Roost. Van de (vice-)voorzitter Door: Adam Sibarani (bestuurslid & campagnecoördinator)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roost. Van de (vice-)voorzitter Door: Adam Sibarani (bestuurslid & campagnecoördinator)"

Transcriptie

1 Roost Afd. Amsterdam Oost augustus 2012 Inhoud pag. 01 Van de (vice-)voorzitter pag. 02 Uit de fractie pag. 04 Nieuwe bestuursleden stellen zich voor pag. 04 Para... pag. 05 Zorg aan mijn kop (strip) pag. 08 Voorbereiding en resultaten Congres pag. 08 Kleur Amsterdam rood! pag. 09 Oprichting Ombudsteam Oost pag. 10 Terugblik discussieavond 10 jaar IJburg pag. 10 Terugblik zomerborrel 2012 Colofon Redactie - Adam Sibarani - Rob Horseling - Anna Herweg (eindredactie) - Edith Kuyvenhoven (opmaak) Bijdragen Adam Sibarani - Rob Horseling - Bas Hoondert Diana van Loenen - Arina Angerman - Eduard van Regteren Altena - Edith Kuyvenhoven Agenda zat. 18 augustus 16:00 canvassen Weesperzijdestrook, verzamelen: café de IJsbreker, Weesperzijde 23 din. 21 augustus 19:00 canvassen in de Transvaalbuurt, verzamelen: café Maxwell, Beukenweg 62 zat. 1 september 11:30 verkiezingskaravaan: kamerleden komen naar Oost, w.s. Javaplein don. 6 september (tijd nog niet bekend) lagerhuisdebat jonge PvdA ers en G500 ers woe. 12 september 2e kamer verkiezing woe. 26 september 20:00-22:00 De digitale samenleving - Politiek café café de Pont in noord (pontje Buiksloterweg) Van de (vice-)voorzitter Door: Adam Sibarani (bestuurslid & campagnecoördinator) Alhoewel de regen soms anders doet vermoeden, is de zomer aangebroken. Tijdens de zomerborrel in café de Omval hebben bestuur, fractie en leden samen met (afdelingsgenoot) Gerdi Verbeet het politieke jaar 2011/2012 afgesloten. Het was een jaar vol veranderingen. Voor de partij en de afdeling. Op een speciaal congres te Rotterdam op 17 maart van dit jaar heeft de partij, met pijn in het hart, afscheid genomen van Job Cohen en Diederik Samsom uitgeroepen tot de nieuwe partijleider. De PvdA heeft laten zien dat een interne partijverkiezing op argumenten en ideeën kan worden gevoerd. En zoals de campagneslogan van Diederik Samsom al beloofde, de PvdA zit vol nieuwe energie. Nieuwe energie die de PvdA goed kan gebruiken om uit te groeien tot een partij met leden, een partij die tussen de mensen staat en talloze vrijwilligers (ook in Oost) kan mobiliseren om op straat en van deur-tot-deur te laten zien dat de PvdA kiest voor een sociaal Nederland. Een Nederland waar wij zij aan zij staan in plaats van met de ruggen tegen elkaar. Maar ook in de afdeling is er veel veranderd. Het afdelingsbestuur is met een aantal nieuwe krachten aangevuld zodat wij als bestuur nog meer kunnen betekenen voor de leden. Wij hopen met onze versterkte samenstelling nieuwe activiteiten en initiatieven te ontplooien zodat onze afdeling levendig blijft en onze leden betrokken zijn bij de politiek in Amsterdam-Oost. Een voorbeeld is de avond op IJburg, georganiseerd met de fractie, waar we met pag. 1 ROOST augustus 2012

2 bewoners stil hebben gestaan bij het 10-jarig jubileum van IJburg en de toekomst van de wijk. Onze fractie heeft met het vertrek van Ria Logtenberg en Meint Helder een tweetal raadsleden verloren die een grote bijdrage hebben geleverd aan de verwezenlijking van het coalitieprogramma. Hun nieuwe werkomgeving was helaas niet meer te verenigen met het drukke deelraadswerk. Mijn waardering gaat uit naar hun inzet en bevlogenheid en Meint en Ria zullen gemist worden. Hun opvolgers, Marlanda Coco en Simon Deurloo, wil ik hierbij alle succes wensen in de resterende periode. Apart wil ik stilstaan bij het neerleggen van het fractievoorzitterschap van Adri van der Dries. Adri heeft als fractievoorzitter de PvdA Oost gekoerst door woelige politieke wateren, waarbij lange dagen meer regel dan uitzondering waren. Ik dank ook Adri voor de moeilijk taak die hij op zijn schouders heeft genomen. Met Diana van Loenen als nieuwe fractievoorzitter heeft de fractie een uitstekende vervanger gevonden. Maar als ik vooruitkijk zal de zomer, ondanks de regen, toch een hete worden. Verkiezingen op 12 september! En ook uw afdeling zal alles op alles zetten om de achterban te mobiliseren en zichtbaar zijn op straat. Want er staat wat op het spel. In een korte tijd heeft de lachende liberaal Rutte, met gedoogpartner PVV, de fundamenten van een solidair Nederland op losse schroeven gezet. Een solidair Nederland waar de PvdA jaren voor heeft geknokt. En, zoals ik hierboven al opmerkte, ook uw afdeling zal laten zien dat een solidair Nederland geen onbereikbaar ideaal is. Ik hoop u op straat te mogen begroeten bij een van onze campagneactiviteiten en ik wens u namens het gehele afdelingsbestuur een fijne zomer! Uit de fractie Door: Diana van Loenen (fractievoorzitter) Nieuwe fractievoorzitter In het voorjaar heeft Adri van den Dries te kennen gegeven zijn werk niet langer meer te kunnen combineren met het fractievoorzitterschap. Hij is daarom afgetreden als fractievoorzitter, maar blijft (gelukkig) wel als raadslid actief. Diana van Loenen is inmiddels unaniem tot de nieuwe fractievoorzitter gekozen. Diana was hiervoor woordvoerder Financiën en vice-fractievoorzitter. Zij wordt hierin opgevolgd door Harko van den Hende. Verder is Joost Bouman als duo-raadslid aan de fractie toegevoegd. Algemene beschouwingen en behandeling perspectievennota Het politieke jaar is afgesloten met de behandeling van de perspectievennota en de algemene beschouwingen. Door een goede samenwerking in de fractie en de coalitie zijn de volgende resultaten geboekt: Inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening De financiële positie van veel huishoudens staat al geruime tijd onder druk. De maatregelen uit Den Haag duiden erop dat die eerder zal verslechteren dan verbeteren. Juist nu in bezuinigingstijd is het belangrijk om slimme oplossingen te bedenken. In de afgelopen twee jaar zijn op basis van een motie in de Tweede Kamer van de ChristenUnie en de PvdA experimenten uitgevoerd met de inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening. Op initiatief van de PvdA-fractie zullen nu ook in Amsterdam- Oost meer vrijwilligers ingezet worden in de schuldhulpverlening. Professionele ondersteuning van vrijwilligers blijft in stand Het stadsdeel is nog maar net gestart met een ingrijpende verandering van het welzijnswerk. De wisselwerking tussen professionals en vrijwilligers speelt daarin een grote rol. Daarom vindt de PvdA het onwenselijk dat op de professionele ondersteuning van vrijwilligers wordt bezuinigd. Meer Wajongers aan het werk in Amsterdam-Oost Het zijn zware tijden voor iedereen die op dit moment een baan zoekt. Maar voor jongeren met een arbeidsbeperking is het zo mogelijk nog moeilijker. In de raad is een motie van de PvdA aangenomen om meer Wajongers in ons stadsdeel aan het werk te krijgen, zowel binnen de eigen organisatie als bij andere werkgevers in Oost. pag. 2 ROOST augustus 2012

3 Meer geld voor veiligheid Daarnaast maakt de PvdA zich zorgen over toenemende overlast en criminaliteit door jongeren in de Indische Buurt. Ook in de Dapperbuurt en de Transvaalbuurt staan veel risico-indicatoren voor jeugdcriminaliteit op rood. Een coherente aanpak van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit is van belang. Ook stijgt het aantal inbraken en diefstallen. De PvdA is van mening dat preventie hierbij een belangrijke rol kan spelen. De raad heeft op initiatief van de PvdA besloten om meer geld vrij te maken voor veiligheid. Veiligere fietswegen naar IJburg Alweer een tijdje geleden hebben wij met een groepje vrouwen s avonds geïnventariseerd hoe het met de veiligheid op IJburg en in de Watergraafsmeer is gesteld. Iets simpels als goede verlichting bleek daarbij cruciaal, zoals bijvoorbeeld bij Park Frankendael. De vrouwen vertelden dat ze niet altijd in het donker vanuit de stad naar IJburg durven te fietsen. De PvdA heeft daarop de veilige fietswegen naar IJburg meerdere keren geagendeerd maar tot op heden is daar nog niets mee gebeurd. Daarom is nu per motie een plan van aanpak gevraagd. Geen beleidsnota s, gewoon een simpel actielijstje. Zorgen omtrent financiën basisscholen Al enige tijd rommelt het bij STAIJ, de stichting waaronder de meeste basisscholen in Oost vallen. Dat heeft te maken met de slechte financiële situatie en de gevolgen hiervan voor het personeel. Tijdelijke contracten van leraren worden niet verlengd en mogelijk moet het bestuur van STAIJ nog verder ingrijpen. De deelraad heeft geen directe zeggenschap over het onderwijs(beleid) van STAIJ, maar over de financiën zeker wel wat te vertellen. En juist omdat het hier om het geld gaat en de onduidelijkheid over de financiën groot is heeft de raad van Oost op initiatief van de PvdA bij STAIJ om opheldering gevraagd. Tijdens de raadsvergadering van 10 juli is een PvdA-motie aangenomen - alleen de VVD was tegen - waarin de raad aan STAIJ vraagt om tussentijds verantwoording af te leggen. Op deze manier wil de PvdA duidelijkheid krijgen over de gang van zaken bij STAIJ, niet alleen voor de raad zelf maar vooral voor alle betrokken kinderen, ouders en medewerkers. Nieuw parkeerbeleid In april heeft de deelraad een nieuwe parkeernota aangenomen. Op initiatief van de PvdA wordt het parkeertarief in de Dapperbuurt niet verhoogd. De deelraad is van mening dat er ook andere maatregelen genomen kunnen worden die de parkeerdruk in die buurt zou kunnen verlagen. Maar wat verandert er wel? Het 10-centsparkeren - het zogenaamde dubbeltjesparkeren - in de winkelstraten wordt afgeschaft. Met de doorslaggevende steun van de PvdA blijft het goedkoop parkeren bij de sportvelden en de Jaap Edenbaan wel in stand. Sporten willen we stimuleren. Het liefst zien we natuurlijk dat sporters met de fiets komen, maar dat kun je niet van iedereen verwachten, zeker niet van sporters van buiten de stad. Komt nog eens bij dat de parkeerdruk niet van die aard is dat een dergelijke verhoging perse noodzakelijk is. Maak voorscholen aantrekkelijker De PvdA-fractie ziet voorscholen als een belangrijke basisvoorziening voor kinderen vanaf twee jaar. Peuters leren op jonge leeftijd met elkaar spelen en ontwikkelen zich spelenderwijs. Ontwikkelingsachterstanden bij peuters op het gebied van taalontwikkeling moeten vroegtijdig gesignaleerd en verholpen worden. Als kinderen op de basisschool komen is achterstand nauwelijks nog in te halen. Daarom is de voorschool een belangrijke voorziening. Kinderen kunnen zich daar zo goed mogelijk voorbereiden op de basisschool. De PvdA constateert dat er nog steeds peuters uit de doelgroep in ons stadsdeel geen gebruik maken van het voorschoolse aanbod. Wat ons betreft moeten er geen wachtlijsten zijn maar een bereik van 100% voor álle kinderen die in aanmerking komen voor een voorschoolse-plek. De PvdA-fractie heeft daarom aangedrongen op een extra inspanning van het stadsdeelbestuur op de instroom van peuters naar de voorschool. De kwaliteit van de voorschool wordt in hoge mate bepaald door de voorschoolbegeleiders en dat moet beter worden. Daarom heeft de PvdA-fractie het initiatief genomen om met de verschillende politieke partijen te debatteren over doelstellingen en prioriteiten van pag. 3 ROOST augustus 2012

4 deze basisvoorziening. Nieuwe bestuursleden stellen zich voor: Door: Bas Hoondert (bestuurslid) Sinds 1991 woon ik met veel plezier in de Watergraafsmeer, samen met mijn vrouw en drie kinderen. Ik ben al jaren lid van de PvdA en sinds vorig jaar met de ambitie om mij meer actief in te zetten voor de PvdA. Sinds maart van dit jaar ben ik bestuurslid van de PvdA Amsterdam-Oost. Hier wil ik mijn bijdrage leveren aan de lokale politiek en aan de zichtbaarheid van de PvdA in de buurt. In mijn werkzame leven ben ik werkzaam op het terrein van organisatie en ICT, als programmamanager en adviseur. Ik werk vooral aan projecten binnen de overheid rondom elektronische dienstverlening. Op dit moment doe ik dat voor UWV. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en bestuurslid van de Nederlandse afdeling van de Internet Society, de belangenorganisatie die zich inzet voor een vrij en open Internet. Para... Door: Edith Kuyvenhoven (fractiemedewerker) allemaal dingen zeggen over vrijheid en gelijkheid in Amsterdam-Oost. Daar kom ik zo dus mooi onderuit. Ik neem gewoon de vrijheid om een andere wending te geven aan deze estafette. Daar ben ik natuurlijk ook (een nu nog gesubsidieerde) kunstenaar voor! Ja, mooi excuus. Daar kan de zorg over meepraten. En praten kunnen ze goed. Het zijn ware taalkunstenaars! Alles wordt volledig vergoed ná uw eigen risico. Houdt u wel rekening met een eigen bijdrage? Ik ga in september Nederlands studeren aan de HvA. Zelfs zonder deze studie, weet ik dat alles 100% betekent en volledig idem dito. Wat gek dat ik dan toch heel veel medische kosten zelf moet betalen! Toch. Mooi woord. U krijgt alles volledig vergoed, maar u moet toch betalen. Hoe heet dat ook al weer? Een paradox. Nou, geef mij maar gauw een para-cetamol. Ik geef het stokje (een takje van die omgekapte boom met vergunning) over aan Anna met wie ik af en toe Wordfeud speel en daar heel goed in is als ze tijd heeft. De vraag is: vind jij het redelijk dat iemand die al een HBO-diploma heeft tegenwoordig 9000 euro per jaar moet betalen voor een universitaire studie? Of ik voor of tegen een boomkapvergunning ben? Ik vind het in ieder geval een mooi woord. En ik ben, als het even kan, tegen het kappen van bomen. Ik ben overigens ook tegen het planten van bomen in een kaarsrechte rij. Het is lekker Nederlands, dat dan weer wel. Ik reageer hier even op de column van Harko in de Roost van oktober 2011, alweer bijna een jaar geleden. Het was me even ontgaan dat ik eigenlijk iets had mogen schrijven voor de vorige Roost. Vandaar dat ik er nu ook maar meteen een strip bij heb gemaakt. Zodat er ook eens wat visueels te aanschouwen is in dit blad (dat ik overigens zelf opmaak). Aangezien de verkiezingen eraan komen, vond ik een landelijk thema wel kunnen. Eigenlijk moet ik pag. 4 ROOST augustus 2012

5 pag. 5 ROOST augustus 2012

6 pag. 6 ROOST augustus 2012

7 pag. 7 ROOST augustus 2012

8 Voorbereiding en geweldige resultaten Congres juni: 850 leden deden mee Door: Arina Angerman (congresafgevaardigde) Het overleg over de voorbereiding van de 14 congresafgevaardigden uit Amsterdam op het PvdA congres in Utrecht begon eind april met een gezamenlijk overleg. Doel van de voorbereiding was om zoveel mogelijk leden te betrekken en veel van hun ideeën in het concept verkiezingsprogramma opgenomen te krijgen. We realiseerden ons doel voor de leden vooral door een digitale meningspeiling met een mix van vragen en stellingen, en een interactieve amendementenavond op 14 juni. Amsterdam-Oost diende een amendement Meer drempels weg in de schuldhulpverlening in dat tijdens deze avond een hoge prioriteit kreeg. De congresafgevaardigden overlegden bijna wekelijks en hadden daarnaast heel veel meningsuitwisseling per mail of telefoon. Dit gold ook voor Hanna Luden en mijzelf, de congresafgevaardigden uit Oost. Wat was het resultaat? Wat vinden de leden van actuele thema s als ontwikkeling EU en nieuwe regering? 62% van de respondenten van de digitale meningspeiling is het eens met De Europese Unie moet een federatie van staten worden met een eigen gekozen regering die democratisch wordt gecontroleerd door een Europees Parlement met een versterkte rol. En de leden van de Amsterdamse PvdA vinden dat de volgende partijen een nieuwe regering moeten vormen: PvdA 88%, GL 83%, D66 74%, SP 59%. 850 leden (20%) deden mee aan de digitale meningspeiling, de studiedag stapeling en de amendementenavond op 14 juni. Een derde van de door congresafgevaardigden van Amsterdam ingediende amendementen en moties zijn door het partijbestuur / het congres overgenomen; inclusief die over schuldhulpverlening. Dit betekent 50 overgenomen wijzigingen: cocreatie! Tweede Kamerlid en financieel expert Ed Groot uit Oost staat op plaats 23 van de kandidatenlijst. En de zeven afdelingen met hun 14 afgevaardigden in Amsterdam werkten goed samen. Ze zijn te typeren als eenheid in verscheidenheid. Hanna Luden en ondergetekende stelden het verslag van het verkiezingscongres van 30 juni 2012 mee op: uploads/2012/07/verslag-pvda-congres-juni V1.09.pdf In de PvdA Amsterdam Nieuwsbrief van 14 juli staat het uitgebreidere Verslag Amsterdamse voorbereiding en uitslag elektronische meningspeiling. amsterdamse-terugblik-en-conclusies-congres/ Met dank aan de inzet van vele leden! Kleur Amsterdam-Oost Rood! Door: Adam Sibarani (bestuurslid & campagnecoördinator) Met verkiezingen op 12 september is de afdeling Amsterdam-Oost volledig georienteerd op de campagne. Peilingen zijn palingen, en wij zijn overtuigd van het verhaal van de PvdA. Een verhaal waarin eerlijk delen, solidariteit en kansen voor iedereen de boventoon voeren. Maar dat verhaal moet wel op straat worden verteld. Het afdelingsbestuur zit wat dat betreft niet achterover. Er is een campagneteam samengesteld met daarin vertegenwoordigers van fractie, bestuur en leden. Uw campagnecoördinator de komende tijd is Adam Sibarani. De komende paar weken is er elke week wel wat te doen in uw afdeling wat betreft de campagne. Via en de website houden wij u op de hoogte welke campagneactiviteiten uw afdeling ontplooit. Maar ook via sociale media (Facebook en kunt u op de hoogte blijven van de campagne in Amsterdam-Oost. Maar campagne voeren doen wij niet alleen. Wij kunnen iedereen gebruiken die een paar uur tijd over heeft en zich wil inzetten voor de campagne. De meeste acties duren 2 uur en vele handen maken licht werk! Wat kunt u doen? pag. 8 ROOST augustus 2012

9 Canvassen Van deur-tot-deur bewoners vragen hoe zij hun wijk en straat ervaren. De PvdA wil het verschil maken voor de bewoners van Oost en dat kan alleen als wij weten wat er in de straten van Oost speelt. Op een canvas luisteren wij naar de bewoners en deze verhalen neemt onze fractie mee naar de deelraad. Zo houdt de PvdA de afstand tussen de realiteit van de wijk en de dagelijkse politiek zo klein mogelijk. Ook zorgen wij er voor dat de resultaten die wij in de wijken ophalen worden medegedeeld aan de bewoners zelf, zodat ook zij weten wat er in hun eigen buurt leeft. Rood op Straat De roos. Niet alleen op posters, maar ook op straat. En die zichtbaarheid van de PvdA op straat en op de markt is van groot belang om de bewoners van Oost bewust te maken dat wij als partij midden tussen de mensen willen staan. En dat er wat op het spel staat op 12 september. Data entry / KAS (kiezer activatie systeem) Met canvassen halen wij informatie op. En die vraagt om verwerking. Via het KAS systeem van de PvdA kunt u thuis de informatie verwerken zodat er algeheel beeld ontstaat van de plus- en minpunten van een bepaalde wijk. Daarmee kunnen andere vrijwilligers terug naar de buurt om de bewoners te informeren naar wat er zich afspeelt. Politieke café De PvdA is een partij die het debat niet schuwt. Met elkaar en de bewoners van Amsterdam-Oost willen wij in discussie gaan over onze ideeen over een beter Nederland. U kunt zich bezig houden met de organisatie van de politieke cafés en meedenken over spraakmakende onderwerpen. Plakken Bent u handig met lijm en behangborstel? Dan kunnen wij u gebruiken met het plakken van posters op de verkiezingsborden in ons stadsdeel! Ook moet worden gecontroleerd of onze posters ververst dienen te worden (mocht onze verkiezingsposter ondergesneeuwd raken). een campaigner? En heeft een paar uur over de in zomermaanden? Meldt u zich dan aan bij Adam Sibarani en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Oprichting Ombudsteam afdeling Amsterdam Oost Door: Eduard van Regteren Altena (bestuurslid) We zijn trots om te kunnen melden dat ook de PvdA Amsterdam Oost op 30 oktober start met een ombudsteam. Er zijn al meer dan 130 lokale PvdA-ombudsteams actief in steden en dorpen, en dat worden er steeds meer. In deze teams staan vrijwilligers binnen én buiten de partij klaar om mensen te helpen met wat Den Haag de kleine problemen noemt. Noem ze klein, maar het gaat hier wel om grote ergernissen: overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, allemaal zaken die mensen dagelijks raken. Ombudswerk richt zich traditiegetrouw vooral op klachten over overheidsinstanties, maar wij kunnen je ook op weg helpen als je niet goed weet bij welke instantie je moet aankloppen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een geschil met gemeente, bank, fiscus of ziekenhuis. Voorbeeld ombudswerk Het ombudsteam in Almere ontving klachten over het afsluiten van het gas door een energiemaatschappij. Er werden bij diverse mensen het gas afgesloten, nota bene in een uitzonderlijk koude winter. Dat is niet toegestaan: onder bepaalde temperatuur mogen energiemaatschappijen mensen niet afsluiten van gas. Toenmalig Tweede Kamerlid Hans Spekman heeft naar aanleiding van deze klachten vragen gesteld aan de verantwoordelijke minister. De minister beaamde dat dit inderdaad niet mag; ook is er toen aandacht voor geweest in de media. De energiemaatschappij heeft de fout erkend en het meteen opgelost. Kortom, er is veel te doen in ons stadsdeel en wij kunnen iedere hulp gebruiken. Schuilt er in u Ons team bestaat uit Marlanda Coco en Simon Deurloo (raadsleden) Mieke Keuning (lid) en mijzelf pag. 9 ROOST augustus 2012

10 (bestuurslid) wij zijn nog opzoek naar enthousiastelingen. Inlichtingen bij mij telefoonnummer Wij hebben contact gehad met de teams van Amsterdam West en Almere en zullen starten in Oktober. worden, waarbij diversiteit en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners centraal zou staan. Als je geblinddoekt naar IJburg zou worden gereden, zou je bij het afdoen van de blinddoek meteen moeten weten dat je op IJburg bent. Wij houden spreekuur op de eerste woensdag van de maand van 16:00 uur tot 17:00 uur in het Stadsdeelhuis en op de derde donderdag van de maand van 19:00 tot 20:00 op steeds wisselende locaties (moskee, buurthuis, bibliotheek enz.). >> Het eerste spreekuur staat gepland op woensdag 3 oktober in het Stadsdeelhuis om 16:00. Stadsdeelwethouder Thijs Reuten lichtte vervolgens het besluit van de gemeente toe om langzaam maar zeker te beginnen aan de tweede fase van IJburg: het centrumeiland. Hier zal ook weer ruimte zijn voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Het stadsdeel kijkt naar de mogelijkheden om mee te investeren in IJburg 2. Het Ombudsteam heeft een verwijzende functie. We gaan dus niet zelf met de inhoud aan de slag. Dat laten we aan de instanties over, die daar voor in het leven zijn geroepen en daar ook hun deskundige medewerkers voor hebben. Wel kunnen we een bemiddelende rol spelen, en is het team de ogen en de oren in de buurt: als blijkt dat er een probleem speelt dat politiek kan of moet worden opgelost, kan het ombudsteam daarover bij politiek aan de bel trekken. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw informatie om. Meer informatie binnenkort op: Terugblik discussieavond 10 jaar IJburg Door: Rob Horseling (bestuurslid) Dit jaar is het 10 jaar geleden dat het eerste huis op IJburg is opgeleverd. Op woensdag 20 juli organiseerde de PvdA Amsterdam-Oost in het IJburg College een discussieavond om deze mijlpaal niet ongemerkt voor bij te laten gaan. Ruim vijftig mensen waren op onze uitnodiging afgekomen en hadden een plaatsje gevonden in de mooie theaterzaal van het IJburgcollege. Stedenbouwkundige Ton Schaap leidde het publiek aan de hand van een reeks foto s en tekeningen door het proces van planvorming voor IJburg, van het prille begin tot aan de huidige situatie. Anders dan bijvoorbeeld het Plan Zuid van Berlage of de Bijlmer moest IJburg door de markt ontwikkeld De aanwezige IJburgers hadden vervolgens tal van tips en gedachten bij wat er dan anders moet bij de tweede fase. Niet van te voren alles dichttimmeren zodat er meer ruimte is voor initiatieven en flexibele bestemmingen als IJburg 2 er eenmaal is. De wens om een volledig duurzaam eiland te maken werd ook uitgesproken. Ook om te leren van de lessen van IJburg als wijk zonder scheidslijnen. De verschillende gedachten over het autoluwe karakter van IJburg kwamen ook naar voren. De een vindt dat daar maar weinig van te merken is, de ander klaagt dat voor een nieuwbouwwijk van de grootte van IJburg er te weinig parkeerplekken zijn voorzien. Andere verbeterpunten die werden genoemd voor IJburg waren bijvoorbeeld meer fietsenrekken op straat en betere straatverlichting voor de veiligheid. Met deze punten zal de PvdA in de deelraad aan de slag gaan. Al met al was het een geslaagde en interessante avond die naar meer smaakt. De PvdA Oost zal dan ook in de toekomst voor onze leden en de bewoners van IJburg een vervolg organiseren. Terugblik zomerborrel 2012 Door: Rob Horseling (bestuurslid) Vrijdagavond 6 juli organiseerde de PvdA-Oost haar traditionele zomerborrel. Net als vorig jaar was dat in café de Omval aan de Weesperzijde. Het was prachtig weer en daardoor kon iedereen lekker buiten met elkaar staan praten en wat drinken. pag. 10 ROOST augustus 2012

11 Om 20:00 kwamen de eerste leden en zo rond 00:00 vertrokken de laatsten. Met elkaar zijn er over de avond verspreid zo n vijftig leden geweest. Ondanks haar volle agenda kwam Gerdi Verbeet zo omstreeks 21:00 rechtstreeks uit den Haag naar onze borrel en maakte ons deelgenoot van haar persoonlijke politieke opvattingen en wensen. Daarna was het de beurt van Adam Sibarani, die bij afwezigheid van Peter de Jong vanwege vakantie, kort terugkeek op het eerste politieke halfjaar. Bij de fractie noemde hij het vertrek van Ria Logtenberg en Meint Helder en het komende afscheid van Josef Zarih en Christiaan Winkel en de komst van Marlanda Coco en Joost Bouman als nieuwe fractieleden. Natuurlijk kreeg ook de wisseling van het fractievoorzitterschap uitgebreid aandacht. Adri van den Dries werd bedankt voor het vele werk dat hij als fractievoorzitter heeft verzet en voor het door woelige tijden loodsen van de fractie. Diana van Loenen werd gefeliciteerd met haar nieuwe rol en haar werd veel succes toegewenst. Tenslotte noemde Adam de forse uitbreiding van het bestuur met zes nieuwe leden zodat de werkzaamheden zijn herverdeeld en nieuwe taken zijn opgepakt. Zo gaat Eduard samen met Tanja en de fractieleden Marlanda en Simon een PvdA ombudsteam Oost starten. De samenwerking van onze fractie met die van de coalitiegenoten verloopt steeds beter en wij hebben goede resultaten geboekt bij de algemene beschouwingen, al onze moties zijn aangenomen. Na de zomervakantie zal de fractie het druk krijgen met de begroting voor 2012, de bezuinigingen die moeten worden gevonden maken moeilijke politieke keuzes noodzakelijk. Wij zullen daarover in de volgende ROOST berichten. Tenslotte wenste Adam alle aanwezige leden een mooie zomervakantie. THE END pag. 11 ROOST augustus 2012

12 Roost Afd. Amsterdam Oost

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 4e jaargang nummer 4 juli 2007 Vreeman: Versterk de eigen kracht Hoe geëmancipeerd zijn vrouwen eigenlijk? Ed van Thijn verlaat de politiek Jacques Tichelaar:

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Handreiking Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling Communicatie Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424888 cda@cda.nl www.cda.nl

Nadere informatie

Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing

Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing 10e jaargang, nummer 1 maart 2012 Rotterdamse werklozen moeten aan de slag in de kassen pagina 10 Chris van der Meulen sprak met de Rotterdamse Occupy pagina 4 Op de helft... fractieleden kijken terug

Nadere informatie

Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie

Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie Ledenblad Partij van de Arbeid, afdeling Zeist en Omstreken Oktober 2014 jaargang 21 nummer 141 Beschouwing vanuit de oppositie Verder in dit nummer Redactieadres Paduaweg 5-B 3734 GG Den Dolder Uitnodiging

Nadere informatie

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer HET GROTE VERENIGINGSNUMMER Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer Ledenblad van de Partij van de Arbeid 11de jaargang nr 1 oktober

Nadere informatie

De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg

De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg Kompas De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg Nummer 7 November 2005 Beste PvdA ers In de voor u liggende kompas stelen de PvdA-kandidaten zich voor waarmee we de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9

Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9 10e jaargang, nummer 3 oktober 2012 De deelraadsdiscussie staat weer op de rol pagina 4-7 Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9 Tunahan Kuzu naar Den Haag, Sharida Noormohamed in de raad pagina 10-12

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam. Nog 5 maanden te gaan voor de verkiezingen Peter van Heemst: bruggen bouwen in Rotterdam

Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam. Nog 5 maanden te gaan voor de verkiezingen Peter van Heemst: bruggen bouwen in Rotterdam IDEAAL Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam Nog 5 maanden te gaan voor de verkiezingen Peter van Heemst: bruggen bouwen in Rotterdam IDeaal - nummer 8 - oktoberber 2005 Bruggen Bouwen. Niet alleen,

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

mei 2009 jaargang 34 nr.

mei 2009 jaargang 34 nr. OOGPUNT mei 2009 jaargang 34 nr. 1 CDA - Breda Postbus 1064 4801 BB BREDA www.cdabreda.nl Breda Innoverend de toekomst in met Lambert van Nistelrooij Minderheden-, allochtonen-, integratie-, participatie-,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Aan de leden van de besluitvormende vergadering van Sliedrecht. De voorzitter nodigt u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van dinsdag

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Streetwise professionals in Spangen

Streetwise professionals in Spangen Streetwise professionals in Spangen Gericht werken aan een goede toekomst voor overlastgevende jongeren Renske S. van der Gaag, MSc Met medewerking van: Drs. Nanne Boonstra Drs. Ron van Wonderen Oktober

Nadere informatie