Output team NWO research program Heritage Education: 2009 until July 1, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Output team NWO research program Heritage Education: 2009 until July 1, 2012"

Transcriptie

1 Output team NWO research program Heritage Education: 2009 until July 1, 2012 WP (scientific articles): 9 VP (professional publications): 17 Papers and lectures: 69 Scientific articles in peer reviewed journals (team) (5) 2012 M. Grever, P. de Bruijn, C. van Boxtel, Negotiating historical distance. Or, how to deal with the past as a foreign country in heritage education, Paedagogica Historica nr. 4 (in press) M. Grever, B. Pelzer, T. Haydn, 'High school students' views on history', Journal of Curriculum Studies 43, no. 2, S. Klein, M. Grever, C. van Boxtel, 'Zie, denk, voel, vraag, spreek, hoor en verwonder. Afstand en nabijheid in geschiedenisonderwijs en erfgoededucatie in Nederland', Tijdschrift voor geschiedenis 124, S. Klein, 'Teaching history in the Netherlands: teachers experiences of a plurality of perspectives', Curriculum Inquiry 40 (5) C. van Boxtel, J. van Drie, 'Enhancing historical reasoning: a key topic in Dutch history education', International Journal of Historical Learning Teaching and Research 8, no. 2, Scientific articles / chapters in peer reviewed books (team) (4) 2012 M. Grever, Dilemma's of common and plural history. Reflections on history education and heritage in a globalizing world, in M. Carretero, M. Asensio & M. Rodriguez-Moneo eds., History education and the construction of national identities (Charlotte NC, Information Age Publishing) C. van Boxtel and M. Grever, 'Between disenchantment and high expectations. History education in the Netherlands, ', in E. Erdmann & W. Hasberg ed., Facing, mapping, bridging diversity. Foundation of a European discourse on history education (Schwalbach: Wochenschau Verlag) vol. 2, M. Grever, 'De antropologische wending op microniveau. Cultureel pluralisme en gemeenschappelijke geschiedenis', in M. Grever et al ed., Grenzeloze gelijkheid, Historische vertogen over cultuurverschil (Amsterdam, Bert Bakker) M. Grever, 'Fear of plurality. Historical culture and historiographical canonization in Western Europe', in A. Epple and A. Schaser eds., Gendering historiography: beyond national canons (Frankfurt/New York, Campus Verlag) Professional publications (team) (17) 2012 S. Klein, De leerling als reiziger door tijd en ruimte. Over effecten van afstand en nabijheid tot het verleden', Kleio 53 (juni) M. Grever, '"Vroeger was alles beter". Erfgoedcanons en historisch besef', in O. Boonstra, Th. Engelen, A. Janssens ed., Liber Amicorum voor Paul Klep (Nijmegen, Valkhof Pers) M. Grever, S. Klein, C. van Boxtel, 'De tien tijdvakken van De Rooy zijn slecht te toetsen', NRC Handelsblad, 18 juli M. Grever, Geschichtsschulwandbilder im Internet. Ein digitalisiertes Erbe europäischer Bildungsgeschichte', Zeitschrift für Museum und Bildung nr. 73, M. Grever, 'Erfgoed Nederland onmisbaar voor de kwaliteit van erfgoededucatie', Monumenten. Hét tijdschrift voor cultureel erfgoed 7/8, p C. van Boxtel, S. Klein and E. Snoep eds., Heritage education: challenges in dealing with the past (Erfgoed Nederland 2011) C. van Boxtel, Heritage as a resource for learning. Opportunities and challenges. in: C. van Boxtel et al eds., Heritage education, M. Grever and C. van Boxtel, 'Introduction. Reflections on heritage as an educational resource', in C. van Boxtel et al eds., Heritage education, S. Klein, Heritage and the history classroom. The views of history teachers and heritage educators in the Netherlands, in: C. van Boxtel et al eds., Heritage education, P. de Bruijn, Engaging heritage. Plurality in educational resources, in: C. van Boxtel et al eds., Heritage education, G. Savenije, Discussion in chains. Pupils ideas about slavery heritage, in: C. van Boxtel et al eds., Heritage education,

2 2010 M. Grever, History wall charts: scenes from a shared European past or images of history learning in Europe?', EUROCLIO Bulletin 30, theme 'A bridge too far? Teaching common European history: themes, perspectives and levels', S. Klein, Centrale examinering van het vak geschiedenis: een pleidooi, Kleio 51, nr. 3, C. van Boxtel, 'Something to talk about: the potential of a dynamic approach of heritage in heritage education', EUROCLIO Bulletin, 30, C. van Boxtel, 'Erfgoed beleven. Naar een theoretisch kader voor leren met en over erfgoed', Erfgoed Nederland Magazine, oktober 2010, C. van Boxtel, P. de Bruijn, M. Grever, S. Klein, G. Savenije, 'Dicht bij het verleden. Wat kunnen erfgoedlessen bijdragen aan het leren van geschiedenis?', Kleio 51, nr. 7, C. van Boxtel, Erfgoededucatie als pressure cooker voor onderwijsvernieuwing?, in C. Hageman ed., Voorbij erfgoed à la carte. Een terugblik op de toekomst van erfgoededucatie (Amsterdam, Erfgoed Nederland) Lectures and papers Maria Grever (19) 2012 'Whose common past? Reflections on historical culture, education and plurality'. Paper in the research group of the Georg Eckert Institute for International textbook research. Braunschweig (Germany), 13 juni 'Vitaliteit en kwetsbaarheid van het schoolvak geschiedenis'. Openingslezing KNHG congres De klas, de wetenschap en de wereld. Het mondiale perspectief in onderwijs en onderzoek. Den Haag, 30 maart 'Sparking historical interest of students. Paradoxes of distance and commonality in heritage education'. Keynote at the international conference Geschichtsdidkatik Empirisch 12. Deutschschweizerrische Gesellschaft für Geschichtsdidaktik Paedagogische Hochschule Nordwestschweitz. Basel (Switserland), 16 februari 'Too far, too near: historical distance and commonality in heritage education'. Paper at the International Expert meeting Theorizing and exploring opportunities of heritage education. Amsterdam, 17 november 'Botsingen tussen herinneringsculturen in Europa'. Lezing voor het Hendrik Muller zomerseminar. Den Haag, 24 juni 'Uncontrollable colonial legacy: historiography, history education and heritage in the Netherlands'. Paper at the European Science Foundation (ESF) exploratory workshop 'Teaching the Post-Empire State in Europe: national historiography and history education'. Huddersfield (UK), 10 juni 'Wij zijn allemaal migranten.' Afsluitend paper voor het symposium 'Migrerende herinnering, herinnering van migratie. Herinneringsculturen en erfgoedpraktijken in de Lage Landen'. Rotterdam, 9 mei 'De performativiteit van herinnering. Inleiding op het CHC symposium De mist van de geschiedenis'. Rotterdam, 7 april 'Historische cultuur en herinneringscultuur'. Lezing voor PhD studenten Huizinga Instituut. Amsterdam, 30 maart 'De vaderlandse geschiedenis in het huidige geschiedenisonderwijs'. Lezing voor HOVO. Rotterdam, 1 maart Commonality and Plurality. Reflections on heritage and history teaching in a globalizing society. Paper for the International Seminar in Madrid, Understanding history and the construction of identities in a global world: de-nationalizing history teaching? Autónoma University, Madrid. Madrid, oktober History wall charts: depicted scenes from a shared European past or images of history learning in Europe since 1850? Lecture on the occasion of the official opening of the website Rotterdam, Nationaal Onderwijsmuseum, 30 september 'The invention of heritage education: increasing tensions or new opportunities in a heterogeneous historical culture?' Paper at the session Historical Consciousness and Cultural Identities in a Globalizing World: Changing Roles of School History? Conveners M. Grever and P. Seixas. CISH, International Society for History Didactics. Amsterdam, 25 augustus Presentism and historical distance. Or how to deal with the past as a foreign country in heritage education. Keynote at the international conference Longing for the Present. Leuven, 18 augustus 'Bridging distances. Origin myths, heritage and the construction of identity'. Keynote at the 19 th Archeology and Theory Symposium, Amsterdam, 27 mei.

3 2010 'Veranderende visies op onderwijs en de erosie van verzuilde schoolgrenzen', paper bijeenkomst Netwerk Politieke Geschiedenis. Amsterdam, Vrije Universiteit, 19 april 'In search of commonality. History and plurality in multicultural classes'. Keynote at the international conference A Bridge too Far? Teaching common European history, themes, perspectives and levels. Nijmegen, 26 maart 'Erfgoededucatie: verhalen over erfgoed en gedeelde kennis'. Paper on NWO program Heritage education, Plurality of Narratives and Shared Historical Knowledge for the Nijmeegse Theoriegroep Radboud Universiteit Nijmegen. Nijmegen, 16 april 'Verhalen over erfgoed en gedeelde kennis'. Paper presented at the CHC research group. Rotterdam, 19 maart. Lectures and papers Carla van Boxtel (19) 2012 'Historical reasoning. Indispensable for students engagement with the past in and outside the classroom'. Keynote international conference Geschichtsdidaktik Empirisch 12. Basel, 16 februari Heritage Education. Lecture symposium Heritage education and arts united. Den Bosch, 12 maart What s in a name? The multiple meanings of heritage education, Paper at the International Expertmeeting Theorizing and exploring opportunities of heritage education. Amsterdam, 17 november History teacher education in the Netherlands, Invited lecture Konferenz fur Geschichtsdidaktik. Augsburg, 6-8 oktober Het gebruik van canons in erfgoededucatie, Lezing op het Symposium Kruidnagels, kanonnen en canons georganiseerd door het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers. Utrecht, 30 november Wat is de definitie van erfgoededucatie? Voordracht voor de Erfgoedarena, van de Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland. Amsterdam, 23 november Erfgoed als venster op nationale en wereldgeschiedenis: Het slavernijverleden in de geschiedenisles. Lezing Nascholingsdag geschiedenis EUR. Rotterdam, 14 oktober Erfgoededucatie, Presentatie bij het Beleidsoverleg Directie Cultureel Erfgoed. Den Haag, 11 oktober Van vaderlandse geschiedenis tot canon. Het voortdurende debat over nationale geschiedenis in Nederland, Lezing voor het Hendrik Muller zomerseminar. Den Haag, 24 juni 'Kwaliteitscriteria voor erfgoededucatie. Paper bij de Expertmeeting Kwaliteitscriteria Erfgoededucatie. Amsterdam, 18 april Referent presentatie Barend van Heusden, Theoretisch kader Cultuur in de Spiegel, georganiseerd door Cultuurnetwerk Nederland. Utrecht, 3 februari Erfgoededucatie. Wat wordt eigenlijk geleerd? Lezing Symposium Jongeren en Monumenten. Amsterdam, 20 januari with S. Klein, Heritage, identity and the construction of meaning, Masterclass Heritage Education, (Erfgoed Nederland / EUR) Amsterdam, 18 november 'Something to talk about: the potential of a dynamic approach of heritage in heritage education'. Lecture at the 17th EUROCLIO Annual International Professional Development Conference. Nijmegen, 26 maart met G. Savenije, 'Erfgoededucatie in de multiculturele klas'. Openingslezing Conferentie Pabonetwerken Natuur, Milieu & Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis: De Rijke Leeromgeving. Utrecht, 7 april 'Experiencing the past outside school. Towards a framework for heritage education'. Paper presented at the 21st International Congress of Historical Sciences. Amsterdam, August 'Erfgoededucatie: ervaren en betekenis geven. Paper presented at DEN 2010 (Digital heritage conference) Een leven lang leren!, Rotterdam, 7-8 December. Session 6: Generic Learning Outcomes. Rotterdam, 8 december 'Inbedding van erfgoededucatie in het primair onderwijs'. Openingslezing op het symposium Erfgoed en kunst in het primair onderwijs, Zaandam, 11 februari 'Heritage Education. Plurality of Narratives and Shared Historical Knowledge'. Lezing op het symposium Ontmoeting op niveau. Doelen en evaluatie van erfgoededucatie: praktijk en onderzoek in wisselwerking, Rotterdam, 22 september 2009.

4 Lectures and papers Stephan Klein (11) 2012 met Gundy van Dijk, Dilemma's bij erfgoedonderwijs. Herinneringsculturen en identiteit in de klas: een dynamische erfgoedbenadering van het Nederlandse slavernijverleden. Presentatie op Dag van de Cultuureducatie, Cultuurnetwerk Nederland, KIT. Amsterdam, 7 juni 'Herinneringsculturen en identiteit in de klas: een dynamische erfgoedbenadering van het Nederlandse slavernijverleden'. Workshop at the congress De klas, de wetenschap en de wereld, KNHG en VGN, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 30 maart 'De leerling als reiziger in tijd en ruimte'. Keynote op Nationale Liodag voor geschiedenis docenten, Radboud University Nijmegen, 26 maart 'Imagining the Holocaust in your own environment. A heritage educator and history teacher perspective'. Paper presented at the International Conference Geschichtsdidaktik Empirisch 12, Deutschschweizerische Gesellschaft für Geschichtsdidaktik, Pädagogische Hochschule Nordwestschweitz, Basel, February Erfgoededucatie: gedeelde kennis in een verdeelde wereld, presentatie op Kennismarkt Ministerie OCW, Den Haag, 6 december Heritage, identity and the construction of meaning, Masterclass Heritage Education, (Erfgoed Nederland / EUR) Amsterdam, 18 november. (met Carla van Boxtel) 2011 'Teaching Atlantic slavery: the knowledge base of Dutch history teachers and heritage educators', Seminar Theorizing and exploring opportunities of heritage education (Erfgoed Nederland / EUR), Amsterdam, 17 november Afstand en nabijheid in geschiedenisonderwijs en erfgoededucatie, Paper at Research seminar of the Center for Historical Culture, 16 juni Heritage education and history teaching: The Atlantic slave trade and slavery as a present challenge in the Netherlands, Session: The Present as a Challenge to the Teaching of History, 21 st International Congress of the Historical Sciences, Amsterdam, August Heritage and identity in multicultural classrooms, Round table: Understanding Migration Ideas for the Classroom, EUROPAEUM Graduate Spring Workshop Political Parties, Migration & Public Rhetoric in Contemporary Europe, Leiden University, 4 Juni 'The Atlantic slave trade: views from heritage educators and history teachers in the Netherlands. Paper at research workshop Heritage Education and the Atlantic Slave Trade, Royal Tropical Institute (KIT), Amsterdam, 22 april. Papers Pieter de Bruijn (7) 2012 'Moral and emotional frictions. Historical distance in educational resources on Holocaust heritage'. Paper at the international conference Geschichtsdidaktik Empirisch 12, Deutschschweizerische Gesellschaft für Geschichtsdidaktik, Pädagogische Hochschule Nordwestschweitz, Basel, 17 februari 'Challenging history. Plurality of perspectives in museum education'. Paper presented at ICOM CECA Annual Conference, Old questions, new answers: quality criteria for museum education. Zagreb, 20 september Localising slavery heritage. Multiperspectivity in English and Dutch educational resources. Paper presented at the International Expert Meeting Theorizing and exploring opportunities of heritage education. Amsterdam, 17 november with G. Savenije, The heritage experience as a learning opportunity. Workshop at the International Master Class Heritage Education. Amsterdam, 18 november '"Does every shoe fit?" Multiperspectivity in heritage education'. Paper presented at CHC / EUROCLIO Symposium, Historiana: People on the move. Rights & Responsibilities, Rotterdam, 17 maart Commonality in complex histories. Plurality in Dutch and English heritage education resources. Poster at the conference Longing for the present. The history of history education and the temptations of modernity ( ). Katholieke Universiteit Leuven. Leuven, 19 augustus Heritage and history teaching materials in the Netherlands and the UK. Explanation of project 2 and some notes on WW II. Paper presented at the CHC / NIOD Research Workshop Heritage education and the dynamics of World War II memory. Amsterdam, 1 december. Papers Geerte Savenije (15) 2012 'How could someone possibly do this and not feel bad? Students' narratives about slavery history and heritage'. Paper presented at the CHC group. Rotterdam, 24 mei.

5 2012 'Het verleden in beeld. Hoe leerlingen beleven en leren bij een erfgoedproject over slavernij. Paper at symposium on heritage, art and media education of annual Research Conference Cultural education. Rotterdam, 21 juni with P. de Bruijn, The heritage experience as a learning opportunity. Workshop at the International Master Class Heritage Education, Amsterdam, November Voices of the present. Discussing slavery heritage in history class, Paper at the International Expertmeeting Theorizing and exploring opportunities of heritage education. Amsterdam, 17 november 'Learning about slavery heritage. Students entrance narratives and their experiences in a museum'. Paper voor ICOM-CECA annual conference 2011 Old questions, new answers. Quality criteria for museum education. Zagreb, 20 september 'Learning about slavery heritage. Students entrance narratives and their ideas on significance'. Poster at the EARLI 14th biennial conference Education for a global networked society. Exeter, 31 augustus 'Learning about slavery heritage in multicultural classrooms: students' entrance narratives and their ideas on significance'. Paper voor Studiedag Migrerende herinnering. Herinneringen van migratie. Rotterdam, 9 mei 'Wie heb je eigenlijk in de klas zitten? Expliciteren, uitwisselen en verrijken van de entrance narratives van leerlingen over de trans-atlantische slavenhandel en slavernij'. Workshop tijdens de Nationale LIO-dag geschiedenis. Groningen, 28 maart Leren over het slavernijverleden. Een casestudy naar de entrance narratives en ervaringen van leerlingen in een erfgoedproject. Paper presented at DEN 2010 (Digital heritage conference) Een leven lang leren!, Rotterdam, 7-8 december. Session 6: Generic Learning Outcomes. Rotterdam, 8 December with C van Boxtel, Leren over het slavernijverleden. Een casestudy naar de entrance narratives en ervaringen van leerlingen in een erfgoedproject. Paper presented at DEN 2010 (Digital heritage conference) Een leven lang leren!, Rotterdam, 7-8 December. Session 6: Generic Learning Outcomes. Rotterdam, 8 december Questioning entrance narratives in multicultural classrooms. Paper presented at the conference of EARLI Special Interest Groups 10 and 21, Moving through cultures of learning. Meeting of the EARLI Special Interest Groups 10 (Social interaction in learning and instruction) and 21 (Learning in culturally diverse settings), Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht and EUR. Utrecht, 2-3 september Heritage under negotiation. Students entrance narratives, collective meaning-making and the use of multiple perspectives. Poster at the conference of EARLI Special Interest Groups 10 and 21 (SIG10 and SIG 21), Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en EUR, Moving through cultures of learning. Meeting of the EARLI Special Interest Groups 10 (Social interaction in learning and instruction) and 21 (Learning in culturally diverse settings). Utrecht, 2-3 september Heritage under negotiation. Students entrance narratives, collective meaning-making and the use of multiple perspectives. Poster at conference Longing for the present. The history of history education and the temptations of modernity, of the Katholieke Universiteit Leuven. Leuven, 19 augustus with C. Van Boxtel, 'Erfgoededucatie in de multiculturele klas'. Opening lecture at Conferentie Pabonetwerken Natuur, Milieu & Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis: De Rijke Leeromgeving. Utrecht, 7 april Heritage and entrance narratives: constructing shared historical knowledge. Explanation of project 3 and some notes on WW II. Paper presented at the CHC / NIOD Research Workshop Heritage education and the dynamics of World War II memory. Amsterdam, 1 december.

CURRICULUM VITAE. Dr. Stephan Klein. (Terneuzen, 1964)

CURRICULUM VITAE. Dr. Stephan Klein. (Terneuzen, 1964) CURRICULUM VITAE Dr. Stephan Klein (Terneuzen, 1964) CONTACT INFORMATION Erasmus University Rotterdam (EUR) Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) P.O. Box 1738 3000 DR Rotterdam,

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Hoe ondersteun je als lerarenopleider de leraar-in-opleiding bij zijn of haar ontwikkeling als vakdidacticus? Een uitwerking voor geschiedenis

Hoe ondersteun je als lerarenopleider de leraar-in-opleiding bij zijn of haar ontwikkeling als vakdidacticus? Een uitwerking voor geschiedenis Hoe ondersteun je als lerarenopleider de leraar-in-opleiding bij zijn of haar ontwikkeling als vakdidacticus? Een uitwerking voor geschiedenis Carla van Boxtel Goed geschiedenisonderwijs is zinvol en aantrekkelijk

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Directeur Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (samenwerkingsverband UvA, HvA, VU en IPABO) (vanaf 2007)

Directeur Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (samenwerkingsverband UvA, HvA, VU en IPABO) (vanaf 2007) Langemeijerstraat 13 5473 GS Heeswijk-Dinther Tel: 0413 292996 / 06 12612843 Geboortedatum: 16 sept 1970 C.A.M.vanBoxtel@uva.nl CURRICULUM VITAE CARLA VAN BOXTEL Hoogleraar Vakdidactiek, in het bijzonder

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Professor dr. Carla van Boxtel

CURRICULUM VITAE. Professor dr. Carla van Boxtel Contact information Faculty of History & Art Studies (FHKW) Erasmus University P.O. Box 1738 3000 DR Rotterdam, The Netherlands L-3-18 T +31 (0)10 408 2516 E vanboxtel@fhk.eur.nl Graduate School of Teaching

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Academische Vaardigheden I... 8 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 9 Entering the Humanities...

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Clinical registrations NVO Basis Orthopedagoog NVO Aantekening Diagnostiek

Clinical registrations NVO Basis Orthopedagoog NVO Aantekening Diagnostiek Curriculum Vitae Name: Heleen van den Berg Date of birth: 21-10-1986 Place of birth: Assen Phone: +31 (0)715276948 Email: berghvanden1@fsw.leidenuniv.nl Work address: Leiden University Faculty of Social

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Raad van decanen U2011/00106 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Omvang: 180 studiepunten Propedeuse verplichte

Nadere informatie

Onderzoeksagenda cultuureducatie & cultuurparticipatie. Utrecht 28 november 2016 Sanne Scholten

Onderzoeksagenda cultuureducatie & cultuurparticipatie. Utrecht 28 november 2016 Sanne Scholten Onderzoeksagenda cultuureducatie & cultuurparticipatie Utrecht 28 november 2016 Sanne Scholten 10 jaar onderzoek naar cultuureducatie en cultuurparticipatie Lenie van den Bulk Selectie artikelen Nederlands

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H.

Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

STUDENTS GOAL PREFERENCES, ETHNOCULTURAL BACKGROUND AND THE QUALITY OF COOPERATIVE LEARNING IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

STUDENTS GOAL PREFERENCES, ETHNOCULTURAL BACKGROUND AND THE QUALITY OF COOPERATIVE LEARNING IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS GOAL PREFERENCES, ETHNOCULTURAL BACKGROUND AND THE QUALITY OF COOPERATIVE LEARNING IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden

Nadere informatie

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0 Hogeschool INHOLLAND ASAR- Institute of Advanced Studies and Applied Research Jaarrapportage 2006-2007 Deze rapportage betreft een rapportage over het studiejaar 2006-2007. Om uniformiteit te verkrijgen

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 83

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 83 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 83 Inhoudsopgave Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 4 Kennis en Kritiek... 6 Filosofisch Lezen... 8 Schrijf- en Onderzoeksvaardigheden I, de... 9 Onttovering

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Griffioen, D. M. E. (2013). Research in higher professional education: A staff perspective

Citation for published version (APA): Griffioen, D. M. E. (2013). Research in higher professional education: A staff perspective UvA-DARE (Digital Academic Repository) Research in higher professional education: A staff perspective Griffioen, D.M.E. Link to publication Citation for published version (APA): Griffioen, D. M. E. (2013).

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) U2014/02458 Omvang: 180 studiepunten

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Marjo Maas: fysiotherapeut / docent / onderzoeker Peer assessment De impact van peer assessment op het klinische redeneren en het klinisch handelen van fysiotherapeuten in opleiding en fysiotherapeuten

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Open Access Scholarly Education - OASE

Open Access Scholarly Education - OASE Seminar Open Tekstboeken Open Access Scholarly Education - OASE Een pilot project Saskia C.J. de Vries Sampan academia & publishing SURFacademy 26 november 2015 OASE: Programma van Open Access Publishing

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 VLM workshop strategie Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 1. Welkom en agenda Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Why are we having this meeting? 14:10 14:20 Overview of

Nadere informatie

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Jeanine Gregersen Samenvatting Context : werkdefinities en twee stellingen Focus op interculturele competentie Implicaties voor instellingen Moot court

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Pro Dual Improving through Benchmarking Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Partners Germany: Stadt München/City of Munich Education Department - Vocational Schools and Further Education Industrie-

Nadere informatie

Wat is actieonderzoek? Actie Uitgaan van wat je nu doet. Of je de doelen die je hebt met je onderwijs nu bereikt, wat zou beter kunnen?

Wat is actieonderzoek? Actie Uitgaan van wat je nu doet. Of je de doelen die je hebt met je onderwijs nu bereikt, wat zou beter kunnen? Docent in ontwikkeling met actieonderzoek T. Platteel ICLON, Universiteit Leiden Inleiding In de politiek wordt er op het moment veel gepraat over de onderzoekende docent. Eerstegraads docenten moeten

Nadere informatie

In 2006 studeerde ik af als Bachelor of Education. Ik was juf. Daar ben ik trots op. Vol overtuiging had ik na de middelbare school gekozen voor de

In 2006 studeerde ik af als Bachelor of Education. Ik was juf. Daar ben ik trots op. Vol overtuiging had ik na de middelbare school gekozen voor de Dank In 2006 studeerde ik af als Bachelor of Education. Ik was juf. Daar ben ik trots op. Vol overtuiging had ik na de middelbare school gekozen voor de pabo. Het lesgeven op de basisschool vond ik leuk,

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden, mei 2015 Inleiding Sinds 2011 is de Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM PROGRAMMA NETWERKDAG EN LEARNING ENCOUNTER 21 JANUARI 2005 AMSTERDAM PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM INLEIDING Op deze dag beogen wij een ieder met elkaar in contact te brengen, die

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Publicaties en presentaties lectoraat Rich Media & Teacher Learning, periode

Publicaties en presentaties lectoraat Rich Media & Teacher Learning, periode Publicaties en presentaties lectoraat Rich Media & Teacher Learning, periode 2012-2015 2015 Vervoort, M. & Berg, E. van den (in voorbereiding). Video cases and the role of the mentor teacher in PDS. Kemmeren,

Nadere informatie

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur Cross over HKU Master Crossover Creativity Hoe komen we hiertoe als kunsthogeschool? Er was eens Kunstonderwijs 30 jaar geleden Creërend vermogen

Nadere informatie

Het eerste deel van deze presentatie is ook te volgen via https://vimeo.com/144635675 (in het Engels)

Het eerste deel van deze presentatie is ook te volgen via https://vimeo.com/144635675 (in het Engels) Het eerste deel van deze presentatie is ook te volgen via https://vimeo.com/144635675 (in het Engels) 2 The continuum of the teaching profession Support structures Career structures Competence structures

Nadere informatie

Curriculum Vitae dr. Kees Ribbens. Netherlands Institute for War Documentation

Curriculum Vitae dr. Kees Ribbens. Netherlands Institute for War Documentation Curriculum Vitae dr. Kees Ribbens Netherlands Institute for War Documentation Kees Ribbens is a researcher at the Netherlands Institute for War Documentation in Amsterdam, which is part of the Royal Netherlands

Nadere informatie

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden Henk Donkers Sectie Geografie, planologie en milieu Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Uitgangspunten

Nadere informatie

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Visual Literacy

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Visual Literacy Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Visual Literacy Diederik Schönau Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Doelen Onderzoek naar competenties in het domein van de beeldende vakken Aansluiting

Nadere informatie

Student Centric Learning. Fred Verboon European School Heads Association

Student Centric Learning. Fred Verboon European School Heads Association Student Centric Learning Fred Verboon European School Heads Association Introductie van ESHA ESHA streeft naar onderwijsvernieuwing en vertegenwoordigt de belangen van de schoolleiders in Europa. Wie?

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Professor dr. Maria (M.C.R.) Grever

CURRICULUM VITAE. Professor dr. Maria (M.C.R.) Grever CURRICULUM VITAE Professor dr. Maria (M.C.R.) Grever Contact information Erasmus University Rotterdam Erasmus School of History, Culture and Communication, room L 3-61 (Former name Faculty of History and

Nadere informatie

Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije

Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije University of Groningen Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN VUL UW GEGEVENS IN Naam: M/V Functie: E-mail: Tel.nr.: Instellingsnaam: Afdeling: Adres: Plaats: O Ja, hou mij via de post en/of e-mail op de hoogte van Pearson Longman. O Nee, ik wil via de post en/of

Nadere informatie

Omvang: 180 studiepunten Geaccrediteerd tot en met: Propedeuse (60 studiepunten) 1)

Omvang: 180 studiepunten Geaccrediteerd tot en met: Propedeuse (60 studiepunten) 1) Propedeuse (60 studiepunten) 1) CB0004 Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen 10 (Introduction to Cultural Sciences) CB0702 Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken 5 (Introduction to Art

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Framework REC:all in relatie met richtlijnen UDL. Sylvia Moes

Framework REC:all in relatie met richtlijnen UDL. Sylvia Moes Framework REC:all in relatie met richtlijnen UDL Sylvia Moes Beyond recorded lectures www.rec-all.info Case studies REC:all > REC:all (november 2011-november 2013) > Moving beyond recorded lectures > In

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Publications. Scientific publications as co-author. Manuscripts submitted for publication. Papers

Publications. Scientific publications as co-author. Manuscripts submitted for publication. Papers Publications Scientific publications as co-author Beijaard, D., Buitink, J., & Kessels, C. (2010). Teacher induction. In B. McGaw, P.L. Peterson & E. Baker (Eds.). International Encyclopedia of Education

Nadere informatie

LVSO. Research for Students

LVSO. Research for Students LVSO Research for Students Overzicht 1. Introductie tot Student Onderzoek en LVSO 2. Voorstelling projecten en labo s 3. Praktische handleiding tot het statuut 4. LVSO Café I. Introductie tot Student Onderzoek

Nadere informatie

Hoe kun je interdisciplinair onderwijs verbeteren?

Hoe kun je interdisciplinair onderwijs verbeteren? Hoe kun je interdisciplinair onderwijs verbeteren? Bijdrage aan workshop Interdisciplinariteit KU Leuven Dr. ir. Elsbeth Spelt Wageningen Universiteit Februari, 2016 Inhoud van deze bijdrage Het onderwijzen

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

Programma Ancient Studies Specialisatie Ancient Thought/From Plato to Augustine

Programma Ancient Studies Specialisatie Ancient Thought/From Plato to Augustine 1 Programma Ancient Studies Specialisatie Ancient Thought/From Plato to Augustine Imagining the Divine tutorial (aanbevolen wordt Emerging canons and beyond I) Greek : what and how to read? Emerging canons

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 1 Onderwerpen TU Delft Library Education Support: Instructies/workshops Open Science

Nadere informatie

Adem voor het Kind, Educatie: recht op Natuur, recht doen aan het kind

Adem voor het Kind, Educatie: recht op Natuur, recht doen aan het kind Adem voor het Kind, Educatie: recht op Natuur, recht doen aan het kind Utrecht, 26 oktober 2011 drs. R.M. van Raaij, ministerie EL&I, directie Kennis en Innovatie, secr. NME en LvDO 0 Rechten van het Kind

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

As from 1999, Corinne has been a teacher educator at VU University in both higher and secondary education. Since 2002 she has been involved in the

As from 1999, Corinne has been a teacher educator at VU University in both higher and secondary education. Since 2002 she has been involved in the About the author About the author Corinne van Velzen was born in the Dutch town of Harderwijk on September 29, 1951. In 1978 she completed her study Biology at Utrecht University. During her time at university

Nadere informatie

Lerend netwerk gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid. Een bijdrage aan de internationalisering van opleidingsonderdelen?

Lerend netwerk gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid. Een bijdrage aan de internationalisering van opleidingsonderdelen? Lerend netwerk gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid Een bijdrage aan de internationalisering van opleidingsonderdelen? Velov-Velon conferentie, 4 en 5 februari 2016 VVOB Lerend Netwerk GOK in N en

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

CRUYFF FOUNDATION SEMINAR MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

CRUYFF FOUNDATION SEMINAR MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: CRUYFF FOUNDATION SEMINAR MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: Deelsessie Cruyff Courts DEELSESSIE CRUYFF COURTS PROGRAMMA Host: Hidde van Warmerdam Ilja van Holsteijn De toekomst van de Cruyff Courts John Sibeko

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Learning from Videos in Open Online Education

Learning from Videos in Open Online Education Learning from Videos in Open Online Education Tim van der Zee Email: t.van.der.zee@iclon.leidenuniv.nl Twitter: @Research_Tim Website & Blog: www.timvanderzee.com Videos in online education Videos

Nadere informatie

Blok teaching

Blok teaching Blok teaching 2017-2018 Bachelor COM VP, SP + Master COM Bachelor POLSOC Bachelor politieke wetenschappen Bachelor sociologie VIP MOB Master SWSB + VP, SP & Master Sociologie Antropologie Anthropology

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS Curriculum Vitae Curriculum Vitae Barbara Wilhelmina Cornelia Zwirs werd geboren op 3 oktober 1977 in Alphen aan den Rijn. Daar behaalde zij in 1995 haar Gymnasiumdiploma

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Moving towards independence? Evaluation of the 'Mobility Opportunities Via Education' curriculum with children with profound intellectual and multiple disabilities van der Putten,

Nadere informatie

Academia. Video content in higher education:

Academia. Video content in higher education: Arjan Doolaar Information specialist Social Studies + streaming video HAN University of Applied Sciences (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) Video content in higher education: Academia Arjan Doolaar Information

Nadere informatie

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente Het I*Teach project Innovative Teacher B Nico van Diepen Universiteit Twente Overzicht Het project De doelen De resultaten De plannen Het project Internationaal / EU Leonardo Partners - Sofia University

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Invitation to the Public Lecture of Uitnodiging voor de openbare lezing van Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Chancellor's Professor of Law and Political Science, University of California, Irvine School

Nadere informatie

Overzicht. Introductie. Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down. Iwan Wopereis. 4CID Symposium 2017, Nijmegen 21 april 2017

Overzicht. Introductie. Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down. Iwan Wopereis. 4CID Symposium 2017, Nijmegen 21 april 2017 Introductie Iwan Wopereis Overzicht Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down Maastricht University en Open Universiteit 1 Overzicht Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens Curriculum Vitae Personal information Name: Address: Christophe Lemmens Spoorweglei 31a 2520 Emblem Belgium Birth date: 10 August 1984 Telephone: 3232655822 Mobile phone: 32498632025 E-mail: Christophe.Lemmens@ua.ac.be

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Lectoraat Lifelong Learning in Music Musicking in Groningen

Lectoraat Lifelong Learning in Music Musicking in Groningen Lectoraat Lifelong Learning in Music Musicking in Groningen Dr. Evert Bisschop Boele, 9 November 2015 Table of content PART I. BACKGROUNDS 1. Introduction 2. Theoretical backgrounds of the study 3. Uses

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Professor dr. Maria (M.C.R.) Grever

CURRICULUM VITAE Professor dr. Maria (M.C.R.) Grever CURRICULUM VITAE Professor dr. Maria (M.C.R.) Grever 18-10-2013 Contact information Erasmus University Rotterdam Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Center for Historical Culture

Nadere informatie

Minor Web Science Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren

Minor Web Science Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren Minor Web Science Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave Vak: Web Analysis (Periode

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie