Verslag van het CPB 19 juli 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van het CPB 19 juli 2010"

Transcriptie

1

2 INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING Verslag van het CPB 19 juli 2010 Zitting van 19 juli h30 VH/080/2010 Aanwezigen: Werkgeversdelegatie: Mevr. Katelijne Delmal Dhr. Sven Hebbelinck - Voorzitter van het CPB Effectieve personeelsafgevaardigden: Carine Heymans Dhr. Peter Vandevelde Dhr. Philippe Van Gool Mevr. Marleen Van Humbeeck Preventiedienst Dhr. Guy De Backer preventieadviseur VUB Dhr. Patrick Schelfthout - preventieadviseur - secretaris van het CPB Verontschuldigd: Dhr. August De Koster - preventieadviseur Dr. Hilde Devroegh arbeidsgeneesheer Dhr. Guy Peerlinck Dhr. Raf Vandenbussche Dhr. Willy Van Esch Mevr. Nicole Windelinckx Verspreiding: Dagorde: Effectieve en plaatsvervangende leden 1. Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 21/06/ Bespreking van het maandverslag van de preventiedienst. 3. Adviezen gegeven door het CPBW stand van zaken. 4. Gesignaleerde gevaren d.m.v. notitiebladen. 5. Geplande werken door de Technische Dienst. 6. Opvolging punten vorige vergadering. 7. Volgende vergadering. 8. Varia. CPB van 17/05/2010 verspreiding op 18/08/10 1 / 3 VHV/0054/2010

3 Universitair Ziekenhuis Brussel Verslag van het CPBW 21 juni ver. 1 CPB 1 Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 21/06/2010. De notulen van de vergadering van 21/06/2010 werden goedgekeurd. 2 Bespreking van het maandverslag van de preventiedienst. Dhr. Schelfthout licht het verslag toe. 3 Adviezen gegeven door het CPB, stand van zaken. Zie punt Gesignaleerde gevaren d.m.v. notitiebladen. Er werden geen nieuwe gevaren gemeld. 5 Geplande werken door de Technische Dienst Dhr. Hebbelinck geeft een overzicht van de geplande werken. Zie ook varia. 6 Opvolging punten vorige vergaderingen. 6.1 Openstaande vensters op niv. 0 van de polikliniek Dhr. Van Gool merkt op dat er nog steeds kabelladders liggen onder een lokaal waar er vaak een venster openstaat. Hetgeen uiteraard een uitnodiging is voor inbrekers. Dhr. Van Gool stelt voor om de kabelladders 10 m verder, voorbij de glazen loopbrug, te stapelen. Terloops merkt Dhr. Van Gool ook op dat de nooddeur in de glazen loopbrug beschadigd is. 6.2 Ongeval met hoogtewerker Dhr. Vandevelde informeert naar de stand van zaken en merkt op dat de rooster nog moet hersteld worden. Mevr. Delmal antwoord dat er tot op heden nog geen schadeclaims werden ingediend. 6.3 Niet conforme locatie van verzending Dhr. Hebbelinck meldt dat de nodige werken zullen opgenomen worden in de begroting. 6.4 Veiligheidschoenen hoteldienst Er wordt gemeld dat er 3 klachten zijn m.b.t. de nieuwe veiligheidsschoenen. De werknemers met klachten dienen contact op te nemen met de arbeidsgeneesheer voor verder onderzoek. 6.5 Perfusiestaanders, onderhoud zetels en voetbanken Dhr. Hebbelinck merkt op dat klachten met betrekking tot bijvoorbeeld slecht werkende perfusiestaanders gemeld moeten worden op het nummer Johan Goiris moet dit nummer beter communiceren binnen het departement verpleegkunde zodanig dat de klachten bij de juiste personen terecht komen. 6.6 Klachten van motorrijders Dhr. Hebbelinck merkt op dat een uitbreiding van de fietsenluifel ten behoeve van het stallen van motoren zal opgenomen worden in de begroting. 7 Volgende vergadering De volgende vergadering zal plaatsgrijpen op 20 september CPBW van 21/06/2010 verspreiding op 18/08/10 2 / 3 VHV/067/2010

4 Universitair Ziekenhuis Brussel Verslag van het CPBW 21 juni ver. 1 CPB 8 Varia 8.1 Slipgevaar t.g.v. sweppen Mevr. Heymans merkt op dat bij het vervoeren van de sweppen deze op de grond worden versleept. Omdat deze sweppen nog nat zijn kan de vloer hierdoor glad worden. Daarom stelt zij voor om karren ter beschikking te stellen voor het vervoer van de sweppen. De preventiedienst zal heromtrent contact opnemen met mevr. Verleyen. 8.2 Opleiding jobstudenten Mevr. Heymans vraagt of er ook een opleiding m.b.t. reinigingsproducten voor de vervangers en de jobstudenten zou voorzien kunnen worden. 8.3 Compartimentering Dhr. Vandevelde merkt op dat er nog steeds spieën onder de deuren worden geplaatst waardoor de brandcompartimentering in gedrang komt. CPBW van 21/06/2010 verspreiding op 18/08/10 3 / 3 VHV/067/2010

5 Preventiedienst Tel: Ref: VH/084/ september 2010 COMITÉ PREVENTIE EN BESCHERMING UZ BRUSSEL MAANDVERSLAG JULI AUGUSTUS 2010 A. FYSISCHE CONTROLE 1. Algemene taken/administratie: Invoeren aanvragen en wijzigingen dosimetrie 2. Afvalbeheer: Ophalen afvalrecipiënten Opslagbeheer Controle- en vrijgavemetingen 3. Dosimetrie: Evalueren en doorsturen dosisresultaten 4. Tip van de maand: Jaarlijkse controle RX-toestellen 5. Studiedag: Third symposium on medical radioisotopes; A service to the public 6. Periodieke controle met de erkende instelling Bel-V 7. Jaarverslag transporten Dienst Nucleaire Geneeskunde: Ter beschikking stellen van 3 de set werkkledij voor het personeel dat de radiopharmaca hanteert 9. Dienst Nefrelogie: Opvolging nierdialyse bij patiënt na toediening van I Aanmaak bronnen voor calibratie van de schouw van het cyclotron in het kader van het voor het FANC op te stellen en uit te voeren globaal veiligheidsplan van installaties klasse IIA 11. Vergadering FANC: Werkgroep 5 rond radionuclide therapie. 12. Bespreking i.v.m. de opleiding van nieuwe verpleegkundige rond de risico s verbonden aan het werken met open bronnen. 13. Periodieke controle met de Erkende Instelling Bel V op 10 en 12/08/ Opstellen werkwijze en uitvoeren metingen voor calibratie schouw cyclotron in het kader van het globale veiligheidsplan voor het Cyclotron installatie klasse IIA 15. Vergadering Preventiedienst rond installatie van 2 versnellers in Aalst op 18/08/ Overleg rond mogelijke reorganisatie afvaltransporten van campus Etterbeek naar de meetinstallatie campus Jette 17. Opstellen exploitatievergunning van twee versneller door de dienst Radiotherapie Afdeling Aalst B. VEILIGHEID & HYGIËNE B.1 Acties buiten het globaal preventieplan 1. Voorkomingbeleid - viseren van bestelbons: In juli - augustus werden 710 bestelbons geviseerd. Bestelbons waarvoor bijkomende eisen werden geformuleerd zijn in bijlage samengevat. 2. Werfvergaderingen. 3. Deelname opleiding Nexus. 4. Coördinatievergaderingen Preventiediensten Maandverslag VHV- juli augustus / 2 VH/084/2010

6 5. Informatiecampagne veiligheid en milieu in samenwerking met de communicatiedienst. 6. Opleiding aanspreekpunten veiligheid in laboratorium. 7. Onthaal nieuwe werknemers. 8. Besprekingen ivm opleidingen bij brand (rampenplan) diverse diensten. 9. Onderzoek problematiek gebruik glutaaraldehyde. 10. Uittesten veilige snijmessen openen dozen APOS en CEMA 11. Autoclaven keuringen extern B.2 Acties in het kader van de uitvoering van het globaal preventieplan 1. Bezoeken aan diensten. 2. Opstellen meetprotocol BAPPU. 3. Vergadering i.v.m. procedures vuurvergunning, hoogtewerkers en werken in besloten ruimten. C. OVERZICHT VAN DE GEMELDE ONGEVALLEN UZ BRUSSEL 1. Arbeidsongevallen zonder ongeschiktheid Datum Dienst Beschrijving Gevolgen 17/08/2010 URG Voet omgeslagen. Verstuiking enkel. 18/08/2010 OK Slecht bevestigde pubissteun is op middenvoet gevallen. Contusie linker middenvoet 2. Arbeidsongevallen met ongeschiktheid Datum Dienst Beschrijving Ongeschiktheid Gevolgen 04/08/2010 URG Tijdens verbedden patiënt voet 8 Gesloten botbreuk verkeerd geplaatst. 05/08/2010 EH64 Pijn in linkerlies na vervoer patiënt met bed. 2 Verstuiking abductoren linker lies. 06/09/2010 URG Uitgegleden op natte plek 3 Contusie coccyx. 3. Ongevallen op de weg naar en van het werk Datum Beschrijving Ongeschiktheid Gevolgen 13/04/2010 Bij verlaten ziekenhuis enkel omgeslagen 15 Breuk talus links. op voetpad aan de ingang. 02/08/2010 Op weg van personeelsrestaurant rechter 39 Verstuiking voet. voet omgeslagen. 12/08/2010 Werd achteraan ingereden door een 16 Verstuiking hals. andere wagen. 16/08/2010 Uitgegleden op ijzeren plaat in de regengoot. Geen Contusie rechter knie. 24/08/2010 Bij het invoegen op 2 vaksweg tegen naastliggende bestuurder gereden. Geen Contusie linker bovenarm. 01/09/2010 Een bestelwagen is achterwaarts ingereden. Geen Whiplash. Maandverslag VHV- juli augustus / 2 VH/084/2010

7 dienst GEVISEERDE BESTELBONS : juli - augustus 2010 Omschrijving Pag: 1 VHV-UZ BRUSSEL TDPO Toegangscontrole op deuren dialyse 1 Normaal advies TDPO lev en pl toegangscontrole dialyse 1 Normaal advies TDPO Toegangscontrole op deuren garage niv-2 1 Normaal advies KPED PC 1 Normaal advies LDNA PC 1 Normaal advies SBPA PC 1 Normaal advies ILA PC 1 Normaal advies CONG Scherm 1 Normaal advies CRAD pc 1 Normaal advies CCAR Printer 1 Normaal advies KPNE Printer 1 Normaal advies CONG Printer 1 Normaal advies KIOV PC 5 Normaal advies KIOV Printer 1 Normaal advies CFER Printer 1 Normaal advies CONG Terminal 1 Normaal advies HTLS Terminal 1 Normaal advies LMMI PC 1 Normaal advies ANES Tof Watch 1 CE-verklaring aub TDPO Leveren en plaatsen camera's voor de tijdelijke inkomzone spoedgevallendienst Normaal advies CRAD Aankoop printer 1 Normaal advies CONR Gynaecologische tafel 1 Geen opmerkingen TDPO Omnium onderhoudscontract liftinstallaties Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van medische gassen 1 Normaal advies TDPO Schilderwerken 1 Normaal advies TDPO Verplaatsen containers 1 Geen opmerkingen TDPO Leveren en plaatsen van ramen 1 Normaal advies TDPO Meerwerken 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van toestellen 1 Normaal advies TDPO Verlichtingsarmaturen Geen opmerkingen KIOV Printer 1 Normaal advies CONR Meubilair 1 Geen opmerkingen HTLC Abonnement onderhoud leidingen 1 Geen opmerkingen VP15 Onderhoudscontract Criticooltoestel 1 Geen opmerkingen TDPO ABR-verzekering 1 Geen opmerkingen

8 dienst GEVISEERDE BESTELBONS : juli - augustus 2010 Omschrijving Pag: 2 VHV-UZ BRUSSEL TDPO Elektriciteitswerken voor herinrichting typsecretariaat 1 Reeds uitgevoerd SINT Combi microgolfoven 1 Normaal advies VP12 Koelkast 1 Normaal advies DIRN keukenelement 1 Geen opmerkingen CORT Airco 1 Reeds uitgevoerd CONR Digitale weegschaal 2 Normaal advies LDNA Koelkast 1 Normaal advies NEON Medische PC's Normaal advies HEMO medicatie koelkast 1 Normaal advies TDPO Accu schroef en boormachine 1 Normaal advies OBST Laptop 1 Normaal advies CURO Laptop 1 Normaal advies DIRN 19" schermen 6 Normaal advies CONG Laptop 1 Normaal advies LDNA PC 1 Normaal advies LDNA PC 1 Normaal advies LDNA PC 1 Normaal advies ANES Monitor 1 Normaal advies CONR PC 1 Normaal advies INF PC 40 Normaal advies SHLK Laptop 5 Normaal advies FAKT Scherm + grafische kaart 1 Normaal advies CRAD Microgolfoven 1 Normaal advies CABD Onderhoudscontract echo scanner 1 Normaal advies INF pc 1 Normaal advies LIVF meubilair Geen opmerkingen INF Onderhoud McAfee Geen opmerkingen KIOV Etkettenprinter 1 Normaal advies CONR Laptop 1 Normaal advies HTLL Labelprinter 1 Normaal advies INF Mobicall demo kit 1 Normaal advies TDPO Staanders voor mobiele bedside TV-toestellen 8 Geen opmerkingen TDPO Leveren en plaatsen lood op bestaande deur 1 Normaal advies TDPO Laptop 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van zonnewering 1 Geen opmerkingen

9 dienst GEVISEERDE BESTELBONS : juli - augustus 2010 Omschrijving Pag: 3 VHV-UZ BRUSSEL TDPO Bijkomende aarding polikliniek 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van lockerkasten Normaal advies TDPO Leveren van cilinders 1 Geen opmerkingen TDPO Leveren en plaatsen van badgeinstallatie 1 Normaal advies TDPO Nazicht en regeling ontkoppelingsrelais 1 Geen opmerkingen LMIK filterafzuigkast 1 Normaal advies VP31 radiometer 1 Normaal advies CONG sequencer gsflex junior systeem 1 Normaal advies CONR 22" scherm 1 Normaal advies CT Licentie LMS-lung 1 Normaal advies CT Onderhoudscontract klinische CT software Geen opmerkingen KPNE Printer 1 Normaal advies LCYT 19" scherm 1 Normaal advies CURO Standaardomwisseling optiek 1 Normaal advies URG Full serviceovereenkomst 1 Normaal advies LCHM Onderhoudscontract ultimate Normaal advies INF verlenging licentie 1 HEMO Medicatiekasten 2 Geen opmerkingen HEMO Dotatiewagens 1 Normaal advies LDNA Koelkast 1 Normaal advies INFO upgrade netapp controllers 1 Normaal advies INF Netwerkterminals 1 Normaal advies CFER Transducer 1 Normaal advies INF Verlenging escrow overeenkomst 1 Normaal advies INF certificate ssl secure site for one server 1 Normaal advies LMIK Urineautomaat 1 Normaal advies URG Onderzoekslamp 3 Normaal advies URG suction unit 1 Normaal advies ANES Volumetrische pomp 1 Normaal advies URG Verhuurovereenkomst koffietoestel 1 Normaal advies CURO Flex cytoscoop 1 Normaal advies LDNA Labchip 1 CE-verklaring aub LABA Geen opmerkingen HEMO Bedpanspoeler 1 Normaal advies

10 dienst GEVISEERDE BESTELBONS : juli - augustus 2010 Omschrijving Pag: 4 VHV-UZ BRUSSEL INF Leveren en afmonteren glasvezel 1 Geen opmerkingen LCHM Elektrochemische detector 1 Normaal advies KCAR Pulsoximeter 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van sanitair installatie. 1 Normaal advies TDPO Vernieuwen elektrische installaties 1 Normaal advies APO diepvriezer 1 Normaal advies VP20 pc 1 Normaal advies TUMB pc 1 Normaal advies APOS 19" scherm 1 Normaal advies LMIK 19" scherm 1 Normaal advies LOGI Laptop 1 Normaal advies KPNE Laptop 1 Normaal advies LOGI trapklimmachine 1 Normaal advies LOGI Projector 1 Normaal advies INF storage 1 Normaal advies HEMO plaatsing 15 lcd tv toestellen hemo (leasing) 1 Normaal advies TDPO montagehandschoenen 24 Normaal advies VP03 Koelkast 1 Normaal advies CDIA informatiescherm met controller 1 Normaal advies CDIA smartboard met nec projector 1 Normaal advies VHV pc met 22" scherm 1 Normaal advies CGEN pc met 22" scherm 1 Normaal advies RDIA 19" scherm 1 Normaal advies CONR pc met 19" scherm 1 Normaal advies ANES pc 1 Normaal advies HEMO pc 1 Normaal advies RDIA Printer 1 Normaal advies CFER Printer 1 Normaal advies LMIK UPS 1 Normaal advies EH64 flat screen display 32" 1 Normaal advies EH63 flat screen display 32" 1 Normaal advies OK Etikettenprinter 1 Normaal advies EH42 plaatsing 1 lcd tv toestel EH42 (leasing) 1 Normaal advies LIVF Medische koelunit 1

11 dienst GEVISEERDE BESTELBONS : juli - augustus 2010 Omschrijving Pag: 5 VHV-UZ BRUSSEL URG ECG 1 Normaal advies CPNE Bronchoscoop 1 normaal advies KPNE Bronchoscoop 1 normaal advies KGAS beeldcaptatiesysteem 1 Normaal advies TDPO lev en pl ventilator laba 1 Reeds uitgevoerd TDPO herstellen liftdeur na interventie brandweer 1 Reeds uitgevoerd CPSY fritketel 1 Normaal advies CRAD koelkast 1 Normaal advies TDPO vernieuwen stookplaats wemmel 1 Normaal advies HEMO medische koelkast 1 Normaal advies HEMO medische koelkast 1 Normaal advies LMHE pc 1 Normaal advies INF uitbreiding WLAN draadloos netwerk 1 Normaal advies INF ethernet routing switch 1 Normaal advies CCAR server voor echobeelden 1 Normaal advies RAZ Laptop 1 Normaal advies LIVF Werktafelincubator 1 Normaal advies VP01 Babyweegschaal 4 Normaal advies IZV Module / applicatie voor servo1 1 Geen opmerkingen LIVF Centrifuge 1 Normaal advies CGAS Flowmeter 1 CE-verklaring aub LABA Benchmark XT modules 1 Normaal advies SRAD Mobilett XP Hybrid 1 CE-verklaring aub DRAD Uitbreiding perceel 2 1 CE-verklaring aub HEMO Omgekeerde osmosemonitor 1 Normaal advies OBFE Hysteroscoop 1 Normaal advies LCHM Total assurance plan 1 Normaal advies LIVF Heated insert frame Normaal advies ANES Trolley voor bevestiging dockingstation 1 Geen opmerkingen LHEM Onderhoudscontract 1 Normaal advies LCHM Accu-check Inform II 60 Normaal advies EFO Onderhoud van toestellen voor elektromagnetische mapping Normaal advies TDPO Leveren, plaatsen en aanpassen van buizenpost installatie 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van telefoniekabel 1 Normaal advies TDPO Intern basisstation 1 Normaal advies

12 dienst GEVISEERDE BESTELBONS : juli - augustus 2010 Omschrijving Pag: 6 VHV-UZ BRUSSEL TDPO Leveren en plaatsen van verdeelbord 1 Normaal advies TDPO Uitbreiding branddetectie 1 Normaal advies CGER Desktop PC 2 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van volkernwandbekleding 1 Normaal advies TDPO Plaatsen behang 1 Normaal advies TDPO Verwijderen van asbesthoudende platen 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen zachte vloerbekleding 1 Normaal advies TDPO Scbilderwerken 1 Normaal advies TDPO Aanpassen HVAC-installatie 1 Normaal advies TDPO Alu sandwishpaneel + glas 1 Normaal advies TDPO Schilderwerken 1 Reeds uitgevoerd TDPO Aanbouw voor balie in volkern 1 Normaal advies TDPO Elektricitietswerken 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van chape 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaasten van medische balk 1 Normaal advies TDPO Verhuis Reeds uitgevoerd TDPO Vervangen van frigodeur 1 Normaal advies TDPO Meerwerken 1 Reeds uitgevoerd TDPO Plaatsen van dakbedekking 1 Normaal advies TDPO Isoleren en uitbekleden 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van gyprocwanden 1 Normaal advies TDPO Vervangen vloerbekleding 1 Normaal advies TDPO Demonteren kleine rotomat 1 Normaal advies TDPO Reeds uitgevoerd TDPO Asbestverwerking 1 Normaal advies TDPO Elektrische installatie 1 Normaal advies TDPO Schilder- en behangwerken Normaal advies TDPO Leveren van materialen + aanpassen van elektriciteit 1 Normaal advies TDPO Schilderwerken 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen van kabelgoot 1 Normaal advies TDPO Opkuis lokaal 1 Geen opmerkingen TDPO Opkuis na verbouwingswerken 1 Normaal advies TDPO Opkuis na werken 1 Geen opmerkingen TDPO Verwijdering van asbest 1 Reeds uitgevoerd

13 dienst GEVISEERDE BESTELBONS : juli - augustus 2010 Omschrijving Pag: 7 VHV-UZ BRUSSEL APOS Compact desinfector 1 Normaal advies CDIA Huur van koffiemachine 1 Normaal advies OKAB Lichtbron Xenon 300W 1 Normaal advies CDIA Drankautomaat 1 Normaal advies TDPO Isoleren en uitbekelden kolommen + plaatsen gyprocwanden 1 Normaal advies TDPO Schilderwerken 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen plafond 1 Normaal advies TDPO Aanpassingswerken 1 Normaal advies TDPO Reorganisatie personeelsdienst 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen zelfdragend gesloten plafond 1 Normaal advies TDPO Verwijderen van asbest 1 Normaal advies TDPO Leveren en plaatsen maatwerkmeubels 1 Normaal advies TDPO Demonteren rotomat 1 Normaal advies TDPO Terugplaatsen van rotomat 1 Normaal advies TDPO Plaatsing en indienstname IP-box 1 Normaal advies TDPO Verbouwing inkom polikliniek - HVAC 1 Normaal advies TDPO Uitbreiding intermediair blok 1 Normaal advies TDPO Meerwerk 1 Reeds uitgevoerd TDPO Leveren en plaatsen 19" IIBBCU 1 Normaal advies TDPO Rackkast configuratie 1 Normaal advies OK Scherm 1 Normaal advies SHLK Laptop 1 normaal advies LCYT Scherm 1 Normaal advies DONG PC 1 Normaal advies MDR Beamer 1 Normaal advies URG PC 1 Normaal advies FARC Printer 1 Normaal advies KPNE Laptop 1 Normaal advies KKNO PC 1 Normaal advies CFER Printer 1 Normaal advies CFER PC 1 Normaal advies CFER PC 1 Normaal advies SEKZ Printer 1 Normaal advies CRAD radio/cd speler 1 Normaal advies VHV lev en pl nieuw passtuk stortkoker kopgevel 1 Normaal advies

14 Preventiedienst Tel: Ref.: VH/085/10 september 2010 ADVIEZEN GEGEVEN DOOR HET COMITE PREVENTIE EN BESCHERMING STAND VAN ZAKEN VOLGNR. 04/01 PROBLEEMSTELLING Koelinstallaties veroorzaken een onaangename koude tocht in de keuken. ADVIES Technische mogelijkheden naar verbetering van de luchtcirculatie en aangepaste kledij moeten onderzocht worden. STAND VAN ZAKEN Metingen werden uitgevoerd. Op 1 bepaalde plaats is het debiet verhoogd waardoor er een zone al in onderdruk staat en er bijgevolg een luchtstroom ontstaat bij het openen van deuren. Een oplossing zou het creëren van sassen of het plaatsen van tochtstrips kunnen zijn. De technische dienst heeft onderzocht of het fysisch mogelijk is om sassen te creëren. De technische dienst heeft een bespreking gehad met het studiebureau dat destijds de HVAC-installatie van de keuken ontwierp. Er werden destijds extra dampkappen geplaatst die niet waren voorzien in het ontwerp van de installatie. Hierdoor wordt er 5000 m³ lucht meer afgezogen dan er wordt aangevoerd via de luchtkanalen. Bijgevolg wordt bij het openen van deuren lucht uit naburige zones gezogen. In het vals plafond van de keuken is er een ongebruikt luchtkanaal dat zou kunnen gebruikt worden voor extra aanvoer van lucht. Een aanpassing van de HVAC van het beddenhuis is voorzien voor midden VOLGNR. 05/01 PROBLEEMSTELLING Inblaasroosters inkomhall vervangen door wervelrooster. ADVIES Technische mogelijkheden naar verbetering van de luchtcirculatie moeten onderzocht worden. STAND VAN ZAKEN In de inkomhall wordt de lucht uit de inblaasroosters rechtstreeks in de hals van het personeel geblazen. Dit geeft aanleiding tot gezondheidsklachten. Er is een nieuwe ingenieur aangeworven die dit samen met de aanpassing personeelsrestaurant zal bekijken (volledige renovatie). VOLGNR. 10/01 PROBLEEMSTELLING Door het opdelen van de voormalige drukkerij in verschillende lokalen zijn er lokalen die bereikbaar zijn via doodlopende gangen die meer dan 30 m lang zijn hetgeen in overtreding is met de wetgeving. ADVIES Er dient bijgevolg een bijkomende nooduitgang te komen. STAND VAN ZAKEN Dit advies werd ook gegeven aan het gebouwenbeheer. Er moet verder gezocht worden naar haalbare oplossingen voor dit probleem. Het comité vraagt om onmiddellijk contact op te nemen met een aannemer. PS/adk

15 Preventiedienst Tel: Ref. VH/086/ september CPBW UZ BRUSSEL SEPTEMBER 2010 GESIGNALEERDE GEVAREN D.M.V. NOTITIEBLADEN Er werden geen gesignaleerde gevaren gemeld PS/adk

16 1.Organisatie van de dienst PREVENTIEDIENST MEDISCH TOEZICHT Verslag eerste semester 2010 Personeel: arbeidsgeneesheer: Devroegh H. verplegende: Wendy Vandencruyce (01/2010) Kimberly Lorandini (01/02/ /04/2010) Sylvie De Smedt (01/06/2010) secretaresse: Vermeir N. Lokalen : prefabgebouw, niveau+0, (secretariaat, verpleegpost, consultatieruimte, wc en wachtzaal). Opmerkingen: - Januari 2010: geen verplegende wegens opname verlofdagen en sollicitatie dagen April/mei 2010: 6 weken geen verplegende wegens ziekte en ontslag. - Sollicitatie gesprekken. 2.Werking van de dienst Medische prestaties : *aanwervingsonderzoeken: beroepsziekte veiligheidsfunctie voeding mindervaliden minder dan 21 jaar geen risico** niet aanwezig of vrij: *onderzoeken ingevolge werkpostverandering: *onderzoeken bij werkhervatting: na ziekte na ongeval na bevalling op initiatief arbeidsgeneesheer *periodisch medisch onderzoek:

17 beroepsziekte veiligheidsfunctie voeding mindervaliden minder dan 21 jaar geen risico** niet aanwezig op periodisch medisch onderzoek *allerlei: spontane consultaties aangifte arbeidsongevallen prikongevallen Zwangerschap en borstvoeding moederschapsb aangifte beroepsziekte jobstudenten stagiairs chauffeur *aantal uitgevoerde inentingen: hepatitis B tetanus + difterie polio hepatitis A hepatitis A+B intradermo Rx thorax rubella tetanus + difterie + kinkhoest **: beeldschermwerkers inbegrepen A) Stagiaires en jongeren (volgens K.B.) - stagiaires: geen wijzigingen,tijdelijke schorsing KB - brochures i.v.m. hygiëne en veilig werken + infovergadering voor studenten geneeskunde: niet doorgegaan. - bezoek aan dienst met kandidaat specialist in opleiding arbeidsgeneeskunde B) Vakantiejobs - risico-analyse voor alle functies beschikbaar - brochure i.v.m. hygiëne en veilig werken uitgedeeld - gezondheidstoezicht vakantiejobs: kinderopvang en departement verpleegkunde C) Werknemers - risico-analyse: individuele aanpassing - risico-analyse: nazicht permanente opdracht werkgever, minimum jaarlijks of bij wijziging risico s - risico-analyse HTLO. 2

18 3. Technische onderzoeken - longfunctietesten op raadpleging Pneumologie - audiologie op raadpleging KNO - oogonderzoek chauffeurs op raadpleging Oftalmologie (geen doorverwijzing). 4.Studie van de arbeidsvoorwaarden en van de arbeidsposten - bezoeken aan de diensten 17 op 18 aanwezig - vergadering Comitee Preventie 5 op 6 aanwezig - vergadering Comitee Ziekenhuishygiëne 3 op 4 aanwezig. Klimaat - luchtvochtigheid zomer en winter te laag: klachten slijmvliezen neus en ogen - temperatuur te hoog: 5 e en 6 de verdieping - klachten temperatuur geconcentreerd aan de zuidkant polikliniek, middenlokalen hospitalisatiegebouw - tocht gangen door: - openstaande deuren en vensters - werken in nabijgelegen lokalen - groot volume lokalen - bureaus ingericht in gangen - airco (Tielemans paviljoen) Hygiëne - roosters verluchting: te reinigen op regelmatige basis, verluchtingsbuizen geen informatie beschikbaar - vast tapijt in gangen en lokalen - zwerfvuil: sluikstorten op parkings en binnenkoer, restafval & technisch materiaal worden achtergelaten. Binnenkoer: overvolle containers vormt een bron van ongedierte en bijkomend zwerfvuil - eten & drinken op de werkplaats met achterlaten afwas - werkkledij: niet conform gedragen Veiligheid - stapeling materiaal in gangen en traplokalen: evacuatie in noodsituaties belemmerd en/of onmogelijk - verbindingsdeuren in gangen geblokkeerd in open stand - schoenen verplegenden (teenslippers) - introductie veiligheidsschoenen voor onderhoud en logistiek (materiaal) - weinig gemelde klachten - niet door iedereen gedragen - plafondplaten ontbreken/hangen los - verbouwing diensten: afwerking neemt veel tijd in beslag (centrale sterilisatie). 3

19 Ergonomie - opstelling beeldscherm/stoel niet conform: 2 maal advies, probleem opgelost - bureaus niet in hoogte verstelbaar - plaatsgebrek: algemeen probleem (vooral medische genetica, consultatiegebouw) - gladde vloer ingang van het Tielemans paviljoen - vooropname: lokalen te klein, gebrek privacy Algemene opmerkingen in verband met bezoeken aan dienst - tijdens diensturen: werknemers kunnen vragen stellen en zonodig klachten melden vele lokalen kunnen niet bezocht worden wegens in gebruik (consultatieboxen, OK) deur gesloten, geen sleutel hiërarchische lijn niet altijd aanwezig terugkerende klachten: technische problemen die gemeld werden worden niet opgelost bv. stopcontacten die nog steeds loshangen na een tweede bezoek, kabels niet in kabelgoten. - weersomstandigheden: januari/februari klachten parking ivm. gladheid, zichtbaarheid: verschillende ongevallen. 5. Infecties - TBC-screening: - periodieke opsporing (1 of 2 x 1 jaar) volgens risicograad waar eenheid is ingedeeld - contactonderzoek - mrsa screening: volgens procedure - prik- en spatongevallen 6. Klachten en bijkomende adviezen. - handen: - zepen, ontsmettingsmiddel: individuele klachten - mondmasker op IZ: individuele klacht - beeldscherm: - informatie meegegeven & gunstig akkoord voor beeldschermbril, geen registratie - geurhinder: - op radiotherapie - poli -1 (zuidkant): bussen - aparte/supplementaire bezoeken na klachten - laattijdige melding van AO - AO laattijdig doorgekomen - werkkledij: individuele klachten - labo genetica: individuele klacht ivm. airco en verluchting 7. Radioprotectie 4

20 - stralingstabellen 2009: individueel nazicht - personendosimetrie (vinger-, borst-, thorax-, dubbele thoraxdosimetrie): maandelijks overzicht - bezoekersdosimeters: nazicht - extern controle-organisme: trimestriële verslagen - bezoeken diensten - adviseren zwangere werkneemster - risicoanalyse: permanente opdracht - medisch toezicht - stagiairs EHSAL -> opgevolgd door hogeschool (dosimeter, ) - stagiairs Nederland -> dosimeter UZ Brussel + opvolging UZ Brussel - andere studenten, stagiairs, bezoekers, zelfstandigen, externen allerlei: geen gegevens beschikbaar - incident dosimetrie te hoge waarden,interview arts, geen verklaring voor te hoge dosis - advies aankoop nieuw toestel FDG module voor Nucleaire Geneeskunde, geen nieuwe risico s door toestel, reeds zelfde type toestel in gebruik. Doel: blootstelling ioniserende stralen voor werknemers verminderen. Problemen: - dragen en omwisseling van dosimeters: individuele werknemers - nieuwe werknemers: voorafgaand gezondheidstoezicht, dosimeters - externe werknemers en stagiairs: dosimetrie, formulier gezondheidstoezicht - nieuwe toestellen, technieken en produkten: laattijdige of geen melding door de diensten. - Melden incidenten: worden gemeld na ondervraging tijdens gezondheidstoezicht en ernstige gevallen worden gemeld door fysische controle. 8.Bijscholing & permanente vorming - seminaries ingericht door de VWVA (Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgeneeskunde) - seminaries radioprotectie : geen - seminaries bedrijfsverpleegkundigen : geen - VUSA 2010 Antwerpen - CAO100: - seminarie door overheid - Attentia spreekt voor werkgroep UZ Brussel 5

21 9.Werkgroepen en vergaderingen - dienst Preventie & Bescherming en dienst Radioprotectie: gemeenschappelijke vergaderingen - medische dienst studenten (geneeskunde en kine) ivm. vaccinaties en opsporingstesten: geen vergadering. - werkgroep arbeidsgeneesheren (examens + les) - rugschool: geen vergadering - onthaal nieuwe werknemers & onthaal verplegenden - onthaal studenten- stagiairs geneeskunde: geen informatievergadering - EMD (arbeidsgeneeskunde): vergadering Kittry - CAO100: personeelsdienst - Stagiairs: schorsing KB, vergadering personeelsdienst - Zwangeren: wijziging KB, nieuw Fonds voor beroepsziekten, vergadering personeelsdienst - Seminarie handhygiëne voor Labo Hemato/Immuno 10.Brochure/Intranet - brochure: ongewijzigd intranet: website aangepast Brussel 08/09/2010 Dr. Devroegh H. 6

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 O N T W E R P OFFERTE : Ondersteuning externe dienst voor Preventie en Bescherming betrekkinghebbend op : A. Preventiebeleid Psychosociaal welzijn/grensoverschrijdend gedrag B. Absenteïsmebeleid C. Medisch toezicht D. Ergonomie TECHNISCHE OMSCHRIJVING Situering Het UZ Brussel, als Universitair Ziekenhuis, stelt actueel personeelsleden tewerk. In het UZ Brussel is er een Interne dienst Preventie en Bescherming. Deze dienst staat in voor alle wettelijke taken inzake Preventie en Bescherming, en laat zich naar sommige deelaspecten ondersteunen door een externe dienstverlener. Opdracht Het UZ Brussel wenst voor drie jaar ( ) een overeenkomst af te sluiten met een externe dienst voor Preventie en Bescherming in functie van de ondersteuning en de uitvoering van het ziekenhuisbeleid op vier deelgebieden : A. Preventiebeleid Psychosociaal welzijn/grensoverschrijdend gedrag B. Absenteïsmebeleid C. Medisch toezicht D. Ergonomie Percelen De opdracht omvat 4 percelen. De inschrijvers dienen bij voorkeur, voor alle percelen een prijsofferte in te dienen, gezien de eenheid van beleid. A. PERCEEL 1 : Preventiebeleid Psychosociaal welzijn en grensoverschrijdend gedrag. In uitvoering van de regelgeving 2007 inzake Grensoverschrijdend gedrag op het werk werden door het UZ Brussel, na advies van het CPBW, interne vertrouwenspersonen aangesteld met als opdracht het eerste interne aanspreekpunt te vormen voor de personeelsleden bij problemen inzake grensoverschrijdend gedrag. Het UZ Brussel wenst : 1. De werkgever en de vertrouwenspersonen in de uitvoering van hun opdracht professioneel te laten begeleiden en dit gericht op een proactieve aanpak en preventiebeleid. 1

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

GLOBAAL PREVENTIEPLAN

GLOBAAL PREVENTIEPLAN GLOBAAL PREVENTIEPLAN Uitgave 2007 Model van globaal preventieplan met betrekking tot het eigen personeel van een uitzendbureau Havenlaan 86 bus 302 1000 BRUSSEL Tel. 02/204.56.80 E-mail: info@p-i.be www.p-i.be

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE ONBEMANDE VERKEERSCAMERA : DE SEMI-VASTE SNELHEIDSCAMERA V E I L I G H E I D S - E N G E Z O N D H E I D S P LAN - O N T W E R P Definitief Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010 PSYCHOSOCIALE ASPECTEN September 2010 REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Dit document werd gerealiseerd dankzij de financiële steun

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam Brinnummer 00TU Bestuursnummer 43591 Tel. nummer 010 2862 930 Fax 010 456 45 17 E-mail rotterdam@gsr.nl Website www.gsr.nl PDCA-PERIODE

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 Een 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 Een 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 4 1 / Is dit een cao over alcoholtesten op het werk? 10 2 / Wat is een goed

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

Auditverslag Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie Oostende

Auditverslag Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie Oostende Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie ACLVB L I B E R A L E V A K B O N D DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD HET COMITÉ PBW EN DE SYNDICALE DELEGATIE INHOUD

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April 2010. Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ

Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April 2010. Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie