Master. Master of Education deeltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master. Master of Education 2011-2012. deeltijd"

Transcriptie

1 Master Master of Education deeltijd

2 o Onderwijs en Opvoeding Master of Education 2

3 Inhoudsopgave Een logische carrièrestap 4 Opleiding Master Leraar (eerstegraads leraar) 5 Algemene Economie 10 Engels, Frans en Nederlands 14 Geschiedenis 16 Wiskunde 18 Aanmelding Master Leraar 21 Opleiding Master Pedagogiek 24 Aanmelding Master Pedagogiek 29 3

4 o Onderwijs en Opvoeding Master of Education Een logische carrièrestap Als leraar in basis- of voortgezet onderwijs of pedagoog houd je van je vak en oefen je met plezier je beroep uit. Maar er komt een moment dat je méér wilt. Misschien wil je als eerstegraads leraar les geven in de bovenbouw of het hbo. Of je wilt je verder professionaliseren als leraar of pedagoog. Wat je carrièrewens ook is, je wilt graag je visie verbreden en je verdiepen in de ontwikkelingen binnen je vakgebied of dat nou het onderwijs of het pedagogische werkterrein is. Als logische carrièrestap besluit je om de titel Master of Education te gaan halen. Master Leraar (eerstegraads leraar) of Master Pedagogiek De Hogeschool van Amsterdam biedt meerdere deeltijdprogramma s die opleiden tot Master of Education op verschillende vakgebieden. Als je eerstegraads leraar wilt worden, volg je een driejarige deeltijdopleiding die je daartoe opleidt. Wil je de Master Pedagogiek volgen? Voor jou is er het tweejarig beroepsgericht deeltijdprogramma van de Hogeschool van Amsterdam. 4

5 Opleiding Master Leraar (eerstegraads leraar) Als je het driejarig programma met succes hebt doorlopen mag je jezelf eerstegraads leraar/master of Education noemen. Je bent dan bevoegd om les te geven in de bovenbouw van havo en vwo. Om je succesvol te ontwikkelen tot eerstegraads leraar/master of Education is je eigen inbreng in de opleiding van cruciaal belang. Tot je competenties behoren in elk geval: een onderzoekende houding en het vermogen om te reflecteren. Je maakt weloverwogen keuzes in het spanningsveld van onderwijsvernieuwing en bewezen vormen van onderwijs. Je denkt na over je eigen functioneren, bent bereid om je ervaringen te delen en hebt de moed om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij. Kortom, je bent een professional op je interesse- en vakgebied! Vanzelfsprekend kun je daarbij rekenen op de docenten, begeleiders en mentoren van de opleiding. Zij helpen je om te groeien in je rol van professionele master. De vijf beroepsrollen van de Master Leraar (eerstegraads leraar) In de praktijk overlappen de vijf rollen van de eerstegraads leraar elkaar voortdurend. Aan het eind van je opleiding moet je daarom in staat zijn om die rollen op een professionele manier te vervullen én te combineren. Dat is een stevige opgave, want je bent daarbij: 1. expert in je schoolvak; 2. gevorderd didacticus, pedagoog en coach; 3. professional in de schoolorganisatie; 4. innovatief educatief ontwerper; 5. educatief onderzoeker. 5

6 o Onderwijs en Opvoeding 1. Expert in je schoolvak Expert zijn betekent méér dan het beschikken over veel vakkennis. Je bent ook in staat om je leerlingen de begrippenkaders van jouw schoolvak bij te brengen. Je leert ze de denkwijze van dat vak en bent de begeleider op hun individuele ontdekkingstocht. De relatie tussen het schoolvak en de wetenschappelijke discipline is je vertrouwd. Na deze opleiding versta je de kunst om op te treden als een gevorderd vakdocent en leerlingen, ouders en collega s zien jou dan ook als expert. 2. Didacticus, pedagoog en coach In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs havo/vwo zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. Je stimuleert ze hierbij en ontwikkelt relatief omvangrijke en abstracte leertaken. Hierdoor zijn ze in staat om de noodzakelijke kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast ben je de coach die de leerlingen inspireert om hun talenten maximaal te gebruiken. 3. Professional in de schoolorganisatie In een schoolorganisatie ontwikkelen professionals zich voortdurend. Met collega s vorm je een op ontwikkeling gericht team, waarin kritisch, betrokken en goed onderwijs wordt gecreëerd, uitgevoerd en geëvalueerd. Samen met je collega s toets je je handelen aan theoretische kaders en reflecteert daarop. Niet om het reflecteren op zich, maar om het niveau van het onderwijs op je school te bewaken en jezelf en je school verder te ontwikkelen. Vanzelfsprekend lever je ook een bijdrage aan discussies over kerndoelen, eindtermen en examenprogramma s. Je professionele aanpak maakt je op de school waar je werkt tot een breed inzetbare leraar en een gewaardeerd collega. 4 en 5. Innovatief educatief ontwerper/educatief onderzoeker Je doet onderzoek naar praktijkproblemen en draagt bij aan oplossingen hiervoor. Bijvoorbeeld door het ontwerpen van nieuw lesmateriaal of het ontwikkelen van formats en concepten. Hierbij is het cruciaal dat je altijd onderzoekt of de vernieuwingen echt bruikbaar zijn en bijdragen tot de oplossing van de praktijkproblemen. In het eerste jaar maak je kennis met een meer academische benadering van je vakgebied en je ervaart wat het betekent om onderzoek te doen in de beroepspraktijk. Na een half jaar studie laat je aan de hand van de werktheorie zien in hoeverre je al de beroepscompetenties van een professionele master beheerst. Dit gesprek bereid je voor met behulp van je medestudenten en mentor. Aan het eind van het eerste jaar krijg je een studieadvies van de opleiding. 6

7 Algemeen De driejarige opleiding Master Leraar (eerstegraads leraar) bestaat uit de volgende onderdelen: - de vakcomponent (beroepsrol 1 en 2); - de vakdidactiek (beroepsrol 2 en 4); - de beroepsgerichte onderzoekslijn (beroepsrol 4 en 5); - het praktijkdeel en de studieloopbaanbegeleiding (beroepsrol 2 en 3). De vakcomponent (58 studiepunten) Aan het eind van je studie is het de bedoeling dat je met je vakkenis een hoog niveau hebt bereikt. Je leerlingen moeten hun weg vinden in het hoger onderwijs en jij bent hun stimulator en begeleider. Dat vereist kennis, ervaring en creativiteit. Aan het eind van de studie moet je het niveau hebben bereikt van expert op het gebied van je schoolvak, daarom vult de vakcomponent maar liefst tweederde van het studieprogramma. De rest wordt besteed aan activiteiten die zoveel mogelijk in de eigen praktijk worden toegepast, zoals vakdidactiek en onderzoek. De vakdidactiek (8 studiepunten) In de vakdidactiek vertaal je de praktijkinzichten van je vakgebied naar de theorie van het onderwijs en andersom. Je vult tijdens het eerste en tweede jaar je praktijkdossier met vakdidactische producten uit je eigen praktijk. 7

8 O Onderwijs en Opvoeding De beroepsgerichte onderzoekslijn (20 studiepunten) We zien een kentering in het denken van beleidsmakers over onderwijsvernieuwing. Docenten spelen een cruciale rol als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsvernieuwing. Daarbij wordt van docenten wel het nodige gevraagd. In de beroepsgerichte onderzoekslijn ontwikkel je een onderzoeksmatige houding. Je leert gebruik te maken van eerdere onderzoeksresultaten en onderwijsvernieuwingen kritisch te beschouwen. Je leert je eigen onderwijspraktijk en de door jou gewenste veranderingen te analyseren en uiteindelijk te implementeren. Bij ieder onderdeel van de onderzoekslijn voer je in de praktijk een onderzoeksopdracht uit, waarvan het onderwerp afhankelijk is van je praktijkvragen. Je maakt daarbij gebruik van resultaten uit eerder onderzoek. Uiteindelijk resultaat van je onderzoek is een verbetering van de praktijk op jouw school. Onderzoek wordt dus als middel ingezet voor onderwijsontwikkeling of verbetering én je ontwikkelt je verder in de beroepsrollen 4 en 5. De onderdelen van de beroepsgerichte onderzoekslijn lopen als een rode draad door je studie: ontwikkeling van een gereedschapskist als theoretische bagage van de onderzoeker; een onderzoeksthema als oriëntatie op praktijkonderzoek; een analytisch onderzoek in de praktijk; een ontwerponderzoek als bijdrage aan de oplossing van een praktijkprobleem; een eindwerkstuk dat bedoeld is om eerder behaalde onderzoeksresultaten te delen met collega s. Het praktijkdeel en de studieloopbaanbegeleiding (4 studiepunten) Je gebruikt in principe je eigen baan als praktijkplek. Je studieloopbaanbegeleider is je praktijkbegeleider. Naast het toepassen van je vakdidactische kennis en vaardigheden in de bovenbouw gebruik je je eigen praktijk ook om je professionaliteit breder in de school in te zetten. We raden je aan om vanaf het begin van de opleiding zoveel mogelijk activiteiten te ondernemen in de bovenbouw. De afspraken die jij maakt met de school en de opleiding worden vastgelegd in een tripartiete overeenkomst. 8

9 9

10 o Onderwijs en Opvoeding Algemene Economie Doelgroep, vooropleiding Het masterprogramma Algemene Economie is ontwikkeld voor economiedocenten met een tweedegraads bevoegdheid Algemene Economie, die de basiskennis van de tweedegraads lerarenopleiding Bedrijfseconomie beheersen. De beste vooropleiding is een gecombineerde bevoegdheid voor zowel Algemene als Bedrijfseconomie. Heb je een niet al te grote deficiëntie? Dan kun je het eerste jaar van je masteropleiding gebruiken om het gewenste instapniveau alsnog te behalen. Heb je de deficiëntie na het eerste studiejaar niet weggewerkt, dan is het helaas niet mogelijk om de studie voort te zetten. Inhoud We leiden je op om Algemene Economie te geven in de bovenbouw van havo-vwo. Het studieprogramma biedt je voldoende vakinhoudelijke bagage om daarnaast het vak Management en Organisatie te geven. Hoewel de opleiding er niet specifiek op is ingericht, kun je als je eenmaal je master hebt, ook kiezen voor een docentschap in het hbo. Opvallend verschil met de bacheloropleiding is de doelstelling om academische vaardigheden te trainen. Je kunt die vaardigheden trainen tijdens het verrichten van literatuuronderzoek, het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en het schrijven van papers. Daarnaast kun je ook oefenen tijdens het analyseren van complexe vraagstukken, waar verschillende domeinen in onderlinge samenhang aan de orde komen. Ook de aandacht voor het ontwikkelen van een wetenschappelijke en maatschappelijke attitude draagt bij aan het voortgezette niveau. Je leert dat veel individuele gedragingen van mensen en maatschappelijke verschijnselen uiteindelijk te herleiden zijn tot economische principes. Je ondervindt dat waarden en normen ook afhankelijk kunnen zijn van tijd en (economische) orde. Dit sluit prima aan bij het rapport Teulings, dat pleit voor het leren kijken naar maatschappelijke gebeurtenissen door een economische bril. 10

11 Vakstudie Hieronder hebben we de inhoud van de Master Leraar Algemene Economie nader uitgewerkt. College Basis Macro: Monetaire theorie (inleiding) Basis Macro: Openbare financiën Basis Micro: Micro-economie Macro-economie Europa, globalisering en ontwikkelingssamenwerking Extern financieel beleid: fiscale & commerciële jaarrekening Extern financieel beleid: financiering & integrale bedrijfsanalyse Financiële markten en internationale economische betrekkingen Geschiedenis van het economisch denken en inleiding wetenschapsfilosofie Het bedrijf en zijn omgeving: strategisch management deel 1 Het bedrijf en zijn omgeving: strategisch management deel 2 Intern financieel beleid: interne verslaggeving deel 1 Intern financieel beleid: interne verslaggeving deel 2 Verzorgingsstaat Inhoud Financiële markten en instellingen. Monetaire theorieën, (actueel) monetair beleid m.n. het Eurosysteem. Achtergronden van overheidsfinanciën en beslissingen en actuele ontwikkelingen m.n. Rijksbegroting en MEV. Micro-economische theorieën over verschillende marktvormen, speltheorie en uitvoeren van experimenten. Macro-economische verschijnselen zoals werkloosheid, economische groei, conjunctuur en macro-economisch beleid. De ontwikkeling van de EU en haar plaats in een tijd van globalisering. Wet- en regelgeving m.b.t. het opstellen van een commercieel en fiscaal jaarrapport. Problematiek van financiële beslissingen bezien vanuit de leiding van een onderneming. Aspecten van internationale handel en werking van en toezicht op financiële markten. Ontwikkeling van economische theorieën en stromingen in de wetenschapsfilosofie. Inrichtingsaspecten en functioneren van organisaties. Strategisch functioneren van (bedrijfs-)organisaties en relaties met de interne organisatie en het management. Concepten en instrumenten van management accounting. Administratieve organisatie en besluitvorming binnen organisaties. Ontstaan, functioneren en toekomst van de (Nederlandse) verzorgingsstaat. 11

12 O Onderwijs en Opvoeding Joan Tjong Akiet Ik was al een tijd op zoek naar verdieping in het vak en naar meer inspiratie voor mijn lessen. Dat ging steeds meer kriebelen. Aldus Joan Tjong Akiet, sinds vijf jaar docente Nederlands in het voortgezet onderwijs. Ze zocht en vond inspiratie in de masteropleiding Nederlands. Ik vond mijn werk een beetje saai en beperkt en wilde meer. Ik doe de master eigenlijk niet zozeer om een betere positie te krijgen ik geef nu ook al les in de bovenbouw maar om plezier te houden in mijn werk. Ze vindt de opleiding flink aanpoten en zeker niet iets dat je er zomaar even bij doet. Ik heb nog geen lerarenbeurs, waardoor de school mij nog niet vrij kan roosteren. Gelukkig zijn mijn kinderen al de deur uit en heb ik veel steun van mijn echtgenoot. Als ik na het eten naar boven ga om te studeren, heeft hij daar geen problemen mee. Ik probeer gelijk te blijven lopen met het lesaanbod, al kan ik me goed voorstellen dat dit niet iedereen lukt. Ik merk vooral aan medestudenten met kleine kinderen dat ze het soms erg zwaar hebben. Joan werkt fulltime op een school in Amsterdam Noord, en wil de kinderen die ze lesgeeft graag meer bieden. Ik voel me er verantwoordelijk voor om kinderen ook een stukje culturele en maatschappelijke begeleiding te geven. Zeker in deze buurt kunnen zij dat wel gebruiken. Over het lesprogramma is ze erg enthousiast: Ik heb nu drie vakken gehad, en heb ze allemaal met veel plezier gevolgd. Vooral Literatuurwetenschap vond ik erg inspirerend. Taal en Academische vaardigheden, een nieuw vak voor mij, was ook zeer interessant. Ik vind het plezierig om op de opleiding met gelijkgestemden ervaringen uit te wisselen. Elke donderdag verheug ik me weer op de colleges en roep ik blij tegen mijn collega s dat ik weer mag. Ik krijg hier echt de inspiratie die ik zocht. 12

13 13

14 O Onderwijs en Opvoeding Engels, Frans en Nederlands Doelgroep, vooropleiding De opleidingen Master Leraar Engels, Frans en Nederlands zijn gericht op tweedegraads bevoegde docenten die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs. We bieden een aantrekkelijke opleiding met veel literatuur- en cultuurgeschiedenis en ook veel aandacht voor taalkunde en taalbeschouwing. Je moet er niet tegenop zien om een stevige lijst van Franse, Angelsaksische of Nederlandstalige literatuur tot je te nemen, vanaf de middeleeuwen tot de moderne tijd. We verwachten ook van je dat je in staat bent om essays te schrijven over literatuurgeschiedenis en literatuurkritiek. De literatuur na 1945 neemt een belangrijke plaats in, en dat sluit aan bij de interesses van leerlingen en de eisen in het eindexamenprogramma. Het spreekt vanzelf dat de literatuurdidactiek ook een plaats krijgt in het programma. Iedere opleiding heeft eigen docenten, vaak native speakers. Iedere opleiding heeft ook eigen accenten. Voor de studenten Nederlands is argumenteren en debatteren een belangrijk aandachtspunt. De studenten Engels verdiepen zich in academic writing. Je leert daarbij gebruik te maken van de rijkdom aan bronnen en literatuur uit het Engelse taalgebied. De studenten Frans besteden relatief veel aandacht aan de plaats van het vak Frans in het Nederlandse onderwijs en het belang van het vak voor de Nederlandse cultuur. Daarnaast werken de studenten Engels, Frans en Nederlands ook gezamenlijk aan hun kennis van de Europese cultuur en literatuur. Het studieprogramma kent drie leerlijnen: 1. De leerlijn Taalvaardigheid, waarin je je ontwikkelt van het instapniveau naar het eindniveau. In deze leerlijn breng je je schriftelijke taalvaardigheid in de doeltaal op academische niveau. Voor Engels en Frans zijn de volgende instapeisen vastgesteld: Engels: Aanvullende instapeis taalvaardigheid Engels Cambridge Proficiency Examination of vergelijkbaar niveau; Frans: Attestation TCF minimaal 450 punten of vergelijkbaar niveau. Bij de opleiding gaan we ervan uit dat de studenten Engels en Frans zelfstandig verder werken aan verwerving van de taalvaardigheid, bijvoorbeeld door middel van internetprogramma s of verblijf in het buitenland. Uiteraard krijg je hierbij adequate begeleiding. 2. De leerlijn Taalkunde en Taalbeschouwing, waarin je zult merken dat taalkundigen een ander perspectief op taal hebben, dan de gewone taalgebruiker. Als taalkundige ben 14

15 je in staat om een talig fenomeen te beschrijven en begrijpen, generalisaties te ontdekken en zelf grammaticaregels te formuleren. Dit leidt tot een theoretisch inzicht in taal. We verwachten dat je dit wetenschappelijke perspectief niet alleen leert kennen, maar er ook zelf mee aan de slag gaat. Zo ontwikkel je een theoretisch kader dat je toepast op je eigen doeltaal en op de vergelijking van verschillende Europese talen. 3. De leerlijn Literatuur en Cultuur, waarin je je kennis over literatuur verdiept en leert inpassen in de geschiedenis van de Europese cultuur vanaf de Renaissance tot het heden. Ook in deze leerlijn is het de bedoeling dat je niet alleen interessante colleges komt volgen, maar dat je ook zelf actief aan de slag gaat met het opstellen van een literatuurlijst, het analyseren van boeken en het schrijven van essays. Vakstudie Hieronder hebben we de inhoud van de Master Leraar Engels, Frans en Nederlands nader uitgewerkt. College Academische taalvaardigheid Eindtoets eigen vaardigheden Letterkunde 1 Letterkunde 2 Letterkunde 3 Letterkunde 4 Taalkunde: capita selecta Argumentatieleer Algemene literatuurwetenschap Algemene taalwetenschap Taalbeschouwing Europese cultuur tot 1916 Europese cultuur na 1916 Grondslagen Inhoud De ontwikkeling van academische schriftelijke vaardigheden (essays). Engels: voorbereiding voor de CPE (Cambridge Proficiency Exam) niveau A/B. Frans: voorbereiding voor de TCF (Test de connaissance du français). Verlichting en Romantiek. Middeleeuwen en Renaissance literatuur. Moderne letterkunde. Hedendaagse literatuur en literaire theorie. Engels en Frans: van beesten tot mensen; van Chomsky tot Whorf: wat doen we met een taal, en wat doet een taal met ons? Nederlands: argumentatietheorie en pragmatiek. Een introductie tot verschillende manieren om literatuur te benaderen en boeken te lezen. Introductie tot taalkunde, taalverandering. Enkele aspecten van sociolinguïstiek. Culturele ontwikkelingen in Europa tot de Eerste Wereldoorlog. De laatste honderd jaar in Europese cultuur. Wetenschappelijk denken en filosofische ontwikkelingen. 15

16 O Onderwijs en Opvoeding Geschiedenis Doelgroep, vooropleiding Ben je geschiedenisdocent met een tweedegraads bevoegdheid en wil je je mogelijkheden uitbreiden? Dan is deze master zeker iets voor jou. Doordat je in het voortgezet onderwijs werkzaam bent, doorloop je een gedualiseerd traject, waarbij je schoolpraktijk en de opleidingsmodulen elkaar voortdurend beïnvloeden. Inhoud Een expert in het schoolvak Geschiedenis is doorkneed in historisch denken en redeneren. Dat houdt in dat een eerstegraads leraar Geschiedenis: - geneigd is informatie op het eerste gezicht te wantrouwen; - gewend is te vragen naar uitzonderingen en bijzonderheden; - inzicht heeft in veranderingsprocessen; - respect toont voor het andere en rekening houdt met historische standplaatsgebondenheid; - geneigd is te vragen naar causale relaties en in te zien dat die gecompliceerd zijn. De vakstudie bestaat uit 58 studiepunten: een basismodule van tien studiepunten en acht vervolgmodules van elk zes studiepunten. In de vervolgmodules wordt in de eerste plaats je vakinhoudelijke beheersing van geschiedenis verder uitgediept. Het vak wordt aangeboden via drie modules gewijd aan de algemeen gebruikelijke subdisciplines van de geschiedwetenschap: bestuurlijk-politieke geschiedenis, cultureel-mentale geschiedenis en sociaal-economische geschiedenis. Het is daarbij niet zozeer de bedoeling dat je een encyclopedische behandeling krijgt voorgeschoteld van alles wat zich op zo n deelterrein heeft voorgedaan. Dat zou trouwens ook helemaal niet kunnen. Het gaat meer om inzicht in belangrijke processen, concepten en interpretaties. Om diepgang in de behandeling van de leerstof te verkrijgen kan de nadruk vallen op één van deze grote processen. Ook wordt duidelijk gemaakt wat een bepaalde benadering van de historische werkelijkheid aan specifieke inzichten kan opleveren. Je leert onderscheiden hoe in (internationale) wetenschappelijk-historische publicaties auteurs visies, theorieën en thesen ontwikkelen. Daarbij ga je ook na hoe auteurs hun interpretaties onderbouwen met feitelijke gegevens en je leert zulke onderbouwingen op hun merites beoordelen. Zo kun je als het goed is op den duur met behulp van gegevens uit (internationale) wetenschappelijk-historische publicaties een stelling onderbouwen, een visie becommentariëren, of een theorie toetsen. Dit kun je dan toepassen in een eigen literatuurstudie. Rond de drie modules over de drie subdisciplines van de historische vakwetenschap worden vakonderdelen aangeboden die zich op meer beschou- 16

17 welijke wijze concentreren op de eigen aard van de geschiedwetenschap en de wijze waarop historische kennis wordt verzameld en weergegeven (wetenschapsfilosofie en historiografie) en een module die zich speciaal richt op de wijze waarop geschiedenis in de samenleving functioneert, wordt gebruikt en soms ook misbruikt. Een andere module gaat in op geschiedenis van het staatsrecht en de democratie, een vast onderdeel van het eindexamenprogramma havo en vwo. Op die bovenbouw van het havo en vwo is deze opleiding immers gericht. Dat is ook te merken aan de inhoud van de geschiedenisdidactiek in deze opleiding, die zich speciaal bezighoudt met hogere niveaus van geschiedenisonderwijs, examenproblematiek, en manieren waarop geschiedenis voor jongvolwassenen betekenis kan krijgen. Met dit programma sluit de opleiding nauw aan bij de eisen van de kennisbasis masteropleidingen Geschiedenis die landelijk is vastgesteld. Zowel inhoudelijk als qua vakbenadering word je optimaal voorbereid op het functioneren als leraar in het eerstegraads gebied. Vakstudie Hieronder hebben we de inhoud van de Master Leraar Geschiedenis nader uitgewerkt. College Basismodule Geschiedenis Burgerschap Cultureel-mentale Geschiedenis Geschiedenis in de samenleving Historiografie Literatuurstudie Politieke Geschiedenis Sociaal-economische Geschiedenis Wetenschapsfilosofie Inhoud Algemene basiskennis van geschiedenis, de aanpak en vormgeving van historische onderwerpen. Inrichting van het constitutionele en bestuurssysteem, historische ontwikkeling daarvan en het denken daarover. De gevoels- en gedachtewereld van mensen, zoals die tot uiting komt in materiële en immateriële vormgeving van het bestaan. Hoe de geschiedwetenschap de werkelijkheid benadert en wat de maatschappelijke en educatieve functies daarvan zijn. Geschiedenis van de geschiedschrijving en geschiedwetenschap. Wetenschappelijke historische literatuur op de juiste wijze bestuderen en verwerken. De ontwikkeling van staten, politieke systemen en internationale verhoudingen. Hoe mensen voorzien in hun materiële bestaan en hoe sociale verhoudingen in samenlevingen ontstaan. Hoe wetenschappelijke kennis (van het verleden) mogelijk is, hoe zulke kennis tot stand komt en hoe hij gestructureerd is. 17

18 O Onderwijs en Opvoeding Wiskunde Doelgroep, vooropleiding De masteropleiding Wiskunde is bedoeld voor tweedegraads leraren Wiskunde met een baan in het voortgezet onderwijs. Inhoud Voor de wiskundige kennis die je als eerstegraads leraar nodig hebt, beheers je uiteraard het schoolcurriculum. Vanuit de kern van dit curriculum is een opleidingsmodel opgezet dat bestaat uit concentrische ringen. De eerstegraads leraar Wiskunde: - beheerst het wiskundecurriculum en kan deze creatief toepassen in een lessituatie; - beheerst de fundamentele begrippen die binnen het vak aan de leerstof ten grondslag liggen; - is vertrouwd met de opbouw van het vakgebied, waarin onderwerpen uit de leerstof thuishoren; - bezit de nodige vakkennis om gebruik te kunnen maken van algemeen beschikbare bronnen als vaktijdschriften, handboeken, collega s en Internet; - heeft - met het oog op algemeen wiskundige vaardigheden - grondig kennisgemaakt met een fundamentele opbouw van enkele specifieke vakgebieden. Vakstudie Hieronder hebben we de inhoud van de Master Leraar Wiskunde nader uitgewerkt. College Analyse Complexe functies Projectieve Meetkunde Geschiedenis van de Wiskunde Stochastiek Lineaire algebra Differentiaal Vergelijkingen Grondslagen Modelleren Inhoud Behandeling van reële getallen, functies, rijen en reeksen. Wat gebeurt er - voorbij de schoolwiskunde! - op het gebied van analyse. Er komt meer aan de orde dan de vertrouwde Vlakke Meetkunde. Ontwikkeling van de Academische Wiskunde. Uitdieping van typische Wiskunde-A begrippen. Algebraïsche beschrijving van afbeeldingen in de meetkunde. Technieken uit de Analyse en belangrijke toepassingen. Fundamentele logica als basis voor het wiskundig denken. Structureren van praktische problemen met behulp van technieken uit onder meer differentiaalvergelijkingen en lineaire algebra. 18

19 Met deze kennis en vaardigheden heb je grote zelfstandigheid als vertolker van het vak. Wiskunde heeft voor jou - buiten de schoolboeken om - zoveel inhoud en betekenis dat je op eigen kracht gestalte kunt geven aan het onderwijs in dat vak. Je kunt bijvoorbeeld extra oefenopgaven concipiëren, eigen toetsen opstellen en een praktische opdracht ontwikkelen. Vanuit je kennis kun je meepraten over de vraag welke wiskundige onderwerpen passen in de profielen van het havo- of vwo-curriculum. 19

20 O Onderwijs en Opvoeding Simon Kennedie Simon Kennedie (40) werkt vier dagen per week als leraar Geschiedenis op het vmbo en het havo/vwo. In september 2008 begon hij met de masteropleiding Geschiedenis. Het lijkt me leuk als ik ook in de bovenbouw van het havo/vwo kan lesgeven. Maar de achterliggende gedachte is ook dat ik best wat meer zou willen verdienen. Ik was al een keer aan de opleiding begonnen, maar toen kwamen de kinderen en viel het niet te combineren. Na een jaar of acht heb ik het weer opgepakt. Ik ben dus eigenlijk een doorstarter, grapt Simon. Hij heeft wel een lerarenbeurs, maar zijn directie op school was er niet erg enthousiast over om een tegemoetkoming aan te vragen waardoor hij minder kon werken. Volgend jaar is er misschien meer mogelijk. Nu geef ik nog evenveel les als voorheen. Dat is soms best wel druk, maar door goede afspraken te maken en regelmatig veel avondwerk eraan te werken, blijf ik bij. Al was het een paar weken geleden wel even heel erg druk, doordat veel dingen samenvielen. Dat was toen even nachtwerk, maar dat is gelukkig meestal niet zo. En wat mij erg motiveert is dat ik het deze keer wél af wil maken. De opleiding bevalt Simon goed, al vindt hij het soms een beetje wetenschappelijk om het wetenschappelijke. Maar dat heeft ook voordelen meent hij: Ik merk dat ik daardoor wel veel ideeën opdoe. We leren bijvoorbeeld hoe docenten in de VS hun onderwijs via digitale bronnen organiseren. Dat is heel stimulerend, en een uitdaging om dat zelf ook te gaan doen. 20

21 Aanmelding Master Leraar Opleiding Master Leraar (eerstegraads leraar) in het kort Start van de master Collegegeld Studieomvang Studiebelasting jaarlijks in september ca ,- per jaar* 90 Studiepunten 20 uur per week, exclusief onderzoeksopdrachten in het kader van het werkplekleren. Begeleiding en colleges De colleges vinden plaats op de Amstelcampus, Wibautstraat 2-4 te Amsterdam, donderdag van uur **) Duur van de master Toelatingseisen Praktische zaken drie jaar in deeltijd Bachelor of Education, een baan in het voortgezet onderwijs, deelname aan intakeprocedure overleg met werkgever over roostervrije dag en studiedag *Het collegegeld is voor het studiejaar vastgesteld door het College van Bestuur. Er kunnen echter uitzonderingen bestaan. Het voor jou geldende collegeld kun je berekenen op **) Een opleiding volgen naast je werk vergt inzet en enthousiasme. Je college(donder)dag is best pittig te noemen. Tussendoor zijn er dan ook regelmatig pauzes, onder andere op een gunstig moment om de avondmaaltijd te gebruiken in ons restaurant. Lestijden onder voorbehoud. Toelating Om tot de opleiding Master Leraar (eerstegraads leraar) te worden toegelaten geldt als algemene eis een tweedegraads onderwijsbevoegdheid/bachelor in het vak waarin je je eerstegraads onderwijsbevoegdheid/master wilt behalen. Daarnaast zijn er per vak ook specifieke toelatingseisen (zie daarvoor de pagina s per vakstudie). Bij het beoordelen of iemand geschikt is voor de opleiding, wordt gelet op de volgende punten: - je kunt gemiddeld 20 uur per week vrijmaken voor studie en praktijkonderzoek; - je hebt al onderwijservaring en wilt meer verantwoordelijkheid nemen in je school of vaksectie; - je streeft naar meer onderwijsinhoudelijke diepgang; - je hebt interesse in onderwijsresearch en in evidence based practice; - je wilt beter in staat zijn om onderwijsvernieuwingen op waarde te schatten. 21

22 o Onderwijs en Opvoeding Heb je interesse in het volgen van de masteropleiding tot eerstegraads leraar, en voldoe je aan de instroomeisen? Je kunt je per aanmelden via Je wordt dan uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Je bereidt je voor op het toelatingsgesprek door middel van het samenstellen van een dossier, waarin het volgende is opgenomen: - je persoonlijke gegevens, inclusief curriculum vitae; - diploma s en bewijsmateriaal die voorwaardelijk zijn voor toelating (geen originelen); - informatie over je huidige baan (welke school, sinds wanneer werk je er, hoeveel uren, welke klassen, eventueel de wijze waarop je school of organisatie je wilt faciliteren); - een motivatiebrief met persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin de rol van de masteropleiding expliciet aan bod komt. Aanmelden Ga naar om je aan te melden. Stuur tegelijkertijd, maar uiterlijk 1 juli, een mail naar om je aan te melden voor een intakegesprek (dit is noodzakelijk om een Bewijs van Toelating te krijgen). Vervolgens ontvang je van de studentenadministratie van de HvA, Onderwijs en Opvoeding een aanmeldingsformulier. Indien de intake met een positief advies is afgerond, krijg je van de examencommissie van de opleiding Master Pedagogiek een Bewijs van Toelating. De studentenadministratie schrijft je in, nadat zij alle benodigde formulieren en de betaling hebben ontvangen. Het is van groot belang de termijn voor betaling niet te overschrijden. Meer weten? Wil je meer informatie over de masteropleidingen tot eerstegraads leraar, dan kun je contact opnemen met de opleidingsmanager Petra Smulders, Je kunt ook mailen naar het onderwijsbureau masteropleidingen via of tijdens kantooruren bellen via

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015 MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015 SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1 Master

Nadere informatie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Colofon Deze reader is samengesteld naar aanleiding van de conferentie Onderzoek de school in!? op 25 september

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

People for Business - Business for People

People for Business - Business for People HOGESCHOOL ZUYD People & Business Management Sittard WERKEND LEREN People for Business - Business for People Hogeschool Zuyd Jouw partner in een succesvolle loopbaan Met ruim 13.500 studenten en 40 (brede)

Nadere informatie

Anders voor de klas na leergang Puberbrein

Anders voor de klas na leergang Puberbrein Anders voor de klas na leergang Puberbrein En verder: Carmel kiest voor Master in Educational Leadership p.5 Master-docenten vliegwiel voor schoolontwikkeling p.7 Nieuw: Pedagogisch en Opbrengstgericht

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

Nascholingsgids Post-HBO

Nascholingsgids Post-HBO Nascholingsgids Post-HBO 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inleiding 3 Met genoegen presenteert Hogeschool ipabo u hierbij haar nieuwe Deze gids geeft u een overzicht van scholings- en opleidingsac-

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs maart 2007 Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs www.ctwo.nl Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs

Nadere informatie