Vorming. De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren. 14 juni vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vorming. De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren. 14 juni 2012. vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH)"

Transcriptie

1 Vorming De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren 14 juni 2012 vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH) Henegouwenkaai 29 in 1080 Brussel 02/ De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 1/26

2 Inhoud I. De wooncrisis in cijfers II. III. De 3 belangrijkste eisen van de BBRoW Het antwoord (of het gebrek eraan) van de verschillende huisvestingsactoren 1. De sociale woningen van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM s) en de BGHM 2. De woningen van gemeenten en OCMW s 3. De sociale verhuurkantoren (SVK s) 4. Het Woningfonds 5. De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedeljk Gewest (GOMB) IV. Een dwingend doel van 20% openbare huurwoningen voor gezinnen met beperkte inkomens V. Bestrijding van de leegstand VI. VII. Een algemene huurtoelage en omkadering van de huurprijzen De bevoegdheidsverdeling Wonen en Welzijn in het Brusselse gewest De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 2/26

3 I. De wooncrisis in Brussel aan de hand van sprekende cijfers Het profiel van de Brusselaars : 60% van de Brusselse gezinnen zijn huurder. Meer dan een kwart van de Brusselse bevolking moet leven met een inkomen onder de armoederisicogrens. In België komt deze grens in 2010 (inkomens 2009) voor een alleenstaande overeen met een inkomen van per jaar of 973 per maand. Voor een alleenstaande ouder met twee kinderen ligt de grens op per maand, voor een koppel met twee kinderen op per maand. Tegen 2020 zou, volgens prognoses, het Gewest bijkomende inwoners moeten huisvesten. De huurprijzen in Brussel : De gemiddelde huurprijs in Brussel bedraagt 591 euro. In Ukkel betaal je voor een woning kleiner dan 29m² gemiddelde 597 euro huur. In Jette bedraagt de gemiddelde huur voor dezelfde woning 397 euro. In Watermaal-Bosvoorde loopt de gemiddelde huurprijs van een woning groter dan 104 m² op tot euro. In Anderlecht betaal je gemiddeld 612 euro voor dit type woning. De hoge huur- en verkoopprijzen dragen ertoe bij dat een groot deel van de Brusselaars moet leven in overbevolkte, slechte woningen of gedwongen wordt om het gewest te verlaten. Kwaliteit van de woningen : 3,3 % van de woningen beschikken niet over een bad of douche, WC of warm water. 17,3 % van de gezinnen leeft in de woning met vochtproblemen. 21 % van de huurders vindt dat hun woning slecht geïsoleerd is tegen de koude of het lawaai. භ /ŶůƐĞŶĞŚĞĞŌϱϬй ǀ ĂŶĚĞǁ ŽŶŝŶŐĞŶŐĞĞŶĚƵďďĞůŐůĂƐ /Ŷh ŬŬĞůŝƐĚĂƚŚĞƚŐĞǀ Ăůďŝũϯ ϳ й ǀ ĂŶĚĞ woningen Gezinsbudget voor huren : Wanneer we ervan uitgaan dat de huur niet hoger mag liggen dan 30% van het gezinsinkomen, dan heeft 50% van de Brusselse bevolking slechts toegang tot slechts 11% van de private huurwoningen. Dit is te wijten aan een sterke stijging van de huurprijzen en een verarming van de Brusselse bevolking. De armoederisicogrens bedraagt voor een alleenstaande ouder met twee kinderen euro. Wanneer hij of zij slechts 25% van het gezinsinkomen wil besteden aan de huur, dan kan hij/zij 390 euro uitgeven. De gemiddelde huurprijs in Brussel bedraagt 591 euro. De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 3/26

4 De verkoopprijzen van woningen De gemiddelde verkoopprijzen zijn op tien jaar tijd (tussen 2002 en 2012) bijna verdubbeld! appartement woning Brussel Vlaanderen Wallonië [cijfers 3 e trimester 2011] Gemiddelde oppervlakte : 110 m² Gemiddelde oppervlakte : 90 m² / m² / m² + Interessante gegevens over de evolutie van de verkoopprijzen en de draagkracht van inde gezinnen in de jaarverslagen van het Brussels Woningfonds Een onvoldoende aanbod van openbare huurwoningen : Het Brusselse gewest telt nauwelijks 7,7% sociale woningen ten opzichte van het totale aantal woningen. Wanneer we hier woningen van gemeenten, sociale verhuurkantoren en het Woningfonds bijtellen komen we uit op 10% openbare huurwoningen. In onze buurlanden zien we hogere percentages : 17% in Frankrijk, 34% in Nederland, 20% in Groot- Britannië. Er staan meer dan gezinnen op de wachtlijst voor een openbare huurwoning. Leegstand : Er zouden tussen de en leegstaande woningen zijn, waarvan 80% private woningen. Thuislozen : Tijdens een dagtelling werden volwassenen en 964 kinderen opgevangen in onthaalcentra voor thuislozen (noodopvang niet inbegrepen). Bronnen : - «Welzijnsbarometer 2011» Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. - «Strijd tegen armoede Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie Verslag december 2011» Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. - «Huisvesting, grondbeleid en openbare ruimte», [IN] Brussels Studies, 9 januari «Gegevens over de opvang van thuislozen in 2010», site van la Strada, Steunpunt Thuislozenzorg Brussel - Observatiecentrum van de huurprijzen, enquête 2010, Marie-Laurence De Keersmaecker De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 4/26

5 II. De 3 belangrijkste eisen van de BBRoW Tegenover die wooncrisis, plaatst de BBRoW 3 proiritaire eisen : 1. Veel meer openbare huurwoningen voor gezinnen met beperkte middelen 2. Bestrijding van leegstaande en ongezonde woningen. 3. Een algemene huurtoelage, met omkadering van de huurprijzen III. Het antwoord (of het gebrek eraan) van de verschillende huisvestingsactoren III. 1. De sociale woningen van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM s) en de BGHM In het Brusselse Gewest zijn er momenteel sociale huurwoningen, wat overeenkomt met 7,7% van het totale aantal woningen. De woningen worden beheerd door 33 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM s) 1, die onder toezicht staan van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). 2 De OVM s zijn van zeer variabele grootte en beheren tussen de 276 en 3544 sociale woningen. In het kader van het federale akkoord over de herfinanciering van Brussel is er sprake van een fusie van de OVM s en de idee om op termijn hun aantal te halveren. Huurders en kandidaat-huurders Gemiddelde maandelijkse reële huurprijs op 31/12/2010 : 262 euro + 95 euro lasten. 60% van de huurders hebben een gezinsinkomen lager dan euro netto belastbaar 80% een gezinsinkomen lager dan euro kandidaat-gezinnen op 31/12/2010. Ieder jaar +/ nieuwe inschrijvingen waarvan : - 86% met een inkomen lager dan referentie-inkomen - 22% inkomen uit werk - 72% heeft een vervaningsinkomen - 94% van de kanidataten woont in Brussels Gewest In 2010 werden sociale woningen toegewezen aan nieuwe kandidaat-huurders. Een sociale woning wordt toegewezen aan kandidaat met de meeste voorkeurrechten. Bijzondere voorkeurrechten voor gezinnen met lage inkomens zijn er niet, wel bijvoorbeeld 5 voorkeurrechten voor personen die een onbewoonbaar verklaarde woning moeten verlaten, 2 voorkeurrechten voor alleenstaande met kinderen ten laste,. Wel is er een algemene regel die bepaalt dat 60 % van de jaarlijkse toewijzingen moeten bestemd zijn voor kandidaat-huurders met inkomens lager zijn dan 85 % van de toelatingsinkomsten. Het 1 In het Frans : SISP - Sociétés Immobilières de Service Pubic 2 In het Frans : SLRB - Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 5/26

6 percentage van de jaarlijkse toewijzingen wordt zelfs op 75 % gebracht voor maatschappijen met een maatschappelijk boni. Momenteel bestaat er ook de theoretische mogelijkheid tot 40% afwijking voor uitzonderlijke en dringende omstandigheden, mits akkoord van de sociaal afgevaardigde en de mogelijkheid om met een OCMW een overeenkomst te sluiten voor ter beschikking stelling van een beperkt aantal woningen. Accent op renovatie Totaal Totaal Nieuwbouw Verbouwing Zware renovatie Lichte renovatie Opgelet : de nieuwe woningen van het Plan voor de Huisvesting zijn in deze tabel niet opgenomen. Sinds 2002 heeft het Brusselse Gewest hondernden miljoenen euros gebudgetiseerd voor de renovatie van de sociale woningen. Dat was ook nodig, in 1999 was vastgesteld dat sociale woningen in slechte staat verkeerden. Maar van de voorziene miljoenen euro werd de laatste 8 jaar slechts 60% effectief uitgegeven. De rest van het geld is niet verloren, maar ofwel hebben de projecten (veel) vertraging opgelopen, ofwel gaat het project niet meer door. Belangrijk aandachtspunt in de nieuwe beheersovereenkomst Gewest-BGHM : inventaris van de voorziene projecten, afgevoerde projecten, herbestemming van de voorziene middelen, prioritaire werken, maximumtermijn van 4 jaar om werken te starten. + begeleidingscel om de projecten van de maatschappijen te ondersteunen en sneller te laten uitvoeren. Sinds een paar jaar worden ook middelen van Beliris gebruikt voor de heraanleg van de openbare ruimte rond de sociale woningblokken en voor de renovatie van de woningen. Voordeel van Beliris : 100% subsidie. Gevolg van die renovatiegolf is dat van de sociale woningen of 7,3% van het totaal leegstaan omdat ze ongezond zijn, gerenoveerd worden of voor verhuring beschikbaar zijn. (7/2010) De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 6/26

7 Het Plan voor de Toekomst van de Huisvesting De vorige Brusselse regering en Staatssecretaris voor Huisvesting Françoise Dupuis hadden in 2004 een ambitieus plan. Op vijf jaar tijd wilden ze liefst nieuwe woningen realiseren : sociale woningen en middelgrote woningen. Dat Huisvestingsplan heeft haar ambities echter onvoldoende kunnen waarmaken. Een gebrekkige voorbereiding en opvolging van de projecten en te weinig overleg met de gemeenten zorgden ervoor dat het Plan in het slop dreigde te raken, ondanks het feit dat de Regering aanzienlijke financiële middelen ter beschikking stelde (540 miljoen euro). De huidige Staatssecretaris voor Huisvesting, Christos Doulkeridis, heeft de moeilijke taak om dit mismeesterde Plan terug recht te trekken. Daar is hij me bezig. Regelmatig komt hij naar buiten met nieuws over de geplande projecten en kondigt hij nieuwe projecten aan. Begin februari 2011 is de situatie als volgt : 382 woningen zijn gerealiseerd en 898 zijn in werf, voor 293 woningen is de bouwvergunning verleend en voor 406 woningen is de aanvraag voor een bouwvergunning in behandeling. In het totaal komt dit neer op gerealiseerde woningen of woningen in een gevorderd stadium. Daarbovenop zijn er op dit ogenblik concrete vooruitzichten voor woningen. Opgedeeld in sociale en middelgrote woningen geeft dit het volgende resultaat : Plan voor de Huisvesting, stand van zaken februari 2011 Realisatiefase Sociale woningen Middelgrote woningen Totaal Gerealiseerd of vergevorderd Gepland Totaal Projecten Woningfonds 210 Totaal Uit deze tabel blijkt een opvallend feit : met het Plan voor de Huisvesting zitten we op 70 woningen na aan het beoogde doel van middelgrote woningen. Voor de sociale woningen daarentegen ontbreken er nog plannen voor zo n 570 woningen. Dit houdt in dat vanaf nu de nieuwe projecten in het kader van het Plan voor de huisvesting bijna uitsluitend sociale woningen moeten bevatten. Opvallend bij het Plan voor de Huisvesting is dat er weinig OVM s bij betrokken zijn en dat het de gemeenten en de gewestelijke grondregie zijn die terreinen ter beschikking stellen. De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 7/26

8 Toenemende verarming Voor het onderhoud van hun patrimonium, de betaling van het personeel, enzovoort hebben de OVM s als enige bron van inkomsten de huurgelden. De huurprijs van een sociale woning wordt berekend in functie van het inkomen van de huurder. Door een toenemende verarming van de sociale huurders, komt het financiele evenwicht van alsmaar meer maatschappijen in gevaar, en dat ondanks het feit dat het Gewest ongeveer 75% van het maatschappelijk tekort (verschil tussen basishuurprijs en reële huurprijs) voor haar rekening neemt. De toenemende verarming vertaalt zich ook in meer huurachterstal. In minder dan 10 jaar ( ) is de huurachterstal verdubbeld van 4,64% tot 9,55%. In 2010 bedroeg de huurachterstal 9.23%. Om deze toenemende verarming te verhelpen, heeft de Regering twee initiatieven genomen. Enerzijds werd in 2003 bepaald dat sociale huurders maximum 24% van hun netto belastbaar inkomen mogen besteden aan hun huur (kosten en lasten niet inbegrepen). Anderzijds werd voorzien dat 50% van de investeringen voor renovatie of nieuwbouw zal worden uitbetaald in de vorm van subsidies. Op die manier wil men vermijden dat de basishuurprijzen te sterk stijgen na de renovatiewerken of te hoog liggen bij nieuwbouw. De toenemende verarming van de sociale huurders heeft ook gevolgen voor het debat over de invoering van een huurovereenkomst 9 jaar en het verhogen van het plafond van de solidariteitsbijdrage. Het Brusselse regeerakkoord zegt hierover : Het Gewest zal een huurovereenkomst van bepaalde duur van 9 jaar instellen voor nieuwe huurders vanaf Wanneer deze huurovereenkomst afloopt, zou deze slechts kunnen worden verlengd als de huurders met maximaal 10 % de inkomensvoorwaarden overschrijden om aanspraak te maken op een sociale woning. De Regering zal afwijkingen kunnen bepalen omwille van redenen inzake ouderdom en gezondheid. Het plafond van de solidariteitsbijdrage zal worden opgetrokken. De Brusselse regering heeft onlangs eenvoorstel goedgekeuurd om dit in te voeren met opzeg vanaf 150% van de inkomensvoorwaarden. Zoals gezegd treft de verarming van de sociale huurders in de eerste plaats de maatschappijen. Blijkbaar vinden zij gehoor bij het kabinet van Staatssecretaris voor Huisvesting, Christos Doulkeridis, want in het ontwerp van Brusselse huisvestingscode lezen we dat OVM s voor hun nieuwbouwprojecten tot 20% middelgrote woningen kunnen voorzien!! Het kleine aantal grote sociale woningen en de onderbezetting van sociale woningen In Brussel zijn er sociale woningen met vier of meer slaapkamers. In deze categorie komen elk jaar slechts een 60-tal woningen vrij. Voor dit type woningen hebben gezinnen zich op een wachtlijst ingeschreven. Er bestaat dus duidelijk een tekort aan sociale woningen met vier of meer slaapkamers. De Huisvestingscode bepaalt dat 30% van alle nieuwbouwprojecten die in het huisvestingsplan zijn opgenomen, appartementen moeten worden met drie of meer slaapkamers. De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 8/26

9 Op dit ogenblik worden sociale woningen of 6,5% bovenmatig bewoond. Dit wil zeggen dat een sociale huurder een woning betrekt met minstens 2 slaapkamers meer dan waar hij gezien de gezinssamenstelling recht op heeft. Die huurder, met uitzondering van gehandicapte personen en ouderen, moet een toeslag betalen van maximum 600 euro per jaar. Met andere woorden: een sociale huurder met voldoende middelen kan zijn recht op een bovenmatige woning eenvoudig afkopen. De BBRoW pleit ervoor om dit mechanisme af te schaffen en te opteren voor mutatie, met weliswaar een specifiek systeem voor personen met een handicap, ouderen en gescheiden gezinnen met co-ouderschap. In het nieuwe ontwerp van Brusselse huisvestingscode wordt bepaald dat sociale huurders die een kleinere, geschikte woning weigeren kunnen worden opgezegd (uitgezonder oudere bewoners). Qua sociale huisvesting heeft de BBRoW nog de volgende voorstellen: - gebruik van de grondreserves van de openbare vastgoedmaatschappijen De Brusselse openbare vastgoedmaatschappijen (OVM s) beschikken momenteel nog over ongeveer 40 ha aan grondreserves, goed voor minstens sociale woningen. En toch heeft 1/3 van de openbare vastgoedmaatschappijen de laatste 15 jaar geen enkele nieuwe sociale woning bijgebouwd. De BGHM of de regering kunnen momenteel de maatschappijen niet verplichten om nieuwbouwprojecten uit te voeren, maar enkel aanmoedigen via subsidies. De BBRoW pleit daarom voor een aanpassing van de beheersovereenkomsten en van de investeringprogramma s van de OVM s met afdwingbare streefcijfers voor de renovatie en bouw van sociale woningen, gekoppeld aan ernstige sancties wanneer de streefcijfers niet gerealiseerd worden, zonder daarbij de huurder (in)direct te straffen. + Vastgoedstrategie van BGHM. - opleggen van 20% sociale woningen bij projecten vanaf 50 woningen De privésector heeft al een paar jaar ontdekt dat het in Brussel rendabel is om koopwoningen te (ver)bouwen en dus worden er sinds 2004 opnieuw meer private nieuwbouwwoningen in Brussel gebouwd (2 300 woningen per jaar). De BBRoW pleit voor het opleggen van 20% sociale woningen in alle private woonprojecten vanaf 50 woningen. Op die manier kan er nog sneller werk worden gemaakt van meer sociale woningen. Het richtschema dat de Brusselse regering heeft opgesteld in 2008 voor Tour en Taxis is hiervan een goed voorbeeld, maar ook op andere sites zoals de Administratieve Cité, Josaphat, Delta, Zuidwijk, Weststation, Schaarbeek Vorming moet een quotum sociale woningen komen. De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 9/26

10 III. 2. De gemeenten Aanbod van gemeentelijke huurwoningen De Brusselse gemeenten en OCMW s beschikken over zo n woningen. Hiervan neemt alleen al Brussel-Stad (grondregie en OCMW) er zo n voor haar rekening, gevolgd door St Gillis met ongeveer 850 woningen. Woningen gerenoveerd met gewestsubsidies : effectieve controle schort Het is belangrijk om weten dat wanneer de gemeenten of OCMW s beroep doen op gewestsubsidies voor aankoop of renovatie van woningen zij zich engageren om een aantal verplichtingen te respecteren onder meer voor wat betreft het berekenen van de huur, het maximale inkomen van de huurders en de toewijzingsprioriteiten. Die gewestelijke subsidies werden toegekend in het kader van de programma s voor woonkernvernieuwing, de vernieuwing van afzonderlijke onroerende goederen of de wijkcontracten. 3 - Het woonkernvernieuwingsbesluit (de voorganger van de wijkcontracten) bepaalt dat twee derde van de woningen bestemd zijn als woning van sociale aard en een derde voor normale verhuur. De woningen van sociale aard mogen enkel worden verhuurd aan personen waarvan het inkomen lager ligt dan de inkomensplafonds die gelden voor de sociale huisvesting en tegen een basishuurprijs die niet meer mag bedragen dan 4,5 % van de geactualiseerde kostprijs van de woning. 4 - De meeste woningen die gebouwd of verbouwd worden met subsidies van de wijkcontracten moeten in de eerste plaats worden toegewezen volgens een prioriteitensysteem (met ondermeer prioriteit voor wijkbewoners, mensen slachtoffer van overmacht, alleenstaanden met kinderen, enzovoort.) Bovendien mag de woning enkel worden verhuurd aan kandidaathuurders waarvan het inkomen maximaal 20 % hoger ligt dan die de inkomensplafonds voor een sociale woning. De jaarlijkse huurprijs mag niet meer bedragen dan 5% van de kostprijs voor woningen van gemeenten en 4% voor woningen van OCMW s 5 en er moet een register met kandidaten worden bijgehouden. 6 In Art 25, 4 van het besluit van 3 februari 1994 staat zelfs dat de gemeente of het OCMW een huurreglement moet vaststellen (la commune ou le CPAS fixe un règlement locatif). - De gemeentewoningen die verbouwd werden in het kader renovatie van afzonderlijke onroerende goederen" moeten in de eerste plaats worden toegewezen aan de voormalige bewoners. Bovendien zijn de inkomens van de kandidaat-huurders gelimiteerd, ofwel tot de 4 Circulaire du 28 mars 1987 relative à la rénovation urbaine. Directives et procédures à suivre pour l application des arrêtés royaux du 28 mars 1977, du 8 février 1980 et du 20 novembre 1986 relatifs à la rénovation d ilôts et d immeubles isolés ( ) M.B du Deze subsidies werden vanaf 1993 vervangen door de subsidies van de wijkcontracten, maar de voorwaarden van het woonkernbesluit zijn nog altijd van toepassing. 5 Deze kostprijs komt overeen met de kosten voor studies en werken plus de kost voor de verwerving en het toezicht op de werken voor gebouwen opgericht in het kader van de wijkcontracten. Opvallend is dat die kostprijs wordt berekend zonder de gewestsubsidies in mindering te brengen!! Dit resulteert in een hogere huurprijs voor de huurder. Er werd tijdens de voorbije legislatuur gewerkt aan een nieuwe ordonnantie op de wijkcontracten, waarbij niet langer met percentages zou worden gewerkt, maar wel met huurprijsplafonds (gebaseerd op de huurprijsplafonds gehanteerd door de sociale verhuurkantoren). 6 Ordonnantie van 07/10/1993 houdende organisatie van de herwaardering van wijken, gewijzigd door de ordonnanties van 20/07/2000, 27/06/2002 en 23/02/2006. Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 03/02/1994, gewijzigd door de besluiten van 30/05/1996, 10/02/2000, 20/09/2001 en 02/05/2002, tot uitvoering van de ordonnantie van 7/10/1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken. De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 10/26

11 inkomens die gelden voor sociale huisvesting en de jaarlijkse huurprijs mag niet meer bedragen dan 5% van de renovatiekostprijs. 7 Recente cijfers die we kregen van de gewestelijke administratie huisvesting leren ons dat niet minder de helft van de zowat woningen eigendom van gemeenten en OCMW s werd gerenoveerd of gebouwd met behulp van gewestsubsidies. Tabel : Woningen van gemeenten of OCMW s gerenoveerd met gewestsubsidies Woningen eigendom van de gemeente Waarvan gerenoveerd of gebouwd via immeubles isolés ( ) waarvan gerenoveerd of gebouwd via ilots ( ) waarvan gerenoveerd of gebouwd in kader van wijkcontracten ( ) Woningen eigendom van het OCMW waarvan gerenovee rd of gebouwd via immeuble s isolés ( ) waarvan gerenoveerd of gebouwd via ilots ( ) Anderlecht Auderghem Berchem Bruxelles Etterbeek Evere Forest Ganshoren Ixelles Jette Koekelberg Molenbeek St-Gilles St-Josse Schaerbeek Uccle Watermael WSL WSP Totaal waarvan gerenoveerd of gebouwd via wijkcontracten ( ) Om na te gaan of die opgelegde verplichtingen ook effectief door de gemeenten en OCMW s worden gevolgd, is er bij de gewestadministratie huisvesting een dienst controle gemeentewoningen subsidies gewest opgericht. Een recent onderhoud dat we hadden met de dienst heeft ons geleerd dat de controle niet op het terrein gebeurt, maar enkel op basis van jaarlijkse rapporten die de gemeenten en OCMW s moeten doorsturen. Maar de dienst stelt vast dat ieder jaar minstens 5 gemeenten en OCWM s geen of een zeer summier jaarverslag indienen. 7 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 februari 1998 houdende organisatie van de vernieuwing of de sloop gevolgd door de heropbouw van onroerende goederen van de gemeenten en van de OCMW s. De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 11/26

12 Transparantie toewijzing gemeentewoningen De toewijzing van die woningen is tot op de dag van vandaag bij veel gemeenten en zeker bij de OCMW s in vrij duistere nevels gehuld. Voor de meeste kandidaat-huurders, en zelfs voor de organisaties die huurders begeleiden bij hun zoektocht naar een betaalbare woning is het niet duidelijk welke criteria en prioriteiten de lokale besturen bij de toewijzing hanteren en is het zelfs niet mogelijk om hierover een of ander geschreven document te verkrijgen. Pas de laatste 2 jaar, na de gemeenteraads-verkiezingen van 2006, kwam daarin enige verbetering, ondermeer bij Stad Brussel en de gemeenten Schaarbeek en Etterbeek. Er was nood aan duidelijke criteria en een transparante toewijzingsprocedure. Op 19 december keurde het Brusselse parlement op initiatief van Ecolo en PS een ordonnantie goed waarmee aan de gemeenten twee belangrijke verplichtingen werden opgelegd : het aantal woningen mocht niet verminderen en de gemeenten en OCMW s moesten tegen eind juni 2009 een toewijzingsreglement stemmen. Op die manier wou men een eind maken aan de onduidelijkheid die rond de toewijzing van gemeentewoningen hing. De tekst van de ordonnantie werd jammer genoeg zoals teveel ordonnanties in dit Gewest onnauwkeurig opgesteld en roept soms meer vragen dan antwoorden op. Gemeenten mogen hun woningpark niet meer verminderen, maar hieraan is geen enkele sanctie verbonden zodat gemeenten die dit toch wel zouden doen weinig te vrezen hebben. De tekst van de ordonnantie werd opgesteld zonder uitgebreid overleg met de gemeenten en OCMW s. Die zijn dan ook uiteraard geneigd om de ordonnantie ruim te interpreteren en bij de invulling van de prioriteiten zeer creatief te zijn. Onder de gemeentereglementen die de laatste maanden werden goedgekeurd en die we hebben kunnen inkijken duikt ondermeer op : een prioriteit voor de personen die in de gemeente wonen of werken, een prioriteit voor het gemeentepersoneel. Voorlopig wordt de kroon gespannen door het OCMW van St Joost dat in haar reglement bepaalt dat personen die afhangen van het OCMW van St Joost geen toegang hebben tot de woningen. Het is voor ons duidelijk dat de gemeenten in hun reglementen onjuiste of zelfs onwettige bepalingen opnemen. En er is niemand die dat controleert en rechtzet. De gewestelijke directie Plaatselijke besturen die moet nagaan of de gestemde gemeentelijke reglementen in overeenstemming zijn met de ordonnantie was toen wij ze begin september 2009 contacteerden niet eens op de hoogte van de ordonnantie. Bovendien is de juridische controle van deze specifieke gemeentereglementen door het gewest slecht georganiseerd. Het is niet de juridische directie die de gemeentereglementen nakijkt, maar wel de financiële directie. Begrijpe wie kan. Al wat voorafgaat klinkt vrij negatief en mag ons niet doen vergeten dat de ordonnantie - in combinatie met de recente verplichting om alle gemeentelijke reglementen op de website van de gemeente te plaatsen - wel degelijk een kleine stap vooruit is. Een kleine stap, want eigenlijk gaat het hier om niets anders dan toepassing van duidelijk bestuur. 8 Ordonnantie van 19 december 2008 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode. De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 12/26

13 Maar zelfs wanneer de gemeenten en OCWM s nu over een reglement zullen beschikken dat voor het grote publiek beschikbaar is, dan nog zal iedere gemeente haar eigen prioriteiten en huurprijzen hanteren die niet altijd sociaal geïnspireerd zijn. Daarom stellen we de fundamentele vraag of het eigenlijk tot de kerntaak hoort van een gemeente en zeker van een OCMW om zelf woningen te beheren en aan marktprijzen te verhuren. Wij menen van niet. III. 3. De sociale verhuurkantoren 9 Het Brusselse Gewest telt op dit ogenblik 22 erkende sociale verhuurkantoren (SVK s), die een park van 3000 woningen beheren. Deze woningen behoren toe aan privé-eigenaars of gemeenten. Een sociaal verhuurkantoor biedt aan de verhuurder die zijn woning in beheer geeft een aantal voordelen (onderhoud van de woning, gegarandeerde huurbetaling, ) in ruil voor een huurprijs die langer ligt dan de normale huurprijs op de privémarkt (de huurprijzen die een SVK kan betalen worden bepaald door een besluit). In de praktijk verhuren de meeste SVK s hun woningen via een sociale organisatie voor huurders met een inkomen gelijk met de inkomensvoorwaarden voor een sociale woning. Rechtsreeks inschrijven voor een sociale woning gaat bij de meeste SVK s niet. Renovatiepremies voor een eigenaar-verhuurder worden enkel gegeven indien hij zijn woning toevertrouwt aan een sociaal verhuurkantoor. Meer info : Federatie van de Sociale Verhuurkantoren in het Brusselse gewest (FEDAIS-FEDSVK) : III. 4. Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10 Het Brusselse Woningfonds is een coöperatieve vennootschap die wordt gesubsidieerd en gecontroleerd door het Gewest. Haar doel is om de verwerving van de gezinswoningen te vergemakkelijken voor een publiek met beperkte inkomens. Hiervoor werkt ze met hypothecaire leningen tegen laag tarief op 20 jaar (of 25 of 30 indien dit aangewezen is). Maar het Woningfonds is ook actief op de huurmarkt : het Woningfonds renoveert woningen die worden verhuurd (huurhulp aan de gezinnen : zo n 976 woningen). Bovendien geeft het Woningfonds renteloze leningen voor samenstelling van de huurwaarborg. 9 In het Frans : les agences immobilières sociales (AIS) 10 In het Frans : Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 13/26

14 Hypothecaire lening Het Woningfonds staat, in bepaalde gevallen, leningen toe tot 120% van de verkoopwaarde, die ook eventuele renovatiekosten of aktekosten kunnen dekken. Interestvoet ligt gemiddeld op 2.7%. De gemiddelde lening bedroeg in euro, het gemiddelde maandgeld 556 euro. Boosterlening Deze leningen zijn bestemd voor jongeren onder de 35 jaar. Huurgarantiefonds Kandidaat-huurders kunnen ook voor een lening terecht bij het Woningfonds : het huurgarantiefonds, dat ter beschikking staat van huurders die de totale som voor een huurwaarborg niet meteen kunnen betalen. Aan hen leent het Woningfonds dit bedrag aan een rentevoet van 0%. De laatste jaren daalt het aantal toegekende leningen voor een huurwaarborg sterk: van 650 in 2003 tot 241 in Activiteiten van het Woningfonds in 2010: 733 hypothecaire leningen 60 verkochte woningen 241 huurgarantieleningen 941 huurhulpwoningen in productie = 1307 huurwoningen Het Woningfonds : de rijzende ster De ondersteuning (dotatie) van het Gewest voor het Brusselse Woningfonds is op 8 jaar tijd geëvolueerd van 8,6 miljoen Euro in 1999 naar 30 miljoen Euro in 2007 of een toename met meer dan 300%. Hierdoor gaat de laatste jaren ongeveer een kwart van de investeringen van Programme 15 (Huisvesting) van de Gewestbegroting naar het Brusselse Woningfonds. De toename van het aantal leningen is te wijten aan - de uitbreiding van het doelpubliek. De vroegere regel om enkel voor gezinnen met kinderen te werken werd geschrapt. - verhoging van de maximale koopwaarde van de woning - stijging van de verkoopprijzen in Brussel en dus grotere nood aan goedkopere leningen. BTW 6% De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 14/26

15 III. 5. De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedeljk Gewest (GOMB) 11 De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) is een publiekrechtelijke instelling, actief in twee domeinen : economische expansie (verschaffen van bedrijfsterreinen) en stadsvernieuwing. Op het vlak van stadsvernieuwing bestaat de rol van de GOMB erin om woningen te bouwen en te verkopen aan gezinnen met een middelgroot inkomen. De woonprojecten worden verwezenlijkt via een partnerschap tussen de overheidssector en de privé-sector. Hierbij zorgt de overheid via een subsidie van gemiddeld 30% (soms echter ook tot 50%) dat de woningen kunnen worden verkocht onder de marktprijs. De laatste jaren verkoopt de GOMB zowat 250 middelgrote woningen per jaar. Hun bedoeling is om dit ritme ook de komende jaren aan te houden. Maar zelfs dit ritme is onvoldoende om de grote vraag te kunnen beantwoorden : het aantal kandidaat-kopers bedraagt momenteel De GOMB is geen grote producent van woningen geschikt voor grote gezinnen. Op de 2000 woningen die tot nu toe werden gebouwd, waren er 106 eengezinswoningen, 13 loften en 10 appartementen van 4 slaapkamers, wat neerkomt op een totaal van 129 grote woningen of 6,5%. BTW 6% Combinatie GOMB-woning en lening Woningfonds is opnieuw mogelijk. Overheidstussenkomst : +/ euro/woning. Debat over captatie meerwaarde. 11 In het Frans : SDRB La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 15/26

16 Vergelijkende tabel van de inkomensvoorwaarden voor de openbare huisvestingsactoren + SVK s (gegevens op 1/1/2011) Wat Inkomensvoorwaarden alleenstaande Inkomensvoorwaarden gezin met 1 kind Gemiddelde huur- of verkoopprijs De huursector Openbare Verhuur van sociale (1 inkomen) 254 euro vastgoedmaatschappijen woningen (2 inkomens) Sociaal verhuurkantoor Verhuur van woningen idem idem euro maximum Woningfonds Verhuur van woningen (1 inkomen) 500 euro (2 inkomens) Huurtoelage (VIHT) Tussenkomst in de huur Wijkcontracten gelijkgesteld sociaal huurwoningen (1 inkomen) (2 inkomens) (1) geconventioneerd (1) De koopsector Woningfonds hypothecaire leningen euro gemiddelde Woningfonds jonge gezinnen aankoopprijs (2009) hypothecaire leningen euro gemiddelde aankoopprijs (2009) GOMB Verkoop van woningen (1) (1) Maximum 1000 euro/m² bewoonbaar (gemiddeld per project) (1) het tweede (laagste) gezinsinkomen telt slechts voor de helft mee. De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 16/26

17 IV. Een doel van minstens 20% openbare huurwoningen voor gezinnen met beperkte inkomens De toenemende verarming van de Brusselse bevolking - meer dan een kwart leeft onder de armoedegrens - gecombineerd met een stijging van de private huurprijzen en een onvoldoende aanbod aan openbare huurwoningen, maakt dat de private woninghuurmarkt alsmaar onbetaalbaarder wordt voor de gewone Brusselaar. 12 Een fundamentele oplossing voor deze wooncrisis is een veel groter aanbod aan openbare woningen. Minstens 20% openbare huurwoningen Het aantal openbare huurwoningen 13 bedroeg eind 2009 in het Brusselse gewest slechts 10,8% van het totale aantal woningen. Tussen de 19 Brusselse gemeenten zijn er echter grote verschillen. Liefst 10 gemeenten beschikken over minder dan 8% openbare huurwoningen. De BBRoW wil dat iedere Brusselse gemeente aan de hand van een concreet woonactieplan zich engageert om zo snel mogelijk een aanbod te realiseren van minstens 20% openbare huurwoningen. Verdeeld over de 19 Brusselse gemeenten, betekent dit vandaag dat er zeker nog zo'n openbare huurwoningen moeten bijkomen. voor gezinnen met een precair, laag en bescheiden inkomen Bovendien pleit de BBRoW ervoor dat de overheid prioritair haar middelen gebruikt om gezinnen met beperkte inkomens bij te staan. Daarom zeggen we ook dat, binnen de algemene norm van 20% openbare huurwoningen, er in iedere Brusselse gemeente een aanbod zou moeten zijn van : - tenminste 40% woningen voor gezinnen met een precair inkomen - tenminste 40% woningen voor gezinnen met een laag inkomen - maximum 15%% woningen voor gezinnen met een bescheiden inkomen Om een idee te hebben : een ruwe raming Wanneer we de norm van 20% en de drie woningtypes toepassen ten opzichte van het huidige aanbod aan openbare huurwoningen in de 19 Brusselse gemeenten, komen we tot de volgende ruwe raming van streefcijfers per gemeente. 12 Op basis van het principe dat een gezin maximaal 30% van het inkomen aan de huur mag besteden, heeft de helft van de Brusselse bevolking (de eerste 5 inkomensdecielen) slechts toegang tot 11% van de private huurwoningen (Bron, Observatorium van de Huurprijzen 2010). 13 Hieronder telt de BBRoW de woningen die eigendom zijn van of beheerd worden door de Openbare Vastgoedmaatschappijen, de gemeenten, de OCMW s, de sociale verhuurkantoren en het Brusselse Woningfonds. De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 17/26

18 Raming per gemeenten van het aantal te realiseren woningen per type Gemeente Aantal woningen Huidig percentage publieke huurwoningen Aantal te realiseren woningen voor gezinnen met een precair inkomen Aantal te realiseren woningen voor gezinnen met een laag inkomen Aantal te realiseren woningen voor gezinnen met een bescheiden inkomen Totaal aantal te realiseren woningen Anderlecht ,6% Oudergem ,1% Berchem ,0% Brussel ,5% Etterbeek ,6% Evere ,2% Vorst ,9% Ganshoren ,3% Elsnen ,6% Jette ,4% Koekelberg ,3% Molenbeek ,0% St Gillis ,3% St Joost ,7% Schaarbeek ,2% Ukkel ,1% Wat ,5% Bosvorde Wol St ,0% Lamb Wol St Pierre ,8% Brussels Gewest ,8% Bovenstaande ruwe raming leert ons alle gemeenten nog inspanningen moeten leveren om 20% betaalbare openbare huurwoningen aan te bieden. Voor sommige gemeenten is de inspanning zelfs zeer groot. We weten dat de situatie in de 19 Brusselse gemeenten niet gelijk is. Sommige gemeenten hebben de 20% al bijna bereikt en zouden zich een hoger doel moeten stellen. Voor andere is de weg nog lang. Daarom is het belangrijk dat iedere Brusselse gemeente een gemeentelijke woonactieplan opstelt, aangepast aan de lokale situatie, waarin concreet wordt opgenomen met welke middelen en partners zij het doel van 20% openbare huurwoningen wil realiseren. In functie van de plaatselijke situatie zullen de gemeenten meer of minder gebruik moeten maken van ondermeer de volgende mogelijkheden : het gebruik van gemeentelijke terreinen voor de bouw van woningen, het opleggen van quota voor privé-promotoren, de ondersteuning van de sociale verhuurkantoren, de aankoop en renovatie van ongezonde of leegstaande gebouwen, + 30 miljoen Gewestsubsidie De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 18/26

19 V. De strijd tegen leegstaande woningen Hoewel iedereen het erover eens is dat het probleem van de leegstaande gebouwen moet worden aangepakt, aangezien de stedelijke ruimte beperkt is, wordt er ondertussen al ongeveer 20 jaar gezegd dat er in Brussel zo n à woningen zouden leegstaan. Voor het Gewestelijk Ontwikkelingsplan 14 werd in 1998 een telling verricht, maar ondertussen is er van een systematische inventaris geen sprake meer en tasten we nagenoeg in het duister omtrent het aantal leegstaande woningen. Volgens de recentste cijfers zou het nog steeds over een aantal gaan dat schommelt tussen en woningen 15, maar de stand van zaken van het Duurzaam Gewestelijk Ontwikkelingsplan uit 2011 werpt helaas geen licht op de kwestie Noodzaak van een inventaris De eerste stap om het leegstandsprobleem aan te pakken is nochtans te peilen waar de woningen zich bevinden en wie er de eigenaar van is. Vervolgens kan er worden nagegaan waarom die woningen leegstaan. Er moet dus een systematische inventaris worden opgesteld en dat is de taak van de gemeenten. Het lijkt ons normaal dat het bijhouden van een inventaris deel uitmaakt van een goed bestuur. Net zoals wordt bijgehouden wie er op het gemeentelijk grondgebied woont, moet de aandacht ook uitgaan naar manifest ongezonde en leegstaande gebouwen. Sommige leegstandsgevallen zijn flagrant omdat ze gepaard gaan met een aanzienlijke verwaarlozing van het gebouw, maar er zijn ook situaties waarin het veel moeilijker is om de leegstand te identificeren. In dat geval moet er worden gespeurd naar diverse indicaties waaruit blijkt dat een leegstand soms al jaren aansleept. Als hulpmiddelen beschikken de gemeenten over stedenbouwkundige inlichtingen en informatie over de inschrijving in de bevolkingsregisters. Aan de hand van het veldwerk van stadswachten en preventieambtenaren of de eventuele initiatieven van plaatselijke verenigingen moeten gemeenten in staat zijn om de uiteenlopende inlichtingen samen te leggen om zodoende zicht te krijgen op de gebouwen die op hun grondgebied leegstaan. Bovendien moeten energiemaatschappijen de gemeenten inlichtingen verschaffen over gebouwen waarvan het elektriciteits-, gas- en waterverbruik abnormaal laag ligt en waaruit de leegstand kan worden afgeleid. Tot in 2006 vermeldde het jaarverslag van waterverdeler BIWM per gemeente het aantal woningen waarvan het waterverbruik lager dan 5 m³ per jaar lag. Aangezien niet alle woningen over een individuele watermeter beschikken, onderschat dat cijfer natuurlijk het aantal leegstaande 14 In 1998 heeft de gewestelijke gegevensbank voor de uitwerking van het GBP het over volledig leegstaande woningen. Dat aantal kan met drie vermenigvuldigd worden (aantal woningen dat bij benadering in een gebouw kan worden ingericht) en zodoende komen wij op een cijfer van om en bij de à eenheden). 15 Nicolas Bernard, «La lutte contre la vacance immobilière (à Bruxelles et ailleurs) : constats et bonnes pratiques, La Charte, 2011, p.4 en volgende. 16 «Gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling: voorbereidende fase: stand van zaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest», Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling, p. 97. De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 19/26

20 woningen, maar toch geeft het een indicatie over de ligging van de leegstaande woningen per gemeente. Ondertussen vermeldt de intercommunale maatschappij die gegevens niet meer in haar jaarverslag en weigert zij omwille van de bescherming van de private levenssfeer de gemeenten systematisch op de hoogte te brengen van de adressenlijst van de gebouwen met een laag waterverbruik en die blijkbaar leegstaan. De bescherming van de private levenssfeer lijkt ons in dit geval een zwak argument, aangezien de overheid zoveel informatie heeft over particulieren en het doel om informatie door te geven blijkbaar behoort tot het algemeen belang. Bovendien, en vooral, pleeg je sinds 2009 een inbreuk als je zonder geldige reden een woning laat leegstaan. Die gegevens moeten natuurlijk niet aan het grote publiek worden meegedeeld, maar wij pleiten er evenwel voor dat energiemaatschappijen (water, gas, elektriciteit) die inlichtingen doorspelen aan de gemeenten zodat zij hiermee een leegstandsinventaris kunnen opstellen. Aan de hand van die inventaris kunnen gemeenten dan besprekingen voeren met de eigenaars om hen ertoe aan te zetten hun gebouwen te saneren. De gemeenten kunnen dan informatie verstrekken over de tegemoetkomingen die hiervoor kunnen worden aangevraagd en er kan hen geopperd worden hun woning toe te vertrouwen aan een Sociaal Verhuurkantoor. Als de eigenaar hier geen oren naar heeft, kan er zo nodig met een financiële sanctie worden gedreigd. 2. Houding ten opzichte van de gewestelijke sanctie Momenteel staan wij op een kruispunt met betrekking tot de strijd tegen de leegstaande woningen, aangezien er een specifieke gewestelijke dienst wordt opgericht. Tot hiertoe waren alleen de gemeenten bevoegd om een leegstandsbelasting te heffen en zij zullen nu hun houding tegenover die nieuwe gewestelijke dienst moeten bepalen. Sinds 2009 bepaalt de Huisvestingscode dat leegstaande woningen onderworpen kunnen worden aan een gewestelijke boete. Er werd op de bevoegde gewestelijke dienst gewacht en begin 2012 werd deze eindelijk opgericht. De dienst moet binnenkort uit de startblokken gaan en woning opsporen die al meer dan 12 maanden leegstaan. Die gebouwen kan dan een administratieve boete worden opgelegd. De gemeentebelasting op leegstaande woningen en de gewestelijke boete kunnen ten opzichte van één en hetzelfde pand geheven worden 17, maar de Huisvestingscode zet de gemeenten ertoe aan de leegstandsbelasting te laten vallen. Er wordt bepaald dat de gewestelijke dienst 85% van het bedrag van de geheven boete zal terugbetalen aan de gemeente op wier grondgebied het gebouw zich bevindt, op voorwaarde dat de gemeente de leegstaande woningen niet meer belast en de opbrengst van die boete bestemt voor haar huisvestingsbeleid. Volgens ons kan de gemeente hier enkel maar bij winnen. De gemeente wordt van een taak verlost (het Gewest staat in voor de vervolging van de inbreuken) maar krijgt er toch de opbrengsten van, aangezien het grootste deel van de boete aan de gemeente wordt teruggestort. Een gewestelijke dienst die bevoegd is om leegstaande gebouwen op gewestelijk niveau te sanctioneren is een goede zaak, aangezien weinig gemeenten momenteel optreden tegen 17 Het Grondwettelijk Hof heeft dat geoordeeld in zijn arrest nr van 29 juli 2010, B.4.5. De Brusselse huisvestingscrisis basisvorming BBRoW/RBDH juni 2012 pg 20/26

Meer dan 2 400 woningen ter beschikking gesteld van de Brusselaars in 2011 dankzij het gewestelijk beleid

Meer dan 2 400 woningen ter beschikking gesteld van de Brusselaars in 2011 dankzij het gewestelijk beleid Meer dan 2 400 woningen ter beschikking gesteld van de Brusselaars in 2011 dankzij het gewestelijk beleid Woensdag 29 februari 2012. Staatssecretaris voor Huisvesting Christos Doulkeridis, heeft een algemene

Nadere informatie

Ingrijpen op de huurprijzen

Ingrijpen op de huurprijzen Ingrijpen op de huurprijzen Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid Een indicatief rooster van huurprijzen opstellen De toegang tot de huurtoelage verbeteren voor mensen die wachten

Nadere informatie

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting Hoofdstuk: Pagina 1 De bouw van 5 000 sociale (70 %) en middelgrote (30 %) woningen 86 Investeringstoelage aan de Brusselse elijke smaatschappij (BGHM) voor de bouw van sociale en middelgrote woningen

Nadere informatie

EINDELIJK EEN HUURTOELAGE VOOR DE THUISLOZEN!

EINDELIJK EEN HUURTOELAGE VOOR DE THUISLOZEN! EINDELIJK EEN HUURTOELAGE VOOR DE THUISLOZEN! De huidige VIHT De verhuis-, installatie- en huurtoelage (VIHT) is een gewestelijke steunmaatregel voor gezinnen met lage inkomens die een ongezonde woning

Nadere informatie

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten 7. De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten Niet begonnen Opgegeven Aangekondigd In project En cours Voltooid Info/commentaar 48 Het energiecertificaat waarin voorzien

Nadere informatie

Leegstand bestrijden. Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid. 8 gemeentelijke observatoria voor de huisvesting subsidiëren

Leegstand bestrijden. Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid. 8 gemeentelijke observatoria voor de huisvesting subsidiëren Leegstand bestrijden Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid 8 gemeentelijke observatoria voor de huisvesting subsidiëren De verbouwing van de lege verdiepingen boven handelszaken aanmoedigen

Nadere informatie

THEMA 8 : De bouw van nieuwe woningen voortzetten

THEMA 8 : De bouw van nieuwe woningen voortzetten Voltooid Bezig In project Aangekondigd Opgegeven Niet begonnen THEMA 8 : De bouw van nieuwe woningen voortzetten Lijst van maatregelen opgenomen in het regeerakkoord Actie Fase van vooruitgang Info/commentaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

september 2013 een nieuwe huisvestingscode een huurtoelage voor thuislozen geen omkadering van de huurprijzen

september 2013 een nieuwe huisvestingscode een huurtoelage voor thuislozen geen omkadering van de huurprijzen België PB 1000 Brussel 1 afgiftekantoor: 1000 Brussel 1 N 1/1837 september 2013 art. 23 # 53 07-08 - 09-2013 driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel van de

Nadere informatie

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Huisvesting Vooruitgangstraat, 80 bus 1 1035 Brussel Verhuis-, Installatie- en Huurtoelage Besluit

Nadere informatie

AANTAL GEZINNEN MET KINDEREN TEN LASTE : TOESTAND OP 31/12/2010

AANTAL GEZINNEN MET KINDEREN TEN LASTE : TOESTAND OP 31/12/2010 Nr. AANTAL GEZINNEN MET KINDEREN TEN LASTE : TOESTAND OP 31/12/2010 1 kind ten laste 2 kinderen ten laste 3 kinderen ten laste 4 kinderen ten laste 5 kinderen ten laste 6 kinderen ten laste 7 kinderen

Nadere informatie

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs in Brussel Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs VAN DE INSCHRIJVING TOT DE AANKOOP VAN EEN GOMB-WONING WIE MAG EEN GOMB-WONING KOPEN? WELKE PLICHTEN ZIJN ER VERBONDEN AAN DE AANKOOP VAN EEN

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

Hervorming van de Brusselse Huisvestingscode 2003-2013. Aurélie MAHOUX & Nicolas BERNARD

Hervorming van de Brusselse Huisvestingscode 2003-2013. Aurélie MAHOUX & Nicolas BERNARD Hervorming van de Brusselse Huisvestingscode 2003-2013 Aurélie MAHOUX & Nicolas BERNARD Context Steeds meer instrumenten en acties De strijd tegen het tekort aan woningen kan enkel efficiënt zijn in het

Nadere informatie

Een woning kopen bij Community Land Trust Brussel (CLTB)

Een woning kopen bij Community Land Trust Brussel (CLTB) Een woning kopen bij Community Land Trust Brussel (CLTB) 1. WAT MOET JE DOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE AANKOOP VAN EEN CLTB-WONING? Lid worden van CLTB - Om een woning te kunnen verwerven via de

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Stimuli en hinderpalen voor doeltreffende renovaties Leefmilieu Brussel Het systeem van de premies in het BHG en andere klassieke financieringsmechanismen Patrick HERREGODS STADSWINKEL

Nadere informatie

Ondersteuning van de eigendomsverwerving

Ondersteuning van de eigendomsverwerving Ondersteuning van de eigendomsverwerving Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid Vermindering van de registratierechten in plaats van de woonbonus Verhoging van de onroerende voorheffing

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Een onroerend goed verhuren via de Sociale Verhuurkantoren (SVK s)

Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Een onroerend goed verhuren via de Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Een onroerend goed verhuren via de Sociale Verhuurkantoren (SVK s) 1 Sociale Verhuurkantoren (SVK s) De Sociale Verhuurkantoren (SVK s) zijn erkend en gesubsidieerd door

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

december 2012 Strijd tegen leegstaande woningen versterkt Huurtoelage: nog altijd bijna niets! van de 73 maatregelen uit het Brusselse regeerakkoord

december 2012 Strijd tegen leegstaande woningen versterkt Huurtoelage: nog altijd bijna niets! van de 73 maatregelen uit het Brusselse regeerakkoord België PB 1000 Brussel 1 afgiftekantoor: 1000 Brussel 1 N 1/1837 december 2012 van de 73 maatregelen uit het Brusselse regeerakkoord art. 23 # 48 10-11 - 12-2012 driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

maart 2014 De laatste van deze legislatuur

maart 2014 De laatste van deze legislatuur België PB 1000 Brussel 1 afgiftekantoor: 1000 Brussel 1 N 1/1837 De laatste maart 2014 art. 23 # 55 01-02 - 03-2014 driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel

Nadere informatie

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 STAD KORTRIJK ------------------------ G E M E E N T E R A A D Bulletin van Vragen en Antwoorden Jaargang 24 - nummer 5 mei 2015 Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 Evolutie woongelegenheden

Nadere informatie

Aanvraag voor een sociale woning

Aanvraag voor een sociale woning Kader voorbehouden voor de OVM Ontvangstdatum : Aanvraag voor een sociale woning Controleer, vóór u deze vragenlijst invult, of u voldoet aan alle voorwaarden van punt 1 van de brochure. 1. Kandidaat Naam

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014 agentschap Wonen-Vlaanderen afdeling Woonbeleid Koning Albert II-laan 19, bus 21 1210 Brussel Tel. 02 553 82 74 - Fax 02 553 82 25 woonbeleid@rwo.vlaanderen.be TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 1. Actualisatie van de geschatte marktwaarde De schattingen van de huurwaarde van sociale woningen moeten voor toepassing in het jaar

Nadere informatie

de ideale interministeriële conferentie huisvesting 28/06/2005 pg 1

de ideale interministeriële conferentie huisvesting 28/06/2005 pg 1 de ideale interministeriële conferentie huisvesting 28/06/2005 pg 1 Brusselse Bond voor het Recht op Wonen vzw/ asbl Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l Habitat - Front Commun pour le Droit à l

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Kerncijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Kerncijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kerncijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest I. Algemeen Uw gewest beslaat 161 km² en telt 1.018.804 inwoners. Dat komt overeen met een bevolkingsdichtheid van 6.312 inwoners/km². In de ranglijst

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen stuk ingediend op 1687 (2011-2012) Nr. 1 21 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het afschaffen

Nadere informatie

Het park van de sociale verhuurkantoren laten toenemen

Het park van de sociale verhuurkantoren laten toenemen Het park van de sociale verhuurkantoren laten toenemen Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid Verhogen van de huurplafonds voor verhuurders in sommige gemeenten Een sociaal verhuurkantoor

Nadere informatie

De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie

De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie Kenniscentrum Vlaamse Steden Workshop private huur 23 maart 2009 De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie Sien Winters HIVA KULeuven Steunpunt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 : Het geïntegreerd impulsreglement voor het nemen van handelskernversterkende maatregelen wordt goedgekeurd. Het reglement luidt als volgt : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 : Doelstelling

Nadere informatie

2.5 GEVOLGEN VAN EEN BESLUIT

2.5 GEVOLGEN VAN EEN BESLUIT WAT MOET U DOEN ROND WONINGKWALITEIT? 73 2.5 GEVOLGEN VAN EEN BESLUIT 2.5.1 Gevolgen voor de gemeente - herhuisvesting De burgemeester moet beoordelen of de bewoning van de ongeschikte of onbewoonbare

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Inhoud. Memorie van toelichting... 3 Ontwerp van decreet... 5

Inhoud. Memorie van toelichting... 3 Ontwerp van decreet... 5 Ontwerp van decreet houdende mystery calls tegen discriminatie op de huurmarkt, hervorming van de sociale huurmarkt en een huurpremie in middelgrote en grote gemeenten voor jongeren Ingediend op 1 oktober

Nadere informatie

GEWESTELIJKE LENINGEN VOOR HUURWAARBORG Aanvraagformulier (2017)

GEWESTELIJKE LENINGEN VOOR HUURWAARBORG Aanvraagformulier (2017) GEWESTELIJKE LENINGEN VOOR HUURWAARBORG Aanvraagformulier (2017) (Dit document moet ingevuld en ondertekend worden vóór het vastleggen van een afspraak met het Woningfonds teneinde een leningsaanvraag

Nadere informatie

Herhuisvestingstoelage

Herhuisvestingstoelage Directie Huisvesting Vooruitgangsstraat 80, bus 1 1035 Brussel Herhuisvestingstoelage Personen die de situatie van dakloosheid verlaten Toelichting Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

Nadere informatie

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011

Nadere informatie

Basisvorming. De Brusselse huisvestingsactoren. 20 november Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH)

Basisvorming. De Brusselse huisvestingsactoren. 20 november Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH) Basisvorming De Brusselse huisvestingsactoren 20 november 2008 Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH) Henegouwenkaai 29 in 1080 Brussel De Brusselse huisvestingsactoren basisvorming RBDH/BBRoW

Nadere informatie

HOE MOET MEN zich sociale woning te bekomen?

HOE MOET MEN zich sociale woning te bekomen? Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Verantwoordelijk uitgever : Yves Lemmens, wnd. Directeur-Generaal B.G.H.M., Jourdanstraat 45-55, 1060 Brussel Tel. : 02 533 19 11 HOE MOET MEN zich inschrijven

Nadere informatie

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen Woonwijzer Midden-Brabant 0471 85 03 77 eva.vanhoof@igo.be INFOFICHE WONEN 6 pagina s - deze pagina inbegrepen Update 22/02/2012 Sociale kredietmaatschappijen. Een sociale kredietmaatschappij werd door

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

Herhuisvestingstoelage

Herhuisvestingstoelage Directie Huisvesting Vooruitgangsstraat 80, bus 1 1035 Brussel Herhuisvestingstoelage Personen die de situatie van dakloosheid verlaten Toelichting Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

ECHTGENOOT OF PERSOON 1. KANDIDAAT MET WIE MEN SAMENWOONT. Straat : Nummer: Bus: Postadres (indien verschillend) : Bij : Straat : Nummer: Bus:

ECHTGENOOT OF PERSOON 1. KANDIDAAT MET WIE MEN SAMENWOONT. Straat : Nummer: Bus: Postadres (indien verschillend) : Bij : Straat : Nummer: Bus: Sociale Woningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie 2011 INSCHRIJVINGSFORMULIER INLICHTINGEN VOOR DE DIENST ( kader voorbehouden voor de O.V.M.) Datum ontvangst van de aanvraag:...plaatselijk

Nadere informatie

THEMA 3 : De sociale huisvesting bewaren en ontwikkelen

THEMA 3 : De sociale huisvesting bewaren en ontwikkelen Lijst maatregelen opgenomen in het regeerakkoord Actie Fase vooruitgang Info/commentaar Voltooid Bezig In project Aangekondigd Opgegeven Niet begonnen 12 Het moratorium op de verkoop die worden beheerd

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET Stuk 216 (BZ 1992) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET - van de heren M. Olivier en P. Breyne C.S. - houdende wijziging van artikel 8 4 van de Huisvestingscode

Nadere informatie

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Herman COSIJNS, Adjunct van Mgr De Kesel INLEIDING De problematiek van de sociale huisvesting enerzijds en de wens van de Kerk om mee te werken

Nadere informatie

De federale beleidsverklaring van 17 oktober 2006 en de maatregelen inzake huisvesting. Analyse van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

De federale beleidsverklaring van 17 oktober 2006 en de maatregelen inzake huisvesting. Analyse van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen 7 november 2006 pg. 1/ 1 De federale beleidsverklaring van 17 oktober 2006 en de maatregelen inzake huisvesting Analyse van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen Een aangename verassing... Op 17 oktober

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

Hoe werkt het? Ons werkgebied:

Hoe werkt het? Ons werkgebied: Hoe werkt het? 1. Werkgebied en projecten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Goed om te weten voor u inschrijft 4. Inschrijving 5. U krijgt een aanbod 6. Verkocht! 7. Nog vragen? U bent op zoek naar een betaalbare

Nadere informatie

Een woning kopen bij Community Land Trust Brussel (CLTB)

Een woning kopen bij Community Land Trust Brussel (CLTB) Een woning kopen bij Community Land Trust Brussel (CLTB) 1. WAT MOET JE DOEN OM KANDIDAAT-EIGENAAR TE WORDEN VAN EEN CLT-WONING? Om een woning te kunnen verwerven via de Community Land Trust Brussel, moet

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

WONINGFONDS van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST MUTATIEAANVRAAG

WONINGFONDS van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST MUTATIEAANVRAAG 020/ / ( ) c.c. Gelieve hier het nummer van uw huurdersdossier te vermelden. WONINGFONDS van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST MUTATIEAANVRAAG Gelieve bij uw aanvraag te voegen voor alle meerderjarige

Nadere informatie

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Een korte duiding bij het boek. Sien Winters

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Een korte duiding bij het boek. Sien Winters Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Een korte duiding bij het boek Sien Winters Inhoud 1. De achtergrond 2. Het boek 3. Het beleid I. DE ACHTERGROND Woningprijzen Nominale prijzen van gewone woonhuizen

Nadere informatie

VERNIEUWDE AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING

VERNIEUWDE AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING / / ( ) c.c. WONINGFONDS van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST VERNIEUWDE AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING Gelieve volgende documenten bij uw aanvraag te voegen: 1) Een fotokopie recto/verso

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/129 BERAADSLAGING NR 09/068 VAN 3 NOVEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS

Nadere informatie

Wie heeft recht op een premie?

Wie heeft recht op een premie? Deze wetgeving is van toepassing sinds 1 september 2002. Deze premie wordt toegekend voor het reinigen, het herschilderen en/of het terugbrengen van de gevel aan de straatkant in zijn oorspronkelijke staat.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER DIENSTVERMELDINGEN (kader voorbehouden voor het Grondbedrijf) Datum van ontvangst : / /20. Toewijzingsnummer :.. Huren : u Type woning:.. Controleer, voor u deze vragenlijst invult,

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES GEMEENTE WIELSBEKE GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DIE VERHUURD (ZULLEN) WORDEN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR aangenomen door de Gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT Uitgave februari 2016 1 Voorwoord Heel wat woningen en gebouwen in Gent staan lange tijd leeg. Dat is zonde: ze.bovendienzijn ze niet beschikbaar voor de woningmarkt. Terwijl

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

De beëindiging van de huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst Inhoudsopgave De beëindiging van de huurovereenkomst... 2 1. Beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder... 2 1.1. Opzegging door de huurder... 2 1.2 Ontbinding van rechtswege... 3 2. Beëindiging

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Kwaliteit van woningen. Studiedag Sociale Plattegrond

Kwaliteit van woningen. Studiedag Sociale Plattegrond Kwaliteit van woningen Studiedag Sociale Plattegrond 29 april 2014 Overzicht Even voorstellen Recht op kwaliteitsvol wonen Help, ik huur een slechte woning Praktijkvoorbeelden Rookmeldersverplichting Vragen

Nadere informatie

Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs

Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs Monitoring van de schoolplaatsen In het kader van het ontwerp-gpdo heeft de gewestregering de opdracht gegeven om een 'stand van zaken op te maken

Nadere informatie

Studie PVDA: Op een wachtlijst kan je niet wonen

Studie PVDA: Op een wachtlijst kan je niet wonen Studie PVDA: Op een wachtlijst kan je niet wonen Inleiding In 2013 stelde de Brusselse regering, niet gespeend van de nodige trots, een ambitieus plan voor: er zouden 3000 sociale huurwoningen worden bijgebouwd.

Nadere informatie

NOTA AAN HET VERENIGD COLLEGE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

NOTA AAN HET VERENIGD COLLEGE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE MINISTERS, LEDEN VAN HET VERENIGD COLLEGE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BIJSTAND AAN PERSONEN REGION BRUXELLES-CAPITALE LES MINISTRES, MEMBRES DU COLLÈGE

Nadere informatie

Reglement voor de toewijzing van de gemeentelijke woningen

Reglement voor de toewijzing van de gemeentelijke woningen Uittreksel uit de beraadslagingen van de gemeenteraad n 010/25.06.2014/A/0024 en n 010/27.04.2016/A/0016 Gecoördineerde teksten Reglement voor de toewijzing van de gemeentelijke woningen Artikel 1 - Algemeenheden

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

SOCIALE WONINGEN SOCIALE WONINGEN

SOCIALE WONINGEN SOCIALE WONINGEN SOCIALE WONINGEN SYMPOSIUM VAN 25 OKTOBER 2013 CAROLINE OSSELAER, JURIST DIRECTIE OPVOLGING VAN DE OVM s EN DE HUURDERS SOCIALE WONINGEN Wetteksten die van toepassing zijn Erkenning van de OVM's Inschrijving

Nadere informatie

Reglement voor de toewijzing van gemeentelijke woningen. van de gemeente Ukkel.

Reglement voor de toewijzing van gemeentelijke woningen. van de gemeente Ukkel. Gemeente Ukkel Huisvestingsdienst Reglement voor de toewijzing van gemeentelijke woningen van de gemeente Ukkel. Inleiding De gemeente was één van de allereesten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4.

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4. Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 2. WONINGHUUR K.B. 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting)

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Toelichting op het formulier aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur

Nadere informatie

Memorandum Recht op Wonen januari 2009

Memorandum Recht op Wonen januari 2009 Expéditeur / Afzender : RBDH/BBRoW Quai du Hainaut 29, 1080 Bruxelles / Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel Memorandum Recht op Wonen januari 2009 BELGIQUE BELGIË PP 1000 BRUXELLES 1 PB 1000 BRUSSEL 1 N 1/1837

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Een eigen woning via een lening aan sociaal tarief Wie komt in aanmerking? Het gezin en eigendomsvoorwaarde

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Sociaal verhuren kan bijzonder interessant zijn Datum 13 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Huisvestingscode MINIMUMREGELS VOOR DE TOEWIJZING VAN GEMEENTELIJKE WONINGEN

Huisvestingscode MINIMUMREGELS VOOR DE TOEWIJZING VAN GEMEENTELIJKE WONINGEN Huisvestingscode MINIMUMREGELS VOOR DE TOEWIJZING VAN GEMEENTELIJKE WONINGEN De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens Vanaf 28 juli 2009 moeten gemeenten en OCMW's nieuwe verplichtingen nakomen

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie