Output team NWO research program Heritage Education: 2009 until July 1, 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Output team NWO research program Heritage Education: 2009 until July 1, 2012"

Transcriptie

1 Output team NWO research program Heritage Education: 2009 until July 1, 2012 WP (scientific articles): 9 VP (professional publications): 17 Papers and lectures: 69 Scientific articles in peer reviewed journals (team) (5) 2012 M. Grever, P. de Bruijn, C. van Boxtel, Negotiating historical distance. Or, how to deal with the past as a foreign country in heritage education, Paedagogica Historica nr. 4 (in press) M. Grever, B. Pelzer, T. Haydn, 'High school students' views on history', Journal of Curriculum Studies 43, no. 2, S. Klein, M. Grever, C. van Boxtel, 'Zie, denk, voel, vraag, spreek, hoor en verwonder. Afstand en nabijheid in geschiedenisonderwijs en erfgoededucatie in Nederland', Tijdschrift voor geschiedenis 124, S. Klein, 'Teaching history in the Netherlands: teachers experiences of a plurality of perspectives', Curriculum Inquiry 40 (5) C. van Boxtel, J. van Drie, 'Enhancing historical reasoning: a key topic in Dutch history education', International Journal of Historical Learning Teaching and Research 8, no. 2, Scientific articles / chapters in peer reviewed books (team) (4) 2012 M. Grever, Dilemma's of common and plural history. Reflections on history education and heritage in a globalizing world, in M. Carretero, M. Asensio & M. Rodriguez-Moneo eds., History education and the construction of national identities (Charlotte NC, Information Age Publishing) C. van Boxtel and M. Grever, 'Between disenchantment and high expectations. History education in the Netherlands, ', in E. Erdmann & W. Hasberg ed., Facing, mapping, bridging diversity. Foundation of a European discourse on history education (Schwalbach: Wochenschau Verlag) vol. 2, M. Grever, 'De antropologische wending op microniveau. Cultureel pluralisme en gemeenschappelijke geschiedenis', in M. Grever et al ed., Grenzeloze gelijkheid, Historische vertogen over cultuurverschil (Amsterdam, Bert Bakker) M. Grever, 'Fear of plurality. Historical culture and historiographical canonization in Western Europe', in A. Epple and A. Schaser eds., Gendering historiography: beyond national canons (Frankfurt/New York, Campus Verlag) Professional publications (team) (17) 2012 S. Klein, De leerling als reiziger door tijd en ruimte. Over effecten van afstand en nabijheid tot het verleden', Kleio 53 (juni) M. Grever, '"Vroeger was alles beter". Erfgoedcanons en historisch besef', in O. Boonstra, Th. Engelen, A. Janssens ed., Liber Amicorum voor Paul Klep (Nijmegen, Valkhof Pers) M. Grever, S. Klein, C. van Boxtel, 'De tien tijdvakken van De Rooy zijn slecht te toetsen', NRC Handelsblad, 18 juli M. Grever, Geschichtsschulwandbilder im Internet. Ein digitalisiertes Erbe europäischer Bildungsgeschichte', Zeitschrift für Museum und Bildung nr. 73, M. Grever, 'Erfgoed Nederland onmisbaar voor de kwaliteit van erfgoededucatie', Monumenten. Hét tijdschrift voor cultureel erfgoed 7/8, p C. van Boxtel, S. Klein and E. Snoep eds., Heritage education: challenges in dealing with the past (Erfgoed Nederland 2011) C. van Boxtel, Heritage as a resource for learning. Opportunities and challenges. in: C. van Boxtel et al eds., Heritage education, M. Grever and C. van Boxtel, 'Introduction. Reflections on heritage as an educational resource', in C. van Boxtel et al eds., Heritage education, S. Klein, Heritage and the history classroom. The views of history teachers and heritage educators in the Netherlands, in: C. van Boxtel et al eds., Heritage education, P. de Bruijn, Engaging heritage. Plurality in educational resources, in: C. van Boxtel et al eds., Heritage education, G. Savenije, Discussion in chains. Pupils ideas about slavery heritage, in: C. van Boxtel et al eds., Heritage education,

2 2010 M. Grever, History wall charts: scenes from a shared European past or images of history learning in Europe?', EUROCLIO Bulletin 30, theme 'A bridge too far? Teaching common European history: themes, perspectives and levels', S. Klein, Centrale examinering van het vak geschiedenis: een pleidooi, Kleio 51, nr. 3, C. van Boxtel, 'Something to talk about: the potential of a dynamic approach of heritage in heritage education', EUROCLIO Bulletin, 30, C. van Boxtel, 'Erfgoed beleven. Naar een theoretisch kader voor leren met en over erfgoed', Erfgoed Nederland Magazine, oktober 2010, C. van Boxtel, P. de Bruijn, M. Grever, S. Klein, G. Savenije, 'Dicht bij het verleden. Wat kunnen erfgoedlessen bijdragen aan het leren van geschiedenis?', Kleio 51, nr. 7, C. van Boxtel, Erfgoededucatie als pressure cooker voor onderwijsvernieuwing?, in C. Hageman ed., Voorbij erfgoed à la carte. Een terugblik op de toekomst van erfgoededucatie (Amsterdam, Erfgoed Nederland) Lectures and papers Maria Grever (19) 2012 'Whose common past? Reflections on historical culture, education and plurality'. Paper in the research group of the Georg Eckert Institute for International textbook research. Braunschweig (Germany), 13 juni 'Vitaliteit en kwetsbaarheid van het schoolvak geschiedenis'. Openingslezing KNHG congres De klas, de wetenschap en de wereld. Het mondiale perspectief in onderwijs en onderzoek. Den Haag, 30 maart 'Sparking historical interest of students. Paradoxes of distance and commonality in heritage education'. Keynote at the international conference Geschichtsdidkatik Empirisch 12. Deutschschweizerrische Gesellschaft für Geschichtsdidaktik Paedagogische Hochschule Nordwestschweitz. Basel (Switserland), 16 februari 'Too far, too near: historical distance and commonality in heritage education'. Paper at the International Expert meeting Theorizing and exploring opportunities of heritage education. Amsterdam, 17 november 'Botsingen tussen herinneringsculturen in Europa'. Lezing voor het Hendrik Muller zomerseminar. Den Haag, 24 juni 'Uncontrollable colonial legacy: historiography, history education and heritage in the Netherlands'. Paper at the European Science Foundation (ESF) exploratory workshop 'Teaching the Post-Empire State in Europe: national historiography and history education'. Huddersfield (UK), 10 juni 'Wij zijn allemaal migranten.' Afsluitend paper voor het symposium 'Migrerende herinnering, herinnering van migratie. Herinneringsculturen en erfgoedpraktijken in de Lage Landen'. Rotterdam, 9 mei 'De performativiteit van herinnering. Inleiding op het CHC symposium De mist van de geschiedenis'. Rotterdam, 7 april 'Historische cultuur en herinneringscultuur'. Lezing voor PhD studenten Huizinga Instituut. Amsterdam, 30 maart 'De vaderlandse geschiedenis in het huidige geschiedenisonderwijs'. Lezing voor HOVO. Rotterdam, 1 maart Commonality and Plurality. Reflections on heritage and history teaching in a globalizing society. Paper for the International Seminar in Madrid, Understanding history and the construction of identities in a global world: de-nationalizing history teaching? Autónoma University, Madrid. Madrid, oktober History wall charts: depicted scenes from a shared European past or images of history learning in Europe since 1850? Lecture on the occasion of the official opening of the website Rotterdam, Nationaal Onderwijsmuseum, 30 september 'The invention of heritage education: increasing tensions or new opportunities in a heterogeneous historical culture?' Paper at the session Historical Consciousness and Cultural Identities in a Globalizing World: Changing Roles of School History? Conveners M. Grever and P. Seixas. CISH, International Society for History Didactics. Amsterdam, 25 augustus Presentism and historical distance. Or how to deal with the past as a foreign country in heritage education. Keynote at the international conference Longing for the Present. Leuven, 18 augustus 'Bridging distances. Origin myths, heritage and the construction of identity'. Keynote at the 19 th Archeology and Theory Symposium, Amsterdam, 27 mei.

3 2010 'Veranderende visies op onderwijs en de erosie van verzuilde schoolgrenzen', paper bijeenkomst Netwerk Politieke Geschiedenis. Amsterdam, Vrije Universiteit, 19 april 'In search of commonality. History and plurality in multicultural classes'. Keynote at the international conference A Bridge too Far? Teaching common European history, themes, perspectives and levels. Nijmegen, 26 maart 'Erfgoededucatie: verhalen over erfgoed en gedeelde kennis'. Paper on NWO program Heritage education, Plurality of Narratives and Shared Historical Knowledge for the Nijmeegse Theoriegroep Radboud Universiteit Nijmegen. Nijmegen, 16 april 'Verhalen over erfgoed en gedeelde kennis'. Paper presented at the CHC research group. Rotterdam, 19 maart. Lectures and papers Carla van Boxtel (19) 2012 'Historical reasoning. Indispensable for students engagement with the past in and outside the classroom'. Keynote international conference Geschichtsdidaktik Empirisch 12. Basel, 16 februari Heritage Education. Lecture symposium Heritage education and arts united. Den Bosch, 12 maart What s in a name? The multiple meanings of heritage education, Paper at the International Expertmeeting Theorizing and exploring opportunities of heritage education. Amsterdam, 17 november History teacher education in the Netherlands, Invited lecture Konferenz fur Geschichtsdidaktik. Augsburg, 6-8 oktober Het gebruik van canons in erfgoededucatie, Lezing op het Symposium Kruidnagels, kanonnen en canons georganiseerd door het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers. Utrecht, 30 november Wat is de definitie van erfgoededucatie? Voordracht voor de Erfgoedarena, van de Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland. Amsterdam, 23 november Erfgoed als venster op nationale en wereldgeschiedenis: Het slavernijverleden in de geschiedenisles. Lezing Nascholingsdag geschiedenis EUR. Rotterdam, 14 oktober Erfgoededucatie, Presentatie bij het Beleidsoverleg Directie Cultureel Erfgoed. Den Haag, 11 oktober Van vaderlandse geschiedenis tot canon. Het voortdurende debat over nationale geschiedenis in Nederland, Lezing voor het Hendrik Muller zomerseminar. Den Haag, 24 juni 'Kwaliteitscriteria voor erfgoededucatie. Paper bij de Expertmeeting Kwaliteitscriteria Erfgoededucatie. Amsterdam, 18 april Referent presentatie Barend van Heusden, Theoretisch kader Cultuur in de Spiegel, georganiseerd door Cultuurnetwerk Nederland. Utrecht, 3 februari Erfgoededucatie. Wat wordt eigenlijk geleerd? Lezing Symposium Jongeren en Monumenten. Amsterdam, 20 januari with S. Klein, Heritage, identity and the construction of meaning, Masterclass Heritage Education, (Erfgoed Nederland / EUR) Amsterdam, 18 november 'Something to talk about: the potential of a dynamic approach of heritage in heritage education'. Lecture at the 17th EUROCLIO Annual International Professional Development Conference. Nijmegen, 26 maart met G. Savenije, 'Erfgoededucatie in de multiculturele klas'. Openingslezing Conferentie Pabonetwerken Natuur, Milieu & Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis: De Rijke Leeromgeving. Utrecht, 7 april 'Experiencing the past outside school. Towards a framework for heritage education'. Paper presented at the 21st International Congress of Historical Sciences. Amsterdam, August 'Erfgoededucatie: ervaren en betekenis geven. Paper presented at DEN 2010 (Digital heritage conference) Een leven lang leren!, Rotterdam, 7-8 December. Session 6: Generic Learning Outcomes. Rotterdam, 8 december 'Inbedding van erfgoededucatie in het primair onderwijs'. Openingslezing op het symposium Erfgoed en kunst in het primair onderwijs, Zaandam, 11 februari 'Heritage Education. Plurality of Narratives and Shared Historical Knowledge'. Lezing op het symposium Ontmoeting op niveau. Doelen en evaluatie van erfgoededucatie: praktijk en onderzoek in wisselwerking, Rotterdam, 22 september 2009.

4 Lectures and papers Stephan Klein (11) 2012 met Gundy van Dijk, Dilemma's bij erfgoedonderwijs. Herinneringsculturen en identiteit in de klas: een dynamische erfgoedbenadering van het Nederlandse slavernijverleden. Presentatie op Dag van de Cultuureducatie, Cultuurnetwerk Nederland, KIT. Amsterdam, 7 juni 'Herinneringsculturen en identiteit in de klas: een dynamische erfgoedbenadering van het Nederlandse slavernijverleden'. Workshop at the congress De klas, de wetenschap en de wereld, KNHG en VGN, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 30 maart 'De leerling als reiziger in tijd en ruimte'. Keynote op Nationale Liodag voor geschiedenis docenten, Radboud University Nijmegen, 26 maart 'Imagining the Holocaust in your own environment. A heritage educator and history teacher perspective'. Paper presented at the International Conference Geschichtsdidaktik Empirisch 12, Deutschschweizerische Gesellschaft für Geschichtsdidaktik, Pädagogische Hochschule Nordwestschweitz, Basel, February Erfgoededucatie: gedeelde kennis in een verdeelde wereld, presentatie op Kennismarkt Ministerie OCW, Den Haag, 6 december Heritage, identity and the construction of meaning, Masterclass Heritage Education, (Erfgoed Nederland / EUR) Amsterdam, 18 november. (met Carla van Boxtel) 2011 'Teaching Atlantic slavery: the knowledge base of Dutch history teachers and heritage educators', Seminar Theorizing and exploring opportunities of heritage education (Erfgoed Nederland / EUR), Amsterdam, 17 november Afstand en nabijheid in geschiedenisonderwijs en erfgoededucatie, Paper at Research seminar of the Center for Historical Culture, 16 juni Heritage education and history teaching: The Atlantic slave trade and slavery as a present challenge in the Netherlands, Session: The Present as a Challenge to the Teaching of History, 21 st International Congress of the Historical Sciences, Amsterdam, August Heritage and identity in multicultural classrooms, Round table: Understanding Migration Ideas for the Classroom, EUROPAEUM Graduate Spring Workshop Political Parties, Migration & Public Rhetoric in Contemporary Europe, Leiden University, 4 Juni 'The Atlantic slave trade: views from heritage educators and history teachers in the Netherlands. Paper at research workshop Heritage Education and the Atlantic Slave Trade, Royal Tropical Institute (KIT), Amsterdam, 22 april. Papers Pieter de Bruijn (7) 2012 'Moral and emotional frictions. Historical distance in educational resources on Holocaust heritage'. Paper at the international conference Geschichtsdidaktik Empirisch 12, Deutschschweizerische Gesellschaft für Geschichtsdidaktik, Pädagogische Hochschule Nordwestschweitz, Basel, 17 februari 'Challenging history. Plurality of perspectives in museum education'. Paper presented at ICOM CECA Annual Conference, Old questions, new answers: quality criteria for museum education. Zagreb, 20 september Localising slavery heritage. Multiperspectivity in English and Dutch educational resources. Paper presented at the International Expert Meeting Theorizing and exploring opportunities of heritage education. Amsterdam, 17 november with G. Savenije, The heritage experience as a learning opportunity. Workshop at the International Master Class Heritage Education. Amsterdam, 18 november '"Does every shoe fit?" Multiperspectivity in heritage education'. Paper presented at CHC / EUROCLIO Symposium, Historiana: People on the move. Rights & Responsibilities, Rotterdam, 17 maart Commonality in complex histories. Plurality in Dutch and English heritage education resources. Poster at the conference Longing for the present. The history of history education and the temptations of modernity ( ). Katholieke Universiteit Leuven. Leuven, 19 augustus Heritage and history teaching materials in the Netherlands and the UK. Explanation of project 2 and some notes on WW II. Paper presented at the CHC / NIOD Research Workshop Heritage education and the dynamics of World War II memory. Amsterdam, 1 december. Papers Geerte Savenije (15) 2012 'How could someone possibly do this and not feel bad? Students' narratives about slavery history and heritage'. Paper presented at the CHC group. Rotterdam, 24 mei.

5 2012 'Het verleden in beeld. Hoe leerlingen beleven en leren bij een erfgoedproject over slavernij. Paper at symposium on heritage, art and media education of annual Research Conference Cultural education. Rotterdam, 21 juni with P. de Bruijn, The heritage experience as a learning opportunity. Workshop at the International Master Class Heritage Education, Amsterdam, November Voices of the present. Discussing slavery heritage in history class, Paper at the International Expertmeeting Theorizing and exploring opportunities of heritage education. Amsterdam, 17 november 'Learning about slavery heritage. Students entrance narratives and their experiences in a museum'. Paper voor ICOM-CECA annual conference 2011 Old questions, new answers. Quality criteria for museum education. Zagreb, 20 september 'Learning about slavery heritage. Students entrance narratives and their ideas on significance'. Poster at the EARLI 14th biennial conference Education for a global networked society. Exeter, 31 augustus 'Learning about slavery heritage in multicultural classrooms: students' entrance narratives and their ideas on significance'. Paper voor Studiedag Migrerende herinnering. Herinneringen van migratie. Rotterdam, 9 mei 'Wie heb je eigenlijk in de klas zitten? Expliciteren, uitwisselen en verrijken van de entrance narratives van leerlingen over de trans-atlantische slavenhandel en slavernij'. Workshop tijdens de Nationale LIO-dag geschiedenis. Groningen, 28 maart Leren over het slavernijverleden. Een casestudy naar de entrance narratives en ervaringen van leerlingen in een erfgoedproject. Paper presented at DEN 2010 (Digital heritage conference) Een leven lang leren!, Rotterdam, 7-8 december. Session 6: Generic Learning Outcomes. Rotterdam, 8 December with C van Boxtel, Leren over het slavernijverleden. Een casestudy naar de entrance narratives en ervaringen van leerlingen in een erfgoedproject. Paper presented at DEN 2010 (Digital heritage conference) Een leven lang leren!, Rotterdam, 7-8 December. Session 6: Generic Learning Outcomes. Rotterdam, 8 december Questioning entrance narratives in multicultural classrooms. Paper presented at the conference of EARLI Special Interest Groups 10 and 21, Moving through cultures of learning. Meeting of the EARLI Special Interest Groups 10 (Social interaction in learning and instruction) and 21 (Learning in culturally diverse settings), Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht and EUR. Utrecht, 2-3 september Heritage under negotiation. Students entrance narratives, collective meaning-making and the use of multiple perspectives. Poster at the conference of EARLI Special Interest Groups 10 and 21 (SIG10 and SIG 21), Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en EUR, Moving through cultures of learning. Meeting of the EARLI Special Interest Groups 10 (Social interaction in learning and instruction) and 21 (Learning in culturally diverse settings). Utrecht, 2-3 september Heritage under negotiation. Students entrance narratives, collective meaning-making and the use of multiple perspectives. Poster at conference Longing for the present. The history of history education and the temptations of modernity, of the Katholieke Universiteit Leuven. Leuven, 19 augustus with C. Van Boxtel, 'Erfgoededucatie in de multiculturele klas'. Opening lecture at Conferentie Pabonetwerken Natuur, Milieu & Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis: De Rijke Leeromgeving. Utrecht, 7 april Heritage and entrance narratives: constructing shared historical knowledge. Explanation of project 3 and some notes on WW II. Paper presented at the CHC / NIOD Research Workshop Heritage education and the dynamics of World War II memory. Amsterdam, 1 december.

Nationality: Belgian. Professor of Public Administration, Department of Public Administration, Erasmus University Rotterdam (August 2011 - present)

Nationality: Belgian. Professor of Public Administration, Department of Public Administration, Erasmus University Rotterdam (August 2011 - present) STEVEN VAN DE WALLE Nationality: Belgian Department of Public Administration Faculty of Social Sciences Erasmus University Rotterdam P.O. Box 1738 3000 DR Rotterdam The Netherlands vandewalle@fsw.eur.nl

Nadere informatie

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam.

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. IViR publicatielijst 2012 Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. Voordrachten: Voordracht seminar Social Media & Recht, Amsterdam, 28 juni. De juridische kant van

Nadere informatie

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail. CURRICULUM VITAE PROFESSOR DR JAAP LENGKEEK Personal details Name Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 E-mail jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.com

Nadere informatie

We will show you just how easy it is to make a film (a screencast) in order to flip the classroom.. Come and see it yourself!

We will show you just how easy it is to make a film (a screencast) in order to flip the classroom.. Come and see it yourself! 6 th National CLIL Day- Workshop Abstracts Workshop round 1 1. The flipped classroom (VOL!) Guus Perry & Rosa Njoo, APS The concept Flipping the classroom is best described as a class in which the instruction

Nadere informatie

Curriculum Vitae ROBERT HOPPE. (current 8.31.2010)

Curriculum Vitae ROBERT HOPPE. (current 8.31.2010) Curriculum Vitae ROBERT HOPPE (current 8.31.2010) PRESENT POSITION Professor of Knowledge and Policy Program Coordinator for Policy Studies in Public Administration, European Studies and Health Science

Nadere informatie

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume Name: dr. Igor Stefan Mayer Date of birth: 09-05-1965 Positions: Senior Associate Professor Public Management & Gaming Director CPS - TU-Delft Center for Serious gaming Affiliation: Delft University of

Nadere informatie

Aanwinsten september 2009

Aanwinsten september 2009 BIBLIOTHEEK Aanwinsten september 2009 119 titels MUSEA BELEID ONDERWIJS KUNST EN CULTUUR KUNST- EN CULTUUREDUCATIE CULTUREEL ERFGOED BEELDENDE KUNSTEN MUZIEK FILM/MEDIA THEATER LITERATUUR INSTELLINGENDOCUMENTATIE

Nadere informatie

SUMMARY CV PROFESSOR RUBEN GOWRICHARN

SUMMARY CV PROFESSOR RUBEN GOWRICHARN SUMMARY CV PROFESSOR RUBEN GOWRICHARN 1. Education a. Ph.D. in Economics (Utrecht University, 1991) b. M.Sc. in Economics (ISS, University of Rotterdam, 1984) c. M.Sc. in Sociology (Leiden University,

Nadere informatie

PROMOTIE-ONDERZOEK 2013

PROMOTIE-ONDERZOEK 2013 PROMOTIE-ONDERZOEK 2013 Achbari, Azadeh Global science from a Dutch perspective: Dutch participation in 19th-century Humboldtian networks Vrije Universiteit Amsterdam Afdeling Algemene Vorming / Geschiedenis

Nadere informatie

Centre for Learning Sciences & Technologies Open University. CELSTEC annual report 2012

Centre for Learning Sciences & Technologies Open University. CELSTEC annual report 2012 Centre for Learning Sciences & Technologies Open University CELSTEC annual report 2012 CELSTEC Annual report The Open University develops and provides open higher distance education. There is a special

Nadere informatie

Proposal Free Competition in the Humanities

Proposal Free Competition in the Humanities Proposal Free Competition in the Humanities 1. Project information The long-lasting legacy of collaboration. The exclusion and integration of former national socialist milieus in Dutch society. Summary

Nadere informatie

The Netherlands Interdisciplinary. Demographic Institute NIDI NEW BALANCE. Self Assessment 2007. Part II. Output

The Netherlands Interdisciplinary. Demographic Institute NIDI NEW BALANCE. Self Assessment 2007. Part II. Output The Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute NEW BALANCE Self Assessment 2007 Part II Output -OUTPUT Output 2000-2007 Overview... 1 2000... 3 2001... 39 2002... 83 2003... 119 2004... 171 2005...

Nadere informatie

Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007

Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007 Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007 112 titels CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ Tot waar de beide zeeën samenkomen : verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden / M. Colpaert, L. Van Lancker [regisseur].

Nadere informatie

UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage

UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage marc jacobs, jorijn neyrinck and albert van der zeijden introduction UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage In 2013 the world celebrated the tenth anniversary

Nadere informatie

Aanwinsten november 2010

Aanwinsten november 2010 BIBLIOTHEEK CULTUURNETWERK NEDERLAND Aanwinsten november 2010 De bibliotheek van Cultuurnetwerk Nederland heeft in november 202 nieuwe titels toegevoegd aan de collectie. Klik op een van de onderstaande

Nadere informatie

Utrecht Sustainability Institute. Annual Report 2013

Utrecht Sustainability Institute. Annual Report 2013 Utrecht Sustainability Institute Annual Report 2013 Utrecht, 21 January 2014 Foreword We would hereby like to present you with the Utrecht Sustainability Institute s annual report for 2013. The main priorities

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Onderzoekscommissie MW Februari 2010 Samenvatting Het onderzoeksbeleid van de faculteit Managementwetenschappen heeft ook dit jaar weer

Nadere informatie

Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit. CELSTEC annual report 2011

Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit. CELSTEC annual report 2011 Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit CELSTEC annual report 2011 CELSTEC Annual report The Open University develops and provides open higher distance education. There is a special

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

Prof. Maarten G.J. Duijvendak Short Resume

Prof. Maarten G.J. Duijvendak Short Resume Prof. Maarten G.J. Duijvendak Short Resume University of Groningen, Faculty of Arts, Economic and Social History, Research Centre for Historical Studies Postbox 716, 9700 AS, Groningen. OK in 't Jatstraat

Nadere informatie

Huygens ING. Jaarverslag 2013

Huygens ING. Jaarverslag 2013 Huygens ING Jaarverslag 2013 Huygens ING jaarverslag 2013 Contents: Mission and objectives 5 Academic results 7 Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of kortweg: Huygens ING, is een instituut

Nadere informatie

2. Working papers (not published)

2. Working papers (not published) Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB Onderzoekslijn Sociaal-cultureel werk 1. Reports/studies Elchardus, M., M. Debusscher, W. Smits & B. Spruyt (2008), 20 jaar Studenten Menswetenschappen aan

Nadere informatie

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB?

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB? /magazine MEI/MAY 2007 Wisselkabinet Een Fab Lab om dingen te maken Sentient Creatures op herhaling Verslag Cyberspace Salvations EXCHANGE CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Prof. dr. Anna M. T. Bosman. Hilversum, the Netherlands

Curriculum Vitae. Prof. dr. Anna M. T. Bosman. Hilversum, the Netherlands Curriculum Vitae Prof. dr. Anna M. T. Bosman Hilversum, the Netherlands December 2011 CONTENT PERSONAL PARTICULARS... 3 ACADEMIC EDUCATION... 3 ACADEMIC CAREER: RESEARCH... 4 HISTORY, AREA, AND FUTURE

Nadere informatie

Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013

Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013 Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013 pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nadere informatie

Tim Reeskens. Vitae 12/2014

Tim Reeskens. Vitae 12/2014 Tim Reeskens Vitae 12/2014 PO Box 90153 5000 LE The Netherlands The Netherlands t.reeskens@tilburguniversity.edu http://www.timreeskens.net +31 13 466 2119 Employment Assistant Professor, Department of

Nadere informatie

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Current Position Professor of e-government, School of Government, Victoria University of Wellington Academic qualifications MSc (Public Administration), 1991, Erasmus

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE KARIN LASTHUIZEN, PhD.

CURRICULUM VITAE KARIN LASTHUIZEN, PhD. CURRICULUM VITAE KARIN LASTHUIZEN, PhD. PERSONAL DETAILS Dr. Karin Lasthuizen (16-01-1970) Associate Professor in Governance Studies Department of Governance Studies, Research Group Integrity of Governance

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE KARIN LASTHUIZEN, PhD.

CURRICULUM VITAE KARIN LASTHUIZEN, PhD. CURRICULUM VITAE KARIN LASTHUIZEN, PhD. PERSONAL DETAILS Dr. Karin Lasthuizen (16-01-1970) Associate Professor, Research Group Quality of Governance Department of Public Administration and Political Science,

Nadere informatie