Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij."

Transcriptie

1 1 Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij. Vanaf 1 januari 2016 zijn er nieuwe bepalingen die gelden op vlak van opleiding bij brandweer. Omdat het niet altijd evident is te weten wat nieuw en/ of anders is, zetten we enkele zaken op een rij. Om een beetje de bomen door het bos te kunnen zien, maken we het onderscheid tussen mensen die al binnen de organisatie werken en deze die de brandweerwereld nog moeten ontdekken en dus nog moeten worden aangeworven. In het eerste deel halen we enkele algemeenheden aan. In een volgend deel richten we ons op mensen die al binnen brandweer werken. In een laatst deel richten we ons naar mensen die interesse tonen in brandweer maar nog niet bij brandweer zijn. Brandweerkadet laten we in dit verhaal even pro memorie. Tot slot geven we ook enkele zaken aan die door het besluit opleidingen in het statuut gewijzigd worden. In een latere fase zullen allicht nog wijzigingen volgen. Dit kort overzichtje bezorgt je de algemene lijnen. Om volledig te zijn lees je ook best nog eens het besluit van 18 november 2015 na, wat je kan vinden op volgende link Op de site van de civiele veiligheid vind je ook nog een omzendbrief ( omtrent de voortgezette vorming en werd er onlangs een FAQ opgestart over opleidingen. Ga ook daar eens een kijkje nemen. (Catalogus en FAQ opleidingen brandweer online Civiele Veiligheid). Mocht je vinden dat dit overzichtje nog aanvullingen of wijzigingen nodig heeft zijn alle suggesties zeker welkom.

2 2 Deel 1 - algemeenheden 3 Welke opleidingen 3 Modulair systeem 4 Wie organiseert? 4 Deel 2 - voor wie al bij de brandweer werkt 5 Algemeen 5 Inhoud van de opleiding en wie mag deelnemen aan wat? 5 De opleiding B02 5 De opleiding M01 6 De opleiding M02 7 De opleiding OFF1 8 De opleiding OFF2 8 De opleiding OFF3 9 Wat met gelijkstellingen, vrijstellingen en overgangsbepalingen? 11 Deel 3 - voor mensen met interesse in de brandweerwereld 13 Federaal geschiktheidsattest 13 De opleiding B01 14 De opleiding OFF2 14 Deel 4 enkele nieuwigheden in het statuut door dit besluit opleidingen 17

3 3 DEEL 1: ALGEMEENHEDEN Welke opleidingen? Men spreekt voortaan van vier soorten opleiding: - DE BASISOPLEIDING. Dit zijn opleidingen verbonden aan de hiërarchische loopbaan Een basisopleiding geeft aanleiding tot een brevet, mits het slagen in de examens. Deze brevetten zijn de volgende o Brevet brandweerkadet o Brevetten basiskader Brevet BO1 Brevet BO2 o Brevetten middenkader Brevet MO1 Brevet MO2 o Brevetten hoger kader Brevet OFF1 Brevet OFF2 Brevet OFF3 - DE GESPECIALISEERDE OPLEIDING. Het gaat hier om een opleiding om competenties te verwerven voor een welbepaalde specialisatie. Een gespecialiseerde opleiding geeft aanleiding tot een getuigschrift, mits het slagen in de examens - DE VOORTGEZETTE OPLEIDING. Dit zijn opleidingen voor het aanvullen, behouden of verbeteren van reeds verworven competenties. Van de voortgezette opleidingen bestaat een catalogus. Deze wordt na advies van het kenniscentrum goedgekeurd door de minister. Deze vormingen worden dan wel door de scholen georganiseerd, maar

4 kunnen desgevallend in de of een zone doorgaan. Een voortgezette opleiding geeft aanleiding tot een attest, waarop gepreciseerd wordt of er al dan niet een evaluatie was en of betrokkene slaagde. Er wordt verwacht dat je 24 uur op een jaar voortgezette opleiding volgt 4 - DE PERMANENTE OPLEIDING Dit zijn opleidingen die de zonecommandant organiseert volgens een oefensystematiek. Het gaat om opleidingen, eerder oefening en training in de zone zelf. Ook hier gaat het om een pakket van minstens 24 uren per jaar. Modulair systeem In de basisopleiding en de gespecialiseerde opleiding wordt voortaan het modulaire systeem vervat. Dit betekent dat de opleiding ingedeeld wordt in modules. Telkens je een module succesvol hebt afgewerkt (dit betekent dat je slaagt in je examen) krijg je een modulecertificaat. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Heb je al de modules succesvol doorlopen van een brevet of een getuigschrift, heb je na de laatste module ook het respectieve brevet of getuigschrift in handen. Wie organiseert? De FGA, de basis, gespecialiseerde en de voortgezette opleidingen worden georganiseerd door de opleidingscentra. De inhoud van de syllabi, die opgemaakt worden de opleidingscentra, worden goedgekeurd door de hoge raad voor de opleiding. Ook aanpassingen moeten via die weg passeren FGA en voortgezette opleidingen kunnen plaatsvinden in de zones. De permanente opleidingen zijn sowieso door de zones te voorzien. Elk jaar stelt het opleidingscentrum een kalender op en deze wordt op hun website gepubliceerd. Wanneer de cursus start zal het opleidingscentrum de nodige syllabi ter beschikking stellen van de cursisten. Sowieso digitaal en op eenvoudig verzoek van de leerling op papier, gratis.

5 5 DEEL 2: VOOR WIE AL BIJ DE BRANDWEER WERKT Algemeen Om een opleiding te starten of een van de modules uit die opleidingen is een gunstig advies van de zonecommandant (of zijn afgevaardigde) nodig. Bij een ongunstig advies van de zonecommandant kan je in beroep gaan bij de zoneraad. Dit beroep moet schriftelijk en aangetekend gebeuren en dit binnen de maand na ontvangst van het ongunstig advies. De zoneraad heeft twee maanden tijd om zich uit te spreken over het beroep. De opleidingen voor het behalen van brevetten, getuigschriften en attesten en de voortgezette opleidingen worden georganiseerd door de opleidingscentra. Voortgezette opleiding kunnen in de mate van het mogelijke gegeven worden in de zone. Je kan je inschrijven voor een opleiding of voor een of meerdere module. Dit moet je wel duidelijk aangeven. Je kan er ook voor kiezen om het theoretische gedeelte niet bij te wonen. Uiteraard blijf je onderhevig aan examen. Een inschrijving voor een opleiding moet gebeuren via de zone en ten laatste op het einde van de tweede maand vooraf aan maand waarin de module of opleiding start. Elke module die je aflegt sluit af met een examen, dit kan schriftelijk, mondeling en/of praktisch zijn of in sommige gevallen een permanente evaluatie tijdens de opleiding. Je mag maximaal vier keer deelnemen aan een examen van een module. Inhoud van de opleiding en wie mag deelnemen aan wat? - DE OPLEIDING BO2 EN WIE WORDT TOEGELATEN: De opleiding omvat: B02 theorie Koude Warme totaal praktijk praktijk Bevelvoering arbeidsveiligheid 2 2 4

6 Coaching: werken met mensen TOTAAL Worden toegelaten: o Brandweermannen met het brevet BO1 o Brandweermannen met het oude brevet brandweerman en geslaagd in een bijkomende module ( 61u) Oud brevet brw ->B02 theorie Koude Warme totaal praktijk praktijk Hulpverlening (=Mod hulpverlening B01 Techn hulpverlening wegverkeer Niv 1A) - DE OPLEIDING MO1 EN WIE WORDT TOEGELATEN: De opleiding M01 bestaat uit 2 delen en heeft een gevoelige toename aan uren ten aanzien van de opleiding sergeant. Het is een totaalpakket geworden van 226 en desgevallend 40 of 28 voor de vrijwilligers, en 108 voor de beroepsbrandweerlui. MO1 theorie Koude praktijk Deel 1 Bevelvoering Brandbestrijding 1 Brandbestrijding 2 CFBT Industriële brandbestrijding hulpverlening Gevaarlijke stoffen 1 Gevaarlijke stoffen 2 Geintegreerde oefn* SUBTOTAAL Deel 2 Warme praktijk totaal

7 FOROP FOROP-1 PREV PREV-1 brandprev in gebouwen niv 1 EVAL Competentiemgt en evaluatie TOTAAL vrijwilligers TOTAAL beroeps of of of (*alle voorgaande modules moeten behaald worden voor deelname) 7 Vrijwillige brandweermannen en korporaals volgen deel 1 en minstens één van de modules uit deel 2. Wanneer ze wensen te professionaliseren zullen ze een inhaalbeweging moeten doen en alsnog de bijkomende modules moeten volgen. Beroepsbrandweerlui volgen deel 1 en deel 2. Worden toegelaten: o Brandweermannen met het brevet M02en korporaals met het brevet BO2. o Korporaals met het brevet BO2. - DE OPLEIDING M02 EN WIE WORDT TOEGELATEN: De opleiding omvat: M02 theorie Koude Warme totaal praktijk praktijk Administratief beheer arbeidsveiligheid TOTAAL Worden toegelaten:

8 o o De korporaals en sergeanten met het brevet M01 De korporaals en sergeanten met het oud brevet sergeant en geslaagd in een bijkomende module 8 Oud brevet Sgt -> B02 theorie Koude Warme totaal praktijk praktijk SAH Binnenbrandbestrijding SAH Technische hulpverlening Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen TOTAAL DE OPLEIDING OFF1 EN WIE WORDT TOEGELATEN: De opleiding omvat: OFF1 theorie Koude Warme totaal praktijk praktijk Operationele benadering Crisisbeheer niv 1 ( CRI-1) Coaching: omgaan met een grp TOTAAL Worden toegelaten: o Sergeanten met het brevet M02 o Adjudanten met het brevet M02 - DE OPLEIDING OFF2 EN WIE WORDT TOEGELATEN: De opleiding via promotie omvat: OFF2 via promotie theorie Koude praktijk Deel 1 generieke kennis Warme praktijk totaal

9 Operationele benadering Crisisbeheer niv 2 ( CRI-2) Administratief management SUBTOTAAL Deel 2 FOROP FOROP-2 PREV PREV-2 brandprev in gebouwen niv 2 TOTAAL vrijwilligers TOTAAL beroeps of of of Vrijwillige brandweermannen en korporaals volgen deel 1 en minstens één van de modules uit deel 2. Wanneer ze kiezen voor PREV-2 moeten ze in het bezit zijn van het getuigschrift PREV-1, wanneer ze kiezen voor FOROP-2 moeten ze in het bezit zijn van het getuigschrift FOROP-1. Wanneer ze wensen te professionaliseren zullen ze een inhaalbeweging moeten doen en alsnog de bijkomende modules moeten volgen. Beroepsbrandweerlui volgen deel 1 en deel 2. Worden toegelaten: o Voor de beroepsbrandweerlui o Adjudanten met het brevet OFF1 en niv A o Adjudanten met het brevet OFF1 en geslaagd in de sociale promotie. - DE OPLEIDING OFF3 EN WIE WORDT TOEGELATEN : De vorming omvat: OFF3 theorie Koude Warme totaal praktijk praktijk Bestuurlijk recht

10 Crisisbeheer niv 3 ( CRI -3) Financieel management HRM Kwaliteitsmanagement Strategie en organisatie Leadership Innovatie en changemanagement Communicatiemanagement Proces-en projectmanagement TOTAAL Worden toegelaten: o o Luitenants met het brevet OFF2 Kapiteins met het brevet OFF2 De opleidingen PREV worden opengesteld voor de al de personeelsleden van de zones, zowel operationeel als administratief en voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Om PREV-2 aan te vatten moet je in het bezit zijn van het getuigschrift PREV-1, om PREV-3 aan te vatten moet je in het bezit zijn van PREV-2. Voor adjudanten en luitenants die in het bezit zijn van het brevet OFF1 wordt de mogelijkheid van sociale promotie geboden, om zo door te kunnen stromen in de volgende graden van het hoger kader. De inhoud van deze sociale promotie is voorlopig echter nog koffiedik kijken Instructeurs moeten in het bezit zijn een getuigschrift pedagogische bekwaamheden dewelke te behalen is via de opleidingen FOROP-1 en FOROP-2

11 Wat met gelijkstellingen, vrijstellingen en overgangsbepalingen? 11 - GELIJKSTELLINGEN Het brevet B02 wordt gelijkgesteld met het brevet B01 Het brevet M01 wordt gelijkgesteld met het brevet B01 en B02 Het brevet M02 wordt gelijkgesteld met het brevet B01, B02, en M01 Het brevet OFF1 wordt gelijkgesteld met de brevetten B01,B02,M01 en M02 Het brevet OFF2 wordt gelijkgesteld met de brevetten B01,B02,M01,M02 en OFF1 Het brevet OFF3 wordt gelijkgesteld met de brevetten B01,B02,M01,M02, OFF1 en OFF2 Elk uur dat je volgt om een brevet, getuigschrift of attest te halen, wordt aanzien als een uur voortgezette opleiding. Voor een instructeur die les geeft in opdracht van een opleidingscentrum kan een zonecommandant voor maximum 12 uur gelijkstellen met voortgezette opleiding Over andere vormen van gelijkstelling is het de minister die zich uitspreekt, op advies van de commissie van gelijkstellingen en vrijstellingen. - VRIJSTELLINGEN Ook voor vrijstellingen geldt de regel dat het de minister is die zich hierover uitspreekt, en dit ook weer op advies van de commissie van gelijkstellingen en vrijstellingen - OVERGANGSBEPALINGEN Rekening houdend met de modules die worden voorzien voor de houders oud brevet brandweerman en oud brevet sergeant om te kunnen deelnemen aan de brevetopleiding voor respectievelijk B02 en M02, gelden volgende gelijkstellingen: o Het brevet brandweerman wordt gelijkgesteld met het brevet B01 o Het brevet korporaal wordt gelijkgesteld met het brevet B02 o Het brevet sergeant wordt gelijkgesteld met het brevet M01 o Het brevet adjudant wordt gelijkgesteld met het brevet M02 o Het brevet officier wordt gelijk gesteld met het brevet OFF1

12 o o Het brevet officier in combinatie met het brevet technicus brandvoorkoming of de getuigschriften PREV-1, PREV-2 en PREV-3 en het brevet crisissituatiebeheer of de modulecertificaten CRI-1 en CRI- 2 worden gelijkgesteld met het brevet OFF2 Het brevet dienstchef wordt gelijkgesteld met het brevet OFF3 12 Desgevallend kan een certificaat rampenmanagement en/of rampengeneeskunde aanleiding geven tot gelijkstelling aan het brevet crisisbeheer, mits enkele voorwaarden die zeer specifiek zijn. Ook brevetten brandvoorkoming en brandpreventieadviseur, als modules instructeur kunnen desgevallend en mits voorwaarden voor gelijkstelling zorgen aan respectievelijk getuigschriften PREF of FOROP. Omdat dit zeer specifiek genoteerd is, lees je dit best na in het besluit.

13 13 DEEL 3: VOOR DIEGENEN MET INTERESSE VOOR DE BRANDWEER Het federale geschiktheidsattest (FGA) Vooral je wil meedingen voor een plaats bij de brandweer als vrijwilliger of als beroeps, moet je eerst geslaagd zijn in het federale geschiktheidsattest. Dit is een batterij aan proeven bestaande uit een competentietest, een operationele handvaardigheidstest en fysieke proeven. In principe worden deze proeven georganiseerd door de opleidingscentra maar ook zones kunnen deze proeven organiseren. Surf vast eens naar de sites van de opleidingscentra om data en het hoe en wat te weten te komen. Meer informatie hierover vind je in de omzendbrief van 26 maart 15 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor toekomstige personeelsleden van de hulpverleningszones. Je kan er beste even door grasduinen via deze link Belangrijk is dat je je goed voorbereid voor deze proeven. Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar wanneer je goed voorbereid bent kom je niet voor verrassingen te staan. Vraag info bij de opleidingscentra en de zone in je buurt of waar je naar toe wil. Zorg ook dat je conditie op peil staat en dat je medisch in orde bent. Opleiding B01 De voorwaarden om te kunnen starten is dat je geslaagd bent in het FGA, in het bezit bent van een je rijbewijs B en uiteraard dat de zone je heeft geselecteerd uit de kandidaten om te starten voor de zone B01 Deel 1 Adm. cultuur houding en gedrag Individuele bescherming Brandbestrijding deel 1* Hulpverlening deel 1 theorie Koude praktijk Warme praktijk totaal

14 Fysieke paraatheid ** Geïntegreerde praktijkoef dl1*** Totaal deel 1 Deel 2 Brandbestrijding deel 2 Hulplverlening deel 2 Gevaarlijke stoffen Levensreddende handelingen Geïntegreerde praktijkoef dl 2 *** Totaal deel 2 TOTAAL * brandbestrijding deel 1 kan je maar starten wanneer je slaagde in het examen van de module individuele bescherming **In de module fysieke paraatheid moet je slagen binnen één jaar vanaf het begin van de aanwervingsstage. Aan deze proeven mag je maximum twee maal deelnemen. ***de geïntegreerde proef kan je pas afleggen na het volgen van alle modules van het respectieve deel Opleiding OFF2 De voorwaarden om te kunnen starten is dat je geslaagd bent in het FGA, in het bezit bent van een diploma niveau A en uiteraard dat de zone je heeft geselecteerd uit de kandidaten om te starten voor de zone. Kandidaten vrijwilligers kunnen voor wat betreft de delen 3 en 4 de keuze maken tussen beiden. De kandidaten beroeps moeten al de delen volgen. OFF2 Deel 1 Operationele kennis theorie Koude praktijk Warme praktijk totaal

15 Adm. cultuur houding en gedrag Individuele bescherming* Brandbestrijding Hulpverlening Gevaarlije stoffen Levensreddende handelingen Fysieke paraatheid ** Arbeidsveiligheid Geïntegreerde praktijkoef dl1*** Totaal deel 1 Deel 2 Grondige Ops kennis Bevelvoering Brandbestrijding 1 Brandbestrijding 2 CFBT praktijk Industriële brandbestrijding Hulpverlening Gevaarlijke stoffen 1 Gevaarlijke stoffen 2 Geïntegreerde praktijkoefn dl 2*** Totaal deel 2 Deel 3 generieke kennis Operationele benadering Administratief management Beheer en administratie Crisisbeheer niv 1 en

16 Coaching: mensen, team en groep Totaal deel 3 TOTAAL Deel 4 Deel 4 FOROP EN EVAL FOROP 1 FOROP 2 Competentiemgt en evaluatie Totaal deel4 forop en eval Deel4 PREV PREV 1 PREV 2 Totaal deel 4 prev Totaal deel TOTAAL vrijwilligers TOTAAL beroeps 465 of of of * Je kan pas deelnemen aan warme oefeningen wanneer je in de module individuele bescherming bent geslaagd **In de module fysieke paraatheid moet je slagen binnen één jaar vanaf het begin van de aanwervingsstage. Aan deze proeven mag je maximum twee maal deelnemen. ***de geïntegreerde proef kan je pas afleggen na het volgen van alle modules van het respectieve deel Pas na het afsluiten van deel 1 kan je starten aan deel 2. Om deel 3 en/of 4 aan te vangen moet je geslaagd zijn in de delen 1 en 2. Veel succes!

17 17 DEEL 4: WAT VERANDERDE HET KB AAN HET STATUUT Men heeft met het besluit opleidingen voornamelijk gesleuteld aan de bevorderingsvoorwaarden. Vanaf heden zijn de vereiste graadanciënniteit niet meer nodig. Bovendien bestaat voortaan voor brandweerlui de mogelijkheid om als brandweerman rechtstreeks mee te dingen naar de graad sergeant, net zoals dit kon en nog kan vanuit sergeant om luitenant te worden. Dit geeft schematisch de volgende:

18 18 Wanneer vrijwilligers wensen te professionaliseren vanaf de graad van sergeant moeten ze de ontbrekende modules PREV 1, competentiemanagement en evaluatie en/of FOROP 1 nog bijbenen en dit in functie van welke module ze al volgden. Vanaf de graad van kapitein moeten ze zich vergewissen dat ze in het bezit zijn van de modulecertificaten van de modules competentiemanagement en evaluatie en de getuigschriften PREV 1 en 2 en FOROP 1 en 2. De verplichte 24 uur voortgezette opleiding worden progressief ingevoerd. Voor de jaren 2015 en 2016 samen moet men 6 uur voortgezette opleiding volgen, in uur en in uur. Vanaf 2019 draaien we dus in regime. Ook voor evaluatie verschuift men in de tijd, de onderhandelingen omtrent het evaluatieschema en de functiebeschrijvingen zijn momenteel immers nog lopende.

Toelichting KB opleiding

Toelichting KB opleiding Toelichting KB opleiding 1 Verloop van toelichting Overzicht KB opleidingen Inleiding historiek Definities Opleidingscentra Opleidingen Overgangsbepalingen Wijzigingsbepalingen Urentabel verschillende

Nadere informatie

Draft. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman

Draft. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman Bijlage bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van april 204 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman BIJLAGE Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO voor de brandweerman Mod. B0 Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie Deel Administratieve cultuur - houding en gedrag 0

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman BIJLAGE 1 Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman Mod. B01 Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie Deel 1 1 Administratieve cultuur - houding en gedrag

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. DEFINITIES

HOOFDSTUK I. DEFINITIES KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN EN TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE BESLUITEN. (B.S. 07.12.2015) Aan allen die nu zijn en

Nadere informatie

Catalogus Voorgezette Opleiding

Catalogus Voorgezette Opleiding Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid Catalogus Voorgezette Opleiding Inhoudsopgave 1. Basisopleidingen... 3 1.1. Brevetopleidingen... 3 1.1.1. Basis

Nadere informatie

FAQ: KB opleiding 18 november 2015

FAQ: KB opleiding 18 november 2015 - Inhoudstafel FAQ: KB opleiding 18 november 2015 Inhoudstafel FAQ: KB opleiding 18 november 2015... 4 Hoofdstuk III. Opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten... 4 1 Afdeling I. Verschillende

Nadere informatie

FAQ: KB opleidingen 18 november 2015

FAQ: KB opleidingen 18 november 2015 FAQ: KB opleiding 18 november 2015 - Inhoudstafel FAQ: KB opleidingen 18 november 2015 Inhoudstafel FAQ: KB opleidingen 18 november 2015... 4 Hoofdstuk III. Opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten...

Nadere informatie

BRANDWEERZONE CENTRUM. Welkom bij Zone Centrum

BRANDWEERZONE CENTRUM. Welkom bij Zone Centrum Programma Verwelkoming Voorstelling Brandweerzone Centrum De opleiding aan de brandweerschool De opleiding op de brandweerpost Vacature kort Het engagement als vrijwilliger Vragenronde BRANDWEERZONE CENTRUM

Nadere informatie

3 maart KB Opleiding. Visie en aanpassingen

3 maart KB Opleiding. Visie en aanpassingen KB Opleiding Visie en aanpassingen Agenda Inleiding Doelstelling Probleem - Quid vrijwilliger? Oplossing - Tweesporenbeleid - Flankerende maatregelen voor V Algemene wijzigingen KB Opleiding Conclusie

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder : KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 OKTOBER 2010 TOT TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE SUBSIDIE AAN DE PROVINCIALE OPLEIDINGSCENTRA VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN VOOR HET JAAR 2010. (inw. 1 januari 2010) (B.S.

Nadere informatie

Catalogus Voortgezette Opleiding juni 2017

Catalogus Voortgezette Opleiding juni 2017 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid Catalogus Voortgezette Opleiding juni 17 Inhoudsopgave 1. Basisopleidingen... 3 1.1. Brevetopleidingen... 3

Nadere informatie

WERVINGSCAMPAGNE BRANDWEERVRIJWILLIGERS INFOAVOND DEEL 2 AANWERVINGSVOORWAARDEN

WERVINGSCAMPAGNE BRANDWEERVRIJWILLIGERS INFOAVOND DEEL 2 AANWERVINGSVOORWAARDEN WERVINGSCAMPAGNE BRANDWEER-VRIJWILLIGERS INFOAVOND DEEL 2 AANWERVINGSVOORWAARDEN WOENSDAG 11 MEI 2016 TURNHOUT DINSDAG 17 MEI 2016 HOOGSTRATEN 1 2 3 AANWERVINGEN Vacatures Op zoneniveau 24 vacatures voor

Nadere informatie

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 2003 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN. (B.S )

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 2003 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN. (B.S ) KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 2003 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN. (B.S. 05.05.2003) Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid

Nadere informatie

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) -

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - ALBERT II 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 JULI 2019 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN

KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 JULI 2019 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 JULI 2019 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE CIVIELE BESCHERMING EN TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE BESLUITEN. (B.S. 05/08/2019) Gelet op de wet van 15 mei 2007

Nadere informatie

Infosessie. Kandidaat-Brandweervrijwilligers. Welkom!

Infosessie. Kandidaat-Brandweervrijwilligers. Welkom! Infosessie Kandidaat-Brandweervrijwilligers Welkom! Programma 1. Hulpverleningszone Zuid-West Limburg 2. De vacatures 3. Takenpakket brandweervrijwilliger 4. Aanwervingsvoorwaarden 5. Federaal Geschiktheidsattest

Nadere informatie

Catalogus Voortgezette Opleiding januari 2018

Catalogus Voortgezette Opleiding januari 2018 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid Catalogus Voortgezette Opleiding januari 218 Inhoudsopgave 1. Basisopleidingen... 3 1.1. Brevetopleidingen...

Nadere informatie

Hoe stel ik mij kandidaat?

Hoe stel ik mij kandidaat? Informatiebrochure kandidaat brandweerman 1 Hou je van uitdagingen? Ben je technisch onderlegd en werk je graag in team? Dan is brandweerman de geknipte job voor jou. De brandweerzones in ons land hebben

Nadere informatie

Bespreking reparatie-kb s welke in het staatsblad verschenen.

Bespreking reparatie-kb s welke in het staatsblad verschenen. Aan het brandweerpersoneel en ambulancepersoneel Bespreking reparatie-kb s welke in het staatsblad verschenen. Volgende reparatie-kb s (met de nieuwe wijzigingen) zijn uitgekomen : 26 jan 2018 - Koninklijk

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE

VOORWAARDEN VOOR PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel LUITENANT Via professionalisering in dezelfde zone TAAKOMSCHRIJVING Zie bijlage - functieprofiel WAT VERWACHTEN WE? Het coördineren van de inzet van meerdere

Nadere informatie

23 februari Hervorming van de Civiele Bescherming De vrijwillige personeelsleden

23 februari Hervorming van de Civiele Bescherming De vrijwillige personeelsleden Hervorming van de Civiele Bescherming De vrijwillige personeelsleden en geldelijk statuut Toepassingsgebied De vrijwillige personeelsleden die gevraagd hebben om benoemd te worden in de graad van sappeur

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE GRAAD BINNEN DEZELFDE ZONE LUITENANT (O1-1)

PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE GRAAD BINNEN DEZELFDE ZONE LUITENANT (O1-1) PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE GRAAD BINNEN DEZELFDE ZONE LUITENANT (O1-1) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme,

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN

KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN. (B.S. 09.03.2011) ALGEMENE BESCHOUWINGEN VERSLAG AAN DE KONING Op 8 juni 2010, in het kader van

Nadere informatie

Catalogus Voortgezette Opleiding januari 2019

Catalogus Voortgezette Opleiding januari 2019 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid Catalogus Voortgezette Opleiding januari 219 Inhoudsopgave 1. Basisopleidingen... 3 1.1. Brevetopleidingen...

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET Nieuwe ontwerptekst Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PROFESSIONALISERING In dezelfde zone sergeant Post Maldegem

INFORMATIEBROCHURE PROFESSIONALISERING In dezelfde zone sergeant Post Maldegem INFORMATIEBROCHURE PROFESSIONALISERING In dezelfde zone sergeant Post Maldegem VOORWAARDEN VOOR PROFESSIONALISERING Een professionalisering in dezelfde graad is de overgang van een vrijwillig personeelslid

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN EN TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE BESLUITEN. (B.S. 07.12.2015) Sire, VERSLAG AAN DE KONING

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied. 2. Definities

1. Toepassingsgebied. 2. Definities 1. Toepassingsgebied Dit vormingsreglement is van toepassing op alle operationele personeelsleden van de hulpverleningszone. Daar waar er verschillen zijn tussen de vormingen van het basis, midden en hoger

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant De zoneraad van 21 maart 2016 heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 7 functies voor sergeant

Nadere informatie

Kapitein beroeps (m/v/x)

Kapitein beroeps (m/v/x) Kapitein beroeps (m/v/x) professionalisering in dezelfde zone - 1 vacature Voorwaarden Je bent benoemd als vrijwillig personeelslid binnen het brandweerkader van de hulpverleningszone Zuid- Oost. Je hebt:

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE SERGEANT (M0-1)

PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE SERGEANT (M0-1) PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE SERGEANT (M0-1) De staat voor de samensmelting van de brandweerdiensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele. In totaal

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 10 Inhoudsopgave DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?... 3 WIE KAN DEELNEMEN?... 4 WIE KAN NIET DEELNEMEN?...

Nadere informatie

Projet de modification SPF Intérieur Project wijziging IBZ

Projet de modification SPF Intérieur Project wijziging IBZ Projet de modification SPF Intérieur 05.04.2017-Project wijziging IBZ 05.04.2017 ARRETE ROYAL DU 18 NOVEMBRE 2015 RELATIF A LA FORMATION DES MEMBRES DES SERVICES PUBLICS DE SECOURS ET MODIFIANT DIVERS

Nadere informatie

Catalogus Voortgezette Opleiding september 2019

Catalogus Voortgezette Opleiding september 2019 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid Catalogus Voortgezette Opleiding september 219 Inhoudsopgave 1. Basisopleidingen... 3 1.1. Brevetopleidingen...

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE ADJUDANT (M1-1)

PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE ADJUDANT (M1-1) PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE ADJUDANT (M1-1) De staat voor de samensmelting van de brandweerdiensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele. In totaal

Nadere informatie

Mijnheer, Mevrouw, de Voorzitter van de hulpverleningszones,

Mijnheer, Mevrouw, de Voorzitter van de hulpverleningszones, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische Directie Aan de voorzitters van de hulpverleningszones en prezones Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN MINISTERIEEL BESLUIT VAN 21 MAART 2019 BETREFFENDE DE OPLEIDING EN HET GETUIGSCHRIFT PREV-1, PREV-2 EN PREV-3 VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (inw. 13 april 2019) (B.S. 03.04.2019)

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van vrijwillige brandweermannen / -vrouwen Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België. Zone

Nadere informatie

Vacature luitenant (01-1, 01-2, 01-3) via professionalisering en mobiliteit

Vacature luitenant (01-1, 01-2, 01-3) via professionalisering en mobiliteit Vacature luitenant (01-1, 01-2, 01-3) via professionalisering en mobiliteit Mensen in nood rekenen op jou voor een snelle interventie! Meer dan 500.000 mensen in Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem rekenen

Nadere informatie

Oproep tot kandidaatstelling voor professionalisering in de graad van brandweerman binnen de zone Oost van Vlaams-Brabant

Oproep tot kandidaatstelling voor professionalisering in de graad van brandweerman binnen de zone Oost van Vlaams-Brabant Oproep tot kandidaatstelling voor professionalisering in de graad van brandweerman binnen de zone Oost van Vlaams-Brabant De hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant organiseert momenteel een professionaliseringsproef

Nadere informatie

8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD

8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD 8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout,

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van brandweermannen / -vrouwen in het vrijwilligerskader Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 26 MAART 2015. - Omzendbrief. - Het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones Aan de provinciegouverneurs

Nadere informatie

Oproep en examenreglement Bevordering door mobiliteit Luitenant Procedure voor beroeps

Oproep en examenreglement Bevordering door mobiliteit Luitenant Procedure voor beroeps Contact : Zonesecretariaat Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp vacatures@zone1.be 050 840 361 Oproep en examenreglement Bevordering door mobiliteit Luitenant Procedure voor beroeps De zoneraad van Hulpverleningszone

Nadere informatie

KAPITEIN TAAKOMSCHRIJVING WAT VERWACHTEN WE? VOORWAARDEN VOOR PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel

KAPITEIN TAAKOMSCHRIJVING WAT VERWACHTEN WE? VOORWAARDEN VOOR PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel KAPITEIN Via professionalisering in dezelfde zone TAAKOMSCHRIJVING Zie bijlage - functieprofiel WAT VERWACHTEN WE? De coördinatie van een aantal interventieploegen

Nadere informatie

Selectiereglement operationeel brandweerpersoneel

Selectiereglement operationeel brandweerpersoneel Selectiereglement operationeel brandweerpersoneel Goedgekeurd door de zoneraad van 29 januari 2015 Hulpverleningszone Centrum Correspondentieadres Roggestraat 70 BE-9000 Gent Tel. 09 268 88 33 Fax 09 268

Nadere informatie

REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11.

REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11. REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11.2014 Wettelijke omkadering - gelet op het koninklijk besluit

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van brandweermannen / -vrouwen in het vrijwilligerskader Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - HET GETUIGSCHRIFT VAN DUIKER. Afdeling 1. - Creatie van een getuigschrift van duiker

HOOFDSTUK I. - HET GETUIGSCHRIFT VAN DUIKER. Afdeling 1. - Creatie van een getuigschrift van duiker MINISTERIEEL BESLUIT VAN 7 JUNI 2010 BETREFFENDE HET GETUIGSCHRIFT EN DE OPLEIDING VAN DUIKER VOOR DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN. (inw. 28 juni 2010) (B.S. 18.06.2010) De Minister van Binnenlandse

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 8 Inhoudsopgave WANNEER START DE NIEUWE PROCEDURE VOOR BEVORDERING NAAR NIVEAU A?... 3 DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE

Nadere informatie

Informatiebundel bevorderingsprocedure. Sergeant-vrijwilliger

Informatiebundel bevorderingsprocedure. Sergeant-vrijwilliger Informatiebundel bevorderingsprocedure Sergeant-vrijwilliger Doel van de functie De operationele leiding over een team medewerkers om door een efficiënte en effectieve inzet van hoge kwaliteit menselijke

Nadere informatie

KAPITEIN TAAKOMSCHRIJVING WAT VERWACHTEN WE? BEVORDERINGSVOORWAARDEN. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel.

KAPITEIN TAAKOMSCHRIJVING WAT VERWACHTEN WE? BEVORDERINGSVOORWAARDEN. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel KAPITEIN Via bevordering TAAKOMSCHRIJVING Zie bijlage - functieprofiel WAT VERWACHTEN WE? De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 27 MAART 2017 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL

SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 27 MAART 2017 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 27 MAART 2017 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL 306, 2, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 BETREFFENDE HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES.

Nadere informatie

Vacature luitenant (01-1, 01-2, 01-3) via professionalisering en mobiliteit

Vacature luitenant (01-1, 01-2, 01-3) via professionalisering en mobiliteit Vacature luitenant (01-1, 01-2, 01-3) via professionalisering en mobiliteit Mensen in nood rekenen op jou voor een snelle interventie! Meer dan 500 000 mensen in Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem rekenen

Nadere informatie

Selectiereglement operationeel personeel Hulpverleningszone Noord-Limburg versie

Selectiereglement operationeel personeel Hulpverleningszone Noord-Limburg versie Selectiereglement operationeel personeel Hulpverleningszone Noord-Limburg versie 05.2017 1. Vacantverklaring en oproep tot kandidaten 2. Competenties, gewichten en proeven 3. Samenstelling jury 4. Waarneming

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 JANUARI 2018 BETREFFENDE DE OVERGANG VAN

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpunt van

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 JUNI 2018 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF

KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 JUNI 2018 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 JUNI 2018 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S. 19.07.2018) Gelet op de wetten op het gebruik van de talen

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 + errata 22.01.2015; 24.11.2015) Gelet op de

Nadere informatie

In onze zone zijn een 60-tal operationele beroepsbrandweermannen en 350-tal operationele vrijwilligers actief.

In onze zone zijn een 60-tal operationele beroepsbrandweermannen en 350-tal operationele vrijwilligers actief. Hulpverleningszone Taxandria Oproep tot kandidaten voor de functie van brandweerman/vrouw vrijwilliger Te begeven bij aanwerving met wervingsreserve van 2 jaar voor post Arendonk Onze organisatie Hulpverleningszone

Nadere informatie

Zoneraad en Zonecollege Zone Midwest. dinsdag, 18 december Overzicht beslissingen

Zoneraad en Zonecollege Zone Midwest. dinsdag, 18 december Overzicht beslissingen Zoneraad en Zonecollege Zone Midwest dinsdag, 18 december 2018 Overzicht beslissingen Aanwezig Verontschuldigd Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare; Ria Beeusaert Pattyn: burgemeester Lichtervelde;

Nadere informatie

Bekendmaking van de vacature voor de interne bevordering tot adjudant in het beroeps- en het vrijwilligerskader

Bekendmaking van de vacature voor de interne bevordering tot adjudant in het beroeps- en het vrijwilligerskader Bekendmaking van de vacature voor de interne bevordering tot adjudant in het beroeps- en het vrijwilligerskader 1. FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUDANT Doel Beschrijving 1. De operationele leiding over een team

Nadere informatie

Beroepsbrandweerlieden

Beroepsbrandweerlieden TOELICHTING bij vacature voor 2 brandweerlieden HVZ Taxandria is één van de 5 Antwerpse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België. De zone bestaat uit de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog,

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE GRAAD BINNEN DEZELFDE ZONE KAPITEIN (O2-0)

PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE GRAAD BINNEN DEZELFDE ZONE KAPITEIN (O2-0) PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE GRAAD BINNEN DEZELFDE ZONE KAPITEIN (O2-0) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme,

Nadere informatie

Functiekaart: brandweerman en -vrouw

Functiekaart: brandweerman en -vrouw Functiekaart: brandweerman en -vrouw 1. Doel Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

INFORMATIE VACATURE 12/18/2018. Pagina 1 van 2. Procedure professionalisering in dezelfde zone Beroepssergeant

INFORMATIE VACATURE 12/18/2018. Pagina 1 van 2. Procedure professionalisering in dezelfde zone Beroepssergeant INFORMATIE VACATURE Het zonecollege van Hulpverleningszone Waasland heeft beslist twee functies van beroepssergeant vacant te verklaren en deze functies in te vullen via professionalisering in dezelfde

Nadere informatie

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken. Brandweer zone Kempen Functiebeschrijving brandweerman 1.1 Doel Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 + erratum 22.01.2015) Gelet op de wet van 15

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PROFESSIONALISERING In dezelfde zone luitenant Post Maldegem

INFORMATIEBROCHURE PROFESSIONALISERING In dezelfde zone luitenant Post Maldegem INFORMATIEBROCHURE PROFESSIONALISERING In dezelfde zone luitenant Post Maldegem VOORWAARDEN VOOR PROFESSIONALISERING Een professionalisering in dezelfde graad is de overgang van een vrijwillig personeelslid

Nadere informatie

Oproep tot kandidaatstelling voor de aanleg van een professionaliseringsreserve voor brandweermannen DEELNEMINGSVOORWAARDEN PROFESSIONALISERINGSEXAMEN

Oproep tot kandidaatstelling voor de aanleg van een professionaliseringsreserve voor brandweermannen DEELNEMINGSVOORWAARDEN PROFESSIONALISERINGSEXAMEN Oproep tot kandidaatstelling voor de aanleg van een professionaliseringsreserve voor brandweermannen DEELNEMINGSVOORWAARDEN Om in aanmerking te komen voor professionalisering in dezelfde zone dien je aan

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Projet d arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours

Nadere informatie

Selectiereglement ambulancepersoneel

Selectiereglement ambulancepersoneel Selectiereglement ambulancepersoneel Goedgekeurd door de zoneraad van 29 januari 2015 Hulpverleningszone Centrum Correspondentieadres Roggestraat 70 BE-9000 Gent Tel. 09 268 88 33 Fax 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be

Nadere informatie

Beleidsvisie 2017 Directie Operaties en Directie VTO (Vorming, Training en Opleiding)

Beleidsvisie 2017 Directie Operaties en Directie VTO (Vorming, Training en Opleiding) Beleidsvisie 2017 Directie Operaties en Directie VTO (Vorming, Training en Opleiding) Directie VTO. 1. Inleiding. Opleiding van operationele brandweerlui is wellicht dé uitdaging voor de komende jaren.

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 + errata 22.01.2015; 11.05.2015; 24.11.2015;

Nadere informatie

OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH.

OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER 2017 TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH. Aan mevrouwen

Nadere informatie

Vacature beroepsbrandweerman (m/v) B0-0, B0-1, B0-2, B0-3, B0-4 via professionalisering in dezelfde graad bij hulpverleningszone Rivierenland

Vacature beroepsbrandweerman (m/v) B0-0, B0-1, B0-2, B0-3, B0-4 via professionalisering in dezelfde graad bij hulpverleningszone Rivierenland Vacature beroepsbrandweerman (m/v) B0-0, B0-1, B0-2, B0-3, B0-4 via professionalisering in dezelfde graad bij hulpverleningszone Rivierenland DE INWONERS VAN DE GEMEENTEN IN HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND

Nadere informatie

KB ADMINISTRATIEF en GELDELIJK STATUUT AMBULANCIERS

KB ADMINISTRATIEF en GELDELIJK STATUUT AMBULANCIERS Administratief statuut: Delegatie mogelijk Administratief statuut: Delegatie onmogelijk Art 2. De raad kan beslissen opdrachten van dringende geneeskundige hulpverlening in de zin van artikel 11, 1, 2

Nadere informatie

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering 20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering Posten: Assenede (1), Deinze (1), Gavere (4), Lochristi (2), Melle (2), Merelbeke (6), Zelzate (4) Functie Doelstelling van de functie

Nadere informatie

OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH.

OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH. OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER 2017 TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH. Aan mevrouwen en de heren Provinciegouverneurs en de Hoge

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

Technische nota HRM2015 AbiFire v5.7/v6.4

Technische nota HRM2015 AbiFire v5.7/v6.4 Technische nota HRM2015 AbiFire v5.7/v6.4 Stappenplan: administratief en geldelijk statuut Inhoudstabel 1 Inleiding... 2 1.1 Nieuwe statuten... 2 1.2 Herbenamingen... 2 2 Personeelsmodule juist instellen...

Nadere informatie

85 VACANTE BETREKKINGEN VOOR KORPORAAL (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING

85 VACANTE BETREKKINGEN VOOR KORPORAAL (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING 85 VACANTE BETREKKINGEN VOOR KORPORAAL (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING De staat voor de samensmelting van de brandweerdiensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke,

Nadere informatie

HVZ Meetjesland vacature via aanwerving met wervingsreserve (2 jaar) Brandweerman (m/v) vrijwilliger

HVZ Meetjesland vacature via aanwerving met wervingsreserve (2 jaar) Brandweerman (m/v) vrijwilliger HVZ Meetjesland vacature via aanwerving met wervingsreserve (2 jaar) Brandweerman (m/v) vrijwilliger Onze organisatie is één van de 6 Oost-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones

Nadere informatie

De betrekking is te begeven bij bevordering door verhoging in graad in dezelfde zone. Er wordt geen wervingsreserve aangelegd.

De betrekking is te begeven bij bevordering door verhoging in graad in dezelfde zone. Er wordt geen wervingsreserve aangelegd. Onze organisatie Hulpverleningszone Taxandria is één van de 5 Antwerpse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België. De zone bestaat uit de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse,

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van brandweermannen / -vrouwen in het vrijwilligerskader via mobiliteit in dezelfde graad Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST VOORBEREIDING EVALUATIEGESPREK

PERSONEELSDIENST VOORBEREIDING EVALUATIEGESPREK PERSONEELSDIENST VOORBEREIDING EVALUATIEGESPREK Beste medewerker Op het einde van de evaluatieperiode hebben jij en je functionele chef een evaluatiegesprek. Hier wordt gekeken of de doelstellingen bereikt

Nadere informatie

12 VACANTE BETREKKINGEN VOOR BRANDWEERMAN (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA AANWERVING

12 VACANTE BETREKKINGEN VOOR BRANDWEERMAN (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA AANWERVING 12 VACANTE BETREKKINGEN VOOR BRANDWEERMAN (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA AANWERVING De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde,

Nadere informatie

Vacantverklaring. De functiebeschrijvingen voor de verschillende functies van adjudant op basis van het personeelsplan zijn toegevoegd als bijlage.

Vacantverklaring. De functiebeschrijvingen voor de verschillende functies van adjudant op basis van het personeelsplan zijn toegevoegd als bijlage. Vacantverklaring Hulpverleningszone ZUID-WEST LIMBURG gaat over tot een bevorderingsprocedure en aanleg van werfreserve voor de functie van VRIJWILLIG ADJUDANT voor de posten Heusden-Zolder, Tessenderlo,

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor aanleg van een bevorderingsreserve van sergeant in het beroeps- en vrijwilligerskader Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be

Nadere informatie

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken. Brandweer zone Kempen Functiebeschrijving brandweerman 1.1 Doel Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele

Nadere informatie

In onze zone zijn een 60-tal operationele beroepsbrandweermannen en 350-tal operationele vrijwilligers actief.

In onze zone zijn een 60-tal operationele beroepsbrandweermannen en 350-tal operationele vrijwilligers actief. Hulpverleningszone Taxandria Oproep tot kandidaten voor de functie van brandweerman/vrouw vrijwilliger Te begeven bij aanwerving met wervingsreserve van 2 jaar Onze organisatie Hulpverleningszone Taxandria

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure korporaal 28 april u

Bevorderingsprocedure korporaal 28 april u Bevorderingsprocedure korporaal 28 april 2018 10u Op de agenda: Welkom Nood aan korporaals Functiebeschrijving Competenties Bevorderingsvoorwaarden Lichamelijke geschiktheid Selectiereglement Planning

Nadere informatie

LUIK 1: INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN VERKEERSPOLITIE (min 42 uren)

LUIK 1: INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN VERKEERSPOLITIE (min 42 uren) 1 FUNCTIONELE OPLEIDING VERKEERSPOLITIE (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de politiediensten) A. DUUR VAN DE OPLEIDING

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie