Het bouwkundig bestek en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het bouwkundig bestek en"

Transcriptie

1 Het bouwkundig bestek en domotica voor (zorg)diensten Een standaard bouwbestek schiet tekort Steeds vaker worden domotica-toepassingen, gericht op het comfort, de veiligheid en/of de zorg van bewoners, toegepast in een woning of een wooncomplex. Dat stelt bijzondere eisen aan de bekabeling, aan het netwerk en ook aan het functioneren van de apparatuur in het systeem. Het gaat immers om functies die essentieel zijn voor het gevoel van veiligheid, de gezondheid en soms zelfs het leven van de bewoners. Deze brochure geeft een overzicht van de aspecten, die van belang zijn voor een dergelijk systeem. Deze aspecten kunnen worden vertaald naar een standaard bouwkundig bestek. De brochure is gebaseerd op ervaringen in pilotprojecten, waaronder een recent gerealiseerd complex (de Vermeertoren in Delft). Uiteraard is het een voorbeeld: elk project heeft een specifieke doelgroep, een eigen set van functionele eisen en dus ook een bepaalde combinatie van (zorg)domotica-toepassingen.

2 Domotica en zorg: aandachtspunten voor het bouwkundig bestek Welke aspecten er spelen, zijn van belang bij het ontwerp en de aanleg van een systeem met (zorg)domotica? In deze brochure geven wij daarvan, op basis van de ervaring opgedaan bij enkele pilotprojecten, een overzicht. Deze aspecten kunnen vervolgens worden vertaald naar en/of opgenomen in een standaard bouwkundig bestek. Maar eerst moet worden vastgesteld, welke functies het systeem moet gaan vervullen en aan welke eisen het moet voldoen. Uitgangspunt hiervoor is het Functioneel Programma van Eisen (PvE) en inzicht in de eisen die aan domotica voor zorgtoepassingen gesteld worden. Belang van een Functioneel PvE Een Functioneel PvE begint bij de bewoner en de (zorg- en andere) dienstverlening die hem/haar aangeboden wordt. Het vormt een schakel tussen de keuzes die de bewoner en zorgverlener moeten maken, de vertaling daarvan in toepassingen (door de installateur in overleg met bewoners, zorgverleners en opdrachtgevers) en het uitwerken van de techniek die voor de gekozen toepassingen noodzakelijk is. Het overleg met zorgverleners/opdrachtgevers moet niet bij de techniek beginnen (links, in onderstaand schema), maar juist bij de functionele eisen (dus van rechts naar het midden). Op die manier kan veel onduidelijkheid en spraakverwarring worden voorkomen. Eisen aan een systeem met domotica voor zorgtoepassingen Gebruiksvoorwaarden: het systeem moet door bewoners (bijvoorbeeld: senioren) gemakkelijk te bedienen zijn; een systeem met telecare-toepassingen moet ook door hulpverleners, zorgverleners en mantelzorgers gemakkelijk te bedienen zijn; de technologie moet voor de bewoner/gebruiker (grotendeels) onzichtbaar zijn; de bewoner moet controle kunnen uitoefenen op het systeem; de bewoner moet feedback krijgen van de handelingen die hij/zij met het systeem uitvoert; de toegang tot de functionaliteit van het systeem moet ingesteld kunnen worden; afhankelijk van de geestelijke en lichamelijke (on)mogelijkheden van de bewoner, moet de mantelzorger/familie en/of de zorghulpverlener de toegang tot het systeem voor de bewoner en zijn autorisaties kunnen beperken of juist (weer) kunnen uitbreiden. 2

3 Prestatievoorwaarden: het systeem moet levensloopbestendig zijn, de woning moet in de toekomst aangepast kunnen worden aan de levensfase en de wensen van de bewoners; het systeem moet 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar zijn; het systeem moet bij storingen van onderdelen blijven functioneren zonder gebruik te maken van die onderdelen; stroomuitval mag geen onveilige situatie veroorzaken; het systeem moet na stroomuitval ongewijzigd door blijven functioneren. Beheer- & onderhoudsvoorwaarden: het systeem moet uitgebreid kunnen worden met nieuwe voorzieningen; het systeem moet lokaal en op afstand onderhouden kunnen worden, bijvoorbeeld voor het wijzigen van instellingen; het systeem moet daarvoor een overzicht kunnen tonen van zowel de status van het gehele systeem met alle onderdelen, als van details (zoals status en instellingen) van een bepaald onderdeel. De Vermeertoren (Vestia, Delft) Benedenverdiepingen gereserveerd voor welzijnsvoorzieningen De onderbouw van de Vermeertoren, bestaande uit twee verdiepingen, biedt ruimte aan een buurtcentrum, waar tal van activiteiten plaatsvinden, cursussen worden gegeven en waar men ook gezellig een kopje koffie kan drinken. Tevens komt hier een kinderdagverblijf. Ook is ruimte gereserveerd voor een zorgcentrum, met onder meer een huisartsenpraktijk, fysiotherapeuten en een apotheek. Vanuit het zorgcentrum kunnen direct diensten worden aangeboden aan de bewoners van de Vermeertoren. Momenteel wordt daarbij uitgegaan van de nu in gebruik zijnde apparatuur en communicatiekanalen. Op termijn zal dit echter via IPgebonden technologie plaatsvinden. Appartementen Op de 2 e tot en met de 5 e etage liggen sociale huurappartementen. Op de 6 e tot en met de 18 e etage komen luxe huurappartementen. Op de 19 e tot en met de 24 e etage liggen de koopappartementen. De twee hoogste verdiepingen zijn gereserveerd voor respectievelijk twee semi-penthouses en een penthouse. Alle appartementen zijn levensloopbestendig, dat wil zeggen: gemakkelijk aan te passen aan mobiliteitsbeperkingen. Direct bij de nieuwbouw, of veel later, als de noodzaak zich voordoet. De appartementen in de Vermeertoren zijn via een centrale entree toegankelijk. Basisinfrastructuur Voor de aan te leggen infrastructuur is het gebouw reeds voorzien van kabelgoten en lege buizen. In het gebouw is een ruimte beschikbaar waarin centrale communicatieapparatuur en patchkasten geplaatst kunnen worden. De ruimte is zodanig gelegen dat de maximale kabellengte ten behoeve van databekabeling niet overschreden hoeft te worden. Huisautomatisering De bewoners van de Vermeertoren wordt een aantal domotica-pakketten aangeboden, die gebaseerd zijn op de lege buissystemen in de appartementen. Genoemde pakketten zullen waarschijnlijk op basis van het EIBbussysteem worden gerealiseerd. Aandachtspunten voor het bouwkundig bestek De bijzondere aspecten van een (zorg)domoticasysteem kunnen onderverdeeld worden in drie aandachtsgebieden: de bekabelingsinfrastructuur; de netwerkinfrastructuur; de (zorg)domotica-applicaties en beveiligingsaspecten. Bekabelingsinfrastructuur De bekabelingsinfrastructuur is onder te verdelen in een centrale (gebouwen) infrastructuur en een woninginfrastructuur. Voor de centrale infrastructuur geldt dat de domoticamarkt nog sterk in ontwikkeling is, daarom worden voor de komende jaren veel nieuwe producten en toepassingen verwacht. Meer toepassingen betekenen: een toename in bandbreedte-gebruik op relatief korte termijn. De arbeidskosten voor de installatie van een bekabelinginfrastructuur zijn hoog, daarom moet deze minimaal 20 jaar toekomstbestendig zijn. Om dit te bereiken is met het oog op (zorg)domotica minimaal Cat. 6a vereist. Verder moet de bekabelinginfrastructuur 3

4 te allen tijde voldoen aan de normen NEN-EN en NEN-EN Daarnaast zijn er twee aansluitingen per woning noodzakelijk. Deze aansluitingen moeten worden afgewerkt in centrale patchkasten welke moeten worden verbonden met een 6v OM2 glasvezelverbinding. Om de bekabelingsinfrastructuur bruikbaar te maken voor het doorzetten van openbare verbindingen moet tevens een verbinding tussen deze kasten met Norm. 88 kabel tweedraads op het patchpaneel worden gerealiseerd. De omvang van deze kabel is afhankelijk van het aantal woningen. De centrale kast (MER) dient tevens met een Norm *4 (tweedraads op patchpaneel) met het centrale ISRA-punt worden verbonden. De woninginfrastructuur is afhankelijk van de protocollen die de system integrator toepast. Die zal de specificaties voor deze bekabeling vaststellen. In het algemeen zal aan randapparatuur die op IP-basis wordt aangesloten voor de bekabeling dezelfde eisen worden gesteld als aan de centrale bekabelingsinfrastructuur. Voorbeeld van onderdelen bouwbestek m.b.t. bekabelingsinfrastructuur Algemene omschrijving passieve installatie Data-installatie Huisautomatisering/zorg-installatie Backbone(s) Telefonie-installatie Aantal ruimten Werkplek(huis)-aansluitingen Beveiligingsinstallatie Aantal kasten ISRA-punt(en) Ruimten Plaats Beveiliging Noodstroomvoorzieningen Toegankelijkheid Bouwkundige normen ICT en elektrische normen Klimaat Patchkasten Plaats kasten Type patchpanelen Aarding Type kasten - Aantal EMC-maatregelen Indeling kasten - Aantal outlets per paneel Afwerking patchpanelen - Mechanische voorzieningen Normen Bekabeling Data Bekabeling Telefonie Bekabeling Beveiliging Bekabeling Huisautomatisering/Zorg Voor elk van deze vier onderdelen wordt omschreven: Type Wijze van certificeren of testen Concept Afwerking en aansluitingen Aanleg: - Tracé Normen: - Prestatie - Aantal en plaats aansluitpunten - Aanleg - Afwerking aansluitpunten - Loze leidingen - Afwerking loze leidingen 4

5 Netwerkinfrastructuur Omdat de in te zetten apparatuur wordt gebruikt voor het leveren van zorg en het bewaken van essentiële (levens)functies van patiënten is het belangrijk dat een hoge beschikbaarheid kan worden gegarandeerd. Deze beschikbaarheid is mede afhankelijk van de reparatietijd. Een leverancier moet dus beschikken over een 24/7-service-organisatie. Hoe sneller een storing wordt gesignaleerd, hoe korter de reparatietijd. Daarom moet de apparatuur beschikken over managementsoftware en moeten leveranciers in staat zijn om de managementinformatie te verwerken. Hieronder valt ook het verwerken van (technische) alarmmeldingen. De beschikbaarheid is afhankelijk van de gewenste uptime. Uitval moet worden opgelost in het bedrijfsproces. De vraag hoeveel arbeidsproductiviteit hier mee verloren mag gaan, is maatgevend voor de beschikbaarheid. Dit kan per project en opdrachtgever verschillen. Omdat verschillende diensten van verschillende leveranciers over de netwerkinfrastructuur zullen worden aangeboden, is het belangrijk de netwerkinfrastructuur los te zien van de inrichting op applicatieniveau. In een bestek komt dat neer op een apart perceel voor elk. Het karakter en het gedrag van de verschillende verkeersstromen kunnen variëren van realtime en constant tot bursty en niet voorspelbaar. Het is daarom van belang dat de apparatuur beschikt over mogelijkheden tot QoS (Quality of Service). Er wordt gevoelige informatie over het netwerk verstuurd. Daarom is de beveiliging een belangrijk aspect. Apparatuur moet minimaal beschikken over mogelijkheden voor VLAN. Daarnaast is het van belang dat informatie over internet gecodeerd wordt verzonden, bijvoorbeeld met behulp van IP-VPN. De koppeling via WAN (Wide Area Network) is op dit moment nog een probleem. Er moet in ieder geval worden gekozen voor SDSL waarbij de bandbreedte afhankelijk is van het aantal gebruikers. Via internet is QoS en garantie niet mogelijk. Management bewaakt weliswaar de verbindingen, maar niet de kwaliteit van het transport. Dat geldt met name voor het transport van realtime-applicaties zoals video. Dit is in de huidige markt nog een belangrijk aandachtspunt. Alle toegepaste apparatuur moet zijn beveiligd tegen uitval van de 230V-spanning, bijvoorbeeld door middel van een UPS. De apparatuur moet zijn opgesteld in afsluitbare ruimten. Om in de toekomst mogelijke storingen beter te kunnen voorspellen moet proactief beheer mogelijk zijn. Dat wil zeggen dat er periodiek managementverslagen aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Uit deze verslagen moet kunnen worden vastgesteld wat de beschikbaarheid in een periode is geweest en wat de trends aangaande belasting van de systeemcomponenten zijn. Voorbeeld van onderdelen bouwbestek m.b.t. netwerkinfrastructuur Algemene omschrijving actieve installatie Per paragraaf moet worden omschreven waar de centrale infrastructuur in voorziet en welke infrastructuur er per (gegroepeerde) woning wordt voorzien. Indien noodzakelijk worden per ruimte de apparatuur en armaturen beschreven. In onderstaand overzicht zijn de aspecten aangegeven die telkens per ruimte kunnen voorkomen. Data-installatie Beschrijving netwerk: type, snelheid, prestaties, opbouw; Indeling kasten, plaats, aantal; Type apparatuur (draadloos, draadgebonden): - Aantal (aantal poorten, protocollen, programering) - Aarding, EMC-maatregelen, noodstroomvoorzieningen Normen; Integratie van huisautomatisering/beveiliging/ zorg met gebouwbeheersysteem, gebouwautomatisering en beeld/spraak/multimedia; Interne koppelingen naar geïntegreerde systemen: - Koppelvlakken, aantallen/plaats apparatuur, gateways en converters Externe infrastructuur; LAN/WAN; Koppelvlakken externe infrastructuur: - Koppelvlakken, aantallen/plaats apparatuur, gateways en converters Beveiliging: fysiek, logisch. 5

6 Telefonie-installatie Opbouw; Centrale(s); Type apparatuur (draadloos, draadgebonden): - Aantal/plaats, uitvoering, protocollen, programering Aarding, EMC-maatregelen, noodstroomvoorzieningen; ISRA; Normen. Beveiligingsinstallatie (brand/inbraak) Opbouw; Centrale(s): inbraak, brand; Paniekvoorzieningen; Sensoren (plaats, type, programering): inbraak, brand; Toegangscontrole: centraal, lokaal; Certificering/norm; Koppeling naar de meldkamer (intern, extern). Huisautomatisering/zorg-installatie Opbouw; Gebruiksvoorwaarden, prestatievoorwaarden; Centrale(s) en verdeelinrichting(en); Koppelvlakken openbare infrastructuur: tv, telefonie, internet (data); Apparatuur (inclusief koppelingen naar huisautomatisering en ICT): - Witgoed, multimedia, health & welness, data Armaturen huisautomatisering (plaats, type, programering): - Elektrische installatie (WCD, lichtpunten, schakelmateriaal) - Sensoren, actuatoren Normen (NEN 50090). Beheer en onderhoud Definieer de gehele keten of alleen de relevante elementen daaruit die nodig zijn voor het opstellen van de Diensten Niveau Overeenkomst (SLA) inclusief de gebruikte koppelvlakken op diensten-, logisch- en fysiekniveau. Bijvoorbeeld: - Objecten: zorgwoning, zorgflat, woningcorporatie, thuiszorginstelling, meldcentrale etc. - Diensten: welzijnsalarm, personenalarm, internet, centrale deurvergrendeling, videobewaking, teleshopping, telemedicine etc. - Soorten netwerken relevant voor beheer: LAN, thuisnetwerk, WAN, telecom, kabel, systeemeigen of fabrikanteigen netwerk Definieer relevante delen organisatiestructuur en samenhang tussen de betrokken partijen van belang voor de onderhoud en beheerorganisatie: - Eigendom van object, installatie, of dienst - Opdrachtgever en opdrachtnemer; - Rol betrokken leveranciers hard- en software, netwerken, componenten en systemen. Rol van onderaannemers, rol externe partijen uit de keten zoals zorgleveranciers, netwerkoperater, gebouwbeheerder - Afbreukrisico en faalkans van diverse diensten en componenten - Verantwoordelijkheden van de verschillende partijen Definieer taken en niveau van beheer - Vorm van beheer en onderhoud: Preventief en correctief Regiebasis of vast contract Functioneel Pakket van Eisen (installatie, diensten en de af te sluiten SLA) - Quality of Service: Prestatienorm installatie of diensten algemeen Hanteren van geldende normen voor de diverse onderdelen (NEN 1010, NEN 3140, NEN 50173/50174, KBOH enzovoort voor zorg, infra, brand, elektrische veiligheid etc. maar ook voor de SLA uitvoering en vorm) Monitoring en of benchmarking Remote of onsite Responstijden en prioriteiten voor mutaties, storingen Backup en spare - Beheer en onderhoudsorganisatie: Helpdeskfunctie Afroep of contractbasis, mutatiefrequentie, reactie en responstijden (MTBF, MTTR) Rapportage, vorm, omvang en frequentie Structuur van configuratiebeheer Dekking en bereikbaarheid SLA Toegang, privacy enz: sleutelbeheer, toegang tot object, toegang tot woning bijvoorbeeld; werktijden, privacy, huisvredebreuk, medisch geheim enz. - Uitvoering operationeel beheer: Inrichting van configuratiemanagement (bijvoorbeeld zoals ITIL) Inrichting beheerorganisatie: meldpunt storingen, wie is opdrachtgever, enz 6

7 Magazijnfunctie, spareopslag etc Documentatie en tekeningpakketten onderhouden of maken (vastleggen in SLA) voor alle installatiedelen die onder de beheerovereenkomst vallen zoals: Databekabeling Telefonie Beveiliging Brand Toegang Video Zorg - Analyse en monitoring van het prestatieniveau met advies voor strategische en tactisch beheer. Meetapparatuur en meetnormen - Bewaking van diensten te leveren door derden (bijvoorbeeld verbinding via netwerkoperator naar meldcentrale, testprotocollen) - Controle en testen van prestatieniveau van de installatie, frequentie, omvang, niveau en de betreffende onderdelen of dienst - Uitsluitingen voor bijvoorbeeld het in gebreke blijven van externe partijen bij het leveren van diensten. Applicaties voor (zorg)domotica Op een integraal netwerk kunnen verschillende services worden aangeboden, waaronder (zorg)domoticatoepassingen. Er is een breed scala aan mogelijkheden, zie bijvoorbeeld het PvE van de Serviceflat van de 21 e eeuw (zie kader). Elementen van het Functioneel PvE Serviceflat van de 21e eeuw Aan-/uitschakelen woning Tv en radio uit bij alarm Actieve personenalarmering Verlichting aan/uit bij alarm Gas- en rookalarmering Oriëntatieverlichting Electronisch voordeurslot Beeldzorgvoorziening Beeldtelefoon Telemetering (electriciteit) Meten en melden energieverbruik Verwarmen: digitale thermostaat Storingsdetectie cv-ketel Meten waterstand en druk cv Toegangscontrole complex Video-deurtelefoon De Serviceflat van de 21e eeuw is ontwikkeld door Vestia en CoornhertCentrum, mede op basis van onderzoek door TNO, Stichting ILSE, NIZW Zorg en irv. Het is onmogelijk om voor al deze mogelijke toepassingen de aandachtspunten voor het bouwkundig bestek in detail uit te werken. Daarom beperken we ons hier tot de algemene aandachtspunten voor de implementatie van zorgdomotica: De kwaliteit van de toegepaste apparatuur is belangrijk en moet goed worden geborgd. Op dit moment is daar geen eenduidige norm voor. Eventueel kunnen de KBOH-normen worden gebruikt, deze blijken echter in de praktijk verouderd te zijn. Het functioneren van alle componenten moet permanent bewaakt kunnen worden. Uitval van een component moet worden gesignaleerd in een alarmcentrale. Zo mag een te lage batterijspanning niet leiden tot het onbruikbaar worden van het systeem. De tijd die nodig is voor verbindingsopbouw na een alarm moet kort zijn (30 seconden is bijvoorbeeld al te lang). Voor spraakcommunicatie met de zorgcentrale is het belangrijk dat er vanuit iedere ruimte in de woning kan worden gecommuniceerd, dus bijvoorbeeld ook vanuit natte ruimten zoals de badkamer. Het moet mogelijk zijn om video en spraak door te verbinden naar bijvoorbeeld een dienstdoende arts. Ook conferentiegesprekken moeten mogelijk zijn. Indien video-spraak-communicatie wordt toegepast moet deze lip-synchroon verlopen. Dit kan via de huidige internetverbindingen niet worden gegarandeerd omdat QoS op internet nog niet mogelijk is. De mogelijke toepassingen stellen uiteraard uiteenlopende eisen aan de installatie. In grote lijnen zijn de technische voorwaarden samengevat in het schema op pagina 8. 7

8 Overzicht van voorwaarden voor verschillende toepassingen en diensten ( V= vereist, g= gewenst, nvt = niet van toepassing ) 1. Universeel adresserings- en transportprotocol (a) eenduidig adresseringsprotocol (b) eenduidig transportprotocol (c) transparante LAN- en WAN-omgevingen 2. Koppelbaarheid van netwerktechnieken (a) gateways (b) adapters 3. Communicatie op applicatieniveau tussen verschillende en gelijksoortige toepassingen (a) universele instructiesets of communicatieparameters (b) onafhankelijk van Operating System 4. Integratie van diensten en systemen op een interface (a) gebruikersinterface: toegang tot alle systemen/diensten (b) een universele GUI 5. Redundantie, betrouwbaarheid en responstijd (a) voorgeschreven redundantie (afh. van de dienst) (b) vastgestelde QoS (afh. van de dienst) (c) gegarandeerde responstijd (afh. dienst/applicatie) 5c 5ab 4ab 3b 3a 2ab 1abc Huisautomatisering * Bediening van licht, multimedia en klimaat nvt g g g g g g * Toegangscontrole nvt g g g g g g Beveiliging * Brand-/rookdetectie en -doormelding V V g g g V V * Inbraakdetectie en -doormelding V V g g g V V * Toegangscontrole g V g g g V V Communicatie * Spraak nvt g g g g g g * Beeld nvt g g g g g g * Data g g g g nvt V V uneto-vni, november 2007 Zorgtoepassingen * Alarmering g V g g g g g * Telecare-voorzieningen: - communicatie en bewaking g V g g g g g - bediening van apparatuur en installaties V V g g g g g 8

Bouwstenen voor de levensloopbestendige woning. Realive by

Bouwstenen voor de levensloopbestendige woning. Realive by W O N I N G C O R P O R A T I E S Bouwstenen voor de levensloopbestendige woning Realive by Het concept Zorgdiensten Interactieve diensten Basis diensten Bouwstenen (infrastructuur) Basis producten t Levensloop

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen 2 Easy Series inbraakcentrale Betrouwbare beveiliging vereenvoudigd Toegevoegde waarde voor uw innovatieve

Nadere informatie

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V.

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V. SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL Ascom (Nederland) B.V. 2 Doel van deze presentatie: Inzicht geven in: Hoe bij Florence domotica en IP technologie gebruikt wordt als oplossing voor zorg, welzijn en

Nadere informatie

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy is een technische oplossing voor systeem falen in hardware of software en daarom van belang voor de optimalisatie

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel 1 AGENDA Aanleiding Doelstelling Betrokkenen Voorwaarden Projectfasen Ervaringen 2 DE 10

Nadere informatie

Integratie zorgdomotica: Infra Rood bediening & KNX bus in het Zonnehuis in Vlaardingen. Judith Buter 18 november 2010

Integratie zorgdomotica: Infra Rood bediening & KNX bus in het Zonnehuis in Vlaardingen. Judith Buter 18 november 2010 Integratie zorgdomotica: Infra Rood bediening & KNX bus in het Zonnehuis in Vlaardingen Judith Buter 18 november 2010 QUOVADIS SINDS 1993 Individuele bedienaanpassingen: Omgevingsbediening; Computer bedieningsaanpassingen;

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

De schakel tussen u en techniek.

De schakel tussen u en techniek. De schakel tussen u en techniek. www.saasen.com ELEKTRA VENTILATIE BEVEILIGING TELEMATICA Eén betrouwbare partner voor al uw installatiewerkzaamheden Dan bent u bij J. Saasen B.V. aan het goede adres.

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Alarm over IP Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is Alarm over IP?... 3 1.2. Waarom lanceert The VOIP Company

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Applicaties n.v.t. Naam klant Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager M.A. Otte

Nadere informatie

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn VoIP versus PABX Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn Voor het tijdperk van Voice over IP (VoIP) zag de telecommanager zich bij de keuzes die gemaakt moesten

Nadere informatie

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 2 1200 Serie Brandmeldcentrale Installatie van een veilig gevoel Volledige bescherming aangepast aan uw wensen De 1200 Serie Brandmeldcentrale

Nadere informatie

NPR 8136. Alarmtransmissie over IP. September 28, 2012 Hilversum, ASPO. NPR 8136 Alarmtransmissie over IP 1

NPR 8136. Alarmtransmissie over IP. September 28, 2012 Hilversum, ASPO. NPR 8136 Alarmtransmissie over IP 1 NPR 8136 Alarmtransmissie over IP Juli 3, 2012 September 28, 2012 Hilversum, ASPO NPR 8136 Alarmtransmissie over IP 1 Taakgroep Alarmtransmissie even voorstellen Iwan Debets (voorzitter) Monique Bosboom

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Opleverprotocol voor internet in woningen

Opleverprotocol voor internet in woningen Opleverprotocol voor internet in woningen Presentatie op KIEN technodag 16-2-2016 Wanda Kruijt Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 Jaren 90 Jaren 00 Vanaf Jaren 10 Opkomst van het internet Vinden en downloaden van

Nadere informatie

MPL Alarm en Communicatie Centrale

MPL Alarm en Communicatie Centrale MPL Alarm en Communicatie Centrale MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Zonder KNX geen toekomstvaste domotica of gebouwautomatisering. Roger Claessen bestuurslid KNX Nederland

Zonder KNX geen toekomstvaste domotica of gebouwautomatisering. Roger Claessen bestuurslid KNX Nederland Zonder KNX geen toekomstvaste domotica of gebouwautomatisering Roger Claessen bestuurslid KNX Nederland 1 Wat voor vlees heb ik in de kuip? 2 Wie zitten er in de zaal? Consumenten Vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Thermische prestatie contracten

Thermische prestatie contracten 10 november 2005 Thermische prestatie contracten Conform ISSO-publicatie 74 Bert Elkhuizen Chrit Cox TNO Bouw en Ondergrond te Delft Contactgegevens: 015 276 33 10 Bert.Elkhuizen@tno.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Service Level Agreement Managed Voice

Service Level Agreement Managed Voice Service Level Agreement Managed Voice Dit document beschrijft het Service Level Agreement (SLA) voor de dienst Managed Voice. Het beschrijft de scope van verantwoordelijkheid, de serviceniveaus, de responstijden,

Nadere informatie

Woningbouw. Welkom thuis, waarmee kan ik u van dienst zijn? WIJ BRENGEN GEBOUWEN TOT LEVEN...

Woningbouw. Welkom thuis, waarmee kan ik u van dienst zijn? WIJ BRENGEN GEBOUWEN TOT LEVEN... Woningbouw Welkom thuis, waarmee kan ik u van dienst zijn? WIJ BRENGEN GEBOUWEN TOT LEVEN... WIJ BRENGEN GEBOUWEN TOT LEVEN... De woonconsument anno nu is steeds veeleisender. En terecht. Een huis is meer

Nadere informatie

Domotica. Verdiepende opdracht

Domotica. Verdiepende opdracht 2015 Domotica Verdiepende opdracht Inleiding. In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Domotica. Pagina 1 Inhoud 1. Domotica...3 1.1 Doel...3 1.2 Inhoud...3 1.3 Verwerking...10 Pagina 2 1.

Nadere informatie

Eindtermen 2A Ontwerp en advies van netwerkinfrastructuren

Eindtermen 2A Ontwerp en advies van netwerkinfrastructuren Eindtermen 2A Ontwerp en advies van netwerkinfrastructuren Eindtermen 2A Ontwerp en advies van netwerkinfrastructuren 1 Inleiding In deze cursus wordt bij het ontwerp en advies van netwerkinfrastructuren

Nadere informatie

Henk Hazeleger Geassocieerd lid KNX Nederland TC lid KNX Professionals Specialist domotica

Henk Hazeleger Geassocieerd lid KNX Nederland TC lid KNX Professionals Specialist domotica KNX Professionals Henk Hazeleger Geassocieerd lid KNX Nederland TC lid KNX Professionals Specialist domotica Wat is domotica? Losse systemen worden één geheel Alle techniek onder controle met één regelsysteem

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Idealis Applicaties n.v.t. Naam klant Idealis Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager

Nadere informatie

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Geïntegreerde Oplossingen Security Management Inbraak Detectie Camera Bewaking Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze beveiligingsoplossing 3. Marktsegmenten

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

SLIMME TECHNOLOGIE IN WOON- EN LEEFOMGEVING. Joke Dessin Coördinator/Projectadviseur Cretecs

SLIMME TECHNOLOGIE IN WOON- EN LEEFOMGEVING. Joke Dessin Coördinator/Projectadviseur Cretecs SLIMME TECHNOLOGIE IN WOON- EN LEEFOMGEVING Joke Dessin Coördinator/Projectadviseur Cretecs - AGENDA - Achtergrond Wonen en zorg vs. domotica en zorg op afstand Eindgebruikers + noden Randvoorwaarden ZT

Nadere informatie

D. Deijs. Gebouwautomatisering voor u!

D. Deijs. Gebouwautomatisering voor u! D. Deijs Gebouwautomatisering voor u! Agenda Introductie Regel Partners Case Hogeschool Rotterdam Applicatie software op één locatie Beheer van Software Afstandbeheer GBS optimaliseren & duurzaam automatiseren

Nadere informatie

White Paper Flexibele Kantooromgeving

White Paper Flexibele Kantooromgeving White Paper Flexibele Kantooromgeving Inleiding Binnen de dynamische kantooromgeving is veel behoefte aan flexibiliteit. Werkplekbezetting en de indeling van ruimten moet kunnen variëren en hierin mogen

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties

Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties Steeds meer systemen zijn straks digitaal, gekoppeld en draadloos. In huis, op het werk en eigenlijk overal. Deze acht innovaties worden in de toekomst alleen

Nadere informatie

Presentatie TCP/IP voor LPCB Nederland 20 en 28 juni 2011

Presentatie TCP/IP voor LPCB Nederland 20 en 28 juni 2011 Van Dusseldorp Training Presentatie TCP/IP voor LPCB Nederland 20 en 28 juni 2011 Van Dusseldorp Training Programma 1. Activiteiten Van Dusseldorp Training 2. Alarmcommunicatie algemeen 3. LAN-WAN 4. Toegangsnetwerken

Nadere informatie

Sport Alarm en Communicatie Centrale

Sport Alarm en Communicatie Centrale Sport Alarm en Communicatie Centrale SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Koper en glasvezel bekabeling; Is uw netwerk klaar voor de toekomst? Molex Premise Networks Frank van Kessel

Koper en glasvezel bekabeling; Is uw netwerk klaar voor de toekomst? Molex Premise Networks Frank van Kessel Koper en glasvezel bekabeling; Is uw netwerk klaar voor de toekomst? Molex Premise Networks Frank van Kessel - Op 1 na grootste fabrikant ter wereld van interconnectie systemen - Onderdeel van Koch Industries,

Nadere informatie

Advisering op maat. Ruime ervaring

Advisering op maat. Ruime ervaring TWS technologies is specialist op het gebied van draadloze netwerkverbindingen. Door jarenlange ervaring en betrokkenheid bij de laatste technologische ontwikkelingen binnen de branche is TWS technologies

Nadere informatie

Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie

Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie 36 Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) geeft aan in hoeverre een elektrisch systeem het vermogen

Nadere informatie

Intelligente energiemeters voor datacenters

Intelligente energiemeters voor datacenters Intelligente energiemeters voor datacenters Waarom meten? Elektrische energie is de duurste van alle variabele kosten in een datacenter. Alleen daarom al is het goed om het verbruik met energiemeters in

Nadere informatie

Vergrijzing Beleidsuitgangspunten Ontwikkelingen

Vergrijzing Beleidsuitgangspunten Ontwikkelingen Programma Ontstaansgeschiedenis probleemstelling / doelstelling gekozen concept Techniek demonstratie Resultaten tot nu toe huidige concept evaluatie gegevens nieuwe zorgconcepten telemedicine Vergrijzing

Nadere informatie

Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer

Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beveiliging in combinatie met ander gebruik van de router 4 3. Configureren van de router 4 3.1. Gecertificeerd netwerk

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

TVVL Expertgroep Gebouwautomatisering en Beheer Werkgroep GB4. Aandeel installaties in gebouwen wordt groter

TVVL Expertgroep Gebouwautomatisering en Beheer Werkgroep GB4. Aandeel installaties in gebouwen wordt groter Ècht gebruiksvriendelijke software Startnotitie om te komen tot een PvE voor de inrichting van gebouwbeheersystemen TVVL Expertgroep Gebouwautomatisering en Beheer Werkgroep GB4 Joep van der Velden Jan

Nadere informatie

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 2 U hoeft zich geen zorgen meer te maken met de 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Het systeem wordt gedefinieerd door uw wensen

Nadere informatie

LexCom Office. Het complete netwerk voor professioneel gebruik

LexCom Office. Het complete netwerk voor professioneel gebruik LexCom Office Het complete netwerk voor professioneel gebruik LexCom Office: het complete netwerk voor professioneel gebruik. Snelle en veilige datacommunicatie is van vitaal belang voor een efficiënte

Nadere informatie

Installaties voor levensloopbestendig wonen drie modellen. Een initiatief van

Installaties voor levensloopbestendig wonen drie modellen. Een initiatief van Installaties voor levensloopbestendig wonen drie modellen Een initiatief van Levensloopbestendig Wonen Wie is Karel van Dijk? Een voormalig Elektrotechnisch ondernemer met ruim 40 jaar ervaring in woning

Nadere informatie

de dynamiek van water onderhoudsdiensten voor service- en installatiebedrijven

de dynamiek van water onderhoudsdiensten voor service- en installatiebedrijven de dynamiek van water onderhoudsdiensten voor service- en installatiebedrijven 2 uitgebreide service Als professional in onderhoud vragen uw klanten flexibiliteit, kwaliteit en duidelijkheid van u. Op

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Meten, monitoren en managen.

Meten, monitoren en managen. Meten, monitoren en managen. Het waarborgen van de infrastructuur STEPHAN PEUTE, SIMAC ELECTRONICS Oorzaken kabelfalen 3% 2% 2% 1% 1% 8% 5% 4% 4% 4% 7% 58% Graafschade Montagefout Knaagdieren Brand Voertuigen

Nadere informatie

PROALPHA IP. Smarthome Zwarte Goorderweg 1 E. Profort bv PD Stoutenburg-Noord (A foort)

PROALPHA IP. Smarthome Zwarte Goorderweg 1 E. Profort bv PD Stoutenburg-Noord (A foort) PROALPHA IP Smarthome 2 PROALPHA HOMEMATIC IP De NIEUWE GENERATIE SMARTHOME Blz. 3 PROALPHA IP : UW VOORDEEL Blz. 4 VERWARMING EN KLIMAAT Blz. 5 LICHT EN SCHAKELAARS Blz. 6 VEILIGHEID EN BEWAKING Blz.

Nadere informatie

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017 Thuisnetwerk Ger Stok Maart 2017 RvG/1Q2016 Agenda Waarom thuisnetwerk? Internetverbinding Bestanden delen Printer NAS TV (Camera)Bewaking Domotica Thuisnetwerk 2 Begrippen LAN WLAN WAN Cloud Local Area

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management.

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management. Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management www.emka-electronics.com Monitoring Service Toegangscontrole 2 Veiligheid voor alles Rack Management van EMKA Electronics De verscherpte voorschriften

Nadere informatie

Kosten besparen met Intelligent Infrastructuur Management. Adviseur Unica

Kosten besparen met Intelligent Infrastructuur Management. Adviseur Unica Kosten besparen met Intelligent Infrastructuur Management Spreker: Frank Krommenhoek Adviseur Unica De agenda Evolutie van fysieke infrastructuren Waarom intelligente infrastructuren Systemen Kosten en

Nadere informatie

o Center SAUTER Vision Center altijd het overzicht bewaren.

o Center SAUTER Vision Center altijd het overzicht bewaren. AUT AU UTE E ER Visio Vision sio io o Center Vision Center altijd het overzicht bewaren. Moderne gebouwautomatisering wordt steeds complexer: met Vision Center is de bewaking van uw installatie echter

Nadere informatie

Levensloop en levensfase. Introductie ISSO wie. De Boom van Bas over Levensloopbestendig wonen. ISSO-publicatie 77. Introductie ISSO wat en hoe

Levensloop en levensfase. Introductie ISSO wie. De Boom van Bas over Levensloopbestendig wonen. ISSO-publicatie 77. Introductie ISSO wat en hoe Introductie ISSO wie De Boom van Bas over Levensloopbestendig wonen UNETO-VNI ONRI TVVL SAVI VABI Participanten Bestuur Deskundigen: Universiteiten TNO Participanten 5 oktober, Technology Cares! Gerben

Nadere informatie

Voorwoord. Kevin de Ram Smart Systems 1

Voorwoord. Kevin de Ram Smart Systems 1 Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. Maart 2017 Voorwoord Voor de lessen smart systems is mij gevraagd een document op te zetten met mijn visie op smart systems. Hierbij heb ik gekeken

Nadere informatie

Kwalificeren en certificeren van netwerk bekabeling

Kwalificeren en certificeren van netwerk bekabeling Kwalificeren en certificeren van netwerk bekabeling W.J. Leenders T&M Systems BV T&M Systems B.V. Marconi Instruments 1989 IFR 1998 T&M Systems B.V. 1999 Kwalificeren en certificeren van netwerk bekabeling

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is!

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is! Heeft u wèl inzicht in de ICT kosten? De laatste jaren vragen organisaties zich steeds vaker af waarom ICT toch altijd duurder uitvalt dan gedacht, en wat men daar als organisatie aan kan doen. Daarom

Nadere informatie

Programma. 1. Introductie ACES 2. Wat is elektronisch sluiten 3. Componenten 4. Stappenplan implementatie PH 11 ZI V01 1

Programma. 1. Introductie ACES 2. Wat is elektronisch sluiten 3. Componenten 4. Stappenplan implementatie PH 11 ZI V01 1 PH 11 ZI V01 0 Programma 1. Introductie ACES 2. Wat is elektronisch sluiten 3. Componenten 4. Stappenplan implementatie PH 11 ZI V01 1 ACES ACES is opgericht in 2009 en heeft als doelstelling de kwaliteit

Nadere informatie

Vertrouwd met uw projecten

Vertrouwd met uw projecten Synorga Elektrotechniek Vertrouwd met uw projecten Professionele, persoonlijke ontzorging Oproepsystemen Utiliteit Lichtinstallaties Groot onderhoud Renovatiewerk Duurzame oplossingen Data-installaties

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

Service Level Agreement GVOP

Service Level Agreement GVOP Service Level Agreement GVOP Datum juni 2013 Status definitief Versie 1.1 Pag. 1 van 11 Inhoud Service Level Agreement GVOP 1 1 Inleiding 3 1.1 Opbouw van dit document 3 1.2 Verantwoordelijkheden van betrokken

Nadere informatie

WE RE BUILDING CONTROL

WE RE BUILDING CONTROL WE RE BUILDING CONTROL Gebouwen beheersen Bij gebouwen gaat het altijd om beheersing. Eén manier om alle installaties in uw gebouw te kunnen benaderen, besturen en beheren. Ongeacht welk merk. Ongeacht

Nadere informatie

Eindtermen. 3C Beheer en onderhoud bekabelingsinfrastructuur

Eindtermen. 3C Beheer en onderhoud bekabelingsinfrastructuur Eindtermen 3C Beheer en onderhoud bekabelingsinfrastructuur De eindtermen 3C-HAS: Inhuis module Hebben betrekking op de binnenhuisbekabelinginfrastructuren voor CATV- en CAI netwerken en zijn onderdeel

Nadere informatie

Het bewaken en verbeteren van de netspanningskwaliteit in de energievoorziening

Het bewaken en verbeteren van de netspanningskwaliteit in de energievoorziening Het bewaken en verbeteren van de netspanningskwaliteit in de energievoorziening De decentrale invoeding van duurzame energie en de sterke toename van de toepassing van zuinige elektronische belastingen

Nadere informatie

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions KeyService Garantie voor continuïteit security solutions Garantie voor Continuïteit Continuïteit van bedrijfsprocessen heeft in elke organisatie topprioriteit. Uw Security Management Systeem speelt hierin

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van domotica

Ontdek de voordelen van domotica Ontdek de voordelen van domotica Audio - Video Verlichting - Zonwering Camera - Beveiliging Verwarming - Energie Zorg - Domotica Eenvoudig - Draadloos Domotica showroom Audio - Video Afstandsbediening

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

FLEXIBILITEIT IN COMMUNICATIE- EN SERVICE- OPLOSSINGEN IN DE ZORG

FLEXIBILITEIT IN COMMUNICATIE- EN SERVICE- OPLOSSINGEN IN DE ZORG FLEXIBILITEIT IN COMMUNICATIE- EN SERVICE- OPLOSSINGEN IN DE ZORG BART SONNEMANS, SEGMENT MANAGER INDEPENDENT LIVING Service at Home - Bart Sonnemans, 20 mei 2010, Ascom (Nederland) B.V. 1 HOE WAS HET?

Nadere informatie

Ideeën en oplossingen voor een gebruikersvriendelijker gebouwbeheersysteem. ir. Joep van der Velden Expertgroep Gebouwautomatisering en Beheer

Ideeën en oplossingen voor een gebruikersvriendelijker gebouwbeheersysteem. ir. Joep van der Velden Expertgroep Gebouwautomatisering en Beheer Ideeën en oplossingen voor een gebruikersvriendelijker gebouwbeheersysteem ir. Joep van der Velden Expertgroep Gebouwautomatisering en Beheer Inhoud Marktontwikkelingen Huidige gebouwbeheersystemen ICT

Nadere informatie

Brochure Business Continuity & ICT

Brochure Business Continuity & ICT Brochure it starts here Brochure Inhoudsopgave 1....3 2. Quickscan...4 3. Concrete oplossingen...5 3.1 Cloud Backup...5 3.2 Vervangende connectivity...5 3.3 ICT vanuit het datacenter...5 3.4 ICT uitwijkcentrum...5

Nadere informatie

Woonconcept 'Comfort begint nu' KNX als standaard installatieconcept

Woonconcept 'Comfort begint nu' KNX als standaard installatieconcept Woonconcept 'Comfort begint nu' KNX als standaard installatieconcept Theben thuis in woningautomatisering 2 Woonconcept 'Comfort begint nu' Uw partner, als het om intelligent wonen gaat We kunnen er stellig

Nadere informatie

Helvar in Nederland. Helvar in Nederland. Helvar & Lighting Controls. Wat is DALI. Stand-alone systeem. Netwerk systeem. Gebouwbeheersysteem

Helvar in Nederland. Helvar in Nederland. Helvar & Lighting Controls. Wat is DALI. Stand-alone systeem. Netwerk systeem. Gebouwbeheersysteem Helvar in Nederland Helvar & Lighting Controls Wat is DALI Helvar in Nederland Stand-alone systeem Netwerk systeem Gebouwbeheersysteem Noodverlichting Helvar Oy, Finland Onafhankelijke fabrikant van componenten

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen 1 Dienstbeschrijving dataverbindingen Lancom heeft als doelstelling om een one stop shop te zijn voor het MKB en MKB+, dit betekent dat onze dienstverlening niet stopt bij de Firwall of de router. Van

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 16 september 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Inleiding Het doel van de Service Level Agreement (SLA) is het nader vastleggen van afspraken over de beschikbaarheid van virtual en dedicated servers en de reactietijd van Prioserve Internetdiensten.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

Diesel roterende UPS systemen. Ride Through systemen. Aggregaten. PDF documentatie

Diesel roterende UPS systemen. Ride Through systemen. Aggregaten. PDF documentatie PDF documentatie Diesel roterende UPS systemen Ride Through systemen Aggregaten Algemeen AA Energy Services verhuurt Uninterruptible Power Supply (UPS) systemen en stroomvoorzieningen. Onze huurvloot omvat

Nadere informatie

Ervaringen van Duurzaam Beheer en Onderhoud in relatie tot de implementatie nieuwe wetgeving. En dan ook nog duurzame energie en energiebesparing

Ervaringen van Duurzaam Beheer en Onderhoud in relatie tot de implementatie nieuwe wetgeving. En dan ook nog duurzame energie en energiebesparing Ervaringen DBO Praktijkseminar Nieuwe wetgeving Duurzame energie en energiebesparing Consequenties voor installateurs en gebouwbeheerders 11 oktober 2011 Ronald van Nattem Hoofd B&O Vastgoed DH Aart de

Nadere informatie

joop hogen what is simple should be treated simply, what is difficult should be reduced to the simplest terms ontwerp en bouw geautomatiseerde

joop hogen what is simple should be treated simply, what is difficult should be reduced to the simplest terms ontwerp en bouw geautomatiseerde what is simple should be treated simply, what is difficult should be reduced to the simplest terms ontwerp en bouw geautomatiseerde leefomgevingen joop hogen Uw comfort uw persoon Niets is individueler

Nadere informatie

Totaal overzicht met een alarm webgebaseerde servicecentrale.

Totaal overzicht met een alarm webgebaseerde servicecentrale. ALARM COMMUNICATIEDIENSTEN EagleEye Totaal overzicht met een alarm webgebaseerde servicecentrale. EagleEye is een cloud-gebaseerde dienst met een centrale, moderne en krachtige functie voor toezicht en

Nadere informatie

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN Diensten: o Managed IT Service Provider voor het MKB Cloudcomputing - Remote Monitoring en Patchmanagement - VOIP telefonie Hardware: o Servers - Personal Computers Laptops

Nadere informatie

Gigaset pro VLAN configuratie

Gigaset pro VLAN configuratie Gigaset pro VLAN configuratie Hogere betrouwbaarheid door gebruik van VLAN s. De integratie van spraak en data stelt eisen aan de kwaliteit van de klanten infrastructuur. Er zijn allerlei redenen waarom

Nadere informatie

Domotica. (de oudste vorm van ehealth, maar ook nog o zo jong )

Domotica. (de oudste vorm van ehealth, maar ook nog o zo jong ) 1 Domotica (de oudste vorm van ehealth, maar ook nog o zo jong ) 2 Even voorstellen. Teun Jonker. - Achtergrond in techniek en verpleegkunde en management - Nu zorginformaticus en manager ehealth en domotica

Nadere informatie

Net2 Entry. Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar

Net2 Entry. Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Nieuwe generatie intercom met verbeterde functionaliteiten voor veelzijdige beveiliging en gebouwbeheer Net2 Entry is het meest gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

LED BE SMART. Slimme Fietspadverlichting

LED BE SMART. Slimme Fietspadverlichting LED BE SMART Slimme Fietspadverlichting Licht op maat is voor ons de belangrijkste functionaliteit. Door middel van de sensor wordt het licht te allen tijde gedimd, maar licht op wanneer er iemand langs

Nadere informatie

Checklist ontwerp van de netwerkinfrastructuur 03-04-2014

Checklist ontwerp van de netwerkinfrastructuur 03-04-2014 03-04-2014 Inhoud Inleiding Netwerkontwerp Gebruik van standaarden Afstanden en bescherming Checklist na installatie Netwerkfouten? Foutoorzaken in TCP/IP industriële netwerken Verbindingsproblemen (Hardware)

Nadere informatie

Divar. Toepassingshandleiding. Divar application guide

Divar. Toepassingshandleiding. Divar application guide Divar Toepassingshandleiding Divar application de veelzijdige guide digitale recorder van Bosch Divar de veelzijdige digitale recorder van Bosch Divar is de veelzijdige digitale recorder die digitale CCTV

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie