Roost. Van de (vice-)voorzitter Door: Adam Sibarani (bestuurslid & campagnecoördinator)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roost. Van de (vice-)voorzitter Door: Adam Sibarani (bestuurslid & campagnecoördinator)"

Transcriptie

1 Roost Afd. Amsterdam Oost augustus 2012 Inhoud pag. 01 Van de (vice-)voorzitter pag. 02 Uit de fractie pag. 04 Nieuwe bestuursleden stellen zich voor pag. 04 Para... pag. 05 Zorg aan mijn kop (strip) pag. 08 Voorbereiding en resultaten Congres pag. 08 Kleur Amsterdam rood! pag. 09 Oprichting Ombudsteam Oost pag. 10 Terugblik discussieavond 10 jaar IJburg pag. 10 Terugblik zomerborrel 2012 Colofon Redactie - Adam Sibarani - Rob Horseling - Anna Herweg (eindredactie) - Edith Kuyvenhoven (opmaak) Bijdragen Adam Sibarani - Rob Horseling - Bas Hoondert Diana van Loenen - Arina Angerman - Eduard van Regteren Altena - Edith Kuyvenhoven Agenda zat. 18 augustus 16:00 canvassen Weesperzijdestrook, verzamelen: café de IJsbreker, Weesperzijde 23 din. 21 augustus 19:00 canvassen in de Transvaalbuurt, verzamelen: café Maxwell, Beukenweg 62 zat. 1 september 11:30 verkiezingskaravaan: kamerleden komen naar Oost, w.s. Javaplein don. 6 september (tijd nog niet bekend) lagerhuisdebat jonge PvdA ers en G500 ers woe. 12 september 2e kamer verkiezing woe. 26 september 20:00-22:00 De digitale samenleving - Politiek café café de Pont in noord (pontje Buiksloterweg) Van de (vice-)voorzitter Door: Adam Sibarani (bestuurslid & campagnecoördinator) Alhoewel de regen soms anders doet vermoeden, is de zomer aangebroken. Tijdens de zomerborrel in café de Omval hebben bestuur, fractie en leden samen met (afdelingsgenoot) Gerdi Verbeet het politieke jaar 2011/2012 afgesloten. Het was een jaar vol veranderingen. Voor de partij en de afdeling. Op een speciaal congres te Rotterdam op 17 maart van dit jaar heeft de partij, met pijn in het hart, afscheid genomen van Job Cohen en Diederik Samsom uitgeroepen tot de nieuwe partijleider. De PvdA heeft laten zien dat een interne partijverkiezing op argumenten en ideeën kan worden gevoerd. En zoals de campagneslogan van Diederik Samsom al beloofde, de PvdA zit vol nieuwe energie. Nieuwe energie die de PvdA goed kan gebruiken om uit te groeien tot een partij met leden, een partij die tussen de mensen staat en talloze vrijwilligers (ook in Oost) kan mobiliseren om op straat en van deur-tot-deur te laten zien dat de PvdA kiest voor een sociaal Nederland. Een Nederland waar wij zij aan zij staan in plaats van met de ruggen tegen elkaar. Maar ook in de afdeling is er veel veranderd. Het afdelingsbestuur is met een aantal nieuwe krachten aangevuld zodat wij als bestuur nog meer kunnen betekenen voor de leden. Wij hopen met onze versterkte samenstelling nieuwe activiteiten en initiatieven te ontplooien zodat onze afdeling levendig blijft en onze leden betrokken zijn bij de politiek in Amsterdam-Oost. Een voorbeeld is de avond op IJburg, georganiseerd met de fractie, waar we met pag. 1 ROOST augustus 2012

2 bewoners stil hebben gestaan bij het 10-jarig jubileum van IJburg en de toekomst van de wijk. Onze fractie heeft met het vertrek van Ria Logtenberg en Meint Helder een tweetal raadsleden verloren die een grote bijdrage hebben geleverd aan de verwezenlijking van het coalitieprogramma. Hun nieuwe werkomgeving was helaas niet meer te verenigen met het drukke deelraadswerk. Mijn waardering gaat uit naar hun inzet en bevlogenheid en Meint en Ria zullen gemist worden. Hun opvolgers, Marlanda Coco en Simon Deurloo, wil ik hierbij alle succes wensen in de resterende periode. Apart wil ik stilstaan bij het neerleggen van het fractievoorzitterschap van Adri van der Dries. Adri heeft als fractievoorzitter de PvdA Oost gekoerst door woelige politieke wateren, waarbij lange dagen meer regel dan uitzondering waren. Ik dank ook Adri voor de moeilijk taak die hij op zijn schouders heeft genomen. Met Diana van Loenen als nieuwe fractievoorzitter heeft de fractie een uitstekende vervanger gevonden. Maar als ik vooruitkijk zal de zomer, ondanks de regen, toch een hete worden. Verkiezingen op 12 september! En ook uw afdeling zal alles op alles zetten om de achterban te mobiliseren en zichtbaar zijn op straat. Want er staat wat op het spel. In een korte tijd heeft de lachende liberaal Rutte, met gedoogpartner PVV, de fundamenten van een solidair Nederland op losse schroeven gezet. Een solidair Nederland waar de PvdA jaren voor heeft geknokt. En, zoals ik hierboven al opmerkte, ook uw afdeling zal laten zien dat een solidair Nederland geen onbereikbaar ideaal is. Ik hoop u op straat te mogen begroeten bij een van onze campagneactiviteiten en ik wens u namens het gehele afdelingsbestuur een fijne zomer! Uit de fractie Door: Diana van Loenen (fractievoorzitter) Nieuwe fractievoorzitter In het voorjaar heeft Adri van den Dries te kennen gegeven zijn werk niet langer meer te kunnen combineren met het fractievoorzitterschap. Hij is daarom afgetreden als fractievoorzitter, maar blijft (gelukkig) wel als raadslid actief. Diana van Loenen is inmiddels unaniem tot de nieuwe fractievoorzitter gekozen. Diana was hiervoor woordvoerder Financiën en vice-fractievoorzitter. Zij wordt hierin opgevolgd door Harko van den Hende. Verder is Joost Bouman als duo-raadslid aan de fractie toegevoegd. Algemene beschouwingen en behandeling perspectievennota Het politieke jaar is afgesloten met de behandeling van de perspectievennota en de algemene beschouwingen. Door een goede samenwerking in de fractie en de coalitie zijn de volgende resultaten geboekt: Inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening De financiële positie van veel huishoudens staat al geruime tijd onder druk. De maatregelen uit Den Haag duiden erop dat die eerder zal verslechteren dan verbeteren. Juist nu in bezuinigingstijd is het belangrijk om slimme oplossingen te bedenken. In de afgelopen twee jaar zijn op basis van een motie in de Tweede Kamer van de ChristenUnie en de PvdA experimenten uitgevoerd met de inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening. Op initiatief van de PvdA-fractie zullen nu ook in Amsterdam- Oost meer vrijwilligers ingezet worden in de schuldhulpverlening. Professionele ondersteuning van vrijwilligers blijft in stand Het stadsdeel is nog maar net gestart met een ingrijpende verandering van het welzijnswerk. De wisselwerking tussen professionals en vrijwilligers speelt daarin een grote rol. Daarom vindt de PvdA het onwenselijk dat op de professionele ondersteuning van vrijwilligers wordt bezuinigd. Meer Wajongers aan het werk in Amsterdam-Oost Het zijn zware tijden voor iedereen die op dit moment een baan zoekt. Maar voor jongeren met een arbeidsbeperking is het zo mogelijk nog moeilijker. In de raad is een motie van de PvdA aangenomen om meer Wajongers in ons stadsdeel aan het werk te krijgen, zowel binnen de eigen organisatie als bij andere werkgevers in Oost. pag. 2 ROOST augustus 2012

3 Meer geld voor veiligheid Daarnaast maakt de PvdA zich zorgen over toenemende overlast en criminaliteit door jongeren in de Indische Buurt. Ook in de Dapperbuurt en de Transvaalbuurt staan veel risico-indicatoren voor jeugdcriminaliteit op rood. Een coherente aanpak van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit is van belang. Ook stijgt het aantal inbraken en diefstallen. De PvdA is van mening dat preventie hierbij een belangrijke rol kan spelen. De raad heeft op initiatief van de PvdA besloten om meer geld vrij te maken voor veiligheid. Veiligere fietswegen naar IJburg Alweer een tijdje geleden hebben wij met een groepje vrouwen s avonds geïnventariseerd hoe het met de veiligheid op IJburg en in de Watergraafsmeer is gesteld. Iets simpels als goede verlichting bleek daarbij cruciaal, zoals bijvoorbeeld bij Park Frankendael. De vrouwen vertelden dat ze niet altijd in het donker vanuit de stad naar IJburg durven te fietsen. De PvdA heeft daarop de veilige fietswegen naar IJburg meerdere keren geagendeerd maar tot op heden is daar nog niets mee gebeurd. Daarom is nu per motie een plan van aanpak gevraagd. Geen beleidsnota s, gewoon een simpel actielijstje. Zorgen omtrent financiën basisscholen Al enige tijd rommelt het bij STAIJ, de stichting waaronder de meeste basisscholen in Oost vallen. Dat heeft te maken met de slechte financiële situatie en de gevolgen hiervan voor het personeel. Tijdelijke contracten van leraren worden niet verlengd en mogelijk moet het bestuur van STAIJ nog verder ingrijpen. De deelraad heeft geen directe zeggenschap over het onderwijs(beleid) van STAIJ, maar over de financiën zeker wel wat te vertellen. En juist omdat het hier om het geld gaat en de onduidelijkheid over de financiën groot is heeft de raad van Oost op initiatief van de PvdA bij STAIJ om opheldering gevraagd. Tijdens de raadsvergadering van 10 juli is een PvdA-motie aangenomen - alleen de VVD was tegen - waarin de raad aan STAIJ vraagt om tussentijds verantwoording af te leggen. Op deze manier wil de PvdA duidelijkheid krijgen over de gang van zaken bij STAIJ, niet alleen voor de raad zelf maar vooral voor alle betrokken kinderen, ouders en medewerkers. Nieuw parkeerbeleid In april heeft de deelraad een nieuwe parkeernota aangenomen. Op initiatief van de PvdA wordt het parkeertarief in de Dapperbuurt niet verhoogd. De deelraad is van mening dat er ook andere maatregelen genomen kunnen worden die de parkeerdruk in die buurt zou kunnen verlagen. Maar wat verandert er wel? Het 10-centsparkeren - het zogenaamde dubbeltjesparkeren - in de winkelstraten wordt afgeschaft. Met de doorslaggevende steun van de PvdA blijft het goedkoop parkeren bij de sportvelden en de Jaap Edenbaan wel in stand. Sporten willen we stimuleren. Het liefst zien we natuurlijk dat sporters met de fiets komen, maar dat kun je niet van iedereen verwachten, zeker niet van sporters van buiten de stad. Komt nog eens bij dat de parkeerdruk niet van die aard is dat een dergelijke verhoging perse noodzakelijk is. Maak voorscholen aantrekkelijker De PvdA-fractie ziet voorscholen als een belangrijke basisvoorziening voor kinderen vanaf twee jaar. Peuters leren op jonge leeftijd met elkaar spelen en ontwikkelen zich spelenderwijs. Ontwikkelingsachterstanden bij peuters op het gebied van taalontwikkeling moeten vroegtijdig gesignaleerd en verholpen worden. Als kinderen op de basisschool komen is achterstand nauwelijks nog in te halen. Daarom is de voorschool een belangrijke voorziening. Kinderen kunnen zich daar zo goed mogelijk voorbereiden op de basisschool. De PvdA constateert dat er nog steeds peuters uit de doelgroep in ons stadsdeel geen gebruik maken van het voorschoolse aanbod. Wat ons betreft moeten er geen wachtlijsten zijn maar een bereik van 100% voor álle kinderen die in aanmerking komen voor een voorschoolse-plek. De PvdA-fractie heeft daarom aangedrongen op een extra inspanning van het stadsdeelbestuur op de instroom van peuters naar de voorschool. De kwaliteit van de voorschool wordt in hoge mate bepaald door de voorschoolbegeleiders en dat moet beter worden. Daarom heeft de PvdA-fractie het initiatief genomen om met de verschillende politieke partijen te debatteren over doelstellingen en prioriteiten van pag. 3 ROOST augustus 2012

4 deze basisvoorziening. Nieuwe bestuursleden stellen zich voor: Door: Bas Hoondert (bestuurslid) Sinds 1991 woon ik met veel plezier in de Watergraafsmeer, samen met mijn vrouw en drie kinderen. Ik ben al jaren lid van de PvdA en sinds vorig jaar met de ambitie om mij meer actief in te zetten voor de PvdA. Sinds maart van dit jaar ben ik bestuurslid van de PvdA Amsterdam-Oost. Hier wil ik mijn bijdrage leveren aan de lokale politiek en aan de zichtbaarheid van de PvdA in de buurt. In mijn werkzame leven ben ik werkzaam op het terrein van organisatie en ICT, als programmamanager en adviseur. Ik werk vooral aan projecten binnen de overheid rondom elektronische dienstverlening. Op dit moment doe ik dat voor UWV. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en bestuurslid van de Nederlandse afdeling van de Internet Society, de belangenorganisatie die zich inzet voor een vrij en open Internet. Para... Door: Edith Kuyvenhoven (fractiemedewerker) allemaal dingen zeggen over vrijheid en gelijkheid in Amsterdam-Oost. Daar kom ik zo dus mooi onderuit. Ik neem gewoon de vrijheid om een andere wending te geven aan deze estafette. Daar ben ik natuurlijk ook (een nu nog gesubsidieerde) kunstenaar voor! Ja, mooi excuus. Daar kan de zorg over meepraten. En praten kunnen ze goed. Het zijn ware taalkunstenaars! Alles wordt volledig vergoed ná uw eigen risico. Houdt u wel rekening met een eigen bijdrage? Ik ga in september Nederlands studeren aan de HvA. Zelfs zonder deze studie, weet ik dat alles 100% betekent en volledig idem dito. Wat gek dat ik dan toch heel veel medische kosten zelf moet betalen! Toch. Mooi woord. U krijgt alles volledig vergoed, maar u moet toch betalen. Hoe heet dat ook al weer? Een paradox. Nou, geef mij maar gauw een para-cetamol. Ik geef het stokje (een takje van die omgekapte boom met vergunning) over aan Anna met wie ik af en toe Wordfeud speel en daar heel goed in is als ze tijd heeft. De vraag is: vind jij het redelijk dat iemand die al een HBO-diploma heeft tegenwoordig 9000 euro per jaar moet betalen voor een universitaire studie? Of ik voor of tegen een boomkapvergunning ben? Ik vind het in ieder geval een mooi woord. En ik ben, als het even kan, tegen het kappen van bomen. Ik ben overigens ook tegen het planten van bomen in een kaarsrechte rij. Het is lekker Nederlands, dat dan weer wel. Ik reageer hier even op de column van Harko in de Roost van oktober 2011, alweer bijna een jaar geleden. Het was me even ontgaan dat ik eigenlijk iets had mogen schrijven voor de vorige Roost. Vandaar dat ik er nu ook maar meteen een strip bij heb gemaakt. Zodat er ook eens wat visueels te aanschouwen is in dit blad (dat ik overigens zelf opmaak). Aangezien de verkiezingen eraan komen, vond ik een landelijk thema wel kunnen. Eigenlijk moet ik pag. 4 ROOST augustus 2012

5 pag. 5 ROOST augustus 2012

6 pag. 6 ROOST augustus 2012

7 pag. 7 ROOST augustus 2012

8 Voorbereiding en geweldige resultaten Congres juni: 850 leden deden mee Door: Arina Angerman (congresafgevaardigde) Het overleg over de voorbereiding van de 14 congresafgevaardigden uit Amsterdam op het PvdA congres in Utrecht begon eind april met een gezamenlijk overleg. Doel van de voorbereiding was om zoveel mogelijk leden te betrekken en veel van hun ideeën in het concept verkiezingsprogramma opgenomen te krijgen. We realiseerden ons doel voor de leden vooral door een digitale meningspeiling met een mix van vragen en stellingen, en een interactieve amendementenavond op 14 juni. Amsterdam-Oost diende een amendement Meer drempels weg in de schuldhulpverlening in dat tijdens deze avond een hoge prioriteit kreeg. De congresafgevaardigden overlegden bijna wekelijks en hadden daarnaast heel veel meningsuitwisseling per mail of telefoon. Dit gold ook voor Hanna Luden en mijzelf, de congresafgevaardigden uit Oost. Wat was het resultaat? Wat vinden de leden van actuele thema s als ontwikkeling EU en nieuwe regering? 62% van de respondenten van de digitale meningspeiling is het eens met De Europese Unie moet een federatie van staten worden met een eigen gekozen regering die democratisch wordt gecontroleerd door een Europees Parlement met een versterkte rol. En de leden van de Amsterdamse PvdA vinden dat de volgende partijen een nieuwe regering moeten vormen: PvdA 88%, GL 83%, D66 74%, SP 59%. 850 leden (20%) deden mee aan de digitale meningspeiling, de studiedag stapeling en de amendementenavond op 14 juni. Een derde van de door congresafgevaardigden van Amsterdam ingediende amendementen en moties zijn door het partijbestuur / het congres overgenomen; inclusief die over schuldhulpverlening. Dit betekent 50 overgenomen wijzigingen: cocreatie! Tweede Kamerlid en financieel expert Ed Groot uit Oost staat op plaats 23 van de kandidatenlijst. En de zeven afdelingen met hun 14 afgevaardigden in Amsterdam werkten goed samen. Ze zijn te typeren als eenheid in verscheidenheid. Hanna Luden en ondergetekende stelden het verslag van het verkiezingscongres van 30 juni 2012 mee op: uploads/2012/07/verslag-pvda-congres-juni V1.09.pdf In de PvdA Amsterdam Nieuwsbrief van 14 juli staat het uitgebreidere Verslag Amsterdamse voorbereiding en uitslag elektronische meningspeiling. amsterdamse-terugblik-en-conclusies-congres/ Met dank aan de inzet van vele leden! Kleur Amsterdam-Oost Rood! Door: Adam Sibarani (bestuurslid & campagnecoördinator) Met verkiezingen op 12 september is de afdeling Amsterdam-Oost volledig georienteerd op de campagne. Peilingen zijn palingen, en wij zijn overtuigd van het verhaal van de PvdA. Een verhaal waarin eerlijk delen, solidariteit en kansen voor iedereen de boventoon voeren. Maar dat verhaal moet wel op straat worden verteld. Het afdelingsbestuur zit wat dat betreft niet achterover. Er is een campagneteam samengesteld met daarin vertegenwoordigers van fractie, bestuur en leden. Uw campagnecoördinator de komende tijd is Adam Sibarani. De komende paar weken is er elke week wel wat te doen in uw afdeling wat betreft de campagne. Via en de website houden wij u op de hoogte welke campagneactiviteiten uw afdeling ontplooit. Maar ook via sociale media (Facebook en kunt u op de hoogte blijven van de campagne in Amsterdam-Oost. Maar campagne voeren doen wij niet alleen. Wij kunnen iedereen gebruiken die een paar uur tijd over heeft en zich wil inzetten voor de campagne. De meeste acties duren 2 uur en vele handen maken licht werk! Wat kunt u doen? pag. 8 ROOST augustus 2012

9 Canvassen Van deur-tot-deur bewoners vragen hoe zij hun wijk en straat ervaren. De PvdA wil het verschil maken voor de bewoners van Oost en dat kan alleen als wij weten wat er in de straten van Oost speelt. Op een canvas luisteren wij naar de bewoners en deze verhalen neemt onze fractie mee naar de deelraad. Zo houdt de PvdA de afstand tussen de realiteit van de wijk en de dagelijkse politiek zo klein mogelijk. Ook zorgen wij er voor dat de resultaten die wij in de wijken ophalen worden medegedeeld aan de bewoners zelf, zodat ook zij weten wat er in hun eigen buurt leeft. Rood op Straat De roos. Niet alleen op posters, maar ook op straat. En die zichtbaarheid van de PvdA op straat en op de markt is van groot belang om de bewoners van Oost bewust te maken dat wij als partij midden tussen de mensen willen staan. En dat er wat op het spel staat op 12 september. Data entry / KAS (kiezer activatie systeem) Met canvassen halen wij informatie op. En die vraagt om verwerking. Via het KAS systeem van de PvdA kunt u thuis de informatie verwerken zodat er algeheel beeld ontstaat van de plus- en minpunten van een bepaalde wijk. Daarmee kunnen andere vrijwilligers terug naar de buurt om de bewoners te informeren naar wat er zich afspeelt. Politieke café De PvdA is een partij die het debat niet schuwt. Met elkaar en de bewoners van Amsterdam-Oost willen wij in discussie gaan over onze ideeen over een beter Nederland. U kunt zich bezig houden met de organisatie van de politieke cafés en meedenken over spraakmakende onderwerpen. Plakken Bent u handig met lijm en behangborstel? Dan kunnen wij u gebruiken met het plakken van posters op de verkiezingsborden in ons stadsdeel! Ook moet worden gecontroleerd of onze posters ververst dienen te worden (mocht onze verkiezingsposter ondergesneeuwd raken). een campaigner? En heeft een paar uur over de in zomermaanden? Meldt u zich dan aan bij Adam Sibarani en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Oprichting Ombudsteam afdeling Amsterdam Oost Door: Eduard van Regteren Altena (bestuurslid) We zijn trots om te kunnen melden dat ook de PvdA Amsterdam Oost op 30 oktober start met een ombudsteam. Er zijn al meer dan 130 lokale PvdA-ombudsteams actief in steden en dorpen, en dat worden er steeds meer. In deze teams staan vrijwilligers binnen én buiten de partij klaar om mensen te helpen met wat Den Haag de kleine problemen noemt. Noem ze klein, maar het gaat hier wel om grote ergernissen: overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, allemaal zaken die mensen dagelijks raken. Ombudswerk richt zich traditiegetrouw vooral op klachten over overheidsinstanties, maar wij kunnen je ook op weg helpen als je niet goed weet bij welke instantie je moet aankloppen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een geschil met gemeente, bank, fiscus of ziekenhuis. Voorbeeld ombudswerk Het ombudsteam in Almere ontving klachten over het afsluiten van het gas door een energiemaatschappij. Er werden bij diverse mensen het gas afgesloten, nota bene in een uitzonderlijk koude winter. Dat is niet toegestaan: onder bepaalde temperatuur mogen energiemaatschappijen mensen niet afsluiten van gas. Toenmalig Tweede Kamerlid Hans Spekman heeft naar aanleiding van deze klachten vragen gesteld aan de verantwoordelijke minister. De minister beaamde dat dit inderdaad niet mag; ook is er toen aandacht voor geweest in de media. De energiemaatschappij heeft de fout erkend en het meteen opgelost. Kortom, er is veel te doen in ons stadsdeel en wij kunnen iedere hulp gebruiken. Schuilt er in u Ons team bestaat uit Marlanda Coco en Simon Deurloo (raadsleden) Mieke Keuning (lid) en mijzelf pag. 9 ROOST augustus 2012

10 (bestuurslid) wij zijn nog opzoek naar enthousiastelingen. Inlichtingen bij mij telefoonnummer Wij hebben contact gehad met de teams van Amsterdam West en Almere en zullen starten in Oktober. worden, waarbij diversiteit en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners centraal zou staan. Als je geblinddoekt naar IJburg zou worden gereden, zou je bij het afdoen van de blinddoek meteen moeten weten dat je op IJburg bent. Wij houden spreekuur op de eerste woensdag van de maand van 16:00 uur tot 17:00 uur in het Stadsdeelhuis en op de derde donderdag van de maand van 19:00 tot 20:00 op steeds wisselende locaties (moskee, buurthuis, bibliotheek enz.). >> Het eerste spreekuur staat gepland op woensdag 3 oktober in het Stadsdeelhuis om 16:00. Stadsdeelwethouder Thijs Reuten lichtte vervolgens het besluit van de gemeente toe om langzaam maar zeker te beginnen aan de tweede fase van IJburg: het centrumeiland. Hier zal ook weer ruimte zijn voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Het stadsdeel kijkt naar de mogelijkheden om mee te investeren in IJburg 2. Het Ombudsteam heeft een verwijzende functie. We gaan dus niet zelf met de inhoud aan de slag. Dat laten we aan de instanties over, die daar voor in het leven zijn geroepen en daar ook hun deskundige medewerkers voor hebben. Wel kunnen we een bemiddelende rol spelen, en is het team de ogen en de oren in de buurt: als blijkt dat er een probleem speelt dat politiek kan of moet worden opgelost, kan het ombudsteam daarover bij politiek aan de bel trekken. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw informatie om. Meer informatie binnenkort op: Terugblik discussieavond 10 jaar IJburg Door: Rob Horseling (bestuurslid) Dit jaar is het 10 jaar geleden dat het eerste huis op IJburg is opgeleverd. Op woensdag 20 juli organiseerde de PvdA Amsterdam-Oost in het IJburg College een discussieavond om deze mijlpaal niet ongemerkt voor bij te laten gaan. Ruim vijftig mensen waren op onze uitnodiging afgekomen en hadden een plaatsje gevonden in de mooie theaterzaal van het IJburgcollege. Stedenbouwkundige Ton Schaap leidde het publiek aan de hand van een reeks foto s en tekeningen door het proces van planvorming voor IJburg, van het prille begin tot aan de huidige situatie. Anders dan bijvoorbeeld het Plan Zuid van Berlage of de Bijlmer moest IJburg door de markt ontwikkeld De aanwezige IJburgers hadden vervolgens tal van tips en gedachten bij wat er dan anders moet bij de tweede fase. Niet van te voren alles dichttimmeren zodat er meer ruimte is voor initiatieven en flexibele bestemmingen als IJburg 2 er eenmaal is. De wens om een volledig duurzaam eiland te maken werd ook uitgesproken. Ook om te leren van de lessen van IJburg als wijk zonder scheidslijnen. De verschillende gedachten over het autoluwe karakter van IJburg kwamen ook naar voren. De een vindt dat daar maar weinig van te merken is, de ander klaagt dat voor een nieuwbouwwijk van de grootte van IJburg er te weinig parkeerplekken zijn voorzien. Andere verbeterpunten die werden genoemd voor IJburg waren bijvoorbeeld meer fietsenrekken op straat en betere straatverlichting voor de veiligheid. Met deze punten zal de PvdA in de deelraad aan de slag gaan. Al met al was het een geslaagde en interessante avond die naar meer smaakt. De PvdA Oost zal dan ook in de toekomst voor onze leden en de bewoners van IJburg een vervolg organiseren. Terugblik zomerborrel 2012 Door: Rob Horseling (bestuurslid) Vrijdagavond 6 juli organiseerde de PvdA-Oost haar traditionele zomerborrel. Net als vorig jaar was dat in café de Omval aan de Weesperzijde. Het was prachtig weer en daardoor kon iedereen lekker buiten met elkaar staan praten en wat drinken. pag. 10 ROOST augustus 2012

11 Om 20:00 kwamen de eerste leden en zo rond 00:00 vertrokken de laatsten. Met elkaar zijn er over de avond verspreid zo n vijftig leden geweest. Ondanks haar volle agenda kwam Gerdi Verbeet zo omstreeks 21:00 rechtstreeks uit den Haag naar onze borrel en maakte ons deelgenoot van haar persoonlijke politieke opvattingen en wensen. Daarna was het de beurt van Adam Sibarani, die bij afwezigheid van Peter de Jong vanwege vakantie, kort terugkeek op het eerste politieke halfjaar. Bij de fractie noemde hij het vertrek van Ria Logtenberg en Meint Helder en het komende afscheid van Josef Zarih en Christiaan Winkel en de komst van Marlanda Coco en Joost Bouman als nieuwe fractieleden. Natuurlijk kreeg ook de wisseling van het fractievoorzitterschap uitgebreid aandacht. Adri van den Dries werd bedankt voor het vele werk dat hij als fractievoorzitter heeft verzet en voor het door woelige tijden loodsen van de fractie. Diana van Loenen werd gefeliciteerd met haar nieuwe rol en haar werd veel succes toegewenst. Tenslotte noemde Adam de forse uitbreiding van het bestuur met zes nieuwe leden zodat de werkzaamheden zijn herverdeeld en nieuwe taken zijn opgepakt. Zo gaat Eduard samen met Tanja en de fractieleden Marlanda en Simon een PvdA ombudsteam Oost starten. De samenwerking van onze fractie met die van de coalitiegenoten verloopt steeds beter en wij hebben goede resultaten geboekt bij de algemene beschouwingen, al onze moties zijn aangenomen. Na de zomervakantie zal de fractie het druk krijgen met de begroting voor 2012, de bezuinigingen die moeten worden gevonden maken moeilijke politieke keuzes noodzakelijk. Wij zullen daarover in de volgende ROOST berichten. Tenslotte wenste Adam alle aanwezige leden een mooie zomervakantie. THE END pag. 11 ROOST augustus 2012

12 Roost Afd. Amsterdam Oost

www.pvdaamsterdam.nl/oost oost.amsterdam@pvda.nl maart 2014 Pag. 03 Bestuurswijzigingen Pag. 03 Bestuursverkiezingen

www.pvdaamsterdam.nl/oost oost.amsterdam@pvda.nl maart 2014 Pag. 03 Bestuurswijzigingen Pag. 03 Bestuursverkiezingen ROOST PvdA Afdeling Amsterdam Oost Iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı www.pvdaamsterdam.nl/oost

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Het is bijna voorbij.. Dat is het perspectief van Oost.

Het is bijna voorbij.. Dat is het perspectief van Oost. Jij komt nooit meer terug, voorbij, het ging allemaal zo vlug, al die kennissen die vragen, hoe het met ons gaat. Het is te laat, het is te laat. Dit zongen wij samen met snik in onze stem onder uw aanvoering

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Debat: Maatschappelijke stage

Debat: Maatschappelijke stage Debat: Maatschappelijke stage Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen voeren een Tweede Kamerdebat over het afschaffen van de maatschappelijke stage. Leerdoel: Leerlingen krijgen inzicht in hoe een

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de klas

Kijktip: Nieuwsuur in de klas Kijktip: Nieuwsuur in de klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen leren over de gemeentepolitiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren over belangrijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Fietsenquête centrum Oss

Fietsenquête centrum Oss Fietsenquête centrum Oss Uitgevoerd door PvdA Oss Mei 2015 Inhoud 1 Voorwoord Ehssane Gounou - fractievoorzitter PvdA Oss 2 Onderzoeksopzet 3 Conclusie fietsenquête 4 Argumenten voor en tegen nader toegelicht

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

Voorzitter, dames, mijne heren,

Voorzitter, dames, mijne heren, Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid op de Van Boetzelaerlaan en Sportlaan te verbeteren. Hieronder de volledige inbreng van de VVD tijdens de begrotingsbehandeling.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer e Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Inzameling voor vluchtelingen

In deze nieuwsbrief. Inzameling voor vluchtelingen regel van de week Ik houd me aan de regels van de school. belangrijke data 15 september informatieavond voorgezet onderwijs voor de ouders uit groep 7 en 8 24 september informatieavond social media 7 oktober

Nadere informatie

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015 Motie bij agendapunt Basisinkomen 1. de motie Basisinkomen (nr. 37), zoals aangenomen door het Congres van januari 2015, voorstellende een

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen november-december 2014 Bouwbrief 8 Herontwikkeling locatie De Wissel Achter de schermen De verbouw van de locaties t Rond 1, 3, 7, en 9 gaat razendsnel; als je een week niet hebt gekeken herken je het

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

nummer 23 april 2016 praten met Elfrieda Peetoom cliënt-begeleider Waarom mag ik alleen koffie wanneer we met z n allen koffie drinken?

nummer 23 april 2016 praten met Elfrieda Peetoom cliënt-begeleider Waarom mag ik alleen koffie wanneer we met z n allen koffie drinken? nummer 23 april 2016 praten met Elfrieda Peetoom cliënt-begeleider Waarom mag ik alleen koffie wanneer we met z n allen koffie drinken? de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit: Arco Boogaard

Nadere informatie

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn.

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn. JS-moties Nieuwe bezuinigingen? Nee bedankt! - in de campagne voor de provinciale statenverkiezingen benadrukt is dat de PvdA, in tegenstelling tot D66 en CDA, geen nieuwe bezuinigingen wil om een herziening

Nadere informatie

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad Geslaagde stadsdialoog Zwolle Armoedevrij! Zwolle is een stad zijn waarin iedere inwoner meetelt en meedoet, wat je inkomen ook is. Dat is het

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

20 juni Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa

20 juni Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa 20 juni 2016 Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu!

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! Met de groei naar ruim 25.000 leden in de afgelopen jaren is een basis gelegd voor een bloeiende en financieel gezonde vereniging. Met 12 Tweede

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Goed onderwijs in Amsterdam Oost

Goed onderwijs in Amsterdam Oost Goed onderwijs in Amsterdam Oost Goed onderwijs is cruciaal om ieders individuele mogelijkheden te stimuleren en te ontwikkelen. Goed onderwijs geeft kansen om mee te doen. Kinderen ontmoeten elkaar op

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Werkplan 2016. sowieso persoonlijke gesprekken onvermeld.

Werkplan 2016. sowieso persoonlijke gesprekken onvermeld. Werkplan 2016 Leeswijzer In maart 2015 hebben de leden van PvdA Amsterdam de ambities ondersteund zoals omschreven in het werkplan 2015. In de ledenvergadering van 12 november 2015 wordt het werkplan 2016

Nadere informatie

Kindergemeenteraad 2016. Leerlingenboek

Kindergemeenteraad 2016. Leerlingenboek Kindergemeenteraad 2016 Leerlingenboek Inhoudsopgave 3 Voorwoord van de Burgemeester 4 Les 1: Democratie 6 Les 2: Politiek in Nederland 8 Les 3: Politieke Partijen 10 Les 4: De Gemeente 12 Les 5: Politiek

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF / oktober 2012

NIEUWSBRIEF / oktober 2012 NIEUWSBRIEF / oktober 2012 IN DEZE NIEUWSBRIEF. e-mailproblemen Io Vivat ouder-/mentoravonden VMBO oudernetwerk h/v onderbouw Even voorstellen. cursusplanning E-MAILPROBLEMEN De in de zomer geïnstalleerde

Nadere informatie

2016 Veertiende jaargang, nummer 8 Zie ook www.rosabasisschool.nl

2016 Veertiende jaargang, nummer 8 Zie ook www.rosabasisschool.nl 2016 Veertiende jaargang, nummer 8 Zie ook www.rosabasisschool.nl Belangrijke data: Dinsdag 17 mei: We beginnen na een vakantie weer met de lessen! Donderdag 19 mei: Fietsexamen groep 8 Vrijdag 2 juni:

Nadere informatie

Campagne draaiboek. Gemeenteraasdsverkiezingen PerspectieF, ChristenUnie-jongeren. Campagneplan. gemeenteraadsverkiezingen 2014

Campagne draaiboek. Gemeenteraasdsverkiezingen PerspectieF, ChristenUnie-jongeren. Campagneplan. gemeenteraadsverkiezingen 2014 Campagne draaiboek Gemeenteraasdsverkiezingen 2014 PerspectieF, ChristenUnie-jongeren Campagneplan 1 gemeenteraadsverkiezingen 2014 Draaiboek campagne gemeenteraadsverkiezingen 2014 PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Ichthusnieuws jaargang 02 nummer 9 18-02-2015

Ichthusnieuws jaargang 02 nummer 9 18-02-2015 Ichthusnieuws jaargang 02 nummer 9 18-02-2015 Agenda van de maand februari: - 20 februari Studiedag, kinderen hele dag vrij - 23 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie - 12 maart Ouderavond Lentekriebels

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Europa

Onderzoek verkiezingsthema Europa Onderzoek verkiezingsthema Europa Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 22.055 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 5 tot en met 7 september 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Locatie Cantershoef Datum 14 november 2013 Aanvang 19,30 uur Voorzitter Marlies van den Akker Aanwezig bestuur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog.

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Nieuwsbrief Amersfoort in Dialoog Editie: december 2015 Terugblik Dag(en) van de Dialoog 2015 Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Het

Nadere informatie

draadswijzer week 01 Zwolle

draadswijzer week 01 Zwolle draadswijzer week 01 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 11 januari 2016 Raadzaal Besluitvormingsronde 19.30 uur Start besluitvormingsronde met de volgende hamerstukken: - Nota van Uitgangspunten MPV 2016*

Nadere informatie

Afscheid Binnenkort nemen we afscheid van juf Annie Ylstra. Hoe en wanneer we dat precies gaan doen, daarover zullen we u nog informeren.

Afscheid Binnenkort nemen we afscheid van juf Annie Ylstra. Hoe en wanneer we dat precies gaan doen, daarover zullen we u nog informeren. Saadinfo september 2012 PCBO de Saad WB van der Kooiwei 2 9284 TJ Augustinusga 0512351718 Kind op Maandag Week 36: De vroedvrouwen, Exodus 1, Het biezen mandje, Exodus 2:1-10, Mozes gaat weg, Exodus 2:

Nadere informatie

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Voorbereiding 1. Bepaal hoeveel tijd er is: kies voor 45, 60 of 90 uten versie 2. Deel tijdschema uit en bespreek dit met de leerlingen 3. Verdeel de rollen, zie

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Beste leden, Onder andere in nieuwsbrief nummer zes: - Examenorganisatie World Travel Academy zoekt surveillanten / assessoren - Zomerstop 2013 - Stageproject Drieuit Creatief

Nadere informatie

INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 2 De uitwerking van de Roos van Leary 3 Werken met de Roos van Leary

INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 2 De uitwerking van de Roos van Leary 3 Werken met de Roos van Leary INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 11 Invloed op anderen 11 De Roos van Leary 13 Kiezen van gedrag 23 Communicatie 26 Uitbreiding van het model 27 Het verhaal en de Roos van Leary 28 2 De uitwerking

Nadere informatie

It s the economy stupid

It s the economy stupid It s the economy stupid De achtergrond van sterke stijging van SP en daling van PVV in de afgelopen maand De peiling van deze week is een voortzetting van het patroon dat zich aandient sinds half december.

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Elk jaar op de ochtend van 14 augustus is er een korte plechtigheid in de ontvangsthal van de oude Tweede Kamer. Een kleine groep

Nadere informatie

Voor de interne organisatie onderscheiden we drie type speeltuinverenigingen:

Voor de interne organisatie onderscheiden we drie type speeltuinverenigingen: Checklist indicatoren vrijwilligersmanagement speeltuinwerk De NUSO heeft een vragenlijst ontwikkeld om de organisatiestructuur bij speeltuinverenigingen praktisch in kaart te brengen. Aan de hand van

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Nieuwsbrief december 2015 Terwijl we aan de voorkant van het gebouw Sinterklaas uitzwaaiden, kwamen aan de achterkant de kerstbomen naar binnen. In mum van tijd heeft het Kindcentrum een metamorfose ondergaan

Nadere informatie

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Voorbereiding 1. Bepaal hoeveel tijd er is: kies voor 45, 60 of 90 uten versie 2. Deel tijdschema uit en bespreek dit met de leerlingen 3. Verdeel de rollen, zie

Nadere informatie

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli. juli 2012. Villa Ticca. Groter groeien

Nieuwsbrief Juli. juli 2012. Villa Ticca. Groter groeien juli 2012 Villa Ticca Groter groeien Nieuwsbrief Juli Lieve allemaal, Alhoewel de zomer nog niet zo wil vlotten in Nederland, is de vakantieperiode nu toch echt officieel begonnen. Ook in Villa Ticca betekent

Nadere informatie

Kerkje. Beste ouders van groep 4/5 en 6,.. en beste ouders van groep 7 en 8,

Kerkje. Beste ouders van groep 4/5 en 6,.. en beste ouders van groep 7 en 8, OEC. BASISSCHOOL t Prisma locatie Overwhere GASINJETSTRAAT 1-3 1442 WN PURMEREND TEL 0299 421982 Email:locatieoverwhere@prismapurmerend.nl Website : www. prismapurmerend.nl Wat vindt u onder andere in

Nadere informatie

Reflectieverslag. Gastcolleges periode 2

Reflectieverslag. Gastcolleges periode 2 Reflectieverslag Gastcolleges periode 2 Naam: Lisanne Schapendonk Studentennummer: 2078571 Klas: 48BK1BV Opleiding: Bestuurskunde Fase: Jaar 1, propedeuse, periode 2 Plaats: s-hertogenbosch Datum: 23 december

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland 16 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

HOORzaken december 2010 Kersteditie

HOORzaken december 2010 Kersteditie HOORzaken december 2010 Kersteditie Nog iets meer dan een week en dan is het al weer 2011. Het gaat snel dit jaar, vindt u ook niet? Ik aarzel al een paar dagen: ga ik nog even volle kracht vooruit om

Nadere informatie

juni 2012 opening 4 tuinkassen Tiracancha-Alta

juni 2012 opening 4 tuinkassen Tiracancha-Alta Gelukkig... hebben we van niemand een mail ontvangen met de vraag of we nog wel iets aan het doen zijn, hier in Peru. Want het duurde even. Maar hier zijn we dan weer met een update over de moestuinen,

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 19 november 2013

Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 19 november 2013 Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 19 november 2013 Dames en heren, Het thema van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis

Nadere informatie

Kerstfeest Schooljaar 2012-2013. Nummer 5. 29-11-2012 Enkele belangrijke data: Lightwise Groep 1 en 2

Kerstfeest Schooljaar 2012-2013. Nummer 5. 29-11-2012 Enkele belangrijke data: Lightwise Groep 1 en 2 Binnenkort zullen op speelse wijze ook de fietsen van de kleuters en de leerlingen van groep 3-4 getest worden en hopelijk kunnen er ook dan weer volop goedkeuringsstickers worden uitgedeeld, want we gaan

Nadere informatie

Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en overige aanwezigen,

Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en overige aanwezigen, Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en overige aanwezigen, Je moet wel een rasoptimist zijn om tegenwoordig de voorpagina van de dagbladen te blijven lezen of het 8-uur journaal te kijken:

Nadere informatie

Nieuwsbrief, april 2015

Nieuwsbrief, april 2015 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl Nieuwsbrief, april 2015 Woord van de voorzitter Amersfoort staat voor de opgave van grote bezuinigingen. Eind deze maand

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging!

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging! 2015 Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging! Landelijk Overleg Fracties (LOF) Contactpersoon: Leonie Kuhlmann Vacature: Coo rdinator Landelijk Overleg Fracties (LOF) 20 of 40 uur per week

Nadere informatie

SAMEN VOORUIT PROGRAMMA PVDA-VOORZITTER PERIODE 2016-2020 HANS SPEKMAN

SAMEN VOORUIT PROGRAMMA PVDA-VOORZITTER PERIODE 2016-2020 HANS SPEKMAN SAMEN VOORUIT PROGRAMMA PVDA-VOORZITTER PERIODE 2016-2020 HANS SPEKMAN De komende weken ga ik op campagne door het land. Ik vraag jullie om meer dan het vertrouwen in mij. Ik vraag jullie om samen met

Nadere informatie

Groep 3. Juni 2015. Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F

Groep 3. Juni 2015. Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F Juni 2015 Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F Groep 3 Nog 6 weken en dan is het alweer zomervakantie. De tijd vliegt voorbij! De komende

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 3 De Participatiewet 23 Heb je een beperking en heb je begeleiding nodig bij het werk? Dan

Nadere informatie

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks (CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks Afdeling Doetinchem e.o. 2014-2018 September/oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Uitgangspunten...4 1.1. Taken van een afdelingsbestuur...4 1.2. De functies

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 So Mikado Stiemensweg 175 Meivakantie; Na een lang blok van 10 weken met enerverende activiteiten kan ik u vertellen dat we als team echt toe zijn aan de meivakantie! Afgelopen

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat 9 december 2014 Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN

Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN Zaterdagmiddag 21 februari vond in De Vereeniging een eerste Huiskamerbijeenkomst plaats. Het was

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie