Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren"

Transcriptie

1 !""#$%#&'"()*+,+

2 Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren Rondkomen van minder dan 1 euro per dag, en dat niet één dag, maar elke dag. Voor 925 miljoen mensen was dat in 2010 de dagelijkse werkelijkheid. Deze situatie is onacceptabel. Daar moet en kan ook een structurele verandering in komen. Dat is het werkterrein waar The Hunger Project zich op richt. Wij doen dat omdat we ervan overtuigd zijn dat mensen hun eigen situatie kunnen verbeteren. Wij kunnen met onze visie een essentiële bijdrage leveren aan een andere aanpak, een aanpak die werkt. Onze missie is om bij te dragen aan een fundamentele oplossing voor de chronische honger wereldwijd. Onze visie is om dat samen met de mensen te doen die leven in de gebieden waar honger heerst. Wij zijn een internationale organisatie die fondsen werft voor lokaal ontwikkelde programma s. The Hunger Project werkt volgens een specifieke en deels ook unieke - methode in geselecteerde gebieden. De programma s van The Hunger Project leveren concrete resultaten op die een verbetering voor de lange termijn geven. Wat de programma s gemeenschappelijk hebben, is dat ze uitgaan van de kracht van mensen om hun eigen leven te verbeteren wanneer ze daartoe de middelen hebben. Twee concrete voorbeelden van programma s die mogelijk zijn gemaakt door steun van Nederlandse investeerders aan The Hunger Project betreffen het werk in Benin en in India. In Benin wordt, met financiële steun van de Nederlandse THP-Katakle investeerdersgroep, het lokale ondernemerschap met de verschillende epicentra gestimuleerd. Dat heeft geleid tot versterking van de lokale economie, waardoor meer mensen kunnen profiteren van een continu-inkomen. In India worden programma s ontwikkeld door en voor vrouwen om toegang te krijgen tot het maatschappelijke - en daarmee ook economische - verkeer. In dit verslag gaan we in op het resultaat van deze programma s. Het zijn twee belangrijke voorbeelden van de bijdrage van The Hunger Project Nederland aan beëindiging van chronische honger. The Hunger Project ondersteunt mensen om op eigen kracht een toekomst op te bouwen zonder honger In onze gesprekken met investeerders, vrijwilligers en andere betrokkenen, houden wij steeds voor ogen waarom wij dit werk doen. Een zo groot mogelijk deel van die 925 miljoen kinderen, vrouwen en mannen, die nu nog onder chronische honger lijden, moeten een handvat krijgen om een verbetering in hun omstandigheden te brengen. Zij kunnen het en wij moeten ze daarbij steunen. Werkt u daar ook aan mee? Lees ons jaarverslag om meer te weten over de methode en aanpak. We praten er graag verder met u over. Namens het bestuur van The Hunger Project Nederland, Caroline Wouters, voorzitter

3 Hoogtepunten van het werk van The Hunger Project in 2010 Inhoud In 2010 zette The Hunger Project haar werk voort om een einde te maken aan honger en armoede in ruim dorpen in Afrika, Zuid-Azië en Latijns- Amerika. Het monitoring- en evaluatiesysteem werd versterkt en de internationale lobby uitgebreid. In 2010 werden nieuwe partnerschappen gesloten, waaronder met de grootste NGO ter wereld, BRAC, in Bangladesh en met het ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNIFEM), in India. Hieronder volgen enkele hoogtepunten in de programmalanden en in Nederland: De microkredietbank in het Iganga epicentrum in Oeganda werd in februari 2010 uitgeroepen tot beste spaar- en kredietcoöperatie van Dit was een kroon op het werk van het bestuur van de bank, dat uit louter vrouwen bestaat. In maart werd in India een amendement aangenomen dat vrouwen recht geeft op 33 procent van de parlementszetels in de deelstaten (net zoals dat als sinds 1993 op dorpsniveau het geval is). The Hunger Project heeft hier als deel van de Alliantie voor 33 procent en met de inzet van vele gekozen vrouwen uit de dorpsraden jarenlang campagne voor gevoerd. Als dit amendement wordt omgezet in een wet, zal het landschap voor vrouwenrechten in India drastisch veranderen, en daarmee de ontwikkeling van vele vrouwen en hun gemeenschap. In april werd de spaar- en kredietcoöperatie Gudatu van het Jaldu epicentrum in Ethiopië als eerste van de microkredietactiviteiten van The Hunger Project in dat land door de overheid formeel erkend als rurale bank. Door toegang tot het microkredietprogramma kunnen de deelnemers meer investeren en verdienen, gezond voedsel en schoolmaterialen kopen, hun huizen verbeteren en een spaarcultuur ontwikkelen. The Hunger Project Bangladesh organiseerde in mei hun derde Vrouwen Conventie en vierde daar met invloedrijke vrouwen hun successen, waaronder het tegengaan van 645 huwelijken op jonge leeftijd, het testen van waterputten op arsenicum en de bouw van latrines voor families. Een pilotproject voor het verbouwen van hibiscus in Senegal was zo n groot succes, dat het programma is uitgebreid naar twaalf dorpen, waarbij 563 vrouwen de plant biologisch verbouwen op ruim twaalf hectare grond. Landendirecteur van Mexico, Lorena Vázquez Ordaz, was als bestuurslid betrokken bij een nationaal initiatief in Mexico, waarbij Mexicanen zelf projecten kunnen indienen om met hun eigen middelen de leefomstandigheden in Mexico te verbeteren. Op 10 en 11 september vond het 2015 festival in IJlst voor de zesde keer plaats, dat naast in bezoekersaantallen ook in opbrengst blijft stijgen, mede dankzij een vermeerdering van de opbrengsten door Wilde Ganzen, NCDO en de Robertson Foundation. In september was de landendirecteur van Malawi, Rowlands Kaotcha, in Nederland om een projectvoorstel te presenteren aan een particuliere stichting voor een pilotproject in Tijdens zijn bezoek gaf Rowlands Kaotcha diverse inspirerende presentaties waarbij hij de Vision, Commitment en Actie-methode toepaste. Eind oktober lanceerde het bureau Creative Venue een succesvolle mediacampagne om aandacht te genereren voor het investeerdersnetwerk Katakle. Dit leidde tot een item op het NOS Journaal op Nederland 3, diverse artikelen in landelijke dagbladen, radio-interviews en een aantal nieuwe investeerders. In november brachten werknemers van The Hunger Project Benin en een team van hardlopers uit de epicentra een bezoek aan Nederland. Onder leiding van de landendirecteur Benin, Pascal Djohossou, bezochten zij Nederlandse bedrijven en namen deel aan de NPM Capital Run. De wedstrijd bracht ruim 600 mensen op de been en bracht op voor de bouw van een nieuw epicentrum in Benin. Het team uit Benin eindigde als tweede. In december 2010 verhuisde The Hunger Project naar een groter kantoor in de binnenstad van Utrecht, waar voldoende groeiruimte is om in 2011 nog veel meer hoogtepunten te genereren. Programmalanden van The Hunger Project Afrika: Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Malawi, Mozambique, Senegal en Oeganda Azië: Bangladesh en India Latijns-Amerika: Mexico en Peru Van de voorzitter Hoogtepunten 2010 Hoofdstuk 1 Context, Missie en methodiek Hoofdstuk 2: Resultaten - Resultaten van de epicentrumstrategie in Afrika - Resultaten op de millenniumdoelen in Afrika - Resultaten en verhalen uit Benin, Malawi en Ghana - Resultaten van vrouwelijk leiderschap in Azië - Resultaten van capaciteitsopbouw in Latijns-Amerika Hoofdstuk 3: The Hunger Project Nederland Hoofdstuk 4: Interne organisatie en bestuur Hoofdstuk 5: Verantwoordingsverklaring Hoofdstuk 6: Werkwijze en relatie tot The Hunger Project Wereldwijd Hoofdstuk 7: Fondsenwerving Hoofdstuk 8: Communicatie en voorlichting Hoofdstuk 9: Acties voor The Hunger Project Hoofdstuk 10: Monitoring & Evaluatie Hoofdstuk 11: Financiën - Bijlage Verkorte jaarrekening - Bijlage accountantsverklaring - Bijlage Samenwerkingspartners wereldwijd - Bijlage Bedrijven, partners en Fondsen

4 1 Wereldwijd leefden in 2010 in totaal 925 miljoen mensen met chronische honger Context, Missie en methodiek The Hunger Project zet zich in voor een wereld zonder chronische honger Context Wereldwijd leefden in 2010 in totaal 925 miljoen mensen (Bron: FAO 2010) met chronische honger. Zij moeten rondkomen van minder dan één euro per dag. Het grootste deel van deze mensen (75 procent) leeft op het platteland. Voor het eerst in jaren daalde het aantal mensen met chronische honger, maar verwaarlozing van landbouw, de economische crisis en de stijging van de voedselprijzen drijven in de loop van het jaar toch weer steeds meer mensen de armoede in. In Azië leven getalsmatig de meeste mensen met honger, gevolgd door Sub-Sahara-Afrika. Chronische honger heeft niet alleen te maken met de beschikbaarheid en verdeling van voedsel. Ook sociale condities zoals familie-inkomen, gezondheid, onderwijs, leefomgeving, mensenrechten en maatschappelijke positie spelen een rol. In rurale Figuur: mensen met honger in 2010 Azië en de Pacific: 578 Ontwikkelde landen: 19 Nabije Oosten en Noord-Afrika: 37 Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied: 53 Methodiek Chronische honger is zoals boven beschreven niet alleen het gevolg van de beschikbaarheid en verdeling van voedsel. Omdat veel andere factoren een rol spelen in het duurzaam oplossen van de honger kiest The Hunger Project voor een integrale aanpak, waarbij we aan alle acht millenniumdoelen (ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd door de VN in 1995) werken. De integrale aanpak van The Hunger Project heeft als doel dat mensen hun eigen kracht ontdekken en gebruiken, en stimuleert leiderschap en zelfvertrouwen. Daardoor boeken gebieden zijn mensen vaak minder geschoold en hebben ze vaak weinig of geen zij uiteindelijk zelf duurzame vooruitgang bij de beëindiging toegang tot een functionerende markt. The Hunger Project richt zich om deze van hun eigen chronische honger en armoede. De drie pijlers redenen op mensen met chronische honger in rurale gebieden. En kiest bovendien voor een aanpak waarbij aan alle acht millenniumdoelen tegelijk wordt gewerkt. Sub-Sahara-Afrika: 239 van The Hunger Project zijn: Mobilisering van mensen om zelf in actie te komen Missie The Hunger Project zet zich in voor een wereld zonder chronische honger. Visie The Hunger Project beschouwt mensen met chronische honger niet als slachtoffers, maar ziet hen als krachtige individuen. Mensen die hun eigen honger kunnen beëindigen als zij in staat zijn hun capaciteiten te ontwikkelen, kansen te herkennen Totaal 925 miljoen Ontwikkelde landen: 19 Nabije Oosten en Noord-Afrika: 37 Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied: 53 Sub-Sahara-Afrika: 239 Azië en de Pacific: 578 Empowerment van vrouwen Samenwerking met lokale overheden The Hunger project werkt met bewezen, systematische methodes, waarbij diepe empowerment en werken in een tempo dat past bij de lokale behoeften, met aandacht voor culturele waarden, de uitgangspunten zijn. en te benutten. (Bron: FAO 2010)

5 Mobilisering van mensen om zelf in actie te komen The Hunger Project traint vrouwen en mannen en geeft hun de kennis, methoden en middelen om zelf actie te ondernemen om hun leven te verbeteren. Op dorpsniveau volgen mensen een zogenaamde Visie, Commitment en Actie workshop (VCA), waarin ze inzicht krijgen in hun eigen capaciteiten en mogelijkheden. Ze maken zelf concrete en haalbare plannen om hun dromen te verwezenlijken en hun visie op een betere toekomst vorm te geven en voeren die uit met lokale bronnen. The Hunger Project helpt hen vervolgens mee om gemeenschappen op te bouwen waarin iedereen zich kan ontwikkelen. Zo krijgen mensen bijvoorbeeld toegang tot zelf opgezette microkredieten, scholing, gezondheidszorg en tot de voedselbank. Bottom Up of Top Down? Hoe verhoudt de empowermentmethode van The Hunger Project zich tot traditionele hulpverlening? In onderstaand schema worden deze verschillende manieren van werken uitgelegd. Bij de inspanning van de bevolking om de leefsituatie te verbeteren is gelijkheid tussen mannen en vrouwen essentieel Empowerment van vrouwen Vrouwen zijn vaak verantwoordelijk voor het vervullen van de basisbehoeften van hun gezin. Desondanks worden veel vrouwen systematisch buitengesloten en hebben ze geen toegang tot onderwijs, geld of invloedrijke posities. Vrouwen zijn vaak ondervoed omdat ze hun eten afstaan aan mannelijke familieleden en hun kinderen. Uit studies blijkt dat zodra vrouwen ondersteund worden om in hun kracht te staan en zich ontpoppen als leider, de gehele gemeenschap daarvan de vruchten plukt. The Hunger Project maakt vrouwen en mannen bewust van die waarde van vrouwen in het opbouwen van sterke lokale gemeenschappen en biedt vrouwen de kans zich te ontwikkelen met alfabetiseringlessen, scholing en leiderschapstrainingen. Daarna kunnen vrouwen in de programma s in Afrika bijvoorbeeld een beroep doen op microkredieten, waarmee ze kunnen investeren in een kansrijkere toekomst voor het hele gezin. Of kunnen ze, in India, optimaal gebruikmaken van hun politieke mandaat en het bijbehorende lokale overheidsbudget. Samenwerking met lokale overheden The Hunger Project werkt samen met lokale overheden, omdat deze het dichtst bij de mensen staan. Het is hun taak om basisbehoeften aan onder andere water en sanitatie, gezondheidszorg en onderwijs te organiseren. The Hunger Project wil die taak expliciet niet overnemen, maar betrekt de lokale overheid in alle stadia en op alle niveaus van de ontwikkeling van de gemeenschap. Zo zorgt zij ervoor dat dorps- en districtsraden effectief kunnen werken en dat vrouwen een stem krijgen in de dorpsraad. Door de lokale overheid erbij te betrekken, kan The Hunger Project duurzame ontwikkeling waarborgen.

6 2 In Afrika werkt The Hunger Project in acht landen met lokale staf aan de epicentrumstrategie Resultaten van de epicentrumstrategie in Afrika Er wordt nauw samengewerkt met lokale overheden In Afrika werkt The Hunger Project in acht landen (Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Malawi, Mozambique, Oeganda en Senegal) met lokale staf aan de epicentrumstrategie. Een epicentrum is een dienstencentrum voor dorpen gelegen binnen een straal van ongeveer tien kilometer. Het bedient tien tot vijfentwintig dorpen met een totale bevolking van tientot vijftienduizend mensen in rurale gebieden. Kenmerkend is dat de bevolking zelf, na het volgen van Visie, Commitment en Actie workshops (VCA), bouwt aan een epicentrum en de bijbehorende diensten. In het epicentrum zijn een voedselbank gevestigd, leslokalen, een bibliotheek, een gezondheidscentrum en een door vrouwen gerunde bank waar microkredieten verstrekt worden. Rond het gebouw liggen gezamenlijk bewerkte akkers. Bij de inspanning van de bevolking om de leefsituatie te verbeteren is gelijkheid tussen mannen en vrouwen essentieel. Er wordt nauw samengewerkt met lokale overheden, die gestimuleerd worden om voor passende infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijsfaciliteiten te zorgen. Zo kan de bevolking na verloop van tijd zelfstandig en zelfvoorzienend zijn. In totaal zijn er in epicentra, waarvan 20 zich in de laatste fase naar onafhankelijkheid bevinden. In 2009 waren er 110 epicentra en bevonden zich 17 daarvan in de laatste fase. Fase 1: Mensen activeren om samen te werken door middel van VCA workshops. De lokale bevolking wordt gestimuleerd een visie te ontwikkelen op een toekomst zonder honger, en leiderschap op zich te nemen. Vooral vrouwen vervullen daarbij een belangrijke rol. Men maakt concrete haalbare plannen en krijgt ondersteuning in de vorm van microkredieten, alfabetiseringslessen en trainingen gericht op landbouwtechnieken en ondernemerschap. Er wordt contact gelegd met de lokale overheid om steun voor het beginnende project te stimuleren. In 2010 zijn in de Afrikaanse programmalanden VCA workshops gegeven. Hieraan namen vrouwen en mannen deel. In 2010 waren 42 epicentra in fase 1. Fase 2: Bouw epicentrum De dorpsbewoners bouwen gezamenlijk het epicentrumgebouw met bijbehorende voorzieningen zoals een gezondheidscentrum, leslokalen, voedselbank, microkredietbank, bibliotheek en sanitaire voorzieningen. Er starten workshops over voedselproductie, hiv/aidspreventie, duurzaam leefmilieu en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. In 2010 zijn 15 epicentra in fase 2. In 2010 zijn 129 nieuwe waterbronnen aangeboord en werden 821 voedselzekerheid workshops gegeven aan vrouwen en mannen. Fase 3: Uitbouwen diensten epicentrum Door de dorpsbewoners wordt meer en gevarieerder voedsel verbouwd. Hierdoor kan een voedselbank opgebouwd worden voor tijden van schaarste. Leencomités voor microkredieten ontwikkelen zich tot door vrouwen gerunde plattelandsbanken. Mensen krijgen workshops over inkomstengenererende projecten en ondernemerschap. Medische zorg is beschikbaar en kleuteropvang gaat van start. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een hecht partnerschap met de lokale overheid. Dit zal samen met de inkomstengenererende projecten bijdragen aan een onafhankelijk functionerend epicentrum, zonder financiële ondersteuning van The Hunger Project. In 2010 zijn 45 epicentra in fase mensen bezochten de gezondheidscentra in Van de kleuteropvang, waarbij een maaltijd verzorgd wordt, maakten meisjes en jongens gebruik in 2010.

7 Fase 4: De weg naar onafhankelijkheid De gemeenschap voorziet in haar eigen basisbehoeften en betaalt de basisvoorzieningen met eigen middelen. Er zijn inkomsten uit diverse activiteiten en economische vooruitgang ontwikkelt zich samen met sociale vooruitgang. Er is een gemeenschap gecreëerd waarin gelijkwaardigheid bestaat tussen mannen en vrouwen, waarin alle kinderen naar school gaan (ook meisjes) en microkredieten voor iedereen bereikbaar zijn. Het leiderschap van vrouwen wordt steeds meer als vanzelfsprekend gezien. Het epicentrum is onafhankelijk wanneer de gemeenschap in staat is om de eigen behoeften te formuleren en deze om te zetten in eigen actie en succesvolle onderhandeling van diensten van de overheid of andere organisaties. In 2010 zijn 20 epicentra in fase 4. In totaal hebben vrouwen en mannen aan een van de 366 microkrediet workshops deelgenomen. Aan de 216 inkomstengenererende workshops deden vrouwen en mannen mee. epicentra Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Benin Burkina Faso Ethiopia Ghana Malawi Mozambique Senegal Uganda totaal Resultaten op de millenniumdoelen De activiteiten in de epicentra dragen direct bij aan de millenniumdoelen, die in 2000 opgesteld zijn door de lidstaten van de Verenigde Naties. Dit zijn acht concrete ontwikkelingsdoelstellingen op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu, waarop de lidstaten vóór 2015 grote vooruitgang willen boeken. De millenniumdoelen zijn: 1 In 2015 zijn extreme honger en armoede uitgebannen 2 In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school 3 In 2015 hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten 4 In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen 5 In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap 6 In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt 7 In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu 8 In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp Workshops In 2015 zijn extreme honger en armoede uitgebannen In Afrika ligt de focus op het verbeteren van vaardigheden van boeren en op microkrediet voor vrouwen en mannen. Door de voedselbanken in de epicentra kunnen dorpsbewoners in tijden van schaarste tegen redelijke prijzen aan voedsel komen. Bewoners kunnen workshops over voedselzekerheid en de bewerking van voedsel volgen en opgeleid worden tot landbouwtrainer. Voedselzekerheid workshop Landbouwtraining: train de trainer Voedselbewerkingstraining vrouwen getraind mannen getraind Workshops vrouwen getraind mannen getraind Workshops vrouwen getraind mannen getraind Benin Burkina Faso Ethiopië Ghana Malawi Mozambique Senegal Oeganda Totaal In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school In de epicentra gaan kinderen naar een kleuterschool. Hier worden ze voorbereid op de basisschool en krijgen ze iedere dag een maaltijd. Dit vergroot de kans dat ze daarna naar de basisschool gaan. Zo stimuleert The Hunger Project ouders om zowel hun dochters als zonen naar school te sturen en ze de kans op een goede basisopleiding te geven. Meisjes Kleuteropvang Jongens Benin Burkina Faso Ethiopië Ghana Malawi Mozambique Senegal Oeganda Totaal

8 In 2015 hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten Empowerment van vrouwen is een van de drie fundamentele pijlers van de methodiek van The Hunger Project. In alle programmalanden worden workshops gegeven over gelijkheid tussen de seksen en over rechten aan vrouwen en mannen. Ook worden animatortrainingen gegeven. Mensen die deze training gevolgd hebben, kunnen in hun eigen gemeenschap zelfstandig trainingen geven aan anderen over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen worden gestimuleerd leiderschapstrainingen te volgen en een plek in te nemen in het comité van het epicentrum. In onderstaande tabel is te zien dat in vrouwen in deze comités plaatsnamen tegenover mannen. Women empowerment programma (WEP) Animator training WEP Vrouwelijke leiders Workshops vrouwen getraind mannen getraind Workshops vrouwen getraind mannen getraind vrouwen in epicentrum committee mannen in epicentrum committee Benin Burkina Faso Ethiopië Ghana Malawi Mozambique Senegal Oeganda Totaal In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen Naast gezonde voeding draagt The Hunger Project bij aan betere gezondheidszorg voor kinderen. In de gezondheidscentra in de epicentra worden de gezondheid en het gewicht van kinderen gevolgd in hun eerste levensjaren en worden kinderen ingeënt. The Hunger Project werkt hierbij altijd samen met de lokale overheid, die structureel voorziet in opgeleide verpleegkundigen en medicijnen voor de epicentrumklinieken. Gezondheid- en gewichtscontrole Vaccinaties Meisjes Jongens Meisjes Jongens Benin Burkina Faso Ethiopië Ghana Malawi Mozambique Senegal Oeganda Totaal In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap The Hunger Project streeft naar een vermindering van zwangerschapsgerelateerde sterfte door vrouwen en mannen bewust te maken van de risico s, door gezondheidszorg voor vrouwen voor, tijdens en na de zwangerschap. Ook traint The Hunger Project vroedvrouwen in landen waar dat wettelijk is toegestaan. Gezondheidszorg tijdens zwangerschap vrouwen die gebruik maken van prenatale controle Training vroedvrouwen, indien wettelijk toegestaan vroedvrouwen getraind Benin nvt Burkina Faso Ethiopië 250 nvt Ghana Malawi 717 nvt Mozambique 229 nvt Senegal Oeganda Totaal

9 In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt Bewustwording is de eerste stap en die neemt The Hunger Project met het geven van voorlichting en het opleiden van lokale trainers (animators) die hiv/aidsvoorlichting gaan geven. Ter voorkoming van malaria worden klamboes beschikbaar gesteld. In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp The Hunger Project zet zich in voor bewustwording in de Nederlandse samenleving en een samenhangende aanpak van rurale honger- en armoedeproblematiek in het buitenlands (economisch) beleid van Nederland. Op internationaal niveau is The Hunger Project aanwezig in de lobby voor voedselzekerheid, duurzame rurale ontwikkeling, eerlijke handen en gelijke rechten en kansen. Workshops vrouwen getraind HIV/Aids workshop HIV/Aids voorlichters getraind Malaria preventie mannen getraind Workshops vrouwen getraind mannen getraind aantal bednetten verspreid of verkocht Benin Burkina Faso Ethiopië Ghana Malawi Mozambique Senegal Oeganda Totaal In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu Door schoon drinkwater, verbeterde sanitaire voorzieningen en meer hygiëne neemt de kans op ziektes en vervuiling van het milieu af. Daarom investeert The Hunger Project in schoondrinkwatervoorzieningen en hygiënische sanitaire voorzieningen voor de epicentra, maar ook in latrines voor huishoudens. Ook worden bomen geplant om gronderosie tegen te gaan. Toegang tot schoon drinkwater Sanitaire voorzieningen Tegengaan gronderosie aangelegde of verbeterde waterbronnen latrines voor huishoudens gemeenschappelijke latrines bomen geplant Benin Burkina Faso Ethiopië Ghana Malawi Mozambique Senegal Oeganda Totaal

10 Benin Vrouwen nemen de leiding over banken Resultaten en verhalen uit Benin, Malawi en Ghana In 2010 besteedde The Hunger Project Nederland het meeste geld aan The Hunger Project Benin, Malawi en Ghana. Voor deze landen zijn ook de meeste geoormerkte fondsen geworven. In deze paragraaf lichten we de behaalde resultaten in deze landen toe aan de hand van mensen die ervaren hebben hoe ze nieuwe kansen in hun leven aangegrepen hebben. The Hunger Project Nederland financiert het volledige programma in Benin. Met de Katakle investeerdersgroep haalden we ,00 op in In Benin zijn nu veertien epicentra. Aan het einde van 2010 is besloten om de activiteiten te staken in twee beoogde epicentra. De bewoners van de omringende dorpen hebben wel de VCA workshop gevolgd, maar daarna zijn onvoldoende initiatieven ontstaan. De twaalf overige epicentra zijn wel succesvol gemobiliseerd. Wat dit voor het leven van de inwoners betekent leggen we aan de hand van de ervaring van twee bewoners uit. Ik wil al mijn zusters uit de armoede leiden, zodat ook zij ware leiders kunnen worden. Dit is de ambitie van N tekpo Marguerite. Ze is een welgerespecteerde ondernemende vrouw in haar gemeenschap. Het loon dat ze verdient met haar handel in granen en de verkoop van gekookte rijst aan de basisschool in haar dorp is voldoende om haar zes kinderen naar school te sturen. Vier jaar geleden was ze nog een afhankelijke vrouw. Haar man verdiende als timmerman niet genoeg geld om het gezin te onderhouden. Toen N tekpo hoorde van het microkredietprogramma van Kissamey Epicentrum verenigde ze zich samen met negen andere vrouwen. Ze is nu de voorzitter van de vrouwengroep Djidjowe. Gezamenlijk hebben ze een microkrediet afgesloten en richten zich op het inkopen en verkopen van granen. Vanwege de lage rente was het voor hen mogelijk om geld te lenen en die lening op tijd terug te betalen. De vrouwen verdienen nu maandelijks CFAF ( 81). Dit geeft hun toegang tot betere gezondheidszorg voor hun kinderen. Deze zullen op hun beurt opgroeien tot sterke volwassenen met een opleiding en zonder honger. In 2010 gaf The Hunger Project Benin 57 workshops over microfinanciering in haar epicentra. Hierbij werden vrouwen en 580 mannen getraind. Ook gaf The Hunger Project Benin vijftig inkomstengenererende workshops aan vrouwen en 577 mannen, zodat zij zelfstandig een inkomen kunnen verwerven. De rurale banken van vier epicentra zijn in 2010 een unieke samenwerking gestart. Door het opstellen van officiële documenten, zoals een businessplan, een samenwerkingsovereenkomst en een spaarbeleid, zijn ze nu een officieel netwerk van banken. Het netwerk wordt gerund door alleen vrouwen, maar staat ten dienste van zowel mannen als vrouwen. Het netwerk geeft de banken meer geloofwaardigheid en geeft hun betere mogelijkheden om partnerschappen aan te gaan met andere microfinancieringsbanken. In een radio-interview met Radio Couffo FM vertelt de directeur van The Hunger Project Benin, Pascal Djohossou, waarom het werkt dat juist vrouwen het bankennetwerk runnen: De banken zijn de motor achter inkomstengenererende activiteiten in de epicentra. Ze stimuleren ook vrouwelijk leiderschap. De bank geeft toegang tot de andere onderdelen van het epicentrum: de voedselbank, de Benin aantal inwoners: 8,9 miljoen, waarvan 59 procent op het platteland woont. BBP/capita: 894,- per jaar Millenniumdoelen gerelateerd 47,3% van de bevolking leeft van minder dan 1,- per dag; 19% is ondervoed; 89 per levend geborenen overlijden in het eerste levensjaar; vrouwen dat sterft in het kraambed is 840 per ; Van de jarigen is 1,2% besmet met HIV/Aids; 35% van de bevolking heeft geen toegang tot schoon drinkwater.

11 Benin Vrouwen nemen de leiding over banken Malawi Aidsvoorlichting en het succes van het vrouwencondoom kliniek en de gemeenschappelijke boerderij, waardoor op een integrale wijze aan de millenniumdoelen bijgedragen kan worden. Waarom zou je langer wachten om vrouwen een managementpositie aan te bieden en toegang tot financiële middelen, In Malawi is naast de bestaande zeven, een nieuw epicentrum gestart in Meer dan een vijfde van de beroepsbevolking is geïnfecteerd met hiv/aids. The Hunger Project Malawi zet zich in voor goede voorlichting, maar ook voor een betere Malawi terwijl we weten dat vrouwen de belangrijkste bijdrage leveren aan het produceren en bewerken van voedsel? Het onafhankelijke bestuur van vrouwen in deze banken is de eerste stap naar zelfstandigheid van de epicentra. In het merendeel van de epicentra is het percentage mensen dat de lening op tijd terugbetaalt in economische positie van de mensen die leven met deze ziekte. In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe. Dat het mogelijk is om een beter bestaan op te bouwen, ondanks een hiv-infectie, aantal inwoners: 14,2 miljoen, waarvan 83% op het platteland woont. tot 100 procent. Alleen voor twee epicentra is het percentage te laag en neemt The Hunger Project Benin actie om de betrokkenheid en betrouwbaarheid te vergroten. bewijst Eliza Godiya. Ze is 35 jaar oud, heeft twee kinderen en woont in het dorp Chapepa bij het epicentrum Nchalo. In 2009 kreeg ze haar eerste microkrediet en investeerde dit in diverse handeltjes, waaronder het kopen en verkopen van BBP/capita: 519,- per jaar Romain Awoictha is sinds negen jaar betrokken bij The Hunger Project. Hij volgde tomaten. Voorheen woonde ze in een rieten hut, maar inmiddels is ze bezig met diverse workshops en greep zijn kans twee jaar geleden als kippenboer. Hij is de bouw van haar tweede stenen huis, met een stalen dak. Ze legt nu geld uit haar Waarom zou je langer wachten om vrouwen een managementpositie aan te bieden trots dat zijn boerderij als voorbeeld dient in de training van nieuwe kippenboeren. Hij volgde een training waarbij hij leerde om lokale kuikens te fokken. Dankzij een lening kon zijn boerderij uitgroeien tot 600 pluimveedieren, zoals kippen, kalkoenen en parelhoenders. Zijn vier kinderen zijn gezond en hebben voldoende voedzaam eten. Nu hij de lening heeft terugbetaald, heeft hij voldoende geld om zijn kinderen naar school te sturen. Het geld dat overblijft wil hij investeren in de boerderij, zodat hij kan uitbreiden naar pluimveedieren. The Hunger Project Benin werkt aan een breed netwerk van pluimveeboeren, en werkt ernaartoe dat met subsidie meer mensen de start naar een eigen bedrijf kunnen maken. In 2010 zijn enkele innovatieve landbouwontwikkelingen voor The Hunger Project Benin toegepast. Voor het drogen van verbouwde gewassen wordt gebruikgemaakt van zonne-energie. Door de oogst op zwart plastic te leggen en af te dekken met wit plastic kan ze in twee uur gedroogd worden. Deze techniek is inmiddels door alle epicentra overgenomen. De boeren van de epicentra zijn ook begonnen met het vermarkten van moringapoeder. Sinds enige jaren verbouwen de boeren de moringaplant, bekend om zijn goede werking als voedingssupplement voor ondernemingen opzij voor elektriciteit en stromend water. Dankzij financiering van het microkredietprogramma door Novib konden hiv/aidsgeïnfecteerde mensen een krediet afsluiten. Daardoor hebben zij ook een kans om zich economisch te ontwikkelen, net zoals Eliza Godiya, en worden ze niet langer buitengesloten. Sinds 2010 is de therapie met aidsremmers in meer epicentra beschikbaar. 602 mensen, waaronder 189 mannen, 318 vrouwen en 95 kinderen, maakten hiervan gebruik. In Malawi wordt het vrouwencondoom stevig gepromoot en ook gebruikt. Dankzij een training van Populatie Fonds van de Verenigde Naties (UNFPA) volgde de landendirecteur van The Hunger Project Malawi een strategische lobbytraining in Swaziland. Tijdens deze training stond het gebruik van het vrouwencondoom centraal en als resultaat van de training is de landendirecteur nu een van de vijf erkende Female Condom Advocacy Champions in Malawi. The Hunger Project Malawi verzorgde 252 hiv/aidsworkshops, die ingingen op (on)gelijkheid tussen mannen en vrouwen vrouwen en mannen namen hieraan deel. Millenniumdoelen gerelateerd kinderen. Door de opschaling van de productie kunnen ze het poeder nu buiten 73,9% van de bevolking leeft van de epicentra verkopen. Verwacht wordt dat hiermee op termijn zoveel inkomsten Het klinkt als een droom: een weduwe die zelfstandig US$ verdiend heeft minder dan 1,- per dag; verworven worden, dat de gemeenschap zelfstandig kan voorzien in haar met het fokken van varkens. Toch is het werkelijkheid voor de 65-jarige Florence 29% is ondervoed; behoeften. Chitsonga. In 2005 kocht ze met een microkrediet drie varkens. Inmiddels heeft 80 per levend geborenen ze al 120 varkens verkocht. Met de opbrengst heeft ze haar huis opgeknapt, overlijden in het eerste levensjaar; In 2010 volgden vrouwen en mannen een van de 59 workshops haar kinderen een goede opleiding gegeven en kan ze investeren in de nodige vrouwen dat sterft in het over voedselzekerheid. Een van die workshops ging over het opzetten van een landbouwproducten om haar grond te onderhouden. Haar toekomstplan is om kraambed is 1100 per ; slakkenboerderij. 45 mannen en vrouwen namen hieraan deel. Slakken zijn erg een afzetmarkt buiten de epicentra te vinden voor haar varkens. Van de jarigen is 11,9% voedzaam en de eerste boerderij met 50 slakken is inmiddels opgezet. besmet met HIV/Aids; Naast Florence volgden vrouwen en mannen een van de 49 micro- 35% van de bevolking heeft geen financiering workshops. The Hunger Project Malawi verzorgde voor 478 vrouwen en toegang tot schoon drinkwater. 315 mannen 8 workshops over het opzetten van inkomstengenererende projecten.

12 Malawi Aidsvoorlichting en het succes van het vrouwencondoom Ghana Eigen initiatief leidt tot succesvolle ondernemingen In twee epicentra is vertraging opgelopen bij de opening van kraamklinieken, omdat de overheid de benodigde materialen niet had geleverd. In het vierde kwartaal van 2010 startte Champiti epicentrum met een ambulante afdeling en een kraamkliniek. In Ghana zijn in 2010 drie nieuwe epicentra gestart. Sinds de opschaling van het programma in 2006 zijn nu 52 epicentra opgezet. In 2010 zijn nog eens 690 VCA workshops gegeven, waaraan vrouwen en mannen deelnamen. Wat Ghana Dit verbetert de toegang tot gezondheidszorg van de bewoners aanzienlijk, omdat ze niet meer 12 kilometer hoeven te reizen. In totaal ontvingen 247 kinderen tot vijf jaar gezondheidszorg en bezochten gebeurde er na de workshops met de inwoners rondom deze epicentra in 2010? The Hunger Project Ghana organiseerde een Nationaal Ruraal Forum net voor Internationale Vrouwendag. Onder het thema Equal rights, equal opportunities: aantal inwoners: 23,8 miljoen, waarvan 52% op het platteland woont. mensen de polikliniek. 67 vrouwen ontvingen zorg voor geboorteplanning en -beperking vanaf de opening van de kliniek. Progress for all vroegen ze aandacht voor meer participatie van vrouwen in de politiek. Niet alleen door plekken te reserveren voor vrouwen in de districtsraden, maar ook door vrouwen te trainen en geld daarvoor vrij te maken. Dit evenement BBP/capita: 910,- per jaar In totaal ontvingen 247 kinderen tot vijf jaar gezondheidszorg en bezochten mensen de polikliniek Een groot aantal mensen deed een beroep op de apotheek van Ligowe Epicenter: mannen en vrouwen kwamen het meest voor medicijnen tegen malaria. Omdat de vraag in toenemende mate groter wordt dan het aanbod, wordt gekeken naar de mogelijkheden van uitbreiding van de kliniek en de apotheek. Mevrouw en meneer Somanje leenden in kilo mest en 5 kilo zaden van The Hunger Project Malawi. Hierdoor konden ze in zakken maïsgraan oogsten, waar hetzelfde land voorheen maximaal acht zakken opleverde. Ze verkochten tien zakken en de opbrengst investeerden ze in hun huis. In 2009 leenden ze nogmaals voor landbouwproducten en dit leverde 30 zakken graan op, waarvan ze er 18 konden verkopen voor een goede prijs. In 2010 hadden ze voldoende geld voor de bouwmaterialen en om een bouwvakker in te huren. Ze wonen nu samen met hun vijf kinderen in een veilig huis, dat bestand is tegen alle weersomstandigheden. The Hunger Project Malawi zet zich in voor voedselzekerheid en deze is verbeterd in de epicentra. Ze deelden 201 kilo mest uit, 69 kilo zaden en 700 kilo pesticiden. Dit leverde een groei aan productie op. Vooral maïsgraan is volop geproduceerd. Zo veel dat alle voedselbanken gevuld zijn en het overschot verkocht is aan de bewoners van de dorpen die bij het epicentrum horen. Dankzij een nieuw genereerde veel media-aandacht met als hoogtepunt een tv-optreden van de landendirecteur. Tot voor kort werden alleen vrouwen opgeleid als animator in het programma voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen. Dit was een bewuste strategie en hiermee is een veilige situatie gecreëerd, waarin vrouwen leren opkomen voor hun rechten, en elkaar ondersteunen. Vrouwen voelden zich vaak geïntimideerd door de aanwezigheid van mannen. Nu, enkele jaren later, staan de vrouwen zo goed in hun kracht, dat ze zelfs een groot publiek durven aan te spreken via speciale radioprogramma s. Er is grote interesse voor deelname aan lokale verkiezingen en samen met Women in Law and Development in Africa (WILDAF) en andere maatschappelijke organisaties organiseert The Hunger Project Ghana leiderschapstrainingen voor vrouwen. Nu is de tijd rijp om mannen te trainen, omdat zij noodzakelijk zijn bij een duurzame lobby voor de rechten van vrouwen. In 2010 participeerden vrouwen en mannen in workshops binnen het gendergelijkheids-programma. De vrouwen die deelnamen aan een workshop van de Global Women and Water Initiative hebben hun voorstel voor een regenwaterinstallatie succesvol uitgevoerd Millenniumdoelen gerelateerd irrigatiesysteem kunnen ze nu tweemaal per jaar oogsten, ze zijn minder afhankelijk en geïmplementeerd in hun epicentrum. Het kinderdagverblijf en de basisschool 30% van de bevolking leeft van van regenval. zijn nu voorzien van schoon water door middel van een regenwaterinstallatie. De minder dan 1,- per dag; installatie is succesvol overgedragen aan de scholen. 8% is ondervoed; 50 per levend geborenen overlijden in het eerste levensjaar; vrouwen dat sterft in het kraambed is 560 per ; Van de jarigen is 1,9% besmet met HIV/Aids;

13 Ghana Ghana Eigen initiatief leidt tot succesvolle ondernemingen Eigen initiatief leidt tot succesvolle ondernemingen Anyansu epicentrum kreeg de lokale overheid zo ver dat ze nu aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk Bismark Ampomah, een 55 jaar oude man uit Anyansu, is opgestaan als een echte leider in het Anansu epicentrum. Hij was altijd een stil en gereserveerd persoon, totdat hij de VCA workshop volgde, die zijn houding en blik op het leven totaal veranderde. Nu hij inziet dat hij een belangrijke rol kan spelen voor zijn gemeenschap, neemt hij deze serieus op. Hij mobiliseerde mensen bij de bouw van het epicentrum en stak de handen zelf uit de mouwen bij het zware constructiewerk. Zelf zegt hij: Ik kon na die VCA workshop echt niet meer blijven zitten afwachten tot er vanzelf iets zou veranderen. Nu het gebouw af is en hij zich hiervan eigenaar voelt, voelt hij zich ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Vrijwillig wierp Bismark zich op als beveiliger en als klusjesman om het epicentrum in goede staat te houden. Dit alles heeft een grote uitwerking op zijn leven. Niet alleen voelt hij zich betrokken, maar door de faciliteiten die het epicentrum hem biedt is ook zijn landbouwproductie gestegen. Hij is een grote inspiratiebron voor zijn gemeenschap. Vooral jongeren zien hem als een voorbeeld: zodra je ergens in gelooft, kun je dat ook waarmaken. Niet alleen Bismark, maar meer mensen in de epicentra ontdekken hun leiderschapskwaliteiten. Ze worden proactiever en assertiever en dat leidde in 2010 tot meer druk op de lokale overheden om in de basisbehoeften te voorzien. Een resultaat daarvan is een partnerschap tussen Nkawanda epicentrum en de lokale overheid van Kwahu West, dat leidde tot het aanboren van watervoorzieningen in het epicentrum. Anyansu epicentrum kreeg de lokale overheid zo ver dat ze nu aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk. Naast landbouwtechnieken is ook geïnvesteerd in nieuwe inkomstengenererende projecten. Zo werden 41 vrouwen en 58 mannen getraind in nieuwe maaitechnieken van gras, in het kweken van slakken, bewerken van leer en het produceren van zeep. Een leerpunt hierbij is dat mensen hun vaardigheden nog niet altijd in de praktijk kunnen brengen vanwege het gebrek aan een startkapitaal. waar de gezondheidszorg door de overheid te wensen overlaat. Ongeveer de helft van de klachten wordt veroorzaakt door malaria. Leden van de gezondheidscommissies deelden als vrijwilligers malarianetten uit, die The Hunger Project samen met USAID verzorgde voor de epicentra. Ook voor kinderen is de gezondheidssituatie verbeterd. Dankzij de kliniek hoeven de kinderen niet meer onder een boom gewogen te worden, wat in het regenseizoen niet erg comfortabel is meisjes en jongens zijn ingeënt tegen kinderziektes vrouwen hebben gebruikgemaakt van de begeleiding voor, tijdens en na de bevalling, en er zijn geen gevallen van baby- of kindersterfte geweest in de epicentra sinds de kliniek in werking is. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven hebben de mogelijkheid om een training over voeding te volgen. Dankzij de kliniek hoeven de kinderen niet meer onder een boom gewogen te worden De 44-jarige mevrouw Salomey Tetteh maakte na haar kennismaking met The Hunger Project in 2009 een carrièreswitch. Van kleding- en gemberverkoopster werd ze producent van zeep. Na de training verenigden de vrouwen zich en Salomey wierp zich op als penningmeester. Ze leidde de groep bij het maken van zeep en de marketing ervan, en stimuleerde de andere vrouwen om hun producten aan te bieden op een beurs. Haar ambities zijn groot: ze zette een eigen onderneming op en wil dat haar zeep de meest gewilde zeep van de lokale markt wordt. Dit schept banen voor verkopers en werknemers. Haar microkrediet heeft ze inmiddels terugbetaald en op de bank heeft ze nu 265 gespaard. Dit geld komt haar vier kinderen ten goede. De gezondheidscentra van de epicentra werken effectief, vooral in de gebieden

14 Resultaten: vrouwelijk leiderschap in Azië In Azië werkt The Hunger Project in Bangladesh en India met een lokale staf aan vrouwelijk leiderschap. Vrouwen zijn in Azië de sleutel tot ontwikkeling naar het einde van structurele armoede en chronische honger.

15 Resultaten: India: vrouwelijk leiderschap in Azië Sterke vrouwelijke leiders maken de dienst uit in hun dorp Vrouwen zijn in Azië de sleutel tot ontwikkeling naar het einde van structurele armoede en chronische honger Het aantal kinderen dat in Zuid-Azië sterft aan ondervoeding is het hoogst van de hele wereld en is twee keer zo hoog als in Sub-Sahara-Afrika. Volgens voedingsdeskundigen heeft dit te maken met de ernstige onderdrukking van vrouwen en meisjes, die een fatale vicieuze cirkel van ondervoeding veroorzaakt: een meisje in India of Bangladesh wordt ondervoed en met ondergewicht geboren, krijgt minder voedsel dan haar broers en wat ze krijgt is minder voedzaam. Vaak wordt ze daarnaast uitgesloten van medische zorg en onderwijs. Als kind moet ze fysiek bijdragen aan de inkomsten van het gezin, vaak zwaar werk. Op jonge leeftijd wordt ze uitgehuwelijkt en als tiener wordt ze zwanger. Ze is slecht gevoed en onder gewicht wanneer zij haar kinderen krijgt, die op hun beurt ook weer ondervoed en onder gewicht zijn. Vooral haar dochters krijgen minder kansen dan haar zonen en zo blijft het patroon in stand. The Hunger Project heeft de afgelopen twee decennia de kans aangegrepen om de leefomstandigheden van vrouwen te veranderen en de cirkel van ondervoeding te doorbreken. Door wijzigingen in de wetten in India en Bangladesh hebben vrouwen recht op een deel van de zetels in de lokale politiek. The Hunger Project heeft haar programma s hierop afgestemd en leidt vrouwen op tot effectieve leiders van hun gemeenschap. Hierdoor zijn ze beter in staat hun rechten op te eisen en een toekomst op te bouwen zonder honger, armoede en ongerechtigheid. Niet alleen onderdrukking van vrouwen, maar ook overbevolking en corruptie dragen bij aan het in stand houden van de chronische honger en armoede. Door langdurige partnerschappen aan te gaan met diverse maatschappelijke organisaties en lokale overheden wil The Hunger Project bijdragen aan de rechten van vrouwen in zowel India als Bangladesh. Bewustwordingscampagnes en de inzet van media spelen hierbij een belangrijke rol. Door mensen de juiste informatie te geven, kunnen ze opkomen voor hun rechten en de overheid op haar taak wijzen. Ondanks de sterke economische groei, de rijkdom in steden en de groeiende middenklasse hebben bewoners van het platteland grote problemen om te overleven. 47 procent van de kinderen is ondervoed, waarmee India op de derde plaats staat wereldwijd wat betreft ondervoeding. Goede gezondheidszorg, onderwijs en voeding zijn niet voor iedereen aanwezig of toegankelijk en de groeiende populatie en vervuiling maken het leven niet makkelijker. Maar vrouwen kunnen een grote rol spelen in het verbeteren van de leefomstandigheden. The Hunger Project werkt in India in tien staten en heeft een effectieve methode gevonden waarbij de drie pijlers (het mobiliseren van mensen om zelf actie te ondernemen, vrouwelijk leiderschap en een goede betrokkenheid bij de lokale overheid) geïntegreerd zijn: De Panchayati Raj Campagne. Volgens het 73e amendement van de Indiase Grondwet is een derde van de zetels in de dorpsraad, de Panchayat, gereserveerd voor vrouwen. The Hunger Project begeleidt vrouwen in de dorpsraad in vijf jaar tijd naar effectief leiderschap, zodat ze echt wat kunnen betekenen voor hun gemeenschap. Mevrouw Renuka komt uit een boerenfamilie en werd met steun van diverse maatschappelijke organisaties in 2005 verkozen in de dorpsraad. In 2010 is ze herkozen en benoemd tot president van de federatie van verkozen vrouwen in de deelstaat Karnataka. Deze raad is in het leven geroepen om vrouwelijke leiders te steunen. Zo voeren ze diverse campagnes, onder andere voor het ophogen van de zetels voor vrouwen in de landelijke politiek van 33 naar 50 procent. Voor haar eigen dorp betekent haar plaats in de dorpsraad een verschil van dag en nacht. Ze zorgde voor schoon drinkwater en een eerlijke prijs van gebruiksgoederen. Nu houdt ze zich bezig met gezondheidszorg en onderwijs. In haar dorp verlaten veel meisjes vroegtijdig de school. Renuka probeert hun ouders te overtuigen van het belang van onderwijs, wat resulteerde in de terugkeer van twintig meisjes naar school. Ook stimuleerde ze volwassenen om zelf het scholingsprogramma voor analfabeten op te pakken. 47 procent van de kinderen is ondervoed, waarmee India op de derde plaats staat wereldwijd wat betreft ondervoeding Ze heeft een goede relatie opgebouwd met de minister van plattelandsontwikkeling en met de media. In 2010 hield ze zeventien persconferenties en speelde een grote rol bij het mobiliseren van andere vrouwen om zich verkiesbaar te stellen. Voor al haar werk ontving ze de nationale onderscheiding voor progressieve landbouwvrouw. De eerste stap naar effectief leiderschap van het vijfjarige programma van The Hunger Project India start met het volgen van de Vrouwen Leiderschap workshop. In 2010 volgden verkozen vrouwelijke leiders, 292 andere vrouwen en 11 mannen een van de 130 workshops. 292 mensen werden getraind als trainer. In de workshops komt onder andere het formuleren van behoeften van de gemeenschap aan bod.

16 India: Sterke vrouwelijke leiders maken de dienst uit in hun dorp In het tweede jaar werken de vrouwelijke leiders deze behoeften uit tot concrete, uitvoerbare plannen. The Hunger Project India stimuleert vrouwen bij het vormen van federaties, omdat ze samen meer kunnen bereiken vrouwelijke leiders, 476 andere vrouwen en 67 mannen volgden een van de 102 workshops. Onderwerpen waaraan de federaties in 2010 aandacht schonken zijn transparantie van bestuurlijke processen, de afschaffing van de twee-kind-politiek en het ophogen van de zetels voor vrouwen in de landelijke overheid tot 50 procent. Resultaten in Latijns-Amerika: The Hunger Project India stimuleert vrouwen bij het vormen van federaties In het derde jaar komt het omgaan met en overwinnen van bureaucratische obstakels aan bod. In 2010 vonden 119 workshops plaats over campagne voeren voor bepaalde thema s. Door samenwerking leren vrouwen allianties te vormen en zo druk uit te oefenen op de overheid. Rampenbestrijding en omgaan met de gevolgen van klimaatverandering stonden in 2010 centraal. In totaal zijn door middel van de workshops mensen bereikt. In jaar vier ligt de focus op het succesvol implementeren van de plannen voor ontwikkeling van het dorp en de benodigde politieke verandering. Hierbij leren vrouwen om succesvol de media te benaderen en in te zetten. In 2010 vonden negen workshops plaats voor medialobby, die 121 gekozen vrouwen, 39 overige vrouwen en 150 mannen bezochten. Om het werk van de vrouwen extra lading te geven reikt The Hunger Project India ieder jaar de Sarojini Naidu Prijs uit aan een journalist voor de beste berichtgeving over vrouwelijk leiderschap in de dorpsraden. In 2010 werden voor deze prijs maar liefst artikelen ingezonden in Engels, Hindi en andere regionale talen. In het vijfde en laatste jaar richt The Hunger Project India zich vooral op het voeren van campagne om andere vrouwen te mobiliseren om zich verkiesbaar te stellen. De huidige leiders kunnen herkozen worden en zij spelen een grote rol bij het mobiliseren van nieuwe vrouwen. Het succesvolle, intensieve verkiezingsprogramma Strengthening Women s Empowerment in Electoral Processes (SWEEP) bestaat uit bijeenkomsten, filmvertoningen, straatvoorstellingen, een huis-aan-huiscampagne, trainingen en het uitdelen van pamfletten. Hiermee zijn in 2010 in samenwerking met zeven lokale maatschappelijke organisaties mensen bereikt. Uniek is dat de SWEEP-campagne gelijke rechten voor vrouwen en mannen integreert in de verkiezingsboodschap. Diverse ontwikkelingsorganisaties hebben The Hunger Project India benaderd om haar kennis te delen met hen inzake SWEEP. Capaciteitsopbouw van de inheemse bevolking Het gezamenlijke doel van The Hunger Project en haar lokale partners in Latijns-Amerika is het verbeteren van de leefsituatie en emancipatie van met name vrouwen van de inheemse bevolkingsgroepen, omdat onder hen vooral chronische armoede en honger te vinden is. Resultaten van de programma s van The Hunger Project tonen aan dat het steunen en krachtiger maken van vrouwen de hele samenleving helpt. Families worden gezonder, meer kinderen gaan naar school, landbouwproductiviteit gaat omhoog en inkomens stijgen. Kort samengevat: gemeenschappen worden veerkrachtiger. In 2010 werkte The Hunger Project in Latijns-Amerika in Mexico en Peru. Het programma in Bolivia in samenwerking met Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO) liep in 2009 af. Omdat er vanuit The Hunger Project Nederland in 2010 geen rechtstreekse financieringsrelatie bestond met deze programmalanden, gaan we in dit jaarverslag niet verder in op de aanpak en resultaten uit deze regio. Meer informatie is desgewenst te vinden op Meer kinderen gaan naar school, landbouwproductiviteit gaat omhoog en inkomens stijgen Samen met het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) organiseerde The Hunger Project India een programma van negen maanden voor 208 gekozen vrouwen over seksediscriminatie. Het is voor het eerst dat The Hunger Project direct met deze vrouwen over onderwerpen als seksespecifieke abortus, kindhuwelijk, huiselijk geweld, reproductieve rechten en gezondheid spreekt. Hoewel dit gevoelige onderwerpen zijn, namen de vrouwen er enthousiast deel aan en verspreidden ze de kennis in hun gemeenschap. Ze worden gezien als de motor van verandering. Hun boodschap bereikte mensen in vier districten.

17 3 z De stichting The Hunger Project Nederland is opgericht op 1 december 1980 The Hunger Project Nederland Begin 2010 is de groeiende professionaliteit van The Hunger Project Nederland erkend door het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving The Hunger Project Nederland is onderdeel van een internationaal netwerk en als zodanig verbonden met de moederorganisatie The Hunger Project Global, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in New York, Verenigde Staten. The Hunger Project Nederland is, zoals alle zusterorganisaties in de partnerlanden, een autonome organisatie met eigen statuten en een onafhankelijk bestuur. In Nederland worden fondsen geworven voor de uitvoering van programma s in twaalf The Hunger Project programmalanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Daarnaast geeft The Hunger Project Nederland voorlichting om Nederlanders bewust te maken dat een wereld zonder honger haalbaar is, als we bereid zijn kansen gelijk te verdelen. Begin 2010 is de groeiende professionaliteit van The Hunger Project Nederland erkend door het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving (CBF), dat zonder voorbehoud het CBF-keurmerk heeft verstrekt. Focus 2010 The Hunger Project Nederland was van plan om in 2010 te groeien in inkomsten uit eigen fondsenwerving, zodat er meer programma s kunnen worden gerealiseerd. Het was daarbij de bedoeling om de relatie met de bestaande investeerders te verdiepen, en via hen nieuwe investeerders aan te trekken. Om de fondsenwerving te ondersteunen is ingezet op het vergroten van de zichtbaarheid onder bepaalde doelgroepen, zoals de pers. Om transparantie en betrouwbaarheid verder te vergroten, is er staftijd geïnvesteerd in het verbeteren van de samenwerking met The Hunger Project Global op het gebied van rapportages en programmamanagement. 3.1 Algemene doelstellingen 2010 Optimale match van kracht en taken op kantoor, in bestuur en onder vrijwilligers; Inkomsten fondsenwerving vergroten naar ; Opzetten nieuwe strategische allianties en partnerschappen; Eigen identiteit en zichtbaarheid van The Hunger Project versterken; Bijdragen aan het verbeteren van Monitoring en Evaluatie van programma s; Jongerennetwerk opstarten; Deze doelstellingen sluiten aan bij het strategisch meerjarenplan Resultaten Optimale match van kracht en taken op kantoor, in bestuur en onder vrijwilligers 2010 was een jaar van veel interne veranderingen. Daarover is meer te lezen in het volgende hoofdstuk (interne organisatie). Door alle wijzigingen in het team, waardoor er veel taken tijdelijk onderling moesten worden opgevangen, was er in 2010 zeker nog geen sprake van een optimale match van kracht en taken. In 2011 zullen we hier met nieuwe energie aan verder werken. Daarnaast zijn we in 2010 begonnen met de voorbereidingen voor het opstellen van een nieuw strategisch meerjarenplan ( ), dat naar verwachting ook de nodige implicaties zal hebben voor een optimale inzet van alle beschikbare krachten binnen The Hunger Project Nederland Inkomsten fondsenwerving vergroten naar Hoewel veel van de investeerders het in economisch opzicht zelf ook in 2010 niet altijd gemakkelijk gehad hebben, kan The Hunger Project redelijk tevreden terugkijken op het bedrag dat in 2010 in Nederland is geworven. Dankzij grote inzet van het team, het bestuur, vrijwilligers, trouwe vaste en 110 nieuwe investeerders is er 2010 was een jaar van veel interne veranderingen

18 in totaal in binnengekomen ten opzichte van in Hiermee zijn de inkomsten stabiel gebleven, waar we gegeven de sterk wisselende 3.6 Bijdragen aan het verbeteren van Monitoring en Evaluatie van programma s samenstelling en inzetbaarheid van het team in 2010 zeker tevreden mee kunnen zijn. The Hunger Project Global heeft in 2010, met een stevige inhoudelijke bijdrage vanuit Nederland, opnieuw een aantal stappen vooruitgezet op het gebied van Monitoring Toch is het aanmerkelijk minder dan de jaardoelstelling van 1,8 miljoen, en minder en Evaluatie. Zo is er gewerkt aan een nieuwe Theory of Change, die in 2011 dan het bedrag dat we aan toezeggingen hadden geworven, dat in 2010 gereed zal zijn. De standaardmonitoring-protocollen voor alle programma s in Afrika ,50 bedroeg. Dit gat tussen geworven en gerealiseerde inkomsten worden inmiddels intensief gebruikt. De protocollen voor Azië en Latijns-Amerika is vooral veroorzaakt door het later dan voorzien binnenkomen van een aantal zijn aangescherpt. Bovendien worden gegevens, zoals kwartaalrapportages van toegezegde investeringen. Deze bijdragen zullen dus wel degelijk worden de landen, vaker en sneller beschikbaar gesteld op het intranet. Er is nog steeds gerealiseerd, maar tellen mee in boekjaar ruimte voor verbetering: hoewel The Hunger Project inmiddels de output van haar werk redelijk goed in kaart heeft, en steeds meer werkt met base-line onderzoeken Een uitgebreidere analyse van de fondsenwerving in 2010 vindt u in hoofdstuk 7. voordat ze een nieuwe interventie begint, is nog geen methode voor handen om In 2010 kwam The Hunger Project 53 keer voor in dagbladen, lokale nieuwsbladen en magazines 3.4 Opzetten nieuwe strategische allianties en partnerschappen In 2010 is te weinig voortgang geboekt op dit gebied. Er zijn wel voorbereidende en verkennende gesprekken gevoerd met een aantal mogelijke partners (onder andere op het gebied van lobby en inhoudelijke samenwerking op landenniveau), maar die zijn door tijdgebrek nog niet concreet verder uitgewerkt. Tijdgebrek niet alleen bij The Hunger Project, maar ook van de kant van mogelijke partners, die vaak zeer intensief tijd moesten besteden aan het MFS-II subsidietraject van de Nederlandse overheid. In 2011 werken we hieraan verder. 3.5 Eigen identiteit en zichtbaarheid van The Hunger Project versterken De zichtbaarheid is in 2010 opnieuw significant vergroot. Naast succesvolle, drukbezochte acties en evenementen zoals het festival in IJlst (waar ook twaalf pagina s bijlage over werden meegestuurd met de Leeuwarder Courant), en de NPM Run for The Hunger (zie ook hoofdstuk 9 in dit jaarverslag) is ook het aantal vermeldingen over The Hunger Project in dag- en weekbladen licht gestegen. In 2010 kwam The Hunger Project 53 keer voor in dagbladen, lokale nieuwsbladen en magazines (in keer). Het verschil met voorgaande jaren een goede analyse te kunnen maken van de impact van het werk van The Hunger Project. Er is daarom in 2010 een speciale rapportagewerkgroep ingesteld, waar Nederland actief in deelneemt. Ook in 2011 blijft dit een belangrijk aandachtspunt. 3.7 Jongerennetwerk opstarten Met het expliciete doel om meer jongere investeerders en vrijwilligers aan te trekken en te inspireren, is The Hunger Project in 2010 begonnen aan een nieuw initiatief. Mede dankzij de inzet van een stagiair en een aantal vrijwilligers, konden we in het voorjaar het Youth Ending Hunger (YEH) netwerk in Nederland lanceren. Inspiratie voor deze beweging zijn de grootse YEH beweging in Bangladesh en Feelgood uit de Verenigde Staten. Een nieuw online (ning-)platform en een redelijk druk bezocht tweedehands-mode-event op de Erasmus Universiteit in Rotterdam bleken echter nog geen springplank voor een bloeiend netwerk. The Hunger Project leerde hiervan dat het relatief veel tijd en aandacht vraagt om een dergelijk nieuw netwerk echt goed van de grond te krijgen, terwijl het rendement in termen van inkomsten op de korte termijn relatief laag is. The Hunger Project Nederland heeft dan ook in de loop van 2010 voor gekozen om dit initiatief tijdelijk stil te leggen. Ook in 2011 zal het voorlopig geen prioriteit krijgen. Verbeterpunten uit 2010: Er is nog steeds ruimte voor verbetering: hoewel we inmiddels de output van ons werk redelijk goed in kaart hebben zit met name in het grotere bereik, omdat er meer landelijke publicaties tussen In 2010 hebben we kunnen zien wat de nadelige consequenties zijn van het feit dat zaten. In totaal hebben in mensen deze artikelen kunnen lezen. er in de huidige wereldwijde budgetcyclus van The Hunger Project middelen worden De advertentiewaarde bedroeg ,88. Aanleiding hiervoor was een toegewezen aan landenprogramma s op basis van een prognose van wat er aan grootscheepse gesponsorde media-campagne in het najaar van Deze fondsen zal worden geworven, in plaats van op basis van de financieringsbehoefte zorgde ook voor aandacht op ANP (en daarmee in regionale kranten) en vele in de landen zelf. Deze situatie bleek, mede door de terugloop in de middelen die nieuwswebsites. Bovendien werd er naar aanleiding van deze campagne op spitstijd binnen The Hunger Project wereldwijd gemobiliseerd worden, ervoor te zorgen dat meermalen aandacht besteed aan The Hunger Project op diverse radiozenders, en een aantal van de programma s structureel ondergefinancierd wordt. Ook blijken de waren we te zien op het NOS Journaal op Nederland 3. Daarnaast had de directeur gehanteerde budgetten lang niet altijd volledig kostendekkend te zijn, ook niet voor een vaste column in het maandblad Internationale Samenwerking (oplage ). de eigen inzet van The Hunger Project. Al deze punten hebben een negatieve impact Zie voor meer informatie hoofdstuk 8 over Communicatie. op de progamma s. The Hunger Project Nederland zorgt er al zo veel mogelijk voor dat deze situatie niet voorkomt in de door haar rechtstreeks gefinancierde

19 programma s. Dat doet ze door met grotere investeerders zo veel mogelijk meerjarige financiering vast te leggen, zodat continuïteit geborgd kan worden. Door een reserve op te bouwen die gebruikt kan worden bij tegenvallende opbrengsten. En door in 2011 The Hunger Project wereldwijd te ondersteunen om haar bestaande budgetcyclus in de komende jaren om te buigen naar programmabudgetten. The Hunger Project Nederland wil in 2011 bijdragen aan een onderzoeksopzet die impact aantoont Daarnaast bleek bij een veldbezoek aan het programma van The Hunger Project in Ghana dat The Hunger Project Global daar wel erg veel concessies heeft gedaan aan een Amerikaanse investeerder, om maar te kunnen bewijzen dat de The Hunger Project aanpak werkt en relevant is op grotere schaal. Onder andere door te werken met een te beperkt budget en een strak afgemeten tijdsplan, op via een loterij aangewezen locaties zodat er hopelijk over de tijd vergelijkbare, gestandaardiseerde resultaten ontstaan, die vergeleken kunnen worden met randomised controled niet-interventiegroepen. In plaats van, zoals gebruikelijk, in het lokale tempo, geleid door de lokale dynamiek. Het willen bewijzen van de relevantie van de aanpak is een lovenswaardig streven, maar de manier waarop verdient geen herhaling. Het is demotiverend voor de staf, potentieel destructief voor het lokale eigenaarschap, en destabiliserend in de niet-interventiegebieden. Het willen bewijzen van de relevantie van de aanpak is een lovenswaardig streven, maar de manier waarop verdient geen herhaling. The Hunger Project Nederland wil daarom in 2011 bijdragen aan een onderzoeksopzet die wel impact bewijst, maar waarbij de gehanteerde methode van onderzoek geen negatieve impact heeft op de aanpak van The Hunger Project. Plannen voor de toekomst Op basis van de ervaringen en resultaten van 2009 zijn de belangrijkste doelstellingen voor 2011: Optimale match van kracht en taken op kantoor, in bestuur en onder vrijwilligers; Inkomsten fondsenwerving vergroten naar ; Strategische planning inspirerend afgerond en omgezet in operationele plannen; Aanpak Kataklé (programma Benin) planmatig uitwerken en uitvoeren; Opzetten tenminste één nieuwe strategische alliantie of één nieuw partnerschap; Verbeterde samenwerking en informatie-uitwisseling The Hunger Project wereldwijd; The Hunger Project wereldwijd op weg om te werken met programmabudgetten in plaats van allocatiebudgetten

20 4 Interne organisatie en bestuur voor het eerst een man in dienst bij The Hunger Project Raad van advies Bestuur Directeur Personeel in 2010 Personeelssamenstelling in 2010 Directeur 0,8 FTE: Corporate engagement 0,6 FTE: Programmamedewerker 0,6 FTE: Officemanager 1 FTE: Evelijne Bruning Elisabeth Roelvink (jan-mei), Carolien Kernkamp (vanaf september) José Wigny (jan-maart), Dominique Vissenberg (mei-juni) Jouwert van Geene (vanaf augustus) Isabelle Groenstege (ziek vanaf september) Lisette Brackel (a.i. 0,4 FTE september-december ), Noortje Bergmans (a.i. 0,8 FTE vanaf december) diverse vrijwilligers droegen structureel bij aan de doelstellingen in 2010 Institutionele fondsen en M&E Corporate engagement Office Management Administratie en database Administratie 0,2 FTE: Stagiair: Inge Lamboo Frits Chung (jan juni) Zij werden bovendien bijgestaan door een vrijwillige administrateur (Ellie Togni, twee dagen per week), diverse kantoorvrijwilligers (Lisette Brackel, Hylco Tamminga, Jacobien Viets, Elsbeth Volkers, Nesli Veld, Marianne Timmer, een dag in de week), een uit vrijwilligers bestaand Bestuur en een betrokken Raad van Advies (hieronder uitgebreid beschreven). Tot de zomer had The Hunger Project bovendien de beschikking over een HBO-stagiair. 5 6

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE.

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE. MILLENNIUMDOEL 1 MINDER ARMOEDE kaart MINDER ARMOEDE. 1. Wat betekent de extreme armoedegrens? 2. In welk werelddeel liggen de meeste landen waar mensen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag leven?

Nadere informatie

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten.

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. UNICEF in Mozambique: 2010 2014 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. 2 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten In Mozambique overlijden ieder jaar tienduizenden kinderen

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Nigeria 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Marèl Smit & Anne Jekel H3T3 1.Bevolking en welvaart in Nigeria Nigeria

Nadere informatie

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen!

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! De doelstellingen van PROTOS zijn de armsten onder ons te voorzien van rechtvaardig, duurzaam en participatief drinkwater, water voor landbouw, en

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!)

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!) MDG Eerst en tweede graad De leerkracht leest één van de volgende stellingen en de groep bekijkt de acht millenniumdoelstellingen om te achterhalen met welke doelstelling de zin overeenkomt. Ze leggen

Nadere informatie

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN Inleiding Dit jaarverslag geldt als aanvulling op het publieksjaarverslag van The Hunger Project Nederland, dat digitaal beschikbaar is via www.thehungerproject.nl. Het is ook mogelijk om een gedrukt exemplaar

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2013 Deel I DE ORGANISATIE

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2013 Deel I DE ORGANISATIE Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2013 Deel I DE ORGANISATIE 0 Inleiding Dit jaarverslag geldt als aanvulling op het publieksjaarverslag van The Hunger Project Nederland, dat digitaal beschikbaar

Nadere informatie

Halfjaarlijks verslag voor afdeling Neerpelt-Overpelt Water en Sanitatie in Nepal

Halfjaarlijks verslag voor afdeling Neerpelt-Overpelt Water en Sanitatie in Nepal Halfjaarlijks verslag voor afdeling Neerpelt-Overpelt Water en Sanitatie in Nepal januari - Juni 2016 Het project Amper 24% van de gezinnen heeft een toilet in 18 wijken van de dorpen Raikawar en Shankarpur,

Nadere informatie

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN Inleiding Dit jaarverslag geldt als aanvulling op het publieksjaarverslag van The Hunger Project Nederland, dat digitaal beschikbaar is via www.thehungerproject.nl. Het is ook mogelijk om een gedrukt exemplaar

Nadere informatie

MAAK EEN VERSCHIL DEZE KERST

MAAK EEN VERSCHIL DEZE KERST MAAK EEN VERSCHIL DEZE KERST In Afrika missen miljoenen mensen het kapitaal om de bedrijven te starten en ontwikkelen die nodig zijn om de lokale economisch ontwikkeling in gang te zetten. Zonder een

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet

Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet Bestemd voor: Wim Klein Nagelvoort, ZWO Ontmoetingskerk te Rijssen Aansluitend bij het thema: voedselzekerheid, landbouw, duurzaamheid en klimaat.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente Inhoud 1. Inleiding 2. Millenniumgemeente wat is dat? 3. Landelijke VNG-campagne 4. Wat doet de gemeente al? 5. Waarom meedoen? 6. Waarom dit raadsvoorstel? 7. Wat gaat

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2016 Leonie Jansen 2016 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Investeren in werkgelegenheid in Pader, Noord Uganda. Samenvatting projectvoorstel. Kinderen in Pader, Noord Uganda

Investeren in werkgelegenheid in Pader, Noord Uganda. Samenvatting projectvoorstel. Kinderen in Pader, Noord Uganda Uganda Investeren in werkgelegenheid in Pader, Noord Uganda Samenvatting projectvoorstel Kinderen in Pader, Noord Uganda Uitvoerende organisatie: Verantwoordelijk manager: Uitvoeringsperiode: Locatie:

Nadere informatie

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Gezondheidsproject

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt

developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt the well foundation Developing sustainable welfare, daar staat The Well foundation voor. Meer dan 10 jaar

Nadere informatie

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010 N I E U W S B R I E F Sponsor a Granny Support the Community Ethiopië Midterm-rapportage 2010 Older people in St. Michael s home engaging in income generating activities. Inleiding Ethiopië is een van

Nadere informatie

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Contact details: Stichting Connect International Jan van Houtkade 50 2311 PE Leiden T: 071-5141111 W: www.connectinternational.nl

Nadere informatie

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Wensen, behoeften, belemmeringen en kansen van mensen met een lichamelijk handicap in Peru m.b.t. sociale en economische participatie Cisca

Nadere informatie

Lokale Dialogen - 2. Beschrijving van de krutu in Apoera

Lokale Dialogen - 2. Beschrijving van de krutu in Apoera Lokale Dialogen - 2 Beschrijving van de krutu in Apoera Lokale dialogen: Apoera 23-24 November 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. Thema: Introductie klimaatverandering... 4 2. Thema: REDD+... 5 3. Thema: Overzicht

Nadere informatie

Fairtrade Gemeente Weert

Fairtrade Gemeente Weert Fairtrade Gemeente Weert Hans Kreutzer, Trijnie Helfferich, Henrieke Graven 17 april 2013 Fairtrade Gemeente Fairtrade Gemeente is een eretitel die aangeeft dat de gemeente bijzonder veel aandacht heeft

Nadere informatie

Eerste verjaardag Stichting WATER

Eerste verjaardag Stichting WATER 1 November 2008 Tweede nieuwsbrief Eerste verjaardag Stichting WATER Een jaar geleden zaten een tweetal leden van onze vriendengroep bij de notaris en de oprichting van de Stichting WATER werd een feit.

Nadere informatie

Rabobank Foundation. De weg naar zelfredzaamheid

Rabobank Foundation. De weg naar zelfredzaamheid Rabobank Foundation De weg naar zelfredzaamheid Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Historie In 1973 opgericht als fonds van lokale Rabobanken Missie We helpen wereldwijd kansarme mensen

Nadere informatie

The Hunger Project Benin Halfjaaroverzicht januari- juni 2015

The Hunger Project Benin Halfjaaroverzicht januari- juni 2015 The Hunger Project Benin Halfjaaroverzicht januari- juni 2015 The Hunger Project Benin halfjaaroverzicht januari-juni 2015 1 The Hunger Project Benin halfjaar overzicht januari-juni 2015 Introductie In

Nadere informatie

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018 HELMOND MONDIAAL Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers in de periode 2014 tot en met 2018 Helmond Mondiaal 1 Inleiding Recente besluitvorming in de raad van Helmond leidt tot een andere

Nadere informatie

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID.

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. SCHOON WATER: BRON VAN VOORSPOED... WATER > GEZONDHEID > EDUCATIE > ECONOMISCHE ONTWIKKELING > WELVAART Zonder

Nadere informatie

Rampenmanagement Zuid-Soedan

Rampenmanagement Zuid-Soedan Rampenmanagement Zuid-Soedan In Zuid-Soedan zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Er is groot gebrek aan schoon water, voedsel en medicijnen. De dreiging van hongersnood groeit, miljoenen mensen zullen

Nadere informatie

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland Beleidsplan Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Nederland 1.2. Cijfers 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland 2.1. Oprichting 2.2. Maatschappelijke relevantie 3.1. Kinderen die

Nadere informatie

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit DAAR PLUKKEN DE BOEREN DE VRUCHTEN VAN HET SUCCES VAN GRUPO HUALTACO Groenten en fruit zijn niet alleen gezond voor ons lichaam, maar ook voor de wereldeconomie. De groente- en fruitsector is een van de

Nadere informatie

- Voorstellen. - Op verzoek van Chris de Groot (RC-Leerdam), samen in Waterplatform R-NL

- Voorstellen. - Op verzoek van Chris de Groot (RC-Leerdam), samen in Waterplatform R-NL - Voorstellen. - Op verzoek van Chris de Groot (RC-Leerdam), samen in Waterplatform R-NL 1 Focusgebieden van Rotary: - Vrede en conflictbeheersing - Preventie en behandeling van ziekten - Gezondheid van

Nadere informatie

The Hunger Project Benin Jaaroverzicht 2014

The Hunger Project Benin Jaaroverzicht 2014 The Hunger Project Benin Jaaroverzicht 2014 The Hunger Project Benin jaaroverzicht 2014 1 The Hunger Project Benin jaaroverzicht 2014 Introductie Onder leiding van directeur Pascal Djohossou werkt The

Nadere informatie

Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5

Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5 Toelichting...5 Organisatiestructuur...6 Bestuur...6 Dagelijks

Nadere informatie

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Auteur: Barbara Griot Bonaire Maart 2017 Inleiding: Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien heeft in het gesprek op 8 maart 2017 duidelijk aangegeven

Nadere informatie

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Informatie voor basisschoolleerlingen uit groep 5 t/m 8 Wat kun je hier vinden? 1. Jouw spreekbeurt over de Millenniumdoelen 2. Waarom zijn er Millenniumdoelen 3.

Nadere informatie

Het Kinderrechten lespakket

Het Kinderrechten lespakket Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl/scholen vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Wij een huis, zij een huis

Wij een huis, zij een huis Wij een huis, zij een huis Een huis in Bangladesh Stel je eens voor......dat je in Bangladesh woont in een huis zoals op deze foto; met een fundering en muren van leem en een rieten dak, dat nauwelijks

Nadere informatie

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Een voorstel voor Provinciale Staten van Gelderland en de Raden van de Gelderse gemeenten 7 juli 2015 Ramon Barends http://www.psp92.nl/gelderland/ Deze

Nadere informatie

Voor meer informatie over Faitrade Hoorn volgt hieronder een korte beschrijving over wat Faitrade-gemeente-Hoorn is en wil bereiken.

Voor meer informatie over Faitrade Hoorn volgt hieronder een korte beschrijving over wat Faitrade-gemeente-Hoorn is en wil bereiken. Koersopdoen en Fairtrade Tijdens de oprichting van mijn eigen onderneming Koersopdoen werd ik (vanwege mijn afstudeerrichting) door werkgroep lid R. Rote gevraagd plaats te nemen in de werkgroep Fairtrade

Nadere informatie

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGEN Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGE 1 In de hierna volgende tabellen zijn input en output gegevens opgenomen m.b.t. uitgaven over 2004. De tabellen zijn samengesteld uit gegevens verkregen

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2 oktober 2003 WERKDOCUMENT over aan armoede gerelateerde ziekten en reproductieve gezondheid in ACSlanden, in het

Nadere informatie

F Lees bron 1 en beantwoord daarna opdracht 1.

F Lees bron 1 en beantwoord daarna opdracht 1. Opdracht Expert Overheidsbeleid Het crisisteam is samengesteld. Jij bent als expert overheidsbeleid ingevlogen om vast te stellen wat de overheid doet om ruimtelijk ongelijkheid te verminderen. De deskundigheid

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2015 Leonie Jansen 2015 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Dank u voor het waarmaken van mijn droom.

Dank u voor het waarmaken van mijn droom. Nieuwsbrief van Stichting Wondem november 2014 Wondem Zerfu had één grote droom: arme kinderen in Ethiopië helpen. Want telkens als hij het land van zijn ouders bezocht, vroeg hij zich af waarom hij het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis

Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis Het bestuur is trots dit eerste jaarverslag te presenteren. Hierbij nemen we de gelegenheid om onze vrijwilligers en schenkers hartelijk te bedanken! Vele

Nadere informatie

Wij een huis, zij een huis

Wij een huis, zij een huis Wij een huis, zij een huis Een huis in Bangladesh Stel je eens voor......dat je in Bangladesh woont in een huis zoals op deze foto; met een fundering en muren van leem en een rieten dak, dat nauwelijks

Nadere informatie

Stichting Aarde-Werk

Stichting Aarde-Werk Stichting Aarde-Werk Beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Strategie... 4 2.1 Doel en visie... 4 2.2 Winstoogmerk... 4 3 Beleid... 5 3.1 Duurzame vrouwen in prachtige wijken... 5 3.2 Energiebespaarboxen

Nadere informatie

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken.

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken. Bijlage bij het jaarverslag Stichting Mondial Apeldoorn 2009 Het zichtbaar en mogelijk maken van ontwikkelingssamenwerking vanuit lokaal niveau Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH)

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) 2014 2016 Oprichting Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH), statutair gevestigd te Raalte, is opgericht op 5 juli 1982. Adres secretariaat : Keerweer 23,

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update)

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Versie 1.1 Inleiding Na de oprichting in 2013 stond het jaar 2014 in het teken van de projecten die gerealiseerd werden om het weeshuis The Farm

Nadere informatie

Interactief - augustus 2014

Interactief - augustus 2014 La Paz, 30-09-2014 Beste lezer, Allereerst de hartelijke groeten van de hoge hoogten van het regiokantoor van ICCO/Kerk in Actie in La Paz, Bolivia. Hierbij ontvangt u het halfjaarlijkse verslag van de

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen)

Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen) Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen) Amateur wielrenner Robert Knol stapt op 24 januari 2011 op zijn fiets om binnen 80 dagen van Caïro naar Kaapstad te rijden. De

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

Bolivia 2011. Bella Vista

Bolivia 2011. Bella Vista Bolivia 2011 Oppervlakte: 1.098.581 km2 (26 x Nederland) Hoofdstad: Sucre Aantal inwoners: 9,8 miljoen (2009) Officiële taal: Spaans, Quechua en Aymará Valuta: Boliviano (Bol) BBP per capita: US$ 1378

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen ( ) CDI-Bwamanda

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen ( ) CDI-Bwamanda Projectvoorstel CFP Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen (2011-2013) CDI-Bwamanda Noordelijke Evenaarsprovincie, D.R. Congo CFP Referentie: 12-cdi-3;def;gezondheidscentra-Congo

Nadere informatie

SAMEN WERKEN BESTRIJDEN VAN HONGER EN ARMOEDE AAN HET HEIFER.NL

SAMEN WERKEN BESTRIJDEN VAN HONGER EN ARMOEDE AAN HET HEIFER.NL SAMEN WERKEN AAN HET BESTRIJDEN VAN HONGER EN ARMOEDE HEIFER.NL LAAT BOEREN ZELF HUN ARMOEDE OVERWINNEN Sinds de oprichting in 1999 hebben wij met behulp van onze donateurs al meer dan 40.000 gezinnen

Nadere informatie

Mouna s verhaal met bijhorende MDG s

Mouna s verhaal met bijhorende MDG s Mouna s verhaal met bijhorende MDG s Foto 1. Lucia kreunt en wist het zweet van haar voorhoofd. Ze heeft zoveel pijn, weet niet wat te doen. Het is de tweede keer dat ze bevalt van een kindje. Deze keer

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Tanzania 2011. Handeni

Tanzania 2011. Handeni Tanzania 2011 Oppervlakte: 945.087 km2 (22,5x Nederland) Hoofdstad: Dodoma Aantal inwoners: 40,4 miljoen (2007) Officiële taal: Swahili en Engels Valuta: Tanzaniaanse shilling BBP per capita: US$ 316 (2005)

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie 1. Inleiding In september 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen uitgangspunten op het gebied van millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

Stichting RWF jaarverslag 2015

Stichting RWF jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...5 Focuslanden...5 Organisatiestructuur...6 Bestuur...6 Dagelijks bestuur...6 Vrijwilligers...7 Raad

Nadere informatie

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2 Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren. De vragen worden kort ingeleid. Onderwerpen zijn onder meer de

Nadere informatie

Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) JAARVERSLAG 2011

Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) JAARVERSLAG 2011 STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Women Empowerment een project van Karunalaya

Women Empowerment een project van Karunalaya Women Empowerment een project van Karunalaya Presentatie voor Stichting Overal. Stichting Amaidhi, juli 2008 Karunalaya Social Service Society is een stichting die zich inzet voor straatkinderen en de

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken.

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken. D66 Uitgeest Aan de raadsleden van Uitgeest Betreft: Uitgeest, een Millennium Gemeente midden in de wereld Bijlage: initiatiefvoorstel Millennium Gemeente Uitgeest, 26 augustus 2010 Geachte collega raadsleden,

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016 2020 Inhoud 1. Algemene Gegevens 2. Introductie 3. Visie en Missie 4. Doelen en beleid 2016-2020 5. Reeds gerealiseerde projecten 6. Financiën 7. Dekkingsplan 8. Verantwoording Algemene

Nadere informatie

Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017

Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017 Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017 De nieuwe bibliotheek in Kobastil De nieuwe waterput in Kobastil 50 alleenstaande moeders Centrale toiletten en douchekamers Boeken in de nieuwe bibliotheek van Mezezo

Nadere informatie

Voorwoord. The Hunger Project ondersteunt mensen om op eigen kracht een toekomst op te bouwen zonder honger

Voorwoord. The Hunger Project ondersteunt mensen om op eigen kracht een toekomst op te bouwen zonder honger JAARVERSLAG 2011 Voorwoord The Hunger Project: een lean and meaningful organisatie Jaarverslagen zijn er om terug te kijken op het afgelopen jaar. Dat is prima, want zo kunnen we verantwoording afleggen

Nadere informatie

Agendapunt: 9 No. 72/'11. Dokkum, 6 september 2011. ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad,

Agendapunt: 9 No. 72/'11. Dokkum, 6 september 2011. ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, Agendapunt: 9 No. 72/'11 Dokkum, 6 september 2011 ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, In de raadsvergadering van 18 juni 2009 is besloten de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging:

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: College V200801012 Onderwerp: Millennium gemeente Raadsvoorstel Inleiding: In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te

Nadere informatie

GENDERWORKSHOP. Dag van de 4 de Pijler 18/2/17

GENDERWORKSHOP. Dag van de 4 de Pijler 18/2/17 GENDERWORKSHOP Dag van de 4 de Pijler 18/2/17 GENDER & SEKSE Sekse : fysieke, fysiologisch en biologische kenmerken, bepaald door de XX-chromosomen, XY vrouw / man Gender : socioculturele aspecten van

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Inhoudsopgave 1 Over Plenty Food... 3 1.1 Juridische structuur... 3 1.2 Statutaire doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Personeel en

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie