Uitkomsten Stadsgesprek Energie dag 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten Stadsgesprek Energie dag 1"

Transcriptie

1 Groep Slimme maar ook mooie oplossingen 1. A. electrisch rijden en dichterbij huis werken minder overbodige verlichting optimaal gebruik van de elementen 2. B. meer invloed van dhr. Rosengarten C. Groep zuinig / efficient (de slimste oplossingen / 1. Bewust gedrag stimuleren met A. Zonnepanelen transport slimme oplossingen (gratis) zelfvoorzienend (bijv. zonnepanelen) gemeente die niet blokkeert 2. Isolatie: vooral rol voor B. Meest efficiënte vormen weinig impact op mensen: duurzaamheid woningcorporaties wordt vanzelfsprekend / de logische keuze Bureaucratie verminderen C. Geen verplaatsinge van milieuimpact naar andere gebieden Groep Elektrische (stille) voertuigen 1. Nieuwe technologie gebruiken A. WKO Mooier en schoner Blauwe daken (of doorzichtige dakpanzonnecollectoren 2. Isoleren B. Zonnepanelen windmolens aan de randen LED-verlichting Voorwaarden stellen bedrijfsenergie C. Windmolens / openbare ruime

2 Groep groene daken / hangende tuinen zelfcontrole 1. Bewustwording: persoonlijk inzicht in gebruik A. Natuurlijke bronnen: zon, water, wind minder auto's, ruimte voor de fiets, OV natuurlijke bronnen gebruiken 2. Besparen per ruimte B. Teruglevering aan schoon net Persoonlijke beloning / incentives C. Groep - Onzichtbaarheid maar wel veel 1. Openbare ruimte: verlichting + A. Zon i.c.m. regio / postcode maatregelen warmte -meer energiebewustzijn - groene daken 2. Duurzamer bouw en verbouw B. WKO - veel zonnepanelen (denk aan esthetiek) - laadpunten electrische auto's Bewustwording bevorderen C. Elect. Opslag, smart grid - veel fietsen Minder verblijvend / verplichten / controle OV goedkoop / gratis / electrisch / kouder groen in de stad Wind op bijv kantoren Geothermie Combinatie meerdere technieken Groep - Gezamenlijk klimaatneutraal - maximaal Utrecht benutten 1. Verlies van energie (Isolatie) A. Verspreiden van bronnen: focus op zon - Niet opvallend (hometrainer) - OV en fiets stimuleren 2. Subsidieren B. Hometrainers - Ketenonafhankelijkheid Toegankelijkheid C. Fietspaden Grondstoffen door recycling

3 Groep - Awareness 1. Fonds / micorkrediet A. Warmtewisseling - efficiente infrastructuur - de gemeente als initiator - Utrechtse: groen en historie 2. Leefstijlen aanpassen B. Warmteopslag Utrecht fietsstad C. Samen met elkaar Groep - Rustiger 1. Educatie / bewustwording A. Zonneenergie - Groener - Gezonder 2. Fossiele brandstoffen minderen B. WKO C. Innovatieve technieken Groep Utrechte bedrijven en bewoners zijn zich bewust van klimaatneutraal en handelen daar uit overtuiging naar Elektrisch vervoer (privé en OV (gratis)), laadpunten en fietsen stimuleren Goede voorlichting en educatie (rol gemeente) A. Zonnepanelen (bijv. VVE's, Woco's): Slim delen energieopbrengsten B. Aardwarmte gebruiken Spreiding / slim energiegebruik C. Windenergie op gebouwen / langs snelweg

4 Groep - Slim met licht, innovatie, investeren 1. Isolatie / renovatie A. Zonneenergie - Meten is weten - Verkoop energieoverschot - Fiets / auto / OV plan 2. Slimme mobiliteit B. Warmtewinning - wijkinitiatief Verlichting en verwarming C. Slimme energie / transport infrastructuur Groep - Schone, moderne, innovatieve stad 1. Dagritme aanpassen A. Zonnenergiecentrales / Smart Grids - Collectieve energieopwekking in de buurt - isolerende, CO2 opnemende (dak)tuinen - Klimaatpositief: energieproduceren 2. "Deuren dicht", bewustzijn B. Biomassa / afvalverbranding - Dagritme naar zonneuren (100 uur naar huis Groene isoilatie C. Windenergie Groep - Onzichtbare maatregelen en oplossingen 1. Focus op grootverbruikers A. Inzetten zonneenergie - Innovatie - Bewustwording en scholing 2. Inzetten nieuwe technieken B. Hergebruik restwarmte (stadsverwarming)

5 Faciliteren en stimuleren C. Cooperatie en lokale initiatieven Bewustwording en gedragsverandering Groep - Supermarkten weg (zelfvoorzienend) 1. Voedselproductie A. Lokaal geproduceerd eten - energiemaatschappijen in eigen beheer - veel groen - energieproducerende gebouwen - bewustwording / educatie (wijzen op 2. Energietransport B. Zonne- en windenergie integreren in gebouwen / werken voordelen) Mensen betrekken in het energiebesparingsproces C. fietsgebruik stimuleren Groep - Faciliterend milieu 1. Mobiliteit A. Zon - Regelgeving / eisen - Bewustwording / informatievoorziening - Renoveren en nieuwbouw 2. Energievretende luxe inperken B. Water C. Wind Bodemproject (WKO) Groep - Elke Utrechter is zich bewust van zijn of 1. Voor elk huishoudens het gebruik haar energiegebruik zichtbaar - De energie komt van schonne bronnen A. Biocentrale

6 De energie komt van schonne bronnen, bij voorkeur dichtbij en zichtbaar 2. Flexplekken, minder ruimte nodig in gebouwen Verplichting bedrijven die gebruik maken van vrachtauto's: alleen schoon en / of electrisch Minimale verplichting voor huiseigenaren / corporaties voor isolatie B. Alles wat beweegt wekt energie op (fietsen / skeelers) C. Minder eten weggooien Meer gebruik maken van natuurlijke bronnen: wind, regen en zon Groep - Vorlichting (educatie aan jeugd) over 1. Sharing (via app), meereizen ed. OV A. Zonnepanelen verspilling en afval beter en gratis - huizen isoleren, groen op daken en gevels 2. Voorlichting, milieu-educatie B. Energieneutraal bouwen - Technologie: zelfvoorzienend huis - Technologie: energie opwekken (asfalt), (warmetrui-dagen), ook kostenbewustzijn C. Slim bouwen waterval, gewassen Biomassa Energie opwekken door lokale bronnen (kassen) Groep - Centrum vrij van vervuilende 1. Resources: lease huishoudelijke A. Zon/wind/water energie opwekken vervoersmiddelen - Slim gebruik van zonneenergie in productiematerialen, wegen etc. - meer groen: stads/daktuinen 2. apparatuur Recyclen B. Bewonersgroepen zijn eigen energiefabrieken - Duurzaam en betaalbaar / toegankelijk - Jaarlijkse Alpe d'huzes voor energie op hometrainers Cradle-to-cradle C. Recycles = standaard

7 Groep - Utrecht voorbeeldstad Energieneutraliteit 1. E-OV + stijgend fietsgebruik A. Hergebruik - Onzichtbare integratie van duurzame technologieen in nieuwe bebouwing - zichtbare keuzes en toepassingen: bewustzijn en inzicht 2. Financieel aantrekkelijke energiebesparende maatregelen in B. UEM: centrale organisatie kennis, toepassing, innovatie, combinatie - Zintuigelijke streling: schoon zien, huis Bewust gebruik door inzicht C. Lokale stimulatie voelen, ruiken Groep - Utrecht als voorbeeldstad, zichtbaar en 1. Gedragsverandering: bewustzijn van A. Minder fossiele brandstof gebruiken onzichtbaar (Toon) - Energie ui zonnepanelen, windmolens, bodem, afval, wegdek, glas / ramen, stadsverwarming 2. Corporaties, bedrijven en instellingen: verspilling de grote B. Meer gebruik van zon/wind dor te belonen met subsidies - Schoon en stil: CO2 neutraal, electrische bussen aanpak (motiveren belonen) Verkeer C. Regels versoepelen: Transparantie (weten waar je voor kiest) - Self supporting, innovatief - Geen of lagere energierekening, ook voor huurwoningen - Cooperatieve gedachte: iedereen bewust Kleinschalige buurtinitiatieven Groene keuzes belonen Groep - Je ziet het, ruikt het, voelt het - Gevoel van natuurlijk evenwicht 1. Electrisch vervoer A. Zonnenpanelen + opslaf lokaal (overal aanwezig - Dalen van energie vraag en aanbod - Iedereen doet mee en voor iedereen 2. Restwarmte gebruiken, bezine door B. Energieopwekkende wegen betaalbaar waterstof vervangen - Geen plastic van aardolie, maar bijv. van mais Zuinige apparaten (5 a 6 volt C. Zelfopwekkende bewegingsenergie (door mensen) Stroom op wekken door rivieren en wind (turbine)

8 Groep - Bewustwording: gemotiveerde mensen + inzicht in baten/kosten 1. Op zoek naar verspillingen: grootste klus A. Blijven innoveren / Balans kosten en baten blijven bewaken - autonomie Schaal Europees / efficiency 2. Groene daken B. Menselijke energie Detectie: slimme systemen implementeren C. Zoveel mogelijk vlakken benutten voor zonneenergie Groep - Maak gebruik van de kracht van de 1. Warmte besparen A. Warmte (WKO, restwarmte) natuur (zon, wind, water) - Utrecht fietsstad: "Roosegaarde" fietspaden 2. Verlichting weghalen / LED waar B. Wind (kleinere molens op schuurdak - We wekken zelf veel energie op (trap, mogelijk fiets) - Scholen: gebouwen klimaatneutraal en OV energieneutraal C. Waterkracht (A'dam/Rijn, Merwedekanaal voor educatie benutten Voorlichting: kennis vergroten en groepsdynamiek Zonneenergie: vol op inzetten Automatiseren / ontzorgen Auto's: bioethanol, electrisch Kernfusie in de dom Groep - Meer gebruik van zonneenergie - Jong geleerd is oude gedaan (scholen, 1. Niet onnodig energie gebruiken in winkels, kantoren studentenprojecten) - socialer met elkaar realiseren 2. Nieuwbouwwoningen verplicht energieneutraal A. Delen van energie B. Sportscholen wekken energie op C. Fietspaden verwarmen via ondergrond / verlichten op aanvraag

9 Groep - Groene binnenstad 1. Isolatie (energiebesparende / A. Dichtbij (support your locals) - zelfvoorzienend en energieopwekken leverende) maatregelen - mooi houden - mogelijkheden voor iedereen om 2. Electrisch OV B. Afvalverwerking optimaliseren energiebesparende maatregelen te treffen (of opwekken) Veel groen (CO2) langs wegen C. Zonne-, wind- en waterenergie -samenwerken - alleen nog energiepositief bouwen Energie opslaan Cradle to cradle (ketenintegratie) Groep - Mooi: overal aanwezig (in en om Utrecht) 1. Renovatie (hoe financieren?). A. Zonneenergie - Energie beter verdelen Bereikbaar maken voor iedereen - Veel groen: met schone lucht - Duurzame energie moet aantrekkelijker zijn 2. Verlichting op straten en huizen B. Geen windmolens in Utrecht zelf (stad) Besparingen bij bedrijven zichtbaar maken (KvK) door middel van kunstwerk C. Energieopwekking in wegen Collectieve initiatieven (crowd funding)

10 Dromen Bouwstenen I Bouwstenen II Om erergie te besparen Om energie duurzaam te produceren Groep a 1. A. 1. Bewustwording bevorderen 2. B. 2. Stimulering energiebesparing 8ja / 0? / 0 nee C. Isolatie bestaande bouw 4ja / 4? / 4nee Isolatie nieuwbouw 4 ja / 4nee Groen OV 7ja / 1? / 0nee Sharing 2ja / 5? / 1nee 7. Energiebesparing overheid / bedr. 1. Stimuleren zonneenergie 2. Windmolens 2ja / 2? / 3nee KWO 5ja / 3? / 0nee Bio 3ja / 5? / 0nee Zonnecellen in wegdek 6ja / 1?/ 1nee 1. Sharing bij voldoende beschikbaarheid 2. Windmolens bij vermindering geluidoverlast en uitzichtbederf Zonnecellen in wegdek bij kortere terugverdientijd Groep f 1. A. 1. Isolatie gebouwen 2. B. 2. Informatieuitwisseling (wijk) C. Besparingsindex 4ja / 4? / 0nee 1. Menselijke energieturbine 7ja / 1? / 0nee 2. Zonneweiden 4ja / 3? / 1nee Golfslag Utrecht in de Noordzee 1ja / 0? / 7nee 1. Stadsverlichting bewegingsmelder: doelgerichte toepassing, veiligheidsgarantie 2. Recycling / hergebruik Stadsverlichting bewegingsmelders 4ja / 3? / 1nee Gratis electrisch vervoer Groep 7 1. A. 1. Meer en elektrisch OV 2. B. 2. Slimme meters / 's avonds computer uit C. Isolatie LED verlichting Educatie Voorbeeldrol publieke sector 1. Afval = energie 1ja / 4? / 2nee 2. Zonneenergie Windenergie 2ja / 4? / 1nee Geotermi Stadsverwarming 0ja / 7? / 0nee Warmtewisselaar 1ja / 5? / 1nee 1. Afval: uitgangspunt is minder afval / minder uitstoot 2. Windenergie: fysieke condities verbeteren danwel windenergie niet afh Van subsidie Stadsverwarming: mits geen monopolie Groep h 1. A. 1. Duurzame bouwmaterialen 1. Windmolens neerzetten 3ja / 0? 3nee 1. Waterstof opslag: mits schoon en veilig, meer onderzoek naar mogelijkheden en risico's

11 Dromen Bouwstenen I Bouwstenen II Om erergie te besparen Om energie duurzaam te produceren 2. B. 2. Slimmere apparatuur in huis C. Energiezuinige verlichting Lokale productie en diensten OV + fiets infrastructuur optimaliseren Educatie + bewustwording + participatie waterstofopslag 2. Zonnepanelen installeren Waterturbines installeren in waterleidingen 0ja / 6? / 0nee Bio-energie 0ja / 6? / 0nee Tegemoetkomen winkels / ondernemers Lokale wijkcooperaties stimuleren Waterkrachtcentrale 2. Windmolens: kleiner, geintegreerd: en op plekken waar het kan Zonnepanelen: professioneel en geintegreerd aanpakken. Geen rommeltje van maken Waterturbines: moeten hun bijdrage nog bewijzen Bio-energie: alleen restafval: overschotten gebruiken voor de productie Groep i 1. A. 1. Probleemgevallen identificeren 2. B. 2. Isoleren bestaande bouw C. Auto delen 1ja / 3? / 4nee Slimmere apparatuur in huis 3ja / 3? / 2nee Educatie / persoonlijke verantwoordelijkheid Nieuwbouw nul op de meter 1. Zonnepanelen 6ja / 1? / 1nee 2. Kleine windmolens op gebouwen 4ja / 4? / 0nee Biogas / -massa centrale 2ja / 3? / 3nee WKO Aardwarmte 3ja / 5? / 0nee Waterkracht in riool 3ja / 3? / 2nee 1. Auto delen: zelfstandheid / beschikbaarheid, financiële zekerheid / alleen voor bepaald 2. Biomassa: echt duurzaam? Rendement onduidelijk, vervuilend? Uitzoeken: educatie Slimme apparaten: thermostaat: commercieel, niet overtuigd van nut Rendement? (dagnachtverschil) Groep j 1. A. 1. Fossiele brandstof X elektrisch vervoer 2. B. 2. Vastgoedverhuurder verplichten tot isoleren 5ja / 3? / 0nee C. Bewust maken / worden Nul-op-de-meter Fietsen stimuleren Groene daken Groep k 1. A. 1. Isoleren 2. B. 2. Educatie / bewustwording C. Electrisch vervoer 2ja / 5? / 0nee 1. Zonneenergie 2. Produceren algen 2ja / 6? / 0nee Windenergie 4ja / 3? / 1nee Smart grid WKO Bioafvalcentrale 7ja / 0? / 1nee Waterkrachtcentrale 1. Windmolens 4ja / 2? / 1nee 2. Zonnepanelen 3ja / 4? / 0nee Restwarmte gerbuiken 1. Algen: Filters bij verbranding (geen afvalstoffen in de stad) 2. Windenergie: vormgeving, geluid (compensatie bewoners) locatie Waterkrachtcentrale: transport en oorsprong lokaal, filters CO2 1. Electrisch vervoer: meer laadpalen, groen opwekken, goedkoper maken betere batterijen 2. Aantrekkelijk OV: electrisch, 24 uur p/d, goedkoop/gratis, busbanen metro/tram ongelijkvloers Zonnepanelen: aangezicht verbeteren, effectiever (geen parallelschakeling) prijs voor huurders

12 Dromen Bouwstenen I Bouwstenen II Om erergie te besparen Om energie duurzaam te produceren Aantrekkelijk / efficient OV 3ja / 3? 1nee Stimuleren fietsen Menselijke energie gebruiken 2ja / 2? / 3nee Zonneenergie uit asfalt 4ja / 2? / 1nee Menselijke energie in kinderschoenen, verder ontwikkelen Energiezuinige apparaten Groep l 1. A. 1. Isolatie (alles) 2. B. 2. Slimme meter + bewustwording 4ja / 2? / 0nee C. LED-straat/kantoor verlichting + uit als niet nodig Natuurlijk licht, wind- en andere bronnen 3ja / 2? / 1nee Collectieve samenwerkverbanden Hogere belasting op energie 1ja / 1? / 4 nee 1. Smart Grid (lokaal + Europa) + opslag 2. Zonnepanelen 6ja / 0? / 0nee Waterstroom (getijden etc) 1ja / 4? / 1nee Meer groen / Groene daken / CO2 afvoer 4ja / 2? / 0nee Windmolens 2ja / 3? / 1nee WKO 1. Belasting op energie: OZB omlaag / omhoog naar energieverbruik 2. Windmolens: moeilijk, participeren? Rendement laag? Groep m 1. A. 1. Isolatie + groen 2. B. 2. LED straatverlichting 4ja / 4? / 0nee C. Gratisch electrisch OV Educatie + voorlichting 2ja / 3? / 1nee Stekker eruit (bedrijven) 1ja / 4? / 1nee 1. Zon 4ja / 3? / 1nee 2. Slimme infra 6ja / 0? / 1nee Wind 2ja / 2? / 3nee Bio 3ja / 2? / 0nee Elders 5ja / 0? / 0nee 1. Bundelen van collectiviteit en innovatie 2. Integratie van zonnepanelen: door inbouw en design (slim ontwerpen) Water 3ja / 1? / 0nee Bodemenergie 3ja / 2? / 0nee Groep n 1. A. 1. Daktuinen 2. B. 2. LED Stadsverlichting C. Electrisch openbaar vervoer Waterstof Voorlichting / educatie 1. Kinetische energie snelweg 0ja / 3? / 4nee 2. Decentrale stadsverwarming 3ja / 4? 0nee Biomassa Zonnepanelen openbare gebouwen Aardwarmte projecten 0ja / 3? / 4nee 1. 2.

13 Dromen Bouwstenen I Bouwstenen II Om erergie te besparen Om energie duurzaam te produceren Opslag in eigen huis 4ja / 3? / 0nee Windmolens 1ja / 3? / 1nee Groep A. 1. Energieverspilling voorkomen 5ja / 3? / 0nee 2. B. 2. Isolatie C. Energiezuinige apparaten 4ja / 4? / 0nee OV aantrekkelijk Bewustwording 7ja / 1? / 0nee 1. Zonnepanelen (aanwijzen locaties door gemeente? 5ja / 3? / 0nee 2. BIOenergie 3ja / 5? / 0nee Aardwarmte Zonneboiler 3ja / 5? / 0nee Kinetische energie 6ja / 1? / 1nee 1. Isolatie: Minder de verplichting inzichtelijk maken. 2. Windmolens 4ja / 4? Groep A. 1. Ring Ring 5ja / 2? / 0 nee 2. B. 2. Isolatie huis 0ja / 5? / 2nee C. Kunstenaar Marieke 6j / 0? / 1nee 1. Zonnecellen aan de snelweg 1. Isolatie en zonnecellen huizen 2. Zonnescellen langs de snelweg 2. Zonnecellen langs de snelweg Zonnecollectoren All electric (Natuur en Milieu) Kracht van Utrecht 3ja / 3? / 3 nee KWO 6j / 1? / 0 nee All electric 4ja / 1? / 2 nee Groep q 1. A. 1. LED verlichting 2. B. 2. Isoleren verplicht voor corporaties C. Bewustwording Fietsen 2ja / 4? / 0nee Energiepiek 0ja / 6? / 0nee OV zuinigheid stimuleren 1. Kleinschalig collectief 4ja / 2? / 0nee 2. Opslag accu / water 2ja / 4? / 0nee Zonneenergie 3ja / 3? / 0nee Windenergie 2ja / 4? / 0nee Energie uit afval 3ja / 3? / 0nee Energie uit biomassa 2ja / 3? / 1nee 1. Algemeen meer info 2.

14 Dromen Bouwstenen I Bouwstenen II Om erergie te besparen Om energie duurzaam te produceren Groep r 1. A. 1. Industriele restwarmte gebruiken 2. B. 2. Groene daken C. Electrisch OV + fietsen LED / stadsverlichting efficienter 1. Windmolens 3ja / 3? / 1nee 2. Zonneenergie WKO Biomassa / algen 1. Wind: locatie kiezen waar geen / weinig mensen hinder ondervinden Windpanelen minder geluid 2. Groene daken als het goedkoper is en het rendement hoger LED stadsverlichting: als het genoeg oplevert. 1% is niet heel veel Afval verbranden: gebeurt toch al? 2. B. Gebruik op momenten dat het echt nodig is toespitsen Beter handhaven energiewetgeving Kinetische energie Afval verbranden op energie op te wekken Groep s 1. A. 1. Huisisolatie 8ka / 0? / 0nee 2. B. 2. Slimme meters/apps bewustwording 6ja / 2? /0nee C. Decentralisatie naar wijken 5ja / 2? / 1nee Centrale organisatie & stimuleren Competitie elementen inbouwen 2ja / 5? / 1nee Focus op Innovatie 2ja / 5? / 1nee 1. Aardwarmte gebruiken 2. Bioenergie 0ja / 7? / 1nee Zonneenergie Windenergie 4ja / 3? / 1nee Recycling 2ja / 6? / 0nee Kinetische energie 6ja / 1? / 1nee 1. Bioenergie: 2. - wanneer er een commissie wordyt aangesteld om de balansen in de gaten te houden - als onderdeel van een groot duurzaamheidsplan, bijv. Als al het andere is ingezet Groep t 1. A. 1. Duurzaam vervoer 2. B. 2. Isolatie gebouwen 5ja / 1? /0nee C. Stadsverwarming 1? / 5? / 0nee LED verlichting op straat 4ja / 2? / 0nee Energiecentrale nieuwbouw 5ja / 0? / 1nee Bewustwording en educatie 1. Zonneenergie 2. Energie opwekken via wegen (kinetisch + zon 0ja / 4? / 2nee Kernenergie 0ja / 0? / 6nee Energie uit biomassa 0ja / 6? / 0nee Windenergie groot 1ja / 4? / 1nee Windenergie klein 2ja / 4? / 0nee 1. Energiecentrale: mits dat geen gezondheidsrisico's meebrengt 2. Stadsverwarming: warmteverlies tegengaan + moet regelbaar zijn Kernenergi: moet 100% veilig zijn Biomassa: alleen uit afval Grote windmolens buiten de bebouwde kom vanwege overlast Kleine: kosten vs Baten? Energieopwekkende wegen: is een leuke kans (bewustwording), maar techn. Ontwikkeling nodig Groep u 1. A. 1. Meer inzetten op OV 2. B. 2. Minder en zuiniger verlichten ook bedrijven 1. Windmolens kleiner en andere soorten 5ja / 0? / 1nee 2. Zonnepanelen 1. Gebruik ervaringen buitenland 2. Onbekende technologieen met haken en ogen: meer kennis nodig

15 Dromen Bouwstenen I Bouwstenen II Om erergie te besparen Om energie duurzaam te produceren C. Draag warme kleding in huis 4ja / 1? / 1nee Microkrediet isolatie Concrete bewustwording projecten 4ja / 1? / 0nee Algen 2ja / 3? / 1nee Aardwarmte 3ja / 2? / 1nee Moerasgas en vergisting 3ja / 3? / 0nee financieel voordeel moet bij de consument terecht komen Meer industrie op stadsverwarming 1ja / 2? / 1nee Innovatie (bijv. kassen als energieleverancier?) 2ja / 4? / 0nee Groep v 1. A. 1. OV + electrisch over water voor leveranciers 2. B. 2. Isolatie / slimmre met verlichting 6ja / 0? /0nee C. Zuinig met energie (winkels, openbare ruimtes etc. Verduurzamen bestaande bouw 3ja / 3? / 0nee Voorlichting / bewustwording / educatie Incentives 3ja / 3? / 0nee 1. Zon 6ja / 0? /0nee 2. Wind 1ja / 5? / 0nee Biomassa 1ja / 5? / 0nee Rekening houden met lange termijn / volgorde maatregelen Gezamenlijke initiatieven (postcodes) stimuleren Onderzoek en innovatie stimuleren 1. Verplichten betere voorlichting overtuigen 2. OV zorgen voor aansluiting op bedrijventerreinen Incentives kostenbeslag 7. Verplichten 0ja / 5? / 1nee Groep w 1. A. 1. Voorlichting + educatie 1. Natuurlijke energiebronnen B. 2. Inzicht in gebruik door meters 6ja / 0? /0nee C. Faciliteren door gemeente / vergunningenbeleid herzien Boilers / verwarmingen afstellen Schoon, goedkoop, veilig OV Verlichting winkels / kantoren Groep A. 1. Groen elektrisch vervoer 2. B. 2. Slim energiebeheer C. Prijsdifferentiatie 3ja / 3? / 0nee Fietsen stimuleren 4ja / 2? / 0nee 1. Windmolens 2ja / 3? / 1nee 2. Gezamenlijke aanpak 4ja / 2? / 0nee Thoriumreactor e.a. innovatieve maatregelen 4ja / 2? / 0nee WKO 5ja / 1? /0nee 1. Prijsdifferentiatie: automatisch slim energiebeheer 2. Windmolens: Onzichhtbaar, onhoorbaar

16 Dromen Bouwstenen I Bouwstenen II Om erergie te besparen Om energie duurzaam te produceren Bewustwording Toegankelijke gemeentelijke procedures Power to heat 4ja / 2? / 0nee Zonneenergie 6ja /? / 0nee Groep 25 - Groene binnenstad - zelfvoorzienend en energieopwekken 1. Isolatie (energiebesparende / leverende) maatregelen - mooi houden - mogelijkheden voor iedereen om energiebesparende maatregelen te treffen (of opwekken) -samenwerken - alleen nog energiepositief bouwen A. Dichtbij (support your locals) 1. Verwarming en verlichting 7ja / 0? / 0 nee 2. Electrisch OV B. Afvalverwerking optimaliseren 2. Opvoeding en bewustwording bij kinderen Veel groen (CO2) langs wegen C. Zonne-, wind- en waterenergie Slimme meters en domotica 7ja / 0? /0nee Energie opslaan Cradle to cradle (ketenintegratie) Restenergie benutten o.a. stadsverwarming Beloning bij minder energieverbruik 1. Circulaire economie (betalen voor gebruik ipv bezit) 2ja / 5? / 0nee 2. Waterkracht benutten 5ja / 0? / 0nee Beweging benutten (sportscholen) 4ja / 3? / 0nee Decentrale opwekking en wijk initiatieven stimuleren Grootschalige opwekking zonneenergie 1ja / 5? / 0nee Kleinschalige windoplossingen binnen stadsgrenzen 3ja / 4? / 0nee 1. Kleinschalige windenergie: moet mooi zijn, niet opvallen, rendabel 2. Gedragsverandering: soms taai, beloning helpt (bijv. slimme tarieven) Circulaire economie: zou het echt beter zijn voor milieu/energie? Relatie werkgelegenheid Windenergie: mag wel lelijk zijn, maar dan op aangewezen plek (langs snelweg Groep z 1. A. 1. Maak het gewoon leuk ja /? 2. B. 2. Voorlichting op scholen ja C. Inzicht in gebruik / feiten, weetjes? Beperken transport / stimuleren OV en fiets ja /? Slimme verlichting: niet nodig dan uit ja Isoleren van gebouwen en huizen ja 1. Stimuleren lokale productie economie ja 2. Speel / sporttoestellen wekken energie op? Zonnefietspaden ja Zonnepanelen ja groene daken ja /? Windmolens? 1. Windmolens eigen maken door aankleding door bewoners / scholen / kunstenaars 2. Speel / sporttoestellen inzetten voor bewustwording energiegebruik vs. Energieopwekking Groep za 1. A. 1. Fiets / OV 5ja / 0? / 1nee 2. B. 2. Voorlichting cq. Bewustwording / meten is weten C. Isolatie 6ja / 0? /0nee Buurtinitiatief Slimme verlichting Minder vleesconsumptie / - productie 2ja / 2? / 2nee 1. Bio brandstof 0ja / 2? / 4nee 2. Zonnepanelen Waterenergie 3ja / 2? / 1nee Kinetische energie 4ja / 1? / 1nee Warmtepomp Windenergie 3ja / 3? / 0nee 1. Minder vleesproductie: - gelijk resultaat, betere productie - kweekvlees 2. Biobrandstof: - geen voedingsproducten, alleen afval - algen

Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid

Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Energie made in [Arnhem] Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Januari 2013 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening,

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Leeswijzer Inhoudsopgave Dit duidingsdocument hoort bij het Energieplan: Utrecht Energiek Middelpunt van het land.

Nadere informatie

TU Delft Energie-verkiezingsdebat Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12)

TU Delft Energie-verkiezingsdebat Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12) Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12) SP De komende vier jaar komt er een moratorium op kolencentrales en kerncentrales. Hoogwaardig gebruik van reststromen wordt

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Welke aspecten zijn van belang bij het ontwikkelen en realiseren van intelligente netwerken en welke ervaringen zijn hiermee al opgedaan?

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie

Amsterdam Uitgesproken. Perspectief voor 2040

Amsterdam Uitgesproken. Perspectief voor 2040 Amsterdam Uitgesproken Duurzaam Perspectief voor 2040 INHOUD colofon in opdracht van Marijke Vos Wethouder Milieu 5 VOORWOORD ambtelijke werkgroep Kerngroep Duurzaamheid 7 Anno 2040 ledenkern groep DMB,

Nadere informatie

s-hertogenbosch Smart green city Visie op de energievoorziening van s-hertogenbosch in 2020-2030

s-hertogenbosch Smart green city Visie op de energievoorziening van s-hertogenbosch in 2020-2030 s-hertogenbosch Smart green city Visie op de energievoorziening van s-hertogenbosch in 2020-2030 Inhoudsopgave 1 De toekomst: groene en verbonden lokale energie 2 De kracht van het Bossche Energieconvenant

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede. In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede

Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede. In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede Mireille de Heer, Dorien Brunt en Céline Hoon april - mei 2012 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk

Nadere informatie

Verslag Symposium 12 april 2012

Verslag Symposium 12 april 2012 Verslag Symposium 12 april 2012 Herman Wijffels Herman Wijffels hield een inspirerend verhaal over de veranderende samenleving en de daarmee samenhangende veranderende economie. Onze huidige systeem is

Nadere informatie

Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is.

Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is. Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is. Naar een provinciaal energiebeleid dat de inspanning waard is. Notitie Duurzame Energie Partij voor de Dieren Noord-Brabant Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Postbus 90156 4800 RH Breda Contactpersoon:

Nadere informatie

S GNAAL. Nieuwe hoofdkantoor Eneco zonnig hoogtepunt

S GNAAL. Nieuwe hoofdkantoor Eneco zonnig hoogtepunt S GNAAL SIGNAAL, JULI 2012, NUMMER 3 Signaal is een uitgave van de Stichting Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

STEM SOCIAAL, KIES GROEN! VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS UTRECHT

STEM SOCIAAL, KIES GROEN! VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS UTRECHT STEM SOCIAAL, KIES GROEN! VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS UTRECHT [Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] VOORWOORD HELEEN DE BOER Met trots bied ik je hierbij het verkiezingsprogramma aan voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Voortgangsrapportage 2012

Utrechtse Energie! Voortgangsrapportage 2012 Utrechtse Energie! Voortgangsrapportage 2012 Inhoudsopgave 1. Wonen... 4 2. Bedrijvigheid... 9 3. Mobiliteit... 15 4. Energieopwekking... 18 5. Eigen organisatie... 22 6. Initiatievenfonds... 25 7. Monitoring...

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie