INTERNETPANEL OVER DUURZAAMHEID IN PURMEREND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNETPANEL OVER DUURZAAMHEID IN PURMEREND"

Transcriptie

1 INTERNETPANEL OVER DUURZAAMHEID IN PURMEREND

2 internetpanel over duurzaamheid in Purmerend

3 In opdracht van: Kopgroep Duurzaamheid van de Raad Bert Visser Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend Bert Mentink mei 2012 Verkrijgbaar bij: Gemeente Purmerend Purmersteenweg 42 kamer A2.14 Telefoon Digitale rapportage is te vinden op: 2

4 Inhoud Inhoud 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Wat heeft de Purmerender met duurzaamheid? 7 2 Het belang van aspecten van duurzaamheid 8 3 De bereidheid tot duurzaam handelen 10 4 Voorbeelden en ideeën 12 BIJLAGE 1 13 BIJLAGE

5 Samenvatting Inleiding In opdracht van de kopgroep duurzaamheid van de Raad van de gemeente Purmerend worden de volgende onderzoeksvragen door middel van een enquête onder het internetpanel beantwoord: Samenvatting Wat zegt het begrip duurzaamheid de Purmerender, hoe belangrijk vindt hij of zij duurzaam handelen en in hoeverre is hij/zij ertoe bereid? Hoe belangrijk vindt hij/zij diverse aspecten van duurzaam handelen? In hoeverre handelt de Purmerender duurzaam en waartoe is hij/zij bereid? Welke goede voorbeelden van duurzaam handelen kennen de leden van het internetpanel en welke ideeën hebben zij hierover? Het begrip duurzaamheid zegt veel Purmerenders wel iets. Vrijwel iedereen vindt het belangrijk om duurzaam te handelen en is er ook toe bereid. Over veel aspecten van duurzaamheid is men het eens dat deze belangrijk zijn. Enkele aspecten (zoals het eten van weinig of geen vlees, streekproducten kopen en thuis werken) acht een deel van de leden van het internetpanel minder van belang. Een deel van de mensen handelt al duurzaam op diverse terreinen, een groter deel is bereid om duurzaam te handelen en slechts een klein deel is op enkele aspecten niet bereid om duurzaam te handelen. Het meest genoemde goede voorbeeld van duurzaam handelen is "kringloopwinkels". Verder komen o.a. voor: Stadsverwarming, de Milieustraat, winkels waar biologische producten te koop zijn, de ecowijk. Onder de ideeën komen de volgende sterk naar voren: invoeren van plastic scheiden, goedkoper maken van duurzaam gedrag/producten (openbaar vervoer, zonnepanelen), vermindering verlichting openbare gebouwen, meer digitaal/minder papier. 4

6 Inleiding Aanleiding De KOPgroep duurzaamheid heeft van de Raad opdracht gekregen om het volgende te inventariseren: 1. Wat verstaan Purmerenders onder duurzaamheid? 2. Wat dragen Purmerenders nu bij aan duurzaamheid? 3. Waartoe zijn zij verder nog bereid op het gebied van duurzaamheid? 4. Welke rol schrijven Purmerenders toe aan de gemeente? Dit wordt op een open wijze geïnventariseerd bij belangstellenden en belanghebbenden via bijeenkomsten, gesprekken en oproepen. De behoefte bestaat om dit aan te vullen met datgene wat een representatieve groep Purmerenders hierover naar voren brengt. Doel van het onderzoek Representatief in beeld brengen hoe Purmerenders denken over duurzaamheid en wat zij doen en willen doen op dit gebied. Tezamen met de hierboven genoemde informatie moet dit leiden tot een visie op de rol die de gemeente past als het gaat om lokale duurzaamheid. De onderzoeksvragen In overleg met de opdrachtgevers is besloten de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: Wat zegt het begrip duurzaamheid de Purmerender, hoe belangrijk vindt hij of zij duurzaam handelen en in hoeverre is hij/zij ertoe bereid? Hoe belangrijk vindt hij/zij diverse aspecten van duurzaam handelen? In hoeverre handelt de Purmerender duurzaam en waartoe is hij/zij bereid? Welke goede voorbeelden van duurzaam handelen kennen de leden van het internetpanel en welke ideeën hebben zij hierover? De onderzoeksmethode en respons De onderzoekspopulatie bestaat uit inwoners van Purmerend van 15 jaar en ouder die tot het internetpanel behoren. Deelnemers aan het internetpanel variëren in leeftijd van 15 tot 85 jaar en hebben zich bereid getoond om enkele keren per jaar een enquête op internet in te vullen. De eerste enquêtes werden in 2004 gehouden onder 600 panelleden. Het panel is daarna regelmatig uitgebreid en bestaat nu uit ruim personen. De met de uitnodiging om de enquête in te vullen is op 23 april 2012 verstuurd. Op 8 mei werd de enquête afgesloten. De uitnodiging om aan deze enquête mee te doen bereikte 1867 panelleden ofwel 58% vulde de enquête in. De antwoorden van de panelleden zijn gewogen naar leeftijd en wijk. Dit is gedaan om de verdeling over de leeftijden en de spreiding over de wijken zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de werkelijke verhoudingen in Purmerend. 5

7 De analyse Bij de analyse van de data is gekeken of er verschillen in de beantwoording zijn naar leeftijd, opleidingsniveau en inkomen. Er zijn geen grote verschillen geconstateerd. 6

8 Wat heeft de Purmerender met duurzaamheid? Duurzaamheid zegt de Purmerender iets Aan de leden van het internetpanel is eerst de vraag gesteld of het begrip duurzaamheid hem of haar iets zegt. Dan blijkt dat 43% het begrip veel zegt en 53% "wel wat". Naar leeftijd is er weinig verschil. Tabel 1: Zegt het begrip duurzaamheid u iets? % 15 t/m 24 jaar 25 t/m 44 jaar 45 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Het zegt me veel Het zegt me wel wat Het zegt me vrij weinig Het zegt me weinig Geen mening Duurzaam handelen belangrijk Er is bijna geen panellid dat duurzaam handelen niet belangrijk vindt. 23% vindt het zeer belangrijk en 63% vindt het belangrijk. Ouderen vinden het vaker "zeer belangrijk" dan jongeren. Tabel 2: In hoeverre vindt u het belangrijk dat mensen duurzaam handelen? % 15 t/m 24 jaar 25 t/m 44 jaar 45 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Dat vind ik zeer belangrijk Dat vind ik belangrijk Neutraal Dat vind ik onbelangrijk Dat vind ik zeer onbelangrijk Bereidheid tot duurzaam handelen groot Bijna 80% van de panelleden is ertoe bereid om duurzaam te handelen. Ongeveer 10% weet niet of hij of zij ertoe bereid is. Er is weinig verschil naar leeftijd. Tabel 3: In hoeverre bent u bereid duurzaam te handelen? % 15 t/m 24 jaar 25 t/m 44 jaar 45 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Ik ben er zeer toe bereid Ik ben er toe bereid Ik weet niet of ik ertoe bereid ben Ik ben er niet toe bereid Ik ben er helemaal niet toe bereid

9 Het belang van aspecten van duurzaamheid Aan de panelleden is gevraagd om op een schaal van 1 tot 10 aan te geven hoe belangrijk zij diverse aspecten vinden: Tabel 4: Belangrijkheid van aspecten van duurzaamheid 15 t/m 24 cijfer jaar 25 t/m 44 jaar 45 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Zorgvuldig omgaan met natuur en milieu 8,5 8,3 8,5 8,6 8,6 Hergebruik van grondstoffen 8,5 8,2 8,3 8,6 8,6 Gebouwen optimaal isoleren 8,4 8,0 8,3 8,5 8,7 Zuinige auto's produceren 8,4 8,3 8,2 8,5 8,6 Zuinig omgaan met energie 8,2 7,7 8,1 8,4 8,5 Zuinig omgaan met grondstoffen 8,2 8,0 8,0 8,4 8,4 Gebruik van zonne- en windenergie 8,0 8,0 7,9 8,0 7,9 Gebruik van fiets en openbaar vervoer 7,9 8,1 7,6 7,9 8,1 Gescheiden afvalinzameling 7,8 7,8 7,7 7,7 8,0 Geen onnodige producten kopen 7,5 6,7 7,0 7,8 8,1 Thuis werken 6,8 5,8 6,9 6,8 7,2 Het kopen van producten uit de streek 6,5 5,6 6,2 6,7 7,4 Het kopen van biologische producten 6,5 6,4 6,2 6,6 6,9 Fair tradeproducten kopen 6,4 6,1 5,9 6,5 7,0 Het eten van weinig of geen vlees 5,6 5,0 5,2 5,8 6,5 Over een groot deel van de aspecten is men het eens dat het belangrijk is. De meningen zijn verdeeld over het kopen van biologische producten, het eten van weinig of geen vlees, het kopen van fair tradeproducten en het kopen van producten uit de streek. Ook van thuiswerken ziet niet iedereen het belang in verband met duurzaamheid. Met name bij jongeren vinden we het mindere belang van deze aspecten terug. Men kon vervolgens aangeven of er nog andere aspecten van belang zijn in verband met duurzaamheid. Bijna een kwart noemt extra aspecten. Tabel 5 laat zien welke onderwerpen daarbij worden genoemd. 8

10 Tabel 5: Belangrijkheid van aspecten: overig namelijk aantal Bewustmaking (vooral van jeugd) 30 Recycling 27 Verkeer 20 Goedkoper maken van duurzame producten 20 Rommel 15 Energiebesparing 14 Verminderen verpakkingsmateriaal 10 Biologische producten 10 Watergebruik 10 Verder scheiden afval 9 Duurzaam bouwen 6 Geen Baanstee Noord 3 Meer groen 3 Overig (minder dan 3 keer genoemd) 60 Totaal aantal antwoorden 237 9

11 De bereidheid tot duurzaam handelen Mensen kunnen aspecten van duurzaam handelen belangrijk vinden, maar de vraag is of zij het zelf al doen of bereid zijn te doen. In onderstaand overzicht is te zien dat veel mensen al duurzaam handelen en dat er nog veel meer bereid zijn dat te doen. Datgene wat veel mensen al doen levert hen ook zelf financieel voordeel op. Tabel 6: Bereidheid tot duurzaam handelen Doe het al/heb het al Ben bereid Ben niet bereid Niet van toepassing Zuinig omgaan met energie Woning optimaal isoleren Fiets en openbaar vervoer i.p.v. auto Geen onnodige producten kopen Het kopen van biologische producten Het eten van weinig of geen vlees Fair tradeproducten kopen Zuinige auto aanschaffen Het kopen van streekproducten Thuis werken Afval verder scheiden Zonnepanelen op het dak Electrische auto aanschaffen Naar leeftijd verschilt het duurzaam handelen en het niet bereid zijn het te doen op een enkel punt. Tabel 7: Percentage dat al duurzaam handelt per leeftijdsgroep Totaal 15 t/m 24 jaar 25 t/m 44 jaar 45 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Zuinig omgaan met energie Woning optimaal isoleren Fiets en openbaar vervoer i.p.v. auto Geen onnodige producten kopen Thuis werken 24 nvt nvt Het kopen van biologische producten Het eten van weinig of geen vlees Het kopen van streekproducten Zuinige auto aanschaffen Fair tradeproducten kopen Afval verder scheiden Zonnepanelen op het dak Electrische auto aanschaffen

12 Tabel 8: Percentage dat niet bereid is duurzaam te handelen per aspect Tabel 6: % per leeftijdsgroep en soort duurzaam handelen dat er niet toe bereid is. Totaal 15 t/m 24 jaar 25 t/m 44 jaar 45 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Zuinig omgaan met energie Woning optimaal isoleren Zuinige auto aanschaffen Geen onnodige producten kopen Thuis werken n.v.t. Het kopen van streekproducten Afval verder scheiden Fiets en openbaar vervoer i.p.v. auto Zonnepanelen op het dak Fair tradeproducten kopen Het kopen van biologische producten Electrische auto aanschaffen Het eten van weinig of geen vlees

13 Voorbeelden en ideeën Gevraagd is om een goed voorbeeld van duurzaam handelen (door bedrijven, organisaties, overheid en/of inwoners) in Purmerend te noemen. Ongeveer 200 panelleden noemen een goed voorbeeld. Heel vaak wordt de kringloopwinkel genoemd. Verder komen o.a. voor: Stadsverwarming, de Milieustraat, winkels/marktkramen waar biologische producten te koop zijn, de ecowijk. Een volledig overzicht is te vinden in de bijlage. Op de open vraag "Heeft u ideeën over duurzaam handelen (door bedrijven, organisaties overheid en/of inwoners) in Purmerend? geven veel panelleden antwoord. In tabel 9 zijn de onderwerpen genoemd met tussen haakjes erachter het meest genoemde per onderwerp. In de bijlage is het volledige overzicht te vinden. Tabel 9: Ideeën over duurzaam handelen: aantal antwoorden per categorie aantal Verder scheiden afval (veel genoemd: plastic) 59 Verkeer (goedkoper openbaar vervoer en betere fietsvoorzieningen) 59 Energiebesparing (minder verlichting gebouwen) 38 Goedkoper maken van duurzame producten (met name zonnepanelen) 29 Alternatieve energiebronnen (zonnepanelen) 26 Duurzaam bouwen/ oude gebouwen hergebruiken 23 Recycling 20 Bewustmaking (vooral van jeugd)/ gedrag veranderen 14 Digitaliseren (minder papieren drukwerk) 13 Biologische/streekproducten 9 Watergebruik 9 Groen (geen chemische onkruidbestrijding) 9 Rommel 5 Verminderen verpakkingsmateriaal (m.n. minder plastic) 4 Overig (minder dan vier keer genoemd) 40 Totaal aantal antwoorden 344 De meest genoemde concrete ideeën zijn: Scheiden van plastic afval Goedkoper maken van duurzaam gedrag/producten (ov-gebruik, aanschaf zonnepanelen) Minder verlichting in gebouwen Minder papier, meer digitaal 12

14 BIJLAGE 1 Kent u een goed voorbeeld van duurzaam handelen (door bedrijven, organisaties, overheid en/of inwoners) in Purmerend? MilIeustraat Milieustraat milieustraat, kledingcontainers, milieustraat, kledingcontainers, gemeente Purmerend: de milieustraat en het inzamelen van gescheiden afval: papier en restafval. gescheiden afval ophalen, milieustraat faciliteiten de milieustraat van de gemeente en ophalen grof vuil de milieustraat, afval scheiden / glas inzamelen / milieustraat kringloopwinkel, milieustraat afvalbedrijf in de Koog vuilstortplaats Noppes-/kringloopwinkel Noppes, verkopen van meubels eetgerei en dergelijke noppes is een voorbeeld maar te commercieel en te duur geworden, verder zou de gemeente meer initiatieven kunnen ontwikkelen kringloopwinkel Noppes Purva en de Noppes recyclen een hoop gebruikt spul kringloopwinkel Noppes (heel goed initiatief!). voedselsurplus naar voedselbank. noppes noppes winkel hergebruik (bijv. Noppes) noppes, innemen en hergebruiken noppes noppes en bv tweedehands winkel op het Wormerplein. Fa. Noppes. gescheiden vuil ophalen door de gemeente. noppes! voedselbank, weggeefwinkel, Noppes, tweedehandswinkels, reformwinkels, recyclingwinkels. noppes en textiel ophalen door scholen 13

15 noppes onnodig voedsel weg gooien dus koop alleen wat je nodig hebt gooi geen gebruiksartikelen weg maar breng het naar noppes zo help je de werkgelegenheid en mensen met een krappe beurs(vooral in deze crisis tijd) gratis ophalen van grof vuil, Noppes Noppes, recyclen van plastic koffiebekertjes, De Graaff papier en metaalrecycling, 2e hands winkels (noppes, goedgoed etc) Noppes, GoedGoed, Marktplaats compost, noppes, garage Ron Plomp (gebruikt na overleg gebruikte auto onderdelen voor reparatie) noppes, asn en triodos bank. Noppes kringloopwinkel Noppes Noppes, tweede hands kledingwinkels,, Papierbakken. en de kringloopwinkel/noppes de Noppes kringloopwinkel. kringloop winkel; kringloop winkel zoals eerder vermeld: kringloopwinkel, kringloopwinkel kringloopwinkel, weggeefwinkel kringloop,zak van max Stadsverwarming stadsverwarming stadsverwarming. stadsverwarming gaat over op groenere energie stadsverwarming benutten van afvalwarmte van een elektriciteitscentrale door de stadsverwarming. gebruik biomassa Purmerbos door stadsverwarming de stadsverwarming, ook al zou dat naar de inwoners toe moeten worden vertaald in lagere energierekening stadsverwarming stadsverwarming stadsverwarming, hergebruik puin van sloop flats meteorenweg stadsverwarming over op stoken met houtafval 14

16 gescheiden afval, stadsverwarming, groene stroom, bedrijven komen met duurzame werkwijze, de overheid organiseert de bewoners door voorlichting over de verdeling van de belastingcenten, bewoners worden bewuster in het schoner houden van de stad en wijk stadsverwarming stadsverwarming/biomassa stadsverwarming. Met name de nieuwe investeringen van SVP spreken wat dat betreft aan. Stadsverwarming stadsverwarming nieuwe stadsverwarming stadsverwarming gaat groen Kringloop winkel bijvoorbeeld, door spullen niet weg te gooien maar aan te bieden aan anderen. stadsverwarmingproject. Stadsverwarming volgens mij? Het gebruik van de puin van Meteorenwegflats voor wegen ook? En bewoners uiteraard mijzelf: papier en GFT in aparte bakken, voor korte afstanden de fiets pakken, met het OV naar werk, optimaal geïsoleerde woning bio centrale voor de stadsverwarming stadsverwarming stadsverwarming Bimbam het inzamelen van de Bimbam, de tweedehandszaken zoals: Used products. boeken/puzzels die op een rommelmarkt komen van b.v. Avondzon. waardoor de bewoners weer een uitje hebben. Bimbam gft, grofvuilinzameling, glasbakken, inzameling kleding bimbam, wit led straatverlichting, Bimbam kleding acties de bimbam st. Bimbam Bimbam BIM BAM 6x p.j. Kleding Ophaal aktie bim-bam textiel Wereldwinkel Wereldwinkel wereldwinkel wereld winkel wereldwinkel 15

17 Afval scheiden Afvalscheiding scheiden afval Afval scheiden in het winkelcentrum Willem Eggert gescheiden afval gescheiden afval, groen, grijs en papier naast de glasbak, kleding en vuilstort zowel ophalen als brengen. kan natuurlijk nog verbeteren maar gaat al heel goed gescheiden afval afval scheiden groenafval scheiden afvalscheiding gescheiden afval gescheiden afval gescheiden afval gescheiden afval (GFT en papier) ophalen. diverse scheidingsbakken o.a. glas en kleding - blikvangers afvalscheiding sinds kort een aparte container genomen voor groente en tuinafval glas inzamelen. papier apart inzamelen gescheiden afval hergebruik van afval gescheiden inleveren van plastic statiegeld op petflessen NIET afschaffen afval scheiden gescheiden afval/compost verwerking afval scheiden afval gescheiden ophalen kringloopwinkel aanbieden van gescheiden afval gescheiden afval, gescheiden afval ophalen scheiden afval voor hergebruik 16

18 Zonnepanelen zonnepanelen op huizen en sportaccommodaties zonnepanelen sommige woningen hebben zonnepanelen zonnepanelen op het dak. gebruik van zonnepanelen voor opwekking van energie en genereren van warm water gebruik van zonnepanelen zonnepanelen voor asiel PURMEREND Supermarkt de Plus supermarkt heeft vrij veel 'groene' produkten in het assortiment. AH/Familie deen supermarkt houdt het transport in de eigen provincie Streekprodukten bij supermarkt Deen steeds meer biologische producten verkoop in de supermarkten Winkels met biologische produkten biologische slager Leeuwerikplein, natuurvoedingswinkel wormerplein, de groenteman met biologische groent/fruit op de dinsdagmarkt de biologische groente- en fruitkraam op de dinsdagmarkt, de biologische winkel op het Wormerplein Biologische slagerij koeman de slager in de hoogstraat klaase bos en in winkelcentrum slagerij Koeman Overig Return to sender van de Hema de kunststof oeverbescherming langs de where mijn werkgever, zuinige auto bevorderen, etc. bewoners van een gebied ieder half jaar een schoonmaak rondje laten doen en niet zoals nu incidenteel hoogheemraadschap eigenlijk een voorbeeld dat het tegendeel door de woningbouwvereniging Wherestad wordt gedaan. Woningen worden niet geïsoleerd, geen zuinige ketels geplaatst. Niets! eigen windmolen bijv. de nieuw te bouwen woningen waar onlangs veel aandacht aan is besteed en de eco wijk in de Purmer electronicaplanet 17

19 navulverpakkingen kinderdagverblijf Kabouterbos. een kinderdagverblijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. GFT afval omzetten in compost de gemeente zelf, firma Maas van Aarts in onze flat zuiniger gebruik van elektriciteit/ sensoren. Inzamelen kleding. Compostfabr. Baanstee schoon en goedkoop energie kweken van de auto en spoor wegen leeg staande lokalen beter benutten bv. aan verengingen verhuren in plaats van te sluiten Het in beschouwing nemen van de gehele productieketen t/m de verwerking van restproducten bij het beoordelen van de onderlinge verschillen in "duurzaamheid". nee, maar ik denk dat bedrijven daartoe gestimuleerd moeten worden. Grote bedrijven adverteren met hun social responsability, al doen ze dit soms alleen op details. kijk naar A'dam dat elektrisch rijden stimuleert en zelf uitvoert de bibliotheek. haar functie is al duurzaam in zichzelf: recyclen (delen) van boeken en andere materialen. door de nieuwe inrichting kan het liftgebruik zijn teruggelopen wat weer stroom bespaart. dat steeds meer bedrijven werken met lampen met sensoren papier voor en achterkant gebruiken bij de afvalstraat werken goed gemotiveerde mensen die goed het scheiden van afval in de gaten houden wat wordt aangeboden en zij zijn behulpzaam als mensen iets wegbrengen en het niet alleen uit de wagen kunnen tillen om te helpen. Overschakelen op ledverlichting ja, de Ziengs in Purmerend scheidt zijn afval. vereniging Historisch Purmerend carpoolen, minder printen dus meer digitaal. KWALITIEITSARTIKELEN KOPEN EN NIET SNEL VERVANGEN het hergebruik van stenen door de Gemeente Purmerend de ecowijk dat de gemeente de buurtgroen lekker laat groeien met alle gevolgen van dien hergebruik van sloopmaterialen, geen eten weggooien IS Group aan de wielingenstraat, met de zuinige airco door water in de grond te bewaren duurzaam inkopen, elektrische autootjes groenbeheer haal de parkeergarages en parkeerplaatsen uit het stadje. Onnodig, stadje is te klein voor al dat motorisch verkeer In ieder geval NIET de gemeente Purmerend zelf! TintelTuin. Niet alles meer uitprinten. Zorgvuldig om gaan met de materiaal keuze. zoveel mogelijk alles groen laten en niet alle bomen weghalen verschillende containers voor papier, restafval ect 18

20 groene buurt allesbrander gebruiken om houtafval te verbranden voor warmte er staat wel eens wat in de krant school verzamelen van verschillende artikelen voor hergebruik hergebruik sloopmaterialen flats Wheermolen. alleen de gebruikelijke windmolenpark huis van de toekomst (zonne-energie/wtw/regenwater hergebruik riool water voor bv wc etc)groendak Unilver het OV in Purmerend en Waterland rijdt met schonere busmotoren. de box die af te halen is bij Handy om de spullen zoals batterijen en kleine elektrische apparaten in te bewaren tot je ze in een keer kan wegbrengen REVO BV, levering en installatie van warmtepompen, energiezuinige cv ketels en airconditioners het initiatief van milieudefensie voor zonnepanelen alleen kantoor- en fabrieks gebouwen die nodig zijn. hetgeen nu gebeurt is verspilling van kapitaal en natuur er worden steeds meer biologische producten door supermarkten aangeboden containers het aanschaffen van een fiets via de werkgever ja namelijk verenigingen die zelf redzaam bezig zijn. sporthallen/gymzalen met chip om het licht uit te schakelen als de gebruiker vertrekt. zeer positief!! stoplichten op zondag uit (doorstroming regelt zichzelf) ophalen van kranten, gescheiden afval, afval straat, zuinig met energie etc. regenwater gebruiken voor de toiletten - wellness hotel resort midden beemster kledingbakken frituurvet inzamelen bij de Dekamarkt voor hergebruikt en een goed milieu. groene energie gescheiden afval inzamelen ING investeert daarin slagerij winkelcentrum overwhere ( natuurslager) wereldwinkel Purmerend Bim bam, kringloop winkel, gescheiden afval ophalen en wegbrengen De Goede Meent aan de Westerweg in de Purmer/Zuid vliegreis compenseren, max havelaar, meer vervuilende auto s extra belasten, gescheiden afval mogelijkheid afval scheiden zonnepanelen op het dak. water hergebruiken. 19

21 horeca zou milieuvriendelijker verpakkingen kunnen gebruiken de windmolens coöperaties 2 uit 5 afvalscheiding (alhoewel ik dan toch hoor dat het gescheiden ingezameld wordt maar gezamenlijk verwerkt), er zijn te veel bedrijven bezig met duurzaamheid om dit specifiek te benoemen Bedrijven moeten niet zoveel onnodige spullen op de markt brengen. Antwoord is meestal: de consument vraagt erom. Ik heb er nog nooit om gevraagd. autowastraat OV meer stimuleren én dat doet men niet door gigantische tariefsverhogingen en slechtere verbindingen door te voeren zie op sommige huizen in pénd zonnepanelen in gebruik openbaar vervoer is goed geregeld. Voldoende fietspaden. Afvalscheiding op orde. gratis openbaar vervoer op zondag het scheiden van afval Heerhugowaard, stad Zon en Water compostbedrijf en gratis inzamelen / brengen van grof afval. de slagerij die streekprodukten verkoopt, net zoals de supermarkt. En daarnaast veel biologische produkten. gescheiden afval oud papier sommige bedrijven verstrekken papieren tasjes ipv plastic exemplaren. Dat is onzin want in veel gevallen is plastic (hangt ervan af welke soort) veel minder milieu belastend dan papieren zakken toepassen van duurzame materialen bij nieuwbouw projecten. ik zou het niet weten, zo leven als vroeger, maar dat zal wel niet lukken. onkruid en gras op de straten,stoepen en in perken niet met gif wegspuiten maar handmatig verwijderen (schoffelen en bv bosmaaien ) gft gescheiden ophalen. EBS rijdt met kleinere busjes door de stad. wij scheiden papier, glas en plastic, brengen klein chemisch afval weg etc. zijn zuinig met energie, en geven goede spullen weg. de Goedemeent in Purmerend "thermostaat graadje lager" biologisch en dynamische landbouw mogelijkheid van gft-afval inzamelen, ondanks de grijze container afspraken nakomen. bij bedrijven maar ook bij de overheid schort het vaak daaraan. de herbruikbare tas van de bakker Groot Tol Milieu daar wordt bedrijfsafval gerecycled (oud) papier ophalen, gft ophalen 20

22 kringloopwinkel, biologisch en scharrelvlees met name door AH, veel fietsen voorzieningen voor fietsen in Purmerend, goede busverbindingen met oa. Amsterdam, Turkse kleermakers/herstellers etc recyclen van betonstenen. recycling bedrijven voedselbank Letten op FSC kenmerk. IS internet services compenseerde hun CO2 gebruik door het aanschaffen van een stuk grond waar bomen op worden geplaatst. afvalverzamelplaats IJsendijkstraat maatschappelijk betrokken ondernemen inzameling textiel Max Havelaar koffie en Max Havelaar bananen elkaar helpen eventueel niet met geld waar ik werk heeft een walnoten boom ze heeft heel wat walnoten ingeleverd bij een boer en kreeg allemaal groente en fruit mee en de boer kon de walnoten verkopen De gemeente Purmerend legt veel en goede fietspaden aan. dat Purmerend een laagdrempelige vuilstort heeft met goede scheiding waardoor illegale stort mi achterwege blijft Avondzon verkoopt 2e hands spullen waarvan de ouderen dan weer dagtochtjes kunnen maken 21

23 BIJLAGE 2 Heeft u ideeën over duurzaam handelen (door bedrijven, organisaties, overheid en/of inwoners) in Purmerend? Energiebesparing Lichten niet onnodig laten branden in openbare gebouwen Er bestaan diverse systemen om de openbare verlichting te minimaliseren. Energiebesparing Lichten in kantoor gebouwen, Led-verlichting bij nieuwe bedrijven verplicht stellen. Bedrijven na werktijd verlichting uit. ZUINIG MET ENERGIE MAAR DAN OOK IN OPENBARE GEBOUWEN. Als ik minder elektra gebruik dan maken de bedrijven het alleen maar duurder,dus wat maakt het uit. Zij zullen hun geld wel vangen. En voor mij wordt het nooit goedkoper Het ontraden van overbodige verlichting van tuinen en gevels bijv. in de kerstperiode i.p.v. het te stimuleren vanwege de "gezelligheid". Na werk tijd verlichting in de gebouwen sterk verminderen Bepaalde bedrijfsverlichting kan minder Gebruik energie die nodig is. C.q. vermeend nodig is. Bewust gebruik van energie geeft belangrijke besparing. Dat de bedrijven in Purmerend na sluitingstijd geen lichten meer laten branden voor bijvoorbeeld reclame, zonde van de stroom en slecht voor het milieu Minder reclameverlichting, Winkels en kantoren zuinig met verwarming (tijdklok etc.) Minder straatverlichting tussen 12 en 6 uur bijv Winkels verplichten hun deuren te sluiten als de kachel aan is. Voor bedrijven minder papier e.d. verspillen. Waar mogelijk verlichting verminderen Een tijdklok hebben dat al het licht uit gaat en niet onnodig aan blijft. Geen grote stroom verslindende onnodige festivals in het Leegwaterpark organiseren In ziekenhuizen en bibliotheek staan ganse dag TV's aan en brandt het licht terwijl er niemand is Led verlichting Minder energie gebruiken minder voedsel weggooien Energie (licht), gemeente Purmerend Duurzaam is een ruim begrip, door de juiste keuzes te maken van het juiste materiaal kan de levensduur verlengd worden waardoor een product langer meegaat, hiermee bespaart men energie en kosten. 22

24 De stadsverwarming afschaffen. Dit kost alleen maar energie en veel geld. Ook zou ik de gemeente graag als goed voorbeeld zien. Overheidsgebouwen niet overmatig verlichten en gebruik maken van bijv LED verlichting op de koemarkt. (kan ook meteen in kleur) Delen van restwarmte van industrie naar stadsverwarming ( gebeurt meen ik al deels). Minder straatverlichting, geen onnodige verlichting en apparaten aan laten Zelf weer afwassen, sneller en scheelt veel energie, s morgens naar buiten, huishouden en daarna in namiddag pas de kachel aan./ kachel eerder uitzetten Onnodig lichten laten branden in gebouwen. En de verkeerslichten beter afstellen op de noodzaak. Vaak staan de verkeerslichten bijv. op de Verzetslaan de gehele dag aan terwijl er alleen in de spitsuren de noodzaak is. Verlichting van de openbare weg kan zuiniger en op lager niveau laten branden na bv 23 uur. LED verlichting in verkeersborden, verkeerslichten en lantaarnpalen. Verplicht stellen de spaarlampen net als batterijen in te zamelen. Reclamecampagne:" duurzaamheid voor economisch belang" - ha, op de volgende aardbol misschien! In de avond er op attent maken geen onnodig licht/verwarming etc., te branden Geluidswal A7 vervangen door zonnepanelen,stroom uit wegdek (verwarming of piezo techniek), Strategisch geplaatste geulen langs de weg breken de geluidsgolven, waardoor geluidsoverlast vermindert (zonder het landschap te vervuilen met geluidswallen Straat verlichting die maar middels beweging sensoren naar hoogniveau bij beweging In kantoor panden en in het stadhuis minder verlichting laten branden als er niemand meer aanwezig is. Minder gebruik stroom en denk aan stoplichten op zondag en na spits, gebouwen in sluitingstijd, straatverlichting 's nachts niet onnodig lichten aan laten staan bij bijv. makelaars en natuurlijk andere winkels/gebouwen. Alternatieve energiebronnen Openbare gebouwen voorzien van zonnepanelen.. Zo mogelijk zonne-energie gebruiken en geen windmolens in woongebieden Stoppen met windmolens en starten met aardwarmte Rendement van windmolens is niet kosten dekkend. De maximale afgifte is maar 20% van de tijdsduur. Eco gebouwen! Meer zonne-energie Verwerken van biomassa bij de opwekking van energie Zonnepanelen Onderzoek / bevordering windenergie Meer gebruik door onze Gemeente van zonnepanelen verlichting e.d. Collectief gebruik zonnepanelen. Warmte-/koude opslag stimuleren. Meer zonne-energie op daken o.a. flats - Waar mogelijk zonnepanelen plaatsen 23

Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid

Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Energie made in [Arnhem] Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Januari 2013 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening,

Nadere informatie

PURMEREND DUURZAAM. Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie door de KOPgroep*/gemeenteraad (*Keuze na Oriëntatie en Participatie )

PURMEREND DUURZAAM. Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie door de KOPgroep*/gemeenteraad (*Keuze na Oriëntatie en Participatie ) PURMEREND DUURZAAM Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie door de KOPgroep*/gemeenteraad (*Keuze na Oriëntatie en Participatie ) Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie

Nadere informatie

Milieu van later, wiens zorg nu?

Milieu van later, wiens zorg nu? 23 Milieu van later, wiens zorg nu? Desirée Verbeek en Jeroen Boelhouwer 23.1 Generatieperspectief in duurzame ontwikkeling 525 23.2 Hoe milieubewust is de Nederlandse bevolking? 527 23.3 Wat is milieuvriendelijk

Nadere informatie

Een project in samenwerking met Mariëlle Jonkers, Manita Jaspers, Elke Oppers en Maartje Verhulst HUURDERS

Een project in samenwerking met Mariëlle Jonkers, Manita Jaspers, Elke Oppers en Maartje Verhulst HUURDERS Een project in samenwerking met Mariëlle Jonkers, Manita Jaspers, Elke Oppers en Maartje Verhulst HUURDERS INHOUDSOPGAVE Inleiding Blz. 3 Afval Blz.5 Energie Blz. 8 Mobiliteit Blz. 11 Voedsel Blz. 14 Water

Nadere informatie

Duurzaam Wonen. Wijkraadpleging Noordoost 2009/2010. Utrecht, juli 2010 Drs. D. van der Veen, Labyrinth. In opdracht van wijkraad Noordoost

Duurzaam Wonen. Wijkraadpleging Noordoost 2009/2010. Utrecht, juli 2010 Drs. D. van der Veen, Labyrinth. In opdracht van wijkraad Noordoost Duurzaam Wonen Wijkraadpleging Noordoost 2009/2010 Utrecht, juli 2010 Drs. D. van der Veen, Labyrinth In opdracht van wijkraad Noordoost 2 Utrecht, juli 2010 Deze wijkraadpleging is uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9

GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9 Klimaatkrant GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9 NATUURLIJK DEEN DUURZAAM ONDER- NEMEN IS KEUZES MAKEN. PAGINA 12 Klimaatkrant

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

onderwerp korte beschrijving beschrijving maatschappelijk_effect besparing aantal

onderwerp korte beschrijving beschrijving maatschappelijk_effect besparing aantal nr. begrotingspost 1 1 Werk & inkomen Grootste post, kleinste bezuiniging. Wellicht kan De grootste uitgave is Werk & inkomen waar je het minste op kunt bezuiningen (260.000 op Extra bezuiningen? 4 4 daar

Nadere informatie

Verslag Symposium 12 april 2012

Verslag Symposium 12 april 2012 Verslag Symposium 12 april 2012 Herman Wijffels Herman Wijffels hield een inspirerend verhaal over de veranderende samenleving en de daarmee samenhangende veranderende economie. Onze huidige systeem is

Nadere informatie

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting Bijlagen Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: Bijlage VI: Bijlage VII: Bijlage VIII: Bijlage IX: Kansenkaart windmolens Samenvattingen interviews Samenvatting brainstormavond Enquête

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening. September 2010

Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening. September 2010 Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening September 2010 Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail:

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO De bewuste bloemist Tips en voorbeelden over MVO Vooraf Voor je ligt de brochure de bewuste bloemist. Deze brochure is ontwikkeld voor (ambulante) bloemisten die in hun bedrijf aan de slag willen met Maatschappelijk

Nadere informatie

Duurzaamheid Sloterdijk III

Duurzaamheid Sloterdijk III Duurzaamheid Sloterdijk III In opdracht van: projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken Projectnummer: 13085 Steven Poppelaars MSc Drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Voortgangsrapportage 2012

Utrechtse Energie! Voortgangsrapportage 2012 Utrechtse Energie! Voortgangsrapportage 2012 Inhoudsopgave 1. Wonen... 4 2. Bedrijvigheid... 9 3. Mobiliteit... 15 4. Energieopwekking... 18 5. Eigen organisatie... 22 6. Initiatievenfonds... 25 7. Monitoring...

Nadere informatie

Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede. In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede

Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede. In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede Mireille de Heer, Dorien Brunt en Céline Hoon april - mei 2012 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Bijlagen Actieplan duurzaamheid. 1 Overzicht duurzame daden en duurzame deals. 2 Factsheets Actieplan duurzaamheid 3 Rapportage ECN

Bijlagen Actieplan duurzaamheid. 1 Overzicht duurzame daden en duurzame deals. 2 Factsheets Actieplan duurzaamheid 3 Rapportage ECN Bijlagen Actieplan duurzaamheid 1 Overzicht duurzame daden en duurzame deals. 2 Factsheets Actieplan duurzaamheid 3 Rapportage ECN Bijlage 1: Overzicht duurzame daden en duurzame deals. Biodiversiteit

Nadere informatie

KADERNOTITIE KLIMAAT Een goed klimaat voor verandering` Opgesteld door Raadswerkgroep Klimaat November 2007

KADERNOTITIE KLIMAAT Een goed klimaat voor verandering` Opgesteld door Raadswerkgroep Klimaat November 2007 KADERNOTITIE KLIMAAT Een goed klimaat voor verandering` Opgesteld door Raadswerkgroep Klimaat November 2007 2 VOORWOORD Er waait een wind van duurzaamheid door Nijmegen. Burgers, bedrijven, maatschappelijke

Nadere informatie

De Consumptiegids (Voor het laatst bijgewerkt in 2014)

De Consumptiegids (Voor het laatst bijgewerkt in 2014) JOUW KEUZES MAKEN EEN WERELD VAN VERSCHIL! De Consumptiegids (Voor het laatst bijgewerkt in 2014) Milieu 2 Inhoudsopgave (Voor het laatst bijgewerkt in 2014) De campagne 3 Hulpbronnenefficiëntie 4 Wat

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040 Gemeente Eindhoven Eindrapport Stadsvisie 2040 26 augustus 2011 Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl I

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 GroenLinks Terneuzen Omdat we het graag gezond willen houden Samen voor Terneuzen - Groen Werkt INLEIDING VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Groene poli>ek in een >jd van crisis

Nadere informatie

STEM SOCIAAL, KIES GROEN! VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS UTRECHT

STEM SOCIAAL, KIES GROEN! VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS UTRECHT STEM SOCIAAL, KIES GROEN! VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS UTRECHT [Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] VOORWOORD HELEEN DE BOER Met trots bied ik je hierbij het verkiezingsprogramma aan voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars!

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars! D November 2012 De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. BEWAAR EXEMPLAAR PAGINA 9 EN 10 PAGINA 13 PAGINA 17 PAGINA 19 Warm wonen dankzij de woningcorporaties Plastic bomen?

Nadere informatie