Raadsvragenvan het raadslid de heer A. Rennenberg betreft de inhuur van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvragenvan het raadslid de heer A. Rennenberg betreft de inhuur van"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Personeel 5 Organisatie Raadsnummer XO.R4027.OOI Inboeknummer robstorgys Beslisdatum B%W ta oktober 2OIO Dossiernummer oqr.6sr Raadsvragenvan het raadslid de heer A. Rennenberg betreft de inhuur van derden (vervolg g) Met regelmaat hebben wij u om informatie gevraagd omtrent het inhuren van derden. Dat deden wij niet voor niets! Vele malen werd de door ons gevraagde informatie door u niet juist aangegeven waarbij zowel het aantal ingehuurden, als de door u aangegeven betaalde bedragen -hetgeen later bleek- niet juist waren. Alhoewel door het college in 2009 werd aangegeven dat in 2010 orde op zaken zou worden gesteld is nu gebleken dat -tot op heden- de kosten van de inhuur van derden ruim 46 miljoen euro hebben bedragen waarbij de begroting dus grootschalig is overschreden. In 2009 hebben wij aan u informatie gevraagd over het aantal personen dat werd ingehuurd, alsmede over de namen daarvan en bedragen die werden betaald. Van die informatie mochten wij onder strikte geheimhouding kennisnemen. Hiervan is door ons geen gebruik gemaakt omdat wij reeds over enige informatie beschikten die dan automatisch onder de door u gestelde voorwaarden zouden va l l en. Het vreemde is echter dat toen door journalisten van het Eindhovens Dagblad, met gebruikmaking van een WOB-procedure, naar bedoelde stukken werd gevraagd deze door u wel werden verstrekt en kennisgeving aan ons achterwege bleef. Over 2009 hebben wij inmiddels een duidelijk beeld gekregen. Dit beeld geeft aanleiding om ook het jaar 2008 en het jaar 2010, tot en met 1 augustus, bij u op te vragen. Mocht dit dezelfde problemen opleveren als dit met 2009 het geval is geweest, dan zullen wij een gelijke weg gaan bewandelen zoals het ED dat heeft gedaan.

2 Raadsnummer ZO.R4027.OOI Graag leggen wij u de navolgende vragen voor: 1. Bent u bereid om aan ons op korte termijn en op dezelfde manier als aan het ED. de gegevens over het jaar 2008 en 2010 tot en met 1 augustus te verstrekken? 2. Kunt u ons een prognose geven van de uitgaven van inhuur over de periode augustus/december 2010? 3. Kunt u ons in het kort aangegeven waarom u ons niet nader informeerde op onze vragen toen u het E.D., via de WOB-procedure, wel die informatie verstrekte? Eindhoven, 20 september Antwoord uan burgemeester en wethouders Voorafgaand aan de beantwoording van uw vragen delen wij u hierbij mede dat wij u in vorige beantwoordingen steeds correct geinformeerd hebben over het aantal in-gehuurden. Een verschil in gegevens ontstaat daar waar de vraagstelling verandert. In de beantwoording van uw vragen d.d. 12 november 2009 geven wij bij vraag 2 een nadere toelichting over het aantal ingehuurden met peildatum 17 november In de beantwoording van uw vragen d.d. 22 december 2009 worden geen aantallen genoemd, maar hebben wij u het totale overzicht ter inzage geleverd. U heeft toen gevraagd naar ingehuurden over het jaar Gegevens over een heel jaar geven meestal een ander getal dan die met een peildatum. Alle ingehuurden die de gemeente voor die tijd weer hebben verlaten, zijn dan niet mee-geteld, terwijl ze over een heel jaar wel worden meegeteld. Vervolgens informeren wij u over uw vragen d.d. 20 september Bent u bereid om aan ons op korte termijn en op dezelfde manier ais aan het E.D. de gegevens over het jaar 2008 en 2010 tot en met 1 augustus te verstrekken? Ja. De door u gevraagde overzichten sturen wij mee als bijlage. Het overzicht over 2010 loopt tot en met juli. Nadere uitleg overzichten: Doorbelasting salarissen Regionale Brandweer. Onderdeel van het overzicht over 2008 is de doorbelasting van salarissen van de Regionale Brandweer ( ,85). Deze kosten zijn geboekt onder inhuur personeel en hebben betrekking op het personeel van de van oorsprong gemeentelijke brandweer, dat inmiddels is overgegaan naar de Regionale brandweer. De personeelslasten werden nog wel aan de Gemeente Eindhoven doorbelast. Opbrengst Interne Doorbelastingen. In de overzichten 2008 en 2010 (tot en met juli) zijn posten ter grootte van respectievelijke ,59 en ,05 in mindering gebracht. Deze bedragen betreffen de interne verrekening van externe inhuur tussen sectoren. Hiervan is sprake wanneer een door sector X inge-

3 Raadsnummer ZO.R4027.OOI huurde kracht werkzaamheden verricht voor sector Y. Deze verrekening voorkomt dat de inzet van externe inhuur tweemaal wordt meegeteld. Bijdrage derden. Dit betreft kosten die aanvankelijk geboekt zijn als inhuur externen, maar feitelijk een opdrachtverlening voor een dienst betreffen. Het bedrag is derhalve gecorrigeerd. 2 Kunt u ons een prognose geven van de uitgaven vaninhuur over de periode augustus/december 2010? Nee, op dit moment is deze prognose voor dit tijdvak niet beschikbaar. Gewerkt wordt nu aan de afronding van de 2 Tussentijdse rapportage, welke eind oktober verschijnt. Op basis van de analyse van de personeels- en inhuurkosten wordt dan ook een prognose voor heel 2010 aangegeven. 3 Kunt uonsin het kort aangegeven waarom u ons niet naderinformeerde op onze vragen toen u het E.D., via de WOB-procedure, wel dieinformatie verstrekte? Ja. Het Wob-verzoek van het Eindhovens Dagblad d.d. 3 juni 2010 betrof in het kort de vraag om een overzicht van leveranciers met per leverancier gefactureerde bedragen. Aangezien er niet naar persoonsnamen werd gevraagd, hebben wij de gevraagde gegevens kunnen verstrekken. Wij constateren een verschil in vraagstelling tussen het Wob-verzoek en uw vorige raadsvragen over dit onderwerp. Ter toelichting op de toetsing van de openbaarheid van informatie vermelden wij nog het volgende. Na onze beantwoording van het Wob-verzoek heeft de betreffende journalist vervolgvragen gesteld, die in onze opvatting het resultaat leken te zijn van nader onderzoek. Sommige op de lijst voorkomende bureaus blijken op internet te staan met naam en toenaam. In die situaties kunnen wij de privacy van personen nog maar beperkt handhaven en hebben wij slechts reactief op deze vragen geantwoord. N.B. De inhoud van de publicatie ter zake in het Eindhovens Dagblad en de hiervoor door de auteur geraadpleegde bronnen, komen uiteraard voor rekening van genoemd dagblad. De beslissing op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur is een beschikking. Deze wordt, net zoals dat met andere beschikkingen gebeurt, toegezonden aan de verzoeker (de aanvrager) en in voorkomende gevallen aan andere belanghebbenden. Nu u ons de vraag zo voorlegt vinden we wel dat in dit geval, wetende dat het onder-werp zo nadrukkelijk uw (maar ook onze) aandacht heeft, actieve informatie ook aan de raad goed zou zijn geweest. Het Wob-verzoek met beantwoording treft u als bij-lage aan. Eindhoven, 12 oktober Ter inzage gelegde stukken

4 Raadsnummer ZO.R4027.OOI 1. Overzichten over het jaar 2008 en het jaar 2010 t/m juli. 2. De beantwoording van het Wob-verzoek d.d. 8 juli EN

5 Inhuur Naam relatie 17 Manpower Uitzendorganisatie Yacht Conclusion Financial Services Bv 2601 Reef 3667 Vitae Nederland 13 Tempo Team Professionals Stg Archeo Service Sogeti Maandag LUMENSGROEP Management Consuiting Internatioal 9944 Berenschot Plan B / Ernpathos PricewaterhouseCoopers Advisory Coldenhoff & Moerkerken Ergon CSU Reception Pro De Lei Interim BV Metanoia Projectmanagernent 9947 BMC Groep Alias Personeelsdiensten P, Ronken Woovers Personeel Service 2403 JMB Aannemersbedrijf Louter Projectmanagernent DNC LEGAL j Sociale Zekerheid BV 22 l8 CSU Beveiliging BV Maakbaar Randstad Uitzendbureau Parcon Nederland Van Assem & Partners Steens & Partners Strict EduPer Beek Coummunicatie Ernpaction Gerard van Tig gelen Intertec Consulta ncy lnvolon Tiem Elsaet P Act Vught Pro Mundo Deloitte Financial Advisory Va lid ICT Solutio n s PBG B&A Interim-management en Detachering B Orange Ohve 4167 Start People BV Haute Finance Interfin Nederland Romeijn Consultancy hbconsult interim management en advies Clascon KPN Telecom Duos port 1602 Joanknecht & Van Zeist Kooyenga Groep I KP&T Projectadvies USG Innotiv Kordaad Personal Approach Inhuur , , ,09 987,385, ,94 657,995, , , , , , , , , , , , , , , ,15 204,366, I 57, , , , , , , , I 62, , , , ,79 I 40,209, ,89 137,250, ,18 130,472, ,00 127,505, , , , , , , ] 6, , , , ,03 100,767, , , , ,56

6 Inhuur ] Sticht. Fontys /DOBA onderwijsadviseurs USG Capacity DHV BV Waterpas Den Bosch 60417ICTivity ] Paul issen Projectmanagement 4439 Planon Bv Stg Derdengelden ZZP /GWWTech BAAC Milfeudienst Regio Eindhoven Van Vulpen Vastgoed 1210 DTV Consultants ICS Adviseurs Bv De Jong administratiekantoor secretary plus management Support ] Inter Access GMTA Advies 965] 0 Haskoning Nederland ] GEMEENTE WEERT Vriens Archeo Flex Grontmij l43115 Logica CMG Nederland Partners+Propper Khonraad Consultancy 2050] 2 Synarchis Stout Groep Van der Vliet Evidence Based Training Gem Venlo Gem Nijmegen Talentcom M3V kopgroep ] R 5 L Consultants Cappendijk Verkeersadvies Hoedemaekers ten Have vof Gem Veghel Joyce Sengers / Landinzicht Brunei Ned ]35766 EMERITOR PROCUREMENTSERVICES BV Stijl Advocaten K2 Brabants kenniscentrum jeugd Haan Overheidsdiensten 826 Dienstencentrum Onderw ber arb DOBA ] EH Tekstproducties ] 7] 8]0 DE JONG CONSULTAN CY Randstad Rentree l02852 Secretaresse plus Direct Team Sargas Postbus Polyground Egdom Security Kennisnetwerk Cimsolutions Bv I Solviteers UWV Vivian Jacobs IC Services Bv Societas Projecten B,V DSE lnnofra St. Alg. Toegankelijk Onderwijs Ehv Monumentenhuis Brabant , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 69,881, , , , , ,05 64,91 9, ,8] , ,] , , , ], , , ] 6,68 53,576, I 1,80 5],627, , , , , ,25 47,9] 0, ],69 46, , , , , , , ,25 40,316, , , , , ,00

7 inhuur GGD Brabant - Zuidoost OC Mobiiity Coaching Kerstin Niemann Met EnergieBureau Centric IT Solutions Stg NEOS Stg Service en Diensten Eindhoven Hendrik Brunsting Stg ja van der Hoeve FlexManagement bv P-ART Consult Soc ietas I Crotec XCent Stadsprojecten RadarGroep V/M Talent Altran / DCE Consultants De Dommel Bedrijfsmakelaardij BRW Groep B.V Traffic Service Rasenberg Milieutechniek bv VCM Segment Interim Capital I51987 Deioitte Management Support Talengroep Nederland, Midden en Zuid Bv F J Consultancy Gebr Boeiens l OCGH Advies BMC Advies Management Buro HKX Perry van Duijnhoven Eiffel Kennismanagement Beheermeester IV-Water Deloitte Bijz. Onderz & Integriteitsadv Haute consulting IMCOM 5olutions Genderbeemd Sportcafe MFM Jongerius Du ROI et BOIS et FLAMANDE 5032 BB Sportcafe DSC korfbalvereninging Momework Deloitte LE. Luiten Tennispaviljoen Rodibo Achmea Arbo Bv Eckart Sport Kaffee / Patrick Rijnders Metafoor 40 I 65 Gem Tilburg Bedrijven Tripie Double Kooyenga Groep Caspar de Maan 1008 Stg Regionaal Opleidingen Centr Arcadls Regio Sportcafe Lievendaal Sportcafe Tivoli Alef Archeowerk I.ian van Hout communicatie C Brouwers en E Bos , , , ,50 30,452, , , , , , , , , , , , , , , , ,880, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 18,113, , , ,00 17,592, ,76 16,875,00 16,319, ,48 I 6,139, , , , , , ,13 I 5,297, , ,30 14,91 3,53

8 Inhuur A.M J. Bouvrie - Vinck Sascia Vos Kunstprojecten 4328 Tebodin Netherlands Significant TMC Rooijakkers Weert gemeente Stichting WW Toegankelijk K&V organisatie adviesbureau Frank vd Heuvel Rernco de Blaaij INTRAVAL Companen PasAan Bv Eutopics Freek Lomme R Banshi SM Schuiz-Van Egmond Bureau Queste Hoofdkantoor CWI Maatschap Advlesgroep Terts Holland Brochure Services OSA Architectenbureau J van Stigt bv Motta Kunstboeken Eindhoven St. Jeugdzorg Noord-Brabant Gem Geldrop - Mierlo mee&ander C J I Bestuurlijke Boetes Stg Jeugd en Beroep I Loyens & Loeff impect Zuid BV Expanding Visions Link Ontwerpers Centric IT Solutions Training Indicia Nederland 1709 J Hezemans De Vormgeverij Reiander Management ZuidZorg Stichting Thuis in Welzijn Urlings Consult. & Managem. Soc. Zekerh Arcadis Nederland BV M, van Weeg berg Met Archief Videoportretten VAN BUUREN DOCUMENT MANAGEMENT Prof. John h/lilner Gonzo & Co Breijn B,V Ambagsadvocaten RA Infra Erica Boom Horn Consultancy Beniers Advies Groep Yvet Reyes Maturano Faber Advies AKD Prinsen van Wijmen Output Technology Wesseiman Registeraccountants Bv I Arcadis Nederland SKREB BEL Haute Europe Team Buiiding 14,1 78, , , , l, , ,45 13,026, ,92 12,800, , , , , , , , , ,00 11,000, ,50 10,700, ,603, / , , , , , ,1 1 9,309, , , j /5 8,438, , , I , , A) , , ,78 7,120, , , , ,49

9 Inhuvr DATA display MH Keviemans Vloet Management 8i Consultancy Publiec Gemeente Helmond Team Treasury Pim Mare! I / Marell Spons NCOD Sargas Arcus Group(Business Services jelske the art of moving Act Services Buro Civix Van Brederode 2320 Geomij Roeland International Taienter Training BV VSK Weijtmans Boomrooierij M Meulendijks Sector Grond & Vastgoed/Onderwijs Smits Independent Finance Vision Consultancy Magda Ziolkowska Gerrichhauzen en Partners Gerard Sandker Advies ABAB BURGERS MARKETING BV AHJ Bosman Patch Manager Bv TMOP FPJM Malcorps Serin Atlant Re-intergratie Ordina consulting Gebr. van den Eijnden B.V Peter Cue architect Speakers Academy B & A Realisatie Triptic Groenen R Gudden Beweegt 1S69S4 CSU Cleaning Services Annie Fletcher ICS Services Ned/Specialist. Reiniging Grafisch Bedrijf Tuijtel Wojciech Grzybala TUV Rheiniand A v Nuenen Heesakkers Swaenenbeemd outsourcing Esra Sarigedik Dirkzwager Advocaten en Notarissen Heuvel Vastgoed Nathalie Schel tekens Katrien van Hettema E Charbon Techno Base Icares Projecten Grafico de Poost Clare Butcher Daedalus Presentaties Michael Page International TU/E Technische Universiteit Eindhoven 6.525, ,60 6,367, ,00 6,297, , ,00 6,104, ,00 5,961, , ,00 5,820,00 5,762,60 5,633, , , , ,20 5,150, , , , , , , , , , , , ,00 4,116, , , , , ,20 3,565, ,00 3,229, , ,50 3,087, ,00 3,000, , , , , , , , , ,00 2,458, , , ,82 2,320, , ,60

10 Inhuur Viadesk Ivo van Werkhoven 2080 Gebroeders Adriaans I Xopp niet gebruiken is BMC Eva Meye r- Hermann AGTP Couwenberg Questionma rc GGzE Update Div MAX Advertising TVCN Ma npower Services MAA van Lier 1711 Lectu ris Ex Tune ÃćâĆňâĂİ Vastgoedtaxaties Oostendorp Nederland PW van Rosmalen j Cakelab De Peerenboom 1772S3 Stichting Zet Sama Print Service Perfect Direct Mail 958 JTMP Nas Gemrna Medina tudioVan Laar Coenr a adts Cornrnunicatie Dan Peterman Studio De Glaswacht CMH Delsing Benno Hartjes Ontwerpen L van Santvoort De Grote Hegge 2370racle Ned I 547 J 5 S Bedrijfsdiensten R Taal Van Rooij Communicatie BT Professional Services Nederland NBD Biblion Task24 Nederland Maarten van Rossum Assemblee BV Thomas de Kroon Van Gelder Lichtadvies Gebr van den Eijnden Eindhoven Otger Koch Hipas Tobing Palabra Maatschap Hillbilly Boogiemen Aeolus productions 3991 Pouderoyen Compagnons Pegas Pro 1704 Mabem FWOonk llkay Balie Ayvaz 176 I I 3 M Turgay Tugsuz Inhuur via brandweer Totaal leveranciers per saldo < 1000,- Bijdrage derden Opbrengsten interne doorbelastingen 2.153, ,40 2,074, , ,00 1,977, ,00 1,947, ,65 1,873, ,54 1,862, , , , , ,80 1,729, ,03 1,683, , , ,00!.572, , , , , , , , , , ,00 1,323, , , ,00 12S0, , , , ,24 1,162, ,00 1,1 25, ,00 1. I 01, ,01 1,065, , , , , , , , ,59 Jaarrekening ,36

11 Sheet1 Inhuur 2010 t/rn juli Naam relatie Vacht Conclusion Financia! Services Bv 17 hhanpower Uitzendorganisatie 13 Tempo Team Professionals Driessen Maandag Logica Ch!IG Nederland 3667 Vitae Nederland 9947 BMC Groep 2601 Reef Ergon Louter Projectmanagement USG Innotiv Stg Archeo Service 1006 Stg Regionaal Opleidingen Centr Sogeti RebelGroup Advisory Eisaet Alias Personeelsdiensten P. Ranken Randstad Uitzendbureau Brunei Ned Irnpect Zuid BV DHV Solvfteers LUMENSGROEP hhecanoo Architecten Bv Beheermeester Milieudienst Regio Eindhoven hhanagement Consulting Internatioal Coldenhoif th Moerkerken BV Maakbaar OPPS Advies BT Professional Services Nederland Continu engineering 9944 Berenschot Adecco Personeelsdiensten Bv CSU Reception Pro I Ti e m Stg Derdengelden ZZP /GWWTech Lybrae Consultants Eindhoven Bv Het NIC BV I Strict I egal Arcadis Nederland Altran/DCE Consultants Inter Access Hoovers Personeel Service 4167 Start People BV Buro Andersom 4439 Planon Bv IQ Brabants kenniscentrum jeugd PricewaterhouseCoopers Advisory Rob Esser Orange Olive 2010 t/m 07 2, , , , ,31 1, , , , , , ,76 324,690, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 141,948, , , , , , , , , ,77 1 I 8 303, , , , , , , , ,00

12 16328S Ven W.RWS ÃćâĆňâĂİ CD Sheeti DNC LEGAL (Sociale Zekerheid BV Unlsys Nederland Coulant Interim Output Technology Van Brederode Draaijer en Partners Project Begeleiding Grondzakeb Advies Movares Nederland SPR Legai Beheer 1448 DSP Groep MKB Eindhoven Trigion Beveiliging 2 I 0165 B BOM van Leeuwen GEMEENTE WEERT USG Capacity I CT ivity P Act Vught ICOP Gerard van Tiggelen KP&T Finance & Legal Bv C5U Beveiliging ICS Interim Management Lumens Groep 2354 Getronics Nederland Bv Romeijn Consultancy Van der Vliet Evidence Based Training XCent PROX IMCOM Solutions lnfraaccent Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) 934 Yksi ontwerp Duosport Grontmij Advies & Techniek Olympia Uitzendburo Beek Cournrnunicatie Met David bv 2 I 6596 Ministerie van LNV Val id ICT Solutions Waterpas Den Bosch R & L Consultants Eminents Projectspeciaiisten Tr ivoor Nederland Aber trict UWV Politie Brabant Zuid -Oost Twynstra Gudde intertec Consultancy Carwei Cornrnunications Brabant Zeeuwe werkgeversver Benschop Detachering Goal Projectreg ie 2663 Tauw Milieu Kaoyenga Groep , , , , , , , , ,00 78,825, , , ,16 70,861, , ,67 65,312, ,00 63,888, ,08 61,017,56 60,000,00 57,410, , ,00 54,551,05 53,265, , ,58 52,639,01 51,956, ,00 51,632, ,42 49,844,83 49,795, , ,99 47,138,85 46,892,54 46,2 I 5, ,10 46,107,28 43,032,64 42,703, ,50 42,288, , , , ,75 38,415,00 38,091,00 37,054,55

13 Sheet Haskoning Nederland Pperspectief Metanoia Projectmanagement Vriens Arch eo F lex Fugro lnpark Deloitte Consuitancy Kragten Ecabo DHV BV 3990 Polyg round BAAC Hoedemaekers ten Have vof VAN BUUREN DOCUMENT MANAGE MENT Bea umonesque Persoza Capital 1210 DTV Consultants Nieuwland Groen en Milieu Detachenngen Transvorm Benefit Inkoopadvies Bv Novostar hared Service Center Djl Haute Europe Van Vul pen Vastgoed M3V kopgroep Leger des Heils Eutopics Burgers Ergon W/E adviseurs duurzaam bouwen Movares Nederland BV Bureau Queste Innosport 2 I 9148 Innovam Uriings Consult. & Managem. Soc. Zekerh Remco de Blaaij C Brouwers en E Bos NMC Strijbos DGMA Oe Vormgeverij hbconsult interim management en advies Prof. Jacob Ge bert Het EnergieBureau Trigion Services Nhtive Het Archief Vldeoportretten Barbara Kwaks Communicatie Srada Bv lngenieursbureau Oranjewoud intermedius I Aatop Personeelsdiensten Marell Sports Stijl Advocaten Sportcafe Tivoli 2 I 0363 KMS bestuurssupport 4093 J Schaffels Advies en Projectmanagement Ms. Galit Ei lat 35274, , , , , , ,00 30A73, , , , , , ,00 27,01 7, , ,90 25,359,50 25,291,00 25,219,12 24,841,75 23,604, , , , , , , ,00 19,690, , , , , , I 6,86 17,840, , , , , , , , , ,15 15,103, ,20 14,500, , , , , , , ,00

14 Sheeti SM5 Intermediair PRC BouwCentr EDH Vastgoed Aeckar 5032 BB 5portcafe HL van der Aa Eckart Sport Kaffee / Patrick Rijnders De Hangar 20219] Gemeente Apeldoorn SM Schulz -Van Egmond Clare Butcher Genderbeemd Sportcafe Centric IT Solutions De Jong administratiekantoor Joyce Sengers / Landinzicht 1776 G4S Beveiliging J Li ppinkhof Homework Gemeente Tilburg /Gebiedsontwikkelirrg GMTA Advies Acres Milieu Restauratie-Atelier Helmond Egdom Securlty Haute Finance Stout Groep Ca ppendijk Verkeersadvies 1602 Joanknecht & Van Zeist Langhenkel Langhenkel Opleiding en Training B.V, VanderVorst Inter Mediation Buro HKX Daerom Parcon Nederland Tennispaviljoen Rodibo MF de Groot I Centric 5oftware Engineering 1S9016 Stg Service en Diensten Eindhoven Philips Electronics Nederland Stiftung Universitat Hildesheim Bint Select B & A Consulting Corgwell lnterrim management KaiZengine Ineke Klens - Biermans Motta Kunstboeken Eindhoven Hanneke van Duijnhoven EH Tekstproductles Kerstln Niemann GX Creative online developm 2320 Geomij Hipas Tobing tien Sports Sportcafe De Tempel Sportcafe Lieverxlaal Atelier Pro architekten I 2.457, , , , , , , , ,64 11,340, , ,00 1>,199, , , ,00 10,879,54 10,858, , , , , , , ,05 9,000,00 8,880, , , , , , , ,44 7. l 27, I 6,20 6,941, , , , , , , , , , , ,50 5,609, , , , , , , ,20

15 Sheeti Galit Eilat Golf-in M Meulendijks Infralight APA de Jong BMC Advies Management Patres- van den Heuvel 543 Personeelsdiensten Adecco A & 0 Groep Amaro Industries Matching ElUlERITOR PROCUREMENT SERVICES BV Haan Overheidsdiensten St Derdengelden DAS incasso Wagemaker l Drs, J, Lambert DirectLease Prinsen 246 Jalema Pasca! Wauben Jelske the art of rnoving I Magda Ziolkowska Wojciech Grzybala Coulant Interim DSC korfbalvereninging L8 D Support Odys consult TMC Rooijakkers FP JM Malcorps Katrien van Hettema BiZZdesgn Consultancy J Meulepas L van Santvoort G. Storm A v Nuenen Heesakkers Met Inhoud Euro Archive Par CC Abbing Juridisch Advies 8 Bemiddeling Worsten Journalistiek I MS 958 JTHP Nas Zylab Bene! ux N Lamg hari El Kossori E Charbon Tenflng e r Plattland uitzendorganisatie R. Bhanot Van Ek ItConsultancy 2391 GGD Brabant - Zuidoost Stephanie Lechner D van Meel Congres en StudieCentr Roeland International ECG Erckens Wattanders Interim en Projectmanagement 5,000, , ,90 4,910,03 4,575, , , ,76 4,000, , , , , , , , ,84 3,500,00 3,304, , , ,00 3,000, , , , , , , , ,26 2,400, , , , ,00 2,176, ,00 I.995, , , , , , , ,00 1,774,10 1,696, , , , , , , , /4

16 Sheet M de Groot Assista Juristen EHBO Hulpverlening Eindhoven Otger Koch Gebr. van den Eijnden B.V Piet van Bragt Monet InformatiÂńa Partners IIIAN Freek Lomrne Totaal leveranciers per saldo ( 1000,- Bijdrage derden Opbrengsten interne doorbelastingen 1.260,00 1,] 47, , , , , , , , ,21 4,866, , ,05 Totaal2010t/m ,49

17 > E[MDHO>ENS DA<><» Paeraue M4 Raracrodree: pccrerco 034, 5000 Ahi Eindhoven VVel 2 F; +31 (S) AQ Srrrdiracen 5611 GG Eindiiaven r; a31 (0] College van Burgemeester en Qlethouders van de gemeente Eindhoven p/a Postbus RB Eindhoven RBS Eindhoven, 3 juni 2010 Onderwerp; Wobverzoek inzake inhuur extern personeel Geacht college, U bent verantwoordelijk voor het functioneren van uw organisatie en de besleding van belastinggeid. Een van de zaken die u regelt is de inzet van ea1erne medeworkers ofwel inhuurkrachten. In totaal blijkt volgens de jaarrekening hiervoor 45,135 miljoen euro uitgegeven in 2009, Indachtlg de Wet openbaarheid van bestuur wil ik u vragen een aantal documenten te openbaren die gaan over of betrekking hebben op: 1, ee(1 overzicht van leveranc)ers. die de kos(enpost "inhuur personeel" vormen. IVlocht dat niet beschikbaar zijn dan verzoek ik subsidiair een kopie van de overeenkomst; 2. een overzicht van per leverancier gefactureerde bedragen in Mocht dat niet beschikbaar zijn dan verzoek il( subsidiair om een kopie van de nota; Ik verzoek u de informatie zoveel mogelijk digitaal te openbaren. Zelf zal ik anders de documenten digitaliseren en toegankelijk maken, Indien u voornemens bent kosten te rekenen voor dan heeft het niet digitaal verstrekken van informatie rechtsgevolgen. In zo n geval verzoek ik u de weigering te motiveren en een beslissing per document te nemen. Indien u besluit te weigeren dan verzoek ik subsidiair om een ambtelijk beperkte versie van het document en meer subsidiair om een samenvatting. Voorts vefzoek ik u die weigering per document te motiveren. Ofschoon ervaringen in het verleden met de gemeente Eindhoven nooit tot het heffen van leges voor het openb aarma r makenenvanandocumenten heeft geleid, wil ik toch hier kort bij stil staan. Ik ben namelijk bekend met herhaalde adviezen van de Vereniging hlederlendse Gemeenten, die oproepen tot het nadruk e ij g k op badngsverzoeken. Deze aanbeveling is ook gedaan mel de oproep een rechtelijke uitspraak naast u neer te leggen (I JN: BIVI4074, Rechtbank s-gravenhage, AVVB 09/7 ). p voorhand geef ik aan dat hel toepassen van leges zal leiden tot een besluursrechteli]k en mogelijk civiel conflict. Gezien de eenvoud van mijn verzoek, wijs ik u op hetgeen in de Memorie van Toelichbng bij de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is gesteld. Ik reken dan ook op een voorhrarende behandeling van mijn verzoek, mens de redactie van het Eindhavens Dagblad,

18 RetOuradree Posthus BorSo, SsooRB Eindhoven POStOOde S6n EM Eindhoven Eindhovens Dagblad t,a,v, Dhr P,5choltes Gemeentesecretaris en Directieraad Behandeld door N. Veldkampi BE Schussel/T, van Erp Telefoon (040) 23B ss4t Vw Brief van 3 juni to-to Vw kenmerk Ons kenmerk. 8 juli arno Betreft WOB verzoek inhuur extern personeel d.d.3 juni 2010 Geachte heer Scholtes, Op 7 juni 2010 hebben wij uw brief ontvangen waarin u ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur verzoekt om informatie inzake inhuur extern personeel. U heeft van ons per brief d.d. 29 juni 2010 bericht gekregen dat wij overeenkomstig artikel 6, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuuronze beslissing met vier weken hebben verdaagd tot 31 juli Inmiddels kunnen wij u berichten dat wij, conform het aan u in onze voornoemde brief geuite voornemen, besloten hebben aan uw verzoek digitale informatie te verstrekken gehoor te geven, Bijgaand treft u daarom digitaal het door gevraagde overzicht van de leveranciers die in 2009 de kostenpost "inhuur personeel vormen, met daarbij de per leverander gefactureerde bedragen, Graag lichten wij een drietal aspecten in dit overzicht nader toe: 1. Doorbeiasting salarissen Regionale Brandweer. Onderdeel van dit overzicht is de doorbelasting van salarissen van de Regionale brandweer (E ,01). Deze kosten zijn geboekt onder inhuur personeel en hebben betrekking op het personeel van de van oorsprong gemeentelijke brandweer, dat inmiddels is overgegaan naar de Regionale brandweer, De personeelslasten worden nog wel aan de Gemeente Eindhoven doorbelast, 2. Opbrengst Interne Doorbelastingen. In dit overzicht is een post ter grootte van < 250,036,64 in mindering gebracht, Dit bedrag betreft de interne verrekening van externe inhuur tussen sectoren. Hiervan is sprake wanneer een door sector X ingehuurde kracht werkzaamheden verricht voor sector Y. Deze verrekening voorkomt dat de inzet van externe inhuur tweemaal wordt meegeteld, 3.Overboekingen vaninhuurnaardiensten van derden. Betoeltadres Stadhuisplein r www. eindhoven.nl Postadres Postbus BotSo S6oo RB Eindhoven

19 ons kenmerk, In het overzicht is een bedrag van E ,02 in mindering gebracht. Dit betreft kosten die aanvankelijk geboekt zijn als inhuur externen, maar feitelijk een opdrachtverlening voor een dienst betreffen. Dit bedrag is derhalve gecorrigeerd. Wij vertrouwen erop u hiermee aan uw verzoek om informatie voldaan te hebben. Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders van Eindhoven, E. van hherrilnboer gerneentesecretaris tva/kc

20 Inhuur gemeente Eindhoven 2009 Relatie / omschdjving 17 Manpower Uitzendorganisatie Yacht 13 Tempo Team Professionals Maandag 2601 Reef 3667 Vitae Nededand ConcIusion Financial Services Bv l68024 Conciusion Services 1518 I 5 Louter Projectmanagement 9947 BMC Groep Stg Archeo Senrice Logica CMG Nederland 169 Riooitechniek Van de Velden i Alias Personeelsdiensten P. Ronken 162 j11 Sogeti Randstad Uitzendbureau Brunei Ned Inter Access Stg Derdengelden ZZP /GWWTech 9944 Berenschot Ergon M3V Advies partners IMCOM Solutions Novostar I Coldenhoff & Moerkerken 205 i 43 Eisaet DNC LEGAL /5ociale Zekerheid BV Ridderikhoff Brandpreventie & Safety BV Brandwe CSU Reception Pro LUMENSGROEP BT Professional Services Nederland DCE Consultants Impect Zuid BV 2383 Vitae Nederland Lumens Groep 4439 Pianon Bv Stri ct P-ART Consult USG Inriotlv 3419 Cap Gernini Ned 2403 JMB Aannernersbedrijf K2 Brabants kenniscentrum jeugd Smithuis Comminicatie P Act Vught Hoovers Personeel Service Van Brederode Het NIC BV Orange Olive R & L Consultants Steens & Partners Gerard van Tiggeien Hoedernaekers ten Have vof Plan B /Empathos KP &T Rnance & Legal Bv 2354 Getronics Nederland Bv Beek Cournmunicatie Saldo grootboe k 3253,324, , , , l L997,49 1, , , , , , , , , , ,80 376,161, , , ,45 j ,47 340, , , , , , l, ,77 235,448, , , ,79 2 I 1.901, ,94 196, I , , , , , ,25 159,129, , ,649,53 146,666, , ,38

Recapitulatie inhuur derden 2006 t/m 2e kw Nr Categorie e kw. 2013

Recapitulatie inhuur derden 2006 t/m 2e kw Nr Categorie e kw. 2013 Recapitulatie inhuur derden 2006 t/m 2e kw. 2013 Nr Categorie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1e kw. 2013 1e hj. 2013 A Specialistische deskundigheid 660.426 1.348.182 1.393.013 1.326.705 1.104.459

Nadere informatie

«waakzaam en clienstbaar»

«waakzaam en clienstbaar» Organisatieonderdeel Korpsstaf -i'irihische Zaken Behandeiddoor Functie Wob-coördinator Bezoekadres Juliana van Stolberglaan 4-10 Telefoon ' E-mail Hpn Haan Onskenmerk KNP13001339 Uwkenmerk Wob-verzoek

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Overzicht: Functies met Financiële Belangen Gemeente Maastricht

Overzicht: Functies met Financiële Belangen Gemeente Maastricht Beleid en Ontwikkeling - 118 BO Economie - 11840 BO EC - Onderw Werk Arbeidsm Cult & Ondern - 118401 1 Beleidsmw A - 0311013 Beleid en Ontwikkeling - 118 BO Economie - 11840 BO EC - Onderw Werk Arbeidsm

Nadere informatie

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp instellen van (hoger) beroep tegen de beslissing (op bezwaar) van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake de geweigerde ontheffing voor Windpark Haarlemmermeer

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Verbeter de kennis over uw leveranciers en klanten

Verbeter de kennis over uw leveranciers en klanten Verbeter de kennis over uw leveranciers en klanten Credit Expo 2012 Bas Peek De grootste online database met informatie over 2,5 miljoen Nederlandse bedrijven en organisaties Wat gaan we vandaag doen?

Nadere informatie

""'"angen J 6 FEB. is

'angen J 6 FEB. is cm CONhlECTIEF Gemeente Eindhoven T.a.v. de Gemeenteraad Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN AANTEKENEN ""'"angen J 6 FEB. is POSTADRES Postbus 6190 5600 HD Eindhoven BEZOEKADRES Fazantlaan 3 5613 CA Eindhoven

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 18 september 2014 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1 Dhr. Scholtes Opening BAVA 2 Agenda 1 Opening BAVA door de heer Scholtes 2 Behandeling agendapunten door de heer Scholtes 3 Dhr.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 3903/21 Betreft

Nadere informatie

Inleiding: Op 29 juli 2009 is door de heer Hop uit Ermelo een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) binnengekomen.

Inleiding: Op 29 juli 2009 is door de heer Hop uit Ermelo een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) binnengekomen. College Onderwerp: V200901129 Beslissing op bezwaar dhr. J. Hop te Ermelo, tegen de afwijzing van een Wob verzoek. Collegevoorstel Inleiding: Op 29 juli 2009 is door de heer Hop uit Ermelo een informatieverzoek

Nadere informatie

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager ing. R.R. Hagen MPA, René Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager Q.A.J.M. van Hal MPA, Quintus Q. van Hal Holding B.V. Consultancy & Interim

Nadere informatie

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team,

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team, Wij zijn het E-team, Tim15 E-team Rene Aarnink: Senior Director Minimally Invasive Healthcare Group Philips Reserach Jeroen Kroonen: Programmamanager Energie Peter Dijks: Account manager De Lage Landen

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 6 EX. ART. 73a Fw d.d. 10 september 2014

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 6 EX. ART. 73a Fw d.d. 10 september 2014 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 6 EX. ART. 73a Fw d.d. 10 september 2014 Gegevens ondernemingen : 1. Matrimonio Holding B.V. (F.13/256) 2. Haute Equipe B.V. statutair gevestigd te Zwanenburg, uitsluitend

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd -----------------, advocaat Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd ---------------------------------- ----------------------------- --------------------- -------------------------------

Nadere informatie

Inleiding: Op 10 februari 2011 dient voor de rechtbank een dagvaarding van alle Brabantse gemeenten, de Brabantse regio s en Attero.

Inleiding: Op 10 februari 2011 dient voor de rechtbank een dagvaarding van alle Brabantse gemeenten, de Brabantse regio s en Attero. College Onderwerp: OLOGDB06 Volmachtverlening inzake de dagvaarding door Shanks Nederland Collegevoorstel Inleiding: Op 10 februari 2011 dient voor de rechtbank een dagvaarding van alle Brabantse gemeenten,

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

APR 214. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek. Geachte

APR 214. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek. Geachte Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > ketouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 07034079 11 F 070 340 78 34 www.rljksoverheid nl Inlichtingen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming) Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming) Onderwerp Verzoek ex Wet openbaarheid van bestuur Elsevier Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1011 Portefeuillehouder Th. de Graaf

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan

Raadsvoorsteltot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontmikkeling en Beheer Raadsnummer O8. R27 Z3. OOI Inboeknummer o8bstor4ry Beslisdatum B&W a september 2008 Dossiernummer 886.8Sa Raadsvoorsteltot het gewijzigd vaststellen

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R32I8. oor Inboeknummer ogbstor4y3 Dossiernummer 930.306 zr juli zoog Raads informatiebrief Betreft brief GGD Luchtkwaliteit, gezondheid en gevoelige bestemmingen. Inleiding

Nadere informatie

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang B&W.nr. 11.0700, d.d. 28-6-2011 BBnr. 11.039 Onderwerp Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van

Nadere informatie

Bedrijvenlijst Ballast Nedam tbv facturatie. Bonnummer of inkoop order nummer verplicht op factuur

Bedrijvenlijst Ballast Nedam tbv facturatie. Bonnummer of inkoop order nummer verplicht op factuur 1e Klas Schilders Aanemingsbedrijf F.W. Onrust Aannemingsbedrijf C.A. Baas B.V. Aannemingsbedrijf F.W. Onrust 84 84 218 80 verplicht bij XML) NL002724339B01 33121397 Nee Ja bij onderaanneming en ZZP invoice-084-03@ballast-nedam.nl

Nadere informatie

Berkhout is Bôâs 2000 MD HAARLEM IN6EKOMEN 2 9 ÂU. Aan het college van Gedeputeerde Staten Van de provincie Noord-Holland Postbus 123

Berkhout is Bôâs 2000 MD HAARLEM IN6EKOMEN 2 9 ÂU. Aan het college van Gedeputeerde Staten Van de provincie Noord-Holland Postbus 123 op Stichting & Belangengroep Berkhout is Bôâs P/A VVesteinde 256-1647 ML Berkhout Telefoon 0229-553007 info@berkhoutisboos.nl. www.berkhoutisboosnl. K.v.k. 37126288 Noordwest-Holland Aan het college van

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Het nieuwe dienstverlenen. Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff

Het nieuwe dienstverlenen. Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff Het nieuwe dienstverlenen Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff Raad Griffie Rekenkamer BC Ombudsman ACAM College van B en W DB van BC Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel

Collegevoorstel. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel College Onderwerp: V200900705 Beslissing op bezwaar van mw. mr. L. Boer (namens mevr. A.R.C. van Loon) met betrekking tot de geweigerde bouwvergunning voor het veranderen van de linkerzijde van de voorgevel

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke gemeente Eindhoven Sector Communicatie Raadsnummer 09. R3034. OOI Inboeknummer o9bstoo53a Beslisdatum B&W a4 maart 2009 Dossiernummer 9I3.I53 Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale

Nadere informatie

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13 e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield Minder regels Staatssecretaris De Jager: elektronische en papieren factuur gelijkgesteld Op 12 februari

Nadere informatie

Calatravabrug Jeruzalem

Calatravabrug Jeruzalem Calatravabrug Jeruzalem René Dorleijn, Movares Agenda 1. Ontwikkeling Movares 2. Situering Calatravabrug 3. Santiago Calatrava, architect 4. Brugontwerp 5. Berekeningsaanpak 6. Rekenmodel 7. Berekeningsresultaten

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant V.O.F. Pepers Habraken De heer B. Pepers Spierkesweg 20 5491 RJ SINT-OEDENRODE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 E96/U2457 8 oktober 1996. Departementsonderdeel

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 E96/U2457 8 oktober 1996. Departementsonderdeel Aan De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen De korpsbeheerder van het KLPD i.c. DGPC Justitie i.a.a. de korpschefs van de regionale politiekorpsen de korpschef van het KLPD de (fgd.) hoofdofficieren

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vragen inzake salariëring Bureau Jeugdzorg Vragen van het lid van Provinciale Staten mevrouw Lestrade-Brouwer d.d. 21 juni 2008 Bijlage(n) 3

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0094 Rv. nr.: 09.0094 B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: 09.0979 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Voorbereidingskrediet verbouwing Stadsbouwhuis

Nadere informatie

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In april heeft ons College de Stadsrekening

Nadere informatie

Onderwerp Doorberekening kosten archiefinspectie aan GR's en Regiopolitie

Onderwerp Doorberekening kosten archiefinspectie aan GR's en Regiopolitie Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 13 mei 2009 / 62/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Doorberekening kosten archiefinspectie aan GR's en Regiopolitie Programma / Programmanummer Facilitaire

Nadere informatie

A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.: 0475-352 800

A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.: 0475-352 800 Acaleph Opleiding, Training en Adviezen B.V. Hofkamp 4 6161 DC Geleen Tel.nr. 046-3241800 E-mail: mail@acaleph.nl A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.:

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het project geluidswerende voorzieningen A59 te Heusden.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het project geluidswerende voorzieningen A59 te Heusden. College Onderwerp: V200900709 Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het project geluidswerende voorzieningen A59 te Heusden. Collegevoorstel Inleiding: Voor de voorbereiding van de realisatie van de geluidswerende

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Aantal aanbieders. gunningsfase

Aantal aanbieders. gunningsfase 21524 ICT-Marktplaats IUC-Noord - overzicht gegunde opdrachten juni-juli 2015 Naam Start gunningsfase Aantal aanbieders Aantal ingediende aanmeldingen/insc hijvingen Gegund aan Bestuursdepartement OCW

Nadere informatie

Werken voor de Overheid 2010

Werken voor de Overheid 2010 Werken voor de Overheid 2010 Carlijn Middendorp Hanneke Grobbe Dineke Sonderen Martijn van der Kooij INTEGRON BV Wijnhaven 65 Rotterdam Postbus 61300 3002 HH Rotterdam Phone: 010 411 59 66 Fax : 010 411

Nadere informatie

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V.

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds oktober 1991 maakt de gemeente Nijmegen deel

Nadere informatie

Partij Onderwerp Portefeuillehouder

Partij Onderwerp Portefeuillehouder gemeente Eindhoven Openbare Besluitenlijst voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 12 oktober 1998, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1. 1 Vragen-halfuur ex artikel 37 van

Nadere informatie

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. Rg 6 82. 00I Inboeknummer robstoob44 Beslisdatum B%W 4 mei 2OIO Dossiernummer or8.tos Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen noodverordening

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justide

Ministerie van Veiligheid en Justide > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Sector documenten berusten met de door u gevraagde informatie. Dit besluit wordt hieronder toegelicht. Besluit Wettelijk kader beslistermijn

Nadere informatie

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011)

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011) 1. Rekenkamercommissie Gemeente Deurne Postbus 3 5750 AA Deurne 2. GGD Brabant-Zuidoost Postbus 810 5700 AV Helmond 3. M.T.A. van Kessel Helmondseweg 107 5751 PH Deurne 4. Wecycle Postbus 190 2700 AD Zoetermeer

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 28 DEC Betreft: Openbaarmaking van gegevens. Geachte

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 28 DEC Betreft: Openbaarmaking van gegevens. Geachte Juridische Zaken > Retouradres Postbus 20350 2500 6J Den Haag Directie Wetgeving en 8ezoekadres Rijnstraat 50 2511 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 g 84 www.rijksoverheid,rj Welzijn en Sport Ministerie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Marvin B. Dens Adres: Marianellastraat 15 1069 NL AMSTERDAM Telefoonnummer: 06-53137192 E-mailadres: info@mbdsolutions.nl Geboortedatum: 31-12-1971 Geboorteplaats:

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vertegenwoordiging gemeente Eindhoven in Stichting IPC Sport Eindhoven.

gemeente Eindhoven Betreft vertegenwoordiging gemeente Eindhoven in Stichting IPC Sport Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R27 93. OOI Inboeknummer o8bstorgzo possiernummer 843.aS2 2I oktober 2008 Raads voorhangbrief Betreft vertegenwoordiging gemeente Eindhoven in Stichting IPC Sport Eindhoven.

Nadere informatie

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed

Nadere informatie

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd.

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd. VERZONül.;, üo AM ZÜ17 Onderwerp Datum Brief bij besluit 3 april 2017 Ons kenmerk Z-HZ_WABO-2017-00574 OLO kenmerk Gemeente Tilburg Afdeling Doorkiesnummer T.a.v. Mevrouw A. Bakker - van Boxtel Dienstverlening,

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbaal van opdrachtverlening Titel aanbesteding Accountmanager jeugd Kenmerk aanbesteding Gegevens aanbestedende dienst Gemeente Venlo Garnizoenweg 3 5928NA Venlo Contactpersoon HR Desk Waarde

Nadere informatie

Laboratoria & Gebouwautomatisering State of the art

Laboratoria & Gebouwautomatisering State of the art Laboratoria & Gebouwautomatisering State of the art Matrix Innovation Center Programma 13.30 14.10 uur Welkom, voorstelronde aanwezigen 14.10 14.30 uur Matrix Innovation Center: Wat verwacht de beheerder/

Nadere informatie

Verbeter uw marketing en sales met

Verbeter uw marketing en sales met Verbeter uw marketing en sales met De grootste online database met informatie over 2 miljoen Nederlandse organisaties Company.info Derkinderenstraat 76 1062 BJ Amsterdam t: 020 2 400 400 e: info@company.info

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

Zaaknummer: KCSVH02. Onderwerp: Artikel 61-vragen CDA openbaarheid nota toelichting bouwgrondexploitatie

Zaaknummer: KCSVH02. Onderwerp: Artikel 61-vragen CDA openbaarheid nota toelichting bouwgrondexploitatie 000498632 Zaaknummer: KCSVH02 Onderwerp: Artikel 61-vragen CDA openbaarheid nota toelichting bouwgrondexploitatie Collegevoorstel Inleiding Bij brief van 10 juni jl vraagt mevrouw Rijnders-Huisman namens

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs.

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Curriculum Vitae Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17 Postadres: Postbus 35,4530 AA Terneuzen telefoon 0115-455 000, fax 0115-618 429 Bezoekadres: Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen E-mail: gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b.

Nadere informatie

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl Administratiekantoor K. Bakker Spuistraat 226 1012 VV Amsterdam 020-6208473 amsterdam@administratiekantoorbakker.nl

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES

BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES VERTROUWELIJK tot 19 juli 16:30 BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES Afdeling: Ontwikkeling Onderdeel: Ontwikkelaars Adviseur: A. van Mierlo Toestelnummer: 072 888 000 Datum: 16 juli 2012 Onderwerp: Memo Voortgang

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties >Retouradres Postbus 20010 2500 EA Den Haag AANGETEKEND / REGISTERED Onderdeel Inlichtingen T (079) 320 52 27 F (070) 320 07 33 Ons kenmerk 4541886/01

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert. Uitgavenanalyse. Bijlage 3 bij eindrapportage d.d. 19 december 2007

Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert. Uitgavenanalyse. Bijlage 3 bij eindrapportage d.d. 19 december 2007 Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert Uitgavenanalyse Bijlage 3 bij eindrapportage d.d. 19 december 2007 Inhoud Doel en aanpak van de uitgavenanalyse Toelichting Inkooppakketten Top

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:6374

ECLI:NL:RBZWB:2016:6374 ECLI:NL:RBZWB:2016:6374 Instantie Datum uitspraak 04-10-2016 Datum publicatie 12-10-2016 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer 5227448 OV VERZ 16-6479 en 5353430 OV VERZ 16-8301 Rechtsgebieden Bijzondere

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

Betreft: conceptwetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie

Betreft: conceptwetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie (7) ' 000 111111111111111111111111111111 (.0 1-.^1 21:a. Aan de Minister van Veiligheid en Justitie De heer mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Cr) LA) Den Haag, 27 juni 2014 Dossiernummer:

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Zaaknummer: OORAJJ06 Onderwerp Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Collegevoorstel Inleiding Op 26 oktober 2010 is van de fractie Heusden Eén de heer F. v.d. Lee een schrijven, per email,

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

BUILDING G100. donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught

BUILDING G100. donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught BUILDING G100 donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught Uw gastheer ing. Roelof Schoonebeek teamleider werktuigbouwkunde Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Eerst

Nadere informatie

Dag van de Aandeelhouder 12 oktober 2016

Dag van de Aandeelhouder 12 oktober 2016 Dag van de Aandeelhouder 12 oktober 2016 Agenda Tijdstip Onderwerp Spreker 11:00 Opening Stépan Breedveld 11:10 Marktontwikkelingen Nederlandse Overheid Arjan Werkhoven 11.35 Behoud en betrokkenheid Ordina-medewerkers

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Brabant

17. Sociale kaart Noord-Brabant 17. Sociale kaart Noord-Brabant Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

08 AUG 2012. Ministerie van Financiën. Datum. Betreft Besluit Wob-verzoek inzake zbv Backscatter. Geachte!

08 AUG 2012. Ministerie van Financiën. Datum. Betreft Besluit Wob-verzoek inzake zbv Backscatter. Geachte! Ministerie van Financiën Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Belastfrigdienst Korte Voorhout 1 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag wwwrijksoverbetd.nl Inlichtingen Datum 08 AUG 2012

Nadere informatie

PROVADA. 1 of 5. Bob Adriaans Senior consultant Assetmanagement E bob.adriaans@arcadis.nl T 06 4644 7188

PROVADA. 1 of 5. Bob Adriaans Senior consultant Assetmanagement E bob.adriaans@arcadis.nl T 06 4644 7188 Bob Adriaans Senior consultant Assetmanagement E bob.adriaans@arcadis.nl T 06 4644 7188 Rémi Adriaansens Directeur sector Gemeenten E remi.adriaansens@arcadis.nl T 06 5230 3594 Herman Arentsen Senior adviseur

Nadere informatie

Roger Lips. Dekker & Smits Advocaten T.a.v. de weledelgestrenge heer mr. P.R. Dekker Postbus AG ROSMALEN

Roger Lips. Dekker & Smits Advocaten T.a.v. de weledelgestrenge heer mr. P.R. Dekker Postbus AG ROSMALEN Dekker & Smits Advocaten T.a.v. de weledelgestrenge heer mr. P.R. Dekker Postbus 296 5240 AG ROSMALEN Alsmede per e- mail: dekker@dekkersmits.com Subject : Informatieplicht LHO Beheer B.V. Date : august

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 8 EX. ART. 73a Fw d.d. 8 januari 2014

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 8 EX. ART. 73a Fw d.d. 8 januari 2014 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 8 EX. ART. 73a Fw d.d. 8 januari 2014 Gegevens onderneming, gefaill.1: Jeugd ACT Nederland Holding B.V., (statutair Bloemendaal) laatstelijk gevestigd te (2031 ES)

Nadere informatie

Brochure brain trainingen. Speed Reading Haal meer uit uw geheugen

Brochure brain trainingen. Speed Reading Haal meer uit uw geheugen 1 Brochure brain trainingen Speed Reading Haal meer uit uw geheugen 2 Inhoudsopgave Over MTcompany...... 3 Training 1: Speed Reading... 3 Training 2: Haal meer uit uw geheugen... 4 Begeleiding na de training...

Nadere informatie

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent Datum: 29082013 Afd.: Communicatie & Personeelszaken Tekenstukken: Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

Concernrelaties - Imtech Netherlands B.V. (24061545)

Concernrelaties - Imtech Netherlands B.V. (24061545) pagina 1 van 5 Concernrelaties - Imtech Netherlands B.V. (24061545) Kamer van Koophandel, 9-8-2015 Enig aandeelhouder Bestuurder Aansprakelijkheid Naam Plaats KvK-nummer Royal Imtech N.V. Gouda 24114856

Nadere informatie

Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijlage 1.

Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijlage 1. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon Onderwerp Uw Wob-verzoek met betrekking tot het gevangeniswezen

Nadere informatie

B&W 9 EN 12 JUNI 2015, WEEK 24

B&W 9 EN 12 JUNI 2015, WEEK 24 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 2 juni 2015. P-Besluitenlijst week 24. 151 VB Uitwerken mogelijkheden pilot hennepteelt Bijgaande commissienotitie voorleggen aan raadscommissie F&B om

Nadere informatie