Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.cunningmasters.nl"

Transcriptie

1 Samenvatting Masterclass 2010 Op vrijdag 16 april 2010 werd de jaarlijkse Cunningham Masterclass gehouden, waarbij de stelling G x M x V = C3 aan de hand van de bijdrage van verschillende sprekers werd getoetst op juistheid. Met andere woorden: leidt het Gedrag (G) x Media aandacht (M) x Vonnis (V) = tot een hogere Claim (C)? Aan de hand van de Pindacasus hebben wij tenslotte de invloed van de media kunnen ervaren op de rechter en de jury als vertegenwoordigers van de publieke opinie en de gevolgen hiervan. Dagvoorzitter: Mevrouw mr. J. Meyst-Michels, werkzaam als advocaat bij Van Benthem & Keulen Advocaten te Utrecht; Sprekers: De heer drs. S. Dijkstra, werkzaam als psycholoog en verbonden aan PsyQ Arbeidshulpverlening te Groningen; De heer D.A. van der Peijl, journalist en oprichter van RTL-Z; De heer Prof. Dr. H. Pleij, emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam; De heer mr. H. Lebbing, werkzaam als advocaat bij Houthoff Buruma Advocaten te Amsterdam; De opening van de Masterclass werd verricht door de heer M. de Haan, commercieel manager en personenschade-expert van Cunningham Lindsey. Inleiding door mevrouw mr. J. Meyst-Michels Het doel van de dag is te onderzoeken of de media invloed heeft op en/of bijdraagt aan het claimgedrag van slachtoffers. Dan rijst de vraag of de media bijdraagt aan veranderend claimgedrag. Aan de hand van de lezingen van de verschillende sprekers, zullen wij een antwoord op deze vraag proberen te vinden. Iedereen kent het verhaal van het hondje dat door zijn baasje in de magnetron wordt gestopt. De magnetron blijkt hiervoor niet geschikt te zijn, waarna het baasje van de hond de producent van de magnetron voor de rechter daagt. Dit is gelukkig een broodje aap verhaal. Toch is een dergelijke absurde situatie in de Verenigde Staten van Amerika niet geheel ondenkbaar gebleken. Wat is er aan de hand?

2 Op 3 mei 2005 brengt de heer Pearson, rechter van beroep, zijn broek naar de stomerij. De rechter was wat dikker geworden, waardoor de taille van zijn broek iets verbreed moest worden. De stomerij werd gedreven door de familie Chung. De heer Pearsen kreeg in de stomerij een bonnetje en de mededeling dat zijn broek over enkele dagen klaar zou zijn. Een paar dagen later verscheen de rechter weer in de stomerij om zijn broek op te halen. De broek die de rechter vervolgens ontving van de stomerij, was volgens hem niet de zijne. Naar aanleiding hiervan ontspon zich vervolgens een discussie, waarbij de familie Chung zich op het standpunt stelde dat de juiste broek door de stomerij was overhandigd, hetgeen door de rechter werd betwist. Zijn broek had namelijk drie bandplooien, in tegenstelling tot de broek die hem was overhandigd. Tot zover is het verhaal nog begrijpelijk. Het verhaal nam echter een absurde wending aan, doordat de rechter een civiele procedure aanspande tegen de stomerij. In de stomerij had namelijk het bordje satisfaction guaranteed gehangen. In de procedure werd in eerste instantie $ 67 miljoen schadevergoeding door de rechter geëist. De vordering werd later verlaagd tot $ 54 miljoen. Op een schikkingsvoorstel van $ ,00, werd door de rechter niet ingegaan. De zaak werd in eerste aanleg afgewezen door de rechtbank. De rechter heeft het hier niet bij laten zitten en is naar verluidt in hoger beroep gegaan. In deze zaak spreken de media schande van de handelswijze van de rechter. Volgens de rechter is hier echter sprake van een zaak, die namens hem is aangespannen in het algemene belang. Hebben wij in Nederland met dergelijke zaken te maken? In Nederland kennen wij de Baby Kelly zaak. Door de aanstaande moeder van Kelly werd in een vroeg stadium verzocht tot prenataal onderzoek. Dit werd door het ziekenhuis niet noodzakelijk geacht. Vervolgens werd Kelly met een zware handicap geboren. Door de ouders van Kelly werd een schadevergoeding van het ziekenhuis geëist en gekregen. De ouders hadden namelijk een abortus laten plegen, wanneer het kind gehandicapt zou zijn. Ook Kelly zelf had volgens de Hoge Raad recht op schadevergoeding. Opmerkelijk? De laatste ontwikkeling is een zaak, waarin niet alleen de kosten voor het levensonderhoud van een ernstig ziek kind gevorderd worden, maar ook de kosten van een toekomstige baby die door middel van een beenmergtransplantatie het leven van zijn zieke broertje moet gaan redden. In die zin is er volgens mevrouw Meyst-Michels sprake van een veranderende claimcultuur.

3 De heer drs. S.J. Dijkstra Men lijdt het meest onder aangepraat leed Door middel van deze stelling, heeft de heer Dijkstra vanuit zijn beroep als psycholoog het ontstaan en de ontwikkeling van verschillende moderne ziektebeelden op een ludieke wijze toegelicht. Nederlanders zijn volgens de heer Dijkstra een gezond volk. Maar liefst 79 procent van de Nederlandse vrouwen voelt zich gezond. Het percentage bij de mannen bedraagt zelfs 84 procent. Toch barsten we van de klachten. In de loop van de dag voelen wij namelijk gemiddeld één tot drie klachten opkomen. Deze klachten plegen wij door middel van attributie, dat is het toeschrijven van de klachten aan een ziekte, te verklaren. Dat Nederlanders hierin erg inventief zijn, blijkt uit het grote aantal nieuwe ziektebeelden die er de afgelopen jaren bijgekomen zijn. De heer Dijkstra geeft hierbij onder andere als voorbeeld de Burn-out, ADHD, RSI, Bekkeninstabiliteit en het Chronisch Vermoeidheidssyndroom. Dat ook de hulpverleners hierin een creatieve rol spelen, blijkt wel uit het feit dat er per twee maanden één nieuw psychiatrisch ziektebeeld bij komt. Enkele recente voorbeelden: Car-Rage, waarmee het agressief en obsessievelijk bumperkleven wordt verklaard. Met de Paradijs depressie wordt het zwarte gat omschreven waarin pensionado s plegen te vallen, zodra zij er achter zijn gekomen dat een verblijf in een paradijselijke bestemming het toch ook niet helemaal is. Tegenover het ontstaan van nieuwe ziektebeelden, staat aan de ander kant het verdwijnen van bestaande ziektebeelden die in de loop der tijd vanzelf weer plegen te verdwijnen. Zo behoren de schrijverskramp en de Railway Spine inmiddels tot het grijze verleden. Overigens heeft ieder land volgens de heer Dijkstra zijn eigen favoriete ziektebeelden. In Frankrijk worden klachten bijvoorbeeld graag toegeschreven aan leverziekten, in Duitsland aan hart/bloedsomloop ziekten en in Groot-Brittannië aan de stoelgang IBS. Het is volgens de heer Dijkstra echter wel zaak om de klachten van mensen serieus te nemen. Of het verstandig is om de klachten vervolgens aan een ziekte of syndroom te koppelen, is een andere zaak.

4 Voor pleit in ieder geval dat: - de klachten dan een naam hebben; - dit de communicatie vereenvoudigt; - het benoemen van de klachten tot acceptatie leidt; - een en ander recht geeft op hulp. Hier valt tegenin te brengen dat het toeschrijven van klachten aan een ziekte of syndroom: - meer klachten genereert; - de ruimte voor herstel verkleint; - het aantal klachten van invloed is op de hoogte van de uitkering. De heer Dijkstra wijst op het feit dat verschillende partijen baat hebben bij het in stand houden van de diverse ziektebeelden. De heer Dijkstra noemt in dit kader onder andere de farmaceutische industrie, hulpverleners, onderzoekers en reïntegratiebureaus als voorbeelden. Hoe wordt een nieuw ziektebeeld in de markt gezet? De heer Dijkstra geeft een paar gouden tips waaronder: - zorg voor een aantal klachten waar iedereen wel eens last van heeft; - noem dat een ziekte; - bedenk vervolgens een pakkende naam voor de ziekte; - houdt de klachten vaag, bedreigend en het liefst chronisch; - zorg voor een patiëntenvereniging; - bedenk een preventie programma. Dat een schadevergoeding van invloed kan zijn op het aantal claims, blijkt uit het hierna door de heer Dijkstra aangehaalde onderzoek: in Kroatië zijn 225 oorlogsveteranen (in Kroatië) ondervraagd.

5 Dit onderzoek wees uit dat 58 procent van de veteranen last had van een PTSS. Nadat een schadevergoeding in het vooruitzicht werd gesteld, bleek plotseling 91 procent van het aantal onderzochte veteranen last van een PTSS te hebben. Uiteindelijk bleek na diagnostiek 37 procent van de onderzochte veteranen aan PTSS te lijden. Hoe verhoudt het bovenstaande onderzoek zich tot Whiplash? Gebruik de term Whiplash niet. Om schade aan te tonen, zullen slachtoffers in het algemeen een hoger niveau van klachten melden en de situatie van vóór het ongeval gunstiger afspiegelen dan deze in werkelijkheid was. Overigens heeft Canadees onderzoek uitgewezen dat de klachten bij slachtoffers met een belangenbehartiger, gemiddeld 203 dagen langer duren dan de klachten bij slachtoffers zonder belangenbehartiger. Hieruit kan voorzichtig geconcludeerd worden, dat hulpverleners bijdragen tot een langzamer herstel van klachten. Naast het vooruitzicht op een schadevergoeding, kunnen er nog verschillende oorzaken genoemd worden voor het in stand houden van klachten. Slachtoffers kunnen een ziektebeeld bijvoorbeeld vanuit religieuze opvattingen toeschrijven aan een straf van god. Daarnaast kan een ziektebeeld aanleiding vormen om te ontsnappen aan de dagelijkse verplichtingen. Waar wij volgens de heer Dijkstra voor moeten waken, is een maatschappij die geregeerd wordt door medische richtlijnen. Met andere woorden: leef je leven en geniet!

6 De heer D.A. van der Peijl, journalist en oprichter van RTL Z De heer Van der Peijl heeft de invloed van de media op de claimcultuur belicht door middel van verschillende voorbeelden uit de praktijk. Op 21 december 1992 vond er een vliegramp plaats in Faro (Portugal), waarbij een toestel van de KLM betrokken was. De media heeft hier destijds veel aandacht aan besteed. Het leven van de passagiers werd door de ramp letterlijk verwoest. Overlevenden van de ramp hebben nadien grote moeite gehad om hun leven weer op de rails te krijgen. Is de media door de berichtgeving over de ramp van invloed geweest op de claimcultuur? De heer Van der Peijl denkt van niet. Hij heeft een kennis die bij de ramp betrokken was nadien wel een platform gegeven, door een rapportage over haar situatie te maken. Of dit van invloed is geweest op een eventuele schadevergoeding, is nog maar de vraag. Een ander voorbeeld is de berichtgeving over het boekhoudschandaal bij het Ahold concern in februari De berichtgeving hieromtrent, luidde de ondergang in van de toenmalig topbestuurder Cees van der Hoeven. Daarnaast zakte het aandeel op de beurs in korte tijd tot een historisch dieptepunt, waardoor miljoenen euro s in mum van tijd verdampten en het Ahold concern op de rand van de afgrond kwam te staan. Door de Vereniging van Effectenbezitters werden vervolgens namens de aandeelhouders diverse claims tot schadevergoeding bij het Ahold concern neergelegd. In deze zaak heeft de media zeker bijgedragen aan de neergang van het concern. Volgens de heer Van der Peijl was dit echter onvermijdelijk. Nieuws moet namelijk gebracht worden wanneer het zich voordoet. Dit hangt nauw samen met de signaleringstaak die journalisten in een democratie behoren te vervullen. Onder nieuws wat gebracht moet worden omdat het zich voordoet, wijst de heer Van der Peijl tevens op het Koninginnedagdrama in Apeldoorn 2009 en het recente misbruikschandaal in de katholieke kerk. Hierbij dient overigens wel een morele afweging gemaakt te worden. In dit kader kan gewezen worden op recente uitzendingen van Peter R. de Vries, die louter uit lijkt te zijn op effect bejag. De heer Van der Peijl wijst er verder op dat verschil in cultuur kan bijdragen aan verschil in berichtgeving. Zo worden er in Spanje volgens hem meer bloederige beelden van rampen uitgezonden dan in Nederland. Een goede journalist past volgens de heer Van der Peijl altijd het principe van hoor en wederhoor toe en zal zijn verhaal altijd baseren op minimaal twee bronnen. De informatie die hij krijgt zal hij vervolgens aan een kritisch oordeel moeten onderwerpen, alvorens over te gaan tot publicatie. Aandachtspunt hierbij is dat aan deze eis is voldaan, indien een journalist van een betrokkene de mededeling geen commentaar krijgt. Dit onder het mom van geen commentaar is commentaar. Naar aanleiding van deze opmerking, kwamen er diverse vragen uit de zaal die betrekking hadden op wat dan wel te antwoorden, indien het geven van geen commentaar geen optie is. Het antwoord van de heer Van der Peijl kwam er in feite op neer dat elke reactie beter is dan het geven van geen commentaar. Naar aanleiding van de bijdrage van de heer Van der Peijl, kan geconcludeerd worden dat de invloed van de media op het claimgedrag vooralsnog geen doorslaggevende rol lijkt te spelen.

7 De heer professor dr. H. Pleij, emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde De cultuur achter de claim De heer Pleij heeft op zeer aanstekelijke wijze de Nederlandse cultuur achter de claim vanuit historisch oogpunt toegelicht. Vanaf de Middeleeuwen hebben Nederlanders van zichzelf een beeld gecreëerd, waarin zuinigheid en vlijt de boventoon voeren. Dat dit beeld in de ons omringende landen op een andere wijze wordt geïnterpreteerd, maakt de heer Pleij aan de hand van enkele rake voorbeelden duidelijk. In het buitenland staat Dutch namelijk voor negatief. Enkele voorbeelden: wanneer er geen dirigent aanwezig lijkt te zijn, spreekt men van een Dutch concert. Het langer houdbaar maken van voedsel dat eigenlijk zijn beste tijd heeft gehad, staat in het buitenland bekend als Dutching the food. Kortom, Dutch staat in het buitenland synoniem aan gierig en schraperig. Wij staan bekend als een volk dat het onderste uit de kan wil halen en niet te vergeten erg betweterig is. Hoe verhoudt zich deze wetenschap, namelijk dat wij een volk zijn dat blijkbaar graag het onderste uit de kan wil halen, tot de huidige gematigde claimcultuur in ons land? Volgens de heer Pleij is dit onder meer te verklaren door onze collectieve identiteit. Deze identiteit is gevormd op basis van een paar principes. Één van die principes is het gelijkheidsprincipe. Het idee dat een ander meer is dan jij, is voor ons niet te verkroppen. Mede om die reden tutoyeren wij elkaar vrijwel meteen. Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen, zoals Duitsland of Frankrijk, waar men formeler met elkaar omgaat. In Nederland hoeven wij ons niets te verbeelden, want wij zijn maar gewoon. Dit is tevens een reden waarom stuntelaars bij ons in de smaak vallen. Naast dit gelijkheidsprincipe, gaan wij uit van het individu. Wij weten zelf wat goed voor ons is en googlen desnoods zelf naar een oplossing. Een ander hoeft ons volgens de heer Pleij niet de wet voor te schrijven, want wij maken zelf nog wel uit wat goed voor ons is. Dit verklaart volgens de heer Pleij waarom wij in Nederland zeer therapieontrouw zijn. Omdat elk individu weet wat goed voor hem/haar is, speelt emotie een belangrijke rol. Wij plegen eerst zeer emotioneel te reageren, alvorens de rationaliteit de boventoon voert. De heer Pleij geeft hier het rookverbod als voorbeeld. Ook tegen het invoeren van de gordelplicht werd destijds hevige geprotesteerd, terwijl iedere weggebruiker tegenwoordig wel overtuigd is van het nut hiervan.

8 Een ander belangrijk aspect dat heeft bijgedragen aan onze huidige identiteit, is de ontstaansgeschiedenis van ons land. Wij hebben het land voor een groot deel aan de zee weten te ontrekken, door middel van dijken en polders. Wij zijn als individuen in staat gebleken een land te maken. Hier was echter wel saamhorigheid voor nodig alsmede veel overleg en pragmatisme. Dat het individu uiteindelijk niet van doorslaggevend belang is geworden, hangt weer samen met ons gevoel voor zuinigheid. Als voorbeeld hiervan kan gewezen worden op de oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), die ten doel had om de risico s te spreiden. Dat er in Nederland uiteindelijk geen claimcultuur van betekenis is ontstaan, is mede te danken aan ons gevoel van gelijkheid: je niet beter voelen dan een ander en saamhorigheid. Hierdoor worden volgens de heer Pleij excessen in de hand gehouden en ontstaat er een evenwicht tussen enerzijds onze schraapzucht en anderzijds het gevoel gewoon te moeten doen. Het gevaar bestaat dat dit evenwicht wordt verstoord door de schlemielisering van het land. Door onder andere talentenjachtprogramma s en de loterijen, wordt een beeld gecreëerd dat iedereen rijk en beroemd zou kunnen worden. Het beeld ontstaat dat iedereen hier recht of kans op heeft. Als je nog niet rijk of beroemd bent, ben je in feite een schlemiel. Hierdoor kunnen rancune gevoelens ontstaan, die het ontstane evenwicht kunnen ondermijnen.

9 De heer mr. H. Lebbing De heer Lebbing heeft de claimcultuur vanuit zijn beroep als advocaat nader toegelicht. In Nederland bestaat hierover geen eenduidig beeld. Ook is niet duidelijk wat de invloed van de rechtspraak hierin is. Een claimcultuur kan volgens de heer Lebbing gedefinieerd worden als een cultuur waarin burgers elkaar veelvuldig en voor hoge bedragen in juridische zin aanspreken, ter vergoeding van geleden schade. Een verwijzing naar Stella Liebeck mag in dit verband niet ontbreken. Mevrouw Liebeck is de inmiddels wereldberoemde dame, die als gevolg van een heet kopje koffie van McDonald s, ernstige brandwonden aan haar onderlichaam opliep. Mevrouw Liebeck klaagde vervolgens het restaurant aan en kreeg in eerste instantie een excessieve schadevergoeding toegewezen. Het restaurant werd namelijk veroordeeld tot het betalen van $ 2.9 miljoen wegens punitive damages aan mevrouw Liebeck. Stella Liebeck De vordering werd later weliswaar door de rechter gematigd, maar naar verluidt zou de zaak uiteindelijk toch voor $ ,00 geschikt zijn. Veel geld voor een kopje koffie van slechts 0.50 dollarcent. Naar aanleiding van dit voorbeeld, rijst de vraag in hoeverre de rechtspraak bijdraagt aan de claimcultuur in Nederland. Onderzoek uitgevoerd eind jaren 90 van de vorige eeuw, heeft uitgewezen dat het in Nederland allemaal wel meevalt. Kenmerkende factoren voor een dergelijke cultuur zijn namelijk het bestaan van een systeem van punitive damages, in combinatie met jury rechtspraak en advocaten die een no cure, no pay systeem hanteren. Alle drie de factoren komen vooralsnog niet voor in het Nederlandse rechtssysteem. Overigens valt er de laatste jaren wel een stijging van het aantal claims waar te nemen. Onderzoek bij het Midden en Kleinbedrijf (MKB) liet in 2008 een stijging van het aantal claims met 40 procent zien ten opzichte van Wat betekent een dergelijke stijging voor de personenschade? Ook hier valt een stijging van het aantal claims waar te nemen, waarbij er tevens sprake lijkt te zijn van een accentverschuiving van lichamelijk letsel naar psychisch letsel in de vorm van shock- en affectieschade. Door het Koninginnedagdrama in Apeldoorn is hier recent nog de aandacht op gevestigd, waarbij het de vraag was of kijkers die via de televisie getuigen waren van het drama, een vordering in konden dienen. Een wetsvoorstel om ook affectieschade voor vergoeding in aanmerking te laten komen, heeft het niet gehaald. De rechtspraak is vooralsnog huiverig om de voorwaarden voor shockschade, zoals die door de Hoge Raad zijn geformuleerd in het zogeheten Taxibus-arrest, te verruimen.

10 Er is een tendens ontstaan, waarbij het slachtoffer een verantwoordelijke voor de schade zoekt in plaats van eerst uit te gaan van de eigen verantwoordelijkheid. Een voorbeeld hiervan is de opgerekte grens van werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsongevallen. In feite wordt hiermee de zorgplicht van de werkgever verruimd. Wat heeft de toekomst voor ons in petto? Te verwachten zijn bijvoorbeeld claims van ouders van hoogbegaafde kinderen die de school aansprakelijk stellen vanwege het onvoldoende anticiperen hierop. Ook zullen belangenbehartigers blijven proberen de grenzen op te rekken van de shock- en affectieschade. De Wet Deelgeschillen zal ook in letsel- en overlijdenszaken leiden tot een toename van het aantal claims. De wet creëert namelijk een laagdrempelige toegang tot de rechter. Inventieve letselschade advocaten hebben inmiddels ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens ontdekt, waarmee de belangenbehartiger vertrouwelijke informatie bij de verzekeraar kan opvragen. De heer Lebbing concludeert uiteindelijk dat er vooralsnog geen echte claimcultuur in Nederland bestaat. De nieuwe ontwikkelingen vormen wel genoeg uitdaging: een lawyer s paradise!

11 Pindacasus De Cunningham Lindsey Masterclass werd dit jaar afgesloten met de Pindacasus. Pindacasus is een familiebedrijf dat sinds jaar en dag pindakaas produceert. Op een kwade dag komt een trouwe afneemster van de pindakaas te overlijden. De nabestaanden vermoeden dat het eten van pindakaas wel eens iets met de dood van de oma te maken kan hebben. De media krijgen lucht van het verhaal, waarna de zaak breed in de media wordt uitgemeten. Naar aanleiding hiervan, melden zich meer mensen met beweerde gezondheidsklachten na het eten van pindakaas van Pindacasus. De nabestaanden besluiten Pindacasus aansprakelijk te stellen. Wat volgt is een rechtszitting, waarbij de jury uiteindelijk een oordeel over de aansprakelijkheid van Pindacasus mag vellen. De zaak wordt namens de nabestaanden bepleit door mevrouw mr. K.M. Volkers. De heer mr. G.R.G. Driessen treedt op namens de Pindacasus. Hoe deze zaak afloopt, kunt u verder lezen op de website! De heer mr. J.J. de Jong

Men lijdt het meest onder aangepraat leed

Men lijdt het meest onder aangepraat leed Men lijdt het meest onder aangepraat leed Sjoerd Dijkstra PsyQ Groningen We voelen ons gezond, maar we barsten van de klachten Gemiddeld 1-31 3 klachten per dag Attributie Welke ziekte, welk land Frankrijk

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:10059

ECLI:NL:RBAMS:2015:10059 ECLI:NL:RBAMS:2015:10059 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-10-2015 Datum publicatie 13-06-2016 Zaaknummer C/13/592460 / JE RK 15-996 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Masterclass 2010: 'claimcultuur' Huib Lebbing

Masterclass 2010: 'claimcultuur' Huib Lebbing Masterclass 2010: 'claimcultuur' Huib Lebbing Definitie 'claimcultuur' Een cultuur waarin burgers elkaar veelvuldig en voor hoge bedragen in juridische zin aanspreken ter vergoeding van geleden schade.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 Instantie Datum uitspraak 16-06-2014 Datum publicatie 13-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2896454 CV EXPL 14-830 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.2274 (047.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS. Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS. Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015 LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015 School stelt zich ten opzichte van gescheiden vader partijdig op. Moeder krijgt informatie die de vader

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 10-01-2007 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 222545 / KG ZA 06-1184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te D, tegen E te F en G te H Zaak : Schadevergoeding, wettelijke rente Zaaknummer : 2012.03079 Zittingsdatum : 11 september

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207

Rapport. Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207 Rapport Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207 2 Klacht Op 26 maart 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Oldenzaal met een klacht over een gedraging van het regionale

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7057

ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7057 ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7057 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 27-04-2011 Datum publicatie 06-06-2011 Zaaknummer 361619 - HA ZA 10-2611 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6590

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6590 ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6590 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 16-10-2012 Datum publicatie 18-12-2012 Zaaknummer 193036 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en familierecht

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.4713 (147.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, buitenlandpolis, uitsluiting bestaande aandoening Zaaknummer : 2011.00384 Zittingsdatum : 21 december

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2739

ECLI:NL:CRVB:2017:2739 ECLI:NL:CRVB:2017:2739 Instantie Datum uitspraak 28-07-2017 Datum publicatie 10-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/6155 WAJONG Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 Instantie Datum uitspraak 10-02-2011 Datum publicatie 14-02-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-001943-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

Een kusje erop doet soms wonderen...

Een kusje erop doet soms wonderen... Een kusje erop doet soms wonderen... 6 doorslaggevende redenen waarom kiezen voor Letselpro een verstandige keuze is. 3 Letselpro lost meer dan 90% van de zaken op 4 Als Letselpro voor u gaat procederen,

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.0156 (004.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond van 9 april 2008, 07/1916 (hierna: aangevallen uitspraak)

tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond van 9 april 2008, 07/1916 (hierna: aangevallen uitspraak) LJN: BI6832, Centrale Raad van Beroep, 08/2290 WMO + 08/2317 WMO Datum uitspraak: 29-04-2009 Datum publicatie: 08-06-2009 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ0950

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ0950 ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ0950 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 08-04-2011 Datum publicatie 12-04-2011 Zaaknummer 303308 / FA RK 11-1694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:5654

ECLI:NL:RBMNE:2016:5654 ECLI:NL:RBMNE:2016:5654 Instantie Datum uitspraak 19-10-2016 Datum publicatie 25-10-2016 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/419469 / FT RK 16/1339 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:3495

ECLI:NL:GHDHA:2016:3495 ECLI:NL:GHDHA:2016:3495 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 06-12-2016 Datum publicatie 08-03-2017 Zaaknummer 200.179.055 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-240 d.d. 22 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes,

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.5331 (171.05) ingediend door: hierna te noemen klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 050.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BP3458

ECLI:NL:RBASS:2011:BP3458 ECLI:NL:RBASS:2011:BP3458 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 26-01-2011 Datum publicatie 07-02-2011 Zaaknummer 82435 FA RK 10-2820 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401 ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-09-2010 Datum publicatie 29-10-2010 Zaaknummer 127472 - HA ZA 06-1116 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675

ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675 ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 20-07-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 119380 - HA ZA 10-390 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:2000

ECLI:NL:RBMNE:2017:2000 ECLI:NL:RBMNE:2017:2000 Instantie Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 12-05-2017 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/409379 / HA ZA 16-112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1

4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1 4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1 4.1 Het prestige van de kerken De kerken zijn niet meer de gezaghebbende instanties van vroeger. Dat is niet alleen zo in Nederland. Zelfs in uitgesproken godsdienstige

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 15 september 2016

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 15 september 2016 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/16 Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 15 september 2016 inzake X, wonende te Groningen, eigenaar van het pand aan de [adres] te Groningen

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 7 augustus 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271

Rapport. Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271 Rapport Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat: een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Utrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 april 1998 Rapportnummer: 1998/126

Rapport. Datum: 27 april 1998 Rapportnummer: 1998/126 Rapport Datum: 27 april 1998 Rapportnummer: 1998/126 2 Klacht Op 20 augustus 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer P. te Oud Alblas, met een klacht over een gedraging van Gak

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BR4527

ECLI:NL:RBARN:2011:BR4527 ECLI:NL:RBARN:2011:BR4527 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-07-2011 Datum publicatie 11-04-2012 Zaaknummer BM 2940 en 2943 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-295 d.d. 25 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. L.T.A.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-018 d.d. 13 januari 2015 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:5046 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:5046 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:5046 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 04-11-2014 Datum publicatie 16-12-2014 Zaaknummer 200.148.742-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 Instantie Datum uitspraak 03-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-002670-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 28-12-2011 Datum publicatie 09-02-2012 Zaaknummer 287601 / HA ZA 10-1263 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011 Rapportnummer: 2011/151 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat: het Kadaster

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. ingediend door: i n d e k l a c h t nr. 054.01 hierna te noemen 'klager tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, hierna te noemen Aangeslotene.

Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-445 d.d. 18 december 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Consument ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Nadere informatie

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Psychologie Inovum Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Waarom psychologie Deze folder is om bewoners, hun naasten en medewerkers goed te informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Wie zijn wij? 11 maart 2014

Wie zijn wij? 11 maart 2014 Wie zijn wij? Programma Inleiding Mona de Vries Medisch Letsel Ed Klungers Whiplash Ellen Copini Schadeposten Ellen Copini Smartengeld quiz Mona de Vries Letselschade advocaat? Kwaliteit Kosten aansprakelijke

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:7903

ECLI:NL:RBDHA:2017:7903 ECLI:NL:RBDHA:2017:7903 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-07-2017 Datum publicatie 24-07-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 25671 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J. 107289 UITSPRAAK in het geding tussen: A, wonende te B, verzoeker, hierna te noemen A gemachtigde: de heer mr. S.L. Knols en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-357 d.d. 20 december 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. P.A. Offers en dr. D.F. Rijkels, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.2988 (074.06) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'rechtsbijstandverzekeraar I'. De Raad

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 12 d.d. 20 januari 2011 mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mevrouw mr. A.M. Wigger en de heer mr. J.Th de Wit Samenvatting Bij dalende

Nadere informatie

: ASR Schadeverzekering N.V. h.o.d.n. Europeesche Verzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Utrecht, verder te noemen Verzekeraar

: ASR Schadeverzekering N.V. h.o.d.n. Europeesche Verzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Utrecht, verder te noemen Verzekeraar Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2017-595 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. dr. S.O.H. Bakkerus en drs. A. Paulusma-de Waal, leden en mr. A. Westerveld, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2011:BP5667

ECLI:NL:CRVB:2011:BP5667 ECLI:NL:CRVB:2011:BP5667 Instantie Datum uitspraak 23-02-2011 Datum publicatie 24-02-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 09-3522 WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.0691 (013.06) ingediend door: hierna te noemen klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2011 Datum publicatie 10-02-2011 Zaaknummer 332164 / HA ZA 09-1605 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 Instantie Datum uitspraak 11-11-2009 Datum publicatie 11-11-2009 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-002029-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2013:174, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2013:174, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:934 Instantie Raad van State Datum uitspraak 19-03-2014 Datum publicatie 19-03-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201301948/1/A3 Eerste

Nadere informatie

Bijsluiter psychische hinder

Bijsluiter psychische hinder Bijsluiter psychische hinder Dit formulier is bedoeld voor de onafhankelijk psycholoog of psychiater ter ondersteuning van een aanvraag voor geslachtsnaamswijziging zoals genoemd onder C in de brochure

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-059 d.d. 23 februari 2015 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en C.E. Polak, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, abdominoplastiek Zaaknummer : 2010.01618 Zittingsdatum : 16 maart 2011 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

: Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, verder te noemen Verzekeraar

: Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, verder te noemen Verzekeraar Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-208 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, en mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars R.A., leden en mr. A. Westerveld, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 Rapport Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 2 Klacht Op 23 december 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw Pr. te Rotterdam, ingediend door de heer mr. R., advocaat te

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-07-2014 Datum publicatie 05-12-2014 Zaaknummer 23-004323-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2006:AY7374

ECLI:NL:RBZLY:2006:AY7374 ECLI:NL:RBZLY:2006:AY7374 Instantie Datum uitspraak 04-08-2006 Datum publicatie 04-09-2006 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 305189 HA 06-43 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.32 Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 bronnen Nieuwsbericht Schadefonds geweldsmisdrijven 6.6.2011; www.schadefonds.nl Wet van 6 juni 2011

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 28-05-2008 Datum publicatie 09-06-2008 Zaaknummer 58024/HA ZA 07-265 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:2525

ECLI:NL:RBDHA:2017:2525 ECLI:NL:RBDHA:2017:2525 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-03-2017 Datum publicatie 12-05-2017 Zaaknummer 16_6475 Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5377597 cv 169148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Burgerlijk

Nadere informatie

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas.

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. 107216 - De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. in het geding tussen: verbeterd* ADVIES de heer en mevrouw

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D Zaak : Overstapservice, opzegging, schadeloosstelling, vergoeding Concerta Zaaknummer : 2009.01011 Zittingsdatum : 10 februari 2010 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4970

ECLI:NL:CRVB:2016:4970 ECLI:NL:CRVB:2016:4970 Instantie Datum uitspraak 14-12-2016 Datum publicatie 27-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/7122 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.5040 (157.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:3850

ECLI:NL:GHDHA:2013:3850 ECLI:NL:GHDHA:2013:3850 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-10-2013 Datum publicatie 25-11-2013 Zaaknummer 200.131.418-01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie