Onderzoeksprojecten ( van 29735)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (18500-19000 van 29735)"

Transcriptie

1 - 4 Sep :30:27 Onderzoeksprojecten ( van 29735) Good practices in citizenship education: the impact of school on political attitudes Faculteit Sociale Wetenschappen Ellen Claes Dorien Sampermans Golfmetingen binnenhaven Oostende Abstract: In de binnenhaven van Oostende worden op 6 lokaties golfmetingen verricht. Doel van het onderzoek is de golfkarkateristieken, zoals golffrequentie en golfhoogte, van de lange golven die de haven binnendringen tot bepalen. Dit gebeurt door het opmeten en analyseren van de waterdrukken. Het omrekenen van waterdrukken naar verheffingen gebeurt via de lineaire golftheorie. Vakgroep Civiele techniek Julien De Rouck Golflengte-schakelbaar kleurfilter Abstract: Vloeibaar-kristalcellen tussen twee polarisatoren geven een transmissiespectrum dat golflengte-afhankelijk is. Door meerdere cellen na elkaar te plaatsen kan een smalband-doorlaatfilter gerealiseerd worden, waarvan de golflengte kan ingesteld worden door spanningen aan te leggen. Een dergelijke component zal gerealiseerd en gekarakteriseerd worden. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Kristiaan Neyts Golfbelasting door golfklappen op overhangende vlakken van monolitische kustwaterbouwkundige constructies Abstract: Beschermende kustwaterbouwkundige constructies bestaan dikwijls uit verticale wanden. Recent worden deze vaak voorzien van een overhangende (naar de golven toe) of zelfs horizontale bovenzijde. Brekende golven zorgen hier voor heftige, kortstondige piekbelastingen. Het doel van dit project is de ontwikkeling van een ontwerpmethodiek voor het bepalen van de golfbelasting door golfklappen op overhangende vlakken van monolitische kustwaterbouwkundige structuren. Vakgroep Civiele techniek Julien De Rouck?Going soft?. Hoe levenstijlen, residentiële zelfselectie en subjectief welzijn de interactie tussen bebouwde omgeving en verplaatsingsgedrag beïnvloeden. Abstract: De meeste studies die de link tussen de bebouwde omgeving en verplaatsingsgedrag onderzoeken, gebruiken voornamelijk objectieve karakteristieken zoals densiteit, diversiteit en design. Recentelijk wordt echter meer aandacht besteed aan subjectieve aspecten, zoals attitudes en leefstijlen. Binnen dit project worden zowel objectieve als subjectieve elementen in beschouwing genomen om de link tussen de bebouwde omgeving, verplaatsingsgedrag en welzijn te bestuderen. Vakgroep Geografie Frank Witlox Veronique Van Acker Going Downtown. Een kritische analyse van the New Yorkse Downtown Literary scène ( ) Abstract: Dit onderzoek stelt zich als doel om als eerste de "Downtown Collection" van de NYU Fales Library op literair-wetenschappelijke en kritisch-objectieve wijze te onderzoeken. De "Downtown Collection" bevat innovatieve fictie, geschreven in de New Yorkse Downtown regio tussen 1974 en 1984, die een cruciale rol heeft gespeeld bij de transformatie van de hedendaagse canon. Vakgroep Engels Kristiaan Versluys Bart Verschaffel Bart Keunen Goesting in Leren en Werken (GoLeWe) Abstract: Dit onderzoeksproject is gericht op het verbeteren van de transitie van leerlingen/studenten van het secundair naar het hoger onderwijs en van het hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het in kaart brengen en begeleiden van leercompetenties doorheen de schoolloopbaan kan daartoe bijdragen. Aan de hand van mixed method onderzoek worden instrumenten gericht op het meten van individuele verschillen in leren en motivatie ontwikkeld en gevalideerd. EduBROn

2 Peter Van Petegem Vincent Donche Goed gedefinieerde gradiënt responsieve copolymeren : Ontwerp, synthese en toepassingen Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Organische chemie (WE) Richard Hoogenboom Goederenvervoer en vrachtwagenverkeer in Vlaanderen Abstract: Het doel van het project is in de eerste plaats een inzicht te krijgen in de goederenstromen in Vlaanderen en het daaruit resulterende vrachtverkeer over de Vlaamse auto(snel)wegen. Hiertoe moeten de nodige methodologieën en modellen worden ontwikkeld. In tweede instantie is het dan de bedoeling uitgaande van de aldus vergaarde gegevens suggesties naar voren te schuiven omtrent mogelijke verbeteringen aan de manier waarop transport vandaag wordt georganiseerd. Vakgroep Civiele techniek Georges Allaert Goede reducties van filtraties op plaatsen. Abstract: De studie van algebraïsche en meetkundige eigenschappen van bepaalde algebra's, voornamelijk door middel van reducties. Algebra-topologie Fundamentele Wiskunde Freddy Van Oystaeyen Joost Andries Goede praktijkvoorbeelden voor het behoud van en de marktgerichte valorisatie van het cultureel erfgoed als een instrument van regionale ontwikkeling (kortweg CULTURED) Abstract: Revalorisatie van gebouwen kan een betekenisvolle rol spelen in het stimuleren van de regionale ontwikkeling en het verminderen van ongelijkheden binnen en tussen regio's in de uitgebreide europese unie. Het project heeft de bedoeling van de planners en stakeholders uit verschillende regio's met mekaar in contact te brengen om de goede en slechte voorbeelden te bestuderen en te bediscussiëren in relatie tot het bouwkundig erfgoed. Het project zal worden toegespitst op het bouwkundig erfgoed in landelijke gebieden, evenals cultureel erfgoed als een instrument van regionale ontwikkeling. Vakgroep Civiele techniek Georges Allaert Goede partiële ordeningen in bewijstheorie en maximale ordeningstypes Abstract: De belangrijkste code voor een wiskundig redeneersysteem uit de logica is het bewijstheoretisch ordinaalgetal. In vele gevallen, kan dit bewijstheoretisch ordinaalgetal berekend worden als de maximale ordeningstype van een goede partiële ordening (hierna wpo genoemd). We zullen wpo's van (niet-geordende) bomen, wpo's in wiskunde praktijk (bijv. in 'reverse mathematics' en bewijstheorie) en faseovergangen betreffende wpo's onderzoeken. Vakgroep Wiskunde Andreas Weiermann Goed bestuur voor de Europese Unie. Ontwikkeling van een model van "good governance/goed bestuur" dat bijdraagt tot de politieke en juridische legitimiteit van een meerlagig politiek systeem. Abstract: Het "Witboek Governance" presenteert zich als een antwoord op de legitimiteitscrisis in de EU. Zowel rechtswetenschappers als politicologen beschouwen "goed bestuur" als een legitimiteitbevorderend instrument, maar staan kritisch ten aanzien van het huidige EU-concept. Dit onderzoek ontwikkelt op interdisciplinaire wijze een theoretisch EU-model van "goed bestuur" en toetst het bestaande EU-concept aan het theoretische ideaalmodel. Instituties en Meerlagige Politiek (ACIM) Peter Bursens Johan Meeusen Leonardus Adams Goed bestuur: democratisering, promotie van de rechtsstaat en controle van corruptie. Abstract: Deelname aan de referentiegroep voor de IOB-beleidsdoorlichting 'Good governance: democratization, promotion of rule of law and control of corruption'. Ontwikkeling: processen, actoren en beleid Nadia Molenaers

3 God verbeelden. Het in kaart brengen en interpreteren van het gebruik van metaforen in de conceptualisering van God in het boek Job OE Bijbelwetenschap Pierre Van Hecke Johan de Joode God's Holy One: A Redaction-Critical Analysis of the Confession of Peterin John 6:69. Abstract: This work undertakes to continue a study we began as an STL candidate. Our investigation at that time, focused solely on Jesus# self-consecration - hagiazo emauton - in 17:19a, which sought come to some initial understanding of what John meant by consecration. In order to undertake the doctoral research, the work of the initial STL project will need to be critically re-evaluated and updated. Initial findings showed that predominant among the positions of the commentators we had surveyed1 was the view that Jesus# death was sacrificial. How this is so, is not always spelled out clearly, but many of those surveyed2 drew links with the LXX 1 W. HENDRIKSEN, Exposition of the Gospel according to John, Vol. II, Grand Rapids, Michigan, USA, 1954, pp. 374ff. C.K. BARRETT, The Gospel according to St. John: An Introduction with Commentary and Notes, London, UK, 1972, Second edition, p X. LÉON-DUFOUR, Lecture de L#Evangile sélon St. Jean, Tome III Les adieux du Seigneur, Paris, Fra OE Bijbelwetenschap Reimund Bieringer Debra Snoddy Godsdienst, herinnering en identiteit in de zeventiende eeuw. Abstract: In de zestiende en zeventiende werd Europa geplaagd door een reeks godsdienstoorlogen. Een daarvan was de Opstand, een burgeroorlog die de zeventien Nederlanden uiteen reet. Dit project onderzoekt welke rol herinneringen aan die oorlog speelden in het creëren van nieuwe religieuze en politieke culturen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, en vergelijkt de herinneringsculturen in de Nederlanden met die van andere gebieden waar om het geloof was gestreden. Centrum voor stadsgeschiedenis Guido Marnef God op de schoolbank: een juridische analyse van het recht op redelijke aanpassing op grond van godsdienst en levensbeschouwing in het onderwijs. Abstract: Schoolbanken zijn een kleurrijk gegeven, niet het in minst in levensbeschouwelijke termen. Met een alsmaar zichtbaar wordende studentendiversiteit op religieus vlak kunnen onderwijsinstellingen bepaalde vragen niet meer uit de weg. Mag een leerling van de sikhgemeenschap een patka of tulband dragen op school? Mag er in de klaslokalen van een staatsschool een christelijk kruisbeeldje worden opgehangen? Mag een joodse studente haar examen op een andere dag afleggen wanneer deze op zaterdag sabbat valt? Moeten studentenrestaurants halal maaltijden voorzien? Het zijn vragen die op hun beurt nieuwe vragen in zich meedragen over de meerderheidsperspectieven schuilgaand achter maatschappelijke dominante standaarden die, verweven in het socioculturele weefsel van alledag, doorgaans voor neutraal worden aangenomen. Dit onderzoek bestudeert de rol van het recht in de ontmoeting van het onderwijs met religieuze leerlingendiversiteit via de conceptualisering van een op mensenrechten en kinderrechten stoelend rechtskader voor (voornamelijk secundaire en tertiaire) publieke en private onderwijsinstellingen in de omgang met het religieuze pluralisme van studenten. Hierin richt een descriptieve en normatieve reflectie zich op een drieledige juridische basis voor redelijke aanpassingen op grond van godsdienst en levensbeschouwing, met name bestaande uit het gelijkheidsbeginsel, de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, en het recht op (inclusief) onderwijs. Vertrekkend vanuit het Vlaamse vraagstuk, zal het blikveld comparatief worden opengetrokken naar andere EU landen (in het bijzonder Nederland), Canada en Zuid- Afrika. Recht en Ontwikkeling Daniël Cuypers Wouter Vandenhole Yousra Benfquih God en Darwin in de Lage Landen. Een studie naar de verspreiding en de betekenis van Intelligent Design in Vlaanderen en Nederland Abstract: Naar aanleiding van de toenemende media-aandacht onderzoeken we hoe sterk de positie van Intelligent Design is in Vlaanderen en Nederland. Daarenboven zoeken we naar verklaringen voor de opkomst van dit recente fenomeen. We houden daarbij vooral rekening met de verschillen tussen beide contreien, de rol van zingeving en het gebrek aan wetenschappelijke kennis bij een breder publiek.

4 Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Johan Braeckman GOBL. Abstract: Dit project heeft als doelstelling om on-line educatieve mini-games (met spreekoefeningen) te ontwikkelen voor jongeren en volwassenen die hun basisvaardigheden en -kennis in het Frans, Nederlands of Engels willen verbeteren. Wereldwijd, en zeker in Europa, leren miljoenen mensen jaarlijks een vreemde taal, of een tweede taal die ze nodig hebben om zich socio-economisch te integreren. Echter, bij sommige groepen is de participatiegraad in of interesse voor dit onderwijs laag. Bovendien is de vraag naar taalonderwijs waarin spreekvaardigheid en grammaticale accuraatheidcentraal staat groot. Educatieve mini-games zijn korte, op zichzelf staande spelletjes die gericht zijn op heel specifieke leeronderwerpen (zoals grammaticale problemen of semantische velden), die motiverend zijn, herbruikbaar en dus kosteneffectief. Mini-games lijken vooral geschikt voor het aanleren van primaire taalvaardigheden en -kennis. Bovendien is er evidentie dat minder bevoorrechte en beginnende taalleerders het OG FranItalCo Kulak Piet Desmet GOA - Stralingsfysica aan een lineaire elektronenversneller Abstract: Ontwikkeling aan de 15 MeV hoge-intensiteit lineaire elektronenversnellerfaciliteit van de Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica van afstembare monochromatische X-stralenbronnen en van nieuwe experimentele methodes met intense elektronen- en fotonenbundels en hun gebruik in interdisciplinaire onderzoek. Vakgroep Fysica en Sterrenkunde Luc Van Hoorebeke Glycosylation of angiogenic factors by the Hexosamine Biosynthetic Pathway, a nutrient sensor with a novel metabolicsignaling role in angiogenesis? Abstract: Bloedvaten worden afgebakend door inactieve endotheliale cellen (EC's).EC's worden in hypoxische weefsels geactiveerd waardoor ze het weefsel (her)vasculariseren. Deze angiogene omschakeling wordt gereguleerd door endotheliale groeifactoren. Het is echter paradoxaal dat de EC's inactief zijn in nutrient-rijke omstandigheden terwijl ze spruiten in nutrient-arme omstandigheden. Dit wijst op het bestaan van een "nutrienten sensor" dat de toestand van de EC's co-reguleerd, door integratie van de nutrientenvoorziening met pro-en anti-angiogene signalen. Nutrienten zoals glucose en glutamine verhogen de metabolische flux doorheen de hexosamine biosynthese pathway (HBP), een biosynthese dat noodzakelijk is voor de posttranslationele glycosylatie van eiwitten. Deze modificatie blijkt eeninvloed te hebben op de signalisatie van de pro-angiogene VEGF receptor-2 en de anti-angiogene receptor, Notch. Dit suggereert dat de HBP als nutrienten sensor een regulerende functie kan uitoefenen op de angio Angiogenese en Neurovasculaire Link Maria Dewerchin Rindert Missiaen Glycoproteins in probiotic bacteria: exploring the glycosylation potential of Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) by genomics and glycoproteomics. Abstract: De grote diversiteit aan glycoconjugaten op de celwand van prokaryoten zijn van groot belang bij het mediëren van stamspecifieke interacties envormen een unieke barcode. De meeste studies van de glycobiologie van prokaryoten focussen op pathogenen. In dit project wordt het belang van glycosylatie bij het modelprobioticum Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) onderzocht. Een systematische aanpak via genoom-, structuur- en glycoproteoomanalyses van de glycoproteïnen van LGG tracht duidelijkheid te brengen rond glycosylatieprocessen van proteïnen in probiotica. Enkele interessante glycosyltransferases zullen geselecteerd worden en hiervan zullen knock-out mutanten worden gemaakt. Deze mutanten zullen breed gekarakteriseerd worden, met een speciale focus op een doorgedreven glycoproteoomanalyse om de substraten van de glycosyltransferases te ontdekken. Door het effect van de mutanten te vergelijken met wild type LGG kan de rol van de bijhorende glycoproteïnen in de gunstige interactinbsp;es van Centr. Microbiële en Plantengenetica Jozef Vanderleyden Joris Winderickx Hanne Tytgat Glycopolymeer-gebaseerde nanoscopische vaccin formulaties Abstract: In dit project willen we intelligente polymeren ontwikkelen die enerzijds toelaten vaccine antigenen te formuleren in nanoscopische partikels and anderzijds deze partikels te targeten naar immuun cellen. Hiermee hopen het humorale en cellulaire immuun-antwoord te versterken. Dit is belangrijk in het kader van het ontwikkelen van nieuwe vaccinatiesystemen voor intracellulaire pathogenen (HIV, TB, malaria, etc?) en voor anti-kanker vaccinatie. Vakgroep Geneesmiddelenleer Bruno De Geest Glycomics monitoring of HCC, fibrosis and cirrhossis in Chinese patients infected with hepatitis Abstract: We hebben aangetoond dat de totale glycosylatie van serum proteines verandert bij lever pathologieen, zoals in virale fibrose, cirrhose en lever kanker. Het is de bedoeling om via contacten met Chinese hospitalen, die vele honderden dergelijke patiënten zien, de data hard te make, en

5 verder uit te werken. Vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie Claude Libert Glycomics en Levertransplantatie Abstract: Het doel van het project is het bestuderen van het gedrag van glycomics (bepaling van N-glycanen op totaal van eiwitten in serum) voor en na levertransplantatie bij normale patiënten en patiënten die complicaties ontwikkelen. Het doel is enerzijds na te gaan hoe de normale evolutie is na levertransplantatie en anderzijds in pathologische condities. Mogelijks kan deze opgebouwde kennis leiden tot de ontwikkeling van biomerkers. Vakgroep Inwendige ziekten Hans Van Vlierberghe Glyco-engineering van allergenen voor actieve immunotherapie Abstract: IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/De Wachter Charlot/ Glyco-engineering van allergenen voor actieve immunotherapie Vakgroep Biochemie en Microbiologie Nico Callewaert GlutenHyb Abstract: Tarwegluten (TG) is een coproduct van de tarweverwerkende industrie en kan dienst doen als hernieuwbare grondstof voor de productie van nieuwe materialen. Mits verstandig inzetten van de intrinsieke eigenschappen van TG en het gebruik van geschikte additieven zullen deze omgezet worden tot hoogperformante materialen met een aantrekkelijke stijfheid-taaiheidcombinatie, aanvaardbare watergevoeligheid en hoge verwekingstemperatuur. Deze hybride TG-materialen moeten competitief zijn met bestaande hoogperformante petrochemisch gebaseerde polymeren of composieten. Hybride wijst op het gebruik van additieven. Daarnaast wordt het glutengebaseerde productportfolio verbreed met de ontwikkeling van thermoplastische elastomeren. In tegenstelling tot conventionele rubbers kunnen deze (her)verwerkt worden via bv. extrusie en spuitgieten. Milieuvriendelijke routes voor het maken en verwerken van glutenproducten zullen worden uitgewerkt. Daarnaast zal kennis over de verwerking en recyclage van TG-ge Afdeling Polymeerchemie en -materialen Karel Van Acker Ignace Verpoest Bart Goderis Jan Delcour Mario Smet Peter Van Puyvelde Glutamine metabolisme in endotheelcellen: target voor anti-tumorangiogenese therapie? Abstract: Groeiende tumoren hangen in grote mate af van de vorming van bloedvaten(angiogenese) voor de aanvoer van voedingstoffen en zuurstof. Een beproefde strategie om tumorgroei tegen te gaan, bestaat in het verhinderen van bloedvatvorming naar de tumor toe (anti-angiogene therapie). Ondanks initiële successen kampt deze behandelingsmethode met resistentie- en toxiciteitsproblemen. Gedreven door de nood aan nieuwe, alternatieve therapieën willen wij onze aandacht richten op de motor van angiogenese metname het cellulaire metabolisme van de endotheelcellen, de bouwstenen van bloedvaten. Meer specifiek zullen we het gebruik van het aminozuur glutamine als bron van energie of als grondstof voor de aanmaak van macromoleculen in de endotheelcellen bestuderen, aangezien we recent konden aantonen dat het wegnemen van glutamine verhindert dat de endotheelcellen actief beginnen te prolifereren. Finaal zal deze studie het potentieel van inhibitie van het glutaminemetabolisme als anti-angiogene strat Angiogenese en Neurovasculaire Link Maria Dewerchin Glutamate mglur2 and mglur5 receptors in addiction: an in vivo multimodal, translational imaging study of their role in deficient corticostriatal control and modulation of dopaminergic neurotransmission. Nucleaire Geneesk. & Molec. Beeldvorming Koenraad Van Laere Cindy Casteels Bart de Laat Glucose neurotoxiciteit in kritieke ziekte Abstract: <!-- /* Font Definitions {font-family:arial; panose-1: ; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; msofont-pitch:variable; mso-font-signature: {font-family:times; panose-1: ; mso-fontcharset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature: {font-family:"m panose-1: ; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:

6 face {font-family:times; panose-1: ; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature: {font-family:"m mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature: {font-family:times; panose-1: ; mso-font-charset:0; ms Laboratorium vr Intensieve Geneeskunde Greta Van den Berghe Ilse Vanhorebeek Romain Sonneville Glucocorticoid resistentie in acute inflammatie en in malaria complicaties Laboratorium Immunobiologie Philippe Van den Steen Ghislain Opdenakker Karolina Zielinska Glucocorticoïd gevoeligheid versus resistentie in inflamamtoire myopathieën en Duchenne musculaire dystrofie: de rol van de transcriptiefactor NF-kappaB Abstract: Sporadische &apos;inclusion body&apos; myositis (IBM), een subtype van de idiopathische inflammatoire myopathieën (IM), is resistent tegen conventionele glucocorticoïd therapieën. Dit project odnerzoekt de interacties tussen de transcriptiefactor NF-kappaB, essentieel in autoimmuniteit, en glucocorticoïden, in IM en Duchenne musculaire dystrofie (DMD). DMD is een spierziekte gekenmerkt door auto-inflammatie en degeneratieve processen die ook IBM spieren kenmerken. DMD reageert echter op glucocorticoïden. Vakgroep Inwendige ziekten Jan De Bleecker Glucocorticoid and selective glucocorticoid receptor modulator effects on the tumor eco-system : dissociating the mechanism Abstract: Kankeruitzaaiingen vormen zich pas "succesvol" wanneer de primaire tumor kan ivaderen in omliggende weefsels. Glucocorticoïden (GC) en selectieve glucocorticoïd receptor modulatoren (SGRM) kunnen invasie afremmen via een tot op heden grotendeels ongekend mechanisme. In dit project bestuderenwe de effecten van GCn en SGRMn op invasie-geassocieerde eiwitten en zoeken we naar nieuwe targets in de regulatie van invasie mechanismen. Vakgroep Radiotherapie en Experimenteel Kankeronderzoek Marc Bracke GLOWORM? Innovatieve en duurzame strategieën tegen de impact van global change op helminth infecties bij herkauwers Abstract: Infecties met parasitaire wormen (nematoden en trematoden) verminderen de productiviteit en het dierwelzijn in de Europese rundvee- en schapenhouderij. GLOWORM zal: (1) de diagnose van helminth-infecties en anthelminthicumresistentie verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe diagnostische testen; (2) de impact van?global changes? op de epidemiologie van deze parasieten monitoren en karteren; (3) de economische impact van deze infecties onderzoeken en milderen a.h.v. predictieve modellen en (4) de eind-gebruikers betrekken bij het formuleren van verbeterde adviezen voor een effectieve wormcontrole. Vakgroep Virologie, parasitologie en immunologie Jozef Vercruysse Glonomics: Economisch beleid en Financien in de globale economie: evenwichts analyse en sociale evaluatie Abstract: Het project bestudeert enkele belangrijke beleidsproblemen die ontstaan zijn ten gevolge van de globalisering van de wereldeconomie. Om deze studie mogelijk te maken zal het conceptuele analysekader voor evenwichtsanalyse worden verbeterd, zullen nieuwe economterische technieken worden ontwikkeld en toegepast. Vakgroep Sociale economie Dirk Van de gaer Glomerulosclerosis invloed van reactieve zuurstof intermediairen op de bindweefselsynthese in glomeruli en mesangiale cellen bij de rat. Abstract: Elke nieraandoening wordt gekenmerkt door een progressieve achteruitgang van denierfunctie en is gecorreleerd met een toenemende graad van sclerose ter hoogte van de glomeruli. Glomerulosclerose wordt gekenmerkt door een overmatige productie van bindweefsel door de mesangiale cellen, een proces dat beinvloed wordt door diverse cytokines. In het 5/6 nefrectomie-model stijgt de synthese van waterstofperoxide en ontstaat er sclerose. Wij wensen het verband tussen beide fenomenen te bestuderen en de invloed van cytokines na te gaan. Wij zullen dit onderzoek verrichten in geisoleerde glomeruli van normale en pathologische nieren, en in primaire en secundaire culturen van mesangiale cellen afkomstig van normale en van 5/6-genefrectomieerde ratten. Anatomie

7 PIERRE CASTELEYN Glomerulosclerose: Studie van de vorming van extracellulair e matrix in geisoleerde glomeruli en gezuiverde mesangiale cellen,. Rol van rectieve zuurstofintermediairen. Abstract: Glomerulosclerose is het resultaat van een overmatige produktie van extracellulaire matrix in de glomeruli van de nier. De mesangiale cellen spelen hierin een voorname rol. Onze werkhypothese is dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen een verhoogde produktie van reactieve zuurstofintermediairen en glomerulosclerose. Het objectief van dit werk is enerzijds een beter inzicht te krijgen in de pathogenese van glomerulosclerose en in het verband tussen glomerulosclerose en reactieve zuurstofintermediairen en anderzijds het screenen van farmaca die de vorming van extracellulaire matrix verminderen. Dit projekt leunt technisch en inhoudelijk nauw aan bij het werk over leverfibrose (Prof. Dr. A Geerts) met wie wij een researchkern "Extracellulaire matrix" willen vormen. Het specifieke doel van deze aanvraag is het opstarten van een nieuw OZR-projekt (4 jaar). Wij vragen 600 kf per jaar als werkingskrediet. Wij vragen geen uitrusting gezien de meeste toestellen samen met de "Leverfibrosegroep" zullen gebruikt worden. Deze kredietaanvraag loopt parallel met een aanvraag voor een Krediet aan Navorsers bij het NFWO (D. De Craemer, 500 KF gedurende 3 jaar) en een aanvraag voor een Onderzoeksprojekt (Geerts, Van den Branden, Verbeelen en Hautekeete, kf). Celbiologie en Histologie Inwendige Geneeskundige Specialiteiten Anatomie ALBERT GEERTS CHRISTIANE VAN DEN BRANDEN DIERIK VERBEELEN DIRK DE CRAEMER Globine-gekoppelde sensoren en hun rol in bacterien. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Proteïnechemie, proteoomanalyse en epigenetische signalisatie (PPES) Sylvia Dewilde Francesca Germani Globine gekoppelde sensoren en hun rol in bacterien. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Proteïnechemie, proteoomanalyse en epigenetische signalisatie (PPES) Sylvia Dewilde Francesca Germani Globally optimised classifiers for voice search queries in large data sets Afdeling ESAT - PSI Hugo Van hamme Globally optimal solutions for detected train conflicts Abstract: Tussen 2014 en 2016 zal de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet (Infrabel) een nieuw traffic management system (TMS) implementeren. Dit bevat een commerciële softwaretool die potentiële conflicten op de spoorweginfrastructuur detecteert voor ze optreden. Het TMS zal voortdurend alle treinposities bijwerken en melden wanneer een conflict tussen treinen kan worden verwacht. Een conflict betekent dat twee treinen,op hetzelfde moment, hetzelfde deel van de infrastructuur (een wissel, een perron of een spoor) gebruiken en wordt veroorzaakt door een vertraging van minstens één van de treinen. Eens een conflict wordt gemeld, zullen de regionale infrastructuurbeheerders een geschikte oplossing zoeken. Dit is een uiterst moeilijke taak omdat de meeste wijzigingen op hun beurt leiden tot nieuwe conflicten die moeten worden behandeld. Zelfs voor een ervaren dispatcher is het zeer moeilijk of onmogelijk om de impactvan een bepaalde verandering op de rest van de treinen en de prest Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Pieter Vansteenwegen Tim Ameye Globally optimal solutions for detected train conflicts Abstract: Globaal optimaleoplossing voor gedetecteerde treinconflictentussen 2014 en 2016 zal de Belgischespoorinfrastructuurbeheerder een nieuw traffic management systeem(tms)installeren, dat een commerciële software omvat dat potentiëleconflicten ophet spoornetwerk detecteert alvorens ze plaatsvinden. Het TMS-systeem zalcontinu alle treinposities updaten en mogelijke conflicten in de nabijetoekomst bekendmaken. Een conflict is een situatie waarbij twee treinenhetzelfde deel van een spoorinfrastructuur (bv. een sein, een platform of eenspoor) op hetzelfde moment gebruiken, wat leidt tot een vertraging van op zijnminst één van de treinen. Eenmaal dat een conflict bekendgemaakt is, moeten dedispatchers van de plaatselijke infrastructuurmanager beginnen na te denkenover een gepaste oplossing. Dit is een extreem moeilijke taak omdat anderedelen van de infrastructuur reeds tot andere treinen kunnen toegewezen zijn,wat mogelijk kan leiden tot nieuwe conflicten. Zelfs voor een ervarendispatcher is het

8 Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Pieter Vansteenwegen Sofie Van Thielen Global Justice and Global Democracy. Abstract: The research will focus on the nature of political representation in global governance. It will attempt to supplant the largely procedural global justice debate with democratic norms, utilizing substantive notions of political representation. OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie Jan Wouters Helder De Schutter Haye Hazenberg Globalisering van het recht. Abstract: Het onderzoeksvoorstel heeft betrekking op de impact van globalisatie op het concept recht vanuit het perspectief van de algemene rechtstheorie en de rechtsfilosofie. De studie houdt o.m. ook een onderzoek in naar de aard van recht ("nature of law"; "Wissenschaftlichkeit of the discipline"). Wettelijke normen en formele karakteristieken evolueren in het licht van de sociale, economische en politieke veranderingen die teweeggebracht worden door globalisatie. Het tweede luik betreft het verklarend kader. Enerzijds is er het gegeven van het wettelijk, institutioneel en normatief kader, en anderzijds de praktijk van de rechtsspraak. Onenigheid omtrent substantiële principes die aan de grondslag liggen van de praktijk van de rechtsspraak komt meer algemeen voor in globale contexten. Hierbij primeren overwegingen (balancing) op deductie (legal reasoning). Deel drie betreft de toepassingen op het vlak van mensenrechten en ECHR, internationaal handelsrecht, en toepassingen op het vlak van milieukwesties en armoede. Overheid en Recht Georgios Pavlakos Globalisering, regionalisering en sociaal-economische ongelijkheid (GRESI). Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Internationale economie, internationaal management en diplomatie Management Marketing Ludo Cuyvers Patrick De Pelsmacker Globalisering, Multi-level Governance en Federalisme in het Octrooirecht: Een Vergelijkende Analyse van de Octrooihervormingen in Europa, de VS en Japan Abstract: In Europa, de VS en Japan hebben hervormingen geleid tot een fundamentele aanpassing van het octrooisysteem en de introductie van nieuwe instellingen. Er bestaan significante verschillen en overeenkomsten aangaande de doelstellingen, de hervormingsprocessen en de institutionele aanpassingen in de drie jurisdicties. Een gedetailleerde, vergelijkende analyse op basis van een "governance" perspectief zal belangrijke nieuwe inzichten verschaffen. Overheid en Recht Esther van Zimmeren Globalisering, de staat en het wereldsysteem: Veranderen de regels van het ontwikkelingspel? Abstract: Onder globalisering wordt algemeen verstaan dat de interdependentie en interpenetratie van landen en streken toeneemt, en dit op ganse waaier van domeinen: economisch, politiek, sociaal, cultureel, enz. De vragen die hierbij rijzen zijn: 1) hoe beïnvloedt de globalisering de structuur van het wereldsysteem en 2) hoe beïnvloedt de globalisering de ontwikkelingskansen van landen. Vakgroep Sociologie Ronan Van Rossem Globalisering, arbeidsonzekerheid en gezinsvorming. Abstract: Onderzoekskader en probleemstelling Waar "industrialisering" en "modernisering" belangrijke trefwoorden waren om maatschappelijke veranderingen in het Westen in de 19de en een groot deel van de 20ste eeuw te beschrijven, lijkt "globalisering" het trefwoord voor sociale verandering sinds het einde van de 20ste eeuw. Omdat dit concept te pas en te onpas in de mond genomen wordt, is een eenduidige definitie geen overbodige luxe. Blossfeld e.a. (2005) stellen dat dit begrip vier met elkaar verweven, structurele verschuivingen samenvat, nl. (1) de internationalisering van de markten en de afbrokkeling van nationale grenzen, (2) de intensifiëring van concurrentie d.m.v. deregulering, privatisering en liberalisering, (3) de toegenomen verspreiding van kennis o.i.v. nieuwe communicatietechnologieën en (4) een toegenomen belang van het marktmechanisme dat sterk afhankelijk is van toevallige 'shocks' ergens ter wereld. Hoewel globalisering zich het meest expliciet in de publieke sfeer manifesteert, staan de vermelde verschuivingen niet los van veranderingen in de private sfeer. Ook in die private sfeer is de voorbije decennia heel wat veranderd. Het Westen werd de voorbije decennia onder meer gekenmerkt door een forse toename van het ongehuwd samenwonen, historisch lage vruchtbaarheidscijfers, uitstel van ouderschap en nooit eerder geziene niveaus van echtscheiding. Deze evoluties werden door Lesthaeghe en Van de Kaa (1986) ondergebracht onder de noemer 'de tweede demografische transitie'. Deze transitie startte ruwweg al in de jaren 1960 maar er zijn aanwijzingen dat globalisering tegenwoordig een aantal van de genoemde tendensen in het gezinsleven versterkt

9 (Blossfeld e.a., 2005). De focus van dit doctoraatsproject ligt precies op de verbanden tussen globalisering en hedendaagse processen van gezinsvorming. Op welke manier beïnvloedt globalisering individuele beslissingen m.b.t. samenwonen, huwen en het krijgen van kinderen? Globalisering, het levensloopperspectief en gezinsvorming Het levensloopperspectief heeft zich de laatste jaren in het gezinsonderzoek een welverdiende plaats toegeëigend. Dit perspectief heeft aandacht voor het dynamische karakter van de levensloop, voor de invloed van macroprocessen en voor de koppeling tussen trajecten binnen verschillende levensferen (Kalmijn, 2003). Een individu is immers niet enkel partner, echtgenoot/echtgenote of ouder (in de private sfeer) maar combineert deze rollen vaak met rollen in de publieke sfeer. Veranderingen op vlak van gezinsvorming worden in het wetenschappelijke debat dan ook niet zelden in verband gebracht met veranderingen op vlak van arbeid. Zowel de theoretische als de empirische focus ligt daarbij vooral op de combinatie van beroepsarbeid en moederschap (zie o.a. Sobotka, 2004). Van recentere datum is de aandacht voor de invloed van globalisering op gezinsvorming (zie o.a. Blossfeld e.a., 2005; Sobotka, 2004). Blossfeld e.a.(2005) argumenteren dat 'onzekerheid' één van de kernbegrippen is die globalisering als macroproces koppelt aan de manier waarop jongvolwassenen vandaag de dag hun levensloop inkleuren (Blossfeld e.a. 2005, p.2; Sobotka, 2004, p.20). De geschetste mechanismen creëren namelijk een aanzienlijke mate van structurele onzekerheid die op haar beurt een belangrijke impact heeft op de toekomstplannen en -visies van jonge mannen en vrouwen. Het concept 'onzekerheid' wordt door Blossfeld e.a. (2005, pp.18-19; Sobotka, 2004, p.20) theoretisch en empirisch verder uitgediept door een onderscheid te maken tussen economische onzekerheid, temporele onzekerheid en onzekerheid m.b.t. arbeidsrelaties. Blossfeld e.a. (2005, p.16) formuleren de volgende basishypothese. Door de toegenomen onzekerheid is het vandaag de dag moeilijker om weloverwogen, rationele keuzes te maken. Dit draag ertoe bij dat jongvolwassenen beslissingen op de lange baan schuiven die een langdurig engagement met zich meebrengen, zoals trouwen en (vooral) het krijgen van kinderen. In de plaats daarvan kiezen zij voor meer vrijblijvende alternatieven zoals het ongehuwd samenwonen. Ondanks de aantrekkelijkheid van deze hypothese wijst Sobotka (2004, p.21-22) er op dat het verband tussen onzekerheid en gezinsvorming erg complex is. Meer bepaald moeten belangrijke genderaspecten in rekening worden gebracht. Zowel de genderopvattingen op macroniveau als deze op microniveau spelen wellicht een intermediaire rol in het verband tussen onzekerheid en gezinsvorming. Eveneens mag de rol van zogenaamde 'institutionele filters' (Blossfeld e.a., 2005, p.6) niet uit het oog verloren worden. Met deze term wordt bedoeld dat het onderwijssysteem, de geïnstitutionaliseerde arbeidsrelaties, het welvaartsregime en het gezinsbeleid van een bepaald land een intermediaire rol spelen. Meer onderzoek naar de complexe relatie tussen (de verschillende vormen van) onzekerheid en beslissingen i.v.m. gezinsvorming en de rol van gender en zogenaamde 'institutionele filters' daarin is dan ook noodzakelijk (Sobotka, 2004, p.22). Onderzoeksvragen Dit doctoraatsproject komt tegemoet aan deze oproep en gaat meer specifiek in op de rol van de flexibilisering en 'vertijdelijking' van arbeid. Dit zijn deelaspecten van globalisering waarmee vele Westerse landen het hoofd boven water trachten te houden in een steeds globalere concurrentiemarkt. Ook in Vlaanderen neemt het aandeel tijdelijke werknemers (met contract van bepaalde duur of tewerkgesteld als uitzendkracht) sinds de tweede helft van de jaren 1990 stelselmatig toe. Levenslange werkzekerheid bij één werkgever komt steeds meer op de helling te staan. Gevolg van deze flexibilisering en vertijdelijking van arbeidsrelaties is een toename van het fenomeen van jobonzekerheid. De Witte (2006, p.252) definieert dit als 'de bezorgdheid over het voortbestaan van de huidige arbeidsplaats'. In termen van Blossfeld e.a. (2005) verenigt jobonzekerheid zowel economische als temporele onzekerheid in zich. Onderzoek wijst uit dat de mate van jobonzekerheid correleert met een aantal sociaal-demografische (bv. opleiding en sociale klasse) en psychologische karakteristieken maar ook samenhangt met structurele maatschappelijke factoren (bv. werkloosheidsgraad) (De Witte, 2006, p ). De Witte wijst erop dat jobonzekerheid niet alleen negatieve gevolgen heeft voor het werkgerelateerde welzijn van de werknemer maar ook voor zijn of haar algemene welbevinden. Bovendien kan verwacht worden dat, uitgaande van het levensloopperspectief en het theoretisch kader dat Blossfeld e.a. vooropstellen, mannen en vrouwen hun gepercipieerde jobonzekerheid mee in beschouwing nemen in beslissingen m.b.t. gezinsvorming. Enerzijds heeft jobonzekerheid immers belangrijke gevolgen voor de financiële zekerheid en stabiliteit van jonge mensen, in het bijzonder voor lageropgeleiden (economische onzekerheid). Anderzijds heeft jobonzekerheid een effect op de tijdshorizon waarbinnen jonge mensen hun toekomst plannen en engagementen aangaan (temporele onzekerheid). Beide vormen van onzekerheid worden meer dan eens in verband gebracht met de timing van uit huis gaan, samenwonen, huwen en de komst van kinderen. Samengevat luiden de onderzoeksvragen van dit doctoraatsproject als volgt. Hoe beïnvloeden flexibele en tijdelijke arbeidsvormen beslissingen m.b.t. uit huis gaan, samenwonen, huwen en de stap naar het ouderschap? Welke rol speelt het fenomeen 'jobonzekerheid' daarin? Is dit verband verschillend voor mannen en vrouwen? Op welke manier beïnvloeden 'institutionele filters' de relatie tussen enerzijds flexibele en tijdelijke arbeidsvormen en jobonzekerheid en anderzijds tussen jobonzekerheid en gezinsvorming? Sociaal Onderzoek Jan VAN BAVEL Global identification methods for linear parameter varying (LPV) systems Abstract: The identification of linear parameter-varying (LPV) models remains a challenging problem, even though it has received a lot of attention in recent years. In the literature, typically two different approaches can bedistinguished in LPV identification: local and global. The local identification techniques assume that linear time-invariant (LTI) models of the system can be identified for different fixed operating conditions or values of the scheduling parameter. Then, in a second step, these LTI models are interpolated to obtain the parameter dependent model. The globalmodeling techniques rely on data obtained from an experiment where the system is excited while the scheduling parameters or operating conditions are constantly changing. This research project focusses on the development and validation of global identification methods for linear parameter varying systems, including model structure selection, optimal experiment design, development of efficient and numerically reliable parame Afdeling PMA Jan Swevers Goele Pipeleers Dora Turk Global governance vs global government: democratie op wereldschaal en de G20. Instituut voor Internationaal Recht Jan Wouters Global governance and democratic government: the case of the elaboration and implementation of a post-2012 climate change regime Leuvens Centr. Global Governance Studies

10 Hans Bruyninckx Emilie Bécault Global Governance and Democratic Government. Abstract: In the aftermath of the recent financialmic and food crises, experts and political leaders have called for both epth reflection on, and a comprehensive reform of global governance insts with regard to their status as agencies of 'democratic government'. Inhe emergence of global governance deeply affects the democratic governmeework as it was originallyconceived of and developed within the classicon-state, and also imposesa reflection on the very meaning of democracyonsortium therefore aspires to develop a new paradigm for democraticlobal governance.the first research objective of the researcamme is to assess the architecture, practices and processes of global goe from a democratic theoryperspective. Throughout the programme, analys focus on following key areas of global governance and selected cases: (al environmental governance (case: the elaboration and implementation of-kyoto climate change regime), (ii) peace and security (case: the functind legitimacy of the UN Security Council an Instituut voor Internationaal Recht Geert Van Calster Jan Wouters Antoon Braeckman Timmy Heysse Hans Bruyninckx Christophe Crombez Helder De Schutter Global food supply chains and development: the case of rice exports from Benin Afdeling Bio-economie Miet Maertens Katrien Vande Velde Global exosomes biomarker. Abstract: Ontwikkeling van nieuwe biomerkers voor prostaatkanker op basis van exosoom-analyse van urine- en serumstalen. Labo voor Lipidenmetabolisme en Kanker Johannes Swinnen Globale vormkarakterisatie van 3D-oppervlakken. Abstract: Vormkarakterisatie is een probleem dat veelvuldig opduikt in ingenieurstoepassingen en computervisie. Men kan de rand van een object karakteriseren of de regio die het omvat. Die karakterisatie kan via verschillende metrieken, zoals daar zijn: oppervlakte, omtrek, compactheid etc. In dit project onderzoeken we echter karakterisatie door ontwikkeling in eigenfuncties. Voor deze ontwikkeling gebruiken we Fourier-analyse en wavelets, ook onderzoeken we de voor- en nadelen van deze technieken. Opdat we een vorm kunnen ontbinden in eigenfuncties moeten we die vorm voorstellen als een functie op een eenvoudig basisdomein, zoals het vlak of de sfeer. Het opstellen van zulk een functie noemt men parameterisatie en is een hot onderzoekstopic. In dit project is het de bedoeling efficiente en robuuste algoritmes te ontwikkelen die het mogelijk maken om willekeurige objecten te parameteriseren. De toepassingen, van de te ontwikkelen technieken in het project, zijn ruim. Gaande van computer graphics (texturen, morfen) tot de medische wereld (registratie, vormverandering van hersenstructuren). Emerging computational techniques (ECT) Brigitte Verdonk Jan Sijbers Toon Huysmans Globale vormkarakterisatie van 3D-oppervlakken. Abstract: Vormkarakterisatie is een probleem dat veelvuldig opduikt in ingenieurstoepassingen en computervisie. Men kan de rand van een object karakteriseren of de regio die het omvat. Die karakterisatie kan via verschillende metrieken, zoals daar zijn: oppervlakte, omtrek, compactheid etc. In dit project onderzoeken we echter karakterisatie door ontwikkeling in eigenfuncties. Voor deze ontwikkeling gebruiken we Fourier-analyse en wavelets, ook onderzoeken we de voor- en nadelen van deze technieken. Opdat we een vorm kunnen ontbinden in eigenfuncties moeten we die vorm voorstellen als een functie op een eenvoudig basisdomein, zoals het vlak of de sfeer. Het opstellen van zulk een functie noemt men parameterisatie en is een hot onderzoekstopic. In dit project is het de bedoeling efficiente en robuuste algoritmes te ontwikkelen die het mogelijk maken om willekeurige objecten te parameteriseren. De toepassingen, van de te ontwikkelen technieken in het project, zijn ruim. Gaande van computer graphics (texturen, morfen) tot de medische wereld (registratie, vormverandering van hersenstructuren). Emerging computational techniques (ECT) Brigitte Verdonk Jan Sijbers Toon Huysmans Globale soortenstructuur, kolonisatie-extinctie dynamieken en adaptieve radiatie van de kosmopoliete diatomeeën clade Pinnularia borealis.

11 Abstract: Fylogenetische data toonden aan dat morfologisch gelijkaardige vormen in het diatomeeëncomplex Pinnularia borealis overeenkomen met verschillende soorten. Een diepgaande studie zal toelaten na te gaan in welke mate ecofysiologische specialisatie gecorreleerd is met speciatie en soortverspreidingen. Analyse van lokale en regionale diversiteitspatronen in polaire regio?s zal toelaten om de bijdragen van dispersielimitaties en lokale adaptie aan de soortverspreidingen te schatten. Vakgroep Biologie Wim Vyverman Globale reële-tijd optimale controle van autonome robotsystemen en mechatronische systemen.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Abstract: Dit project concentreert zich op een klasse van systemen waaronder algemene robotsystemen bestaande uit één of meerdere samenwerkende robots, productiemachines variërend van werktuigkmachines tot snelle pick-and-place-robots, en biomedische apparaten zoals orthesen. We beschouwen systemen die opereren in een onzekere omgeving en die interageren met slechts gedeeltelijk gekende objecten en omgevingen of met mensen, hetgeen een voortdurende aanpassing en optimalisatie van hun traject vereist. Demogelijkheid van zulke systemen om hun taak on-line te wijzigen en te optimaliseren gebruikmakend van de meest recente informatie afkomstig vansensoren, prognose- en predictie-algoritmen vormt een eerste sleutelelement om te komen tot globaal optimale prestaties met betrekking tot productie-output, snelheid, nauwkeurigheid, energieverbruik en interactie met de mens. Een tweede sleutelelement is het nauwkeurig uitvoeren van de (eventueel on-line gewijzigde) optimale taak.de generieke aanpak in dit Afdeling PMA Joris De Schutter Herman Bruyninckx Jan Swevers Peter Slaets Globale rechtvaardigheid: Een beoordeling van cosmopolitanistische benaderingen in het licht van enkele &apos;realistische&apos; tegenwerpingen Abstract: Onze focus ligt op de realistische tegenwerping dat een cosmopolitanistische rechtvaardigheid utopisch is en onhaalbaar zal blijven. We zullen ingaan op de onderlinge verbondenheid tussen de verantwoordelijkheid van het individu, de rol gespeeld door staten en de aanpassingen aan de globale institutionele orde die nodig zijn om de globale rechtvaardigheid te maximaliseren. Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Sigrid Sterckx Globale informatie- en communicatieregimes en de informatiemaatschappij in Afrika. Een kritische analyse van het beleid van de WTO, Wereldbank en ITU. Abstract: De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën,ontstaan door de convergentie van telecom, computers en audiovisuele media, worden voorgesteld als de langverwachte wondermiddelen die de onderontwikkeling van het Zuiden zullen kunnnen oplossen. Ook Afrikaanse landen koesteren de hoop dat de uitbouw van een informatiematschappij, die via deze ICT's toegang zou verschaffen tot informatie en alsdus kan leiden tot kennis, een uitweg kan bieden uit de jarenlange impasse van onderontwikkeling. Internationale organisaties zoals de WTO, Wereldbank en ITU bepalen steeds meer het kader waarbinnen deze informatiemaatschappij kan ontwikkeld worden. Het globale informatie- en communicatieregime dat aldus ontstaat, houdt wienig rekening met de specifieke politieke, socio-economische en institutionele problematiek van het Afrikaanse continent. Het universele model dat vooropgesteld wordt, pleit vooral voor een liberalisering van de informatie- en communicatiemarkt. Dit model biedt geen garantie op de ontwikkeling van Afrika. Dit onderzeoksproject wil het internationaal informatie- en communicatieregime en de impact ervan op Afrika in kaart brengen, de achterliggende referentiekaders van de verschilende actoren blootleggen, an alternatieven voorstellen. Communicatiewetenschappen JEAN-CLAUDE BURGELMAN Globale evaluatie van lang bestaande psoriasisbehandelingen. Abstract: Psoriasis is een chronische huidziekte met een prevalentie van ongeveer 2%. Momenteel wordt verondersteld dat psoriasis een T-cel gemedieerde ziekte is. De meest voorkomende vorm van psoriasis kenmerkt zich klinisch met erythemateuze, geïndureerde, hyperkeratototische plaques op voornamelijk de strekzijden van de ledematen, laag lumbaal en de scalp. Driekwart van de patiënten met psoriasis kan worden geholpen met lokale behandelingen (corticosteroïden, vitamine-d derivaten, retinoïden en emollientia). Systemische therapie is voorbehouden aan degenen met ernstige psoriasis. De standaard systemische psoriasisbehandelingen zijn psoralen+ultraviolet-a (PUVA), methotrexaat, acitretine en cyclosporine. De laatste paar jaar vertaalt het verworven inzicht in de pathogenese zich in het ontwikkelen van nieuwe behandelingen. Deze behandelingen richten zich op het `selectief' moduleren dan wel inhiberen van de immunologische component van de ziekte. De eerste klinische resultaten zijn nog niet volledig bevredigend en de veiligheid op lange termijn is nog niet gekend. Daarenboven zijn deze behandelingen extreem duur in vergelijking met reeds bestaande behandelingen. Het beschikbaar komen van nieuwe behandelingen is een positieve ontwikkeling, maar zou ook een stimulatie moeten zijn om de bestaande behandelingen nader te bestuderen om de positie van de nieuwkomers te bepalen. Vandaar dat we gebruik hebben gemaakt van twee datasets (`PUVA Follow up Study' en national surveys of the Psoriasis Foundation) om zowel de naamsbekendheid, het gebruik, de tevredenheid van de patiënt en de neveneffecten van geregistreerde psoriasisbehandelingen te bestuderen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de twee datasets waarop ik mij heb gebaseerd. Translationeel pathofysiologisch onderzoek (TPR) Julien Lambert Tamarius Nijsten Globale cross-layer optimalisatie van dataverkeer over draadloze communciatiesystemen door minimalisatie van interferentie

12 Abstract: Nieuwe antennetechnieken en netwerkprotocols worden ontwikkeld voor de globale cross-layer optimalisatie van dataverkeer over draadloze communciatiesystemen door minimalisatie van interferentie. Vakgroep Informatietechnologie Ingrid Moerman Hendrik Rogier Global dual sourcing: mitigation in global supply chains. OG Productie en Logistiek Leuven Robert Boute Silvia Valeria Padilla Tinoco Global and local food chain assessment: a multidimensional performance-based approach Afdeling Bio-economie Liesbet Vranken Bernd Annaert Gliomarker - CSC Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Foundation Fournier Majoie pour l'innovation - FFMI' hebben voor het project ' Development of new diagnostic and prognosis tools for human glioblastoma cancer stem cells. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Biologie Luc LEYNS GLIMO - Geïntegreerde leeromgeving voor innoverend methodologie onderwijs Abstract: Dit project heeft geresulteerd in online beschikbare tools voor de ondersteuning van onderwijs in Onderzoeksmethoden. Een aantal tools zijn vrij beschikbaar: Pedagogiek en Orthopedagogiek Arbeids- en Organisatiepsychologie Cognitieve en Fysiologische Psychologie ARNOBIUS LIBOTTON ERIC SOETENS PETER THEUNS Marleen STRUBBE JOHAN VAN BRAAK Gliale Notch signaaltransductie en hersenhomeostase. Departement Menselijke Erfelijkheid Patrick Callaerts Jason Clements Glaucoom: top van de ijsberg? Klinisch onderzoek naar glaucoom risicofactoren in de Leuven Eye Study. Onderzoeksgroep Oogziekten Ingeborg Stalmans Peter Stalmans Glaucoom en de hersenen: een nieuwe optogenetische benadering ter bescherming van retinale ganglioncellen. Abstract: Glaucoom, een oogziekte die wereldwijd meer van 60 miljoen mensen treft, wordt gekenmerkt door het progressief afsterven van retinale ganglioncellen (RCG's) en atrofie van de optische zenuw, wat resulteert in onomkeerbare blindheid. De behandeling om de progressie van de ziekte tegen tegaan, bestaat momenteel uit het verlagen van de intraoculaire druk (IOP, intraocular pressure). Ondanks het controleren van de IOP, verliezen bepaalde patiënten toch het zicht. Het is dus belangrijk de exacte pathofysiologische processen die gepaard gaan met glaucoom te ontrafelen om zonieuwe therapieën te kunnen uitwerken.hoewel glaucoom lang beschouwd werd als een ziekte van de retina, wordt het belang van de visuele regio's in de hersenen nu meer en meer erkend. Daarom willen we de impact van chronische hypertensie op RGC-overleving/functie en

13 op de structureleveranderingen binnen de retinale doelwitregio's ontrafelen, door gebruik te maken van een nieuw microbead-geïnduceerd glaucoommodel in de muis. Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie Godelieve Moons Eline Dekeyster Glascorrosie: karakterisatie van mangaan-rijke inclusies voor en na conservatiebehandeling. Abstract: De bedoeling van het project is tot een beter begrip te komen van de fysico-chemische fenomenen die zich voordoen bij glascorrosie, in het bijzonder de processen die aanleiding geven tot de vorming van MnO2-insluitsels, welke het glas een donker, opaak uitzicht geven. Er zal microscopisch onderzoek gebeuren met behulp van optische microscopie, elektronenmicroscopie en X-straal tomografie op onbehandelde en behandelde gecorrodeerde glasfragmenten. AXES Koen Janssens GLAMUR. Afdeling Bio-economie Erik Mathijs Glabalisering van medisch, genetisch en klinisch onderzoek: Ethiek en de vraag vnaar een eerlijke verdeling van de voordelen Interfac. Centr. Biomed. Ethiek & Recht Kris Dierickx Bege Dauda GIStorical Antwerp: een micro-level data tool voor de studie van vroegere stedelijke samenlevingen, proefstudie: Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Centrum voor stadsgeschiedenis Bruno Blondé Bert De Munck Peter Stabel Hilde Greefs Tim Soens Gist Bioreactor : Netwerk biologie van stress reacties en cel flocculatie van Saccharomyces cerevisiae gekweekt in een continue bioreactor in microzwaartekracht voorwaarden Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Biochemie en Microbiologie Bart Devreese GISMO: Impulsfinanciering voor de realisatie van een dienstenarchitectuur voor uitwisseling van onderzoeksinformatie. Abstract: GISMO GISMO: Impulsfinanciering voor de realisatie van een dienstenarchitectuur voor uitwisseling van onderozkesinformatie. Vlaams ministeria van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. Directie Onderzoeksaangelegendheden Ignace Lemahieu Giordano Bruno&apos;s verbeelding: geheugenkunst tussen magie en wetenschap Abstract: Aan de hand van een studie van Giordano Bruno&apos;s geheugenkunst (die sterk beïnvloed is door zijn magische leer) wordt de unieke positie van de verbeelding in zijn filosofie belicht. Nadat Bruno&apos;s verbeelding doorheen zijn hele oeuvre besproken is, wordt ze in een ruimere wetenschapshistorische context geplaatst om zo het tussenstadium tussen de aristotelische fysica en de moderne wetenschap te illustreren en inzichtelijker te maken.

14 Vakgroep Frans Wilhelmus Verbaal Gilliams en de tekens: een onderzoek naar de weerslag van een doorgedreven verzelfstandiging van het literaire veld op de kritische representatie van de werkelijkheid in (Vlaams) verhalend proza. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden (ISLN) Kristiaan Humbeeck Filip De Ceuster "Gij viel in korrelen uiteen" : fragmentatie en modernisme in het werk van Gerrit Achterberg. Abstract: In de Nederlandse literatuurgeschiedenis van de twintigste eeuw wordt de Nederlandse dichter Gerrit Achterberg meestal beschouwd als een geïsoleerd geval, zowel op literair als op literair-sociaal vlak. Dit onderzoek zal proberen aan te tonen dat dit onterecht is. Via een onderzoek van het fragmentatiemotief in Achterbergs poëzie ' een motief dat in de meeste gevallen in verband gebracht kan worden met Achterbergs interpretatie van de moderne fysica en meerbepaald de moderne thermodynamica ' zal geprobeerd worden Achterbergs poëzie te typeren als bij uitstek modernistische poëzie. Vooral in een internationale context zijn er parallellen te vinden tussen de poëzie van Achterberg en die van andere grote modernistische dichters. Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden (ISLN) Georges Wildemeersch Pieter Van Dyck Gift ter ondersteuning van het fundamenteel onderzoek naar fragiliteit bij ouderen Abstract: De Nationale koepel van AXXON, Physical therapy in Belgium werd als onafhankelijke organisatie opgericht op 8 september 2009 uit een fusie van het Nationaal KinesitherapeutenKartel en AKB. Op 6 oktober 2009 werd de franstalige vleugel AXXON, Qualité en Kinésithérapie opgericht gevolgd door de nederlandstalige vleugel AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie op 8 oktober AXXON, Physical therapy in Belgium telt ongeveer 6000 leden, die voornamelijk lid zijn van een lokale kring. Doelstelling en visie Een dynamische en actuele visie op kinesitherapie De kinesitherapie in België wordt hoofdzakelijk aanzien als curatieve somatische zorg. Deze is bestemd voor mensen met verschillende zorggraad en zorgbehoeften, ongeacht de leeftijd en de levensfasen waarin zij zich bevinden. In tweede instantie heeft de kinesitherapie een - vandaag onvoldoende omschreven en ingevulde - taak inzake primaire en secundaire preventie. De kinesitherapeut richt zich vooral op het menselijk bewegen. Voornamelijk in een context van gezond functioneren. Hij richt zich op het herstel, het behoud en het vergroten van de kwaliteit van bewegen. Hij houdt rekening met de meest functionele aspecten van de patiënt, bevordert zijn fysische mogelijkheden, activiteiten en maatschappelijke participatie. Fragiliteit binnen Gerontologie en Geriatrie Ivan BAUTMANS Gift ter ondersteuning onderzoek Abstract: Gift ter ondersteuning onderzoek Informatica en Toegepaste Informatica THEO D'HONDT Giften Internationale MCDA-PROMETHEE workshop: onderzoek en casestudies 22 januari 2014 Abstract: Het doel van de workshop was om onderzoekers uit alle disciplines die zich bezighouden met de MCDA PROMETHEE methoden samen te brengen. De PROMETHEE methoden zijn effectief functioneel in vele onderzoeksgebieden. Het aantal onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het bestuderen van de PROMETHEE methode, verhoogt voortdurend. Deze workshop wordt georganiseerd door de VUB in samenwerking met de ULB en met de steun van ORBEL (SOGESCI-B.V.W.B.). Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management CATHY MACHARIS Giften als voorzitter Vertrouwencentrum Brussel Abstract: Giften als voorzitter Vertrouwencentrum Brussel Immunologie en Microbiologie BENJAMIN VAN CAMP GIFTEN aan de dienst voor betaling Els Marchand

15 Abstract: Arenco Pharmaceutica is een kleine onafhankelijke farmaceutische bedrijf dat een reeks van ß-artemether gebaseerd anti-malarials ontwikkeld heeft Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie JACQUELINE VERCAMMEN Giften Abstract: Gift vanwege Bastaerts G. ter ondersteuning wetenschappelijk onderzoek Toegepaste Biologische Wetenschappen HENRI DE GREVE Gift Abstract: Onderzoek naar werkingsmechanisme van complexe somatosensorische stimulatie en relaxatietherapie bij patiënten met chronische whiplash: de rol van de descenderende nociceptief inhiberende mechanismen en het autonoom zenuwstelsel Menselijke Fysiologie JO NIJS Ghent researchers on unfolded proteins in inflammatory disease (GROUP-ID) Abstract: The multidisciplinary research partnership Group-ID coordinates projects aiming at building up knowledge relating to the origins and maintenance of inflammatory reactions. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Bart Lambrecht Ghanas relative domestic peace. Role of political elites in building and keeping intrastate peace. OE LINES Arnim Langer Julia Franziska Ruppel Gezondheidspromotie van Antwerpse prostituees, overeenkomstig het convenant tussen en de Vlaamse Gemeenschap. Abstract: In werd een pilootonderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van hepatitis B vaccinatie van prostituees in het Antwerpse. Dit project gaat gepaard met een breder GVO-project over voorlichting en informatie rond SOI's, condoomgebruik, doorverwijzingsbeleid en hygiene in het algemeen. Het project wordt op grotere schaal voortgezet in 2001 en 2002 met een deel financiering vanuit om het personeelsgedeelte van het project te kunnen steunen vanuit de UIA/CEV. Epidemiologie en sociale geneeskunde Instituut voor Vaccin-en Infectieziekten (VAXINFECTIO) Pierre Van Damme Gezondheidsgedrag van volwassenen met een aangeboren hartaandoening: Evaluatie van de psychometrische eigenschappen van de Health Behavior Scale - Congenital Heart Disease (HBS-CHD) Centr. Ziekenhuis- en Verplegingswet. Philip Moons Gezondheidsenquête 65+. Abstract: Dit onderzoeksproject rond de gezondheid van ouderen in België, zal de mogelijkheden nagaan van de gegevens beschikbaar via de Nationale Gezondheidsenquête 2004 als informatiebron over de gezondheid van 65-plussers. Op basis van de beschikbare gegevens van de Nationale Gezondheidsenquête, zullen er ook voorstellen worden geformuleerd voor verder onderzoek naar deze leeftijdsgroep. Epidemiologie en sociale geneeskunde (ESOC) Maurits Vandewoude Guido Van Hal Jozef Breda Gezondheids- en Milieu Netwerk.(HENVINET)

16 Abstract: De voertaal van dit Europees project is het Engels. To protect the health of populations and individuals, policies need to integrate environmental and health issues. The aim of HENVINET is to support such informed policy making. HENVINET will review, exploit and disseminate knowledge on environmental health issues based on research and practices, for wider use by relevant stakeholders. Milieu en Samenleving (M&S) Ilse Loots Hans Keune Gezondheidseffecten van nanopartikels gebruikt in verven en coatings Abstract: Calibri;mso-ansi-language:NL-BE;mso-fareast-language:NL-BE">InleidingDe afgelopen jaren is de verf en coating industrie op zoek naar een nieuwe generatie van verven. Het gebruik van nanopartikels heeft geleid tot de ontwikkeling van verven met verbeterde antimicrobiële, brandwerende en zelfreinigende eigenschappen. Dankzij deze gunstige effecten is de verf en coating industrie één van de grootste afnemers van nanopartikels en verwacht wordt dat het gebruik ervannog verder zal toenemen in de nabije toekomst. Bij het aanbrengen en slijtage van een coating kan blootstelling aan nanopartikels niet worden uitgesloten en moeten we aandacht besteden aan de mogelijke negatieve gezondheidseffecten. Omdat nanopartikels nieuwe eigenschappen en een ongewone bioactiviteit bezitten, kunnen hun biologische effecten verschillen ten opzichte van grotere (niet-nano) partikels.doelstellingencalibri;mso-ansi-language:nl-be;mso-fareast-language:nl-be">de doelstellingen van dit onderzoeksproject waren om:ms Arb_verzek_g Peter Hoet Stijn Smulders Gezondheidseffecten van fijn stof in relatie met fysisch-chemische karakteristieken en meteorologie. (PARHEALTH - tweede fase) Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. AXES Rene Van Grieken Gezondheidseffecten van fijn stof in relatie met fysisch-chemische karakteristieken en meteorologie. (PARHEALTH) Abstract: Gezondheidseffecten van fijn stof in relatie met fysisch-chemische karakteristieken en meteorologie. (PARHEALTH) AXES Rene Van Grieken Gezondheidseffecten van de inname van plantaardige en dierlijke eiwitten en vezels Abstract: Doel is om de inname van dierlijke & plantaardige eiwitten en vezels en het verband met obesitas indicatoren in Europese en Chinese adolescenten te evalueren op basis van de HELENA-CSS* en de Chinese Health and Nutrition survey, respectievelijk. De inname zal worden vergeleken met internationale aanbevelingen en gezondheidseffecten van eiwitten en vezels in de preventie van obesitas worden onderzocht. * Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence - Cross Sectional Study Vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde Stefaan De Henauw Inge Huybrechts Gezondheidseffecten, bioaccumulatie en detoxificatie van metalen bij grote grazers. Abstract: Tijdens dit onderzoek zullen de nadelige effecten van metalen bij runderen en paarden worden bestudeerd op verschillende niveaus van biologische organisatie en zal de accumulatie en de detoxificatiecapaciteit worden bepaald. Dit zal enerzijds worden onderzocht aan de hand van de relatie tussen interne metaalgehaltes in lever, nier, long en spier, en metaalconcentraties in niet-destructieve stalen (bloed, haar en mest). Anderzijds zullen verschillende biomerkers worden gemeten in het bloed en de organen. Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE) Lieven Bervoets Saskia Roggeman Gezondheidseffecten, bioaccumulatie en detoxificatie van metalen bij grote grazers. Abstract: Tijdens dit onderzoek zullen de nadelige effecten van metalen bij runderen en paarden worden bestudeerd op verschillende niveaus van biologische organisatie en zal de accumulatie en de detoxificatiecapaciteit worden bepaald. Dit zal enerzijds worden onderzocht aan de hand van de relatie tussen interne metaalgehaltes in lever, nier, long en spier, en metaalconcentraties in niet-destructieve stalen (bloed, haar en mest). Anderzijds zullen verschillende biomerkers worden gemeten in het bloed en de organen. Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE)

17 Lieven Bervoets Saskia Roggeman Gezondheidseconomisch onderzoek en mathematische modellering van infectieziekten. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de. De promotor levert de de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Instituut voor Vaccin-en Infectieziekten (VAXINFECTIO) Samuel Coenen Pierre Van Damme Herman Goossens Philippe Beutels Gezondheidseconomische evaluatie van preventieve en zorginterventies Klinische Farmacologie & Farmacotherapie Steven Simoens Janne Schepers Gezondheidseconomische evaluatie van de rotavirusvaccinatie (RV) van zuigelingen in België. Abstract: In dit rapport wordt een model gebruikt om te begrijpen hoe we de op dit moment beschikbare orale rotavirus vaccins (Rotarix en RotaTeq ) in ons grootste voordeel kunnen gebruiken. In gezondheidseconomische evaluatie, zoals toegepast in dit rapport, wordt hetgeen het grootste voordeel is voor onze maatschappij gedefinieerd als de combinatie van interventies die leiden tot de grootste mogelijke gezondheidswinst, voor zoveel mogelijk mensen (d.i. het maximaliseren van de gezondheidswinst (hier hoofdzakelijk uitgedrukt als levensjaren en "voor kwaliteit van leven aangepaste levensjaren" of "gezonde levensjaren" (Quality Adjusted Life Year, QALY)), gegeven een beperkt budget. We hebben zowel de gepubliceerde internationale literatuur als de niet-gepubliceerde (grijze) literatuur nagekeken en bovendien een hele reeks Belgische epidemiologische en kostengegevens verzameld en geanalyseerd. Vervolgens werd een simulatiemodel ontwikkeld, dat we geparametriseerd en aangepast hebben, zoveel mogelijk aan de hand van Belgische gegevensbronnen. Hiermee werd dan gesimuleerd hoe effectief en kosteneffectief een veralgemeende vaccinatie van de Belgische zuigelingen met Rotarix en RotaTeq zou zijn. Instituut voor Vaccin-en Infectieziekten (VAXINFECTIO) Pierre Van Damme Philippe Beutels Jose Ramet gezondheidseconomische aspecten van bevolkingsonderzoeken naar kanker in Vlaanderen Abstract: 1) Een systematische review en kritische evaluatie van recente (< 3jaar) &apos;best evidence&apos; kosteneffectiviteitsstudies van bevolkingsonderzoek naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker in Europa. 2) Gezondheidseconomische evaluatie van de tijdens het voortraject van de gezondheidsconferentie voorgestelde preventiestragieën en acties om deze strategiën te realiseren, met het oog op prioritering bij het organiseren van bevolkingsonderzoek naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker in Vlaanderen. Op basis van de literatuur bijkomende doelmatige preventiestrategieën voorstellen (met inbegrip van acties om deze strategieën te realiseren) voor het organiseren van bevolkingsonderzoek naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker in Vlaanderen. Deze bijkomende preventiestrategieën worden ingepast in de prioritering vermeld onder perceel 2, deel 1. 3) Het derde perceel betreft het uitwerken van een model om de efficiëntie (doelmatigheid) van de bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker en de verschillende bijhorende preventiestrategieën uit de gezondheidsconferentie op te volgen en te evalueren. 4) Het uitwerken van een passen financieringsmodel voor de organisatie van de bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen Vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde Lieven Annemans Gezondheidseconomie. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de. De promotor levert de de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Instituut voor Vaccin-en Infectieziekten (VAXINFECTIO) Philippe Beutels Gezondheidsbevordering in kleine en middelgrote ondernemingen - oproep 89

18 Abstract: De doelstelling van dit project is een geschikt aanbod van methodieken en een stimulerende context voor een brede implementatie van gezondheidsbevorderende acties in kleine en middelgrote ondernemingen. Hierbij wordt een toolbox ontwikkeld voor de realisatie van gezondheidsbevorderende clusteractiviteiten én voor de realisatie van een gezondheidsbeleid in KMO&apos;s Vakgroep Civiele techniek Greta Van Eetvelde Gezondheid en Welzijn op de Beat (-Health Beat) Abstract: Er is een nauwe band tussen het ritme van externe informatie (bijvoorbeeld auditief ) en beweging. Dit kan worden gezien als we spontaan of bewust bewegen op de beat van de muziek (bijvoorbeeld in dans ), of wanneer we genieten van het uitvoeren van fysieke en sportieve activiteiten (bijvoorbeeld lopen of fietsen ) in combinatie met muziek. Deze neiging de beweging aan te passen aan het ritme is natuurlijk, ontwikkelt zich zeer vroegrijp, en is waarschijnlijk hard-wired in mensen, zoals blijkt uit de cognitieve en neurowetenschappen. In dit project gebruiken we dit dwingend verband tussen muziek en beweging voor het stimuleren van individuele prestaties en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn. Dit doel zal worden bereikt door het creëren van een intelligente technologische architectuur - BeatHealth. Onze architectuur zal embodied, flexibel en efficiënt ritmische stimulatie opleveren, aangepast aan vaardigheden van het individu met als doel het verbeteren of herstellen van functies van de beweging ( dwz, kinematica en fysiologische prestaties ). Dit streven is zeer multidisciplinair. De gunstige effecten van BeatHealth zal geëvalueerd worden bij patiënten met bewegingsstoornissen (bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson ) en gezonde burgers van verschillende leeftijden met matige fysieke activiteit. Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen Marc Leman Gezonde paardemelk: wetenschap of fictie? Een onderzoek naar atherosclerotische eigenschappen van paardenmelkvet Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur Vakgroep Levensmiddelen- en Agrotechnologie Gezinsvriendelijke HR-praktijken. OG Personeel en Organisatie Leuven Marijke Verbruggen Joni Delanoeije Gezinsvorming- en ontbinding als identity marker. Attitudes van jongeren in Vlaanderen in kaart gebracht OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Koenraad Matthys Graziela Dekeyser Gezinssituaties en gezinstrajecten van scheidingskinderen. Een onderzoek naar leefomstandigheden en welzijn van kinderen in nieuwsamengestelde gezinnen OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Koenraad Matthys Nele Havermans Gezinsdiagnostiek - ouderschapsbekwaamheid en gezinsbehandeling. Abstract: Evidence based screeningsprotocol uitbouwen om gezinsfunctioneren in kaart te brengen. Het doel van het screeningsinstrument is voor het hele gezin duidelijk in kaart brengen wat hun sterke kanten en moeilijkheden zijn. Om een duidelijk zicht te krijgen op het functioneren van zowel de volwassenen als van de kinderen zijn er een aantal domeinen waarover informatie verzameld moet worden: kinddomein, risico op kindermishandeling, ouderdomein, relationeel en ouderschapsdomein. Kind-, Jeugd- en Volwassenpsychiatrie (CAPRI) Dirk Deboutte Gezinsbeleid, Vrouwelijke Arbeidsparticipatie en Vruchtbaarheid: Socio-economische Verschillen in Gebruik en Effecten van Kinderopvang en Ouderschapsverlof in België. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

19 Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) Karel Neels Gezinsbeleid : impact op gezinnen van beleidsmaatregelen. Abstract: Dit project onderzoekt de mogelijkheden om een Gezins Impact Analyse in te voeren voor Vlaamse beleidsmaatregelen. Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) Dimitry Mortelmans Gezamenlijk project toegekend aan ULB-VUB: Ontwikkeling van een diagnostische test die de tuberculose-bacterie opspoort bij kinderen. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Koning Boudewijnstichting - Fonds Jeanne & Alice Van de Voorde' hebben voor het project ' Gezamenlijk project toegekend aan ULB-VUB: Development and evaluation of new diagnostic markers of tuberculosis in children. Ontwikkeling van een diagnostische test die de tuberculose-bacterie opspoort bij kinderen.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Pediatrie Inwendige Geneeskundige Specialiteiten ALAIN DUPONT ANNE MALFROOT Alexandra DREESMAN Gezamenlijk onderzoek naar de impact van de emissies van harsen op samengestelde houten panelen Universiteit Hasselt Abstract: Het ontwikkelen en begrijpen van hoe harsen reageren op de uitstoot van samengestelde houten panelen. Studie bestaat uit 3 delen: - Bestuderen en begrijpen van de chemie - Bestuderen en begrijpen van de emissies - De correlatie van de chemie en emissies Toegepaste en Analytische Chemie Instituut voor Materiaalonderzoek Robert CARLEER Peter ADRIAENSENS Gezamenlijk onderzoek door VUB (dienst Topsport en Studie) en de ULB (Ecole des Sports) naar de combinatie van studie en topsport in de hogescholen en universiteiten van het Nederlands- en Franstalig Hoger Onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewes... Abstract: Gezamenlijk onderzoek door VUB (dienst Topsport en Studie) en de ULB (Ecole des Sports) naar de combinatie van studie en topsport in de hogescholen en universiteiten van het Nederlands- en Franstalig Hoger Onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Kaderend in de uitvoering van besluit inzake Uitbouw van Sportopleidingen voor het jaar 2012, bestemd voor gemeenten die clubs of verenigingen van "categorie 6" op hun grondgebied hebben) Sportbeleid en -management PAUL WYLLEMAN Gezamenlijke optimalisering van klantensegmentatie en marketingcommunicatieacties met het oog op het maximaliseren van de klantenwaarde op lange termijn Abstract: Met dit project wensen we enerzijds te onderzoeken welke klantensegmenten geïdentificeerd kunnen worden in termen van loyaliteit. Anderzijds willen we nagaan welke efficiënte marketingcommunicatieacties dienen te worden ondernomen naar deze segmenten toe met het oog op waardemaximalisatie van de klant op lange termijn. Het vernieuwende is dat beide aspecten geïntegreerd worden in één analyse door middel van optimalisatietechnieken. Vakgroep Marketing Dirk Van den Poel Gezamenlijke ontwikkeling van internalizerend probleemgedrag in de adolescentie: Genetische en temperamentele oorsprong. OE School- en Ontwikkelingspsychologie Luc Goossens Patricia Bijttebier

20 Gezamenlijke MSF II evaluaties i.k.v. de ontwikkeling van interventies op nationaal niveau: 'Congo'. Abstract: Uitvoeren van baseline assessments, follow-up assessments en quality control in het kader van het consortiumproject "Joint MFS II Evaluations at Country level: DR Congo" (project in hoofdorde gesubsidieerd door NWO-WOTRO) Politieke economie van de Grote Meren Regio Ontwikkeling: processen, actoren en beleid Marijke Verpoorten Gezamenlijke KUL-UG-UCL-ULB aanvraag voor de ondersteuning van een humaan bio-bank project Abstract: Het project beoogt het oprichten van een humaan bio-bank netwerk onder een consortium of Belgische Universiteiten om onderzoekskansen op humane materialen te bieden. Het project omvat het bekomen van convergente standaarden voor de collectie en behandeling van weefsels en andere materialen. Het project beoogt eveneens een relationele database te ontwerpen die toelaat de klinische gegevens te correleren met de bevindingen via de bio-bank. Vakgroep Radiotherapie en Experimenteel Kankeronderzoek Wilfried De Neve Gezamenlijke kinetiek van reciproke experimenten Abstract: Wanneer de evolutie in de tijd van de concentraties bij verschillende speciaal geselecteerde chemische experimenten op een gepaste manier gecombineerd worden, verkrijgt men identiek in de tijd de evenwichtskarakteristieken van het systeem. Dit project behelst de veralgemening van gekende resultaten ter zake naar meer complexe systemen. Vakgroep Wiskundige analyse Denis Constales Gezamenlijke financiering EHB-VUB : doctoraatsbeurs van Frederik Van Mulders : "Analysis and implementation of communication and diagnostic systems in higher order automotive hybrid drivetrain systems"(communicatie aan boord van voertuigen en meettechn... Abstract: Het voorstel kadert in de ontwikkeling van een hybride testplatform, bestaande uit zowel fysische componenten (motor en vermogenomvormer) als uit "real time" gesimuleerde componenten (verbrandingsmotor/generator, voertuig, enz.). Deze aanpak wordt internationaal aangeduid als "Hardware-in-the-Loop testing" of HIL-methodologie. Op deze wijze kunnen vermogenstrategieën op een flexibele manier uitgetest worden in een semi-reële situatie. Hierbij zal eveneens gebruik gemaakt worden van een communicatiebus (bvb. CAN-bus, Controller Area Network) die de backbone vormt voor de communicatie tussen de verschillende onderdelen in de aandrijflijn van het voertuig. Deze CAN-bus kan ook extensief gebruikt worden voor data-acquisitie en simulatie. De integratie van deze communicatie- en diagnose aspecten vormt het specifieke onderwerp van het voorgestelde doctoraatsonderzoek. Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep PETER VAN DEN BOSSCHE JOERI VAN MIERLO FREDERIK VAN MULDERS Gezamelijk uitbouwen van een innovatief ecosysteem in de provincie Limburg Universiteit Hasselt Abstract: De globale doelstelling van het project 'Gezamenlijke uitbouw van een innovatief ecosysteem in de provincie Limburg' is het creëren van een klimaat waarin bedrijven en universiteit-hogescholen kunnen samenwerken zodat wederzijdse ideeën de kans krijgen om effectief door te groeien tot commercialiseerbare producten of diensten. Om dit te verwezenlijken is een holistische aanpak nodig waarin de promotoren maximaal samenwerken om commercialiseerbare initiatieven en oplossingen voor complexe problemen te ondersteunen en te begeleiden vanaf de eerste fase van productontwikkeling. Technologie Transfer UHasselt (TTU) en Innovatiecentrum Limburg (ICL) zullen daarom initiatieven ontwikkelen om een klimaat te scheppen om de wisselwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en andere actoren maximaal te benutten. Deze initiatieven situeren zich op het vlak van: 1) bekendmaking en events om de samenwerking kennisinstellingen-bedrijven te bevorderen; 2) matchmaking bedrijf-kennisinstelling; 3) begeleiding van concrete samenwerkingen; 4) creatie van nieuwe business; 5) internationalisering. Niet onderzoeksgroep gebonden projecten Elke PIESSENS Ann BIJNENS Gezamelijke uitvoering van het project Proof-of-concept voor een 'Multidisciplinair Samenwerkingsplatform' ikv KMOinnovatieproject. (fiche werd eerst opgemaakt als WDGO818) Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Healthconnect cvba' hebben voor het project ' Gezamelijke uitvoering van het project 'Multidisciplinair Samenwerkingsplatform'.

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe + Big Ideas Great STEM Katrien Strubbe (Natuur)wetenschappen: doelen 2 Natuurwetenschappen geven leerlingen een fundamenteel en duurzaam inzicht in de structuren en processen die de mens, de natuur en

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau dr. H. Knipprath ing. J. De Meester STEM Science Engineering Technology Mathematics 2

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

CYCLUS 1 (JANUARI/FEBRUARI 2016)

CYCLUS 1 (JANUARI/FEBRUARI 2016) ALGEMENE INFORMATIECYCLUS PROGRAMMA CYCLUS 1 (JANUARI/FEBRUARI 2016) DEEL I: VORMING WEEKEND 1 VAN ZATERDAG 09/01/2016 OM 08u30 TOT ZONDAG 10/01/2016 OM 18u00 WEEKEND 2 VAN ZATERDAG 23/01/2016 OM 09u00

Nadere informatie

PCA3. www.urologischcentrum.be

PCA3. www.urologischcentrum.be PCA3 www.urologischcentrum.be De PCA3 test, een eenvoudige urinetest die kan helpen bij de diagnose van prostaatkanker en de keuze van therapie. Over prostaatkanker Prostaatkanker is één van de meest voorkomende

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting. Acknowledgements Curriculum Vitae

Nederlandse Samenvatting. Acknowledgements Curriculum Vitae Nederlandse Samenvatting Acknowledgements Curriculum Vitae 109 109 110 110 Nederlandse samenvatting Kwaadaardige aandoeningen in de lever zijn onder te verdelen in primaire en secundaire tumoren. Secundaire

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

Ontwikkeling van genezende medicijnen tegen ouderdomsgerelateerde ziekten. Ad W. van Gorp, oprichter en CEO

Ontwikkeling van genezende medicijnen tegen ouderdomsgerelateerde ziekten. Ad W. van Gorp, oprichter en CEO Ontwikkeling van genezende medicijnen tegen ouderdomsgerelateerde ziekten Ad W. van Gorp, oprichter en CEO Agenda 1. Historie 2. Strategie 3. Projecten 10/28/2013 2 Historie Spin off bedrijf van het Hubrecht

Nadere informatie

( Verantwoord ) Beleidsvoerend Vermogen

( Verantwoord ) Beleidsvoerend Vermogen ( Verantwoord ) Beleidsvoerend Vermogen Herman Siebens SOK - Beveren-Waas 10 / 12 / 2010 Er verandert heel wat meer met minder! toenemende druk richting autonomie openheid naar de maatschappelijke omgeving

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. Inleiding

Nederlandse samenvatting. Inleiding Nederlandse samenvatting 157 Inleiding Het immuunsysteem (afweersysteem) is een systeem in het lichaam dat werkt om infecties en ziekten af te weren. Het Latijnse woord immunis betekent vrijgesteld, een

Nadere informatie

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 SOC Maakindustrie & Made Different Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 Agoria: federatie van de technologische industrie 1.700 ondernemingen 10 domeinen Information and Communication

Nadere informatie

The Governance of Adaptation to Climate Change

The Governance of Adaptation to Climate Change The Governance of Adaptation to Climate Change Consortium governance of climate adaptation Samenstelling consortium Wageningen Universiteit Vrije Universiteit Erasmus Universiteit Universiteit Utrecht

Nadere informatie

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap STEM Visietekst van het GO! 28 november 2016 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 2 Samenvatting In de beleidsnota 2014-2019 stelt Vlaams minister van Onderwijs de ambitie om leerlingen warmer te maken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Recht. Alternatieven voor recht

Hoofdstuk 1: Recht. Alternatieven voor recht Hoofdstuk 1: Recht Alternatieven voor recht Recht is zoals al gezegd een instrument om de maatschappij te ordenen. Alles is recht, kan een bepaalde houding zijn (die dan nog eens intrinsiek op alles toepasbaar

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

2. In functie van implementatie van onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding

2. In functie van implementatie van onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding Gebruikswijzer P- Reviews: Hoe kunnen de Reviews op een nuttige manier geïntegreerd worden in de lerarenopleiding? In deze gebruikswijzer bekijken we eerst een aantal mogelijkheden tot implementatie van

Nadere informatie

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) De verschillende betekenissen van ongehuwd samenwonen in Europa: Een studie naar verschillen tussen samenwoners in hun opvattingen, plannen en gedrag. In de

Nadere informatie

De geestelijke gezondheidszorg als complex adaptief systeem. Anja Declercq

De geestelijke gezondheidszorg als complex adaptief systeem. Anja Declercq De geestelijke gezondheidszorg als complex adaptief systeem Anja Declercq Inhoud 1. Wat zijn complexe adaptieve systemen? 2. Waarom zou dat toepasbaar zijn op de geestelijke gezondheidszorg? 2 Chaos en

Nadere informatie

Ronde tafel Nucleaire Geneeskunde Brussel, 27 november 2009

Ronde tafel Nucleaire Geneeskunde Brussel, 27 november 2009 Ronde tafel Nucleaire Geneeskunde Brussel, 27 november 2009 Herziening van de regelgeving omtrent de geneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen : FANC aanpak vanuit samenwerking Patrick Smeesters

Nadere informatie

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde.

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. WIE? WAT? WAAROM? HUMANE wetenschappen Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. HUM WET IS HET IETS VOOR MIJ? HUMANE WETENSCHAPPEN VISIE Van leerlingen Humane wetenschappen

Nadere informatie

Morele Ontwikkeling van Jongeren. Hanze Jeugdlezing 2012

Morele Ontwikkeling van Jongeren. Hanze Jeugdlezing 2012 Morele Ontwikkeling van Jongeren Hanze Jeugdlezing 2012 Wiel Veugelers Universiteit voor Humanistiek Universiteit van Amsterdam Opbouw verhaal Wat is morele ontwikkeling? Wat leert onderzoek over morele

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Wereldwijd zijn meer dan 3 miljard mensen afhankelijk van biomassa brandstoffen zoals hout en houtskool om in hun dagelijkse energie behoefte te voorzien. Het gebruik van deze

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

DUTCH SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING

DUTCH SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING DUTCH SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING Dutch Summary / Nederlandse Samenvatting Sinds de ontdekking van de ADAM eiwitfamilie, twee decennia geleden, heeft het ADAM onderzoek zich voornamelijk gericht op

Nadere informatie

Gezondheidsverwachting volgens socio-economische gradiënt in België Samenvatting. Samenvatting

Gezondheidsverwachting volgens socio-economische gradiënt in België Samenvatting. Samenvatting Verschillende internationale studies toonden socio-economische verschillen in gezondheid aan, zowel in mortaliteit als morbiditeit. In bepaalde westerse landen bleek dat, ondanks de toegenomen welvaart,

Nadere informatie

R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R

R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R 1 R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO Inhoud VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN Inleiding quiz Situering HW binnen SO Specifieke vakken binnen HW Lessentabel Profiel leerlingen Vervolgopleidingen Jaarplan Ruben Delafontaine Inleiding quiz Surf

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

onderzoek in transitie?

onderzoek in transitie? Transitieonderzoek: onderzoek in transitie? Erik Paredis (UGent) Yves De Weerdt (VITO) Frank Nevens (VITO) Opstartworkshop INTRAP 31 mei 2012, Leuven www.steunpunttrado.be Opbouw 1. De uitdagingen waarvoor

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Employer brand what s in a name? Verschillende definities The image of the organization as a great place to work in the minds

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Algemene Samenvatting

Algemene Samenvatting Algemene Samenvatting e vitamine metaboliet 1,25-dihydroxyvitamine ( ) speelt een sleutelrol bij het handhaven van de calcium homeostase door middel van effecten op de darm, het bot en de nier. e metaboliet

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Introductie Wat zijn T cellen? T cellen zijn witte bloedcellen die een cruciale rol spelen bij het beschermen tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën. Dit doen zij door middel van

Nadere informatie

RECHT EN SAMENLEVING ANDERS BEKEKEN

RECHT EN SAMENLEVING ANDERS BEKEKEN Wim Weymans RECHT EN SAMENLEVING ANDERS BEKEKEN Filosofische perspectieven Recht en samenleving anders bekeken Filosofische perspectieven Wim Weymans Acco Leuven / Den Haag Verantwoording 13 Inleiding 17

Nadere informatie

Immuunreactie tegen virussen

Immuunreactie tegen virussen Samenvatting Gedurende de laatste eeuwen hebben wereldwijde uitbraken van virussen zoals pokken, influenza en HIV vele levens gekost. Echter, vooral in de westerse wereld zijn de hoge sterftecijfers en

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Nieuwe media. Ander onderwijs?

Nieuwe media. Ander onderwijs? Nieuwe media. Ander onderwijs? Joke Voogt Typ hier de footer 1 Wij streven ernaar dat over vijf tot tien jaar alle leerlingen voor hun toekomstig beroep, voor het deelnemen aan het maatschappelijk leven

Nadere informatie

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen www.jpi oceans.eu OVERZICHT Terrein Governance Operationeel maken Strategic Research and Innovation Agenda Belgische deelname en interesse Outlook SRIA

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

Naar een INCLUSIEVE arbeidsmarkt Werkzekerheid: Van Werk Naar Werk

Naar een INCLUSIEVE arbeidsmarkt Werkzekerheid: Van Werk Naar Werk Naar een INCLUSIEVE arbeidsmarkt Werkzekerheid: Van Werk Naar Werk OVAL ledenbijeenkomst 6 juni 2017 Green Village, Nieuwegein Dr. Irmgard Borghouts van de Pas i.borghoutsvdpas@uvt.nl borghouts01 Introductie

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch Tewerkstellingsbeleid. Onbekend maakt onbemind?

Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch Tewerkstellingsbeleid. Onbekend maakt onbemind? Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch Tewerkstellingsbeleid Onbekend maakt onbemind? Rika Verpoorten, Mieke Beckers, Gert Verschraegen Centrum voor Sociologisch Onderzoek, K.U.Leuven Dag van de Sociologie,

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Introductie tot atherosclerose Cardiovasculaire aandoeningen zijn nog steeds de meest voorkomende als alle vormen van cardiovasculaire aandoeningen konden worden verholpen bekendste

Nadere informatie

SAMEN ME VAT A T T I T N I G

SAMEN ME VAT A T T I T N I G SAMENVATTING 186 Inleiding Het renine-angiotensine-aldosteron-systeem (RAAS) is een hormonaal systeem dat in belangrijke mate betrokken is bij de regulatie van bloeddruk en nierfunctie. Het RAAS is een

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015245 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project De rol van Nucleaire Hormoon Receptoren in de regulatie van het glucose- en lipidemetabolisme en de ontwikkeling van type

Nadere informatie

Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven

Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven Overzicht Stylized Facts Theoretisch kader Sterke en zwakke sectoren in Vlaanderen? De supersterren van de Vlaamse economie

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer

Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer Introductie onderzoeksproject De ziekte van Alzheimer De ziekte van Alzheimer is een neurologische aandoening en is de meest voorkomende vorm van dementie.

Nadere informatie

Inhoud. De indirecte optelstrategie als handige strategie voor aftrekopgaven in het getaldomein tot 100

Inhoud. De indirecte optelstrategie als handige strategie voor aftrekopgaven in het getaldomein tot 100 De indirecte optelstrategie als handige strategie voor aftrekopgaven in het getaldomein tot 100 Greet Peters 1,*, Joke Torbeyns 1,2, Bert De Smedt 3, Pol Ghesquière 3, & Lieven Verschaffel 1 1 Centrum

Nadere informatie

Onderzoek naar vrijwilligerswerk in de sport voor jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties. Kansen tot ontwikkeling?

Onderzoek naar vrijwilligerswerk in de sport voor jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties. Kansen tot ontwikkeling? Onderzoek naar vrijwilligerswerk in de sport voor jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties. Kansen tot ontwikkeling? Doctoraatproefschrift Evi Buelens, onderzoeksgroep Sport & Society,

Nadere informatie

Modellen, modellen, modellen. Henk Schuttelaars

Modellen, modellen, modellen. Henk Schuttelaars Modellen, modellen, modellen Henk Schuttelaars Modellen, modellen, modellen Wat gebeurt er in hydro- en morfodynamische modelstudies en hoe zijn de resultaten te interpreteren? Henk Schuttelaars Hier is

Nadere informatie

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? Resultaten van het SONAR onderzoeksprogramma 24 april 2008 SONAR ( 1998) Studiegroep van Onderwijs naar Arbeidsmarkt Interuniversitair

Nadere informatie

Technologie als nieuwe wetenschap Lezing voor KIVI-NIRIA sectie Filosofie en technologie

Technologie als nieuwe wetenschap Lezing voor KIVI-NIRIA sectie Filosofie en technologie Technologie als nieuwe wetenschap Lezing voor KIVI-NIRIA sectie Filosofie en technologie Barend van van der der Meulen 11 KiviNiria Rathenaulezingen Rathenau Institute: Introductie Missie Improve public

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

CHAPTER 10. Nederlandse samenvatting

CHAPTER 10. Nederlandse samenvatting CHAPTER 10 Nederlandse samenvatting Om uit te groeien tot een kwaadaardige tumor met uitzaaiïngen moeten kankercellen een aantal karakteristieken verwerven. Eén daarvan is het vermogen om angiogenese,

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Scholing voor oudere werknemers: literatuuroverzicht en kosten-baten analyse

Scholing voor oudere werknemers: literatuuroverzicht en kosten-baten analyse Scholing voor oudere werknemers: literatuuroverzicht en kosten-baten analyse Wim Groot & Henriette Maassen van den Brink In samenwerking met Annelies Notenboom, Karin Douma en Tom Everhardt, APE Den Haag

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Feiten New York 13 december 2006 Verdrag + Optioneel Protocol (rechtsbescherming)

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22544 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22544 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22544 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Speksnijder, Niels Title: Determinants of psychosis vulnerability : focus on MEF2

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

Zoals gezegd kent de monetaire manier van armoedemeting conceptuele en methodologische bezwaren en is de ontwikkeling van multidimensionele

Zoals gezegd kent de monetaire manier van armoedemeting conceptuele en methodologische bezwaren en is de ontwikkeling van multidimensionele 1 Samenvatting Kinderarmoede is een ongewenst, en voor velen, onaanvaardbaar fenomeen. De redenen hiervoor zijn enerzijds gerelateerd aan het intrinsieke belang van welzijn voor kinderen in het hier en

Nadere informatie

Politieke legitimiteit

Politieke legitimiteit Politieke legitimiteit Op het snijvlak van wetenschap en samenleving Geerten Waling De Responsieve Rechtsstaat, 22 september 2016 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Routeplanner Even voorstellen Wat is

Nadere informatie

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Industrie in Vlaanderen blijft belangrijk 40 % Vlaamse toegevoegde waarde (15% BBP) 70 % O&O uitgaven 80 % Vlaamse export

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Inhoud Deel I Wat is sociologie? Sociologie, een eerste omschrijving Sociologie als wetenschap Weerstanden tegen sociologie

Inhoud Deel I Wat is sociologie? Sociologie, een eerste omschrijving Sociologie als wetenschap Weerstanden tegen sociologie Inhoud I Deel I 1 Wat is sociologie?.... 3 1.1 Sociologie, een eerste omschrijving.... 4 1.2 Sociologie als wetenschap... 6 1.3 Weerstanden tegen sociologie.... 8 1.4 Sociologie en verpleegkunde... 9 1.5

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Cover Page. Author: Slieker, Roderick Title: Charting the dynamic methylome across the human lifespan Issue Date:

Cover Page. Author: Slieker, Roderick Title: Charting the dynamic methylome across the human lifespan Issue Date: Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/45888 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Slieker, Roderick Title: Charting the dynamic methylome across the human lifespan

Nadere informatie

157 De ontdekking van de natuurlijke aanwezigheid van antisense oligonucleotiden in eukaryote cellen, die de expressie van specifieke eiwitten kunnen reguleren, heeft in de afgelopen tientallen jaren gezorgd

Nadere informatie

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden Onderwijs voor de 21 ste eeuw Kris Van den Branden Is ons onderwijs nog mee met de tijd? Met de deur in huis De wereld is drastisch veranderd, de school niet. En dus falen onze scholen niet. Ze zijn gewoon

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Inleiding...1. 2. De Europese integratieparadox...11

Inhoudstafel. 1. Inleiding...1. 2. De Europese integratieparadox...11 Inhoudstafel 1. Inleiding.............................................................1 1.1. Probleemstelling........................................................1 1.2. Onderzoeksopzet.......................................................3

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Veerkrachtconcepten voor bioproductieve ruimte Frederik Lerouge, KU Leuven

Veerkrachtconcepten voor bioproductieve ruimte Frederik Lerouge, KU Leuven Veerkrachtconcepten voor bioproductieve ruimte Frederik Lerouge, KU Leuven Veerkracht van sociaal-ecologische systemen Sociaal-ecologisch systeem (SES) (o.a. Glaser et al 2008): bio-geo-fysische eenheid

Nadere informatie

in de route kunnen activeren. Een groep van enzymen die ook deel uitmaken van deze cascade zijn de mitogen-activated protein kinases (MAP kinases).

in de route kunnen activeren. Een groep van enzymen die ook deel uitmaken van deze cascade zijn de mitogen-activated protein kinases (MAP kinases). Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie tot de immuunresponsen die worden opgewekt door helminthen; wormen, waarvan de meeste soorten parasitair zijn. Twee typen zijn te onderscheiden:

Nadere informatie

HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke. transitie. lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT

HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke. transitie. lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke transitie lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Ad Nagelkerke en Willem

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid Jill Nelissen Doctoranda Onderzoeksgroep Personeel en Organisatie, KU Leuven Doctoraatsproject over het thema Employability

Nadere informatie