Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij."

Transcriptie

1 1 Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij. Vanaf 1 januari 2016 zijn er nieuwe bepalingen die gelden op vlak van opleiding bij brandweer. Omdat het niet altijd evident is te weten wat nieuw en/ of anders is, zetten we enkele zaken op een rij. Om een beetje de bomen door het bos te kunnen zien, maken we het onderscheid tussen mensen die al binnen de organisatie werken en deze die de brandweerwereld nog moeten ontdekken en dus nog moeten worden aangeworven. In het eerste deel halen we enkele algemeenheden aan. In een volgend deel richten we ons op mensen die al binnen brandweer werken. In een laatst deel richten we ons naar mensen die interesse tonen in brandweer maar nog niet bij brandweer zijn. Brandweerkadet laten we in dit verhaal even pro memorie. Tot slot geven we ook enkele zaken aan die door het besluit opleidingen in het statuut gewijzigd worden. In een latere fase zullen allicht nog wijzigingen volgen. Dit kort overzichtje bezorgt je de algemene lijnen. Om volledig te zijn lees je ook best nog eens het besluit van 18 november 2015 na, wat je kan vinden op volgende link Op de site van de civiele veiligheid vind je ook nog een omzendbrief ( omtrent de voortgezette vorming en werd er onlangs een FAQ opgestart over opleidingen. Ga ook daar eens een kijkje nemen. (Catalogus en FAQ opleidingen brandweer online Civiele Veiligheid). Mocht je vinden dat dit overzichtje nog aanvullingen of wijzigingen nodig heeft zijn alle suggesties zeker welkom.

2 2 Deel 1 - algemeenheden 3 Welke opleidingen 3 Modulair systeem 4 Wie organiseert? 4 Deel 2 - voor wie al bij de brandweer werkt 5 Algemeen 5 Inhoud van de opleiding en wie mag deelnemen aan wat? 5 De opleiding B02 5 De opleiding M01 6 De opleiding M02 7 De opleiding OFF1 8 De opleiding OFF2 8 De opleiding OFF3 9 Wat met gelijkstellingen, vrijstellingen en overgangsbepalingen? 11 Deel 3 - voor mensen met interesse in de brandweerwereld 13 Federaal geschiktheidsattest 13 De opleiding B01 14 De opleiding OFF2 14 Deel 4 enkele nieuwigheden in het statuut door dit besluit opleidingen 17

3 3 DEEL 1: ALGEMEENHEDEN Welke opleidingen? Men spreekt voortaan van vier soorten opleiding: - DE BASISOPLEIDING. Dit zijn opleidingen verbonden aan de hiërarchische loopbaan Een basisopleiding geeft aanleiding tot een brevet, mits het slagen in de examens. Deze brevetten zijn de volgende o Brevet brandweerkadet o Brevetten basiskader Brevet BO1 Brevet BO2 o Brevetten middenkader Brevet MO1 Brevet MO2 o Brevetten hoger kader Brevet OFF1 Brevet OFF2 Brevet OFF3 - DE GESPECIALISEERDE OPLEIDING. Het gaat hier om een opleiding om competenties te verwerven voor een welbepaalde specialisatie. Een gespecialiseerde opleiding geeft aanleiding tot een getuigschrift, mits het slagen in de examens - DE VOORTGEZETTE OPLEIDING. Dit zijn opleidingen voor het aanvullen, behouden of verbeteren van reeds verworven competenties. Van de voortgezette opleidingen bestaat een catalogus. Deze wordt na advies van het kenniscentrum goedgekeurd door de minister. Deze vormingen worden dan wel door de scholen georganiseerd, maar

4 kunnen desgevallend in de of een zone doorgaan. Een voortgezette opleiding geeft aanleiding tot een attest, waarop gepreciseerd wordt of er al dan niet een evaluatie was en of betrokkene slaagde. Er wordt verwacht dat je 24 uur op een jaar voortgezette opleiding volgt 4 - DE PERMANENTE OPLEIDING Dit zijn opleidingen die de zonecommandant organiseert volgens een oefensystematiek. Het gaat om opleidingen, eerder oefening en training in de zone zelf. Ook hier gaat het om een pakket van minstens 24 uren per jaar. Modulair systeem In de basisopleiding en de gespecialiseerde opleiding wordt voortaan het modulaire systeem vervat. Dit betekent dat de opleiding ingedeeld wordt in modules. Telkens je een module succesvol hebt afgewerkt (dit betekent dat je slaagt in je examen) krijg je een modulecertificaat. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Heb je al de modules succesvol doorlopen van een brevet of een getuigschrift, heb je na de laatste module ook het respectieve brevet of getuigschrift in handen. Wie organiseert? De FGA, de basis, gespecialiseerde en de voortgezette opleidingen worden georganiseerd door de opleidingscentra. De inhoud van de syllabi, die opgemaakt worden de opleidingscentra, worden goedgekeurd door de hoge raad voor de opleiding. Ook aanpassingen moeten via die weg passeren FGA en voortgezette opleidingen kunnen plaatsvinden in de zones. De permanente opleidingen zijn sowieso door de zones te voorzien. Elk jaar stelt het opleidingscentrum een kalender op en deze wordt op hun website gepubliceerd. Wanneer de cursus start zal het opleidingscentrum de nodige syllabi ter beschikking stellen van de cursisten. Sowieso digitaal en op eenvoudig verzoek van de leerling op papier, gratis.

5 5 DEEL 2: VOOR WIE AL BIJ DE BRANDWEER WERKT Algemeen Om een opleiding te starten of een van de modules uit die opleidingen is een gunstig advies van de zonecommandant (of zijn afgevaardigde) nodig. Bij een ongunstig advies van de zonecommandant kan je in beroep gaan bij de zoneraad. Dit beroep moet schriftelijk en aangetekend gebeuren en dit binnen de maand na ontvangst van het ongunstig advies. De zoneraad heeft twee maanden tijd om zich uit te spreken over het beroep. De opleidingen voor het behalen van brevetten, getuigschriften en attesten en de voortgezette opleidingen worden georganiseerd door de opleidingscentra. Voortgezette opleiding kunnen in de mate van het mogelijke gegeven worden in de zone. Je kan je inschrijven voor een opleiding of voor een of meerdere module. Dit moet je wel duidelijk aangeven. Je kan er ook voor kiezen om het theoretische gedeelte niet bij te wonen. Uiteraard blijf je onderhevig aan examen. Een inschrijving voor een opleiding moet gebeuren via de zone en ten laatste op het einde van de tweede maand vooraf aan maand waarin de module of opleiding start. Elke module die je aflegt sluit af met een examen, dit kan schriftelijk, mondeling en/of praktisch zijn of in sommige gevallen een permanente evaluatie tijdens de opleiding. Je mag maximaal vier keer deelnemen aan een examen van een module. Inhoud van de opleiding en wie mag deelnemen aan wat? - DE OPLEIDING BO2 EN WIE WORDT TOEGELATEN: De opleiding omvat: B02 theorie Koude Warme totaal praktijk praktijk Bevelvoering arbeidsveiligheid 2 2 4

6 Coaching: werken met mensen TOTAAL Worden toegelaten: o Brandweermannen met het brevet BO1 o Brandweermannen met het oude brevet brandweerman en geslaagd in een bijkomende module ( 61u) Oud brevet brw ->B02 theorie Koude Warme totaal praktijk praktijk Hulpverlening (=Mod hulpverlening B01 Techn hulpverlening wegverkeer Niv 1A) - DE OPLEIDING MO1 EN WIE WORDT TOEGELATEN: De opleiding M01 bestaat uit 2 delen en heeft een gevoelige toename aan uren ten aanzien van de opleiding sergeant. Het is een totaalpakket geworden van 226 en desgevallend 40 of 28 voor de vrijwilligers, en 108 voor de beroepsbrandweerlui. MO1 theorie Koude praktijk Deel 1 Bevelvoering Brandbestrijding 1 Brandbestrijding 2 CFBT Industriële brandbestrijding hulpverlening Gevaarlijke stoffen 1 Gevaarlijke stoffen 2 Geintegreerde oefn* SUBTOTAAL Deel 2 Warme praktijk totaal

7 FOROP FOROP-1 PREV PREV-1 brandprev in gebouwen niv 1 EVAL Competentiemgt en evaluatie TOTAAL vrijwilligers TOTAAL beroeps of of of (*alle voorgaande modules moeten behaald worden voor deelname) 7 Vrijwillige brandweermannen en korporaals volgen deel 1 en minstens één van de modules uit deel 2. Wanneer ze wensen te professionaliseren zullen ze een inhaalbeweging moeten doen en alsnog de bijkomende modules moeten volgen. Beroepsbrandweerlui volgen deel 1 en deel 2. Worden toegelaten: o Brandweermannen met het brevet M02en korporaals met het brevet BO2. o Korporaals met het brevet BO2. - DE OPLEIDING M02 EN WIE WORDT TOEGELATEN: De opleiding omvat: M02 theorie Koude Warme totaal praktijk praktijk Administratief beheer arbeidsveiligheid TOTAAL Worden toegelaten:

8 o o De korporaals en sergeanten met het brevet M01 De korporaals en sergeanten met het oud brevet sergeant en geslaagd in een bijkomende module 8 Oud brevet Sgt -> B02 theorie Koude Warme totaal praktijk praktijk SAH Binnenbrandbestrijding SAH Technische hulpverlening Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen TOTAAL DE OPLEIDING OFF1 EN WIE WORDT TOEGELATEN: De opleiding omvat: OFF1 theorie Koude Warme totaal praktijk praktijk Operationele benadering Crisisbeheer niv 1 ( CRI-1) Coaching: omgaan met een grp TOTAAL Worden toegelaten: o Sergeanten met het brevet M02 o Adjudanten met het brevet M02 - DE OPLEIDING OFF2 EN WIE WORDT TOEGELATEN: De opleiding via promotie omvat: OFF2 via promotie theorie Koude praktijk Deel 1 generieke kennis Warme praktijk totaal

9 Operationele benadering Crisisbeheer niv 2 ( CRI-2) Administratief management SUBTOTAAL Deel 2 FOROP FOROP-2 PREV PREV-2 brandprev in gebouwen niv 2 TOTAAL vrijwilligers TOTAAL beroeps of of of Vrijwillige brandweermannen en korporaals volgen deel 1 en minstens één van de modules uit deel 2. Wanneer ze kiezen voor PREV-2 moeten ze in het bezit zijn van het getuigschrift PREV-1, wanneer ze kiezen voor FOROP-2 moeten ze in het bezit zijn van het getuigschrift FOROP-1. Wanneer ze wensen te professionaliseren zullen ze een inhaalbeweging moeten doen en alsnog de bijkomende modules moeten volgen. Beroepsbrandweerlui volgen deel 1 en deel 2. Worden toegelaten: o Voor de beroepsbrandweerlui o Adjudanten met het brevet OFF1 en niv A o Adjudanten met het brevet OFF1 en geslaagd in de sociale promotie. - DE OPLEIDING OFF3 EN WIE WORDT TOEGELATEN : De vorming omvat: OFF3 theorie Koude Warme totaal praktijk praktijk Bestuurlijk recht

10 Crisisbeheer niv 3 ( CRI -3) Financieel management HRM Kwaliteitsmanagement Strategie en organisatie Leadership Innovatie en changemanagement Communicatiemanagement Proces-en projectmanagement TOTAAL Worden toegelaten: o o Luitenants met het brevet OFF2 Kapiteins met het brevet OFF2 De opleidingen PREV worden opengesteld voor de al de personeelsleden van de zones, zowel operationeel als administratief en voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Om PREV-2 aan te vatten moet je in het bezit zijn van het getuigschrift PREV-1, om PREV-3 aan te vatten moet je in het bezit zijn van PREV-2. Voor adjudanten en luitenants die in het bezit zijn van het brevet OFF1 wordt de mogelijkheid van sociale promotie geboden, om zo door te kunnen stromen in de volgende graden van het hoger kader. De inhoud van deze sociale promotie is voorlopig echter nog koffiedik kijken Instructeurs moeten in het bezit zijn een getuigschrift pedagogische bekwaamheden dewelke te behalen is via de opleidingen FOROP-1 en FOROP-2

11 Wat met gelijkstellingen, vrijstellingen en overgangsbepalingen? 11 - GELIJKSTELLINGEN Het brevet B02 wordt gelijkgesteld met het brevet B01 Het brevet M01 wordt gelijkgesteld met het brevet B01 en B02 Het brevet M02 wordt gelijkgesteld met het brevet B01, B02, en M01 Het brevet OFF1 wordt gelijkgesteld met de brevetten B01,B02,M01 en M02 Het brevet OFF2 wordt gelijkgesteld met de brevetten B01,B02,M01,M02 en OFF1 Het brevet OFF3 wordt gelijkgesteld met de brevetten B01,B02,M01,M02, OFF1 en OFF2 Elk uur dat je volgt om een brevet, getuigschrift of attest te halen, wordt aanzien als een uur voortgezette opleiding. Voor een instructeur die les geeft in opdracht van een opleidingscentrum kan een zonecommandant voor maximum 12 uur gelijkstellen met voortgezette opleiding Over andere vormen van gelijkstelling is het de minister die zich uitspreekt, op advies van de commissie van gelijkstellingen en vrijstellingen. - VRIJSTELLINGEN Ook voor vrijstellingen geldt de regel dat het de minister is die zich hierover uitspreekt, en dit ook weer op advies van de commissie van gelijkstellingen en vrijstellingen - OVERGANGSBEPALINGEN Rekening houdend met de modules die worden voorzien voor de houders oud brevet brandweerman en oud brevet sergeant om te kunnen deelnemen aan de brevetopleiding voor respectievelijk B02 en M02, gelden volgende gelijkstellingen: o Het brevet brandweerman wordt gelijkgesteld met het brevet B01 o Het brevet korporaal wordt gelijkgesteld met het brevet B02 o Het brevet sergeant wordt gelijkgesteld met het brevet M01 o Het brevet adjudant wordt gelijkgesteld met het brevet M02 o Het brevet officier wordt gelijk gesteld met het brevet OFF1

12 o o Het brevet officier in combinatie met het brevet technicus brandvoorkoming of de getuigschriften PREV-1, PREV-2 en PREV-3 en het brevet crisissituatiebeheer of de modulecertificaten CRI-1 en CRI- 2 worden gelijkgesteld met het brevet OFF2 Het brevet dienstchef wordt gelijkgesteld met het brevet OFF3 12 Desgevallend kan een certificaat rampenmanagement en/of rampengeneeskunde aanleiding geven tot gelijkstelling aan het brevet crisisbeheer, mits enkele voorwaarden die zeer specifiek zijn. Ook brevetten brandvoorkoming en brandpreventieadviseur, als modules instructeur kunnen desgevallend en mits voorwaarden voor gelijkstelling zorgen aan respectievelijk getuigschriften PREF of FOROP. Omdat dit zeer specifiek genoteerd is, lees je dit best na in het besluit.

13 13 DEEL 3: VOOR DIEGENEN MET INTERESSE VOOR DE BRANDWEER Het federale geschiktheidsattest (FGA) Vooral je wil meedingen voor een plaats bij de brandweer als vrijwilliger of als beroeps, moet je eerst geslaagd zijn in het federale geschiktheidsattest. Dit is een batterij aan proeven bestaande uit een competentietest, een operationele handvaardigheidstest en fysieke proeven. In principe worden deze proeven georganiseerd door de opleidingscentra maar ook zones kunnen deze proeven organiseren. Surf vast eens naar de sites van de opleidingscentra om data en het hoe en wat te weten te komen. Meer informatie hierover vind je in de omzendbrief van 26 maart 15 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor toekomstige personeelsleden van de hulpverleningszones. Je kan er beste even door grasduinen via deze link Belangrijk is dat je je goed voorbereid voor deze proeven. Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar wanneer je goed voorbereid bent kom je niet voor verrassingen te staan. Vraag info bij de opleidingscentra en de zone in je buurt of waar je naar toe wil. Zorg ook dat je conditie op peil staat en dat je medisch in orde bent. Opleiding B01 De voorwaarden om te kunnen starten is dat je geslaagd bent in het FGA, in het bezit bent van een je rijbewijs B en uiteraard dat de zone je heeft geselecteerd uit de kandidaten om te starten voor de zone B01 Deel 1 Adm. cultuur houding en gedrag Individuele bescherming Brandbestrijding deel 1* Hulpverlening deel 1 theorie Koude praktijk Warme praktijk totaal

14 Fysieke paraatheid ** Geïntegreerde praktijkoef dl1*** Totaal deel 1 Deel 2 Brandbestrijding deel 2 Hulplverlening deel 2 Gevaarlijke stoffen Levensreddende handelingen Geïntegreerde praktijkoef dl 2 *** Totaal deel 2 TOTAAL * brandbestrijding deel 1 kan je maar starten wanneer je slaagde in het examen van de module individuele bescherming **In de module fysieke paraatheid moet je slagen binnen één jaar vanaf het begin van de aanwervingsstage. Aan deze proeven mag je maximum twee maal deelnemen. ***de geïntegreerde proef kan je pas afleggen na het volgen van alle modules van het respectieve deel Opleiding OFF2 De voorwaarden om te kunnen starten is dat je geslaagd bent in het FGA, in het bezit bent van een diploma niveau A en uiteraard dat de zone je heeft geselecteerd uit de kandidaten om te starten voor de zone. Kandidaten vrijwilligers kunnen voor wat betreft de delen 3 en 4 de keuze maken tussen beiden. De kandidaten beroeps moeten al de delen volgen. OFF2 Deel 1 Operationele kennis theorie Koude praktijk Warme praktijk totaal

15 Adm. cultuur houding en gedrag Individuele bescherming* Brandbestrijding Hulpverlening Gevaarlije stoffen Levensreddende handelingen Fysieke paraatheid ** Arbeidsveiligheid Geïntegreerde praktijkoef dl1*** Totaal deel 1 Deel 2 Grondige Ops kennis Bevelvoering Brandbestrijding 1 Brandbestrijding 2 CFBT praktijk Industriële brandbestrijding Hulpverlening Gevaarlijke stoffen 1 Gevaarlijke stoffen 2 Geïntegreerde praktijkoefn dl 2*** Totaal deel 2 Deel 3 generieke kennis Operationele benadering Administratief management Beheer en administratie Crisisbeheer niv 1 en

16 Coaching: mensen, team en groep Totaal deel 3 TOTAAL Deel 4 Deel 4 FOROP EN EVAL FOROP 1 FOROP 2 Competentiemgt en evaluatie Totaal deel4 forop en eval Deel4 PREV PREV 1 PREV 2 Totaal deel 4 prev Totaal deel TOTAAL vrijwilligers TOTAAL beroeps 465 of of of * Je kan pas deelnemen aan warme oefeningen wanneer je in de module individuele bescherming bent geslaagd **In de module fysieke paraatheid moet je slagen binnen één jaar vanaf het begin van de aanwervingsstage. Aan deze proeven mag je maximum twee maal deelnemen. ***de geïntegreerde proef kan je pas afleggen na het volgen van alle modules van het respectieve deel Pas na het afsluiten van deel 1 kan je starten aan deel 2. Om deel 3 en/of 4 aan te vangen moet je geslaagd zijn in de delen 1 en 2. Veel succes!

17 17 DEEL 4: WAT VERANDERDE HET KB AAN HET STATUUT Men heeft met het besluit opleidingen voornamelijk gesleuteld aan de bevorderingsvoorwaarden. Vanaf heden zijn de vereiste graadanciënniteit niet meer nodig. Bovendien bestaat voortaan voor brandweerlui de mogelijkheid om als brandweerman rechtstreeks mee te dingen naar de graad sergeant, net zoals dit kon en nog kan vanuit sergeant om luitenant te worden. Dit geeft schematisch de volgende:

18 18 Wanneer vrijwilligers wensen te professionaliseren vanaf de graad van sergeant moeten ze de ontbrekende modules PREV 1, competentiemanagement en evaluatie en/of FOROP 1 nog bijbenen en dit in functie van welke module ze al volgden. Vanaf de graad van kapitein moeten ze zich vergewissen dat ze in het bezit zijn van de modulecertificaten van de modules competentiemanagement en evaluatie en de getuigschriften PREV 1 en 2 en FOROP 1 en 2. De verplichte 24 uur voortgezette opleiding worden progressief ingevoerd. Voor de jaren 2015 en 2016 samen moet men 6 uur voortgezette opleiding volgen, in uur en in uur. Vanaf 2019 draaien we dus in regime. Ook voor evaluatie verschuift men in de tijd, de onderhandelingen omtrent het evaluatieschema en de functiebeschrijvingen zijn momenteel immers nog lopende.

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman BIJLAGE Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO voor de brandweerman Mod. B0 Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie Deel Administratieve cultuur - houding en gedrag 0

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman BIJLAGE 1 Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman Mod. B01 Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie Deel 1 1 Administratieve cultuur - houding en gedrag

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. DEFINITIES

HOOFDSTUK I. DEFINITIES KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN EN TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE BESLUITEN. (B.S. 07.12.2015) Aan allen die nu zijn en

Nadere informatie

Catalogus Voorgezette Opleiding

Catalogus Voorgezette Opleiding Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid Catalogus Voorgezette Opleiding Inhoudsopgave 1. Basisopleidingen... 3 1.1. Brevetopleidingen... 3 1.1.1. Basis

Nadere informatie

FAQ: KB opleiding 18 november 2015

FAQ: KB opleiding 18 november 2015 - Inhoudstafel FAQ: KB opleiding 18 november 2015 Inhoudstafel FAQ: KB opleiding 18 november 2015... 4 Hoofdstuk III. Opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten... 4 1 Afdeling I. Verschillende

Nadere informatie

FAQ: KB opleidingen 18 november 2015

FAQ: KB opleidingen 18 november 2015 FAQ: KB opleiding 18 november 2015 - Inhoudstafel FAQ: KB opleidingen 18 november 2015 Inhoudstafel FAQ: KB opleidingen 18 november 2015... 4 Hoofdstuk III. Opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten...

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder : KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 OKTOBER 2010 TOT TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE SUBSIDIE AAN DE PROVINCIALE OPLEIDINGSCENTRA VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN VOOR HET JAAR 2010. (inw. 1 januari 2010) (B.S.

Nadere informatie

WERVINGSCAMPAGNE BRANDWEERVRIJWILLIGERS INFOAVOND DEEL 2 AANWERVINGSVOORWAARDEN

WERVINGSCAMPAGNE BRANDWEERVRIJWILLIGERS INFOAVOND DEEL 2 AANWERVINGSVOORWAARDEN WERVINGSCAMPAGNE BRANDWEER-VRIJWILLIGERS INFOAVOND DEEL 2 AANWERVINGSVOORWAARDEN WOENSDAG 11 MEI 2016 TURNHOUT DINSDAG 17 MEI 2016 HOOGSTRATEN 1 2 3 AANWERVINGEN Vacatures Op zoneniveau 24 vacatures voor

Nadere informatie

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden

Nadere informatie

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) -

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - ALBERT II 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

Nadere informatie

Hoe stel ik mij kandidaat?

Hoe stel ik mij kandidaat? Informatiebrochure kandidaat brandweerman 1 Hou je van uitdagingen? Ben je technisch onderlegd en werk je graag in team? Dan is brandweerman de geknipte job voor jou. De brandweerzones in ons land hebben

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant De zoneraad van 21 maart 2016 heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 7 functies voor sergeant

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 10 Inhoudsopgave DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?... 3 WIE KAN DEELNEMEN?... 4 WIE KAN NIET DEELNEMEN?...

Nadere informatie

Mijnheer, Mevrouw, de Voorzitter van de hulpverleningszones,

Mijnheer, Mevrouw, de Voorzitter van de hulpverleningszones, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische Directie Aan de voorzitters van de hulpverleningszones en prezones Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van brandweermannen / -vrouwen in het vrijwilligerskader Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in

Nadere informatie

Oproep tot kandidaatstelling voor professionalisering in de graad van brandweerman binnen de zone Oost van Vlaams-Brabant

Oproep tot kandidaatstelling voor professionalisering in de graad van brandweerman binnen de zone Oost van Vlaams-Brabant Oproep tot kandidaatstelling voor professionalisering in de graad van brandweerman binnen de zone Oost van Vlaams-Brabant De hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant organiseert momenteel een professionaliseringsproef

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 26 MAART 2015. - Omzendbrief. - Het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones Aan de provinciegouverneurs

Nadere informatie

REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11.

REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11. REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11.2014 Wettelijke omkadering - gelet op het koninklijk besluit

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 8 Inhoudsopgave WANNEER START DE NIEUWE PROCEDURE VOOR BEVORDERING NAAR NIVEAU A?... 3 DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE

Nadere informatie

8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD

8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD 8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout,

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 + errata 22.01.2015; 24.11.2015) Gelet op de

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 + erratum 22.01.2015) Gelet op de wet van 15

Nadere informatie

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering 20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering Posten: Assenede (1), Deinze (1), Gavere (4), Lochristi (2), Melle (2), Merelbeke (6), Zelzate (4) Functie Doelstelling van de functie

Nadere informatie

Technische nota HRM2015 AbiFire v5.7/v6.4

Technische nota HRM2015 AbiFire v5.7/v6.4 Technische nota HRM2015 AbiFire v5.7/v6.4 Stappenplan: administratief en geldelijk statuut Inhoudstabel 1 Inleiding... 2 1.1 Nieuwe statuten... 2 1.2 Herbenamingen... 2 2 Personeelsmodule juist instellen...

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor aanleg van een bevorderingsreserve van sergeant in het beroeps- en vrijwilligerskader Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Vrijwillige Brandweerman. (Versie 20160215)

INFORMATIEBROCHURE. Vrijwillige Brandweerman. (Versie 20160215) INFORMATIEBROCHURE Vrijwillige Brandweerman (Versie 20160215) Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be ZONE MIDWEST WERFT AAN Hulpverleningszone Midwest

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Projet d arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours

Nadere informatie

LUIK 1: INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN VERKEERSPOLITIE (min 42 uren)

LUIK 1: INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN VERKEERSPOLITIE (min 42 uren) 1 FUNCTIONELE OPLEIDING VERKEERSPOLITIE (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de politiediensten) A. DUUR VAN DE OPLEIDING

Nadere informatie

Brandweerman/-vrouw (beroeps)

Brandweerman/-vrouw (beroeps) Brandweerman/-vrouw (beroeps) De inwoners van de gemeenten behorende tot Brandweer Zone Antwerpen zoeken brandweermensen die preventie en nazorg net zo belangrijk vinden als brand blussen. Wat doe je?

Nadere informatie

FAQ FGA: Hoe kan ik mij inschrijven voor een FGA et wie organiseert de proeven?

FAQ FGA: Hoe kan ik mij inschrijven voor een FGA et wie organiseert de proeven? FAQ FGA: 1. Algemene vragen Wat is een FGA en hoe kan je het behalen? Het FGA is het acroniem van «federaal geschiktheidsattest». De kandidaten voor een betrekking als brandweerman (vrijwilliger of beroeps)

Nadere informatie

AANLEG WERFRESERVE KANDIDATEN VRIJWILLIG BRANDWEERMAN VOOR DE POST BORGLOON, HASSELT EN HERK-DE-STAD

AANLEG WERFRESERVE KANDIDATEN VRIJWILLIG BRANDWEERMAN VOOR DE POST BORGLOON, HASSELT EN HERK-DE-STAD AANLEG WERFRESERVE KANDIDATEN VRIJWILLIG BRANDWEERMAN VOOR DE POST BORGLOON, HASSELT EN HERK-DE-STAD Je zet je graag in voor het welzijn en de veiligheid van onze burgers? Je werkt graag in teamverband

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 29 april 2016

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 29 april 2016 Aan de leden van de zoneraad Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum ZR-2016-03-25-ng Hugo Tant 29 april 2016 hugo.tant@brandweer.zonerand.be Zoneraad Geachte burgemeester Bijgevoegd vindt u de goedgekeurde

Nadere informatie

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD?

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD? De Dienst Rekrutering en Selectie (DPRS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen. De Dienst Rekrutering en Selectie (DRP-RS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

Vacature brandweerman/-vrouw (beroeps)

Vacature brandweerman/-vrouw (beroeps) Vacature brandweerman/-vrouw (beroeps) De inwoners van de gemeenten behorende tot Brandweer Zone Antwerpen zoeken brandweermensen die preventie en nazorg net zo belangrijk vinden als brand blussen. Wat

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

KANDIDAATSTELLINGSFORMULIER ZONECOMMANDANT HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND

KANDIDAATSTELLINGSFORMULIER ZONECOMMANDANT HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND KANDIDAATSTELLINGSFORMULIER ZONECOMMANDANT HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND Dit document stuurt u uiterlijk op maandag 20 oktober 2014 aangetekend aan de heer Bart Somers, voorzitter van de prézoneraad

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies beroepssergeant

Functieomschrijvingen diverse functies beroepssergeant Functieomschrijvingen diverse functies beroepssergeant De zoneraad van 21 maart heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 3 functies beroepssergeant postoverste

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Ambulanciers niet-brandweerman

Ambulanciers niet-brandweerman - Inhoudstafel Ambulanciers niet-brandweerman Inhoudstafel Ambulanciers niet-brandweerman... 3 Q1 Wat gebeurt er met de ambulanciers niet-brandweerman?... 3 1 Q2 Diverse brandweerlui leveren ook prestaties

Nadere informatie

Brandweermannen (m/v/x) (vrijwillig personeel) via aanwerving

Brandweermannen (m/v/x) (vrijwillig personeel) via aanwerving Brandweerzone Centrum verenigt 8 brandweerkorpsen: het beroepskorps van Gent en 7 vrijwilligerskorpsen. Samen staan wij in voor de bescherming van 18 gemeenten in Oost- Vlaanderen: Assenede, De Pinte,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

1. De vrijwillige brandweer. 2. Hoe vrijwillig brandweerman worden? 3. Aanwervingsprocedure. 1. Gespreksavond. 2. Aanwervingsvoorwaarden

1. De vrijwillige brandweer. 2. Hoe vrijwillig brandweerman worden? 3. Aanwervingsprocedure. 1. Gespreksavond. 2. Aanwervingsvoorwaarden 1. De vrijwillige brandweer 2. Hoe vrijwillig brandweerman worden? 3. Aanwervingsprocedure 1. Gespreksavond 2. Aanwervingsvoorwaarden 3. Sportproeven 4. Schriftelijk examen en selectiegesprek 5. Medisch

Nadere informatie

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks.

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (vermogen > 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. Wilfried Huybrechts (Afdeling Milieuvergunningen) VLAREL Opleidingscentra

Nadere informatie

Oproep tot kandidaten voor de functie van beroepsbrandweerman (m/v)

Oproep tot kandidaten voor de functie van beroepsbrandweerman (m/v) VACATURE Oproep tot kandidaten voor de functie van beroepsbrandweerman (m/v) De hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant is de recente overkoepeling van 7 gemeentelijke brandweerdiensten die instaan

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

Vacature beroepsbrandweerman (m/v) An Jorge - deskundige personeelszaken

Vacature beroepsbrandweerman (m/v) An Jorge - deskundige personeelszaken DIENSTNOTA Geadresseerde(n) Alle medewerkers Onderwerp Geldig vanaf Einddatum Dossierbeheerder Vacature beroepsbrandweerman (m/v) 12/09/2016 15/10/2016 An Jorge - deskundige personeelszaken 016 31 72 75

Nadere informatie

Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden

Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden Brussel, 20 maart 2014 Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden Mevrouw, Mijnheer, Beste brandweerman, De Ministerraad heeft

Nadere informatie

Lesgever worden bij Rode Kruis-Vlaanderen

Lesgever worden bij Rode Kruis-Vlaanderen Lesgever worden bij Rode Kruis-Vlaanderen Rode Kruis-Vlaanderen werkt aan zelfredzaamheid van de bevolking door eerstehulpopleidingen aan te bieden. Daarvoor doet Rode Kruis-Vlaanderen beroep op vrijwillige

Nadere informatie

BVV. infosessie hervorming

BVV. infosessie hervorming BVV infosessie hervorming Brandweerhervorming BVV Verloop van de presentatie Tijdlijn en uitgangspunten BVV Administratief statuut Geldelijk statuut Arbeidstijd en diensttijd / ~ / Slotwoord Tijdlijn en

Nadere informatie

Oproep tot kandidaten voor de functie van beroepsbrandweerman (m/v)

Oproep tot kandidaten voor de functie van beroepsbrandweerman (m/v) VACATURE Oproep tot kandidaten voor de functie van beroepsbrandweerman (m/v) De hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant is de recente overkoepeling van 7 gemeentelijke brandweerdiensten die instaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 21 Brussel, 22 september 2016 Agenten van politie Bewapening en sociale promotie 1 Op het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 17 februari

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN. Perscommuniqué

DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN. Perscommuniqué DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN Brussel, 14 maart 2014 Perscommuniqué De laatste stap in de hervorming van de civiele veiligheid is gezet: een positief

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEERMAN

FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEERMAN FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEERMAN Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be DOEL 1. Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het

Nadere informatie

beroepsbrandweerman/vrouw

beroepsbrandweerman/vrouw INFORMATIE VACATURE Hulpverleningszone Waasland organiseert een aanwervingsprocedure en zal een wervingsreserve aanleggen voor De zone beroepsbrandweerman/vrouw Ingevolge de brandweerhervorming zijn sedert

Nadere informatie

Brandweerhervorming : samenvatting

Brandweerhervorming : samenvatting Brandweerhervorming : samenvatting De hervorming van de brandweerdiensten, waar Open Vld steeds een voortrekkersrol in heeft gespeeld, is in zijn finale fase aanbeland. De Ministerraad van 21 februari

Nadere informatie

Versie 17/02/2015 BINNENLANDSE ZAKEN

Versie 17/02/2015 BINNENLANDSE ZAKEN ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Projet d arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours

Nadere informatie

Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden

Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden Brussel, 14 april 2014 Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden Mevrouw, Mijnheer, Beste brandweerman, De Ministerraad heeft

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillige officier luitenant

Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillige officier luitenant Ons kenmerk: Contactpersoon: Hulpverleningszone 1 Zonaal secretariaat secretariaat@zone1.be tel. 050 84 03 61 Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillige officier luitenant Voorgestelde aanwervingsprocedure

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 29 april 2016

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 29 april 2016 Aan de leden van de zoneraad Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum ZR-2016-04-29-nc Hugo Tant 29 april 2016 hugo.tant@brandweer.zonerand.be Zoneraad Geachte burgemeester Bijgevoegd vindt u de ontwerpnotulen

Nadere informatie

Brandweer, een nieuw statuut!?

Brandweer, een nieuw statuut!? Brandweer, een nieuw statuut!? 1 In 2007 werd de wet op de civiele veiligheid een feit. Deze wet gaf aanleiding tot de hervorming van de brandweer en een statuut voor het brandweerpersoneel. Zeven jaar

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF STATUUT

ADMINISTRATIEF STATUUT ADMINISTRATIEF STATUUT BOEK 1. - Algemene bepalingen Q1 Zal de Koning, zoals in het verleden, een model van (organiek) reglement vaststellen voor de punten die door de zoneraad moeten bepaald worden (b.v.

Nadere informatie

Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones.

Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones. Beste Leden, Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones. In dit boekje vindt u de nieuwe weddenschalen voor het beroepsbrandweerpersoneel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

Perscommuniqué. Hulpverleningszones vanaf 1 januari 2015 effectief

Perscommuniqué. Hulpverleningszones vanaf 1 januari 2015 effectief DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN Brussel, 17 april 2014 Perscommuniqué Hulpverleningszones vanaf 1 januari 2015 effectief Vandaag heeft vicepremier, minister

Nadere informatie

Opleidingsfiche voor "Verzekeringsbemiddeling: Klassikale opleiding met examen"

Opleidingsfiche voor Verzekeringsbemiddeling: Klassikale opleiding met examen Opleidingsfiche voor "Verzekeringsbemiddeling: Klassikale opleiding met examen" Doelstellingen OPGELET BIJ HET INSCHRIJVEN OP EEN BESCHIKBARE DATUM VOOR DEZE CURSUS! ONGEVEER 10 WERKDAGEN ZIJN NODIG VOOR

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

Deze FAQ omvat vier delen:

Deze FAQ omvat vier delen: FAQ statuut - Inhoudstafel Deze FAQ omvat vier delen: 1. Administratief statuut 2. Geldelijk statuut 3. Arbeidstijd 4. Ambulanciers niet-brandweerman 1 FAQ statuut - Inhoudstafel Inhoudstafel ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders.

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. 1. EXAMENS 1.1. Klasexamens: -Twee maal per jaar vinden er klasexamens plaats, met name op het einde van het eerste en het tweede semester.

Nadere informatie

Deze FAQ onvat vier delen:

Deze FAQ onvat vier delen: FAQ statuut - Inhoudstafel Deze FAQ onvat vier delen: 1. Administratief statuut 2. Geldelijk statuut 3. Arbeidstijd 4. Ambulanciers niet-brandweerman 1 FAQ statuut - Inhoudstafel Inhoudstafel ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG Federale Politie DIENSTNOTA Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Uitgiftenummer DSR2013/0020N Directie van de rekrutering en van de selectie Uitgiftedatum 08012013 DSR Classificatiegraad

Nadere informatie

Opmerking: de kandidaten, niet in aanmerking genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

Opmerking: de kandidaten, niet in aanmerking genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door

Nadere informatie

weddenschalen beroeps BRANDWEER MAART 2012 V.U. Ilse Heylen - Helihavenlaan 21-1000 Brussel

weddenschalen beroeps BRANDWEER MAART 2012 V.U. Ilse Heylen - Helihavenlaan 21-1000 Brussel weddenschalen beroeps BRANDWEER MAART 2012 V.U. Ilse Heylen - Helihavenlaan 21-1000 Brussel 1 2 Mevrouw, Mijnheer, In deze brochure geven we een overzicht van de lonen van het brandweerpersoneel in Vlaanderen.

Nadere informatie

Benoemingsvoorwaarden

Benoemingsvoorwaarden Federale Overheidsdienst Justitie Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie Personeelsdienst *** Benoemingsvoorwaarden Personeelsdienst Rechterlijke Orde 212 Griffies en parketsecretariaten Contact

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD?

HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD? De geïntegreerde politie organiseert een vergelijkend examen om kandidaat-officieren te rekruteren via bevordering door overgang naar een hoger kader. Geïnteresseerden kunnen solliciteren tot 28 oktober

Nadere informatie

PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR VORMING EN OPLEIDING

PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR VORMING EN OPLEIDING PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR VORMING EN OPLEIDING Provinciaal instituut voor vorming en opleiding Poverstraat 75, 1730 Asse Tel. 02-456 89 20 Fax 02-456 89 21 pivo@vlaamsbrabant.be WWW.PIVO.BE Een nieuwe

Nadere informatie

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling 1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling Artikel 5 Paragraaf 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1.

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

WERKGROEP 3 «PEDAGOGIE»

WERKGROEP 3 «PEDAGOGIE» WERKGROEP 3 «PEDAGOGIE» PLAN VAN DE UITEENZETTING PRESENTATIE VAN DE PEDAGOGISCHE OPLEIDING VAN DE OPLEIDERS: FOROP1 EN FOROP 2 Het betrokken doelpubliek De doelstelling van de opleiding De specificiteiten

Nadere informatie

Brandweerman/-vrouw worden

Brandweerman/-vrouw worden 24/11/2015 Brandweerman/-vrouw worden Brandweer Zone Antwerpen Brandweer Zone Antwerpen Noorderlaan 69 2030 Antwerpen +32 3 338 88 11 info@brandweerzone.antwerpen.be www.brandweerantwerpen.be Wie is brandweer

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Beroepsgerichte opleidingen Sportfunctionaris Zwembadcoördinator Hoger Redder EVK Gids Pedagogische Cel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Enkele begrippen... 4 2.

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Beroepsambulancier (niet brandweerman)

Beroepsambulancier (niet brandweerman) INFORMATIE VACATURE Hulpverleningszone Waasland organiseert een aanwervingsprocedure en zal een wervingsreserve aanleggen voor De zone Beroepsambulancier (niet brandweerman) Ingevolge de brandweerhervorming

Nadere informatie

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Nederlandstalig volwassenenonderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situering van de transportopdracht... 4 3 Bepalingen en evaluatiecriteria

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 AUGUSTUS 2014 BETREFFENDE HET ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD?

HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD? De geïntegreerde politie organiseert een vergelijkend examen om kandidaat-officieren te rekruteren via bevordering door overgang naar een hoger kader. Geïnteresseerden kunnen solliciteren tot 26 februari

Nadere informatie