Verslag bijeenkomst lokale partners Toekomstvisie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag bijeenkomst lokale partners Toekomstvisie"

Transcriptie

1 Verslag bijeenkomst lokale partners Toekomstvisie Datum bijeenkomst: 29 mei 2012 Auteur: Els Holsappel Doel bijeenkomst: Onderzoeken waar de visie over moet gaan Methode: Na een inleidende presentatie door wethouder Hennie Beelen over het doel van de toekomstvisie volgt een presentatie over aanpak en planning door projectleider Arjan Schulp. Vervolgens legt gemeentelijk medewerker automatisering en denktanklid Gertie Sloetjes de werking van Pleio uit. Daarna gaan de ca. 30 aanwezigen aan de hand van 10 stellingen in twee ronden met elkaar in discussie volgens het World Café principe. De avond wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling. Het debat In bijlage 1 is de input uit de twee discussierondes vastgelegd. Uitkomsten uit de plenaire terugkoppeling Identiteit van Brummen: groene omgeving, rust, ruimte, dorpse karakter, bereikbaarheid, centrale ligging, voldoende voorzieningen. Deelnemers zijn blij met hun woonomgeving. Duurzame energievoorziening: ja, mits het ingepast kan worden in het landschap of omgeving (zonnepanelen bijv.). Lokaal in duurzame energie voorzien ja, mits het voldoende rendeert.

2 Bedrijvigheid: ja, mits het ingepast kan worden in het groene landschap. Geen pretpark, maar wel horeca in combinatie met recreatief inzetten van groene buitengebied. Voor jongeren is er te weinig betaalbare huisvesting, er is in sociaal opzicht te weinig te doen (geen uitgaansgelegenheid) en er is zorg of er wel voldoende werkgelegenheid is voor jongeren. Ouderenzorg en commercie vormen een gat in de markt, niet alleen mantel- of thuiszorg. Ondernemers krijgen voldoende ruimte, maar er is te weinig gezamenlijkheid (zijn te versnipperd), visie en stimulering. Een bundeling van overlegvormen is effectiever dan de huidige versnipperde overlegvormen, maar bilateraal overleg blijft wel nodig om snel beslissingen te kunnen nemen. De visie is belangrijk: de identiteit van Brummen moet het startsein zijn. Wat wil Brummen zijn? Keuzes durven maken en van daaruit beleid maken. Als toerisme bijvoorbeeld de identiteit is van Brummen, dan moeten andere dingen daarvoor wijken. Ook voor de economie geldt: stimulering van de economie is goed, maar maal wel eerst een duidelijke identiteitskeuze. Ga vooral door met huidige plannen en begin niet opnieuw (o.a Centrumplan Eerbeek, Centrumplan Brummen en de woonvisie) en herijk op demografie en geld. Er was bijval voor het idee van de gemeente IJsselvalei: water, papier, Brummen aan de IJssel, Gazellefabriek in Dieren en fietsroutes. Ruimte en vrijheid zijn belangrijk. Geef creativiteit de ruimte. Geldt voor ondernemers, maar ook voor creatieve woonvormen waarbij kinderen voor hun ouders zorgen of jongeren bij een ouderencentrum naar school gaan. Denk niet in hokjes. De vrijheid om dingen samen te regelen. Maak Brummen onderscheidend als een vrijstaat-enclave, met zo min mogelijk regelgeving. Brummenaren willen best zelf openbaar groen of kunstwerk beheren, maar de APV is te ingewikkeld. Idee: op Pleio gezamenlijk een APV opstellen van 1 A4tje. Ondernemers zijn tevreden als er wat gedaan wordt met hun inbreng, als er keuzes worden gemaakt en als er antwoord komt op de vraag: wat is de identiteit van Brummen? Fuseren of zelfstandig blijven?

3 Enkele vragen die als een rode draad uit het overleg zijn gekomen: Moet Brummen zelfstandig blijven of fuseren tot bijvoorbeeld IJsselvalei? Moeten we recreatie/toerisme centraal stellen in beleid? Hoe kunnen we een duurzame energievoorziening inpassen in de groene omgeving? Hoe kunnen we bedrijven aantrekken en inpassen in de groene omgeving? Hoe kunnen we het buitengebied recreatief inzetten in combinatie met horeca? Moeten we de papierindustrie Eerbeek centraal stellen in beleid? Hoe binden we jongeren aan Brummen? Hoe kunnen we betaalbare huisvesting (koop en huur) creëren voor jongeren/starters? Hoe kan de gemeente een samenbindende en stimulerende rol spelen bij lokale partners en ondernemers?

4 Bijlage 1 Uitkomsten debat partnerorganisaties 1) Wat is geluk in Brummen? Identiteit: o Landgoederen o Prachtige panden o Papierindustrie is bakermat en basis o Buitengebied groen, bos o Centraal in NL o Fietsroutes o Oliemolen Middelste Molen o Dorps karakter o Creëren van ondernemersklimaat o Scholing/opleiding belangrijk Paper University o Groei door jongeren faciliteren Voldoende groot en voorzieningen Wonen en werkgelegenheid Cultuuraanbod Enclaves! Vrije vestiging Zwembad IJssel/recreëren Groene omgeving Bereikbaarheid Verbinding gemeenschap Randvoorwaarden om tot geluk te komen Er wordt hier gedag gezegd op staat Hier krijg je voorrang, dat hoef je niet te nemen Autochtoon en nieuwkomers Rust, ruimte, groen Rust, veiligheid, groen landschap 2) Wordt het Apeldoorns Kanaal straks de nieuwe gemeentegrens tussen Apeldoorn en Zutphen? 3) Moet Brummen een voorbeeld worden voor andere gemeenten? Meer onderscheidend als resultaat Brummen moet goed zijn in haar unique selling point, als het effect daarvan is dat Brummen een voorbeeld is voor andere gemeenten dan is dat mooi meegenomen Brummen moet vooral goed zijn voor ons, inwoners, bedrijven, recreanten

5 4) Is lokaal in alle energie voorzien het ideaal? Wel kansen: Duitsland is een goed voorbeeld, boeren, grote velden: past niet in Brummen Het moet passen in het landschap Lokaal? Er liggen goede regionale netwerken, dus niet op alle huizen een paneel: dit bederft de landelijke uitstraling Fabrieksdaken standaard uitrusten met panelen: bouwen ja, mits ook 5) Wie zorgt er straks voor opa en oma? Kinderen willen minder werken, aan/bij eigen huis, maar moeten werken, drempel te hoog voor opvang Mantelzorg maakt deel uit van zorginstelling Vrije woonmogelijkheden zoals bijv. kangaroowoning Regels afschaffen inwoningsituatie Buurtzorg, kleinschalig en dichtbij Cohesie in de wijk Diversiteit in wonen 6) Is Brummen voor jongeren interessant? Jongeren zijn/blijven onderdeel van de bevolkingsafspiegeling Werkgelegenheid bieden Betaalbare woningen Aantrekkingskracht jongere gezinnen Sociale voorzieningen binden studeren (elders) terugkeren Promoten inpasbare bedrijven Verschillende groepen jongeren (0-12 jaar, jaar, > 20 jaar) Wonen: is er werk ja of nee? Huur en koop zijn beide te duur In buitengebied kun je niet zelfstandig wonen Buiten verenigingsleven is er niks Jongeren binden Nee, geen opleiding, geen vertier, te veel sociale controle, te weinig reuring Starters geen kans op de woningmarkt 7) Geven we ondernemers voldoende ruimte? Lokale partners betrekken Promoten inpasbare bedrijven

6 Jonge, startende ondernemers Respect voor bestaande bedrijven (papier, agrarische sector) De markt in Brummen is niet goed haalbaar Snelheid van antwoorden uit de gemeente Wel ruimte, maar te weinig sturing en visie Ondernemers te versnipperd, geen gezamenlijkheid, versterken elkaar niet Ja, maar te weinig initiatief, stimulering 8) Verbouwt de boer straks zonnepanelen? Waarom niet? Mits goed ingepast in het landschap schoonheidscommissie! Gaat het om natuur of om horizonvervuiling? Heb je het de boer zo moeilijk gemaakt dat hij geen andere uitweg ziet dan zonepanelen te verbouwen, of Is het de marktwerking en zijn de regels zo beperkt dat dit kan en ontstaat er wildgroei? De boer is troef: o Landschapsbeheerder o Zorgt voor een prima groen beeld o Acteert duurzaam, innovatief binnen functie: biobrandstof bijvoorbeeld Ja, dit levert slapend goud op! Nee, past niet in het landschap van Brummen onder voorwaarden wel toestaan in het landschap Vraag is te beperkt Groen is uniek Wat is de rol van de agrariërs? Hoe gaan we met de omgeving om? Belangrijk om vragen te blijven stellen: o Hoe verhouden wij ons tot de natuur? o Wat is de rol van technologie? o Wat is de functie van bedrijvigheid? o Gebruik maken van lokale krachten 9) Worden inwoners natuurbeheerder? 10) Is een pretpark goed voor Brummen? Wil je groei of geen groei? Passend in groene omgeving In pand Drenth (plus kanaal/water)

7 Nee, levert dagjesmensen, voegt niets toe Natuur meer promoten, met goede horeca 11) Aandachtspunten voor Brummen Wordt zichtbaar als gemeente alternatieven voor buitengebieden toerisme/recreatie Eigen identiteit Wie zorgt voor wie? Denk niet in hokjes (combinatie van ouderen en school bijv.) Word aantrekkelijk voor jongen gezinnen Krimp! Evenwicht, sociaal leefbaar, sociale cohesie Toenemende groep allochtone ouderen hoe op te vangen? Concrete visie op ouderenzorg. Scheiden wonen en zorg Zorg voor cultuuromslag civil society Problematiek zorg steeds groter dementie / somatiek thuis Richten op langdurige relaties zorgorganisaties /ondernemers i.p.v. kort/snel geld verdienen Lokaal = uitgangspunt, maar benut ook regionale capaciteit Gemeente faciliteren, partnership organisaties is ook > regie 1 overleg = 1 formulier! Algemene uitkomst van een tafeldiscussie: Visie ontwikkelen beleid maken Pro actief denken/handelen i.p.v. toetsend en of reactief Gemeentelijke identiteit is het startsein! Creativiteit wordt beperkt door overvloed aan regels. Naarmate je de discussie voert, voel je de meer en meer beklemmende regelgeving Is Brummen nog wel te handhaven? Is de gemeente niet te klein? Regio versus dorpsgevoel Regionaal thema s ontdekken/ontwikkelen: Energy Valley bijv. Sterke lokale kwaliteiten in context bekijken Agrarisch verleden koppelen aan duurzame toekomst (energie- en zorgconcepten)

8 Verslag publieksdebat 01 Datum bijeenkomst: 26 juni 2012 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 40 deelnemers, van wie ca. 10 denktank- of netwerkleden Doel van de bijeenkomst: Onderzoeken waar de visie over moet gaan. Methode: Na het welkomstwoord van wethouder Hennie Beelen en de inleidende presentatie over het doel en de aanpak van de toekomstvisie door projectleider Arjan Schulp (zie bijlage 1) leidt burgemeester Niels Joosten een Lagerhuisdebat. In de pauze bekijken de deelnemers de moodboards die de denktank heeft gemaakt over factoren die de identiteit van Brummen bepalen. Na de pauze discussiëren de deelnemers in kleinere groepen met elkaar over een bepaalde stelling. De uitkomst van die discussies wordt daarna plenair teruggekoppeld. Het Lagerhuisdebat Stelling 1: De gemeente Brummen bepaalt voor een belangrijk deel mijn geluk Eens : 6 Oneens : 28 De meeste deelnemers zijn het erover eens dat de mooie, groene en rustige woonomgeving van Brummen wel belangrijk voor hen is, maar voor de meeste is het niet de meest bepalende factor voor hun geluk. Geluk zit meer in de persoonlijke sfeer.

9 Stelling 2: Een pretpark is goed voor gemeente Brummen Eens: : 1 Oneens: : 31 De deelnemers zijn het erover eens dat Brummen geen openluchtmuseum hoeft te worden en er mag best wat meer leven in de brouwerij komen, maar dan moet het wel iets zijn dat past bij onze gemeente. Een pretpark wordt als niet passend ervaren. Er is wel animo voor een disco voor jongeren. Stelling 3 Bij elke boer een windmolen Eens : 13 Oneens : 18 Eens/Oneens : 7 De stelling roept veel discussie op. De één vindt dat windmolens bij ons landschap horen, de ander vindt ze ronduit lelijk. Ook wordt ingebracht dat er getwijfeld wordt aan de efficiency van windmolens en men wijst op andere, betere alternatieven. Stelling 4: Het Apeldoorns Kanaal wordt de nieuwe gemeentegrens Eens : 2 Oneens: : 12 Eens/Oneens : 24 Deze stelling is niet voor iedereen duidelijk. De meerderheid van de deelnemers geeft aan niet op voorhand tegen een fusie met een andere gemeente te zijn, zolang die gemeente maar het zelfde plattelandskarakter heeft, zoals Voorst en/of Rheden. Een enkeling wil dat Brummen vooral klein blijft. Stelling 5: Gemeente Brummen moet een voorbeeld worden voor andere gemeenten Eens : 20 Oneens : 16

10 Eens/Oneens : 2 De stemming blijft verdeeld bij deze stelling. Sommigen vinden dat Brummen op bepaalde terreinen een voorbeeld voor anderen kan zijn. Anderen vinden dat Brummen vooral zichzelf moet zijn en goed voor haar burgers moet zijn. Als je daarin dan een voorbeeld bent voor anderen, dan is dat mooi meegenomen. De groepsdiscussies Uitkomsten uit de plenaire terugkoppeling: Stelling 6: Mijn kinderen zorgen straks voor mij De vraag is of ouderen wel door hun kinderen verzorgd willen worden en of jongeren wel in staat zijn dat te doen: ze werken immers en wonen vaak niet bij hun ouders in de buurt. Men doet de suggestie om, analoog aan het zogenaamde Surinaamse model, grotere woonvormen te creëren, waarbij meerdere generaties bij elkaar wonen. Ieder gezin heeft haar eigen voorzieningen, maar de jongere generaties kunnen een helpende hand bieden bij de ouderen en omgekeerd kunnen ouderen op kinderen passen als de ouders werken. Stelling 7: De gemeente Brummen is voor jongeren interessant Twee jongeren van 17 en 24 jaar deden aan deze discussie mee. Uitkomst was dat voor kinderen van 0 tot 12 jaar alles goed geregeld is in Brummen. De vergeten groep is die van 12 tot 18 jaar. Voor deze groep moet meer vrijetijdsbesteding georganiseerd worden. Niet ergens achteraf op een industrieterrein, maar midden in het dorp, op een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en kunnen sporten op een Cruyff Court. Alleen een jongerencentrum organiseren is niet voldoende, want niet elke jongere voelt zich daartoe aangetrokken. De groep van 18 tot 24 jaar trekt weg uit het dorp om te studeren en dat moet je ook niet willen veranderen. Zorg er liever voor dat ze na hun 24 ste weer terugkomen in Brummen. Niet iedereen was het eens met deze uitkomst: vanuit de zaal werd o.a. de nuance aangebracht dat niet elke jongere gaat studeren, maar dat velen in Brummen blijven wonen en werken. Stelling 8: De ondernemer moet meer ruimte krijgen

11 De deelnemers aan het debat waren het erover eens dat ondernemers de ruimte moeten krijgen en dat de gemeente ondernemen en innovatie moet stimuleren. Dat is niet alleen nodig voor de economische ontwikkeling van Brummen, maar ook voor de leefbaarheid. Ondernemers zorgen immers voor winkels. Er moeten regels zijn, maar die moeten het ondernemerschap niet tegenwerken. Stelling 9: De gemeente moet meer helpen De gemeente zou meer moeten faciliteren. Bij problemen zou de gemeente inwoners en/of ondernemers bij elkaar moeten brengen om te kijken hoe zaken opgelost kunnen worden, zonder zelf de oplossing te willen bepalen. Stelling 10: Wonen is belangrijker dan industrie Brummen moet een evenwicht realiseren tussen wonen en industrie. Wonen kan niet zonder industrie en industrie kan niet zonder wonen. Er moet een consensus zijn. Het vervolg De denktank gaat nu verder met deze input. Op basis daarvan en op basis van de input die uit eerdere bijeenkomsten en uit het discussieplatform Pleio is gekregen worden nu de thema s bepaald waarover de visie moet gaan. In het najaar komt er een nieuw publieksdebat over de conceptvisie. Suggesties voor het vervolg: Kijk of trendwatcher Bakas ondersteuning kan bieden; Laat je inspireren door de toekomstvisie van een Zeeuwse gemeente die er net een prijs mee heeft gewonnen.

12 Bijlage 1: sheets inleidende presentatie publieksdebat toekomstvisie

13

14

15

16 Verslag interne bijeenkomst toekomstvisie Datum bijeenkomst: 2 juli 2012 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 22 medewerkers, van wie 4 denktankleden Doel van de bijeenkomst: Terugkoppeling van tot nu toe ingebrachte punten en verzamelde informatie; Verkenning van de thema s voor de agenda. Terugkoppeling Zie de presentatie van Arjan in bijlage 1. Rode draden uit de gedachtewisselingen De kernwaarden die tot nu toe benoemd zijn voor Brummen zijn dezelfde als in de visie Ligt op Groen. De bijeenkomsten tot nu toe laten zien dat we moeten inzetten op: Locale economie Recreatie en toerisme Welzijn en zorg Duurzaamheid ontbreekt bewust, omdat de term het stempel van de techniek heeft gekregen (zonnepanelen bijv.). Bovendien zullen de oplossingen die we in de visie gaan verwoorden duurzaam zijn. Strategie kan zijn: behoud door ontwikkeling. Agrarische sector is nog onduidelijk gebleven tot nu toe: vereist nader onderzoek.

17 Landgoederen en cultuurhistorie komen naar voren als belangrijke kenmerken van Brummen. Een collega geeft aan bezig te zijn met de ontwikkeling van een visie op landgoederen. De kleine kernen kunnen een rol spelen bij recreatie en toerisme, bijvoorbeeld als recreatieve uitspanning. Het versterken van de recreatieve sector wordt bemoeilijkt doordat er te weinig samenwerking is in de sector. Bovendien ziet men een spanningsveld tussen de terugtrekkende overheid enerzijds en een sector anderzijds, die het niet zelf kan en leunt op de overheid. Vanuit de grote bedrijven is er nog weinig input geleverd voor de visie. Iemand uit het netwerk is gevraagd die input op te halen bij de papierindustrie. Het belang van de papierindustrie is groot. Het is belangrijk dat de beweging die men bij de industrie ziet naar meer besef van het maatschappelijk belang van de leefbaarheid in Eerbeek doorzet en doorontwikkelt naar meer participatie. Ondernemers hebben behoefte aan een (marketing)thema en aan meer vrijheid/minder regels en snellere procedures. Bij het thema jongeren is wonen van belang: er zijn te weinig koopwoningen voor starters. De regelgeving zou aangepast moeten worden, zodat woonvormen waarbij meerdere generaties bij elkaar wonen mogelijk worden. Stelling: bij elke boer een windmolen De keuze voor een vorm van duurzame energie moet gebaseerd zijn op de identiteit: als de landgoederenzone belangrijk is of als je kiest voor recreatie als centraal thema voor Brummen, dan kies je niet voor windmolens. Stelling: de gemeente moet meer helpen Loslaten en dereguleren: hoe doe je dat? Lossen burgers dan ook hun onderlinge conflicten op? Het idee van omwonenden die een vergunning goed- of afkeuren spreekt aan.

18 Stelling: Brummen is interessant voor jongeren Brummen ontgroent. Er moeten keuzes worden gemaakt. Brummen als seniorendorp? Dat hangt af van de identiteitskeuze die binnen de visievorming wordt gemaakt. Suggestie: ga met ondernemers, jongeren en sportverenigingen om tafel en kijk of je samen tot goede voorzieningen kunt komen. In Losser heeft dat geresulteerd in een multifunctioneel plan waarbij scholen en verenigingen samen gebruik maken van sportfaciliteiten. En in Enschede worden in zo n multifunctioneel gebouw werklozen verplicht werkervaring op te doen als vrijwilliger. De geleverde input is terug te vinden in de agenda die in september opgeleverd wordt. Arjan vraagt een ieder input te blijven leveren, o.a. via Pleio: https://brummendenktank.pleio.nl

19 Bijlage 1: sheets Arjan terugkoppeling uit de startbijeenkomsten

20

21

22

23

24

25 Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60 (recreatie)ondernemers en andere belangstellenden Doel bijeenkomst Verdiepingslag op het thema: hoe ontwikkelt recreatie en toerisme zich in Brummen, wat is de rol van de overheid etc. Input op dit thema verzamelen voor de toekomstvisie Methode Na het welkomstwoord van wethouder Hennie Beelen en de inleidende presentatie over de opzet en stand van zaken rond de toekomstvisie door projectleider Arjan Schulp (zie bijlage 1) gaf gastheer Martin Bes, general manager van Landal GreenPark Coldenhove, zijn visie op het thema. Op basis van die inleiding volgde via een aantal stellingen een debat onder leiding van burgemeester Niels Joosten. Projectleider Richard Trenning lichtte een tweetal projecten toe: de herinrichting van de veerstoep Brummen- Bronckhorst en de fietsrouteapp die de gemeente ontwikkeld. Op basis van die projecten volgde een tweede debat, waarbij op basis van stellingen vooral de rol van zowel de overheid als die van de recreatieondernemers verder werd uitgediept. Uitkomsten debat Promotie De toeristische promotie van Gelderland, de Veluwe en zeker ook van Brummen kan beter. De IJsselvallei biedt veel mogelijkheden en kan het oubollige imago van de Veluwe kantelen. Maar juist de IJsselvallei kent nauwelijks promotie, dat moet veranderen. Voordat er geld aan promotie wordt besteed moeten gemeente en sector hun zaken op orde hebben. De samenwerking moet goed lopen en doel en financiering moeten duidelijk zijn.

26 Men is het er niet over eens of de promotie alleen via grote organisaties als het huidige Veluws Bureau voor Toerisme (VBT) moet lopen, of dat er ook fondsen beschikbaar moeten zijn voor de promotie van Brummen zelf. In ieder geval zou Brummen zich sterker moeten profileren binnen het VBT. Rol gemeente De gemeente moet verantwoordelijk blijven voor de aanleg van fiets- en wandelpaden, maar recreatieondernemers kunnen wel een rol spelen in het beheer ervan. De gemeente moet de recreatiesector niet loslaten. Ze moet kaders stellen van wat wel en niet mag. Ook de toekomstvisie is belangrijk als kader voor de langere termijn. Daarnaast kan de gemeente een belangrijke rol spelen bij het stimuleren en faciliteren van een betere samenwerking tussen recreatieondernemers. De communicatie vanuit de gemeente naar de recreatieondernemers kan en moet beter. Samenwerking Het toeristisch platform functioneert niet goed. Maar de noodzaak tot samenwerking wordt breed gevoeld. Een deel van de aanwezigen is van mening dat de gemeente hier de regie op kan nemen. Iedereen, een recreatieondernemer, het VVV of de gemeente, kan een goed idee hebben, maar deel dit idee en maak het samen beter. Een goed idee zou binnen het toeristisch platform ingebracht moeten worden, waarbij gezamenlijk wordt beoordeeld of het een goed idee is en zo ja, wie wat doet bij de realisatie en de uitvoering. Beleid De verhoging van de toeristenbelasting is een gevoelig punt. Er moet gekeken worden naar de financieringsstructuur en naar de besteding van de opbrengst. Er zijn hier en daar wat twijfels, maar de algemene visie is dat de 18-holes golfbaan er moet komen in Brummen. Advies is daarbij om te kijken of er een combinatie te maken valt met andere vormen van recreatie, zoals wandelpaden. De uitbreiding van de golfbaan mag daar echter niet op afketsen. Input visie Zaken die in de visie opgenomen zouden moeten worden: Rust, ruimte en natuur, de kernkwaliteiten van Brummen, moeten zeker niet verkwanseld worden: de toeristen komen juist voor die kernkwaliteiten naar Brummen; Brummen onderscheid zich van haar buurgemeenten door het veelzijdige landschap: Veluwe, coulisselandschap en de IJsselvallei;

27 Koppeling met kunst en cultuur: daarmee trek je de oudere toerist die recreëert in het voor- en naseizoen; Recreatieondernemers moeten meer hun krachten bundelen dan tot nu toe het geval is: de samenwerking moet daadwerkelijk op gang komen en de gemeente moet daarin de regie nemen en faciliteren; De gemeente moet betrokken blijven bij recreatie en toerisme en moet een faciliterende en ondersteunende rol blijven spelen; Evenementen, zoals de landelijk bekende Halloween Fietstourtocht moeten een plek krijgen. Het vervolg De dentank gaat nu verder met deze input. Waarschijnlijk eind dit jaar, begin volgend jaar legt de projectorganisatie van de toekomstvisie de koersbepaling voor de toekomst van de sector aan alle genodigden voor met de vraag wat verstandig of wenselijk is en waarom. Voor het Uitvoeringsprogramma (dat gekoppeld is aan de toekomstvisie) ontbreekt er nog veel input. Wethouder Beelen wordt graag uitgenodigd voor een werksessie met de recreatieondernemers om het thema verder uit te werken.

28 Bijlage: sheets presentaties themabijeenkomst recreatie en toerisme Integrale toekomstvisie Recreatie en toerisme 22 oktober 2012 Agenda voor vanavond Toelichting op toekomstvisie Visie van Martin Bes Eerste gespreksronde, stellingen Actuele initiatieven: Veerstoep Brummen-Bronkhorst als vertrekpunt Tweede gespreksronde, vragen Afsluiting Toelichting op toekomstvisie Arjan Schulp, gemeente Brummen Waar staan we? Agenda en eerste versie programma gereed Tot eind 2012 verdiepingslag Vijftal thema s Recreatie en toerisme belangrijk thema Voor de zomer van 2013 visie gereed Wat is de input tot nu toe? Algemeen: Duurzaamheid ruggengraat Lokaal doen wat lokaal kan Behoud van het goede Nu doen wat kan en moet Wat is de input tot nu toe? Recreatie en toerisme: Huidige identiteit is de kracht! Veel potentie! Wat is de input tot nu toe? Nieuwe voorzieningen kan, maar wel passend! Meer promotie IJsselvallei beter vermarkten Samenwerking Voorst en Rheden Verbetering van netwerk van wandel- en fietspaden Te veel regelgeving. Minder en sneller! Nog te weinig samenwerking recreatieondernemers Meer kansen voor combinaties met kunst en cultuur Actuele projecten Nu doen wat kan en moet! Kwaliteitimpuls Brummen-Bronkhorst Verbetering veerstoep e.o. als vertrekpunt Visie op landgoederen Rondje landgoederen Doorstart van het concept Landheer voor 1 dag Fiets app Visie plattelandsvernieuwing en recreatie en toerisme

29 Visie Martin Bes Stellingen: Eerste gespreksronde Stelling 1: Een 18-holes golfbaan is een recreatievoorziening die heel goed past in Brummen Eerste gespreksronde Eerste gespreksronde Stelling 2: Een goede marketing is nodig on kansen in Brummen te benutten Stelling 3: De ondernemers zijn ook verantwoordelijk voor de realisatie van een beter netwerk van wandelen fietspaden Stelling 4: Eerste gespreksronde De sector redt zich zelf wel en heeft de gemeente niet nodig Verdieping aan de hand van twee actuele projecten Richard Trenning Aanleg wandelroutes Brummen Bronkhorst Ontwikkeling App fietsroutes Aansluitend algemene vraag over rolverdeling. Aanleg wandelroutes Brummen Bronkhorst (nieuwe infrastructuur en voorzieningen) Onverhard beleven uiterwaardengebied Langer vasthouden bezoekers Koppeling maken Bronkhorster initiatieven Spin-off genereren gemeentebreed Vrijwillige medewerking grondeigenaren

30 Ontwikkeling App fietsroutes (benutten bestaande infrastructuur en voorzieningen) Kennismaken met kernwaarden Brummen Gebruikmaken van fietsknooppunten Koppeling met horeca en attracties Moderne middelen Duurzaam concept beheer en marketing Groeimodel Vraag: Tweede gespreksronde Wat is de rolverdeling tussen overheid en ondernemers m.b.t. recreatieve infrastructuur en voorzieningen? Uit te splitsen naar: Initiëren Stimuleren en faciliteren Investeren (tijd / geld / kennis) Realiseren Beheren Promoten Benutten Afsluiting Verslag van de bijeenkomst Pleio/gemeentesite Resultaat in visie en programma

31 Verslag themabijeenkomst Wonen, Zorg en Welzijn Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Riwis, locatie Tolzicht in Brummen Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingslag op het thema: hoe ontwikkelt de woningmarkt zich, hoe kunnen we zorg en welzijn anders aanpakken, wat is de rol van de overheid etc. Input op dit thema verzamelen voor de toekomstvisie. Methode Na het welkomstwoord van wethouder Hennie Beelen gaf projectleider Arjan Schulp een inleidende presentatie over de opzet en stand van zaken rond de toekomstvisie (zie bijlage) en een terugkoppeling van de eerste resultaten van de woningmarktenquête. Daarna gaf Rudi Theunissen van Eurus Advies uit Hengelo een toelichting op het concept Baas in Eigen Buurt. Volgens dit concept krijgen buurt- of dorpsbewoners de maximale regie en verantwoordelijkheid over hun eigen buurt en dorp. Ronald Zeilstra overhandigde vervolgens namens het Business Netwerk BNI Bellini uit Eerbeek een exemplaar van het boekje Recept voor Meerwaarde aan burgemeester Niels Joosten. Een initiatief om braakliggende grond in het centrum van Eerbeek een tijdelijke invulling te geven en zo de leefbaarheid te vergroten. Na de presentaties ging het gezelschap in drie groepen uiteen om aan de hand van stellingen verder te debatteren over de woningmarkt, het concept Baas In Eigen Buurt en het initiatief van BNI. De avond werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling van de uitkomsten van de drie debatten.

32 Uitkomsten debat Woningmarkt Hoe kunnen we de woningmarkt weer vlot trekken? De antwoorden op die vraag liepen nogal uiteen. Er werd veel gesproken over nieuwbouw: van een korting op de grondprijs tot goedkoop bouwen voor starters. Sommigen vonden dit een goede oplossing, anderen vonden dat je daarmee de markt juist verder verstoord. Een aantal deelnemers vond het jammer dat de openbare ruimte in de Brummense nieuwbouwwijk Elzenbos nog niet af is. Het tast de aantrekkelijkheid van de wijk aan en dat geldt ook voor de open plekken in Eerbeek. Maar de bestaande bouw is natuurlijk ook belangrijk. Nieuwbouw is namelijk nog geen 1% van de totale woningvoorraad. Sterker nog: het afgelopen jaar is er maar één nieuwbouwwoning verkocht. Er werd gesproken over het verlenen van korting op een kavel aan (oudere) woningbezitters die dan ook hun woning goedkoper moeten aanbieden. Ook werd gesteld dat het tijd nodig heeft en dat eerst de lucht uit de markt moet verdwijnen. Met realistische prijzen komt de verkoop weer op gang. Alle betrokken partijen op de woningmarkt zullen daarin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De deelnemers waren het er wel over eens dat juist doorstroming belangrijk is en dat het gaat om de totale wooncarrière. Baas In Eigen Buurt Wat de buurt wil is het uitgangspunt. Met minder overheid in de buurt krijg je beter duidelijk wat die buurt wil en gaat de buurt zichzelf organiseren. De overheid moet een cultuuromslag maken door afstand te nemen en de buurt zelf de regie te laten voeren. Maar dat geldt ook voor de buurt zelf. Als ik als inwoner iets wil, dan ga ik niet naar de gemeente, maar dan ga ik bedenken hoe ik dat geregeld krijg. De overheid krijgt een faciliterende in plaats van een organiserende rol. De organisatie ligt bij de buurt, de overheid faciliteert. BIEB is geen kwestie van moeten: als iemand niet mee wil doen is dat ook goed. De wens van de buurt staat centraal. Maar als jij iets wilt moet je het zelf regelen en niet de overheid. In plaats van een fysieke wijkschouw zou een gemeente ook een sociale wijkschouw kunnen uitvoeren: met mensen in gesprek gaan, kijken wat de talenten van iemand zijn en hoe hij die voor de buurt wil inzetten.

33 Sommige buurten willen een gemeenschappelijke tuin, maar andere willen de straat vol auto s zetten om aan te sleutelen. Dat kan tot wrijvingen leiden. Toch wordt BIEB gezien als een ontwikkeling die in de toekomstvisie thuis hoort. Advies is een proefproject te beginnen, op kleine schaal met realistische doelen. De gemeente moet wel accepteren dat niet alles generiek is: niet elke buurt is hetzelfde. Het moet meer maatwerk zijn. Recept voor Meerwaarde Ten aanzien van de ideeën van BNI was de conclusie van de groep: doen! En gebruik de tijdelijkheid als vliegwiel. Leg in de toekomstvisie vast dat eigenlijk alles tijdelijk is. Ook al maak je plannen voor 2030, het is altijd tijdelijk, want het kan anders gaan. Er is altijd wel een lege plek ergens, ook in 2031, die tijdelijk opgevuld kan worden. En dat hoeft niet altijd om fysieke plekken te gaan, maar het kan ook gaan om een tijdelijke oplossing in de zorg bijvoorbeeld. Doe het samen met diegene die betrokken is en diegene die zich betrokken voelt, zowel financieel als in de uitvoering. De houding van de gemeente moet die zijn van Ja, tenzij Wel voorwaarden stellend, maar vanuit een positieve grondhouding. En daar hoef je niet een heel plan voor te schrijven. Ga het gewoon doen, want een goed voorbeeld doet goed volgen. De overheid moet t.a.v. de plannen van BNI het signaal afgeven dat het kan en niet allerlei belemmeringen opwerpen. Er zijn allerlei voorbeelden die bewijzen dat dit kan werken. De ontwikkelingen rondom de Eerbeekse kinderboerderij de Kiboe tonen aan dat er wel eerst een beheerplan op tafel moet liggen voordat de schop de grond in gaat.

34 Bijlage: sheets presentaties bijeenkomst Wonen, Zorg en Welzijn

35 Integrale toekomstvisie Brummen Wonen, zorg en welzijn 30 oktober 2012

36 Programma Toelichtingen Toekomstvisie, lokale woningmarkt en regeerakkoord Baas in eigen buurt Recept voor meer waarde In gesprek Drie groepen uiteen Stellingen Plenaire terugkoppeling

37 Toekomstvisie

38 Waar staan we? Agenda en eerste versie programma gereed Tot eind 2012 verdiepingslag Vijftal thema s Wonen, zorg en welzijn Lokale Economie Energie en milieu Recreatie en toerisme Rol lokale overheid Voor de zomer van 2013 visie gereed

39 Wat is de input tot nu toe? Algemeen: 1.Duurzaamheid ruggengraat 2.Lokaal doen wat lokaal kan 3.Behoud van het goede 4.Nu doen wat kan en moet

40 Wie willen we worden? Identiteit

41 Wonen, zorg en welzijn Ontgroening en vergrijzing Deel van bestaande woningvoorraad komt vrij Behoefte aan passende huisvesting voor ouderen Toenemende vraag naar ouderen- en zorgvoorzieningen

42 Bijeenkomsten eerste helft 2012: Behoefte aan sociale samenhang, woonvormen en maatschappelijke voorzieningen voor jong en oud samenbrengen Ouderen: wonen en zorg steeds meer onder druk. Behoefte aan alternatieven: nieuwe woonvormen of alternatieve buurtaanpak Jongeren: zorg over woonruimte en werk Levensloopbestendige gemeente: vitaal oud kunnen worden en een rol van betekenis kunnen blijven spelen

43 Woningmarktenquete Geld Hypotheken moeten makkelijker worden verstrekt Tijdelijk de huidige woning verhuren (gebeurt al heel veel) Startersubsidie verstrekken Ontwikkelende partij kan voor von starterswoning leveren Behoefte Algemeen: meer nieuw bouwen, vraaggericht Meer aanbod voor jongeren/starters Grondgebonden seniorenwoning, kleine woning met slaapkamer en badkamer beneden

44 Fysiek - Woning niet altijd eenvoudig aan te passen voor meer huishoudens - Meer groen in de buurt - Herbouw van woningblokken op huidige fundatie - Splisten van grotere woningen (buitengebied) - Verkavelen van bestaande percelen Indirect - Centraontwikkelingen sneller oppakken

45 Regeerakkoord Extra wijkverpleegkundigen In langdurige en welzijnszorg meer maatwerk, meer zorg in de buurt en meer samenwerking tussen de verschillende aanbieders Gemeenten geheel verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging Huishoudelijke hulp beperkt tot mensen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen Eén gezin, één plan, één regisseur is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein: bij de wet participatie (voorheen Wet werken naar vermogen geheten), de Awbz, de Wmo en de jeugdhulpverlening. Verdere bevordering samenwerking van gemeenten, bedrijven, scholen en sportverenigingen en bij aanleg van nieuwe wijken voldoende ruimte voor sport en bewegen. Van zorgplicht naar compensatie. Aanspraak op dagbesteding vervalt.

46 Scheiding wonen en zorg ook voor ZZP 4 Quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten Nieuwe instroom Wsw stopgezet, gemeenten zelf ruimte voor organiseren beschut werken. Verdere beperking reïntegratiemiddelen Uwv en gemeenten Huishouduitkeringstoets ipv huishoudinkomenstoets Gedifferentieerde huurverhoging Aanpak hypotheekrenteaftrek Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publiek belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed. Decentralisaties zullen in principe gericht worden op gemeenten. Gemeenten benutten mogelijkheden om bewoners van wijken, buurten en dorpen te betrekken bij zaken die hen raken.

47 Stellingen Lokale woningmarkt 1. Makelaars, ontwikkelende partijen en de gemeente kunnen veel creatiever zijn om de individuele verkoper te helpen 2. Cadeaus (incl. duurzaamheidmaatregelen) en kortingen maken een huis niet beter verkoopbaar 3. Potentiele kopers moeten actiever worden betrokken bij de voorbereiding van plannen 4. Wat moet er over dit onderwerp in de visie komen te staan voor 2030?

48 Stellingen Baas in eigen buurt 1. De wensen en behoeften van mensen zijn zo divers, daar kun je toch nooit allemaal rekening mee houden 2. De overheid moet zich zo min mogelijk met de buurt bemoeien 3. Voor wat hoort wat, alleen iets doen voor de buurt wordt beloond 4. Wat moet er over dit onderwerp in de visie komen te staan voor 2030?

49 Stellingen Recept voor meer waarde 1. Tijdelijk anders gebruiken van (braakliggende) terreinen heeft alleen maar positieve effecten 2. Meer lokaal samen doen wordt bittere noodzaak, we hebben elkaar meer nodig 3. Er zijn vrijwilligers genoeg om dit soort dingen te organiseren en levend te houden 4. Wat moet er over dit onderwerp in de visie komen te staan voor 2030?

50 Plenaire terugkoppeling 1. Wat moet er in de visie komen te staan over het thema voor 2030? 2. Welke maatregelen moeten op korte termijn worden doorgevoerd om de situatie op de woningmarkt in Brummen te verbeteren? 3. Wat vindt u van de start van een pilot met het concept Baas in eigen buurt in het voorjaar van 2013? 4. Wat vindt u er van als we één van de braakliggende terreinen in het voorjaar van 2013 gezamenlijk gaan invullen?

51 Hartelijk dank voor uw bijdrage!

52 Presentatie Baas in eigen buurt (BIEB) Baas in eigen buurt

53 Wat houdt mensen bezig. goh, de overbuurman onze wijk gaat wel heel zorgde weer voor overlast, wat moet ik daar toch mee hard achteruit zet tie nou zijn autobanden voor het huis? ik kan niet meer zo goed lopen, hoe krijg ik mijn boodschappen in huis Baas in eigen buurt

54 Wat houdt de overheid bezig verantwoordelijkheid teruggeven aan de burger we moeten bezuinigen ja, een integrale aanpak is belangrijk Baas in eigen buurt

55 En nu...? Baas in eigen buurt

56 Achterhalen waar het mensen om te doen is Ontwikkelen Zelfrespect Blijheid Rust Baas in eigen buurt

57 Dit maken we mogelijk op aspecten als Wonen, Weten, Werken en Welzijn. Baas in eigen buurt

58 Mooi, maar wat bedoel je nou concreet Baas in eigen buurt

59 Denk aan: Wonen, Ik kan mijn eigen huis niet meer schilderen, misschien dat ik dit met Jan, de overbuurman kan oplossen. Maar hoe doe ik dat? Weten, Iedereen zegt, kun je zo via internet doen. Misschien dat de kinderen van Frank en Annelies me willen helpen? Werken, Ik heb jaren in de bouw gewerkt en zie zoveel dingen in de buurt waarmee ik kan helpen. Welzijn, Ik word steeds slechter te been en de winkel is zo ver weg. Baas in eigen buurt

60 en dat doen we als volgt: 1 ste fase, Benoemen wat het bestuur en de burger wil en dan met name Waarom? + Wat betekent dat voor de elementen Wonen, Weten, Werken en Welzijn. 2 e fase, Uitwerken, prioriteiten benoemen en een functioneel plan uitvoeren 3e fase, We gaan aan de slag Met wie? Baas in eigen buurt

61 Onze partners 1 ste fase, Waarom en wat betekent dat voor een ieder. 2 e fase, Uitwerken plan en concreet benoemen. 3e fase, Uitvoering >> Wonen. Weten. Werken. Welzijn. Baas in eigen buurt

62 BIEB behartigt belangen van zowel burger als gemeente We zorgen voor verbinding, levensloop-bestendigheid, duurzaamheid, ontwikkeling en tevredenheid. Baas in eigen buurt

63

64

65

66

67

68

69

70 LOCATIE WERFAKKER

71 LOCATIE WERFAKKER

72 LOCATIE WERFAKKER

73 LOCATIE BURGERS

74 LOCATIE BURGERS

75 LOCATIE BURGERS

76 LOCATIE KERSTEN

77 LOCATIE KERSTEN

78 LOCATIE LOENENSEWEG

79 LOCATIE LOENENSEWEG

80

81 Verslag themabijeenkomst Energie en Milieu Datum bijeenkomst: 13 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Hal gemeentehuis in Brummen Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het thema: wel of niet zelfvoorzienend in ons energiegebruik, koploper zijn of niet, hoe kunnen we de gevolgen van de klimaatverandering opvangen, hoe kunnen we de biodiversiteit versterken etc. Input op dit thema verzamelen voor de toekomstvisie. Methode Na het welkomstwoord van wethouder Hennie Beelen gaf projectleider Arjan Schulp een inleidende presentatie over de opzet en stand van zaken rond de toekomstvisie (zie bijlage). Daarna gaf de heer Brand van de Eerbeekse en Brummense Energie Maatschappij (EBEM) een presentatie over het doel en de aanpak van de EBEM (meer informatie: Vervolgens zette de heer Doeve van de Business Universiteit Zutphen de plannen uiteen, rond deze nieuwe onderwijsinstelling waar duurzaamheid centraal staat. De Business Universiteit Zutphen wil onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven samenbrengen. Na de presentaties ging het gezelschap in drie groepen uiteen om aan de hand van stellingen te debatteren over energie, biodiversiteit en klimaatverandering. De avond werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling van de uitkomsten van de tafelgesprekken onder leiding van burgemeester Niels Joosten.

82 Uitkomsten debat Energie Velen zijn van mening dat we zelfvoorzienend willen en kunnen zijn met ons energiegebruik in Brummen. Het is goed naar zelfvoorzienendheid te streven. Een back-up blijft wel nodig. Men gelooft in een lokale bundeling van krachten en samenwerking om te komen tot eigen duurzame energiewinning. Met een bundeling van krachten kun je met een sterke propositie bij de bank komen en maak je veel meer kans om de benodigde investeringen rond te krijgen dan dat je dat individueel doet. De EBEM wordt als een mooie kans gezien om die bundeling van krachten vorm te geven. Er is nagedacht over het businessmodel van de lokale energievoorziening. Eerste optie is met elkaar iets terugleveren aan het net en daar een goede prijs voor krijgen. Dan heeft de coöperatie heel veel leden nodig om zoveel mogelijk volume te maken. De productiekant is een tweede optie en dan ben je zelf een energieleverancier. Dat zijn twee verschillende businessmodellen, daar moet goed over nagedacht worden. Technisch kan er al heel veel. En het is niet alleen een kwestie van kijken naar wat je kunt besparen, maar vooral ook naar wat je kunt benutten. We hebben afval, grondwarmte, restantwater. We hebben eigenlijk veel, en als je dat goed benut dan zet je hele grote stappen. De biovergisting van menselijke ontlasting in een wijk in Sneek is genoemd, waarbij de wijk kookt op het gas dat bij de vergisting vrij komt en het restafval als mest terugkomt in de tuinen. De biovergisting heeft ook goede effecten op onze gronden, want na het vergisten zijn alle bacteriën dood en kan de mest, inclusief fosfaat, terug op het land. Dit vereist wel een wetswijziging, omdat het restafval van biovergisting nu nog niet als kunstmest aangemerkt kan worden. Een energiefabriek (bijvoorbeeld een biomassacentrale) in Eerbeek of Brummen wordt genoemd. De techniek is er al, er kan al veel. Het is nu een kwestie van organiseren en financieren. Het is nu aanpakken. Het lokaal opwekken van duurzame energie kan niet draaien op alleen morele drijfveren; er moet ook een financieel rendement zijn. Maar het idealisme mag wel meer aanwezig zijn bij de projectontwikkeling. Maak nieuwbouw energiezuinig zijn, het liefst zelfs zo dat het energie oplevert. En kies dan

83 uiteindelijk toch niet weer voor traditionele middelen, omdat het op dat moment goedkoper is. We moeten ons niet op één bron richten, maar de meest optimale combinatie voor Brummen opzoeken. Bij de keuze van energiebronnen (windmolens, solarparken, zonnepanelen) moet bijvoorbeeld steeds het belang van het landschap afgewogen worden. Biodiversiteit De biodiversiteit is belangrijk, want Brummen is een bijzonder gebied waar we trots op kunnen zijn. Mensen kunnen in hun eigen gebied veel doen om de biodiversiteit te versterken: waterbeheer, water vasthouden, waterzuivering, biomassaproductie, ontwikkeling van het landschap. De natuur voor je laten werken. Natuur zien als een systeem dat dingen voor je doet, in plaats dat jij het technisch doet. De natuur kan bijvoorbeeld water voor je vasthouden in plaats van dat jij het oppompt en weer terugpompt. Laat de natuur waarde creëren, maar dat moet wel lokaal blijven. Je kunt houtwallen in het landschap stimuleren door de lokale biomassavergister te voeden met het takafval dat er vanaf komt. Het zou dan helemaal mooi zijn als het takhout, net als oud papier, aan huis ingezameld zou worden en lokaal gebruikt zou worden voor de energievoorziening. Water hoort bij ons. De waterkwaliteit is belangrijk, maar we filteren water door de bodem en daarmee is de bodemkwaliteit ook belangrijk. Bovendien is de grondwaterstand erg belangrijk voor onze biodiversiteit. Klimaatverandering Hemelwaterafvoer niet op het riool aansluiten, maar afvoeren naar wadi s (buffer- en infiltratievoorzieningen in de openbare ruimte). Hergebruik van water door bedrijven door water op te vangen, afstroom beken en natuurlijke infiltratie rietlanden. Ook gescheiden watersystemen wordt als oplossing genoemd.

84 Koploper of trendsetter Koploper zijn moet niet het doel op zich zijn. Brummen moet gewoon haar eigen verantwoordelijkheid nemen. Eigen innovaties en initiatieven ontplooien en wat je doet goed doen. Wel kan Brummen een trendsetter zijn. Samen doen is daarbij belangrijk, evenals het halen en brengen van ervaringen elders in Nederland. Wat er in de toekomstvisie moet komen te staan Duurzaamheid is het vliegwiel waarmee in deze economisch onzekere tijden geld gegenereerd kan worden. Maar de achterliggende waarde is de allerhoogste prioriteit, namelijk gezondheid en welbevinden. Ga voor lokale kringlopen, waardoor je voorkomt dat je onder het mom van duurzaamheid schade berokkent aan de andere kant van onze planeet. Hoe kun je de toekomstvisie verankeren in de toekomst, zodat je continuïteit hebt, dwars door Haagse plannen, herindelingen en colleges heen. Rond een aantal thema s een vast koers hebben, welke gemeentegrens we ook tegemoet gaan, welke kleur van het college dan ook: deze koers blijft de continuïteit. Het private initiatief, gedragen door de burgers van Brummen, wordt als het meest kansrijk gezien. De gemeente schept kaders, brengt mensen met dezelfde belangen bij elkaar en bemiddelt tussen burgers met verschillende belangen. Burgers en ondernemers organiseren rond een aantal thema s. De overheid is aangever en aanjager. Het is belangrijk dat er een flexibilisering in de bestemmingsplannen komt. Kijk kritisch naar regelgeving: die kan opbouwend, maar ook afbrekend werken.

85 Bijlage: sheets presentaties bijeenkomst Energie en Milieu

86 Energie en Milieu 13 november 2012

87 Programma Toelichtingen Toekomstvisie Ebem Business Universiteit Zutphen In gesprek In groepjes uiteen, gesprek aan de hand van vragen Plenaire terugkoppeling

88 Toekomstvisie

89 Proces Tot eind 2012 verdiepingslag vijftal thema s Wonen, zorg en welzijn Lokale Economie Energie en milieu Recreatie en toerisme Rol lokale overheid Voor de zomer van 2013 visie gereed

90 Oneliners! 1. Duurzaamheid ruggengraat 2. Lokaal doen wat lokaal kan 3. Behoud van het goede 4. Nu doen wat kan en moet

91 Identiteit: Wie zijn we? Wie willen we worden?

92

93 Duurzame energie Klimaatverandering Biodiversiteit

94 Duurzame energie - Initiatief voor een lokale duurzame energiecooperatie (biedt economisch, ecologische en sociaal meerwaarde) - Innovatie op het gebied van duurzame energie bij diverse bedrijven, bij uitstek Industriewater Eerbeek - Zwembad Coldenhove - Bewustwordingcampagne

95 Onderzoek integrale en lokale mogelijkheden Kansen in Eerbeek!

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040 Gemeente Eindhoven Eindrapport Stadsvisie 2040 26 augustus 2011 Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl I

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart Gemeente Leiderdorp Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart 8 november 2012 Projectnr. 547.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Innovaties in Zorg en Wonen in Het Groene Woud

Innovaties in Zorg en Wonen in Het Groene Woud FARO Advies Innovaties in Zorg en Wonen in Het Groene Woud Eindrapport Mei 2014 1 Inhoudsopgave Leeswijzer...3 1 Inleiding en achtergrond project...4 2 Projectvoorstel...6 3 De Business cases 3.1 Inleiding...9

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie