Master. Master of Education deeltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master. Master of Education 2011-2012. deeltijd"

Transcriptie

1 Master Master of Education deeltijd

2 o Onderwijs en Opvoeding Master of Education 2

3 Inhoudsopgave Een logische carrièrestap 4 Opleiding Master Leraar (eerstegraads leraar) 5 Algemene Economie 10 Engels, Frans en Nederlands 14 Geschiedenis 16 Wiskunde 18 Aanmelding Master Leraar 21 Opleiding Master Pedagogiek 24 Aanmelding Master Pedagogiek 29 3

4 o Onderwijs en Opvoeding Master of Education Een logische carrièrestap Als leraar in basis- of voortgezet onderwijs of pedagoog houd je van je vak en oefen je met plezier je beroep uit. Maar er komt een moment dat je méér wilt. Misschien wil je als eerstegraads leraar les geven in de bovenbouw of het hbo. Of je wilt je verder professionaliseren als leraar of pedagoog. Wat je carrièrewens ook is, je wilt graag je visie verbreden en je verdiepen in de ontwikkelingen binnen je vakgebied of dat nou het onderwijs of het pedagogische werkterrein is. Als logische carrièrestap besluit je om de titel Master of Education te gaan halen. Master Leraar (eerstegraads leraar) of Master Pedagogiek De Hogeschool van Amsterdam biedt meerdere deeltijdprogramma s die opleiden tot Master of Education op verschillende vakgebieden. Als je eerstegraads leraar wilt worden, volg je een driejarige deeltijdopleiding die je daartoe opleidt. Wil je de Master Pedagogiek volgen? Voor jou is er het tweejarig beroepsgericht deeltijdprogramma van de Hogeschool van Amsterdam. 4

5 Opleiding Master Leraar (eerstegraads leraar) Als je het driejarig programma met succes hebt doorlopen mag je jezelf eerstegraads leraar/master of Education noemen. Je bent dan bevoegd om les te geven in de bovenbouw van havo en vwo. Om je succesvol te ontwikkelen tot eerstegraads leraar/master of Education is je eigen inbreng in de opleiding van cruciaal belang. Tot je competenties behoren in elk geval: een onderzoekende houding en het vermogen om te reflecteren. Je maakt weloverwogen keuzes in het spanningsveld van onderwijsvernieuwing en bewezen vormen van onderwijs. Je denkt na over je eigen functioneren, bent bereid om je ervaringen te delen en hebt de moed om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij. Kortom, je bent een professional op je interesse- en vakgebied! Vanzelfsprekend kun je daarbij rekenen op de docenten, begeleiders en mentoren van de opleiding. Zij helpen je om te groeien in je rol van professionele master. De vijf beroepsrollen van de Master Leraar (eerstegraads leraar) In de praktijk overlappen de vijf rollen van de eerstegraads leraar elkaar voortdurend. Aan het eind van je opleiding moet je daarom in staat zijn om die rollen op een professionele manier te vervullen én te combineren. Dat is een stevige opgave, want je bent daarbij: 1. expert in je schoolvak; 2. gevorderd didacticus, pedagoog en coach; 3. professional in de schoolorganisatie; 4. innovatief educatief ontwerper; 5. educatief onderzoeker. 5

6 o Onderwijs en Opvoeding 1. Expert in je schoolvak Expert zijn betekent méér dan het beschikken over veel vakkennis. Je bent ook in staat om je leerlingen de begrippenkaders van jouw schoolvak bij te brengen. Je leert ze de denkwijze van dat vak en bent de begeleider op hun individuele ontdekkingstocht. De relatie tussen het schoolvak en de wetenschappelijke discipline is je vertrouwd. Na deze opleiding versta je de kunst om op te treden als een gevorderd vakdocent en leerlingen, ouders en collega s zien jou dan ook als expert. 2. Didacticus, pedagoog en coach In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs havo/vwo zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. Je stimuleert ze hierbij en ontwikkelt relatief omvangrijke en abstracte leertaken. Hierdoor zijn ze in staat om de noodzakelijke kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast ben je de coach die de leerlingen inspireert om hun talenten maximaal te gebruiken. 3. Professional in de schoolorganisatie In een schoolorganisatie ontwikkelen professionals zich voortdurend. Met collega s vorm je een op ontwikkeling gericht team, waarin kritisch, betrokken en goed onderwijs wordt gecreëerd, uitgevoerd en geëvalueerd. Samen met je collega s toets je je handelen aan theoretische kaders en reflecteert daarop. Niet om het reflecteren op zich, maar om het niveau van het onderwijs op je school te bewaken en jezelf en je school verder te ontwikkelen. Vanzelfsprekend lever je ook een bijdrage aan discussies over kerndoelen, eindtermen en examenprogramma s. Je professionele aanpak maakt je op de school waar je werkt tot een breed inzetbare leraar en een gewaardeerd collega. 4 en 5. Innovatief educatief ontwerper/educatief onderzoeker Je doet onderzoek naar praktijkproblemen en draagt bij aan oplossingen hiervoor. Bijvoorbeeld door het ontwerpen van nieuw lesmateriaal of het ontwikkelen van formats en concepten. Hierbij is het cruciaal dat je altijd onderzoekt of de vernieuwingen echt bruikbaar zijn en bijdragen tot de oplossing van de praktijkproblemen. In het eerste jaar maak je kennis met een meer academische benadering van je vakgebied en je ervaart wat het betekent om onderzoek te doen in de beroepspraktijk. Na een half jaar studie laat je aan de hand van de werktheorie zien in hoeverre je al de beroepscompetenties van een professionele master beheerst. Dit gesprek bereid je voor met behulp van je medestudenten en mentor. Aan het eind van het eerste jaar krijg je een studieadvies van de opleiding. 6

7 Algemeen De driejarige opleiding Master Leraar (eerstegraads leraar) bestaat uit de volgende onderdelen: - de vakcomponent (beroepsrol 1 en 2); - de vakdidactiek (beroepsrol 2 en 4); - de beroepsgerichte onderzoekslijn (beroepsrol 4 en 5); - het praktijkdeel en de studieloopbaanbegeleiding (beroepsrol 2 en 3). De vakcomponent (58 studiepunten) Aan het eind van je studie is het de bedoeling dat je met je vakkenis een hoog niveau hebt bereikt. Je leerlingen moeten hun weg vinden in het hoger onderwijs en jij bent hun stimulator en begeleider. Dat vereist kennis, ervaring en creativiteit. Aan het eind van de studie moet je het niveau hebben bereikt van expert op het gebied van je schoolvak, daarom vult de vakcomponent maar liefst tweederde van het studieprogramma. De rest wordt besteed aan activiteiten die zoveel mogelijk in de eigen praktijk worden toegepast, zoals vakdidactiek en onderzoek. De vakdidactiek (8 studiepunten) In de vakdidactiek vertaal je de praktijkinzichten van je vakgebied naar de theorie van het onderwijs en andersom. Je vult tijdens het eerste en tweede jaar je praktijkdossier met vakdidactische producten uit je eigen praktijk. 7

8 O Onderwijs en Opvoeding De beroepsgerichte onderzoekslijn (20 studiepunten) We zien een kentering in het denken van beleidsmakers over onderwijsvernieuwing. Docenten spelen een cruciale rol als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsvernieuwing. Daarbij wordt van docenten wel het nodige gevraagd. In de beroepsgerichte onderzoekslijn ontwikkel je een onderzoeksmatige houding. Je leert gebruik te maken van eerdere onderzoeksresultaten en onderwijsvernieuwingen kritisch te beschouwen. Je leert je eigen onderwijspraktijk en de door jou gewenste veranderingen te analyseren en uiteindelijk te implementeren. Bij ieder onderdeel van de onderzoekslijn voer je in de praktijk een onderzoeksopdracht uit, waarvan het onderwerp afhankelijk is van je praktijkvragen. Je maakt daarbij gebruik van resultaten uit eerder onderzoek. Uiteindelijk resultaat van je onderzoek is een verbetering van de praktijk op jouw school. Onderzoek wordt dus als middel ingezet voor onderwijsontwikkeling of verbetering én je ontwikkelt je verder in de beroepsrollen 4 en 5. De onderdelen van de beroepsgerichte onderzoekslijn lopen als een rode draad door je studie: ontwikkeling van een gereedschapskist als theoretische bagage van de onderzoeker; een onderzoeksthema als oriëntatie op praktijkonderzoek; een analytisch onderzoek in de praktijk; een ontwerponderzoek als bijdrage aan de oplossing van een praktijkprobleem; een eindwerkstuk dat bedoeld is om eerder behaalde onderzoeksresultaten te delen met collega s. Het praktijkdeel en de studieloopbaanbegeleiding (4 studiepunten) Je gebruikt in principe je eigen baan als praktijkplek. Je studieloopbaanbegeleider is je praktijkbegeleider. Naast het toepassen van je vakdidactische kennis en vaardigheden in de bovenbouw gebruik je je eigen praktijk ook om je professionaliteit breder in de school in te zetten. We raden je aan om vanaf het begin van de opleiding zoveel mogelijk activiteiten te ondernemen in de bovenbouw. De afspraken die jij maakt met de school en de opleiding worden vastgelegd in een tripartiete overeenkomst. 8

9 9

10 o Onderwijs en Opvoeding Algemene Economie Doelgroep, vooropleiding Het masterprogramma Algemene Economie is ontwikkeld voor economiedocenten met een tweedegraads bevoegdheid Algemene Economie, die de basiskennis van de tweedegraads lerarenopleiding Bedrijfseconomie beheersen. De beste vooropleiding is een gecombineerde bevoegdheid voor zowel Algemene als Bedrijfseconomie. Heb je een niet al te grote deficiëntie? Dan kun je het eerste jaar van je masteropleiding gebruiken om het gewenste instapniveau alsnog te behalen. Heb je de deficiëntie na het eerste studiejaar niet weggewerkt, dan is het helaas niet mogelijk om de studie voort te zetten. Inhoud We leiden je op om Algemene Economie te geven in de bovenbouw van havo-vwo. Het studieprogramma biedt je voldoende vakinhoudelijke bagage om daarnaast het vak Management en Organisatie te geven. Hoewel de opleiding er niet specifiek op is ingericht, kun je als je eenmaal je master hebt, ook kiezen voor een docentschap in het hbo. Opvallend verschil met de bacheloropleiding is de doelstelling om academische vaardigheden te trainen. Je kunt die vaardigheden trainen tijdens het verrichten van literatuuronderzoek, het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en het schrijven van papers. Daarnaast kun je ook oefenen tijdens het analyseren van complexe vraagstukken, waar verschillende domeinen in onderlinge samenhang aan de orde komen. Ook de aandacht voor het ontwikkelen van een wetenschappelijke en maatschappelijke attitude draagt bij aan het voortgezette niveau. Je leert dat veel individuele gedragingen van mensen en maatschappelijke verschijnselen uiteindelijk te herleiden zijn tot economische principes. Je ondervindt dat waarden en normen ook afhankelijk kunnen zijn van tijd en (economische) orde. Dit sluit prima aan bij het rapport Teulings, dat pleit voor het leren kijken naar maatschappelijke gebeurtenissen door een economische bril. 10

11 Vakstudie Hieronder hebben we de inhoud van de Master Leraar Algemene Economie nader uitgewerkt. College Basis Macro: Monetaire theorie (inleiding) Basis Macro: Openbare financiën Basis Micro: Micro-economie Macro-economie Europa, globalisering en ontwikkelingssamenwerking Extern financieel beleid: fiscale & commerciële jaarrekening Extern financieel beleid: financiering & integrale bedrijfsanalyse Financiële markten en internationale economische betrekkingen Geschiedenis van het economisch denken en inleiding wetenschapsfilosofie Het bedrijf en zijn omgeving: strategisch management deel 1 Het bedrijf en zijn omgeving: strategisch management deel 2 Intern financieel beleid: interne verslaggeving deel 1 Intern financieel beleid: interne verslaggeving deel 2 Verzorgingsstaat Inhoud Financiële markten en instellingen. Monetaire theorieën, (actueel) monetair beleid m.n. het Eurosysteem. Achtergronden van overheidsfinanciën en beslissingen en actuele ontwikkelingen m.n. Rijksbegroting en MEV. Micro-economische theorieën over verschillende marktvormen, speltheorie en uitvoeren van experimenten. Macro-economische verschijnselen zoals werkloosheid, economische groei, conjunctuur en macro-economisch beleid. De ontwikkeling van de EU en haar plaats in een tijd van globalisering. Wet- en regelgeving m.b.t. het opstellen van een commercieel en fiscaal jaarrapport. Problematiek van financiële beslissingen bezien vanuit de leiding van een onderneming. Aspecten van internationale handel en werking van en toezicht op financiële markten. Ontwikkeling van economische theorieën en stromingen in de wetenschapsfilosofie. Inrichtingsaspecten en functioneren van organisaties. Strategisch functioneren van (bedrijfs-)organisaties en relaties met de interne organisatie en het management. Concepten en instrumenten van management accounting. Administratieve organisatie en besluitvorming binnen organisaties. Ontstaan, functioneren en toekomst van de (Nederlandse) verzorgingsstaat. 11

12 O Onderwijs en Opvoeding Joan Tjong Akiet Ik was al een tijd op zoek naar verdieping in het vak en naar meer inspiratie voor mijn lessen. Dat ging steeds meer kriebelen. Aldus Joan Tjong Akiet, sinds vijf jaar docente Nederlands in het voortgezet onderwijs. Ze zocht en vond inspiratie in de masteropleiding Nederlands. Ik vond mijn werk een beetje saai en beperkt en wilde meer. Ik doe de master eigenlijk niet zozeer om een betere positie te krijgen ik geef nu ook al les in de bovenbouw maar om plezier te houden in mijn werk. Ze vindt de opleiding flink aanpoten en zeker niet iets dat je er zomaar even bij doet. Ik heb nog geen lerarenbeurs, waardoor de school mij nog niet vrij kan roosteren. Gelukkig zijn mijn kinderen al de deur uit en heb ik veel steun van mijn echtgenoot. Als ik na het eten naar boven ga om te studeren, heeft hij daar geen problemen mee. Ik probeer gelijk te blijven lopen met het lesaanbod, al kan ik me goed voorstellen dat dit niet iedereen lukt. Ik merk vooral aan medestudenten met kleine kinderen dat ze het soms erg zwaar hebben. Joan werkt fulltime op een school in Amsterdam Noord, en wil de kinderen die ze lesgeeft graag meer bieden. Ik voel me er verantwoordelijk voor om kinderen ook een stukje culturele en maatschappelijke begeleiding te geven. Zeker in deze buurt kunnen zij dat wel gebruiken. Over het lesprogramma is ze erg enthousiast: Ik heb nu drie vakken gehad, en heb ze allemaal met veel plezier gevolgd. Vooral Literatuurwetenschap vond ik erg inspirerend. Taal en Academische vaardigheden, een nieuw vak voor mij, was ook zeer interessant. Ik vind het plezierig om op de opleiding met gelijkgestemden ervaringen uit te wisselen. Elke donderdag verheug ik me weer op de colleges en roep ik blij tegen mijn collega s dat ik weer mag. Ik krijg hier echt de inspiratie die ik zocht. 12

13 13

14 O Onderwijs en Opvoeding Engels, Frans en Nederlands Doelgroep, vooropleiding De opleidingen Master Leraar Engels, Frans en Nederlands zijn gericht op tweedegraads bevoegde docenten die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs. We bieden een aantrekkelijke opleiding met veel literatuur- en cultuurgeschiedenis en ook veel aandacht voor taalkunde en taalbeschouwing. Je moet er niet tegenop zien om een stevige lijst van Franse, Angelsaksische of Nederlandstalige literatuur tot je te nemen, vanaf de middeleeuwen tot de moderne tijd. We verwachten ook van je dat je in staat bent om essays te schrijven over literatuurgeschiedenis en literatuurkritiek. De literatuur na 1945 neemt een belangrijke plaats in, en dat sluit aan bij de interesses van leerlingen en de eisen in het eindexamenprogramma. Het spreekt vanzelf dat de literatuurdidactiek ook een plaats krijgt in het programma. Iedere opleiding heeft eigen docenten, vaak native speakers. Iedere opleiding heeft ook eigen accenten. Voor de studenten Nederlands is argumenteren en debatteren een belangrijk aandachtspunt. De studenten Engels verdiepen zich in academic writing. Je leert daarbij gebruik te maken van de rijkdom aan bronnen en literatuur uit het Engelse taalgebied. De studenten Frans besteden relatief veel aandacht aan de plaats van het vak Frans in het Nederlandse onderwijs en het belang van het vak voor de Nederlandse cultuur. Daarnaast werken de studenten Engels, Frans en Nederlands ook gezamenlijk aan hun kennis van de Europese cultuur en literatuur. Het studieprogramma kent drie leerlijnen: 1. De leerlijn Taalvaardigheid, waarin je je ontwikkelt van het instapniveau naar het eindniveau. In deze leerlijn breng je je schriftelijke taalvaardigheid in de doeltaal op academische niveau. Voor Engels en Frans zijn de volgende instapeisen vastgesteld: Engels: Aanvullende instapeis taalvaardigheid Engels Cambridge Proficiency Examination of vergelijkbaar niveau; Frans: Attestation TCF minimaal 450 punten of vergelijkbaar niveau. Bij de opleiding gaan we ervan uit dat de studenten Engels en Frans zelfstandig verder werken aan verwerving van de taalvaardigheid, bijvoorbeeld door middel van internetprogramma s of verblijf in het buitenland. Uiteraard krijg je hierbij adequate begeleiding. 2. De leerlijn Taalkunde en Taalbeschouwing, waarin je zult merken dat taalkundigen een ander perspectief op taal hebben, dan de gewone taalgebruiker. Als taalkundige ben 14

15 je in staat om een talig fenomeen te beschrijven en begrijpen, generalisaties te ontdekken en zelf grammaticaregels te formuleren. Dit leidt tot een theoretisch inzicht in taal. We verwachten dat je dit wetenschappelijke perspectief niet alleen leert kennen, maar er ook zelf mee aan de slag gaat. Zo ontwikkel je een theoretisch kader dat je toepast op je eigen doeltaal en op de vergelijking van verschillende Europese talen. 3. De leerlijn Literatuur en Cultuur, waarin je je kennis over literatuur verdiept en leert inpassen in de geschiedenis van de Europese cultuur vanaf de Renaissance tot het heden. Ook in deze leerlijn is het de bedoeling dat je niet alleen interessante colleges komt volgen, maar dat je ook zelf actief aan de slag gaat met het opstellen van een literatuurlijst, het analyseren van boeken en het schrijven van essays. Vakstudie Hieronder hebben we de inhoud van de Master Leraar Engels, Frans en Nederlands nader uitgewerkt. College Academische taalvaardigheid Eindtoets eigen vaardigheden Letterkunde 1 Letterkunde 2 Letterkunde 3 Letterkunde 4 Taalkunde: capita selecta Argumentatieleer Algemene literatuurwetenschap Algemene taalwetenschap Taalbeschouwing Europese cultuur tot 1916 Europese cultuur na 1916 Grondslagen Inhoud De ontwikkeling van academische schriftelijke vaardigheden (essays). Engels: voorbereiding voor de CPE (Cambridge Proficiency Exam) niveau A/B. Frans: voorbereiding voor de TCF (Test de connaissance du français). Verlichting en Romantiek. Middeleeuwen en Renaissance literatuur. Moderne letterkunde. Hedendaagse literatuur en literaire theorie. Engels en Frans: van beesten tot mensen; van Chomsky tot Whorf: wat doen we met een taal, en wat doet een taal met ons? Nederlands: argumentatietheorie en pragmatiek. Een introductie tot verschillende manieren om literatuur te benaderen en boeken te lezen. Introductie tot taalkunde, taalverandering. Enkele aspecten van sociolinguïstiek. Culturele ontwikkelingen in Europa tot de Eerste Wereldoorlog. De laatste honderd jaar in Europese cultuur. Wetenschappelijk denken en filosofische ontwikkelingen. 15

16 O Onderwijs en Opvoeding Geschiedenis Doelgroep, vooropleiding Ben je geschiedenisdocent met een tweedegraads bevoegdheid en wil je je mogelijkheden uitbreiden? Dan is deze master zeker iets voor jou. Doordat je in het voortgezet onderwijs werkzaam bent, doorloop je een gedualiseerd traject, waarbij je schoolpraktijk en de opleidingsmodulen elkaar voortdurend beïnvloeden. Inhoud Een expert in het schoolvak Geschiedenis is doorkneed in historisch denken en redeneren. Dat houdt in dat een eerstegraads leraar Geschiedenis: - geneigd is informatie op het eerste gezicht te wantrouwen; - gewend is te vragen naar uitzonderingen en bijzonderheden; - inzicht heeft in veranderingsprocessen; - respect toont voor het andere en rekening houdt met historische standplaatsgebondenheid; - geneigd is te vragen naar causale relaties en in te zien dat die gecompliceerd zijn. De vakstudie bestaat uit 58 studiepunten: een basismodule van tien studiepunten en acht vervolgmodules van elk zes studiepunten. In de vervolgmodules wordt in de eerste plaats je vakinhoudelijke beheersing van geschiedenis verder uitgediept. Het vak wordt aangeboden via drie modules gewijd aan de algemeen gebruikelijke subdisciplines van de geschiedwetenschap: bestuurlijk-politieke geschiedenis, cultureel-mentale geschiedenis en sociaal-economische geschiedenis. Het is daarbij niet zozeer de bedoeling dat je een encyclopedische behandeling krijgt voorgeschoteld van alles wat zich op zo n deelterrein heeft voorgedaan. Dat zou trouwens ook helemaal niet kunnen. Het gaat meer om inzicht in belangrijke processen, concepten en interpretaties. Om diepgang in de behandeling van de leerstof te verkrijgen kan de nadruk vallen op één van deze grote processen. Ook wordt duidelijk gemaakt wat een bepaalde benadering van de historische werkelijkheid aan specifieke inzichten kan opleveren. Je leert onderscheiden hoe in (internationale) wetenschappelijk-historische publicaties auteurs visies, theorieën en thesen ontwikkelen. Daarbij ga je ook na hoe auteurs hun interpretaties onderbouwen met feitelijke gegevens en je leert zulke onderbouwingen op hun merites beoordelen. Zo kun je als het goed is op den duur met behulp van gegevens uit (internationale) wetenschappelijk-historische publicaties een stelling onderbouwen, een visie becommentariëren, of een theorie toetsen. Dit kun je dan toepassen in een eigen literatuurstudie. Rond de drie modules over de drie subdisciplines van de historische vakwetenschap worden vakonderdelen aangeboden die zich op meer beschou- 16

17 welijke wijze concentreren op de eigen aard van de geschiedwetenschap en de wijze waarop historische kennis wordt verzameld en weergegeven (wetenschapsfilosofie en historiografie) en een module die zich speciaal richt op de wijze waarop geschiedenis in de samenleving functioneert, wordt gebruikt en soms ook misbruikt. Een andere module gaat in op geschiedenis van het staatsrecht en de democratie, een vast onderdeel van het eindexamenprogramma havo en vwo. Op die bovenbouw van het havo en vwo is deze opleiding immers gericht. Dat is ook te merken aan de inhoud van de geschiedenisdidactiek in deze opleiding, die zich speciaal bezighoudt met hogere niveaus van geschiedenisonderwijs, examenproblematiek, en manieren waarop geschiedenis voor jongvolwassenen betekenis kan krijgen. Met dit programma sluit de opleiding nauw aan bij de eisen van de kennisbasis masteropleidingen Geschiedenis die landelijk is vastgesteld. Zowel inhoudelijk als qua vakbenadering word je optimaal voorbereid op het functioneren als leraar in het eerstegraads gebied. Vakstudie Hieronder hebben we de inhoud van de Master Leraar Geschiedenis nader uitgewerkt. College Basismodule Geschiedenis Burgerschap Cultureel-mentale Geschiedenis Geschiedenis in de samenleving Historiografie Literatuurstudie Politieke Geschiedenis Sociaal-economische Geschiedenis Wetenschapsfilosofie Inhoud Algemene basiskennis van geschiedenis, de aanpak en vormgeving van historische onderwerpen. Inrichting van het constitutionele en bestuurssysteem, historische ontwikkeling daarvan en het denken daarover. De gevoels- en gedachtewereld van mensen, zoals die tot uiting komt in materiële en immateriële vormgeving van het bestaan. Hoe de geschiedwetenschap de werkelijkheid benadert en wat de maatschappelijke en educatieve functies daarvan zijn. Geschiedenis van de geschiedschrijving en geschiedwetenschap. Wetenschappelijke historische literatuur op de juiste wijze bestuderen en verwerken. De ontwikkeling van staten, politieke systemen en internationale verhoudingen. Hoe mensen voorzien in hun materiële bestaan en hoe sociale verhoudingen in samenlevingen ontstaan. Hoe wetenschappelijke kennis (van het verleden) mogelijk is, hoe zulke kennis tot stand komt en hoe hij gestructureerd is. 17

18 O Onderwijs en Opvoeding Wiskunde Doelgroep, vooropleiding De masteropleiding Wiskunde is bedoeld voor tweedegraads leraren Wiskunde met een baan in het voortgezet onderwijs. Inhoud Voor de wiskundige kennis die je als eerstegraads leraar nodig hebt, beheers je uiteraard het schoolcurriculum. Vanuit de kern van dit curriculum is een opleidingsmodel opgezet dat bestaat uit concentrische ringen. De eerstegraads leraar Wiskunde: - beheerst het wiskundecurriculum en kan deze creatief toepassen in een lessituatie; - beheerst de fundamentele begrippen die binnen het vak aan de leerstof ten grondslag liggen; - is vertrouwd met de opbouw van het vakgebied, waarin onderwerpen uit de leerstof thuishoren; - bezit de nodige vakkennis om gebruik te kunnen maken van algemeen beschikbare bronnen als vaktijdschriften, handboeken, collega s en Internet; - heeft - met het oog op algemeen wiskundige vaardigheden - grondig kennisgemaakt met een fundamentele opbouw van enkele specifieke vakgebieden. Vakstudie Hieronder hebben we de inhoud van de Master Leraar Wiskunde nader uitgewerkt. College Analyse Complexe functies Projectieve Meetkunde Geschiedenis van de Wiskunde Stochastiek Lineaire algebra Differentiaal Vergelijkingen Grondslagen Modelleren Inhoud Behandeling van reële getallen, functies, rijen en reeksen. Wat gebeurt er - voorbij de schoolwiskunde! - op het gebied van analyse. Er komt meer aan de orde dan de vertrouwde Vlakke Meetkunde. Ontwikkeling van de Academische Wiskunde. Uitdieping van typische Wiskunde-A begrippen. Algebraïsche beschrijving van afbeeldingen in de meetkunde. Technieken uit de Analyse en belangrijke toepassingen. Fundamentele logica als basis voor het wiskundig denken. Structureren van praktische problemen met behulp van technieken uit onder meer differentiaalvergelijkingen en lineaire algebra. 18

19 Met deze kennis en vaardigheden heb je grote zelfstandigheid als vertolker van het vak. Wiskunde heeft voor jou - buiten de schoolboeken om - zoveel inhoud en betekenis dat je op eigen kracht gestalte kunt geven aan het onderwijs in dat vak. Je kunt bijvoorbeeld extra oefenopgaven concipiëren, eigen toetsen opstellen en een praktische opdracht ontwikkelen. Vanuit je kennis kun je meepraten over de vraag welke wiskundige onderwerpen passen in de profielen van het havo- of vwo-curriculum. 19

20 O Onderwijs en Opvoeding Simon Kennedie Simon Kennedie (40) werkt vier dagen per week als leraar Geschiedenis op het vmbo en het havo/vwo. In september 2008 begon hij met de masteropleiding Geschiedenis. Het lijkt me leuk als ik ook in de bovenbouw van het havo/vwo kan lesgeven. Maar de achterliggende gedachte is ook dat ik best wat meer zou willen verdienen. Ik was al een keer aan de opleiding begonnen, maar toen kwamen de kinderen en viel het niet te combineren. Na een jaar of acht heb ik het weer opgepakt. Ik ben dus eigenlijk een doorstarter, grapt Simon. Hij heeft wel een lerarenbeurs, maar zijn directie op school was er niet erg enthousiast over om een tegemoetkoming aan te vragen waardoor hij minder kon werken. Volgend jaar is er misschien meer mogelijk. Nu geef ik nog evenveel les als voorheen. Dat is soms best wel druk, maar door goede afspraken te maken en regelmatig veel avondwerk eraan te werken, blijf ik bij. Al was het een paar weken geleden wel even heel erg druk, doordat veel dingen samenvielen. Dat was toen even nachtwerk, maar dat is gelukkig meestal niet zo. En wat mij erg motiveert is dat ik het deze keer wél af wil maken. De opleiding bevalt Simon goed, al vindt hij het soms een beetje wetenschappelijk om het wetenschappelijke. Maar dat heeft ook voordelen meent hij: Ik merk dat ik daardoor wel veel ideeën opdoe. We leren bijvoorbeeld hoe docenten in de VS hun onderwijs via digitale bronnen organiseren. Dat is heel stimulerend, en een uitdaging om dat zelf ook te gaan doen. 20

21 Aanmelding Master Leraar Opleiding Master Leraar (eerstegraads leraar) in het kort Start van de master Collegegeld Studieomvang Studiebelasting jaarlijks in september ca ,- per jaar* 90 Studiepunten 20 uur per week, exclusief onderzoeksopdrachten in het kader van het werkplekleren. Begeleiding en colleges De colleges vinden plaats op de Amstelcampus, Wibautstraat 2-4 te Amsterdam, donderdag van uur **) Duur van de master Toelatingseisen Praktische zaken drie jaar in deeltijd Bachelor of Education, een baan in het voortgezet onderwijs, deelname aan intakeprocedure overleg met werkgever over roostervrije dag en studiedag *Het collegegeld is voor het studiejaar vastgesteld door het College van Bestuur. Er kunnen echter uitzonderingen bestaan. Het voor jou geldende collegeld kun je berekenen op **) Een opleiding volgen naast je werk vergt inzet en enthousiasme. Je college(donder)dag is best pittig te noemen. Tussendoor zijn er dan ook regelmatig pauzes, onder andere op een gunstig moment om de avondmaaltijd te gebruiken in ons restaurant. Lestijden onder voorbehoud. Toelating Om tot de opleiding Master Leraar (eerstegraads leraar) te worden toegelaten geldt als algemene eis een tweedegraads onderwijsbevoegdheid/bachelor in het vak waarin je je eerstegraads onderwijsbevoegdheid/master wilt behalen. Daarnaast zijn er per vak ook specifieke toelatingseisen (zie daarvoor de pagina s per vakstudie). Bij het beoordelen of iemand geschikt is voor de opleiding, wordt gelet op de volgende punten: - je kunt gemiddeld 20 uur per week vrijmaken voor studie en praktijkonderzoek; - je hebt al onderwijservaring en wilt meer verantwoordelijkheid nemen in je school of vaksectie; - je streeft naar meer onderwijsinhoudelijke diepgang; - je hebt interesse in onderwijsresearch en in evidence based practice; - je wilt beter in staat zijn om onderwijsvernieuwingen op waarde te schatten. 21

22 o Onderwijs en Opvoeding Heb je interesse in het volgen van de masteropleiding tot eerstegraads leraar, en voldoe je aan de instroomeisen? Je kunt je per aanmelden via Je wordt dan uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Je bereidt je voor op het toelatingsgesprek door middel van het samenstellen van een dossier, waarin het volgende is opgenomen: - je persoonlijke gegevens, inclusief curriculum vitae; - diploma s en bewijsmateriaal die voorwaardelijk zijn voor toelating (geen originelen); - informatie over je huidige baan (welke school, sinds wanneer werk je er, hoeveel uren, welke klassen, eventueel de wijze waarop je school of organisatie je wilt faciliteren); - een motivatiebrief met persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin de rol van de masteropleiding expliciet aan bod komt. Aanmelden Ga naar om je aan te melden. Stuur tegelijkertijd, maar uiterlijk 1 juli, een mail naar om je aan te melden voor een intakegesprek (dit is noodzakelijk om een Bewijs van Toelating te krijgen). Vervolgens ontvang je van de studentenadministratie van de HvA, Onderwijs en Opvoeding een aanmeldingsformulier. Indien de intake met een positief advies is afgerond, krijg je van de examencommissie van de opleiding Master Pedagogiek een Bewijs van Toelating. De studentenadministratie schrijft je in, nadat zij alle benodigde formulieren en de betaling hebben ontvangen. Het is van groot belang de termijn voor betaling niet te overschrijden. Meer weten? Wil je meer informatie over de masteropleidingen tot eerstegraads leraar, dan kun je contact opnemen met de opleidingsmanager Petra Smulders, Je kunt ook mailen naar het onderwijsbureau masteropleidingen via of tijdens kantooruren bellen via

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK DEELTIJD ONDERWIJS EN OPVOEDING Hoe inspireer je de volgende generatie? En hoe draag je de kennis en vaardigheden over om te bouwen aan de wereld van morgen? Daar draait het om bij HvA

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 3 Didactief Special december 2016 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk 5 eerstegraads

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Voorlichtingsavond ILO

Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 Didactief Special december 2016 3 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk eerstegraads

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek Je denkt eraan om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Je hebt je georiënteerd, er met anderen over gesproken

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Onderwi Leren en Levensb

Onderwi Leren en Levensb Onderwi Leren en Levensb Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd Amsterdam Den Haag Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing Masteropleiding Leren en Innoveren Het onderwijs is altijd in beweging. Kinderen

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PRESENTATIE DIGITAAL www.utwente.nl/master/sec/powerpoint www.utwente.nl/master/lvhom/powerpoint

Nadere informatie

Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd. Amsterdam Den Haag

Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd. Amsterdam Den Haag Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd Amsterdam Den Haag Onderwijs & Innovatie Masteropleiding Leren en Innoveren Het onderwijs is voortdurend in beweging. De ontwikkeling van talenten van kinderen

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Volg de Master Leren en Innoveren

Volg de Master Leren en Innoveren Starten met onderwijsvernieuwing? Volg de Master Leren en Innoveren Utrecht 2011-2012, 3e leergang Vind jij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs belangrijk en wil jij daarin een voortrekkersrol

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie AANLEIDING ONTWIKKELING OPLEIDING PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Vraag om pedagogisch professionals in de verschillende sectoren met

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Opleiden in het zorgonderwijs? Modules leergangen master

Opleiden in het zorgonderwijs? Modules leergangen master het zorgonderwijs? Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het hoger gezondheidszorg onderwijs (HGZO)? Of ben je werkzaam in de zorg en

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond

Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond Michael Bots, Opleidingsmanager Monique van der Heijden, Academic director Opzet presentatie Vierslagleren Master Leren en Innoveren Selectie en toelating

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Katholieke Pabo Zwolle. Studeren met een functiebeperking

Katholieke Pabo Zwolle. Studeren met een functiebeperking Katholieke Pabo Zwolle Studeren met een functiebeperking Wil ik leraar basisonderwijs worden? 22-3-2016 2 Wat doet een leraar basisonderwijs? 1. Lessen voorbereiden 2. Lesgeven (groep 1 t/m 8) 3. Gemaakt

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN UT LERARENOPLEIDING ELAN 2015/2016 Inhoud 1. De Minor Leren Lesgeven... 3 2. Studieprogramma van de 15 en 30 EC

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Ik wist al vroeg in mijn middelbareschooltijd dat ik Grieks en Latijn wilde studeren. Het feit dat twee

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Master s Event 8 oktober 2016

Master s Event 8 oktober 2016 Master s Event 8 oktober 2016 Welkom bij deze voorlichting over het hbo premasterprogramma Youth, Education and Society (YES) 10.00-10.30 zaal Ruppert Paars 12.15-12.45 zaal Ruppert 1.11 Introductie hbo

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT Meerwaarde voor onderwijs De Pijlers en de Plus van FLOT De vijf Pijlers: Cruciale factoren voor goed leraarschap Wat maakt een leraar tot een goede leraar? Het antwoord op deze vraag is niet objectief

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM)

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) VERDIEP JE IN SPECIFIEKE LEIDERSCHAPSTHEMA S De Master of Educational Management is een NVAO-geaccrediteerde masteropleiding voor ervaren schoolleiders (PO, VO, MBO

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching

Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching 2016-2017 6-9-2016 Toevoeging artikel 2.5 afbouw programma s 1. De volgende programma s zijn in afbouw:

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Pedagogisch Professional Kind en Educatie Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie Voorlichting 21 juni 2016 AANLEIDING ONTWIKKELING OPLEIDING PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Nieuwe onderwijsvormen (IKC, SLIMfit, Sterrenscholen)

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG LERAREN- OPLEIDINGEN O OPEN DAG Science Education and Communication Leraar vho in zaakvakken maatschappijleer en maatschappijwetenschappen UT-LERARENOPLEIDINGEN M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen Informatica,

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

HANDLEIDING HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN LESGEVEN

HANDLEIDING HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN HANDLEIDING LESGEVEN MINOR LEREN UT LERARENOPLEIDING, VAKGROEP ELAN

Nadere informatie

Bijzonder Masterprogramma Leraar Duits

Bijzonder Masterprogramma Leraar Duits Bijzonder Masterprogramma Leraar Duits Simone Wolff Vrijdag 27 november 2015 Maatschappelijke trend Groeiend tekort aan eerstegraads leraren Duits in het voortgezet onderwijs: Vanaf 2016 zullen de tekorten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2017-2018 Voor studenten die: het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO!

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! TIL JEZELF NAAR EEN HOGER NIVEAU MET VAPRO D EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES Brancheopleiding VAPRO D Waarom VAPRO D?

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT De onderzoekende financial professional 2016-2017 1 PROGRAMMA Je profiel Waarom de 3-jarige vwo-route Verschil hbo en wo Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Opzet opleiding

Nadere informatie