Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde"

Transcriptie

1 Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Bij- en nascholingen E.E.N. energetica Studiegids

2 Copyright Instituut E.E.N. 1

3 In deze studiegids vindt u alle informatie over: HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Algemene informatie, erkenning en visie instituut blz. 03 Inleiding in de Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde blz. 06 Module A1 t/m A4 basiskennis E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde blz. 07 Module B, C en D Verdieping E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde blz. 09 Module B E.E.N. Bachbloesem- en Mineraaltherapie (verdieping) blz. 09 Module C E.E.N. Lichthealing Therapie (verdieping) blz. 11 Module D Allround E.E.N. Therapie (verdieping) blz. 12 Module C1 Opleiding Basis Medische Vakken blz. 13 (Anatomie, fysiologie, pathologie, psychopathologie, neurologie, farmacologie) Module C2 EHBO, reanimatie en AED blz. 16 Vrije modules/bij- en nascholing blz. 17 Module V-1 Basiskennis Homeopathie blz. 17 Module V-2 Basiskennis E.E.N. Ankh Therapie blz. 19 Module V-3 Werken met dolfijnenergie blz. 20 Module V-4 Basiskennis Reflexzone Therapie blz. 21 Module V-5 Communicatie en NLP binnen de hulpverlening blz. 22 Module V-6 Basiskennis Feng Shui blz. 23 Module V-7 Introductie werken met de E.E.N. energetica blz. 24 Studieplan blz. 25 Het docententeam blz. 26 E.E.N. energetica blz. 30 Algemene voorwaarden blz. 32 Literatuurlijst blz. 34 Kosten en overzicht van de modules blz. 35 2

4 Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Algemene informatie en visie instituut Het instituut verzorgt een 4 jarige HBO beroepsopleiding tot Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut; daarnaast zijn er diverse vrije modules die op HBO niveau worden aangeboden en als bijscholing gevolgd kunnen worden. Landelijke erkenning De beroepsopleiding, de Basis Medische Vakken en diverse bijscholingen zijn erkend bij: - Beroepsvereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) - Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) Het instituut heeft op 12 mei 2007 een convenant afgesloten met de beroepsvereniging V.B.A.G. Na het behalen van het diploma van de kan de afgestudeerde lid worden van de beroepsvereniging V.B.A.G. of VIV en zich laten registreren als A-licentiehouder. Het instituut heeft voor de opleidingen en bijscholingen bij diverse beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd. Kwaliteit gezondheidszorg Binnen de gezondheidszorg in Nederland wordt er veel gesproken over de scholing van beroepsbeoefenaren. Binnen de Nationale Raad voor de Volksgezondheid zijn er de laatste jaren ontwikkelingen op het gebied van het kwaliteitsbeleid ten aanzien van scholing in de gezondheidszorg. Dit beleid heeft invloed op de huidige beroepsbeoefenaren; zij dienen deze ontwikkelingen te volgen en moeten bij blijven. Ook moet de beroepsbeoefenaar gaan voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Doelstellingen van het instituut: - Kwaliteit A-therapeuten op te leiden in de eclectische energetische natuurgeneeskunde. - De HBO Basis Medische Vakken, anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie en EHBO aan te bieden conform de huidige eisen ten aanzien van de registratie. - Bij- en nascholingen aan te bieden op HBO niveau. - De natuurgeneeskunde in Nederland te bevorderen. - Voorzien in een regionale behoefte ten aanzien van de HBO beroepsopleiding en HBO bijscholing voor therapeuten. Het instituut tracht haar doel te verwezenlijken door: - Een complete HBO beroepsopleiding inclusief Basis Medische Vakken voor therapeuten aan te bieden. - Streven naar beroepserkenning van afgestudeerde therapeuten en daarmee acceptatie door de huidige zorgverzekeraars ten aanzien van vergoedingen. - Nastreven van landelijke registratie van opgeleide therapeuten. - Het organiseren van workshops, bij- en nascholingen. - Begeleiden van de individuele ontwikkeling van de therapeut tijdens de opleiding. - De mogelijkheid te bieden losse modules te volgen. - Deelname aan activiteiten die leiden tot kennis en bevordering van de natuurgeneeskunde. Studiekosten en belastingdienst Studiekosten komen voor de inkomstenbelasting in aanmerking voor aftrekbare posten. Betreft het een opleiding met een niet vrijblijvend karakter en opleidend voor een certificaat of diploma van een beroepsopleiding, dan zijn de kosten gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Kosten voor verblijf zijn niet aftrekbaar, reiskosten tot het maximale bedrag per km zijn door de belastingdienst vastgesteld. Voor de zelfstandigenaftrek dient u voor de belastingdienst aan te tonen dat u minimaal 1225 uren per jaar in uw praktijk in het betreffende belastingjaar werkzaam bent geweest. Voldoet u aan deze eis, dan wordt de geïnvesteerde tijd in de scholing ook als zodanig geaccepteerd. 3

5 HBO beroepsopleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut De opleiding leidt op tot bachelor therapeut in de natuurlijke gezondheidszorg, maar kan ook voor de persoonlijke ontwikkeling gevolgd worden. Voor beroepsbeoefenaren in de reguliere en complementaire gezondheidszorg biedt de opleiding een aanvullende therapie die goed te combineren is met diverse andere therapievormen. Tevens kunnen de opleiding en de vrije modules als bij- en nascholing worden gevolgd. De therapie is tevens toepasbaar in diverse beroepen. Voor leidinggevenden biedt de therapie veel inzichten ten opzichte van ziekte en gezondheid op de werkplek. De doelstelling is: de energie uit te zuiveren, zodat de werkplek leefbaar is en het ziekteverzuim terug zal lopen, omdat 95 % van de fysieke klachten vanuit geblokkeerde energie en emoties ontstaan. Er zal veel aandacht geschonken worden aan de persoonsvorming van de student of therapeut in opleiding. Daarnaast zullen kennis, inzicht, communicatieve en diverse andere vaardigheden worden overgedragen, zodat de student na het behalen van het diploma volledig als zelfstandig therapeut kan functioneren. Flexibele leergang Het instituut heeft ervoor gekozen om de HBO beroepsopleiding in verschillende modules aan te bieden. De meeste modules worden zowel als dag- en avondonderwijs aangeboden. Daardoor kan er ingeschreven worden voor één of meerdere modules tegelijk afhankelijk van het tempo, financiële omstandigheden en tijd die men te besteden heeft. Indien men tijdens de opleiding meer tijd te besteden heeft kan het studietempo versneld worden, of indien men minder tijd heeft door veranderde omstandigheden kan het tempo worden verlaagd. Inschrijven Inschrijven voor de opleiding of een van de modules is mogelijk om verschillende redenen o.a.: - De student kan na het afronden van de opleiding aanvangen met een eigen praktijk. - De opleiding of verschillende modules kan worden gevolgd voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. - Voor therapeuten die willen bijscholen biedt de opleiding de mogelijkheid om tevens aan de bijscholingsverplichting te voldoen. De voorwaarden voor inschrijving zijn: - De beroepsopleiding is in principe toegankelijk voor iedereen vanaf 21 jaar. - De vooropleiding voor de beroepsopleiding en de Basis Medische Vakken is minimaal MBO-3. - Het is mogelijk om op basis van ervaring, verworven kennis en voldoende motivatie in te schrijven voor de modules A t/m D van de beroepsopleiding. U kunt vrijblijvend een studieadviesgesprek aanvragen. Daarnaast is belangrijk dat kandidaten die tot zelfstandig therapeut willen worden opgeleid over voldoende ontwikkeling en motivatie beschikken om de beroepsopleiding te kunnen volgen, omdat deze wordt gegeven op HBO niveau. Vakken Module A1 t/m A4 Module B1 t/m B3 Module C1 en C2 Module D Basiskennis E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Verdieping E.E.N. eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Basis Medische Vakken Praktijkleerperiode en supervisie 4

6 Module At/m D De modules A1 t/m A4 zijn onderdeel van de HBO beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. Deze modules vormen samen het propedeusejaar. De modules B1 t/m B3 worden in het tweede jaar gegeven. Met module C Basis Medische Vakken, ook onderdeel van de HBO beroepsopleiding, kan elk schooljaar gestart worden omdat alle medische vakonderdelen van de beroepsopleiding in deze module zijn samengevat. U kunt deze daarom ook als losse module volgen. Lesindeling De lessen worden per dagdeel van 3.15 uur gegeven. Dit maakt het mogelijk om verschillende modules zowel als dag- en/of avondonderwijs te volgen. Per dag worden 2 lessen gegeven, per avond 1 les. Duur van de opleiding De opleiding is een 4 jarige HBO beroepsopleiding. Bij een normaal tempo worden 36 lesavonden of 18 lesdagen per jaar gevolgd. De opleiding dient vanaf de datum van inschrijving binnen 10 jaar te zijn afgerond. 5

7 Inleiding in de Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde De betekenis van het woord eclectisch is "uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid in zien". Dit kun je toepassen binnen de geneeskunde, religies en behandelwijzen. In de wereld zijn er drie geneeskundige systemen. De Oosterse geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Westerse geneeskunde. De Westerse geneeskunde bestaat uit de reguliere en de natuurgeneeskunde. Daarnaast is er nog oudere volksgeneeskunde zoals de Tibetaanse geneeskunde en de Egyptische geneeskunde. Binnen de beroepsopleiding zijn al deze geneeskundige systemen verwerkt. De Oosterse geneeskunde De Oosterse geneeskunde ziet de mens als bewustzijn. De wereld en de mensen zijn gematerialiseerd bewustzijn. Energie en materie zijn beide functies van bewustzijn. Lijden en ziekten zijn inherent aan het bestaan van de vorm. De oorzaak is gelegen in een persoonsgebonden oriëntatie in het bewustzijn. De therapie richt zich op de energie en de stof als een symptomatische -op menselijke maat gesneden- behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam. Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakraniveau. Daarnaast worden er ter ondersteuning kruiden ingezet, die een sterke energetische werking hebben. De Chinese geneeskunde De traditionele Chinese geneeskunde is gericht op het energetisch/emotionele niveau. De behandeling is er op gericht energetische blokkades in het energiesysteem op te sporen en de energie te herstellen. Zij richt zich op het meridiaansysteem. Dit proces wordt ondersteund door middel van kruiden en acupunctuur. Met de begrippen yin en yang worden verstoringen in de dynamiek en de balans uitgedrukt (yin is te weinig en yang is teveel energie). De therapie is energetisch van aard, evenals de acupunctuur en de Chinese kruiden waarmee wordt gewerkt. Deze geneeskunde richt zich op het energetisch en fysieke lichaam. De Westerse geneeskunde De Westerse reguliere geneeskunde richt zich op het fysiek/lichamelijke niveau. Deze geneeskunde gaat er van uit dat de mens is opgebouwd uit materie. De structuur van de ziekteleer gaat ervan uit dat, als men ziek is, men niet meer aan de norm voldoet. De therapie is er dan ook op gericht de norm weer zoveel mogelijk te bereiken. Binnen de therapie wordt gebruik gemaakt van medicijnen en fysieke ingrepen, waardoor de functie weer zoveel mogelijk wordt hersteld. Deze geneeskunde richt zich meer op het fysieke lichaam. De behandeling is er op gericht blokkades in het lichaam op te sporen. De diagnose wordt meestal door onderzoek gesteld. Denk hierbij aan bloedonderzoek, röntgen, scan etc. De behandelwijze bestaat uit causaal gerichte therapie, ondersteunende therapie en preventie. De behandeling wordt ondersteund met reguliere geneesmiddelen. De Westerse natuurgeneeskunde is een holistische geneeswijze, die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en ziel. De diagnose wordt gesteld via de kinesiologie, polsdiagnostiek, biotensor, pendel en via de intuïtie. Binnen deze geneeskunde wordt er gebruik gemaakt van Fytotherapie, Homeopathie, Bachbloesemtherapie, Healing arts, Cosmic en Flower remedies, orthomoleculaire therapie en wordt er gewerkt met fijnstoffelijke energetische middelen. De behandeling is vaak energetisch van aard, zoals Aurahealing, Reiki, magnetiseren, Egypteng healing enz. De therapie bestaat uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainageproblemen, fysieke verstoringen en toxinebelasting. Verder wordt er gewerkt met de kracht van vergeving, regressie en reïncarnatietherapie, psychotherapie, Ankhtherapie, ademhalingstherapie, reflexzonetherapie, klierkunde en numerologie. 6

8 Egyptische Natuurgeneeskunde Binnen de Egyptische natuurgeneeskunde wordt er gewerkt met astrale energie, kosmische energie, kruiden, edelstenen, mineralen, Ankhtherapie, ademhalingstherapie en geometrie. Het ontstaan van de Westerse geneesmiddelenleer vindt zijn oorsprong in Egypte. Deze leer werd vroeger in spirituele leerscholen in Egypte gegeven. HBO Beroepsopleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut In de beroepsopleiding worden er per module van bovengenoemde geneeskundige systemen verschillende aspecten als speciaal vakonderdeel gedoceerd. Module A1 t/m A4. E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Inhoud en doel van de modules De modules A zijn een onderdeel van de HBO beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. Binnen de opleiding leert u als zelfstandig therapeut te werken, een cliëntenbestand bij te houden en ethisch verantwoord te werken. Tevens leert u werken met verschillende ondersteunende therapieën, zoals edelstenen, De Ankhtherapie, klankschaaltherapie, homeopathie, de E.E.N. energetica en het SanoConcept. In de opleiding worden de natuurgeneeskundige systemen in de wereld behandeld en gekoppeld aan geestelijke en spirituele kennis. Inhoud van de modules Module A1 t/m A4 In deze module leert u de basisprincipes kennen van de energetische natuurgeneeskunde. Ieder lesonderdeel bestaat uit theoretische kennis en praktijkoefeningen. Module A1 omvat de achtergronden van chakra s, energievelden, aurareading en kleuren, testmethoden zoals de polsdiagnostiek, de kracht van vergeving, voetanalyse, psychosomatiek, numerologie en magnetiseren. Module A2 omvat het energetische werken, diverse helingmethoden zoals: aurahealing, de oorzaak van drainageproblemen, het mentaal- en causaal lichaam, voedingsleer, voedingsintoleranties en allergieën, werken met klankschalen, psychometrie, de ethiek binnen de gezondheidszorg, bijhouden van een cliëntenbestand en werken met het protocol. Module A3 omvat de achtergronden en de filosofie van de Egyptische geneeskunde. U leert hoe u de Ankh en de piramide-energie kunt inzetten als zelfstandige- en/of ondersteunende therapie. De module omvat de thema s: werken met de Ankh en piramide-energie, lithotherapie, geopathische belasting, toxische belasting door elektro-smog, psychotoxines en spiegelogie. Module A4 omvat kennis van de gezondheidszorg en organisaties, de beroepsethiek beroepsverenigingen, verzekeringen, het ondernemersplan en administratie. 7

9 De lesthema s A1 t/m A4 Module A1 en A2 - Kennis en achtergronden van de chakraleer, de Oosterse geneeskunde, herkennen van lichamelijke klachten, het behandelen van chakra's. De opbouw van het chakrasysteem. - Kennis en achtergronden van de Chinese geneeskunde, het meridiaansysteem en de energievelden, emoties, het yin en yang principe, het behandelplan. - Kennis en achtergronden van de Westerse geneeskunde. Inzicht in het ontstaan van toxische belasting en de oorzaak van drainageproblemen. - Achtergronden en problemen bij de kinderen van de nieuwe tijd, het behandelen van huilbaby's, ADHD, dyslexie, autisme e.d. - De basisprincipes van de Homeopathie, Fytotherapie en Mineraaltherapie. Behandelen van fysieke klachten door middel van het SanoConcept en Homeopathie. - Het stellen van de diagnose door middel van verschillende testmethoden zoals de polsdiagnostiek (VAS), de pendel en biotensor. - Consulten: de anamnese, de diagnose, het behandelplan en vervolgconsulten. - Het behandelen van voedingsintoleranties, allergieën en te volgen diëten. - Het ontwikkelen en in balans brengen van de eigen persoonlijkheid door middel van spiegelogie, voetanalyse, en meditatietechnieken. - Therapeutisch werken met de numerologie, het herkennen van de levensles, levensdoel, inzicht in het eigen karma en dharma. - Inzicht in de reïncarnatieleer, astrale energie en kosmische energieën. - Kennis en werking van ondersteunende therapieën, kleuren en klankschalen. - De werking van het magnetisme, aurareading; het geven van een aura- of chakrahealing. - Het in balans brengen van het mentaal en causaal auralichaam door het geven van een schouder- nekrugbehandeling. Module A3 - Inleiding in de Egyptische natuurgeneeskunde en de oude mysteriescholen. - De symboliek en de therapeutische werking van de Ankh en de piramide. - Het reinigen van het meridiaansysteem van te grote belasting. - Het behandelen van stress en spanning. - Het reinigen van de woning door middel van de piramide energie. - Het loslaten van astrale belasting. - Het in evenwicht brengen van het geven en ontvangen. - Werken met de Ankh in combinatie met andere therapievormen. - Regressie therapie. Module A4 - Kennis van de gezondheidszorg en organisaties. - De beroepsethiek. - Wet op de Persoonsbescherming. - Werken met doorverwijzing. - Het afleggen van de eed of gelofte. - Beroepsaansprakelijkheid en verzekeringen. - Beroepsverenigingen, licenties en bij- en nascholing Informatie modules A1 t/m A4 Aantal lessen: 3 blokken van 12 lessen Lesuren: 126 Duur: 10 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag 8

10 Tweede jaar HBO Beroepsopleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut De modules B 1 t/m B3 zijn verplichte modules van de HBO beroepsopleiding en vormen samen het tweede studiejaar. Module B1 Bachbloesems en mineralen (verdieping) Inleiding en doel van de module Module B E.E.N. Bachbloesem- en Mineraaltherapie is een onderdeel van de HBO beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. In deze module leert u de persoonlijkheid en karaktereigenschappen te herkennen en gevoelens en emoties van elkaar te onderscheiden. De module geeft u inzicht in het ontstaan van de Bachbloesems, de filosofie van Dr. Edward Bach, de bereidingswijze en de werking van de Bachbloesemremedies. Ook krijgt u inzicht in de samenhang tussen bepaalde gemoedstoestanden en ziekten, de indeling in groepen, het transformeren van gemoedstoestanden door affirmaties en de toepassing van de remedies. U leert hoe u therapeutisch kunt werken met de Bachbloesemremedies, zowel met volwassenen als met kinderen, met behulp van verschillende testmethodes: polsdiagnostiek, biotensor, pendel, kaarten en via uw intuïtie. Aan het behandelen van dieren en planten wordt ook aandacht besteed. De levensloop Tevens wordt in deze module de emotionele levensloop behandeld en tal van psychosomatische klachten die daarmee samenhangen, o.a.: - De zwangerschap, bevalling en geboorte: de huilbaby, postnatale depressies. - De kindertijd en de puberteit: ADHD, autisme, kindermishandeling, incest, depressies anorexia, verwerking van echtscheiding. De volwassenheid: burnout, stress, hyperventilatie, depressies, angsten, borderline, insomnia, verslavingen, - etc. - Stervensbegeleiding: de palliatieve zorg, gesprekstherapie, de fasen van het sterven en het rouwproces. Mineraaltherapie Omdat een tekort aan celzouten tot tal van klachten kan leiden op zowel psychisch, emotioneel, energetisch als lichamelijk niveau, kan het inzetten van Bachbloesems in combinatie met celzouten tot goede resultaten leiden. Wat zijn celzouten? Celzouten van Dr. Schüssler zijn lichaamseigen enkelvoudige mineralen, die normaal bij iedereen aanwezig zijn in het lichaam. Deze celzouten zijn essentieel voor de goede werking van o.a. de stofwisseling. Als de stofwisseling door een gebrek aan celzouten niet goed meer kan functioneren, komt er een overbelasting en krijgen we gezondheidsklachten. Deze gezondheidsklachten zijn vaak chronisch en kunnen zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Zij ontstaan doordat de biochemie in het lichaam niet in staat is het tekort aan celzouten aan te vullen. Deze zouten zijn dus belangrijk voor het goed functioneren en de opbouw van het lichaam. Het is daarom nuttig om deze mineralen/zouten in te zetten om uw vitaliteit te bevorderen en uw gezondheid te ondersteunen. Deze Schüssler-zouten zijn afgeleid van de fundamentele bouwstoffen en mineralen van het lichaam, waaronder magnesium, calcium en kalium. Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water, waarin deze mineralen in bepaalde verhoudingen 9

11 aanwezig zijn. De juiste verhoudingen zijn noodzakelijk voor de vele processen, die in het lichaam plaatsvinden en bij een tekort aan deze mineralen voelt men zich over het algemeen minder fit en vitaal en is men vatbaarder voor allerlei aandoeningen en ziekten. Als het lichaam niet zelf voldoende celzouten aanmaakt, kan dit komen door stress, ziekte, elektro smog, vervuiling en vegetarisme. Men kan het celzouttekort opheffen door celzouten als voedingssupplement in te nemen. U leert in deze lessen wat celzouten zijn. Tevens leert u hoe u celzouttherapie kunt toepassen. De diagnose wordt gesteld door middel van psychonomie (gelaatskunde) en de polsdiagnostiek. Inhoud van de module Bachbloesemtherapie - De achtergronden, het werk en de filosofie van Dr. Edward Bach over ziekten. - Therapeutisch werken met Bachbloesems bij volwassenen en kinderen. - Het herkennen van de verschillende karaktertypen. Inzicht in het ontstaan van emoties. - De bereidingswijze van Bachbloesems door middel van de kookmethode en zonnemethode. De energetische werking van Bachbloesems. - De levensloop en tal van psychosomatische klachten die in de verschillende leeftijdsfasen door emotionele blokkades zijn ontstaan. - Het behandelen van dieren en planten met Bachbloesems. - Werken met Bachbloesems als ondersteuning bij geboorte- en stervensbegeleiding. - Samengestelde remedies zoals de examenremedie, de Rescue crème en druppels. Het maken van kompressen, massageolie, behandelen van littekens met Bachbloesems. Mineraaltherapie - Werken met mineraaltherapie op basis van Dokter Schüssler celzouten. - Fysieke en emotionele klachten door tekorten aan celzouten. - De diagnose stellen door middel van testmethodes zoals de polsdiagnostiek en Psychonomie (gelaatskunde). - Voeding en leefwijze - De werking van vitaminen. - Casuïstiek. Toetsing De toetsing vindt plaats via het maken van twee casussen. De module wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt de student het deelcertificaat. Informatie module B1 Aantal lessen: 12 Lesuren: 42 Duur: 3 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag 10

12 Module B2 E.E.N. Lichthealing (verdieping) Deze module is een verdieping op de modules A en B1 en onderdeel van de Beroepsopleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. In deze module wordt ingegaan op de Tibetaanse geneeskunde. Binnen deze geneeskunde wordt met lichttherapie gewerkt. Wanneer we ervoor kiezen om vanuit liefde te werken en dit uiten, bevordert dit het licht in ons naarmate we bewuster met de liefde omgaan. U leert in deze module uw eigen intuïtie en natuurlijke gaven te ontwikkelen en te werken vanuit het synchrone proces van heelwording en eenwording met het Eenheidsbewustzijn. De module geeft u inzicht in de werking van helende energieën, inzicht in de samenhang tussen lichtenergie en bewustzijn. De thema's die behandeld worden brengen de mens dichter bij het Eenheidsbewustzijn. Dit staat voor het loslaten van handelen vanuit macht en onmacht en het transformeren naar onvoorwaardelijke liefde. In de opleiding wordt dieper ingegaan op de samenhang tussen de numerologie, de stralenleer, het DNA, de kabbalah en de chakra's. Ook worden thema's behandeld zoals de reïncarnatieleer en karma en de transformatie van de derde naar de vijfde dimensie. Binnen deze opleiding wordt ter ondersteuning gewerkt met E.E.N. energetica. Dit zijn energetische middelen op basis van mineralen, die werken op bewustwording, geestelijk en stoffelijk niveau. Iedere energetica heeft zijn eigen specifieke werking en herstelt de balans tussen lichaam, geest en ziel. Inhoud van de module - Inzicht in de stralenleer en de Kabbalah. - Globale anatomie, fysiologie en pathologie van het DNA. - Prana ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen. - De problemen van nieuwetijdskinderen o.a.: huilbaby's, voedingsintoleranties, vegetarisme, dyslexie, autisme, ADHD enz. - Helen van het innerlijke kind. - Het ontstaan en helen van familiekarma en familiepatronen. - Helen van subpersoonlijkheden. - Het in balans brengen van lichaam, geest en ziel en herstel van de Drie-Eenheid. - Het ontwikkelen van de intuïtieve vermogens en natuurlijke gaven die latent aanwezig zijn. Het herkennen van de intuïtieve vermogens zowel van therapeut als cliënt. - Op liefdevolle wijze leren ondersteunen in het proces van heelwording van zowel therapeut als cliënt, evenals in het proces van eenwording met het Eenheidsbewustzijn. - Achtergronden, inzicht en therapeutisch gebruik van de E.E.N. energetica als ondersteunende therapie. Toetsing De toetsing vindt plaats via 12 uur supervisie. De module wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt de student het deelcertificaat. Informatie module B2 Aantal lessen: 12 Lesuren: 42 Duur: 3 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag 11

13 Module B3. Allround E.E.N. Therapie (verdieping) Module D Allround E.E.N. Therapie is een verdieping op de modules A, B1 en B2. Deze module is onderdeel van het tweede jaar van de Beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. De inhoud van de lesstof is lichaamsgericht. Het doel is om klachten te minimaliseren en het lichaam via oefeningen te stimuleren om beter in balans te komen en te blijven. De student leert tevens om deze oefeningen als stimuli mee te geven aan de cliënt zodat deze aan zijn eigen heelwordingsproces actief deelneemt. De lesstof is afgestemd op dit proces. In deze module worden de kennis en inzichten van de voorgaande modules geïntegreerd. De harmonieleer is op het Eenheidsbewustzijn gebaseerd en omvat de twaalf levensthema's: dit zijn materie, vertrouwen, gevoelens en gedachtekracht, liefde, mededogen en rechtvaardigheid, innerlijk weten, begrijpen en innerlijke wijsheid, zuivere wilskracht en de Goddelijke persoonlijkheid. De bedoeling is lichaam, geest en ziel af te stemmen op elkaar. Daar het lichaam met tal van ongemakken kan reageren wanneer men met hogere lichtenergieën werkt, wordt dit beperkt door de oefeningen. Het lichaam past zich door de oefeningen makkelijker aan en de energie gaat beter stromen. Inhoud van de module - Globale anatomie en fysiologie van het ademhalingssysteem. - Ademhalingstherapie, ontspanningsoefeningen en concentratieoefeningen. - Globale anatomie en fysiologie van de klieren met interne secretie. De klieren en het hormoonstelsel. De hormonen en hun invloed op de balans tussen lichaam en geest. - Polariteitsoefeningen ter bevordering van het evenwicht. - Harmonieleer: volgens de twaalf levensthema's die afstemmen op het Eenheidsbewustzijn. Het stimuleren en harmoniseren door middel van meditaties en met ondersteuning van de E.E.N. energetica en Bachbloesems. - Inzicht in de functies van de twaalf zintuigen. - De Kundalini- en Shusumna energie. - Therapeutisch werken met mantra's en mudra's. - Stimuleren van het geheugen door middel van oefeningen. - Therapeutisch werken met Handreflexologie, het activeren en harmoniseren van organen en klieren door stimulatie van de reflexpunten. Toetsing De toetsing vindt plaats via 12 uur supervisie. De module wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt de student het deelcertificaat. Informatie module B3 Aantal lessen: 12 Lesuren: 42 Duur: 3 maanden Studiebelasting: 1½ - 2 uur per dag 12

14 Module C1 en C2. HBO Opleiding Basis Medische Vakken (tevens als opleiding geaccrediteerd door de VBAG en de VIV) De opleiding Basis Medische Vakken is een afgeronde opleiding, die als losse module te volgen is en is tevens een onderdeel van de beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. Deelname aan de opleiding De opleiding is in het bijzonder bedoeld voor therapeuten in de alternatieve gezondheidszorg zoals regressietherapeuten, energetisch therapeuten, psychologen, maatschappelijk werkenden en therapeuten ingedeeld in de sectoren psychosociale en geestelijke begeleiding, evenals paranormale geneeswijzen. Voorts is deze opleiding geschikt voor therapeuten ingedeeld in de overige sectoren van de reguliere geneeswijzen. Door de Europese eenwording zijn er verschillende nieuwe wettelijke maatregelen in werking getreden. Voor de beroepen in de gezondheidszorg zijn er meerdere z.g. normeringsreglementen doorgevoerd. Doelstelling van deze Europese regelgeving is o.a. het professionaliseren van de z.g. niet erkende beroepen. Hoewel de structuur van de nieuwe wetgeving al vastligt, biedt de wetgever de mogelijkheid om de invulling van deze regelgeving voor een belangrijk deel zelf te ontwikkelen en toe te passen. Er is dus een zekere marge van vrijheid om als organisatie c.q. opleidingsinstituut invulling te geven aan de professionalisering van het beroep. De wetgever biedt hierin ook de mogelijkheid tot nationale en Europese erkenning van de individuele therapeut. Therapeuten die reeds werkzaam zijn in de reguliere en alternatieve gezondheidszorg en de Basis Medische Vakken op MBO niveau hebben gevolgd, kunnen deze opleiding als bij- en nascholing volgen omdat deze module is afgestemd op de hogere eisen van overkoepelende organisaties en beroepsverenigingen. Belang van medische scholing Steeds meer artsen maar ook medische instellingen onderschrijven de wenselijkheid van alternatieve geneeswijzen als onderdeel van het totale medisch en paramedisch handelen. Een van hun conclusies is wel dat er onvoldoende integratie tot stand kan komen tussen (para) medici en therapeuten als bij de therapeuten onvoldoende kennis en inzicht bestaat in de basis medische vakken. Hierdoor kunnen er communicatieproblemen ontstaan tussen de diverse partijen die zich richten op de behandeling van hun gemeenschappelijke patiënt/cliënt. Door betere communicatie en met wederzijds begrip en respect voor elkaars behandelwijze, kunnen de behandelaars hun beleid (waar nodig) beter op elkaar afstemmen en ook naar elkaar doorverwijzen. Gelukkig zijn in de laatste jaren steeds meer therapeuten bereid om de noodzakelijke medische scholing te ondergaan. Inhoud van de module De inhoud van de module Basis Medische Vakken: anatomie, fysiologie en pathologie is gebaseerd op de huidige inzichten in de reguliere medische gezondheidszorg. We gaan o.a. in op de structuur van het menselijke lichaam, het functioneren van het menselijk lichaam, de ziekteleer (pathologie), diagnostiek, farmacologie en EHBO. Verder wordt er ook veel aandacht besteed aan de gangbare medische terminologie. De opleiding bestaat uit 3 onderdelen: C1 anatomie en fysiologie, pathologie, psychopathologie en farmacologie C2 EHBO, reanimatie en AED Verplichte literatuur Coëllo Zakwoordenboek der geneeskunde, ISBN Anatomie en fysiologie van de mens, Drs. Ludo Grégoire, ISBN Pathologie, I.J. Jüngen en M.J. van Zaagman-van Buuren, ISBN

15 Docenten Dhr. drs. Paul Lemmens, E.E.N. arts Dhr. drs. Fernand Debats, homeopathisch arts Mw. drs. Lèneke Schols, arts voor homeopathie Inhoud van de module C1 De inhoud, anatomie, fysiologie en pathologie, is gebaseerd op de reguliere medische gezondheidszorg. We gaan in op de structuur van het lichaam, het functioneren van het lichaam, de ziekteleer, diagnostiek en farmacologie. Kennis van de internationale medische vaktaal. De therapeut in de natuurlijke gezondheidszorg kan niet zonder deze basis: een goed inzicht in het technisch functioneren van een lichaam is onontbeerlijk. Thema's van de lessen: Deel 1 anatomie en fysiologie 1.Algemene anatomie en fysiologie: cytologie en weefselleer, immunologie. 2.Topografie en de anatomie en fysiologie van de huid. 3.Anatomie en fysiologie van de circulatie: het hart, de bloeddruk, arteriën en venen. 4.Anatomie en fysiologie van het bloed en de lymfe: de milt, de thymus en het RES 5.Anatomie en fysiologie van het spijsverteringsstelsel: voedingsstoffen, mond, keelholte, slokdarm, de maag, dunne darm, dikke darm, de lever, galwegen, de alvleesklier en het buikvlies 6.Anatomie en fysiologie van het ademhalingssysteem: de luchtwegen, neusholte, mondholte, keelholte en strottenhoofd, stembanden en stemvorming, longfunctie 7.Anatomie en fysiologie van de nieren en de afvoerwegen: nieren, urinewegen, blaas, water- en zouthuishouding, zuur/basenhuishouding 8.Anatomie en fysiologie van de organen met interne secretie (endocrinologie): hormonen, de neuronhypofyse, epifyse, schildklier, bijschildklieren, bijnieren, de alvleesklier en de geslachtsklieren 9.Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel: neurologie, zenuwweefsels, neuronen, ruggenmerg, reflexen, de hersenstam, kleine hersenen, tussenhersenen, de grote hersenen, het vegetatieve zenuwstelsel, hersenvliezen en liquorsysteem, 10.Het sensorisch systeem, de vijf zintuigen: ruiken, proeven, de tast, zien en horen 11.Anatomie en fysiologie van het bewegingsapparaat: het skelet, de wervelkolom, schedel, de schoudergordel, armen en handen, benen en voeten. 12.Anatomie van het spierstelsel, de spieren, pezen en de slijmbeurzen. 13.Anatomie en fysiologie van het voortplantingsstelsel: geslachtkenmerken, de vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen, de voorplanting 14.Levensloop: de ontwikkeling, voor de geboorte: zwangerschap, bevalling en geboorte, na de geboorte, de verschillende levensfasen, de evolutie 15.Tentamen anatomie en fysiologie 14

16 Deel 2 Pathologie, psychopathologie en Farmacologie 1.Algemene pathologie: gezondheid, ziekte en ziekteverloop, onderzoek door middel van anamnese, lichamelijk onderzoek en specifiek onderzoek, medische microbiologie; bacteriën, virussen schimmels, protozoën, infecties en infectieziekten, aangeboren afwijkingen en groeistoornissen, chromosoomafwijkingen 2.Immunopathologie en oncologie: inwendige en uitwendige afweer, immunodificiëntie oncologie: normale celgroei en tumorvorming, oorzaken, diagnostiek en behandeling, prognose en verloop 3.Pathologie van de circulatie: de circulatie bloedvaten, het hart 4.Pathologie van het bloed en lymfesysteem: het bloed, de lymfevaten en lymfeknopen, de milt 5.Pathologie van het zenuwstelsel: het centraal zenuwstelsel, het perifeer zenuwstelsel en de spieren. 6.Pathologie van de huid en zintuigen: huidverwondingen, brandwonden, decubitus, gangreen en ulcus cruris, pathologie van de zintuigen de ogen, oren, neus en mond 7.Pathologie van het ademhalingssysteem: hogere luchtwegen, de longen, de pleura 8.Pathologie van het spijsverteringsstelsel: de mond en keelholte, de maag, de darmen, de lever, galblaas en alvleesklier 9.Pathologie van de nieren en de afvoerwegen: de nieren en urinewegen, de blaas 10.Pathologie van de organen met interne secretie: de hypofyse, schildklier en bijschildklieren de alvleesklier, de bijnieren en geslachtsorganen 11.Pathologie van het bewegingsapparaat: de botten, de gewrichten, de wervelkolom 12.Stoornissen in de temperatuurregulatie en de slaap, gerontologie en geriatrie, het sterven en de dood 13.Farmacologie: ontwikkeling van de geneesmiddelen, geneesmiddelen tijdens de zwangerschap, bij kinderen en ouderen, veelgebruikte geneesmiddelen, toedieningsvormen, bijwerkingen, Farmacokinetiek, infusen en bloedproducten 14.Pathologie van de gonaden en zwangerschap: de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen, de borstklieren, de zwangerschap, geslachtsziekten 15.Examen en evaluatie pathologie psychopathologie en farmacologie Informatie module C1 Aantal lessen: 30 Lesuren: 91 Duur: 8 maanden Studiebelasting: 1½ - 2 uur per dag De opleiding wordt zowel als dag- en als avondopleiding aangeboden. Certificering De modules worden per lesonderdeel geëxamineerd. Wanneer beide gedeelten met positief resultaat zijn afgesloten ontvangt de student het certificaat. 15

17 MODULE C2 EHBO, REANIMATIE EN AED Deze module is tevens als bij en nascholing te volgen. (geaccrediteerd door de VBAG en de VIV) Het belang van EHBO binnen de hulpverlening Het instituut vindt het belangrijk dat therapeuten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, EHBO lessen hebben gevolgd. Net als in het bedrijfsleven kun je als therapeut te maken krijgen met situaties waarbij verwacht mag worden dat je adequate eerste hulp kan bieden. De module is dan ook speciaal afgestemd op de hulpverlener binnen de gezondheidszorg. U leert in deze module verschillende situaties herkennen en eenvoudige eerste hulphandelingen uit te voeren. Niet alleen voor personeel van bedrijven is het een noodzaak om EHBO of BHV te hebben gevolgd, maar ook als therapeut is het belangrijk om kennis van de EHBO te hebben zodat u eerste hulp kunt verlenen als dat nodig is. Als lesmateriaal zal gebruikt worden het EHBO Oranje Kruis boekje en verbandleer en kleine ongevallen. Reanimatie en AED Veel mensen overlijden ten gevolge van een hartinfarct. Met name de ritmestoornissen die door een hartinfarct kunnen ontstaan zijn vaak de oorzaak. Het hart klopt dan onregelmatig met kans dat het hart helemaal stopt met kloppen. De bloedtoevoer in het lichaam stopt en daarmee het zuurstoftransport. Na zo'n 4-6 minuten zullen cellen in de hersenen onherstelbaar beschadigen. Wanneer iemand binnen die eerste minuten na een hartstilstand met hartmassage en mond-op-mond beademing begint, kan deze beschadiging voorkomen worden. Dit kan een leven redden. Reanimatie is dus van levensbelang. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn voor een circulatie- en/ of ademhalingsstilstand. Bijvoorbeeld bij verdrinking, verstikking, verslikking, ongevallen en vergiftigingen. Ook dan kan reanimatie een leven redden. Vrijstelling Voor deze module zijn er vrijstellingsmogelijkheden. Vrijstellingen kunnen schriftelijk worden aangevraagd. Toetsing De toetsing bestaat uit een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt u een (deel) certificaat van het instituut en een certificaat hulpverlener Reanimatie en hulpverlener AED. van de van de Nederlandse Reanimatie Raad. Docenten Dhr. drs. Paul Lemmens, bedrijfsarts en E.E.N. arts Dhr. R.H.A. Kocken, instructeur EHBO en AED Thema's van de lessen: 1. Inleiding in de EHBO de vijf belangrijke punten en de Vitale functies 2 Stoornissen in de ademhaling en het bewustzijn 3 Verwondingen, bloedingen en shock, oogletsels en verbandleer 4. Warmte en koudeletsels, Vergiftiging, Elektriciteitsletsels, kleine ongevallen 5. Reanimatie, het bedienen van de defibrillator (AED) 6. Theorie- en praktijktoets Informatie module C2 Aantal lessen/dagdelen: 6 Lesdagen 3 Lesuren: 21 Studiebelasting 1-1 ½ uur per dag. 16

18 V-1. Basiskennis homeopathie (HBO niveau) Vrije module / bij- en nascholing (geaccrediteerd door de VBAG en VIV) In deze module leert u de achtergronden, de basisprincipes en de werking van de homeopathie kennen. Genezen van binnenuit Een volkswijsheid zegt dat een uitslag naar binnen slaat, als je hem onderdrukt. Die wijsheid is al heel oud. We kunnen er al over lezen in de geschriften van Hippokrates, die 450 jaar voor onze jaartelling leefde in het oude Griekenland, de bakermat van onze cultuur. In deze geschriften, de Aforismen, vermeldt deze Vader der Geneeskunst dat het gunstig is, wanneer inwendige ziekten naar buiten komen en ongunstig, wanneer ze naar binnen slaan. Wanneer astma naar buiten komt in de vorm van eczeem is dat gunstig. Wij noemen dat ook heel toepasselijk uitslag. Genezing gaat altijd van binnen naar buiten. In de homeopathie staat deze wetmatigheid bekend als de Wet van Hering, naar de Duitse arts Constantine Hering ( ), die dit voor het eerst duidelijk formuleerde. Deze wetmatigheid is voor iedere vorm van geneeskunde van toepassing. Het heeft geen zin symptomen te onderdrukken, want dan duiken ze meestal in een diepere laag van ons gestel weer op. Dat is de betekenis van Genezen van binnenuit. U kunt hierover alles lezen in het studieboek Diadoxie. De homeopathie Iedereen kan in de loop van zijn leven in situaties komen waarin hij baat kan hebben bij homeopathische behandeling. Homeopathie houdt zich bezig met levende wezens, dat wil zeggen wezens waar levenskracht in huist. De kracht die maakt dat een wond geneest, dat je ogen glanzen en dat je kunt genieten van de wereld om je heen. Als deze kracht verdwijnt, is je lijf een lijk geworden. Maar zolang dat nog niet zo is, kun je die genezende levenskracht stimuleren. Dat doet de homeopathie: geen symptomen onderdrukken, maar het eigen herstel stimuleren met middelen die de natuur ons levert. Alle levende wezens kunnen reageren op de informatie die in homeopathische middelen ligt besloten, mensen, dieren en planten. Je kunt de geneeskracht op vier manieren stimuleren. 1. Allereerst via de structuur van ons lichaam. De weefsels waaruit ons lichaam is opgebouwd kunnen beschadigd zijn, b.v. je verstuikt je enkel, dan bevordert het middel Ledum het herstel, of je hebt een bloeduitstorting en dan zorgt Arnica ervoor dat die sneller wordt opgeruimd. 2. Weefsels vormen organen en in de functie van de organen kan ook iets verkeerd lopen. Dan ontstaan patronen van klachten waar meestal een diagnosenaam bij past: bronchitis, maagslijmvliesontsteking etc. Hoewel een dergelijke diagnose dan bij verschillende mensen hetzelfde is, zien we toch dat er persoonlijke variaties in de symptomen bestaan. De een gaat hoesten als hij gaat liggen, terwijl het bij een ander dan juist beter wordt. In deze gevallen wordt het homeopathische middel gekozen op basis van het individuele patroon van de klachten: reageert het op omstandigheden als temperatuur, jaargetijde, vocht, beweging, lichaamshouding...? Wat voor pijn is het, stekend, brandend...? Straalt het uit? Wat kun je doen om het te verlichten? Gaat het gepaard met andere klachten, b.v. koude voeten krijgen als je hoofdpijn hebt. 3. Met onze weefsels en organen begeven wij ons als mens in de wereld. We geven betekenis aan de dingen om ons heen. Op basis daarvan hebben we gevoelens en bepalen we ons gedrag. Iemand kan bijvoorbeeld maagpijn krijgen omdat hij zich ergert. Dan ontstaat de klacht door de betekenis die we geven aan de gebeurtenissen. En die betekenis hangt af van onze persoonlijkheid. De een ergert zich aan dingen die een ander koud laten. Het gedrag en de persoonlijkheid spelen een grote rol bij het kiezen van een homeopathisch middel. Iemand die temperamentvol is reageert op andere middelen dan een rustige persoonlijkheid. 17

19 4. Onze persoonlijkheid en de manier waarop we reageren op omstandigheden bepalen hoe we ons leven inrichten. Zijn we ambitieus en willen we groots leven of zijn we bescheiden en genieten we van de kleine geneugten. Wijden we ons leven aan de verzorging van een zieke vader of laten we dat door professionele hulpverleners doen? Knokken we ons hele leven met een dominante schoonmoeder of treffen we altijd maar weer een chef waar we niet mee door één deur kunnen? Wanneer je last van je maag krijgt als je je ergert, zul je situaties die ergernis opwekken uit je leven proberen weg te houden. De manier waarop we onze levensloop inrichten volgt uit de bestemming die we aan ons leven geven. Dit is het niveau van zelfverwezenlijking en zingeving, waar we onze menselijke vrije wil kunnen inschakelen. En ook op dit niveau van menselijk bewustzijn kunnen homeopathische middelen verhelderend werken. Het hoogste doel van de homeopathie is om mensen te helpen hun zelfverwezenlijking zo goed mogelijk tot stand te brengen. - Door het herstel van de structuur van weefsels - Door de verbetering van de functie van organen - Door het verbeteren van patronen in gedrag en relaties - Door het verhelderen van de samenhang van gebeurtenissen in de levensloop Verplicht studieboek: Diadoxie auteur Fernand Debats Te bestellen bij: uitgeverij Alonnissos, Utrecht 2000, ISBN Inhoud van de lessen: Les 1. Inleiding in de homeopathie Les 2. Ziekte en levensloop Les 3. Materia Medica Les 4. Materia Medica Les 5. Het mineralenrijk Les 6. Het plantenrijk en dierenrijk Les 7. Oplossingsstrategieën Les 8. Anamnesestrategieën Les 9. Casuïstiek Les 10. Casuïstiek Docent Dhr. Drs. Fernand Debats. Vanaf 1981 is Fernand actief in het onderwijs in de homeopathie voor artsen bij de Stichting Homeopathische Opleidingen (SHO), te Wageningen. Naast het onderwijs is hij werkzaam in zijn praktijk voor klassieke homeopathie in Weert en Maastricht. Fernand is tevens docent Basis Medische Vakken. Informatie module V-1 Aantal lessen: 10 Lesdagen: 5 Lesuren: 30 Duur: 3 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag De module wordt afgesloten met een certificaat. 18

20 Module V-2 Basiskennis E.E.N. Ankh Therapie Vrije module / bij- en nascholing (geaccrediteerd door de VBAG en VIV) E.E.N. Ankh Therapie Werken met de Ankh. Een Ankh is een bijzonder voorwerp. Een voorwerp dat in een ver verleden aan de mensen op aarde is gegeven als een soort tussenstation in het contact met de kosmos. In de Nieuwe Tijd is er weer een toenemende belangstelling te zien voor het dragen en gebruiken van de Ankh. Niet zo verwonderlijk, omdat juist in deze Nieuwe Tijd het de bedoeling is dat ons bewustzijn opnieuw gaat ontwaken en een spectaculaire groei door zal gaan maken, waarbij de Ankh ons van dienst kan zijn. De Ankh is een krachtig instrument, waar je veel mee kunt doen. Je kunt het gebruiken om energieën te sturen en energieën te ontvangen. De Ankh heeft daar zijn specifieke vorm naar. Houd je de Ankh bij de benen vast dan ontvang je energie, houd je de Ankh bij de lus vast dan stuur je energie. De energie van de Ankh kent geen grenzen in afstand of beperkingen in het gebruik. Het is een vergeten krachtbron die nu weer onder onze aandacht wordt gebracht. Een Ankh is persoonsgebonden en de werking hangt dan ook voor een groot deel af van de ontwikkeling van de persoon die hem draagt of hanteert. De opleiding geeft u inzicht in de werking van de Ankh en tijdens de lessen leert u hoe u kunt werken met dit krachtige instrument. Er is veel nieuwe informatie beschikbaar over het werken met de Ankh ten tijde van Atlantis en Egypte. In drie dagen leert u de basisprincipes van de Ankh en hoe je allerlei aandoeningen kunt behandelen met de Ankh. Het gebruik van de Ankh helpt u bij uw persoonlijke ontwikkeling. De Ankh heeft veel kracht en is een hoog ontwikkeld instrument dat gebruikt kan worden om bewustzijn te verruimen. De Ankh houdt je in evenwicht, d.w.z. dat hij disharmonie boven laat komen zodat het weer hersteld kan worden. Ter ondersteuning van de therapie wordt er gewerkt met de E.E.N energetica, die helpen om soms eeuwenoude karmische patronen en blokkades bewust te worden, zodat deze oplossen en makkelijker de transformatie gemaakt kan worden naar het Eenheidsbewustzijn. Docent Dhr. Henk Vos GTAG, Therapeut Natuurlijke Geneeswijzen Inhoud van de module - Inleiding in de Egyptische geneeskunde en de oude mysteriescholen. - Kennis van de werking van astrale en kosmische energieën. - De symboliek en de therapeutische werking van de Ankh. - Het behandelen van nek- en schoudergebied (ook whiplash). - Het reinigen van de nieren die een teveel aan afvalstoffen niet kunnen verwerken. - Het reinigen van het meridiaansysteem van te grote belasting. - Loslaten van blokkades uit het verleden. - Vrijmaken van geestelijke gaven. - Werken met de Ankh in combinatie met andere therapievormen. - Specifieke behandeling van klachten. - Ankh inwijding en uitreiking certificaat. Informatie module V-2 Aantal lessen: 6 Lesdagen: 3 Lesuren: 18 Duur: 2 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag Regelmatig wordt er een verdieping op deze basismodule gegeven. 19

21 Module V-3. Werken met dolfijnenergie Vrije module / bij- en nascholing (geaccrediteerd door de VBAG en VIV) Een intensieve ééndaagse nascholing waarbij u kennis maakt en leert werken met de dolfijn energetica. U leert hoe u ze moet toepassen en gebruiken bij problemen op chakra-, energetisch en fysiek niveau. Aan het helende vermogen van de dolfijnen wordt veel aandacht besteed. U zult de interacties met uw eigen energiesysteem voelen/ervaren: u krijgt informatie over de werking van de Asberg Dolfijn Energetica. Daarnaast krijgt u een uitgebreide set documentatie en een syllabus mee naar huis. U leert hoe u de energetica kunt integreren in uw eigen therapievorm en toepassen in uw eigen praktijk. Hierbij oefent u uzelf door gebruik te maken van (uw eigen) pendel of biotensor, de VAS of uw intuïtie. U zult de werking van uw eigen energiesysteem en het meridiaansysteem zoals we dat kennen uit de Traditional Chinese Medicine, leren voelen door heel praktische oefeningen. Er wordt in het theoriegedeelte dieper ingegaan op de correspondenties tussen het meridiaansysteem, de geest en het fysieke lichaam. s Middags zult u deze correspondenties zelf ervaren, tijdens oefensessies met elkaar. De energetica zijn zeer breed inzetbaar: bij healing, meditaties, ontspanningsoefeningen, in combinatie met homeopathie of orthomoleculaire geneeskunde, bij regressie- en reïncarnatietherapie, massages, haptonomie, in combinatie met psychometrie en de pendel. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: Docent Dhr. Hugo Asberg, Holistisch therapeut Informatie module V-3 Aantal lessen: 2 Lesuren: 6 Duur: 1 dag De module wordt afgesloten met een certificaat. 20

22 Module V-4. Basiskennis Reflexzone Therapie Vrije module / bij- en nascholing (geaccrediteerd door de VIV) Basiskennis Theoretische kennis is nodig om op een verantwoorde manier een ontspannende voetmassage te geven. Bij vele klachten kan deze massage voor veel verlichting zorgen, zoals vermoeidheid, buikpijn, rugpijn, tandpijn bij kleine kinderen, verkoudheid, spierpijn en rugklachten, maar ook bij psychische klachten geeft deze behandeling een positief effect. Reflexzonemassage/Reflexzonetherapie is een eeuwenoude behandelwijze die haar herkomst vindt in China en India. Op de voet bevinden zich zones die in relatie staan met de organen, klieren en zenuwen in het lichaam. Door deze zones volgens een speciale techniek te masseren ontstaat een stimulerende werking naar de corresponderende organen, klieren en zenuwen. Gevolg is een verbetering van de algehele lichamelijke toestand. Eenieder die zorg, aandacht en liefde belangrijk vindt in zijn/haar therapeutisch werken met cliënten, kan met deze technieken een zinvolle ondersteuning bieden. In deze module wordt aandacht besteed aan: - Ontstaan en achtergronden van de reflexzonetherapie. - Globale basiskennis van het lichaam: fysiologie, pathologie, anatomie. - Diverse grepen en technieken m.b.t. de ontspannende reflexzonetherapie. - Reacties tijdens en na de behandeling. - Rol van de voeding, leefwijze en de eigen verantwoordelijkheid. - Het omgaan met stress. - Naast de theorie zal er veel aandacht zijn voor de praktijk. Deze bijscholing is mede geschikt voor therapeuten en mensen die werkzaam zijn in de zorg zoals ziekenhuis, verzorgingshuis of werken met gehandicapten, maar ook ouders met kinderen zullen er baat bij hebben. Ook ouderen en chronisch zieke cliënten genieten van de aandacht en het contact. Het accent ligt op het aanleren van praktische vaardigheden. Een specifieke medische vooropleiding is niet noodzakelijk. Enige kennis van biologie is wel gewenst. Docente Mw. Marjo Kuypers-Mater GTAG, Reflexologe Informatie module V-4 Aantal lessen: 6 Lesdagen: 3 Lesuren: 18 Duur: 2 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag De module wordt afgesloten met een certificaat. 21

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Opleiding Basis Medische Vakken (Post) HBO-niveau Minors,

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Bij- en nascholingen E.E.N. energetica Studiegids 2009-2010

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Bij- en nascholingen E.E.N. energetica Studiegids In deze

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module E Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module E Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Module E Basis Medische Vakken Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie EHBO binnen de hulpverlening Brochure Instituut voor Eclectische

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Opleiding Basis Medische Vakken (Post) HBO-niveau Minors,

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module E Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module E Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Module E Basis Medische Vakken Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie EHBO binnen de hulpverlening Brochure 2008-2009 Instituut voor

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Opleidingen Basis Medische Vakken (Post) HBO-niveau Minors,

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Registeropleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut HBO Opleiding Basis Medische en Psychosociale Vakken

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module C en C2 Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module C en C2 Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Module C en C2 Basis Medische Vakken Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie EHBO, reanimatie en AED Brochure 2008-2009 Instituut voor

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut SHO-registeropleiding Medische en Psychosociale basiskennis Minoren, bij-

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 SHO Registeropleiding Medische- en Psychosociale Basiskennis Module C1 Medische Basiskennis Module C3 Psychosociale Basiskennis Het Instituut is Lid van de NRTO en ingeschreven in het CRKBO register Geaccrediteerd

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut SHO-registeropleiding Medische en Psychosociale basiskennis Minoren, bij-

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Registeropleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut HBO Opleiding Basis Medische en Psychosociale Vakken

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2014-2015

Brochure schooljaar 2014-2015 SHO Registeropleiding Medische- en Psychosociale Basiskennis Module C1 Medische Basiskennis Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het Instituut is Lid van de NRTO en ingeschreven

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2013-2014

Brochure schooljaar 2013-2014 HBO Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Medische Basiskennis Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het Instituut is Lid van de NRTO en ingeschreven

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Studiegids

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Studiegids Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Studiegids 2016-2017 Registeropleiding E.E.N. therapeut Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis SHO

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Opleiding Matrix-kleurentherapie

Opleiding Matrix-kleurentherapie www.instituutblokdijk.nl Opleiding Matrix-kleurentherapie Instituut Blokdijk Dr. Berlagelaan 5 5622 HA Eindhoven OPLEIDING MATRIX- KLEURENTHERAPIE Het is een 3-jarige opleiding + Medische basiskennis Deze

Nadere informatie

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage De opleiding integrale massage van Positive Touch is een opleiding voor mensen die van massage hun beroep willen maken en zich op een inspirerende manier

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2012-2013

Brochure schooljaar 2012-2013 HBO opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Basis Medische Vakken (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Module C1 Basis Medische Vakken (Post) HBO niveau (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychologie

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2012-2013

Brochure schooljaar 2012-2013 HBO opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Basis Medische Vakken (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het

Nadere informatie

Osteopathie is een manuele geneeswijze, wat inhoudt dat er geen apparaten aan te pas komen.

Osteopathie is een manuele geneeswijze, wat inhoudt dat er geen apparaten aan te pas komen. Osteopathie is een manuele geneeswijze, wat inhoudt dat er geen apparaten aan te pas komen. Een osteopaat gaat uit van de visie dat de mens biologisch één geheel is en dat alle afzonderlijke delen (systemen)

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2012-2013

Brochure schooljaar 2012-2013 HBO opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Basis Medische Vakken (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het

Nadere informatie

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur Deelopleiding Healing en Energiewerk Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten. Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden. 1. Je

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

DÉ PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE. Mooi van binnen en van buiten! Wie wil meer balans en gezondheid in het leven?

DÉ PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE. Mooi van binnen en van buiten! Wie wil meer balans en gezondheid in het leven? DÉ PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE Mooi van binnen en van buiten! Wie wil meer balans en gezondheid in het leven? 0031 (0) 6 25 51 69 15 0031 (0) 70 369 76 41 INFO@SUDASHI.NL VOEDING Waarom ik schrijf

Nadere informatie

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789.

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789. Erkenning voor opleiding medische en psychosociale basiskennis dinsdag 23-07-2013 14:21 Dit is een origineel bericht van TBNG Instituut voldoet aan nieuwe opleidingseisen complementaire zorg. Het Instituut

Nadere informatie

Studieplan Bewust afvallen

Studieplan Bewust afvallen Studieplan Bewust afvallen Opleidingsinstituut Academ Studiejaar 2016 Versie 0.1 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Doel van de bijscholing... 3 Inhoud van de bijscholing... 3 Duur... 5 Toelatingseisen...

Nadere informatie

Waar komt de naam Mesologie vandaan? De naam Mesologie is afkomstig van het Griekse woord mesos, wat midden betekent.

Waar komt de naam Mesologie vandaan? De naam Mesologie is afkomstig van het Griekse woord mesos, wat midden betekent. Pers Q&A Wat is Mesologie?... 1 Waar komt de naam Mesologie vandaan?... 1 Hoe lang bestaat Mesologie in Nederland?... 1 Wat is het doel van Mesologie?... 2 Wat zijn de kenmerken van Mesologie?... 2 Hoe

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Meridiaan Qigong (medicinale Qigong) Studiegids 2015/2016 Meridiaan Qigong Qigong (uitgesproken als:

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2013-2014

Brochure schooljaar 2013-2014 SHO-Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Basis Medische Vakken (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis

Nadere informatie

Toetsingsvragen Basispakket

Toetsingsvragen Basispakket Toetsingsvragen Basispakket I. De vier wezensdelen van de mens (Rudolf Steiner/antroposofie) 1) B) Welke wezensdelen vinden we volgens Rudolf Steiner terug bij: mineralen, planten, dieren en mensen. 2)

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring 1. Algemene gegevens Achternaam: Voornaam: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw Adres: Postcode+plaats: Land: Wat is uw beroep: Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week? uur Wie is

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Natuurgeneeskundig Specialist Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013 OPLEIDING Marma-Yoga Basis opleiding Marma-Yoga studiegids 2012/2013 1. Inleiding De basis opleiding Ayurvedisch marmatherapie is een unieke opleiding, die nergens anders wordt gegeven. De samensteller

Nadere informatie

HIC, specialisatie kinderen

HIC, specialisatie kinderen HIC, specialisatie kinderen Module Docent contact uren Zelfstudie Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Ontwikkelingspsychologie 11 22 uur Inleiding in de Chakrapsychologie 11 36 uur Jungiaanse psychologie,

Nadere informatie

CURSUSSEN 2013-2014. Espirit spiritueel centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling

CURSUSSEN 2013-2014. Espirit spiritueel centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling Espirit spiritueel centrum spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling CURSUSSEN 2013-2014 Hoek van het IJ 29 8223 BJ Lelystad www.espirit.nl e-mail: herman.kuik@espirit.nl

Nadere informatie

Centrum Corazon Roy Westerweel

Centrum Corazon Roy Westerweel Centrum Corazon Roy Westerweel Cantharel 25 2403 RA Alphen aan den Rijn bezoek alleen op afspraak. Telefoon: 0172-443977 Mobiel: 06-45316825 Email: info@centrum-corazon.nl INTRODUCTIE Welkom op de site

Nadere informatie

Beroepsopleiding 2015

Beroepsopleiding 2015 Beroepsopleiding 2015 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage

Nadere informatie

Zorg door alternatieve geneeswijzen

Zorg door alternatieve geneeswijzen Zorg door alternatieve geneeswijzen Alternatieve geneeswijzen Inhoud Alternatieve geneeskunde 3 Homeopathie 6 Fytotherapie 8 Orthomoleculaire geneeskunde 10 Advies 11 Alternatieve geneeswijzen is een verzamelnaam

Nadere informatie

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015 Praktijk Avana Nieuwsbrief September 2015 Beste nieuwsbrieflezer, IK wil graag een behandelmethode, die ik zelf heel graag gebruik, onder de aandacht brengen Waarom? Omdat deze behandeling zo ontzettend

Nadere informatie

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2015 / 2016 GROEP 1 LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR 02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht.

Nadere informatie

(Paarden)Acupunctuur in de diergeneeskunde

(Paarden)Acupunctuur in de diergeneeskunde (Paarden)Acupunctuur in de diergeneeskunde drs. R.E. Boerekamp S.N.V.A. 2 Wat is acupunctuur? traditionele Chinese geneeskunde > 3000 jaar toegepast op mens/dier stimulatie punten op het lichaam d.m.v.

Nadere informatie

Scholingsmogelijkheden Instituut voor Celzouttherapie

Scholingsmogelijkheden Instituut voor Celzouttherapie Scholingsmogelijkheden Instituut voor Celzouttherapie Deelopleiding Celzouttherapie Modulaire opleiding tot Celzoutconsulent en Celzouttherapeut HBO conform Instituut Voor Celzouttherapie www.celzouten.nl

Nadere informatie

Cursussen 2013-2014. Espirit Spiritueel Centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling

Cursussen 2013-2014. Espirit Spiritueel Centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling Espirit Spiritueel Centrum spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling Cursussen 2013-2014 Hoek van het IJ 29 8223 BJ Lelystad www.espirit.nl Cursussen Elk seizoen zijn

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding Ayurvedische massage Studiegids 2016 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk Wetenschap van

Nadere informatie

Psychosociale Basiskennis PLATO

Psychosociale Basiskennis PLATO INHOUD MEDISCHE BASISKENNIS ALGEMEEN -begripskennis -diagnostisch proces -reguliere medische en psychosociale behandelwijzen -organisatie gezondheidszorg nl incl. soc. kaart. -wetgeving/gezondheidsethiek

Nadere informatie

Voetreflexologie Marianne Baudenelle www.mariannebaudenelle.be

Voetreflexologie Marianne Baudenelle www.mariannebaudenelle.be Voetreflexologie Marianne Baudenelle www.mariannebaudenelle.be 1 Wat is voetreflexologie Onze beide voeten zijn een afspiegeling van ons lichaam. Ons hele lichaam staat in verbinding met onze voeten. De

Nadere informatie

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb je een vraag? Stel deze dan direct! Weet één van jullie

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

1 Algemene gegevens. gezondheidsverklaring voor een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking. Polisnummer Naam verzekerde

1 Algemene gegevens. gezondheidsverklaring voor een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking. Polisnummer Naam verzekerde gezondheidsverklaring voor een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U hebt een levensverzekering aangevraagd die ook arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2015 / 2016 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk:

Nadere informatie

Kynologische Opleidingen

Kynologische Opleidingen Kynologische Opleidingen Basisopleiding Kynologisch Masseur Gediplomeerd Kynologisch Sportmasseur & Gediplomeerd Kynologisch Shiatsumasseur Kynologisch Sportmassagetherapeut & Kynologisch Shiatsutherapeut

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Lieve allemaal, Nog een laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Misschien maak je plannen voor je vakantie of heb je die al gemaakt. Sommige van jullie

Nadere informatie

ChinLi TuiNa. Welkom. Uitleg over Tuina massage

ChinLi TuiNa. Welkom. Uitleg over Tuina massage ChinLi TuiNa Welkom Uitleg over Tuina massage Kennismaking Tuina Wat is Tuina, inleiding Historie Hoe werkt Tuina Welke klachten kun je met Tuina behandelen Tuina in de praktijk Vragen Demonstratie TuiNa

Nadere informatie

1 Algemene gegevens. gezondheidsverklaring voor een levensverzekering zonder arbeidsongeschiktheidsdekking. Polisnummer Naam verzekerde

1 Algemene gegevens. gezondheidsverklaring voor een levensverzekering zonder arbeidsongeschiktheidsdekking. Polisnummer Naam verzekerde gezondheidsverklaring voor een levensverzekering zonder arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U hebt een levensverzekering aangevraagd. Daarom krijgt

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring voor een levensverzekering (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking)

Gezondheidsverklaring voor een levensverzekering (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking) Loyalis klantnummer Medisch nummer Gezondheidsverklaring voor een levensverzekering (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking) De gezondheidsverklaring Hebt u voor een aanvulling op uw eigen inkomen gekozen?

Nadere informatie

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training

Nadere informatie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Het Sandelhout Meditatietechnieken, Coaching en Training Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Individuele consulten voor particulieren Locatie: Het Beekse Boshuis Goirlesedijk ongenummerd

Nadere informatie

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE 2 0 1 4 OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE Beste NEI-ers, NLP-ers, Collega s en geïnteresseerden. Trots kunnen we weer een nieuwsbrief vol met workshops en opleidingen laten zien. Het

Nadere informatie

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent.

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. Energetische Meditatie Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. - Eckhart Tolle - Wat is het? De grondlegger van Energetische

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Alternatieve geneeswijzen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Alternatieve geneeswijzen Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Alternatieve geneeskunde 3 Homeopathie 5 Fytotherapie 9 Orthomoleculaire geneeskunde

Nadere informatie

Studieplan Centrum Bergkristal

Studieplan Centrum Bergkristal Studieplan Centrum Bergkristal Volledige opleiding Holistisch Integratief Natuurgericht Therapeut, specialisatie kinderen en jongeren. Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding

Nadere informatie

Tao van gezondheid cursusdagen

Tao van gezondheid cursusdagen Tao van gezondheid cursusdagen De Tao van gezondheid is een geaccrediteerde nascholingscyclus van 6 themadagen. Samen vormen ze een geheel en geven ze inzicht in de 5 elementaire principes van groei en

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2016 Dorpsstraat 26, 3941 JM Doorn, www.jade-health.nl,

Nadere informatie

Transpersoonlijke Trainingen

Transpersoonlijke Trainingen Transpersoonlijke Trainingen Atma Instituut voor psychodynamiek en lifecoaching Langestraat 121 3811 AE Amersfoort Tel: 033-4653277 Fax: 033-4652873 E-mail: info@atma.nl Site: www.atma.nl Afdrukdatum :

Nadere informatie

Workshop van Stress naar Vitaliteit

Workshop van Stress naar Vitaliteit Workshop van Stress naar Vitaliteit Het Leven Stressachtig? Het leven lijkt vol ongemakken te zitten. We worden wakker met het gevoel dat we nauwelijks hebben geslapen. We ontbijten gehaast en volgen tegelijk

Nadere informatie

Ondersteuning voor therapeuten en consumenten

Ondersteuning voor therapeuten en consumenten Ondersteuning voor therapeuten en consumenten Voor therapeuten die met de E.E.N. energetica werken zijn er uitgebreide therapeutische omschrijvingen. Deze uitgebreide omschrijvingen ontvang je bij aanschaf

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2015 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk: wetenschap

Nadere informatie

Psychosomatisch fysiotherapie

Psychosomatisch fysiotherapie Psychosomatisch fysiotherapie De psychosomatisch fysiotherapeut Tamara den Elzen Wat is psychosomatische fysiotherapie? Psychosomatische fysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie,

Nadere informatie

Acupunctuur. kan helpen. bij. stress

Acupunctuur. kan helpen. bij. stress Acupunctuur kan helpen bij stress Stress In onze maatschappij heeft iedereen het steeds over stress, maar wat bedoelt men hier eigenlijk mee? We onderscheiden twee vormen van stress : - positieve stress,

Nadere informatie

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur Gezondheidsverklaring voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Studieplan Centrum Bergkristal

Studieplan Centrum Bergkristal Studieplan Centrum Bergkristal Volledige opleiding Holistisch Integratief Natuurgericht Therapeut Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten.

Nadere informatie

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen.

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. Examen A Voorwaarden voor deelname aan Examen A: een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. praktische ervaring met het werken met patiënten/cliënten. hbo

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Opleidingscentrum Bergkristal

Opleidingscentrum Bergkristal Opleidingscentrum Bergkristal Opleidingen en Leerroutes 2013 Versie augustus 2013 Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen www.opleidingscentrum-bergkristal.nl

Nadere informatie

Wat is Magnetiseren? Hieronder vind je een uitgebreide beschrijving wat Magnetiseren precies is en of het wat voor jouw is

Wat is Magnetiseren? Hieronder vind je een uitgebreide beschrijving wat Magnetiseren precies is en of het wat voor jouw is Nieuwsbrief juni 2012 Beste nieuwsbrieflezer, Wat is Magnetiseren? Hieronder vind je een uitgebreide beschrijving wat Magnetiseren precies is en of het wat voor jouw is Maar eerst weer een edelsteen van

Nadere informatie

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN GEZOCHT: ENTHOUSIASTE, LEERGIERIGE PERSONEN DIE IN ÉÉN RUIM CURSUSJAAR EEN BREDE, PRACHTIGE NATUURGENEESKUNDIGE BASIS WILLEN LEGGEN 1 JARIGE BASISOPLEIDING

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Kwantumfysica van het Brein Naam van de docent (en) : Kees van Dijk, Natuurgeneeskundige Carla Huisken, Natuurgeneeskundige

Naam van de opleiding : Kwantumfysica van het Brein Naam van de docent (en) : Kees van Dijk, Natuurgeneeskundige Carla Huisken, Natuurgeneeskundige Studie plan Naam van de opleiding : Kwantumfysica van het Brein Naam van de docent (en) : Kees van Dijk, Natuurgeneeskundige Carla Huisken, Natuurgeneeskundige Totale duur van de opleiding Totaal aantal

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

Vereniging : De Verlichte Ster 1/27/2008

Vereniging : De Verlichte Ster 1/27/2008 REIKI UNIVERSELE ENERGIE: Het woord is ontstaan uit de Japanse karakters Rei & Ki. Rei betekent universeel en Ki betekent levensenergie, kracht. In diverse culturen zijn er voor hetzelfde woord andere

Nadere informatie

Fotonen- en Lasertherapie met de Hyper-Photon 3D

Fotonen- en Lasertherapie met de Hyper-Photon 3D Patiënteninformatie therapie met licht Fotonen- en Lasertherapie met de Hyper-Photon 3D Lichtenergie als bron voor herstel en genezing Wat is fotonentherapie? Fotonentherapie is een moderne therapievorm

Nadere informatie

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur.

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur. Studie plan Naam van de opleiding : CFS = Chronisch Vermoeidheids syndroom Introductie in de Preventie en Behandeling vanuit een integraal oogpunt. Naam van de docent (en) : Saira Moeniralam, Ingrid Andringa

Nadere informatie

VILT AYURVEDA KINESIOLOGIE. Vitaki KINESIOLOGIE. Blaas gewone dingen niet op tot wonderen, maar breng wonderen terug tot iets gewoons

VILT AYURVEDA KINESIOLOGIE. Vitaki KINESIOLOGIE. Blaas gewone dingen niet op tot wonderen, maar breng wonderen terug tot iets gewoons 1 Blaas gewone dingen niet op tot wonderen, maar breng wonderen terug tot iets gewoons Bacon 1. Wat is kinesiologie? 2. Emokinesiologie 3. Voor kinderen, adolescenten en volwassenen 4. Hoe gaan we te werk?

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Vijfdaagse, geaccrediteerde masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. WAAROM EEN MASTERCLASS LICHAAMSWIJSHEID

Nadere informatie

Vereisten voor (kandidaat)-leden Naturopatica inzake vorming en bijscholing

Vereisten voor (kandidaat)-leden Naturopatica inzake vorming en bijscholing Vereisten voor (kandidaat)-leden Naturopatica inzake vorming en bijscholing KANDIDAAT LEDEN moeten de volgende kennis, vaardigheden en competenties kunnen bewijzen met getuigschriften e.d.. Kandidaten

Nadere informatie

ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding

ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding 1 ONDEVIT BASIS CURSUS Deze cursus is bedoeld om u grondig te laten kennismaken met Ondevit en haar mogelijkheden.tijdens deze inleiding wordt niet alleen

Nadere informatie

Het vak biologie kennis MN001 Een biologische tekening maken praktijk MN005 Werken met een loep praktijk MN008

Het vak biologie kennis MN001 Een biologische tekening maken praktijk MN005 Werken met een loep praktijk MN008 Biologie Over Bloqs Wie is Bloqs? Bloqs is een educatieve uitgeverij die innovatieve producten en diensten aanbiedt. Bloqs staat voor bouwen aan leren. Onze visie is dat u als docent of school zelf het

Nadere informatie

Traditionele Chinese geneeskunde

Traditionele Chinese geneeskunde De traditionele Chinese geneeskunde (TCG) is een compleet geneeskundig systeem met bijzonder veel en een bijzondere kennis. In China al vele duizenden jaren oud en wordt nog steeds toegepast. Er is veel

Nadere informatie

Chinese Hoofd-Nek-Schouders

Chinese Hoofd-Nek-Schouders Sportmassage Dient om de hele conditie van het lichaam en voornamelijk de spieren te verbeteren. Sporters presteren beter, hebben minder last van blessures en herstellen sneller na de inspanning. Deze

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 9. Over de auteurs 11

Inhoud. Woord vooraf 9. Over de auteurs 11 Inhoud Woord vooraf 9 Over de auteurs 11 1 Inleiding 12 1.1 Geschiedenis 12 1.2 Wettelijke bepalingen 14 1.3 Het verstrekken van geneesmiddelen door verpleegkundigen 18 1.4 Medicatiefouten 21 1.5 Therapietrouw

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Energetisch Therapeut Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen

Nadere informatie

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2014

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2014 15B903 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 200,32 200,32 1.509,68 15B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie