ontvochting + differentie ontvochtiging en gaat uit als de RH lager is als setpoint + offset ontvochtiging. De bevochtiging (default RY3) schakelt in als de RH lager wordt dan het setpoint + offset bevochtiging differentie bevochtiging en gaat uit als de RH lager is als setpoint + offset bevochtiging. 5.3 Werking van de ontdooiing. Er zijn vier verschillende methoden voor de ontdooiing. 1. Geen ontdooiing. 2. Natuurlijke ontdooiing. Voordat de ontdooiing start, wordt eerst gekeken of de ontdooivoeler een temperatuur heeft welke lager is dan de ontdooivrijgave temperatuur (P 94). Is dit niet het geval, dan wordt de ontdooiing overgeslagen. Als er ontdooid wordt, wordt de koeling uitgeschakeld en het ontdooirelais geactiveerd. De ventilator draait continu tijdens de ontdooiing. Het ontdooien wordt beëindigd als de ontdooibeëindigingstemperatuur is bereikt (P 93), met een bewaking op de maximale ontdooitijd (P 92). 3/4. Elektrisch/heetgas ontdooiing. Voordat de ontdooiing start, wordt eerst gekeken of de ontdooivoeler een temperatuur heeft welke lager is dan de ontdooivrijgave temperatuur (P 94). Is dit niet het geval, dan wordt de ontdooiing overgeslagen. Als er ontdooid wordt, wordt de koeling uitgeschakeld, stopt de ventilator en wordt het ontdooirelais geactiveerd. Het ontdooien wordt beëindigd als de ontdooibeëindigingstemperatuur bereikt is (P 93), met een bewaking op de maximale ontdooitijd (P 92). Na het ontdooien start de ventilator pas week als de ontdooivoeler een temperatuur heeft bereikt welke lager is dan de ventilatorvrijgavetemperatuur (P 81).

14 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 14 van 2 6. Voeler kalibratie Met de parameters P1, P11, P12, P18, P181, P182 en P183 kunnen de temperatuur en RH voelers worden gekalibreerd. Wijst een temperatuur voeler bijvoorbeeld,2 C te veel aan, dan moet de voeler offset van de des betreffende temperatuur voeler,2 C lager ingesteld worden. 7. Alarmeringen Indien het extra relais als waakalarm is geconfigureerd parameter P2=, dan is in rust het relais opgetrokken en valt bij een alarm af. Hierdoor wordt ook alarm gegeven als de voedingsspanning wegvalt. Als het Extra relais als regelalarm is geconfigureerd P2=1, dan is in rust het relais aggevallen en komt het op bij alarm. Tijdens alarm knippert de desbetreffende alarm LED op het front. Afhankelijk van de Interne Parameters zal de regeling stoppen of doorgaan. Een alarm kan veroorzaakt worden door: Voeler storing: E1 = Temperatuur voeler defekt E2 = RH voeler defekt E7 = Ontdooivoeler defekt Temperatuur alarm : E3 = Minimum temperatuur alarm E4 = Maximum temperatuur alarm RH alarm : E5 = Minimum RH alarm E6 = Maximum RH alarm De temperatuur alarmen meldingen worden zichtbaar gemaakt in het temperatuur display (linksboven). De RHalarmen meldingen worden zichtbaar gemaakt in het RHdisplay (rechtsboven). Door op de RESET ALARM toets te drukken wordt het extra relais, mits als alarm geconfigureerd, gereset. De foutmelding blijft gedurende de fout in het display staan. Ook zal de alarm LED blijven knipperen.

15 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 15 van 2 8. Frontaanzichten Frontaanzicht MC 785 DF KLIMA opbouw uitvoering tek Frontaanzicht MC785DF KLIMA inbouw uitvoering tek

16 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 16 van 2 9. Aansluitschema's MC 785 DF KLIMA ALFANET (RS485) opbouwuitvoering tek.1342:

17 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 17 van 2 Aansluitschema tek.98224: LMS Relais module + LMS 4xPt1 module + LMS Analooguit module + LMS Voedings module

18 Gebruiksaanwijzing MC 785DF KLIMA ALFANET Document nr. : 1345 Versie : V1.2 Klant : Algemeen Pagina : 18 van 2 MC785KLIMA ALFANET (RS485) inbouwuitvoering tek.1348:

19 Gebruiksaanwijzing MC 785DF KLIMA ALFANET Document nr. : 1345 Versie : V1.2 Klant : Algemeen Pagina : 19 van 2 1. Maatgegevens Maatgegevens MC785KLIMA opbouwuitvoering Maatgegevens MC785KLIMA inbouwuitvoering tek

20 Gebruiksaanwijzing Document nr. : 1345 Versie : V1.2 MC 785DF KLIMA ALFANET Klant : Algemeen Pagina : 2 van 2 Maatgegevens LMS Relaymodule en LMS Analogout module tek LMS Supplymodule en LMS Pt1module

MC 785 KLIMA 0-100 O C Gebruiksaanwijzing (Opbouw en Inbouw)

MC 785 KLIMA 0-100 O C Gebruiksaanwijzing (Opbouw en Inbouw) MC 785 KLIMA 1 O C Gebruiksaanwijzing (Opbouw en Inbouw) Omschrijving : MC 785 KLIMA 1 O C Thermo/Hygrostaat Doc.nr.: 4333 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 15 Versie: V1. Bestand: Do4333 MC785 KLIMA 1C

Nadere informatie

MC 785 AL KLIMA. Gebruiksaanwijzing (Opbouw) Omschrijving : MC 785 AL KLIMA Alarm Thermo/Hygrostaat Doc.nr.:

MC 785 AL KLIMA. Gebruiksaanwijzing (Opbouw) Omschrijving : MC 785 AL KLIMA Alarm Thermo/Hygrostaat Doc.nr.: MC 785 AL KLIMA Gebruiksaanwijzing (Opbouw) Omschrijving : MC 785 AL KLIMA Alarm Thermo/Hygrostaat Doc.nr.: 2412 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 8 Versie: V1.2 Bestand: DO2412.HND Software: MC785ALKLIMA

Nadere informatie

MC 785D-6p in- en opbouw

MC 785D-6p in- en opbouw MC 785D6p in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785D6P Thermostaat Doc.nr.: 97076 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V.3 Bestand: Do97076 MC785D6P v3 NL.wpd Software: MC785D6P Versie:

Nadere informatie

MC 785-DF ALFANET in- en opbouw

MC 785-DF ALFANET in- en opbouw MC 785DF ALFANET in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving: MC 785DF ALFANET Thermostaat Doc.nr.: 6793 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 16 Versie: V1. Bestand: Do6793 MC785DF Alfanet v1 NL.wpd Software:

Nadere informatie

MC 785D -50/+100 O C per 0,5 O C

MC 785D -50/+100 O C per 0,5 O C MC 785D 5/+ O C per,5 O C Gebruiksaanwijzing In en Opbouw Omschrijving : MC 785D 5/+ Thermostaat Doc.nr.: 5545 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V. Bestand: Do5545 MC785D 5_+'C v NL.wpd Software:

Nadere informatie

MC 785T-DF in- en opbouw

MC 785T-DF in- en opbouw M 785TDF in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : M 785TDF Thermostaat Doc.nr.: 96465 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 16 Versie: V2. Bestand: Do96465 M785TDF v2 NL.wp8 Software: M785TDF Versie:

Nadere informatie

MC 785T-DF en MC 785T-DF ALFANET in- en opbouw

MC 785T-DF en MC 785T-DF ALFANET in- en opbouw MC 785TDF en MC 785TDF ALFANET in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785TDF (ALFANET) Thermostaat Doc.nr.: 96465 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V2.1 Bestand: Do96465 MC785TDF v21

Nadere informatie

KLIMA 500 TOPLINE. Gebruiksaanwijzing. Omschrijving : Klima 500 Topline (Alfanet) met of zonder aan/uit schak. Doc.nr.:

KLIMA 500 TOPLINE. Gebruiksaanwijzing. Omschrijving : Klima 500 Topline (Alfanet) met of zonder aan/uit schak. Doc.nr.: KLIMA 5 TOPLINE Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Klima 5 Topline (Alfanet) met of zonder aan/uit schak. Doc.nr.: 13561 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 14 Versie: V1. Bestand: Software: Do13561 KLIMA

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

MC 585 +NETWERK. opbouw. Gebruiksaanwijzing. Omschrijving : MC NETWERK Opbouw thermostaat Doc.nr.:

MC 585 +NETWERK. opbouw. Gebruiksaanwijzing. Omschrijving : MC NETWERK Opbouw thermostaat Doc.nr.: MC 585 +NETWERK opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 585 + NETWERK Opbouw thermostaat Doc.nr.: 594 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 14 Versie: V1.1 Bestand: Do594 MC 585 NETWERK v11 NL.wpd Software:

Nadere informatie

MC 585 MC 585 Alfanet

MC 585 MC 585 Alfanet MC 585 MC 585 Alfanet opbouw en inbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 585, MC 585 Alfanet thermostaat Opbouw uitvoeringen met of zonder deur, klemmen onder of boven en Inbouw uitvoering Doc.nr.:

Nadere informatie

Handleiding. 24Vdc -50/+50 C

Handleiding. 24Vdc -50/+50 C Handleiding ALFA(NET) 51 PI 24Vdc -50/+50 C 1 Werking De ALFA(NET) 51 PI is een DIN-rail thermostaat-unit met een analoge 0-10Vdc PI-uitgang. Verder heeft de thermostaat ook drie relais uitgangen instelbaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFANET 95

Gebruiksaanwijzing ALFANET 95 Gebruiksaanwijzing ALFANET 95 VDH doc. 236 Versie: v1.4 Datum: 3125 Software: ALFANET 95 RTDF File: DO236.WP8 Bereik: 5,/+5, C * Omschrijving. De ALFANET 95 is een koel/vries thermostaat met verscheidene

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA 55 24Vdc Koel/Ontd. Thermostaat met ventilator-sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA 55 24Vdc Koel/Ontd. Thermostaat met ventilator-sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA 55 24Vdc Koel/Ontd. Thermostaat met ventilatorsturing. VDH doc. 1835 Versie: v1. Datum: 6421 Software: ALFA 55 File: Do1835.WP8 Bereik: 5,/+5, C per,1 C * Installatie. Op het aansluitschema

Nadere informatie

ALFA(NET) 75 RTDF. Handleiding -50/+50 C. 1 Functie. 2 Installatie. 3 Bediening. 4 Bekijken/veranderen setpoint

ALFA(NET) 75 RTDF. Handleiding -50/+50 C. 1 Functie. 2 Installatie. 3 Bediening. 4 Bekijken/veranderen setpoint Handleiding ALFA(NET) 75 RTDF -50/+50 C 1 Functie De ALFA(NET) 75 RTDF is een real-time defrost thermostaat voor paneel montage met verschillende ondooi- en ventilator-control instellingen. De thermostaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFANET 75 Koel/Ontd. Thermostaat met ventilator-sturing

Gebruiksaanwijzing ALFANET 75 Koel/Ontd. Thermostaat met ventilator-sturing Gebruiksaanwijzing ALFANET 75 Koel/Ontd. Thermostaat met ventilatorsturing VDH doc. 99128 Versie: v1.1 Datum: 15225 Software: ALFANET 75 File: DO99128.WP8 Bereik: 5,/+5, C * Omschrijving. De ALFANET 75

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA 55 RTDF en ALFANET 55 RTDF

Gebruiksaanwijzing ALFA 55 RTDF en ALFANET 55 RTDF Gebruiksaanwijzing ALFA 55 RTDF en ALFANET 55 RTDF Koel/Ontd. Thermostaat met ventilator sturing, RS485 en Realtimeklok ontdooiing VDH doc. 386 Versie: v2. Datum: 4228 Software: 992649_ALFA(NET) 55/65/75

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller VDH doc. 941060 Versie: V1.2 Datum: 01-09-99 (vanaf software versie V1.04) * Werkingsbeschrijving. De DSC785 Dry/Store Controller is een speciale regelaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 en ALFANET-45

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 en ALFANET-45 Gebruiksaanwijzing ALFA45 en ALFANET45 CPUunit SUPPLYunit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 53882 Versie: v1.2 Datum: 4427 Software: ALFA 45 F Doc: Do53882.wpd Bereik: 5/+5 C,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET

Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET Omschrijving : LMS CONTROLLER 8XDIG-IN MODULE Doc.nr.: 11821 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 1 Versie: V1. Bestand: Software: Do11821

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA 75 RTDF

Gebruiksaanwijzing ALFA 75 RTDF Gebruiksaanwijzing ALFA 75 RTDF Koel/Ontd. Thermostaat met ventilatorsturing en realtime ontdooiing. VDH doc.1172 Versie: v1.1 Datum: 26322 Software: ALFA 75 RTDF File: Do1172.WP8 Bereik: 5,/+5, C * Omschrijving.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA 57 Pa en ALFANET 57 Pa

Gebruiksaanwijzing ALFA 57 Pa en ALFANET 57 Pa Gebruiksaanwijzing ALFA 7 Pa en ALFANET 7 Pa Lagedruk Pressostaat t.b.v. Cabinedruk regeling VDH doc. 86 Versie: v. Datum: 9 Software: ALFA(NET) 7/67/77 Pa File: Do86.wpd Bereik: 99/+999 Pa * Omschrijving.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA DEUR. Typenummer (meting per 0,1C)

Gebruiksaanwijzing TTA DEUR. Typenummer (meting per 0,1C) Gebruiksaanwijzing TTA 8000 + DEUR Typenummer 902.000263 (meting per 0,1) VDH doc. 961433 Versie: V1.4 Datum: 23092002 Software: TTA8000D Versie: V1.01 File: do961433.hnd * Werkingsbeschrijving. De TTA

Nadere informatie

MC 785-MP. Gebruiksaanwijzing Opbouw en Inbouw uitvoering. Omschrijving : MC 785-MP Doc.nr.: 031918. Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 28 Versie: V2.

MC 785-MP. Gebruiksaanwijzing Opbouw en Inbouw uitvoering. Omschrijving : MC 785-MP Doc.nr.: 031918. Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 28 Versie: V2. MC 785MP Gebruiksaanwijzing Opbouw en Inbouw uitvoering Omschrijving : MC 785MP Doc.nr.: 398 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 28 Versie: V2.4 Bestand: Do398 MC785MP v2.4 NL.wpd Software: MC785MP 3922

Nadere informatie

Alfanet PC-interface 2e gen. RS485 naar RS232 of USB met of zonder extra geheugen

Alfanet PC-interface 2e gen. RS485 naar RS232 of USB met of zonder extra geheugen Alfanet PCinterface 2e gen. RS485 naar RS232 of USB met of zonder extra geheugen Hardware Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Alfanet PCinterface met realtime klok Doc.nr.: 020310 Soort: HANDLEIDING Aantal

Nadere informatie

FC 785-PC. Gebruiksaanwijzing (Opbouw en Inbouw) Omschrijving : FC 785-PC Fruitthermostaat Doc.nr.:

FC 785-PC. Gebruiksaanwijzing (Opbouw en Inbouw) Omschrijving : FC 785-PC Fruitthermostaat Doc.nr.: FC 785PC Gebruiksaanwijzing (Opbouw en Inbouw) Omschrijving : FC 785PC Fruitthermostaat Doc.nr.: 992376 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V1.11 Bestand: Do992376 FC785PC v1.11 NL.wpd Software:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LMS Controller Module Remote-Switch t.b.v. ALFANET

Gebruiksaanwijzing LMS Controller Module Remote-Switch t.b.v. ALFANET Gebruiksaanwijzing LMS Controller Module Remote-Switch t.b.v. ALFANET Omschrijving : LMS CONTROLLER MODULE REMOTE SWITCH Doc.nr.: 062842 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 7 Versie: V1.0 Bestand: Software:

Nadere informatie

MC Traps Thermostaat (3x Relais en 1x Analoog-uit)

MC Traps Thermostaat (3x Relais en 1x Analoog-uit) MC 885 4Traps Thermostaat (3x Relais en x Analooguit) VDH doc: 472 Versie: v2. Datum: 82 Software: 96 v2. File: Do472.wpd Bereik: 5/+ * Werking Voor de werking van de regelaar hebben we te maken met de

Nadere informatie

VDH FC785D-PH. Gebruikers aanwijzing. (in- en opbouw uitvoering) Omschrijving: FC785D/PH (In- en Opbouw) Fruitthermostaat Doc.nr.

VDH FC785D-PH. Gebruikers aanwijzing. (in- en opbouw uitvoering) Omschrijving: FC785D/PH (In- en Opbouw) Fruitthermostaat Doc.nr. VDH FC785D-PH Gebruikers aanwijzing (in- en opbouw uitvoering) Omschrijving: FC785D/PH (In- en Opbouw) Fruitthermostaat Doc.nr.: 940900 Soort: Handleiding Aantal bladen: 12 Versie: V2.9 File: Softw: Do940900

Nadere informatie

LMS RS485 Modbus Interface

LMS RS485 Modbus Interface LMS RS485 Modbus Interface Gebruiksaanwijzing Omschrijving : LMS RS485 Modbus Interface Doc.nr.: 130150 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 6 Versie: V1.1 Bestand: Do130150 LMS RS485 Modbus Interface v11

Nadere informatie

Alfanet IP-interface RS485 naar Ethernet

Alfanet IP-interface RS485 naar Ethernet Alfanet IP-interface RS485 naar Ethernet Hardware Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Alfanet IP-interface Doc.nr.: 080886 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 8 Versie: V1.2 Bestand: Do080886 Alfanet IP-Interface

Nadere informatie

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit Installatiehandleiding Bedienunit luxe Warmte Terug Win unit Typenr. 967.280007 Inhoudsopgave 1 TECHNISCHE SPECIFICATIES......................................... 2 2 FUNCTIONELE SPECIFICATIES.......................................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFANET 88 PID 15Vac/dc

Gebruiksaanwijzing ALFANET 88 PID 15Vac/dc Gebruiksaanwijzing ALFANET 88 PID 15Vac/dc Elektronisch expansieventiel regelaar VDH doc. 7829 Versie: v1.4 Datum: 16129 Software: 71175_ALFANET88PID File: Do7829.wpd Bereik 4/+5 C, 42mA * Werking. De

Nadere informatie

MC 785-SC in- / opbouw

MC 785-SC in- / opbouw MC 785SC in / opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785SC Step Control Doc.nr.: 1736 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 38 Versie: V2.5 Bestand: Do1736 MC785SC v25 NL.wpd Software: MC785SC V2.8 Door:

Nadere informatie

FC 785-PC. Gebruiksaanwijzing (Opbouw en Inbouw) Omschrijving : FC 785-PC Fruitthermostaat Doc.nr.:

FC 785-PC. Gebruiksaanwijzing (Opbouw en Inbouw) Omschrijving : FC 785-PC Fruitthermostaat Doc.nr.: FC 785PC Gebruiksaanwijzing (Opbouw en Inbouw) Omschrijving : FC 785PC Fruitthermostaat Doc.nr.: 992376 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 24 Versie: V2.1 Bestand: Do992376 FC785PC v2.1 NL.wpd Software:

Nadere informatie

HANDLEIDING SMARTLINE-PLUS

HANDLEIDING SMARTLINE-PLUS HADLEIDIG SMARTLIEPLUS MC 785SunDisc Smartline Plus opbouw uitvoering Installatie gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785SunDisc Smartline Plus thermostaat voor twee Zwembaden Opbouw uitvoering, klemmen

Nadere informatie

Spraytronic II. Gebruiksaanwijzing. Omschrijving : Spraytronic II Doc.nr.: Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 23 Versie: v1.

Spraytronic II. Gebruiksaanwijzing. Omschrijving : Spraytronic II Doc.nr.: Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 23 Versie: v1. Spraytronic II Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Spraytronic II Doc.nr.: 1241 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 23 Versie: v1. Bestand: Do1241 Spraytronic II v1 NL.wpd Software: LMS Spraytronic II HP v1.1

Nadere informatie

MS Fancontroller. Gebruiksaanwijzing...2 3409610/17-09-2014/F

MS Fancontroller. Gebruiksaanwijzing...2 3409610/17-09-2014/F MS Fancontroller 3409610 NL MS Fancontroller Gebruiksaanwijzing...2 1 3409610/17-09-2014/F MS Fancontroller 4309840/28-03-2012/F Geachte klant, Deze handleiding bevat alle nodige informatie om de bediening

Nadere informatie

[MONTAGE EN BEDIENINGS- HANDLEIDING]

[MONTAGE EN BEDIENINGS- HANDLEIDING] Adr.Spierings BV. Adr.Spierings BV Rijkevoortsedijk 31 5447 BD Rijkevoort Tel : +31 (0)485 371427 Fax : +31 (0)485 371631 E-mail koeltechniek@adr-spierings.nl WWW.koeltechniek.adr-spierings.nl F-Gassen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

DF405_V5 Universele uitlezing opbouw

DF405_V5 Universele uitlezing opbouw DF405_V5 Universele uitlezing opbouw Geschikt en ontwikkeld voor de meest voorkomende sensoren. Zowel analoge alsmede frequentie uitgang van de sensor kan als input voor de uitlezing worden gebruikt. Hierbij

Nadere informatie

Temperatuurregeling met ontdooifunctie

Temperatuurregeling met ontdooifunctie f Temperatuurregeling met ontdooifunctie Bedieningshandleiding 5311073-01/07 Type: TAR 1180 TAR 1180H Softwareversie r16 TAR 1180/24 TAR 1180 V TAR (2)3180 Algemeen Universele temperatuurregeling met cyclische

Nadere informatie

2HEAT DHT: OPBOUW DIGITALE THERMO- en HYGROSTAAT

2HEAT DHT: OPBOUW DIGITALE THERMO- en HYGROSTAAT INTRODUKTIE DHT ; De 2HEAT-DHT thermo- en hygrostaat is een hoogwaardige regelunit die voor tal van toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEAT-DHT is een zeer geavanceerde thermo- en hygrostaat met een

Nadere informatie

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar Handleiding MH1210B regelaar 1 Formaat gat voor behuizing Breedte: Hoogte: 70,5 mm 28,5 mm 2 Aansluitschema Er zijn een aantal uitvoeringen van de MH1210B in omloop. Bovenstaande afbeelding dient als indicatie.

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

MC 785-SC in- / opbouw

MC 785-SC in- / opbouw MC 785SC in / opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785SC Step Control Doc.nr.: 1736 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 4 Versie: V2.7 Bestand: Do1736 MC785SC v27 NL.wpd Software: MC785SC V2.11 Door:

Nadere informatie

ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING

ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING Digitale differentieelregelaar voor installaties met thermische zonnepanelen ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave Geleverde voelers 2 Montage 2 Elektrische aansluiting 2 Toepasbare hydraulische schema's

Nadere informatie

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

2HEAT PID: intelligence digital temperature control instrument

2HEAT PID: intelligence digital temperature control instrument INTRODUKTIE PID ; De 2HEATPID thermostaat is een hoogwaardige regelunit die voor tal van toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEATPID is een zeer geavanceerde thermostaat met een hoge mate van betrouwbaarheid,

Nadere informatie

ID 974 LX ID 974 LX ID 974 LX

ID 974 LX ID 974 LX ID 974 LX INSTELLEN VAN HET SETPUNT De map SET Druk nogmaals op De ingestelde waarde van het punt 5 6 7 Wijzigen d.m.v.: hoger lager Instelling bevestigen: Regelaar geeft temperatuur weer aan Indien parameter Loc

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS)

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02 Set-Up instructies NL MULTICONTROLLER 0664040_R02 Pagina 3 4 5 6 7 8 9 Beschrijving van de set-up mogelijkheden: 0-10V. Gebruik deze instelling indien u de ventilator 0-10V wilt regelen. Aan/Uit. Gebruik

Nadere informatie

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 SERIE Z-54 Positie-aflezing - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 ELGO - ELECTRIC GmbH D - 78239 Rielasingen,

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS)

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren Inleer handleiding Draadloze zoneregelaar HCE80 Handleiding bij het inleren Wat doen we eerst? 1. Het aansluiten van de motoren MT4-230-NC op de HCE80!!!! 2. Op 1 zone kunnen maximaal 3 motoren MT4-230-NC

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

Elektrische verwarming

Elektrische verwarming Elektrische verwarming Bedieningshandleiding Digitale programmeerbare regelaar DPC DPC 16 A Type 17-8811-46332300 DPC 16 A/8 A Type 17-8811-46342300 ** ** Bedieningshandleiding BARTEC DPC Type: 17-8811-46332300

Nadere informatie

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE BEDIENING CENTRALE EN WEERGAVE... 2 Hoofdcentrale... 2 Primaire indicators... 2 Druktoetsen... 2 Toetsenbord... 3 Omschrijving LEDs... 4 BEDIENINGSACTIES OP DE CENTRALE... 5 Uitgangen Buiten-

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box!

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box! ATP2S200 rev.0110 Toegangscontrole Module ATP2S200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Model ATP2S200 Opbouw Slagvast polycarbonaat Met braille tekens op de toetsen Van achteren (backlite) aangelichte toetsen

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar Ingeschreven KVK-maastricht nr.14084548 onder Installatietechniek DWC Schoutens BTW-nr.156857182B01 E mail : its@brunssum.net Web : www.installatietechniekdwcschoutens.nl Deze pompschakelaar kunnen wij

Nadere informatie

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA RC7 Bedieningsvoorschriften NL ELECTRA Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening. Plaats de

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

Introductie Capa Switch KLS 100 - Algemeen

Introductie Capa Switch KLS 100 - Algemeen Introductie Capa Switch KLS 100 - Algemeen Opmerking: De Capa Switch KLS 100 mag alleen worden toegepast zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing. De Capa Switch KLS 100 capacitieve niveauschakelaar

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

PCG/2761 Bediening tarreer, printen INDICATOR 2761 Toets bediening BEDIENING TARREER, PRINTEN Omschrijving TARREREN (= nulstellen) T Last opleggen, tarreertoets bedienen, òf 1 2, 5 T Tarra gewicht intoetsen

Nadere informatie

GTE. elektronische temperatuurregelaar

GTE. elektronische temperatuurregelaar GTE elektronische temperatuurregelaar De GTE regelt automatisch de snelheid van monofazige spanningsregelbare motoren/ ventilatoren (2 VAC - 5/6 Hz) volgens gemeten temperatuurwaarden (PT5). De maximale

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT De RF-OPTIMA R2 opbouw draadloze thermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden

Nadere informatie

Productinformatie. CYGNUS-V Ventilatiecomputer 1 afdeling

Productinformatie. CYGNUS-V Ventilatiecomputer 1 afdeling Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com computer 1 afdeling computer Productinformatie Algemeen

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Aantal druktoetsen: 4 stuks met de volgende functies: On/off toets voor in- en uitschakelen, toets 1 laagste vermogen, 2 midden stand, 3 max.

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

Beknopte informatie voor GBS leverancier t.b.v. NIBE warmtepomp 1145/1245/1155/1255/1345

Beknopte informatie voor GBS leverancier t.b.v. NIBE warmtepomp 1145/1245/1155/1255/1345 Beknopte informatie voor GBS leverancier t.b.v. NIBE warmtepomp 1145/1245/1155/1255/1345 Protocol: Methode: RTU, snelheid: 9600 baud, lengte: 8 bit, parity: geen, stop bits: 1, Adres 0x01*** Scan rate

Nadere informatie

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS100 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Alarm uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor)

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor) Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor) 1 Inhoud: 3. Overzicht unit typen 4. Configuratie infrarood afstandsbediening 8. Configuratie

Nadere informatie

2HEAT DESIGN: OPBOUW TOUCHSCREEN DESIGN THERMOSTAAT

2HEAT DESIGN: OPBOUW TOUCHSCREEN DESIGN THERMOSTAAT INTRODUKTIE ; De 2HEAT-DESIGN thermostaat is een hoogwaardige hypermoderne opbouw touchscreen thermostaat. De 2HEAT- DESIGN wordt compleet met diverse aluminium frames geleverd, deze zijn eenvoudig naar

Nadere informatie

DISPLAY WM44-P (11/2009)

DISPLAY WM44-P (11/2009) HANDLEIDING UITLEZING MET SETPUNTEN DISPLAY WM44-P (11/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat...

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

432-G-I 862-G-I. XMS-2000 serie alarmmelders. Behuizing :

432-G-I 862-G-I. XMS-2000 serie alarmmelders. Behuizing : Technische gegevens Behuizing : Afmetingen (B x L x H) Materiaal Bevestiging Beschermingsklasse (wartels) Gewicht 240x185x120 mm ABS Driepunt schroef of DIN rail IP54 ± 1.5 Kg Omgevingscondities: Werktemperatuur

Nadere informatie