Hoofdpijn en verminderd bewustzijn veroorzaakt door het spontane liquorhypotensiesyndroom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdpijn en verminderd bewustzijn veroorzaakt door het spontane liquorhypotensiesyndroom"

Transcriptie

1 casuïstische mededelingen Hoofdpijn en verminderd bewustzijn veroorzaakt door het spontane liquorhypotensiesyndroom M.Weisfelt, P.van den Munckhof, G.J.Bouma, C.B.Majoie en D.A.Bosch Zie ook het artikel op bl Een 51-jarige man presenteerde zich met sinds 6 weken bestaande progressieve hoofdpijnklachten en verwardheid; ook liep hij zwalkend. Er was geen trauma of lumbale punctie aan de klachten voorafgegaan. Een CT-scan van de hersenen toonde dubbelzijdige subdurale vochtcollecties en hyperdensiteiten in de subarachnoïdale ruimte. Vanwege de aanwijzingen voor een subarachnoïdale bloeding werd angiografie verricht, waarbij geen aanwijzingen voor een aneurysma werden gezien. Een MRI-scan van de hersenen toonde afwijkingen die pasten bij liquorhypotensie. CT-myelografie van de gehele wervelkolom toonde een duralek ter hoogte van de thoracale wervels T v -T vi. Op dit niveau werd een epidurale bloedpatch aangebracht, waarna de patiënt volledig herstelde. Het spontane liquorhypotensiesyndroom vertoont klinische gelijkenis met postpunctionele symptomen na het verrichten van een lumbaalpunctie. Over het algemeen kunnen de klachten worden behandeld met conservatieve maatregelen, maar soms zijn invasieve maatregelen nodig om het lek in de meningen te sluiten. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149: Houdingsafhankelijke hoofdpijn ten gevolge van liquorhypotensie is een complicatie die frequent optreedt na het verrichten van een lumbaalpunctie en die eerder diverse malen in dit tijdschrift werd beschreven. 1-3 Afhankelijk van het type, de dikte en de insteekhoek van de naald varieert de incidentie van liquorhypotensie van 16-54%. 3 4 Liquorlekkage kan een iatrogene oorzaak hebben, zoals een lumbaalpunctie of een craniotomie, maar kan ook posttraumatisch of spontaan ontstaan. 5 De therapie is over het algemeen expectatief en afhankelijk van de ernst en de duur van de hoofdpijn. Meestal bestaat de therapie uit bedrust eventueel in combinatie met pijnstilling. Als de klachten persisteren, is het soms noodzakelijk een epidurale bloedpleister ( bloedpatch ) aan te brengen, waarbij het geïnjecteerde bloed een isolerend laagje over het defect in de dura mater vormt Bij het spontane liquorhypotensiesyndroom kunnen de variabiliteit van het klinische beeld, de aspecifieke bevindingen of het ontbreken van afwijkingen op de initiële CT-scan van de hersenen het stellen van de diagnose bemoeilijken, zoals de volgende ziektegeschiedenis illustreert. Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam. Afd. Neurologie: hr.m.weisfelt, assistent-geneeskundige. Afd. Neurochirurgie: hr.p.van den Munckhof, assistent-geneeskundige; hr.dr.g.j.bouma en hr.prof.dr.d.a.bosch, neurochirurgen. Afd. Radiologie: hr.dr.c.b.majoie, radioloog. Correspondentieadres: hr.m.weisfelt ziektegeschiedenis Patiënt A, een 51-jarige man met een blanco voorgeschiedenis (behoudens hypertensie, waarvoor hij behandeling kreeg met amlodipine 10 mg per dag), werd recent opgenomen in ons ziekenhuis. Volgens de anamnese had hij sinds 6 weken last van hoofdpijn, die niet houdingsafhankelijk was. Sinds een week was hij in toenemende mate verward en vergeetachtig geworden. Hierdoor kon hij zijn werk als heftruckchauffeur niet langer uitvoeren. Sinds 3 dagen ging het lopen moeilijker: Hij leek het stuur kwijt te zijn. Zijn echtgenote vertelde dat hij moest worden geholpen met eten, drinken en de dagelijkse verzorging. Patiënt werd in een ziekenhuis elders onderzocht, waarbij een zeer wisselend bewustzijn, verward gedrag en wankel lopen werden geconstateerd. Bij CT van de hersenen waren afwijkingen zichtbaar die werden geduid als dubbelzijdige subdurale hygromen of hematomen van oudere datum en mogelijk bloed in de subarachnoïdale ruimte ( figuur 1 ). Vervolgens werd magnetische-resonantieangiografie (MRA) van de hersenen verricht, waarbij geen aanwijzingen werden gezien voor een aneurysma of een arterioveneuze malformatie. Vanwege de aanwijzingen voor een subarachnoïdale bloeding werd patiënt voor verdere diagnostiek en behandeling overgeplaatst naar de neurochirurgische afdeling van ons ziekenhuis. Bij neurologisch onderzoek was er een wisselend beeld met perioden van somnolentie en apneus afgewisseld met perioden met een helder bewustzijn. Patiënt was niet meningeaal geprikkeld en er waren geen evidente paresen. De reflexen waren symmetrisch laag opwekbaar en de voetzoolreflex verliep beiderzijds volgens Babinski. Ned Tijdschr Geneeskd april;149(18) 1001

2 gevulde subarachnoïdale ruimte falx cerebri 3e ventrikel mastoid 4e ventrikel a subdurale vochtcollectie zijventrikels schedel falx cerebri falx cerebri sinus sagittalis superior b figuur 1. CT-scans van patiënt A: (a) beiderzijds in de subdurale ruimten zijn smalle vochtophopingen zichtbaar die passen bij subdurale hygromen of oude hematomen; (b) hyperdens aspect van de subarachnoïdale ruimten die verstreken zijn; het beeld lijkt op dat van een subarachnoïdale bloeding Ned Tijdschr Geneeskd april;149(18)

3 a corpus callosum mesencefalon b corpus callosum pons sinus rectus pons sinus rectus foramen magnum foramen magnum clivus cerebellaire tonsillen cerebellaire tonsillen aan de klachten voorafgegaan, zodat werd gedacht aan het spontaan liquorhypotensiesyndroom. Aangezien dit meestal wordt veroorzaakt door lekkage van liquor, werd besloten aanvullende diagnostiek te verrichten naar het niveau van het eventuele liquorlek. Er werd conventionele myelografie in rug- en zijligging verricht na intrathecale toediening van contrastmiddel, waarop geen lekkage werd herkend. Vervolgens werd spiraal-ct verricht van de wervelkolom na intrathecale contrasttoediening in rugligging, waarop wederom geen lekkage van contrastmiddel zichtbaar was. Aansluitend werd patiënt in buikligging gelegd en na enkele minuten werd de CT herhaald. Nu was er uitgebreide lekkage van contrastmiddel naar de ventrale epifiguur 2. MRI-scans van de hersenen van patiënt A: (a) sagittale T -gewogen opname na intraveneuze toediening van gadoliniumcontraststof toont indaling van de cerebellaire tonsillen in het foramen magnum, caudale verplaatsing van het corpus callosum 1 en compressie van de pons tegen de clivus; (b) sagittale T 2 -gewogen opname na intrathecale toediening van een fysiologische zoutoplossing via een lumbale drain: de indaling van de cerebellaire tonsillen is afgenomen. Ter uitsluiting van een aneurysma als oorzaak van een mogelijk doorgemaakte subarachnoïdale bloeding werd angiografie van de cerebrale circulatie verricht, waarbij geen aanwijzingen werden gezien voor een aneurysma of een arterioveneuze malformatie. Omdat de periodieke bewustzijnsdalingen en nachtelijke apneus onveranderd aanwezig bleven, werd MRI van de hersenen verricht. Hierop was indaling van de cerebellaire tonsillen door het foramen magnum zichtbaar en na toediening van intraveneus gadoliniumcontrastmiddel werd een versterkte aankleuring van de meningen gezien ( figuur 2a ). Deze radiologische bevindingen kunnen passen bij liquorhypotensie. Bij onze patiënt was er geen lumbaalpunctie of trauma Ned Tijdschr Geneeskd april;149(18) 1003

4 durale ruimte zichtbaar in het traject van de 1e tot de 8e thoracale wervel. Door de onverwacht snelle en massale lekkage van contraststof was het niet mogelijk het exacte niveau van het liquorlek te bepalen. Gedurende deze periode ging de patiënt klinisch verder achteruit, waarbij de frequentie en de duur van de apneus en de bewustzijnsdalingen toenamen. Deze neurologische achteruitgang werd op basis van deze symptomen en de radiologische bevindingen geduid als toenemende inklemming van de hersenstam in het foramen magnum. Hierop werd een experimentele behandeling uitgevoerd, die wij recent elders beschreven: 8 patiënt kreeg via een lumbale drain in het tijdsbestek van 1 h onder intensieve neurologische controle 40 ml fysiologische zoutoplossing in de subarachnoïdale ruimte toegediend. Bij het inbrengen van de lumbale drain werd een lage druk gemeten van 3 cmh 2 O. Na deze infusie trad een opmerkelijke klinische verbetering op. Patiënts bewustzijn was helder. Hij had een maximale score op de Glasgow-comaschaal en geen hoofdpijn meer. Bij beeldvormend onderzoek door middel van MRI van de hersenen was de indaling van het cerebellum in het foramen magnum duidelijk afgenomen (zie figuur 2b ). Vervolgens werd opnieuw spiraal-ct van de thoracale wervelkolom verricht na intrathecale contraststoftoediening, vrijwel meteen nadat de patiënt van rug- in buikligging was gedraaid. Nu was er vooral epidurale contrastophoping te zien op het niveau van T v -T vi ( figuur 3 ). Vervolgens kreeg patiënt op dit niveau een autologe epidurale bloedpatch met 20 ml bloed. De perioden van apneus en bewustzijnsverlies bleven vervolgens weg en na enkele dagen kon patiënt worden gemobiliseerd. In verband met een nog wankel looppatroon werd hij overgeplaatst naar een revalidatiecentrum, waar hij snel revalideerde. Bij poliklinische controle een jaar later was hij volledig hersteld en voelde hij zich als vanouds. beschouwing Het syndroom van spontane intracraniële hypotensie werd naar verluidt in 1938 voor het eerst beschreven door Schaltenbrand Dit syndroom, oorspronkelijk aliquorrhoea genoemd, bestond uit spontane, houdingsafhankelijke hoofdpijn met nekstijfheid, misselijkheid en braken, tinnitus en vertigo. Het werd beschreven bij patiënten met een lage liquordruk. 11 Van oudsher werd het syndroom van spontane liquorhypotensie door clinici herkend door zijn klinische gelijkenis met postpunctionele symptomen. Toch werd verondersteld dat dit syndroom zeldzaam was, totdat in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw de bijbehorende bevindingen op de MRI-scan van de hersenen werden onderkend. 12 De typische radiologische bevindingen bestaan uit een versterkte meningeale aankleuring na intraveneuze contraststoftoediening en het indalen van de cerebellaire tonsillen door het foramen magnum, zoals te zien is in figuur 2a. Ook kan er een hyperintens signaal van de pachymeningen op de T 2 -gewogen MRI-scan van de hersenen zichtbaar zijn. longtop clavicula oesofagus trachea rib processus spinosus gelekt contrastmiddel corpus TVI figuur 3. CT-opname van de thoracale wervelkolom van patiënt A na intrathecale toediening van contraststof; ter hoogte van T vi is lekkage van contraststof van de subarachnoïdale ruimte naar de epidurale ruimte zichtbaar Ned Tijdschr Geneeskd april;149(18)

5 De aankleuring van de meningen na intraveneuze toediening van contraststof berust mogelijk op veneuze dilatatie door rek aan de meningen. Soms worden subdurale effusies gezien en zelfs kunnen er subdurale hematomen ontstaan door afscheuring van sterk gerekte ankervenen (zie figuur 1 ). Ten gevolge van de lage intracraniële druk ontstaat er verder mogelijk dilatatie van het veneuze systeem De eerder beschreven hyperdensiteiten in de subarachnoïdale ruimte op de CT-scan van de hersenen van onze patiënt, waarop het vermoeden van een subarachnoïdale bloeding werd gebaseerd, berusten dan ook waarschijnlijk op het verstreken zijn van de basale cisternen. Ook kan de kliniek van spontaan liquorhypotensiesyndroom veel gelijkenis vertonen met die van een aneurysmatische subarachnoïdale bloeding en soms gepaard gaan met peracute hoofdpijn en meningeale prikkelingsverschijnselen. Er worden in de literatuur dan ook meerdere patiënten beschreven die wegens het vermoeden van een subarachnoïdale bloeding CT van de hersenen, lumbaalpunctie en cerebrale angiografie ondergingen. 15 Schaltenbrand veronderstelde dat het spontaan liquorhypotensiesyndroom veroorzaakt werd door een geringe liquorproductie, 16 maar tegenwoordig blijkt dat de oorzaak bij de meeste patiënten liquorlekkage is. Meestal bevindt zich het scheurtje dat verantwoordelijk is voor de lekkage in de meningen, op thoracaal niveau of ter plaatse van de craniocervicale overgang. Om het niveau van de liquorlekkage nader te bepalen wordt in de literatuur aanbevolen CT-myelografie van de gehele wervelkolom te verrichten. Hierbij wordt contrastmiddel in de subarachnoïdale ruimte gebracht, waarna met behulp van beeldvorming wordt onderzocht of er lekkage van contraststof naar de epidurale ruimte plaatsvindt. Om de aanwezigheid van liquorlekkage aan te tonen wordt ook wel gebruikgemaakt van radio-isotopencisternografie Het spontaan liquorhypotensiesyndroom herstelt vaak eveneens spontaan of met non-invasieve maatregelen, zoals bedrust ondersteund met pijnstilling en rehydratie. Een gunstig effect van behandeling met corticosteroïden is in een casuïstische mededeling beschreven. 19 Indien conservatieve behandeling faalt, kan een epidurale bloedpatch worden aangebracht. Invasieve maatregelen die beschreven worden, bestaan uit continue epidurale infusie met fysiologisch zout, epidurale injectie van weefsellijm en eventueel chirurgische reparatie van het durale defect Bij infusie van een fysiologische zoutoplossing in de subarachnoïdale ruimte dient men wel rekening te houden met het risico op intracraniële drukverhoging, zeker bij aanwezigheid van andere pathologische afwijkingen, zoals subdurale effusies of hygromen. Het spontaan liquorhypotensiesyndroom kan zeer uiteenlopende klinische beelden veroorzaken, waarbij het initiële beeldvormende onderzoek soms aspecifieke of misleidende bevindingen kan laten zien. Hierdoor is het stellen van de diagnose soms moeilijk en wordt er in eerste instantie vaak een andere aandoening gediagnosticeerd De diagnose wordt gesteld op basis van de anamnese en het neurologisch onderzoek en kan worden bevestigd door de radiologische bevindingen bij MRI van de hersenen en een lage openingsdruk bij lumbaalpunctie. Men moet uiteraard wel bedenken dat een relatieve laagstand van de cerebellaire tonsillen ook kan berusten op een anatomische afwijking, zoals een Chiari-malformatie. Bij deze laatste aandoening kan een lumbaalpunctie zeer gevaarlijk zijn vanwege cerebrale inklemming als complicatie. c onclusie Zoals uit deze ziektegeschiedenis blijkt, moet men bij (houdingsafhankelijke) hoofdpijnklachten, ook als deze niet voorafgegaan zijn door een lumbaalpunctie, denken aan liquorhypotensie. Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld. Aanvaard op 26 november 2004 Literatuur 1 Crevel H van, Muizelaar JP, Ouwerkerk RC van. Behandeling van langdurige postpunctionele hoofdpijn. Ned Tijdschr Geneeskd 1987;131: Boer WA de. Hoofdpijn na lumbale punctie. Ned Tijdschr Geneeskd 1987;131: Kleyweg RP, Hertzenberger LI, Carbaat PAT. Minder hoofdpijn na lumbale punctie bij gebruik van een atraumatische naald; dubbel gerandomiseerd onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139: Hess JH. Postdural puncture headache: a literature review. AANA J 1991;59: Khurana RK. Intracranial hypotension. Semin Neurol 1996;16: Choi A, Laurito CE, Cunningham FE. Pharmacologic management of postdural puncture headache. Ann Pharmacother 1996;30: Waguri N, Tomita M, Hayatsu K, Okamoto K, Shimoji K. Epidural blood patch for treatment of spontaneous intracranial hypotension. Acta Anaesthesiol Scand 2002;46: Weisfelt M, Munckhof P van den, Majoie CB, Bouma GJ, Bosch DA. Reversal of acute neurological deterioration from spontaneous intracranial hypotension by lumbar subarachnoidal infusion with normal saline. Arch Neurol 2004;61: Rabin BM, Roychowdhury S, Meyer JR, Cohen BA, Lapat KD, Russell EJ. Spontaneous intracranial hypotension: spinal MR findings. AJNR Am J Neuroradiol 1998;19: Schaltenbrand VG. Neuere Anschauungen zur Pathophysiologie der Liquorzirkulation. Zentralbl Neurochir 1938;3: Christoforidis GA, Mehta BA, Landi JL, Czarnecki EJ, Piaskowski RA. Spontaneous intracranial hypotension: report of four cases and review of the literature. Neuroradiology 1998;40: Ned Tijdschr Geneeskd april;149(18) 1005

6 12 Mokri B, Posner JB. Spontaneous intracranial hypotension. Neurology 2000;55: Koss SA, Ulmer JL, Hacein-Bey L. Angiographic features of spontaneous intracranial hypotension. AJNR Am J Neuroradiol 2003;24: Roll JD, Larson 3rd TC, Sorlano MM. Cerebral angiographic findings of spontaneous intracranial hypotension. AJNR Am J Neuroradiol 2003;24: Schievink WI, Wijdicks EF, Meyer FB, Sonntag VK. Spontaneous intracranial hypotension mimicking aneurysmal subarachnoid hemor rhage. Neurosurgery 2001;48: Schaltenbrand G. Normal and pathological physiology of the cerebrospinal fluid circulation. Lancet 1953;1(17): Mokri B. Headaches caused by decreased intracranial pressure: diagnosis and management. Curr Opin Neurol 2003;16: Mokri B. Spontaneous intracranial hypotension. Curr Neurol Neurosci Rep 2001;1(2): Pascual LF, Santos S, Escalza I, Iniguez C, Morales-Asin F. Spontaneous intracranial hypotension: quick clinical and magnetic resonance imaging response to corticosteroids. A case report. Headache 2002;42: Ferrante E, Savino A, Sances G, Nappi G. Spontaneous intracranial hypotension syndrome: report of twelve cases. Headache 2004;44: Schievink WI. Misdiagnosis of spontaneous intracranial hypotension. Arch Neurol 2003;60: Hong M, Shah GV, Adams KM, Turner RS, Foster NL. Spontaneous intracranial hypotension causing reversible frontotemporal dementia. Neurology 2002;58: Abstract Headache and impaired consciousness due to the spontaneous intracranial hypotension syndrome. A 51-year-old man presented with a 6-week history of progressive headache, confusion and ataxic gate. The symptoms were not preceded by trauma or lumbar puncture. A CT-scan of the brain revealed bilateral subdural fluid accumulation and hyperdensities in the subarachnoid space. In view of the signs of a subarachnoid haemorrhage, angiography was performed but showed no indications of an aneurysm. An MRI-scan of the head revealed abnormalities in line with intracranial hypotension. CT-myelography of the whole spine revealed a cerebrospinal fluid leak at the level of the fifth and sixth thoracic vertebrae. The patient recovered completely after placement of an epidural blood patch at this level. Spontaneous intracranial hypotension shows clinical similarities with the symptoms following a lumbar puncture. In most cases it can be treated by conservative measures. However, invasive measures are sometimes necessary to close the defect in the meninges. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149: Ned Tijdschr Geneeskd april;149(18)

Herseninfarct na cocaïnegebruik

Herseninfarct na cocaïnegebruik klinische lessen Herseninfarct na cocaïnegebruik M.Hoebert, M.P.W.A.Houben, B.P.W.Jansen en P.L.M.de Kort Dames en Heren, De laatste jaren neemt het gebruik van drugs sterk toe. In de periode 1997-2001

Nadere informatie

Psychiater niet altijd de eerst aangewezen specialist bij psychiatrische klachten

Psychiater niet altijd de eerst aangewezen specialist bij psychiatrische klachten gevalsbeschrijving Psychiater niet altijd de eerst aangewezen specialist bij psychiatrische klachten c. kahlé, r.m.f. sorel, a.g.m. borggreve, g.m.f. ruinemans, r.r. ploeger samenvatting Bij drie patiënten

Nadere informatie

Richtlijn. Behandeling hydrocephalus bij 0-2 jarigen

Richtlijn. Behandeling hydrocephalus bij 0-2 jarigen Richtlijn 5 Behandeling hydrocephalus bij 0-2 jarigen 25 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVVN) In samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN) Nederlandse

Nadere informatie

Ruggenmerglaesies door vasculaire stoornissen

Ruggenmerglaesies door vasculaire stoornissen j3 Ruggenmerglaesies door vasculaire stoornissen J. van Gijn en G.J.E. Rinkel Inleiding Er bestaan verschillende manieren om vasculaire aandoeningen van het ruggenmerg te onderscheiden: vaatafsluiting

Nadere informatie

Pseudo-jicht bij 3 patiënten met vermeende, therapieresistente reumatoïde artritis

Pseudo-jicht bij 3 patiënten met vermeende, therapieresistente reumatoïde artritis Patiënt A, een vrouw van 71 jaar bij wie 14 maanden tevoren de diagnose RA was gesteld, had persisterende pijn en zwelling aan de gewrichten ondanks ingestelde therapie. De medicatie bestond uit: methotrexaat

Nadere informatie

Stiff-person -syndroom

Stiff-person -syndroom Radboud University Medical Center, Nijmegen (UMCN), the Netherlands, and to assess the outcomes of the CPR attempts. Design. Retrospective, descriptive. Method. All Utstein-style forms used in the UMCN

Nadere informatie

NHG-Standaard Beroerte

NHG-Standaard Beroerte Beroerte NHG-Standaard Deze standaard moet worden geciteerd als: Beusmans GHMI, Van Noortwijk-Bonga HGC, Risseeuw NJ, Tjon-A-Tsien MRS, Verstappen WHJM, Burgers JS, Wiersma Tj, Verburg AFE. NHG-Standaard

Nadere informatie

Liespijn en geen liesbreuk, maar wat dan wel?

Liespijn en geen liesbreuk, maar wat dan wel? Klinische lessen Liespijn en geen liesbreuk, maar wat dan wel? r.m.h.roumen en m.r.m.scheltinga Dames en Heren, Chirurgen wordt regelmatig gevraagd of pijn in de lies door de aanwezigheid van een liesbreuk

Nadere informatie

L e i t t e x t 2 C E R E B R A L E I N F E C T I E S E N V E R H O O G D E I N T R A C R A N I Ë L E D R U K

L e i t t e x t 2 C E R E B R A L E I N F E C T I E S E N V E R H O O G D E I N T R A C R A N I Ë L E D R U K L e i t t e x t 2 C E R E B R A L E I N F E C T I E S E N V E R H O O G D E I N T R A C R A N I Ë L E D R U K Rik Bobbink Leerling IC-verpleegkundige April 2012 - september 2013 Afkortingen gebruikt in

Nadere informatie

Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel

Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding signalement

Nadere informatie

Richtlijn. Behandeling van cervicaal radiculair syndroom tengevolge van een cervicale HNP

Richtlijn. Behandeling van cervicaal radiculair syndroom tengevolge van een cervicale HNP Richtlijn Behandeling van cervicaal radiculair syndroom tengevolge van een cervicale HNP Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgen Subsidie: SKMS Deelnemers werkgroep Namens Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Migraine Contact. Officiële tijdschrift van de Belgian Headache Society Zesmaandelijks tijdschrift Nr. 2 - januari 2002 Afgiftekantoor Brussel X

Migraine Contact. Officiële tijdschrift van de Belgian Headache Society Zesmaandelijks tijdschrift Nr. 2 - januari 2002 Afgiftekantoor Brussel X Migraine Contact 2 Officiële tijdschrift van de Belgian Headache Society Zesmaandelijks tijdschrift Nr. 2 - januari 2002 Afgiftekantoor Brussel X De Meta-analyse van de orale triptans is er eindelijk Laattijdig

Nadere informatie

Analyse en behandeling van cysteuze aandoeningen van het pancreas

Analyse en behandeling van cysteuze aandoeningen van het pancreas Capita selecta Analyse en behandeling van cysteuze aandoeningen van het pancreas h.g.gooszen, r.f.schmitz, p.c.smit, m.e.i.schipper, m.s.van leeuwen en c.j.h.m.van laarhoven De spectaculaire vooruitgang

Nadere informatie

Twee verdachten met hersenletsel en crimineel gedrag

Twee verdachten met hersenletsel en crimineel gedrag gevalsbeschrijving Twee verdachten met hersenletsel en crimineel gedrag De bijdrage van de neuroloog aan forensisch psychiatrische diagnostiek c. jonker, i. matthaei, s.n.t.m. schouws, e.p.k. sikkens samenvatting

Nadere informatie

Update. Neurologie. Bijzondere aspecten van epilepsie. Casus 1

Update. Neurologie. Bijzondere aspecten van epilepsie. Casus 1 Juni 2013 nummer 2 jaargang 2 Update Neurologie Een uitgave van Van Zuiden Communications B.V. Bijzondere aspecten van epilepsie Epilepsie-experts in De Vanenburg 19-20 april 2013 Kasteel De Vanenburg

Nadere informatie

Leidraad Voor de medische begeleiding van kinderen met

Leidraad Voor de medische begeleiding van kinderen met Leidraad Voor de medische begeleiding van kinderen met TUBEREUZE SCLEROSE COMPLEX samengesteld door: I. Frohn-Mulder, kindercardioloog, Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam Dr. D.J.J. Halley,

Nadere informatie

Na- en bijscholingscommissie laboranten Klinische Neurofysiologie. 9 april 2010. Hotel en Congrescentrum. De Reehorst, Ede

Na- en bijscholingscommissie laboranten Klinische Neurofysiologie. 9 april 2010. Hotel en Congrescentrum. De Reehorst, Ede nascholing KNF 9 april 2010 Hotel en Congrescentrum De Reehorst, Ede Na- en bijscholing 9 april 2010 pagina 1 van 59 Voorwoord terug naar inhousopgave Sinds 2006 bestaat de na- en bijscholingscommissie

Nadere informatie

Percutane vertebroplastiek

Percutane vertebroplastiek Percutane vertebroplastiek Inleiding Patiënten die wervelbreuken hebben ten gevolge van osteoporose, hebben vaak veel last van rugpijn. In enkele gevallen is er ook sprake van neurologische uitval. Vroeger

Nadere informatie

RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL

RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Neurologie Met ondersteuning van: CBO Aan deze richtlijn werd meegewerkt door: Landelijk

Nadere informatie

MS in focus. Editie 14 l 2009. Ziektebeloop bij MS

MS in focus. Editie 14 l 2009. Ziektebeloop bij MS MS in focus Editie 14 l 2009 Ziektebeloop bij MS Redactie Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) De MSIF stelt zich ten doel wereldwijd een voortrekkersrol te vervullen in de strijd tegen MS.

Nadere informatie

Begeleiding van de werknemers met lage rugklachten bij de lumbale vorm van de ziekte van Scheuermann

Begeleiding van de werknemers met lage rugklachten bij de lumbale vorm van de ziekte van Scheuermann Begeleiding van de werknemers met lage rugklachten bij de lumbale vorm van de ziekte van Scheuermann Pourahmad, S. Bedrijfsarts in opleiding maart 2003 tot maart 2007 Afstudeerscriptie in het kader van

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare Wijk aan Zee 1 VOORLICHTINGSBROCHURE NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. Het doel van deze informatiefolder...

Nadere informatie

Critical-illness -polyneuropathie en -myopathie

Critical-illness -polyneuropathie en -myopathie is het gebruik van cholesterolsyntheseremmers, vaak in combinatie met galzuurbindende harsen, onvermijdelijk. De eerstgenoemde geneesmiddelen kunnen niet zelden een LDL-cholesteroldaling van 40% of meer

Nadere informatie

uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) en de Samenwerkende Pijnkenniscentra.

uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) en de Samenwerkende Pijnkenniscentra. 26e jaargang, 2007 nr 30 Officiële uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) en de Samenwerkende Pijnkenniscentra. nr 30 Van de hoofdredactie Beste lezers, In dit nummer hebben

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/25502

Nadere informatie

Medtronic DBS. Behandelinformatie. Voor DYSTONIE DBS = DEEP BRAIN STIMULATION (DIEPE HERSENSTIMULATIE)

Medtronic DBS. Behandelinformatie. Voor DYSTONIE DBS = DEEP BRAIN STIMULATION (DIEPE HERSENSTIMULATIE) Medtronic DBS Voor DYSTONIE Behandelinformatie DBS = DEEP BRAIN STIMULATION (DIEPE HERSENSTIMULATIE) VIER dagelijks uw overwinning Deze informatiebrochure voor dystonie is tot stand gekomen onder begeleiding

Nadere informatie

(zonder volledig te willen zijn) Dr. Marc Vanpoecke Huisarts Hoofdgeneesheer Rode Kruis-Limburg. Hasselt, 26 januari 2004

(zonder volledig te willen zijn) Dr. Marc Vanpoecke Huisarts Hoofdgeneesheer Rode Kruis-Limburg. Hasselt, 26 januari 2004 Hoofdletsels (zonder volledig te willen zijn) Dr. Marc Vanpoecke Huisarts Hoofdgeneesheer Rode Kruis-Limburg Hasselt, 26 januari 2004 Traumatische hoofdpathologie Hoofdtrauma als gevolg van geboortetrauma

Nadere informatie

Hoofdtrauma: schedelletsel en traumatisch hersenletsel

Hoofdtrauma: schedelletsel en traumatisch hersenletsel Hoofdtrauma: schedelletsel en traumatisch hersenletsel Hoofdtrauma: schedelletsel en traumatisch hersenletsel C. Lafosse Revalidatieziekenhuis RevArte Schedelletsels De lineaire schedelfractuur of schedelbarst

Nadere informatie

Van de hoofdredacteur 3. Experiment in Maastricht: de stadspoli 4

Van de hoofdredacteur 3. Experiment in Maastricht: de stadspoli 4 NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE VOLUME 25 NUMMER 0 januari 205 Het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie is het officiële orgaan van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Onder redactie van: N. van Alfen C.G. Faber, dr. B.C. Jacobs W.L. van der Pol M.C. de Rijk (voorzitter) C. Verhamme P.W. Wirtz

Onder redactie van: N. van Alfen C.G. Faber, dr. B.C. Jacobs W.L. van der Pol M.C. de Rijk (voorzitter) C. Verhamme P.W. Wirtz BOERHAAVE SYMPOSIUM Prinses Beatrix Fonds symposium neuromusculaire ziekten Acute zorg en chronische problemen bij neuromusculaire aandoeningen Onder redactie van: N. van Alfen C.G. Faber, dr. B.C. Jacobs

Nadere informatie