Draaiboek 'Full Omnium onderhoud na waarborgperiode'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek 'Full Omnium onderhoud na waarborgperiode'"

Transcriptie

1 AWV - Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk Draaiboek 'Full Omnium onderhoud na waarborgperiode' Datum: 27 maart 2013 Aanbestedende Overheid : AWV Bestellende Overheid : AWV Versie : 0.6 Contact : Danielle Van Den Steen Referentie : Bestek MDM/12D06

2 Aanvaarding Aanvaarding Document Versie Naam Instantie Datum Handtekening V0.6 Opmerkingen: Document status: <Voorstel>. Belgacom NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE , RPR Brussel, BE Belgacom Group ISO certificaten: Page 2 of 33

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Document Historiek Introductie Verklarende woordenlijst Organisatie Het opdracht management office Missie Rollen & Verantwoordelijkheden Rapporteringselementen Who is Who Het service management office Missie Rollen & Verantwoordelijkheden Gantt Diagram Verlenging Full Omnium Service Processen Incident Management: Oproepen Initiatie door bestellende Overheid Initiatie door Aanbestedende Overheid Initiatie door Burgers Incident Management: Averij Initiatie door de Bestellende Overheid Initiatie door Aanbestedende Overheid Initiatie door Burgers Problem Management: correctief onderhoud Proces beschrijving Problem Management: Preventief Onderhoud Proces beschrijving Change Management Procesbeschrijving Belgacom NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE , RPR Brussel, BE Belgacom Group ISO certificaten: Page 3 of 33

4 5.6 Stock Management Proces beschrijving Contactprocedure Incident Registratie Afsluiting Acceptatie Service Levels Incidenten: Oproepen Incidenten : Averij Escalatie management Annex 1 - Formulieren Annex Standaardsjabloon Onderhoudsverslag Annex Planning Annex 1.3 Technisch Onderhoudsdraaiboek Belgacom NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE , RPR Brussel, BE Belgacom Group ISO certificaten: Page 4 of 33

5 1 Document Historiek Versie Controle Versie Datum Auteur Beschrijving /02/2013 Danielle Van Den Steen Initieel Document /02/2013 Danielle Van Den Steen Update /02/2013 Danielle Van Den Steen Update /03/2013 Danielle Van Den Steen Update /03/2013 Danielle Van Den Steen Update /03/2013 Danielle Van Den Steen Update Contact Informatie - Aanbestedende Overheid Naam Functie Telefoon Ben Helsen Teamleider Verkeershandhavingssystemen Karen De Winne Project Manager Sam Van Nieuwenhuyse Willem De Schoenmacker Project Manager (Software Ontwikkeling) Project Manager (Realisatie Startproject) Contact Informatie - Bestellende Overheid Naam Functie Telefoon Belgacom Group ISO certificates : Page 5 of 33

6 Contact Informatie - Belgacom Naam Functie Telefoon Jelle Schroven Accountmanager AWV Frank Vandersmissen Project Manager TBD Customer Service Manager AWV Service Desk Belgacom Service Desk Distributie Lijst Naam Instantie Functie Karen De Winne AWV/EMT Project Manager Sam Van Nieuwenhuyse AWV/EMT Project Manager (Software Ontwikkeling) Willem De Schoenmacker AWV/EMT Project Manager (Realisatie Startproject) Jelle Schroven Belgacom Account Manager Danielle Van Den Steen Belgacom Presales and Customised Solutions Frank Vandersmissen Belgacom Project Manager Belgacom Group ISO certificates : Page 6 of 33

7 2 Introductie Dit draaiboek beschrijft de stappen die er dienen ondernomen te worden tijdens de onderhoudsperiode na de voorlopige en definitieve oplevering van een ANPR installatie in kader van de opdrachtencentrale vast ANPR netwerk; teneinde een vlotte samenwerking te verzorgen tussen de 3 partijen, zijnde de Aanbestedende Overheid, de Bestellende Overheid en de opdrachtnemer Belgacom NV. De omvang van de opdrachtcentrale bestaat uit de volgende deelopdrachten die de bestellende overheden kunnen plaatsen: De deelopdracht Leveringen en werken Het onderhoud tijdens de waarborgperiode maakt deel uit van deze deelopdracht en wordt niet afzonderlijk vergoed. Dit onderhoud vangt aan op de datum van de voorlopige oplevering van de betrokken bestelling en eindigt op datum van de definitieve oplevering. Het onderhoud tijdens de waarborgperiode geschiedt overeenkomstig de voorschriften van de deelopdracht Full omnium onderhoud na waarborgperiode. De deelopdracht Full Omnium onderhoud na waarborgperiode Deze opdracht vangt aan op de datum van de definitieve oplevering van iedere bestelling. Ter bevestiging ervan wordt een afzonderlijke bestelbrief afgeleverd door de bestellende overheid. Een volledig draaiboek bestaat uit: draaiboek projectorganisatie deelopdracht "Leveringen en Werken"; draaiboek projectorganisatie deelopdracht "Full Omnium Onderhoud na Waarborgperiode". In dit document zal de deelopdracht Full Omnium onderhoud na waarborgperiode worden beschreven, we verwijzen naar het document AWV_ANPR_DraaiboekLeveringenWerken_V0.1 voor de beschrijving van de deelopdracht Leveringen en werken. Dit draaiboek is als volgt opgebouwd: o o o o Service Processen o Incident Management o Problem Management o Change Management o Stock Management Service Level Management Rapportering Service Levels De opdracht Full omnium onderhoud na waarborgperiode wordt gegund met afzonderlijke bestelling, voor de duur van 1 jaar. De opdracht wordt stilzwijgend jaar per jaar verlengd tot maximum 4 jaar voor zover de bestellende overheid er niet aan verzaakt bij een aangetekend schrijven dat tenminste 15 (vijftien) kalenderdagen voor de jaarlijkse einddatum verzonden wordt. De opdracht per bestellende overheid vangt aan de eerste dag van de maand die volgt op de definitieve oplevering van de afgewerkte installatie. Belgacom Group ISO certificates : Page 7 of 33

8 De bestellende overheden houden zich het recht voor de opdracht Full omnium onderhoud na waarborgperiode niet te bestellen. In dit geval kan de opdrachtnemer geen enkel recht op enige vergoeding doen gelden. Aan onderstaande eisen wordt voldaan teneinde een kwalitatief full omnium onderhoud te bekomen voor: een kwalitatief natraject voor de bestellende én aanbestedende overheid; de perfecte werking van een vast ANPR netwerk; de continuïteit in de werking van de installaties: er worden enkel downtimes toegelaten voor vooraf gemeld preventief onderhoud, averijen, interventietermijnen bij oproepen, stormschade, waterschade en bliksemschade. Belgacom Group ISO certificates : Page 8 of 33

9 3 Verklarende woordenlijst Om verwarring te voorkomen worden onderstaande woorden verduidelijkt: Woord Aanbestedende overheid: Aannemer: Bestellende overheid: Mogelijke bestellende overheid: Onderaannemer: Opdrachtnemer: Project Manager: CSM: Verklaring AWV Belgacom (als hoofdaannemer) Overheid die de bestelling plaatst (Politiezone, gemeente of AWV) Geïnteresseerde overheidsinstantie die zich wil inschrijven op deze opdrachtencentrale Bedrijf dat in onderaanneming van aannemer Belgacom werkt Belgacom (als hoofdaannemer), synoniem van aannemer Projectleider Customer Service Manager Belgacom Group ISO certificates : Page 9 of 33

10 4 Organisatie In het kader van deze opdrachtcentrale voorziet Belgacom (opdrachtnemer) 2 belangrijke management teams na voorlopige oplevering: Het Opdracht (contract) management office dat het contract zal beheren en de nodige rapportering zal verrichten naar de aanbestedende overheid. Het Service Management Office dat één bestellende overheid (of aanbestedende overheid) zal dienen in het kader van het service management. Belgacom Group ISO certificates : Page 10 of 33

11 4.1 Het opdracht management office Het opdracht management office zal vertegenwoordigd worden door de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer Belgacom NV Missie Dit office heeft als hoofddoelen: Het vastleggen van de definitieve versie (baseline) draaiboeken, documenten (bv. As-built document), processen en instructies vooraf bestellingen ter dienst van de bestellende overheden; Het informeren over de lopende contracten. Rapportering over het verloop van de geleverde diensten aan de Aanbestedende Overheid Binnen de 30 kalender dagen zal de opdrachtnemer de gevraagde draaiboeken, processen, instructies & templates aan de aanbestedende overheid voorleggen. Het is de bedoeling om een standaardisatie voor alle mogelijke bestellende overheden te kunnen bieden. Deze standaardisatie betreft de templates, documenten, processen (aanvraag raming, bestelling, implementatie,...) en instructies. Op maandelijkse basis zal de opdrachtnemer de gevraagde rapporten aan de aanbestedende overheid opleveren. Op driemaandelijkse basis zullen deze ook besproken worden in een Service Meeting Rollen & Verantwoordelijkheden Spoc Aanbestedende overheid De Spoc bij de aanbestedende overheid is het aanspreekpunt voor de opdrachtnemer in het kader van het beheer van het opdrachtcentrale. Hij zal ervoor zorgen dat de baseline van documenten, processen, instructies door zijn teamleden goedgekeurd worden Teamleden Aanbestedende overheid De hoofdtaak van deze groep is het herzien en goedkeuren van de voorgestelde documenten, templates, processen en instructies. Karen De Winne Lead Project (SPOC) Contactpunt voor politiezones Sam Van Nieuwenhuyse Technische opvolging Product Owner Software Willem De Schoenmacker Technische opvolging Opvolging Uitrol Startproject Belgacom Group ISO certificates : Page 11 of 33

12 Account Manager voor de aanbestedende overheid De Account Manager van Belgacom is commercieel verantwoordelijk tijdens de looptijd van het contract. Hij onderhoudt geprivilegieerde contacten met de klant. Hij wordt continu op de hoogte gehouden van het verloop van het contract en speelt een belangrijke rol in geval van escalatie Customer Service Manager De CSM is het aanspreekpunt van de bestellende en aanbestedende overheid na de voorlopige oplevering, dus na de project implementatie. De Customer Service Manager draagt de eindverantwoordelijkheid over de volledige dienstverlening van Belgacom naar de bestellende/aanbestedende overheid. Dit geldt zowel voor de organisatie van de dienstverlening, de ondersteuning bij het uitvoeren van projecten als de resultaten van de dienstverlening (SLA s). De taken van de customer service manager zijn: Het aansturen van de organisatie voor de dienstverlening van Belgacom Het laten evolueren van het contract (dienstencataloog) met AWV/Politiezones in functie van de wijzigende dienstverlening Het behandelen van escalaties De rapportering over de dienstverlening in het algemeen (inclusief SLA rapportering) Het controleren van de diverse timers in het geval van SLA breuken Het bijhouden van een overzicht met status van alle changes waarin Belgacom betrokken is Het bijhouden van een overzicht met status van alle interne en externe projecten waarin Belgacom betrokken. Het verzorgen van een constante verbetering van de dienstverlening (Continuous Service Improvement). De Customer Service Manager van Belgacom kan in overleg met zijn of haar tegenpool binnen de bestellende/aanbestedende overheid de lijst van deze taken laten evolueren binnen de grenzen van de overeenkomst met bestellende/aanbestedende overheid en in functie van de veranderende dienstverlening tijdens de evolutiefase van de dienstverlening. De Customer Service Manager is bereikbaar op Belgische werkdagen tussen 8u en 18u. In het geval dat de Customer Service Manager niet bereikbaar is, wordt steeds een backup voorzien teneinde de dienstverlening te verzekeren Service rapportering De Customer Service Manager verzamelt en analyseert informatie over de verschillende te leveren diensten. De Customer Service Meeting controleert de alignering met de contractuele SLA s en creëert een geconsolideerd rapport, dat aan de klant geleverd wordt. Belgacom Group ISO certificates : Page 12 of 33

13 Rapporteringselementen Per Bestellende Overheid De volgende rapporten worden periodiek aangeleverd aan iedere bestellende overheid: Rapport type Beschrijving Frequentie Incident management Incident tickets: berekening downtime / overzicht Major incidenten, acties en lessons learned Trends Tickets welke buiten de SLA vallen Open tickets maandelijks maandelijks maandelijks maandelijks maandelijks Change management Topologie wijzigingen (samenvatting) maandelijks Openstaande en geplande updates & upgrades maandelijks SLA Parameters: beschikbaarheid & incidenten maandelijks Trends maandelijks Service Improvement Planning, voorstellen en opvolging maandelijks Belgacom Group ISO certificates : Page 13 of 33

14 Per Aanbestedende Overheid De volgende rapporten worden periodiek (maandelijks) aangeleverd aan iedere aanbestedende overheid: downtimes per bestellende overheid/vast ANPR netwerk; downtimes, overkoepelend van alle vaste ANPR netwerken; aantal oproepen, averijen per bestellende overheid/vast ANPR netwerk; aantal oproepen, averijen overkoepelend van alle vaste ANPR netwerken; inventaris van geleverde en geplaatste onderdelen, software, vast ANPR netwerk per bestellende overheid/vast ANPR netwerk; inventaris van geleverde en geplaatste onderdelen, software vast ANPR overkoepelend van alle vaste ANPR netwerken; versiebeheer software en modulebeheer bestellende overheid/vast ANPR netwerk; versiebeheer software en modulebeheer overkoepelend van alle vaste ANPR netwerken Service review vergaderingen Review vergaderingen grijpen plaats op regelmatige basis om de performantie van de dienstverlening te bespreken en om actiepunten te bepalen. Belangrijkste onderwerpen van deze vergadering zijn: Analyse en uitleg bij het geconsolideerde rapport Analyse van de behaalde service levels Opvolging van openstaande actiepunten (bv. Service Improvement Plan) Continue alignering tussen vereisten van de business en de diensten deliverables De Customer Service Manager maakt gebruik van deze vergaderingen en extra informatie aangeleverd door de klant om wijzigingen in de noden van de business te identificeren. Hij analyseert de eventuele impact op de vast ANPR netwerk dienstverlening en betrekt de Account Manager in geval er contractuele wijzigingen zijn. Deze vergaderingen grijpen driemaandelijks plaats (dus 4x / jaar) Boeteschema De Customer Service Manager vergelijkt de geleverde diensten met de contractuele SLA s op maandelijkse basis. Hij bepaalt de toepasbare boetes in geval van afwijking van de contractuele SLA. Hij bezorgt deze informatie aan Aanbestedende en/of Bestellende Overheden. In parallel zal de Customer Service Manager een interne analyse opstarten en de bijhorende acties aansturen opdat deze niet-conformiteit niet meer kan gebeuren in de toekomst. Belgacom Group ISO certificates : Page 14 of 33

15 Technical Lead De Technical lead staat ter beschikking gedurende de contract looptijd. Hij is verantwoordelijk voor de End- To-End technische oplossing. Zijn hoofdtaken zijn: Technische beschrijving en documentatie; technische ondersteuning en opvolging tijdens implementatie, ondersteunende functie naar de Project Manager en Customer Service Manager Who is Who Aanbestedende Overheid (AWV) Rol Naam Telefoon SPOC Aanbestedende Overheid Karen De Winne Project Manager (software product owner) Sam Van Nieuwenhuyse Project Manager (startproject) Willem De Schoenmacker Opdrachtnemer (Belgacom) Rol Naam GSM Account Manager Jelle Schroven 0499/ Customer Service Manager Technical Lead TBD TBD Belgacom Group ISO certificates : Page 15 of 33

16 4.2 Het service management office Missie Dit office heeft als hoofddoelen: Beheer van de contracten Garanderen van de correcte werking van de dienstverlening Rapportering over het verloop van de geleverde diensten aan de Bestellende Overheid Om deze missie tot een goed einde te brengen, zal Belgacom oproep doen aan het Service Support team, terug te vinden op het organisatie schema Belgacom Group ISO certificates : Page 16 of 33

17 4.2.2 Rollen & Verantwoordelijkheden SPOC Bestellende overheid Deze persoon zal het aanspreekpunt zijn voor raming, studies en/of bestellingen van de bestellende overheid met wie planning en activiteiten afgestemd zullen zijn Technische SPOC Bestellende overheid Deze persoon, indien beschikbaar, is de tegenhanger van de technical lead. Deze persoon zal technische input moeten aanleveren zoals IP plan, welke rack gebruiken, Customer Service Manager Rol en verantwoordelijkheid beschreven bij opdrachtmanagement (zie ) Technical Lead Rol en verantwoordelijkheid beschreven bij opdrachtmanagement (zie ) Account Manager Bestellende overheid De verantwoordelijkheid van de Account Manager bestaat onder andere uit: het opvolgen van alle contractuele afspraken vanuit de Opdrachtnemer Belgacom voordat de bestelling is geplaatst; het opvolgen van vrijblijvend advies en raming (offerte), deze offertes worden verzorgd en besproken met de bestellende overheid door de opdrachtnemer Het eerste aanspreekpunt in geval van problemen en/of escalaties Kwaliteits Manager De kwaliteits manager alsook, kwaliteits verantwoordelijke, staat in voor het kwaliteitsbeleid; het (laten) respecteren van de draaiboeken en processen. Hij heeft de bevoegdheid om de werken stil te leggen, andere werkwijzen voor te stellen VCA Manager De VCA manager staat in voor het VCA plan (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) en het (laten) respecteren van de veiligheidsmaatregelen. Belgacom Group ISO certificates : Page 17 of 33

18 Service Support teams Back-office support team De engineers binnen dit team staan in voor het onderhouden van de hardware backoffice Back-office software support team De engineers binnen dit team staan in voor het onderhouden van de installatie - en configuratie - en waar nodig de ontwikkeling en testen van de BackOffice software (emergency patches) Civiele werken support team De engineers binnen dit team staan in voor het onderhouden en herstellen van de civiele installaties. (Palen, Straatkast) Connectiviteit support team De engineers binnen dit team staan in voor het onderhoud van de connectiviteit Overzicht camera's support team De engineers binnen dit team staan in voor het onderhoud van de overzicht camera's ANPR camera's support team De engineers binnen dit team staan in voor het onderhoud van de ANPR camera's Belgacom Group ISO certificates : Page 18 of 33

19 4.3 Gantt Diagram Een Gantt diagram zal later toegevoegd worden. De volgende aspecten zullen hierin minstens terug te vinden zijn: - Specifieke set-up van de opdrachtnemer om de full omnium diensten voor de bestellende overheid te kunnen leveren - Start van het full omnium dienstverlening - Periodieke Rapportering - Periodieke Meetings - Einde van het full-omnium onderhoud Verlenging Full Omnium De duur van de deelopdracht full omnium onderhoud na de waarborgperiode is 1 jaar vanaf de datum van de definitieve oplevering van iedere bestelling (vangt aan de eerste dag van de maand die volgt op de definitieve oplevering van de afgewerkte installatie). De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 12 maanden. De totale duur (incl. verlengingen) is beperkt tot maximaal 48 maanden na de laatst definitief opgeleverde installatie opgesteld in het kader van de deelopdracht Leveringen en Werken. De bestellende overheid heeft het recht de opdracht op te zeggen. De opzeg wordt aan de opdrachtnemer betekend tenminste vijftien kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende geldigheidstermijn. De bestellende overheden houden zich het recht voor de opdracht Full omnium onderhoud na waarborgperiode niet te bestellen. In dit geval kan de opdrachtnemer geen enkel recht op enige vergoeding doen gelden. Belgacom Group ISO certificates : Page 19 of 33

20 5 Service Processen 5.1 Incident Management: Oproepen Initiatie door bestellende Overheid 1. De gebruiker detecteert in de bewaking- en monitoringssoftware dat de installatie niet of abnormaal werkt 2. Generatie van een oproep via een knop in de bewaking- en monitoringssoftware 3. Registratie van Oproep in het Interventieboek tabblad 2 van de beheersoftware 4. Alle oproepen die geregistreerd worden in het interventieboek worden ge-pushed naar de opdrachtnemer 5. Creatie van service request ( Incident Management proces), 1st line analyse & eerste terugmelding door opdrachtnemer Belgacom NV 6. Dispatch naar het correcte operationele team(s) door opdrachtnemer Belgacom NV 7. Voorlopige en Definitieve Herstelling door opdrachtnemer Belgacom NV 8. De beheersoftware wordt verder aangevuld door opdrachtnemer Belgacom NV Tabblad 1 (configuratie), tabblad 2 (interventieboek) 9. Acceptatie door de bestellende overheid Belgacom Group ISO certificates : Page 20 of 33

21 5.1.2 Initiatie door Aanbestedende Overheid 1. De aanbestedende overheid detecteert dat de installatie niet of abnormaal werkt 2. Creatie van een ticket door de 24 u permanentie van de aanbestedende overheid 3. De 24 u permanentie van de aanbestedende overheid contacteert de opdrachtnemer Belgacom NV via telefoon 4. Creatie van service request ( Incident Management proces), 1st line analyse & eerste terugmelding door opdrachtnemer Belgacom NV 5. Dispatch naar het correcte operationele team(s) door opdrachtnemer Belgacom NV 6. Voorlopige en Definitieve Herstelling door opdrachtnemer Belgacom NV 7. De beheersoftware wordt verder aangevuld door opdrachtnemer Belgacom NV Tabblad 1 (configuratie), tabblad 2 (interventieboek) 8. Acceptatie door de bestellende overheid 9. De 24 u permanentie van de aanbestedende overheid wordt gecontacteerd door de opdrachtnemer Belgacom NV wanneer de installatie is hersteld Belgacom Group ISO certificates : Page 21 of 33

22 5.1.3 Initiatie door Burgers 1. Een burger of derden detecteert dat de installatie niet of abnormaal werkt 2. Creatie van een ticket door de 24 u permanentie van de aanbestedende overheid 3. De 24 u permanentie van de aanbestedende overheid contacteert de opdrachtnemer Belgacom NV via telefoon 4. Creatie van service request ( Incident Management proces), 1st line analyse & eerste terugmelding door opdrachtnemer Belgacom NV 5. Dispatch naar het correcte operationele team(s) door opdrachtnemer Belgacom NV 6. Voorlopige en Definitieve Herstelling door opdrachtnemer Belgacom NV 7. De beheersoftware wordt verder aangevuld door opdrachtnemer Belgacom NV Tabblad 1 (configuratie), tabblad 2 (interventieboek) 8. Acceptatie door de bestellende overheid 9. De 24 u permanentie van de aanbestedende overheid wordt gecontacteerd door de opdrachtnemer Belgacom NV wanneer de installatie is hersteld Belgacom Group ISO certificates : Page 22 of 33

23 5.2 Incident Management: Averij Initiatie door de Bestellende Overheid 1. Bestellende Overheid detecteert averij 2. Generatie van een oproep via een knop in de bewaking- en monitoringssoftware 3. Registratie van Oproep in het Interventieboek tabblad 2 van het interventieboek 4. Alle oproepen voor correctief onderhoud en averijen die geregistreerd worden in het interventiedagboek worden ge-pushed naar de opdrachtnemer 5. Creatie van service request ( Incident Management proces), 1st line analyse & eerste terugmelding door de opdrachtnemer Belgacom NV 6. Dispatch naar het correcte operationele team(s) door opdrachtnemer Belgacom NV 7. Onsite interventie, vaststelling van de averij. (Spanningsloos stellen gehavende installatie, nemen van digitale foto s,...) 8. Opstellen van een gedetailleerde offerte door opdrachtnemer Belgacom NV 9. Bezorgen van offerte aan bestellende overheid door opdrachtnemer Belgacom NV 10. De beheersoftware wordt verder aangevuld Tabblad 1 (configuratie), tabblad 2 (interventieboek) + tabblad 3 (offerte) *Verdere afhandeling zie draaiboek Leveringen en werken (zie paragraaf 5) Belgacom Group ISO certificates : Page 23 of 33

24 5.2.2 Initiatie door Aanbestedende Overheid 1. De aanbestedende overheid detecteert averij 2. Creatie van een ticket door de 24 u permanentie van de aanbestedende overheid 3. De 24 u permanentie van de aanbestedende overheid contacteert de opdrachtnemer Belgacom NV via telefoon 4. Creatie van service request ( Incident Management proces), 1st line analyse & eerste terugmelding door de opdrachtnemer Belgacom NV 5. Dispatch naar het correcte operationele team(s) door opdrachtnemer Belgacom NV 6. Onsite interventie, vaststelling van de averij. (Spanningsloos stellen gehavende installatie, nemen van digitale foto s,...) 7. Opstellen van een gedetailleerde offerte door opdrachtnemer Belgacom NV 8. Bezorgen van offerte aan bestellende overheid door opdrachtnemer Belgacom NV 9. De beheersoftware wordt verder aangevuld Tabblad 1 (configuratie), tabblad 2 (interventieboek) + tabblad 3 (offerte) u permanentie van de aanbestedende overheid wordt door opdrachtnemer Belgacom NV verwittigd dat aannemer ter plaatse is geweest en offerte is aangeleverd *Verdere afhandeling zie draaiboek Leveringen en werken (zie paragraaf 5) Belgacom Group ISO certificates : Page 24 of 33

25 5.2.3 Initiatie door Burgers 1. Een burger of derden detecteert averij 2. De burger of derden contacteert de 24 u permanentie van de aanbestedende overheid 3. Creatie van een ticket door de 24 u permanentie van de aanbestedende overheid 4. De 24 u permanentie van de aanbestedende overheid contacteert de opdrachtnemer Belgacom NV via telefoon 5. Creatie van service request ( Incident Management proces), 1st line analyse & eerste terugmelding door de opdrachtnemer Belgacom NV 6. Dispatch naar het correcte operationele team(s) door opdrachtnemer Belgacom NV 7. Onsite interventie, vaststelling van de averij. (Spanningsloos stellen gehavende installatie, nemen van digitale foto s,...) 8. Opstellen van een gedetailleerde offerte door opdrachtnemer Belgacom NV 9. Bezorgen van offerte aan bestellende overheid door opdrachtnemer Belgacom NV 10. De beheersoftware wordt verder aangevuld Tabblad 1 (configuratie), tabblad 2 (interventieboek) + tabblad 3 (offerte) u permanentie van de aanbestedende overheid wordt door opdrachtnemer Belgacom NV verwittigd dat aannemer ter plaatse is geweest en offerte is aangeleverd *Verdere afhandeling zie draaiboek Leveringen en werken (zie paragraaf 5) Belgacom Group ISO certificates : Page 25 of 33

26 5.3 Problem Management: correctief onderhoud Proces beschrijving Dit proces is identiek aan dat van "Incident Management: Oproepen" 5.4 Problem Management: Preventief Onderhoud Proces beschrijving 1. De Opdrachtnemer stelt per bestellende overheid een jaar- en dagplanning op 2. Het preventief onderhoud wordt uitgevoerd door de operationele teams van de opdrachtnemer Belgacom NV volgens planning 3. Van elk preventief onderhoud wordt een verslag opgemaakt. 4. Dit verslag wordt: a. Bewaard op de installatie zelf b. Bezorgd aan de Bestellende Overheid c. Bewaard bij de Opdrachtnemer 5. De Beheersoftware wordt ge-update door de Opdrachtnemer Belgacom NV, o.a. tabblad 2 met het interventieboek dient aangepast te worden. 6. (Indien van Toepassing) Start Correctief Onderhoudsproces In annex voorbeeld van jaar en dag planning Onderhoudsrapport. Een exemplaar van dit onderhoudsrapport zal ter plaatse in de voetpadkast blijven. Een elektronische versie zal u worden toegestuurd. Belgacom Group ISO certificates : Page 26 of 33

27 Inhoud Preventief Onderhoud visuele controle van de goede staat en stevigheid van de voetpadkast en camerapaal foto s maken van mogelijke (toekomstige) probleemsituaties schoonmaken binnenkant voetpadkast (verwijderen stof en vuil, spinnenwebben,...) controle van inbraakdetectie voetpadkast nameten dienstspanning en aarde controle van werking UPS (netspanning uitschakelen) controle van werking verwarming schoonmaken van buitenzijde camerabehuizingen incl. lensglas visuele controle binnenin camerabehuizing plaatsen van nieuwe zakjes silicagelkorrels in camerabehuizing invullen onderhoudsrapport herstellingen uitvoeren bij vaststelling defect Belgacom Group ISO certificates : Page 27 of 33

28 5.5 Change Management Procesbeschrijving Bij Change Management dient een onderscheid gemaakt te worden tussen: Spoedeisend correctief onderhoud (emergency fixes) Adaptief Onderhoud Perfectief Onderhoud De scope van Change Management omvat enkel het operationeel ANPR netwerk. Nieuwe features, modules of andere uitbreidingen aangevraagd door de Bestellende of Aanbestedende Overheid zijn niet in scope van dit draaiboek. Deze laatsten dienen aangevraagd te worden via een dienstbevel zoals beschreven in het draaiboek leveringen en werken Spoedeisend correctief onderhoud (emergency fixes) 1. Trigger vanuit de Operationele Teams dat een Emergency patch nodig is voor het oplossen van het incident. 2. De software ontwikkelaars creëren en testen de Emergency Patch. 3. Na afstemming van de Opdrachtnemer Belgacom NV met de Bestellende (en/of Aanbestedende) Overheid rond de installatie van de software patch (tijdstip, impact, ) wordt de patch geïmplementeerd. 4. Validatie door de Operationele Teams dat het incident is opgelost. Belgacom Group ISO certificates : Page 28 of 33

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Fedict All Rights Reserved Unclassified

Fedict All Rights Reserved Unclassified Fedict BEPALINGEN WP 5 -Aanpassen Service Level agreeement Fedict All Rights Reserved Unclassified Table of Content 1. Inleiding Dit document beschrijft de bepalingen voor de aangepaste SLA die zal worden

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0 SLA HOSTING Looptijd Van: Tot: Versie: 1.0 INHOUD 1 Inleiding... 2 2 Definities... 3 3 Algemeen... 5 3.1 Rangorde Overeenkomsten... 5 3.2 Contactpersonen... 5 3.3 Algemene beschrijving van de diensten...

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Betreft: TiC Narrow Casting software en/of (audiovisuele) hardware Algemene voorwaarden Versie: 1.4 1 2012 Epatra, all rights reserved. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures (DAP)

Dossier Afspraken en Procedures (DAP) Dossier Afspraken en Procedures (DAP) 1-1-2 A(armnet Vertrouwe[ijk Bijlage E Raamovereenkomst 1-1-2 van aan BZK Inhoudsopgave 0. Inleiding 2 1. Relatiediagram 5 2. OverLegvormen 7 2.1 Overlegniveaus 7

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

SUPPORT CENTER PROCEDURE

SUPPORT CENTER PROCEDURE Visma DBS BV Modemweg 37 3821 BS AMERSFOORT T: 033 45.45.111 Postbus 747 3800 AS AMERSFOORT F: 033 45.45.199 Internet: www.vismadbs.nl I: info-dbs@visma.com SUPPORT CENTER SUPPORT CENTER PROCEDURE Pagina

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag van diensten

Algemene offerteaanvraag van diensten Algemene offerteaanvraag van diensten Bestek voor een raamovereenkomst voor de strategische uitbouw en digitale data ontsluiting via Toerismewerkt.be Bestek WOO-2014-03 Gepubliceerd: - in het Bulletin

Nadere informatie

MediMail SLA 1/1/2014 1

MediMail SLA 1/1/2014 1 MediMail SLA 1/1/2014 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN MEDIMAIL SLA 1.1. DOELSTELLINGEN VAN DE SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) De SLA heeft als doelstelling: de operationele regels het proces voor de evaluatie van

Nadere informatie

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem B E S T E K OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 91OO Sint-Niklaas Tel. 03/760.90.00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG SYNOPSIS

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT WIJZIGINGSHISTORIE Versie Datum Opmerkingen 4.6 10-4-2014 Telefoonnummer van de Support Desk gewijzigd. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 OVEREENKOMST EN PARTIJEN... 3 1.2 DOEL

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands

Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 1 van 30 Inhoudsopgave 1 Algemeen...4 1.1. Definities... 4 2 Inleiding...5

Nadere informatie

Service Level Agreement. Platinum

Service Level Agreement. Platinum Service Level Agreement Platinum Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Service Level Agreement Huisartsinformatiesysteem (HIS)

Service Level Agreement Huisartsinformatiesysteem (HIS) Service Level Agreement Huisartsinformatiesysteem (HIS) Promedico-ASP Colofon Document Leverancier Afnemer Service Level Agreement HIS Promedico ICT B.V. Gebruikersvereniging Atlas Auteur Versie 1.0 Wijzigingshistorie

Nadere informatie

ICT Contract 2015 Glossarium ICT-contract 2015

ICT Contract 2015 Glossarium ICT-contract 2015 Glossarium ICT-contract 2015-1/16 - Inhoudstafel 1 DOEL VAN HET DOCUMENT... 3 2 GLOSSARIUM... 3-2/16 - 1 Doel van het document In dit document wordt een definitie gegeven voor alle termen die in het Bestek

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Service Level Agreement v2.2

Service Level Agreement v2.2 Service Level Agreement v2.2 Combell dedicated hosting COMBELL GROUP NV Skaldenstraat 121 B-9042 Gent Tel: +32(0)9 218 79 79 Fax: +32(0)9 270 30 60 www.combell.com info@combell.com KBC: 737-0036589-60

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Business Project: Eindrapport Sibelco Tessenderlo Chemie Stevel Celen 3 Ti 2 Erwin

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Service Level Agreement. Volledige naam EINDGEBRUIKER. Magna Carta Chipcard Solutions bv. Elektronische Transactiesysteem

Service Level Agreement. Volledige naam EINDGEBRUIKER. Magna Carta Chipcard Solutions bv. Elektronische Transactiesysteem Service Level Agreement Tussen Volledige naam EINDGEBRUIKER en Magna Carta Chipcard Solutions bv Voor het onderhoud van het Elektronische Transactiesysteem In samenwerking met Volledige naam SERVICE PARTNER

Nadere informatie