INTERNETPANEL OVER DUURZAAMHEID IN PURMEREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNETPANEL OVER DUURZAAMHEID IN PURMEREND"

Transcriptie

1 INTERNETPANEL OVER DUURZAAMHEID IN PURMEREND

2 internetpanel over duurzaamheid in Purmerend

3 In opdracht van: Kopgroep Duurzaamheid van de Raad Bert Visser Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend Bert Mentink mei 2012 Verkrijgbaar bij: Gemeente Purmerend Purmersteenweg 42 kamer A2.14 Telefoon Digitale rapportage is te vinden op: 2

4 Inhoud Inhoud 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Wat heeft de Purmerender met duurzaamheid? 7 2 Het belang van aspecten van duurzaamheid 8 3 De bereidheid tot duurzaam handelen 10 4 Voorbeelden en ideeën 12 BIJLAGE 1 13 BIJLAGE

5 Samenvatting Inleiding In opdracht van de kopgroep duurzaamheid van de Raad van de gemeente Purmerend worden de volgende onderzoeksvragen door middel van een enquête onder het internetpanel beantwoord: Samenvatting Wat zegt het begrip duurzaamheid de Purmerender, hoe belangrijk vindt hij of zij duurzaam handelen en in hoeverre is hij/zij ertoe bereid? Hoe belangrijk vindt hij/zij diverse aspecten van duurzaam handelen? In hoeverre handelt de Purmerender duurzaam en waartoe is hij/zij bereid? Welke goede voorbeelden van duurzaam handelen kennen de leden van het internetpanel en welke ideeën hebben zij hierover? Het begrip duurzaamheid zegt veel Purmerenders wel iets. Vrijwel iedereen vindt het belangrijk om duurzaam te handelen en is er ook toe bereid. Over veel aspecten van duurzaamheid is men het eens dat deze belangrijk zijn. Enkele aspecten (zoals het eten van weinig of geen vlees, streekproducten kopen en thuis werken) acht een deel van de leden van het internetpanel minder van belang. Een deel van de mensen handelt al duurzaam op diverse terreinen, een groter deel is bereid om duurzaam te handelen en slechts een klein deel is op enkele aspecten niet bereid om duurzaam te handelen. Het meest genoemde goede voorbeeld van duurzaam handelen is "kringloopwinkels". Verder komen o.a. voor: Stadsverwarming, de Milieustraat, winkels waar biologische producten te koop zijn, de ecowijk. Onder de ideeën komen de volgende sterk naar voren: invoeren van plastic scheiden, goedkoper maken van duurzaam gedrag/producten (openbaar vervoer, zonnepanelen), vermindering verlichting openbare gebouwen, meer digitaal/minder papier. 4

6 Inleiding Aanleiding De KOPgroep duurzaamheid heeft van de Raad opdracht gekregen om het volgende te inventariseren: 1. Wat verstaan Purmerenders onder duurzaamheid? 2. Wat dragen Purmerenders nu bij aan duurzaamheid? 3. Waartoe zijn zij verder nog bereid op het gebied van duurzaamheid? 4. Welke rol schrijven Purmerenders toe aan de gemeente? Dit wordt op een open wijze geïnventariseerd bij belangstellenden en belanghebbenden via bijeenkomsten, gesprekken en oproepen. De behoefte bestaat om dit aan te vullen met datgene wat een representatieve groep Purmerenders hierover naar voren brengt. Doel van het onderzoek Representatief in beeld brengen hoe Purmerenders denken over duurzaamheid en wat zij doen en willen doen op dit gebied. Tezamen met de hierboven genoemde informatie moet dit leiden tot een visie op de rol die de gemeente past als het gaat om lokale duurzaamheid. De onderzoeksvragen In overleg met de opdrachtgevers is besloten de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: Wat zegt het begrip duurzaamheid de Purmerender, hoe belangrijk vindt hij of zij duurzaam handelen en in hoeverre is hij/zij ertoe bereid? Hoe belangrijk vindt hij/zij diverse aspecten van duurzaam handelen? In hoeverre handelt de Purmerender duurzaam en waartoe is hij/zij bereid? Welke goede voorbeelden van duurzaam handelen kennen de leden van het internetpanel en welke ideeën hebben zij hierover? De onderzoeksmethode en respons De onderzoekspopulatie bestaat uit inwoners van Purmerend van 15 jaar en ouder die tot het internetpanel behoren. Deelnemers aan het internetpanel variëren in leeftijd van 15 tot 85 jaar en hebben zich bereid getoond om enkele keren per jaar een enquête op internet in te vullen. De eerste enquêtes werden in 2004 gehouden onder 600 panelleden. Het panel is daarna regelmatig uitgebreid en bestaat nu uit ruim personen. De met de uitnodiging om de enquête in te vullen is op 23 april 2012 verstuurd. Op 8 mei werd de enquête afgesloten. De uitnodiging om aan deze enquête mee te doen bereikte 1867 panelleden ofwel 58% vulde de enquête in. De antwoorden van de panelleden zijn gewogen naar leeftijd en wijk. Dit is gedaan om de verdeling over de leeftijden en de spreiding over de wijken zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de werkelijke verhoudingen in Purmerend. 5

7 De analyse Bij de analyse van de data is gekeken of er verschillen in de beantwoording zijn naar leeftijd, opleidingsniveau en inkomen. Er zijn geen grote verschillen geconstateerd. 6

8 Wat heeft de Purmerender met duurzaamheid? Duurzaamheid zegt de Purmerender iets Aan de leden van het internetpanel is eerst de vraag gesteld of het begrip duurzaamheid hem of haar iets zegt. Dan blijkt dat 43% het begrip veel zegt en 53% "wel wat". Naar leeftijd is er weinig verschil. Tabel 1: Zegt het begrip duurzaamheid u iets? % 15 t/m 24 jaar 25 t/m 44 jaar 45 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Het zegt me veel Het zegt me wel wat Het zegt me vrij weinig Het zegt me weinig Geen mening Duurzaam handelen belangrijk Er is bijna geen panellid dat duurzaam handelen niet belangrijk vindt. 23% vindt het zeer belangrijk en 63% vindt het belangrijk. Ouderen vinden het vaker "zeer belangrijk" dan jongeren. Tabel 2: In hoeverre vindt u het belangrijk dat mensen duurzaam handelen? % 15 t/m 24 jaar 25 t/m 44 jaar 45 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Dat vind ik zeer belangrijk Dat vind ik belangrijk Neutraal Dat vind ik onbelangrijk Dat vind ik zeer onbelangrijk Bereidheid tot duurzaam handelen groot Bijna 80% van de panelleden is ertoe bereid om duurzaam te handelen. Ongeveer 10% weet niet of hij of zij ertoe bereid is. Er is weinig verschil naar leeftijd. Tabel 3: In hoeverre bent u bereid duurzaam te handelen? % 15 t/m 24 jaar 25 t/m 44 jaar 45 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Ik ben er zeer toe bereid Ik ben er toe bereid Ik weet niet of ik ertoe bereid ben Ik ben er niet toe bereid Ik ben er helemaal niet toe bereid

9 Het belang van aspecten van duurzaamheid Aan de panelleden is gevraagd om op een schaal van 1 tot 10 aan te geven hoe belangrijk zij diverse aspecten vinden: Tabel 4: Belangrijkheid van aspecten van duurzaamheid 15 t/m 24 cijfer jaar 25 t/m 44 jaar 45 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Zorgvuldig omgaan met natuur en milieu 8,5 8,3 8,5 8,6 8,6 Hergebruik van grondstoffen 8,5 8,2 8,3 8,6 8,6 Gebouwen optimaal isoleren 8,4 8,0 8,3 8,5 8,7 Zuinige auto's produceren 8,4 8,3 8,2 8,5 8,6 Zuinig omgaan met energie 8,2 7,7 8,1 8,4 8,5 Zuinig omgaan met grondstoffen 8,2 8,0 8,0 8,4 8,4 Gebruik van zonne- en windenergie 8,0 8,0 7,9 8,0 7,9 Gebruik van fiets en openbaar vervoer 7,9 8,1 7,6 7,9 8,1 Gescheiden afvalinzameling 7,8 7,8 7,7 7,7 8,0 Geen onnodige producten kopen 7,5 6,7 7,0 7,8 8,1 Thuis werken 6,8 5,8 6,9 6,8 7,2 Het kopen van producten uit de streek 6,5 5,6 6,2 6,7 7,4 Het kopen van biologische producten 6,5 6,4 6,2 6,6 6,9 Fair tradeproducten kopen 6,4 6,1 5,9 6,5 7,0 Het eten van weinig of geen vlees 5,6 5,0 5,2 5,8 6,5 Over een groot deel van de aspecten is men het eens dat het belangrijk is. De meningen zijn verdeeld over het kopen van biologische producten, het eten van weinig of geen vlees, het kopen van fair tradeproducten en het kopen van producten uit de streek. Ook van thuiswerken ziet niet iedereen het belang in verband met duurzaamheid. Met name bij jongeren vinden we het mindere belang van deze aspecten terug. Men kon vervolgens aangeven of er nog andere aspecten van belang zijn in verband met duurzaamheid. Bijna een kwart noemt extra aspecten. Tabel 5 laat zien welke onderwerpen daarbij worden genoemd. 8

10 Tabel 5: Belangrijkheid van aspecten: overig namelijk aantal Bewustmaking (vooral van jeugd) 30 Recycling 27 Verkeer 20 Goedkoper maken van duurzame producten 20 Rommel 15 Energiebesparing 14 Verminderen verpakkingsmateriaal 10 Biologische producten 10 Watergebruik 10 Verder scheiden afval 9 Duurzaam bouwen 6 Geen Baanstee Noord 3 Meer groen 3 Overig (minder dan 3 keer genoemd) 60 Totaal aantal antwoorden 237 9

11 De bereidheid tot duurzaam handelen Mensen kunnen aspecten van duurzaam handelen belangrijk vinden, maar de vraag is of zij het zelf al doen of bereid zijn te doen. In onderstaand overzicht is te zien dat veel mensen al duurzaam handelen en dat er nog veel meer bereid zijn dat te doen. Datgene wat veel mensen al doen levert hen ook zelf financieel voordeel op. Tabel 6: Bereidheid tot duurzaam handelen Doe het al/heb het al Ben bereid Ben niet bereid Niet van toepassing Zuinig omgaan met energie Woning optimaal isoleren Fiets en openbaar vervoer i.p.v. auto Geen onnodige producten kopen Het kopen van biologische producten Het eten van weinig of geen vlees Fair tradeproducten kopen Zuinige auto aanschaffen Het kopen van streekproducten Thuis werken Afval verder scheiden Zonnepanelen op het dak Electrische auto aanschaffen Naar leeftijd verschilt het duurzaam handelen en het niet bereid zijn het te doen op een enkel punt. Tabel 7: Percentage dat al duurzaam handelt per leeftijdsgroep Totaal 15 t/m 24 jaar 25 t/m 44 jaar 45 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Zuinig omgaan met energie Woning optimaal isoleren Fiets en openbaar vervoer i.p.v. auto Geen onnodige producten kopen Thuis werken 24 nvt nvt Het kopen van biologische producten Het eten van weinig of geen vlees Het kopen van streekproducten Zuinige auto aanschaffen Fair tradeproducten kopen Afval verder scheiden Zonnepanelen op het dak Electrische auto aanschaffen

12 Tabel 8: Percentage dat niet bereid is duurzaam te handelen per aspect Tabel 6: % per leeftijdsgroep en soort duurzaam handelen dat er niet toe bereid is. Totaal 15 t/m 24 jaar 25 t/m 44 jaar 45 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Zuinig omgaan met energie Woning optimaal isoleren Zuinige auto aanschaffen Geen onnodige producten kopen Thuis werken n.v.t. Het kopen van streekproducten Afval verder scheiden Fiets en openbaar vervoer i.p.v. auto Zonnepanelen op het dak Fair tradeproducten kopen Het kopen van biologische producten Electrische auto aanschaffen Het eten van weinig of geen vlees

13 Voorbeelden en ideeën Gevraagd is om een goed voorbeeld van duurzaam handelen (door bedrijven, organisaties, overheid en/of inwoners) in Purmerend te noemen. Ongeveer 200 panelleden noemen een goed voorbeeld. Heel vaak wordt de kringloopwinkel genoemd. Verder komen o.a. voor: Stadsverwarming, de Milieustraat, winkels/marktkramen waar biologische producten te koop zijn, de ecowijk. Een volledig overzicht is te vinden in de bijlage. Op de open vraag "Heeft u ideeën over duurzaam handelen (door bedrijven, organisaties overheid en/of inwoners) in Purmerend? geven veel panelleden antwoord. In tabel 9 zijn de onderwerpen genoemd met tussen haakjes erachter het meest genoemde per onderwerp. In de bijlage is het volledige overzicht te vinden. Tabel 9: Ideeën over duurzaam handelen: aantal antwoorden per categorie aantal Verder scheiden afval (veel genoemd: plastic) 59 Verkeer (goedkoper openbaar vervoer en betere fietsvoorzieningen) 59 Energiebesparing (minder verlichting gebouwen) 38 Goedkoper maken van duurzame producten (met name zonnepanelen) 29 Alternatieve energiebronnen (zonnepanelen) 26 Duurzaam bouwen/ oude gebouwen hergebruiken 23 Recycling 20 Bewustmaking (vooral van jeugd)/ gedrag veranderen 14 Digitaliseren (minder papieren drukwerk) 13 Biologische/streekproducten 9 Watergebruik 9 Groen (geen chemische onkruidbestrijding) 9 Rommel 5 Verminderen verpakkingsmateriaal (m.n. minder plastic) 4 Overig (minder dan vier keer genoemd) 40 Totaal aantal antwoorden 344 De meest genoemde concrete ideeën zijn: Scheiden van plastic afval Goedkoper maken van duurzaam gedrag/producten (ov-gebruik, aanschaf zonnepanelen) Minder verlichting in gebouwen Minder papier, meer digitaal 12

14 BIJLAGE 1 Kent u een goed voorbeeld van duurzaam handelen (door bedrijven, organisaties, overheid en/of inwoners) in Purmerend? MilIeustraat Milieustraat milieustraat, kledingcontainers, milieustraat, kledingcontainers, gemeente Purmerend: de milieustraat en het inzamelen van gescheiden afval: papier en restafval. gescheiden afval ophalen, milieustraat faciliteiten de milieustraat van de gemeente en ophalen grof vuil de milieustraat, afval scheiden / glas inzamelen / milieustraat kringloopwinkel, milieustraat afvalbedrijf in de Koog vuilstortplaats Noppes-/kringloopwinkel Noppes, verkopen van meubels eetgerei en dergelijke noppes is een voorbeeld maar te commercieel en te duur geworden, verder zou de gemeente meer initiatieven kunnen ontwikkelen kringloopwinkel Noppes Purva en de Noppes recyclen een hoop gebruikt spul kringloopwinkel Noppes (heel goed initiatief!). voedselsurplus naar voedselbank. noppes noppes winkel hergebruik (bijv. Noppes) noppes, innemen en hergebruiken noppes noppes en bv tweedehands winkel op het Wormerplein. Fa. Noppes. gescheiden vuil ophalen door de gemeente. noppes! voedselbank, weggeefwinkel, Noppes, tweedehandswinkels, reformwinkels, recyclingwinkels. noppes en textiel ophalen door scholen 13

15 noppes onnodig voedsel weg gooien dus koop alleen wat je nodig hebt gooi geen gebruiksartikelen weg maar breng het naar noppes zo help je de werkgelegenheid en mensen met een krappe beurs(vooral in deze crisis tijd) gratis ophalen van grof vuil, Noppes Noppes, recyclen van plastic koffiebekertjes, De Graaff papier en metaalrecycling, 2e hands winkels (noppes, goedgoed etc) Noppes, GoedGoed, Marktplaats compost, noppes, garage Ron Plomp (gebruikt na overleg gebruikte auto onderdelen voor reparatie) noppes, asn en triodos bank. Noppes kringloopwinkel Noppes Noppes, tweede hands kledingwinkels,, Papierbakken. en de kringloopwinkel/noppes de Noppes kringloopwinkel. kringloop winkel; kringloop winkel zoals eerder vermeld: kringloopwinkel, kringloopwinkel kringloopwinkel, weggeefwinkel kringloop,zak van max Stadsverwarming stadsverwarming stadsverwarming. stadsverwarming gaat over op groenere energie stadsverwarming benutten van afvalwarmte van een elektriciteitscentrale door de stadsverwarming. gebruik biomassa Purmerbos door stadsverwarming de stadsverwarming, ook al zou dat naar de inwoners toe moeten worden vertaald in lagere energierekening stadsverwarming stadsverwarming stadsverwarming, hergebruik puin van sloop flats meteorenweg stadsverwarming over op stoken met houtafval 14

16 gescheiden afval, stadsverwarming, groene stroom, bedrijven komen met duurzame werkwijze, de overheid organiseert de bewoners door voorlichting over de verdeling van de belastingcenten, bewoners worden bewuster in het schoner houden van de stad en wijk stadsverwarming stadsverwarming/biomassa stadsverwarming. Met name de nieuwe investeringen van SVP spreken wat dat betreft aan. Stadsverwarming stadsverwarming nieuwe stadsverwarming stadsverwarming gaat groen Kringloop winkel bijvoorbeeld, door spullen niet weg te gooien maar aan te bieden aan anderen. stadsverwarmingproject. Stadsverwarming volgens mij? Het gebruik van de puin van Meteorenwegflats voor wegen ook? En bewoners uiteraard mijzelf: papier en GFT in aparte bakken, voor korte afstanden de fiets pakken, met het OV naar werk, optimaal geïsoleerde woning bio centrale voor de stadsverwarming stadsverwarming stadsverwarming Bimbam het inzamelen van de Bimbam, de tweedehandszaken zoals: Used products. boeken/puzzels die op een rommelmarkt komen van b.v. Avondzon. waardoor de bewoners weer een uitje hebben. Bimbam gft, grofvuilinzameling, glasbakken, inzameling kleding bimbam, wit led straatverlichting, Bimbam kleding acties de bimbam st. Bimbam Bimbam BIM BAM 6x p.j. Kleding Ophaal aktie bim-bam textiel Wereldwinkel Wereldwinkel wereldwinkel wereld winkel wereldwinkel 15

17 Afval scheiden Afvalscheiding scheiden afval Afval scheiden in het winkelcentrum Willem Eggert gescheiden afval gescheiden afval, groen, grijs en papier naast de glasbak, kleding en vuilstort zowel ophalen als brengen. kan natuurlijk nog verbeteren maar gaat al heel goed gescheiden afval afval scheiden groenafval scheiden afvalscheiding gescheiden afval gescheiden afval gescheiden afval gescheiden afval (GFT en papier) ophalen. diverse scheidingsbakken o.a. glas en kleding - blikvangers afvalscheiding sinds kort een aparte container genomen voor groente en tuinafval glas inzamelen. papier apart inzamelen gescheiden afval hergebruik van afval gescheiden inleveren van plastic statiegeld op petflessen NIET afschaffen afval scheiden gescheiden afval/compost verwerking afval scheiden afval gescheiden ophalen kringloopwinkel aanbieden van gescheiden afval gescheiden afval, gescheiden afval ophalen scheiden afval voor hergebruik 16

18 Zonnepanelen zonnepanelen op huizen en sportaccommodaties zonnepanelen sommige woningen hebben zonnepanelen zonnepanelen op het dak. gebruik van zonnepanelen voor opwekking van energie en genereren van warm water gebruik van zonnepanelen zonnepanelen voor asiel PURMEREND Supermarkt de Plus supermarkt heeft vrij veel 'groene' produkten in het assortiment. AH/Familie deen supermarkt houdt het transport in de eigen provincie Streekprodukten bij supermarkt Deen steeds meer biologische producten verkoop in de supermarkten Winkels met biologische produkten biologische slager Leeuwerikplein, natuurvoedingswinkel wormerplein, de groenteman met biologische groent/fruit op de dinsdagmarkt de biologische groente- en fruitkraam op de dinsdagmarkt, de biologische winkel op het Wormerplein Biologische slagerij koeman de slager in de hoogstraat klaase bos en in winkelcentrum slagerij Koeman Overig Return to sender van de Hema de kunststof oeverbescherming langs de where mijn werkgever, zuinige auto bevorderen, etc. bewoners van een gebied ieder half jaar een schoonmaak rondje laten doen en niet zoals nu incidenteel hoogheemraadschap eigenlijk een voorbeeld dat het tegendeel door de woningbouwvereniging Wherestad wordt gedaan. Woningen worden niet geïsoleerd, geen zuinige ketels geplaatst. Niets! eigen windmolen bijv. de nieuw te bouwen woningen waar onlangs veel aandacht aan is besteed en de eco wijk in de Purmer electronicaplanet 17

19 navulverpakkingen kinderdagverblijf Kabouterbos. een kinderdagverblijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. GFT afval omzetten in compost de gemeente zelf, firma Maas van Aarts in onze flat zuiniger gebruik van elektriciteit/ sensoren. Inzamelen kleding. Compostfabr. Baanstee schoon en goedkoop energie kweken van de auto en spoor wegen leeg staande lokalen beter benutten bv. aan verengingen verhuren in plaats van te sluiten Het in beschouwing nemen van de gehele productieketen t/m de verwerking van restproducten bij het beoordelen van de onderlinge verschillen in "duurzaamheid". nee, maar ik denk dat bedrijven daartoe gestimuleerd moeten worden. Grote bedrijven adverteren met hun social responsability, al doen ze dit soms alleen op details. kijk naar A'dam dat elektrisch rijden stimuleert en zelf uitvoert de bibliotheek. haar functie is al duurzaam in zichzelf: recyclen (delen) van boeken en andere materialen. door de nieuwe inrichting kan het liftgebruik zijn teruggelopen wat weer stroom bespaart. dat steeds meer bedrijven werken met lampen met sensoren papier voor en achterkant gebruiken bij de afvalstraat werken goed gemotiveerde mensen die goed het scheiden van afval in de gaten houden wat wordt aangeboden en zij zijn behulpzaam als mensen iets wegbrengen en het niet alleen uit de wagen kunnen tillen om te helpen. Overschakelen op ledverlichting ja, de Ziengs in Purmerend scheidt zijn afval. vereniging Historisch Purmerend carpoolen, minder printen dus meer digitaal. KWALITIEITSARTIKELEN KOPEN EN NIET SNEL VERVANGEN het hergebruik van stenen door de Gemeente Purmerend de ecowijk dat de gemeente de buurtgroen lekker laat groeien met alle gevolgen van dien hergebruik van sloopmaterialen, geen eten weggooien IS Group aan de wielingenstraat, met de zuinige airco door water in de grond te bewaren duurzaam inkopen, elektrische autootjes groenbeheer haal de parkeergarages en parkeerplaatsen uit het stadje. Onnodig, stadje is te klein voor al dat motorisch verkeer In ieder geval NIET de gemeente Purmerend zelf! TintelTuin. Niet alles meer uitprinten. Zorgvuldig om gaan met de materiaal keuze. zoveel mogelijk alles groen laten en niet alle bomen weghalen verschillende containers voor papier, restafval ect 18

20 groene buurt allesbrander gebruiken om houtafval te verbranden voor warmte er staat wel eens wat in de krant school verzamelen van verschillende artikelen voor hergebruik hergebruik sloopmaterialen flats Wheermolen. alleen de gebruikelijke windmolenpark huis van de toekomst (zonne-energie/wtw/regenwater hergebruik riool water voor bv wc etc)groendak Unilver het OV in Purmerend en Waterland rijdt met schonere busmotoren. de box die af te halen is bij Handy om de spullen zoals batterijen en kleine elektrische apparaten in te bewaren tot je ze in een keer kan wegbrengen REVO BV, levering en installatie van warmtepompen, energiezuinige cv ketels en airconditioners het initiatief van milieudefensie voor zonnepanelen alleen kantoor- en fabrieks gebouwen die nodig zijn. hetgeen nu gebeurt is verspilling van kapitaal en natuur er worden steeds meer biologische producten door supermarkten aangeboden containers het aanschaffen van een fiets via de werkgever ja namelijk verenigingen die zelf redzaam bezig zijn. sporthallen/gymzalen met chip om het licht uit te schakelen als de gebruiker vertrekt. zeer positief!! stoplichten op zondag uit (doorstroming regelt zichzelf) ophalen van kranten, gescheiden afval, afval straat, zuinig met energie etc. regenwater gebruiken voor de toiletten - wellness hotel resort midden beemster kledingbakken frituurvet inzamelen bij de Dekamarkt voor hergebruikt en een goed milieu. groene energie gescheiden afval inzamelen ING investeert daarin slagerij winkelcentrum overwhere ( natuurslager) wereldwinkel Purmerend Bim bam, kringloop winkel, gescheiden afval ophalen en wegbrengen De Goede Meent aan de Westerweg in de Purmer/Zuid vliegreis compenseren, max havelaar, meer vervuilende auto s extra belasten, gescheiden afval mogelijkheid afval scheiden zonnepanelen op het dak. water hergebruiken. 19

21 horeca zou milieuvriendelijker verpakkingen kunnen gebruiken de windmolens coöperaties 2 uit 5 afvalscheiding (alhoewel ik dan toch hoor dat het gescheiden ingezameld wordt maar gezamenlijk verwerkt), er zijn te veel bedrijven bezig met duurzaamheid om dit specifiek te benoemen Bedrijven moeten niet zoveel onnodige spullen op de markt brengen. Antwoord is meestal: de consument vraagt erom. Ik heb er nog nooit om gevraagd. autowastraat OV meer stimuleren én dat doet men niet door gigantische tariefsverhogingen en slechtere verbindingen door te voeren zie op sommige huizen in pénd zonnepanelen in gebruik openbaar vervoer is goed geregeld. Voldoende fietspaden. Afvalscheiding op orde. gratis openbaar vervoer op zondag het scheiden van afval Heerhugowaard, stad Zon en Water compostbedrijf en gratis inzamelen / brengen van grof afval. de slagerij die streekprodukten verkoopt, net zoals de supermarkt. En daarnaast veel biologische produkten. gescheiden afval oud papier sommige bedrijven verstrekken papieren tasjes ipv plastic exemplaren. Dat is onzin want in veel gevallen is plastic (hangt ervan af welke soort) veel minder milieu belastend dan papieren zakken toepassen van duurzame materialen bij nieuwbouw projecten. ik zou het niet weten, zo leven als vroeger, maar dat zal wel niet lukken. onkruid en gras op de straten,stoepen en in perken niet met gif wegspuiten maar handmatig verwijderen (schoffelen en bv bosmaaien ) gft gescheiden ophalen. EBS rijdt met kleinere busjes door de stad. wij scheiden papier, glas en plastic, brengen klein chemisch afval weg etc. zijn zuinig met energie, en geven goede spullen weg. de Goedemeent in Purmerend "thermostaat graadje lager" biologisch en dynamische landbouw mogelijkheid van gft-afval inzamelen, ondanks de grijze container afspraken nakomen. bij bedrijven maar ook bij de overheid schort het vaak daaraan. de herbruikbare tas van de bakker Groot Tol Milieu daar wordt bedrijfsafval gerecycled (oud) papier ophalen, gft ophalen 20

22 kringloopwinkel, biologisch en scharrelvlees met name door AH, veel fietsen voorzieningen voor fietsen in Purmerend, goede busverbindingen met oa. Amsterdam, Turkse kleermakers/herstellers etc recyclen van betonstenen. recycling bedrijven voedselbank Letten op FSC kenmerk. IS internet services compenseerde hun CO2 gebruik door het aanschaffen van een stuk grond waar bomen op worden geplaatst. afvalverzamelplaats IJsendijkstraat maatschappelijk betrokken ondernemen inzameling textiel Max Havelaar koffie en Max Havelaar bananen elkaar helpen eventueel niet met geld waar ik werk heeft een walnoten boom ze heeft heel wat walnoten ingeleverd bij een boer en kreeg allemaal groente en fruit mee en de boer kon de walnoten verkopen De gemeente Purmerend legt veel en goede fietspaden aan. dat Purmerend een laagdrempelige vuilstort heeft met goede scheiding waardoor illegale stort mi achterwege blijft Avondzon verkoopt 2e hands spullen waarvan de ouderen dan weer dagtochtjes kunnen maken 21

23 BIJLAGE 2 Heeft u ideeën over duurzaam handelen (door bedrijven, organisaties, overheid en/of inwoners) in Purmerend? Energiebesparing Lichten niet onnodig laten branden in openbare gebouwen Er bestaan diverse systemen om de openbare verlichting te minimaliseren. Energiebesparing Lichten in kantoor gebouwen, Led-verlichting bij nieuwe bedrijven verplicht stellen. Bedrijven na werktijd verlichting uit. ZUINIG MET ENERGIE MAAR DAN OOK IN OPENBARE GEBOUWEN. Als ik minder elektra gebruik dan maken de bedrijven het alleen maar duurder,dus wat maakt het uit. Zij zullen hun geld wel vangen. En voor mij wordt het nooit goedkoper Het ontraden van overbodige verlichting van tuinen en gevels bijv. in de kerstperiode i.p.v. het te stimuleren vanwege de "gezelligheid". Na werk tijd verlichting in de gebouwen sterk verminderen Bepaalde bedrijfsverlichting kan minder Gebruik energie die nodig is. C.q. vermeend nodig is. Bewust gebruik van energie geeft belangrijke besparing. Dat de bedrijven in Purmerend na sluitingstijd geen lichten meer laten branden voor bijvoorbeeld reclame, zonde van de stroom en slecht voor het milieu Minder reclameverlichting, Winkels en kantoren zuinig met verwarming (tijdklok etc.) Minder straatverlichting tussen 12 en 6 uur bijv Winkels verplichten hun deuren te sluiten als de kachel aan is. Voor bedrijven minder papier e.d. verspillen. Waar mogelijk verlichting verminderen Een tijdklok hebben dat al het licht uit gaat en niet onnodig aan blijft. Geen grote stroom verslindende onnodige festivals in het Leegwaterpark organiseren In ziekenhuizen en bibliotheek staan ganse dag TV's aan en brandt het licht terwijl er niemand is Led verlichting Minder energie gebruiken minder voedsel weggooien Energie (licht), gemeente Purmerend Duurzaam is een ruim begrip, door de juiste keuzes te maken van het juiste materiaal kan de levensduur verlengd worden waardoor een product langer meegaat, hiermee bespaart men energie en kosten. 22

24 De stadsverwarming afschaffen. Dit kost alleen maar energie en veel geld. Ook zou ik de gemeente graag als goed voorbeeld zien. Overheidsgebouwen niet overmatig verlichten en gebruik maken van bijv LED verlichting op de koemarkt. (kan ook meteen in kleur) Delen van restwarmte van industrie naar stadsverwarming ( gebeurt meen ik al deels). Minder straatverlichting, geen onnodige verlichting en apparaten aan laten Zelf weer afwassen, sneller en scheelt veel energie, s morgens naar buiten, huishouden en daarna in namiddag pas de kachel aan./ kachel eerder uitzetten Onnodig lichten laten branden in gebouwen. En de verkeerslichten beter afstellen op de noodzaak. Vaak staan de verkeerslichten bijv. op de Verzetslaan de gehele dag aan terwijl er alleen in de spitsuren de noodzaak is. Verlichting van de openbare weg kan zuiniger en op lager niveau laten branden na bv 23 uur. LED verlichting in verkeersborden, verkeerslichten en lantaarnpalen. Verplicht stellen de spaarlampen net als batterijen in te zamelen. Reclamecampagne:" duurzaamheid voor economisch belang" - ha, op de volgende aardbol misschien! In de avond er op attent maken geen onnodig licht/verwarming etc., te branden Geluidswal A7 vervangen door zonnepanelen,stroom uit wegdek (verwarming of piezo techniek), Strategisch geplaatste geulen langs de weg breken de geluidsgolven, waardoor geluidsoverlast vermindert (zonder het landschap te vervuilen met geluidswallen Straat verlichting die maar middels beweging sensoren naar hoogniveau bij beweging In kantoor panden en in het stadhuis minder verlichting laten branden als er niemand meer aanwezig is. Minder gebruik stroom en denk aan stoplichten op zondag en na spits, gebouwen in sluitingstijd, straatverlichting 's nachts niet onnodig lichten aan laten staan bij bijv. makelaars en natuurlijk andere winkels/gebouwen. Alternatieve energiebronnen Openbare gebouwen voorzien van zonnepanelen.. Zo mogelijk zonne-energie gebruiken en geen windmolens in woongebieden Stoppen met windmolens en starten met aardwarmte Rendement van windmolens is niet kosten dekkend. De maximale afgifte is maar 20% van de tijdsduur. Eco gebouwen! Meer zonne-energie Verwerken van biomassa bij de opwekking van energie Zonnepanelen Onderzoek / bevordering windenergie Meer gebruik door onze Gemeente van zonnepanelen verlichting e.d. Collectief gebruik zonnepanelen. Warmte-/koude opslag stimuleren. Meer zonne-energie op daken o.a. flats - Waar mogelijk zonnepanelen plaatsen 23

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop

DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop Ook u kunt nog veel kilo s scheiden Veel Amsterdammers scheiden hun afval al. De een wat meer, de ander wat minder. Toch komt er nog steeds veel herbruikbaar

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt houden over afval, afvalscheiding of recycling. Een super interessant onderwerp

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Waar op de wereld wordt het afval nog verwerkt op de manier van vroeger? Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK?

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? Hoi, ik ben Maarten Milieu. Ik werk voor Cyclus en haal bij jou thuis het afval op. De ene dag leeg ik groene minicontainers met een zijlader. De andere dag zie je me zakken

Nadere informatie

Onderzoek Milieubewust 2011 (personeel)

Onderzoek Milieubewust 2011 (personeel) Onderzoek Milieubewust 2011 (personeel) Gepubliceerd van 06.07.2011 tot 20.07.2011 197 respondenten 83 antwoorden (83 uniek) 42% responsepercentage 1 Bewust met water omgaan 54,2 % 45 2 Biologische consumptiegoederen

Nadere informatie

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Verbeter de aarde Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Lees hoe je door eenvoudige acties kunt meewerken aan het welzijn van de aarde. Bekijk de aardevriendelijke producten en campagnes

Nadere informatie

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval?

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval? Aan de Bak 27 september 2017 Opbrengst thematafels Thematafel A: betalen voor restafval? Stelling A1: Het is eerlijk dat mensen die meer restafval hebben, ook meer betalen -grote gezinnen zijn de klos

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 29 juni 2011. Verspilling

Transition Town Castricum filmavond 29 juni 2011. Verspilling Transition Town Castricum filmavond 29 juni 2011 Verspilling WAT KAN IK IK DOEN? Alleen iets kopen als ik het nodig heb en het kapot is (bv TV). Zoals een nieuwe rits in een broek zetten. Spaarlampen Huis

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011 Visie op voedsel WAT KAN IK IK DOEN? Cursus Permacultuur organiseren in Castricum en zelf meedoen Seizoenbewuster kopen Zinvolle planten in de tuin en beter

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

LEIDERDORPPANEL OVER DUURZAAMHEID

LEIDERDORPPANEL OVER DUURZAAMHEID LEIDERDORPPANEL OVER DUURZAAMHEID Gemeente Leiderdorp Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 092 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Beleving van milieu 2012

Beleving van milieu 2012 Beleving van milieu 2012 Gemeente Amersfoort Zwaantina van der Veen Oktober 2012 Milieubewust handelen is gewoner geworden. Er zit groei in de mate waarin Amersfoorters een bijdrage leveren om de stad

Nadere informatie

Bekendheid en waardering klimaatcampagne Puur Hoorn Gemeente Hoorn December 2009

Bekendheid en waardering klimaatcampagne Puur Hoorn Gemeente Hoorn December 2009 Bekendheid en waardering klimaatcampagne Puur Hoorn Gemeente Hoorn December 2009 De gemeente Hoorn heeft 2009 uitgeroepen tot het jaar van het klimaat. Onder het motto Puur Hoorn lanceerde de gemeente

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 In de Nijmeegse stadsmonitor laten we trends zien rond thema s als grondstoffen, energie, mobiliteit, klimaat(bestendigheid), leefomgeving en economie.

Nadere informatie

Pda speurtocht: Enkhuizen duurzaam?!

Pda speurtocht: Enkhuizen duurzaam?! Pda speurtocht: Enkhuizen duurzaam?! Wat is duurzaam? Duurzaam betekent letterlijk dat iets lang kan blijven bestaan. En tegenwoordig wordt er vooral mee bedoeld dat de aarde lang kan blijven bestaan.

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER

BURGERPANEL CAPELLE OVER BURGERPANEL CAPELLE OVER duurzaamheid Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 14 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling ging over duurzaamheid.

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Afval vroeger en nu. Naam: Vroeger was alles anders. De mensen leefden heel primitief. Dat heb je gezien in het filmpje van Schooltv.

Afval vroeger en nu. Naam: Vroeger was alles anders. De mensen leefden heel primitief. Dat heb je gezien in het filmpje van Schooltv. Afval vroeger en nu Naam: Vroeger was alles anders. De mensen leefden heel primitief. Dat heb je gezien in het filmpje van Schooltv. 1. Wat betekent primitief? 3 antwoorden zijn goed. eenvoudig simpel

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017 Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid Oktober 2017 Goed om te weten De eerste sheets geven de uitkomsten per vraag weer. Deze zijn weergegeven in percentages. Vanaf sheet nummer

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in:

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in: Omschrijving Cliënt Roteb Omschrijving Stadskrant Ordernummer 155.00.021 Datum 17 september 2012 Afval in de juiste bak Dat doe je goed! Binnenkort kunnen we niet meer om afvalscheiden

Nadere informatie

PURMEREND DUURZAAM. Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie door de KOPgroep*/gemeenteraad (*Keuze na Oriëntatie en Participatie )

PURMEREND DUURZAAM. Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie door de KOPgroep*/gemeenteraad (*Keuze na Oriëntatie en Participatie ) PURMEREND DUURZAAM Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie door de KOPgroep*/gemeenteraad (*Keuze na Oriëntatie en Participatie ) Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

1. Heb je zonnepanelen?

1. Heb je zonnepanelen? Duurzaamheid Het licht uitdoen als je een ruimte verlaat, de verwarming een graadje lager zetten, recyclen. Duurzaam leven kan op verschillende manieren. 9 1. Heb je zonnepanelen? 8 85% 7 6 5 4 Ja Nee

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Alle Kinderboerderijen Duurzaam

Alle Kinderboerderijen Duurzaam Alle Kinderboerderijen Duurzaam Campagne samen met GDO = Gemeente voor duurzame Ontwikkeling club met wethouders Duurzaamheid, doel : GDO is een bestuurlijk netwerk dat zich inzet om vooral burgers te

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied. Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Klimaatverandering

Hoofdstuk 15. Klimaatverandering Hoofdstuk 15. Klimaatverandering Samenvatting Acht op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Qua belangrijkheid staat het onderwerp klimaatverandering

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

Wat moet je doen? Lees de informatie in dit pakketje

Wat moet je doen? Lees de informatie in dit pakketje AFVAL Wat moet je doen? Lees de informatie in dit pakketje Zoek meer informatie op de computer en bekijk filmpjes over het onderwerp (achterin deze lesbrief staan websites en links voor filmpjes) Overleg

Nadere informatie

lesprogramma Duurzaamheid les 1: maken Cradle to Cradle uitgelegd voor kinderen

lesprogramma Duurzaamheid les 1: maken Cradle to Cradle uitgelegd voor kinderen lesprogramma les 1: maken lesprogramma 4 lessen over duurzaamheid: Les 1: Maken Les 2: Gebruiken Les 3: Hergebruiken Les 4: Eindopdracht lesprogramma lesprogramma Les 1: Maken Hoe word ik een flesje water?

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

waar ik afval zoals papier, glas, groente en plastic en gevaarlijke stoffen in moet doen.

waar ik afval zoals papier, glas, groente en plastic en gevaarlijke stoffen in moet doen. CP8 Het Mileu In Nederland wordt het huisvuil gescheiden opgehaald. Ook kunt u afval gescheiden weggooien in bijvoorbeeld de glasbak, of papierbak. De Nederlandse overheid wil graag dat mensen zuinig omgaan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie