Het bouwkundig bestek en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het bouwkundig bestek en"

Transcriptie

1 Het bouwkundig bestek en domotica voor (zorg)diensten Een standaard bouwbestek schiet tekort Steeds vaker worden domotica-toepassingen, gericht op het comfort, de veiligheid en/of de zorg van bewoners, toegepast in een woning of een wooncomplex. Dat stelt bijzondere eisen aan de bekabeling, aan het netwerk en ook aan het functioneren van de apparatuur in het systeem. Het gaat immers om functies die essentieel zijn voor het gevoel van veiligheid, de gezondheid en soms zelfs het leven van de bewoners. Deze brochure geeft een overzicht van de aspecten, die van belang zijn voor een dergelijk systeem. Deze aspecten kunnen worden vertaald naar een standaard bouwkundig bestek. De brochure is gebaseerd op ervaringen in pilotprojecten, waaronder een recent gerealiseerd complex (de Vermeertoren in Delft). Uiteraard is het een voorbeeld: elk project heeft een specifieke doelgroep, een eigen set van functionele eisen en dus ook een bepaalde combinatie van (zorg)domotica-toepassingen.

2 Domotica en zorg: aandachtspunten voor het bouwkundig bestek Welke aspecten er spelen, zijn van belang bij het ontwerp en de aanleg van een systeem met (zorg)domotica? In deze brochure geven wij daarvan, op basis van de ervaring opgedaan bij enkele pilotprojecten, een overzicht. Deze aspecten kunnen vervolgens worden vertaald naar en/of opgenomen in een standaard bouwkundig bestek. Maar eerst moet worden vastgesteld, welke functies het systeem moet gaan vervullen en aan welke eisen het moet voldoen. Uitgangspunt hiervoor is het Functioneel Programma van Eisen (PvE) en inzicht in de eisen die aan domotica voor zorgtoepassingen gesteld worden. Belang van een Functioneel PvE Een Functioneel PvE begint bij de bewoner en de (zorg- en andere) dienstverlening die hem/haar aangeboden wordt. Het vormt een schakel tussen de keuzes die de bewoner en zorgverlener moeten maken, de vertaling daarvan in toepassingen (door de installateur in overleg met bewoners, zorgverleners en opdrachtgevers) en het uitwerken van de techniek die voor de gekozen toepassingen noodzakelijk is. Het overleg met zorgverleners/opdrachtgevers moet niet bij de techniek beginnen (links, in onderstaand schema), maar juist bij de functionele eisen (dus van rechts naar het midden). Op die manier kan veel onduidelijkheid en spraakverwarring worden voorkomen. Eisen aan een systeem met domotica voor zorgtoepassingen Gebruiksvoorwaarden: het systeem moet door bewoners (bijvoorbeeld: senioren) gemakkelijk te bedienen zijn; een systeem met telecare-toepassingen moet ook door hulpverleners, zorgverleners en mantelzorgers gemakkelijk te bedienen zijn; de technologie moet voor de bewoner/gebruiker (grotendeels) onzichtbaar zijn; de bewoner moet controle kunnen uitoefenen op het systeem; de bewoner moet feedback krijgen van de handelingen die hij/zij met het systeem uitvoert; de toegang tot de functionaliteit van het systeem moet ingesteld kunnen worden; afhankelijk van de geestelijke en lichamelijke (on)mogelijkheden van de bewoner, moet de mantelzorger/familie en/of de zorghulpverlener de toegang tot het systeem voor de bewoner en zijn autorisaties kunnen beperken of juist (weer) kunnen uitbreiden. 2

3 Prestatievoorwaarden: het systeem moet levensloopbestendig zijn, de woning moet in de toekomst aangepast kunnen worden aan de levensfase en de wensen van de bewoners; het systeem moet 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar zijn; het systeem moet bij storingen van onderdelen blijven functioneren zonder gebruik te maken van die onderdelen; stroomuitval mag geen onveilige situatie veroorzaken; het systeem moet na stroomuitval ongewijzigd door blijven functioneren. Beheer- & onderhoudsvoorwaarden: het systeem moet uitgebreid kunnen worden met nieuwe voorzieningen; het systeem moet lokaal en op afstand onderhouden kunnen worden, bijvoorbeeld voor het wijzigen van instellingen; het systeem moet daarvoor een overzicht kunnen tonen van zowel de status van het gehele systeem met alle onderdelen, als van details (zoals status en instellingen) van een bepaald onderdeel. De Vermeertoren (Vestia, Delft) Benedenverdiepingen gereserveerd voor welzijnsvoorzieningen De onderbouw van de Vermeertoren, bestaande uit twee verdiepingen, biedt ruimte aan een buurtcentrum, waar tal van activiteiten plaatsvinden, cursussen worden gegeven en waar men ook gezellig een kopje koffie kan drinken. Tevens komt hier een kinderdagverblijf. Ook is ruimte gereserveerd voor een zorgcentrum, met onder meer een huisartsenpraktijk, fysiotherapeuten en een apotheek. Vanuit het zorgcentrum kunnen direct diensten worden aangeboden aan de bewoners van de Vermeertoren. Momenteel wordt daarbij uitgegaan van de nu in gebruik zijnde apparatuur en communicatiekanalen. Op termijn zal dit echter via IPgebonden technologie plaatsvinden. Appartementen Op de 2 e tot en met de 5 e etage liggen sociale huurappartementen. Op de 6 e tot en met de 18 e etage komen luxe huurappartementen. Op de 19 e tot en met de 24 e etage liggen de koopappartementen. De twee hoogste verdiepingen zijn gereserveerd voor respectievelijk twee semi-penthouses en een penthouse. Alle appartementen zijn levensloopbestendig, dat wil zeggen: gemakkelijk aan te passen aan mobiliteitsbeperkingen. Direct bij de nieuwbouw, of veel later, als de noodzaak zich voordoet. De appartementen in de Vermeertoren zijn via een centrale entree toegankelijk. Basisinfrastructuur Voor de aan te leggen infrastructuur is het gebouw reeds voorzien van kabelgoten en lege buizen. In het gebouw is een ruimte beschikbaar waarin centrale communicatieapparatuur en patchkasten geplaatst kunnen worden. De ruimte is zodanig gelegen dat de maximale kabellengte ten behoeve van databekabeling niet overschreden hoeft te worden. Huisautomatisering De bewoners van de Vermeertoren wordt een aantal domotica-pakketten aangeboden, die gebaseerd zijn op de lege buissystemen in de appartementen. Genoemde pakketten zullen waarschijnlijk op basis van het EIBbussysteem worden gerealiseerd. Aandachtspunten voor het bouwkundig bestek De bijzondere aspecten van een (zorg)domoticasysteem kunnen onderverdeeld worden in drie aandachtsgebieden: de bekabelingsinfrastructuur; de netwerkinfrastructuur; de (zorg)domotica-applicaties en beveiligingsaspecten. Bekabelingsinfrastructuur De bekabelingsinfrastructuur is onder te verdelen in een centrale (gebouwen) infrastructuur en een woninginfrastructuur. Voor de centrale infrastructuur geldt dat de domoticamarkt nog sterk in ontwikkeling is, daarom worden voor de komende jaren veel nieuwe producten en toepassingen verwacht. Meer toepassingen betekenen: een toename in bandbreedte-gebruik op relatief korte termijn. De arbeidskosten voor de installatie van een bekabelinginfrastructuur zijn hoog, daarom moet deze minimaal 20 jaar toekomstbestendig zijn. Om dit te bereiken is met het oog op (zorg)domotica minimaal Cat. 6a vereist. Verder moet de bekabelinginfrastructuur 3

4 te allen tijde voldoen aan de normen NEN-EN en NEN-EN Daarnaast zijn er twee aansluitingen per woning noodzakelijk. Deze aansluitingen moeten worden afgewerkt in centrale patchkasten welke moeten worden verbonden met een 6v OM2 glasvezelverbinding. Om de bekabelingsinfrastructuur bruikbaar te maken voor het doorzetten van openbare verbindingen moet tevens een verbinding tussen deze kasten met Norm. 88 kabel tweedraads op het patchpaneel worden gerealiseerd. De omvang van deze kabel is afhankelijk van het aantal woningen. De centrale kast (MER) dient tevens met een Norm *4 (tweedraads op patchpaneel) met het centrale ISRA-punt worden verbonden. De woninginfrastructuur is afhankelijk van de protocollen die de system integrator toepast. Die zal de specificaties voor deze bekabeling vaststellen. In het algemeen zal aan randapparatuur die op IP-basis wordt aangesloten voor de bekabeling dezelfde eisen worden gesteld als aan de centrale bekabelingsinfrastructuur. Voorbeeld van onderdelen bouwbestek m.b.t. bekabelingsinfrastructuur Algemene omschrijving passieve installatie Data-installatie Huisautomatisering/zorg-installatie Backbone(s) Telefonie-installatie Aantal ruimten Werkplek(huis)-aansluitingen Beveiligingsinstallatie Aantal kasten ISRA-punt(en) Ruimten Plaats Beveiliging Noodstroomvoorzieningen Toegankelijkheid Bouwkundige normen ICT en elektrische normen Klimaat Patchkasten Plaats kasten Type patchpanelen Aarding Type kasten - Aantal EMC-maatregelen Indeling kasten - Aantal outlets per paneel Afwerking patchpanelen - Mechanische voorzieningen Normen Bekabeling Data Bekabeling Telefonie Bekabeling Beveiliging Bekabeling Huisautomatisering/Zorg Voor elk van deze vier onderdelen wordt omschreven: Type Wijze van certificeren of testen Concept Afwerking en aansluitingen Aanleg: - Tracé Normen: - Prestatie - Aantal en plaats aansluitpunten - Aanleg - Afwerking aansluitpunten - Loze leidingen - Afwerking loze leidingen 4

5 Netwerkinfrastructuur Omdat de in te zetten apparatuur wordt gebruikt voor het leveren van zorg en het bewaken van essentiële (levens)functies van patiënten is het belangrijk dat een hoge beschikbaarheid kan worden gegarandeerd. Deze beschikbaarheid is mede afhankelijk van de reparatietijd. Een leverancier moet dus beschikken over een 24/7-service-organisatie. Hoe sneller een storing wordt gesignaleerd, hoe korter de reparatietijd. Daarom moet de apparatuur beschikken over managementsoftware en moeten leveranciers in staat zijn om de managementinformatie te verwerken. Hieronder valt ook het verwerken van (technische) alarmmeldingen. De beschikbaarheid is afhankelijk van de gewenste uptime. Uitval moet worden opgelost in het bedrijfsproces. De vraag hoeveel arbeidsproductiviteit hier mee verloren mag gaan, is maatgevend voor de beschikbaarheid. Dit kan per project en opdrachtgever verschillen. Omdat verschillende diensten van verschillende leveranciers over de netwerkinfrastructuur zullen worden aangeboden, is het belangrijk de netwerkinfrastructuur los te zien van de inrichting op applicatieniveau. In een bestek komt dat neer op een apart perceel voor elk. Het karakter en het gedrag van de verschillende verkeersstromen kunnen variëren van realtime en constant tot bursty en niet voorspelbaar. Het is daarom van belang dat de apparatuur beschikt over mogelijkheden tot QoS (Quality of Service). Er wordt gevoelige informatie over het netwerk verstuurd. Daarom is de beveiliging een belangrijk aspect. Apparatuur moet minimaal beschikken over mogelijkheden voor VLAN. Daarnaast is het van belang dat informatie over internet gecodeerd wordt verzonden, bijvoorbeeld met behulp van IP-VPN. De koppeling via WAN (Wide Area Network) is op dit moment nog een probleem. Er moet in ieder geval worden gekozen voor SDSL waarbij de bandbreedte afhankelijk is van het aantal gebruikers. Via internet is QoS en garantie niet mogelijk. Management bewaakt weliswaar de verbindingen, maar niet de kwaliteit van het transport. Dat geldt met name voor het transport van realtime-applicaties zoals video. Dit is in de huidige markt nog een belangrijk aandachtspunt. Alle toegepaste apparatuur moet zijn beveiligd tegen uitval van de 230V-spanning, bijvoorbeeld door middel van een UPS. De apparatuur moet zijn opgesteld in afsluitbare ruimten. Om in de toekomst mogelijke storingen beter te kunnen voorspellen moet proactief beheer mogelijk zijn. Dat wil zeggen dat er periodiek managementverslagen aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Uit deze verslagen moet kunnen worden vastgesteld wat de beschikbaarheid in een periode is geweest en wat de trends aangaande belasting van de systeemcomponenten zijn. Voorbeeld van onderdelen bouwbestek m.b.t. netwerkinfrastructuur Algemene omschrijving actieve installatie Per paragraaf moet worden omschreven waar de centrale infrastructuur in voorziet en welke infrastructuur er per (gegroepeerde) woning wordt voorzien. Indien noodzakelijk worden per ruimte de apparatuur en armaturen beschreven. In onderstaand overzicht zijn de aspecten aangegeven die telkens per ruimte kunnen voorkomen. Data-installatie Beschrijving netwerk: type, snelheid, prestaties, opbouw; Indeling kasten, plaats, aantal; Type apparatuur (draadloos, draadgebonden): - Aantal (aantal poorten, protocollen, programering) - Aarding, EMC-maatregelen, noodstroomvoorzieningen Normen; Integratie van huisautomatisering/beveiliging/ zorg met gebouwbeheersysteem, gebouwautomatisering en beeld/spraak/multimedia; Interne koppelingen naar geïntegreerde systemen: - Koppelvlakken, aantallen/plaats apparatuur, gateways en converters Externe infrastructuur; LAN/WAN; Koppelvlakken externe infrastructuur: - Koppelvlakken, aantallen/plaats apparatuur, gateways en converters Beveiliging: fysiek, logisch. 5

6 Telefonie-installatie Opbouw; Centrale(s); Type apparatuur (draadloos, draadgebonden): - Aantal/plaats, uitvoering, protocollen, programering Aarding, EMC-maatregelen, noodstroomvoorzieningen; ISRA; Normen. Beveiligingsinstallatie (brand/inbraak) Opbouw; Centrale(s): inbraak, brand; Paniekvoorzieningen; Sensoren (plaats, type, programering): inbraak, brand; Toegangscontrole: centraal, lokaal; Certificering/norm; Koppeling naar de meldkamer (intern, extern). Huisautomatisering/zorg-installatie Opbouw; Gebruiksvoorwaarden, prestatievoorwaarden; Centrale(s) en verdeelinrichting(en); Koppelvlakken openbare infrastructuur: tv, telefonie, internet (data); Apparatuur (inclusief koppelingen naar huisautomatisering en ICT): - Witgoed, multimedia, health & welness, data Armaturen huisautomatisering (plaats, type, programering): - Elektrische installatie (WCD, lichtpunten, schakelmateriaal) - Sensoren, actuatoren Normen (NEN 50090). Beheer en onderhoud Definieer de gehele keten of alleen de relevante elementen daaruit die nodig zijn voor het opstellen van de Diensten Niveau Overeenkomst (SLA) inclusief de gebruikte koppelvlakken op diensten-, logisch- en fysiekniveau. Bijvoorbeeld: - Objecten: zorgwoning, zorgflat, woningcorporatie, thuiszorginstelling, meldcentrale etc. - Diensten: welzijnsalarm, personenalarm, internet, centrale deurvergrendeling, videobewaking, teleshopping, telemedicine etc. - Soorten netwerken relevant voor beheer: LAN, thuisnetwerk, WAN, telecom, kabel, systeemeigen of fabrikanteigen netwerk Definieer relevante delen organisatiestructuur en samenhang tussen de betrokken partijen van belang voor de onderhoud en beheerorganisatie: - Eigendom van object, installatie, of dienst - Opdrachtgever en opdrachtnemer; - Rol betrokken leveranciers hard- en software, netwerken, componenten en systemen. Rol van onderaannemers, rol externe partijen uit de keten zoals zorgleveranciers, netwerkoperater, gebouwbeheerder - Afbreukrisico en faalkans van diverse diensten en componenten - Verantwoordelijkheden van de verschillende partijen Definieer taken en niveau van beheer - Vorm van beheer en onderhoud: Preventief en correctief Regiebasis of vast contract Functioneel Pakket van Eisen (installatie, diensten en de af te sluiten SLA) - Quality of Service: Prestatienorm installatie of diensten algemeen Hanteren van geldende normen voor de diverse onderdelen (NEN 1010, NEN 3140, NEN 50173/50174, KBOH enzovoort voor zorg, infra, brand, elektrische veiligheid etc. maar ook voor de SLA uitvoering en vorm) Monitoring en of benchmarking Remote of onsite Responstijden en prioriteiten voor mutaties, storingen Backup en spare - Beheer en onderhoudsorganisatie: Helpdeskfunctie Afroep of contractbasis, mutatiefrequentie, reactie en responstijden (MTBF, MTTR) Rapportage, vorm, omvang en frequentie Structuur van configuratiebeheer Dekking en bereikbaarheid SLA Toegang, privacy enz: sleutelbeheer, toegang tot object, toegang tot woning bijvoorbeeld; werktijden, privacy, huisvredebreuk, medisch geheim enz. - Uitvoering operationeel beheer: Inrichting van configuratiemanagement (bijvoorbeeld zoals ITIL) Inrichting beheerorganisatie: meldpunt storingen, wie is opdrachtgever, enz 6

7 Magazijnfunctie, spareopslag etc Documentatie en tekeningpakketten onderhouden of maken (vastleggen in SLA) voor alle installatiedelen die onder de beheerovereenkomst vallen zoals: Databekabeling Telefonie Beveiliging Brand Toegang Video Zorg - Analyse en monitoring van het prestatieniveau met advies voor strategische en tactisch beheer. Meetapparatuur en meetnormen - Bewaking van diensten te leveren door derden (bijvoorbeeld verbinding via netwerkoperator naar meldcentrale, testprotocollen) - Controle en testen van prestatieniveau van de installatie, frequentie, omvang, niveau en de betreffende onderdelen of dienst - Uitsluitingen voor bijvoorbeeld het in gebreke blijven van externe partijen bij het leveren van diensten. Applicaties voor (zorg)domotica Op een integraal netwerk kunnen verschillende services worden aangeboden, waaronder (zorg)domoticatoepassingen. Er is een breed scala aan mogelijkheden, zie bijvoorbeeld het PvE van de Serviceflat van de 21 e eeuw (zie kader). Elementen van het Functioneel PvE Serviceflat van de 21e eeuw Aan-/uitschakelen woning Tv en radio uit bij alarm Actieve personenalarmering Verlichting aan/uit bij alarm Gas- en rookalarmering Oriëntatieverlichting Electronisch voordeurslot Beeldzorgvoorziening Beeldtelefoon Telemetering (electriciteit) Meten en melden energieverbruik Verwarmen: digitale thermostaat Storingsdetectie cv-ketel Meten waterstand en druk cv Toegangscontrole complex Video-deurtelefoon De Serviceflat van de 21e eeuw is ontwikkeld door Vestia en CoornhertCentrum, mede op basis van onderzoek door TNO, Stichting ILSE, NIZW Zorg en irv. Het is onmogelijk om voor al deze mogelijke toepassingen de aandachtspunten voor het bouwkundig bestek in detail uit te werken. Daarom beperken we ons hier tot de algemene aandachtspunten voor de implementatie van zorgdomotica: De kwaliteit van de toegepaste apparatuur is belangrijk en moet goed worden geborgd. Op dit moment is daar geen eenduidige norm voor. Eventueel kunnen de KBOH-normen worden gebruikt, deze blijken echter in de praktijk verouderd te zijn. Het functioneren van alle componenten moet permanent bewaakt kunnen worden. Uitval van een component moet worden gesignaleerd in een alarmcentrale. Zo mag een te lage batterijspanning niet leiden tot het onbruikbaar worden van het systeem. De tijd die nodig is voor verbindingsopbouw na een alarm moet kort zijn (30 seconden is bijvoorbeeld al te lang). Voor spraakcommunicatie met de zorgcentrale is het belangrijk dat er vanuit iedere ruimte in de woning kan worden gecommuniceerd, dus bijvoorbeeld ook vanuit natte ruimten zoals de badkamer. Het moet mogelijk zijn om video en spraak door te verbinden naar bijvoorbeeld een dienstdoende arts. Ook conferentiegesprekken moeten mogelijk zijn. Indien video-spraak-communicatie wordt toegepast moet deze lip-synchroon verlopen. Dit kan via de huidige internetverbindingen niet worden gegarandeerd omdat QoS op internet nog niet mogelijk is. De mogelijke toepassingen stellen uiteraard uiteenlopende eisen aan de installatie. In grote lijnen zijn de technische voorwaarden samengevat in het schema op pagina 8. 7

8 Overzicht van voorwaarden voor verschillende toepassingen en diensten ( V= vereist, g= gewenst, nvt = niet van toepassing ) 1. Universeel adresserings- en transportprotocol (a) eenduidig adresseringsprotocol (b) eenduidig transportprotocol (c) transparante LAN- en WAN-omgevingen 2. Koppelbaarheid van netwerktechnieken (a) gateways (b) adapters 3. Communicatie op applicatieniveau tussen verschillende en gelijksoortige toepassingen (a) universele instructiesets of communicatieparameters (b) onafhankelijk van Operating System 4. Integratie van diensten en systemen op een interface (a) gebruikersinterface: toegang tot alle systemen/diensten (b) een universele GUI 5. Redundantie, betrouwbaarheid en responstijd (a) voorgeschreven redundantie (afh. van de dienst) (b) vastgestelde QoS (afh. van de dienst) (c) gegarandeerde responstijd (afh. dienst/applicatie) 5c 5ab 4ab 3b 3a 2ab 1abc Huisautomatisering * Bediening van licht, multimedia en klimaat nvt g g g g g g * Toegangscontrole nvt g g g g g g Beveiliging * Brand-/rookdetectie en -doormelding V V g g g V V * Inbraakdetectie en -doormelding V V g g g V V * Toegangscontrole g V g g g V V Communicatie * Spraak nvt g g g g g g * Beeld nvt g g g g g g * Data g g g g nvt V V uneto-vni, november 2007 Zorgtoepassingen * Alarmering g V g g g g g * Telecare-voorzieningen: - communicatie en bewaking g V g g g g g - bediening van apparatuur en installaties V V g g g g g 8

Park Mariëndaal. Technisch Programma van Eisen. Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel. Levering, installatie en onderhoud van:

Park Mariëndaal. Technisch Programma van Eisen. Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel. Levering, installatie en onderhoud van: Technisch Programma van Eisen Park Mariëndaal Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel Levering, installatie en onderhoud van: o o o o o LAN Zorgdomotica/ verpleegroep Communicatieplatform en telefonie

Nadere informatie

Infrastructuurontwikkeling voor Zorgapplicaties. Lessons Learned bij het project De Vitale Link

Infrastructuurontwikkeling voor Zorgapplicaties. Lessons Learned bij het project De Vitale Link Infrastructuurontwikkeling voor Zorgapplicaties Lessons Learned bij het project De Vitale Link Colofon Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam, 2012 www.kenniscentrumzorginnovatie.nl Rochussenstraat

Nadere informatie

Titel: Datacommunicatie en spraak-data integratie, een samenloop van omstandigheden? Auteur: A. Molenaar

Titel: Datacommunicatie en spraak-data integratie, een samenloop van omstandigheden? Auteur: A. Molenaar Titel: Datacommunicatie en spraak-data integratie, een samenloop van omstandigheden? Auteur: A. Molenaar De end-to-end datacommunicatie-infrastructuren staan de komende jaren aan stevige veranderingen

Nadere informatie

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Diverse telecomvoorzieningen in ziekenhuizen 3 1.2 Onderzoek naar de stand van

Nadere informatie

Data Centers, Algemeen

Data Centers, Algemeen Data Centers, Algemeen Door Eric Lavrijsen LGSR Experts in Green Data Center Solutions White Paper 20 January 2009 www.greenserverroom.org Rev 2009-1 Page 1 of 19 SAMENVATTING Toekomstvastheid van Datacenters

Nadere informatie

Technische Commissie Verbond van BeveilingsOrganisaties. Advies. Alarmtransmissie over IP-netwerken

Technische Commissie Verbond van BeveilingsOrganisaties. Advies. Alarmtransmissie over IP-netwerken Advies Alarmtransmissie over IP-netwerken 07//072 (ontwerp) 1/21 12-04-2007 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Onderwerp en toepasbaarheid... 5 2.1 Toepassingsgebied... 5 3 Normatieve verwijzingen... 6 4

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

elke woning een potentiële zorgwoning

elke woning een potentiële zorgwoning KISS HomeCare elke woning een potentiële zorgwoning F L E X I B I L I T E I T Z O R G K I S S brengt Z O R G in elk huis! C O M F O R T V E I L I G H E I D V O O R W O O R D Deze bro c h u re is bestemd

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Operationele Baseline Beveiliging DWR

Operationele Baseline Beveiliging DWR Operationele Baseline Beveiliging DWR Versie: 1.0 Datum: 1-10-2009 Management samenvatting Dit document bevat een baseline van operationele beveiligingsmaatregelen gericht op de ICTvoorzieningen van de

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus (PDC) OT2010 Cluster Inbound

Producten en Diensten Catalogus (PDC) OT2010 Cluster Inbound Producten en Diensten Catalogus (PDC) OT2010 Cluster Inbound Versie: 1.0 Datum September 2010 Status Vertrouwelijk Vertrouwelijkheid De PDC bevat concurrentiegevoelige informatie en is vertrouwelijk. De

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

Nieuwbouw en ict bij scholen in het primair onderwijs

Nieuwbouw en ict bij scholen in het primair onderwijs Nieuwbouw en ict bij scholen in het primair onderwijs 1 2 Nieuwbouw en ict bij scholen in het primair onderwijs 17 december 2010 J.B.Dietz (TNO) W.Lockefeer (VKA) 3 Met dank voor bijdragen van: R.K. Basisschool

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

Toepassing domotica. Ondersteuning bij het wonen voor de doelgroep lichamelijk. en/of verstandelijk gehandicapten

Toepassing domotica. Ondersteuning bij het wonen voor de doelgroep lichamelijk. en/of verstandelijk gehandicapten Toepassing domotica Ondersteuning bij het wonen voor de doelgroep lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten anno 2007 Toepassing domotica Ondersteuning bij het wonen voor de doelgroep lichamelijk

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2a: Het Denkkader 0 Auteur: KING Datum: 5 december 2011 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Doelgroep... 5 1.4

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek Dienstenbeschrijving ISDN2 Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl Deze dienst wordt

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS Nancy Omtzigt, Nils de Reus Rapport R06/03 17 juli 2006 De opdrachtgever van dit rapport was: Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

Vitaal Thuis. Samenwerken aan langer thuis wonen. Ondersteund door

Vitaal Thuis. Samenwerken aan langer thuis wonen. Ondersteund door Vitaal Thuis Samenwerken aan langer thuis wonen Ondersteund door 2 Vitaal Thuis Voorwoord Deze publicatie is een leidraad voor VVT instellingen (ver pleeg huiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg) die

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One Release 10.1 juni 2013 Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 1.1 Positie van Office Access binnen de One-dienstverlening... 4 1.2 Functionele

Nadere informatie