Magazine. Een vaste koers > Werken vanuit de behoefte van onze opdrachtgevers. contr actgestuurde dienst verlening. december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazine. Een vaste koers > Werken vanuit de behoefte van onze opdrachtgevers. contr actgestuurde dienst verlening. december"

Transcriptie

1 contr actgestuurde dienst verlening Magazine december 2014 > 2 Contractgestuurde Dienstverlening werkt vraaggericht > 3 Team O&O versterkt regio met innovatieve diensten en producten > 4 Breedband in héél Rivierenland! Een vaste koers > Werken vanuit de behoefte van onze opdrachtgevers > 6 Regiobarometer digitale tool voor inzicht in thema s > 7 De succesvolle Teams Leerplicht, RMC, Inkoop en Sociale Recherche > 12 Kenniskracht basis voor regionale economie

2 heeft zich inmiddels gepositioneerd als een vaste partner voor vele partijen. Kees Zondag portefeuillehouder Onderzoek & Ontwikkeling Onze landelijke overheid ziet innovatie als noodzaak om onze economische groei te kunnen waarborgen. Ook binnen onze regio zetten wij steeds meer in op Wij hechten veel waarde aan deze positie en zetten ook komend jaar in om deze rol verder te verstevigen. Wij willen duurzaam investeren in onze samenwerking en breiden onze activiteiten alleen daar uit waar de behoefte van onze opdrachtgevers ligt. Shah Sheikkariem, directeur Klantgerichtheid is vraaggericht werken Aanpassingsvermogen Het aanbodgericht werken is niet meer van deze tijd. Klantgerichtheid is vraaggericht werken. Dat vraagt om een organisatie met een groot aanpassingsvermogen om de eigen processen om te kunnen buigen naar de vraag van de klant. Wij willen ons prestatieniveau de komende twee jaar dan ook verder verhogen en het begrip ketengericht verankeren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Als uitvoeringsorganisatie richten wij ons vooral op de resultaten die onze opdrachtgevers van ons verlangen. Zo is onze structuur opgebouwd en zo zijn onze processen ingericht. Ik ben ook trots op de stap die wij gemaakt hebben om ons meer te gaan oriënteren op het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit nemen wij ook mee in ons concernplan voor de komende periode. Succesvolle pilots Onze pilots op het gebied van werkervaringsplaatsen hebben goede resultaten opgeleverd en daarom nemen wij dit onderwerp nu structureel in ons beleid op. Ook onze pilots met een flexibele schil beginnen steeds meer vorm te krijgen. Als een gemeente een tijdelijke onderbezetting heeft op een taakveld of op piekmomenten behoefte heeft aan tijdelijk personeel, bieden wij een team van generalisten die op meer fronten inzetbaar zijn: van receptionisten tot financiële specialisten. Vaste koers vaart een vaste koers. Ik ben er als directeur van deze prachtige dienst van overtuigd dat wij nu en in de toekomst met onze flexibele werkmethoden van grote waarde zullen zijn voor onze opdrachtgevers. Trends vertalen naar regionale kansen Binnen hebben we een team Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) samengesteld dat zich bezighoudt met het onderzoeken van kansen voor onze regio. Team O&O doet in opdracht van het Dagelijks Bestuur onderzoek naar nieuwe diensten en producten voor de gemeenten. Waar nodig, ontwikkelt het team deze verder tot een operationeel eindproduct. Om aan deze opdracht invulling te geven, signaleert hij op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau trends en ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de regio en vertaalt deze naar kansen voor onze gemeenten. Hij doet dit in opdracht of autonoom. Core-business De core-business van Team O & O is het: ontwerpen en (be)denken van regionale projecten volgens het businessmodel; zoeken naar niet-bestaande oplossingen; samenbrengen van individuele krachten van afzonderlijke gemeenten; etaleren en op de kaart zetten van onze regio (marketinginnovatie). Het team werkt efficiënt en effectief. Aan de hand van heldere projectvoorstellen c.q. business-cases werkt hij in kleine projectteams de voorliggende onderzoeks- en ontwikkelingsvragen uit. Team Onderzoek & Ontwikkeling: nieuwe diensten en producten voor Rivierenland Diverse voorbeelden In dit magazine leest u alles over een concreet voorbeeld hiervan: het Breedbanddossier. Hiermee zetten we in op een open innovatiemodel en betrekken we businesspartners bij ons onderzoek naar alternatieve oplossingen voor het breedbandvraagstuk. Verder zal Team O&O de gemeenten ondersteunen bij het dossier Regionale Sportvisie. Ook hebben we een managementtool dat de prestaties van de organisatie in één oogopslag weergeeft, bereiden we een rapport voor op het gebied van informatiebeveiling en bekwamen we ons verder op het gebied van vastgoedmanagement. En dit is nog maar het begin; de komende jaren zullen nog meer producten en diensten volgen. Meer weten? Wilt u meer hierover weten? Neem contact op met Stan Herms, coördinator van het Team O&O: telefoon (0344) innovatie. Werd het in het verleden vooral ingezet op technische en productontwikkelingen, nu is het gegroeid tot een denk- en handelswijze die ook wordt toegepast bij proces-, organisatie- en sociaalmaatschappelijke vraagstukken. 2 3

3 Pilot: breedband in Rivierenland kán Wij zijn volop bezig met onderzoek naar de mogelijkheden om breedband aan te leggen in de gehele regio, zegt Vervolgonderzoek brengt mogelijkheden in kaart Stan Herms: Na de pilot startten we het onderzoek naar de mogelijkheden om breedband binnen élke gemeente aan te binnen en buiten Nederland om niet achterop te raken. Zonder breedband zal onze leefbaarheid achteruit gaan. Neem nu alleen al de decentralisatie van de zorgtaken die per 1 januari 2015 Wat kan breedband als basisvoorziening betekenen? Onderzoek & Ontwikkeling Stan Herms. Met breedband kunnen inwoners, bedrijven, leggen. Concreet betekent dit dat er per gemeente een quickscan effectief wordt. De kosten zullen de pan uitrijzen als er geen snel Enkele voorbeelden onderschrijven het belang van een scholen, verzorgings- en onderzoeksinstellingen werd uitgevoerd naar het aantal potentieel te realiseren aan- internet komt waarmee zorg op afstand kan worden gerealiseerd. breedbandnetwerk voor de regio. gebruikmaken van een snel en betrouwbaar netwerk. sluitingen, de kosten hiervan en mogelijke financieringsmodellen. Bedrijven zullen wegtrekken naar gebieden waar zij zich wél Dus ook die in en voor de buitengebieden. We hebben al Ook vond er een draagvlakonderzoek plaats onder de eind- kunnen ontplooien, het onderwijs komt onder druk te staan. We Zorg: een pilot in de gemeente Zaltbommel achter de rug. Hier gebruikers, zoals ondernemers, burgers, overheid, (zorg-)instel- zullen niet mee kunnen in de communicatie en zullen als gebied Met behulp van moderne breedbandinfrastructuur kan keken we hoeveel aansluitingen er potentieel gerealiseerd lingen, etc. Tevens werd gesproken met bekabelaars, de provincie op alle fronten verzwakken. onder meer worden voorzien in zorg en ondersteuning op kunnen worden en wat de kosten hiervan zijn. Ook peilden Gelderland en andere partijen met wie Regio Rivierenland afstand, wat ouderen kan helpen om langer thuis te blijven we de meningen van ondernemers, inwoners, overheid mogelijk de samenwerking kan aangaan. Aan de hand van de Een open infrastructuur voor iedereen wonen als zij dat willen. Voor dergelijke toepassingen is en zorginstellingen en onderzochten we de juridische resultaten bepalen wij nu het vervolgtraject. Eén en ander zal in Regio Rivierenland wil een open infrastructuur waarvan iedereen wel vereist dat geluid en videobeelden in goede kwaliteit (on-)mogelijkheden. De resultaten, die in mei werden nauw overleg met de provincie worden gerealiseerd. gebruik kan maken zonder beperkingen. En waarop iedereen worden overgedragen. Daar is meer bandbreedte voor overhandigd aan twee leden van de Tweede Kamer, wijzen diensten mag aanbieden. Stan Herms: Vergelijk het met een nodig dan nu op veel plaatsen beschikbaar is. Stan Herms, coördinator Team Onderzoek & Ontwikkeling uit dat er mogelijkheden zijn om breedband in Rivierenland aan te leggen. Het gaat hierbij dan met name om de kleine We moeten mee met de snelweg. Daar accepteren we ook geen tolpoortjes waar je wordt tegengehouden en gevraagd naar welke winkel je gaat. Om Onderwijs: Het sociaaleconomisch profiel van onze regio kenmerkt zich door grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen, een relatief laag kernen en de buitengebieden die op dit moment nog niet worden meegenomen door de bekabelaars. ontwikkelingen binnen en buiten Nederland om niet achterop te raken vervolgens te horen dat je daar niet heen mag, maar wel naar een andere. Dat is helaas nu wel zo in onze regio op het gebied van telefoon, internet en televisie. Wij gaan op zoek naar partners: markt- en overheidspartijen, burgerinitiatieven en middelen. We pakken de uitwerking stap voor stap aan; de middelen moeten een duurzame investering zijn. En we werken op basis Moderne breedbandinfrastructuur draagt bij aan het verbeteren en verrijken van het onderwijs, zowel in de klas als daarbuiten. Jongeren gaan over het algemeen graag aan de gang met computers, maar de interesse neemt af als webpagina s en video s langzaam laden. opleidingsniveau, toenemende vergrijzing en achteruitgang van de leefbaarheid in de vele kleine Samenwerking op (trans)regionaal niveau Kabels houden niet op bij de regiogrenzen. En Europa zegt dat je als overheid breedband mag realiseren waar marktpartijen van bestuurlijke betrokkenheid. Dit alles om uiteindelijk zo snel mogelijk voor iedereen in Rivierenland breedband te realiseren. Overheidsdiensten: Steeds meer burgers verwachten dat zij zaken digitaal met de overheid kunnen regelen. Een digitaal loket is niet kernen die ons gebied rijk is. Voor het lokale en regionale bestuur ligt hier een stevige bestuurlijke uitdaging om dit op te pakken. Stan Herms: Door dit niet zullen aanleggen binnen drie jaar. Daarom verkent het Team Onderzoek & Ontwikkeling de kansen en opties voor samenwerking met andere regio s en provincies. Door transregionaal samen te werken, kunnen we daadkrachtiger, Film over Breedband in Rivierenland Om een goed inzicht te geven in het nut en de noodzaak van breedband in heel Rivierenland, presenteren wij een gebonden aan openingstijden; het is altijd bereikbaar voor de juiste informatievoorziening, het aanvragen van belangrijke documenten en het indienen van aanvragen. Maar investeren in digitale overheidsdiensten is pas terecht een breedbandnetwerk als basisvoorziening in te richten, wordt het lokale en regionale bestuur in staat gesteld deze problemen aan te pakken en het dienstverleningsniveau op peil te houden. Regio Rivierenland wil breedband als basisvoorziening in alle gemeenten efficiënter en effectiever optreden, zegt Stan Herms. Mogelijk kunnen we gelijkgezinden samenbrengen, initiatieven bundelen en onze uitvoeringskracht op een hoger niveau brengen. We willen kijken of het mogelijk is om een voortrekkersrol te nemen. Als er geen breedband komt Zou er geen breedband komen in regio Rivierenland dan heeft dat verstrekkende gevolgen. Stan Herms vat samen: Opkomende film over dit onderwerp. Hierin schijnen de volgende personen hun licht op dit onderwerp: Maarten Hillenaar, voormalig cio Rijksoverheid Kees Zondag, lid DB Regio Rivierenland Henk van Hoof, operationeel manager Calvi, Telecom Expense Management Solutions Rob Franken, voorzitter CvB ROC Rivor Ron Axt, directeur STMR als iedere burger ook over een aansluiting beschikt om daarvan goed gebruik te kunnen maken. Een belangrijk bijkomend voordeel van een volledig dekkend glasvezelnetwerk is dat cruciaal maatschappelijke digitale diensten ook apart van het internet kunnen worden aangeboden, bijvoorbeeld als dat nodig is voor de veiligheid. economieën vereisen dit. Wij moeten mee met de ontwikkelingen De film is te bekijken op 4 5

4 Stelt u zich eens voor; een digitale tool die in één oog- opslag inzicht geeft in de thema s die in onze regio spelen. Dat wordt de Regiobarometer. Dit product van Regio Rivierenland wordt momenteel ontwikkeld door het nieuwe Team Onderzoek & Ontwikkeling van Contractgestuurde Dienstverlening. Geen ellenlange tabellen met gegevens, Team Leerplicht is van grote meerwaarde voor gemeenten. Hij biedt continuïteit en kwaliteit, wat enorm belangrijk is als het gaat om erop toe te zien dat kinderen naar school gaan en ervoor te zorgen dat zij daar ook blijven. Leerplicht maar aansprekende visuals die meteen duidelijk maken waar we staan als regio. En die door iedereen op de website is te bekijken en downloaden. Bert van Swam, wethouder West Maas en Waal Team Leerplicht houdt kinderen én gemeenten scherp Joep Schalkx, projectcoördinator/-secretaris Regiobarometer Regiobarometer: meten is weten, gissen is missen Zorgen uit handen genomen Met uniformiteit en efficiënte werkprocessen neemt het team zorgen uit handen. Tijdgebrek zorgt ervoor dat gemeenten achter de feiten aanlopen en minder tijd hebben voor preventie. Wat zeer belangrijk is bij het voorkomen van problemen. Opstel over lievelingsberoep Dit jaar kregen de kinderen uit groep 8 van veel Rivierenlandse basisscholen een leuke opdracht: schrijf een opstel over een beroep dat je zou willen uitoefenen als je later groot bent. En bedenk welke opleiding je daarvoor Focus op de regionale speerpunten van data uit andere bronnen. In de Regiobarometer wordt alles een aantal wethouders onze strategische stuurgroep: Huub Team Leerplicht heeft een krachtig administratieteam dat nodig hebt. Veel kinderen deden De Regiobarometer is een initiatief van Regio Rivierenland en de samengebracht. Het wordt dé bron van informatie betreffende van Oorschot, Corry van Rhee - Oud Ammerveld en Vincent van veel tijdrovend voorwerk doet. Er is veel ruimte voor intervisie mee en de winnares kwam uit provincie Gelderland. De provincie wilde in eerste instantie van al haar regio s de stand van zaken in beeld hebben omtrent de thema s Wonen, Mobiliteit, Demografie en Werken. Joep Schalkx: Dit was het oorspronkelijke plan. Inmiddels is het veranderd en willen wij daarnaast als regio de voor ons specifieke informatie de stand van zaken van de thema s en speerpunten en levert waardevolle input voor de toekomst. Inhoudsdeskundige partners Hoe weten wij wat interessant is als we kijken naar de thema s en Neerbos. Zij zijn ondermeer het klankbord voor de projectgroep. Gezamenlijk gedragen beeld De Regiobarometer dient als basis voor een dialoog op strategisch-regionaal niveau tussen de drie O s, de regio en kennisdeling; het team inventariseert maatschappelijke ontwikkelingen zodat er beleid op kan worden gemaakt als er duidelijke signalen zijn. Dag van de Leerplicht Beneden-Leeuwen. Zij had prachtig omschreven wat ze wil worden, waarom ze dit wil en wat ze er allemaal voor moet doen. Team Leerplicht denkt na over activiteiten die kinderen bewust maken van het belang van school en wat het ook in kaart brengen. Naast de thema s van de provincie, willen wij focussen op onze speerpunten Recreatie & Toerisme, Agribusiness punten? En hoe geven we uiting aan maatschappelijk besturen met de drie O s: Overheid, Onderwijs en Ondernemer? Joep en de provincie Gelderland op basis van een gedragen gemeenschappelijke monitor. De online tool geeft per thema Elk jaar vindt de Dag van de Leerplicht plaats. Het doel hiervan is het onder de aandacht brengen van de leerplicht bij Hard werken is niet voor niets Het thema Maak je verhaal af leende betekent voor hun toekomst en Logistieke Hotspot, aangevuld met thema s betreffende Schalkx: Wij werken op alle niveaus samen: op provinciaal en en speerpunt een regionaal beeld, niet een gemeentelijk. leerlingen, ouders, scholen en anders betrokkenen. Hoe doe je zich ook prima voor leuke discussies sociaaleconomische gezondheidsverschillen. regionaal niveau en met bestuurders en partners. We hebben een Joep Schalkx: Op dit moment stellen we met de project- en dat nu, leerlingen letterlijk bij de les houden? We leven in een met de kinderen over de noodzaak projectgroep die, naast mijzelf, bestaat uit een partner per thema. de stuurgroep de inhoudelijke invulling vast. Daarna gaan we veranderende wereld waarin de jeugd makkelijker is, maar ook van leren. Om uiteindelijk iets te Regiobarometer brengt alles samen Hij of zij is een inhoudsdeskundige. Voor sociaaleconomische hem ontwikkelen en halverwege volgend jaar willen we de tool mondiger. Je kunt niet alleen maar zeggen dat je naar school kunnen bereiken, moet je soms een langere tijd naar school. Wil De Regiobarometer wordt een transparant systeem dat voor gezondheidszorg is dit Meta Moerman van de GGD Gelderland introduceren. Het wordt een prachtig middel dat niet alleen moét omdat ouderen dat nu eenmaal bedacht hebben. Daarom of kun je niet leren, dan kun je je concentreren op het behalen iedereen inzichtelijk maakt wat de resultaten van onze inspan- Zuid, voor Recreatie & Toerisme kunnen we rekenen op Richard de informatie op een klantvriendelijke wijze toegankelijker maakt denkt Team Leerplicht na over activiteiten die kinderen bewust van de benodigde minimale vakkennis en ga je daarna lekker aan ningen zijn. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van bestaande data, Bruin, Peter Smaal is onze partner voor het speerpunt Logistieke en duidt, maar ook alles bij elkaar brengt tot een gezamenlijk maken van het belang van school en wat het betekent voor hun de slag. Hoe dan ook, uiteindelijk blijkt voor de meesten na de zoals die van het onderzoeksbureau van de provincie. Maar ook Hotspot en Frank Engelbart voor Agribusiness. Daarnaast vormt gedragen beeld. toekomst. schoolperiode dat alle moeite niet voor niets is geweest. 6 7

5 Het aantal voortijdig schoolverlaters is de afgelopen jaren met meer dan 42% gedaald. En ook voor het schooljaar lijkt deze daling zich verder door te zetten. Het RMC en het onderwijsveld investeren veel in een gezamenlijke, preventieve aanpak om meer jongeren binnenboord te houden. En met succes! RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC) Preventieve aanpak RMC Rivierenland houdt jongeren op school Stevige rol voor het RMC In de landelijke ontwikkelingen is steeds beter te zien dat het RMC een stevige rol heeft als het gaat om de aanpak van de jeugdwerkloosheid of als partner richting de arbeidsmarkt. Zo is regelmatig in de Tweede Kamer gesproken om de leeftijd van de RMC-doelgroep op te trekken naar 27 jaar. Ook wordt landelijk de nodige discussie gevoerd om de aanpak van de RMC s dichterbij de arbeidsmarkt te organiseren. Totale groep in beeld RMC Regio Rivierenland heeft de totale doelgroep voortijdig schoolverlaters in beeld. Wij hebben zelfs zicht op de doelgroep die tot nu toe voor alle ketenpartners onzichtbaar was als het gaat om opleiding, uitkering of werk. Het RMC heeft hiervoor een projectaanpak opgezet en ingediend met als doel om van deze jongeren te weten wat ze doen. Door ze een gerichte, intensieve aanpak aan te bieden, gaan ze weer participeren. Daarnaast wordt op dit moment onderzocht hoe de dienstverlening van het RMC een goede aanvulling kan zijn voor onder andere de doelgroep WWB ers (mensen met een bijstandsuitkering volgens de Wet Werk en Bijstand) zonder startkwalificatie tot 27 jaar. Team Inkoop realiseert kosteneffectieve aanbestedingen Inkoop Team Inkoop: Transities in de zorg bieden ook financiële kansen voor gemeenten De transities in de zorg van rijksoverheid naar gemeenten gaan zorgen voor een verschuiving in het zwaartepunt van de uitgaven. De uitgaven in het sociale domein groeien naar circa 40% van de totale uitgaven en bestaan voornamelijk uit inkopen. Een professionele uitbesteding van deze diensten en levering is dus van cruciaal belang voor de gemeentelijke financiën. Team Inkoop staat klaar om voor gemeenten de financiële kansen te grijpen als die zich voordoen. Coach en Jij! inmiddels een begrip in regio Rivierenland Alle inkoopzorg uit handen Bij een professionele uitbesteding gaat het niet alleen om een Succesvolle aanbesteding WMO Hulp bij het Huishouden In 2012 werkte Team Inkoop mee aan de aanbesteding van de kosteneffectieve aanbesteding, maar ook om een effectief WMO Hulp bij het Huishouden voor onze tien regiogemeenten. Binnen het project Coach en jij! coachen goed getrainde Uitbreiding project 75% van de gecoachte jongeren blijvend goed terecht Landelijke aandacht voor Coach en jij! beheer van de overeenkomsten. Het vastleggen van afspraken in Dit leverde overeenkomsten op die financieel binnen de gestelde vrijwilligers jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen uit het onderwijs of niet in staat zijn een baan te behouden. Coach en jij! is gestart vanuit het onderwijs. Jongeren tussen 16 en 23 jaar die daar dreigen vast te lopen, krijgen het benodigde steuntje in de rug. Inmiddels is het project uit- Sinds de start van het project in 2010 heeft het project 156 jongeren kunnen helpen. En met het nodige resultaat: ruim 75%van de gecoachte jongeren komt blijvend goed terecht. Ook landelijk krijgt het coachingsproject de nodige aandacht. Zo is Coach en jij! als meest inspirerende project van Rivierenland binnen de aanpak Jeugdwerkloosheid overeenkomsten is belangrijk, maar het opvolgen of de afspraken ook worden nagekomen, is nog belangrijker. Team Inkoop neemt gemeenten alle inkoopzorg uit handen door zowel te helpen met kaders vielen. Vervolgens ontzorgde Team Inkoop de gemeenten door het beheer van de overeenkomsten op zich te nemen. Kortom, het team heeft veel ervaring opgedaan in het sociale Zij hebben wel de wil en de capaciteiten om op MBOniveau 2 of hoger te functioneren, maar kunnen dit niet door gebreid naar jongeren die al zijn uitgevallen uit het onderwijs en naar jongeren (tot 27 jaar) die starten met werken en daarbij de nodige coaching kunnen gebruiken. Dat weten wij omdat we in staat zijn om, door de jaren heen, onze jongeren te volgen. Tot nu toe zijn 127 jongeren niet terechtgekomen in de bekende draaideurconstructie voor een afgevaardigd tijdens de Werkweek tegen de Jeugdwerkloosheid van Mirjam Sterk. Inmiddels is ook duidelijk dat het project gepresenteerd wordt aan een grote het aanbesteden en de noodzakelijke kostenreductie als met het beheer van de overeenkomsten. domein en de regiogemeenten kunnen hierover beschikken. een grote variëteit en combinatie van oorzaken. Het project biedt maatwerk en is inmiddels een bekend begrip in regio uitkering. Zij hebben geen verhoogd risico meer op contacten met justitie. Als ingrediënten gebruiken we maatwerk, werkelijke aandacht op wekelijks niveau, een respectvolle groep Finse bestuurders, beleidsmakers en bedrijven die praktische voorbeelden willen zien over waar successen zijn te behalen in de bestrijding van jeugdwerkeloosheid. Rivierenland en verwerft ook landelijke bekendheid. spiegel, tips en vertrouwen. Daarmee veranderen we blijvend de levens van mensen die met hun leven worstelen. 8 9

6 Team Sociale Recherche behoort tot Regio Rivierenland, maar biedt zijn diensten ook buiten de regiogrenzen aan. Bijvoorbeeld aan gemeente Druten, sinds jaar en dag klant van de dienst. Voor Druten is het team een belangrijke schakel in de handhavingsketen van de sociale zekerheid. Naast opsporing van fraude treden de sociaal rechercheurs ook steeds vaker preventief op. Zij werken nauw samen met wethouder Jac van Dongen, Teamontwikkelaar Samenleving Hans Claassen en hun collega s. Gemeente Druten al jarenlang tevreden over Team Sociale Recherche Rivierenland Team gaat tot het einde om uitkeringsfraude op te sporen Uitkeringsfraude is een misdrijf Wij vinden het erg belangrijk om burgers die tijdelijk niet in staat zijn om te werken door middel van een uitkering te ondersteunen, zegt Hans Claassen, maar als hiervan misbruik wordt gemaakt, treden wij hard op. Uitkeringsfraude is niet alleen een misdrijf, maar verhindert ook dat het geld terechtkomt bij mensen die er écht recht op hebben. Frauderen kost de samenleving onnodig veel geld. Daarom zetten wij fors in op handhaving. Dit zouden wij niet kunnen doen zonder de deskundige inzet van Team Sociale Recherche. Nauwe samenwerking, degelijk proces Een fraudeverdenking start vaak met een opgepikt signaal door een sociale dienstmedewerker, maar ook (anonieme) meldingen zetten de gemeente op een spoor. Onze consulenten spreken hun bevindingen door met de sociaal rechercheurs van Regio Sociale Recherche Rivierenland om te bepalen of een onderzoek kan worden gestart, legt Hans Claassen het proces uit. Is dit het geval, dan voeren de rechercheurs dit uit volgens diverse opsporingsmethodes. Zij houden ons daarvan goed op de hoogte. Het onderzoek is gedegen en de processen worden exact gevolgd om de bewijsvoering waterdicht te maken. De meerwaarde van het team bewijst zich al jaren. De rechercheurs zijn experts Uiteindelijk moet een fraudeur zich verantwoorden, in veel gevallen ook voor de rechter. Bij (voor de gemeente) positieve uitspraak wordt de uitkering stopgezet en moet de fraudeur het onterecht ontvangen bedrag terugbetalen. Meerwaarde Team Sociale Recherche Jac van Dongen, wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Zorg, Onderwijs en Sport: Het verbaast mij dat sommige gemeenten niet altijd de sociaal rechercheurs inschakelen, maar veel van het opsporingswerk door hun consulenten en juridische medewerkers laten doen. Als gemeente van onze grootte ( inwoners) kún je dit niet zelf doen. In de urenoverzichten van Team Sociale Recherche is te zien dat een onderzoek het geroutineerde team 40 tot 200 uur kost. Hans Claassen vult aan: Bovendien zijn de sociaal rechercheurs experts. Als gemeente heb je, naast tijdgebrek, ook niet de deskundigheid en het netwerk in huis om succesvol fraude-onderzoek en -opsporing te doen. Met als gevolg dat je jaarlijks onterecht vele tienduizenden euro s aan uitkering betaalt aan fraudeurs. De meerwaarde van het team bewijst zich al jaren. Scheiding in werkzaamheden Volgens Hans Claassen is het goed dat er een scheiding is aangebracht tussen het werk van de gemeenteconsulenten en dat van de rechercheurs: Natuurlijk omdat het twee disciplines zijn, maar ook omdat de consulenten dienstverlenend zijn en afgaan op feiten. Ze hebben vaak een band met de burger en gebruiken deze feiten niet om te speuren naar onterechte uitkeringen. Dat zou de dienstverlening en relatie vertroebelen. De informatie is input voor de sociale recherche. Zij hebben de tijd, expertise en kwaliteit om de zaak af te handelen volgens de correcte processen. Preventieve werking Met name de laatste jaren valt Hans Claassen de preventieve werking op van de uitkeringsfraudebestrijding. In 2010 en 2011 zorgde de crisis ervoor dat veel mensen onterecht hun toevlucht zochten tot uitkeringen. Samen met Team Sociale Recherche konden we hard optreden, wat leidde tot een afname in het aantal fraudegevallen sindsdien. Wie ziet dat de pakkans groot is, denkt wel twee keer na voordat hij of zij een misdrijf begaat. Draagvlak De fraude-opsporings- en bestrijdingsactiviteiten kunnen rekenen op een groot draagvlak onder de gemeenschap. Hans Claassen: Vorig jaar september hadden wij extra budget nodig. Via het Drutens college hebben wij de gemeenteraad hierom gevraagd en ons verzoek werd gehonoreerd. Fraude en de bestrijding ervan leeft, zeker bij de bevolking. Alertheid wordt gewaardeerd. Met Team Sociale Recherche zetten we een stap verder in het terugdringen van fraude. Sterker nog, het team gaat tot het einde om uitkeringsfraude op te sporen. Sociale Recherche Fraude en de bestrijding ervan leeft. Het opsporingswerk geniet een groot draagvlak onder de gemeenschap. Hans Claassen (l.) en Jac van Dongen Als gemeente heb je, naast tijdgebrek, ook niet de deskundigheid en het netwerk in huis om succesvol fraude-onderzoek en -opsporing te doen 10 11

7 Culemborg Buren Neder-Betuwe Graag stel ik de professionals van aan Geldermalsen Tiel u voor. Heeft u een vraag? Lingewaal Neerijnen West Maas en Waal Wilt u weten wat zij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ze op. Zaltbommel Maasdriel Zij werken voor de gemeenten van Regio Rivierenland, maar ook daarbuiten. Roland van Schelven, voorzitter Regio Rivierenland Als regio kunnen we nog een grote stap voorwaarts maken als we ons gemiddelde onderwijsniveau op een hoger niveau weten te brengen. Al decennia lang liggen we onder het landelijk gemiddelde. Ook op het gebied van schoolverlaters scoorden we in het verleden onvoldoende. Maar dat is nu verleden tijd! Stap voorwaarts Onze kenniskracht bepaalt de regio en vormt de basis waarop onze regionale economie zal staan. Nu het kabinet met Nederland tot de top-5 kenniseconomieën wil gaan behoren en een onderwijsagenda van goed naar excellent onderwijs heeft, zetten wij een grote stap voorwaarts. Voortijdig schoolverlaten succesvol aangepakt De afgelopen jaren hebben we ons er binnen de regio op gericht om het probleem rondom voortijdig schoolverlaten aan te pakken. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen en we zijn erin geslaagd om het percentage uitvallers met maar liefst 42% te verlagen. Dit resultaat is niet onopgemerkt gebleven en we zijn officieel gecomplimenteerd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kenniskracht basis voor regionale economie Gemeenschappelijk belang voorop Maar we zijn er nog niet. Dit jaar zijn we druk bezig om de keten verder te versterken en zetten we ons in om naast voortijdig schoolverlaten de jeugdwerkloosheid integraal aan te pakken. Ik hoop van harte dat we binnen onze regio de krachten verder bundelen en versterken. Ik reken erop dat alle overheidsinstanties, werkgevers en het onderwijs het gemeenschappelijk belang boven de individuele belang weten te plaatsen. Een duurzame investering in de jeugd levert alle betrokkenen immers voordelen in de toekomst. Colofon Dit is een uitgave van, de uitvoeringsdienst van Regio Rivierenland Teksten: Regio Rivierenland, Marlous Löffelman (WolLöf Communicatie BNO) Ontwerp & lay out: David Wolf (WolLöf Communicatie BNO) Fotografie: Regio Rivierenland en WolLöf Communicatie BNO 2014 Regio Rivierenland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Regio Rivierenland. Directeur Contractgestuurde Dienstverlening Shah Sheikkariem E: T: (0344) Team Onderzoek & Ontwikkeling Stan Herms, coördinator Team O&O E: T: (0344) / Team Leerplicht Truus Huiberts, coördinator Team Leerplicht E: T: (0344) / Team RMC Sandra Huijnen, coördinator Team RMC E: T: (0344) / Team Inkoop Hans van Valkenburg, coördinator Team Inkoop E: T: (0344) Team Sociale Recherche Neemt u met vragen contact op met Shah Sheikkariem

Ambitiedocument

Ambitiedocument Ambitiedocument 2016-2020 Bestuurlijke context Financiële context oud Regiocontract Tussen Regio en Provincie Contract voor uitvoering regionale programma s 15 miljoen Regie Regio Verdeling over 10 gemeenten

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Speerpunt Agribusiness Culemborg Buren Neder-Betuwe Geldermalsen Tiel Lingewaal Neerijnen West Maas en Waal Speerpunt Economie en Logistiek Zaltbommel

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Inspelen op een veranderende omgeving Roel Wever 7 april 2014 Rivierenland Een samenwerkingsproject van Provincie Gelderland en VNG Gelderland 1 De essenties

Nadere informatie

Vraagstelling fundamentele vragen

Vraagstelling fundamentele vragen Vraagstelling De roerige tijden van bezuinigingen op lokaal en Rijksniveau zorgen ervoor dat geldstromen kritisch onder de loep worden genomen. Zowel door de uitvoerende organisaties, als door de subsidieverstrekkers,

Nadere informatie

1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Voorbereiden Slimmer werken in de Keten

1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Voorbereiden Slimmer werken in de Keten Pagina 1 van 8 Afdruk datum: 6-10-2015 Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Versie 1.0 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Doelstelling van het Team Onderzoek en Ontwikkeling... 2 2. A15: wat is de huidige situatie?...

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Glasvezel in Rivierenland

Glasvezel in Rivierenland Glasvezel Verbinding in elke (glas)vezel Glasvezel in Rivierenland Start gepland in 2018! Lingewaal Culemborg Start gepland Burenin 2018! Geldermalsen Glasvezel in Rivierenland Tiel Neerijnen West Maas

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Rivierenland. In vogelvlucht: Team Leerplicht in 201. Leerplicht. 'Af** Impressies uit het jaarverslag

Rivierenland. In vogelvlucht: Team Leerplicht in 201. Leerplicht. 'Af** Impressies uit het jaarverslag Rivierenland In vogelvlucht: Team Leerplicht in 201 2016 Leerplicht 'Af** Impressies uit het jaarverslag 2015-2016 KEES ZONDAG, PORTEFEUILLEHOUDER CONTRACTGESTUURDE DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING "De

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 Afdruk datum: 5-2-2015 Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Versie 1.0

Pagina 1 van 8 Afdruk datum: 5-2-2015 Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Versie 1.0 Pagina 1 van 8 Afdruk datum: 5-2-2015 Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Versie 1.0 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient

Nadere informatie

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Bewegen en sporten Onderzoek onder volwassenen en ouderen Bewegen en sporten De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Curriculum Vitae Personalia Naam: Thijssen Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Profiel Miranda is een sterk inhoudelijk en procesmatig gedreven beleidsadviseur op het sociale domein. Zij beschikt

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Breedband in héél Rivierenland

Breedband in héél Rivierenland Contractgestuurde Dienstverlening Breedband Verbinding in elke (glas)vezel Breedband in héél Rivierenland Het komt eraan! Geldermalsen Breedband in héél Tiel Rivierenland Lingewaal Culemborg Het komt eraan!

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1 Tussen droom en daad Rudy Bonnet projectleider 1 Wensen deelnemers Vraagstelling: welke knelpunten ervaart u bij de huidige PGB s? Op welke manier kan het beter (qua organisatie, indicatiestelling, verantwoording,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

JGZ 3.0 De jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen

JGZ 3.0 De jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen JGZ 3.0 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d De jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen Van project naar praktijk 2017 Vóóraan blijven Jos Rietveld, directeur Publieke Gezondheid 2 3 S a m e

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt

Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt Zeewolde, 11 oktober 2012 Ihkv VNG Bestuurlijke ondersteuningsprogramma s Werken aan Werk & Vakmanschap Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma Inleiding

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN Leiderdorp, 29 februari 2012 Colofon Stichting VraagWijzer Nederland Hoofdstraat 1-3 2351 AA Leiderdorp T 071-542 98 63 F 071-541 82 02 www.vraagwijzer.nl

Nadere informatie

Risicomanagement binnen de decentralisaties

Risicomanagement binnen de decentralisaties Risicomanagement binnen de decentralisaties Sturen op kritieke succesfactoren Gemeenten van de Toekomst Goed risicomanagement Filmpje 2www.risicomanagement.nl Gemeente moet invulling geven aan complexe

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Burgemeester

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ 1 2 VOORWOORD De komende jaren staan gemeenten voor grote veranderingen in het sociale domein. Verschillende taken worden vanuit de rijksoverheid

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid.

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit Raadsvergadering 5 september 2017 Volgnummer 26-2017 Onderwerp Programmanummer Vaststellen Jaarverslag Leerplicht-RMC/voortijdig schoolverlaten 2015-2016 Maastricht Heuvelland 9 Onderwijs Registratienummer

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Regio Rivierenland, Programmabureau Participerend/ POA RAAK

Regio Rivierenland, Programmabureau Participerend/ POA RAAK Regio Rivierenland, Programmabureau Participerend/ POA RAAK OVEREENKOMST Projectplan "toegerust uit de startblokken" Rivierenland tussen Regio Rivierenland en LANDER, betreffende uitvoering van activiteiten

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Inkoop + Beleid = Meerwaarde. Toegevoegde waarde van inkoopsamenwerking IBMN

Inkoop + Beleid = Meerwaarde. Toegevoegde waarde van inkoopsamenwerking IBMN Inkoop + Beleid = Meerwaarde Toegevoegde waarde van inkoopsamenwerking IBMN PIANOo CONGRES 7 juni 2012 Jaap Verkroost (wethouder Stichtse Vecht) Martien Vromans (directeur IBMN) Jaap Verkroost Wethouder

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

Het Gouden Boekje. van de Almeerse Scholen Groep. Almeerse Scholen Groep

Het Gouden Boekje. van de Almeerse Scholen Groep. Almeerse Scholen Groep Het Gouden Boekje van de Almeerse Scholen Groep Almeerse Scholen Groep g o u d e n b o e k j e s e r i e Het Gouden Boekje van de Almeerse Scholen Groep Wij geloven dat de eerste achttien jaar van een

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Wat hebben we nodig, interne processen >> Waar staan we voor>>

Wat hebben we nodig, interne processen >> Waar staan we voor>> >>, interne processen >> ondersteunt er om ons >> Gemotiveerde, creatieve organisatie die nog flexibeler moet worden om mee te kunnen met veranderingen in de markt, zoals prijsdruk, toenemende afhankelijkheid

Nadere informatie

Partner in het sociaal domein

Partner in het sociaal domein Partner in het sociaal domein Samen in het sociaal domein Zlimthuis Gemeentelijke opgaven Werkt aan bewustwording Levensloopbestendig wonen Opereert lokaal Langer en veilig thuis wonen, ook met dementie

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving Registratienummer BW Datum 9 februari 2015 llllllll lllll II II II III III

Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving Registratienummer BW Datum 9 februari 2015 llllllll lllll II II II III III GEMEENTE ţįįl*, BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Strategisch arbeidsmarktbeleid "Werk is de uitkomst!' en inzet Beunings maatwerk Raadsvergadering 24 februari 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan?

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan? Contactgegevens Naam organisatie/initiatief: Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap Naam primair contactpersoon: Leo van Loon Post adres: Maashaven Zuid Zijde 2, 3081 AE Rotterdam Telefoonnummer: +31

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Voorproefje. Bijstandsvrouwen presenteren hun tips aan Sociale Diensten. Werken met vrouwelijke waarden. Zeg jij ook Ja, ik wil?

Voorproefje. Bijstandsvrouwen presenteren hun tips aan Sociale Diensten. Werken met vrouwelijke waarden. Zeg jij ook Ja, ik wil? Voorproefje Bijstandsvrouwen presenteren hun tips aan Sociale Diensten Werken met vrouwelijke waarden. Zeg jij ook Ja, ik wil? Kalender 2015 Vrouwelijke eigenschappen als ontvankelijkheid, luisteren, stilte,

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Mobiliseren van mensen met levenservaring

Mobiliseren van mensen met levenservaring Mobiliseren van mensen met levenservaring Zo lang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten. Dat is de beste manier om gezond en plezierig ouder te worden. Ook de samenleving vaart er wel bij

Nadere informatie

Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo

Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij? Hiteq selecteert en ontsluit

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie