Inhoudsopgave. BNP Paribas OBAM N.V. Vijf jaren OBAM 4. Profiel 6. Verslag van de directie 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. BNP Paribas OBAM N.V. Vijf jaren OBAM 4. Profiel 6. Verslag van de directie 8"

Transcriptie

1 BNP Paribas OBAM N.V. Halfjaarverslag 2012/

2

3 BNP Paribas OBAM N.V. 1 Inhoudsopgave Vijf jaren OBAM 4 Profiel 6 Verslag van de directie 8 Financieel verslag Balans 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht 16 Toelichting 17 Beleggingen 29 De 15 grootste belangen 32 Risicofactoren 33 Overige gegevens 34 Fiscale aspecten 35 Amsterdam, 1 maart 2013

4 2 BNP Paribas OBAM N.V.

5 BNP Paribas OBAM N.V. 3 BNP Paribas OBAM N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Burgerweeshuispad 201, Tripolis GR Amsterdam Directie drs. G.P. Ranty en BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Raad van Commissarissen OBAM prof. dr. R.A.H. van der Meer, voorzitter mr. J.H. Schraven jhr. drs. R.W.F. van Tets drs. P.R. Stout A.H. Lundqvist Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis GR Amsterdam Vermogensbeheerder BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. Amsterdam Administrateur BNP Paribas Securities Services S.C.A. Brussel Depotbank en Fund Agent BNP Paribas Securities Services S.C.A. Luxemburg Betaalkantoor, Listing Agent en Clearer BNP Paribas Securities Services S.C.A. Parijs Accountant KPMG Accountants N.V. Laan van Langerhuize DS Amstelveen Voor informatie of prospectus: BNP Paribas Investment Partners Burgerweeshuispad 201, Tripolis 200 Postbus DG Amsterdam Tel.: (020) Dit document dient enkel ter informatie en is op zichzelf geen aanbod tot het kopen van aandelen van BNP Paribas OBAM N.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. BNP Paribas OBAM N.V. is als beleggingsinstelling geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De essentiële beleggersinformatie is kosteloos verkrijgbaar bij BNP Paribas Investment Partners, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam, tel (020) en is eveneens te raadplegen via de website: en

6 4 BNP Paribas OBAM N.V. Vijf jaren OBAM Totalen x Intrinsieke waarde Af: waarde prioriteitsaandelen Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde koersresultaten Ongerealiseerde koersresultaten Kosten Totaalresultaat Klasse Classic (1) Per aandeel (2) Aantal uitstaande gewone aandelen Intrinsieke waarde (3) 43,36 40,55 45,57 39,51 74,57 Transactieprijs 43,27 40,50 45,35 39,59 74,51 Dividend 0,6 0,7 0,7 1,0 Rendement % 8,4 16,4 9,9 17,2 47,0 Rendement index % 5,4 9,2 10,8 26,7 20,3 Relatief rendement % 3,0 25,6 0,9 9,5 26,7 Klasse Privilege (1) Per aandeel (2) Aantal uitstaande gewone aandelen Intrinsieke waarde (3) 44,02 Transactieprijs 43,93 Dividend Rendement % 1,8 Rendement index % 0,4 Relatief rendement % 1,4 Opbrengsten uit beleggingen 0,32 1,00 0,74 0,99 1,53 Gerealiseerde koersresultaten 2,21 10,65 3,61 9,12 2,45 Ongerealiseerde koersresultaten 1,47 0,46 10,76 21,86 11,54 Kosten 0,25 0,52 0,53 0,44 0,90 Totaalresultaat 3,75 9,71 7,36 30,43 8,46 (1) Per 1 november 2012 zijn de gewone aandelen van OBAM onderverdeeld in verschillende klassen van letteraandelen. Klasse Classic is de reeds bestaande aandelenklasse met een kosten- en vergoedingenstructuur waarin een distributievergoeding is verdisconteerd ten behoeve van distributeurs voor het verlenen van beleggingsdiensten aan beleggers. Klasse Privilege is de aandelenklasse die op 1 november 2012 is gelanceerd met een kosten- en vergoedingenstructuur waarin geen distributievergoeding is verdisconteerd ten behoeve van distributeurs voor het verlenen van beleggingsdiensten aan beleggers. De rendementscijfers van Klasse Privilege hebben betrekking op de periode 1 november 2012 tot en met 31 december (2) De resultaten per aandeel zijn berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen per ultimo verslagperiode. (3) De intrinsieke waarde werd voorheen aangegeven met nettovermogenswaarde voor verslagleggingsdoeleinden.

7 BNP Paribas OBAM N.V. 5 Ontwikkeling intrinsieke waarde per aandeel van Klasse Classic (in ) Out/under performance OBAM ten opzichte van MSCI World Index * voor de laatste twintig boekjaren (in %) ,9 4,0 5,9 4,3 13,9 4,9 2,2 9,5 7,3 0,5 0,7 5,0 4,0 15,5 23,5 12,8 25,8 9,7 0,9 25, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2012 * Index tot en met 31 december 2012; vanaf 1 januari 2013 wordt MSCI AC World (RI) gehanteerd.

8 6 BNP Paribas OBAM N.V. Profiel BNP Paribas OBAM N.V. ( OBAM ) is een Nederlandse beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht in 1936 en gevestigd te Amsterdam. achter in dit halfjaarverslag. Een volledig overzicht van alle risico s waaraan de Vennootschap onderhevig kan zijn, is opgenomen in het prospectus. BELEGGINGSBELEID OBAM belegt wereldwijd in beursgenoteerde aandelen, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van vermogensgroei op de lange termijn en richt zich op een evenwichtige opbouw van een internationale portefeuille van beursgenoteerde effecten met belangen in met name Europa, de Verenigde Staten, Zuidoost-Azië en Japan. Voornamelijk in grote bedrijven die sterk internationaal georiënteerd zijn en zich gemakkelijk aanpassen aan het mondiale ondernemings klimaat, maar ook aan kleinere bedrijven wordt aandacht geschonken in de portefeuille. Belangrijke criteria bij de selectie van de kern van de portefeuille zijn: sectoren en bedrijven met een stabiele groei en winstontwikkeling, landen met politieke en economische stabiliteit en goede vooruitzichten op lange termijn. Hoewel risicospreiding een belangrijk punt vormt bij de beleidsbepaling, wordt niet geschroomd een relatief groot gedeelte van het vermogen te concentreren in doelbewust gekozen, goed geleide ondernemingen in aantrekkelijke bedrijfstakken. Ook kan onder meer belegd worden in ondernemingen die zich, naar de mening van de vermogensbeheerder, in een aantrekkelijke turn-around-situatie bevinden. In het algemeen is meer dan de helft van het vermogen belegd in sectoren die gedurende een langere periode een stabiele groei van omzet en resultaat vertonen. Vanwege dit beleid kan de waardeontwikkeling van OBAM aanmerkelijk afwijken van de ontwikkeling van de MSCI AC World (RI). RISICOPROFIEL In de toelichting op de balans van de Vennootschap wordt nader ingegaan op het in de verslagperiode gevoerde beheer met betrekking tot de voor de Vennootschap belangrijkste risico s en de risico s die op grond van de Richtlijnen van de jaarverslaggeving in het halfjaarverslag behandeld worden: aandelenmarktrisico (koersrisico, concen tratierisico, risico opkomende markten), valutarisico en liquiditeitsrisico. De in de toelichting op de balans opgenomen tabellen met betrekking tot de sectorverdeling en geografische verdeling verschaffen inzicht in het concentratierisico, terwijl het valutarisico inzichtelijk wordt gemaakt in de tabel valutaexposure. Voor de definitie van de in deze paragraaf opgenomen risico s wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren AAN- EN VERKOOPBELEID OBAM heeft een open-end structuur. Dat wil zeggen dat, wanneer de vraag naar aandelen groter is dan het aanbod, de Vennootschap nieuwe aandelen uitgeeft of ingekochte aandelen opnieuw plaatst. Wanneer daarentegen het aanbod de vraag overtreft, is OBAM bereid de aandelen zelf in te kopen, indien en voor zover dit niet in strijd is met de voorwaarden of wettelijke bepalingen. Aan het uitgeven of inkopen van aandelen door OBAM zijn voor de Vennootschap kosten verbonden. Deze kosten worden betaald uit een opslag op de intrinsieke waarde bij een per saldo uitgifte van aandelen in OBAM dan wel een afslag bij een per saldo inkoop van aandelen OBAM. De Directie van OBAM heeft een vast percentage van 0,2% van de intrinsieke waarde voor de op- of afslag vastgesteld. Deze op- of afslag dient ter dekking van de door OBAM te maken gemiddelde transactiekosten of eventueel marktimpact op lange termijn bij uitgifte of inkoop van aandelen. De Directie kan dit percentage aanpassen indien dit langetermijngemiddelde als gevolg van marktomstandig heden is gewijzigd. De vastgestelde koers wordt de transactieprijs genoemd. Een order voor aankoop of verkoop van aandelen OBAM dient uiterlijk op een waarderingsdag (zoals gedefinieerd in het prospectus van OBAM) om uur (CET) (cut-off time) door de Vennootschap te zijn ontvangen om te worden uitgevoerd tegen de transactieprijs die de volgende waarderingsdag voor uur (CET) zal worden vastgesteld. De orders die na dit tijdstip worden ontvangen zullen worden verwerkt op basis van de transactieprijs van de eerstvolgende waarderingsdag. BESTUUR EN TOEZICHT De Directie van OBAM wordt gevoerd door de heer drs. G.P. Ranty en BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. De heer G.P. Ranty is werkzaam als Senior Fundmanager bij BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. maakt deel uit van de wereldwijd opererende vermogensbeheerorganisatie BNP Paribas Investment Partners S.A., welke organisatie thans opereert onder de handelsnaam BNP Paribas Investment Partners. De aan delen van BNP Paribas Investment Partners S.A. worden gehouden door BNP Paribas S.A., Fortis Bank S.A/N.V. en BGL BNP Paribas S.A.

9 BNP Paribas OBAM N.V. 7 Per de datum van dit verslag bestaat het bestuur van BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. uit de heer drs. J.L. Roebroek, CEO BNP Paribas Investment Partners Netherlands, mevrouw C. Haas, Head of Fund Development van BNP Paribas Investment Partners, mevrouw ir. M.P. Maagdenberg, Head of Fund Development Netherlands and International Projects van BNP Paribas Investment Partners, de heer drs. D.M.J.M. van Ommeren, Head of Balanced & Lifecycle van BNP Paribas Investment Partners en mevrouw mr. E.C. Stienstra, Head of Legal Netherlands van BNP Paribas Investment Partners. De Raad van Commissarissen van OBAM bestaat uit: prof. dr. R.A.H. van der Meer (sinds 26 november 1997), hoogleraar Finance Rijksuniversiteit Groningen, volgens rooster aftredend in 2013; mr. J.H. Schraven (sinds 19 oktober 1999), President- Commissaris Tata Steel Nederland B.V. en non-executive director Tata Steel Ltd. India, volgens rooster aftredend in 2014; jhr. drs. R.W.F. van Tets (sinds 1 juni 2011), partner Laaken Asset Management N.V., volgens rooster af tredend in 2014; drs. P.R. Stout (sinds 1 juli 2011), voormalig directeur BNP Paribas OBAM N.V., volgens rooster aftredend in 2014; A.H. Lundqvist (sinds 20 november 2012), voorzitter Stichting SURF incl. Commissaris Surfnet, Surfmarket en Surfshare, volgens rooster aftredend in OBAM en de Beheerder hebben BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch ( BNP Paribas Securities Services Luxemburg ) aangesteld als Depotbank en Fund Agent van de Vennootschap. OBAM en de Beheerder hebben BNP Paribas Securities Services S.C.A., Paris ( BNP Paribas Securities Services Parijs ) aangesteld als Betaalkantoor, Listing Agent en Clearer van de Vennootschap. Deloitte S.A, Luxemburg is door OBAM en de Beheerder belast met het opstellen van de (half)jaarrekeningen van de Vennootschap. Een nadere uitwerking van de uitbestede activiteiten is opgenomen in de toelichting algemeen onder Uitbesteding. BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V., directielid van OBAM, is aangesteld als Beheerder van OBAM in de zin van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). Zowel de Beheerder als de Vennootschap staan onder toezicht van de AFM. De vergunning op grond van artikel 2:65 lid 1 en 2 is door de AFM aan de Beheerder verleend op 1 september OBAM is onder de vergunning van de Beheerder geregistreerd bij de AFM. UITVOERING Een aantal door de Beheerder aan derde partijen uitbestede activiteiten waaronder de fondsadministratie (inclusief berekening van de intrinsieke waarde), de acceptatie van aan- en verkoopopdrachten, de betaalkantoorfunctie en de bewaar neming van de activa is bij diverse branches van BNP Paribas Securities Services S.C.A. ondergebracht. OBAM en de Beheerder hebben BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. in Amsterdam aangesteld als vermogensbeheerder van OBAM. De vermogensbeheerder maakt deel uit van de wereldwijd opererende vermogensbeheerorganisatie BNP Paribas Investment Partners. OBAM en de Beheerder hebben BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels branch ( BNP Paribas Securities Services Brussel ) aangesteld als Administrateur van de Vennootschap.

10 8 BNP Paribas OBAM N.V. Verslag van de directie ALGEMEEN Wij bieden u hierbij het verslag aan van BNP Paribas OBAM N.V. ( OBAM ) over de eerste helft van het boekjaar 2012/2013, lopend van 1 juli 2012 tot en met 31 december Op 1 november 2012 is een tweede aandelenklasse geïntroduceerd met een kosten- en vergoedingenstructuur waarin geen distributievergoeding is verdisconteerd ten behoeve van distributeurs (banken of andere financiële ondernemingen) voor het verlenen van beleggingsdiensten aan beleggers. Deze tweede aandelenklasse genaamd Klasse Privilege, die eveneens aan de effectenbeurs van NYSE Euronext in Amsterdam is genoteerd, heeft een eigen ISIN-code. Het enige verschil met de (voordien) al bestaande aandelenklasse Classic ( Klasse Classic ) betreft de hoogte van de beheervergoeding. De beheervergoeding van de Klasse Privilege bedraagt 50% van de beheervergoeding van de Klasse Classic. In het vijfjarenoverzicht zijn voor beide Klassen opgenomen: de intrinsieke waarde per aandeel, het rendement per aandeel, het rendement van de index en het rendement per aandeel ten opzichte van de index. Gedurende de verslagperiode daalde het totaal aantal uitstaande aandelen van OBAM (Klasse Classic en Klasse Privilege) van naar Het beleggingsresultaat was niet voldoende om het fondsvermogen op peil te houden. Wel is de liquiditeit van de belangen in de portefeuille zodanig hoog dat de uitstroom van toevertrouwde middelen geen invloed heeft gehad op het gevoerde beleggingsbeleid. De gemiddelde verhandelbaarheid van de aandelen in de portefeuille is goed tot zeer goed te noemen en onze uitgesproken beleggingsvoorkeuren kunnen wij dan ook volledig in de portefeuille tot uiting laten komen. Met ingang van 1 januari 2013 is de benchmark van OBAM gewijzigd in MSCI All Country World (RI), afgekort MSCI AC World (RI). Gezien de huidige samenstelling van de portefeuille van OBAM vooral door de weging van emerging markets is de MSCI AC World (RI) meer representatief dan de voorheen gehanteerde MSCI World (RI). FUND GOVERNANCE De Nederlandse wetgever heeft in artikel 17 lid 5 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen ( Bgfo ) het voorschrift opgenomen dat de Beheerder, de beleggingsinstelling of de Bewaarder daarvan moeten zorgdragen voor onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het beleid en de procedures en maatregelen van de organisatie van de Beheerder. In 2008 heeft de brancheorganisatie DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Association) met de DUFAS Principles of Fund Governance een raamwerk van regels vastgesteld waarmee gericht invulling wordt gegeven aan de wettelijke bepalingen voor integere bedrijfsvoering als genoemd in artikel 4:11 en 4:14 Wet op het financieel toezicht, waarvan artikel 17 lid 5 Bgfo een nadere uitwerking vormt. OBAM onderschrijft deze regels, welke zijn geïntegreerd in zijn eigen fundgovernancebeleid dat is vastgelegd in de Principles of Fund Governance van de Beheerder. De naleving van het fundgovernancebeleid van de Beheerder wordt gemonitord door de Raad van Commissarissen van OBAM, alsmede door de afdeling Compliance van BNP Paribas Investment Partners die daarvan periodiek verslag uitbrengt in de directievergadering van de Beheerder en aan de Raad van Commissarissen van de Beheerder. Voor de Principles of Fund Governance van de Beheerder wordt verwezen naar de website van de Beheerder (www.bnpparibas-ip.nl onder Informatie Wet financieel toezicht Beheerder Fund Governance ). STEMBELEID Ten behoeve van een goede fund governance heeft de Beheerder een beleid inzake stemgedrag. De algemene uitgangspunten, die de basis vormen voor het stembeleid, en informatie over de uitgebrachte stemmen zijn vermeld op de website van OBAM. Het uitoefenen van stemrecht is een integraal deel van het beleggingsproces. De vermogensbeheerder van OBAM heeft hiertoe een contract afgesloten met een externe leverancier van corporate-governanceservices. Aan de hand van het algemene stembeleid van OBAM wordt door deze leverancier per agendapunt van aandeelhoudersvergaderingen een analyse uitgevoerd en een daaruit volgend stemadvies uitgebracht. Dit kan door OBAM worden overgenomen of verworpen. De algemene uitgangspunten waar het stembeleid op is gebaseerd, hebben betrekking op onder meer de volgende onderwerpen: herstructurering van de onderneming, aandelenkapitaal en ondernemingsbestuur. De uitgangspunten die de Beheerder hanteert inzake stemgedrag zijn vermeld onder Actief aandeelhouderschap op de website van de Beheerder (www.bnpparibas-ip.nl/over ons). Voor het stemgedrag (Vote summary report) per Fonds wordt verwezen naar de pagina van OBAM op de website van de Beheerder, onder Documenten.

11 BNP Paribas OBAM N.V. 9 MARKTONTWIKKELINGEN In de eerste helft van het lopende boekjaar lieten de wereldwijde aandelenmarkten, zij het met wat aarzeling in het midden van de periode, een duidelijk koersherstel zien. Nog steeds werden de ontwikkelingen op de aandelenmarkten veel meer dan door bedrijfsnieuws gedreven door het verloop van economische indicatoren, de Europese crisis, politieke ontwikkelingen en het beleid van de centrale banken. Weliswaar wisselden risicogeneigdheid en extreme risicoaversie elkaar ook in deze verslagperiode weer regelmatig af. Maar het vooruitzicht van zeer lage rentes voor een langere periode en liquiditeitssteun op grote schaal zorgden voor een per saldo positieve stemming gedurende het afgelopen halfjaar. Daardoor vonden de beurzen de weg weer omhoog. De meeste steun ondervonden de financiële markten nog van het niet-conventionele beleid van de Europese Centrale Bank. Zij zegde met grote nadruk toe alles in het werk te stellen om de euro te redden. Daarmee bond zij de strijd aan met het systeemrisico in de eurozone. Dat mag dan nog niet geheel verdwenen zijn, het is dankzij de maatregelen van de ECB duidelijk afgenomen. Door de aankondiging van het eventueel onbeperkt opkopen van kortlopend schuldpapier van probleemlanden, heeft de centrale bank zich als lender of last resort opgeworpen. Dit had een duidelijk positief effect op de financiële markten. Zo daalde de rente op zowel Spaanse als Italiaanse staatobligaties fors. Maar ook het soepele beleid van de Amerikaanse centrale bank ondersteunde het marktvertrouwen. Zij kondigde in september 2012 een nieuw stimuleringsprogramma aan om de kwakkelende economie vooruit te helpen. Dit is in principe onbeperkt, want zolang de economische groei niet voldoende aantrekt, zal de Fed hiermee doorgaan. Bovendien kondigde zij aan door te gaan met het ruilen van kortlopende naar langlopende obligaties met als doel de langetermijnrente laag te houden. Op het macro-economische front verslechterde de vooruitzichten voor de eurozone en bleef de Japanse economie verzwakken, gehinderd door een politieke impasse en diplomatieke spanningen. Ook daar trof de Bank of Japan additionele stimulerende maatregelen, met een belangrijke depreciatie van de yen als gevolg. Maar elders kwamen er in de loop van het afgelopen halfjaar betere signalen door. Zo bleek de Amerikaanse economie in het derde kwartaal van 2012 met 2% gegroeid te zijn en viel in China aan onder meer de industriële productie en detailhandelsverkopen af te lezen dat de economie weer voorzichtig aan een herstel begonnen is. Tegen deze achtergrond lieten de meeste aandelenbeurzen een stijging zien, maar de verschillen in rendementen waren groot. Het sentiment in Europa kreeg veel steun van de maatregelen van de centrale bank. Daardoor waren de rendementen op Europese aandelenindices vaak hoger dan het wereldwijd gemiddelde. Amerikaanse aandelen bleven daarbij juist wat achter. De combinatie van onzekerheid rondom de presidentsverkiezingen en begrotingsperikelen, die de angst voor een mogelijk nieuwe recessie kortstondig aanwakkerden, weerhield beleggers ervan al te enthousiast te worden. Na maanden van min of meer zijwaartse bewegingen veerden Japanse aandelen aan het einde van de verslagperiode sterk op. De belangstelling werd gevoed door de yen, die naar het laagste niveau in ruim twee jaar zakte. Daarbij is de hoop van beleggers gevestigd op de effecten van het agressieve standpunt van de nieuwe regeringsleider over het tegengaan van deflatie. Chinese aandelen lagen al in een vroeger stadium in de belangstelling, dankzij tekenen van economisch herstel, nadat eerder twijfels over de houdbaarheid van het groeitempo daar juist de oorzaak waren geweest van een tegenvallend presterende beurs. Ook per sector zagen we grote verschillen in rendementen. Financiële waarden profiteerden het meest van de maatregelen van de centrale banken en als groep lieten zij een rendement over de verslagperiode zien dat in de dubbele cijfers liep. Beleggers waren weer bereid in aandelen van banken en verzekeraars te stappen na de forse reductie van het systeemrisico, zoals hiervoor beschreven. Daartegenover lieten de sectorgemiddelden voor defensieve nuts- en telecommunicatiebedrijven een negatieve ontwikkeling zien. Nadat deze aandelen eerder gevraagd waren om reden van toegenomen risicoaversie, werd in de eerste helft van het boekjaar door beleggers hierop vaak winst genomen. Vanaf september 2012 presteerden cyclische aandelensectoren duidelijk beter dan hun defensieve tegenhangers, maar ook daar was het beeld gemengd. Zo stak de vraag naar aandelen in de sector materialen schril af tegen die naar energiegerelateerde bedrijven. Een grotere risicobereidheid en betere macro-economische signalen in de VS en China voedden de belangstelling voor de eerstgenoemde categorie aandelen. De vraag naar, eveneens meer cyclisch geachte, energiewaarden had juist te lijden van een tijdelijke terugval in de olieprijs in het midden van de verslagperiode. BELEGGINGSBELEID EN PERFORMANCE In de eerste helft van het lopende boekjaar zijn wij doorgegaan met de uitbreiding van het belang in informatietechnologie. Met beleggingen in verschillende soorten ondernemingen spelen wij in op een aantal langetermijntrends. Zo verwachten wij een nog verder toenemend gebruik van mobiele apparaten als smartphones en tablet pc s. Een andere belangrijke trend in IT is de toename van digitale data en de opslag die hiermee gepaard gaat. Cloud computing, foto en video via internet en meer mobiele apparaten zorgen voor een toenemende behoefte aan dataanalyse. Daarnaast draagt de virtualisatietrend ook bij aan een toename van dataverkeer. Meer mobiele connecties, krachtiger apparatuur en hogere mobiele snelheden leiden tot structurele groei van dataverkeer. Ook in het segment niet-duurzame consumptiegoederen vergrootten wij het belang. Wel gaat onze voorkeur daarbij uit naar bedrijven met een sterke concurrentiepositie, want dat zorgt voor een grote mate van pricing power, iets wat nogal eens ontbreekt in de sector. Daarbij gaan wij zeer selectief te werk, omdat een behoorlijk deel van dit segment duur is gewaardeerd vanwege de vlucht naar defensieve aandelen. Uitbreiding in informatietechnologie en niet-duurzame consumptiegoederen ging gespreid ten koste van de sectoren

12 10 BNP Paribas OBAM N.V. materialen, energie en kapitaalgoederen. Wel blijven wij ook voor deze aandelen een voorkeur houden. Verkopen in deze sectoren waren dan ook gebaseerd op bedrijfsspecifieke gronden. Financiële waarden ten slotte blijven belangrijk vertegenwoordigd in de portefeuille. Door beter dan gemiddelde koersresultaten in de portefeuille enerzijds en verkopen anderzijds, is het relatieve belang van de sector in de verslagperiode per saldo op peil gebleven. In de regionale verdeling schoof de portefeuille op richting de Verenigde Staten ten koste van voornamelijk Japan. Daar hebben wij het herstel in de markt tegen het einde van 2012, zoals hiervoor beschreven, gebruikt om een aantal belangen te verkopen. Dat het belang in de VS toenam was toe te schrijven aan de aankopen in zowel informatietechnologie als in niet-duurzame consumptiegoederen. Met deze sector- en regioaanpassingen zetten wij overigens het beleggingsbeleid, zoals uitvoerig beschreven in het verslag over het afgelopen boekjaar, voort. Het totale beleggingsresultaat op de OBAM-portefeuille bleef duidelijk voor op dat van de MSCI World Index, tot eind 2012 de gekozen benchmark. Dit resultaat is tot stand gekomen dankzij een combinatie van uitgesproken en per saldo goed uitwerkende sectorkeuzes en in nog sterkere mate gunstige aandelenselecties. In de meeste sectoren werkte de aandelenselectie positief door op het relatieve rendement van de portefeuille. Dit gold voor niet-duurzame consumptiegoederen, waar diverse belangen in de portefeuille in waarde toenamen dankzij exposure naar opkomende economieën. Maar ook in energie was dit merkbaar via posities in enkele E&P-bedrijven. Daarnaast viel de aandelenkeuze binnen financiële waarden eveneens gunstig uit, verdeeld over opkomende en ontwikkelde markten. Maar in de volgende sectoren was het gunstige selectieeffect nog het best waarneembaar. Binnen gezondheidszorg werkten posities in diverse segmenten (patent houdende en generieke geneesmiddelen, zorgverlening) goed uit. Belangen in de sector kapitaalgoederen profiteerden van betere economische indicatoren en droegen zeer gespreid bij aan het goede resultaat. In informatietechnologie was de outperformance wat meer geconcentreerd, terwijl binnen materialen aandelen van bedrijven in de chemie, bouwmaterialen en mijnbouw aan een zeer goed resultaat voor de sector als geheel bijdroegen. Op deze wijze waren niet alleen het absolute en relatieve rendement op de portefeuille duidelijk in herstel, ook de opbouw van het resultaat was meer evenwichtig. Want gekeken naar sectorwegingen en aandelenkeuzes samen droegen alle sectoren, op één na, bij aan het duidelijk verslaan van de index in de eerste helft van het lopende boekjaar. VOORUITZICHTEN In 2013 zal er in een aantal ontwikkelde landen nog geen einde komen aan het proces van deleveraging en bezuinigingen. Daartegenover staan de meer positieve economische ontwikkelingen in veel opkomende landen en voeren de centrale banken een stimulerend beleid. Wij gaan dan ook uit van een gematigd economisch herstel, waarbij de wereldeconomie zich wel wat beter zou kunnen gaan ontwikkelen dan in 2012 het geval was, al was het alleen al vanwege een gunstig vergelijkingseffect. Het herstel dient zich met name in de VS, China en aantal overige landen in Zuidoost-Azië aan en is vooral in gang gezet dankzij het niet-conventionele beleid van zowel de Fed als de ECB en het, zij het meer gematigd, maar eveneens accommoderend monetaire beleid in China. In de VS kan een verdere verbetering op de huizenmarkt een bijdrage aan het herstel gaan leveren. Gedurende het afgelopen jaar is het vertrouwen daar verbeterd als gevolg waarvan bouwactiviteiten, huizenverkopen en zelfs prijzen zijn begonnen aan te trekken. Dit heeft via een vermogenseffect weer positief doorgewerkt op het consumentenvertrouwen in de VS. Daar staan tegenover een nog altijd ongunstige werkgelegenheidssituatie en gematigde loonstijgingen. Het zal nog even kunnen duren voordat de arbeidsmarkt duidelijke tekenen van verbetering vertoont en tot die tijd zal de FED doorgaan met haar verruimend beleid. Voor wat betreft de overheidsfinanciën is er een voorlopig akkoord over de te nemen maatregelen, maar de begrotingsperikelen blijven een risico voor de economie en de financiële markten vormen. De eurozone staat voor de grote uitdaging om het vertrouwen te doen herstellen in een omgeving die gekenmerkt wordt door zwakke economische groei en bezuinigingen. En met de maatregelen van de ECB is weliswaar tijd gekocht, maar de markt wil daadwerkelijke stappen zien om de problemen structureel aan te pakken. Het gaat hierbij om politieke en economische integratie. Een belangrijk risico dat aan wezig blijft, is dat een land in de eurozone voor steun aan moet kloppen bij de ECB. Al heeft de nieuwe Japanse regeringsleider grote stimuleringsprogramma s aangekondigd, die naast een betere wereldwijde groei de economie in Japan zal kunnen doen verbeteren, het land blijft bij voortduring kampen met de vergrijzingsproblematiek en de enorme overheidsschuld. Ook in 2013 voorzien wij in de opkomende markten een sterkere economische groei dan in de ontwikkelde landen. In vele daarvan is geen sprake van deleveraging of bezuinigingen, maar is er juist ruimte voor fiscale stimulering. En al zijn deze landen natuurlijk niet helemaal immuun voor de mindere gang van zaken in bijvoorbeeld de eurozone, vanuit een binnenlands perspectief zal deze groep landen een trendmatige groei kunnen laten zien. Zo duiden economische indicatoren op een aantrekkende economie in China; dat geldt voor zowel de productie als de detailhandelsverkopen. En het beleid van de nieuwe regering is gericht op meer evenwichtige economische groei. Indonesië ook belangrijk vertegenwoordigd in de portefeuille heeft veel minder last heeft van de gevolgen van de wereldwijde economische crisis. Het land ontspringt de dans dankzij groeiende investeringen en toenemende binnenlandse consumptieve bestedingen. Naar verwachting zal Indonesië een van de snelste groeiers van de zogenaamde ASEANlanden in de komende jaren zijn. Wel heeft het land een tekort op de betalingsbalans als gevolg van lagere steenkolenexporten en een sterk groeiende import. Om meer balans te vinden liet de centrale bank de munt behoedzaam verzwakken gedurende Met een betere betalingsbalans kunnen de valutareserves verder opgebouwd

13 BNP Paribas OBAM N.V. 11 worden, wat zal bijdragen aan een gunstig groeiklimaat. Met een zich gematigd herstellende wereldeconomie, voorlopig aanhoudende bijzonder lage renteniveaus en stimuleringsmaatregelen van de centrale banken, zijn wij positief gestemd voor de wereldwijde aandelenmarkt. Meevallende economische ontwikkelingen zullen een gunstige uitwerking kunnen hebben op de omzetgroei van bedrijven. De opbrengsten zullen naast margeverbetering meer dan in de afgelopen periode een drijvende factor achter de winstontwikkeling in het bedrijfsleven zijn. Verder zijn ondernemingen in doorsnee gezond gefinancierd en hebben goede balansen. Dividendrendementen zijn tevens aantrekkelijk te noemen en ook biedt de vaak ruime kaspositie van bedrijven de mogelijkheid tot inkoop van eigen aandelen. Naast deze gunstige fundamentele en bedrijfsmatige ontwikkelingen zijn aandelen ten slotte, zeker ten opzichte van obligaties, niet duur gewaardeerd. Amsterdam, 1 maart 2013 De directie G.P. Ranty en BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V.

14 12 BNP Paribas OBAM N.V.

15 BNP Paribas OBAM N.V. 13 Financieel verslag BNP Paribas OBAM N.V.

16 14 BNP Paribas OBAM N.V. Balans Toelichting Beleggingen 7 Effecten Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Overige vorderingen en overlopende activa Overige activa Kas en kasequivalenten Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) Bankschulden Schulden inzake uittredingen Overige schulden en overlopende passiva Uitkomst van vorderingen en overige activa min kortlopende schulden Uitkomst van activa min kortlopende schulden Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Agio Algemene reserve Onverdeeld resultaat Intrinsieke waarde per aandeel Klasse Classic 43,36 40,55 Intrinsieke waarde per aandeel Klasse Privilege 44,02

17 BNP Paribas OBAM N.V. 15 Winst- en verliesrekening Toelichting Opbrengsten uit beleggingen Dividend Interestbaten Interestlasten Overige baten Gerealiseerde koersresultaten Koersresultaat op aandelen Valutaresultaten Ongerealiseerde koersresultaten Koersresultaat op aandelen Som der bedrijfsopbrengsten Kosten Kosten van beheer van beleggingen Overige kosten Som der bedrijfslasten Totaalresultaat Totaalresultaat per aandeel 3,75 9,57

18 16 BNP Paribas OBAM N.V. Kasstroomoverzicht Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Totaalresultaat Koersresultaat (gerealiseerd en ongerealiseerd) Direct beleggingsresultaat Aankopen Verkopen Valutaresultaten Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her)plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Uitgekeerd dividend Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen 1 juli Geldmiddelen 31 december

19 BNP Paribas OBAM N.V. 17 Toelichting ALGEMEEN (1) BNP Paribas OBAM N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht in 1936 naar Nederlands recht en gevestigd te Amsterdam. Het halfjaarverslag is opgesteld in overeenstemming met titel 9 boek 2 BW, de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) en de Richtijn Beleggingsinstellingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Het boekjaar van de Vennootschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Op de cijfers van het tussentijds financieel verslag is geen accountantscontrole toegepast. Het vergelijkend vijfjarenoverzicht, betrekking hebbend op zowel Klasse Classic als Klasse Privilege, van de totale intrinsieke waarde, het totaalresultaat, het aantal uitstaande aandelen, de intrinsieke waarde en de transactieprijs per aandeel en de rendementsgegevens is opgenomen op pagina 4 van dit verslag. Transactiedatum en afwikkelingsdatum Alle aan- en verkopen van financiële activa en passiva, die moeten worden afgewikkeld binnen het tijdsbestek dat door regelgeving of een marktconventie is vastgesteld, worden verantwoord op basis van de transactiedatum, de datum waarop OBAM als partij betrokken wordt bij de contractuele bepalingen van het instrument. Termijnaankopen en -verkopen anders dan deze die moeten worden afgewikkeld binnen het tijdsbestek dat door regelgeving of een marktconventie is vastgesteld, worden tot het moment van afwikkeling verantwoord als afgeleide financiële instrumenten. Omrekening vreemde valuta Transacties in vreemde valuta worden bij de eerste verwerking omgerekend naar euro s tegen de wisselkoers op de transactiedatum. Balansposten in vreemde valuta worden omgerekend naar euro s tegen de wisselkoers per balansdatum. Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van deze transacties worden verantwoord in de winst- en verliesrekening onder de gerealiseerde valutaresultaten. Koersverschillen die optreden bij de omrekening van de balansposten in vreemde valuta worden verantwoord in de winst- en verliesrekening onder de ongerealiseerde koersresultaten, als onderdeel van de waardemutaties van deze balansposten. Saldering Financiële activa en passiva worden gesaldeerd en het nettobedrag wordt in de balans gerapporteerd wanneer er een wettelijk afdwingbaar recht is om de verantwoorde bedragen te salderen en er de intentie is om tot een afwikkeling op nettobasis te komen of tegelijkertijd het nettoactief te realiseren en de verplichting af te wikkelen. Transacties met gelieerde partijen OBAM en de Beheerder hebben de mogelijkheid transacties te verrichten met aan de Beheerder gelieerde partijen waaronder begrepen vennootschappen behorende tot de BNP Paribas Groep. Deze transacties worden tegen marktconforme tarieven verricht. Voor een deel van de beleggingstransacties treedt BNP Paribas op als broker. In totaal werd gedurende de eerste helft van het boekjaar 2012/2013 5,97% van de transacties via BNP Paribas als broker uitgevoerd. WAARDERINGSGRONDSLAGEN (2) Activa en passiva worden gewaardeerd op basis van reële waarde, tenzij anders aangegeven. Waardering van de beleggingen (2.1) De waardering van de beleggingen vindt plaats op basis van de volgende belangrijkste criteria. de beursgenoteerde effecten die regelmatig worden verhandeld, worden gewaardeerd tegen de slotkoersen; voor beleggingen in Aziatische markten is de laatstgedane koers genomen voor het tijdstip van waardering. op dagen waarop een of meerdere effectenbeurzen of markten waarop een substantieel gedeelte van de onderliggende beleggingen wordt verhandeld om gebruikelijke redenen is of zijn gesloten, kunnen beursgenoteerde beleggingen

20 18 BNP Paribas OBAM N.V. worden gewaardeerd op basis van een taxatie van de directie met inachtneming van de maatstaven die de vermogensbeheerder voor de waardering van zodanige beleggingen raadzaam acht; niet- of onregelmatig verhandelde beursgenoteerde effecten worden naar het inzicht van de directie gewaardeerd op een (benaderde) marktwaarde met inachtneming van de maatstaven die de vermogensbeheerder voor de waardering van zodanige beleggingen raadzaam acht. De aankoop- en verkoopkosten van de beleggingen worden in mindering gebracht op de opbrengsten bij verkopen en komen als gevolg hiervan tot uitdrukking in de gerealiseerde koersresultaten. Waardering van afgeleide financiële instrumenten (2.2) Derivaten zijn afgeleide financiële instrumenten zoals termijncontracten, futures en opties. Een dergelijk financieel instrument heeft een waarde die wijzigt als gevolg van veranderingen in onderliggende variabelen en vergt relatief weinig of geen nettoaanvangsinvestering en wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld. Nog niet afgewikkelde valutatermijncontracten, futures en opties worden tegen reële waarde gewaardeerd. Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten op deze contracten worden verantwoord in de koersresultaten. Overige activa en passiva (2.3) De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. Voor zover noodzakelijk, worden voorzieningen voor oninbaarheid getroffen. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING (3) Het resultaat van elke Klasse wordt bepaald door de opbrengsten van het in de verslagperiode ontvangen dividend, de interest over de verslagperiode en overige opbrengsten te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen kosten. De aankoop- en verkoopkosten van de beleggingen worden in mindering gebracht op de opbrengsten bij verkopen en komen als gevolg hiervan tot uitdrukking in de gerealiseerde koersresultaten. De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde en niet-gerealiseerde koersresultaten op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst dan wel de balanswaarde aan het einde van de verslagperiode, de aankoopwaarde, dan wel de balanswaarde aan het begin van de verslagperiode, in mindering te brengen. Deze koersresultaten, alsmede die op vreemde valuta, zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord als onderdeel van de opbrengsten. Rentelasten, die ontstaan uit leningen of bankschulden die worden aangegaan in het kader van het gevoerde beleggingsbeleid, worden verantwoord als onderdeel van de opbrengsten uit beleggingen. GRONDSLAGEN VOOR KASSTROOMOVERZICHT (4) Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het saldo van de kas en kasequivalenten en de bankschulden vormen de geldmiddelen per 31 december in het kasstroomoverzicht. De debetsaldi van rekeningen-courant met het betaalkantoor maken integraal deel uit van het cashmanagement van de Vennootschap. UITBESTEDING (5) OBAM en Beheerder hebben de mogelijkheid activiteiten uit te besteden aan met de Beheerder gelieerde partijen waaronder begrepen vennootschappen behorende tot de BNP Paribas Groep. Daarnaast heeft OBAM de mogelijkheid te beleggen in aan de Beheerder gelieerde partijen alsmede in al dan niet aan de Beheerder gelieerde beleggingsinstellingen. De vermogensbeheerder OBAM en de Beheerder hebben BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. in Amsterdam aangesteld als vermogensbeheer. BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. maakt deel uit van de wereldwijd opererende vermogensbeheerorganisatie BNP Paribas Investment Partners S.A., welke organisatie thans opereert onder de handelsnaam BNP Paribas Investment Partners. De aandelen van BNP Paribas Investment Partners S.A. worden gehouden door BNP Paribas S.A., Fortis Bank S.A./N.V. en BGL BNP Paribas S.A. Administrateur OBAM en de Beheerder hebben BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch ( BNP Paribas Securities Services Brussel ) aangesteld als Administrateur van de Vennootschap. BNP Paribas Securities Services Brussel is onder meer belast met de berekening van de intrinsieke waarde en het voeren van de financiële administratie. BNP Paribas Securities Services Brussel is een aan de Beheerder gelieerde partij.

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Halfjaarverslag 2011/2012 31-03-2012 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Fortis B Fix BEVEK Fortis Fix Double Five Plus Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Inhoudsopgave Bestuursinformatie en andere informatie 3 Financieel verslag Fortis

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. BNP Paribas OBAM N.V. Jaarverslag 2010/2011 30-06-2011 BNP Paribas OBAM N.V. 1 Inhoudsopgave Vijf jaren OBAM 3 Profiel 4 Pre-advies van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de directie 7 Verklaring

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. BNP Paribas OBAM N.V. Prospectus oktober 2011 Inlegvel 31 januari 2012 BNP Paribas OBAM N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd oktober 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BNP Paribas OBAM N.V. Vijf jaren OBAM 3. Profiel 4. Verslag van de directie 6

Inhoudsopgave. BNP Paribas OBAM N.V. Vijf jaren OBAM 3. Profiel 4. Verslag van de directie 6 BNP Paribas OBAM N.V. Halfjaarverslag 2011/2012 31-12-2011 BNP Paribas OBAM N.V. 1 Inhoudsopgave Vijf jaren OBAM 3 Profiel 4 Verslag van de directie 6 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V. Halfjaarverslag 2010/2011

BNP Paribas OBAM N.V. Halfjaarverslag 2010/2011 BNP Paribas OBAM N.V. Halfjaarverslag 2010/2011 31-12-2010 BNP Paribas OBAM N.V. 1 Inhoudsopgave Vijf jaren OBAM 3 Profiel 4 Verslag van de directie 6 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2014 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - 3 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Halfjaarverslag

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2016 3 2 Staat van baten en lasten 2016 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten 2014 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Halfjaarverslag 2008 2 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...4 Organisatiestructuur... 4 Halfjaarverslag 2008 Insinger de Beaufort Alchemy N.V....5 Balans... 5 Winst- en

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2015 3 2 Staat van baten en lasten 2015 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2015 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST Pagina 1 van 39 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Algemene gegevens 3 2. Structuur 5 3. Halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten 2013 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Halfjaarverslag 2016 SYNVEST. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS tot en met 30 juni 2016 Pagina 1 Directie verslag 2 2 Halfjaar cijfers

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie