Verslag van het CPB 19 juli 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van het CPB 19 juli 2010"

Transcriptie

1

2 INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING Verslag van het CPB 19 juli 2010 Zitting van 19 juli h30 VH/080/2010 Aanwezigen: Werkgeversdelegatie: Mevr. Katelijne Delmal Dhr. Sven Hebbelinck - Voorzitter van het CPB Effectieve personeelsafgevaardigden: Carine Heymans Dhr. Peter Vandevelde Dhr. Philippe Van Gool Mevr. Marleen Van Humbeeck Preventiedienst Dhr. Guy De Backer preventieadviseur VUB Dhr. Patrick Schelfthout - preventieadviseur - secretaris van het CPB Verontschuldigd: Dhr. August De Koster - preventieadviseur Dr. Hilde Devroegh arbeidsgeneesheer Dhr. Guy Peerlinck Dhr. Raf Vandenbussche Dhr. Willy Van Esch Mevr. Nicole Windelinckx Verspreiding: Dagorde: Effectieve en plaatsvervangende leden 1. Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 21/06/ Bespreking van het maandverslag van de preventiedienst. 3. Adviezen gegeven door het CPBW stand van zaken. 4. Gesignaleerde gevaren d.m.v. notitiebladen. 5. Geplande werken door de Technische Dienst. 6. Opvolging punten vorige vergadering. 7. Volgende vergadering. 8. Varia. CPB van 17/05/2010 verspreiding op 18/08/10 1 / 3 VHV/0054/2010

3 Universitair Ziekenhuis Brussel Verslag van het CPBW 21 juni ver. 1 CPB 1 Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 21/06/2010. De notulen van de vergadering van 21/06/2010 werden goedgekeurd. 2 Bespreking van het maandverslag van de preventiedienst. Dhr. Schelfthout licht het verslag toe. 3 Adviezen gegeven door het CPB, stand van zaken. Zie punt Gesignaleerde gevaren d.m.v. notitiebladen. Er werden geen nieuwe gevaren gemeld. 5 Geplande werken door de Technische Dienst Dhr. Hebbelinck geeft een overzicht van de geplande werken. Zie ook varia. 6 Opvolging punten vorige vergaderingen. 6.1 Openstaande vensters op niv. 0 van de polikliniek Dhr. Van Gool merkt op dat er nog steeds kabelladders liggen onder een lokaal waar er vaak een venster openstaat. Hetgeen uiteraard een uitnodiging is voor inbrekers. Dhr. Van Gool stelt voor om de kabelladders 10 m verder, voorbij de glazen loopbrug, te stapelen. Terloops merkt Dhr. Van Gool ook op dat de nooddeur in de glazen loopbrug beschadigd is. 6.2 Ongeval met hoogtewerker Dhr. Vandevelde informeert naar de stand van zaken en merkt op dat de rooster nog moet hersteld worden. Mevr. Delmal antwoord dat er tot op heden nog geen schadeclaims werden ingediend. 6.3 Niet conforme locatie van verzending Dhr. Hebbelinck meldt dat de nodige werken zullen opgenomen worden in de begroting. 6.4 Veiligheidschoenen hoteldienst Er wordt gemeld dat er 3 klachten zijn m.b.t. de nieuwe veiligheidsschoenen. De werknemers met klachten dienen contact op te nemen met de arbeidsgeneesheer voor verder onderzoek. 6.5 Perfusiestaanders, onderhoud zetels en voetbanken Dhr. Hebbelinck merkt op dat klachten met betrekking tot bijvoorbeeld slecht werkende perfusiestaanders gemeld moeten worden op het nummer Johan Goiris moet dit nummer beter communiceren binnen het departement verpleegkunde zodanig dat de klachten bij de juiste personen terecht komen. 6.6 Klachten van motorrijders Dhr. Hebbelinck merkt op dat een uitbreiding van de fietsenluifel ten behoeve van het stallen van motoren zal opgenomen worden in de begroting. 7 Volgende vergadering De volgende vergadering zal plaatsgrijpen op 20 september CPBW van 21/06/2010 verspreiding op 18/08/10 2 / 3 VHV/067/2010

4 Universitair Ziekenhuis Brussel Verslag van het CPBW 21 juni ver. 1 CPB 8 Varia 8.1 Slipgevaar t.g.v. sweppen Mevr. Heymans merkt op dat bij het vervoeren van de sweppen deze op de grond worden versleept. Omdat deze sweppen nog nat zijn kan de vloer hierdoor glad worden. Daarom stelt zij voor om karren ter beschikking te stellen voor het vervoer van de sweppen. De preventiedienst zal heromtrent contact opnemen met mevr. Verleyen. 8.2 Opleiding jobstudenten Mevr. Heymans vraagt of er ook een opleiding m.b.t. reinigingsproducten voor de vervangers en de jobstudenten zou voorzien kunnen worden. 8.3 Compartimentering Dhr. Vandevelde merkt op dat er nog steeds spieën onder de deuren worden geplaatst waardoor de brandcompartimentering in gedrang komt. CPBW van 21/06/2010 verspreiding op 18/08/10 3 / 3 VHV/067/2010

5 Preventiedienst Tel: Ref: VH/084/ september 2010 COMITÉ PREVENTIE EN BESCHERMING UZ BRUSSEL MAANDVERSLAG JULI AUGUSTUS 2010 A. FYSISCHE CONTROLE 1. Algemene taken/administratie: Invoeren aanvragen en wijzigingen dosimetrie 2. Afvalbeheer: Ophalen afvalrecipiënten Opslagbeheer Controle- en vrijgavemetingen 3. Dosimetrie: Evalueren en doorsturen dosisresultaten 4. Tip van de maand: Jaarlijkse controle RX-toestellen 5. Studiedag: Third symposium on medical radioisotopes; A service to the public 6. Periodieke controle met de erkende instelling Bel-V 7. Jaarverslag transporten Dienst Nucleaire Geneeskunde: Ter beschikking stellen van 3 de set werkkledij voor het personeel dat de radiopharmaca hanteert 9. Dienst Nefrelogie: Opvolging nierdialyse bij patiënt na toediening van I Aanmaak bronnen voor calibratie van de schouw van het cyclotron in het kader van het voor het FANC op te stellen en uit te voeren globaal veiligheidsplan van installaties klasse IIA 11. Vergadering FANC: Werkgroep 5 rond radionuclide therapie. 12. Bespreking i.v.m. de opleiding van nieuwe verpleegkundige rond de risico s verbonden aan het werken met open bronnen. 13. Periodieke controle met de Erkende Instelling Bel V op 10 en 12/08/ Opstellen werkwijze en uitvoeren metingen voor calibratie schouw cyclotron in het kader van het globale veiligheidsplan voor het Cyclotron installatie klasse IIA 15. Vergadering Preventiedienst rond installatie van 2 versnellers in Aalst op 18/08/ Overleg rond mogelijke reorganisatie afvaltransporten van campus Etterbeek naar de meetinstallatie campus Jette 17. Opstellen exploitatievergunning van twee versneller door de dienst Radiotherapie Afdeling Aalst B. VEILIGHEID & HYGIËNE B.1 Acties buiten het globaal preventieplan 1. Voorkomingbeleid - viseren van bestelbons: In juli - augustus werden 710 bestelbons geviseerd. Bestelbons waarvoor bijkomende eisen werden geformuleerd zijn in bijlage samengevat. 2. Werfvergaderingen. 3. Deelname opleiding Nexus. 4. Coördinatievergaderingen Preventiediensten Maandverslag VHV- juli augustus / 2 VH/084/2010

6 5. Informatiecampagne veiligheid en milieu in samenwerking met de communicatiedienst. 6. Opleiding aanspreekpunten veiligheid in laboratorium. 7. Onthaal nieuwe werknemers. 8. Besprekingen ivm opleidingen bij brand (rampenplan) diverse diensten. 9. Onderzoek problematiek gebruik glutaaraldehyde. 10. Uittesten veilige snijmessen openen dozen APOS en CEMA 11. Autoclaven keuringen extern B.2 Acties in het kader van de uitvoering van het globaal preventieplan 1. Bezoeken aan diensten. 2. Opstellen meetprotocol BAPPU. 3. Vergadering i.v.m. procedures vuurvergunning, hoogtewerkers en werken in besloten ruimten. C. OVERZICHT VAN DE GEMELDE ONGEVALLEN UZ BRUSSEL 1. Arbeidsongevallen zonder ongeschiktheid Datum Dienst Beschrijving Gevolgen 17/08/2010 URG Voet omgeslagen. Verstuiking enkel. 18/08/2010 OK Slecht bevestigde pubissteun is op middenvoet gevallen. Contusie linker middenvoet 2. Arbeidsongevallen met ongeschiktheid Datum Dienst Beschrijving Ongeschiktheid Gevolgen 04/08/2010 URG Tijdens verbedden patiënt voet 8 Gesloten botbreuk verkeerd geplaatst. 05/08/2010 EH64 Pijn in linkerlies na vervoer patiënt met bed. 2 Verstuiking abductoren linker lies. 06/09/2010 URG Uitgegleden op natte plek 3 Contusie coccyx. 3. Ongevallen op de weg naar en van het werk Datum Beschrijving Ongeschiktheid Gevolgen 13/04/2010 Bij verlaten ziekenhuis enkel omgeslagen 15 Breuk talus links. op voetpad aan de ingang. 02/08/2010 Op weg van personeelsrestaurant rechter 39 Verstuiking voet. voet omgeslagen. 12/08/2010 Werd achteraan ingereden door een 16 Verstuiking hals. andere wagen. 16/08/2010 Uitgegleden op ijzeren plaat in de regengoot. Geen Contusie rechter knie. 24/08/2010 Bij het invoegen op 2 vaksweg tegen naastliggende bestuurder gereden. Geen Contusie linker bovenarm. 01/09/2010 Een bestelwagen is achterwaarts ingereden. Geen Whiplash. Maandverslag VHV- juli augustus / 2 VH/084/2010

7 dienst GEVISEERDE BESTELBONS : juli - augustus 2010 Omschrijving Pag: 1 VHV-UZ BRUSSEL TDPO Toegangscontrole op deuren dialyse 1 Normaal advies TDPO lev en pl toegangscontrole dialyse 1 Normaal advies TDPO Toegangscontrole op deuren garage niv-2 1 Normaal advies KPED PC 1 Normaal advies LDNA PC 1 Normaal advies SBPA PC 1 Normaal advies ILA PC 1 Normaal advies CONG Scherm 1 Normaal advies CRAD pc 1 Normaal advies CCAR Printer 1 Normaal advies KPNE Printer 1 Normaal advies CONG Printer 1 Normaal advies KIOV PC 5 Normaal advies KIOV Printer 1 Normaal advies CFER Printer 1 Normaal advies CONG Terminal 1 Normaal advies HTLS Terminal 1 Normaal advies LMMI PC 1 Normaal advies ANES Tof Watch 1 CE-verklaring aub TDPO Leveren en plaatsen camera's voor de tijdelijke inkomzone spoedgevallendienst Normaal advies CRAD Aankoop printer 1 Normaal advies CONR Gynaecologische tafel 1 Geen opmerkingen TDPO Omnium onderhoudscontract liftinstallaties Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van medische gassen 1 Normaal advies TDPO Schilderwerken 1 Normaal advies TDPO Verplaatsen containers 1 Geen opmerkingen TDPO Leveren en plaatsen van ramen 1 Normaal advies TDPO Meerwerken 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van toestellen 1 Normaal advies TDPO Verlichtingsarmaturen Geen opmerkingen KIOV Printer 1 Normaal advies CONR Meubilair 1 Geen opmerkingen HTLC Abonnement onderhoud leidingen 1 Geen opmerkingen VP15 Onderhoudscontract Criticooltoestel 1 Geen opmerkingen TDPO ABR-verzekering 1 Geen opmerkingen

8 dienst GEVISEERDE BESTELBONS : juli - augustus 2010 Omschrijving Pag: 2 VHV-UZ BRUSSEL TDPO Elektriciteitswerken voor herinrichting typsecretariaat 1 Reeds uitgevoerd SINT Combi microgolfoven 1 Normaal advies VP12 Koelkast 1 Normaal advies DIRN keukenelement 1 Geen opmerkingen CORT Airco 1 Reeds uitgevoerd CONR Digitale weegschaal 2 Normaal advies LDNA Koelkast 1 Normaal advies NEON Medische PC's Normaal advies HEMO medicatie koelkast 1 Normaal advies TDPO Accu schroef en boormachine 1 Normaal advies OBST Laptop 1 Normaal advies CURO Laptop 1 Normaal advies DIRN 19" schermen 6 Normaal advies CONG Laptop 1 Normaal advies LDNA PC 1 Normaal advies LDNA PC 1 Normaal advies LDNA PC 1 Normaal advies ANES Monitor 1 Normaal advies CONR PC 1 Normaal advies INF PC 40 Normaal advies SHLK Laptop 5 Normaal advies FAKT Scherm + grafische kaart 1 Normaal advies CRAD Microgolfoven 1 Normaal advies CABD Onderhoudscontract echo scanner 1 Normaal advies INF pc 1 Normaal advies LIVF meubilair Geen opmerkingen INF Onderhoud McAfee Geen opmerkingen KIOV Etkettenprinter 1 Normaal advies CONR Laptop 1 Normaal advies HTLL Labelprinter 1 Normaal advies INF Mobicall demo kit 1 Normaal advies TDPO Staanders voor mobiele bedside TV-toestellen 8 Geen opmerkingen TDPO Leveren en plaatsen lood op bestaande deur 1 Normaal advies TDPO Laptop 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van zonnewering 1 Geen opmerkingen

9 dienst GEVISEERDE BESTELBONS : juli - augustus 2010 Omschrijving Pag: 3 VHV-UZ BRUSSEL TDPO Bijkomende aarding polikliniek 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van lockerkasten Normaal advies TDPO Leveren van cilinders 1 Geen opmerkingen TDPO Leveren en plaatsen van badgeinstallatie 1 Normaal advies TDPO Nazicht en regeling ontkoppelingsrelais 1 Geen opmerkingen LMIK filterafzuigkast 1 Normaal advies VP31 radiometer 1 Normaal advies CONG sequencer gsflex junior systeem 1 Normaal advies CONR 22" scherm 1 Normaal advies CT Licentie LMS-lung 1 Normaal advies CT Onderhoudscontract klinische CT software Geen opmerkingen KPNE Printer 1 Normaal advies LCYT 19" scherm 1 Normaal advies CURO Standaardomwisseling optiek 1 Normaal advies URG Full serviceovereenkomst 1 Normaal advies LCHM Onderhoudscontract ultimate Normaal advies INF verlenging licentie 1 HEMO Medicatiekasten 2 Geen opmerkingen HEMO Dotatiewagens 1 Normaal advies LDNA Koelkast 1 Normaal advies INFO upgrade netapp controllers 1 Normaal advies INF Netwerkterminals 1 Normaal advies CFER Transducer 1 Normaal advies INF Verlenging escrow overeenkomst 1 Normaal advies INF certificate ssl secure site for one server 1 Normaal advies LMIK Urineautomaat 1 Normaal advies URG Onderzoekslamp 3 Normaal advies URG suction unit 1 Normaal advies ANES Volumetrische pomp 1 Normaal advies URG Verhuurovereenkomst koffietoestel 1 Normaal advies CURO Flex cytoscoop 1 Normaal advies LDNA Labchip 1 CE-verklaring aub LABA Geen opmerkingen HEMO Bedpanspoeler 1 Normaal advies

10 dienst GEVISEERDE BESTELBONS : juli - augustus 2010 Omschrijving Pag: 4 VHV-UZ BRUSSEL INF Leveren en afmonteren glasvezel 1 Geen opmerkingen LCHM Elektrochemische detector 1 Normaal advies KCAR Pulsoximeter 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van sanitair installatie. 1 Normaal advies TDPO Vernieuwen elektrische installaties 1 Normaal advies APO diepvriezer 1 Normaal advies VP20 pc 1 Normaal advies TUMB pc 1 Normaal advies APOS 19" scherm 1 Normaal advies LMIK 19" scherm 1 Normaal advies LOGI Laptop 1 Normaal advies KPNE Laptop 1 Normaal advies LOGI trapklimmachine 1 Normaal advies LOGI Projector 1 Normaal advies INF storage 1 Normaal advies HEMO plaatsing 15 lcd tv toestellen hemo (leasing) 1 Normaal advies TDPO montagehandschoenen 24 Normaal advies VP03 Koelkast 1 Normaal advies CDIA informatiescherm met controller 1 Normaal advies CDIA smartboard met nec projector 1 Normaal advies VHV pc met 22" scherm 1 Normaal advies CGEN pc met 22" scherm 1 Normaal advies RDIA 19" scherm 1 Normaal advies CONR pc met 19" scherm 1 Normaal advies ANES pc 1 Normaal advies HEMO pc 1 Normaal advies RDIA Printer 1 Normaal advies CFER Printer 1 Normaal advies LMIK UPS 1 Normaal advies EH64 flat screen display 32" 1 Normaal advies EH63 flat screen display 32" 1 Normaal advies OK Etikettenprinter 1 Normaal advies EH42 plaatsing 1 lcd tv toestel EH42 (leasing) 1 Normaal advies LIVF Medische koelunit 1

11 dienst GEVISEERDE BESTELBONS : juli - augustus 2010 Omschrijving Pag: 5 VHV-UZ BRUSSEL URG ECG 1 Normaal advies CPNE Bronchoscoop 1 normaal advies KPNE Bronchoscoop 1 normaal advies KGAS beeldcaptatiesysteem 1 Normaal advies TDPO lev en pl ventilator laba 1 Reeds uitgevoerd TDPO herstellen liftdeur na interventie brandweer 1 Reeds uitgevoerd CPSY fritketel 1 Normaal advies CRAD koelkast 1 Normaal advies TDPO vernieuwen stookplaats wemmel 1 Normaal advies HEMO medische koelkast 1 Normaal advies HEMO medische koelkast 1 Normaal advies LMHE pc 1 Normaal advies INF uitbreiding WLAN draadloos netwerk 1 Normaal advies INF ethernet routing switch 1 Normaal advies CCAR server voor echobeelden 1 Normaal advies RAZ Laptop 1 Normaal advies LIVF Werktafelincubator 1 Normaal advies VP01 Babyweegschaal 4 Normaal advies IZV Module / applicatie voor servo1 1 Geen opmerkingen LIVF Centrifuge 1 Normaal advies CGAS Flowmeter 1 CE-verklaring aub LABA Benchmark XT modules 1 Normaal advies SRAD Mobilett XP Hybrid 1 CE-verklaring aub DRAD Uitbreiding perceel 2 1 CE-verklaring aub HEMO Omgekeerde osmosemonitor 1 Normaal advies OBFE Hysteroscoop 1 Normaal advies LCHM Total assurance plan 1 Normaal advies LIVF Heated insert frame Normaal advies ANES Trolley voor bevestiging dockingstation 1 Geen opmerkingen LHEM Onderhoudscontract 1 Normaal advies LCHM Accu-check Inform II 60 Normaal advies EFO Onderhoud van toestellen voor elektromagnetische mapping Normaal advies TDPO Leveren, plaatsen en aanpassen van buizenpost installatie 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van telefoniekabel 1 Normaal advies TDPO Intern basisstation 1 Normaal advies

12 dienst GEVISEERDE BESTELBONS : juli - augustus 2010 Omschrijving Pag: 6 VHV-UZ BRUSSEL TDPO Leveren en plaatsen van verdeelbord 1 Normaal advies TDPO Uitbreiding branddetectie 1 Normaal advies CGER Desktop PC 2 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van volkernwandbekleding 1 Normaal advies TDPO Plaatsen behang 1 Normaal advies TDPO Verwijderen van asbesthoudende platen 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen zachte vloerbekleding 1 Normaal advies TDPO Scbilderwerken 1 Normaal advies TDPO Aanpassen HVAC-installatie 1 Normaal advies TDPO Alu sandwishpaneel + glas 1 Normaal advies TDPO Schilderwerken 1 Reeds uitgevoerd TDPO Aanbouw voor balie in volkern 1 Normaal advies TDPO Elektricitietswerken 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van chape 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaasten van medische balk 1 Normaal advies TDPO Verhuis Reeds uitgevoerd TDPO Vervangen van frigodeur 1 Normaal advies TDPO Meerwerken 1 Reeds uitgevoerd TDPO Plaatsen van dakbedekking 1 Normaal advies TDPO Isoleren en uitbekleden 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van gyprocwanden 1 Normaal advies TDPO Vervangen vloerbekleding 1 Normaal advies TDPO Demonteren kleine rotomat 1 Normaal advies TDPO Reeds uitgevoerd TDPO Asbestverwerking 1 Normaal advies TDPO Elektrische installatie 1 Normaal advies TDPO Schilder- en behangwerken Normaal advies TDPO Leveren van materialen + aanpassen van elektriciteit 1 Normaal advies TDPO Schilderwerken 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van kabelgoot 1 Normaal advies TDPO Opkuis lokaal 1 Geen opmerkingen TDPO Opkuis na verbouwingswerken 1 Normaal advies TDPO Opkuis na werken 1 Geen opmerkingen TDPO Verwijdering van asbest 1 Reeds uitgevoerd

13 dienst GEVISEERDE BESTELBONS : juli - augustus 2010 Omschrijving Pag: 7 VHV-UZ BRUSSEL APOS Compact desinfector 1 Normaal advies CDIA Huur van koffiemachine 1 Normaal advies OKAB Lichtbron Xenon 300W 1 Normaal advies CDIA Drankautomaat 1 Normaal advies TDPO Isoleren en uitbekelden kolommen + plaatsen gyprocwanden 1 Normaal advies TDPO Schilderwerken 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen plafond 1 Normaal advies TDPO Aanpassingswerken 1 Normaal advies TDPO Reorganisatie personeelsdienst 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen zelfdragend gesloten plafond 1 Normaal advies TDPO Verwijderen van asbest 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen maatwerkmeubels 1 Normaal advies TDPO Demonteren rotomat 1 Normaal advies TDPO Terugplaatsen van rotomat 1 Normaal advies TDPO Plaatsing en indienstname IP-box 1 Normaal advies TDPO Verbouwing inkom polikliniek - HVAC 1 Normaal advies TDPO Uitbreiding intermediair blok 1 Normaal advies TDPO Meerwerk 1 Reeds uitgevoerd TDPO Leveren en plaatsen 19" IIBBCU 1 Normaal advies TDPO Rackkast configuratie 1 Normaal advies OK Scherm 1 Normaal advies SHLK Laptop 1 normaal advies LCYT Scherm 1 Normaal advies DONG PC 1 Normaal advies MDR Beamer 1 Normaal advies URG PC 1 Normaal advies FARC Printer 1 Normaal advies KPNE Laptop 1 Normaal advies KKNO PC 1 Normaal advies CFER Printer 1 Normaal advies CFER PC 1 Normaal advies CFER PC 1 Normaal advies SEKZ Printer 1 Normaal advies CRAD radio/cd speler 1 Normaal advies VHV lev en pl nieuw passtuk stortkoker kopgevel 1 Normaal advies

14 Preventiedienst Tel: Ref.: VH/085/10 september 2010 ADVIEZEN GEGEVEN DOOR HET COMITE PREVENTIE EN BESCHERMING STAND VAN ZAKEN VOLGNR. 04/01 PROBLEEMSTELLING Koelinstallaties veroorzaken een onaangename koude tocht in de keuken. ADVIES Technische mogelijkheden naar verbetering van de luchtcirculatie en aangepaste kledij moeten onderzocht worden. STAND VAN ZAKEN Metingen werden uitgevoerd. Op 1 bepaalde plaats is het debiet verhoogd waardoor er een zone al in onderdruk staat en er bijgevolg een luchtstroom ontstaat bij het openen van deuren. Een oplossing zou het creëren van sassen of het plaatsen van tochtstrips kunnen zijn. De technische dienst heeft onderzocht of het fysisch mogelijk is om sassen te creëren. De technische dienst heeft een bespreking gehad met het studiebureau dat destijds de HVAC-installatie van de keuken ontwierp. Er werden destijds extra dampkappen geplaatst die niet waren voorzien in het ontwerp van de installatie. Hierdoor wordt er 5000 m³ lucht meer afgezogen dan er wordt aangevoerd via de luchtkanalen. Bijgevolg wordt bij het openen van deuren lucht uit naburige zones gezogen. In het vals plafond van de keuken is er een ongebruikt luchtkanaal dat zou kunnen gebruikt worden voor extra aanvoer van lucht. Een aanpassing van de HVAC van het beddenhuis is voorzien voor midden VOLGNR. 05/01 PROBLEEMSTELLING Inblaasroosters inkomhall vervangen door wervelrooster. ADVIES Technische mogelijkheden naar verbetering van de luchtcirculatie moeten onderzocht worden. STAND VAN ZAKEN In de inkomhall wordt de lucht uit de inblaasroosters rechtstreeks in de hals van het personeel geblazen. Dit geeft aanleiding tot gezondheidsklachten. Er is een nieuwe ingenieur aangeworven die dit samen met de aanpassing personeelsrestaurant zal bekijken (volledige renovatie). VOLGNR. 10/01 PROBLEEMSTELLING Door het opdelen van de voormalige drukkerij in verschillende lokalen zijn er lokalen die bereikbaar zijn via doodlopende gangen die meer dan 30 m lang zijn hetgeen in overtreding is met de wetgeving. ADVIES Er dient bijgevolg een bijkomende nooduitgang te komen. STAND VAN ZAKEN Dit advies werd ook gegeven aan het gebouwenbeheer. Er moet verder gezocht worden naar haalbare oplossingen voor dit probleem. Het comité vraagt om onmiddellijk contact op te nemen met een aannemer. PS/adk

15 Preventiedienst Tel: Ref. VH/086/ september CPBW UZ BRUSSEL SEPTEMBER 2010 GESIGNALEERDE GEVAREN D.M.V. NOTITIEBLADEN Er werden geen gesignaleerde gevaren gemeld PS/adk

16 1.Organisatie van de dienst PREVENTIEDIENST MEDISCH TOEZICHT Verslag eerste semester 2010 Personeel: arbeidsgeneesheer: Devroegh H. verplegende: Wendy Vandencruyce (01/2010) Kimberly Lorandini (01/02/ /04/2010) Sylvie De Smedt (01/06/2010) secretaresse: Vermeir N. Lokalen : prefabgebouw, niveau+0, (secretariaat, verpleegpost, consultatieruimte, wc en wachtzaal). Opmerkingen: - Januari 2010: geen verplegende wegens opname verlofdagen en sollicitatie dagen April/mei 2010: 6 weken geen verplegende wegens ziekte en ontslag. - Sollicitatie gesprekken. 2.Werking van de dienst Medische prestaties : *aanwervingsonderzoeken: beroepsziekte veiligheidsfunctie voeding mindervaliden minder dan 21 jaar geen risico** niet aanwezig of vrij: *onderzoeken ingevolge werkpostverandering: *onderzoeken bij werkhervatting: na ziekte na ongeval na bevalling op initiatief arbeidsgeneesheer *periodisch medisch onderzoek:

17 beroepsziekte veiligheidsfunctie voeding mindervaliden minder dan 21 jaar geen risico** niet aanwezig op periodisch medisch onderzoek *allerlei: spontane consultaties aangifte arbeidsongevallen prikongevallen Zwangerschap en borstvoeding moederschapsb aangifte beroepsziekte jobstudenten stagiairs chauffeur *aantal uitgevoerde inentingen: hepatitis B tetanus + difterie polio hepatitis A hepatitis A+B intradermo Rx thorax rubella tetanus + difterie + kinkhoest **: beeldschermwerkers inbegrepen A) Stagiaires en jongeren (volgens K.B.) - stagiaires: geen wijzigingen,tijdelijke schorsing KB - brochures i.v.m. hygiëne en veilig werken + infovergadering voor studenten geneeskunde: niet doorgegaan. - bezoek aan dienst met kandidaat specialist in opleiding arbeidsgeneeskunde B) Vakantiejobs - risico-analyse voor alle functies beschikbaar - brochure i.v.m. hygiëne en veilig werken uitgedeeld - gezondheidstoezicht vakantiejobs: kinderopvang en departement verpleegkunde C) Werknemers - risico-analyse: individuele aanpassing - risico-analyse: nazicht permanente opdracht werkgever, minimum jaarlijks of bij wijziging risico s - risico-analyse HTLO. 2

18 3. Technische onderzoeken - longfunctietesten op raadpleging Pneumologie - audiologie op raadpleging KNO - oogonderzoek chauffeurs op raadpleging Oftalmologie (geen doorverwijzing). 4.Studie van de arbeidsvoorwaarden en van de arbeidsposten - bezoeken aan de diensten 17 op 18 aanwezig - vergadering Comitee Preventie 5 op 6 aanwezig - vergadering Comitee Ziekenhuishygiëne 3 op 4 aanwezig. Klimaat - luchtvochtigheid zomer en winter te laag: klachten slijmvliezen neus en ogen - temperatuur te hoog: 5 e en 6 de verdieping - klachten temperatuur geconcentreerd aan de zuidkant polikliniek, middenlokalen hospitalisatiegebouw - tocht gangen door: - openstaande deuren en vensters - werken in nabijgelegen lokalen - groot volume lokalen - bureaus ingericht in gangen - airco (Tielemans paviljoen) Hygiëne - roosters verluchting: te reinigen op regelmatige basis, verluchtingsbuizen geen informatie beschikbaar - vast tapijt in gangen en lokalen - zwerfvuil: sluikstorten op parkings en binnenkoer, restafval & technisch materiaal worden achtergelaten. Binnenkoer: overvolle containers vormt een bron van ongedierte en bijkomend zwerfvuil - eten & drinken op de werkplaats met achterlaten afwas - werkkledij: niet conform gedragen Veiligheid - stapeling materiaal in gangen en traplokalen: evacuatie in noodsituaties belemmerd en/of onmogelijk - verbindingsdeuren in gangen geblokkeerd in open stand - schoenen verplegenden (teenslippers) - introductie veiligheidsschoenen voor onderhoud en logistiek (materiaal) - weinig gemelde klachten - niet door iedereen gedragen - plafondplaten ontbreken/hangen los - verbouwing diensten: afwerking neemt veel tijd in beslag (centrale sterilisatie). 3

19 Ergonomie - opstelling beeldscherm/stoel niet conform: 2 maal advies, probleem opgelost - bureaus niet in hoogte verstelbaar - plaatsgebrek: algemeen probleem (vooral medische genetica, consultatiegebouw) - gladde vloer ingang van het Tielemans paviljoen - vooropname: lokalen te klein, gebrek privacy Algemene opmerkingen in verband met bezoeken aan dienst - tijdens diensturen: werknemers kunnen vragen stellen en zonodig klachten melden vele lokalen kunnen niet bezocht worden wegens in gebruik (consultatieboxen, OK) deur gesloten, geen sleutel hiërarchische lijn niet altijd aanwezig terugkerende klachten: technische problemen die gemeld werden worden niet opgelost bv. stopcontacten die nog steeds loshangen na een tweede bezoek, kabels niet in kabelgoten. - weersomstandigheden: januari/februari klachten parking ivm. gladheid, zichtbaarheid: verschillende ongevallen. 5. Infecties - TBC-screening: - periodieke opsporing (1 of 2 x 1 jaar) volgens risicograad waar eenheid is ingedeeld - contactonderzoek - mrsa screening: volgens procedure - prik- en spatongevallen 6. Klachten en bijkomende adviezen. - handen: - zepen, ontsmettingsmiddel: individuele klachten - mondmasker op IZ: individuele klacht - beeldscherm: - informatie meegegeven & gunstig akkoord voor beeldschermbril, geen registratie - geurhinder: - op radiotherapie - poli -1 (zuidkant): bussen - aparte/supplementaire bezoeken na klachten - laattijdige melding van AO - AO laattijdig doorgekomen - werkkledij: individuele klachten - labo genetica: individuele klacht ivm. airco en verluchting 7. Radioprotectie 4

20 - stralingstabellen 2009: individueel nazicht - personendosimetrie (vinger-, borst-, thorax-, dubbele thoraxdosimetrie): maandelijks overzicht - bezoekersdosimeters: nazicht - extern controle-organisme: trimestriële verslagen - bezoeken diensten - adviseren zwangere werkneemster - risicoanalyse: permanente opdracht - medisch toezicht - stagiairs EHSAL -> opgevolgd door hogeschool (dosimeter, ) - stagiairs Nederland -> dosimeter UZ Brussel + opvolging UZ Brussel - andere studenten, stagiairs, bezoekers, zelfstandigen, externen allerlei: geen gegevens beschikbaar - incident dosimetrie te hoge waarden,interview arts, geen verklaring voor te hoge dosis - advies aankoop nieuw toestel FDG module voor Nucleaire Geneeskunde, geen nieuwe risico s door toestel, reeds zelfde type toestel in gebruik. Doel: blootstelling ioniserende stralen voor werknemers verminderen. Problemen: - dragen en omwisseling van dosimeters: individuele werknemers - nieuwe werknemers: voorafgaand gezondheidstoezicht, dosimeters - externe werknemers en stagiairs: dosimetrie, formulier gezondheidstoezicht - nieuwe toestellen, technieken en produkten: laattijdige of geen melding door de diensten. - Melden incidenten: worden gemeld na ondervraging tijdens gezondheidstoezicht en ernstige gevallen worden gemeld door fysische controle. 8.Bijscholing & permanente vorming - seminaries ingericht door de VWVA (Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgeneeskunde) - seminaries radioprotectie : geen - seminaries bedrijfsverpleegkundigen : geen - VUSA 2010 Antwerpen - CAO100: - seminarie door overheid - Attentia spreekt voor werkgroep UZ Brussel 5

21 9.Werkgroepen en vergaderingen - dienst Preventie & Bescherming en dienst Radioprotectie: gemeenschappelijke vergaderingen - medische dienst studenten (geneeskunde en kine) ivm. vaccinaties en opsporingstesten: geen vergadering. - werkgroep arbeidsgeneesheren (examens + les) - rugschool: geen vergadering - onthaal nieuwe werknemers & onthaal verplegenden - onthaal studenten- stagiairs geneeskunde: geen informatievergadering - EMD (arbeidsgeneeskunde): vergadering Kittry - CAO100: personeelsdienst - Stagiairs: schorsing KB, vergadering personeelsdienst - Zwangeren: wijziging KB, nieuw Fonds voor beroepsziekten, vergadering personeelsdienst - Seminarie handhygiëne voor Labo Hemato/Immuno 10.Brochure/Intranet - brochure: ongewijzigd intranet: website aangepast Brussel 08/09/2010 Dr. Devroegh H. 6

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 O N T W E R P OFFERTE : Ondersteuning externe dienst voor Preventie en Bescherming betrekkinghebbend op : A. Preventiebeleid Psychosociaal welzijn/grensoverschrijdend gedrag B. Absenteïsmebeleid C. Medisch toezicht D. Ergonomie TECHNISCHE OMSCHRIJVING Situering Het UZ Brussel, als Universitair Ziekenhuis, stelt actueel personeelsleden tewerk. In het UZ Brussel is er een Interne dienst Preventie en Bescherming. Deze dienst staat in voor alle wettelijke taken inzake Preventie en Bescherming, en laat zich naar sommige deelaspecten ondersteunen door een externe dienstverlener. Opdracht Het UZ Brussel wenst voor drie jaar ( ) een overeenkomst af te sluiten met een externe dienst voor Preventie en Bescherming in functie van de ondersteuning en de uitvoering van het ziekenhuisbeleid op vier deelgebieden : A. Preventiebeleid Psychosociaal welzijn/grensoverschrijdend gedrag B. Absenteïsmebeleid C. Medisch toezicht D. Ergonomie Percelen De opdracht omvat 4 percelen. De inschrijvers dienen bij voorkeur, voor alle percelen een prijsofferte in te dienen, gezien de eenheid van beleid. A. PERCEEL 1 : Preventiebeleid Psychosociaal welzijn en grensoverschrijdend gedrag. In uitvoering van de regelgeving 2007 inzake Grensoverschrijdend gedrag op het werk werden door het UZ Brussel, na advies van het CPBW, interne vertrouwenspersonen aangesteld met als opdracht het eerste interne aanspreekpunt te vormen voor de personeelsleden bij problemen inzake grensoverschrijdend gedrag. Het UZ Brussel wenst : 1. De werkgever en de vertrouwenspersonen in de uitvoering van hun opdracht professioneel te laten begeleiden en dit gericht op een proactieve aanpak en preventiebeleid. 1

COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Zitting van 23 april 2012 13h30 VH/050/2012 Aanwezigen Personeelsafgevaardigden Hamid Akaychouch Brigitte Dhaenekint Rudi Meskens Guy Peerlinck Philippe

Nadere informatie

Verslag van het CPBW 20 december 2010

Verslag van het CPBW 20 december 2010 INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING Verslag van het CPBW 20 december 2010 Zitting van 20 december 2010 13h30 VH/005/2010 Aanwezigen: Verontschuldigd: Verspreiding: Dagorde: Werkgeversdelegatie: Mevr.

Nadere informatie

COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Zitting van 16 juli 2012 13h30 VH/071/2012 Aanwezigen Aanwezig Plaatsvervangende Personeelsafgevaardigden personeelsafgevaardigden

Nadere informatie

Verslag van het CPB 20 juli 2009

Verslag van het CPB 20 juli 2009 INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING Verslag van het CPB 20 juli 2009 Zitting van 20 juli 2009 13h30 VH/061/2009 Aanwezigen: Werkgeversdelegatie: Dhr. Marc Segers - Voorzitter van het CPB Effectieve

Nadere informatie

COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Zitting van 28 april 214 13h3 VH/38/214 Aanwezigen Aanwezig Verontschuldigd Plaatsvervangende Personeelsafgevaardigden

Nadere informatie

Verslag van het CPB 18 januari 2010

Verslag van het CPB 18 januari 2010 INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING Verslag van het CPB 18 januari 2010 Zitting van 18 januari 2010 13h30 VH/011/2010 Aanwezigen: Werkgeversdelegatie: Mevr. Katelijne Delmal Dhr. Sven Hebbelinck Dhr.

Nadere informatie

COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Zitting van 21 september 2015 13h30 VH/065/2015 Aanwezigen Aanwezig Verontschuldigd Plaatsvervangende Personeelsafgevaardigden

Nadere informatie

VUB - INTERNE DIENST PREVENTIE & BESCHERMING OP HET WERK AFD. ADM. & FAC. DIENSTEN. VERSLAG VAN HET CPB 18 mei 2009

VUB - INTERNE DIENST PREVENTIE & BESCHERMING OP HET WERK AFD. ADM. & FAC. DIENSTEN. VERSLAG VAN HET CPB 18 mei 2009 PB/G8/0365/09-B6 Pagina 1 van 3 20 mei 2009 VUB - INTERNE DIENST PREVENTIE & BESCHERMING OP HET WERK AFD. ADM. & FAC. DIENSTEN VERSLAG VAN HET CPB 18 mei 2009 AANWEZIG: - werkgeversdelegatie: Mevr. K.

Nadere informatie

COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Zitting van 16 september 213 13h3 VH/86/213 Aanwezigen Aanwezig Verontschuldigd Plaatsvervangende Personeelsafgevaardigden

Nadere informatie

Verslag van het CPB 17 mei 2010

Verslag van het CPB 17 mei 2010 INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING Verslag van het CPB 17 mei 2010 Zitting van 17 mei 2010 13h30 VH/054/2010 Aanwezigen: Werkgeversdelegatie: Mevr. Katelijne Delmal Dhr. Raf Vandenbussche - Voorzitter

Nadere informatie

* Verontschuldigd: Mevr. Stinckens, Mevr. Delmal, Dhr. Van Campenhout, Mevr. Van Laethem, Dhr. Beeckmans, Dhr. Vandenbussche, Mevr.

* Verontschuldigd: Mevr. Stinckens, Mevr. Delmal, Dhr. Van Campenhout, Mevr. Van Laethem, Dhr. Beeckmans, Dhr. Vandenbussche, Mevr. Notulen van de ondernemingsraad van 10 maart 2014 Aanwezig : * Werkgeversdelegatie : Mevr. Vanschoenwinkel, Dhr. Corens * Werknemersdelegatie: Dhr. Van Esch, Mevr. Vermeir, Dhr. Akaychouh, Dhr. De Rudder,

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Vroedvrouwen in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Verslag van het CPB 15 maart 2010

Verslag van het CPB 15 maart 2010 INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING Verslag van het CPB 15 maart 2010 Zitting van 15 maart 2010 13h30 VH/032/2010 Aanwezigen: Werkgeversdelegatie: Mevr. Katelijne Delmal Dhr. Sven Hebbelinck - Voorzitter

Nadere informatie

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E (GB20) in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Studenten - Stagiairs

Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E (Liaisonpsychologie EPSOMA) in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

Verslag van het CPBW 18 juli 2011

Verslag van het CPBW 18 juli 2011 INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING Zitting van 18 juli 2011 13h30 VH/065/2011 Verslag van het CPBW 18 juli 2011 Aanwezigen Personeelsafgevaardigden Rudi Meskens Guy Peerlinck Emiel Suys Peter Vandevelde

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Verzorgende/Zorgkundige in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie

Verslag van het CPBW 18 april 2011

Verslag van het CPBW 18 april 2011 INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING Verslag van het CPBW 18 april 2011 Zitting van 18 april 2011 13h30 VH/042/2011 Aanwezigen: Verontschuldigd: Werkgeversdelegatie: Dhr. Raf Vandenbussche- Voorzitter

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Schoonmaak 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Tel. 014/71.24.14. Algemene gegevens van de instelling. Functieomschrijving: 5. Beeldschermwerk: geen minder dan 4uur 4 tot 8 uur

Tel. 014/71.24.14. Algemene gegevens van de instelling. Functieomschrijving: 5. Beeldschermwerk: geen minder dan 4uur 4 tot 8 uur Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Verpleegkundigen en technoloog medische beeldvorming nucleaire geneeskunde en radiologie 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart

Nadere informatie

1. Retrospectieve analyse

1. Retrospectieve analyse Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk EHBO-risicoanalyse Intercommunale INTERRAND Zellik, oktober 2012, Op 28/12/2010 is het KB betreffende de eerste hulp verschenen

Nadere informatie

Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011

Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011 Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011 Programma Verwelkoming en introductie Toelichting EHBO, de omzendbrief en het KB

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Apotheker 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer. Code 32 25-10-2012 Dr. H. DUPREZ

Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer. Code 32 25-10-2012 Dr. H. DUPREZ Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer 1 Inhoud 1. Het wettelijke kader van de arbeidsgeneesheer 2. Huidige gang van zaken 3. Knelpunten en moeilijkheden 4. Besluit 2 1.

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Welke lessen kunnen we trekken uit de evaluatie van de pestwet? Sofie D Ours, Preventieadviseur Psychosociale IDEWE 20 september 2011 Kursaal Oostende PreBes vzw Diestersteenweg

Nadere informatie

Werkpostfiche Ambulancier/MUG

Werkpostfiche Ambulancier/MUG Werkpostfiche Ambulancier/MUG Onderneming Algemene gegevens van stageplaats Sint Trudo Ziekenhuis Diestersteenweg 100 3800 Sint-Truiden www.sint-trudo.be Onthaal/begeleiding Competence Center Tel: 011/96.93.21

Nadere informatie

RISICOFACTOREN WERKPOSTFICH

RISICOFACTOREN WERKPOSTFICH RISICOFACTOREN WERKPOSTFICHE Verpleegkundige In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht va stagairs

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 SCHOLENGROEP 25 - BRUGGE

JAARVERSLAG 2005 SCHOLENGROEP 25 - BRUGGE Externe Dienst voor Preventie en Bescherming JAARVERSLAG 2005 GEZONDHEIDSTOEZICHT Welzijn op het werk RISICOBEHEER OPLEIDINGEN I.IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMING Nr klant : 19225 RIJSELSTRAAT 3B 8200 SINT-MICHIELS

Nadere informatie

De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk Basisvorming veiligheid GO! Glenn BISCOP Administration & Planning Manager 2015-2016 Principes en organisatie van het preventiebeleid Relevante

Nadere informatie

Organisatie van het Medisch Toezicht

Organisatie van het Medisch Toezicht Organisatie van het Medisch Toezicht Medisch Toezicht.doc Versie: 01/08/2012 Pagina 1 van 6 Inleiding : ORGANISATIE VAN HET MEDISCH TOEZICHT In deze brochure vindt U : - een overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gezondheidstoezicht op uw werknemers. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Gezondheidstoezicht op uw werknemers. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Gezondheidstoezicht op uw werknemers Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel Inhoudstafel 1 1. Inleiding 2 2. Risicoanalyse 3 2.1. Opstellen van de risicolijst 3 2.2. Werknemers

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Inhoudsopgave Psychosociale risico s? De nieuwe wetgeving De psychosociale risicoanalyse

Nadere informatie

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor?

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor? jobstudenten Inhoud 1. Kanttekeningen bij presentatie PI : samenvatting wie doet wat? Fg is dubbel zo hoog dan het nationaal gemiddelde 2. Jongeren op het werk 3. Risico-analyse 4. Verboden werkzaamheden

Nadere informatie

* Verontschuldigd: Dhr. Vandevelde, Dhr. Beeckmans, Mevr. Hermans, Mevr. Van Schoenwinkel, Dhr. Flament

* Verontschuldigd: Dhr. Vandevelde, Dhr. Beeckmans, Mevr. Hermans, Mevr. Van Schoenwinkel, Dhr. Flament Notulen van de ondernemingsraad van 13 september 2010 Aanwezig : * Werkgeversdelegatie : Dhr. Beeckmans, Dhr. Vandenbussche, Mevr. Delmal, Dhr. Corens * Werknemersdelegatie : Dhr. Van Esch, Dhr. Piessens,

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 5 januari 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 5 januari 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 2 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. E. Vangindertael, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. M. Heirman, Mevr.

Nadere informatie

Communicatiekanalen in bedrijven

Communicatiekanalen in bedrijven Communicatiekanalen in bedrijven Valérie Vervliet Federale Overheidsdienst Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg Overleg Comité PBW vakbondsafvaardiging rechtstreekse participatie Advies preventieadviseurs

Nadere informatie

Jaarlijkse bezoeken aan diensten door de preventiedienst Bezoek 14-01-2011 Bezochte diensten: Administratieve diensten Aanwezigen: Preventiedienst UZ Brussel: Dr. Hilde DEVROEGH Ing. Patrick SCHELFTHOUT

Nadere informatie

ASBEST PROBLEMATIEK. Rol van de Preventieadviseur. 2 december 2009 1. ASBEST, Watnu?

ASBEST PROBLEMATIEK. Rol van de Preventieadviseur. 2 december 2009 1. ASBEST, Watnu? ASBEST PROBLEMATIEK Rol van de Preventieadviseur 2 december 2009 1 ASBEST, Watnu? Bedrijfsstrategie Of Plan van Aanpak 2 december 2009 ASBEST, Watnu? 2 Waar praten we over? Inventarisatie Beheersplan Onderhoudswerken

Nadere informatie

Vademecum Welzijn op het werk

Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk 3 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Documentnummer: Opsteller/Preventieadviseur: Datum: Bladzijde. C Jan Engelen 19 januari / 5

Documentnummer: Opsteller/Preventieadviseur: Datum: Bladzijde. C Jan Engelen 19 januari / 5 C.03.06 Jan Engelen 19 januari 2015 1/ 5 Module Vermeldingen, opmerkingen, adviezen 0. Nieuwe reglementering van toepassing op de onderneming 1. Algemene bedrijfsgegevens 2. Inspraak en overleg comité

Nadere informatie

Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld na advies van de stagegever, stagementor en stagebegeleider.

Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld na advies van de stagegever, stagementor en stagebegeleider. Risicoanalyse van een werkpost in een onderneming of instelling voor stagiairs uit het secundair, buitengewoon secundair, hoger en volwassenenonderwijs Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld

Nadere informatie

Checklist voor stagiairs

Checklist voor stagiairs Checklist voor stagiairs In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 21/09/2004 betreffende de bescherming van stagiairs. Dit inlichtingenblad vormt de Risico Inventarisatie en Evaluatie van de stageplaats

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

6. aanpassing van het reglement van orde van het HOC aan de reorganisatie van AWZ (HOC 9711 5);

6. aanpassing van het reglement van orde van het HOC aan de reorganisatie van AWZ (HOC 9711 5); departement Algemene Zaken en Financiën adnzinistnatie Ambtenarenzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden HOOG OVERLEGCOMITE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 24 JULI

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Verpleegkundigen chirurgisch daghospitaal 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Administratief bedienden, administratieve medewerker apotheek, archief, boekhouder, directie, directiesecretaresse, informaticus, MKG, opnamecoördinatie,

Nadere informatie

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27 Onderwerp Persoonsgebonden documenten Blootstelling- en ontsmettingstabel per individuele blootgesteld aan ioniserende straling Verantwoordelijk voor bewaring Bewaartermijn W* Reglementering (C: Codex

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding... 15

INHOUD. 1. Inleiding... 15 INHOUD 1. Inleiding... 15 2. Psychosociale risico s op het werk... 17 2.1. Stress op het werk... 19 2.2. Burn-out... 22 2.3. Ongewenst gedrag en conflicten... 23 2.3.1. Geweld op het werk... 23 2.3.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers WelzijnWerk.book Page i Tuesday, August 12, 2008 4:36 PM TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

werkpostfiche stagiair verpleegkundige A1 alg inw / diabetologie / immunologie Kb 19/2/1997

werkpostfiche stagiair verpleegkundige A1 alg inw / diabetologie / immunologie Kb 19/2/1997 1 werkpostfiche stagiair verpleegkundige A1 alg inw / diabetologie / immunologie Kb 19/2/1997 Datum: oktober 2005 Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding Beschrijving van de werkzaamheden Bloedname, infuus

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s KB 10/04/2014. Studiedag Prebes. Psychosociaal departement Heidi Mermans

Preventie van Psychosociale Risico s KB 10/04/2014. Studiedag Prebes. Psychosociaal departement Heidi Mermans Preventie van Psychosociale Risico s KB 10/04/2014 Studiedag Prebes Psychosociaal departement Heidi Mermans Preventiedeskundige psychosociale aspecten Inhoudsopgave Opfrissing regelgeving Inleiding Nieuwe

Nadere informatie

WERKPOSTFICHE 2014 2015 MAATSCHAPPELIJK WERK

WERKPOSTFICHE 2014 2015 MAATSCHAPPELIJK WERK WERKPOSTFICHE 2014 2015 MAATSCHAPPELIJK WERK GEGEVENS STAGEPLAATS Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus Reigerlostraat 10 8730 Beernem Tel: 050/79 95 00 Fax: 050/79 95 11 email: sint.amandus@fracarita.org

Nadere informatie

Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld door de stagegever met advies van de arbeidsgeneesheer. Algemene informatie van de stageplaats

Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld door de stagegever met advies van de arbeidsgeneesheer. Algemene informatie van de stageplaats Risicoanalyse van een werkpost in een onderneming of een instelling voor stagiairs uit het secundair, buitengewoon secundair, hoger en volwassenenonderwijs Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld

Nadere informatie

Vademecum Welzijn op het werk 3

Vademecum Welzijn op het werk 3 Vademecum Welzijn op het werk 3 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD.......................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling 2 Psychosociale aspecten : subjectieve invulling van een objectief gegeven Michigan Model Kahn e.a., 1964 Persoonlijkheid Stressor Gebeurtenis Interpretatie

Nadere informatie

Verslag van het CPB 15 november 2010

Verslag van het CPB 15 november 2010 INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING Verslag van het CPB 15 november 2010 Zitting van 15 november 2010 13h30 VH/109/2010 Aanwezigen: Verontschuldigd: Werkgeversdelegatie: Mevr. Katelijne Delmal Dhr.

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.8.16.1 STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.8.16.1 STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.8.16.1 STAGIAIRS REVISIE: 1 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Risicoanalyse en preventiemaatregelen Arbeidsongevallen en onbezoldigde stages Met stagiairs bedoelt men personen die gewoon onderwijs volgen en in het kader van die opleiding arbeidsprestaties verrichten bij een werkgever om beroepservaring

Nadere informatie

Verslag van het CPBW 21 maart 2011

Verslag van het CPBW 21 maart 2011 INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING Verslag van het CPBW 21 maart 2011 Zitting van 21 maart 2011 13h30 VH/036/2011 Aanwezigen: Werkgeversdelegatie: Mevr. Katelijne Delmal Dhr. Sven Hebbelinck - Voorzitter

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Consultaties pneumologie, gastro-enterologie, geriatrie, gynaecologie, pediatrie, cardiologie, diabetes consulent(e), dispatcher, logopedist,

Nadere informatie

Specifieke kosten en vergoedingen Incl. btw Excl. btw

Specifieke kosten en vergoedingen Incl. btw Excl. btw Administratieve kosten voor herinneringen Voor privé-klanten Voor professionele klanten Administratieve kosten voor aanvraag van de factuur Tussentijdse factuur 4,50 3,72 Volledige gedetailleerde factuur:

Nadere informatie

GODEWINA MYLLE Preventieadviseur Arbeidsgeneesheer Medewerkster Kennis Informatie en Research

GODEWINA MYLLE Preventieadviseur Arbeidsgeneesheer Medewerkster Kennis Informatie en Research GODEWINA MYLLE Preventieadviseur Arbeidsgeneesheer Medewerkster Kennis Informatie en Research Deel 1: Het ETZ project 1. Inleiding: waarom een ETZ project? 2. Deelnemers? 3. Methode? 4. Resultaten? Deel

Nadere informatie

VEILIGHEID EN GEZONDHEID VAN HET PERSONEEL De bestuurder als verantwoordelijk werkgever Vroeger veiligheid & gezondheid = beperkte invulling Nu welzijn = ruime invulling PROGRAMMA: Welzijn op het werk

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

RISICOANALYSE STAGIAIRS in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs.

RISICOANALYSE STAGIAIRS in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. RISICOANALYSE STAGIAIRS in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. Plaats van tewerkstelling Onderneming : OPZC Rekem Plaats : Daalbroekstraat 106 Naam dienst :

Nadere informatie

Workshop infodag contactpersonen & directie

Workshop infodag contactpersonen & directie Werken in een besloten ruimte. Workshop infodag contactpersonen & directie 1 Problematiek: Probleemstelling Personeel + leerlingen klagen over geurhinder in de toiletten. De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer

Nadere informatie

Risicoanalyse van een werkpost. in een onderneming of instelling

Risicoanalyse van een werkpost. in een onderneming of instelling Risicoanalyse van een werkpost in een onderneming of instelling voor stagiairs uit het secundair, buitengewoon secundair, hoger en volwassenenonderwijs Model B (zachte sector) Afdelingen: zie de lijst

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Nieuw in 2014 - Te verwachten in 2015. Pieter Bolle TWW West-Vlaanderen 20 januari 2015

Nieuw in 2014 - Te verwachten in 2015. Pieter Bolle TWW West-Vlaanderen 20 januari 2015 Nieuw in 2014 - Te verwachten in 2015 Pieter Bolle TWW West-Vlaanderen 20 januari 2015 Deel 1 2014 Deel 1 2014 Regelgeving Campagnes Diversen Deel 1 2014 Regelgeving Campagnes Diversen Een overzicht CAO

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [centraal magazijnier]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [centraal magazijnier] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [centraal magazijnier] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Hoe (on)veilig leiding geven? In CSA

Hoe (on)veilig leiding geven? In CSA Hoe (on)veilig leiding geven? In CSA Preventie November 2012 Wat is een AO? > een ongeval plotse gebeurtenis minstens één uitwendige oorzaak > bestaan van letsel minstens medische kosten of prothese >

Nadere informatie

Welzijn op het Werk. Johan Lowettte

Welzijn op het Werk. Johan Lowettte Welzijn op het Werk Johan Lowettte Welzijn op het Werk 1 Wie? Afdeling WELZIJN 40 professionals Preventieadviseurs (17) Domeinverantwoordelijken Ergonomie Gezondheid Psychosociale aspecten Hulpverleners

Nadere informatie

klachtenprocedure: formele klacht

klachtenprocedure: formele klacht klachtenprocedure: formele klacht Lieve Vermeire Groep IDEWE November 2011 Slide 1 Inhoud toelichting Situering formele klacht binnen de klachtenprocedure Verschil informeel formeel Motieven om formeel

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technische dienst - elektricien]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technische dienst - elektricien] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technische dienst - elektricien] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Luc Neyens Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale Directie Limburg-Vlaams-Brabant Luc.neyens@werk.belgie.be (stephaan.hoskens@werk.belgie.be

Nadere informatie

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005)

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) Oktober 2012 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat zijn/haar

Nadere informatie

Ilonka Sommen Groep IDEWE

Ilonka Sommen Groep IDEWE Het KB COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Ilonka Sommen Groep IDEWE Informatie? Mevr. Sommen Ilonka Disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid www.idewe.be Tel: +32 (0)14 400 220 Ilonka.sommen@idewe.be

Nadere informatie

BESCHRIJVING / IDENTIFICATIE VAN DE WERKPOST

BESCHRIJVING / IDENTIFICATIE VAN DE WERKPOST Pagina 1 van 5 WERKPOSTFICHE STUDENT STAGIAIR In uitvoering van het KB 21/09/2004 betreffende de bescherming van stagiairs. Dit document stelt de student- stagiair hoogte van de risico s van de afdeling

Nadere informatie

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO 1 Inhoudstafel Evolutie van de wetgeving m.b.t. EHBO KB 15/12/2010 : voornaamste wijzigingen - Procedures - Uitrusting - Vorming - Risicoanalyse Vragen 2 Evolutie van

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Tandarstassistent - dienst MKA]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Tandarstassistent - dienst MKA] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Tandarstassistent - dienst MKA] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Logistiek intern transport]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Logistiek intern transport] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Logistiek intern transport] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor

Nadere informatie

WERKPOSTFICHE 2015-2016 DE DELTA

WERKPOSTFICHE 2015-2016 DE DELTA WERKPOSTFICHE 2015-2016 DE DELTA GEGEVENS STAGEPLAATS Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus Reigerlostraat 10 8730 Beernem Tel: 050/79 95 00 Fax: 050/79 95 11 email: sint.amandus@fracarita.org ondernemingsnummer:

Nadere informatie

* Verontschuldigd: Dhr. Vandevelde, Mevr. Van Humbeeck, Mevr. De Coster

* Verontschuldigd: Dhr. Vandevelde, Mevr. Van Humbeeck, Mevr. De Coster Notulen van de ondernemingsraad van 11 mei 2015 Aanwezig : * Werkgeversdelegatie : Dhr. Corens, Mevr. Delmal, Mevr. Vanschoenwinkel, Mevr. D Haese * Werknemersdelegatie: Dhr. Van Esch, Mevr. Vermeir, Dhr.

Nadere informatie

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht.

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. 9 februari 2016 Mevrouw, Mijnheer, Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. Voorafgaand: Het wetsontwerp tot aanvulling en

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

GLOBAAL PREVENTIEPLAN 2016-2020 WELZIJN OP HET WERK

GLOBAAL PREVENTIEPLAN 2016-2020 WELZIJN OP HET WERK GLOBAAL PREVENTIEPLAN 2016-2020 WELZIJN OP HET WERK Globaal Preventieplan Welzijn op het Werk 2016-2020 Inhoud 1. Referentie en doelstelling... 2 2. Psychosociaal Welzijn... 3 3. Brandpreventie, interne

Nadere informatie