Aan het werk met ICT in het academisch onderwijs - RechtenOnline. Anton Vedder (red.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan het werk met ICT in het academisch onderwijs - RechtenOnline. Anton Vedder (red.)"

Transcriptie

1 Aan het werk met ICT in het academisch onderwijs - RechtenOnline Anton Vedder (red.)

2 Aan het werk met ICT in het academisch onderwijs - RechtenOnline Onder redactie van Anton Vedder. Uitgegeven door wolf Legal publishers (WLP), ISBN: NUR: 846 Dit werk is gepubliceerd in het kader van het RechtenOnline-deelproject Fysieke en virtuele disseminatie van informatie over ICT-gebaseerd onderwijs in een juridische context dat onder leiding van dr. Anton Vedder is uitgevoerd bij de juridische faculteit van de Universiteit van Tilburg. Omslagontwerp/productie: ben graphics Uitgegeven door: wolf Legal Publishers (WLP) Postbus CB Nijmegen Tel: Fax: All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any material form (including photocopying or storing in any medium by electronic means) without the written permission of the author and other copyright owner(s). Applications for the copyright owner s permission to reproduce any part of this publication should be addressed to the publisher. Disclaimer: Whilst the authors and publisher have tried to ensure the accuracy of this publication, the authors and publisher cannot accept responsibility for any errors, omissions, misstatements, or mistakes and accept no responsibility for the use of the information presented in this work. Cover and design: WLP & Anton Vedder, Teksten: de verschillende auteurs, 2004.

3 Inhoud ICT academisch geboekstaafd. Voorwoord door Mr.E.M. d'hondt v Over de auteurs vii Ten Geleide 1. De natuurlijke verwantschap van ICT en onderwijs Anton Vedder Deel I: Visies vanaf de werkvloer 2. Mail van een student Tobias Reynaers Wat docenten deden en doen met ICT in het rechtenonderwijs Bastiaan Garnier Deel II: Didaktiek, onderwijsvisies, strategie 4. Pedagogy in e-learning development: Some lessons from history Abdul Paliwala Visie, strategie en ICT in het onderwijs Hans Roes Deel III: De Pioniers - Grote voorbeelden 6. Cali is a community John Mayer Iolis: The story of a learning resource for UK Law Schools Abdul Paliwala Virtual communities on the Web: Transactional learning and teaching Paul Maharg Deel IV: Nederlandse initiatieven: ervaringen en vooruitzichten 9. Computerondersteund onderwijs voor grote groepen Aldo de Moor De valkuilen van multimediaprojecten in het juridisch onderwijs Cora Jansen en Tomas Oudejans Plagiaat bestrijden met behulp van ICT Sandra van Nieuwkerk Facilitering van samenwerking met het pakket BSCW - een praktijktest Kees van Noortwijk en Richard de Mulder Portfolio's in competentiegericht onderwijs: waarom en voor wie? Jacqueline Kösters en Magda Ritzen Evaluatie van de CALI-Author Tool Els de Groot

4 Deel V: Aan het Werk! 15. Het zelf ontwikkelen van elektronische leerobjecten Pieter van der Hijden Inleiding Innoveren met ICT Bottom-up Omslag Top-down Projectmatig werken Deskundigheid Organisatie Fasering Projectleiding Definitiefase Planning Projectdoelstelling Uitgangspunten Oplossingsrichting Metadata Afronding Ontwerpfase Planning Conceptualiseren Specificeren - globaal Specificeren - details Afronding Realisatiefase Planning Ontwikkelomgeving Componenten Integreren Testen Afronding Invoeringsfase Planning Productieomgeving Handleidingen en trainingen Reproduceren en distribueren Overdragen van het beheer Afronding Uitleiding Literatuur IV

5 ICT academisch geboekstaafd Voorwoord door Mr. E.M. d'hondt, voorzitter VSNU De ontwikkelingen van ICT in het academisch onderwijs te boek stellen lijkt niet de hoogste vorm van innovatie. Maar voor wie het scherm het summum van leergenot niet helemaal vertegenwoordigt, is een boek nog steeds een goed alternatief. Zeker dit boek, dat zeer overzichtelijk, analytisch goed gegroepeerd en compleet inzicht geeft in de ontwikkelingen, met name aan de hand van RechtenOnline. Docenten maken kennis met een breed scala aan ICT toepassingen in het academisch onderwijs, met nut en noodzaak en met het comfort daarvan in de toekomst. Het wegvallen van de binnengrenzen in Europa en de toenemende internationalisering raken rechtenfaculteiten misschien nog wel meer dan tal van andere. Rechtenstelsels zijn in de kern nationaal. Het karakter daarvan staat in toenemende mate onder druk als gevolg van de mondiale ontwikkelingen. ICT is uitgerekend het instrument om daar met enig gemak mee om te kunnen gaan. Maar dan is het wel zaak inzicht te hebben in de reikwijdte en de beperkingen van dit instrument. Dit boek vormt het antwoord en ontleent er zijn bestaansrecht aan. Het is in die zin ook een gids, die in elektronische vorm voortdurend bijgesteld zal worden en zo aan de boekvorm een dynamisch karakter geeft. Als er iets is dat dit boek duidelijk maakt, is het dat onderwijzen geen kwestie meer is van het eenzijdig overdragen van kennis van docent aan student. Het is een interactief proces geworden tussen docent en student, van coachen en begeleiden, van gezamenlijk nieuw kennis en leerstof ontwikkelen. In die zin is het boek ook de bevestiging van wat vele geïnteresseerden allang dachten. Maar het gaat vooral over de nieuwste ontwikkelingen, ontwikkelingen die u al lezende zelf ontdekt. Het laat zich daarom kwalificeren als een goed boek, een boek dat meer gedachten oproept dan erin staan. Mr E.M. d'hondt Voorzitter VSNU November 2003 V

6

7 Over de auteurs Richard De Mulder studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam, en werkte als wetenschappelijk (hoofd-) medewerker strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na de voltooiing van het proefschrift "Een model voor juridische informatica" werd hij eerst universitair hoofddocent Informatica en Recht, alsmede Jurimetrie en in 1987 tevens bijzonder hoogleraar Informatica en Recht vanwege de Stichting Creatieve Computer-Applicaties. In 1988 behaalde hij een "Masters in Business Administration" in het "Executive Development Program" van de University of Rochester (U.S.A) en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1990 is hij parttime werkzaam als management consultant. In 1996 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar informatica en recht aan de Erasmus Universiteit. Bastiaan Garnier is onderzoeker bij het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg. Hij werkte mee aan het RechtenOnlineproject over de disseminatie van informatie over ICT-gebaseerd onderwijs in een juridische context dat in 2003 werd uitgevoerd aan de Universiteit van Tilburg. Els W.M. de Groot is sinds 1992 werkzaam bij de Automatiseringsunit van de rechtenfaculteit van de Universiteit van Tilburg. In 1999 is zij gaan werken als ICT- Trainer/adviseur. Vervolgens heeft zij haar expertise uitgebreid op het gebied van ICT en onderwijs. De trainingen die zij geeft aan docenten zijn themagericht en zoveel mogelijk voorzien van onderwijskundige adviezen en tips. Begin 2000 is zij naast haar baan als ICT trainer gaan werken als docent ICT en Recht bij het Centrum voor Recht Bestuur en Informatisering. Pieter van der Hijden is onafhankelijk management consultant. Hij is gespecialiseerd in e-government, e-learning, management games en XML. Hij werkt via Sofos Consultancy, Amsterdam. Cora Jansen is student Nederlands Recht, afstudeerrichting Privaatrecht, en werkzaam als student-assistent bij de afdeling Informatisering en Automatisering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg. Jacqueline Kösters is onderwijskundige bij de Educatieve Faculteit van de Hogeschool van Amsterdam. Ze is daar betrokken bij het project Portfolio en Assessment (www.efa.nl) en begeleidt studenten bij het samenstellen van een portfolio. Ze heeft meegewerkt aan portfolioprojecten van SURF en de Digitale Universiteit en is betrokken bij het onderzoek van het SCO- Kohnstamminstituut naar de relatie tussen portfolio en de kwaliteit van reflectie. Paul Maharg studeerde aanvankelijk literatuur, esthetiek en filosofie in Glasgow en Edinburgh. In Glasgow ging hij verder met studies Onderwijskunde en Rechten. Hij is thans hoogleraar en mede-directeur van de juridische praktijk-opleiding in de Glasgow Graduate School of Law, University of Strathclyde. Zijn publicaties betreffen voornamelijk het juridische onderwijs (inz. curriculumontwerp en ICT), juridische kritiek en recht en literatuur. John Mayer studeerde informatiekunde aan de Northwestern University en aan het Illinois Institute of Technology. Hij was geruime tijd coördinator informatisering en automatisering voor het Chicago-Kent College. Sinds 1994 is hij directeur van het Center for Computer-Assisted Legal Instruction (CALI). Aldo de Moor is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het onderwerp evolutie van virtuele gemeenschappen. Hij is momenteel universitair docent bij het departement Informatiekunde van deze universiteit, waar hij de vakken Kwaliteit van Informatiesystemen en E-Business verzorgt. Sandra van Nieuwkerk is afgestudeerd op 25 september 2003 aan de Universiteit van VII

8 Tilburg op auteursrecht. Haar scriptieonderwerp was plagiaat bij scripties in het wetenschappelijk onderwijs. Sinds 1 oktober 2003 is zij als advocaat-stagiair werkzaam bij Holla Poelman Advocaten te Tilburg. Kees van Noortwijk studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn afstuderen in 1984 ging hij daar als onderzoeker werken bij het Centrum voor Informatica en Recht. Hij was in de jaren '80 betrokken bij de ontwikkeling van ruim een dozijn verschillende 'computer-adviessystemen' waarvan er vanaf 1986 verscheidene op de markt werden gebracht onder de naam 'Juricas'. Daarna richtte hij zich op onderzoek naar juridisch woordgebruik en andere eigenschappen van juridische teksten. Dit onderzoek leidde in 1995 tot een proefschrift met de titel 'Het Woordgebruik Meester'. Hij is sinds 2001 universitair hoofddocent Informatica en Recht aan de Erasmus Universiteit. Hij doceert diverse vakken op dit gebied en is onder andere betrokken bij de ontwikkeling van conceptuele zoeksystemen voor juridische gegevensverzamelingen en van software voor het computer-ondersteund nakijken van open-vraag toetsen en opdrachten. Tomas Oudejans is hoofd van de afdeling Informatisering & Automatisering en de afdeling Onderwijs van het faculteitsbureau van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg. Voorheen was hij als docent/onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering van die faculteit Abdul Paliwala is hoogleraar aan de University of Warwick. Hij is directeur ICT aan het UK Centre for Legal Education, het consortium dat het cursusmateriaal van Iolis ontwikkelt en beheert. Ook is hij directeur van het Electronic Law Journals project, uitgever van JILT (Journal of Information Law and Technology) en LGD (Journal of Law, Social Justice and Global Development). Hij is momenteel tevens Fellow van het Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation aan de University of Warwick. Hij is een van de grondleggers en leden van BILETA en tevens verantwoordelijk voor het BILETA secretariaat. Tot zijn interesses behoren ook het recht in de Derde Wereld en samenlevingen-in-overgang. Abdul heeft voorheen gedoceerd aan de Universiteiten van Papua Nieuw Guinea, Dar-es-Salaam en de Queen's University of Belfast. Tevens is hij wetgevingsjurist geweest in Noord-Ierland en secretaris van de Papua New Guinea Law Reform Commission. Tobias Reynaers studeert Nederlands Recht, afstudeerrichtingen: Rechtstheorie en Staats- en Bestuursrecht. Tobias is actief lid van de studievereniging E-law, een vereniging die zich bezig houdt met recht en informatisering. Magda Ritzen studeerde onderwijspsychologie en is werkzaam als onderwijskundig adviseur bij Cetis, het expertisecentrum Onderwijsinnovatie en ICT van de Hogeschool van Utrecht (HvU). Ze is onder andere betrokken bij diverse landelijke (Surf en Digitale Universiteit) en HvU-projecten op het gebied van ontwikkeling en invoering van portfolio's bij competentiegericht onderwijs. Hans Roes studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkte vijf jaar als docent bij de juridische faculteit, ruim twee jaar als studie adviseur bij de economische faculteit en vervolgens in verschillende management-functies bij de bibliotheek waar hij tevens betrokken was bij projecten op het gebied van e-publishing en e-learning. Sinds 1 januari 2003 adviseert hij de secretaris van de universiteit op het gebied van ICT faciliteiten voor studenten. Daarnaast is hij actief als consultant bij Ticer. Anton Vedder is universitair hoofddocent aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg. Hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met ethiek en recht en moderne informatietechnologie enerzijds en ethiek en recht en internationalisering anderzijds. Hoewel het onderwerp ICT in het onderwijs niet tot zijn kerntaken behoort, heeft het wel zijn warme belangstelling. Zo komt het dat hij in 2002 deelnam aan de VIII

9 Masterclass RechtenOnline en dat hij in 2003 leiding gaf aan het RechtenOnlineproject over de disseminatie van informatie over ICT-gebaseerd onderwijs in een juridische context. De site en dit boek zijn producten van het laatstgenoemde project. IX

10

11 Ten Geleide

12

13 De natuurlijke verwantschap van ICT en onderwijs Anton Vedder1 Inleiding Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpend veranderingsproces. Deze keer is het niet een studieduurverkorting, een Europese afspraak over uniformering van het academisch onderwijs of de zoveelste bezuiniging die de omwenteling brengt, maar eenvoudigweg de technologie. De komende jaren zal de definitieve doorbraak van informatieen communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs een feit worden. Dit boek probeert daarbij te helpen. De doorbraak van ICT in het onderwijs Aan het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw probeerden tal van deskundigen een beeld te schetsen van de aard en de omvang van de gevolgen van het toenemende computergebruik voor het culturele, economische en maatschappelijke leven. Heel wat van die voorspellingen zijn in de jaren daarna niet onmiddellijk uitgekomen. Velen, niet in de laatste plaats beleidsmakers, voelden zich daardoor uitgenodigd om rustig achterover te leunen en alles bij het oude te laten. Nu, aan het begin van de 21ste eeuw, lijken bijna ongemerkt, geleidelijk en onstuitbaar de indertijd voorspelde effecten en neveneffecten werkelijkheid geworden. Wij leunen opnieuw achterover en realiseren ons plots dat onze leefwereld wel degelijk getransformeerd is. De personal computer, de gemakkelijk toegankelijke databanken, de bijna overal toegankelijke informatie- en communicatienetwerken - ze blijken ons leven grondig te hebben veranderd. Wij, op onze beurt, blijken ons daarop te hebben ingesteld. De nieuwe technieken en technologieën zijn vanzelfsprekend geworden. We zien voordelen waar we vroeger, angstig voor veel dat nieuw was, vooral veel nadelen zagen. Ons werk is anders geworden. Ons openbare en ons persoonlijke leven is verrijkt met nieuwe vormen van communicatie. Onze computers vinden voor ons nieuwe informatie over patronen en verbanden in enorme databestanden, informatie die we zelf hooguit na jaren zoeken en bij toeval zouden vergaren. Deden we vroeger moeilijk over een enkele camera in het winkelcentrum; tegenwoordig voelen we ons onveilig als we geen camera's zien. Big Brother is realiteit geworden, maar we kunnen nu met hem leven. We proberen hen niet langer vriendelijk maar beslist de deur te wijzen; we zijn ook hun goede kanten gaan appreciëren. De camera mag ons zien en mag ons volgen, de beelden van ons mogen worden opgeslagen, als we daarvoor een prettige en veilige openbare ruimte terugkrijgen. We vatten de stabiliteit van het geheugen van onze machines niet langer op als genadeloosheid, maar koppelen de wetenschap dat terugverlangen naar de vergeetachtigheid van mensen zinloos en revisionistisch is aan het genot van de voordelen van de steeds grotere uitbouw van onze kunstmatige intelligentie. Als we al zelf niet zo veranderingsgezind zijn, dan worden we wel meegesleurd door de jongere generaties, voor wie cammen, chatten, uploaden, downloaden en gamen de normaalste zaak van de wereld is, simpelweg omdat zij een wereld zonder die fenomenen en mogelijkheden nooit gekend hebben. Eigenlijk is het verwonderlijk dat een zelfde normalisering van ICT in het wetenschappelijke onderwijs nog niet heeft plaats gevonden. Onderwijs lijkt zich juist bij uitstek te lenen voor grootschalig en ingrijpend gebruik van ICT. Onderwijs is overdracht en voortbrenging van kennis en vorming. Draait het daarbij niet om informatie en communicatie? ICT lijkt bij uitstek geschikt om ons te helpen bij de vermeerdering van kennis en het verdelen daarvan. Tot nu toe speelt ICT echter een relatief bescheiden rol in het academische onderwijs in Nederland (zeker voorzover het niet gaat om lange afstandsonderwijs). In het onderwijs zelf wordt gebruik gemaakt van elektronische leeromgevingen, zoals Blackboard, en van 1

14 HOOFDSTUK 1 Powerpoint-presentaties. Meestal gaat het daarbij om een voortzetting van reeds gangbare onderwijsvormen met behulp van ICT toepassingen: Blackboard wordt gebruikt om collegestof in te plaatsen; Powerpoint-presentaties hebben de klassieke overheadprojecties vervangen. In de administratie van het onderwijs wordt gebruik gemaakt van en van elektronische registraties. Studenten van hun kant worden - mondjesmaat - in de gelegenheid gesteld om het Internet te gebruiken en om uitwerkingen van opdrachten elektronisch aan te leveren. Dat ICT de bestaande onderwijspraktijk nog niet radicaal heeft veranderd is ook daaraan te merken dat er onder de Nederlandse instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs nog relatief weinig of geen gezamenlijke afspraken zijn gemaakt over een basale ICT infrastructuur op basis waarvan onderlinge verbindingen en uitwisselingen van ICT-toepassingen mogelijk zijn. Zo worden er op de Nederlandse faculteiten verschillende elektronische leeromgevingen gebruikt en werd tot voor kort weinig gedaan aan gezamenlijke onderwijsontwikkeling waarin ICT een rol van betekenis speelt. Ook de verschillende mogelijkheden van ICT in administraties en leeromgevingen die wel op faculteiten aanwezig zijn lijken nog lang niet volledig te worden uitgebuit. Van een normalisering van ICT in het academisch onderwijs zoals die in vrijwel alle andere sectoren van onze samenleving heeft plaatsgevonden lijkt dus nog geen sprake te zijn. Dat is niet alleen verwonderlijk; het is ook betreurenswaardig. Allereerst lijken onderwijs en ICT natuurlijke partners. Wanneer het zo voor de hand ligt dat ICT kan bijdragen aan de productie en verspreiding van kennis dan valt haast niet te begrijpen dat instellingen voor wetenschappelijk onderwijs en hun personeel niet veel eerder en op grotere schaal gebruik zijn gaan maken van de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt. Ten tweede loopt het academisch onderwijs het risico dat het achterop raakt bij de ontwikkelingen in de directe leefwereld van vandaag de dag. Juist in maatschappijgerichte disciplines als Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Economie, Filosofie en Theologie is het ontbreken van een intensieve betrokkenheid bij de mogelijkheden van ICT funest. Ten derde echter onthoudt het academische onderwijs zich hiermee een groot deel van de uitgelezen praktische en didactische meerwaarde van ICT. Bij de praktische voordelen gaat het bij voorbeeld om de extra gemakken die allerlei ICT-toepassingen opleveren in administraties, bij de uitwisseling van informatie tussen de verschillende rechtenfaculteiten, de registraties van docenten ten behoeve van hun onderwijs en de communicatie tussen studenten en docenten. Bij de - zo mogelijk nog belankrijker - onderwijskundige meerwaarde moet men denken aan: de grote voordelen van simulaties die langs elektronische weg kunnen worden aangeboden, toetsingen, controles en correcties die met groter gemak kunnen worden uitgevoerd, de mogelijkheden om de wijze van studeren van studenten te beïnvloeden doordat leerstof beter en gemakkelijker in overzichtelijke pakketjes kan worden aangeboden waar men onmiddellijk een toets aan vastknoopt (waardoor het slechts studeren voor het eindtentamen en vervolgens vergeten van de stof tot het verleden behoort), de mogelijkheden om de samenwerking van studenten te bevorderen en, desgewenst, te volgen, enzovoort Uiteraard kunnen deze voordelen slechts ook werkelijk bereikt worden wanneer de docenten die de toepassingen moeten gebruiken bereid zijn om zich in hun eigen onderwijsaanpak te verwijderen van de traditionele benadering. Boek en site De werkelijk grootschalige verbreiding van ICT-toepassingen in het academische onderwijs is niet meer veraf. In een bijna natuurlijk proces zal het wetenschappelijke onderwijs niet veel langer immuun kunnen blijven voor de veranderingen in de leefwereld van studenten en docenten. Om de bovengenoemde redenen is dat een welkom fenomeen. Om dezelfde redenen tracht het onderhavige boek samen met de website <http://www.rechtenonline.nl> daarbij een handje te helpen. Boek en site zijn erop 2

15 HOOFDSTUK 1 gericht ICT breder, meer fundamenteel, en vooral soepel, ingang te doen vinden in het Nederlandse universitaire onderwijs, met name het rechtenonderwijs. Het primaire doel is om docenten vertrouwd te maken met de mogelijkheden die ICT biedt en met de specifieke didactische achtergronden van ICT-gebruik in het onderwijs. Het boek en de website spelen een eigen rol in de informatieoverdracht en in het vertrouwd maken met ICT-gebaseerd onderwijs. Het boek biedt uitgebreide informatie die vaak nogal beschouwend van aard is. De website biedt tal van kansen voor interactiviteit, experimenteren, het onderhouden en actualiseren van informatie en het uitbouwen en onderhouden van een gemeenschap van geïnteresseerden. Tegen de achtergrond van het algemene thema van ICT in het wetenschappelijke onderwijs zal de keuze voor een traditioneel medium als een boek wellicht verbazing wekken. Die keuze is echter bewust en weloverwogen gedaan. Met een boek kunnen juist ook mensen bereikt worden die nog niet zo vertrouwd zijn met moderne ICT. Daarnaast leent een boek zich er, als gezegd, bij uitstek toe om wat langere, beschouwende teksten te publiceren. Opzet van dit boek Dit boek is tweetalig: Nederlands en Engels. Gezien de aard van de doelgroepen, van wie verondersteld mag worden dat zij het Engels goed beheersen, was het overbodig en onnodig tijdrovend om de bijdragen van de drie Amerikaanse en Britse auteurs in het Nederlands te vertalen. Het boek bestaat uit vijf delen. In deel I worden korte terugblikken op de geschiedenis van het ICT-gebruik in het rechtenonderwijs gekoppeld aan toekomstverwachtingen. Dit gebeurt vanuit een typisch studenten-perspectief en vanuit een typisch docenten-perspectief. Rechtenstudent Tobias Reynaers geeft in de vorm van een fraaie brief aan de redactie een verslag van zijn ervaringen met ICT in het onderwijs, van basisschool tot universiteit. Hij deelt met de lezer op onverbloemde wijze zijn verwachtingen en zijn zorgen ten aanzien van de toekomst van ICT in het onderwijs. Eén van Tobias' bekommernisen is dat ICT de afstand tussen studenten en docenten moet verkleinen in plaats van vergroten. Dit onderwerp keert in verschillende bijdragen van andere auteurs terug. Duidelijk is dat beleidsmakers en docenten zich bewust zijn van het gevaar van afstandsvergroting. Tegelijkertijd willen de meeste van hen ICT juist aanwenden om docenten en studenten dichter tot elkaar te brengen. Ook Bastiaan Garnier blikt terug. In zijn bijdrage schetst hij summier de nog korte geschiedenis van ICT in het rechtenonderwijs. Hij onderscheidt drie fasen: een fase waarin de meeste juristen - op enkele pioniers na - nog redelijk voorzichtig en afwachtend tegen de opkomst van de technologie zelf aankeken, een fase waarin de technologie praktische toepassingen kreeg in het onderwijs en de derde en huidige fase waarin het gaat draaien om de didactische vernieuwing door ICT. Ook deze bijdrage krijgt een persoonlijke wending doordat hij eindigt met een vraaggesprek met Sophie van Bijsterveld, bevlogen docente die sinds kort op uitgebreide schaal ICT gebruikt in haar onderwijs. Deel II van deze bundel is gewijd aan onderwijskundige en strategische visies op het gebruik van ICT in het academische onderwijs. Abdul Paliwala trekt uitdagende didactische lessen uit de historie van juridisch e- learning in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Hij plaatst deze lessen tegen de achtergrond van de hedendaagse mondialisering en de verhouding tussen ontwikkelde en zich ontwikkelende samenlevingen. Hans Roes gaat in op de wenselijkheid en onwenselijkheid van het ontwikkelen van totaal-visies op ICT en academisch onderwijs. Is het nodig om zo'n totaal-visie tot stand te brengen voordat je aan een universiteit aan de slag gaat met nieuwe ICTapplicaties? Of moet je wellicht al doende zo'n visie ontwikkelen? Hans probeert een middenweg te vinden. In deel III presenteren drie pioniers van wereldformaat op het gebied van ICT en academisch rechtenonderwijs hun spraakmakende onderwijsproducten. John Mayer geeft een introductie tot het Amerikaanse Computer Assisted Legal Instruction (CALI) systeem, een bijna compleet juridisch curriculum dat is opgebouwd uit relatief kleine elektronische leerobjecten. Abdul Paliwala presenteert de Britse pendant daarvan, 3

16 HOOFDSTUK 1 genaamd IOLIS. Paul Maharg, tot slot, geeft een uitgebreide verantwoording van zijn virtuele leeromgeving Ardcalloch. In deel IV kan de lezer kennis maken met enkele Nederlandse initiatieven. Het gaat hier om elektronische leerobjecten en applicaties die door Nederlanders (niet alleen juristen) zijn ontwikkeld of, indien overgenomen van anderen, aan de Nederlandse onderwijssituatie zijn aangepast. De makers en evaluatoren beschrijven de producten, hun ontwikkelingsproces, gebruikswijze, betekenis voor het onderwijs-leerproces en - hoe pijnlijk dat voor hen soms ook is - hun eventuele gebreken en valkuilen. Aan de orde komen onder meer: elektronische portfolio's, applicaties voor onderwijs voor grote groepen, plagiaatdetectiesystemen, multimediagebruik en BSCW-software. Dit deel van het boek is met name van belang voor docenten die de besproken objecten en toepassingen zelf willen gaan gebruiken en voor docenten die zelf objecten willen gaan ontwikkelen. Voor de laatsten is ook deel V van groot belang. Dit deel bestaat uit een "handleiding voor de beginner". Pieter van der Hijden schreef een beknopte beginners' guide voor ieder die zelf aan de slag wil met ICT in het wetenschappelijke onderwijs. Zijn wegwijzer kan van dienst zijn bij het plannen van de processen voor ontwikkeling, implementatie en evaluatie van elektronische leerobjecten. Veel lezers van dit boek zullen gewend zijn aan de gangbare academische cultuur waarin de autonomie van individuele onderzoekers en docenten hoog in het vaandel staat. In een dergelijke cultuur komen innovaties meestal automatisch van onderop (zie hierover ook de bijdrage van Hans Roes in dit boek). De lezers die dit als vanzelfsprekend zien, zullen in Pieters sterk modelmatige benadering van de organisatorische setting waarin gewerkt zou kunnen worden een uitdagende toetssteen ontdekken. RechtenOnline Dit boek en de daaraan verbonden website zijn twee producten van het initiatief dat in 2002 onder de naam Masterclass Rechten- Online van start ging (zie hierover ook de bijdrage van Bastiaan Garnier in deze bundel). De Masterclass en de daaraan in 2003 aangehaakte projecten voor de ontwikkeling van ICT apllicaties ten behoeve van het wetenschappelijke rechtenonderwijs hadden dezelde doelstellingen als dit boek en de daaraan verbonden site. Beide - Masterclass en projecten - zijn bedoeld als een proefproject dat op termijn een brede uitstraling moet hebben binnen het wetenschappelijke onderwijs in Nederland in zijn gehele breedte. De doelstellingen van de Masterclass en het beheer van de in 2003 geproduceerde applicaties worden vanaf 2004 verder behartigt door de Stichting RechtenOnline. Meer informatie over deze stichting is te vinden op de website RechtenOnline. Tot besluit Er komen grote veranderingen aan. ICT gaat definitief doorbreken in het wetenschappelijk onderwijs. Wij mogen die veranderingen met vertrouwen tegemoet zien. De huidige normalisering van ICT is echter nog maar een begin. Miniaturisering van apparaten, aanhoudende snelheidsverhoging van informatieverkeer, verdere ver-netwerking en groei van communicatiemogelijkheden tussen apparaten, ambient intelligence, intelligent devices, ubiquitous computing gaan over niet al te lange tijd voor nog ingrijpender ontwikkelingen zorgen. Men hoeft dan niet meer achter een pc te gaan zitten, of commando's te geven via een toetsenbord, met een muis of een krakkemikkig spraakcommando-systeem. Hardware wordt praktisch onzichtbaar. Traditionele interfaces houden op te bestaan doordat de computer ons werkelijk begrijpt en opgaat in de omgeving. Sensoren verwerkt in de omgeving en ingeschakeld in een netwerk met andere apparaten zullen op basis van lichaamstemperatuur en de mate van doorbloeding van de huid stemmingen peilen en gebruiken bij de correcte interpretatie van de taken en taakjes die mensen voor zich uit mompelen. Ze zullen gevraagd en ongevraagd opdrachten uitvoeren en relevante informatie verschaffen afkomstig van een super-internet dat altijd en overal beschikbaar is. De betekenis van deze ontwikkelingen voor onze concepten van informatie, kennis, intelligentie en onderwijs is nu nog niet goed voorstelbaar; maar de veranderin- 4

17 HOOFDSTUK 1 gen zullen groot en radicaal zijn. De eerstkomende vijf jaar is het echter nog niet zo ver. Leun voorlopig nog maar even achterover met dit boek. Het doet nog niet veel terug. Het probeert allen nog maar enthousiasme op te roepen voor de mogelijkheden van ICT in de meest nabije toekomst. Alles op zijn tijd! 5

18

19 Deel I: Visies vanaf de werkvloer

20

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Colleges en presentaties

Colleges en presentaties Colleges en presentaties aanwijzingen voor docenten E.B. Smuling J.F.M.J. van Hout M.J.A. Mirande OUD Cip-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Smuling, E.B. Colleges en presentaties: / E.B. Smuling,

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

www.blackboard.com Onderstaande thumbnails van electronische leeromgevingen

www.blackboard.com Onderstaande thumbnails van electronische leeromgevingen www.blackboard.com Onderstaande thumbnails van electronische leeromgevingen en sites over onderwijsvernieuwing geven een indruk van de 3de en 4de dimensie van dit boek: de electronische ruimte. Voor informatie

Nadere informatie

WEBSTROOM: grenzeloze impact

WEBSTROOM: grenzeloze impact WEBSTROOM: grenzeloze impact Colofon Webstroom: grenzeloze impact Stichting SURF Postbus 2290 3500 GG Utrecht T 030 234 66 00 F 030 233 29 60 E info@surf.nl W www.surf.nl Onder redactie van: Jan Tijmen

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie nummer 4 december 2005

OnderwijsInnovatie nummer 4 december 2005 OnderwijsInnovatie nummer 4 december 2005 4/2005 De meta-universiteit komt eraan Kennis binnen een competentiegericht curriculum Vraagsturing in hoger onderwijs Betere informatiesystemen door belevingsonderwijs

Nadere informatie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Colofon Deze reader is samengesteld naar aanleiding van de conferentie Onderzoek de school in!? op 25 september

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

Maatwerk in de professionalisering van beginnende leraren

Maatwerk in de professionalisering van beginnende leraren XXX? XXXX? HANNELORE DEKEYSER, GÉ NIELISSEN, TON KALLENBERG, DIRK VAN DER VEEN Kennis van kennisbanken Maatwerk in de professionalisering van beginnende leraren RdMC rdmc.ou.nl Hannelore Dekeyser Gé Nielissen

Nadere informatie

Leerplek van de toekomst. De Battle

Leerplek van de toekomst. De Battle Leerplek van de toekomst De Battle Voorwoord Nieuwe leerplek gezocht! Om zijn positie in onderwijsland te onderstrepen, wil Canon graag de studenten van nu aan het woord laten en deze groep mee laten

Nadere informatie

Darwin en het Internet

Darwin en het Internet Darwin en het Internet The fundamental purpose of brains is to produce future (Paul Valéry) Rede In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in De Evolutie van

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Van ontzorgen naar zorgen

Van ontzorgen naar zorgen januari 2009 20093 In deze uitgave staat leermiddelenbeleid centraal. Scholen denken daarover na vanwege nieuwe onderwijsvormen zoals competentiegericht onderwijs en onderwijs-op-maat en ook omdat er nieuwe

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Met een elektronische leeromgeving méér baas over eigen onderwijs

Met een elektronische leeromgeving méér baas over eigen onderwijs Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Met een elektronische leeromgeving méér baas over eigen onderwijs Implementatiewijzer Hans van Gennip Frans Eerkens MET EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Onderwijs, doe veel meer met ICT! Internetondernemer Alexander Klöpping: Flipping the classroom zorgt voor meer maatwerk

Onderwijs, doe veel meer met ICT! Internetondernemer Alexander Klöpping: Flipping the classroom zorgt voor meer maatwerk Nummer 2 Jaargang 14 Mei 2014 Flipping the classroom zorgt voor meer maatwerk Prikkelende column van Maurice de Hond Internetondernemer Alexander Klöpping: Onderwijs, doe veel meer met ICT! Interview met

Nadere informatie

Kennis van kennisbanken

Kennis van kennisbanken H. Dekeyser G. Nielissen T. Kallenberg D. van der Veen Kennis van kennisbanken Ler(ar)en op maat (te begeleiden) Terminologie! ***sommige termen uit deze lijst verdienen wel toelichting; leraren en leraren

Nadere informatie

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS R.M. Filius S.F. Akkerman Januari 2008 Colofon Auteurs: Renée Filius Sanne Akkerman Korte

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

LUSTRUM CONGRES RdMC REDES VAN DE SPREKERS

LUSTRUM CONGRES RdMC REDES VAN DE SPREKERS LUSTRUM CONGRES RdMC REDES VAN DE SPREKERS INHOUD REDE 1 4 Een voorwerp van aanhoudende zorglijkheid door prof. dr. Jos van Kemenade REDE 2 12 HRM: Hersenwerk, netwerk, maatwerk door Rob Vinke REDE 3

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie. Nummer 3 september 2009

OnderwijsInnovatie. Nummer 3 september 2009 OnderwijsInnovatie Nummer 3 september 2009 Docenten maken het verschil Krachtenbundeling voor een leven-lang-leren Een bijzonder onderwijsconcept Ontwikkeling en implementatie van een versnellingstraject

Nadere informatie

DE DIDACTIEK VAN DIGITAAL LEREN

DE DIDACTIEK VAN DIGITAAL LEREN juni 2003 nummer 51 DE DIDACTIEK VAN DIGITAAL LEREN Studie huis Auteurs Margreet van den Berg, Dré van Dongen, Wilfred Rubens, P. Robert-Jan Simons, Gerard Westhoff onder redactie van G.J. van Ingen Drs.

Nadere informatie

(ON)VOORSTELBAAR (ON)VOORSPELBAAR

(ON)VOORSTELBAAR (ON)VOORSPELBAAR januari 2005 nummer 61 (ON)VOORSTELBAAR (ON)VOORSPELBAAR - leerpraktijken in 2020 - Studie huis Redactie Rick de Graaff, Jan Nekkers, Ineke van den Berg en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen

Nadere informatie