Epidurale pijnbestrijding. Trefwoorden Epiduraal analgesie, neuraxiaal blokkade, regionale anesthesie, postoperatieve pijnbestrijding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Epidurale pijnbestrijding. Trefwoorden Epiduraal analgesie, neuraxiaal blokkade, regionale anesthesie, postoperatieve pijnbestrijding"

Transcriptie

1 DISCLAIMER Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan beroepskaders, -normen, standpunten en richtlijnen. Protocollen worden lokaal/plaatselijk vastgesteld, rekening houdend met de typische omstandigheden van de eigen praktijk en het ziekenhuis. Het opstellen van protocollen is een eigen verantwoordelijkheid van afdelingen en maatschappen anesthesiologie. De protocollen van de Sectie Kinderanesthesiologie van de NVA zijn een handvat om hieraan lokaal invulling te geven. Epidurale pijnbestrijding Achtergrond Effectieve postoperatieve pijnbestrijding is belangrijk voor herstel. Epidurale analgesie heeft een aantal voordelen boven continue opioïd toediening: postoperatieve beademing is minder frequent en korter noodzakelijk, de darmfunctie keert eerder terug en de hormonale stressrespons wordt geïnhibeerd. De perfusie van het splanchnicusgebied neemt toe. Bij neonaten wordt de neuraxiale blokkade niet geassocieerd met hypotensie en hemodynamische instabiliteit. De epidurale punctie wordt bij kinderen in de meeste gevallen onder sedatie of algehele anesthesie op caudaal, lumbaal of thoracaal niveau toegepast. Trefwoorden Epiduraal analgesie, neuraxiaal blokkade, regionale anesthesie, postoperatieve pijnbestrijding Indicatie Thoracale, abdominale of urogenitale chirurgie (bijv. nefrectomie, gastroschisis, omphalocele, hernia diafragmatica, blaasextrofie) Grote orthopedische ingrepen aan de onderste extremiteit(en) Situaties waarin intraveneus opioïd gebruik niet gewenst is, bijv. mogelijke respiratoire complicaties, eerder doorgemaakte afhankelijkheid of allergie. Situaties waarin cardiodepressie door anesthetica verlaagd kan worden door een gecombineerde techniek. Contra-indicaties Verhoogde bloedingsneiging en/of gebruik van antistollingsmedicatie Lokale infectie tpv de punctieplaats Bacteriëmie/sepsis Lokale afwijkingen aan wervels of rug Pre-existente neurologische aandoeningen Verhoogde intracraniële druk Hypovolemie Geen toestemming van het kind en/of de ouders Uitvoerende/bevoegdheden Het is aan te bevelen dat epidurale anesthesie bij neonaten en peuters uitgevoerd wordt door een anesthesioloog, die ervaring heeft met het inbrengen van een epidurale katheter bij deze patiëntengroep. Per ziekenhuis kan worden afgesproken wie (staflid, fellow, AIOS) de epidurale punctie bij deze specifieke patiëntencategorie mag uitvoeren en welk niveau van supervisie daarbij vereist is. De kinderverpleegafdeling moet bekend zijn met de techniek, de risico s en de aandachtspunten van epidurale anesthesie, bij voorkeur vastgelegd in een protocol. Epidurale sets Epidurale naald met eventueel katheter, bijv.: Neonaat zuigeling (<10 kg): 20G en 50 mm epidurale naald, 24G katheter met eindstandig lumen Kinderen vanaf 1 jaar (>10 kg): 18G en 50 mm epidurale naald, 20G katheter met eindstandig lumen Oudere kinderen (> 50 kg): 18G en 80 mm epidurale naald, 20G katheter met enkele zij lumina.

2 Anatomie De duraalzak reikt bij neonaten tot niveau S3-S4, op de leeftijd van 9-12 maanden tot S1-S2. De conus medullaris reikt bij de neonaat tot L3, bij volwassenen tot L1. Voorbereiding patiënt Sedatie of algehele anesthesie. Spontane ademhaling heeft de voorkeur (betere bewaking i.v.m. eventuele toxische reactie door lokaal anestheticum of aanprikken nervi). Positionering: in zijligging en foetus houding Niveau bepalen van de punctie. Het ruggemerg is bij jonge kinderen nog niet opgestegen. Richtlijn: prikken thv de wervel overeenkomend met middelste dermatoom van de incisie. Zo nodig met behulp van een echo de wervel opzoeken. Overweeg om bij kinderen < 6 maanden de epidurale katheter caudaal in te brengen. Afstand huid tot epidurale ruimte: Neonaat 0,5 1,0 cm 1 3 jaar 0,8 1,4 cm 4 6 jaar 1,4 2,6 cm 7 10 jaar 1,8 3,0 cm jaar 2,2 3,5 cm Alternatieve berekening: 1 mm / kg Met name bij neonaten en kinderen tot 6 maanden is de visualisatie van de epidurale en spinale ruimte mogelijk met een echo. Desinfectie van de huid met gekleurde chloorhexidine Werkgebied afdekken met een steriel gatdoek indien een epidurale katheter wordt ingebracht. Werkwijze Loss of resistance (LOR): LOR met een fysiologische zoutoplossing is de meest gebruikte techniek. Eventueel kan een fysiologische zoutoplossing met een bubbel lucht (max. 0,5 ml) gebruikt worden. Bij gebruik van een epidurale katheter: katheter opvoeren tot gewenste niveau Mogelijkheden om de ligging van de katheter te testen: Spontane backflow van bloed/liquor door de katheter lager te houden dan het prikniveau. Aspiratie met een 1 of 2 ml spuit via de katheter: let op aspiratie van liqour of bloed. Cave: kleine bloedvaatjes worden snel vacuum gezogen. Dus indien er geen bloed wordt geaspireerd, hoeft dit niet te betekenen dat de katheter niet intravasaal ligt. Testdosis: lidocaine 20 mg / ml, 1ml/ 10kg (max. 3 ml) + adrenaline 0,5 g / kg of (levo)bupivacaine 2,5 mg / ml, 0,2 ml/kg (max. 3 ml) + adrenaline 0,5 g / kg. Gefractioneerde toediening: de hoofddosis in fracties van 0,1 0,2 ml / kg langzaam toedienen. Na intravasale injectie kunnen de volgende symptomen optreden bij kinderen: Stijging van de hartfrequentie >10 sl /min, stijging van de systolische bloeddruk >15 mmhg, T-golf toename van >25%. NB: reactie kan tot 90 sec. na toediening optreden. Echo Punctieplaats steriel afplakken. Bij gebruik van een katheter wordt een steriele en bij voorkeur transparante pleister aanbevolen, zodat de insteekopening zichtbaar blijft en gecontroleerd kan worden. Overweeg de katheter onder de huid te tunnelen. Bij gebruik van een epiduraalkatheter een blaaskatheter inbrengen.

3 Medicatie Voor neonaten, zuigelingen en zieke kinderen ligt de toxische grens lager. Aanbevolen wordt om de dosis lokaal anestheticum voor kinderen < 6 maanden met 30% te reduceren. Oplaad/single shot epiduraal Maximale dosis die als bolus kan worden toegediend (Levo)bupivacaïne 2,5 mg / kg Ropivacaïne 3,0 mg / kg Continue infusie Veilige onderhoudsdosering (Levo)bupivacaïne Ropivacaïne 0,2 0,4 mg / kg / uur 0,2 0,5 mg / kg / uur Top ups Overschrijd met de continue infusie en top ups nooit de maximale uurdosering, dwz indien de continue infusie (Levo)bupivacaïne bijvoorbeeld op 0,3 mg/kg/uur loopt, dan is er nog ruimte voor een bolus van 0,1 mg/kg/uur. Adjuvantia Adjuvantia kunnen worden gebruikt om de intensiteit van de analgesie te verdiepen en/of de duur van de analgesie te verlengen. Opioïden Fentanyl bolus 2 g / kg continue 0,3 1,0 g / kg / uur Sufentanil continue 1-3 g / kg Clonidine Vanaf leeftijd > 3 maanden Bolus 1-2 g / kg Continue 0,1 0,5 g / kg / uur NB: clonidine toegevoegd aan een lokaal anestheticum epiduraal is qua veiligheid en analgetisch effect vergelijkbaar met opioïden toegevoegd aan een lokaal anestheticum epiduraal en geeft minder bijwerkingen. Ketamine Ketamine en in mindere mate Ketanest blijken neurotoxisch te zijn en apoptose te veroorzaken. Deze middelen worden niet aanbevolen als een adjuvant bij epidurale analgesie bij kinderen. Complicaties/bijwerkingen * Punctie Spinale tap Haal de naald uit en stop de procedure. Geef uitleg aan de patiënt/ouder/voogd/verzorgers en noteer in dossier. Na een spinal tap kan een bilaterale hoofdpijn optreden. De hoofdpijn verergert bij rechtop zitten en neemt af of verdwijnt bij plat liggen. De hoofdpijn is meestal frontaal en occipitaal gelokaliseerd, maar kan ook naar de nek en schouders uitstralen. Alle manoeuvres die de intracraniële druk verhogen (hoesten, niezen, persen), verergeren de hoofdpijn. Andere symptomen kunnen zijn: visusstoornissen,

4 gehoorverlies, misselijkheid, braken, duizeligheid en oorsuizen. Bij postspinale hoofdpijn: geef ruim vocht met oa. cafeïne houdende dranken (koffie, cola) en geef paracetamol. Geef indien nodig en niet gecontraindiceerd een NSAID erbij. Bij aanhoudende klachten (>72 uur) kan een bloodpatch gegeven worden (richtlijn 0,3 ml / kg bloed). Epiduraal hematoom of abces Dit zijn zeer ernstige, maar zeldzame complicaties van een epidurale punctie. Epiduraal hematoom: De symptomen treden meestal per acuut op. Vaak kort na de punctie of na manipulatie (bijv. verwijderen) van de katheter, maar ook tijdens de behandeling kan een bloeding optreden. Klinische tekenen zijn het opnieuw optreden of een verergering van gevoelsstoornissen en/of motorische uitvalsverschijnselen, gegeneraliseerde rugpijn en/of lokale drukpijn, mictie en/of defecatiestoornissen, radiculaire pijn op relevante niveau en algehele malaise De neurologische symptomen ontstaan door compressie van het ruggenmerg. Te late herkenning en/of behandeling kan leiden tot irreversibele zenuwschade en functieverlies, in het ergste geval tot een dwarslaesie. Risicofactoren zijn: een gecompliceerde punctie en verstoorde hemostase. Bij verdenking zo snel mogelijk een MRI laten verrichten. Indien er sprake is van een epiduraal hematoom moet er zonder uitstel een laminectomie plaatsvinden. Epiduraal abces: De symptomen kunnen per acuut optreden, maar hebben in de regel een geleidelijk beloop. Klinische tekenen kunnen zijn koorts, rugpijn, radiculaire pijn, het opnieuw optreden of een verergering van gevoelsstoornissen en/of motorische uitvalsverschijnselen, mictie en/of defecatiestoornissen, afwijkingen in laboratoriumuitslagen zoals een verhoogd CRP, verhoogde bezinking of leucocytose. Ook bij een epiduraal abces geldt dat te late herkenning en/of behandeling kan leiden tot irreversibele zenuwschade en functieverlies, in het ergste geval tot een dwarslaesie. Risicofactoren zijn: de verblijfsduur (> 3 dagen) van de katheter, diabetes mellitus, een gecompliceerde punctie en immuunsuppressie. Bij verdenking zo snel mogelijk een MRI laten verrichten, materiaal voor een grampreparaat insturen en laten kweken. Behandeling: bij voorkeur in overleg met de medisch microbioloog starten met een breedspectrum antibioticum, waarmee de Staphylococcus aureus zeker gedekt wordt (bij >50% de verwekker). Indien een epiduraal abces is aangetoond, moet zo spoedig mogelijk een chirurgische drainage plaatsvinden, omdat er aanwijzingen zijn dat de outcome gecorreleerd is aan de ernst en de duur van de neurologische uitval. Disconnectie van de epidurale katheter Het uiteinde van de katheter in steriel gaas verpakken. Indien epidurale infusie niet langer noodzakelijk is, de epiduraal katheter verwijderen. Indien epidurale infusie nog wel wenselijk is, de katheter steriel een stukje inkorten en na zorgvuldige desinfectie opnieuw connecteren. Extra letten op tekenen van infectie. Cave: jodium, alcohol en chloorhexidine zijn neurotoxisch, dus goed naspoelen met steriel fysiologisch zout. * Medicatie Lokaal anestheticum Toxische reactie: Indien de concentratie van het lokaal anestheticum in het bloed te hoog wordt (> 2 g/ml) dan kunnen de volgende verschijnselen optreden: duizeligheid, tintelingen rond de mond, metaalachtige smaak, gestoorde spraak, wazig zien, oorsuizen, ritmestoornissen/bradycardieën/asystolie, ademdepressie, convulsies en coma.

5 Helaas is het lastig deze diagnose te stellen, gezien baby s en kleine kinderen deze symptomen niet aan kunnen geven. Behandeling: stop de epidurale infusie geef zo nodig 100% zuurstof en start beademing met kap en ambuballon bij convulsies: dormicum 0,1 mg / kg iv, rectaal of buccaal of thiopental 3-5 mg / kg intraveneus. afname bloed (EDTA-buis) voor bepaling concentratie lokaal anestheticum bij asystolie, maligne aritmieën of ernstige hypotensie: start ACLS bij een asystolie die niet beantwoordt aan de standaardtherapie en de klassieke cardiopulmonale reanimatie, kan men Intralipid 20% intraveneus toedienen volgens het volgende schema. Intralipid 20%: Bolus 1,5 mg / kg iv in 1 minuut Onmiddellijk laten volgen door een continue infusie van 0,25 ml / kg / min Hartmassage blijven volhouden, de lipiden moeten circuleren Indien de circulatie niet herstelt, de bolus herhalen om de 3 tot 5 minuten tot een maximum van 2 supplementaire bolussen. Het infuus laten lopen tot de hemodynamische toestand zich stabiliseert. Als de bloeddruk daalt, het debiet verhogen tot 0,5 ml/kg/min. De aanbevolen maximale dosis bedraagt 8 ml/kg In CBG richtlijn Intralipid 20% wordt geen minumum leeftijd beschreven. De combinatie (propofol) en lokaal anestheticum toxiciteit is gecontra-indiceerd ivm cardiovasculair falen. Total spinal: symptomen zijn hypotensie (niet bij kinderen onder de 8 jaar), bewustzijnsverlies, ademstilstand, motore blokkade. Behandeling: resuscitatie (intubatie, beademing, vochttoedinging, inotropie, Trendelenburg). Een total spinal of een te hoog blok kunnen ook ontstaan na migratie van de epidurale katheter in de spinale ruimte. Bij neonaten kan bij een caudale punctie ook de duraalzak worden aangeprikt. Ongewenste of als vervelend ervaren bijwerkingen: Motore blokkade: om de mate van motore blokkade te bepalen word de indeling volgens Bromage gebruikt: 0 kan heup buigen 1 kan knie buigen, heup niet 2 kan alleen tenen bewegen 3 totaal motorisch blok Dit wordt door kinderen vaak als onprettig ervaren. Volledig motore blokkade is niet wenselijk, omdat er bij immobilisatie kans op doorliggen en veneuze trombose bestaat. Let bij lichamelijk onderzoek op drukplekken op stuit en hielen en tref zo nodig antidecubitus maatregelen. Bij een Bromage 2-3: stop de pomp, controle na 2 uur. Indien verbetering is opgetreden de infusie hervatten op een lagere stand. Wees altijd bedacht op het optreden van een epiduraal hematoom/abces indien er na het stoppen van de pomp geen verbetering in de motoriek optreedt of indien bij een zelfde pompstand een toename van motorblok optreedt. Denk ook aan de ligging of migratie van de epidurale katheter in de spinale ruimte. Cave: totaal blok of een te hoog blok. Sympathicolyse (M. Horner): Indien de epidurale katheter op thoracaal niveau is ingebracht, kan de patiënt het syndroom van Horner ontwikkelen (myosis, ptosis, anhydrosis). Hypotensie ten gevolge van sympathicolyse is beneden de leeftijd van 6-8 jaar niet primair het gevolg van het lokale anestheticum in tegenstelling tot oudere kinderen en volwassenen (door lager sympathicus tonus, relatief kleiner volume van extremiteiten en splanchicusgebied). Eventueel de dosering verlagen.

6 Urineretentie: een blaaskatheter inlaten gedurende epidurale infusie. Indien dit problemen oplevert overweeg de blaaskatheter te verwijderen en controleer de blaasinhoud met een bladderscan. Na een single shot epiduraal kan ook urineretentie optreden, dan op indicatie controle met bladderscan en eventueel katheriseren van de blaas. Bijwerkingen t.g.v. Adjuvantia Misselijkheid en/of braken: Bij ongeveer 25% van de patiënten treedt als gevolg van de epidurale toediening van een opiaat misselijkheid en/of braken op. De ernst van de klachten varieert. Een combinatie van anti-emetica is vaak effectiever dan een enkel middel. Bij effectieve pijnstilling kan overwogen worden de dosering te verlagen of een therapie te starten zonder opiaten. Jeuk: meestal komt jeuk alleen in een milde vorm voor, klaagt de patiënt er niet spontaan over dan is er geen therapie nodig. Ernstige jeuk behoeft wel therapie. Propofol 0,1-0,2 mg / kg i.v. is effectief. Soms moet dit na ca. 4 uur herhaald worden. Blijf na toediening van de propofol bij de patient of monitor de patient dmv saturatiemeting en ademhalingmonitoring. Ondansetron kan helpen de jeukklachten te verminderen Bij effectieve pijnstilling kan de pompstand verlaagd worden Het toedienen van antihistaminica heeft bij opiaat gerelateerde jeuk geen zin. Opioïd overdosering: bij ademdepressie, sufheid, vernauwing van de pupillen infusie stoppen dien 100% zuurstof toe met kap en ambuballon, zo nodig beademen. Op indicatie Naloxon i.v. (1 mnd-18 jaar: 0,001-0,010 mg / kg). Dosis titreren op geleide van ademhalingsfrequentie en gewenste graad van analgesie en bewustzijn. Na hoge dosis zijn morfinomimetica enige uren onwerkzaam. Zo nodig observatie op de PACU of Intensive Care. Nazorg afdeling Standaard postoperatieve controles op de verpleegafdeling. Bij gebruik van opioïden ook sedatiescore afnemen Bij gebruik van opioïden saturatie en ademhalingsmonitoring op verpleegafdeling Graad van motore blokkade vastleggen à 6 uur. Bij single shot epiduraal of indien geen katheter geplaatst is bij continue epidurale infusie letten op (herstel) spontane mictie. Bij verwijderen epidurale katheter: cave antistollingsmedicatie en/of stolling! Literatuur & bronnen 1. Adrew R Wolf, Martin Jöhr. Pro con debate: the use of regional vs systemic analgesia for neonatal surgery. Pediatric Anesthesia 2011, ISSN David M. Polander, Jessica Drescher. Pediatric regional anesthesia: what is the current safety record? Pediatric anesthesia 2010: 21; Valeria Mossetti, Giorgio Ivani. Controversial issues in pediatric regional anesthesia ISSN

7 4. Valeria Mossetti, Giorgio Ivani. Continuous central and perineural infusions for postoperative pain control in children. Current Opinion in Anesthesiology 2010, 23: Elisabeth F.A. Dobereiner, Robin G. Cox, Alastair Ewen, David R. Lardner. Evidence-based clinical update: Which local anesthetic for pediatiric caudal block provides optimal efficacy with the fewest side effects? Can J Anesth 2010: 57; Jean-Xavier Mazoit. Review article. Local anesthetics and their adjuncts. Pediatric Anesthesia 2011, ISSN Susan T. Verghese, Raafat S. Acute pain management in children. Journal of Pain Research, 2010: 3; Mauch J, Kutter AP, Jurado OM et al. Impact of propofol on electrocardiographic alterations during intravascular application of bupivacaine - a study of piglets. Pediatric Anest 2011; 21: Ames WA, Hayes JA, Petroz GC et al. Loss of resistance to normal saline is preferred to identify the epidural space, a survey of Canadian pediatric anaesthetists. Can JAnesth 2005; 52: Cucchiaro, Adzich, Rose et al. A comparison of bupivacaine-fentanyl and bupivacaine-clonidine in children undergoing the NUSS-procedure. Anest analg 2006; 103; Anthony Moriaty. Pediatric epidural analgesia (PEA). Review article. Pediatric Anesthesia okt Llewellyn PN, Moriarty A. The National Pediatric Epidural Audit. Pediatric Anesthesia : Cote, Lerman and Todres. A practice of anesthesia for infants and children. Fourth edition 14. Martin Jöhr. Kinderanästhesie. Auflage Roelants F, Veyckemans F, Van Obbergh L et al. Loss of resistance to saline with a bubble of air to identify the epidural space in infants and children: a prospective study. Anest Analg 2000 jan: 90 (1): Richtlijn Antistolling en neuraxisblokkade. NVA, Utrecht. 17. Richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding. NVA, Utrecht. 18. Website Belgisch antigifcentrum/cbg richtlijnen Intralipid 20% 19. Kinderformularium Auteur F.M. Hoekstra, anesthesioloog, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG, Groningen Medebeoordelaars Nicky J. Smeulers, anesthesioloog, Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal Sibylla M.H.J. Nooijen, anesthesioloog, Deventer Ziekenhuis, Deventer Jacqueline Vernooij, anesthesioloog / simulatietrainer ASAP, Rijnstate, Arnhem Hannie Megens, anesthesioloog, Wilhelmina Kinderziekenhuis UMCU, Utrecht Bouwe Molenbuur, anesthesioloog, Beatrix Kinderziekenhuis - UMCG, Groningen Augustus 2013

Samenvatting. Psoas compartiment nervus ischiadicus blokkade voor. prothetische heup chirurgie. Klinische effectiviteit versus ongewenste bijwerkingen

Samenvatting. Psoas compartiment nervus ischiadicus blokkade voor. prothetische heup chirurgie. Klinische effectiviteit versus ongewenste bijwerkingen Psoas compartiment nervus ischiadicus blokkade voor prothetische heup chirurgie Klinische effectiviteit versus ongewenste bijwerkingen In dit proefschrift presenteren wij een risk / benefit analyse van

Nadere informatie

Spinale infuusbehandeling

Spinale infuusbehandeling Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Infuusbehandeling 14 Spinale infuusbehandeling Spinale infuusbehandeling vindt plaats via een katheter die is ingebracht in de spinale ruimten.

Nadere informatie

Juridische aspecten postoperatieve zorg, Postoperatieve pijnbehandeling, Nieuwe technieken. G.M. Woerlee, Anesthesioloog

Juridische aspecten postoperatieve zorg, Postoperatieve pijnbehandeling, Nieuwe technieken. G.M. Woerlee, Anesthesioloog Juridische aspecten postoperatieve zorg, Postoperatieve pijnbehandeling, Nieuwe technieken G.M. Woerlee, Anesthesioloog NIEUWERE ANESTHESIE TECHNIEKEN?? POSTOPERATIEVE PIJN VERMINDERING Lokale anesthetica

Nadere informatie

SAMENVATTING RICHTLIJN NEURAXISBLOKKADE EN ANTISTOLLING

SAMENVATTING RICHTLIJN NEURAXISBLOKKADE EN ANTISTOLLING SAMENVATTING RICHTLIJN NEURAXISBLOKKADE EN ANTISTOLLING Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie 1 INLEIDING Een neuraxiaal hematoom na neuraxisblokkade is een zeldzame, maar ernstige complicatie. Onder

Nadere informatie

Anesthesie Gelrebreed

Anesthesie Gelrebreed Trefwoord Pijnbestrijding Epidurale pijnbestrijding PCA (Patiënt Controlled Analgesia) PCA pomp (Numeric Rating Scale) Sedatiescore Bestemd voor Verpleegkundigen van de verpleegafdelingen waar patiënten

Nadere informatie

Ruggenprik tijdens de bevalling

Ruggenprik tijdens de bevalling H.291380.0215 Ruggenprik tijdens de bevalling (Epidurale pijnbestrijding) Wat is epidurale pijnbestrijding Bij deze ruggenprik spuit de anesthesioloog via een dun slangetje (katheter) verdovingsvloeistof

Nadere informatie

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Rapid Recovery Anesthesiologische mogelijkheden Original in the Royal College of Surgeons of England, London. 18th Century Surgery October 17, 1846: First public demonstration of the use of ether in anesthesia

Nadere informatie

Pijnbestrijding bij de bevalling

Pijnbestrijding bij de bevalling Anesthesiologie Verloskunde Pijnbestrijding bij de bevalling Ruggenprik Wij beschrijven hier de mogelijkheden van pijnbestrijding bij de bevalling in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling Patiënteninformatie Pijnbehandeling bij de bevalling Pijnbehandeling bij de bevalling Polikliniek Verloskunde/ Gynaecologie, route 2.2 Telefoon (050) 524 5840 Inleiding Dit is de informatiefolder van de

Nadere informatie

PP. overeenkomend met epinefrine 5 µg/ml. Marcaine 0,5%-Adrenaline 1: : bevat bupivacaïnehydrochloride-monohydraat,

PP. overeenkomend met epinefrine 5 µg/ml. Marcaine 0,5%-Adrenaline 1: : bevat bupivacaïnehydrochloride-monohydraat, april 26, 2001 Marca090.B1D -1- Marcaine 7 Injectievloeistof voor perineurale en epidurale toediening 4.3300.3PP Samenstelling Marcaine 0,25%: bevat bupivacaïnehydrochloride-monohydraat, overeenkomend

Nadere informatie

Een ieder betrokken bij de toediening van remifentanil PCA (arts en klinisch verloskundige) is opgeleid en heeft kennis van:

Een ieder betrokken bij de toediening van remifentanil PCA (arts en klinisch verloskundige) is opgeleid en heeft kennis van: DISCLAIMER Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan beroepskaders, -normen, standpunten en richtlijnen. Protocollen worden lokaal/plaatselijk vastgesteld, rekening houdend met de typische

Nadere informatie

ITDD revisie / vervanging pomp

ITDD revisie / vervanging pomp ITDD revisie / vervanging pomp Algemeen Patientcode Vervanging/ Revisie ITDD Datum vervanging pomp ITDD / / dd / mm / yyyy Datum van de revisie ITDD / / dd / mm / yyyy AB profylaxe? (0) nee (1) ja Duur

Nadere informatie

Bloedpatch Na een ruggenprik

Bloedpatch Na een ruggenprik ANESTHESIOLOGIE Bloedpatch Na een ruggenprik BEHANDELING Bloedpatch In deze folder vindt u informatie over de bloedpatch. U krijgt deze behandeling, omdat u aanhoudende hoofdpijn hebt nadat u een ruggenprik

Nadere informatie

Informatiebrochure voor patiënten

Informatiebrochure voor patiënten Informatiebrochure voor patiënten Spinale pijnbestrijding met poort Inleiding Op het pijncentrum is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door middel van een continue toediening van

Nadere informatie

Pijncentrum. Continue (ambulante) toediening van pijnstillende medicatie via een epidurale of spinale katheter

Pijncentrum. Continue (ambulante) toediening van pijnstillende medicatie via een epidurale of spinale katheter Pijncentrum Continue (ambulante) toediening van pijnstillende medicatie via een epidurale of spinale katheter Inleiding Op het pijncentrum is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden

Nadere informatie

Anesthesiologie. Pijnbestrijding bij de bevalling

Anesthesiologie. Pijnbestrijding bij de bevalling Anesthesiologie Pijnbestrijding bij de bevalling Anesthesiologie In deze brochure kunt u meer lezen over de mogelijkheden van pijnbestrijding bij de bevalling in het Universitair Medisch Centrum Groningen

Nadere informatie

Informatiebrochure voor patiënten Spinale of intrathecale pijnbestrijding met morfinepomp

Informatiebrochure voor patiënten Spinale of intrathecale pijnbestrijding met morfinepomp Informatiebrochure voor patiënten Spinale of intrathecale pijnbestrijding met morfinepomp Inleiding Op het pijncentrum is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door middel van een continue

Nadere informatie

Dexamethasone Indicaties en potentiële neveneffecten. Vrijdagochtendkrans 10/04/2015

Dexamethasone Indicaties en potentiële neveneffecten. Vrijdagochtendkrans 10/04/2015 Dexamethasone Indicaties en potentiële neveneffecten Vrijdagochtendkrans 10/04/2015 Inhoud Indicaties: 1) Postoperative nausea & vomiting (PONV) preventie 2) Verlengen perifeer zenuwblock 3) Multimodale

Nadere informatie

Daghospitaal. informatiebrochure Bloedpatch

Daghospitaal. informatiebrochure Bloedpatch Daghospitaal informatiebrochure Bloedpatch Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Voorbereiding 3. Verloop van de opname 4. Nazorg 5. Alternatieven 6. Contact 7. Persoonlijke notities 3 3 1. Inleiding Graag duiden

Nadere informatie

ANESTHESIEBROCHURE MATERNITEIT EPIDURALE VERDOVING BIJ ARBEID EN BEVALLING / KEIZERSNEDE GECOMBINEERDE EPIDURALE SPINALE VERDOVING BIJ KEIZERSNEDE

ANESTHESIEBROCHURE MATERNITEIT EPIDURALE VERDOVING BIJ ARBEID EN BEVALLING / KEIZERSNEDE GECOMBINEERDE EPIDURALE SPINALE VERDOVING BIJ KEIZERSNEDE ANESTHESIEBROCHURE MATERNITEIT EPIDURALE VERDOVING BIJ ARBEID EN BEVALLING / KEIZERSNEDE GECOMBINEERDE EPIDURALE SPINALE VERDOVING BIJ KEIZERSNEDE 1 1. Inleiding Na overleg met uw gynaecoloog / vroedvrouw

Nadere informatie

INFORMATIE PORT-A-CATH

INFORMATIE PORT-A-CATH INFORMATIE PORT-A-CATH 565 Inleiding Deze folder geeft informatie over een implanteerbaar poortsysteem: de port-a-cath. Uw arts heeft u een behandeling voorgeschreven waarbij regelmatig en/of langdurig

Nadere informatie

Study of unexplained neurologic deficit following neuraxial anesthesia or analgesia strategies

Study of unexplained neurologic deficit following neuraxial anesthesia or analgesia strategies Study of unexplained neurologic deficit following neuraxial anesthesia or analgesia strategies Vrijdag 5 april 2013 Bram Peeters, Medical Student René Heylen, MD, PhD Guy Wilms, MD, PhD Marc Van de Velde,

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGIE. Bloedpatch. Na een ruggenprik BEHANDELING

ANESTHESIOLOGIE. Bloedpatch. Na een ruggenprik BEHANDELING ANESTHESIOLOGIE Bloedpatch Na een ruggenprik BEHANDELING Bloedpatch In deze folder vindt u informatie over de bloedpatch. U krijgt deze behandeling, omdat u aanhoudende hoofdpijn hebt nadat u een ruggenprik

Nadere informatie

WAT ALS IK PIJN HEB? Dr. P Vanfleteren Dienst Anesthesie

WAT ALS IK PIJN HEB? Dr. P Vanfleteren Dienst Anesthesie WAT ALS IK PIJN HEB? Dr. P Vanfleteren Dienst Anesthesie WAT IS PIJN? De manier waarop pijn wordt ervaren is verschillend voor iedereen en afhankelijk van Emotie Bewustzijn Motivatie Sociaal Cultureel

Nadere informatie

Pijncentrum. Epidurale injectie

Pijncentrum. Epidurale injectie Pijncentrum Epidurale injectie Inleiding Op het pijncentrum is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden met een epidurale injectie. In deze folder willen wij u informeren over deze behandeling.

Nadere informatie

Een ruggenprik bij de bevalling

Een ruggenprik bij de bevalling Een ruggenprik bij de bevalling Inleiding Deze brochure geeft informatie over het gebruik van epidurale pijnstilling (de ruggenprik) bij de bevalling. Na het lezen hiervan kunt u samen met uw behandelende

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling Pijnbestrijding tijdens de bevalling Inleiding Bevallen doet pijn, weinig vrouwen zullen opkijken van deze uitspraak. Zij weten dat pijn bij een bevalling hoort en een normaal verschijnsel is. Veel vrouwen

Nadere informatie

Anesthesiologisch beleid bij heupfracturen. Vrijdagochtendkrans 26/09/2014 Sarah Cornelis DrP Van Loon

Anesthesiologisch beleid bij heupfracturen. Vrijdagochtendkrans 26/09/2014 Sarah Cornelis DrP Van Loon Anesthesiologisch beleid bij heupfracturen Vrijdagochtendkrans 26/09/2014 Sarah Cornelis DrP Van Loon Anesthesie en heupfracturen Inleiding Pre-operatieveaandachtspunten Pre-operatiefmanagement Intra-operatief

Nadere informatie

TWA over voorlichting en uitvoering van medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de baring. Regio VSV Apeldoorn en omgeving

TWA over voorlichting en uitvoering van medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de baring. Regio VSV Apeldoorn en omgeving TWA over voorlichting en uitvoering van medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de baring Regio VSV Apeldoorn en omgeving April 2012 Inleiding Begrippen: Gynaecoloog: hieronder valt ook: AIOS/ANIOS gynaecologie,

Nadere informatie

Anesthesie/Pijnconsulent Postoperatieve epidurale pijnbehandeling

Anesthesie/Pijnconsulent Postoperatieve epidurale pijnbehandeling Anesthesie/Pijnconsulent Postoperatieve epidurale pijnbehandeling 2 Inleiding Na een operatie is het behandelen van pijn een belangrijk aandachtspunt tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis. Een goede pijnbehandeling

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling Pijnbestrijding tijdens de bevalling Informatie voor patiënten F0516-3415 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

DRBR1038 EPIDURALE ANESTHESIE BIJ EEN BEVALLING

DRBR1038 EPIDURALE ANESTHESIE BIJ EEN BEVALLING DRBR1038 EPIDURALE ANESTHESIE BIJ EEN BEVALLING 1 Inhoudstabel 1. Inleiding 3 2. Wat is een epidurale verdoving? 4 3. Techniek van de epidurale verdoving 5 4. De vrouw controleert zelf 7 5. Wat is het

Nadere informatie

Ketenwerkafspraak. Pijnbestrijding. Pijnbestrijding durante partu t/m de eerste 24 uur postpartum. Versie 2.2 Februari 2016 1

Ketenwerkafspraak. Pijnbestrijding. Pijnbestrijding durante partu t/m de eerste 24 uur postpartum. Versie 2.2 Februari 2016 1 Ketenwerkafspraak Pijnbestrijding Pijnbestrijding durante partu t/m de eerste 24 uur postpartum 1 Inleiding Het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) MCH-Bronovo heeft als visie versterking van de zorg

Nadere informatie

Locoregionale anesthesie bij kinderen: echogeleid ilioinguinaal block

Locoregionale anesthesie bij kinderen: echogeleid ilioinguinaal block DISCLAIMER Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan beroepskaders, -normen, standpunten en richtlijnen. Protocollen worden lokaal/plaatselijk vastgesteld, rekening houdend met de typische

Nadere informatie

Marijse Koelewijn huisarts

Marijse Koelewijn huisarts PIJN Marijse Koelewijn huisarts Je hoeft tegenwoordig toch geen pijn meer te lijden Moeilijk behandelbare pijn Om welke pijnen gaat het? Welke therapeutische mogelijkheden zijn er? Opzet workshop: Korte

Nadere informatie

Richtlijn toediening van intranasale medicatie (algemeen) Inleiding

Richtlijn toediening van intranasale medicatie (algemeen) Inleiding Richtlijn toediening van intranasale medicatie (algemeen) M.F. Kok, SEH-arts KNMG Intranasale toediening is een niet-invasieve, snelle en effectieve manier van medicatietoediening, met name geschikt voor

Nadere informatie

Epidurale corticosteroïden injectie lage rug of nek

Epidurale corticosteroïden injectie lage rug of nek Epidurale corticosteroïden injectie lage rug of nek U heeft met uw arts afgesproken dat u voor de pijnklachten in uw rug of nek in aanmerking komt voor een injectie met corticosteroïden. In deze folder

Nadere informatie

Wat gaan we doen. Van LPA 7 naar LPA 8 Verschillen Overeenkomsten. Medicamenten Voor- en nadelen. Pijnstilling in de LPA 8

Wat gaan we doen. Van LPA 7 naar LPA 8 Verschillen Overeenkomsten. Medicamenten Voor- en nadelen. Pijnstilling in de LPA 8 Wat gaan we doen Pijnstilling in de LPA 8 17 september 2014 Fabian Kooij Anesthesioloog, AMC MMT arts, Lifeliner 1 Van LPA 7 naar LPA 8 Verschillen Overeenkomsten Medicamenten Voor- en nadelen Wat gaat

Nadere informatie

Inleiding Wat is een epidurale injectie? Voorbereiding voor de behandeling Nogmaals: uit voorzorg is het niet

Inleiding Wat is een epidurale injectie? Voorbereiding voor de behandeling Nogmaals: uit voorzorg is het niet Epidurale injectie Inleiding Uw behandelend arts heeft voorgesteld een epiduraal injectie toe te passen. In deze folder vindt u informatie over de behandeling, de mogelijke complicaties en de uiteindelijke

Nadere informatie

Epidurale infiltratie

Epidurale infiltratie Epidurale infiltratie s Herenbaan 172 2840 Rumst tel: 03 880 90 11 (algemeen) tel: 03 880 91 90 (afspraken) informatiebrochure e-mail: info@hfr.be www.azheiligefamilie.be 2 Beste patiënt, Je werd doorverwezen

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling Pijnbestrijding tijdens de bevalling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Hoe ontstaat pijn?... 1 3 Invloed van pijn... 2 4 Hoe kan de pijn worden bestreden?... 2 5 Pijnbehandelingen met medicijnen... 3 Ruggenprik

Nadere informatie

Toestemmingsinformatie epidurale corticosteroïden injectie lage rug of hals

Toestemmingsinformatie epidurale corticosteroïden injectie lage rug of hals Toestemmingsinformatie epidurale corticosteroïden injectie lage rug of hals Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding 1 Mevrouw, mijnheer, U werd naar het pijncentrum verwezen omdat u

Nadere informatie

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. LUMBALE en CERVICALE epidurale infiltratie

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. LUMBALE en CERVICALE epidurale infiltratie SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS LUMBALE en CERVICALE epidurale infiltratie Inhoud Voorwoord 2 Wat is een epidurale infiltratie 3 Praktisch richtlijnen 4 Dag van de epidurale infiltratie 5 De behandeling

Nadere informatie

Introductie 2 Hoe ontstaat pijn tijdens de bevalling? 2 Remifentanil, sterke pijnstiller via het infuus tijdens

Introductie 2 Hoe ontstaat pijn tijdens de bevalling? 2 Remifentanil, sterke pijnstiller via het infuus tijdens In deze brochure kun je meer lezen over de mogelijkheden van pijnbestrijding tijdens de bevalling in Nij Smellinghe. Een bevalling kan prima verlopen zonder pijnbestrijding. Er kunnen echter verschillende

Nadere informatie

Pijnbehandelingen dagverpleging 2 juli 2015

Pijnbehandelingen dagverpleging 2 juli 2015 Pijnbehandelingen dagverpleging 2 juli 2015 Inhoud 1. Algemene voorbereiding / bijwerkingen. 2. Epiduraal / Sleeve. 3. PRF gepulseerde radiofrequente behandeling. 4. RF Radiofrequente behandeling. 5. RACZ.

Nadere informatie

Epidurale corticosteroïden Injectie

Epidurale corticosteroïden Injectie Epidurale corticosteroïden Injectie U heeft met uw arts afgesproken dat u voor de pijnklachten in uw rug of nek in aanmerking komt voor een injectie met corticosteroïden. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Spinale pijnbestrijding bij oncologie

Spinale pijnbestrijding bij oncologie Spinale pijnbestrijding bij oncologie Uw behandelend pijnspecialist heeft met u afgesproken om te starten met spinale pijnbestrijding. In deze folder vindt u informatie over het doel, het verloop en de

Nadere informatie

Pijnbehandeling op de verpleegafdeling na een longoperatie

Pijnbehandeling op de verpleegafdeling na een longoperatie Pijnbehandeling op de verpleegafdeling na een longoperatie In deze folder willen wij u informeren over het belang van een goede pijnbehandeling na uw operatie en hoe de pijn na de operatie onder controle

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling 1/6 Verloskunde Pijnbestrijding tijdens de bevalling 1. Inleiding 2 2. Hoe ontstaat pijn tijdens de bevalling? 2 3. Invloed op de pijn 2 4. Hoe kan de pijn worden bestreden? 2 5. Pijnbehandelingen met

Nadere informatie

ITB controle. Algemeen Patientcode. Controle Datum controle / / dd / mm / yyyy

ITB controle. Algemeen Patientcode. Controle Datum controle / / dd / mm / yyyy ITB controle Patientcode Controle Datum controle Controle moment (1) 1 week (2) 2 weken (4) 1 maand (13) 3 maanden (26) 6 maanden (39) 9 maanden (52) 1 jaar (78) 1,5 jaar (104) 2 jaar (130) 2,5 jaar (156)

Nadere informatie

Pijnstilling via de pijnpomp

Pijnstilling via de pijnpomp Infobrochure Pijnstilling via de pijnpomp Patiënt-gecontroleerde pijnbestrijding Anesthesie - Pijntherapie - Intensieve zorgen Tel: 011 826 227 mensen zorgen voor mensen Inleiding Binnenkort ondergaat

Nadere informatie

ANESTHESIE TIJDENS LACTATIE

ANESTHESIE TIJDENS LACTATIE ANESTHESIE TIJDENS LACTATIE Inleiding Borstvoeding is momenteel gouden standaard WHO en AAP bevelen borstvoeding gedurende 6 maanden aan meer en meer moeders die operatie (vb. Sterilisatie-curretage) ondergaan

Nadere informatie

Pijnbestrijding bij bevalling

Pijnbestrijding bij bevalling Pijnbestrijding bij bevalling Inleiding Een bevalling gaat meestal gepaard met pijn. Veel vrouwen ervaren de ontsluitingsweeën het samentrekken van de baarmoeder zodat de baarmoedermond zich gaandeweg

Nadere informatie

PICC Radboud universitair medisch centrum

PICC Radboud universitair medisch centrum PICC Inhoud De PICC 3 Waarom een PICC? 4 Inbrengen 4 Complicaties 5 Leefregels 6 Verzorging insteekplaats 6 Het heparineslot 7 Contact opnemen 7 Tot slot 7 In overleg met uw behandelend arts is besloten

Nadere informatie

12 Langdurige epileptische aanvallen

12 Langdurige epileptische aanvallen 12 Langdurige epileptische aanvallen Definitie en etiologie Incidentie Anamnese Lichamelijk onderzoek Epileptische aanvallen duren van enkele seconden tot hooguit enkele minuten. In de literatuur wordt

Nadere informatie

Bijlage 14A. SYMPTOOMSCOREFORMULIER DUBBELBLINDE PLACEBOGECONTROLEERDEKOEMELK PROVOCATIE 2 E EN 3 E LIJN

Bijlage 14A. SYMPTOOMSCOREFORMULIER DUBBELBLINDE PLACEBOGECONTROLEERDEKOEMELK PROVOCATIE 2 E EN 3 E LIJN Bijlage 14A. SYMPTOOMSCOREFORMULIER DUBBELBLINDE PLACEBOGECONTROLEERDEKOEMELK PROVOCATIE 2 E EN 3 E LIJN Betreft 0 TEST DAG 1 (Voor zowel TEST DAG 1 en TEST DAG 2 wordt dit formulier ingevuld) 0 TESTDAG

Nadere informatie

H Pijnbestrijding tijdens de bevalling (copyright NVOG)

H Pijnbestrijding tijdens de bevalling (copyright NVOG) H.291397.0316 Pijnbestrijding tijdens de bevalling (copyright NVOG) Inleiding De geboorte van een kind is een intensieve en vaak heftige ervaring, zowel lichamelijk als emotioneel. Vlak voor en tijdens

Nadere informatie

Anesthesie met rugkatheter. Bijlage Anesthesie

Anesthesie met rugkatheter. Bijlage Anesthesie Anesthesie met rugkatheter Bijlage Anesthesie Belangrijk! In de folder 'Anesthesie; algemene informatie' zijn alle zaken beschreven die voor u van belang zijn om te weten over anesthesie. Wij adviseren

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling Pijnbestrijding tijdens de bevalling Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe ontstaat pijn tijdens de bevalling? 3. Hoe kan de pijn worden bestreden? 4. Pijnbehandelingen met medicijnen 5. Wat is een goede medicamenteuze

Nadere informatie

Pijnstilling tijdens de bevalling

Pijnstilling tijdens de bevalling Patiënteninformatie Pijnstilling tijdens de bevalling rkz.nl De geboorte van een kind is lichamelijk en emotioneel een intensieve en vaak heftige ervaring. Vlak voor en tijdens de bevalling gebeurt er

Nadere informatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie De zorg voor u rondom de operatie Inleiding U krijgt binnenkort een oproep voor de nier- of (nier)pancreastransplantatie, waarbij het nodig is

Nadere informatie

Pijncentrum. Nucleoplastiek

Pijncentrum. Nucleoplastiek Pijncentrum Nucleoplastiek Inleiding Op het pijncentrum is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door middel van een nucleoplastiek. In deze folder willen wij u graag informeren over

Nadere informatie

> Epidurale verdoving bij bevalling Spinale verdoving bij keizersnede

> Epidurale verdoving bij bevalling Spinale verdoving bij keizersnede www.azstlucas.be > bij bevalling Spinale bij keizersnede Dienst Anesthesie en Gynaecologie-Verloskunde AZ Sint-Lucas, GENT Inhoud 2 Wat je moet weten over de epidurale pijnbestrijding bij de bevalling

Nadere informatie

Vene jugularis lijn bij patiënten met risico op verhoogde ICP. Carine van Rijn

Vene jugularis lijn bij patiënten met risico op verhoogde ICP. Carine van Rijn Vene jugularis lijn bij patiënten met risico op verhoogde ICP Carine van Rijn Inleiding Verhoogde intracraniële druk zou een contra-indicatie zijn voor cannulatie van de v. jugularis interna v. subclavialijn

Nadere informatie

ITDD behandeling. Algemeen Patientcode

ITDD behandeling. Algemeen Patientcode ITDD behandeling Algemeen Patientcode Proefbehandeling ITDD - algemeen Datum ITDD proefbehandeling / / dd / mm / yyyy AB profylaxe? (0) nee (1) ja Duur antibiotica (1) eenmalig (2) 24 uur (3) meerdere

Nadere informatie

Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC)

Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC) Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC) Inleiding In overleg met uw behandelend arts is besloten tot het plaatsen van een Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC). In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

De Centraal Veneuze Catheter

De Centraal Veneuze Catheter De Centraal Veneuze Catheter Introductie CRRT vereist een veneuze toegang tot de bloedbaan Centraal veneuze katheters worden gebruikt voor het creëren deze toegang De toegang tot de bloedbaan wordt ook

Nadere informatie

Pijncentrum. Racz-procedure. Epidurale adhesiolysis

Pijncentrum. Racz-procedure. Epidurale adhesiolysis Pijncentrum Racz-procedure Epidurale adhesiolysis Inleiding Op het pijncentrum is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door middel van een Racz-procedure (epidurale adhesiolysis).

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling Pijnbestrijding tijdens de bevalling 2 Bevallen doet pijn. Weinig vrouwen zullen opkijken van deze uitspraak. Zij weten dat pijn bij een bevalling hoort en een normaal verschijnsel is. Bijna alle vrouwen

Nadere informatie

Epidurale infiltratie

Epidurale infiltratie Patiënteninformatie Epidurale infiltratie 1234567890-terTER_ Epidurale infiltratie U heeft een afspraak in Tergooi voor de behandeling van pijnklachten door middel van een epidurale infiltratie. Onze

Nadere informatie

Trastuzumab (Herceptin )

Trastuzumab (Herceptin ) Trastuzumab (Herceptin ) Borstkanker (mammacarcinoom) De diagnose borstkanker is bij u vastgesteld. Dit wordt ook wel een mammacarcinoom genoemd. De behandeling van een mammacarcinoom bestaat uit een operatieve

Nadere informatie

Volwassenen met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

Volwassenen met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel Volwassenen met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel U heeft een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel opgelopen door een ongeval of een klap tegen uw hoofd. Deze folder informeert u over de mogelijke

Nadere informatie

Pijnstilling via de pijnpomp

Pijnstilling via de pijnpomp Infobrochure Pijnstilling via de pijnpomp Patiënt-gecontroleerde pijnbestrijding Anesthesie - Pijntherapie - Intensieve zorgen Tel: 011 826 227 mensen zorgen voor mensen Inleiding Binnenkort ondergaat

Nadere informatie

MEDICAMENTEUZE PIJNBESTRIJDING TIJDENS DE BEVALLING cliënteninformatie

MEDICAMENTEUZE PIJNBESTRIJDING TIJDENS DE BEVALLING cliënteninformatie VSV ACHTERHOEK OOST MEDICAMENTEUZE PIJNBESTRIJDING TIJDENS DE BEVALLING cliënteninformatie 1. Inleiding 2. Hoe ontstaat pijn tijdens de bevalling? 3. Invloed op de pijn 4. Hoe kan de pijn worden bestreden?

Nadere informatie

Langdurige pijnbestrijding via een epiduraal katheter

Langdurige pijnbestrijding via een epiduraal katheter Anesthesiologie Pijnbestrijding Langdurige pijnbestrijding via een epiduraal katheter i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen In overleg met u is besloten om uw pijn te bestrijden door middel

Nadere informatie

Transforaminale epidurale infiltratie met corticosteroïden injectie lage rug of hals toestemmingsinformatie voor de patiënt

Transforaminale epidurale infiltratie met corticosteroïden injectie lage rug of hals toestemmingsinformatie voor de patiënt Transforaminale epidurale infiltratie met corticosteroïden injectie lage rug of hals toestemmingsinformatie voor de patiënt Mevrouw/mijnheer U werd naar het pijncentrum verwezen omdat u een hevige uitstralende

Nadere informatie

perinatologie Perinatologie is de derde lijns zorg rondom zwangerschap en bevalling naast de neonatale zorg voor de pasgeborene

perinatologie Perinatologie is de derde lijns zorg rondom zwangerschap en bevalling naast de neonatale zorg voor de pasgeborene OHC+ Waarom OHC en OHC+ Uit onderzoek van de gezondheidraad is gebleken dat de zorg aangepast moest worden op de toegenomen complexe zorg Ieder perinatologisch centrum dient een OHC en OHC+ unit te hebben.

Nadere informatie

BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml

BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml oplossing voor injectie Atosiban Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Informatiebrochure Epidurale verdoving bij bevalling Spinale verdoving bij keizersnede

Informatiebrochure Epidurale verdoving bij bevalling Spinale verdoving bij keizersnede I Autonome verzorgingsinstelling Informatiebrochure Epidurale verdoving bij bevalling Spinale verdoving bij keizersnede IIInhoudsopgave Wat je moet weten over de epidurale pijnbestrijding bij de bevalling

Nadere informatie

Pijnbestrijding bij bevalling

Pijnbestrijding bij bevalling Pijnbestrijding bij bevalling Inhoudsopgave Inleiding... 1 Pethidine... 1 Remifentanil... 2 Epidurale pijnbestrijding... 4 Keizersnede... 7 Tot slot... 7 Inleiding Een bevalling gaat meestal gepaard met

Nadere informatie

Disclosure belangenverstrengeling van de sprekers van de AZO-scholingsavond

Disclosure belangenverstrengeling van de sprekers van de AZO-scholingsavond (potentiële) belangenverstrengeling Geen Disclosure belangenverstrengeling van de sprekers van de AZO-scholingsavond Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Epiduroscopie. Centrum voor Pijngeneeskunde. Centrumlocatie. Doel van de behandeling

Epiduroscopie. Centrum voor Pijngeneeskunde. Centrumlocatie. Doel van de behandeling Centrumlocatie De anesthesioloog heeft met u besproken dat de oorzaak van uw pijnklachten beoordeeld en mogelijk ook behandeld gaan worden middels een epiduroscopie. In deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

PICC-lijn Radboud universitair medisch centrum

PICC-lijn Radboud universitair medisch centrum PICC-lijn Inhoud De PICC-lijn 3 Waarom een PICC-lijn? 4 Inbrengen 4 Complicaties 5 Leefregels 6 Verzorging insteekplaats 6 Het heparineslot 7 Contact opnemen 7 Telefoonnummers: 7 Tot slot 7 In overleg

Nadere informatie

IB-2 Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen maart 2010 en Kinderen vanaf 12 jaar Blz.1/5 RVG 29787 NL

IB-2 Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen maart 2010 en Kinderen vanaf 12 jaar Blz.1/5 RVG 29787 NL Blz.1/5 RVG 29787 NL Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling Pijnbestrijding tijdens de bevalling PIJNBESTRIJDING TIJDENS DE BEVALLING Bijna alle vrouwen ervaren de weeën (contracties van de baarmoeder) die horen bij een bevalling, als pijnlijk. De duur en de ernst

Nadere informatie

Pijncentrum. De epidurale injectie

Pijncentrum. De epidurale injectie Pijncentrum De epidurale injectie Inleiding De anesthesioloog heeft met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden met een epidurale injectie. In deze folder willen wij u informeren over deze

Nadere informatie

Pitfalls in Oncologische Pijnbehandeling

Pitfalls in Oncologische Pijnbehandeling Pitfalls in Oncologische Pijnbehandeling R.L van Leersum Anesthesioloog / Pijnbehandelaar Bronovo Ziekenhuis Indeling Inleiding Doorbraakpijn Bijwerkingen Opioïden Hyperalgesie Multimodale Aanpak Farmacotherapie

Nadere informatie

Behandeling van wervelkanaalstenose

Behandeling van wervelkanaalstenose Pijncentrum Behandeling van wervelkanaalstenose Aperius PercLID System Inleiding De anesthesioloog-pijnspecialist heeft met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door middel van een Aperius

Nadere informatie

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Gordelroos.

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Gordelroos. Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Gordelroos www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ANE013 / Gordelroos / 04-02-2014 2 Gordelroos Deze folder is

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling 28-10-2016 524 Pijnbestrijding tijdens de bevalling Deze folder geeft informatie over pijnbestrijding tijdens de bevalling in het Flevoziekenhuis. Bijna alle vrouwen ervaren pijn tijdens de bevalling.

Nadere informatie

Coverfoto: Rika van de Kaa. Pijnbestrijding tijdens de bevalling met medicijnen. Afdeling POS Polikliniek, locatie WKZ

Coverfoto: Rika van de Kaa. Pijnbestrijding tijdens de bevalling met medicijnen. Afdeling POS Polikliniek, locatie WKZ Coverfoto: Rika van de Kaa Pijnbestrijding tijdens de bevalling met medicijnen Afdeling POS Polikliniek, locatie WKZ Pijnbestrijding tijdens de bevalling met medicijnen Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Nadere informatie

Epidurale anesthesie bij een bevalling. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6.

Epidurale anesthesie bij een bevalling. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. Epidurale anesthesie bij een bevalling T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum

Nadere informatie

daghospitaal volwassenen informatiebrochure Lumbale punctie

daghospitaal volwassenen informatiebrochure Lumbale punctie daghospitaal volwassenen informatiebrochure Lumbale punctie Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Voorbereiding 4 3. Verloop van het onderzoek 5 4. Nazorg 5 5. Contactgegevens bij vragen 7 6. Persoonlijke notities

Nadere informatie

Epidurale verdoving en het gebruik van een epidurale pijnpomp. Informatie voor patiënten

Epidurale verdoving en het gebruik van een epidurale pijnpomp. Informatie voor patiënten Epidurale verdoving en het gebruik van een epidurale pijnpomp Informatie voor patiënten 2 Epidurale verdoving en het gebruik van een epidurale pijnpomp Welkom In deze brochure wordt informatie gegeven

Nadere informatie

Epidurale injectie met corticosteroïden

Epidurale injectie met corticosteroïden Epidurale injectie met corticosteroïden Informatie voor patiënten F0898-2173 september 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Patiënteninformatie IntraDiscal Electothermal Therapy (IDET).

Patiënteninformatie IntraDiscal Electothermal Therapy (IDET). Patiënteninformatie IntraDiscal Electothermal Therapy (IDET). IntraDiscal Electothermal Therapy (IDET) is de Engelse benaming voor een behandeling van rugpijn, al dan niet met uitstraling in het been,

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling Patiënteninformatie Pijnbestrijding tijdens de bevalling Het is voor iedere vrouw verschillend hoe de bevalling ervaren wordt. Bevallen doet pijn, dat is zeker. Maar elke bevalling is anders en de ene

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling GYNAECOLOGIE Pijnbestrijding tijdens de bevalling Veel vrouwen ervaren bevallen als pijnlijk. De mate waarin vrouwen een bevalling als pijnlijk ervaren is echter zeer verschillend. Bijna alle vrouwen ervaren

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling Pijnbestrijding tijdens de bevalling Deze folder geeft informatie over pijnbestrijding tijdens de bevalling in het Flevoziekenhuis. Bijna alle vrouwen ervaren pijn tijdens de bevalling. De pijn is meestal

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Wortelblokkade terTER_

Patiënteninformatie. Wortelblokkade terTER_ Patiënteninformatie Wortelblokkade 1234567890-terTER_ Wortelblokkade U heeft een afspraak in Tergooi voor de behandeling van pijnklachten door middel van een wortelblokkade. Onze pijnspecialisten en medewerkers

Nadere informatie