Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en bevolkingsparticipatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en bevolkingsparticipatie"

Transcriptie

1 Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en bevolkingsparticipatie Decentralization and Local Government Strengthening Program Binnen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling 1

2 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) DLGP beoogt de districten in Suriname gefaseerd: Een eigen wettelijk kader te geven Institutioneel te versterken Zodanig dat zij een zelfstandig fiscaal, begroting- en financieel beheer kunnen voeren > obv Distr. Plan, Distr. Begr., Meerj. Districts Strategisch Ontwikkelings Plan (DSOP) Zodanig dat zij hun eigen projecten en ontwikkelingsprogramma s (DLGP-II) zelf kunnen voorbereiden en uitvoeren Met optimale participatie van de burgers 2

3 Project Cycle 3 4 TRAINING IN LEVEL 1 SYSTEMS. DEVELOPMENT OF DISTRICT IMPLEMENTATION PLAN 2 5 LEVEL 1 C E R TIFIC ATIO N P R O C E S S AND CREATION OF DISTRICT FUND INSTALLATION OF DISTRICT ADMINISTRATION UNIT Level 1 Certification obtained Training and Technical Assistance 6 DEVELOPMENT OF DISTRICT PLANS: C itizen P articipation P lan Strategic Development Plan 7 UNDERTAKE REVENUE GENERATION ACTIVITIES 8 TRAINING IN LEVEL 2 SYSTEMS AND ON-GOING SUPPORT FOR LEVEL 1 SYSTEMS Start 1 PROMOTION AND DISTRICT SIGNING OF LE TTE R O F INTE NT 9 LEVEL 2 CERTIFICATION PROCESS Level 2 Certification obtained 10 UNDERTAKE CAPITAL WORKS TRAINING PROJECT 3

4 ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE DISTRICTS-COMMISSARIATEN VAN DE DISTRICTEN TER UITVOERING VAN DE INTERIMREGELING FINANCIËLE DECENTRALISATIE (S.B No. 33) (Behorende bij de Beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling van no DISTRICTSBESTUUR (DB) 4. DISTRICTS-COMMISSARIS (DC) 3.DISTRICTSRAAD (DR) 12. Kabinet DC 13.Secr. 5.Distr. Mgt Team DMT 2.RESSORTRAAD 1. Burgers 8. Administratieve Diensten (AD) Districts Secretaris (Afdelingshoofd) -Administratie -Agenda en expeditie -Archief en documentatie -Vergunningen -Domeinzaken -HRM - Toezicht -Logistieke zaken -Coördinatie en bemiddeling 9. Civieltechnische Dienst (CTD) Diensthoofd Regulier onderhoud -Gebouwen -Zandwegen -Bruggen -Sluizen -Dammen en dijken Mr. Bas Ahmadali Districts-Secretaris (DLGP- (Afdelingshoofd) Ontwikkelingsdienst (sectoren) -Wegennet -Vuilophaal -Drinkwater -Openbare markten 10. Beheer Bestuurs Ressorten Districts Secretaris (Afdelingshoofd) -Bestuursressorten -Bevolkings-participatie Commissie -Bevolkings Info Center -Voorlichting -Hoorzitting 11. Milieu en Gezondheids- Dienst (MGD) Reguliere taken 7. Districts Financiën en Planning (DFP) Districts-Administrateur (Afdelingshoofd) PLANNING -Voorbereiden districts strategisch, Jaarplan, Meerjaren Districts Ontwikkelingsplan -Informatie, Communicatie Technologie BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER -Voorbereiden Districts-begroting -Zelfstandig Begroting & Financieel beheer DISTRICTSINKOMSTEN -Inning, registratie en administratie belasting- en niet- belasting middelen -Beheer Districtsfonds 4

5 Districts Administrateurs Hoofd Districts Financiën en Planning Mr. Bas Ahmadali (DLGP 5

6 Lim A Po Institute Regering benoemt verkiezen Burgers DC Districtsbestuur Leden DS DA Districts Functinarissen Districtsraad benoemt DS Diensthoofden DA Districts Functinarissen Personeel benoemt 6

7 Lim Apo Insitute Belastingen Heffingen Boetes Overigen Middelen centrale overheid Eigen inkomsten Bijzondere subsidies Algemene afdrachten Algemene subsidies Afdrachten Aanvullende afdrachten Bijzondere afdrachten 7

8 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) 1. Een samenhangende inzet 2. een lange termijn inzet (10 jaar) op 3. Sociale, economische vraagstukken 4. ecologische /milieu vraagstukken 5. Processen duurzaam te begeleiden via onderwijs. 1. Componenten in samenhang 2. DLGP-I DLGP-II Via plandocumenten 4. Betrokkenheid van Nimos Milieu Effecten Rapport CIP-proj. Op elk commissariaat afd MGD 5. IBAS-opleiding voor bestuursambtenaren Curriculumontwikkeling in proces 8

9 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) Processen, gericht op het verkrijgen van maatschappelijke betrokkenheid en daadkracht ter versterking van duurzame ontwikkeling. Ontwikkelingsdeskundigen nodig. Zie component burgerparticipatie. Wettelijk verplicht via hoorzittingen. Volgens burgerparticipatieve planning en begrotingsmethodologie. Demand-driven projecten. Duurzame structuren en handleidingen Op de planningsunit? van MinRo (regionale planning en op de districtsafdeling DFP 9

10 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) Vier pijlers 1. Zelfstandig ondernemerschap 2. Armoedebestrijding 3. Burgerparticipatie 4. Gemeenschapsontwikkeling. 1. DMT werkt vnl met private sector. Alle locale service providers in database, eigen ABS bij verordening 2. Nieuw taakstelling Districtsapparaat gemeenschapsontwikkeling (CDFS) door decentralisatie en burgerparticipatie (DLGP). 3. Zie processen maatschappelijke betrokkenheid. 4. Zie hierboven ad2. Master Education and Research for Sust. Dev. (MSD) 10

11 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) Praktische en theoretische kennis meedragen vanuit uiteenlopende wetenschappelijke disciplines: juridische, economische, ecologische (mileu), culturele, antropologische en sociale. Multifunctioneel wordt er gewerkt op 3 niveau s: begeleiding beheer beleid Multidisciplinaire en multifunctionele ontwikkelingsdeskundige GROOT GEMIS / ZWAKTE Multidisciplinaire en multifunctionele ontwikkelingsdeskundigen TEKORT EN NIET BESCHIKBAAR DLGP probeert dit middels interne en externe training op te vangen. Risico wordt onderkend! 11

12 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) ONTWIKKELINGSDESKUNDIGE begeleidt beginnende zelfstandige ondernemers is belast met het voorbereiden, uitvoeren, evalueren van duurzaam beleid omtrent het maken en uitvoeren van Milieu effectrapportages is tewerkgesteld als verantwoordelijke in een overkoepelende vrouwenorganisatie die zich als doel stelt om achterstellingsituaties van vrouwen in lokale gemeenschappen weg te werken en om bewustwordingsprocessen op gang te brengen. is belast met voorbereiden, uitvoeren, evalueren van duurzaam beleid omtrent kinderarbeid in een-ouder gezinnen. begeleidt de DC in het decentralisatieproces van zijn district.de ontwikkelingsdeskundige is coördinator in een overkoepelend decentralisatie orgaan dat informatie en trainingen geeft in lokale gemeenschappen en om bewustwordingsprocessen t.a.v. burgerparticipatie te stimuleren. GROOT GEMIS ZWAKTE Multidisciplinaire en multifunctionele Ontwikkelingsdesku digen NIET BESCHIKBAAR DLGP probeert dit middels interne en externe training op te vangen. Risico wordt onderkend! 12

13 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) Kennis van en inzicht in: theorieën, modellen, ontwikkelingsprocessen de rol en het gedrag van verschillende actoren, als ook methoden en technieken van duurzaam wetenschappelijk onderzoek. Zwakte binnen de Overheid (centraal/decentraal) Aanwezig bij het DLGP Projectbureau. De PIU draagt Zoveel Mogelijk kennis en inzicht en alle Project documenten over aan MinRo en Districten, en legt dit Duurzaam electronisch vast in het WAN-systeem 13

14 Uitkomst 8 -DLGP-I DLGP-netwerken Local Area Network (LAN) in de 7 districten Wanica, Para, Nickerie, Commewijne, Marowijne, Paramaribo en Sipaliwini en een districts data base aangelegd met internet- en toegang. Wide Area Network (WAN) Het WAN-project verbindt al de lokale netwerken met elkaar en met ministeries, Een eigen stabiel en betrouwbaar systeem voor districten en ministeries om vertrouwelijke informatie data beveiligd uit te wisselen Uitsluitend gebruikers die op de juiste wijze in het systeem zijn geregistreerd, kunnen met hun naam en wachtwoord toegang krijgen tot de linformatie van de Districten 14

15 Uitkomst 9 -DLGP-I Stichting Inter-Districten Samenwerkingsverband i.o INTER-DISTRICTEN SAMENWERKING Voor uitwisseling van informatie, ervaringen, praktische kennis, successen en diverse vraagstukken van gemeenschappelijke aard, Voor ownership en beheer van: HET WIDE-AREA NETWORK. DE INTER-DISTRICTEN BELASTING-ADMINISTRATIE SYSTEMEN (DLGP-II) EIGEN KANTOORGEBOUW voor IDS, WAN-CENTRALE en de BAS-SYSTEMEN OP HET ERF VAN COMMISSARIATEN VAN PARAMARIBO 15

16 Kantoorgebouw Inter-Districten-Samenwerking CENTRALE WIDE AREA NEWORK 16

17 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) Keuzes maken inspireren, de creativiteit stimuleren en mensen op te leiden tot kritische denkers en verantwoordelijke burgers. Duurzame ontwikkeling vraagt om het maken van keuzes en het vinden van creatieve oplossingen in voorkomende dilemma s en bij strijdigheid van belangen basiskennis, - inzichten, -waarden, - vaardigheden, begrippen en -houdingen meegeven, waardoor zij in staat zijn als verantwoordelijke burgers weloverwogen keuzes te maken. kennis van en inzicht in diverse theorieën, modellen, ontwikkelingsprocessen, de rol en het gedrag van verschillende actoren, als ook methoden en technieken van duurzaam wetenschappelijk onderzoek..copy of Matrix Ontwatering woongemeenschappen Managing Director) Dlgp versie 21jan2011.xls Gedurende Project periode (2014) Past PIU dit strak toe. Hierin zit de kracht van het project team. Geleerd van externe lokale en intern. experts. Districten leren het on the job. 17

18 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) Approaches voor duurzame ontwikkeling Politieke duurzame ontwikkeling Wet en duurzame maatschappij Economische ontwikkeling Gemeenschapsontwikkeling Filosofie en cultuur Opvoeding, ontwikkeling en verandering Alfabetisering, Change management Human resources development and manpower planning Andragology (een onbevredigende situatie op te heffen en daarvoor in de plaats blijvend een toestand van verhoogd welzijn te realiseren) -DLGP heeft 3 Verkiezingen Overwonnen -Lange termijn decentralisatie strategie ontwikkeld -Nieuw wettelijk kader decentralisatie gemaakt -Meerjaren Districts Ontwikkelingsplan gemaakt -Apparaat versterkt voor gemeenschapsontwikkeling -IBAS opleiding in place -DMT s krijgen management training en mgt tools -HRM ontwikkeld, politiek onwelwillend -Andragologische aanpak: er is geen beleid op. Lukt een key person wel met Multidisciplinaire en multifunctionele Ontwikkelings strategieen 18

19 Burgerparticipatie en grondslag Kan Burger- Participtie via Wetgeving Worden Afgedwongen? Ja. Besturen met -Vergunning (publ.r) -Overeenkomsten (priv. r.) -Bettermenttax Erordening (mix) Daarvoor is meer nodig dan een wettelijk grondslag Wettelijk grondslag naar de actoren toe: Art. 139 GW: beginselen van participatie democratie en decentralisatie van bestuur en regelgeving Art. 50 WRO: (i) bevolking betrekken bij Planopstelling, (ii) Communicatieproces naar het volk toe, (iii) Voorzieningen in het apparaat: informatie, voorlichting en inspraak Plus..naar de samenleving toe: Goede betrekkingen lokaal bestuur en burger op basis van (i) gezag, moraal, fatsoen, integriteit (bestuurszijde), rol, gedrag actoren, (ii) filosofie en gevoel op maat voor cultuur, sport, religie om het volk tot eenheid te smeden (vreugde en ontspanning onder het volk) 19

20 Burgerparticipatie en tribale structuren Past burgerparticiatie bij een tribale samenleving? Burgerparticipatieproces in Sipaliwini is in opstartfase (BP-Plan-NGO-Forum aug.2010): Visie, : Bestaande informatie- en Besluitvormings systemen, zoals de krutu, regionale netwerkbijeenkomsten en activiteiten van NGO s, benutten om burgerparticipatie te bevorderen Missie Sipaliwini potentieel rijk, kan voldoende eigen middelen genereren om in algemeen belang aan te wenden ten bate van de ontwikkeling van alle burgers (dorpsbesturen, de overheid, DR, RR en locale burgerij) Doelstelling Grotere inbreng van burgers in besluitvorming en uitvoering van ontwikkelingsactiviteiten. Locaal meer kansen scheppen voor de maatsch. en ec. ontplooiing en vooruitgang van de bewoners. Democratisch en duurzaam beheer. 20

21 Burgerparticipatie en dorpsontwikkeling Wat betekent Burgerparticipatie voor Dorpsont wikkeling? - Zorgen voor draagvlak samen met andere dtructuren - Effectief participeren in de comittee s en het overkoepelende platform voor burgerparticipatie - De bijdrage van de bewoners kan worden gestimuleerd - Inventarisatie actuele baseline- en sectorstudies en regionale- en sectorplannen (overheid e.a.) - Deelnemen in kadertraining van bestuursdienst, DR, RR in methoden voor participatieve gemeenschapsontwikkeling - Planning middels ressortkrutu s - Promotie van kennis, deelname en inspraak - Deelnemen in hoorzittingen - Versterking districtsfonds/dorpskas/afdracht van een bepaald bedrag of percentage ten behoeve van de ontwikkeling van de gemeenschap door concessionarissen, vermakelijkheid - Bevordering van zelfstandige beroepen en ondernemerschap 21

22 Burgerparticipatie en lokale Verhouding Burgerparticipatie en Locale democratie democratie De verdienste van lokale democratie is dat er wetten en structuren zijn die de trias politica aanvullen, en dus day-to-day demend driven- in een interactie samen met de lokale overheid besluiten nemen over zaken, die hun directe omgeving raken (plannen, begroten, financieren, uitvoeren) - DISTRICTSBESTUUR (DB) bereid plandocumenten voor en moet daarbij de burgers (het middenveld) betrekken; - DE BURGERS, het middenveld, levert een bijdrage/input via speciale structuren, BP-cie, Platform NGO s - RESSORTRADEN (RR) (gekozen) toetsen het plandocumente van de districtsoverheid door burgers via hoorzittingen te betrekken - DISTRICTSRAAD (DR) (gekozen) keurt de plandocumenten goed tijdens een opnbare zitting - DE DNA keurt de begroting goed voorzover ingebed in de staatsbegroting - DB stelt een definitief JAARPLAN op stelt de DR, RR en het Middenveld in kennis, wat uieindelijk wordt gerealiseerd - DR controleert DB, RR controleert de uitvoering door DBin de ressorten. - Bij grote werken in wijken richt DB buurtcommite s uit het 22

23 Ervaringen met burgerparticipatie Welke ervaringen zijn tot nu opgedaan met burgerparticipatie in de Verschillende districten? - Ervaringen met hoorzittingen Gemengd - Ervaringen met Bevolkingsparticipatie Commissies (overheid en private sector) Slecht - Ervaringen met Bevolkingsparticipatie Commissies (alleen private sector/middenveld) Slecht - Ervaringen met Platform van sterke NGO s Conflituerend - Ervaringen met Ressortbesturen (RB) Goed - RB = een overleg structuur BO met besturen van alle organisatie in het ressort. Niemand voelt zich beknot of uitgesloten. 23

24 GEMEENSCHAPSONTWIKKELING CONCEPT DLGP-II woonkernenbeleid en stimuleren van participatie Basisprincipes Burgerschap, zelfsturing en integrale aanpak WOONKERNEN, met achterstallige onderhoud worden in kaart brengen WOONKERNEN de ruimte geven om vanuit hun verantwoordelijkheid invulling te geven aan de verbetering van hun directe woongeving Deze gemeenschapszin is de MOTOR van de Mr. Bas Ahmadali (DLGPontwikkeling 24

25 Projectvisie Geheel van beleidsopties en middelen richten op SOCIAAL ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN VERHEFFING VAN HET DISTRICT voorzieningen met name in de WOONKERNEN met betrekking tot Natuurlijk milieu, en woon-en leefklimaat Civieltechnische infrastructuur Agrarische en industriele ontwikkeling Nutsbedrijven Onderwijs, cultuur en sport Medische en sociale zorg ARTIKEL 1 WET REGIONALE ORGANEN 25

26 De succesformule De kracht van gemeenschapsontwikkeling zit in (i) decentralisatie en burgerparticpatie en in (ii) al de randvoorwaarden c.q. condities/eigenschappen die vereist zijn voor de ontwikkelingsdeskundige (de leider/trekker/dc) en door research, wetenschap en de praktijk bevestigd zijn, voor een sustainable development. Dit vindt ook bevestiging in SSE= Saramacca State Experience ( ) zonder decentralisatie evenwel, maar wel met alle ruimte en bestuurlijke vrijheid te experimenteren en nieuwe bestuursmodellen en structuren neer te zetten, die via de GW in de Wet Regionale Organen zijn terecht gekomen en via DLGP worden geimplementeerd ( ), een traject van 35 jaar. SSE vindt na 25 j. bevestiging in WSE= Washington State Experience in

27 Tot slot Een citaat van Minister Michel Felisi: Bijzonder aandachtsgebied: De Regio s moeten handen uit de mouwen steken. De gemeenschapsontwikkeling is een aandachtsgebied van hoogste prioriteit, waarbij bestuur en burger hand in hand gaan, de kwaliteit van het leven verheffen tot boven het niveau van een menswaardig bestaan en groeien naar een levensstandaard waar er geen ruimte is in ieder geval niet voor ARMOEDE. (Een der millenniumdoelen) 27

28 28

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT DLGP VISIE, MISSIE EN DOEL Ministerie van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)

Nadere informatie

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling SURINAME PROFICIAT Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname De uitkomsten van DLGP-I > 2003-2008 De perspectieven van DLGP-II > 2009-2014 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization

Nadere informatie

ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN

ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING NO. 6838 ONDERWERP: Vaststelling Organisatiestructuur van het Districts-Commissariaat van de pilotdistricten Wanica, Marowijne,

Nadere informatie

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling SURINAME PROFICIAT Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname De uitkomsten van DLGP-I > 2003-2008 De perspectieven van DLGP-II > 2009-2014 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19 Inter-American Development Bank IDB Level 2 Evaluatie Rapport Taskmanager Financien, Planning en Administratie District

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

Planning, Begroting en Financieel Beheer DLGP comp. 2.2

Planning, Begroting en Financieel Beheer DLGP comp. 2.2 Planning, Begroting en Financieel Beheer DLGP comp. 2.2 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Drs. Mahender Pershad Task Manager Administratie,

Nadere informatie

Overall DLGP-Project management ter versterking van Min R.O. en de Districten 1998-2014

Overall DLGP-Project management ter versterking van Min R.O. en de Districten 1998-2014 Overall DLGP-Project management ter versterking van Min R.O. en de Districten 1998-2014 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Mr. Basharat

Nadere informatie

Decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname

Decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname Decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname De 8 uitkomsten van DLGP-I en de 5 perspectieven Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program

Nadere informatie

Handvat DISTRICTSBESTUUR ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33)

Handvat DISTRICTSBESTUUR ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33) Ministerie van Regionale Ontwikkeling Handvat DISTRICTSBESTUUR ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33) Met inleiding van Minister van Regionale Ontwikkeling Michel Felisi

Nadere informatie

FINANCIËLE DECENTRALISATIE

FINANCIËLE DECENTRALISATIE Ministerie van Regionale Ontwikkeling Ministerie van Financiën FINANCIËLE DECENTRALISATIE DE ZICHTBARE RESULTATEN Van het DECENTRALISATIE PROGRAMMA VAN DE REGERING VAN SURINAME ( Decentralization and Local

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en onderlinge verhouding DNA, DR en RR-leden Presentatie te Grun Djari NPS Partij Centrum

Taken, bevoegdheden en onderlinge verhouding DNA, DR en RR-leden Presentatie te Grun Djari NPS Partij Centrum Taken, bevoegdheden en onderlinge verhouding DNA, DR en RR-leden Presentatie te Grun Djari NPS Partij Centrum Decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname (Decentralization and Local Government

Nadere informatie

Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting

Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Iris Gilliad MSc Task Manager Burgerparticipatie

Nadere informatie

Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B.

Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B. Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B. Ahmadali Mr. B. Ahmadal, Managing Director D 1 Consensus building

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie Ministerie Van Regionale Ontwikkeling SURINAME Projectinformatie Document VII DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Interimregeling Financiële Decentralisatie WET van 11 maart

Nadere informatie

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Index Doel en belang van Sectie DI Uitgangspunten Wettelijk Kader Huidige Organisatiestructuur SWOT-Analyse districten

Nadere informatie

Het decentralisatieproces in Suriname

Het decentralisatieproces in Suriname Het decentralisatieproces in Suriname Achtergrond DLGP 1 De bestuurlijke organisatie in Suriname is geregeld in de Grondwet van 1987 en in de Wet Regionale Organen (WRO). Deze organieke wet regelt de politiekebestuurlijke

Nadere informatie

Ministerie. Decentralisatie en Versterking lokaal bestuur in SURINAME. van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)<<

Ministerie. Decentralisatie en Versterking lokaal bestuur in SURINAME. van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)<< Decentralisatie en Versterking lokaal bestuur in SURINAME Ministerie van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)

Nadere informatie

Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei

Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei In relatie tot Competitiveness Forum Suriname Expert view Paper: mr Bas Ahmadali, managing director Decentralization and Local Government Strengthening

Nadere informatie

Planning, Begroting en

Planning, Begroting en Planning, Begroting en Financieel Beheer DLGP comp. 2.2 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Drs. Mahender Pershad Task Manager Administratie,

Nadere informatie

Handleiding Burgerparticipatie en Communicatie voor de Regionale Organen

Handleiding Burgerparticipatie en Communicatie voor de Regionale Organen DISTRICT PARAMARIBO Handleiding Burgerparticipatie en Communicatie voor de Regionale Organen Op voordracht van het Districtsbestuur van Paramaribo, vertegenwoordigd door De Districtscommissaris van Paramaribo

Nadere informatie

(iv) Boven: Level 1 certificatie 2006. Boven: DNA keurt Interimregeling goed 2003. Onder: Nieuw Bestuursmodel

(iv) Boven: Level 1 certificatie 2006. Boven: DNA keurt Interimregeling goed 2003. Onder: Nieuw Bestuursmodel Decentralization and Local Government Strengthening Program Binnen het Ministerie van Regionale organen. DLGP stand van (i) De opdracht aan de PIU, (ii) Bereikte resultaten, (iii) Lopende, (iv) Aandachtspunten

Nadere informatie

Eindrapport End of Program Report 2007

Eindrapport End of Program Report 2007 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program DLGP Eindrapport End of Program Report 2007 Decentralisatie van Bestuur Lokaal bestuur in perspectief De

Nadere informatie

Modaliteiten Structurering Bevolkingsparticipatie

Modaliteiten Structurering Bevolkingsparticipatie Modaliteiten Structurering Bevolkingsparticipatie in Suriname Interactie tussen bestuurders en burgers Task manager Bevolkingsparticipatie:Iris Gilliad Counterparts Bureau Decentralisatie: Anna Lachman

Nadere informatie

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Inleiding Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als

Nadere informatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Samenvatting Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Zoals vervat in de Memorie van Toelichting (MvT) op de desbetreffende ontwerpen, afkomstig van de DLGP consultant, Mr.

Nadere informatie

Het ICT component Het ICT binnen DLGP

Het ICT component Het ICT binnen DLGP Het ICT component binnen DLGP Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) 2009-20142014 ICT-Task Task Manager Riaz Ahmadali) 13-10-2010 1 DLGP

Nadere informatie

The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname

The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname Dear Stakeholders, The National Institute for Environment and Development in Suriname (NIMOS), in collaboration with SBB, UNDP and

Nadere informatie

Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1)

Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1) Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1) 1 Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP II) - Ministry of Regional Development

Nadere informatie

Doe je mee, ga je mee. Gast College aan Districtscommissarissen in Suriname mr. Basharat Ahmadali. Managing Director

Doe je mee, ga je mee. Gast College aan Districtscommissarissen in Suriname mr. Basharat Ahmadali. Managing Director Veranderingen, hervormingen, innovatie, transitie, transformatie, acceptatie, ownership op weg naar moderne wijze van bestuursvoering door de Districtscommissarissen in Suriname Doe je mee, ga je mee Gast

Nadere informatie

Regionale geografie en het verschijnsel Decentralisatie http://basahmadali.nl/?p=844

Regionale geografie en het verschijnsel Decentralisatie http://basahmadali.nl/?p=844 http://basahmadali.nl/?p=58 Regionale geografie en het verschijnsel Decentralisatie http://basahmadali.nl/?p=844 Pesentatie voor het Instituut voor de Opleiding van Leraren (I.O.L.) 22-04-2015 Het verschijnsel

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) PLAN VAN AANPAK HOORZITTINGEN December 2008

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) PLAN VAN AANPAK HOORZITTINGEN December 2008 Decentralisatie M I N I S T E R I E VAN REGIONALE ONTWIKKELING Decentralization and Local Government Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) PLAN VAN AANPAK HOORZITTINGEN 2008

Nadere informatie

BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie

BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie 1 Presentatie overzicht Het concept van decentralisatie Deconcentratie Decentralisatie Toezicht Gedecentraliseerd bestuur Bestuursmodel Bestuurstaken

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

Welkom voor een duurzame samenwerking Mr. Bas Ahmadali - Managing Director Decentralisatie Programma van de Regering van Suriname

Welkom voor een duurzame samenwerking Mr. Bas Ahmadali - Managing Director Decentralisatie Programma van de Regering van Suriname Welkom voor een duurzame samenwerking Mr. Bas Ahmadali - Managing Director Decentralisatie Programma van de Regering van Suriname 1 Nederlandse Burgemeesters en Ondernemers Hopen op: Duurzame samenwerking

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN DECENTRALISATIE

STRATEGISCH PLAN DECENTRALISATIE Ministerie van Regionale Ontwikkeling STRATEGISCH PLAN DECENTRALISATIE Handleiding voor het Ministerie van Regionale Ontwikkeling Paramaribo, 31 mei 2006 Uitgave DLGP-projectbureau IDB-project: Decentralization

Nadere informatie

Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008

Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008 Paramaribo, januari 2008 Opgemaakt door de afdeling Burgerparticipatie en Voorlichting Mw. M. Drenthe Mw. A. Lachman Mw.

Nadere informatie

1. Ontwatering wooncentrum Albina in Marowijne

1. Ontwatering wooncentrum Albina in Marowijne DISTRICTEN LEREN VANUIT HET DECENTRALISATIEPROGRAMMA HUN ONTWATERINGSPROBLEMEN ZELF AAN TE PAKKEN IN HET KADER VAN VERZELFSTANDIGING EN VERDERGAANDE CAPACITEITSOPBOUW VAN DE GEDECENTRALISEERDE DISTRICTEN

Nadere informatie

Report on Assistance in cloning DFP in Paramaribo and Sipaliwini

Report on Assistance in cloning DFP in Paramaribo and Sipaliwini Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

DLGP in perspectief, Legal background paper and draft laws and bylaws Traditional Authority' (DLGP) (Foto s F.G)

DLGP in perspectief, Legal background paper and draft laws and bylaws Traditional Authority' (DLGP) (Foto s F.G) DLGP in perspectief, Legal background paper and draft laws and bylaws Traditional Authority' (DLGP) (Foto s F.G) Government Strengthening Workshop Afstemming SSDI - DLGP Donderdag 27 augustus 2009 1 Overzicht

Nadere informatie

DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Local Consultant on Citizen Participation HENRIE WESENHAGEN

DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Local Consultant on Citizen Participation HENRIE WESENHAGEN DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Contourennota Beleid en structurering Afdeling Beheer Bestuursressorten Districts-Commissariaten Local Consultant on Citizen Participation

Nadere informatie

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 Burger Informatie Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 TM Burgerparticipatie Iris Gilliad i.s.m counterparts Burgerparticipatie en Voorlichting RO. Functienaam: Hoofd BIC Plaats in de organisatie: Districts

Nadere informatie

DE VERHANDELING OVER DECENTRALISATIE, AUTONOMIE EN MEDEBEWIND DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) in opdracht van

DE VERHANDELING OVER DECENTRALISATIE, AUTONOMIE EN MEDEBEWIND DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) in opdracht van DE VERHANDELING OVER DECENTRALISATIE, AUTONOMIE EN MEDEBEWIND In het kader van DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) in opdracht van de Minister van Regionale Ontwikkeling

Nadere informatie

MINISTER DIKO en directie van Regionale Ontwikkeling DLGP-project team verwelkomt u met nationale trots en wenst u succesvolle decentralisatiejaren

MINISTER DIKO en directie van Regionale Ontwikkeling DLGP-project team verwelkomt u met nationale trots en wenst u succesvolle decentralisatiejaren MINISTER DIKO en directie van Regionale Ontwikkeling DLGP-project team verwelkomt u met nationale trots en wenst u succesvolle decentralisatiejaren toe 1 Toets DLGP aan het Regeerakkoord nieuwe Regering

Nadere informatie

Handleiding Bevolkingsparticipatie Commissie, inclusief Activity Plan Strengthening CPC Nickerie (document 2)

Handleiding Bevolkingsparticipatie Commissie, inclusief Activity Plan Strengthening CPC Nickerie (document 2) Handleiding Bevolkingsparticipatie Commissie, inclusief Activity Plan Strengthening CPC Nickerie (document 2) Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP II) - Ministry of Regional

Nadere informatie

Minister van Regionale Ontwikkeling R.W. van Russel

Minister van Regionale Ontwikkeling R.W. van Russel Ministerie Van Regionale Ontwikkeling SURINAME Projectinformatie Document VIII DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Minister van Regionale Ontwikkeling R.W. van Russel bij

Nadere informatie

Ministerie Van Regionale Ontwikkeling. De Voorlopige Bundel UITVOERINGSREGELINGEN FINANCIËLE DECENTRALISATIE IN DE INTERIMFASE 1 NOVEMBER 2006

Ministerie Van Regionale Ontwikkeling. De Voorlopige Bundel UITVOERINGSREGELINGEN FINANCIËLE DECENTRALISATIE IN DE INTERIMFASE 1 NOVEMBER 2006 Ministerie Van Regionale Ontwikkeling De Voorlopige Bundel UITVOERINGSREGELINGEN FINANCIËLE DECENTRALISATIE IN DE INTERIMFASE 1 NOVEMBER 2006 Uitgave: DLGP-Projectbureau Decentralization and Local Government

Nadere informatie

Stichting Inter-Districten Samenwerking i.o. IDS

Stichting Inter-Districten Samenwerking i.o. IDS Stichting Inter-Districten Samenwerking i.o. IDS 1 STICHTING INTER-DISTRICTEN SAMENWERKING i.o. Naam en zetel Artikel 1 De Stichting draagt de naam: Stichting Inter-Districten Samenwerking, afgekort STICHTING

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

DLGP op Jaarbeurs 2013

DLGP op Jaarbeurs 2013 2 DLGP op Jaarbeurs 2013 B eur s f lits Vice-president Robert Ameerali, vergezeld van KKF voorzitter Henk Naarendorp, bezoekt de stand van het Decentralisatieprogramma op de Jaarbeurs 2013. Directeur van

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010 DLGP-Managing Director, Mr. B. Ahmadali 02-01-2010

Beleidsnotitie 2010 DLGP-Managing Director, Mr. B. Ahmadali 02-01-2010 Beleidsnotitie 2010 DLGP-Managing Director, Mr. B. Ahmadali 02-01-2010 Inleiding 2010 Een goede start Financiën en procurement Het streven blijft om het Annual Workplan (AWP) (maart 2009-juli 2010) met

Nadere informatie

HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER DISTRICTEN

HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER DISTRICTEN Ministerie van Regionale Ontwikkeling HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER DISTRICTEN Ter uitvoering van de Beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling en van Financiën d.d. 08-11-2006 No.7240

Nadere informatie

Anton de Kom Universiteit Paramaribo, Suriname. Presentatie IUS 25 Februari 2014

Anton de Kom Universiteit Paramaribo, Suriname. Presentatie IUS 25 Februari 2014 Anton de Kom Universiteit Paramaribo, Suriname Presentatie IUS 25 Februari 2014 Suriname anno 2014 Ontwikkelingsplan 2012-2016: Suriname in Transformatie Regeringsverklaring 2010-2015: Kruispunt Samen

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Wanica

Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Wanica Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Wanica Mei 2010 Drs. Natascha E. Neus Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Achtergrond en kader 4 2.1 Decentralisatie als wereldwijd verschijnsel.

Nadere informatie

HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER (BFB-HANDBOEK)

HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER (BFB-HANDBOEK) HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER (BFB-HANDBOEK) Processen Districtsfinanciën en Planning Samengesteld door DLGP consutlant mw. drs. Wonnie W. Boedhoe In samenwerking met de DLGP Taak Manager Districtsinkomsten

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

FINANCIËLE ADMINISTRATIE DISTRICTEN

FINANCIËLE ADMINISTRATIE DISTRICTEN Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

FINANCIËLE DECENTRALISATIE EN VERSTERKING VAN HET DISTRICTSBESTUUR IN SURINAME

FINANCIËLE DECENTRALISATIE EN VERSTERKING VAN HET DISTRICTSBESTUUR IN SURINAME Decentralisatie S U RINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING Projectinformatie (Projectinfodocument II) IDB - PROJECT DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM FINANCIËLE DECENTRALISATIE

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Para

Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Para Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Para Mei 2010 Drs. Natascha E. Neus Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Achtergrond en kader 5 2.1 Decentralisatie als wereldwijd verschijnsel.

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum

Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum Openbare vergadering Huishoudelijke vergadering Openbare Commissie vergadering Commissie vergadering

Nadere informatie

V.A.I. Via-Activa International

V.A.I. Via-Activa International . V.A.I. Via-Activa International Company Profile Handelsregister KvK. Haaglanden Nederland Register nr. 27141023 Consultancies in: Decentralization and Local Government Strengthening Program/ the Ministry

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE VAN MR. Basharat AHMADALI

CURRICULUM VITAE VAN MR. Basharat AHMADALI CURRICULUM VITAE VAN MR. Basharat AHMADALI Personalia Naam : AHMADALI Noornaam : BASHARAT Geboortedatum : 10 juli 1941 Geboorteplaats : District Suriname Burgerlijke staat : Gehuwd met Moerselien Mohamedajoeb

Nadere informatie

DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Bevolkingsinformatie en Burgerparticipatie

DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Bevolkingsinformatie en Burgerparticipatie DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Ministerie van Regionale Ontwikkeling Beleidsplan Bevolkingsinformatie en Burgerparticipatie 1. TRANSFORMATIE BURGER INFORMATIE CENTRUM

Nadere informatie

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 Bijlage Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden.

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie

Concept Procesbeschrijving

Concept Procesbeschrijving Generation and Deposit of article 4 revenues into the district Fund Procedures and Guidelines for Transfers from the central budget to the District Fund and Revenues assigned by the Interim Law on Fiscal

Nadere informatie

V.A.I. Via-Activa International

V.A.I. Via-Activa International . V.A.I. Via-Activa International Company Profile Handelsregister Kv.K. s-gravenhage Register nr. 27141023 KvK&F- Paramaribo Registernr. 12030821 Nederland: Beeklaan 331, 2562 AJ Den Haag Phone: (0031)

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL. Het Onafhankelijk Kiesbureau. in vergadering bijeen op woensdag 16 juni 2010 GELEZEN

PROCES-VERBAAL. Het Onafhankelijk Kiesbureau. in vergadering bijeen op woensdag 16 juni 2010 GELEZEN PROCES-VERBAAL Het Onafhankelijk Kiesbureau in vergadering bijeen op woensdag 16 juni 2010 GELEZEN 1. de verslagen van de openbare zitting van de Hoofdstembureaus van de Kiesdistricten I, II, III, IV,

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijziging van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 No.44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging genomen

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Technische Notitie voor de Financiële administratie van Donaties en Subsidies op basis van de concept beschikking andere inkomsten

Technische Notitie voor de Financiële administratie van Donaties en Subsidies op basis van de concept beschikking andere inkomsten Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

DLGP. HRM en Organisatieontwikkeling. Plan van aanpak

DLGP. HRM en Organisatieontwikkeling. Plan van aanpak DLGP HRM en Organisatieontwikkeling Plan van aanpak Paramaribo, september 2006 INHOUD TEN GELEIDE... 3 INLEIDING... 4 BELANG VAN HRM VOOR DLGP SURINAME... 4 AGREEMENT... 7 TIJDSDUUR EN CONSULTANTS BTC...

Nadere informatie

Foto plaatsen. Omgevingswet en de rol van Human Resources

Foto plaatsen. Omgevingswet en de rol van Human Resources Foto plaatsen Omgevingswet en de rol van Human Resources Even voorstellen Jaap Groeneweg Esther Loozen CVA-eendaagse 18 mei 2017 Opzet werksessie Omgevingswet Quiz Ervaringen decentralisaties Sociaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie in Suriname

Nieuwsbrief Decentralisatie in Suriname ] Nieuwsbrief Decentralisatie Jaargang 1, no. 4 01-06-2001 Redactie en Uitgeverij: Project Preparation and Implementation Unit (PPIU) Project-Coordinator: mr. B. Ahmadali Redactieadres Anton Dragtenweg

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname SESOS opiniepeiling maart 5 SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname Uitslag opiniepeiling Suriname maart 5 www.sesos.org www.sesos.org info: info@sesos.org Voorwoord: SESOS opiniepeiling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 412 Protocol van de regeringsconferentie Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, van 20 en 21 mei te Paramaribo, en de conclusies van het

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt).

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). ORGANEN VAN DE CARICOM SURINAME INTEGREERT CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). De organen van de CARICOM zijn: 1. De staatshoofden

Nadere informatie

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 .. WE ZIJN HET BOS.. HET REDD + WAAROM PROGRAMMA SURINAME? WIJ WILLEN DIT > voor ons NAGESLACHT WIJ WILLEN DIT >

Nadere informatie

FINANCIELE DECENTRALISATIE (Decentralisatie van regelgeving en bestuur)

FINANCIELE DECENTRALISATIE (Decentralisatie van regelgeving en bestuur) FINANCIELE DECENTRALISATIE (Decentralisatie van regelgeving en bestuur) Ministerie van Regionale Ontwikkeling (Min RO) Inter- American Development Bank (IDB) Regeringsverklaring Venetiaan/Ajodhia 2000-2005,

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Op weg naar Districtsoverheid

Op weg naar Districtsoverheid Op weg naar districtsoverheid Decentralisatieprogramma van Suriname 2003-2008 Op weg naar Districtsoverheid Decentralisatieprogramma van Suriname 2003-2008 Op weg naar districtsoverheid Decentralisatieprogramma

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar Burgerparticipatie in Alkmaar Gemeente Alkmaar 1 Burgerparticipatie in Alkmaar Aanleiding en ambitie In het kader van het programma Harmonisatie is ook het burgerparticipatiebeleid opnieuw bekeken. Voor

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie