Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers"

Transcriptie

1 Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes maade va dit jaar meer da 600 meldige va cybericidete per maad. Dat is 80 procet meer da vorig jaar. De bradweer va het iteret ka iet aders da uitbreide. Het gaat allemaal om geld e macht, et zoals bij klassieke crimialiteit. Cybercrime is georgaiseerde misdaad. Er is zelfs spioage mee gemoeid, zegt Christia Va Heurck, coördiator va CERT.be, het atioale oderzoeksetwerk voor cybercrimialiteit. Olie vadale zij meestal uit op data e iformatie, zowel persoolijke als va bedrijve. Die gebruike ze om bedrijve af te perse of om zich toegag te verschaffe tot adere dieste waar u e ik olie gebruik va make. Hoeveel mese gebruike privé e professioeel iet dezelfde wachtwoorde. Als cybercrimiele zo lijst buit make, late ze die los op allerlei sites e etwerke, tot ze prijs hebbe, legt de coördiator va CERT. be uit. Ee slecht gecofigureerde server volstaat al om cybercrimiele ee slag te late slaa. corbis Cybermisdaad kost os lad jaarlijks 3,5 miljard euro. Elk veiligheidsprobleem is ee opportuiteit voor wie crimiele plae heeft. De lik aar cybercrimialiteit is sel gemaakt, wat ook uit de cijfers blijkt. Cyber Security Coalitie CERT.be otvagt vadaag vijf keer zoveel meldige als i 2010, toe het team werd opgericht. We ware toe uiteraard mider beked, maar cybercrimialiteit zit ook erg i de lift, zegt Christia Va Heurck. Tusse jauari e jui oteerde CERT.be meldige va geïfecteerde computers e meer da 600 meldige va cybericidete per maad. Het hacke va gegeves, phishig e cyberaavalle eme razedsel toe. Om de olie vadale te stoppe, richtte zo vijftig overheids- e privébedrijve e academici vorige maad de Cyber Security Coalitie op. Volges de lede va de coalitie, waaroder ook CERT.be e telecombedrijf Proximus dat vorig jaar og te kampe kreeg met ee grote cyberaaval, kost cybermisdaad os lad jaarlijks 3,5 miljard euro. De vooraamste opdracht va CERT.be is om os te wijze op het gevaar waar we olie aa blootgesteld worde. De agemaakte baksites die crimiele gebruike om aa je kredietkaartgegeves te kome, zij wellicht het meest beked, maar dit gaat ook over het gijzele va bedrijfsgegeves e het plaatse va virusse op de etwerke va bijvoorbeeld ee kleie kmo, aldus Christia Va Heurck. Cybericidete oplosse is ee helse opdracht. Er speelt zich olie ee heuse wapewedloop af. Elke dag verschije er ieuwe virusse op het toeel e worde er cyberaavalle uitgevoerd. Hackers worde ook almaar igeieuzer. Daartegeover staa de slachtoffers: bedrijve die amper wete wat ze moete doe als ze aagevalle worde, of die iet durve toegeve dat ze aagevalle zij omwille va de imagoschade, zegt Christia Va Heurck. E daar kome wij op de voorgrod. Bij CERT.be kue ze alles i vertrouwe melde. Wij geve da advies over hoe ze hu probleem best aapakke e wie ze daarvoor kue cotactere. Christia Va Heurck, coördiator CERT.be Als wij zegge dat ee bedrijf bepaalde software beter wel of iet gebruikt, doe we dat op basis va expertise, iet omdat er commerciële belage mee gemoeid zij. CERT.be beschikt over ee iteratioaal etwerk va beveiligigsexperts. Als bedrijve dat toestaa, deelt het team wat ee bedrijf overkomt met dat etwerk, om zo seller ee oplossig te vide. Koelbloedig e klatvriedelijk Om volledig up-to-date e de toeemede stroom va icidete te verwerke, heeft CERT.be ood aa ieuwe medewerkers. We werke u met zeve vte s e wille graag aar vijftie gaa, zegt Christia Va Heurck. Het CERT.be-team zoekt vooral extra security aaliste die het klappe va de zweep kee. Zij advisere systeembeheerders va bedrijve, vaak i moeilijke omstadighede. Dat vraagt om ee zekere koelbloedigheid. Hetzelfde geldt voor de icidet hadlers die het team wil aawerve. Hu job bevidt zich i het domei va de etwork foresics e malware aalyse. Bezete zij va IT e klatvriedelijk zij, dat is de combiatie die we zoeke, aldus Christia Va Heurck. Hij belooft zij ieuwe collega s ee stateof-the-artwerkomgevig met ee eutraal karakter. Als wij zegge dat ee bedrijf bepaalde software beter wel of iet gebruikt, doe we dat op basis va expertise, iet omdat er commerciële belage mee gemoeid zij jobs op Jobat.be

2 28 Mij persoolijke groei is het belagrijkste Tijdes haar zoektocht aar werk, stootte Ebru Saha (26) ee jaar gelede op het Cosultig by Degreesprogramma va IBM, ee istaptraject dat beloftevolle pas afgestudeerde opleidt tot busiess cosultat. Ik wil carrière make, maar iet i de klassieke betekeis. Ik heb Toegepaste Ecoomische Weteschappe (TEW) gestudeerd e heb via de Atwerp Maagemet School ee 3 Cotiet Master i Global Maagemet gevolgd. Zo heb ik i drie verschillede lade gestudeerd, op drie verschillede cotiete. Na haar studies zocht Ebru Saha ee job waari ze zowel haar aalytisch vermoge als haar voorliefde voor techologie ko gebruike. De combiatie vod ze i het youg graduates-programma va IBM. Twee jaar lag krijg ik de kas om op verschillede projecte te werke. De bedoelig is om zoveel mogelijk ervarig op te doe zodat je op het eid va het programma heel veel hebt bijgeleerd. Ebru is imiddels ee jaar aa de slag als cosultat. Ik werk u aa mij derde project. Het eerste had te make met chage maagemet, het tweede met program maagemet ik was coördiator va het IBM Extreme Blue-stageprogramma e u leer ik meer over operatioele strategieë. Aa haar verwachtige is zo meer da voldaa, al was de overstap va de schoolbake aar de werkvloer gee kleie stap. Ik breg veel tijd door bij klate, verspreid over de verschillede sectore waari IBM actief is. Het is toch ee wereld va verschil, zeker met mij opleidig TEW. Mij 3 Cotiet Master i Global Maagemet sluit beter aa op wat ik u doe. Ee echt carrièrepla heeft ze iet, zegt Ebru. Ik bekijk mij loopbaa va jaar tot jaar. Variatie e uitdagig zij belagrijk voor me. Ik wil i mij job ook mij people skills e mij ecoomische achtergrod kue gebruike. Dat lukt hier wel. Collega s over heel de wereld Ook al is IBM ee mastodot met werkemers wereldwijd, zo voelt dat iet Ebru Saha, cosultat IBM Ik hoef iet zo sel mogelijk het hoogste hiërarchische iveau te bereike. aa, vidt Ebru. Als de ceo i Amerika beslissige eemt, is dat voor os i Brussel gee ver-va-os-bed-show. Dat wordt allemaal prima gecommuiceerd. Wat de toekomst brege mag? Ze hoopt op ee iteratioale carrière. We hebbe collega s over heel de wereld. Daar zou ik graag mee samewerke. Maar eerst wil ik mezelf og verder otwikkele. Carrière make is belagrijk vidt Ebru, maar iet i de klassieke betekeis. Ik hoef iet zo sel mogelijk het hoogste hiërarchische iveau te bereike. We zie wel hoe het loopt. Voor mij is persoolijke groei het belagrijkste. Zolag ik dat uit mij opdrachte haal, be ik tevrede. Creax e UGet mete je iovatiepotetieel met olie tool Hoe iovatief be jij? Om dat te wete te kome, otwikkelde Creax met UGet Iduce.me, ee olie tool die jouw iovatiepotetieel i kaart bregt. Het voorbije jaar heeft iovatiecosulet Creax same met Uiversiteit Get de tool Ku jij oplossige bedeke? Iduce.me bregt het i kaart. Cédric Velghe, oderzoeker Uiversiteit Get I veel tests moet je zelf zegge hoe iovatief je bet, dat is weiig objectief. Iduce.me otwikkeld, ee simulatietest die het iovatiepotetieel va professioals i kaart bregt. Wie de test ivult, krijgt feedback over zij potetieel om succesvol iovaties te bedeke, promote e realisere. Aderhalf jaar gelede krege we aa de Uiversiteit Get de vraag va Creax of we het iovatiepotetieel va mese i kaart kode brege, zegt oderzoeker Cédric Velghe. We hebbe eerst gekeke aar bestaade tests. Dat leverde iet veel op. Als iovatie daar al ee paramater was, gig het vaak om zelfbeoordelig. Je moet zelf zegge hoe iovatief je bet. Dat is uiteraard weiig objectief. Zo groeide het idee om ee simulatietest te otwikkele die deelemers cofroteert met probleemsituaties. Uit de oplossig die ze aakruise, leide we af hoe iovatief ze zoude kue zij, aldus Cédric Velghe. Selectiemiddel Iduce.me, zo heet de test, oderzoekt drie elemete om te wete te kome hoe iovatief iemad is. Ku je ee opportuiteit herkee of ee idee bedeke? Krijg je dat idee verkocht aa ee maager of ee ivesteerder? E ku je het realisere bie de voorziee tijd e met het gegeve budget? De voorbije maade werd Iduce.me uitvoerig getest bij werkemers uit verschillede bedrijve e sectore. Creax wil de test uiteidelijk commercialisere, zegt Cédric Velghe. Ze mikke da vooral op bedrijve die voor ee iovatietraject staa e zich afvrage of hu werkemers daar klaar voor zij. Maar het ka ook gebruikt worde om de juiste mese aa te werve of het iovatiepotetieel i te schatte va ee bepaalde afdelig bie ee orgaisatie.

3 29 De afdelig Afvalstoffe- e materialebeheer otwikkelt het Vlaamse afvale materialebeleid, i opdracht va de miister e i auw overleg met alle betrokkee. Om de ambitieuze doelstellige met betrekkig tot duurzaam afval- e materialebeheer va de OVAM e de afdelig te verwezelijke, zij we op zoek aar ee gedreve (m/v): maager (afdeligshoofd) De OVAM, of de Opebare Vlaamse Afvalstoffemaatschappij, met eige zetel i de Statiosstraat i Mechele, is ee Vlaamse overheidsistellig die cotiu op de bres staat voor ee beter leefmilieu. Cocreet staat zij i voor het voorbereide e uitvoere va het Vlaamse afvalstoffe-, materialee bodemsaerigsbeleid. Om te slage i haar maatschappelijke opdracht, heeft de OVAM ood aa gemotiveerde mese die samewerkigsgericht, veratwoordelijk, klatgericht, gedreve e loyaal zij. U bet veratwoordelijk voor het verder otwikkele va ee Vlaams afval- e materialebeleid. Dit beleid zet i op het sluite va materiaalkriglope (C2C), met zo veel mogelijk materialehergebruik e met zo weiig mogelijk verlieze oder de vorm va emissies, afval of eergie. U legt de basis voor ee duurzaam materialebeleid, waar ee uitgekied afvalstoffebeleid itegraal deel va uitmaakt e zorgt er op die maier voor dat we de behoefte aa grodstoffe e materiale duurzaam kue ivulle. U werkt hierbij zowel op strategisch als operatioeel iveau. U geeft leidig aa 130 persoeelslede e rapporteert aa de admiistrateur-geeraal. U combieert ee masterdiploma met 6 jaar relevate maagemetervarig i de milieusector. Itere kadidate die al op iveaua werke, moete gee masterdiploma hebbe. Aabod? Ee boeiede, uitdagede fuctie i ee dyamische orgaisatie met ee maatschappelijke opdracht. We biede ee statutaire beoemig e ee brutomaadloo va 5 733,95 euro (bij 6 jaar relevate ervarig). Dit wordt aagevuld met ee aatal extralegale voordele. Iteresse? Solliciteer da uiterlijk op 21 ovember 2014 via de kop solliciteer u bij deze vacature op oder bekijk oze jobs. Meer iformatie? De uitgebreide fuctiebeschrijvig e het selectiereglemet vidt u eveees terug op WERFT AAN brugge.be/vacatures Brugge is ee dyamische e historische stad met grote uitstralig. Brugge kijkt volop aar de toekomst e zoekt ieuw talet om deze toekomst mee vorm te geve. Werk jij met os mee? Stad Brugge orgaiseert volgede selectieprocedure met het oog op de cotractuele aastellig e het vastlegge va ee driejarige werfreserve voor ee voltijds (m/v) Hoofd cluster opebaar domei (A9a-A9b) ONS AANBOD Ee werkomgevig die tot de verbeeldig spreekt e kase biedt, loo volges wettelijke barema s (aciëiteit uit de opebare sector wordt verreked same met de 5 jaar gevraagde ervarig), tal va extralegale voordele (hospitalisatieverzekerig, maaltijdcheques, fietsvergoedig voor het woo-werkverkeer, gratis opebaar vervoer ), mogelijkheid tot bijscholig tijdes de diesture, soepele verlofregelig INTERESSE? Bezorg je motivatiebrief same met jouw cv met opgave va je ervarig, ee kopie va het gevraagde diploma é ee uittreksel uit het strafregister uiterlijk 23 ovember 2014 als volgt: per mail, per brief of tege otvagstbewijs aa de balie va de persoeelsdiest, Riddersstraat 12, 8000 Brugge, t OPGELET: kadidature die, op datum va afsluite, iet vergezeld zij va het cv met opgave va de gevraagde ervarig, ee kopie va het vereiste diploma é het uittreksel uit het strafregister worde iet i aamerkig geome. JOUW FUNCTIE Je itegreert de dieste groe, wege e stadsreiigig bie de ieuwe cluster opebaar domei tot ee klatgericht, efficiët e optimaal werked geheel. Je dekt mee e geeft uitvoerig aa het beleid va de stad izake opebaar domei. JOUW PROFIEL Je beschikt over ee masterdiploma burgerlijk igeieur é je hebt mistes 5 jaar ervarig i ee leidiggevede fuctie. Je bezit ee grodige keis va wetgevig e reglemeterig met betrekkig tot het opebaar domei. Maagemettechieke rod orgaisatie, mes e fiacië zitte i je vigers. Kwaliteit, respect, veratwoordelijkheid e iovatie zij ook voor jou kerwaarde. Brutomaadsalaris op iveau A9a-A9b met 5 jaar ervarig: 5 220,60 euro (geïdexeerd). Meer iformatie over de fuctieomschrijvig, het selectieprogramma e/of je ettosalaris ku je opvrage bij de persoeelsdiest, Riddersstraat 12, 8000 Brugge t Os bestuur hecht meer belag aa kwaliteite e competeties va mese da aa leeftijd, geslacht, atioaliteit, etische afkomst, seksuele geaardheid, hadicap, geloof of levesbeschouwig.

4 30 De Vlaamse Gemeeschapscommissie (VGC), als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, oderwijs, vormig, welzij, gezodheid e gezi voor iederee die toeaderig zoekt tot de Vlaamse gemeeschap i Brussel, is op zoek aar ee (m/v): deskudige coördiator hoofd va de fiaciële diest Uw fuctie U bet veratwoordelijk voor de coördiatie e de dagelijkse werkig va de fiaciële diest e het fiacieel beheer va de VGC. U verzorgt de fiaciële aalyse ter voorbereidig va de beleidsbeslissige, i dat kader verleet u ee voorafgaad visum over de wettigheid e regelmatigheid va alle belagrijke uitgavestrome. U bet medeveratwoordelijk voor de opmaak, opvolgig e uitvoerig va de jaarlijkse budgette e de fiaciële meerjareplaig. U beheert de volledige boekhoudcyclus gaade va het voere va de boekhoudig, de afsluitig e opmaak va de jaarrekeig tot e met de wettelijke rapporterig. Het beheer va de thesaurie e het betaligsverkeer e het ie va otvagste behore eveees tot uw bevoegdheid. U werkt mee aa de ivoerig va de beheerse beleidscyclus e maakt deel uit va het maagemetcomité. Uw profiel U hebt mistes 3 jaar leidiggevede ervarig, verworve i de laatste 10 jaar, i het beheer va ee overheidsdiest, of hiermee gelijkgesteld,of i ee orgaisatie uit de privésector of 8 jaar uttige professioele ervarig. Uw fiaciële expertise maakt dat u ee grote meerwaarde beteket voor de Vlaamse Gemeeschapscommissie. VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANG- RIJK. COMPETENTIES VAN MEN- SEN ZIJN DOORSLAGGEVEND ONGEACHT GESLACHT, LEEFTIJD, AFKOMST OF HANDICAP. etiteitsveratwoordelijke gemeeschapscetra Uw fuctie U coördieert e ispireert 22 Nederladstalige gemeeschapscetra i Brussel. U zorgt voor ee gemeeschappelijke visie e missie die de lokale realiteite verbidt met de grootstedelijke uitdagige va het Brussels gewest. U zorgt teves voor ee gemeeschappelijke oderbouw op het vlak va vrijwilligers-e klatebeleid, persoeels- e fiacieel beleid e gebouwebeheer. Vauit uw brugfuctie tusse de gemeeschapscetra e de admiistratie realiseert u ee eeduidig overkoepeled beleid dat kadert bie de werkig va de algemee directie Cultuur, Jeugd e Sport. U maakt deel uit va het maagemetcomité. Uw profiel U hebt mistes 3 jaar leidiggevede ervarig, verworve i de laatste 10 jaar, i het beheer va ee overheidsdiest, of hiermee gelijkgesteld, of i ee orgaisatie uit de privésector of 8 jaar uttige professioele ervarig. Aabod Ee uitdagede fuctie i ee dyamische omgevig, ee madaatfuctie voor de duur va 6 jaar met mogelijkheid tot verlegig, ee geïdexeerd brutojaarsalaris tusse ,12 euro e ,88 euro aagevuld met extralegale voordele. Iteresse? Meer iformatie over de Vlaamse Gemeeschapscommissie vidt u op Voor iformatie over de gemeeschapscetra ook op De iformatiebudel e het kadidaatstelligsformulier kut u raadplege op Voor adere vrage kut u bij Ja Haex va Jobput Vlaadere terecht via of of bij Laura Geerts va de admiistratie va de VGC via We verwachte uw kadidatuur uiterlijk op 17 ovember 2014 via ee aagetekede brief met het kadidaatstelligsformulier gericht aa de voorzitter va het College va de VGC, miister Guy VANHENGEL, Kustlaa 9, 1210 Brussel. SYNTRA is i Vlaadere het aaspreekput voor al wie oderemed is. Verspreid over 5 regioale koepels e 26 campusse realiseert SYNTRA opleidige tot zelfstadig odereme. Om kwalitatief oderemerschap i Vlaadere og beter te stimulere e te begeleide zoeke we ee: directeur Sytra Brussel (m/v) Fuctie: als trekker va de etiteit Brussel (19 medewerkers verspreid over 2 campusse) realiseert u i overleg met de raad va bestuur e het directiecomité de orgaisatiedoelstellige. U bet veratwoordelijk voor de lage- e kortetermijplae, eveals voor het dagelijks bestuur. Dit impliceert zowel het persoeels- e fiaciële beleid, als het marketig- e promotiebeleid e de coördiatie va vormigsprojecte. Profiel: u combieert ee masterdiploma met 6 jaar relevate leidiggevede ervarig. U hebt izicht i opleidige e vormige va zelfstadige e KMO s. U bet ee moder maager die doelgericht leidig geeft. U commuiceert helder, werkt graag i team e bet positief e probleemoplossed igesteld. U straalt autoriteit uit, bet discreet e iteger. U bet vertrouwd met zowel de KMO-problematiek als met de uieke, Brusselse cotext. U kut terugplooie op uw etwerk i de Brusselse regio. U bet ee pioier die de odige aadacht besteedt aa de samewerkig met adere orgaisaties. Aabod: ee cotract va obepaalde duur voor ee selle idiestame. Ee boeiede fuctie met veel afwisselig e veratwoordelijkheid i ee belagrijk project.aatrekkelijke loo- e arbeidsvoorwaarde. De fuctie va directeur is ee madaat va 6 jaar dat a positieve evaluatie meerdere kere ka verieuwd worde. Iteresse? Vul uiterlijk op 23 ovember 2014 het olie stadaard-cv i op Zoek de vacature oder bekijk oze jobs e die uw kadidatuur i via de kop solliciteer u aa de rechterkat va de pagia. Uw kadidatuur wordt ekel i aamerkig geome als u tijdig solliciteert via het olie stadaard-cv op De Vlaamse overheid wil de samelevig waarvoor zij zich izet zo goed mogelijk weerspiegele. Kadidate worde da ook geselecteerd op basis va hu kwaliteite e vaardighede, ogeacht geslacht, afkomst of hadicap. Vrage over ouderschapsverlof? Biewelke termij moet je dit opeme? Hoe lag het ka het? Kajedeperiode opsplitse? Het atwoordopaldeze vragevid je op jobat.be/afwezig.

5 31 Atwerpe Brussel Get Hasselt Mot-Sait-Guibert Otdek de boeiedste jobs op Ee aabod va meer da 100 jobaabiedige. Hieroder alvast ekele voorbeelde: Accout Maager Limburg, A pe, Vl-Br. Ervarig met de bouwmaterialehadel Tessederlo - Je zorgt voor retetie e je bouwt uit. Je focus ligt i de markt. Jouw gamma is qua breedte uiek. Jouw klate zij va tel. Je krijgt autoomie e je wordt als persoo gewaardeerd. Je krijgt ee uitdagig i ee stabiele, gereommeerde, iteratioale groep. Reageer sel olie referetie BE Techical Accout Maager Beelux Foldig Boxboard Divisio Home office - Developmet ad maagemet of ew ad existig customers i the Beelux market, for a strog brad ad qualitative image i the market. Focus o sales, techical support ad complai hadlig for your cliets. Autoomy i a strog ad iteratioal group. Please apply olie referece BE Key Accout Maager Vertegewoordig wereldmerke i België Luik - Iteratioale groep geked om haar sterke merke e kwalitatief hoogstaade producte. Je beheert de grote klate (aakoopcetrales) op atioaal iveau e je otwikkelt het merk BaByliss é Cuisiart. De fuctie omvat vele cotacte, autoomie e doorgroeimogelijkhede. Reageer sel olie referetie BE Digital Director Strog impact o busiess Brussels - Ladbrokes, leader i the global bettig ad gamig market, is lookig for its Digital Director Belgium. Adept of the 2 d scree, sport addict ad experieced i Marketig B2C? Joi a start-up busiess withi a strog iteratioal group. Please apply olie referece BE Makig strategies work. It s all about people. SERVICE PROVIDER Recruitmet Solutios Board & Executive Talet Maagemet Busiess Trasformatio INFO PROFIEL Het college va burgemeester e schepee va de gemeete LOCHRISTI maakt beked dat ee voltijdse betrekkig va BEROEPSLUITENANT (M/V) te begeve is bij het BRANDWEERKORPS va Lochristi bij wijze va korpsoverschrijdede bevorderig. Deze ka adie aageweze worde als diestchef. Het bradweerkorps va Lochristi is ee bradweerkorps met ee veertigtal vrijwillige bradweerliede (C-korps). Dit korps wordt vaaf 1 jauari 2015 igedeeld bij de bradweerzoe Cetrum (Get). De kadidate diee aa volgede voorwaarde te voldoe: 1. Belg zij 2. te miste 21 jaar oud zij 3. ee miimale legte hebbe va 1,60m 4. va goed zedelijk gedrag zij (uittreksel strafregister) 5. i orde zij met de diestplichtwette 6. medisch geschikt bevode worde; dit geeeskudig oderzoek zal worde verricht op grod va de maatstave bepaald i bijlage ll va het koiklijk besluit va 19 april vastbeoemd zij als officier va ee Belgisch bradweerkorps met ee graad evewaardig aa de graad va luiteat of, bij otsteteis, de omiddellijk lagere graad 8. i het bezit zij va het brevet va officier, het brevet va techicus bradvoorkomig e het brevet va diestchef De kadidature, vergezeld va ee uitgebreid cv e ee kopie va de vereiste brevette, diee aageteked verstuurd te worde aa de heer burgemeester, Dorp-West 52, 9080 Lochristi e i zij bezit te zij op uiterlijk op 26 ovember Meer ilichtige betreffede de ihoud va de fuctie kue bekome worde bij de persoeelsdiest (tel ) of op de gemeetelijke website Je CV is je persoolijke toegagskaart tot de arbeidsmarkt. Rede geoeg om er ee pareltje va te make! Surf aar jobat.be/cv e lees de 10 meest waardevolle tips. Ellis Gourmet Burger is ee selgroeied cocept (7 restaurats) dat de komede maade og meer opeige plat i België e Nederlad. De Gourmet hamburger staat er cetraal e er wordt gestreefd om oze klate ee perfecte belevig te late ervare. Om oze groei mee i goede bae te leide zij we op zoek aar ethousiaste medewerkers met ee passie voor mese. AANKOMENDE MANAGERS HUMAN RESOURCES MANAGER MARKETING MANAGER Kwaliteite zij voor os belagrijker da leeftijd, geslacht, geaardheid, hadicap, etische afkomst of atioaliteit. Iteresse? Kijk sel voor ee fuctieomschrijvig op Of mail aar

6 32 SCAN De behoefte va oze orgaisatie doorlichte. Gee geoege eme met ee oppervlakkige aalyse. De resultate vertale i efficiëte e gebruiksvriedelijke toepassige. Kortom, ee loopbaa i ee ziekehuis op wereldiveau. Talet i IT De zorgverleig va UZ Leuve is va ee uitzoderlijke kwaliteit. Elke afdelig va het ziekehuis speelt daarbij ee cruciale rol. Zo is bie oze orgaisatie ook iformatica va strategisch belag. Wij zij sterk geïformatiseerd voor zowel medische als admiistratieve toepassige. Die worde meestal i-huis otwikkeld of als ee compoet geïtegreerd. Mometeel wille wij os IT-team op de campus Gasthuisberg versterke met ieuwe gemotiveerde (m/v) collega s, die beschikke over ee masterdiploma iformatica of gelijkwaardig zij door ervarig: Systeemigeieur (ref ) I teamverbad sta je i voor boeiede projecte zoals server-virtualisatie, patch maagemet, 10GB backboe e Uified Commuicatio. Java software egieer (ref ) We rekee op jou voor het coceptuele dekwerk, de fuctioele aalyses e de otwikkelig va programma s rod os KliischWerk Statio (KWS) e het Labo Iformatie Systeem (LIS). Java web software egieer (ref ) Je wordt tewerkgesteld i het webteam, waar zowel itere als extere olie- e mobiele toepassige worde otwikkeld (frot- e back-ed). De otwikkelige gebeure vooramelijk i Java. I beide fucties ku je rekee op gevarieerde e state-of-the-art projecte, persoolijke otwikkelig eeedegelijkpersoeelsstatuutmettalva extralegale voordele. Iteresse? Sollicitere ka bij voorkeur olie via Voor bijkomede iformatie ku je terecht op de diest rekruterig & selectie via tel.: cultuurcetrum hasselt Cultuurcetrum Hasselt vzw biedt ee ruim e divers aabod va voorstellige, tetoostellige e activiteite aa voor de regio Limburg. Het cetrum behoort qua omvag, werkig e publieksbereik tot de grotere cultuurcetra i Vlaadere. De vzw cultuurcetrum Hasselt is op zoek aar ee Directeur (m/v) Taakomschrijvig: de directeur heeft de algemee leidig va het cultuurcetrum. Hij of zij bereidt het beleid voor i samewerkig met de raad va bestuur, evalueert het beleid e voert het uit. De directeur is eidveratwoordelijke voor de ihoudelijke werkig e het zakelijk beheer. Ee uitgebreide fuctieomschrijvig e de selectieprocedure staa beschreve op Voorwaarde: De persoo die we zoeke heeft ee masterdiploma e ee brede kijk op de culturele wereld i het algemee e op de kustesector i het bijzoder. Hij of zij heeft iet allee ee artistieke visie maar ook admiistratieve e leidiggevede capaciteite. Miimum drie jaar relevate ervarig i ee strategische fuctie, i ee leidiggevede fuctie é i het culturele veld, zij ee voorwaarde om aa de selectie te kue deeleme. Sollicitere ka tot e met 5 december 2014 door het opsture va het sollicitatieformulier dat u vidt op aagevuld met uw CV e de gevraagde visietekst t.a.v. Karolie Modelaers, Voorzitter vzw cultuurcetrum Hasselt, Kustlaa 5, 3500 Hasselt. Maage your Future, put your Huma Capital at Work CapitalatWork Foyer Group is ee tooaagevede, oafhakelijke vermogesbeheerder voor vermogede cliëte. Wij behere ee vermoge va circa 5,6 miljard euro e stelle circa 110 medewerkers tewerk, verspreid over vijf katore: Atwerpe, Breda, Brussel, Get, Luxemburg e biekort oze ieuwe vestigig i Kortrijk. Voor oze katore Brussel e Kortrijk zij wij op zoek aar: CLIENT RELATIONSHIP MANAGERS (M/V) Uw fuctie: U bet i deze commerciële fuctie veratwoordelijk voor de acquisitie va ieuwe cliëte e het verstevige va uw bestaade relaties, via uw eige relatieetwerk eerzijds e door het opbouwe va ieuwe etwerke aderzijds. U draagt bij tot de uitbreidig va oze aamsbekedheid. U bet dé vertrouwespersoo e de relatiebeheerder va de cliëte izake de globale diestverleig. Uw iteresse (passie) voor de fiaciële markte e/of estate plaig zij ootbeerlijk voor het verstrekke va ee zeer adequate e professioele diestverleig. U oderhoudt op geregelde tijdstippe de cotacte met uw cliëte. Uw profiel: U heeft mistes 5 jaar relevate werkervarig. U volgde ee uiversitaire opleidig, of gelijkwaardig door ervarig. U bet oderemed igesteld, u beschikt over ee grote dosis commerciële feelig e uitstekede relatioele vaardighede. U bet ee leergierig, resultaatgedreve, ethousiaste teamplayer met ee groot ilevigsvermoge. U heeft ee zeer goede keis va het Nederlads, Fras e Egels. Voor os katoor Brussel zij wij op zoek aar ee: FINANCIAL ANALYST (M/V) Uw fuctie: U bet veratwoordelijk voor het aalysere va bedrijve aa de had va ee DCF-model (bottom up approach). U werkt deze bedrijfsaalyses op regelmatige basis bij. U gaat zelfstadig op zoek aar ieuwe, iteressate bedrijve, uit diverse lade e sectore, om i te belegge. U stelt uw cases voor tijdes het wekelijks Asset Maagemet overleg. U werkt mee aa het aadeleselectieproces i auw overleg met de fud maagers. Uw profiel: U volgde ee uiversitaire opleidig i ecoomie, toegepaste ecoomie of fiaciële ecoomie. Ee aatal jare werkervarig is ee plusput. U heeft ee passie voor fiaciële markte. U heeft ee zeer goede keis va het Nederlads, Fras e Egels U heeft ee sterk aalytisch vermoge e oog voor detail, u bet commuicatief e presetatievaardig. U bet ee leergierig, ethousiaste teamspeler e ka zelfstadig werke. Os aabod: Wij biede u talrijke uitdagige, ee uitstekede bedrijfscultuur e de mogelijkheid uw persoolijke vaardighede te otplooie i ee solide, dyamische, fiaciële omgevig. Uw remueratie is aagepast aa uw fuctieiveau, aagevuld met extralegale voordele. Wilt u ook bouwe aa de toekomst va uw carrière? Sollicitere ka via oze website Wij eme ekel kadidature i overwegig waarva het profiel overeestemt met het vereiste profiel. Voor meer iformatie over CapitalatWork Foyer Group, bezoek oze website via Atwerp - Breda - Brussels - Ghet - Luxembourg

7 33 Oorlogskruiselaa Brussel ICT- e Facility Maager (M/V, NL/FR) Euroveilig is ee bloeme- e plateveilig die jaarlijks ,- stuks verhadeld aa haar klate. Dit gebeurt via elektroische platforme zoals klokverkoop, kope op afstad, webshop, EV-direct, commissioairs e bemiddelig. Euroveilig is mometeel op zoek aar ee gemotiveerde e flexibele kadidaat om deze platforme te behere. FUNTIEOMSCHRIJVING: - Je beheert het volledige ICT gebeure bie Euroveilig. - Je beheert het volledige verkoopsysteem. (Aucxis) - Je beheert het volledige admiistratieve systeem. - Je beheert de etwerke, servers, virtualisatie, hostig. - Je lost hardware-e softwareprobleme op. - Je cofigureert PC s, laptops, priters. - Je krijgt odersteuig door oze leveraciers: Aucxis, 4 BS, Easi, PROFIEL: - Je hebt ee hogere opleidig i ee iformatica-techische richtig. - Je hebt ee brede keis va PC S, etwerke, servers, virtualisatie. - Je bet commuicatief, discreet e geeft klate- e kwekersservice. - Je bet zeer flexibel e bereid om ook stad-by te zij bij storige. - Je werkt autooom met teamspirit e doorzettigsvermoge. - Je commuiceert met leveraciers. - Je ka ook leidig geve aa ee techische ploeg bie Euroveilig. INTERESSE: - Stuur jouw CV e motivatiebrief aar: Ik behadel Uw sollicitatie met zorg e discretie. Beieuwd aar je competeties e carrière-mogelijkhede? Da is loopbaabegeleidig iets voor jou. Wie ka er allemaal loopbaabegeleidig volge? E waar ka er ervoor terecht? Alle atwoorde vid je terug op jobat.be/persoolijke-otwikkelig VZW PC Caritas is ee middelgroot psychiatrisch cetrum, gelegeiee ee groeeomgevig, omgevig, dat zichactief egageert i de vermaatschappelijkig va de geestelijke gezodheidszorg. Om oze teams va diverse zorgafdelige te odersteue i het realisere va hu dagelijkse opdracht, zij wij op zoek aar ee dyamische zorgmaager (m/v) Fuctieomschrijvig: Je draagt bij tot het otwikkele vade overkoepelede strategie va het psychiatrisch cetrum e vertaalt dit i overleg met de lokale beleidsteams aar de praktijk. Je geeft op ee krachtige e aastekelijke maier leidig e odersteut afdelige i het otwikkele va ee ope e vitaal team. Je ispireert de teams met je visie op diestverleig e teamotwikkelig. DEADLINE VERLENGD TOT 4 NOVEMBER! Je otwikkelt projecte zowel op iveau va ee afdelig als op orgaisatieiveau. Voor de uitgebreide vacature ka je terecht op oze website Mail voor 4 ovember uw motivatiebrief met CV aar e laat os reeds proeve va uw visie e motivatie. Uw kadidatuur wordt vertrouwelijk behadeld. VZW PC Caritas is lid va de etwerkorgaisatie TABOR eparter va De stad Oostede orgaiseert ee vergelijkede wervigsselectie i statutair verbad voor iformaticus (B1-B3) bij de diest IT De iformaticus is veratwoordelijk voor eerstelijshulp e helpdeskfuctie i verbad met allerlei iformaticaprobleme e vrage ter odersteuig va de stedelijke dieste, de dieste va het Sociaal Huis e het beleid (zowel hardware als software) Gedetailleerde voorwaarde e bijkomede ilichtige over deze betrekkig ka me verkrijge i de diest Persoeel, Stadhuis derde verdiepig, Vidictivelaa 1, 8400 Oostede. Uw cotactpersoo is de heer Michel Vermeersch, tel. 059/ toestelr Ee uitgebreide omschrijvig va uw take kut u vide op De kadidate moete houder zij va het diploma graduaat of bachelor toegepaste iformatica. Sollicitere ka metee e uiterlijk op 28 ovember 2014 ekel olie via Voeg als bijlage ee sollicitatiebrief, ee kopie va het vereiste diploma e ee curriculum vitae. Voor de belagstellede wordt ee iformatievergaderig georgaiseerd. Die vergaderig vidt plaats op doderdag 20 ovember 2014 om uur i de Coferetiezaal op de gelijkvloerse verdiepig va het Stadhuis, Vidictivelaa 1 te Oostede. De stad Oostede streeft diversiteit op de werkvloer a. AKBDZ00A Wij actief i de sectore Trasport Logistics Automotive Voor os actueel aabod vacatures kijk op SPIDER CONCEPTS.EU

8 34 Wil je meewerke aa het verder digitalisere va oze stedelijke bibliotheek? Of het uitbouwe va ee ieuwe website met ee e-loket? Of liever het uitgebreide e complexe ICT-etwerk verder optimalisere e performater make? Da is oderstaade vacature je kas om bij het stadsbestuur va Rose je ambities waar te make. DESKUNDIGE ICT (M/V) voltijds iveau B1-B3 i vast verbad (met aaleg va werfreserve geldig voor de duur va 3 jaar) Je komt terecht i ee team dat istaat voor het beheer va 250 PC s verspreid over 16 gebouwe waaroder het stadhuis, bibliotheek, sporthal, cultuurcetrum Ververij, zwembad, Sociaal Huis, TIO3, werkplaatse, rusthuis, kribbe, Je bet mesgericht, hebt ee brede techische achtergrod e gaat graag de uitdagig aa met de groeiede evolutie op iformaticavlak. VOORWAARDEN: je bet i het bezit va ee bachelordiploma (HOKT) of gelijkwaardig. WIJ VERWACHTEN VAN JOU DAT JE: ee brede techische achtergrod hebt (ervarig met e keis va algemee e meer specifieke softwarepakkette, Widows 2008 e/of 2012 servers, als systeembeheerder/etwerkbeheerder, ) mesgericht bet vlot cijfergegeves kut verwerke veratwoordelijkheidszi hebt, zelfstadig ka werke, discreet, betrouwbaar, stipt, flexibel, klatgericht e commuicatief bet, aadacht hebt voor veiligheid WIJ BIEDEN JOU: duurzame tewerkstellig automatische periodieke loosverhogige geldelijke valorisatie tot 10 jaar rechtstreekse uttige privé-ervarig e obeperkt voor de publieke sector extralegale voordele (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekerig, ), fl exibele uur- e vakatieregelig permaete vormig. SOLLICITEREN KAN ALSVOLGT: Verstuur tege uiterlijk 02/12/2014 je schriftelijke kadidatuur (poststempel geldt als bewijs), same met cv, kopie va het diploma e ee uittreksel uit het strafregister, aa het College va Burgemeester e Schepee, Grote Markt 12 te 9600 Rose. Kadidature kue ook afgegeve worde tege otvagstbewijs. Vermeld idie mogelijk ee mobiel telefooummer e adres i je sollicitatie. Vermeld duidelijk voor welke fuctie je solliciteert. De bekwaamheidsproeve gaa door op zaterdag 17 jauari De taalwetgevig is va toepassig. Meer ifo over de exameprocedure, loosvoorwaarde, fuctiebeschrijvig, ka je opvrage bij de Persoeelsdiest va de stad Rose, tel of Op de website vid je de fuctiebeschrijvige m.b.t. de vacatures. Versio fraçaise voir: De Secretaris, De Burgemeester e Schepee, L. VANDEKERKHOVE L. DUPONT P.T.B.-COMPAKTUNA (www.compaktua.be) is i België ee vooraastaad producet va ee compleet gamma va additieve voor mortel e beto, primers, lijme, mortels, pleisters e afwerkigsproducte. Al deze verschillede bouwspecialiteite worde verdeeld via de hadel i bouwmateriale e de betere doe-het-zelfzake i de Beelux. Met het oog op het versterke va de marktpositie kijke we op korte termij uit aar ee performate (m/v): AREA SALES MANAGER WEST- EN OOST-VLAANDEREN Voor meer ifo zie & Iteresse voor deze fuctie? Aarzel da iet e mail, schrijf of fax os met volledig cv op oderstaad adres. Cotactpersoo: dhr. Atoo Bulcke. We behadele uwkadidatuurzeer vertrouwelijk. Idie u aa het gevraagdeprofiel beatwoordt, zal u uiterlijk 10 dage a uw schrijve uitgeodigd worde voor ee persoolijk oderhoud. Deze aawervig wordt exclusief begeleid door advieskatoor Atoo Bulcke. Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Bevere Tel.: Fax: Erked wervigs- e selectiebureau VG.60/B - Lid va Federgo uw professioele parter i Verkoop- e PersoeelsZorg Tijd voor het echte werk Ja De Nul Group blijft groeie. Gee strakke bedrijfscultuur i os bedrijf, wel ee opvalled ruim jobaabod voor mese die ook graag bewegig zie i hu carrière. Voor os ICT departemet zoeke we og straffe (M/V): Krijg jij ee vergoedig voor je woo-werkverkeer? Moet je hieropbelastig betale of iet? Meer wete? Surfaar jobat.be/extralegale-voordele. Like us o System Egieer Project Lead ICT Operatios System Admiistrator Developer Lead Developer Fuctioeel Aalist BAGGERWERKEN jobs.jadeul.com MILIEUWERKEN Klaar voor het avotuur? Ga da aar jobs.jadeul.com e laad je cv e motivatiebrief op via het webformulier. CIVIELE WERKEN (www.ivoo.be) zoekt: OPERATOREN DAGSTELSEL EN OPERATOREN PLOEGENSTELSEL A2 Elektriciteit of mechaica of elektromechaica Taakomschrijvig Je staat i voor de bedieig va de istallatie i ee cotiu-systeem of voor het oderhoud erva (overweged i dagdiest, beperkt aatal dage i ee volcotiu ploegestelsel gespreid over het jaar). Je lost probleme va elektrische of mechaische aard op. Je houdt toezicht op de besturig va de istallatie, grijpt i bij probleme, aalyseert deze e weet deze va ee adequate oplossig te voorzie. Praktisch - techische istellig Je hebt ee diploma of getuigschrift va het techisch secudair oderwijs met voldoede keis va elektriciteit e/of mechaica. Aatrekkelijke codities Ee itesieve hoogtechologische opleidig e mogelijkhede tot cotiue bijscholig. Ee cotract va obepaalde duur volges de barema s va de Lokale Besture (C1-C2-C3), aagevuld met ee ploegepremie e diverse extralegale voordele. Geïteresseerd? Stuur je CV met motivatiebrief e kopie va je diploma tege uiterlijk 10/11/2014 aar: Asceto, t.a.v. Keeth Bruggema, Accet Busiess Park, Kwadestraat 157/11, 8800 Roeselare, of KNOWHOW ERVARING KWALITEIT DOORDACHT DUURZAAM COACH RAAD DISCREET DYNAMIEK DOORDACHT RESPECT CARRIÈRE KLEUR NUCHTER KNOWHOW SELECTIE COACH KENNIS PERSONEELSMANAGEMENT RAAD KERN MENSEN KENMERKEND PROFESSIONEEL KERN KWALITEIT ERVARING KRACHT CAPACITEITEN STERK VAKMANSCHAP COACH SELECTIE MENS Vid ee boom va ee job: Bruggestraat MENEN Tel Va Iseghemlaa 133/ OOSTENDE Tel

9 35 Creatie? Iovatie? Ambitie? Werke i ee uitdagede academische omgevig, die de wereld elke dag ee beetje veradert met grote projecte, maar ook met kleie revoluties e dagelijkse verbeterige. Net iets voor jou? Kriebelt het? Eé adres: ADMINISTRATIE Departemetale maagemetassistet Facilitaire medewerk(st)er Campus Groep T Leuve Medewerker oderwijsodersteuig BIBLIOTHEEK Coördiator leercetrum e bibliotheek Faculteit Ecoomie & Bedrijfsweteschappe FINANCIEEL Clusterveratwoordelijke fiaciële admiistratie Europese projecte HR HR-medewerker ICT IT-odersteuer Pc-klasse e Leercetra Medewerkers Klate- e Servicecetrum Busiess aalist Uified Commuicatios SAP Busiess aalist IT-medewerker cliet hard- e softwaremaagemet met speciale iteresse voor Microsoft Lyc MANAGEMENT & BEHEER Groepsbeheerder Humae Weteschappe Diesthoofd Studetegezodheidscetrum Admiistratief beheerder Campus De Nayer ONDERWIJS Projectmedewerker geïtegreerd redeere Oderwijstecholoog ONDERZOEKSONDERSTEUNEND Master i bioiformatica STAF & BELEID Stafmedewerker/Expert oderwijsbeleid Stafmedewerker beleid Biomedische Weteschappe TECHNIEK Koeltechicus VEILIGHEID - GEZONDHEID - MILIEU Coördiator VGM voor Persoe Stafmedewerker commuicatie e opleidigsbeleid Dossierbeheerder milieu & veiligheid We blijve oze greze verlegge e zoeke permaet ieuwe collega s (m/v): INFORMATICI, LABORATORIUMTECHNOLOGEN, TECHNICI EN INGENIEURS, ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE MEDEWERKERS, STAFMEDEWERKERS, ONDERZOEKERS... KU Leuve voert ee gelijkekase- e diversiteitsbeleid.

10 36 Natioaal Assistat Cogres 9 december Brussel Vadaag draait het rod ú! Stel zelf uw traject same Proef va cocrete tips e hadige weetjes Krijg ee fikse eergieboost e presteer og efficiëter Deel ervarige met collega-assistats Keer aar huis met ee flike dosis goestig e zelfvertrouwe Alle ifo op Kies uit 15 topsessies! Parters De Arteveldehogeschool, gevestigd i get, telt bija studete e 1200 gedreve medewerkers. Oze hogeschool biedt 16 bachelor-opleidige, 5 bachelor-a-bachelor-opleidige, postgraduate e bijscholige aa. De meeste va oze opleidige zij marktleider i hu domei. Extere beoordelige bevestige bovedie de kwaliteit va de opleidige e toe aa dat oze dagelijkse izet loot. We levere jaarlijks meer da 3000 joge professioals af die verder studere of het werkveld versterke. De Arteveldehogeschool is als expertisecetrum ook actief i praktijkgericht oderzoek e diestverleig op maat va bedrijve e orgaisaties. Mometeel zij wij op zoek aar ee (m/v) Directeur oderwijs- e studetebeleid opleidigsdirecteur bedrijfsmaagemet, iteratioal busiess maagemet e office maagemet ApplicAtiebeheerDer e otwikkelaar voor oderhoud e otwikkelig va itraet (Sharepoit) systeem- e etwerkbeheerder iteresse? Solliciteer u via De Arteveldehogeschool geeft talet kase.

11 37 Efficiët met ee hart Ee stevige motivatie, ee oog voor kwaliteit e ee hart voor mese. Ka jij je vide i deze omschrijvig? Da be jij misschie wel hét talet dat we zoeke bij Rode Kruis Vlaadere! Met ee (para)medische achtergrod vid je gegaradeerd ee uitdagig bie oze Diest voor het Bloed waar ee kwalitatieve bloedvoorzieig oze vooraamste zorg is. Spreekt de humaitaire sector je eerder aa e wil je je schouders zette oder projecte voor hulp aa kwetsbare i bie- e buitelad, da be je bij oze Humaitaire Dieste aa het juiste adres. Same met oze vrijwilligers staa we i voor ziekevervoer, jeugdwerkig, prevetie, hulp bij rampe e evets, sociale hulpverleig e iteratioale hulp medewerkers e vrijwilligers zette zich met overtuigig i voor Rode Kruis Vlaadere. Heel divers talet, maar éé dig hebbe ze gemee: elke dag drage ze bij tot ee gezode, veilige e vooral meselijke samelevig. Efficiët met ee hart. Tusse al oze fucties zit er vast iets dat jou (m/v) aaspreekt. Otdek u jouw job i éé va oze tewerkstelligsplaatse op Adjuct-maager Itervetie Fuctie: Naast rampeparaatheid omvat het uitgebreide takepakket va de diest Itervetie o.a. prevetieve hulpacties op eveemete opzette, driged e iet-driged ziekevervoer stimulere, opleidige otwikkele, bedrijve e orgaisaties coache e odersteuig biede aa oze grote vrijwilligersgroep. I samewerkig met de maager Itervetie sta je mee i voor de dagelijkse werkig va de diest e coördieer je diverse projecte e activiteite bie de diest. Het accet va jouw takepakket ligt op extere relaties, kwaliteit e fiacië. Profiel: masterdiploma e ekele jare ervarig i ee operatioeel leidiggevede fuctie stressbestedig, commuicatief sterk e resultaatgericht rijbewijs B, flexibel i werk e werktijde (regelmatig weeked- e avodwerk) grote beschikbaarheid e bereikbaarheid. Stafmedewerker Jeugd Rode Kruis Fuctie: Je vertaalt mee de 5 actieterreie va Jeugd Rode Kruis (bloed geve, eerste hulp, hulpverleig, iteratioale e sociale werkig) aar kidere e jogere met oog voor diversiteit. Je werkt ihoudelijk materiaal uit op maat e zorgt voor ee pedagogisch aabod aagaade diversiteit e iteratioale thema s. Je werkt ee vakatieaabod uit voor kidere e jogere uit de opvagcetra voor asielzoekers. Profiel: miimaal ee bachelordiploma i ee mesweteschappelijke richtig e mistes 2 jaar werkervarig samewerke met vrijwilligers, he coache e aasture Egels (modelig e schriftelijk) e Fras (modelig) regelmatig avod- e weekedwerk rijbewijs B e bereid je te verplaatse over de verschillede provicies. Lesgever Bedrijfseerstehulp 80% - Vlaams-Brabat, Atwerpe e Limburg Fuctie: Je geeft lesse bedrijfseerstehulp i diverse bedrijve e orgaisaties i heel Vlaadere, maar met ee focus op je regio. Je leert cursiste de techieke va eerste hulp e hebt daarbij oog voor de otwikkelig va keis, vaardighede e attitudes. Profiel: bachelor i ee medische/paramedische richtig met aavulled pedagogisch diploma e/of ervarig, of ee pedagogisch diploma, met voldoede relevate ervarig e/of aatoobare keis va Eerste Hulp vertrouwd met ee diversiteit aa didactische werkvorme rijbewijs e aatoobare keis (EHBO) is vereist. Begeleider opvagcetrum voor asielzoekers Alsemberg Fuctie: Je staat mee i voor de praktische orgaisatie va het opvagcetrum e zorgt voor ee adequate alevig va het huishoudelijk reglemet. Je iformeert de asielzoeker over de asielprocedure e staat i voor de idividuele psychosociale begeleidig. Je orgaiseert activiteite (o.a. taallesse,sport ). Profiel: bachelordiploma i ee mesweteschappelijke richtig e ervarig i werke met mese met ee diverse culturele achtergrod vlot i meerdere tale, commuicatief sterk e flexibel voltijds i ee ploegestelsel met weekedprestaties. Medisch begeleider/ verpleegkudige opvagcetrum voor asielzoekers Laake of Atwerpe LO Fuctie: Je doet de opvolgig va het medisch luik, zoals klachte va bewoers herkee e doorverwijze, cosultaties bijwoe, medisch secretariaat bemae, EHBO. Je volgt de samewerkig op met: CLB s va de schole, K&G, V.R.G.T., huisartse, Tropisch Istituut e bouwt deze verder uit. Je staat i voor de psychosociale begeleidig va de bewoers (zowel idividuele als gezisbegeleidig) Profiel: diploma i de (para)medische richtig, bij voorkeur (sociale) verpleegkude commuicatief e vlot i meerdere tale admiistratief auwkeurig orgaisatietalet voltijds i ee ploegestelsel met weekedprestaties. Labodirecteur Kliische Biologie Fuctie: Je bet mee veratwoordelijk voor het diagostisch beleid va de Diest voor het Bloed e levert ee belagrijke bijdrage aa het bepale va de doelstellige op lage termij va het Labo Kliische Biologie. Je ka de rol va vrijgaveveratwoordelijke opeme e staat er teves garat voor dat de kwaliteit va de laboratoriumteste e de medische adviesverleig bie het laboratorium kliische biologie state of the art -gebeure. Je maakt deel uit va het directiecomité. Profiel: geaccrediteerd arts-kliisch bioloog of apotheker-kliisch bioloog miimaal 5 jaar relevate medisch-ihoudelijke ervarig i ee kliisch laboratorium leidiggevede ervarig e vertrouwd met kwaliteitsmaagemetsysteme. Kliisch bioloog Fuctie: Je bet veratwoordelijk voor de opvolgig va alle medische aspecte, iclusief kliisch advies e volgt de wetgevig rod trasfusie e kliisch biologie e het oderzoek bie dit vakgebied. Je wordt door perifere ziekehuize gecotacteerd rod trasfusie- e bedeligprobleme. Profiel: diploma geeesheer of apotheker, aagevuld met de specialisatie kliische biologie aavullede opleidig immuohematologie-trasfusiegeeeskude is ee plus bereid tot cotiue bijscholig. Doorarts Fuctie: Je staat op het medisch secretariaat i voor ee cotrole op de doorselectie e de opvolgig va de positieve doaties. Je staat i doorcetra e op mobiele bloedizamelige i voor de doorselectie bij afame va bloed, plasma, bloedplaatjes e stamcelle. Je bet veratwoordelijk voor het medisch toezicht op het afamegebeure met het oog op de distributie va kwaliteitsvolle e veilige bloedproducte. Profiel: arts va opleidig, oog voor kwaliteit e vertrouwd met MS Office. Arts Medisch Secretariaat e Doorselectie Fuctie: Je staat op het medisch secretariaat i voor ee cotrole op de doorselectie e de opvolgig va de positieve doaties. Je staat i doorcetra e op mobiele bloedizamelige i voor de doorselectie bij afame va bloed, plasma, bloedplaatjes e stamcelle. Je bet veratwoordelijk voor het medisch toezicht op het afamegebeure met het oog op de distributie va kwaliteitsvolle e veilige bloedproducte. Profiel: arts va opleidig, oog voor kwaliteit e vertrouwd met MS Office. Iteresse i ee va deze fucties? Je vidt meer ifo over deze vacatures op waar je metee ook olie ka sollicitere.

12 38 NiemaNd is gebaat bij status quo 14 de competetie- e taletmaagemetcogres 2 december 2014 Ee iitiatief va Parters Jouw CV moet i 6 miute rekruteerders overtuige! Beieuwd hoe dit ka? Surf aar jobat.be/cv e je weet metee hoe je je ervarige, opleidige e vaardighede moeiteloos i ee overzichtelijk cv giet. EXPERT IN KOELING Frigomil (www.frigomil.be) heeft ee jarelage expertise i koel- e diepvriesistallaties. Oze klate uit de voedigsmiddeleidustrie, vleesverwerkig, retail, AGF, farma... eise da ook ee perfecte bewarig voor hu producte. Hiervoor staa de koelsysteme va Frigomil garat. Om oze verdere groei te odersteue zij wij op zoek aar ee gemotiveerde (m/v): Lid Federgo VG 783/B Otwerper/calculator Fuctie: Je zorgt voor otwerp, berekeig e offerteopmaak va techische istallaties. Je zorgt voor ee uitvoerigsgetrouwe ischattig va eige uit te voere werke e werkzaamhede die uitbesteed worde i oderaaemig. Je bereket e cotroleert hoeveelhede e dekt a over de beste uitvoerigsmethodiek e zij evetuele variate. Je hebt auw cotact met eige of extere igeieurs, leveraciers e klate. Oze projectleiders kue op je odersteuig rekee tijdes de effectieve uitvoerig va de projecte. Profiel: Je behaalde mistes ee bachelor elektromechaica of gelijkwaardig door ervarig. Je bet aalytisch sterk e werkt sel e auwkeurig met cijfers. Je bet pc-vaardig e ka correct werke. Je ka zelfstadig je eige take opvolge. Als teamplayer haal je er voldoeig uit om, same met het commerciële team of projectleider, ee project bie te hale. Projectleider Fuctie: Je zorgt voor de werkvoorbereidig va verschillede werve e coördieert de opvolgig. Je voert werf- e plaigsvergaderige e orgaiseert de werfbezettig i fuctie va de plaig. Je verzorgt iput e feedback aa de bedrijfsleidig over supplemetaire werke, voorziee budgette of haalbaarheid va offerte ekwaliteit. Profiel: Je behaalde ee diploma idustrieel igeieur elektromechaica of gelijkwaardig door ervarig Je ka zelfstadig werke. Je eemt iitiatief e beschikt over ee probleemoplossed vermoge. Je bet diplomatisch, hebt leidiggevede vaardighede e ka commuicere op verschillede iveaus. Iteresse i ee va deze fucties? Stuur je cv e motivatiebrief aar of aar MeT Associates, t.a.v. Lee Va Gorp, Grote Steeweg 651, 2600 Atwerpe (Berchem). Tel.: Hogeschool PXL is met 7200 studete e 875 medewerkers de meest tooaagevede hogeschool i de regio. Ze is voor het departemet Media & Tourism op zoek aar ee (m/v): opleidigshoofd Jouralistiek i ee opdracht va 60 % (met de mogelijkheid tot uitbreidig met ee lesopdracht met max. 40 %) We zoekeeegedreveduizedpootdiemetzijofhaarvoetemiddeihetwerkveld staat e vauit deze expertise mee vorm geeft aa de opleidig Jouralistiek. Het opleidigshoofd ishet gezicht va de opleidig die mee de krijtlije uitzet e de opleidig Jouralistiek klaarstoomt voor de uitdagige va de 21e eeuw. Uiterste sollicitatiedatum: Meer ifo over deze fuctie e de selectieprocedure op

13 39 Zoek je groeikase, oderemerschap e ee werkzekere job i eige regio mét iteratioale dimesie, da be je bij os aa het juiste adres! Crop s is ee sterk groeied e verticaal geïtegreerd familiebedrijf met hoofdzetel i Ooigem e verschillede iteratioale productiesites (270-tal medewerkers e ee gecosolideerde omzet va 300 miljoe ). We producere, verwerke e verkope diepgevrore groete, fruit e kate-klare maaltijde e richte os bie vier autoome Busiess Uits op verschillede klatesegmete (retail, idustrie, wholesale e foodservice). Aakoop & supply chai maager Commercieel-orgaisatorisch people maager Sales Assistat Egelstalige retailmarkte Key Accout Maager FRUIT Duitstalige retailmarkte Category Maager KANT & KLAAR Sales Maager FOODSERVICE Iteratioaal & iovatief category- e productmaagemet Iteratioale commerciële caterig Ikedaal is ee oafhakelijk gespecialiseerd revalidatieziekehuis i VlaamsBrabat (Sit-Pieters-Leeuw) dat zich richt tot patiëte met eurologische, locomotorische e cardiopulmoaire aadoeige. Oze patiëte zij kidere e volwassee, gehospitaliseerd of ambulat. De zorg voor de patiët staat cetraal e met ee gespecialiseerd team va 12 artse e 370 medewerkers make wij elke dag opieuw graag het verschil i de zorg! Om richtig te geve aa oze orgaisatie zij we op zoek aar ee (m/v): Algemee Directeur Fuctie: U bepaalt same met de Raad va Bestuur, het Directiecomité e het medische corps de toekomststrategie va het ziekehuis e u zorgt voor ee sterke positioerig va Ikedaal i het Vlaamse zorgladschap. U slaagt eri via iteractie/ dialoog met uw artsecorps dit beleid te vertale i strategische e operatioele doelstellige e geeft zo richtig aa oze orgaisatie. U coacht e ispireert het directieteam e zorgt ervoor dat het beleid effectief wordt op de werkvloer door de cocrete acties die worde gelaceerd. U iitieert e creëert ee draagvlak voor igrijpede veraderigsprocesse met als doel bewakig e verbeterig va de kwaliteitszorg voor patiëte e teves gericht op efficiëtieverbeterig. U bet da ook de drijvede kracht achter os accreditatieproces. U voert ee gezod fiacieel beleid, creëert mogelijkhede voor iovatie e verzekert de expertise e competetiegroei op alle iveaus via ee positief, professioeel e stimulered persoeelsbeleid. U zoekt cotiu aar verbeterig va de itere processe e de bevorderig va efficiëtie i oze orgaisatie. Vauit uw sterke sociale vaardighede zorgt u voor ee trasparate commuicatie iter e exter e vauit uw etwerk faciliteert u sterke e uttige samewerkigsverbade op diverse iveaus. GROENTEN Profiel: U bet ee sterke e gedreve persoo e beschikt over ee masterdiploma. Ee MBA of ee bijkomede opleidig ziekehuismaagemet geldt evezeer als ee toepasselijke ervarig i de ziekehuissector e is ee extra troef. U bet voorzitter of lid va ee maagemet- of directiecomité waardoor u ee gedege maagemetervarig op iveau ka voorlegge. Daadkracht als leidiggevede koppelt u aa ee empathisch doorzettigsvermoge. Vauit respect voor de aawezige sterktes va os ziekehuis bet u i staat veraderig te facilitere. Uw uitsteked aalysee sythesevermoge make va u ee doelgerichte beslisser. Uw sociale e commuicatieve vaardighede odersteue u i de creatie va ee draagvlak oder alle participate va os ziekehuis e zorge voor boeiede samewerkigsverbade e etwerke met adere i het zorgladschap. Aabod: Ee boeiede fuctie met vele uitdagige i ee gespecialiseerd ziekehuis, i ee groe kader, waar waarde zoals expertise, betrokkeheid, meselijkheid e creativiteit belagrijk zij e waar de patiët steeds cetraal staat. U ka rekee op ee iteressat e competitief verloigspakket i overeestemmig met uw veratwoordelijkhede. Iteresse? Stuur vadaag og uw sollicitatiebrief e cv aar bvba Kig Alfoso, t.a.v. Kris Heere, Uitbreidigsstraat 84/3, 2600 Berchem, tel , gsm , Uw sollicitatie wordt sel e discreet behadeld. De uiterste datum voor het idiee va uw kadidatuur is 15 ovember Surf voor meer ifo aar e leer os alvast beter kee! YOUR TICKET TO A WORLD OF OPPORTUNITIES Jobocture doderdag 20/11 Volvo Group Trucks site i Get Kom speeddate met oze maagers voor deze vacatures: Operatios Maager, Teamcoaches Productie e Logistiek, Logistiek Igeieurs, Material Cotrollers, Prevetieadviseur Veiligheid Niveau 1, Ergooom, (Juior) HR Busiess Parter. Ischrijvig via je otvagt ee bevestigig met het juiste uur. Verhiderd die dag? Solliciteer da olie via Wij werve ook productie- e logistieke operatore aa. Iteresse? SMS VOLVO aar 3370 of surf aar Volvo Group Trucks Op ee dag heb je iet lager de job va je leve. E da wil je weg atuurlijk. Test of jij og de job va je leve hebt op Jobat.be e otdek os uitgebreide jobaabod.

14 Sales alyst diator Bijstadsverleer Productieplaer Notarieel Medewerker Videotechieker Calculator Vid jouw job Itegratie Cosultat Techieker HVAC Egieer Tekeaar uit de 1000 Beletteraar Registratie Medewerker BIO-Verkoper Expediteur Productiemaager Calculator Restauratie ieel Maager ojectopvolger Accoutat Iterieurarchitect Coach Eerstelijsoderhoud A Solutio Desiger echici Elektroica Coördiator Diestecetrum Datatechieker Beletteraar Electricie Commissioig Egieer Recruiter Projectopvolger Telemarketeer Research Cosultat Datatechieker Expert Ruwe Diamat Op zoek aar je eerste job of uitkijked aar ee ieuwe uitdagig? Kom aar Career Lauch e solliciteer op 1 dag bij Techici Metro tietalle potetiële werkgevers. Of eem deel aa éé va de vele workshops: laat je CV cv aalysere e ga aar huis met ee hadvol professioele tips e advies. Bijstadsverleer Devier Diesthoofd Tekebureau Klateadviseur tadsverleer Desig Egieer gerlijk igeieur Alumiium Lasser Oderzoeker Logistiek s Egieer Lobbyist Logistiek Medewerker Legal Advisor oeltechieker Stadsopbouwwerker Auditor Boekhouder Stabiliteitsigeieur Storigstechieker Accoutacy Associate Busiess Aalist Werfleider Otwerptekeaar Bademoteur Accout Executive Thermalhydraulic Egieer Breakdow Coordiator Laguage Traiers Deskudige toerisme Public Relatios Maager Fuctioeel Aalist Expediteur Import e Export Key-Accoutmaager Juior Accoutat Werftoezichter Iterieur Desiger Tekeaar Elektriciteit Software Tester Bakker HR-maager Calculator Bouw Stuurkameroperator Receptioist Naverkoop Automatio Egieer Digital Cotet Editor Verzekerigsadviseur Raadgever Desiger Verpleegkudige Fotolasser Webredacteur Copywriter Burgerlijk Igeieur Stikster Directeur Offsetdrukker Sales Egieer Telecom Techieker Telemarketeer Supply Chai Techicia Werfleider Lasse Prevetieadviseur Commerciële Call Aget Bakier Maagemet Assistat Registratie Medewerker Commuicatieadviseur Dosierbeheerder Schrijwerker Eergy Ecoomist Fiacial System Coordiator Productieplaer Mecaicie Projectopvolger Decorateur Grafisch Otwerper Servicemoteur Assistat Academic Staff Bloemist Regulatory Affairs Specialist Trambestuurder Pr Cosultat Solutios Maager Kok Glasvezellasser Marketig Maager Bedrijfsjurist Moteur Safety Coordiator Fashio Desiger Cosultat Plaigsspecialist Igeieur Hoofddispatcher Purchasig Maager Liguistic Assistat Market Researcher Quality Egieer Productie maager BIJ 10-TALLEN BEDRIJVEN OP 1 PLEK 23/4 19/11 LEUVEN Klate adviseur Apotheker Titularis Brabathal Brussels Kart Expo Ga sel aar jobat.be/careerlauchleuve jobat.be/careerlauchbrussel Drupal Developer Marketig Officer Iterieur Desiger Schrijf Boekhouder Fiscalist Cad Desiger Werfarbeider Techical Writer Reisaget Solutio Desiger JAVA Customer Isight Specialist u je wi 1 va de 5 SMART- PhOES Stade bouwer i i op op Operator Solutio Maager Apex Developer Grodwerker Software Egieer CSD Coördiator Stock Veratwoor Raadgev Otwerpigeieur Presales Egie CAD Expert Garierder Oderhoudsmechaieker Projecttek Projectmedewerker Verz All-roud B Admiistratief Ass Logistie Gemeetesecr Projectigeieur Bradprev Expediteur Elektricie Telemarketeer Buschauffeur Kwaliteitsmedewerker Relatieb Receptiois Juior S Kwaliteitsme Oderhoudstechicus Receptioist Comptable Freight Forwarder Maagemet Relatiebeheer Retal Age

15 41 Same zorge voor welzij. Het OCMW va Aalst heeft ee ruime sociale diestverleig e beheert drie woozorgcetra e twee serviceflatgebouwe verspreid over de Aalsterse regio. Wij zij steeds op zoek aar geëgageerde medewerkers met ee hart voor mese om deel uit te make va oze ethousiaste ploeg. Mometeel starte wij ee selectieprocedure op va aawervig voor de fuctie va: BESTUURSSECRETARIS ICT DIENST INFORMATICA (M/V) Wat zoek je i ee job? E wat et iet? Streef je aar meer veratwoordelijkheid, aar meer passie i je baa of aar ee hoger loo? Be jij ambitieus? Zoek het uit met de ambitiemeter op jobat.be/persoolijke-otwikkelig voltijds statutair- iveau A1a-b, A2a aaleg wervigsreserve 2 jaar verlegbaar Je fuctie: Os aabod: Proactieve e actieve leidig e orgaisatie Geïdexeerd jaarlijks basisbrutoloo: mi: ,54 euro - max: va de diest ICT Opvolgig e beheer ICT-systeme ,08 euro afhakelijk va de Rapportere aa de afdeligschef va de erkede e relevate aciëiteit die cetrale afdelig e aa de secretaris opgebouwd werd i ee overheid, bij De fuctie is verder gedetailleerd beschreve ee privéwerkgever of als zelfstadige. i de opvraagbare fuctiebeschrijvig e fuctieprofiel. el. Aawervigs- e toelatigsvoorwaarde De algemee toelatigs- e aawervigsvoorwaarde zij va toepassig e zij volledig opgeome op de website Specifieke vereiste: U bet houder va ee diploma master/licetiaat of hiermee gelijkgesteld e slaagt i ee selectieprocedure (schriftelijk, assessmet, modelig): data te vide op de website OCMW Aalst. KANDIDATUURSTELLING EN CONTACTPUNT: Je ka ekel geldig ischrijve voor de selectie idie je jouw schriftelijke kadidatuurstellig via aagetekede brief met cv e kopie va jouw diploma stuurt aar OCMW Aalst, t.a.v. Mevr. Sarah Smeyers, voorzitter, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst. Jouw kadidatuur moet te laatste igedied zij op (datum va aagetekede verzedig geldt) Cotactpersoo voor meer iformatie: Ja De Leeheer e KENNIS KERN MENSEN KNOWHOWKENMERKEND ERVARING PROFESSIONEEL KERN KWALITEIT KWALITEIT ERVARING DUURZAAM KRACHT COACH CAPACITEITEN RAAD DOORDACHT DISCREET DYNAMIEK DOORDACHT RESPECT KNOWHOW CARRIÈRE PERSONEELSMANAGEMENT KLEUR NUCHTER VAKMANSCHAP COACH COACH RAAD STERK SELECTIE MENS SELECTIE Vid ee boom va ee job: PRESENTEREN EEN GOED IDEE? DOE ER IETS MEE! WIN EEN STARTERSPAKKET VAN ( cash) MET JE ONDERNEMINGSPLAN Doe mee aa Bizidee e laat je oderemigspla screee door éé va oze Bizidee coaches. Iederee vaaf 18 jaar ka deeleme! Bruggestraat MENEN Tel VaIseghemlaa 133/ OOSTENDE Tel Adjuct Shopmaager M/V Fuctie: je staat de Shopmaager bij i het optimaal beheer va het verkoopput; je optimaliseert de klatetevredeheid door ee kwalitatieve diestverleig; je respecteert e past de merchadisig regels aa e zorgt voor ee perfecte orgaisatie va je wikel; i tadem met de Shopmaager, stuur je het team aa, orgaiseer je het werk e draag je je keis e passie over; je eemt deel aa de optimalisatie va de redabiliteit va het verkoopput. ProFiel: je bet afgestudeerd i de verkoop e hebt ee stevige ervarig i de retail sector; je hebt ee echte feelig voor de mode e bet servicegericht; je bet luistervaardig e hebt de odige leadership e diplomatie; je bet auwkeurig e resultaatgericht; je spreekt perfect Nederlads, keis va het Fras is ee plusput; je deelt oze waarde: elegatie voor iederee, zi geve, eevoudig, oberispelijk, luistere, respect, e AAbod: je bet tewerkgesteld i oze wikel i Brugge; ee vaste job met veratwoordelijkhede i ee groeied iteratioale firma; gerichte opleidige om je competeties te otwikkele; ee aatrekkelijk verloigspakket met extra legale voordele e variabele premies. bedrijf Vid os terug op: celio.com Facebook Likedi iteresse? Stuur je sollicitatie aar tav Vaessa Va Belle Zi i iets ieuw? Vid de job va je leve op jobat.be

16 42 Faculteit der Lettere Wij zij op zoek aar ieuwe collega s: Hoogleraar Europese Letterkude Hoogleraar Europese Cultuurgeschiedeis Hoogleraar Toegepaste Taalweteschap Boie Schwartz Paul Stepheso Elle va Wolde Atal va de Bosch Asli Özyürek Ja Kok We ivite you to chage perspective Het Algemee Psychiatrisch Ziekehuis Sit-Lucia met 288 bedde heeft de volgede 2 fucties vacat STAFMEDEWERKER VERPLEGING (M/V) Fuctiebeschrijvig: De stafmedewerker maakt deel uit va de staf zorgdepartemet o.l.v. de verpleegkudig directeur. Je odersteut ihoudelijk de orgaisatie met als doel de kwaliteit va de iterdiscipliaire zorg te verhoge. HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN (M/V) Fuctiebeschrijvig: Wij zoeke hoofdverpleegkudige voor diverse afdelige. Je beschikt over: - sterke orgaisatorische e leidiggevede capaciteite; - goede commuicatieve vaardighede. Fuctievereiste voor beide fucties: - Bachelor i de verpleegkude met bijkomede master i de verpleegkudevroedkude of bijkomede middekaderopleidig voor hoofdverpleegkudige - Relevate ervarig kue aabiede. - Relevate ervarig als leidiggevede. Wij biede: - Ee voltijds cotract voor obepaalde duur - Toepassig ziekehuisbarema s - Extra legale voordele zoals maaltijdcheques, groepsverzekerig. De kadidatuur wordt verwacht tege 30 ovember 2014 t.a.v. de algemee directeur. Ilichtige bij de verpleegkudig directeur op 03/ of op oze website VZW Sit-Lucia - Akerstraat Sit Niklaas Malleare houde va het leve e zij harde werkers die deze gemeete i de loop va de jare uitbouwde tot wat ze is: ee complexloos regioaal koopput, dat zich ka mete met ee kleie cetrumstad als het aakomt op dyamiek, diestverleig e sociocultureel aabod. Met ee sterk sociaal beleid voor ál oze iwoers, wat bij os valt iemad uit de boot. Om dit Malle ook voor de volgede geeraties te beware, kijke we uit aar ethousiaste ieuwe medewerkers (m/v): 2 Beroepsbradweermae/-vrouwe voltijds m/v statutair iveau C1-C3 aaleg wervigsreserve va 2 jaar Taak: De beroepsbradweerma/-vrouw vervult oder leidig va de veratwoordelijke dagdagelijkse oderhoudswerkzaamhede aa voertuige, materiaal e gebouwe of vervult admiistratieve take. Hij/zij staat teves mee i voor het driged ziekevervoer diest 100. Schriftelijk deel va het exame: 18/12/2014 Wij biede: Ee aatrekkelijk loo, vergoedig fiets of opebaar vervoer, maaltijdcheques 6.00 euro, extralegale vakatiedage, hospitalisatieverzekerig, ez. Iteresse? Reageer da omiddellijk e dowload de brochure met meer ifo over fuctiebeschrijvig, aawervigsvoorwaarde, bezoldigig, op de website (lik vacatures). Je ka de brochure ook opvrage bij de persoeelsdiest: tel De kadidature voor deze fuctie moete uiterlijk op doderdag 27 ovember 2014 op de post afgestempeld zij of kue tot dezelfde datum, tijdes de opeigsure, afgegeve worde bij het gemeetebestuur va Malle, persoeelsdiest, Atwerpsesteeweg 246, 2390 Malle. Zi i ee ieuwe job dicht bij huis? Sel aar jobat.be AKBBC00A

17 43 YOUR TICKET TO A WORLD OF OPPORTUNITIES Imagie yourself workig with some of the sharpest ad most creative brais i the trasport ad ifrastructure idustry, developig sustaiable trasport solutios that will chage the future of society. Imagie yourself workig i a compay that really believes that people are its drivig force, fosterig a culture of eergy, passio ad respect for the idividual. Imagie yourself workig for the Volvo Group, a global leader i sustaiable trasport solutios with about 110,000 employees, productio i 18 coutries ad sales i about 190 markets. A place where your voice is heard ad your ideas matter. Together we move the world. Wij werve ook productie- e logistieke operatore aa. Iteresse? SMS VOLVO aar 3370 of surf aar Met Volvo Group Trucks maak je deel uit va ee globaal e divers team, de drijvede kracht achter de verschillede truck activiteite va de Groep, l. productotwikkelig, aakoop, assemblage, verkoop e averkoop voor de Volvo, Reault Trucks, Mack, UD Trucks e Eicher merke. Jobocture doderdag 20 ovember Volvo Group Trucks site i Get Kom speeddate met oze maagers voor deze vacatures: Operatios Maager, Teamcoaches Productie e Logistiek, Logistiek Igeieurs, Material Cotrollers, Prevetieadviseur Veiligheid Niveau 1, Ergooom, (Juior) HR Busiess Parter. Ischrijvig via je otvagt ee bevestigig met het juiste uur. Verhiderd die dag? Solliciteer da olie via De Volvo vrachtwagefabriek i Get is de grootste assemblagefabriek va de Volvo Groep. E we blijve groeie Mometeel worde miljoee euro s geïvesteerd i de Getse vestigig om zich voor te bereide op de toekomst. Ee toekomst die we realisere door iovatie, verieuwde productie- e logistieke processe, verhoogde aadacht voor kwaliteit, veiligheid, zorg voor het milieu e groei va oze medewerkers. Wij voege de daad bij het woord. Om éé voorbeeld te geve: reeds i 2008 ware wij de eerste CO 2 eutrale vestigig i België! Ook gedreve door ee cultuur va eergie, passie e wederzijds respect? Kom da aar os Jobevet of solliciteer olie op Volvo Group Trucks ELECTRO ENTREPRISE v, gevestigd i GULLEGEM, is actief i het otwerp, de realisatie e istallatie va elektrische totaalprojecte (klasse 8). Met ee omzet va 40 mio euro e meer da 200 werkemers zij wij éé va de grote Vlaamse istallatiebedrijve e vooral actief i opdracht va opebare aabestedige (ziekehuize, rusthuize, overheidsistaties.). Weges itere doorgroei e verdere uitbreidig zoeke wij ter opvolgig ee (m/v) INTERN PROJECTBEHEERDER (Ref B) ambitieus igeieur of bachelor met sterk aalytisch izicht Fuctie: Na ee grodige itere opleidig zal je ieuwe projecte i samespraak met de projectleiders uitwerke e voorbereide. Dit betreft o.a. de optimalisatie va de lasteboeke, de uitwerkig va techische specificaties, calculaties, extra egotiaties met leveraciers, optimalisatie va plae. Kortom, ee cruciale fuctie met ee grote impact op de efficiëtie e het redemet va de projecte. Op termij is de desgewest doorgroei aar ee fuctie i projectleidig mogelijk. JUNIOR PROJECTLEIDER (Ref C) youg potetial met groeimogelijkhede (ma, ba) Fuctie: Bij aavag zal je ee seior projectleider odersteue op éé of meerdere grote werve. Je fuctie betreft het overleg met de itere projectbeheerder, de opvolgig ter plaatse, de werfvergaderige, techische problem solvig i.s.m. de werfleiders, plaatse va bestellige, opvolgig e verrekeig va meerwerke,.. Op termij zal je als volwaardig projectleider autooom projecte va a tot z opvolge. Profiel (voor beide fucties): Dyamisch e iitiatiefrijk igeieur of professioeel bachelor Goede basiskeis elektriciteit Bij voorkeur iitiële ervarig i istallatieof bouwbedrijf, studiebureau of ee techische bedrijfsafdelig Commuicatief Keis va projectadmiistratie is ee plusput. Goed plae kue leze e ee stevige basiskeis elektriciteit bezitte. Keis va projectadmiistratie e de daarbij horede software tools is ee plusput. Aabod: Techisch uitdagede fucties met groeikase Ee familiaal bedrijf met teamspirit e ee oplossigsgerichte bedrijfscultuur Ee goed gestructureerde orgaisatie met ee uitstekede reputatie op het vlak va stabiliteit, cotiuïteit, professioele kowhow e kwaliteit Ee solide oderemig met ee marktleiderspositie Ee competitief salarispakket (te bespreke) Alle voordele eige aa de bouwsector. Aawervig exclusief begeleid door os persoeelsadviesbureau. INTERESSE? Mail met cv aar of cotacteer Verdock Persoeelsmaagemet op of SERVICE ENGINEER Aalytisch sterk ig. automatiserig PLC-sturige S7 (ref ) Fuctie: Na ee grodige itere opleidig zal je istaa voor PLCprogrammatie itere opstart e testig opstart e opleidig bij de klat/ eidgebruiker techische problem solvig e herstellige. Hieri word je dagelijks odersteud door ervare collega s i otwerp, productie e service. Profiel: igeieur elektromechaica of gelijkwaardig door ervarig sterk aalytisch e techisch-praktisch izicht autooom e oplossigsgericht deels iter e deel exter (50 %) af e toe buitelad (max 25 %). Aabod: techisch uitdagede istallaties joge werkomgevig met groeikase topoderemig i gespecialiseerde iches aatrekkelijke loovoorwaarde + bedrijfswage + diverse voordele extra vergoedige voor buiteladverblijf. Aawervig exclusief begeleid door os persoeelsadviesbureau. VALVAN BALING SYSTEMS v i MENEN is ee iovatief, projectgeoriëteerd e exportgericht machiebouwbedrijf gespecialiseerd i het otwerp e de costructie va baleperse e geïtegreerde sorteersysteme (80 wk). Weges sterke groei wese wij os team te versterke met ee (m/v): INTERESSE? Mail met cv aar of cotacteer Verdock Persoeelsmaagemet op of Mee Oostede Mee Oostede

18 44 Ook i 2015 gaa we op zoek aar (m/v): REGIONAAL TOPTALENT PROJECT TEST ENGINEER PUNCH POWERTRAIN, met hoofdzetel i Sit-Truide e ee tweede productievestigig i Najig (Chia), otwerpt e produceert ee volledig gamma va aadrijfsysteme voor de meest populaire persoewages (covetioeel, hybride, volledig elektrisch). Deze iovatieve producte zorge voor uitstekede rijdyamiek, verhoogd rijcomfort, meer rijplezier e ee zuiiger bradstofverbruik. Puch Powertrai is ee oafhakelijke automotive supplier, i volle expasie. We biede ispirerede carrièremogelijkhede voor mese met ee passie voor techiek. TEST ENGINEER INSTRUMENTATION TEST RIG ENGINEER TEST RIG TECHNICIANS ENGINEERS MAINTENANCE TECHNICIAN PROCESS & MANUFACTURING ENGINEER SQE ENGINEER MECHANICAL ENGINEER HYDRAULICAL ENGINEER CALIBRATION PROJECT LEADER ENGINEER CONTROLS APPLICATIONS ENGINEER EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER ELECTRONICS DEVELOPMENT ENGINEER SENIOR CAD DESIGNER FACILITY ENGINEER De selectieprocedure verloopt i.s.m. Ker Selectio VG. 486/BO JOIN US AND LEAD THE WAY IN AUTOMOTIVE ENGINEERING. PUNCH POWERTRAIN NV INDUSTRIEZONE SCHURHOVENVELD SINT-TRUIDEN BART DEPRAETERE TEL

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Young Potential Program

Young Potential Program Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30 Iformatica Opleidig i ee otedop 28 Profiel 29 Bacheloropleidig 30 Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld va ee uurrooster 33 Masteropleidige 34 Beroepsuitwege 37 27 De vrees va mij familie dat ik hele

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet Nieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Full Pack Vast belle, mobiel belle e iteret i éé I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

LikeBirds biedt coworkers nieuwe kansen. Coworking gaat om meer dan niet alleen te hoeven werken. Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen?

LikeBirds biedt coworkers nieuwe kansen. Coworking gaat om meer dan niet alleen te hoeven werken. Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Op zoek aar og meer jobs i OostVlaadere? Surf aar Jobat.be/OostVlaadere Let s talk Oze adviseurs luistere graag aar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerareopleidig www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012 Aa de slag als leerkracht De Specifieke Lerareopleidig (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachte ecoomie voor

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Een plotse grote instroom kunnen we niet opvangen

Een plotse grote instroom kunnen we niet opvangen ZATERDAG 14 SEP TEMBER T/M VRIJDAG 20 SEP TEMBER 201 3 www.jobat.be Voor de job va je leve SPECIAL Egieerig & Techiek Decaa Groep T waarschuwt voor gevolge va toeame igeieursstudete Ee plotse grote istroom

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 WAI-NOT Titel : Bestaat uit : WAI-NOT iterettools voor kidere e jogere met verstadelijke beperkige (website met educatieve e (re)creatieve elemete, speciale e-mailcliet,...)

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

vip-arrangementen voor relatiemarketing

vip-arrangementen voor relatiemarketing vip-arrangementen voor relatiemarketing 11 TRAKTEER UW RELATIES OP EUROPA S GROOTSTE INDOORMUZIEKEVENEMENT Night of the Proms, het uieke huwelijk va klassiek e pop, stelt opieuw ee zeer gevarieerd e boeied

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency SYSTEM Dowloadig % 99 % 25 Dowloadig % 71 Dowloadig % 25 % 16 % 88 % 06 Dowloadig % 34 ST T STAR % 29 Dowloadig % 23 % 16 % 48 % 65 Dowloadig % 75 Dowloadig % 23 MAN TeleMatics Verhoog uw efficiecy ma ka.

Nadere informatie

Limburg legt brug tussen leren en werken

Limburg legt brug tussen leren en werken Op zoek aar og meer toffe jobs i Limburg? Surf aar Jobat.be/limburg editie Limburg de Jobat.be crew Oze Redactie adviseurs e reporters luistere ter graag plaatse aar uw verhaal voor het gepaste advies

Nadere informatie

Gezondheidszorg respons op huiselijk geweld:

Gezondheidszorg respons op huiselijk geweld: Gezodheidszorg respos op huiselijk geweld: Veelbelovede iterveties voor de eerstelijsgezodheidszorg e verloskudige zorg i Europa WOMEN HEALTH PROMOTION CENTRE Wat is er beked? Huiselijk geweld (HG) tege

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water JAARVERSLAG 2009 TERMINOLOGIE Afkoppele Regewater e oppervlaktewater moete afgekoppeld worde va de riool e aar de atuur geleid. Ifluet Het afvalwater dat de rioolwaterzuiverigsistallatie

Nadere informatie