Magazine. Een vaste koers > Werken vanuit de behoefte van onze opdrachtgevers. contr actgestuurde dienst verlening. december

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazine. Een vaste koers > Werken vanuit de behoefte van onze opdrachtgevers. contr actgestuurde dienst verlening. december"

Transcriptie

1 contr actgestuurde dienst verlening Magazine december 2014 > 2 Contractgestuurde Dienstverlening werkt vraaggericht > 3 Team O&O versterkt regio met innovatieve diensten en producten > 4 Breedband in héél Rivierenland! Een vaste koers > Werken vanuit de behoefte van onze opdrachtgevers > 6 Regiobarometer digitale tool voor inzicht in thema s > 7 De succesvolle Teams Leerplicht, RMC, Inkoop en Sociale Recherche > 12 Kenniskracht basis voor regionale economie

2 heeft zich inmiddels gepositioneerd als een vaste partner voor vele partijen. Kees Zondag portefeuillehouder Onderzoek & Ontwikkeling Onze landelijke overheid ziet innovatie als noodzaak om onze economische groei te kunnen waarborgen. Ook binnen onze regio zetten wij steeds meer in op Wij hechten veel waarde aan deze positie en zetten ook komend jaar in om deze rol verder te verstevigen. Wij willen duurzaam investeren in onze samenwerking en breiden onze activiteiten alleen daar uit waar de behoefte van onze opdrachtgevers ligt. Shah Sheikkariem, directeur Klantgerichtheid is vraaggericht werken Aanpassingsvermogen Het aanbodgericht werken is niet meer van deze tijd. Klantgerichtheid is vraaggericht werken. Dat vraagt om een organisatie met een groot aanpassingsvermogen om de eigen processen om te kunnen buigen naar de vraag van de klant. Wij willen ons prestatieniveau de komende twee jaar dan ook verder verhogen en het begrip ketengericht verankeren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Als uitvoeringsorganisatie richten wij ons vooral op de resultaten die onze opdrachtgevers van ons verlangen. Zo is onze structuur opgebouwd en zo zijn onze processen ingericht. Ik ben ook trots op de stap die wij gemaakt hebben om ons meer te gaan oriënteren op het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit nemen wij ook mee in ons concernplan voor de komende periode. Succesvolle pilots Onze pilots op het gebied van werkervaringsplaatsen hebben goede resultaten opgeleverd en daarom nemen wij dit onderwerp nu structureel in ons beleid op. Ook onze pilots met een flexibele schil beginnen steeds meer vorm te krijgen. Als een gemeente een tijdelijke onderbezetting heeft op een taakveld of op piekmomenten behoefte heeft aan tijdelijk personeel, bieden wij een team van generalisten die op meer fronten inzetbaar zijn: van receptionisten tot financiële specialisten. Vaste koers vaart een vaste koers. Ik ben er als directeur van deze prachtige dienst van overtuigd dat wij nu en in de toekomst met onze flexibele werkmethoden van grote waarde zullen zijn voor onze opdrachtgevers. Trends vertalen naar regionale kansen Binnen hebben we een team Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) samengesteld dat zich bezighoudt met het onderzoeken van kansen voor onze regio. Team O&O doet in opdracht van het Dagelijks Bestuur onderzoek naar nieuwe diensten en producten voor de gemeenten. Waar nodig, ontwikkelt het team deze verder tot een operationeel eindproduct. Om aan deze opdracht invulling te geven, signaleert hij op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau trends en ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de regio en vertaalt deze naar kansen voor onze gemeenten. Hij doet dit in opdracht of autonoom. Core-business De core-business van Team O & O is het: ontwerpen en (be)denken van regionale projecten volgens het businessmodel; zoeken naar niet-bestaande oplossingen; samenbrengen van individuele krachten van afzonderlijke gemeenten; etaleren en op de kaart zetten van onze regio (marketinginnovatie). Het team werkt efficiënt en effectief. Aan de hand van heldere projectvoorstellen c.q. business-cases werkt hij in kleine projectteams de voorliggende onderzoeks- en ontwikkelingsvragen uit. Team Onderzoek & Ontwikkeling: nieuwe diensten en producten voor Rivierenland Diverse voorbeelden In dit magazine leest u alles over een concreet voorbeeld hiervan: het Breedbanddossier. Hiermee zetten we in op een open innovatiemodel en betrekken we businesspartners bij ons onderzoek naar alternatieve oplossingen voor het breedbandvraagstuk. Verder zal Team O&O de gemeenten ondersteunen bij het dossier Regionale Sportvisie. Ook hebben we een managementtool dat de prestaties van de organisatie in één oogopslag weergeeft, bereiden we een rapport voor op het gebied van informatiebeveiling en bekwamen we ons verder op het gebied van vastgoedmanagement. En dit is nog maar het begin; de komende jaren zullen nog meer producten en diensten volgen. Meer weten? Wilt u meer hierover weten? Neem contact op met Stan Herms, coördinator van het Team O&O: telefoon (0344) innovatie. Werd het in het verleden vooral ingezet op technische en productontwikkelingen, nu is het gegroeid tot een denk- en handelswijze die ook wordt toegepast bij proces-, organisatie- en sociaalmaatschappelijke vraagstukken. 2 3

3 Pilot: breedband in Rivierenland kán Wij zijn volop bezig met onderzoek naar de mogelijkheden om breedband aan te leggen in de gehele regio, zegt Vervolgonderzoek brengt mogelijkheden in kaart Stan Herms: Na de pilot startten we het onderzoek naar de mogelijkheden om breedband binnen élke gemeente aan te binnen en buiten Nederland om niet achterop te raken. Zonder breedband zal onze leefbaarheid achteruit gaan. Neem nu alleen al de decentralisatie van de zorgtaken die per 1 januari 2015 Wat kan breedband als basisvoorziening betekenen? Onderzoek & Ontwikkeling Stan Herms. Met breedband kunnen inwoners, bedrijven, leggen. Concreet betekent dit dat er per gemeente een quickscan effectief wordt. De kosten zullen de pan uitrijzen als er geen snel Enkele voorbeelden onderschrijven het belang van een scholen, verzorgings- en onderzoeksinstellingen werd uitgevoerd naar het aantal potentieel te realiseren aan- internet komt waarmee zorg op afstand kan worden gerealiseerd. breedbandnetwerk voor de regio. gebruikmaken van een snel en betrouwbaar netwerk. sluitingen, de kosten hiervan en mogelijke financieringsmodellen. Bedrijven zullen wegtrekken naar gebieden waar zij zich wél Dus ook die in en voor de buitengebieden. We hebben al Ook vond er een draagvlakonderzoek plaats onder de eind- kunnen ontplooien, het onderwijs komt onder druk te staan. We Zorg: een pilot in de gemeente Zaltbommel achter de rug. Hier gebruikers, zoals ondernemers, burgers, overheid, (zorg-)instel- zullen niet mee kunnen in de communicatie en zullen als gebied Met behulp van moderne breedbandinfrastructuur kan keken we hoeveel aansluitingen er potentieel gerealiseerd lingen, etc. Tevens werd gesproken met bekabelaars, de provincie op alle fronten verzwakken. onder meer worden voorzien in zorg en ondersteuning op kunnen worden en wat de kosten hiervan zijn. Ook peilden Gelderland en andere partijen met wie Regio Rivierenland afstand, wat ouderen kan helpen om langer thuis te blijven we de meningen van ondernemers, inwoners, overheid mogelijk de samenwerking kan aangaan. Aan de hand van de Een open infrastructuur voor iedereen wonen als zij dat willen. Voor dergelijke toepassingen is en zorginstellingen en onderzochten we de juridische resultaten bepalen wij nu het vervolgtraject. Eén en ander zal in Regio Rivierenland wil een open infrastructuur waarvan iedereen wel vereist dat geluid en videobeelden in goede kwaliteit (on-)mogelijkheden. De resultaten, die in mei werden nauw overleg met de provincie worden gerealiseerd. gebruik kan maken zonder beperkingen. En waarop iedereen worden overgedragen. Daar is meer bandbreedte voor overhandigd aan twee leden van de Tweede Kamer, wijzen diensten mag aanbieden. Stan Herms: Vergelijk het met een nodig dan nu op veel plaatsen beschikbaar is. Stan Herms, coördinator Team Onderzoek & Ontwikkeling uit dat er mogelijkheden zijn om breedband in Rivierenland aan te leggen. Het gaat hierbij dan met name om de kleine We moeten mee met de snelweg. Daar accepteren we ook geen tolpoortjes waar je wordt tegengehouden en gevraagd naar welke winkel je gaat. Om Onderwijs: Het sociaaleconomisch profiel van onze regio kenmerkt zich door grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen, een relatief laag kernen en de buitengebieden die op dit moment nog niet worden meegenomen door de bekabelaars. ontwikkelingen binnen en buiten Nederland om niet achterop te raken vervolgens te horen dat je daar niet heen mag, maar wel naar een andere. Dat is helaas nu wel zo in onze regio op het gebied van telefoon, internet en televisie. Wij gaan op zoek naar partners: markt- en overheidspartijen, burgerinitiatieven en middelen. We pakken de uitwerking stap voor stap aan; de middelen moeten een duurzame investering zijn. En we werken op basis Moderne breedbandinfrastructuur draagt bij aan het verbeteren en verrijken van het onderwijs, zowel in de klas als daarbuiten. Jongeren gaan over het algemeen graag aan de gang met computers, maar de interesse neemt af als webpagina s en video s langzaam laden. opleidingsniveau, toenemende vergrijzing en achteruitgang van de leefbaarheid in de vele kleine Samenwerking op (trans)regionaal niveau Kabels houden niet op bij de regiogrenzen. En Europa zegt dat je als overheid breedband mag realiseren waar marktpartijen van bestuurlijke betrokkenheid. Dit alles om uiteindelijk zo snel mogelijk voor iedereen in Rivierenland breedband te realiseren. Overheidsdiensten: Steeds meer burgers verwachten dat zij zaken digitaal met de overheid kunnen regelen. Een digitaal loket is niet kernen die ons gebied rijk is. Voor het lokale en regionale bestuur ligt hier een stevige bestuurlijke uitdaging om dit op te pakken. Stan Herms: Door dit niet zullen aanleggen binnen drie jaar. Daarom verkent het Team Onderzoek & Ontwikkeling de kansen en opties voor samenwerking met andere regio s en provincies. Door transregionaal samen te werken, kunnen we daadkrachtiger, Film over Breedband in Rivierenland Om een goed inzicht te geven in het nut en de noodzaak van breedband in heel Rivierenland, presenteren wij een gebonden aan openingstijden; het is altijd bereikbaar voor de juiste informatievoorziening, het aanvragen van belangrijke documenten en het indienen van aanvragen. Maar investeren in digitale overheidsdiensten is pas terecht een breedbandnetwerk als basisvoorziening in te richten, wordt het lokale en regionale bestuur in staat gesteld deze problemen aan te pakken en het dienstverleningsniveau op peil te houden. Regio Rivierenland wil breedband als basisvoorziening in alle gemeenten efficiënter en effectiever optreden, zegt Stan Herms. Mogelijk kunnen we gelijkgezinden samenbrengen, initiatieven bundelen en onze uitvoeringskracht op een hoger niveau brengen. We willen kijken of het mogelijk is om een voortrekkersrol te nemen. Als er geen breedband komt Zou er geen breedband komen in regio Rivierenland dan heeft dat verstrekkende gevolgen. Stan Herms vat samen: Opkomende film over dit onderwerp. Hierin schijnen de volgende personen hun licht op dit onderwerp: Maarten Hillenaar, voormalig cio Rijksoverheid Kees Zondag, lid DB Regio Rivierenland Henk van Hoof, operationeel manager Calvi, Telecom Expense Management Solutions Rob Franken, voorzitter CvB ROC Rivor Ron Axt, directeur STMR als iedere burger ook over een aansluiting beschikt om daarvan goed gebruik te kunnen maken. Een belangrijk bijkomend voordeel van een volledig dekkend glasvezelnetwerk is dat cruciaal maatschappelijke digitale diensten ook apart van het internet kunnen worden aangeboden, bijvoorbeeld als dat nodig is voor de veiligheid. economieën vereisen dit. Wij moeten mee met de ontwikkelingen De film is te bekijken op 4 5

4 Stelt u zich eens voor; een digitale tool die in één oog- opslag inzicht geeft in de thema s die in onze regio spelen. Dat wordt de Regiobarometer. Dit product van Regio Rivierenland wordt momenteel ontwikkeld door het nieuwe Team Onderzoek & Ontwikkeling van Contractgestuurde Dienstverlening. Geen ellenlange tabellen met gegevens, Team Leerplicht is van grote meerwaarde voor gemeenten. Hij biedt continuïteit en kwaliteit, wat enorm belangrijk is als het gaat om erop toe te zien dat kinderen naar school gaan en ervoor te zorgen dat zij daar ook blijven. Leerplicht maar aansprekende visuals die meteen duidelijk maken waar we staan als regio. En die door iedereen op de website is te bekijken en downloaden. Bert van Swam, wethouder West Maas en Waal Team Leerplicht houdt kinderen én gemeenten scherp Joep Schalkx, projectcoördinator/-secretaris Regiobarometer Regiobarometer: meten is weten, gissen is missen Zorgen uit handen genomen Met uniformiteit en efficiënte werkprocessen neemt het team zorgen uit handen. Tijdgebrek zorgt ervoor dat gemeenten achter de feiten aanlopen en minder tijd hebben voor preventie. Wat zeer belangrijk is bij het voorkomen van problemen. Opstel over lievelingsberoep Dit jaar kregen de kinderen uit groep 8 van veel Rivierenlandse basisscholen een leuke opdracht: schrijf een opstel over een beroep dat je zou willen uitoefenen als je later groot bent. En bedenk welke opleiding je daarvoor Focus op de regionale speerpunten van data uit andere bronnen. In de Regiobarometer wordt alles een aantal wethouders onze strategische stuurgroep: Huub Team Leerplicht heeft een krachtig administratieteam dat nodig hebt. Veel kinderen deden De Regiobarometer is een initiatief van Regio Rivierenland en de samengebracht. Het wordt dé bron van informatie betreffende van Oorschot, Corry van Rhee - Oud Ammerveld en Vincent van veel tijdrovend voorwerk doet. Er is veel ruimte voor intervisie mee en de winnares kwam uit provincie Gelderland. De provincie wilde in eerste instantie van al haar regio s de stand van zaken in beeld hebben omtrent de thema s Wonen, Mobiliteit, Demografie en Werken. Joep Schalkx: Dit was het oorspronkelijke plan. Inmiddels is het veranderd en willen wij daarnaast als regio de voor ons specifieke informatie de stand van zaken van de thema s en speerpunten en levert waardevolle input voor de toekomst. Inhoudsdeskundige partners Hoe weten wij wat interessant is als we kijken naar de thema s en Neerbos. Zij zijn ondermeer het klankbord voor de projectgroep. Gezamenlijk gedragen beeld De Regiobarometer dient als basis voor een dialoog op strategisch-regionaal niveau tussen de drie O s, de regio en kennisdeling; het team inventariseert maatschappelijke ontwikkelingen zodat er beleid op kan worden gemaakt als er duidelijke signalen zijn. Dag van de Leerplicht Beneden-Leeuwen. Zij had prachtig omschreven wat ze wil worden, waarom ze dit wil en wat ze er allemaal voor moet doen. Team Leerplicht denkt na over activiteiten die kinderen bewust maken van het belang van school en wat het ook in kaart brengen. Naast de thema s van de provincie, willen wij focussen op onze speerpunten Recreatie & Toerisme, Agribusiness punten? En hoe geven we uiting aan maatschappelijk besturen met de drie O s: Overheid, Onderwijs en Ondernemer? Joep en de provincie Gelderland op basis van een gedragen gemeenschappelijke monitor. De online tool geeft per thema Elk jaar vindt de Dag van de Leerplicht plaats. Het doel hiervan is het onder de aandacht brengen van de leerplicht bij Hard werken is niet voor niets Het thema Maak je verhaal af leende betekent voor hun toekomst en Logistieke Hotspot, aangevuld met thema s betreffende Schalkx: Wij werken op alle niveaus samen: op provinciaal en en speerpunt een regionaal beeld, niet een gemeentelijk. leerlingen, ouders, scholen en anders betrokkenen. Hoe doe je zich ook prima voor leuke discussies sociaaleconomische gezondheidsverschillen. regionaal niveau en met bestuurders en partners. We hebben een Joep Schalkx: Op dit moment stellen we met de project- en dat nu, leerlingen letterlijk bij de les houden? We leven in een met de kinderen over de noodzaak projectgroep die, naast mijzelf, bestaat uit een partner per thema. de stuurgroep de inhoudelijke invulling vast. Daarna gaan we veranderende wereld waarin de jeugd makkelijker is, maar ook van leren. Om uiteindelijk iets te Regiobarometer brengt alles samen Hij of zij is een inhoudsdeskundige. Voor sociaaleconomische hem ontwikkelen en halverwege volgend jaar willen we de tool mondiger. Je kunt niet alleen maar zeggen dat je naar school kunnen bereiken, moet je soms een langere tijd naar school. Wil De Regiobarometer wordt een transparant systeem dat voor gezondheidszorg is dit Meta Moerman van de GGD Gelderland introduceren. Het wordt een prachtig middel dat niet alleen moét omdat ouderen dat nu eenmaal bedacht hebben. Daarom of kun je niet leren, dan kun je je concentreren op het behalen iedereen inzichtelijk maakt wat de resultaten van onze inspan- Zuid, voor Recreatie & Toerisme kunnen we rekenen op Richard de informatie op een klantvriendelijke wijze toegankelijker maakt denkt Team Leerplicht na over activiteiten die kinderen bewust van de benodigde minimale vakkennis en ga je daarna lekker aan ningen zijn. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van bestaande data, Bruin, Peter Smaal is onze partner voor het speerpunt Logistieke en duidt, maar ook alles bij elkaar brengt tot een gezamenlijk maken van het belang van school en wat het betekent voor hun de slag. Hoe dan ook, uiteindelijk blijkt voor de meesten na de zoals die van het onderzoeksbureau van de provincie. Maar ook Hotspot en Frank Engelbart voor Agribusiness. Daarnaast vormt gedragen beeld. toekomst. schoolperiode dat alle moeite niet voor niets is geweest. 6 7

5 Het aantal voortijdig schoolverlaters is de afgelopen jaren met meer dan 42% gedaald. En ook voor het schooljaar lijkt deze daling zich verder door te zetten. Het RMC en het onderwijsveld investeren veel in een gezamenlijke, preventieve aanpak om meer jongeren binnenboord te houden. En met succes! RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC) Preventieve aanpak RMC Rivierenland houdt jongeren op school Stevige rol voor het RMC In de landelijke ontwikkelingen is steeds beter te zien dat het RMC een stevige rol heeft als het gaat om de aanpak van de jeugdwerkloosheid of als partner richting de arbeidsmarkt. Zo is regelmatig in de Tweede Kamer gesproken om de leeftijd van de RMC-doelgroep op te trekken naar 27 jaar. Ook wordt landelijk de nodige discussie gevoerd om de aanpak van de RMC s dichterbij de arbeidsmarkt te organiseren. Totale groep in beeld RMC Regio Rivierenland heeft de totale doelgroep voortijdig schoolverlaters in beeld. Wij hebben zelfs zicht op de doelgroep die tot nu toe voor alle ketenpartners onzichtbaar was als het gaat om opleiding, uitkering of werk. Het RMC heeft hiervoor een projectaanpak opgezet en ingediend met als doel om van deze jongeren te weten wat ze doen. Door ze een gerichte, intensieve aanpak aan te bieden, gaan ze weer participeren. Daarnaast wordt op dit moment onderzocht hoe de dienstverlening van het RMC een goede aanvulling kan zijn voor onder andere de doelgroep WWB ers (mensen met een bijstandsuitkering volgens de Wet Werk en Bijstand) zonder startkwalificatie tot 27 jaar. Team Inkoop realiseert kosteneffectieve aanbestedingen Inkoop Team Inkoop: Transities in de zorg bieden ook financiële kansen voor gemeenten De transities in de zorg van rijksoverheid naar gemeenten gaan zorgen voor een verschuiving in het zwaartepunt van de uitgaven. De uitgaven in het sociale domein groeien naar circa 40% van de totale uitgaven en bestaan voornamelijk uit inkopen. Een professionele uitbesteding van deze diensten en levering is dus van cruciaal belang voor de gemeentelijke financiën. Team Inkoop staat klaar om voor gemeenten de financiële kansen te grijpen als die zich voordoen. Coach en Jij! inmiddels een begrip in regio Rivierenland Alle inkoopzorg uit handen Bij een professionele uitbesteding gaat het niet alleen om een Succesvolle aanbesteding WMO Hulp bij het Huishouden In 2012 werkte Team Inkoop mee aan de aanbesteding van de kosteneffectieve aanbesteding, maar ook om een effectief WMO Hulp bij het Huishouden voor onze tien regiogemeenten. Binnen het project Coach en jij! coachen goed getrainde Uitbreiding project 75% van de gecoachte jongeren blijvend goed terecht Landelijke aandacht voor Coach en jij! beheer van de overeenkomsten. Het vastleggen van afspraken in Dit leverde overeenkomsten op die financieel binnen de gestelde vrijwilligers jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen uit het onderwijs of niet in staat zijn een baan te behouden. Coach en jij! is gestart vanuit het onderwijs. Jongeren tussen 16 en 23 jaar die daar dreigen vast te lopen, krijgen het benodigde steuntje in de rug. Inmiddels is het project uit- Sinds de start van het project in 2010 heeft het project 156 jongeren kunnen helpen. En met het nodige resultaat: ruim 75%van de gecoachte jongeren komt blijvend goed terecht. Ook landelijk krijgt het coachingsproject de nodige aandacht. Zo is Coach en jij! als meest inspirerende project van Rivierenland binnen de aanpak Jeugdwerkloosheid overeenkomsten is belangrijk, maar het opvolgen of de afspraken ook worden nagekomen, is nog belangrijker. Team Inkoop neemt gemeenten alle inkoopzorg uit handen door zowel te helpen met kaders vielen. Vervolgens ontzorgde Team Inkoop de gemeenten door het beheer van de overeenkomsten op zich te nemen. Kortom, het team heeft veel ervaring opgedaan in het sociale Zij hebben wel de wil en de capaciteiten om op MBOniveau 2 of hoger te functioneren, maar kunnen dit niet door gebreid naar jongeren die al zijn uitgevallen uit het onderwijs en naar jongeren (tot 27 jaar) die starten met werken en daarbij de nodige coaching kunnen gebruiken. Dat weten wij omdat we in staat zijn om, door de jaren heen, onze jongeren te volgen. Tot nu toe zijn 127 jongeren niet terechtgekomen in de bekende draaideurconstructie voor een afgevaardigd tijdens de Werkweek tegen de Jeugdwerkloosheid van Mirjam Sterk. Inmiddels is ook duidelijk dat het project gepresenteerd wordt aan een grote het aanbesteden en de noodzakelijke kostenreductie als met het beheer van de overeenkomsten. domein en de regiogemeenten kunnen hierover beschikken. een grote variëteit en combinatie van oorzaken. Het project biedt maatwerk en is inmiddels een bekend begrip in regio uitkering. Zij hebben geen verhoogd risico meer op contacten met justitie. Als ingrediënten gebruiken we maatwerk, werkelijke aandacht op wekelijks niveau, een respectvolle groep Finse bestuurders, beleidsmakers en bedrijven die praktische voorbeelden willen zien over waar successen zijn te behalen in de bestrijding van jeugdwerkeloosheid. Rivierenland en verwerft ook landelijke bekendheid. spiegel, tips en vertrouwen. Daarmee veranderen we blijvend de levens van mensen die met hun leven worstelen. 8 9

6 Team Sociale Recherche behoort tot Regio Rivierenland, maar biedt zijn diensten ook buiten de regiogrenzen aan. Bijvoorbeeld aan gemeente Druten, sinds jaar en dag klant van de dienst. Voor Druten is het team een belangrijke schakel in de handhavingsketen van de sociale zekerheid. Naast opsporing van fraude treden de sociaal rechercheurs ook steeds vaker preventief op. Zij werken nauw samen met wethouder Jac van Dongen, Teamontwikkelaar Samenleving Hans Claassen en hun collega s. Gemeente Druten al jarenlang tevreden over Team Sociale Recherche Rivierenland Team gaat tot het einde om uitkeringsfraude op te sporen Uitkeringsfraude is een misdrijf Wij vinden het erg belangrijk om burgers die tijdelijk niet in staat zijn om te werken door middel van een uitkering te ondersteunen, zegt Hans Claassen, maar als hiervan misbruik wordt gemaakt, treden wij hard op. Uitkeringsfraude is niet alleen een misdrijf, maar verhindert ook dat het geld terechtkomt bij mensen die er écht recht op hebben. Frauderen kost de samenleving onnodig veel geld. Daarom zetten wij fors in op handhaving. Dit zouden wij niet kunnen doen zonder de deskundige inzet van Team Sociale Recherche. Nauwe samenwerking, degelijk proces Een fraudeverdenking start vaak met een opgepikt signaal door een sociale dienstmedewerker, maar ook (anonieme) meldingen zetten de gemeente op een spoor. Onze consulenten spreken hun bevindingen door met de sociaal rechercheurs van Regio Sociale Recherche Rivierenland om te bepalen of een onderzoek kan worden gestart, legt Hans Claassen het proces uit. Is dit het geval, dan voeren de rechercheurs dit uit volgens diverse opsporingsmethodes. Zij houden ons daarvan goed op de hoogte. Het onderzoek is gedegen en de processen worden exact gevolgd om de bewijsvoering waterdicht te maken. De meerwaarde van het team bewijst zich al jaren. De rechercheurs zijn experts Uiteindelijk moet een fraudeur zich verantwoorden, in veel gevallen ook voor de rechter. Bij (voor de gemeente) positieve uitspraak wordt de uitkering stopgezet en moet de fraudeur het onterecht ontvangen bedrag terugbetalen. Meerwaarde Team Sociale Recherche Jac van Dongen, wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Zorg, Onderwijs en Sport: Het verbaast mij dat sommige gemeenten niet altijd de sociaal rechercheurs inschakelen, maar veel van het opsporingswerk door hun consulenten en juridische medewerkers laten doen. Als gemeente van onze grootte ( inwoners) kún je dit niet zelf doen. In de urenoverzichten van Team Sociale Recherche is te zien dat een onderzoek het geroutineerde team 40 tot 200 uur kost. Hans Claassen vult aan: Bovendien zijn de sociaal rechercheurs experts. Als gemeente heb je, naast tijdgebrek, ook niet de deskundigheid en het netwerk in huis om succesvol fraude-onderzoek en -opsporing te doen. Met als gevolg dat je jaarlijks onterecht vele tienduizenden euro s aan uitkering betaalt aan fraudeurs. De meerwaarde van het team bewijst zich al jaren. Scheiding in werkzaamheden Volgens Hans Claassen is het goed dat er een scheiding is aangebracht tussen het werk van de gemeenteconsulenten en dat van de rechercheurs: Natuurlijk omdat het twee disciplines zijn, maar ook omdat de consulenten dienstverlenend zijn en afgaan op feiten. Ze hebben vaak een band met de burger en gebruiken deze feiten niet om te speuren naar onterechte uitkeringen. Dat zou de dienstverlening en relatie vertroebelen. De informatie is input voor de sociale recherche. Zij hebben de tijd, expertise en kwaliteit om de zaak af te handelen volgens de correcte processen. Preventieve werking Met name de laatste jaren valt Hans Claassen de preventieve werking op van de uitkeringsfraudebestrijding. In 2010 en 2011 zorgde de crisis ervoor dat veel mensen onterecht hun toevlucht zochten tot uitkeringen. Samen met Team Sociale Recherche konden we hard optreden, wat leidde tot een afname in het aantal fraudegevallen sindsdien. Wie ziet dat de pakkans groot is, denkt wel twee keer na voordat hij of zij een misdrijf begaat. Draagvlak De fraude-opsporings- en bestrijdingsactiviteiten kunnen rekenen op een groot draagvlak onder de gemeenschap. Hans Claassen: Vorig jaar september hadden wij extra budget nodig. Via het Drutens college hebben wij de gemeenteraad hierom gevraagd en ons verzoek werd gehonoreerd. Fraude en de bestrijding ervan leeft, zeker bij de bevolking. Alertheid wordt gewaardeerd. Met Team Sociale Recherche zetten we een stap verder in het terugdringen van fraude. Sterker nog, het team gaat tot het einde om uitkeringsfraude op te sporen. Sociale Recherche Fraude en de bestrijding ervan leeft. Het opsporingswerk geniet een groot draagvlak onder de gemeenschap. Hans Claassen (l.) en Jac van Dongen Als gemeente heb je, naast tijdgebrek, ook niet de deskundigheid en het netwerk in huis om succesvol fraude-onderzoek en -opsporing te doen 10 11

7 Culemborg Buren Neder-Betuwe Graag stel ik de professionals van aan Geldermalsen Tiel u voor. Heeft u een vraag? Lingewaal Neerijnen West Maas en Waal Wilt u weten wat zij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ze op. Zaltbommel Maasdriel Zij werken voor de gemeenten van Regio Rivierenland, maar ook daarbuiten. Roland van Schelven, voorzitter Regio Rivierenland Als regio kunnen we nog een grote stap voorwaarts maken als we ons gemiddelde onderwijsniveau op een hoger niveau weten te brengen. Al decennia lang liggen we onder het landelijk gemiddelde. Ook op het gebied van schoolverlaters scoorden we in het verleden onvoldoende. Maar dat is nu verleden tijd! Stap voorwaarts Onze kenniskracht bepaalt de regio en vormt de basis waarop onze regionale economie zal staan. Nu het kabinet met Nederland tot de top-5 kenniseconomieën wil gaan behoren en een onderwijsagenda van goed naar excellent onderwijs heeft, zetten wij een grote stap voorwaarts. Voortijdig schoolverlaten succesvol aangepakt De afgelopen jaren hebben we ons er binnen de regio op gericht om het probleem rondom voortijdig schoolverlaten aan te pakken. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen en we zijn erin geslaagd om het percentage uitvallers met maar liefst 42% te verlagen. Dit resultaat is niet onopgemerkt gebleven en we zijn officieel gecomplimenteerd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kenniskracht basis voor regionale economie Gemeenschappelijk belang voorop Maar we zijn er nog niet. Dit jaar zijn we druk bezig om de keten verder te versterken en zetten we ons in om naast voortijdig schoolverlaten de jeugdwerkloosheid integraal aan te pakken. Ik hoop van harte dat we binnen onze regio de krachten verder bundelen en versterken. Ik reken erop dat alle overheidsinstanties, werkgevers en het onderwijs het gemeenschappelijk belang boven de individuele belang weten te plaatsen. Een duurzame investering in de jeugd levert alle betrokkenen immers voordelen in de toekomst. Colofon Dit is een uitgave van, de uitvoeringsdienst van Regio Rivierenland Teksten: Regio Rivierenland, Marlous Löffelman (WolLöf Communicatie BNO) Ontwerp & lay out: David Wolf (WolLöf Communicatie BNO) Fotografie: Regio Rivierenland en WolLöf Communicatie BNO 2014 Regio Rivierenland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Regio Rivierenland. Directeur Contractgestuurde Dienstverlening Shah Sheikkariem E: T: (0344) Team Onderzoek & Ontwikkeling Stan Herms, coördinator Team O&O E: T: (0344) / Team Leerplicht Truus Huiberts, coördinator Team Leerplicht E: T: (0344) / Team RMC Sandra Huijnen, coördinator Team RMC E: T: (0344) / Team Inkoop Hans van Valkenburg, coördinator Team Inkoop E: T: (0344) Team Sociale Recherche Neemt u met vragen contact op met Shah Sheikkariem

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Landelijk Congres VeiligHeidsHuizen. 5 februari 2013, World Trade Center Rotterdam

Landelijk Congres VeiligHeidsHuizen. 5 februari 2013, World Trade Center Rotterdam Landelijk Congres VeiligHeidsHuizen 5 februari 2013, World Trade Center Rotterdam Officiële opening met verhalen uit de praktijk Op 5 februari 2013 vond in het Rotterdamse World Trade Center het Landelijk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 MEE Gelderse Poort Jaarbericht 2014 1 VOORAF Ik voel me trots. En tevreden. Trots dat het merendeel van onze consulenten in staat is gebleken hun plek te vinden in de

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie