Uitkomsten Stadsgesprek Energie dag 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten Stadsgesprek Energie dag 1"

Transcriptie

1 Groep Slimme maar ook mooie oplossingen 1. A. electrisch rijden en dichterbij huis werken minder overbodige verlichting optimaal gebruik van de elementen 2. B. meer invloed van dhr. Rosengarten C. Groep zuinig / efficient (de slimste oplossingen / 1. Bewust gedrag stimuleren met A. Zonnepanelen transport slimme oplossingen (gratis) zelfvoorzienend (bijv. zonnepanelen) gemeente die niet blokkeert 2. Isolatie: vooral rol voor B. Meest efficiënte vormen weinig impact op mensen: duurzaamheid woningcorporaties wordt vanzelfsprekend / de logische keuze Bureaucratie verminderen C. Geen verplaatsinge van milieuimpact naar andere gebieden Groep Elektrische (stille) voertuigen 1. Nieuwe technologie gebruiken A. WKO Mooier en schoner Blauwe daken (of doorzichtige dakpanzonnecollectoren 2. Isoleren B. Zonnepanelen windmolens aan de randen LED-verlichting Voorwaarden stellen bedrijfsenergie C. Windmolens / openbare ruime

2 Groep groene daken / hangende tuinen zelfcontrole 1. Bewustwording: persoonlijk inzicht in gebruik A. Natuurlijke bronnen: zon, water, wind minder auto's, ruimte voor de fiets, OV natuurlijke bronnen gebruiken 2. Besparen per ruimte B. Teruglevering aan schoon net Persoonlijke beloning / incentives C. Groep - Onzichtbaarheid maar wel veel 1. Openbare ruimte: verlichting + A. Zon i.c.m. regio / postcode maatregelen warmte -meer energiebewustzijn - groene daken 2. Duurzamer bouw en verbouw B. WKO - veel zonnepanelen (denk aan esthetiek) - laadpunten electrische auto's Bewustwording bevorderen C. Elect. Opslag, smart grid - veel fietsen Minder verblijvend / verplichten / controle OV goedkoop / gratis / electrisch / kouder groen in de stad Wind op bijv kantoren Geothermie Combinatie meerdere technieken Groep - Gezamenlijk klimaatneutraal - maximaal Utrecht benutten 1. Verlies van energie (Isolatie) A. Verspreiden van bronnen: focus op zon - Niet opvallend (hometrainer) - OV en fiets stimuleren 2. Subsidieren B. Hometrainers - Ketenonafhankelijkheid Toegankelijkheid C. Fietspaden Grondstoffen door recycling

3 Groep - Awareness 1. Fonds / micorkrediet A. Warmtewisseling - efficiente infrastructuur - de gemeente als initiator - Utrechtse: groen en historie 2. Leefstijlen aanpassen B. Warmteopslag Utrecht fietsstad C. Samen met elkaar Groep - Rustiger 1. Educatie / bewustwording A. Zonneenergie - Groener - Gezonder 2. Fossiele brandstoffen minderen B. WKO C. Innovatieve technieken Groep Utrechte bedrijven en bewoners zijn zich bewust van klimaatneutraal en handelen daar uit overtuiging naar Elektrisch vervoer (privé en OV (gratis)), laadpunten en fietsen stimuleren Goede voorlichting en educatie (rol gemeente) A. Zonnepanelen (bijv. VVE's, Woco's): Slim delen energieopbrengsten B. Aardwarmte gebruiken Spreiding / slim energiegebruik C. Windenergie op gebouwen / langs snelweg

4 Groep - Slim met licht, innovatie, investeren 1. Isolatie / renovatie A. Zonneenergie - Meten is weten - Verkoop energieoverschot - Fiets / auto / OV plan 2. Slimme mobiliteit B. Warmtewinning - wijkinitiatief Verlichting en verwarming C. Slimme energie / transport infrastructuur Groep - Schone, moderne, innovatieve stad 1. Dagritme aanpassen A. Zonnenergiecentrales / Smart Grids - Collectieve energieopwekking in de buurt - isolerende, CO2 opnemende (dak)tuinen - Klimaatpositief: energieproduceren 2. "Deuren dicht", bewustzijn B. Biomassa / afvalverbranding - Dagritme naar zonneuren (100 uur naar huis Groene isoilatie C. Windenergie Groep - Onzichtbare maatregelen en oplossingen 1. Focus op grootverbruikers A. Inzetten zonneenergie - Innovatie - Bewustwording en scholing 2. Inzetten nieuwe technieken B. Hergebruik restwarmte (stadsverwarming)

5 Faciliteren en stimuleren C. Cooperatie en lokale initiatieven Bewustwording en gedragsverandering Groep - Supermarkten weg (zelfvoorzienend) 1. Voedselproductie A. Lokaal geproduceerd eten - energiemaatschappijen in eigen beheer - veel groen - energieproducerende gebouwen - bewustwording / educatie (wijzen op 2. Energietransport B. Zonne- en windenergie integreren in gebouwen / werken voordelen) Mensen betrekken in het energiebesparingsproces C. fietsgebruik stimuleren Groep - Faciliterend milieu 1. Mobiliteit A. Zon - Regelgeving / eisen - Bewustwording / informatievoorziening - Renoveren en nieuwbouw 2. Energievretende luxe inperken B. Water C. Wind Bodemproject (WKO) Groep - Elke Utrechter is zich bewust van zijn of 1. Voor elk huishoudens het gebruik haar energiegebruik zichtbaar - De energie komt van schonne bronnen A. Biocentrale

6 De energie komt van schonne bronnen, bij voorkeur dichtbij en zichtbaar 2. Flexplekken, minder ruimte nodig in gebouwen Verplichting bedrijven die gebruik maken van vrachtauto's: alleen schoon en / of electrisch Minimale verplichting voor huiseigenaren / corporaties voor isolatie B. Alles wat beweegt wekt energie op (fietsen / skeelers) C. Minder eten weggooien Meer gebruik maken van natuurlijke bronnen: wind, regen en zon Groep - Vorlichting (educatie aan jeugd) over 1. Sharing (via app), meereizen ed. OV A. Zonnepanelen verspilling en afval beter en gratis - huizen isoleren, groen op daken en gevels 2. Voorlichting, milieu-educatie B. Energieneutraal bouwen - Technologie: zelfvoorzienend huis - Technologie: energie opwekken (asfalt), (warmetrui-dagen), ook kostenbewustzijn C. Slim bouwen waterval, gewassen Biomassa Energie opwekken door lokale bronnen (kassen) Groep - Centrum vrij van vervuilende 1. Resources: lease huishoudelijke A. Zon/wind/water energie opwekken vervoersmiddelen - Slim gebruik van zonneenergie in productiematerialen, wegen etc. - meer groen: stads/daktuinen 2. apparatuur Recyclen B. Bewonersgroepen zijn eigen energiefabrieken - Duurzaam en betaalbaar / toegankelijk - Jaarlijkse Alpe d'huzes voor energie op hometrainers Cradle-to-cradle C. Recycles = standaard

7 Groep - Utrecht voorbeeldstad Energieneutraliteit 1. E-OV + stijgend fietsgebruik A. Hergebruik - Onzichtbare integratie van duurzame technologieen in nieuwe bebouwing - zichtbare keuzes en toepassingen: bewustzijn en inzicht 2. Financieel aantrekkelijke energiebesparende maatregelen in B. UEM: centrale organisatie kennis, toepassing, innovatie, combinatie - Zintuigelijke streling: schoon zien, huis Bewust gebruik door inzicht C. Lokale stimulatie voelen, ruiken Groep - Utrecht als voorbeeldstad, zichtbaar en 1. Gedragsverandering: bewustzijn van A. Minder fossiele brandstof gebruiken onzichtbaar (Toon) - Energie ui zonnepanelen, windmolens, bodem, afval, wegdek, glas / ramen, stadsverwarming 2. Corporaties, bedrijven en instellingen: verspilling de grote B. Meer gebruik van zon/wind dor te belonen met subsidies - Schoon en stil: CO2 neutraal, electrische bussen aanpak (motiveren belonen) Verkeer C. Regels versoepelen: Transparantie (weten waar je voor kiest) - Self supporting, innovatief - Geen of lagere energierekening, ook voor huurwoningen - Cooperatieve gedachte: iedereen bewust Kleinschalige buurtinitiatieven Groene keuzes belonen Groep - Je ziet het, ruikt het, voelt het - Gevoel van natuurlijk evenwicht 1. Electrisch vervoer A. Zonnenpanelen + opslaf lokaal (overal aanwezig - Dalen van energie vraag en aanbod - Iedereen doet mee en voor iedereen 2. Restwarmte gebruiken, bezine door B. Energieopwekkende wegen betaalbaar waterstof vervangen - Geen plastic van aardolie, maar bijv. van mais Zuinige apparaten (5 a 6 volt C. Zelfopwekkende bewegingsenergie (door mensen) Stroom op wekken door rivieren en wind (turbine)

8 Groep - Bewustwording: gemotiveerde mensen + inzicht in baten/kosten 1. Op zoek naar verspillingen: grootste klus A. Blijven innoveren / Balans kosten en baten blijven bewaken - autonomie Schaal Europees / efficiency 2. Groene daken B. Menselijke energie Detectie: slimme systemen implementeren C. Zoveel mogelijk vlakken benutten voor zonneenergie Groep - Maak gebruik van de kracht van de 1. Warmte besparen A. Warmte (WKO, restwarmte) natuur (zon, wind, water) - Utrecht fietsstad: "Roosegaarde" fietspaden 2. Verlichting weghalen / LED waar B. Wind (kleinere molens op schuurdak - We wekken zelf veel energie op (trap, mogelijk fiets) - Scholen: gebouwen klimaatneutraal en OV energieneutraal C. Waterkracht (A'dam/Rijn, Merwedekanaal voor educatie benutten Voorlichting: kennis vergroten en groepsdynamiek Zonneenergie: vol op inzetten Automatiseren / ontzorgen Auto's: bioethanol, electrisch Kernfusie in de dom Groep - Meer gebruik van zonneenergie - Jong geleerd is oude gedaan (scholen, 1. Niet onnodig energie gebruiken in winkels, kantoren studentenprojecten) - socialer met elkaar realiseren 2. Nieuwbouwwoningen verplicht energieneutraal A. Delen van energie B. Sportscholen wekken energie op C. Fietspaden verwarmen via ondergrond / verlichten op aanvraag

9 Groep - Groene binnenstad 1. Isolatie (energiebesparende / A. Dichtbij (support your locals) - zelfvoorzienend en energieopwekken leverende) maatregelen - mooi houden - mogelijkheden voor iedereen om 2. Electrisch OV B. Afvalverwerking optimaliseren energiebesparende maatregelen te treffen (of opwekken) Veel groen (CO2) langs wegen C. Zonne-, wind- en waterenergie -samenwerken - alleen nog energiepositief bouwen Energie opslaan Cradle to cradle (ketenintegratie) Groep - Mooi: overal aanwezig (in en om Utrecht) 1. Renovatie (hoe financieren?). A. Zonneenergie - Energie beter verdelen Bereikbaar maken voor iedereen - Veel groen: met schone lucht - Duurzame energie moet aantrekkelijker zijn 2. Verlichting op straten en huizen B. Geen windmolens in Utrecht zelf (stad) Besparingen bij bedrijven zichtbaar maken (KvK) door middel van kunstwerk C. Energieopwekking in wegen Collectieve initiatieven (crowd funding)

10 Dromen Bouwstenen I Bouwstenen II Om erergie te besparen Om energie duurzaam te produceren Groep a 1. A. 1. Bewustwording bevorderen 2. B. 2. Stimulering energiebesparing 8ja / 0? / 0 nee C. Isolatie bestaande bouw 4ja / 4? / 4nee Isolatie nieuwbouw 4 ja / 4nee Groen OV 7ja / 1? / 0nee Sharing 2ja / 5? / 1nee 7. Energiebesparing overheid / bedr. 1. Stimuleren zonneenergie 2. Windmolens 2ja / 2? / 3nee KWO 5ja / 3? / 0nee Bio 3ja / 5? / 0nee Zonnecellen in wegdek 6ja / 1?/ 1nee 1. Sharing bij voldoende beschikbaarheid 2. Windmolens bij vermindering geluidoverlast en uitzichtbederf Zonnecellen in wegdek bij kortere terugverdientijd Groep f 1. A. 1. Isolatie gebouwen 2. B. 2. Informatieuitwisseling (wijk) C. Besparingsindex 4ja / 4? / 0nee 1. Menselijke energieturbine 7ja / 1? / 0nee 2. Zonneweiden 4ja / 3? / 1nee Golfslag Utrecht in de Noordzee 1ja / 0? / 7nee 1. Stadsverlichting bewegingsmelder: doelgerichte toepassing, veiligheidsgarantie 2. Recycling / hergebruik Stadsverlichting bewegingsmelders 4ja / 3? / 1nee Gratis electrisch vervoer Groep 7 1. A. 1. Meer en elektrisch OV 2. B. 2. Slimme meters / 's avonds computer uit C. Isolatie LED verlichting Educatie Voorbeeldrol publieke sector 1. Afval = energie 1ja / 4? / 2nee 2. Zonneenergie Windenergie 2ja / 4? / 1nee Geotermi Stadsverwarming 0ja / 7? / 0nee Warmtewisselaar 1ja / 5? / 1nee 1. Afval: uitgangspunt is minder afval / minder uitstoot 2. Windenergie: fysieke condities verbeteren danwel windenergie niet afh Van subsidie Stadsverwarming: mits geen monopolie Groep h 1. A. 1. Duurzame bouwmaterialen 1. Windmolens neerzetten 3ja / 0? 3nee 1. Waterstof opslag: mits schoon en veilig, meer onderzoek naar mogelijkheden en risico's

11 Dromen Bouwstenen I Bouwstenen II Om erergie te besparen Om energie duurzaam te produceren 2. B. 2. Slimmere apparatuur in huis C. Energiezuinige verlichting Lokale productie en diensten OV + fiets infrastructuur optimaliseren Educatie + bewustwording + participatie waterstofopslag 2. Zonnepanelen installeren Waterturbines installeren in waterleidingen 0ja / 6? / 0nee Bio-energie 0ja / 6? / 0nee Tegemoetkomen winkels / ondernemers Lokale wijkcooperaties stimuleren Waterkrachtcentrale 2. Windmolens: kleiner, geintegreerd: en op plekken waar het kan Zonnepanelen: professioneel en geintegreerd aanpakken. Geen rommeltje van maken Waterturbines: moeten hun bijdrage nog bewijzen Bio-energie: alleen restafval: overschotten gebruiken voor de productie Groep i 1. A. 1. Probleemgevallen identificeren 2. B. 2. Isoleren bestaande bouw C. Auto delen 1ja / 3? / 4nee Slimmere apparatuur in huis 3ja / 3? / 2nee Educatie / persoonlijke verantwoordelijkheid Nieuwbouw nul op de meter 1. Zonnepanelen 6ja / 1? / 1nee 2. Kleine windmolens op gebouwen 4ja / 4? / 0nee Biogas / -massa centrale 2ja / 3? / 3nee WKO Aardwarmte 3ja / 5? / 0nee Waterkracht in riool 3ja / 3? / 2nee 1. Auto delen: zelfstandheid / beschikbaarheid, financiële zekerheid / alleen voor bepaald 2. Biomassa: echt duurzaam? Rendement onduidelijk, vervuilend? Uitzoeken: educatie Slimme apparaten: thermostaat: commercieel, niet overtuigd van nut Rendement? (dagnachtverschil) Groep j 1. A. 1. Fossiele brandstof X elektrisch vervoer 2. B. 2. Vastgoedverhuurder verplichten tot isoleren 5ja / 3? / 0nee C. Bewust maken / worden Nul-op-de-meter Fietsen stimuleren Groene daken Groep k 1. A. 1. Isoleren 2. B. 2. Educatie / bewustwording C. Electrisch vervoer 2ja / 5? / 0nee 1. Zonneenergie 2. Produceren algen 2ja / 6? / 0nee Windenergie 4ja / 3? / 1nee Smart grid WKO Bioafvalcentrale 7ja / 0? / 1nee Waterkrachtcentrale 1. Windmolens 4ja / 2? / 1nee 2. Zonnepanelen 3ja / 4? / 0nee Restwarmte gerbuiken 1. Algen: Filters bij verbranding (geen afvalstoffen in de stad) 2. Windenergie: vormgeving, geluid (compensatie bewoners) locatie Waterkrachtcentrale: transport en oorsprong lokaal, filters CO2 1. Electrisch vervoer: meer laadpalen, groen opwekken, goedkoper maken betere batterijen 2. Aantrekkelijk OV: electrisch, 24 uur p/d, goedkoop/gratis, busbanen metro/tram ongelijkvloers Zonnepanelen: aangezicht verbeteren, effectiever (geen parallelschakeling) prijs voor huurders

12 Dromen Bouwstenen I Bouwstenen II Om erergie te besparen Om energie duurzaam te produceren Aantrekkelijk / efficient OV 3ja / 3? 1nee Stimuleren fietsen Menselijke energie gebruiken 2ja / 2? / 3nee Zonneenergie uit asfalt 4ja / 2? / 1nee Menselijke energie in kinderschoenen, verder ontwikkelen Energiezuinige apparaten Groep l 1. A. 1. Isolatie (alles) 2. B. 2. Slimme meter + bewustwording 4ja / 2? / 0nee C. LED-straat/kantoor verlichting + uit als niet nodig Natuurlijk licht, wind- en andere bronnen 3ja / 2? / 1nee Collectieve samenwerkverbanden Hogere belasting op energie 1ja / 1? / 4 nee 1. Smart Grid (lokaal + Europa) + opslag 2. Zonnepanelen 6ja / 0? / 0nee Waterstroom (getijden etc) 1ja / 4? / 1nee Meer groen / Groene daken / CO2 afvoer 4ja / 2? / 0nee Windmolens 2ja / 3? / 1nee WKO 1. Belasting op energie: OZB omlaag / omhoog naar energieverbruik 2. Windmolens: moeilijk, participeren? Rendement laag? Groep m 1. A. 1. Isolatie + groen 2. B. 2. LED straatverlichting 4ja / 4? / 0nee C. Gratisch electrisch OV Educatie + voorlichting 2ja / 3? / 1nee Stekker eruit (bedrijven) 1ja / 4? / 1nee 1. Zon 4ja / 3? / 1nee 2. Slimme infra 6ja / 0? / 1nee Wind 2ja / 2? / 3nee Bio 3ja / 2? / 0nee Elders 5ja / 0? / 0nee 1. Bundelen van collectiviteit en innovatie 2. Integratie van zonnepanelen: door inbouw en design (slim ontwerpen) Water 3ja / 1? / 0nee Bodemenergie 3ja / 2? / 0nee Groep n 1. A. 1. Daktuinen 2. B. 2. LED Stadsverlichting C. Electrisch openbaar vervoer Waterstof Voorlichting / educatie 1. Kinetische energie snelweg 0ja / 3? / 4nee 2. Decentrale stadsverwarming 3ja / 4? 0nee Biomassa Zonnepanelen openbare gebouwen Aardwarmte projecten 0ja / 3? / 4nee 1. 2.

13 Dromen Bouwstenen I Bouwstenen II Om erergie te besparen Om energie duurzaam te produceren Opslag in eigen huis 4ja / 3? / 0nee Windmolens 1ja / 3? / 1nee Groep A. 1. Energieverspilling voorkomen 5ja / 3? / 0nee 2. B. 2. Isolatie C. Energiezuinige apparaten 4ja / 4? / 0nee OV aantrekkelijk Bewustwording 7ja / 1? / 0nee 1. Zonnepanelen (aanwijzen locaties door gemeente? 5ja / 3? / 0nee 2. BIOenergie 3ja / 5? / 0nee Aardwarmte Zonneboiler 3ja / 5? / 0nee Kinetische energie 6ja / 1? / 1nee 1. Isolatie: Minder de verplichting inzichtelijk maken. 2. Windmolens 4ja / 4? Groep A. 1. Ring Ring 5ja / 2? / 0 nee 2. B. 2. Isolatie huis 0ja / 5? / 2nee C. Kunstenaar Marieke 6j / 0? / 1nee 1. Zonnecellen aan de snelweg 1. Isolatie en zonnecellen huizen 2. Zonnescellen langs de snelweg 2. Zonnecellen langs de snelweg Zonnecollectoren All electric (Natuur en Milieu) Kracht van Utrecht 3ja / 3? / 3 nee KWO 6j / 1? / 0 nee All electric 4ja / 1? / 2 nee Groep q 1. A. 1. LED verlichting 2. B. 2. Isoleren verplicht voor corporaties C. Bewustwording Fietsen 2ja / 4? / 0nee Energiepiek 0ja / 6? / 0nee OV zuinigheid stimuleren 1. Kleinschalig collectief 4ja / 2? / 0nee 2. Opslag accu / water 2ja / 4? / 0nee Zonneenergie 3ja / 3? / 0nee Windenergie 2ja / 4? / 0nee Energie uit afval 3ja / 3? / 0nee Energie uit biomassa 2ja / 3? / 1nee 1. Algemeen meer info 2.

14 Dromen Bouwstenen I Bouwstenen II Om erergie te besparen Om energie duurzaam te produceren Groep r 1. A. 1. Industriele restwarmte gebruiken 2. B. 2. Groene daken C. Electrisch OV + fietsen LED / stadsverlichting efficienter 1. Windmolens 3ja / 3? / 1nee 2. Zonneenergie WKO Biomassa / algen 1. Wind: locatie kiezen waar geen / weinig mensen hinder ondervinden Windpanelen minder geluid 2. Groene daken als het goedkoper is en het rendement hoger LED stadsverlichting: als het genoeg oplevert. 1% is niet heel veel Afval verbranden: gebeurt toch al? 2. B. Gebruik op momenten dat het echt nodig is toespitsen Beter handhaven energiewetgeving Kinetische energie Afval verbranden op energie op te wekken Groep s 1. A. 1. Huisisolatie 8ka / 0? / 0nee 2. B. 2. Slimme meters/apps bewustwording 6ja / 2? /0nee C. Decentralisatie naar wijken 5ja / 2? / 1nee Centrale organisatie & stimuleren Competitie elementen inbouwen 2ja / 5? / 1nee Focus op Innovatie 2ja / 5? / 1nee 1. Aardwarmte gebruiken 2. Bioenergie 0ja / 7? / 1nee Zonneenergie Windenergie 4ja / 3? / 1nee Recycling 2ja / 6? / 0nee Kinetische energie 6ja / 1? / 1nee 1. Bioenergie: 2. - wanneer er een commissie wordyt aangesteld om de balansen in de gaten te houden - als onderdeel van een groot duurzaamheidsplan, bijv. Als al het andere is ingezet Groep t 1. A. 1. Duurzaam vervoer 2. B. 2. Isolatie gebouwen 5ja / 1? /0nee C. Stadsverwarming 1? / 5? / 0nee LED verlichting op straat 4ja / 2? / 0nee Energiecentrale nieuwbouw 5ja / 0? / 1nee Bewustwording en educatie 1. Zonneenergie 2. Energie opwekken via wegen (kinetisch + zon 0ja / 4? / 2nee Kernenergie 0ja / 0? / 6nee Energie uit biomassa 0ja / 6? / 0nee Windenergie groot 1ja / 4? / 1nee Windenergie klein 2ja / 4? / 0nee 1. Energiecentrale: mits dat geen gezondheidsrisico's meebrengt 2. Stadsverwarming: warmteverlies tegengaan + moet regelbaar zijn Kernenergi: moet 100% veilig zijn Biomassa: alleen uit afval Grote windmolens buiten de bebouwde kom vanwege overlast Kleine: kosten vs Baten? Energieopwekkende wegen: is een leuke kans (bewustwording), maar techn. Ontwikkeling nodig Groep u 1. A. 1. Meer inzetten op OV 2. B. 2. Minder en zuiniger verlichten ook bedrijven 1. Windmolens kleiner en andere soorten 5ja / 0? / 1nee 2. Zonnepanelen 1. Gebruik ervaringen buitenland 2. Onbekende technologieen met haken en ogen: meer kennis nodig

15 Dromen Bouwstenen I Bouwstenen II Om erergie te besparen Om energie duurzaam te produceren C. Draag warme kleding in huis 4ja / 1? / 1nee Microkrediet isolatie Concrete bewustwording projecten 4ja / 1? / 0nee Algen 2ja / 3? / 1nee Aardwarmte 3ja / 2? / 1nee Moerasgas en vergisting 3ja / 3? / 0nee financieel voordeel moet bij de consument terecht komen Meer industrie op stadsverwarming 1ja / 2? / 1nee Innovatie (bijv. kassen als energieleverancier?) 2ja / 4? / 0nee Groep v 1. A. 1. OV + electrisch over water voor leveranciers 2. B. 2. Isolatie / slimmre met verlichting 6ja / 0? /0nee C. Zuinig met energie (winkels, openbare ruimtes etc. Verduurzamen bestaande bouw 3ja / 3? / 0nee Voorlichting / bewustwording / educatie Incentives 3ja / 3? / 0nee 1. Zon 6ja / 0? /0nee 2. Wind 1ja / 5? / 0nee Biomassa 1ja / 5? / 0nee Rekening houden met lange termijn / volgorde maatregelen Gezamenlijke initiatieven (postcodes) stimuleren Onderzoek en innovatie stimuleren 1. Verplichten betere voorlichting overtuigen 2. OV zorgen voor aansluiting op bedrijventerreinen Incentives kostenbeslag 7. Verplichten 0ja / 5? / 1nee Groep w 1. A. 1. Voorlichting + educatie 1. Natuurlijke energiebronnen B. 2. Inzicht in gebruik door meters 6ja / 0? /0nee C. Faciliteren door gemeente / vergunningenbeleid herzien Boilers / verwarmingen afstellen Schoon, goedkoop, veilig OV Verlichting winkels / kantoren Groep A. 1. Groen elektrisch vervoer 2. B. 2. Slim energiebeheer C. Prijsdifferentiatie 3ja / 3? / 0nee Fietsen stimuleren 4ja / 2? / 0nee 1. Windmolens 2ja / 3? / 1nee 2. Gezamenlijke aanpak 4ja / 2? / 0nee Thoriumreactor e.a. innovatieve maatregelen 4ja / 2? / 0nee WKO 5ja / 1? /0nee 1. Prijsdifferentiatie: automatisch slim energiebeheer 2. Windmolens: Onzichhtbaar, onhoorbaar

16 Dromen Bouwstenen I Bouwstenen II Om erergie te besparen Om energie duurzaam te produceren Bewustwording Toegankelijke gemeentelijke procedures Power to heat 4ja / 2? / 0nee Zonneenergie 6ja /? / 0nee Groep 25 - Groene binnenstad - zelfvoorzienend en energieopwekken 1. Isolatie (energiebesparende / leverende) maatregelen - mooi houden - mogelijkheden voor iedereen om energiebesparende maatregelen te treffen (of opwekken) -samenwerken - alleen nog energiepositief bouwen A. Dichtbij (support your locals) 1. Verwarming en verlichting 7ja / 0? / 0 nee 2. Electrisch OV B. Afvalverwerking optimaliseren 2. Opvoeding en bewustwording bij kinderen Veel groen (CO2) langs wegen C. Zonne-, wind- en waterenergie Slimme meters en domotica 7ja / 0? /0nee Energie opslaan Cradle to cradle (ketenintegratie) Restenergie benutten o.a. stadsverwarming Beloning bij minder energieverbruik 1. Circulaire economie (betalen voor gebruik ipv bezit) 2ja / 5? / 0nee 2. Waterkracht benutten 5ja / 0? / 0nee Beweging benutten (sportscholen) 4ja / 3? / 0nee Decentrale opwekking en wijk initiatieven stimuleren Grootschalige opwekking zonneenergie 1ja / 5? / 0nee Kleinschalige windoplossingen binnen stadsgrenzen 3ja / 4? / 0nee 1. Kleinschalige windenergie: moet mooi zijn, niet opvallen, rendabel 2. Gedragsverandering: soms taai, beloning helpt (bijv. slimme tarieven) Circulaire economie: zou het echt beter zijn voor milieu/energie? Relatie werkgelegenheid Windenergie: mag wel lelijk zijn, maar dan op aangewezen plek (langs snelweg Groep z 1. A. 1. Maak het gewoon leuk ja /? 2. B. 2. Voorlichting op scholen ja C. Inzicht in gebruik / feiten, weetjes? Beperken transport / stimuleren OV en fiets ja /? Slimme verlichting: niet nodig dan uit ja Isoleren van gebouwen en huizen ja 1. Stimuleren lokale productie economie ja 2. Speel / sporttoestellen wekken energie op? Zonnefietspaden ja Zonnepanelen ja groene daken ja /? Windmolens? 1. Windmolens eigen maken door aankleding door bewoners / scholen / kunstenaars 2. Speel / sporttoestellen inzetten voor bewustwording energiegebruik vs. Energieopwekking Groep za 1. A. 1. Fiets / OV 5ja / 0? / 1nee 2. B. 2. Voorlichting cq. Bewustwording / meten is weten C. Isolatie 6ja / 0? /0nee Buurtinitiatief Slimme verlichting Minder vleesconsumptie / - productie 2ja / 2? / 2nee 1. Bio brandstof 0ja / 2? / 4nee 2. Zonnepanelen Waterenergie 3ja / 2? / 1nee Kinetische energie 4ja / 1? / 1nee Warmtepomp Windenergie 3ja / 3? / 0nee 1. Minder vleesproductie: - gelijk resultaat, betere productie - kweekvlees 2. Biobrandstof: - geen voedingsproducten, alleen afval - algen

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Industrie Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 1% besparing op gas en elektra per jaar. Totaal is dat 8 % besparing in 2020. Opbrengst: 100 kiloton.

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017 Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid Oktober 2017 Goed om te weten De eerste sheets geven de uitkomsten per vraag weer. Deze zijn weergegeven in percentages. Vanaf sheet nummer

Nadere informatie

Welkom. Stefan Korthout. Stichting Waalwijk CO2 Vrij 29/11/2016

Welkom. Stefan Korthout. Stichting Waalwijk CO2 Vrij 29/11/2016 Welkom Stefan Korthout Opening Aad van Lopik Voorzitter Stichting Waalwijk CO2 vrij Doelstellingen Voorloper Bewustwording Samenwerking Kennis bundelen Klimaatdoelstellingen van de gemeente Waalwijk Jan

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

Wat vraagt de energietransitie in Nederland?

Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Jan Ros Doel/ambitie klimaatbeleid: Vermindering broeikasgasemissies in 2050 met 80 tot 95% ten opzichte van 1990 Tussendoelen voor broeikasgasemissies Geen

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Gemeente Ede energieneutraal 2050

Gemeente Ede energieneutraal 2050 De gemeente Ede wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we alle energie die in onze gemeente wordt gebruikt op een schone (hernieuwbare) manier willen opwekken. Dat doen we het liefst

Nadere informatie

WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland Ir. Marion Bakker SenterNovem 030 2393677 m.m.c.bakker@senternovem.nl

WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland Ir. Marion Bakker SenterNovem 030 2393677 m.m.c.bakker@senternovem.nl WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland Ir. Marion Bakker SenterNovem 030 2393677 m.m.c.bakker@senternovem.nl 12-11-2007Sheet nummer 1 Ontwikkelingen wereldwijd Heeft de Al Gore film impact?

Nadere informatie

Uitkomsten stadsgesprek energie dag 2 - categorie 4. Ja, mits..

Uitkomsten stadsgesprek energie dag 2 - categorie 4. Ja, mits.. Uitkomsten stadsgesprek energie dag 2 - categorie 4. Ja, mits.. Nr onderwerp Prioriteit Mee eens Groep Groepsgrootte Tekstuele toelichting 1 21 6 2elektrische auto's 21 6 3 biomassa centrale 3 21 6 4 Zonnepanelen

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers

Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers Hoeveel CO 2 -reductie is nodig? doel nieuwe kabinet: in 2020 30% minder CO 2 -uitstoot dan in 1990 UN-IPCC: stabilisatie

Nadere informatie

Resultaten burgerbevraging Energiepact

Resultaten burgerbevraging Energiepact ENERGIEPACT HET ENERGIEOVERLEG TUSSEN DE FEDERALE STAAT EN DE GEWESTEN Resultaten burgerbevraging Energiepact PUBLIEKE CONSULTATIE Met het oog op het opstellen van het interfederaal Energiepact werd een

Nadere informatie

Nadeel: Of kolencentrales gaan minder bijstoken en worden nog minder duurzaam.

Nadeel: Of kolencentrales gaan minder bijstoken en worden nog minder duurzaam. ENERGIE 1 Kolencentrales sluiten (Rijks) Een grote reductie in broeikasgassenemissies in Nederland. 2 Niet langer meer worden gezien als ondernemer wanneer je energie deelt met je buurt en hier dus geen

Nadere informatie

De Energiezuinige Wijk - De opdracht

De Energiezuinige Wijk - De opdracht De Energiezuinige Wijk De Energiezuinige Wijk De opdracht In deze opdracht ga je van alles leren over energie en energiegebruik in de wijk. Je gaat nadenken over hoe jouw wijk of een wijk er uit kan zien

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier Inleiding: Begin mei 23 is door Dorpsbelang Metslawier/DOM Metslawier een enquête huis aan huis verspreid. Doel van deze enquête is het inzichtelijk maken van de vraag van dorpsbewoners naar middelen om

Nadere informatie

Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025

Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025 Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025 Willemien Veele Cor Kamminga 08-04-16 www.rijksmonumenten.nl Achtergrond en aanleiding Ambitie om in 2020 16% van de energie duurzaam op te wekken in Fryslân

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Fleringen 26 sept. 2013 Eddy Bramer Bertus

Nadere informatie

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten wat de gevolgen zijn van energie verbruik. De leerlingen weten wat duurzaamheid is. De leerlingen

Nadere informatie

Sterker, Slimmer, Schoner

Sterker, Slimmer, Schoner Sterker, Slimmer, Schoner D66 visie op duurzaamheid en groei C100 01-11-2014 Stientje van Veldhoven Groene genen Van Mierlo Terlouw Club van Rome Richtingwijzer: streef naar een duurzame en harmonieuze

Nadere informatie

Uitkomsten stadsgesprek energie dag 3 - Groepsgesprek 1 - Het Plan

Uitkomsten stadsgesprek energie dag 3 - Groepsgesprek 1 - Het Plan Uitkomsten stadsgesprek energie dag 3 - Groepsgesprek 1 - Het Plan Opdracht was op te schrijven: 1. waar worden wij blij van bij het lezen van het concept energieplan 2. wat willen wij nog verbeteren aan

Nadere informatie

Smart Grid. Verdiepende opdracht

Smart Grid. Verdiepende opdracht 2015 Smart Grid Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel leer je meer over het onderwerp Smart Grid. Pagina 1 Inhoud 1. Smart Grid... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Verwerking... 8 Pagina

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

delft energieneutraal delft smart city thema

delft energieneutraal delft smart city thema thema delft energieneutraal delft smart city afbeelding: Prêt-à-Loger Gemeente Delft heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent: geen door fossiele brandstofverbruik veroorzaakte

Nadere informatie

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen.

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. Inhoud De warmtemarkt Warmtevraag woningen Warmtemarkt voor woningen Gasdistributie en CV ketel Elektriciteitsdistributie

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045 Energieneutraal Veranderende overheid Waarde creëren Stadhuisplein Zichtbaar maken van innovatie Als duurzame stad Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst!

Nadere informatie

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015 Enexis De veranderende rol van de netbeheerder Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis 12 november 2015 Rol Enexis in de elektriciteitsketen Elektriciteitscentrale voor de opwek van elektriciteit

Nadere informatie

Transitie naar een. CO -neutrale toekomst

Transitie naar een. CO -neutrale toekomst Transitie naar een CO -neutrale toekomst 2 CO 2 reductie van bron tot gebruiker Steeds méér duurzame energie, maar niet minder CO 2 -uitstoot KLIMAATVERDRAG VAN PARIJS In het verdrag van Parijs werd afgesproken

Nadere informatie

Goedkoopste alternatief op dit moment De grond onder de molens is gewoon te gebruiken Eigen coöperatie mogelijk (zelfvoorziening)

Goedkoopste alternatief op dit moment De grond onder de molens is gewoon te gebruiken Eigen coöperatie mogelijk (zelfvoorziening) WIND OP LAND 11% (10% BESCHIKBAAR LANDOPPERVLAK) VOORDELEN Goedkoopste alternatief op dit moment De grond onder de molens is gewoon te gebruiken Eigen coöperatie mogelijk (zelfvoorziening) NADELEN Bij

Nadere informatie

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving THEMABIJEENKOMST G.O. 27 maart 2013 SER DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 40 Young Professionals 50 Young Professionals ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1. Energiebesparing

Nadere informatie

Bewonerspanel Energie

Bewonerspanel Energie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Energie Novemberpeiling 2014: Energie De gemeente Utrecht ondersteunt bewoners, bedrijven

Nadere informatie

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE o o o o Portaal (6x) Bo-Ex Stanleylaan Bo-Ex Livingstonelaan Isolatie Geen Wel Wel Glas enkel Dubbel Dubbel

Nadere informatie

Monitor klimaatbeleid. Gemeente Hunsum (fictief)

Monitor klimaatbeleid. Gemeente Hunsum (fictief) Inleiding Behaalt uw gemeente de klimaatdoelstellingen? Wilt u weten hoeveel duurzame energie in uw gemeente wordt geproduceerd of energie wordt bespaard? Zoekt u inzicht in welke maatregelen succesvol

Nadere informatie

AL HET VASTGOED DUURZAAM RUIMTELIJKE INPASSING VAN DUURZAME ENERGIE ENERGIEKE SAMENLEVING

AL HET VASTGOED DUURZAAM RUIMTELIJKE INPASSING VAN DUURZAME ENERGIE ENERGIEKE SAMENLEVING L HET VSTGOED DUURZM We brengen het verbruik naar beneden door bundeling van maatregelen en uitrol via collectieve concepten op het gebied van isoleren en opwekken. De eerste 5 jaar van de zijn voor een

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaat

Uitvoeringsprogramma Klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 2017-2020 (UPK 2017-2020) Slim samenwerken aan een CO 2 -neutraal en klimaatbestendig Slim samenwerken aan een CO 2 -neutraal- en klimaatbestendig. De gemeente heeft de ambitie

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Coöperatie Waalre Energie Lokaal. Waalre, 28 november 2012

Voorlichtingsbijeenkomst Coöperatie Waalre Energie Lokaal. Waalre, 28 november 2012 Voorlichtingsbijeenkomst Coöperatie Waalre Energie Lokaal Waalre, 28 november 2012 Pieter Brouwers Voorzitter Agenda Doel van deze avond Hoe is de coöperatie geboren Wat kan er momenteel op het gebied

Nadere informatie

De ka(n)s voor energie: The Big Picture

De ka(n)s voor energie: The Big Picture De ka(n)s voor energie: The Big Picture Eric Poot, Wageningen UR Glastuinbouw eric.poot@wur.nl Toekomst Glastuinbouw 2 keer meer met 2 keer minder 1 De Ka(n)s voor energie Ondernemers Overheden Kennisinstellingen

Nadere informatie

Opschalen en Opschieten Marjan Minnesma 29 juni 2017

Opschalen en Opschieten Marjan Minnesma 29 juni 2017 Opzij opzij opzij - maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opschalen en Opschieten Marjan Minnesma 29 juni 2017 Emissie vs concentratie CO 2 -emissie daalt nauwelijks -

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Presentatie 18 dec. VV. Berkum Eddy Bramer

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Energievoorziening 2015-2050: Publieksonderzoek Burgerprofielen CO 2 -reducerende opties

Energievoorziening 2015-2050: Publieksonderzoek Burgerprofielen CO 2 -reducerende opties Energievoorziening 2015-2050: Publieksonderzoek Burgerprofielen CO 2 -reducerende opties BIJLAGE BIJ RAPPORT Energievoorziening 2015-2050: publieksonderzoek naar draagvlak voor verduurzaming van energie

Nadere informatie

Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs

Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs Inhoud Introductie Duurzame Energie Koepel en Sector beschrijving

Nadere informatie

NUL-OP- DE-METER. FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam

NUL-OP- DE-METER. FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam NUL-OP- DE-METER FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam IEDEREEN OP GOEREE-OVERFLAKKEE VERDIENT EEN VEILIG, COMFORTABEL, DUURZAAM EN BETAALBAAR HUIS. Dat geldt natuurlijk ook voor

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES HAVO/VWO

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES HAVO/VWO DE ACTIES HAVO/VWO ACTIES RONDE 1 NEDERLANDSE OVERHEID De overheid besluit 500 subsidie te verlenen aan 30.000 woningeigenaren die hun woning isoleren. Dit levert in totaal een afname van 5 -units uitstoot

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck

Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck Zeist, 25 april 2016 Matthijs Kok Transitiemanagement Matthijs Kok Energietransitie gebouwde omgeving Elektrisch vervoer Projecten, o.a: Energiestrategie

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Energiezuinig wonen in Wehl. Jeroen aan het Rot verduursaam energieloket 23 november 2016

Energiezuinig wonen in Wehl. Jeroen aan het Rot verduursaam energieloket 23 november 2016 Energiezuinig wonen in Wehl Jeroen aan het Rot verduursaam energieloket 23 november 2016 Programma 1. Introductie verduursaam energieloket 2. 3. 4. 5. 6. Waarom is energiebesparing nodig? Wat is de slimste

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Hoe komen we van het aardgas af? Bezinningsgroep Energie Frans Rooijers 9 januari 2017

Hoe komen we van het aardgas af? Bezinningsgroep Energie Frans Rooijers 9 januari 2017 Hoe komen we van het aardgas af? Bezinningsgroep Energie Frans Rooijers 9 januari 2017 CE Delft - Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 - Energie, transport en grondstoffen - Economische, technische

Nadere informatie

Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz

Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz RAI PTM - bijeenkomst Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz 1 Stedin Netbeheer is verantwoordelijk voor het transport van gas en elektriciteit in West Nederland Onze missie: duurzame energie voor iedereen

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Energiebesparing bij een sportclub 23 januari 2017 Inhoudsopgave Energiebesparing bij een sportclub 3 Energiezuinige sportveldverlichting 3 Opwekken

Nadere informatie

Persbericht + video. Ideeën eerste energieneutrale bedrijventerrein van Nederland veelbelovend

Persbericht + video. Ideeën eerste energieneutrale bedrijventerrein van Nederland veelbelovend Persbericht + video Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg. Bij dit persbericht is een video beschikbaar. Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

Nadere informatie

HELENA Sustainable Innovations

HELENA Sustainable Innovations 6-2-2017 1 Van het gas af HELENA Sustainable Innovations Wat betekent dat? Ir. A.F.A. Verhaaren 6-2-2017 2 INLEIDING Gezien onder meer de energieagenda van de overheid, het programma Duurzaam en Groen

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

Klimaatneutrale gemeenten. Frans Rooijers - directeur CE Delft

Klimaatneutrale gemeenten. Frans Rooijers - directeur CE Delft Klimaatneutrale gemeenten Frans Rooijers - directeur CE Delft CE Delft - Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 - Energie, transport en grondstoffen - Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

Energietransitie Utrecht: gebiedsgericht naar een aardgasvrije stad. Hier komt tekst Joop Oude Lohuis. Utrecht.nl

Energietransitie Utrecht: gebiedsgericht naar een aardgasvrije stad. Hier komt tekst Joop Oude Lohuis. Utrecht.nl Energietransitie Utrecht: gebiedsgericht naar een aardgasvrije stad Hier komt tekst Joop Oude Lohuis Hier 22 mei komt 2017 ook tekst Van Globaal Doel naar Lokaal aan de Slag Klimaatakkoord Parijs In 2050

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Duurzaamheid in gebouwen hoe pak ik dat aan en wat levert het op? M.G.E. Som Amsterdam Arena, 12 oktober 2011

Duurzaamheid in gebouwen hoe pak ik dat aan en wat levert het op? M.G.E. Som Amsterdam Arena, 12 oktober 2011 Duurzaamheid in gebouwen hoe pak ik dat aan en wat levert het op? M.G.E. Som Amsterdam Arena, 12 oktober 2011 Inleiding Trias Energetica Besparen van energie, monitoring gedrag techniek Duurzame toepassingen

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Introductie in Energie- & Industriesystemen TB141E - Hoorcollege 9 - Toekomstige Energie & Industriesystemen

Introductie in Energie- & Industriesystemen TB141E - Hoorcollege 9 - Toekomstige Energie & Industriesystemen Introductie in Energie- & Industriesystemen TB141E - Hoorcollege 9 - Toekomstige Energie & Industriesystemen Dr. ir. Émile J. L. Chappin Challenge the future 1 Mondiale uitdagingen Spanning tussen toename

Nadere informatie

Connecting the energy

Connecting the energy Connecting the energy Zonne-energie gratis laten gebruiken Energie besparen Softs concept. Een uniek idee Al jaren wordt er gesproken over verduurzaming. Maar woorden omzetten in daden is waar veel initiatieven

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Naar een duurzaam Hyperion. Bouwen als een. Wortels halen water uit de grond om dit te transporteren door de aderen van de boom

Naar een duurzaam Hyperion. Bouwen als een. Wortels halen water uit de grond om dit te transporteren door de aderen van de boom Bouwen als een boom Materialen en Energie Stadskantoor in Venlo gebouwd volgens Cradle to Cradle principes Wortels zijn de fundering Wortels halen water uit de grond om dit te transporteren door de aderen

Nadere informatie

duurzaamheid en energiebesparing

duurzaamheid en energiebesparing Hofpanel Resultaten peiling 16: 1 duurzaamheid en energiebesparing februari 2013 1. Inleiding Vanaf 13 december 2012 tot en met 6 januari 2013 konden leden van het Hofpanel het burgerpanel van de gemeente

Nadere informatie

Toelichting infopaneel energie

Toelichting infopaneel energie Inleiding Waarom zouden we voor hernieuwbaar energie gaan? De 3 begrippen die bij transitie aan bod zijn gekomen sluiten volledig aan bij het gebruik van hernieuwbare energie. 1 Om ons milieu te sparen

Nadere informatie

Kom verder. Saxion. Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Welkom. Jan de Wit, 20 juni 2012

Kom verder. Saxion. Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Welkom. Jan de Wit, 20 juni 2012 Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen Welkom Jan de Wit, 20 juni 2012 Vragen? Trends: 1. Energiebesparing door monitoring & procesbeheersing 2. Energiebesparing

Nadere informatie

Vergezicht Energieneutraal Heumen 2050, Hoe ziet dit er uit?

Vergezicht Energieneutraal Heumen 2050, Hoe ziet dit er uit? Notitie HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Aan: Els Rademacher, Walter van Doesem van de gemeente Heumen Van: Edward Pfeiffer, Ralf Speek, Claudia Algra Datum: 12 februari 2017 Kopie: --

Nadere informatie

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Energie in de provincie Utrecht Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Doel van Onderzoek Dit onderzoek dient om: 1. Een nieuw overzicht samen te stellen van het energiegebruik

Nadere informatie

Nije enerzjy foar Fryslân. september 2013

Nije enerzjy foar Fryslân. september 2013 Nije enerzjy foar Fryslân september 2013 Inleiding Nije enerzjy foar Fryslân - 1 Nije enerzjy foar Fryslân Nije enerzjy foar Fryslân geeft een beeld van feiten en cijfers op het gebied van duurzame energie.

Nadere informatie

Warmte: transitiepad naar een CO2 neutrale wijk

Warmte: transitiepad naar een CO2 neutrale wijk Warmte: transitiepad naar een CO2 neutrale wijk Werksessie Topsector Energie 03/10/2016 Juriaan van Tilburg, Edwin van Vliet Even voorstellen > Juriaan van Tilburg 2016-heden: consultant Ecofys > Future

Nadere informatie

Duurzaamheid. Sander Niessing. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/76953

Duurzaamheid. Sander Niessing. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/76953 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Sander Niessing 11 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/76953 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik ENGIE Infra & Mobility De daad bij het woord, de techniek bij de plannen Over een aantal jaren ziet de energievoorziening in Nederland er geheel anders

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

Masterclass IV. Energie op bedrijventerreinen

Masterclass IV. Energie op bedrijventerreinen Masterclass IV Energie op bedrijventerreinen Programma Tijd Onderwerp Wie 16.00 Welkom Aleida van den Akker / Margreet Verwaal (Provincie Zuid-Holland) 16.05 Context en urgentie Wiebe Brandsma (Provincie

Nadere informatie

Advies en projectrealisatie in energiebesparing en verduurzaming

Advies en projectrealisatie in energiebesparing en verduurzaming ! Advies en projectrealisatie in energiebesparing en verduurzaming Elemental Generation is Partner in de verduurzaming van bestaande bouw en in de realisatie van energie-neutrale nieuwbouw Expert in de

Nadere informatie

Duurzame Industrie. De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt

Duurzame Industrie. De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt Duurzame Industrie De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt De verduurzaming van Nederland en van de industrie vraagt onder andere

Nadere informatie

Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt

Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt De volgende sjablonen voor duurzame gebiedsontwikkeling zijn te onderscheiden: gezonde wijk Klimaatvriendelijke wijk / gebied Prachtig compacte wijk

Nadere informatie

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Waarom zijn we bijeen? Verduurzaming energievoorziening Samenwerking om de NL ambitie te verwezenlijken Samenwerking vanaf de start van initiatieven Draagvlak

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie