Colofon: De Windvaan december 2008 nr. 4. Ondertekening van het zelf-leveringscontract door Eneco en De Windvogel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon: De Windvaan december 2008 nr. 4. Ondertekening van het zelf-leveringscontract door Eneco en De Windvogel"

Transcriptie

1

2 Colofon: De Windvaan is een uitgave van: De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens. Bestuur van De Windvogel: Dick van Elk voorzitter Jaap Hoogendoorn secretaris / projecten Arnold Abbema penningmeester Danny Steenhorst PR Gijs Termeer PR Wim van Heerde Wim Kersten Niek van Dam Jan Jennissen Roderick Timmer Molenaars: Harry van den Hooren Gilbert Vandenakker Broos de Groot Arjan Boomars Vincent de Jong René van Mechelen Redactie: Arie Groenveld Arnout Verhulst Redactieadres: Arie Groenveld Grutto LP Bodegraven telefoon: Kopij voor De Windvaan Kopij kunt u sturen of en naar het redactieadres. De redactie behoudt zich het recht voor plaatsing te weigeren en teksten in te korten. Bezoek ook eens de homepage van De Windvogel: Secretariaat: Jaap Hoogendoorn Fazantendreef ET Bleiswijk tel.: (010) Ledenadministratie: Jan Jennissen Graaf Janstraat CL Zoetermeer Foto voorblad: Ondertekening van het zelf-leveringscontract door Eneco en De Windvogel 2

3 Inhoud: Geachte lezers...4 Nieuws uit de vereniging...4 Evenementen/mededelingen...4 Nieuwe website Stuur ook een brief naar uw gemeente...4 Een belangrijke dag, Rede Dick van Elk...6 Persbericht van Eneco en De Windvogel...7 Task force...9 Uitnodiging...9 Pilot voor zelflevering van start...10 Motie zelflevering afgezwakt...11 Doel en achtergrond zelfleveringsmodel De Windvogel-Eneco.12 Van de molenaars...14 Diverse artikelen...16 Kleine windmolens Urban Wind...16 Noorse groene stroom: oude wijn in nieuwe zakken...19 Groene stroom fors duurder na Europees voorstel...20 Warme koffie dankzij koeienmest

4 Special Deze windvaan staat bol van acties. Het is dan ook een speciale uitgave met het oog op zelflevering. Als Windvogels mogen we trots zijn dat we vanaf 1 januari echt beginnen met het gebruiken van onze eigen stroom. Alle omschakelingen worden dezer dagen verricht en dus kan het grote ideaal eindelijk beginnen. Deze heugelijke gebeurtenis laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Er staat van alles te gebeuren. U leest er over in dit nummer. Geniet u ervan. En: laat anderen meegenieten! Uw familie, uw buren, uw vrienden, allemaal Geachte lezers, kunnen ze meedoen. Vanaf nu gaat het nog meer voor de wind. Leven van de wind: u bewijst er uzelf en het milieu een grote dienst mee! Dick van Elk, voorzitter Indien u interessante artikelen hebt voor de volgende Windvaan, schroom dan niet de redactie daarvan in kennis te stellen via het adres: of door toezending hiervan aan een van de redactieadressen. Namens de Windvogel en ook haar redactie wens ik u allen een voorspoedig en duurzaam Arie Groenveld NIEUWS UIT DE VERENIGING Mededelingen/evenementen Nieuwe website Na een grondige herziening van onze website door o.a. Annelies van der List en Jeroen van Agt wordt medio december de nieuwe website van De Windvogel gelanceerd. De site heeft een nieuwe frisse uitstraling gekregen. De nieuwsartikelen die regelmatig op de site geplaatst worden zijn nu direct op de homepage te zien. De komende tijd zal de site nog verder ontwikkeld en uitgebreid worden. Kom dus regelmatig langs op Stuur ook een brief naar uw gemeente De Windvogel wil graag elke mogelijkheid aangrijpen om nieuwe windmolens te plaatsen. Ook in uw gemeente. Indien u mogelijkheden ziet, zou u kunnen overwegen om een modelbrief naar uw gemeentebestuur te versturen. U kunt hierom verzoeken via of de brief downloaden van: 4

5 Van de voorzitter Cadeautje Je moet er niet aan denken dat je voor schone lucht moet gaan betalen. Het is te gek voor woorden! Al sinds mensenheugenis, zelfs al ver daarvoor (maar ja, zover gaat ons collectieve niet), is schone lucht gratis. Net als alles trouwens. Toen. Ooit. Alles was er al om de mens op aarde te ontvangen. Sterker nog: als ons bedje niet gespreid was hadden we nooit kunnen komen! We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe dat was. Toen. Ooit. Schoon water, schone grond, schone lucht... alles gratis in voldoende mate aanwezig... een paradijs zou je kunnen zeggen... Toen. Ooit. Vandaag kijken we heel anders naar het leven en de aarde. Realistisch. (Zo noemen we dat tenminste). Vandaag is er niet meer genoeg. Er is nooit genoeg. Er zijn altijd beperkte middelen. De schaarste heeft verpletterend om zich heen geslagen. We moeten wel groeien, en dat vertaalt zich in allerlei zaken waar we voor moeten betalen. We zijn arm als we dat niet kunnen. Vandaag. Kinderen zijn gek op cadeautjes. Grote mensen trouwens ook, maar die hebben soms hun bedenkingen bij een cadeautje. De gever heeft soms een bijbedoeling. Dat merk je meestal pas achteraf. Nu is het beter te geven dan te ontvangen (weet je nog?) dus geven we graag, vooral aan onze kinderen. En dezer dagen is dat hoe dan ook een feest, ongeacht de financiële crisis. Dus: geef en geniet! Als je bedenkt hoeveel we nu gratis krijgen van zaken die zonder bijbedoelingen gekocht zijn, dan schrik je wel even. Miljarden tonnen plastic in de oceanen. Miljarden tonnen CO 2 in de lucht. Miljarden tonnen afval op en in de aarde. Zomaar wat gedachten voor onder de kerstboom. Een gratis paradijs. Een economisch systeem dat ons overvloedige stroom producten heeft geleverd met als bijproducten een overvloedige vervuiling. Verwachtingsvolle kinderogen bij het zien van al die cadeautjes. Wat van de drie klopt niet helemaal? Praat er eens over. Met elkaar. Met familie en vrienden. Met de buren. Aanleiding genoeg. En eventueel breng je De Windvogel ter sprake. Met eigen grasgroene energie die het bedje opnieuw spreidt voor schone lucht en minder opwarming van de aarde zonder dat het meer geld kost. Eén van de lichtpuntjes in deze donkere dagen voor kerst. Maar van mij mag je ook over al die andere lichtpuntjes praten. En vooral veel cadeautjes geven. Zonder bijbedoeling. En nog een tip voor als je echt niets anders weet: geef een lidmaatschap van De Windvogel. Eventueel zelfs mèt bijbedoeling! Dick van Elk 5

6 Rede Dick van Elk, Een belangrijke dag Vandaag wordt geschiedenis geschreven. Vandaag gaan burgers en bedrijfsleven samen. Vandaag gaat de samenwerking tussen Eneco en De Windvogel van start. Vandaag kunnen we eindelijk onze eigen stroom van onze eigen molen gaan gebruiken! Vandaag zetten we een eerste stap op een gezamenlijke weg naar een betere toekomst. Grote woorden voor zo n klein energiebedrijfje en een nog véééél kleiner windmolencoöperatietje. Maar vergis u niet! De toekomst begint met op weg te gaan. Als je blijft zitten waar je zit kom je nergens. Wanneer alle mensen die een beter milieu willen, met de nadruk op willen, samen die stap zetten komt het betere milieu er ook! Ik zou de leden van de vereniging dan ook op willen roepen: doe mee! Gebruik molenstroom van uw eigen windmolen. De Windvogel wekt de stroom op. Eneco bezorgt het bij u thuis. Eneco zorgt ook voor de verwerking van de meterstanden, de programmaverantwoordelijkheid, de facturering en de incasso. Vandaag is een belangrijke, historische dag. Vandaag begint de samenwerking tussen een commercieel energiebedrijf, Eneco, en een coöperatie van burgers, De Windvogel. Misschien had dat al veel eerder moeten gebeuren. Misschien al in Tien jaar na de soms wat ongenuanceerde euforie over de marktwerking in de elektriciteitsector en na tien jaar van concurrentie om de klant, begint de echte markt. De kopers, de burgers, melden zich zelfbewust, de verkoper, het energiebedrijf Eneco, biedt haar diensten aan. Een symbiose die meer is dan het samengaan van burgers met een bedrijf. Misschien wel een van de eerste voorbeelden van een nieuwe economie. Het begint klein vandaag, maar het gaat groeien. En deze groei is wel goed het milieu. Het kan er niet genoeg van krijgen: molenstroom! We hebben nog enkele tientallen leden nodig om de eerste proef te laten slagen. Dus als u nog niet aangemeld bent voor de zelflevering: doe het nu! Voor de prijs hoeft u het niet te laten! Voor de hoofdprijs, een gezond milieu, kunt u het niet nalaten! Dick van Elk 6

7 Persbericht van Eneco en De Windvogel De Windvogel en Eneco starten pilot burgerparticipatie bij windturbines Groene stroom opgewekt door en voor de klant Rotterdam, 1 oktober 2008 Windcoöperatie De Windvogel en energiebedrijf Eneco starten gezamenlijk een pilot met actieve participatie van burgers bij windturbines. Burgers die mede-eigenaar zijn van een windturbine kunnen hierdoor zélf de duurzaam opgewekte energie gaan gebruiken. De samenwerking start met 120 deelnemers die gemiddeld 20% van hun eigen huiselijk verbruik geleverd krijgen uit hun eigen windturbine die in Bodegraven staat. Hiermee leveren zij een bijdrage aan het milieu en besparen zij tot 150 euro per jaar. De leden van de coöperatie hebben besloten het financiële voordeel dat zij bij de pilot hebben te investeren in de realisatie van nieuwe turbines. Het samenwerkingsmodel stimuleert tevens het draagvlak bij burgers voor de uitrol van windturbines op land. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse energie- en klimaatdoelstellingen om dertig procent minder CO 2 -uitstoot en twintig procent meer duurzame energie te bereiken in In de portemonnee Door de verrekening van de productie van de windturbine met het verbruik in huis, wordt duurzame energie voor de deelnemers tastbaarder. Tot nu toe was de participatie in een coöperatie vooral een financiële investering, die jaarlijks rendement opleverde door verkoop van stroom aan handelaren op de markt. Met het zogenoemde zelfleveringsmodel bestaat het rendement uit de zelf opgewekte stroom die de klant niet meer van het energiebedrijf hoeft af te nemen. Het scheelt de burger in de portemonnee omdat het gebruik van eigen stroom financieel voordeel oplevert. In de pilot wordt het financiele voordeel besteed aan de bouw van nieuwe turbines. Doel van de pilot is om het zelfleveringsmodel te onderzoeken, de kracht van het model te testen en fiscale aspecten zeker te stellen. Uitgangspunt is een start met 120 deelnemers van De Windvogel die gemiddeld 20% van hun eigen verbruik geleverd krijgen uit hun turbine. Om snel van start te kunnen gaan, is gekozen voor een gelijk aandeel per deelnemer in de productie. De evaluatie vindt plaats na 15 maanden. Daarna wordt besloten of het model wordt uitgerold. Het is de bedoeling om dit ook toe te gaan passen op windparken die door Eneco zelf worden gerealiseerd. 7

8 Versnelling energie- en klimaatdoelstellingen Nieuwe duurzame energieprojecten raken vaak verstrikt in een web van vergunningen en tegengestelde belangen. Een groot voordeel van dit model is de participatie van burgers in de uitrol van windturbines op land. De acceptatie kan daardoor verbeteren. Lokale overheden hoeven, door bewoners aan te moedigen lid te worden van de coöperatie, minder inspanningen te leveren om windturbines gerealiseerd te krijgen. De participatie van burgers levert interessante financieringsmogelijkheden en vergroot het draagvlak voor windturbines op land. Hiermee kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de Nederlandse energie- en klimaatdoelstellingen om dertig procent minder CO 2 -uitstoot en twintig procent meer duurzame energie in 2020 te realiseren. Dick van Elk, voorzitter coöperatie De Windvogel, voorziet een groei voor diens elektriciteitsproductie: De Windvogel heeft zelfs het ambitieuze plan om 20% van de elektriciteit die Nederlandse burgers nodig hebben in twee jaar te realiseren. Deze samenwerking met Eneco moet dat zeker mogelijk maken. Eneco verrekent eigen opwekking turbine In de pilot worden deelnemers klant van Eneco om van zelfopwekking gebruik te kunnen maken. Eneco levert Ecostroom en het verbruik van de klant wordt verrekend met de door de eigen turbine opgewekte duurzame energie. Per saldo levert Eneco dus minder elektriciteit aan de klant, maar biedt daarvoor in de plaats wel de dienst aan om het verbruik en de eigen opwekking te verrekenen. Bovendien kunnen De Windvogel en Eneco gezamenlijk beter klanten werven. Met de pilot willen De Windvogel en Eneco ook bereiken dat de energiebelasting en BTW over de eigen opwekking met de fiscus kan worden verrekend. Daarmee wordt voorkomen dat dubbele belasting over groene stroom wordt betaald. Het model voor eigen energieopwekking is precies vergelijkbaar met een zonnepaneel op het eigen dak. De overheid beschouwt deze energie volgens de elektriciteitswet als eigen opwekking. Eerdere ervaringen Eneco heeft al eerder positieve ervaring opgedaan met het actief betrekken van omwonenden bij de realisatie van Windturbines. In de wijk De Kroeten in Breda hebben 856 huishoudens bij de uitgifte van de grond voor hun woning ca. 900 betaald voor een aandeel in een windturbine. Dit geld wordt beheerd door een stichting die de windturbine heeft aangeschaft en geïnstalleerd. De stichting doet nu ook de exploitatie en het beheer. In ruil hiervoor kunnen de bewoners, als ze dat willen, minstens 10 jaar elektriciteit gebruiken die duurzaam is opgewekt met een eigen windturbine. 8

9 TASK FORCE Met ons zelflevermodel gaan wij grote stappen vooruit maken. Vele gemeenten, - en daarbij niet de kleinsten! zijn zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden voor hun burgers om zelf deel te kunnen nemen in de productie van schone windenergie. Voor het leggen van contacten en het onderhouden daarvan met het uiteindelijke doel ook tot realisatie van windenergie te komen, is veel menskracht nodig. Het bestuur van De Windvogel nodigt de leden van harte uit mee te doen in het uitdragen van dit vernieuwend concept. Om in onze organisatie de daarvoor benodigde breedte te creëren kunt u (Wie? Ik? Ja, U!!!!!) deelnemen aan een intern trainingsweekend om het enthousiasme waarmee we in dit project bezig zijn te delen. Wij plannen dat weekend (vrijdagmiddag en - avond en een stuk van de zaterdag, inclusief een overnachting) in februari Aan het programma wordt nog gewerkt. Mogelijk dat wij ook inleiders van buiten onze organisatie zullen vragen. Het is de bedoeling, dat de mensen die nu al met het model bezig zijn hun kennis en ervaring delen met een aantal enthousiaste leden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marcel van der Steen, de trekker van het zelfleverproject. Hij is bereikbaar op U kunt zich daar ook al meteen opgeven. Onnodig te zeggen, dat er voor u aan dit weekend geen kosten zijn verbonden. Ook uw reiskosten kunt u bij de penningmeester declareren. Er is al een voorlopige reservering gemaakt in een Landal park. Meteen reageren dus! Arnold Abbema, penningmeester Uitnodiging Op 31 december a.s. vindt een heugelijke/droeve gebeurtenis plaats. We gaan, hopelijk met velen, de fossiele brandstoffen begraven. Hoe en waar, dat wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Maar noteer vast in je agenda: oudejaarsdag, begrafenis van de fossiele brandstoffen. Iedereen is hierbij alvast uitgenodigd. Na afloop een passend begrafenismaal: olie-bollen! Tot ziens op 31 december! Het bestuur 9

10 Pilot voor zelflevering van start Op woensdag 1 oktober 2008 hebben energiebedrijf Eneco en windmolencoöperatie De Windvogel in het stadhuis van Gouda een overeenkomst getekend voor de start voor een pilot voor zelflevering. Na een warm welkom nam Arnold Abbema van de Windvogel het woord: Ik hoop dat we vandaag een start maken met de mobilisatie van de burgers in dit land voor een schone toekomst. De Windvogel is er klaar voor. Doet u mee? Op Internet vindt u zijn volledige speech: Vervolgens was het woord aan de voorzitter van De Windvogel, Dick van Elk: Vandaag is een belangrijke dag, vandaag gaan burgers en bedrijfsleven samen. Ik zou de burgers van Nederland dan ook willen oproepen: doe mee! Gebruik molenstroom van uw eigen windmolen. Gebruiken? Niet kopen? Nee, gebruiken. Net zoals een kropje sla uit uw volkstuintje. U maakt een bedje. U plant een zaadje. U schoffelt zo nu en dan wat. En u oogst uw eigen kropje sla, of boontjes, of aardbeien. Milieuvriendelijk, ecologisch verantwoord, goedkoop! Zo kan dat ook met windenergie. Zie de volledige speech van de voorzitter van De Windvogel in het internetartikel. Vervolgens was het woord aan Hans Valk van Eneco: Met het zelfleveringsmodel neemt de burger het heft in eigen hand, waardoor het draagvlak voor de bouw van turbines in de directe omgeving groter wordt en we duurzame energie letterlijk dichter bij de klant kunnen brengen. Met medewerking van lokale gemeenten maken Eneco en De Windvogel dit graag mogelijk. Lees ook zijn bijdrage bij de ondertekening in het internetartikel. Ondertekening van het contract Vlnr. Arnold Abbema, Dick van Elk, Hans Valk(Eneco) Daarna was het tijd voor de ondertekening. De pilot voor zelflevering kan van start gaan. De komende 15 maanden zullen 120 leden van de Windvogel stroom geleverd krijgen van hun eigen windmolen. Lees ook op de website meer over dit model. /10/02/eneco-en-dewindvogel-ondertekenenovereenkomst-voor-startpilot-zelflevering/#more

11 Motie zelflevering afgezwakt Op 3 november jl. is door het PvdA-kamerlid Diederik Samsom een motie voorgesteld tijdens het Notaoverleg met de volgende tekst. De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het model van zelflevering op basis van artikel 31c van de Elektriciteitswet ook bij windenergie kan worden ingezet; overwegende, dat zelflevering een grote stimulans kan zijn voor het draagvlak van windmolens en ook het beslag op de SDE kan verminderen; verzoekt de regering om geen belemmeringen van fiscale of andere aard op te werpen tegen dit model van zelflevering en te stimuleren dat dit model wordt toegepast, met name daar waar windmolens dichtbij woonwijken komen te staan; en gaat over tot de orde van de dag. Op 18 november jl. is uiteindelijk de volgende motie ingediend. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 50 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het model van zelflevering op basis van artikel 31c van de Elektriciteitswet ook bij andere duurzame energiebronnen dan zon-pv kan worden ingezet; overwegende, dat zelflevering een grote stimulans kan geven aan het draagvlak van duurzame energie en ook het beslag op de SDE kan verminderen; verzoekt de regering om te onderzoeken op welke manier zelflevering optimaal kan worden gecombineerd met de huidige stimuleringsregelingen en de Kamer daarover in het eerste kwartaal van 2009 te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. Samsom Spies Wiegman-van Meppelen Scheppink De motie is aangenomen. Kennelijk moest er flink aan worden gesleuteld om de kans op acceptatie ervan te vergroten. Ik ben benieuwd wat het onderzoek in het eerste kwartaal van 2009 gaat opleveren. Arie Groenveld 11

12 Doel en achtergrond zelfleveringsmodel De Windvogel Eneco De visie van Eneco over het zelfleveringsmodel De kern van het zelfleveringsmodel is dat de productie van windturbines, die in eigendom zijn van de leden van de coöperatie, als eigen opwekking wordt beschouwd volgens artikel 31c (amendement Samsom) van de Elektriciteitswet. Dit betekent dat eigen opwekking tot kwh mag worden gesaldeerd of genet tegen het integrale elektriciteitstarief alsof de productie achter de meter in het eigen huis plaatsvindt (over het zelfopgewekte deel betalen de leden dus geen Energiebelasting en BTW). De pilot om het zelfleveringsmodel te testen is 1 oktober jl. gestart. Voor de pilot gebruiken we een bestaande windmolen van 80 KW in Bodegraven. Ongeveer 120 leden van De Windvogel nemen aan de pilot deel. Doel is om op basis van een evaluatie te komen tot definitieve afspraken voor verdere uitrol van het zelfleveringsmodel. De totale productie van de betreffende windmolen wordt gedurende de looptijd van de pilot door Eneco gecrediteerd richting het bestuur van De Windvogel. Eneco rekent per deelnemer een vast tarief voor dienstverlening om deze creditering voor eigen opwekking te realiseren. In de pilot wordt de eigen opwekking per deelnemend lid gemaximeerd op 670 kwh per jaar, waardoor een deelnemer bij de huidige tarieven een voordeel van EUR 152,- per jaar heeft (integraal Ecostroom-tarief van Eneco, incl. levering, transport, Energiebelasting en BTW). De gedachte is dat bij uitrol de saldering naar 100% van het eigen verbruik gaat (tot de maximale salderingsgrens). De Windvogel verrekent deze opbrengsten vervolgens met de deelnemende leden. Door de toepassing van het zelfleveringsmodel hebben deze leden een interessant voordeel op hun energierekening. Dit is een belangrijke stimulans om als burger te investeren in de realisatie van duurzame productie. Op de laatste ledenvergadering van De Windvogel heeft het bestuur mandaat gekregen om alle opbrengsten direct te investeren in de realisatie van nieuwe turbines (dus geen uitbetaling aan deelnemers). Tijdens de pilot is voor deze eenvoudige constructie gekozen, maar na de pilot en bij de verdere uitrol is het de bedoeling dat het zelfgeleverde deel per lid via de individuele factuur wordt verrekend. Volgens Eneco en Windvogel werkt het zelfleveringsmodel voor windturbines exact hetzelfde als bij Zon-PV-installaties en sluit dit 12

13 naar onze mening naadloos aan bij artikel 31c van de Elektriciteitswet. Deze interpretatie is door NMa/Energiekamer in een brief van 4 december 2007 bevestigd: de elektriciteit is opgewekt met een installatie die voor rekening en risico van de afnemer, alleen of, voor een evenredig deel, samen met andere afnemers, in werking wordt gehouden en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt. Andere voorwaarde is volgens de Elektriciteitswet dat de eigenaar van het productiemiddel ook eigenaar van de aansluiting moet zijn. Enige aanpassing die wordt gedaan is dat de coöperatie niet rechtstreeks, maar namens haar leden via een of meerdere maatschappen in de turbines investeert. De eigenaar van de aansluiting mag volgens de fiscale wetgeving geen rechtspersoon zijn. Volgens de NMa/Energiekamer hoeft De Windvogel hiermee geen eigen leveringsvergunning aan te vragen. Conclusie: de leden zijn eigenaar van de aansluiting van de windturbine én van de opgewekte stroom. De windturbines hebben een eigen aansluiting op het elektriciteitsnet, waardoor er fysiek geen sprake is van eigen opwekking achter de meter. Echter, bij een groot aantal Zon-PV-installaties op daken van particulieren zien we ook al dat via een tweede aansluiting direct aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd. Ook bij appartementencomplexen met een centrale Zon-PV-installatie komt de eigen productie ten goede aan de eigenaren en wordt deze via artikel 31c achteraf gesaldeerd met het totale elektriciteitsverbruik. De samenwerking tussen Eneco en De Windvogel voorziet in een versnelling in de uitrol van windturbines op land, door actieve participatie van burgers. Op dit moment zijn de complexiteit in het vergunningstelsel, subsidies en strijdige belangen bij de overheid belangrijke blokkades voor de realisatie van duurzame productie (m.n. wind op land). Met het zelfleveringsmodel voor en door burgers wordt een extra stimulans aan de productie van duurzame energie gegeven. Het voordeel van dit model is dat het toepasbaar is op alle vormen van (decentrale) duurzame opwekking. Bovendien is de kans groot dat hiervoor minder of zelfs geen SDE subsidie meer nodig is. Eneco en De Windvogel pleiten ervoor dat eigen duurzame productie volgens het zelfleveringsmodel is vrijgesteld van Energiebelasting en BTW (tot de salderingsgrens comform het amendement Samson). Hierover hebben we contact met het ministerie van EZ en we willen hierover ook nog in gesprek met het ministerie van Financiën. Daarbij gaat de discussie uiteraard over de reikwijdte van het begrip 'eigen opwekking'. 13

14 VAN DE MOLENAARS De Amstelvogel in Ouderkerk a/d Amstel Ontvangen informatie van molenaar Arjan Boomars Geproduceerde kwh s maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december totaal De Amstelvogel September was, ondanks een onderhoudsbeurt van 8 uur en 7½ uur geen wind, met 120% van de verwachte opbrengst een goede maand. Oktober, waarin 14 uur geen wind was, lag met 96% net onder de verwachting. November bracht met 117% weer wat extra, waardoor we bij een normale decembermaand dit jaar zeker een recordopbrengst tegemoet kunnen zien. De Windvogel in Bodegraven Ontvangen informatie van molenaar Broos de Groot Geproduceerde kwh s maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 8480 Totaal De Windvogel Eind september en in oktober is er een rij bomen ten noordwesten van de Windvogel ingekort. Het resultaat zal hopelijk in 2009 zichtbaar zijn. In september waren de bomen nog vol met blad, vandaar slechts 1480 kwh. Gebleken is overigens dat de Windvogel kwh-meter circa 30% te weinig aangeeft gezien de hogere meetresultaten van de netbeheerder. Op de website staan de gecorrigeerde waarden, die we pas na een paar maanden doorkrijgen. 14

15 De Volhouder in Halsteren Ontvangen informatie van molenaar René van Mechelen Geproduceerde kwh s maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 5520 totaal De Volhouder Over de Volhouder zijn verder geen bijzonderheden te vermelden. Wat mij opvalt, is dat de opbrengsten soms in positieve zin en soms in negatieve zin afwijken van die van de andere Lagerwey-windturbine de Windvogel in Bodegraven. Mogelijke oorzaken zijn m.i. de verschillen in windsnelheden en optredende storingen, die de opbrengst in aanzienlijke mate kunnen verminderen. Arie Groenveld De Gouwevogel in Gouda Ontvangen informatie van molenaar Harry van den Hooren Geproduceerde kwh s maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december totaal De Gouwevogel Nadat de maanden september en oktober storingsvrij zijn verlopen, kreeg de Gouwevogel op 21 november te maken met een hardnekkige melding van een toerentalopnemer die onjuiste waarden gaf. Na 1 melding volgt een herstart, na 5 stopt de turbine. Na reparaties op 21, 23 en 24 november gaf de laatste het gewenste resultaat. Hierdoor is er circa kwh aan energie verloren gegaan en was de molen voor 92,6% beschikbaar. Toch is de huidige elfmaandsopbrengst al bijna even hoog als die in heel

16 Diverse artikelen Kleine windmolens, "Urban Wind" De Energy Ball levert stroom! (in Schoondijke) Velen hadden zo hun twijfels, o.a. omdat er diverse Energy Balls niet van een productiemeter zijn voorzien, maar op het testveld met 10 minimolentjes in het Zeeuwse Schoondijke is gebleken dat het zo aardig ogende molentje voor huishoudelijk gebruik in de stad wel degelijk stroom levert. Gisteren maakten de organisatoren van het testparkje in Schoondijke (energiebedrijf Delta, molenvereniging Zeeuwind, de gemeente Sluis en de provincie Zeeland), waar in november vorig jaar de molentjes werden geïnstalleerd, de resultaten Producties minimolens en windex bekend over de maanden april t/m september. De Energy Ball leverde in dat halve jaar 21 kwh, voldoende om 10 spaarlampen van 10 Watt ruim 9 dagen van te laten branden. In een heel jaar wordt de productie ongeveer 58 kwh. Voor dekking van het huishoudelijk gebruik van een gezin (3.400 kwh/jr.) zou men op deze locatie dus 58 Energy Balls nodig hebben. In onderstaand grafiekje en een tabel hebben we de gegevens voor u wat inzichtelijk gemaakt en bewerkt naar een aantal kengetallen die vergelijking tussen de molentjes mogelijk maakt. Zeeland per maand 16

17 De producties volgen de windex (maat voor het windaanbod in verhouding tot het gemiddelde windaanbod) redelijk zodat langdurige storingen niet voorgekomen zullen zijn. Wel is de productie van de WRE 30 en de Turby in april erg laag en die van de Skystream in mei opmerkelijk hoog (of in april laag). Woordvoerder Niek Tramper laat weten dat een aantal producties wel verlaagd zijn door verminderde beschikbaarheid (storingen) maar men heeft besloten hier geen cijfers over te publiceren. De molentjes staan overigens niet allemaal op dezelfde ashoogte. Er werd gestreefd naar een tiphoogte van 15 meter maar de leveranciers plaatsten graag een standaard mast zodat afwijkingen van ca. 2 meter (t.o.v. tiphoogte min halve diameter) konden ontstaan. De producties zijn ook niet gecorrigeerd voor parkverliezen. De buitenste molens hebben daar het minst last van maar omdat de lijnopstelling haaks staat op de overheersende zuidwestelijke windrichting, zijn de parkeffecten geminimaliseerd. Met de windex kan de halfjaarproductie worden omgerekend naar die in een windjaar met gemiddeld windaanbod (zie voor uitleg bij windexen). Als we de investeringskosten (molen, mast, fundering, omvormer, regelapparatuur, 10 m. kabel, installatie + montage, 1 jaar garantie) door de jaarproductie delen geeft dat de PPV (Prijs-Prestatie-Verhouding). Verder is in onderstaande tabel de productie per vierkante meter rotoroppervlak toegevoegd, evenals de verwachte jaarproductie van de leverancier welke moest worden opgegeven bij een jaargemiddelde windsnelheid van 6 m/s. De werkelijke waarde op de locatie is nog niet bekend maar is in ieder geval (veel) lager. Gegevens en kengetallen van de tien molens Kosten, Rotor Rotor- Netto productie, kwh Molen Euro Diam. opp, m² kw 1/2 jaar 100% jr. Leverancier kwh / m² PPV 1. Skystream ,7 11 1, Montana Passaat ,12 8 1, Ampair ,7 2 0, Airdolphin , WRE , Energy Ball , Swift , WRE , Turby Tot / Gem

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Juni 2008 jaargang 12 nummer 2. De Windvogel met opdruk Windvogel.nl. Algemene ledenvergadering Zie pagina 7

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Juni 2008 jaargang 12 nummer 2. De Windvogel met opdruk Windvogel.nl. Algemene ledenvergadering Zie pagina 7 De Windvaan ledenblad van De Windvogel De Windvogel met opdruk Windvogel.nl Algemene ledenvergadering Zie pagina 7 Juni 2008 jaargang 12 nummer 2 Colofon: De Windvaan is een uitgave van: De Windvogel,

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. December 2010 jaargang 14 nummer 4. Windmolens in Heerhugowaard

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. December 2010 jaargang 14 nummer 4. Windmolens in Heerhugowaard De Windvaan ledenblad van De Windvogel Windmolens in Heerhugowaard December 2010 jaargang 14 nummer 4 Colofon: De Windvaan is een uitgave van: De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Windvogel betrekt nieuw kantoor. Maart 2011 Jaargang 16, nummer 1

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Windvogel betrekt nieuw kantoor. Maart 2011 Jaargang 16, nummer 1 De Windvaan ledenblad van De Windvogel Windvogel betrekt nieuw kantoor Maart 2011 Jaargang 16, nummer 1 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. 19 juni in Gouda Algemene ledenvergadering met o.a. discussie over zelflevering.

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. 19 juni in Gouda Algemene ledenvergadering met o.a. discussie over zelflevering. De Windvaan ledenblad van De Windvogel Onderhoud aan een rotorblad van de Amstelvogel 19 juni in Gouda Algemene ledenvergadering met o.a. discussie over zelflevering. Zie ook pagina 10 Juni 2010 jaargang

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Juni 2005 jaargang 9 nummer 2. De E-112 (4,5 MWatt) nabij Emden

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Juni 2005 jaargang 9 nummer 2. De E-112 (4,5 MWatt) nabij Emden De Windvaan ledenblad van De Windvogel De E-112 (4,5 MWatt) nabij Emden Juni 2005 jaargang 9 nummer 2 Colofon: De Windvaan is een uitgave van: De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Maart 2014 Jaargang 18 nummer 1. De Windvogel staat er 20 jaar

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Maart 2014 Jaargang 18 nummer 1. De Windvogel staat er 20 jaar De Windvaan ledenblad van De Windvogel De Windvogel staat er 20 jaar Maart 2014 Jaargang 18 nummer 1 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit van

Nadere informatie

Praktisch handboek duurzame energie. VPRO Tegenlicht

Praktisch handboek duurzame energie. VPRO Tegenlicht Praktisch handboek duurzame energie 1 Praktisch handboek duurzame energie Bijlage bij de afleveringen Here Comes the Sun (20 oktober) en Het land van zonnestroom en windenergie (27 oktober 2008) van Rob

Nadere informatie

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land ACHTERGRONDNOTITIE Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land Input voor gedachtevorming vanuit lokaal perspectief CONCEPT 18 mei 2014

Nadere informatie

Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (NIEUW INFORMATIEBORD VOOR DE EENDRAGT) 15 SEPTEMBER 2004 LEDENVERGADERING!!!!

Nadere informatie

REISGIDS. Handboek voor het opzetten van een lokaal duurzaam energiebedrijf. Concept versie

REISGIDS. Handboek voor het opzetten van een lokaal duurzaam energiebedrijf. Concept versie REISGIDS Handboek voor het opzetten van een lokaal duurzaam energiebedrijf Concept versie Amsterdam, 10 februari 2011 2 Inhoudsopgave Voorwoord Quotes Deel 1: Reis en reisgenoten op 10 februari 2011 1.1

Nadere informatie

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 Marktonderzoek Lokale 2011 Duurzame Energiebedrijven Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 1 Managementsamenvatting Klimaatverandering is al heel lang een hot item, maar de laatste jaren begint

Nadere informatie

Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (FOTO: R.J. NIJDAM) HCWV DE EENDRAGT WENST U EEN GEZOND EN WINDMOLENRIJK 2004!!!

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 665 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie Nr. 38 VERSLAG

Nadere informatie

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit perspectief Energiecoöperaties: zon en wind op land. Input voor gedachtevorming

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit perspectief Energiecoöperaties: zon en wind op land. Input voor gedachtevorming ACHTERGRONDNOTITIE Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit perspectief Energiecoöperaties: zon en wind op land Input voor gedachtevorming CONCEPT 18 mei 2014 Dit stuk is work in progress. Het

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Mindmap met positieve aspecten van WNH 6 Samenvatting 9 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Bossche Windmolen Delen

Bossche Windmolen Delen Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Windmolens Lage Weide

Windmolens Lage Weide Windmolens Lage Weide Voor Gerard Cats Samenvatting: Er moeten meer en krachtiger turbines komen. Inspreektekst Windpark Lage Weide, RIA 19 november 2013 U kent natuurlijk de dreiging van klimaatverandering,

Nadere informatie

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting Bijlagen Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: Bijlage VI: Bijlage VII: Bijlage VIII: Bijlage IX: Kansenkaart windmolens Samenvattingen interviews Samenvatting brainstormavond Enquête

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Verzamel algemeen overleg Energie De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 19 juni 2012 overleg gevoerd met viceminister-president,

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

ZAANSE ENERGIEKRANT Nummer 51, april 2014

ZAANSE ENERGIEKRANT Nummer 51, april 2014 ZAANSE ENERGIEKRANT Nummer 51, april 2014 Algemene Leden Vergadering woensdag 23 april Uitgave van de Zaanse Energie Koöperatie Stationsstraat 38, 1506 DH Zaandam Colofon De Zaanse Energiekrant wordt uitgegeven

Nadere informatie

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1 november 2013newtonMagazine ter inspiratie van E.ON-relaties newton 1 ACM MIN. EZ VNO NCW ECN PBL 9 NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 Het energie-akkoord: Historisch compromis

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie