Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren"

Transcriptie

1 !""#$%#&'"()*+,+

2 Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren Rondkomen van minder dan 1 euro per dag, en dat niet één dag, maar elke dag. Voor 925 miljoen mensen was dat in 2010 de dagelijkse werkelijkheid. Deze situatie is onacceptabel. Daar moet en kan ook een structurele verandering in komen. Dat is het werkterrein waar The Hunger Project zich op richt. Wij doen dat omdat we ervan overtuigd zijn dat mensen hun eigen situatie kunnen verbeteren. Wij kunnen met onze visie een essentiële bijdrage leveren aan een andere aanpak, een aanpak die werkt. Onze missie is om bij te dragen aan een fundamentele oplossing voor de chronische honger wereldwijd. Onze visie is om dat samen met de mensen te doen die leven in de gebieden waar honger heerst. Wij zijn een internationale organisatie die fondsen werft voor lokaal ontwikkelde programma s. The Hunger Project werkt volgens een specifieke en deels ook unieke - methode in geselecteerde gebieden. De programma s van The Hunger Project leveren concrete resultaten op die een verbetering voor de lange termijn geven. Wat de programma s gemeenschappelijk hebben, is dat ze uitgaan van de kracht van mensen om hun eigen leven te verbeteren wanneer ze daartoe de middelen hebben. Twee concrete voorbeelden van programma s die mogelijk zijn gemaakt door steun van Nederlandse investeerders aan The Hunger Project betreffen het werk in Benin en in India. In Benin wordt, met financiële steun van de Nederlandse THP-Katakle investeerdersgroep, het lokale ondernemerschap met de verschillende epicentra gestimuleerd. Dat heeft geleid tot versterking van de lokale economie, waardoor meer mensen kunnen profiteren van een continu-inkomen. In India worden programma s ontwikkeld door en voor vrouwen om toegang te krijgen tot het maatschappelijke - en daarmee ook economische - verkeer. In dit verslag gaan we in op het resultaat van deze programma s. Het zijn twee belangrijke voorbeelden van de bijdrage van The Hunger Project Nederland aan beëindiging van chronische honger. The Hunger Project ondersteunt mensen om op eigen kracht een toekomst op te bouwen zonder honger In onze gesprekken met investeerders, vrijwilligers en andere betrokkenen, houden wij steeds voor ogen waarom wij dit werk doen. Een zo groot mogelijk deel van die 925 miljoen kinderen, vrouwen en mannen, die nu nog onder chronische honger lijden, moeten een handvat krijgen om een verbetering in hun omstandigheden te brengen. Zij kunnen het en wij moeten ze daarbij steunen. Werkt u daar ook aan mee? Lees ons jaarverslag om meer te weten over de methode en aanpak. We praten er graag verder met u over. Namens het bestuur van The Hunger Project Nederland, Caroline Wouters, voorzitter

3 Hoogtepunten van het werk van The Hunger Project in 2010 Inhoud In 2010 zette The Hunger Project haar werk voort om een einde te maken aan honger en armoede in ruim dorpen in Afrika, Zuid-Azië en Latijns- Amerika. Het monitoring- en evaluatiesysteem werd versterkt en de internationale lobby uitgebreid. In 2010 werden nieuwe partnerschappen gesloten, waaronder met de grootste NGO ter wereld, BRAC, in Bangladesh en met het ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNIFEM), in India. Hieronder volgen enkele hoogtepunten in de programmalanden en in Nederland: De microkredietbank in het Iganga epicentrum in Oeganda werd in februari 2010 uitgeroepen tot beste spaar- en kredietcoöperatie van Dit was een kroon op het werk van het bestuur van de bank, dat uit louter vrouwen bestaat. In maart werd in India een amendement aangenomen dat vrouwen recht geeft op 33 procent van de parlementszetels in de deelstaten (net zoals dat als sinds 1993 op dorpsniveau het geval is). The Hunger Project heeft hier als deel van de Alliantie voor 33 procent en met de inzet van vele gekozen vrouwen uit de dorpsraden jarenlang campagne voor gevoerd. Als dit amendement wordt omgezet in een wet, zal het landschap voor vrouwenrechten in India drastisch veranderen, en daarmee de ontwikkeling van vele vrouwen en hun gemeenschap. In april werd de spaar- en kredietcoöperatie Gudatu van het Jaldu epicentrum in Ethiopië als eerste van de microkredietactiviteiten van The Hunger Project in dat land door de overheid formeel erkend als rurale bank. Door toegang tot het microkredietprogramma kunnen de deelnemers meer investeren en verdienen, gezond voedsel en schoolmaterialen kopen, hun huizen verbeteren en een spaarcultuur ontwikkelen. The Hunger Project Bangladesh organiseerde in mei hun derde Vrouwen Conventie en vierde daar met invloedrijke vrouwen hun successen, waaronder het tegengaan van 645 huwelijken op jonge leeftijd, het testen van waterputten op arsenicum en de bouw van latrines voor families. Een pilotproject voor het verbouwen van hibiscus in Senegal was zo n groot succes, dat het programma is uitgebreid naar twaalf dorpen, waarbij 563 vrouwen de plant biologisch verbouwen op ruim twaalf hectare grond. Landendirecteur van Mexico, Lorena Vázquez Ordaz, was als bestuurslid betrokken bij een nationaal initiatief in Mexico, waarbij Mexicanen zelf projecten kunnen indienen om met hun eigen middelen de leefomstandigheden in Mexico te verbeteren. Op 10 en 11 september vond het 2015 festival in IJlst voor de zesde keer plaats, dat naast in bezoekersaantallen ook in opbrengst blijft stijgen, mede dankzij een vermeerdering van de opbrengsten door Wilde Ganzen, NCDO en de Robertson Foundation. In september was de landendirecteur van Malawi, Rowlands Kaotcha, in Nederland om een projectvoorstel te presenteren aan een particuliere stichting voor een pilotproject in Tijdens zijn bezoek gaf Rowlands Kaotcha diverse inspirerende presentaties waarbij hij de Vision, Commitment en Actie-methode toepaste. Eind oktober lanceerde het bureau Creative Venue een succesvolle mediacampagne om aandacht te genereren voor het investeerdersnetwerk Katakle. Dit leidde tot een item op het NOS Journaal op Nederland 3, diverse artikelen in landelijke dagbladen, radio-interviews en een aantal nieuwe investeerders. In november brachten werknemers van The Hunger Project Benin en een team van hardlopers uit de epicentra een bezoek aan Nederland. Onder leiding van de landendirecteur Benin, Pascal Djohossou, bezochten zij Nederlandse bedrijven en namen deel aan de NPM Capital Run. De wedstrijd bracht ruim 600 mensen op de been en bracht op voor de bouw van een nieuw epicentrum in Benin. Het team uit Benin eindigde als tweede. In december 2010 verhuisde The Hunger Project naar een groter kantoor in de binnenstad van Utrecht, waar voldoende groeiruimte is om in 2011 nog veel meer hoogtepunten te genereren. Programmalanden van The Hunger Project Afrika: Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Malawi, Mozambique, Senegal en Oeganda Azië: Bangladesh en India Latijns-Amerika: Mexico en Peru Van de voorzitter Hoogtepunten 2010 Hoofdstuk 1 Context, Missie en methodiek Hoofdstuk 2: Resultaten - Resultaten van de epicentrumstrategie in Afrika - Resultaten op de millenniumdoelen in Afrika - Resultaten en verhalen uit Benin, Malawi en Ghana - Resultaten van vrouwelijk leiderschap in Azië - Resultaten van capaciteitsopbouw in Latijns-Amerika Hoofdstuk 3: The Hunger Project Nederland Hoofdstuk 4: Interne organisatie en bestuur Hoofdstuk 5: Verantwoordingsverklaring Hoofdstuk 6: Werkwijze en relatie tot The Hunger Project Wereldwijd Hoofdstuk 7: Fondsenwerving Hoofdstuk 8: Communicatie en voorlichting Hoofdstuk 9: Acties voor The Hunger Project Hoofdstuk 10: Monitoring & Evaluatie Hoofdstuk 11: Financiën - Bijlage Verkorte jaarrekening - Bijlage accountantsverklaring - Bijlage Samenwerkingspartners wereldwijd - Bijlage Bedrijven, partners en Fondsen

4 1 Wereldwijd leefden in 2010 in totaal 925 miljoen mensen met chronische honger Context, Missie en methodiek The Hunger Project zet zich in voor een wereld zonder chronische honger Context Wereldwijd leefden in 2010 in totaal 925 miljoen mensen (Bron: FAO 2010) met chronische honger. Zij moeten rondkomen van minder dan één euro per dag. Het grootste deel van deze mensen (75 procent) leeft op het platteland. Voor het eerst in jaren daalde het aantal mensen met chronische honger, maar verwaarlozing van landbouw, de economische crisis en de stijging van de voedselprijzen drijven in de loop van het jaar toch weer steeds meer mensen de armoede in. In Azië leven getalsmatig de meeste mensen met honger, gevolgd door Sub-Sahara-Afrika. Chronische honger heeft niet alleen te maken met de beschikbaarheid en verdeling van voedsel. Ook sociale condities zoals familie-inkomen, gezondheid, onderwijs, leefomgeving, mensenrechten en maatschappelijke positie spelen een rol. In rurale Figuur: mensen met honger in 2010 Azië en de Pacific: 578 Ontwikkelde landen: 19 Nabije Oosten en Noord-Afrika: 37 Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied: 53 Methodiek Chronische honger is zoals boven beschreven niet alleen het gevolg van de beschikbaarheid en verdeling van voedsel. Omdat veel andere factoren een rol spelen in het duurzaam oplossen van de honger kiest The Hunger Project voor een integrale aanpak, waarbij we aan alle acht millenniumdoelen (ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd door de VN in 1995) werken. De integrale aanpak van The Hunger Project heeft als doel dat mensen hun eigen kracht ontdekken en gebruiken, en stimuleert leiderschap en zelfvertrouwen. Daardoor boeken gebieden zijn mensen vaak minder geschoold en hebben ze vaak weinig of geen zij uiteindelijk zelf duurzame vooruitgang bij de beëindiging toegang tot een functionerende markt. The Hunger Project richt zich om deze van hun eigen chronische honger en armoede. De drie pijlers redenen op mensen met chronische honger in rurale gebieden. En kiest bovendien voor een aanpak waarbij aan alle acht millenniumdoelen tegelijk wordt gewerkt. Sub-Sahara-Afrika: 239 van The Hunger Project zijn: Mobilisering van mensen om zelf in actie te komen Missie The Hunger Project zet zich in voor een wereld zonder chronische honger. Visie The Hunger Project beschouwt mensen met chronische honger niet als slachtoffers, maar ziet hen als krachtige individuen. Mensen die hun eigen honger kunnen beëindigen als zij in staat zijn hun capaciteiten te ontwikkelen, kansen te herkennen Totaal 925 miljoen Ontwikkelde landen: 19 Nabije Oosten en Noord-Afrika: 37 Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied: 53 Sub-Sahara-Afrika: 239 Azië en de Pacific: 578 Empowerment van vrouwen Samenwerking met lokale overheden The Hunger project werkt met bewezen, systematische methodes, waarbij diepe empowerment en werken in een tempo dat past bij de lokale behoeften, met aandacht voor culturele waarden, de uitgangspunten zijn. en te benutten. (Bron: FAO 2010)

5 Mobilisering van mensen om zelf in actie te komen The Hunger Project traint vrouwen en mannen en geeft hun de kennis, methoden en middelen om zelf actie te ondernemen om hun leven te verbeteren. Op dorpsniveau volgen mensen een zogenaamde Visie, Commitment en Actie workshop (VCA), waarin ze inzicht krijgen in hun eigen capaciteiten en mogelijkheden. Ze maken zelf concrete en haalbare plannen om hun dromen te verwezenlijken en hun visie op een betere toekomst vorm te geven en voeren die uit met lokale bronnen. The Hunger Project helpt hen vervolgens mee om gemeenschappen op te bouwen waarin iedereen zich kan ontwikkelen. Zo krijgen mensen bijvoorbeeld toegang tot zelf opgezette microkredieten, scholing, gezondheidszorg en tot de voedselbank. Bottom Up of Top Down? Hoe verhoudt de empowermentmethode van The Hunger Project zich tot traditionele hulpverlening? In onderstaand schema worden deze verschillende manieren van werken uitgelegd. Bij de inspanning van de bevolking om de leefsituatie te verbeteren is gelijkheid tussen mannen en vrouwen essentieel Empowerment van vrouwen Vrouwen zijn vaak verantwoordelijk voor het vervullen van de basisbehoeften van hun gezin. Desondanks worden veel vrouwen systematisch buitengesloten en hebben ze geen toegang tot onderwijs, geld of invloedrijke posities. Vrouwen zijn vaak ondervoed omdat ze hun eten afstaan aan mannelijke familieleden en hun kinderen. Uit studies blijkt dat zodra vrouwen ondersteund worden om in hun kracht te staan en zich ontpoppen als leider, de gehele gemeenschap daarvan de vruchten plukt. The Hunger Project maakt vrouwen en mannen bewust van die waarde van vrouwen in het opbouwen van sterke lokale gemeenschappen en biedt vrouwen de kans zich te ontwikkelen met alfabetiseringlessen, scholing en leiderschapstrainingen. Daarna kunnen vrouwen in de programma s in Afrika bijvoorbeeld een beroep doen op microkredieten, waarmee ze kunnen investeren in een kansrijkere toekomst voor het hele gezin. Of kunnen ze, in India, optimaal gebruikmaken van hun politieke mandaat en het bijbehorende lokale overheidsbudget. Samenwerking met lokale overheden The Hunger Project werkt samen met lokale overheden, omdat deze het dichtst bij de mensen staan. Het is hun taak om basisbehoeften aan onder andere water en sanitatie, gezondheidszorg en onderwijs te organiseren. The Hunger Project wil die taak expliciet niet overnemen, maar betrekt de lokale overheid in alle stadia en op alle niveaus van de ontwikkeling van de gemeenschap. Zo zorgt zij ervoor dat dorps- en districtsraden effectief kunnen werken en dat vrouwen een stem krijgen in de dorpsraad. Door de lokale overheid erbij te betrekken, kan The Hunger Project duurzame ontwikkeling waarborgen.

6 2 In Afrika werkt The Hunger Project in acht landen met lokale staf aan de epicentrumstrategie Resultaten van de epicentrumstrategie in Afrika Er wordt nauw samengewerkt met lokale overheden In Afrika werkt The Hunger Project in acht landen (Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Malawi, Mozambique, Oeganda en Senegal) met lokale staf aan de epicentrumstrategie. Een epicentrum is een dienstencentrum voor dorpen gelegen binnen een straal van ongeveer tien kilometer. Het bedient tien tot vijfentwintig dorpen met een totale bevolking van tientot vijftienduizend mensen in rurale gebieden. Kenmerkend is dat de bevolking zelf, na het volgen van Visie, Commitment en Actie workshops (VCA), bouwt aan een epicentrum en de bijbehorende diensten. In het epicentrum zijn een voedselbank gevestigd, leslokalen, een bibliotheek, een gezondheidscentrum en een door vrouwen gerunde bank waar microkredieten verstrekt worden. Rond het gebouw liggen gezamenlijk bewerkte akkers. Bij de inspanning van de bevolking om de leefsituatie te verbeteren is gelijkheid tussen mannen en vrouwen essentieel. Er wordt nauw samengewerkt met lokale overheden, die gestimuleerd worden om voor passende infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijsfaciliteiten te zorgen. Zo kan de bevolking na verloop van tijd zelfstandig en zelfvoorzienend zijn. In totaal zijn er in epicentra, waarvan 20 zich in de laatste fase naar onafhankelijkheid bevinden. In 2009 waren er 110 epicentra en bevonden zich 17 daarvan in de laatste fase. Fase 1: Mensen activeren om samen te werken door middel van VCA workshops. De lokale bevolking wordt gestimuleerd een visie te ontwikkelen op een toekomst zonder honger, en leiderschap op zich te nemen. Vooral vrouwen vervullen daarbij een belangrijke rol. Men maakt concrete haalbare plannen en krijgt ondersteuning in de vorm van microkredieten, alfabetiseringslessen en trainingen gericht op landbouwtechnieken en ondernemerschap. Er wordt contact gelegd met de lokale overheid om steun voor het beginnende project te stimuleren. In 2010 zijn in de Afrikaanse programmalanden VCA workshops gegeven. Hieraan namen vrouwen en mannen deel. In 2010 waren 42 epicentra in fase 1. Fase 2: Bouw epicentrum De dorpsbewoners bouwen gezamenlijk het epicentrumgebouw met bijbehorende voorzieningen zoals een gezondheidscentrum, leslokalen, voedselbank, microkredietbank, bibliotheek en sanitaire voorzieningen. Er starten workshops over voedselproductie, hiv/aidspreventie, duurzaam leefmilieu en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. In 2010 zijn 15 epicentra in fase 2. In 2010 zijn 129 nieuwe waterbronnen aangeboord en werden 821 voedselzekerheid workshops gegeven aan vrouwen en mannen. Fase 3: Uitbouwen diensten epicentrum Door de dorpsbewoners wordt meer en gevarieerder voedsel verbouwd. Hierdoor kan een voedselbank opgebouwd worden voor tijden van schaarste. Leencomités voor microkredieten ontwikkelen zich tot door vrouwen gerunde plattelandsbanken. Mensen krijgen workshops over inkomstengenererende projecten en ondernemerschap. Medische zorg is beschikbaar en kleuteropvang gaat van start. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een hecht partnerschap met de lokale overheid. Dit zal samen met de inkomstengenererende projecten bijdragen aan een onafhankelijk functionerend epicentrum, zonder financiële ondersteuning van The Hunger Project. In 2010 zijn 45 epicentra in fase mensen bezochten de gezondheidscentra in Van de kleuteropvang, waarbij een maaltijd verzorgd wordt, maakten meisjes en jongens gebruik in 2010.

7 Fase 4: De weg naar onafhankelijkheid De gemeenschap voorziet in haar eigen basisbehoeften en betaalt de basisvoorzieningen met eigen middelen. Er zijn inkomsten uit diverse activiteiten en economische vooruitgang ontwikkelt zich samen met sociale vooruitgang. Er is een gemeenschap gecreëerd waarin gelijkwaardigheid bestaat tussen mannen en vrouwen, waarin alle kinderen naar school gaan (ook meisjes) en microkredieten voor iedereen bereikbaar zijn. Het leiderschap van vrouwen wordt steeds meer als vanzelfsprekend gezien. Het epicentrum is onafhankelijk wanneer de gemeenschap in staat is om de eigen behoeften te formuleren en deze om te zetten in eigen actie en succesvolle onderhandeling van diensten van de overheid of andere organisaties. In 2010 zijn 20 epicentra in fase 4. In totaal hebben vrouwen en mannen aan een van de 366 microkrediet workshops deelgenomen. Aan de 216 inkomstengenererende workshops deden vrouwen en mannen mee. epicentra Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Benin Burkina Faso Ethiopia Ghana Malawi Mozambique Senegal Uganda totaal Resultaten op de millenniumdoelen De activiteiten in de epicentra dragen direct bij aan de millenniumdoelen, die in 2000 opgesteld zijn door de lidstaten van de Verenigde Naties. Dit zijn acht concrete ontwikkelingsdoelstellingen op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu, waarop de lidstaten vóór 2015 grote vooruitgang willen boeken. De millenniumdoelen zijn: 1 In 2015 zijn extreme honger en armoede uitgebannen 2 In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school 3 In 2015 hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten 4 In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen 5 In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap 6 In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt 7 In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu 8 In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp Workshops In 2015 zijn extreme honger en armoede uitgebannen In Afrika ligt de focus op het verbeteren van vaardigheden van boeren en op microkrediet voor vrouwen en mannen. Door de voedselbanken in de epicentra kunnen dorpsbewoners in tijden van schaarste tegen redelijke prijzen aan voedsel komen. Bewoners kunnen workshops over voedselzekerheid en de bewerking van voedsel volgen en opgeleid worden tot landbouwtrainer. Voedselzekerheid workshop Landbouwtraining: train de trainer Voedselbewerkingstraining vrouwen getraind mannen getraind Workshops vrouwen getraind mannen getraind Workshops vrouwen getraind mannen getraind Benin Burkina Faso Ethiopië Ghana Malawi Mozambique Senegal Oeganda Totaal In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school In de epicentra gaan kinderen naar een kleuterschool. Hier worden ze voorbereid op de basisschool en krijgen ze iedere dag een maaltijd. Dit vergroot de kans dat ze daarna naar de basisschool gaan. Zo stimuleert The Hunger Project ouders om zowel hun dochters als zonen naar school te sturen en ze de kans op een goede basisopleiding te geven. Meisjes Kleuteropvang Jongens Benin Burkina Faso Ethiopië Ghana Malawi Mozambique Senegal Oeganda Totaal

8 In 2015 hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten Empowerment van vrouwen is een van de drie fundamentele pijlers van de methodiek van The Hunger Project. In alle programmalanden worden workshops gegeven over gelijkheid tussen de seksen en over rechten aan vrouwen en mannen. Ook worden animatortrainingen gegeven. Mensen die deze training gevolgd hebben, kunnen in hun eigen gemeenschap zelfstandig trainingen geven aan anderen over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen worden gestimuleerd leiderschapstrainingen te volgen en een plek in te nemen in het comité van het epicentrum. In onderstaande tabel is te zien dat in vrouwen in deze comités plaatsnamen tegenover mannen. Women empowerment programma (WEP) Animator training WEP Vrouwelijke leiders Workshops vrouwen getraind mannen getraind Workshops vrouwen getraind mannen getraind vrouwen in epicentrum committee mannen in epicentrum committee Benin Burkina Faso Ethiopië Ghana Malawi Mozambique Senegal Oeganda Totaal In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen Naast gezonde voeding draagt The Hunger Project bij aan betere gezondheidszorg voor kinderen. In de gezondheidscentra in de epicentra worden de gezondheid en het gewicht van kinderen gevolgd in hun eerste levensjaren en worden kinderen ingeënt. The Hunger Project werkt hierbij altijd samen met de lokale overheid, die structureel voorziet in opgeleide verpleegkundigen en medicijnen voor de epicentrumklinieken. Gezondheid- en gewichtscontrole Vaccinaties Meisjes Jongens Meisjes Jongens Benin Burkina Faso Ethiopië Ghana Malawi Mozambique Senegal Oeganda Totaal In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap The Hunger Project streeft naar een vermindering van zwangerschapsgerelateerde sterfte door vrouwen en mannen bewust te maken van de risico s, door gezondheidszorg voor vrouwen voor, tijdens en na de zwangerschap. Ook traint The Hunger Project vroedvrouwen in landen waar dat wettelijk is toegestaan. Gezondheidszorg tijdens zwangerschap vrouwen die gebruik maken van prenatale controle Training vroedvrouwen, indien wettelijk toegestaan vroedvrouwen getraind Benin nvt Burkina Faso Ethiopië 250 nvt Ghana Malawi 717 nvt Mozambique 229 nvt Senegal Oeganda Totaal

9 In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt Bewustwording is de eerste stap en die neemt The Hunger Project met het geven van voorlichting en het opleiden van lokale trainers (animators) die hiv/aidsvoorlichting gaan geven. Ter voorkoming van malaria worden klamboes beschikbaar gesteld. In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp The Hunger Project zet zich in voor bewustwording in de Nederlandse samenleving en een samenhangende aanpak van rurale honger- en armoedeproblematiek in het buitenlands (economisch) beleid van Nederland. Op internationaal niveau is The Hunger Project aanwezig in de lobby voor voedselzekerheid, duurzame rurale ontwikkeling, eerlijke handen en gelijke rechten en kansen. Workshops vrouwen getraind HIV/Aids workshop HIV/Aids voorlichters getraind Malaria preventie mannen getraind Workshops vrouwen getraind mannen getraind aantal bednetten verspreid of verkocht Benin Burkina Faso Ethiopië Ghana Malawi Mozambique Senegal Oeganda Totaal In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu Door schoon drinkwater, verbeterde sanitaire voorzieningen en meer hygiëne neemt de kans op ziektes en vervuiling van het milieu af. Daarom investeert The Hunger Project in schoondrinkwatervoorzieningen en hygiënische sanitaire voorzieningen voor de epicentra, maar ook in latrines voor huishoudens. Ook worden bomen geplant om gronderosie tegen te gaan. Toegang tot schoon drinkwater Sanitaire voorzieningen Tegengaan gronderosie aangelegde of verbeterde waterbronnen latrines voor huishoudens gemeenschappelijke latrines bomen geplant Benin Burkina Faso Ethiopië Ghana Malawi Mozambique Senegal Oeganda Totaal

10 Benin Vrouwen nemen de leiding over banken Resultaten en verhalen uit Benin, Malawi en Ghana In 2010 besteedde The Hunger Project Nederland het meeste geld aan The Hunger Project Benin, Malawi en Ghana. Voor deze landen zijn ook de meeste geoormerkte fondsen geworven. In deze paragraaf lichten we de behaalde resultaten in deze landen toe aan de hand van mensen die ervaren hebben hoe ze nieuwe kansen in hun leven aangegrepen hebben. The Hunger Project Nederland financiert het volledige programma in Benin. Met de Katakle investeerdersgroep haalden we ,00 op in In Benin zijn nu veertien epicentra. Aan het einde van 2010 is besloten om de activiteiten te staken in twee beoogde epicentra. De bewoners van de omringende dorpen hebben wel de VCA workshop gevolgd, maar daarna zijn onvoldoende initiatieven ontstaan. De twaalf overige epicentra zijn wel succesvol gemobiliseerd. Wat dit voor het leven van de inwoners betekent leggen we aan de hand van de ervaring van twee bewoners uit. Ik wil al mijn zusters uit de armoede leiden, zodat ook zij ware leiders kunnen worden. Dit is de ambitie van N tekpo Marguerite. Ze is een welgerespecteerde ondernemende vrouw in haar gemeenschap. Het loon dat ze verdient met haar handel in granen en de verkoop van gekookte rijst aan de basisschool in haar dorp is voldoende om haar zes kinderen naar school te sturen. Vier jaar geleden was ze nog een afhankelijke vrouw. Haar man verdiende als timmerman niet genoeg geld om het gezin te onderhouden. Toen N tekpo hoorde van het microkredietprogramma van Kissamey Epicentrum verenigde ze zich samen met negen andere vrouwen. Ze is nu de voorzitter van de vrouwengroep Djidjowe. Gezamenlijk hebben ze een microkrediet afgesloten en richten zich op het inkopen en verkopen van granen. Vanwege de lage rente was het voor hen mogelijk om geld te lenen en die lening op tijd terug te betalen. De vrouwen verdienen nu maandelijks CFAF ( 81). Dit geeft hun toegang tot betere gezondheidszorg voor hun kinderen. Deze zullen op hun beurt opgroeien tot sterke volwassenen met een opleiding en zonder honger. In 2010 gaf The Hunger Project Benin 57 workshops over microfinanciering in haar epicentra. Hierbij werden vrouwen en 580 mannen getraind. Ook gaf The Hunger Project Benin vijftig inkomstengenererende workshops aan vrouwen en 577 mannen, zodat zij zelfstandig een inkomen kunnen verwerven. De rurale banken van vier epicentra zijn in 2010 een unieke samenwerking gestart. Door het opstellen van officiële documenten, zoals een businessplan, een samenwerkingsovereenkomst en een spaarbeleid, zijn ze nu een officieel netwerk van banken. Het netwerk wordt gerund door alleen vrouwen, maar staat ten dienste van zowel mannen als vrouwen. Het netwerk geeft de banken meer geloofwaardigheid en geeft hun betere mogelijkheden om partnerschappen aan te gaan met andere microfinancieringsbanken. In een radio-interview met Radio Couffo FM vertelt de directeur van The Hunger Project Benin, Pascal Djohossou, waarom het werkt dat juist vrouwen het bankennetwerk runnen: De banken zijn de motor achter inkomstengenererende activiteiten in de epicentra. Ze stimuleren ook vrouwelijk leiderschap. De bank geeft toegang tot de andere onderdelen van het epicentrum: de voedselbank, de Benin aantal inwoners: 8,9 miljoen, waarvan 59 procent op het platteland woont. BBP/capita: 894,- per jaar Millenniumdoelen gerelateerd 47,3% van de bevolking leeft van minder dan 1,- per dag; 19% is ondervoed; 89 per levend geborenen overlijden in het eerste levensjaar; vrouwen dat sterft in het kraambed is 840 per ; Van de jarigen is 1,2% besmet met HIV/Aids; 35% van de bevolking heeft geen toegang tot schoon drinkwater.

11 Benin Vrouwen nemen de leiding over banken Malawi Aidsvoorlichting en het succes van het vrouwencondoom kliniek en de gemeenschappelijke boerderij, waardoor op een integrale wijze aan de millenniumdoelen bijgedragen kan worden. Waarom zou je langer wachten om vrouwen een managementpositie aan te bieden en toegang tot financiële middelen, In Malawi is naast de bestaande zeven, een nieuw epicentrum gestart in Meer dan een vijfde van de beroepsbevolking is geïnfecteerd met hiv/aids. The Hunger Project Malawi zet zich in voor goede voorlichting, maar ook voor een betere Malawi terwijl we weten dat vrouwen de belangrijkste bijdrage leveren aan het produceren en bewerken van voedsel? Het onafhankelijke bestuur van vrouwen in deze banken is de eerste stap naar zelfstandigheid van de epicentra. In het merendeel van de epicentra is het percentage mensen dat de lening op tijd terugbetaalt in economische positie van de mensen die leven met deze ziekte. In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe. Dat het mogelijk is om een beter bestaan op te bouwen, ondanks een hiv-infectie, aantal inwoners: 14,2 miljoen, waarvan 83% op het platteland woont. tot 100 procent. Alleen voor twee epicentra is het percentage te laag en neemt The Hunger Project Benin actie om de betrokkenheid en betrouwbaarheid te vergroten. bewijst Eliza Godiya. Ze is 35 jaar oud, heeft twee kinderen en woont in het dorp Chapepa bij het epicentrum Nchalo. In 2009 kreeg ze haar eerste microkrediet en investeerde dit in diverse handeltjes, waaronder het kopen en verkopen van BBP/capita: 519,- per jaar Romain Awoictha is sinds negen jaar betrokken bij The Hunger Project. Hij volgde tomaten. Voorheen woonde ze in een rieten hut, maar inmiddels is ze bezig met diverse workshops en greep zijn kans twee jaar geleden als kippenboer. Hij is de bouw van haar tweede stenen huis, met een stalen dak. Ze legt nu geld uit haar Waarom zou je langer wachten om vrouwen een managementpositie aan te bieden trots dat zijn boerderij als voorbeeld dient in de training van nieuwe kippenboeren. Hij volgde een training waarbij hij leerde om lokale kuikens te fokken. Dankzij een lening kon zijn boerderij uitgroeien tot 600 pluimveedieren, zoals kippen, kalkoenen en parelhoenders. Zijn vier kinderen zijn gezond en hebben voldoende voedzaam eten. Nu hij de lening heeft terugbetaald, heeft hij voldoende geld om zijn kinderen naar school te sturen. Het geld dat overblijft wil hij investeren in de boerderij, zodat hij kan uitbreiden naar pluimveedieren. The Hunger Project Benin werkt aan een breed netwerk van pluimveeboeren, en werkt ernaartoe dat met subsidie meer mensen de start naar een eigen bedrijf kunnen maken. In 2010 zijn enkele innovatieve landbouwontwikkelingen voor The Hunger Project Benin toegepast. Voor het drogen van verbouwde gewassen wordt gebruikgemaakt van zonne-energie. Door de oogst op zwart plastic te leggen en af te dekken met wit plastic kan ze in twee uur gedroogd worden. Deze techniek is inmiddels door alle epicentra overgenomen. De boeren van de epicentra zijn ook begonnen met het vermarkten van moringapoeder. Sinds enige jaren verbouwen de boeren de moringaplant, bekend om zijn goede werking als voedingssupplement voor ondernemingen opzij voor elektriciteit en stromend water. Dankzij financiering van het microkredietprogramma door Novib konden hiv/aidsgeïnfecteerde mensen een krediet afsluiten. Daardoor hebben zij ook een kans om zich economisch te ontwikkelen, net zoals Eliza Godiya, en worden ze niet langer buitengesloten. Sinds 2010 is de therapie met aidsremmers in meer epicentra beschikbaar. 602 mensen, waaronder 189 mannen, 318 vrouwen en 95 kinderen, maakten hiervan gebruik. In Malawi wordt het vrouwencondoom stevig gepromoot en ook gebruikt. Dankzij een training van Populatie Fonds van de Verenigde Naties (UNFPA) volgde de landendirecteur van The Hunger Project Malawi een strategische lobbytraining in Swaziland. Tijdens deze training stond het gebruik van het vrouwencondoom centraal en als resultaat van de training is de landendirecteur nu een van de vijf erkende Female Condom Advocacy Champions in Malawi. The Hunger Project Malawi verzorgde 252 hiv/aidsworkshops, die ingingen op (on)gelijkheid tussen mannen en vrouwen vrouwen en mannen namen hieraan deel. Millenniumdoelen gerelateerd kinderen. Door de opschaling van de productie kunnen ze het poeder nu buiten 73,9% van de bevolking leeft van de epicentra verkopen. Verwacht wordt dat hiermee op termijn zoveel inkomsten Het klinkt als een droom: een weduwe die zelfstandig US$ verdiend heeft minder dan 1,- per dag; verworven worden, dat de gemeenschap zelfstandig kan voorzien in haar met het fokken van varkens. Toch is het werkelijkheid voor de 65-jarige Florence 29% is ondervoed; behoeften. Chitsonga. In 2005 kocht ze met een microkrediet drie varkens. Inmiddels heeft 80 per levend geborenen ze al 120 varkens verkocht. Met de opbrengst heeft ze haar huis opgeknapt, overlijden in het eerste levensjaar; In 2010 volgden vrouwen en mannen een van de 59 workshops haar kinderen een goede opleiding gegeven en kan ze investeren in de nodige vrouwen dat sterft in het over voedselzekerheid. Een van die workshops ging over het opzetten van een landbouwproducten om haar grond te onderhouden. Haar toekomstplan is om kraambed is 1100 per ; slakkenboerderij. 45 mannen en vrouwen namen hieraan deel. Slakken zijn erg een afzetmarkt buiten de epicentra te vinden voor haar varkens. Van de jarigen is 11,9% voedzaam en de eerste boerderij met 50 slakken is inmiddels opgezet. besmet met HIV/Aids; Naast Florence volgden vrouwen en mannen een van de 49 micro- 35% van de bevolking heeft geen financiering workshops. The Hunger Project Malawi verzorgde voor 478 vrouwen en toegang tot schoon drinkwater. 315 mannen 8 workshops over het opzetten van inkomstengenererende projecten.

12 Malawi Aidsvoorlichting en het succes van het vrouwencondoom Ghana Eigen initiatief leidt tot succesvolle ondernemingen In twee epicentra is vertraging opgelopen bij de opening van kraamklinieken, omdat de overheid de benodigde materialen niet had geleverd. In het vierde kwartaal van 2010 startte Champiti epicentrum met een ambulante afdeling en een kraamkliniek. In Ghana zijn in 2010 drie nieuwe epicentra gestart. Sinds de opschaling van het programma in 2006 zijn nu 52 epicentra opgezet. In 2010 zijn nog eens 690 VCA workshops gegeven, waaraan vrouwen en mannen deelnamen. Wat Ghana Dit verbetert de toegang tot gezondheidszorg van de bewoners aanzienlijk, omdat ze niet meer 12 kilometer hoeven te reizen. In totaal ontvingen 247 kinderen tot vijf jaar gezondheidszorg en bezochten gebeurde er na de workshops met de inwoners rondom deze epicentra in 2010? The Hunger Project Ghana organiseerde een Nationaal Ruraal Forum net voor Internationale Vrouwendag. Onder het thema Equal rights, equal opportunities: aantal inwoners: 23,8 miljoen, waarvan 52% op het platteland woont. mensen de polikliniek. 67 vrouwen ontvingen zorg voor geboorteplanning en -beperking vanaf de opening van de kliniek. Progress for all vroegen ze aandacht voor meer participatie van vrouwen in de politiek. Niet alleen door plekken te reserveren voor vrouwen in de districtsraden, maar ook door vrouwen te trainen en geld daarvoor vrij te maken. Dit evenement BBP/capita: 910,- per jaar In totaal ontvingen 247 kinderen tot vijf jaar gezondheidszorg en bezochten mensen de polikliniek Een groot aantal mensen deed een beroep op de apotheek van Ligowe Epicenter: mannen en vrouwen kwamen het meest voor medicijnen tegen malaria. Omdat de vraag in toenemende mate groter wordt dan het aanbod, wordt gekeken naar de mogelijkheden van uitbreiding van de kliniek en de apotheek. Mevrouw en meneer Somanje leenden in kilo mest en 5 kilo zaden van The Hunger Project Malawi. Hierdoor konden ze in zakken maïsgraan oogsten, waar hetzelfde land voorheen maximaal acht zakken opleverde. Ze verkochten tien zakken en de opbrengst investeerden ze in hun huis. In 2009 leenden ze nogmaals voor landbouwproducten en dit leverde 30 zakken graan op, waarvan ze er 18 konden verkopen voor een goede prijs. In 2010 hadden ze voldoende geld voor de bouwmaterialen en om een bouwvakker in te huren. Ze wonen nu samen met hun vijf kinderen in een veilig huis, dat bestand is tegen alle weersomstandigheden. The Hunger Project Malawi zet zich in voor voedselzekerheid en deze is verbeterd in de epicentra. Ze deelden 201 kilo mest uit, 69 kilo zaden en 700 kilo pesticiden. Dit leverde een groei aan productie op. Vooral maïsgraan is volop geproduceerd. Zo veel dat alle voedselbanken gevuld zijn en het overschot verkocht is aan de bewoners van de dorpen die bij het epicentrum horen. Dankzij een nieuw genereerde veel media-aandacht met als hoogtepunt een tv-optreden van de landendirecteur. Tot voor kort werden alleen vrouwen opgeleid als animator in het programma voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen. Dit was een bewuste strategie en hiermee is een veilige situatie gecreëerd, waarin vrouwen leren opkomen voor hun rechten, en elkaar ondersteunen. Vrouwen voelden zich vaak geïntimideerd door de aanwezigheid van mannen. Nu, enkele jaren later, staan de vrouwen zo goed in hun kracht, dat ze zelfs een groot publiek durven aan te spreken via speciale radioprogramma s. Er is grote interesse voor deelname aan lokale verkiezingen en samen met Women in Law and Development in Africa (WILDAF) en andere maatschappelijke organisaties organiseert The Hunger Project Ghana leiderschapstrainingen voor vrouwen. Nu is de tijd rijp om mannen te trainen, omdat zij noodzakelijk zijn bij een duurzame lobby voor de rechten van vrouwen. In 2010 participeerden vrouwen en mannen in workshops binnen het gendergelijkheids-programma. De vrouwen die deelnamen aan een workshop van de Global Women and Water Initiative hebben hun voorstel voor een regenwaterinstallatie succesvol uitgevoerd Millenniumdoelen gerelateerd irrigatiesysteem kunnen ze nu tweemaal per jaar oogsten, ze zijn minder afhankelijk en geïmplementeerd in hun epicentrum. Het kinderdagverblijf en de basisschool 30% van de bevolking leeft van van regenval. zijn nu voorzien van schoon water door middel van een regenwaterinstallatie. De minder dan 1,- per dag; installatie is succesvol overgedragen aan de scholen. 8% is ondervoed; 50 per levend geborenen overlijden in het eerste levensjaar; vrouwen dat sterft in het kraambed is 560 per ; Van de jarigen is 1,9% besmet met HIV/Aids;

13 Ghana Ghana Eigen initiatief leidt tot succesvolle ondernemingen Eigen initiatief leidt tot succesvolle ondernemingen Anyansu epicentrum kreeg de lokale overheid zo ver dat ze nu aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk Bismark Ampomah, een 55 jaar oude man uit Anyansu, is opgestaan als een echte leider in het Anansu epicentrum. Hij was altijd een stil en gereserveerd persoon, totdat hij de VCA workshop volgde, die zijn houding en blik op het leven totaal veranderde. Nu hij inziet dat hij een belangrijke rol kan spelen voor zijn gemeenschap, neemt hij deze serieus op. Hij mobiliseerde mensen bij de bouw van het epicentrum en stak de handen zelf uit de mouwen bij het zware constructiewerk. Zelf zegt hij: Ik kon na die VCA workshop echt niet meer blijven zitten afwachten tot er vanzelf iets zou veranderen. Nu het gebouw af is en hij zich hiervan eigenaar voelt, voelt hij zich ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Vrijwillig wierp Bismark zich op als beveiliger en als klusjesman om het epicentrum in goede staat te houden. Dit alles heeft een grote uitwerking op zijn leven. Niet alleen voelt hij zich betrokken, maar door de faciliteiten die het epicentrum hem biedt is ook zijn landbouwproductie gestegen. Hij is een grote inspiratiebron voor zijn gemeenschap. Vooral jongeren zien hem als een voorbeeld: zodra je ergens in gelooft, kun je dat ook waarmaken. Niet alleen Bismark, maar meer mensen in de epicentra ontdekken hun leiderschapskwaliteiten. Ze worden proactiever en assertiever en dat leidde in 2010 tot meer druk op de lokale overheden om in de basisbehoeften te voorzien. Een resultaat daarvan is een partnerschap tussen Nkawanda epicentrum en de lokale overheid van Kwahu West, dat leidde tot het aanboren van watervoorzieningen in het epicentrum. Anyansu epicentrum kreeg de lokale overheid zo ver dat ze nu aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk. Naast landbouwtechnieken is ook geïnvesteerd in nieuwe inkomstengenererende projecten. Zo werden 41 vrouwen en 58 mannen getraind in nieuwe maaitechnieken van gras, in het kweken van slakken, bewerken van leer en het produceren van zeep. Een leerpunt hierbij is dat mensen hun vaardigheden nog niet altijd in de praktijk kunnen brengen vanwege het gebrek aan een startkapitaal. waar de gezondheidszorg door de overheid te wensen overlaat. Ongeveer de helft van de klachten wordt veroorzaakt door malaria. Leden van de gezondheidscommissies deelden als vrijwilligers malarianetten uit, die The Hunger Project samen met USAID verzorgde voor de epicentra. Ook voor kinderen is de gezondheidssituatie verbeterd. Dankzij de kliniek hoeven de kinderen niet meer onder een boom gewogen te worden, wat in het regenseizoen niet erg comfortabel is meisjes en jongens zijn ingeënt tegen kinderziektes vrouwen hebben gebruikgemaakt van de begeleiding voor, tijdens en na de bevalling, en er zijn geen gevallen van baby- of kindersterfte geweest in de epicentra sinds de kliniek in werking is. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven hebben de mogelijkheid om een training over voeding te volgen. Dankzij de kliniek hoeven de kinderen niet meer onder een boom gewogen te worden De 44-jarige mevrouw Salomey Tetteh maakte na haar kennismaking met The Hunger Project in 2009 een carrièreswitch. Van kleding- en gemberverkoopster werd ze producent van zeep. Na de training verenigden de vrouwen zich en Salomey wierp zich op als penningmeester. Ze leidde de groep bij het maken van zeep en de marketing ervan, en stimuleerde de andere vrouwen om hun producten aan te bieden op een beurs. Haar ambities zijn groot: ze zette een eigen onderneming op en wil dat haar zeep de meest gewilde zeep van de lokale markt wordt. Dit schept banen voor verkopers en werknemers. Haar microkrediet heeft ze inmiddels terugbetaald en op de bank heeft ze nu 265 gespaard. Dit geld komt haar vier kinderen ten goede. De gezondheidscentra van de epicentra werken effectief, vooral in de gebieden

14 Resultaten: vrouwelijk leiderschap in Azië In Azië werkt The Hunger Project in Bangladesh en India met een lokale staf aan vrouwelijk leiderschap. Vrouwen zijn in Azië de sleutel tot ontwikkeling naar het einde van structurele armoede en chronische honger.

15 Resultaten: India: vrouwelijk leiderschap in Azië Sterke vrouwelijke leiders maken de dienst uit in hun dorp Vrouwen zijn in Azië de sleutel tot ontwikkeling naar het einde van structurele armoede en chronische honger Het aantal kinderen dat in Zuid-Azië sterft aan ondervoeding is het hoogst van de hele wereld en is twee keer zo hoog als in Sub-Sahara-Afrika. Volgens voedingsdeskundigen heeft dit te maken met de ernstige onderdrukking van vrouwen en meisjes, die een fatale vicieuze cirkel van ondervoeding veroorzaakt: een meisje in India of Bangladesh wordt ondervoed en met ondergewicht geboren, krijgt minder voedsel dan haar broers en wat ze krijgt is minder voedzaam. Vaak wordt ze daarnaast uitgesloten van medische zorg en onderwijs. Als kind moet ze fysiek bijdragen aan de inkomsten van het gezin, vaak zwaar werk. Op jonge leeftijd wordt ze uitgehuwelijkt en als tiener wordt ze zwanger. Ze is slecht gevoed en onder gewicht wanneer zij haar kinderen krijgt, die op hun beurt ook weer ondervoed en onder gewicht zijn. Vooral haar dochters krijgen minder kansen dan haar zonen en zo blijft het patroon in stand. The Hunger Project heeft de afgelopen twee decennia de kans aangegrepen om de leefomstandigheden van vrouwen te veranderen en de cirkel van ondervoeding te doorbreken. Door wijzigingen in de wetten in India en Bangladesh hebben vrouwen recht op een deel van de zetels in de lokale politiek. The Hunger Project heeft haar programma s hierop afgestemd en leidt vrouwen op tot effectieve leiders van hun gemeenschap. Hierdoor zijn ze beter in staat hun rechten op te eisen en een toekomst op te bouwen zonder honger, armoede en ongerechtigheid. Niet alleen onderdrukking van vrouwen, maar ook overbevolking en corruptie dragen bij aan het in stand houden van de chronische honger en armoede. Door langdurige partnerschappen aan te gaan met diverse maatschappelijke organisaties en lokale overheden wil The Hunger Project bijdragen aan de rechten van vrouwen in zowel India als Bangladesh. Bewustwordingscampagnes en de inzet van media spelen hierbij een belangrijke rol. Door mensen de juiste informatie te geven, kunnen ze opkomen voor hun rechten en de overheid op haar taak wijzen. Ondanks de sterke economische groei, de rijkdom in steden en de groeiende middenklasse hebben bewoners van het platteland grote problemen om te overleven. 47 procent van de kinderen is ondervoed, waarmee India op de derde plaats staat wereldwijd wat betreft ondervoeding. Goede gezondheidszorg, onderwijs en voeding zijn niet voor iedereen aanwezig of toegankelijk en de groeiende populatie en vervuiling maken het leven niet makkelijker. Maar vrouwen kunnen een grote rol spelen in het verbeteren van de leefomstandigheden. The Hunger Project werkt in India in tien staten en heeft een effectieve methode gevonden waarbij de drie pijlers (het mobiliseren van mensen om zelf actie te ondernemen, vrouwelijk leiderschap en een goede betrokkenheid bij de lokale overheid) geïntegreerd zijn: De Panchayati Raj Campagne. Volgens het 73e amendement van de Indiase Grondwet is een derde van de zetels in de dorpsraad, de Panchayat, gereserveerd voor vrouwen. The Hunger Project begeleidt vrouwen in de dorpsraad in vijf jaar tijd naar effectief leiderschap, zodat ze echt wat kunnen betekenen voor hun gemeenschap. Mevrouw Renuka komt uit een boerenfamilie en werd met steun van diverse maatschappelijke organisaties in 2005 verkozen in de dorpsraad. In 2010 is ze herkozen en benoemd tot president van de federatie van verkozen vrouwen in de deelstaat Karnataka. Deze raad is in het leven geroepen om vrouwelijke leiders te steunen. Zo voeren ze diverse campagnes, onder andere voor het ophogen van de zetels voor vrouwen in de landelijke politiek van 33 naar 50 procent. Voor haar eigen dorp betekent haar plaats in de dorpsraad een verschil van dag en nacht. Ze zorgde voor schoon drinkwater en een eerlijke prijs van gebruiksgoederen. Nu houdt ze zich bezig met gezondheidszorg en onderwijs. In haar dorp verlaten veel meisjes vroegtijdig de school. Renuka probeert hun ouders te overtuigen van het belang van onderwijs, wat resulteerde in de terugkeer van twintig meisjes naar school. Ook stimuleerde ze volwassenen om zelf het scholingsprogramma voor analfabeten op te pakken. 47 procent van de kinderen is ondervoed, waarmee India op de derde plaats staat wereldwijd wat betreft ondervoeding Ze heeft een goede relatie opgebouwd met de minister van plattelandsontwikkeling en met de media. In 2010 hield ze zeventien persconferenties en speelde een grote rol bij het mobiliseren van andere vrouwen om zich verkiesbaar te stellen. Voor al haar werk ontving ze de nationale onderscheiding voor progressieve landbouwvrouw. De eerste stap naar effectief leiderschap van het vijfjarige programma van The Hunger Project India start met het volgen van de Vrouwen Leiderschap workshop. In 2010 volgden verkozen vrouwelijke leiders, 292 andere vrouwen en 11 mannen een van de 130 workshops. 292 mensen werden getraind als trainer. In de workshops komt onder andere het formuleren van behoeften van de gemeenschap aan bod.

16 India: Sterke vrouwelijke leiders maken de dienst uit in hun dorp In het tweede jaar werken de vrouwelijke leiders deze behoeften uit tot concrete, uitvoerbare plannen. The Hunger Project India stimuleert vrouwen bij het vormen van federaties, omdat ze samen meer kunnen bereiken vrouwelijke leiders, 476 andere vrouwen en 67 mannen volgden een van de 102 workshops. Onderwerpen waaraan de federaties in 2010 aandacht schonken zijn transparantie van bestuurlijke processen, de afschaffing van de twee-kind-politiek en het ophogen van de zetels voor vrouwen in de landelijke overheid tot 50 procent. Resultaten in Latijns-Amerika: The Hunger Project India stimuleert vrouwen bij het vormen van federaties In het derde jaar komt het omgaan met en overwinnen van bureaucratische obstakels aan bod. In 2010 vonden 119 workshops plaats over campagne voeren voor bepaalde thema s. Door samenwerking leren vrouwen allianties te vormen en zo druk uit te oefenen op de overheid. Rampenbestrijding en omgaan met de gevolgen van klimaatverandering stonden in 2010 centraal. In totaal zijn door middel van de workshops mensen bereikt. In jaar vier ligt de focus op het succesvol implementeren van de plannen voor ontwikkeling van het dorp en de benodigde politieke verandering. Hierbij leren vrouwen om succesvol de media te benaderen en in te zetten. In 2010 vonden negen workshops plaats voor medialobby, die 121 gekozen vrouwen, 39 overige vrouwen en 150 mannen bezochten. Om het werk van de vrouwen extra lading te geven reikt The Hunger Project India ieder jaar de Sarojini Naidu Prijs uit aan een journalist voor de beste berichtgeving over vrouwelijk leiderschap in de dorpsraden. In 2010 werden voor deze prijs maar liefst artikelen ingezonden in Engels, Hindi en andere regionale talen. In het vijfde en laatste jaar richt The Hunger Project India zich vooral op het voeren van campagne om andere vrouwen te mobiliseren om zich verkiesbaar te stellen. De huidige leiders kunnen herkozen worden en zij spelen een grote rol bij het mobiliseren van nieuwe vrouwen. Het succesvolle, intensieve verkiezingsprogramma Strengthening Women s Empowerment in Electoral Processes (SWEEP) bestaat uit bijeenkomsten, filmvertoningen, straatvoorstellingen, een huis-aan-huiscampagne, trainingen en het uitdelen van pamfletten. Hiermee zijn in 2010 in samenwerking met zeven lokale maatschappelijke organisaties mensen bereikt. Uniek is dat de SWEEP-campagne gelijke rechten voor vrouwen en mannen integreert in de verkiezingsboodschap. Diverse ontwikkelingsorganisaties hebben The Hunger Project India benaderd om haar kennis te delen met hen inzake SWEEP. Capaciteitsopbouw van de inheemse bevolking Het gezamenlijke doel van The Hunger Project en haar lokale partners in Latijns-Amerika is het verbeteren van de leefsituatie en emancipatie van met name vrouwen van de inheemse bevolkingsgroepen, omdat onder hen vooral chronische armoede en honger te vinden is. Resultaten van de programma s van The Hunger Project tonen aan dat het steunen en krachtiger maken van vrouwen de hele samenleving helpt. Families worden gezonder, meer kinderen gaan naar school, landbouwproductiviteit gaat omhoog en inkomens stijgen. Kort samengevat: gemeenschappen worden veerkrachtiger. In 2010 werkte The Hunger Project in Latijns-Amerika in Mexico en Peru. Het programma in Bolivia in samenwerking met Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO) liep in 2009 af. Omdat er vanuit The Hunger Project Nederland in 2010 geen rechtstreekse financieringsrelatie bestond met deze programmalanden, gaan we in dit jaarverslag niet verder in op de aanpak en resultaten uit deze regio. Meer informatie is desgewenst te vinden op Meer kinderen gaan naar school, landbouwproductiviteit gaat omhoog en inkomens stijgen Samen met het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) organiseerde The Hunger Project India een programma van negen maanden voor 208 gekozen vrouwen over seksediscriminatie. Het is voor het eerst dat The Hunger Project direct met deze vrouwen over onderwerpen als seksespecifieke abortus, kindhuwelijk, huiselijk geweld, reproductieve rechten en gezondheid spreekt. Hoewel dit gevoelige onderwerpen zijn, namen de vrouwen er enthousiast deel aan en verspreidden ze de kennis in hun gemeenschap. Ze worden gezien als de motor van verandering. Hun boodschap bereikte mensen in vier districten.

17 3 z De stichting The Hunger Project Nederland is opgericht op 1 december 1980 The Hunger Project Nederland Begin 2010 is de groeiende professionaliteit van The Hunger Project Nederland erkend door het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving The Hunger Project Nederland is onderdeel van een internationaal netwerk en als zodanig verbonden met de moederorganisatie The Hunger Project Global, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in New York, Verenigde Staten. The Hunger Project Nederland is, zoals alle zusterorganisaties in de partnerlanden, een autonome organisatie met eigen statuten en een onafhankelijk bestuur. In Nederland worden fondsen geworven voor de uitvoering van programma s in twaalf The Hunger Project programmalanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Daarnaast geeft The Hunger Project Nederland voorlichting om Nederlanders bewust te maken dat een wereld zonder honger haalbaar is, als we bereid zijn kansen gelijk te verdelen. Begin 2010 is de groeiende professionaliteit van The Hunger Project Nederland erkend door het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving (CBF), dat zonder voorbehoud het CBF-keurmerk heeft verstrekt. Focus 2010 The Hunger Project Nederland was van plan om in 2010 te groeien in inkomsten uit eigen fondsenwerving, zodat er meer programma s kunnen worden gerealiseerd. Het was daarbij de bedoeling om de relatie met de bestaande investeerders te verdiepen, en via hen nieuwe investeerders aan te trekken. Om de fondsenwerving te ondersteunen is ingezet op het vergroten van de zichtbaarheid onder bepaalde doelgroepen, zoals de pers. Om transparantie en betrouwbaarheid verder te vergroten, is er staftijd geïnvesteerd in het verbeteren van de samenwerking met The Hunger Project Global op het gebied van rapportages en programmamanagement. 3.1 Algemene doelstellingen 2010 Optimale match van kracht en taken op kantoor, in bestuur en onder vrijwilligers; Inkomsten fondsenwerving vergroten naar ; Opzetten nieuwe strategische allianties en partnerschappen; Eigen identiteit en zichtbaarheid van The Hunger Project versterken; Bijdragen aan het verbeteren van Monitoring en Evaluatie van programma s; Jongerennetwerk opstarten; Deze doelstellingen sluiten aan bij het strategisch meerjarenplan Resultaten Optimale match van kracht en taken op kantoor, in bestuur en onder vrijwilligers 2010 was een jaar van veel interne veranderingen. Daarover is meer te lezen in het volgende hoofdstuk (interne organisatie). Door alle wijzigingen in het team, waardoor er veel taken tijdelijk onderling moesten worden opgevangen, was er in 2010 zeker nog geen sprake van een optimale match van kracht en taken. In 2011 zullen we hier met nieuwe energie aan verder werken. Daarnaast zijn we in 2010 begonnen met de voorbereidingen voor het opstellen van een nieuw strategisch meerjarenplan ( ), dat naar verwachting ook de nodige implicaties zal hebben voor een optimale inzet van alle beschikbare krachten binnen The Hunger Project Nederland Inkomsten fondsenwerving vergroten naar Hoewel veel van de investeerders het in economisch opzicht zelf ook in 2010 niet altijd gemakkelijk gehad hebben, kan The Hunger Project redelijk tevreden terugkijken op het bedrag dat in 2010 in Nederland is geworven. Dankzij grote inzet van het team, het bestuur, vrijwilligers, trouwe vaste en 110 nieuwe investeerders is er 2010 was een jaar van veel interne veranderingen

18 in totaal in binnengekomen ten opzichte van in Hiermee zijn de inkomsten stabiel gebleven, waar we gegeven de sterk wisselende 3.6 Bijdragen aan het verbeteren van Monitoring en Evaluatie van programma s samenstelling en inzetbaarheid van het team in 2010 zeker tevreden mee kunnen zijn. The Hunger Project Global heeft in 2010, met een stevige inhoudelijke bijdrage vanuit Nederland, opnieuw een aantal stappen vooruitgezet op het gebied van Monitoring Toch is het aanmerkelijk minder dan de jaardoelstelling van 1,8 miljoen, en minder en Evaluatie. Zo is er gewerkt aan een nieuwe Theory of Change, die in 2011 dan het bedrag dat we aan toezeggingen hadden geworven, dat in 2010 gereed zal zijn. De standaardmonitoring-protocollen voor alle programma s in Afrika ,50 bedroeg. Dit gat tussen geworven en gerealiseerde inkomsten worden inmiddels intensief gebruikt. De protocollen voor Azië en Latijns-Amerika is vooral veroorzaakt door het later dan voorzien binnenkomen van een aantal zijn aangescherpt. Bovendien worden gegevens, zoals kwartaalrapportages van toegezegde investeringen. Deze bijdragen zullen dus wel degelijk worden de landen, vaker en sneller beschikbaar gesteld op het intranet. Er is nog steeds gerealiseerd, maar tellen mee in boekjaar ruimte voor verbetering: hoewel The Hunger Project inmiddels de output van haar werk redelijk goed in kaart heeft, en steeds meer werkt met base-line onderzoeken Een uitgebreidere analyse van de fondsenwerving in 2010 vindt u in hoofdstuk 7. voordat ze een nieuwe interventie begint, is nog geen methode voor handen om In 2010 kwam The Hunger Project 53 keer voor in dagbladen, lokale nieuwsbladen en magazines 3.4 Opzetten nieuwe strategische allianties en partnerschappen In 2010 is te weinig voortgang geboekt op dit gebied. Er zijn wel voorbereidende en verkennende gesprekken gevoerd met een aantal mogelijke partners (onder andere op het gebied van lobby en inhoudelijke samenwerking op landenniveau), maar die zijn door tijdgebrek nog niet concreet verder uitgewerkt. Tijdgebrek niet alleen bij The Hunger Project, maar ook van de kant van mogelijke partners, die vaak zeer intensief tijd moesten besteden aan het MFS-II subsidietraject van de Nederlandse overheid. In 2011 werken we hieraan verder. 3.5 Eigen identiteit en zichtbaarheid van The Hunger Project versterken De zichtbaarheid is in 2010 opnieuw significant vergroot. Naast succesvolle, drukbezochte acties en evenementen zoals het festival in IJlst (waar ook twaalf pagina s bijlage over werden meegestuurd met de Leeuwarder Courant), en de NPM Run for The Hunger (zie ook hoofdstuk 9 in dit jaarverslag) is ook het aantal vermeldingen over The Hunger Project in dag- en weekbladen licht gestegen. In 2010 kwam The Hunger Project 53 keer voor in dagbladen, lokale nieuwsbladen en magazines (in keer). Het verschil met voorgaande jaren een goede analyse te kunnen maken van de impact van het werk van The Hunger Project. Er is daarom in 2010 een speciale rapportagewerkgroep ingesteld, waar Nederland actief in deelneemt. Ook in 2011 blijft dit een belangrijk aandachtspunt. 3.7 Jongerennetwerk opstarten Met het expliciete doel om meer jongere investeerders en vrijwilligers aan te trekken en te inspireren, is The Hunger Project in 2010 begonnen aan een nieuw initiatief. Mede dankzij de inzet van een stagiair en een aantal vrijwilligers, konden we in het voorjaar het Youth Ending Hunger (YEH) netwerk in Nederland lanceren. Inspiratie voor deze beweging zijn de grootse YEH beweging in Bangladesh en Feelgood uit de Verenigde Staten. Een nieuw online (ning-)platform en een redelijk druk bezocht tweedehands-mode-event op de Erasmus Universiteit in Rotterdam bleken echter nog geen springplank voor een bloeiend netwerk. The Hunger Project leerde hiervan dat het relatief veel tijd en aandacht vraagt om een dergelijk nieuw netwerk echt goed van de grond te krijgen, terwijl het rendement in termen van inkomsten op de korte termijn relatief laag is. The Hunger Project Nederland heeft dan ook in de loop van 2010 voor gekozen om dit initiatief tijdelijk stil te leggen. Ook in 2011 zal het voorlopig geen prioriteit krijgen. Verbeterpunten uit 2010: Er is nog steeds ruimte voor verbetering: hoewel we inmiddels de output van ons werk redelijk goed in kaart hebben zit met name in het grotere bereik, omdat er meer landelijke publicaties tussen In 2010 hebben we kunnen zien wat de nadelige consequenties zijn van het feit dat zaten. In totaal hebben in mensen deze artikelen kunnen lezen. er in de huidige wereldwijde budgetcyclus van The Hunger Project middelen worden De advertentiewaarde bedroeg ,88. Aanleiding hiervoor was een toegewezen aan landenprogramma s op basis van een prognose van wat er aan grootscheepse gesponsorde media-campagne in het najaar van Deze fondsen zal worden geworven, in plaats van op basis van de financieringsbehoefte zorgde ook voor aandacht op ANP (en daarmee in regionale kranten) en vele in de landen zelf. Deze situatie bleek, mede door de terugloop in de middelen die nieuwswebsites. Bovendien werd er naar aanleiding van deze campagne op spitstijd binnen The Hunger Project wereldwijd gemobiliseerd worden, ervoor te zorgen dat meermalen aandacht besteed aan The Hunger Project op diverse radiozenders, en een aantal van de programma s structureel ondergefinancierd wordt. Ook blijken de waren we te zien op het NOS Journaal op Nederland 3. Daarnaast had de directeur gehanteerde budgetten lang niet altijd volledig kostendekkend te zijn, ook niet voor een vaste column in het maandblad Internationale Samenwerking (oplage ). de eigen inzet van The Hunger Project. Al deze punten hebben een negatieve impact Zie voor meer informatie hoofdstuk 8 over Communicatie. op de progamma s. The Hunger Project Nederland zorgt er al zo veel mogelijk voor dat deze situatie niet voorkomt in de door haar rechtstreeks gefinancierde

19 programma s. Dat doet ze door met grotere investeerders zo veel mogelijk meerjarige financiering vast te leggen, zodat continuïteit geborgd kan worden. Door een reserve op te bouwen die gebruikt kan worden bij tegenvallende opbrengsten. En door in 2011 The Hunger Project wereldwijd te ondersteunen om haar bestaande budgetcyclus in de komende jaren om te buigen naar programmabudgetten. The Hunger Project Nederland wil in 2011 bijdragen aan een onderzoeksopzet die impact aantoont Daarnaast bleek bij een veldbezoek aan het programma van The Hunger Project in Ghana dat The Hunger Project Global daar wel erg veel concessies heeft gedaan aan een Amerikaanse investeerder, om maar te kunnen bewijzen dat de The Hunger Project aanpak werkt en relevant is op grotere schaal. Onder andere door te werken met een te beperkt budget en een strak afgemeten tijdsplan, op via een loterij aangewezen locaties zodat er hopelijk over de tijd vergelijkbare, gestandaardiseerde resultaten ontstaan, die vergeleken kunnen worden met randomised controled niet-interventiegroepen. In plaats van, zoals gebruikelijk, in het lokale tempo, geleid door de lokale dynamiek. Het willen bewijzen van de relevantie van de aanpak is een lovenswaardig streven, maar de manier waarop verdient geen herhaling. Het is demotiverend voor de staf, potentieel destructief voor het lokale eigenaarschap, en destabiliserend in de niet-interventiegebieden. Het willen bewijzen van de relevantie van de aanpak is een lovenswaardig streven, maar de manier waarop verdient geen herhaling. The Hunger Project Nederland wil daarom in 2011 bijdragen aan een onderzoeksopzet die wel impact bewijst, maar waarbij de gehanteerde methode van onderzoek geen negatieve impact heeft op de aanpak van The Hunger Project. Plannen voor de toekomst Op basis van de ervaringen en resultaten van 2009 zijn de belangrijkste doelstellingen voor 2011: Optimale match van kracht en taken op kantoor, in bestuur en onder vrijwilligers; Inkomsten fondsenwerving vergroten naar ; Strategische planning inspirerend afgerond en omgezet in operationele plannen; Aanpak Kataklé (programma Benin) planmatig uitwerken en uitvoeren; Opzetten tenminste één nieuwe strategische alliantie of één nieuw partnerschap; Verbeterde samenwerking en informatie-uitwisseling The Hunger Project wereldwijd; The Hunger Project wereldwijd op weg om te werken met programmabudgetten in plaats van allocatiebudgetten

20 4 Interne organisatie en bestuur voor het eerst een man in dienst bij The Hunger Project Raad van advies Bestuur Directeur Personeel in 2010 Personeelssamenstelling in 2010 Directeur 0,8 FTE: Corporate engagement 0,6 FTE: Programmamedewerker 0,6 FTE: Officemanager 1 FTE: Evelijne Bruning Elisabeth Roelvink (jan-mei), Carolien Kernkamp (vanaf september) José Wigny (jan-maart), Dominique Vissenberg (mei-juni) Jouwert van Geene (vanaf augustus) Isabelle Groenstege (ziek vanaf september) Lisette Brackel (a.i. 0,4 FTE september-december ), Noortje Bergmans (a.i. 0,8 FTE vanaf december) diverse vrijwilligers droegen structureel bij aan de doelstellingen in 2010 Institutionele fondsen en M&E Corporate engagement Office Management Administratie en database Administratie 0,2 FTE: Stagiair: Inge Lamboo Frits Chung (jan juni) Zij werden bovendien bijgestaan door een vrijwillige administrateur (Ellie Togni, twee dagen per week), diverse kantoorvrijwilligers (Lisette Brackel, Hylco Tamminga, Jacobien Viets, Elsbeth Volkers, Nesli Veld, Marianne Timmer, een dag in de week), een uit vrijwilligers bestaand Bestuur en een betrokken Raad van Advies (hieronder uitgebreid beschreven). Tot de zomer had The Hunger Project bovendien de beschikking over een HBO-stagiair. 5 6

2014. The Hunger Project VROUWEN NEMEN HET HEFT IN EIGEN HANDEN BENIN IN BEWEGING DROMEN KOMEN UIT

2014. The Hunger Project VROUWEN NEMEN HET HEFT IN EIGEN HANDEN BENIN IN BEWEGING DROMEN KOMEN UIT The Hunger Project Nationale Goede Doelen Test en Goede Doelen Monitor 2014 VROUWEN NEMEN HET HEFT IN EIGEN HANDEN BENIN IN BEWEGING DROMEN KOMEN UIT INVESTEREN IN EINDE VAN DE HONGER HET HEEFT MIJ ZOWEL

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Oxfam Novib heeft een online jaarverslag, waarvan dit de printbare versie is. Het online jaarverslag 2009 staat op www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Daar kan de lezer snel

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

MAGAZINE 15 JAAR HEIFER NEDERLAND UIT HET VELD BEHIND THE SCENES INTERVIEWS DE NIEUWSTE TECHNIEKEN OP HET KENIAANSE PLATTELAND

MAGAZINE 15 JAAR HEIFER NEDERLAND UIT HET VELD BEHIND THE SCENES INTERVIEWS DE NIEUWSTE TECHNIEKEN OP HET KENIAANSE PLATTELAND MAGAZINE 15 JAAR HEIFER NEDERLAND BEHIND THE SCENES VEEL MEER DAN EEN DIER TEAM HEIFER NEDERLAND INTERVIEWS FAMILIE HAM ANNIEK PHEIFER JOS VROLIJK UIT HET VELD DE NIEUWSTE TECHNIEKEN OP HET KENIAANSE PLATTELAND

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org 1 juli 2006-30 juni 2007 Jaarverslag 06-07 Plan België www.plan-belgie.org Onze visie Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontplooien in de

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. ActionAid ActionAid ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden

Nadere informatie

WOMEN WAKE UP THE WORLD

WOMEN WAKE UP THE WORLD WOMEN WAKE UP THE WORLD MAMA CASH JAARVERSLAG 2007 (she changes the world) 4.30 uur 10 uur 14 uur 20 uur 3.30 uur WOMEN WAKE UP THE WORLD MAMA CASH JAARVERSLAG 2007 MAMA CASH STEUNT wereldwijd baanbrekende

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Day for Change Jaarverslag 2011

Day for Change Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Day for Change Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Introductie 9 1.1. Stichting, CBF en statuten 9 1.2. Doelstellingen 9 1.3. Missie en Visie 10 1.4. Operationele doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING

DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING Meer dan 453.584 kinderen geholpen Veel aandacht voor kinderen in noodsituaties JAARVERSLAG 2014 Continue aandacht voor webcam kindersekstoerisme

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE... 2. 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6

1 INHOUDSOPGAVE... 2. 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6 4 DOELSTELLINGEN... 7 4.1 Aanleiding oprichting stichting... 7 4.2 Doelstellingen statuten...

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Eerst naar school! 15 jaar onderwijshulp uit Nederland. We liepen in de voorhoede. Overheidshulp: Pakistan: All-in onderwijspakket

Eerst naar school! 15 jaar onderwijshulp uit Nederland. We liepen in de voorhoede. Overheidshulp: Pakistan: All-in onderwijspakket Eerst naar school! 15 jaar onderwijshulp uit Nederland Overheidshulp: We liepen in de voorhoede Pakistan: All-in onderwijspakket Mali en Uganda: Goede leerkrachten zijn van levensbelang Marokko: Tweede

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

Welkom thuis. na twintig jaar oorlog. Vrouwen in Honduras leren ondernemen. Noord-Oeganda:

Welkom thuis. na twintig jaar oorlog. Vrouwen in Honduras leren ondernemen. Noord-Oeganda: mei 2009 www.cordaid.nl 08 Vrouwen in Honduras leren ondernemen Noord-Oeganda: Welkom thuis na twintig jaar oorlog Sri Lanka: midden in het conflict werken aan vrede en veiligheid Het jaar van de crisis

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 4 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 6 1. Onze missie en visie 8 2. De nieuwe koers van Hivos (directieverslag) 10 3. Wat is typisch Hivos? 14 4. Wat we doen: de vier programma

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

De wereld die we willen

De wereld die we willen De wereld die we willen Een toekomst voor iedereen Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe De wereld die we willen Een toekomst voor iedereen Een uitgave van Child Friendly Agencies

Nadere informatie