Verslag bijeenkomst lokale partners Toekomstvisie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag bijeenkomst lokale partners Toekomstvisie"

Transcriptie

1 Verslag bijeenkomst lokale partners Toekomstvisie Datum bijeenkomst: 29 mei 2012 Auteur: Els Holsappel Doel bijeenkomst: Onderzoeken waar de visie over moet gaan Methode: Na een inleidende presentatie door wethouder Hennie Beelen over het doel van de toekomstvisie volgt een presentatie over aanpak en planning door projectleider Arjan Schulp. Vervolgens legt gemeentelijk medewerker automatisering en denktanklid Gertie Sloetjes de werking van Pleio uit. Daarna gaan de ca. 30 aanwezigen aan de hand van 10 stellingen in twee ronden met elkaar in discussie volgens het World Café principe. De avond wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling. Het debat In bijlage 1 is de input uit de twee discussierondes vastgelegd. Uitkomsten uit de plenaire terugkoppeling Identiteit van Brummen: groene omgeving, rust, ruimte, dorpse karakter, bereikbaarheid, centrale ligging, voldoende voorzieningen. Deelnemers zijn blij met hun woonomgeving. Duurzame energievoorziening: ja, mits het ingepast kan worden in het landschap of omgeving (zonnepanelen bijv.). Lokaal in duurzame energie voorzien ja, mits het voldoende rendeert.

2 Bedrijvigheid: ja, mits het ingepast kan worden in het groene landschap. Geen pretpark, maar wel horeca in combinatie met recreatief inzetten van groene buitengebied. Voor jongeren is er te weinig betaalbare huisvesting, er is in sociaal opzicht te weinig te doen (geen uitgaansgelegenheid) en er is zorg of er wel voldoende werkgelegenheid is voor jongeren. Ouderenzorg en commercie vormen een gat in de markt, niet alleen mantel- of thuiszorg. Ondernemers krijgen voldoende ruimte, maar er is te weinig gezamenlijkheid (zijn te versnipperd), visie en stimulering. Een bundeling van overlegvormen is effectiever dan de huidige versnipperde overlegvormen, maar bilateraal overleg blijft wel nodig om snel beslissingen te kunnen nemen. De visie is belangrijk: de identiteit van Brummen moet het startsein zijn. Wat wil Brummen zijn? Keuzes durven maken en van daaruit beleid maken. Als toerisme bijvoorbeeld de identiteit is van Brummen, dan moeten andere dingen daarvoor wijken. Ook voor de economie geldt: stimulering van de economie is goed, maar maal wel eerst een duidelijke identiteitskeuze. Ga vooral door met huidige plannen en begin niet opnieuw (o.a Centrumplan Eerbeek, Centrumplan Brummen en de woonvisie) en herijk op demografie en geld. Er was bijval voor het idee van de gemeente IJsselvalei: water, papier, Brummen aan de IJssel, Gazellefabriek in Dieren en fietsroutes. Ruimte en vrijheid zijn belangrijk. Geef creativiteit de ruimte. Geldt voor ondernemers, maar ook voor creatieve woonvormen waarbij kinderen voor hun ouders zorgen of jongeren bij een ouderencentrum naar school gaan. Denk niet in hokjes. De vrijheid om dingen samen te regelen. Maak Brummen onderscheidend als een vrijstaat-enclave, met zo min mogelijk regelgeving. Brummenaren willen best zelf openbaar groen of kunstwerk beheren, maar de APV is te ingewikkeld. Idee: op Pleio gezamenlijk een APV opstellen van 1 A4tje. Ondernemers zijn tevreden als er wat gedaan wordt met hun inbreng, als er keuzes worden gemaakt en als er antwoord komt op de vraag: wat is de identiteit van Brummen? Fuseren of zelfstandig blijven?

3 Enkele vragen die als een rode draad uit het overleg zijn gekomen: Moet Brummen zelfstandig blijven of fuseren tot bijvoorbeeld IJsselvalei? Moeten we recreatie/toerisme centraal stellen in beleid? Hoe kunnen we een duurzame energievoorziening inpassen in de groene omgeving? Hoe kunnen we bedrijven aantrekken en inpassen in de groene omgeving? Hoe kunnen we het buitengebied recreatief inzetten in combinatie met horeca? Moeten we de papierindustrie Eerbeek centraal stellen in beleid? Hoe binden we jongeren aan Brummen? Hoe kunnen we betaalbare huisvesting (koop en huur) creëren voor jongeren/starters? Hoe kan de gemeente een samenbindende en stimulerende rol spelen bij lokale partners en ondernemers?

4 Bijlage 1 Uitkomsten debat partnerorganisaties 1) Wat is geluk in Brummen? Identiteit: o Landgoederen o Prachtige panden o Papierindustrie is bakermat en basis o Buitengebied groen, bos o Centraal in NL o Fietsroutes o Oliemolen Middelste Molen o Dorps karakter o Creëren van ondernemersklimaat o Scholing/opleiding belangrijk Paper University o Groei door jongeren faciliteren Voldoende groot en voorzieningen Wonen en werkgelegenheid Cultuuraanbod Enclaves! Vrije vestiging Zwembad IJssel/recreëren Groene omgeving Bereikbaarheid Verbinding gemeenschap Randvoorwaarden om tot geluk te komen Er wordt hier gedag gezegd op staat Hier krijg je voorrang, dat hoef je niet te nemen Autochtoon en nieuwkomers Rust, ruimte, groen Rust, veiligheid, groen landschap 2) Wordt het Apeldoorns Kanaal straks de nieuwe gemeentegrens tussen Apeldoorn en Zutphen? 3) Moet Brummen een voorbeeld worden voor andere gemeenten? Meer onderscheidend als resultaat Brummen moet goed zijn in haar unique selling point, als het effect daarvan is dat Brummen een voorbeeld is voor andere gemeenten dan is dat mooi meegenomen Brummen moet vooral goed zijn voor ons, inwoners, bedrijven, recreanten

5 4) Is lokaal in alle energie voorzien het ideaal? Wel kansen: Duitsland is een goed voorbeeld, boeren, grote velden: past niet in Brummen Het moet passen in het landschap Lokaal? Er liggen goede regionale netwerken, dus niet op alle huizen een paneel: dit bederft de landelijke uitstraling Fabrieksdaken standaard uitrusten met panelen: bouwen ja, mits ook 5) Wie zorgt er straks voor opa en oma? Kinderen willen minder werken, aan/bij eigen huis, maar moeten werken, drempel te hoog voor opvang Mantelzorg maakt deel uit van zorginstelling Vrije woonmogelijkheden zoals bijv. kangaroowoning Regels afschaffen inwoningsituatie Buurtzorg, kleinschalig en dichtbij Cohesie in de wijk Diversiteit in wonen 6) Is Brummen voor jongeren interessant? Jongeren zijn/blijven onderdeel van de bevolkingsafspiegeling Werkgelegenheid bieden Betaalbare woningen Aantrekkingskracht jongere gezinnen Sociale voorzieningen binden studeren (elders) terugkeren Promoten inpasbare bedrijven Verschillende groepen jongeren (0-12 jaar, jaar, > 20 jaar) Wonen: is er werk ja of nee? Huur en koop zijn beide te duur In buitengebied kun je niet zelfstandig wonen Buiten verenigingsleven is er niks Jongeren binden Nee, geen opleiding, geen vertier, te veel sociale controle, te weinig reuring Starters geen kans op de woningmarkt 7) Geven we ondernemers voldoende ruimte? Lokale partners betrekken Promoten inpasbare bedrijven

6 Jonge, startende ondernemers Respect voor bestaande bedrijven (papier, agrarische sector) De markt in Brummen is niet goed haalbaar Snelheid van antwoorden uit de gemeente Wel ruimte, maar te weinig sturing en visie Ondernemers te versnipperd, geen gezamenlijkheid, versterken elkaar niet Ja, maar te weinig initiatief, stimulering 8) Verbouwt de boer straks zonnepanelen? Waarom niet? Mits goed ingepast in het landschap schoonheidscommissie! Gaat het om natuur of om horizonvervuiling? Heb je het de boer zo moeilijk gemaakt dat hij geen andere uitweg ziet dan zonepanelen te verbouwen, of Is het de marktwerking en zijn de regels zo beperkt dat dit kan en ontstaat er wildgroei? De boer is troef: o Landschapsbeheerder o Zorgt voor een prima groen beeld o Acteert duurzaam, innovatief binnen functie: biobrandstof bijvoorbeeld Ja, dit levert slapend goud op! Nee, past niet in het landschap van Brummen onder voorwaarden wel toestaan in het landschap Vraag is te beperkt Groen is uniek Wat is de rol van de agrariërs? Hoe gaan we met de omgeving om? Belangrijk om vragen te blijven stellen: o Hoe verhouden wij ons tot de natuur? o Wat is de rol van technologie? o Wat is de functie van bedrijvigheid? o Gebruik maken van lokale krachten 9) Worden inwoners natuurbeheerder? 10) Is een pretpark goed voor Brummen? Wil je groei of geen groei? Passend in groene omgeving In pand Drenth (plus kanaal/water)

7 Nee, levert dagjesmensen, voegt niets toe Natuur meer promoten, met goede horeca 11) Aandachtspunten voor Brummen Wordt zichtbaar als gemeente alternatieven voor buitengebieden toerisme/recreatie Eigen identiteit Wie zorgt voor wie? Denk niet in hokjes (combinatie van ouderen en school bijv.) Word aantrekkelijk voor jongen gezinnen Krimp! Evenwicht, sociaal leefbaar, sociale cohesie Toenemende groep allochtone ouderen hoe op te vangen? Concrete visie op ouderenzorg. Scheiden wonen en zorg Zorg voor cultuuromslag civil society Problematiek zorg steeds groter dementie / somatiek thuis Richten op langdurige relaties zorgorganisaties /ondernemers i.p.v. kort/snel geld verdienen Lokaal = uitgangspunt, maar benut ook regionale capaciteit Gemeente faciliteren, partnership organisaties is ook > regie 1 overleg = 1 formulier! Algemene uitkomst van een tafeldiscussie: Visie ontwikkelen beleid maken Pro actief denken/handelen i.p.v. toetsend en of reactief Gemeentelijke identiteit is het startsein! Creativiteit wordt beperkt door overvloed aan regels. Naarmate je de discussie voert, voel je de meer en meer beklemmende regelgeving Is Brummen nog wel te handhaven? Is de gemeente niet te klein? Regio versus dorpsgevoel Regionaal thema s ontdekken/ontwikkelen: Energy Valley bijv. Sterke lokale kwaliteiten in context bekijken Agrarisch verleden koppelen aan duurzame toekomst (energie- en zorgconcepten)

8 Verslag publieksdebat 01 Datum bijeenkomst: 26 juni 2012 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 40 deelnemers, van wie ca. 10 denktank- of netwerkleden Doel van de bijeenkomst: Onderzoeken waar de visie over moet gaan. Methode: Na het welkomstwoord van wethouder Hennie Beelen en de inleidende presentatie over het doel en de aanpak van de toekomstvisie door projectleider Arjan Schulp (zie bijlage 1) leidt burgemeester Niels Joosten een Lagerhuisdebat. In de pauze bekijken de deelnemers de moodboards die de denktank heeft gemaakt over factoren die de identiteit van Brummen bepalen. Na de pauze discussiëren de deelnemers in kleinere groepen met elkaar over een bepaalde stelling. De uitkomst van die discussies wordt daarna plenair teruggekoppeld. Het Lagerhuisdebat Stelling 1: De gemeente Brummen bepaalt voor een belangrijk deel mijn geluk Eens : 6 Oneens : 28 De meeste deelnemers zijn het erover eens dat de mooie, groene en rustige woonomgeving van Brummen wel belangrijk voor hen is, maar voor de meeste is het niet de meest bepalende factor voor hun geluk. Geluk zit meer in de persoonlijke sfeer.

9 Stelling 2: Een pretpark is goed voor gemeente Brummen Eens: : 1 Oneens: : 31 De deelnemers zijn het erover eens dat Brummen geen openluchtmuseum hoeft te worden en er mag best wat meer leven in de brouwerij komen, maar dan moet het wel iets zijn dat past bij onze gemeente. Een pretpark wordt als niet passend ervaren. Er is wel animo voor een disco voor jongeren. Stelling 3 Bij elke boer een windmolen Eens : 13 Oneens : 18 Eens/Oneens : 7 De stelling roept veel discussie op. De één vindt dat windmolens bij ons landschap horen, de ander vindt ze ronduit lelijk. Ook wordt ingebracht dat er getwijfeld wordt aan de efficiency van windmolens en men wijst op andere, betere alternatieven. Stelling 4: Het Apeldoorns Kanaal wordt de nieuwe gemeentegrens Eens : 2 Oneens: : 12 Eens/Oneens : 24 Deze stelling is niet voor iedereen duidelijk. De meerderheid van de deelnemers geeft aan niet op voorhand tegen een fusie met een andere gemeente te zijn, zolang die gemeente maar het zelfde plattelandskarakter heeft, zoals Voorst en/of Rheden. Een enkeling wil dat Brummen vooral klein blijft. Stelling 5: Gemeente Brummen moet een voorbeeld worden voor andere gemeenten Eens : 20 Oneens : 16

10 Eens/Oneens : 2 De stemming blijft verdeeld bij deze stelling. Sommigen vinden dat Brummen op bepaalde terreinen een voorbeeld voor anderen kan zijn. Anderen vinden dat Brummen vooral zichzelf moet zijn en goed voor haar burgers moet zijn. Als je daarin dan een voorbeeld bent voor anderen, dan is dat mooi meegenomen. De groepsdiscussies Uitkomsten uit de plenaire terugkoppeling: Stelling 6: Mijn kinderen zorgen straks voor mij De vraag is of ouderen wel door hun kinderen verzorgd willen worden en of jongeren wel in staat zijn dat te doen: ze werken immers en wonen vaak niet bij hun ouders in de buurt. Men doet de suggestie om, analoog aan het zogenaamde Surinaamse model, grotere woonvormen te creëren, waarbij meerdere generaties bij elkaar wonen. Ieder gezin heeft haar eigen voorzieningen, maar de jongere generaties kunnen een helpende hand bieden bij de ouderen en omgekeerd kunnen ouderen op kinderen passen als de ouders werken. Stelling 7: De gemeente Brummen is voor jongeren interessant Twee jongeren van 17 en 24 jaar deden aan deze discussie mee. Uitkomst was dat voor kinderen van 0 tot 12 jaar alles goed geregeld is in Brummen. De vergeten groep is die van 12 tot 18 jaar. Voor deze groep moet meer vrijetijdsbesteding georganiseerd worden. Niet ergens achteraf op een industrieterrein, maar midden in het dorp, op een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en kunnen sporten op een Cruyff Court. Alleen een jongerencentrum organiseren is niet voldoende, want niet elke jongere voelt zich daartoe aangetrokken. De groep van 18 tot 24 jaar trekt weg uit het dorp om te studeren en dat moet je ook niet willen veranderen. Zorg er liever voor dat ze na hun 24 ste weer terugkomen in Brummen. Niet iedereen was het eens met deze uitkomst: vanuit de zaal werd o.a. de nuance aangebracht dat niet elke jongere gaat studeren, maar dat velen in Brummen blijven wonen en werken. Stelling 8: De ondernemer moet meer ruimte krijgen

11 De deelnemers aan het debat waren het erover eens dat ondernemers de ruimte moeten krijgen en dat de gemeente ondernemen en innovatie moet stimuleren. Dat is niet alleen nodig voor de economische ontwikkeling van Brummen, maar ook voor de leefbaarheid. Ondernemers zorgen immers voor winkels. Er moeten regels zijn, maar die moeten het ondernemerschap niet tegenwerken. Stelling 9: De gemeente moet meer helpen De gemeente zou meer moeten faciliteren. Bij problemen zou de gemeente inwoners en/of ondernemers bij elkaar moeten brengen om te kijken hoe zaken opgelost kunnen worden, zonder zelf de oplossing te willen bepalen. Stelling 10: Wonen is belangrijker dan industrie Brummen moet een evenwicht realiseren tussen wonen en industrie. Wonen kan niet zonder industrie en industrie kan niet zonder wonen. Er moet een consensus zijn. Het vervolg De denktank gaat nu verder met deze input. Op basis daarvan en op basis van de input die uit eerdere bijeenkomsten en uit het discussieplatform Pleio is gekregen worden nu de thema s bepaald waarover de visie moet gaan. In het najaar komt er een nieuw publieksdebat over de conceptvisie. Suggesties voor het vervolg: Kijk of trendwatcher Bakas ondersteuning kan bieden; Laat je inspireren door de toekomstvisie van een Zeeuwse gemeente die er net een prijs mee heeft gewonnen.

12 Bijlage 1: sheets inleidende presentatie publieksdebat toekomstvisie

13

14

15

16 Verslag interne bijeenkomst toekomstvisie Datum bijeenkomst: 2 juli 2012 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 22 medewerkers, van wie 4 denktankleden Doel van de bijeenkomst: Terugkoppeling van tot nu toe ingebrachte punten en verzamelde informatie; Verkenning van de thema s voor de agenda. Terugkoppeling Zie de presentatie van Arjan in bijlage 1. Rode draden uit de gedachtewisselingen De kernwaarden die tot nu toe benoemd zijn voor Brummen zijn dezelfde als in de visie Ligt op Groen. De bijeenkomsten tot nu toe laten zien dat we moeten inzetten op: Locale economie Recreatie en toerisme Welzijn en zorg Duurzaamheid ontbreekt bewust, omdat de term het stempel van de techniek heeft gekregen (zonnepanelen bijv.). Bovendien zullen de oplossingen die we in de visie gaan verwoorden duurzaam zijn. Strategie kan zijn: behoud door ontwikkeling. Agrarische sector is nog onduidelijk gebleven tot nu toe: vereist nader onderzoek.

17 Landgoederen en cultuurhistorie komen naar voren als belangrijke kenmerken van Brummen. Een collega geeft aan bezig te zijn met de ontwikkeling van een visie op landgoederen. De kleine kernen kunnen een rol spelen bij recreatie en toerisme, bijvoorbeeld als recreatieve uitspanning. Het versterken van de recreatieve sector wordt bemoeilijkt doordat er te weinig samenwerking is in de sector. Bovendien ziet men een spanningsveld tussen de terugtrekkende overheid enerzijds en een sector anderzijds, die het niet zelf kan en leunt op de overheid. Vanuit de grote bedrijven is er nog weinig input geleverd voor de visie. Iemand uit het netwerk is gevraagd die input op te halen bij de papierindustrie. Het belang van de papierindustrie is groot. Het is belangrijk dat de beweging die men bij de industrie ziet naar meer besef van het maatschappelijk belang van de leefbaarheid in Eerbeek doorzet en doorontwikkelt naar meer participatie. Ondernemers hebben behoefte aan een (marketing)thema en aan meer vrijheid/minder regels en snellere procedures. Bij het thema jongeren is wonen van belang: er zijn te weinig koopwoningen voor starters. De regelgeving zou aangepast moeten worden, zodat woonvormen waarbij meerdere generaties bij elkaar wonen mogelijk worden. Stelling: bij elke boer een windmolen De keuze voor een vorm van duurzame energie moet gebaseerd zijn op de identiteit: als de landgoederenzone belangrijk is of als je kiest voor recreatie als centraal thema voor Brummen, dan kies je niet voor windmolens. Stelling: de gemeente moet meer helpen Loslaten en dereguleren: hoe doe je dat? Lossen burgers dan ook hun onderlinge conflicten op? Het idee van omwonenden die een vergunning goed- of afkeuren spreekt aan.

18 Stelling: Brummen is interessant voor jongeren Brummen ontgroent. Er moeten keuzes worden gemaakt. Brummen als seniorendorp? Dat hangt af van de identiteitskeuze die binnen de visievorming wordt gemaakt. Suggestie: ga met ondernemers, jongeren en sportverenigingen om tafel en kijk of je samen tot goede voorzieningen kunt komen. In Losser heeft dat geresulteerd in een multifunctioneel plan waarbij scholen en verenigingen samen gebruik maken van sportfaciliteiten. En in Enschede worden in zo n multifunctioneel gebouw werklozen verplicht werkervaring op te doen als vrijwilliger. De geleverde input is terug te vinden in de agenda die in september opgeleverd wordt. Arjan vraagt een ieder input te blijven leveren, o.a. via Pleio:

19 Bijlage 1: sheets Arjan terugkoppeling uit de startbijeenkomsten

20

21

22

23

24

25 Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60 (recreatie)ondernemers en andere belangstellenden Doel bijeenkomst Verdiepingslag op het thema: hoe ontwikkelt recreatie en toerisme zich in Brummen, wat is de rol van de overheid etc. Input op dit thema verzamelen voor de toekomstvisie Methode Na het welkomstwoord van wethouder Hennie Beelen en de inleidende presentatie over de opzet en stand van zaken rond de toekomstvisie door projectleider Arjan Schulp (zie bijlage 1) gaf gastheer Martin Bes, general manager van Landal GreenPark Coldenhove, zijn visie op het thema. Op basis van die inleiding volgde via een aantal stellingen een debat onder leiding van burgemeester Niels Joosten. Projectleider Richard Trenning lichtte een tweetal projecten toe: de herinrichting van de veerstoep Brummen- Bronckhorst en de fietsrouteapp die de gemeente ontwikkeld. Op basis van die projecten volgde een tweede debat, waarbij op basis van stellingen vooral de rol van zowel de overheid als die van de recreatieondernemers verder werd uitgediept. Uitkomsten debat Promotie De toeristische promotie van Gelderland, de Veluwe en zeker ook van Brummen kan beter. De IJsselvallei biedt veel mogelijkheden en kan het oubollige imago van de Veluwe kantelen. Maar juist de IJsselvallei kent nauwelijks promotie, dat moet veranderen. Voordat er geld aan promotie wordt besteed moeten gemeente en sector hun zaken op orde hebben. De samenwerking moet goed lopen en doel en financiering moeten duidelijk zijn.

26 Men is het er niet over eens of de promotie alleen via grote organisaties als het huidige Veluws Bureau voor Toerisme (VBT) moet lopen, of dat er ook fondsen beschikbaar moeten zijn voor de promotie van Brummen zelf. In ieder geval zou Brummen zich sterker moeten profileren binnen het VBT. Rol gemeente De gemeente moet verantwoordelijk blijven voor de aanleg van fiets- en wandelpaden, maar recreatieondernemers kunnen wel een rol spelen in het beheer ervan. De gemeente moet de recreatiesector niet loslaten. Ze moet kaders stellen van wat wel en niet mag. Ook de toekomstvisie is belangrijk als kader voor de langere termijn. Daarnaast kan de gemeente een belangrijke rol spelen bij het stimuleren en faciliteren van een betere samenwerking tussen recreatieondernemers. De communicatie vanuit de gemeente naar de recreatieondernemers kan en moet beter. Samenwerking Het toeristisch platform functioneert niet goed. Maar de noodzaak tot samenwerking wordt breed gevoeld. Een deel van de aanwezigen is van mening dat de gemeente hier de regie op kan nemen. Iedereen, een recreatieondernemer, het VVV of de gemeente, kan een goed idee hebben, maar deel dit idee en maak het samen beter. Een goed idee zou binnen het toeristisch platform ingebracht moeten worden, waarbij gezamenlijk wordt beoordeeld of het een goed idee is en zo ja, wie wat doet bij de realisatie en de uitvoering. Beleid De verhoging van de toeristenbelasting is een gevoelig punt. Er moet gekeken worden naar de financieringsstructuur en naar de besteding van de opbrengst. Er zijn hier en daar wat twijfels, maar de algemene visie is dat de 18-holes golfbaan er moet komen in Brummen. Advies is daarbij om te kijken of er een combinatie te maken valt met andere vormen van recreatie, zoals wandelpaden. De uitbreiding van de golfbaan mag daar echter niet op afketsen. Input visie Zaken die in de visie opgenomen zouden moeten worden: Rust, ruimte en natuur, de kernkwaliteiten van Brummen, moeten zeker niet verkwanseld worden: de toeristen komen juist voor die kernkwaliteiten naar Brummen; Brummen onderscheid zich van haar buurgemeenten door het veelzijdige landschap: Veluwe, coulisselandschap en de IJsselvallei;

27 Koppeling met kunst en cultuur: daarmee trek je de oudere toerist die recreëert in het voor- en naseizoen; Recreatieondernemers moeten meer hun krachten bundelen dan tot nu toe het geval is: de samenwerking moet daadwerkelijk op gang komen en de gemeente moet daarin de regie nemen en faciliteren; De gemeente moet betrokken blijven bij recreatie en toerisme en moet een faciliterende en ondersteunende rol blijven spelen; Evenementen, zoals de landelijk bekende Halloween Fietstourtocht moeten een plek krijgen. Het vervolg De dentank gaat nu verder met deze input. Waarschijnlijk eind dit jaar, begin volgend jaar legt de projectorganisatie van de toekomstvisie de koersbepaling voor de toekomst van de sector aan alle genodigden voor met de vraag wat verstandig of wenselijk is en waarom. Voor het Uitvoeringsprogramma (dat gekoppeld is aan de toekomstvisie) ontbreekt er nog veel input. Wethouder Beelen wordt graag uitgenodigd voor een werksessie met de recreatieondernemers om het thema verder uit te werken.

28 Bijlage: sheets presentaties themabijeenkomst recreatie en toerisme Integrale toekomstvisie Recreatie en toerisme 22 oktober 2012 Agenda voor vanavond Toelichting op toekomstvisie Visie van Martin Bes Eerste gespreksronde, stellingen Actuele initiatieven: Veerstoep Brummen-Bronkhorst als vertrekpunt Tweede gespreksronde, vragen Afsluiting Toelichting op toekomstvisie Arjan Schulp, gemeente Brummen Waar staan we? Agenda en eerste versie programma gereed Tot eind 2012 verdiepingslag Vijftal thema s Recreatie en toerisme belangrijk thema Voor de zomer van 2013 visie gereed Wat is de input tot nu toe? Algemeen: Duurzaamheid ruggengraat Lokaal doen wat lokaal kan Behoud van het goede Nu doen wat kan en moet Wat is de input tot nu toe? Recreatie en toerisme: Huidige identiteit is de kracht! Veel potentie! Wat is de input tot nu toe? Nieuwe voorzieningen kan, maar wel passend! Meer promotie IJsselvallei beter vermarkten Samenwerking Voorst en Rheden Verbetering van netwerk van wandel- en fietspaden Te veel regelgeving. Minder en sneller! Nog te weinig samenwerking recreatieondernemers Meer kansen voor combinaties met kunst en cultuur Actuele projecten Nu doen wat kan en moet! Kwaliteitimpuls Brummen-Bronkhorst Verbetering veerstoep e.o. als vertrekpunt Visie op landgoederen Rondje landgoederen Doorstart van het concept Landheer voor 1 dag Fiets app Visie plattelandsvernieuwing en recreatie en toerisme

29 Visie Martin Bes Stellingen: Eerste gespreksronde Stelling 1: Een 18-holes golfbaan is een recreatievoorziening die heel goed past in Brummen Eerste gespreksronde Eerste gespreksronde Stelling 2: Een goede marketing is nodig on kansen in Brummen te benutten Stelling 3: De ondernemers zijn ook verantwoordelijk voor de realisatie van een beter netwerk van wandelen fietspaden Stelling 4: Eerste gespreksronde De sector redt zich zelf wel en heeft de gemeente niet nodig Verdieping aan de hand van twee actuele projecten Richard Trenning Aanleg wandelroutes Brummen Bronkhorst Ontwikkeling App fietsroutes Aansluitend algemene vraag over rolverdeling. Aanleg wandelroutes Brummen Bronkhorst (nieuwe infrastructuur en voorzieningen) Onverhard beleven uiterwaardengebied Langer vasthouden bezoekers Koppeling maken Bronkhorster initiatieven Spin-off genereren gemeentebreed Vrijwillige medewerking grondeigenaren

30 Ontwikkeling App fietsroutes (benutten bestaande infrastructuur en voorzieningen) Kennismaken met kernwaarden Brummen Gebruikmaken van fietsknooppunten Koppeling met horeca en attracties Moderne middelen Duurzaam concept beheer en marketing Groeimodel Vraag: Tweede gespreksronde Wat is de rolverdeling tussen overheid en ondernemers m.b.t. recreatieve infrastructuur en voorzieningen? Uit te splitsen naar: Initiëren Stimuleren en faciliteren Investeren (tijd / geld / kennis) Realiseren Beheren Promoten Benutten Afsluiting Verslag van de bijeenkomst Pleio/gemeentesite Resultaat in visie en programma

31 Verslag themabijeenkomst Wonen, Zorg en Welzijn Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Riwis, locatie Tolzicht in Brummen Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingslag op het thema: hoe ontwikkelt de woningmarkt zich, hoe kunnen we zorg en welzijn anders aanpakken, wat is de rol van de overheid etc. Input op dit thema verzamelen voor de toekomstvisie. Methode Na het welkomstwoord van wethouder Hennie Beelen gaf projectleider Arjan Schulp een inleidende presentatie over de opzet en stand van zaken rond de toekomstvisie (zie bijlage) en een terugkoppeling van de eerste resultaten van de woningmarktenquête. Daarna gaf Rudi Theunissen van Eurus Advies uit Hengelo een toelichting op het concept Baas in Eigen Buurt. Volgens dit concept krijgen buurt- of dorpsbewoners de maximale regie en verantwoordelijkheid over hun eigen buurt en dorp. Ronald Zeilstra overhandigde vervolgens namens het Business Netwerk BNI Bellini uit Eerbeek een exemplaar van het boekje Recept voor Meerwaarde aan burgemeester Niels Joosten. Een initiatief om braakliggende grond in het centrum van Eerbeek een tijdelijke invulling te geven en zo de leefbaarheid te vergroten. Na de presentaties ging het gezelschap in drie groepen uiteen om aan de hand van stellingen verder te debatteren over de woningmarkt, het concept Baas In Eigen Buurt en het initiatief van BNI. De avond werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling van de uitkomsten van de drie debatten.

32 Uitkomsten debat Woningmarkt Hoe kunnen we de woningmarkt weer vlot trekken? De antwoorden op die vraag liepen nogal uiteen. Er werd veel gesproken over nieuwbouw: van een korting op de grondprijs tot goedkoop bouwen voor starters. Sommigen vonden dit een goede oplossing, anderen vonden dat je daarmee de markt juist verder verstoord. Een aantal deelnemers vond het jammer dat de openbare ruimte in de Brummense nieuwbouwwijk Elzenbos nog niet af is. Het tast de aantrekkelijkheid van de wijk aan en dat geldt ook voor de open plekken in Eerbeek. Maar de bestaande bouw is natuurlijk ook belangrijk. Nieuwbouw is namelijk nog geen 1% van de totale woningvoorraad. Sterker nog: het afgelopen jaar is er maar één nieuwbouwwoning verkocht. Er werd gesproken over het verlenen van korting op een kavel aan (oudere) woningbezitters die dan ook hun woning goedkoper moeten aanbieden. Ook werd gesteld dat het tijd nodig heeft en dat eerst de lucht uit de markt moet verdwijnen. Met realistische prijzen komt de verkoop weer op gang. Alle betrokken partijen op de woningmarkt zullen daarin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De deelnemers waren het er wel over eens dat juist doorstroming belangrijk is en dat het gaat om de totale wooncarrière. Baas In Eigen Buurt Wat de buurt wil is het uitgangspunt. Met minder overheid in de buurt krijg je beter duidelijk wat die buurt wil en gaat de buurt zichzelf organiseren. De overheid moet een cultuuromslag maken door afstand te nemen en de buurt zelf de regie te laten voeren. Maar dat geldt ook voor de buurt zelf. Als ik als inwoner iets wil, dan ga ik niet naar de gemeente, maar dan ga ik bedenken hoe ik dat geregeld krijg. De overheid krijgt een faciliterende in plaats van een organiserende rol. De organisatie ligt bij de buurt, de overheid faciliteert. BIEB is geen kwestie van moeten: als iemand niet mee wil doen is dat ook goed. De wens van de buurt staat centraal. Maar als jij iets wilt moet je het zelf regelen en niet de overheid. In plaats van een fysieke wijkschouw zou een gemeente ook een sociale wijkschouw kunnen uitvoeren: met mensen in gesprek gaan, kijken wat de talenten van iemand zijn en hoe hij die voor de buurt wil inzetten.

33 Sommige buurten willen een gemeenschappelijke tuin, maar andere willen de straat vol auto s zetten om aan te sleutelen. Dat kan tot wrijvingen leiden. Toch wordt BIEB gezien als een ontwikkeling die in de toekomstvisie thuis hoort. Advies is een proefproject te beginnen, op kleine schaal met realistische doelen. De gemeente moet wel accepteren dat niet alles generiek is: niet elke buurt is hetzelfde. Het moet meer maatwerk zijn. Recept voor Meerwaarde Ten aanzien van de ideeën van BNI was de conclusie van de groep: doen! En gebruik de tijdelijkheid als vliegwiel. Leg in de toekomstvisie vast dat eigenlijk alles tijdelijk is. Ook al maak je plannen voor 2030, het is altijd tijdelijk, want het kan anders gaan. Er is altijd wel een lege plek ergens, ook in 2031, die tijdelijk opgevuld kan worden. En dat hoeft niet altijd om fysieke plekken te gaan, maar het kan ook gaan om een tijdelijke oplossing in de zorg bijvoorbeeld. Doe het samen met diegene die betrokken is en diegene die zich betrokken voelt, zowel financieel als in de uitvoering. De houding van de gemeente moet die zijn van Ja, tenzij Wel voorwaarden stellend, maar vanuit een positieve grondhouding. En daar hoef je niet een heel plan voor te schrijven. Ga het gewoon doen, want een goed voorbeeld doet goed volgen. De overheid moet t.a.v. de plannen van BNI het signaal afgeven dat het kan en niet allerlei belemmeringen opwerpen. Er zijn allerlei voorbeelden die bewijzen dat dit kan werken. De ontwikkelingen rondom de Eerbeekse kinderboerderij de Kiboe tonen aan dat er wel eerst een beheerplan op tafel moet liggen voordat de schop de grond in gaat.

34 Bijlage: sheets presentaties bijeenkomst Wonen, Zorg en Welzijn

35 Integrale toekomstvisie Brummen Wonen, zorg en welzijn 30 oktober 2012

36 Programma Toelichtingen Toekomstvisie, lokale woningmarkt en regeerakkoord Baas in eigen buurt Recept voor meer waarde In gesprek Drie groepen uiteen Stellingen Plenaire terugkoppeling

37 Toekomstvisie

38 Waar staan we? Agenda en eerste versie programma gereed Tot eind 2012 verdiepingslag Vijftal thema s Wonen, zorg en welzijn Lokale Economie Energie en milieu Recreatie en toerisme Rol lokale overheid Voor de zomer van 2013 visie gereed

39 Wat is de input tot nu toe? Algemeen: 1.Duurzaamheid ruggengraat 2.Lokaal doen wat lokaal kan 3.Behoud van het goede 4.Nu doen wat kan en moet

40 Wie willen we worden? Identiteit

41 Wonen, zorg en welzijn Ontgroening en vergrijzing Deel van bestaande woningvoorraad komt vrij Behoefte aan passende huisvesting voor ouderen Toenemende vraag naar ouderen- en zorgvoorzieningen

42 Bijeenkomsten eerste helft 2012: Behoefte aan sociale samenhang, woonvormen en maatschappelijke voorzieningen voor jong en oud samenbrengen Ouderen: wonen en zorg steeds meer onder druk. Behoefte aan alternatieven: nieuwe woonvormen of alternatieve buurtaanpak Jongeren: zorg over woonruimte en werk Levensloopbestendige gemeente: vitaal oud kunnen worden en een rol van betekenis kunnen blijven spelen

43 Woningmarktenquete Geld Hypotheken moeten makkelijker worden verstrekt Tijdelijk de huidige woning verhuren (gebeurt al heel veel) Startersubsidie verstrekken Ontwikkelende partij kan voor von starterswoning leveren Behoefte Algemeen: meer nieuw bouwen, vraaggericht Meer aanbod voor jongeren/starters Grondgebonden seniorenwoning, kleine woning met slaapkamer en badkamer beneden

44 Fysiek - Woning niet altijd eenvoudig aan te passen voor meer huishoudens - Meer groen in de buurt - Herbouw van woningblokken op huidige fundatie - Splisten van grotere woningen (buitengebied) - Verkavelen van bestaande percelen Indirect - Centraontwikkelingen sneller oppakken

45 Regeerakkoord Extra wijkverpleegkundigen In langdurige en welzijnszorg meer maatwerk, meer zorg in de buurt en meer samenwerking tussen de verschillende aanbieders Gemeenten geheel verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging Huishoudelijke hulp beperkt tot mensen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen Eén gezin, één plan, één regisseur is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein: bij de wet participatie (voorheen Wet werken naar vermogen geheten), de Awbz, de Wmo en de jeugdhulpverlening. Verdere bevordering samenwerking van gemeenten, bedrijven, scholen en sportverenigingen en bij aanleg van nieuwe wijken voldoende ruimte voor sport en bewegen. Van zorgplicht naar compensatie. Aanspraak op dagbesteding vervalt.

46 Scheiding wonen en zorg ook voor ZZP 4 Quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten Nieuwe instroom Wsw stopgezet, gemeenten zelf ruimte voor organiseren beschut werken. Verdere beperking reïntegratiemiddelen Uwv en gemeenten Huishouduitkeringstoets ipv huishoudinkomenstoets Gedifferentieerde huurverhoging Aanpak hypotheekrenteaftrek Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publiek belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed. Decentralisaties zullen in principe gericht worden op gemeenten. Gemeenten benutten mogelijkheden om bewoners van wijken, buurten en dorpen te betrekken bij zaken die hen raken.

47 Stellingen Lokale woningmarkt 1. Makelaars, ontwikkelende partijen en de gemeente kunnen veel creatiever zijn om de individuele verkoper te helpen 2. Cadeaus (incl. duurzaamheidmaatregelen) en kortingen maken een huis niet beter verkoopbaar 3. Potentiele kopers moeten actiever worden betrokken bij de voorbereiding van plannen 4. Wat moet er over dit onderwerp in de visie komen te staan voor 2030?

48 Stellingen Baas in eigen buurt 1. De wensen en behoeften van mensen zijn zo divers, daar kun je toch nooit allemaal rekening mee houden 2. De overheid moet zich zo min mogelijk met de buurt bemoeien 3. Voor wat hoort wat, alleen iets doen voor de buurt wordt beloond 4. Wat moet er over dit onderwerp in de visie komen te staan voor 2030?

49 Stellingen Recept voor meer waarde 1. Tijdelijk anders gebruiken van (braakliggende) terreinen heeft alleen maar positieve effecten 2. Meer lokaal samen doen wordt bittere noodzaak, we hebben elkaar meer nodig 3. Er zijn vrijwilligers genoeg om dit soort dingen te organiseren en levend te houden 4. Wat moet er over dit onderwerp in de visie komen te staan voor 2030?

50 Plenaire terugkoppeling 1. Wat moet er in de visie komen te staan over het thema voor 2030? 2. Welke maatregelen moeten op korte termijn worden doorgevoerd om de situatie op de woningmarkt in Brummen te verbeteren? 3. Wat vindt u van de start van een pilot met het concept Baas in eigen buurt in het voorjaar van 2013? 4. Wat vindt u er van als we één van de braakliggende terreinen in het voorjaar van 2013 gezamenlijk gaan invullen?

51 Hartelijk dank voor uw bijdrage!

52 Presentatie Baas in eigen buurt (BIEB) Baas in eigen buurt

53 Wat houdt mensen bezig. goh, de overbuurman onze wijk gaat wel heel zorgde weer voor overlast, wat moet ik daar toch mee hard achteruit zet tie nou zijn autobanden voor het huis? ik kan niet meer zo goed lopen, hoe krijg ik mijn boodschappen in huis Baas in eigen buurt

54 Wat houdt de overheid bezig verantwoordelijkheid teruggeven aan de burger we moeten bezuinigen ja, een integrale aanpak is belangrijk Baas in eigen buurt

55 En nu...? Baas in eigen buurt

56 Achterhalen waar het mensen om te doen is Ontwikkelen Zelfrespect Blijheid Rust Baas in eigen buurt

57 Dit maken we mogelijk op aspecten als Wonen, Weten, Werken en Welzijn. Baas in eigen buurt

58 Mooi, maar wat bedoel je nou concreet Baas in eigen buurt

59 Denk aan: Wonen, Ik kan mijn eigen huis niet meer schilderen, misschien dat ik dit met Jan, de overbuurman kan oplossen. Maar hoe doe ik dat? Weten, Iedereen zegt, kun je zo via internet doen. Misschien dat de kinderen van Frank en Annelies me willen helpen? Werken, Ik heb jaren in de bouw gewerkt en zie zoveel dingen in de buurt waarmee ik kan helpen. Welzijn, Ik word steeds slechter te been en de winkel is zo ver weg. Baas in eigen buurt

60 en dat doen we als volgt: 1 ste fase, Benoemen wat het bestuur en de burger wil en dan met name Waarom? + Wat betekent dat voor de elementen Wonen, Weten, Werken en Welzijn. 2 e fase, Uitwerken, prioriteiten benoemen en een functioneel plan uitvoeren 3e fase, We gaan aan de slag Met wie? Baas in eigen buurt

61 Onze partners 1 ste fase, Waarom en wat betekent dat voor een ieder. 2 e fase, Uitwerken plan en concreet benoemen. 3e fase, Uitvoering >> Wonen. Weten. Werken. Welzijn. Baas in eigen buurt

62 BIEB behartigt belangen van zowel burger als gemeente We zorgen voor verbinding, levensloop-bestendigheid, duurzaamheid, ontwikkeling en tevredenheid. Baas in eigen buurt

63

64

65

66

67

68

69

70 LOCATIE WERFAKKER

71 LOCATIE WERFAKKER

72 LOCATIE WERFAKKER

73 LOCATIE BURGERS

74 LOCATIE BURGERS

75 LOCATIE BURGERS

76 LOCATIE KERSTEN

77 LOCATIE KERSTEN

78 LOCATIE LOENENSEWEG

79 LOCATIE LOENENSEWEG

80

81 Verslag themabijeenkomst Energie en Milieu Datum bijeenkomst: 13 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Hal gemeentehuis in Brummen Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het thema: wel of niet zelfvoorzienend in ons energiegebruik, koploper zijn of niet, hoe kunnen we de gevolgen van de klimaatverandering opvangen, hoe kunnen we de biodiversiteit versterken etc. Input op dit thema verzamelen voor de toekomstvisie. Methode Na het welkomstwoord van wethouder Hennie Beelen gaf projectleider Arjan Schulp een inleidende presentatie over de opzet en stand van zaken rond de toekomstvisie (zie bijlage). Daarna gaf de heer Brand van de Eerbeekse en Brummense Energie Maatschappij (EBEM) een presentatie over het doel en de aanpak van de EBEM (meer informatie: Vervolgens zette de heer Doeve van de Business Universiteit Zutphen de plannen uiteen, rond deze nieuwe onderwijsinstelling waar duurzaamheid centraal staat. De Business Universiteit Zutphen wil onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven samenbrengen. Na de presentaties ging het gezelschap in drie groepen uiteen om aan de hand van stellingen te debatteren over energie, biodiversiteit en klimaatverandering. De avond werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling van de uitkomsten van de tafelgesprekken onder leiding van burgemeester Niels Joosten.

82 Uitkomsten debat Energie Velen zijn van mening dat we zelfvoorzienend willen en kunnen zijn met ons energiegebruik in Brummen. Het is goed naar zelfvoorzienendheid te streven. Een back-up blijft wel nodig. Men gelooft in een lokale bundeling van krachten en samenwerking om te komen tot eigen duurzame energiewinning. Met een bundeling van krachten kun je met een sterke propositie bij de bank komen en maak je veel meer kans om de benodigde investeringen rond te krijgen dan dat je dat individueel doet. De EBEM wordt als een mooie kans gezien om die bundeling van krachten vorm te geven. Er is nagedacht over het businessmodel van de lokale energievoorziening. Eerste optie is met elkaar iets terugleveren aan het net en daar een goede prijs voor krijgen. Dan heeft de coöperatie heel veel leden nodig om zoveel mogelijk volume te maken. De productiekant is een tweede optie en dan ben je zelf een energieleverancier. Dat zijn twee verschillende businessmodellen, daar moet goed over nagedacht worden. Technisch kan er al heel veel. En het is niet alleen een kwestie van kijken naar wat je kunt besparen, maar vooral ook naar wat je kunt benutten. We hebben afval, grondwarmte, restantwater. We hebben eigenlijk veel, en als je dat goed benut dan zet je hele grote stappen. De biovergisting van menselijke ontlasting in een wijk in Sneek is genoemd, waarbij de wijk kookt op het gas dat bij de vergisting vrij komt en het restafval als mest terugkomt in de tuinen. De biovergisting heeft ook goede effecten op onze gronden, want na het vergisten zijn alle bacteriën dood en kan de mest, inclusief fosfaat, terug op het land. Dit vereist wel een wetswijziging, omdat het restafval van biovergisting nu nog niet als kunstmest aangemerkt kan worden. Een energiefabriek (bijvoorbeeld een biomassacentrale) in Eerbeek of Brummen wordt genoemd. De techniek is er al, er kan al veel. Het is nu een kwestie van organiseren en financieren. Het is nu aanpakken. Het lokaal opwekken van duurzame energie kan niet draaien op alleen morele drijfveren; er moet ook een financieel rendement zijn. Maar het idealisme mag wel meer aanwezig zijn bij de projectontwikkeling. Maak nieuwbouw energiezuinig zijn, het liefst zelfs zo dat het energie oplevert. En kies dan

83 uiteindelijk toch niet weer voor traditionele middelen, omdat het op dat moment goedkoper is. We moeten ons niet op één bron richten, maar de meest optimale combinatie voor Brummen opzoeken. Bij de keuze van energiebronnen (windmolens, solarparken, zonnepanelen) moet bijvoorbeeld steeds het belang van het landschap afgewogen worden. Biodiversiteit De biodiversiteit is belangrijk, want Brummen is een bijzonder gebied waar we trots op kunnen zijn. Mensen kunnen in hun eigen gebied veel doen om de biodiversiteit te versterken: waterbeheer, water vasthouden, waterzuivering, biomassaproductie, ontwikkeling van het landschap. De natuur voor je laten werken. Natuur zien als een systeem dat dingen voor je doet, in plaats dat jij het technisch doet. De natuur kan bijvoorbeeld water voor je vasthouden in plaats van dat jij het oppompt en weer terugpompt. Laat de natuur waarde creëren, maar dat moet wel lokaal blijven. Je kunt houtwallen in het landschap stimuleren door de lokale biomassavergister te voeden met het takafval dat er vanaf komt. Het zou dan helemaal mooi zijn als het takhout, net als oud papier, aan huis ingezameld zou worden en lokaal gebruikt zou worden voor de energievoorziening. Water hoort bij ons. De waterkwaliteit is belangrijk, maar we filteren water door de bodem en daarmee is de bodemkwaliteit ook belangrijk. Bovendien is de grondwaterstand erg belangrijk voor onze biodiversiteit. Klimaatverandering Hemelwaterafvoer niet op het riool aansluiten, maar afvoeren naar wadi s (buffer- en infiltratievoorzieningen in de openbare ruimte). Hergebruik van water door bedrijven door water op te vangen, afstroom beken en natuurlijke infiltratie rietlanden. Ook gescheiden watersystemen wordt als oplossing genoemd.

84 Koploper of trendsetter Koploper zijn moet niet het doel op zich zijn. Brummen moet gewoon haar eigen verantwoordelijkheid nemen. Eigen innovaties en initiatieven ontplooien en wat je doet goed doen. Wel kan Brummen een trendsetter zijn. Samen doen is daarbij belangrijk, evenals het halen en brengen van ervaringen elders in Nederland. Wat er in de toekomstvisie moet komen te staan Duurzaamheid is het vliegwiel waarmee in deze economisch onzekere tijden geld gegenereerd kan worden. Maar de achterliggende waarde is de allerhoogste prioriteit, namelijk gezondheid en welbevinden. Ga voor lokale kringlopen, waardoor je voorkomt dat je onder het mom van duurzaamheid schade berokkent aan de andere kant van onze planeet. Hoe kun je de toekomstvisie verankeren in de toekomst, zodat je continuïteit hebt, dwars door Haagse plannen, herindelingen en colleges heen. Rond een aantal thema s een vast koers hebben, welke gemeentegrens we ook tegemoet gaan, welke kleur van het college dan ook: deze koers blijft de continuïteit. Het private initiatief, gedragen door de burgers van Brummen, wordt als het meest kansrijk gezien. De gemeente schept kaders, brengt mensen met dezelfde belangen bij elkaar en bemiddelt tussen burgers met verschillende belangen. Burgers en ondernemers organiseren rond een aantal thema s. De overheid is aangever en aanjager. Het is belangrijk dat er een flexibilisering in de bestemmingsplannen komt. Kijk kritisch naar regelgeving: die kan opbouwend, maar ook afbrekend werken.

85 Bijlage: sheets presentaties bijeenkomst Energie en Milieu

86 Energie en Milieu 13 november 2012

87 Programma Toelichtingen Toekomstvisie Ebem Business Universiteit Zutphen In gesprek In groepjes uiteen, gesprek aan de hand van vragen Plenaire terugkoppeling

88 Toekomstvisie

89 Proces Tot eind 2012 verdiepingslag vijftal thema s Wonen, zorg en welzijn Lokale Economie Energie en milieu Recreatie en toerisme Rol lokale overheid Voor de zomer van 2013 visie gereed

90 Oneliners! 1. Duurzaamheid ruggengraat 2. Lokaal doen wat lokaal kan 3. Behoud van het goede 4. Nu doen wat kan en moet

91 Identiteit: Wie zijn we? Wie willen we worden?

92

93 Duurzame energie Klimaatverandering Biodiversiteit

94 Duurzame energie - Initiatief voor een lokale duurzame energiecooperatie (biedt economisch, ecologische en sociaal meerwaarde) - Innovatie op het gebied van duurzame energie bij diverse bedrijven, bij uitstek Industriewater Eerbeek - Zwembad Coldenhove - Bewustwordingcampagne

95 Onderzoek integrale en lokale mogelijkheden Kansen in Eerbeek!

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Energie en Milieu

Verslag themabijeenkomst Energie en Milieu Verslag themabijeenkomst Energie en Milieu Datum bijeenkomst: 13 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Hal gemeentehuis in Brummen Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Wonen, Zorg en Welzijn

Verslag themabijeenkomst Wonen, Zorg en Welzijn Verslag themabijeenkomst Wonen, Zorg en Welzijn Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Riwis, locatie Tolzicht in Brummen Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingslag

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Datum bijeenkomst: 20 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Tjark Riks Centrum Eerbeek Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Eerbeek

Verslag publieksdebat Eerbeek Verslag publieksdebat Eerbeek Datum bijeenkomst: 8 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 16 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Brummen

Verslag publieksdebat Brummen Verslag publieksdebat Brummen Datum bijeenkomst: 3 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 15 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE!

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! BRUMMEN 25 SEPTEMBER 2012 INT.12.1149 EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Het leefklimaat staat onder druk door de CO-2 uitstoot

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Rol Gemeente

Verslag themabijeenkomst Rol Gemeente Verslag themabijeenkomst Rol Gemeente Datum bijeenkomst: 11 december 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Hal gemeentehuis Brummen Aanwezig: ca 60 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het thema:

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Eerste ondernemerstafel 29 september 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik ondernemersavond, uitdagingen

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit Erik Mol Duurzaamheidscoördinator gemeente Bronckhorst Solarpark De Kwekerij te Hengelo Gld. 18 november 2015 Solarpark De Kwekerij Aanleiding/randvoorwaarden:

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Haalbaarheidsstudie invoering methode Baas In Eigen Buurt in de gemeente Brummen

Plan van Aanpak. Haalbaarheidsstudie invoering methode Baas In Eigen Buurt in de gemeente Brummen Plan van Aanpak Haalbaarheidsstudie invoering methode Baas In Eigen Buurt in de gemeente Brummen 1 Plan van aanpak haalbaarheidsstudie B.I.E.B. Brummen Projectleider: Ans Borninkhof Uitvoering: : Hans

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016

Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016 Beleid vrijkomende bedrijfsbebouwing buitengebied Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016 Agenda 1. Welkom 2. Inleiding (huidig beleid) 3. VAB s in Wierden - (Jochem Besten) 4. Leegstand perspectief

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

1. Sociale samenhang en verenigingsleven

1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. Sociale samenhang en verenigingsleven De inwoners kennen elkaar: mee Er is contact tussen de inwoners: mee Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: mee Weinig inwoners leven in isolement: helemaal

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk Marco Siecker Wietske Theloesen 26 mei 2014 Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk 1. Opening 19:30 2. Terugblik 1 e gebiedsavond 19:35 3. Terugblik 1 e gebiedstafel 19:40 4. Thema s uitwerken

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Solarpark Hengelo. NLGreenlabel. NL Greenlabel

Solarpark Hengelo. NLGreenlabel. NL Greenlabel Solarpark Hengelo NL Greenlabel Solarpark Hengelo _ introductie Locatie: Partners: Zutphen IJssel Hengelo (GLD) Doetinchem Solarpark _ Nieuw? Combineren! NL Greenlabel Solarpark Het NL Greenlabel Solarpark

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Groene kern en buitengebied

Groene kern en buitengebied Groene kern en buitengebied Sterkte Gorssel als groene long Groene open plekken in de kern Kleinschalig coulisselandschap Cultuurhistorische elementen Zwakte Matig groenbeheer Onvoldoende aandacht natuur-

Nadere informatie

Uitwerking uitkomsten praatcafé

Uitwerking uitkomsten praatcafé Uitwerking uitkomsten praatcafé 21 november 2012 in de Tjattel Sjoerd IJdema / Frans Jorna Inhoud Algemeen... 2 Tafels Voorzieningen... 2 Tafels Wonen... 3 Tafels Werken... 3 Plenaire nabespreking... 5

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST. Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk :

GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST. Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk : GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk : Korte, zakelijke weergave gesprekspunten Op 7 december

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Bijlage 1 Verslag van de verschillende discussiegroepen d.d. 6 november 2014

Bijlage 1 Verslag van de verschillende discussiegroepen d.d. 6 november 2014 Bijlage 1 Verslag van de verschillende discussiegroepen d.d. 6 november 2014 Aantekeningen thema Maatschappelijk Vastgoed Functie kerk: Belangrijk: Trouw en rouw blijven behouden Beperkte functie nu zijn

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

niba natuurlijk nodig

niba natuurlijk nodig niba natuurlijk nodig Mission Statement Als gerenommeerd producent van zand en grind levert Niba essentiële grondstoffen aan de bouwsector en is zij innovator op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek!

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek! De samenleving verandert continu. Dat vraagt om een flexibele gemeente die in het belang van haar inwoners en ondernemers samen met haar partners tijdig anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lokaal Belang Gemeente Brummen

Verkiezingsprogramma Lokaal Belang Gemeente Brummen Verkiezingsprogramma Lokaal Belang Gemeente Brummen 2018 2022 Goed.. beter.. LOKAAL: BELANG voor ons allemaal! Voorwoord In maart 2018 doet Lokaal Belang opnieuw mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad

Nadere informatie

WELKOM Agenda van de avond

WELKOM Agenda van de avond WELKOM WELKOM Agenda van de avond Welkom Wat is de bedoeling Wat is een Open Club Maatschappelijke opbrengst Gebiedsontwikkeling Toekomst Open Club Klimmen Vragen / discussie DOELSTELLING 8 november 2016

Nadere informatie

Actualisering Sociale visie Delft

Actualisering Sociale visie Delft Actualisering Sociale visie Delft De sociale kracht in de stad Sociale Visie Delft, vervolg voor 2018 2022 een gezamenlijke visie van partners en gemeente Welkom aan de aanwezigen Raadsleden Doel GGZ Delfland,

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Derde ondernemersavond 21 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik proces en resultaat 19:40 Plenaire

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam Woonstad Rotterdam Onze missie Wonen in een stad waar je trots op kunt zijn. Woonstad Rotterdam heeft de ervaring en het vernuft om dat te realiseren. De mensen van Woonstad Rotterdam

Nadere informatie

CHECKLIST ONDERGRONDKANSEN: AANTREKKELIJK WONEN EN WERKEN IN APELDOORN

CHECKLIST ONDERGRONDKANSEN: AANTREKKELIJK WONEN EN WERKEN IN APELDOORN CHECKLIST : AANTREKKELIJK WONEN EN WERKEN IN APELDOORN Versterk de identiteit van de Buitenstad door landschappelijke, aardkundige en archeologische waarden zichtbaar op te nemen in de ruimtelijke inrichting

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

» Woningbouwlocaties Centraal Capelle. Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015

» Woningbouwlocaties Centraal Capelle. Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015 » Woningbouwlocaties Centraal Capelle Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015 Inleiding Ruud de Graaf, programmamanager bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet alle makelaars

Nadere informatie

Bijeenkomst Lang zult u wonen. 31 januari 2017

Bijeenkomst Lang zult u wonen. 31 januari 2017 Bijeenkomst Lang zult u wonen 31 januari 2017 Programma 15.20 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter, Jan Bart Wilschut 15.30 uur Opening door Joris Wijsmuller, wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Doe sessie: Participatie en integraliteit bij Omgevingsvisies

Doe sessie: Participatie en integraliteit bij Omgevingsvisies Doe sessie: Participatie en integraliteit bij Omgevingsvisies Roadshow Omgevingswet, workshop Participatie en Integraliteit 5 oktober 2017 Programma Even voorstellen Doelstelling visie Fase 1: inspiratie

Nadere informatie

Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee

Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 De toekomst van Houten Houten heeft een nieuwe

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4 Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed Workshop 3 van 4 7 november 2013 Programma Presentatie: Draaiknoppen t.b.v. een gezonde zorgexploitatie - Inclusief inkomen cliënten en gevolgen voor zorg-/diensten

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Een groen thuis Gezonde natuurlijke omgeving. 'thuis buurten bruisen Zelfvoorzienende wijken met zorg voor elkaar en omgeving

Een groen thuis Gezonde natuurlijke omgeving. 'thuis buurten bruisen Zelfvoorzienende wijken met zorg voor elkaar en omgeving 'thuis buurten bruisen Zelfvoorzienende wijken met zorg voor elkaar en omgeving Natuurlijk een duurzaam thuis thuis heeft voorbeeldfunctie en is inspiratiebron Samen werken, samen leren Belanghouders,

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Innovatieagenda Melkveehouderij

Innovatieagenda Melkveehouderij Innovatieagenda Melkveehouderij stappen naar een nieuwe melkweg samen met ketenpartijen in de melkveehouderij INLEIDING NL 20 Waarom een innovatieagenda? Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de

Nadere informatie

Connecting the energy

Connecting the energy Connecting the energy Zonne-energie gratis laten gebruiken Energie besparen Softs concept. Een uniek idee Al jaren wordt er gesproken over verduurzaming. Maar woorden omzetten in daden is waar veel initiatieven

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

10 tips over besluitvorming

10 tips over besluitvorming 10 tips over besluitvorming Meer weten? www.vergaderendoejezo.nl Bel of mail Carla: 06-20809676 of info@vergaderendoejezo.nl. 10 tips over besluitvorming Besluitvorming is noodzakelijk bij vergaderingen.

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

OOSTZAAN. WONINGMARKT VERKENNEN WOONVISIE ACTUALISEREN In het kader van de nieuw te ontwikkelen Structuurvisie. Peeter Windt.

OOSTZAAN. WONINGMARKT VERKENNEN WOONVISIE ACTUALISEREN In het kader van de nieuw te ontwikkelen Structuurvisie. Peeter Windt. Oostzaan OOSTZAAN WONINGMARKT VERKENNEN WOONVISIE ACTUALISEREN In het kader van de nieuw te ontwikkelen Structuurvisie Peeter Windt More for You BV Stap 1: woningmarktverkenning - analyse Krimpende landelijke

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie