Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.25.00"

Transcriptie

1 Visma DBS B.V. Talent & Salaris Release-informatie Versie Copyright Visma DBS B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Installatie- en upgrade informatie Aandachtspunten bij de installatie van Talent en Salaris Client module Acties tijdens de database upgrade Systeem informatie Help bestanden Client module Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten VCR rekenen en tijdvakken Module Declaraties Jaaropgave werknemer m.b.t. levensloop Massamutaties Uitruil fiscale ruimte Onderhoud werknemer Berekenen loonaangifte Genereren loonaangifte (XML-bericht) Import periodevariabelen TIS Aanmaken periodevariabelen Salarisberekening Interactieve verloning Standenregister (voorlopig en definitief) (historische) Salarisafrekening Onderhoud componenten Opbouwen journaalpost (voorlopig en definitief) Export journaalpost Export werknemersgegevens Menustructuur Extra uitkering Extra reservering Bijdrage levensloop Overige regelingen Overzicht werkkostenregeling OLP opgave bouwbedrijven Netto-bruto componenten Jaarwerk GBF Jaarloonopgave Vooraankondiging nieuwe / aangepaste / vervallen / verplaatste functionaliteiten Aangepaste functionaliteit van de Client module APG en PWrI Pensioenaangifte APG Pensioenaangifte Syntrus Achmea Vervallen ondersteunde platformen Nieuwe en/of gewijzigde tabellen en functies Tabellen Functies Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Wijzigingen infrastructuurmatrix Datum: Blad: 2

3 1. Inleiding Let op1! Versie kan alleen als opwaardering van versie en hoger worden gebruikt. Controleer daarom eerst welke versie u nu gebruikt. Door te dubbelklikken op de startpagina van de applicatie kunt u zien welke versie er nu bij u in gebruik is. Als u een oudere versie gebruikt, dient u eerst te upgraden naar versie xx voordat u deze versie in gebruik kan nemen. Let op2! Indien de Web module versie geïnstalleerd moet worden, dan kan dit alleen als van de Client module versie geïnstalleerd is. In verband met aanpassing van een aantal tabellen moet de Web module versie direct na de Client module versie geïnstalleerd worden. Wij adviseren u de release-informatie en de impact van de wijzigingen door uw applicatiebeheerder te laten beoordelen en de datum waarop deze versie zal worden geïnstalleerd met hem of haar af te spreken. Wij stellen het zeer op prijs als u uw wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen aan ons stuurt. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Datum: Blad: 3

4 2. Installatie- en upgrade informatie 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Talent en Salaris Client module De beschrijving van de installatie en upgrade zijn aparte documenten. Deze vindt u op de dvd in de map \Adds\Documentation: - SetupManual - SetupReleaseNotes 2.2 Acties tijdens de database upgrade Behalve de upgrade van de database worden ook de volgende aanpassingen gedaan: - De velden van de actuele gegevens in export werknemer worden verwijderd - Bij een aantal componenten wordt het veld tijdvak svw/zvw op 0 gezet zie 3.1 VCR rekenen en tijdvakken. 2.3 Systeem informatie Zowel aan het einde van de installatie alsook los vanuit het menu (via menuoptie Algemeen Exporteer Systeem informatie) is het mogelijk om gebruiksinformatie naar Visma DBS B.V. te sturen. Deze informatie wordt verzameld om beter inzicht te krijgen in de manier waarop klanten de applicatie gebruiken. Hiermee is Visma DBS B.V. in staat voor een meer gerichte dienstverlening te zorgen. Bijvoorbeeld door u alleen de informatie te sturen die voor u relevant is. De gebruiksinformatie kunt u inzien voordat u besluit om deze te versturen. Let op! Wij vragen u nadrukkelijk om deze gegevens bij ons aan te leveren. Alle contactgegevens kunt u vinden op: 2.4 Help bestanden Client module Bij gebruik van Windows Vista of Windows 7 zal de helpfunctie niet automatisch worden geïnstalleerd. Hiervoor zult u een extra actie moeten uitvoeren. Hoe u dit doet kunt u nalezen op de DVD in de map \Adds\Documentation (SetupManual.doc). Datum: Blad: 4

5 3. Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten 3.1 VCR rekenen en tijdvakken Een loontijdvak voor de SVW en/of ZVW ontstaat als er loon is voor de betreffende inhouding. Loon in dit kader is loon dat betrekking heeft op dat tijdvak. In de regel zijn er dan ook dagen. Vakantietoeslag, gratificatie, eindejaarsuitkering etc. hebben niet uitsluitend betrekking op het tijdvak waarin het uitbetaald wordt en kunnen, als er verder geen andere betalingen gedaan worden, niet tot een tijdvak leiden. Een vergoeding aan een commissaris of lid van de raad van bestuur en het gebruik van de auto van de zaak tijdens onbetaald verlof leiden wel tot een tijdvak omdat de betaling aan dat tijdvak toegekend kan worden, ook als er geen dagen zijn. Voor de LH/PH is de aanwezigheid van dagen bepalend voor de berekening (geen dagen, dan alles via bijzonder tarief). In de Componenten is op het tabblad Grondslagen voor dit doel een veld opgenomen waarmee betalingen zonder dagen toch een tijdvak voor de SVW en/of ZVW aanmaken, zodat de betreffende premies wel berekend kunnen worden. Afbeelding 1: Tabblad Grondslagen Bij alle componenten is dit veld op Ja gezet, met uitzondering van de componenten 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 172, 173, 190, 191, 272, 290 en 291. Let op! Eigen belaste componenten welke het karakter hebben van niet tijdvak gebonden betalingen, dient u zelf aan te passen. 3.2 Module Declaraties Ten behoeve van de module Declaraties is in de Client module een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot het rekenen met staffels. Indien het resultaat van de berekening van de staffel op een ander component geboekt moet worden, kan dit vastgelegd worden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn Datum: Blad: 5

6 als de eerste staffelregels onbelast, en de verdere staffelregels bruto of netto-bruto uitbetaald moeten worden. 3.3 Jaaropgave werknemer m.b.t. levensloop - Op de Jaaropgave werknemer zijn met betrekking tot de levensloop een tweetal zaken aangepast: 1. De overige mutaties (bijvoorbeeld beginsaldo, rente etc), welke in de Web module ingevoerd kunnen worden, worden nu in het overzicht betrokken; 2. De toegepaste levensloopverlofkorting wordt op de jaaropgave afgedrukt. De levensloopinformatie zou er als volgt uit kunnen zien: Levensloopregeling: Saldo ,00 Gespaard/opgenomen in ,00 Overige mutaties ,00 Saldo per ,00 Jaarloon voor levensloopregeling ,00 Maximaal toegestaan spaarbedrag (210%) ,00 Spaarruimte levensloop ,00 T/m 2009 toegepaste levensloopverlofkorting 600,00 In 2010 toegepaste levensloopverlofkorting 200,00 Totaal toegepaste levensloopverlofkorting 800,00 In 2011 mag gebruik gemaakt worden van de levensloopregeling. Afbeelding 2: Gegevens van de levensloopregeling op Jaaropgave werknemer - In het jaar waarin de werknemer 65 jaar wordt, wordt de levensloopinformatie nu wel afgedrukt. Er wordt ook afgedrukt dat de werknemer niet meer mag deelnemen aan de levensloopregeling. - Het aantal posities van het veld Plaatsnaam bedrijf is vergroot. 3.4 Massamutaties In de massamutaties zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het gaat om: - Nieuwe optie: Exporteren van de gegevens naar een Excel bestand. In Excel kunnen de mutaties aangebracht worden en het Excel bestand kan weer geïmporteerd worden in het desbetreffende massa mutatie programma. Dit is ingebouwd in: o Massamutaties werknemer o Massamutaties dienstverband (en dienstverband salarisgegevens) o o Massamutaties contract (en contract salarisgegevens) Massamutaties vaste bedragen Met Massamutaties vaste bedragen kunnen via Excel alleen nieuwe regels toegevoegd worden. Het is slechts beperkt mogelijk bestaande regels aan te passen (zie helptekst). Datum: Blad: 6

7 Afbeelding 3: Werknemers exporteren en mutaties importeren via Excel. - Wijzigen van de organisatorische eenheid wordt nu ook in de tabel WNI gezet t.b.v. Helios 3.5 Uitruil fiscale ruimte Voor de uitruil van de fiscale ruimte is een apart programma gemaakt wat uitsluitend via de Web module Salaris gebruikt kan worden. Afbeelding 4: Bedrijfsinstellingen fiscale ruimte Afbeelding 5: Parameters berekening fiscale ruimte Dit programma berekent de maximale fiscaal vrije ruimte, rekening houdend met een aantal zelf op te geven parameters. Vervolgens worden de uitbetaalde bedragen in de berekening betrokken en wordt een overzicht getoond met de resultaten. De uit te ruilen vrije ruimte kan ook naar Excel geëxporteerd worden. Datum: Blad: 7

8 Afbeelding 6: Overzicht parameters berekening fiscale ruimte Afbeelding 7: Overzicht berekening fiscale ruimte Datum: Blad: 8

9 Het Excel bestand kan, als alles correct bevonden is en na eventuele handmatige bijstelling, weer als importbestand in de Client module geïmporteerd worden via Import periodevariabelen. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de helptekst in de Web module Salaris. 3.6 Onderhoud werknemer - Het zoekscherm voor werknemers toont nu bij het opstarten alleen de werknemers in dienst. Als ook in werknemers uit dienst gezocht moet worden, dan kan dat door te klikken op het keuzerondje Allen. - Bij het gebruik van Cats-schalen is nu een RSP-verhoging van 0% toegestaan. - Indien het soort dienstverband of het soort arbeidscontract wijzigt, dan wordt dit doorgegeven aan de Web module. In de Web module is het tonen van de schermen afhankelijk van het soort werknemer. Indien nodig wordt in de Web module het soort werknemer aangepast waardoor de juiste schermen getoond worden. - Indien in de Web module de conversie voor officiële documenten (legal documents) uitgevoerd is, zullen de betreffende velden binnen de Client module niet meer benaderbaar zijn. - Bij de bouwbedrijven kan nu voor de jeugdige leerlingen die onder de opleiding BBL-2 vallen, de juiste soort regel geselecteerd worden welke via de OLP aan Cordares doorgegeven wordt. - Bij de reiskosten woning-werk is een nieuw veld opgenomen waarin het maximaal te vergoeden aantal kilometers woning-werk vastgelegd kan worden. Afbeelding 8: Woning-werk gegevens Het veld is in 2 decimalen. Indien de maximum vergoeding een absoluut bedrag is, kan het bijbehorend aantal kilometers zelf uitgerekend en ingevuld worden. De reiskostenvergoeding wordt indien nodig gemaximeerd, maar voor de berekening van de fiscale ruimte worden de werkelijke kilometers gebruikt. 3.7 Berekenen loonaangifte Vrijwel altijd zal een eerder doorgegeven loonaangifte opnieuw aangeleverd moeten worden als een oudere periode opnieuw aan de belastingdienst aangeleverd wordt. Voorbeeld: Aangegeven is t/m periode De belastingdienst verzoekt u nadat een fout hersteld is om periode opnieuw aan te leveren. De belastingdienst verwacht dan meestal dat periode t/m ook opnieuw aangeleverd worden i.v.m. het voortschrijdend cumulatief rekenen. Soms wordt dit niet zo begrepen danwel vergeten. De programmatuur voor het berekenen loonaangifte controleert nu of deze situatie voorkomt en geeft hier een melding van aan het einde van het programma. Datum: Blad: 9

10 3.8 Genereren loonaangifte (XML-bericht) Het genereren van grote loonaangiftes blijkt op Oracle databases soms tot geheugenproblemen te leiden. Dit kan voorkomen worden door een (langzamere) ODBC verbinding te gebruiken. Het programma vraagt welke verbinding gebruikt moet worden. 3.9 Import periodevariabelen TIS In TIS komt in het 4 e kwartaal een indicatie beschikbaar voor oproepkrachten. Om oproepkrachten te kunnen herkennen is in de Client module een mogelijkheid opgenomen waarmee de urenregels van oproepkrachten apart ingelezen kunnen worden. Hiertoe zijn aanpassingen gemaakt in: - Onderhoud verrichtingensoorten TIS. In deze functie kan aangegeven worden op welk componentnummer de uren van oproepkrachten, gekoppeld aan de verrichtingensoort, moeten komen. Afbeelding 9: Onderhoud verrichtingsoorten. - Import periodevariabelen TIS. In het importbestand kan op positie 72 nu een E voorkomen (extra uren) of een O (oproepkracht). Bij het importeren kunnen oproepkrachten apart geselecteerd worden. Afbeelding 10: Importeren periodevariabelen Als van deze functionaliteit gebruik gemaakt gaat worden, dient wel eerst e.e.a. ingericht te worden via Onderhoud componenten en Onderhoud verrichtingensoorten TIS. Ook moet de functionaliteit binnen TIS beschikbaar zijn. Voor wat betreft de inrichting bij TIS wordt verwezen naar de documentatie van TIS. Datum: Blad: 10

11 3.10 Aanmaken periodevariabelen Bij nabetalingen na uit dienst werd soms ten onrechte geconstateerd dat er uit te betalen saldi waren. In die situatie werden 0 dagen aangemaakt om de salarisberekening te activeren. Dit is aangepast Salarisberekening - De melding in de salarisberekening m.b.t. werknemers die 65 jaar zijn in combinatie met de pensioenberekening is aangepast. Met name bij 4 weken verloningen werd ten onrechte een melding in deze situatie afgegeven. - Bij nabetalingen in het jaar na uit dienst van PGGM deelnemers werden de premiewaarden voor de berekening niet juist opgehaald. Dit is aangepast. - Bij de datumafhankelijke berekening van het salaris werd het reisuurloon niet bepaald, waardoor de reisuren niet uitbetaald werden. Dit is aangepast. - Voor vakantiegeld wat elke periode direct uitbetaald wordt, wordt nu ook een component 8091 geschreven om het saldo op de loonstrook correct af te drukken. Om dit goed in te stellen, moet een TWK gedaan worden vanaf januari. - Bij de nabetaling na uit dienst werd bij de berekening van de eindejaarsuitkering een te hoge deeltijdfactor bepaald. Dit is aangepast. - Bij onbetaalde dagen en niet fiscale parttimers werd de dagtabel niet toegepast. Dit is aangepast Interactieve verloning De interactieve verloning meldt nu dat er runfoutboodschappen zijn Standenregister (voorlopig en definitief) Indien gekozen werd voor Componenten tellen, en het betrof een dagencomponent die in een bedragencomponent geteld moest worden, dan werden de waardes niet getoond. Dit is hersteld (historische) Salarisafrekening - Bij netto-bruto componenten van het type Aantal werd op de salarisafrekening alleen het aantal afgedrukt. In de kolom waarde wordt nu ook het woord Netto afgedrukt en het bijbehorende tarief. Indien meerdere netto tarieven voorkomen, zal per tarief een regel afgedrukt worden. - De functieomschrijving wordt nu geheel afgedrukt en kan daardoor maximaal 2 regels in gebruik nemen. - Op de standaard salarisafrekening wordt bij werknemers met een min-max contract de min-max uren afgedrukt, en de deeltijdfactor op basis van de min-uren. Bijvoorbeeld / Onderhoud componenten Op het tabblad Grondslagen kan nu aangegeven worden of de component tot een tijdvak voor SVW en/of ZVW leidt als deze uitbetaald wordt in een periode zonder dagen. Zie ook 3.1 VCR rekenen en tijdvakken Opbouwen journaalpost (voorlopig en definitief) In het geval de programmatuur zelf de kostenplaats en kostendrager moest bepalen, werd de inrichting bij het bedrijf niet gevolgd. Dit is hersteld. Datum: Blad: 11

12 3.17 Export journaalpost Aan het programma zijn 2 nieuwe interfaces toegevoegd: - Baan - Aderant Expert 3.18 Export werknemersgegevens Aan de export werknemer zijn de volgende velden toegevoegd: - omschrijving van de afdeling - privé adres 3.19 Menustructuur - Het programma Importeren periodevariabelen is nu ook terug te vinden in het menu Periode Periodevariabelen. Met dit programma kunnen niet alleen ASCII (= tekst) bestanden ingelezen worden, maar ook Excel bestanden. Deze Excel bestanden kunt u zelf maken. In de helptekst staan de voorwaarden vermeld waaraan het Excel bestand moet voldoen. - De menustructuur is aangepast voor wat betreft werken in begrotingsbedrijven: de runfoutboodschappen zijn nu benaderbaar Extra uitkering De combinatie minimum per jaar en uitbetalen volgens kalender/na uit dienst is mogelijk gemaakt Extra reservering Door afrondingen van de periodebedragen kan het voorkomen dat aan het einde van het jaar bij een extra reservering niet precies het minimum uitbetaald wordt, maar in totaliteit iets minder of meer. Dit is nu aangepast, zodat indien het verschil enkele centen is, het jaarminimum toegepast wordt Bijdrage levensloop De berekening van de bijdrage levensloop was per contract. Maar de uitbetaling ging via het hoofdcontract. De betaling wordt nu per contract uitgevoerd Overige regelingen Bij de overige regelingen wordt standaard gebruik gemaakt van de deeltijdfactor werken. Deze deeltijdfactor is in principe niet gemaximeerd. Bij een aantal overige regelingen kan het voorkomen dat de deeltijdfactor niet > 1 mag worden, net als de deeltijdfactor pensioen. Bij de overige regelingen is nu een keuze ingebouwd waarmee aangegeven kan worden met welke deeltijdfactor de regeling moet rekenen. Datum: Blad: 12

13 Afbeelding 11: Deeltijdfactor keuze bij overige regelingen 3.24 Overzicht werkkostenregeling Bij de werkkostenregeling moet het loon dat via de groene tabel belast is, en dat meer dan 10% van de totale loonsom is, buiten beschouwing blijven bij de bepaling van het werkkosten-forfait. Het overzicht en de bepaling van het werkkosten-forfait is daarop aangepast OLP opgave bouwbedrijven Het doorgeven van het uurloon bij langdurige zieken bij bouwbedrijven is aangepast conform de regels van Cordares Netto-bruto componenten Het aantal netto-bruto componenten voor algemeen gebruik is vergroot van 10 naar 15. Nieuw zijn de componentnummers 57, 58, 59, 100 en 101. Afbeelding 12: Nieuwe componenten Datum: Blad: 13

14 U komt de nieuwe componenten tegen als deze nog niet gebruikt worden en gekozen wordt voor Kopieren nieuwe salariscomponenten Jaarwerk GBF Het jaarwerkprogramma voor de opgave aan het GBF is voor 2011 aangepast conform de voorschriften Jaarloonopgave 2011 De jaarloonopgave voor de belastingdienst over 2011 is aangepast conform de voorschriften. Datum: Blad: 14

15 Let op! 4. Vooraankondiging nieuwe / aangepaste / vervallen / verplaatste functionaliteiten 4.1 Aangepaste functionaliteit van de Client module Het exporteren van alle gegevens van gemuteerde werknemers is vanaf versie niet meer mogelijk. 4.2 APG en PWrI Vanaf 2012 wordt APG de administrateur en het incassopunt voor de werknemers aangesloten bij het pensioenfonds PWrI. Dit zijn de WIW en WSW werknemers. De aanlevering is vrijwel gelijk aan de huidige aanlevering voor de ambtenaren, zowel qua inhoud als systematiek. In de Client module is de programmatuur al wel in het menu opgenomen ( Overzicht Melding pensioenfonds PWrI via APG ), maar momenteel nog niet te gebruiken. 4.3 Pensioenaangifte APG In versie zal de pensioenaangifte voor APG (SBC2012) opgenomen worden. De planning van APG is om te testen op technische en inhoudelijke juistheid en om over 2012 een aantal maanden schaduw te draaien. Over 2012 moet daarnaast het gehele jaar via VB6 aangeleverd worden (dus gedurende de schaduwdraai periode moet dubbel aangeleverd worden). Vanaf 2013 zal de pensioenaangifte definitief ingevoerd worden. Het betreft in eerste instantie alleen de groep O&O (Overheid en Onderwijs). Andere groepen (Cordares bouw en PWrI) zullen later aangesloten worden op de pensioenaangifte. Voor APG wordt als communicatiekanaal Secure FTP gebruikt, net als nu met de VB6 aanleveringen. 4.4 Pensioenaangifte Syntrus Achmea In versie zal ook de pensioenaangifte voor Syntrus Achmea opgenomen worden. Deze pensioenaangifte is bedoeld voor o.a. de detailhandel en levensmiddelenbedrijven. De aangifte moet vanaf periode 1 van 2012 gebruikt worden. De programmatuur heeft de mogelijkheid om met terugwerkende kracht de aangiftes over 2012 aan te leveren. Voor de communicatie wordt een met de belastingdienst vergelijkbare webservice gebruikt. N.B. Voor het jaarwerk aan Syntrus Achmea over 2011 moet nog gebruik gemaakt worden van de bestaande programmatuur en werkwijze. 4.5 Vervallen ondersteunde platformen - Vanaf versie wordt Office 2000 en Office XP niet meer ondersteund. - Vanaf deze release (versie ) wordt SQL Server 2000 niet meer ondersteund. Datum: Blad: 15

16 5. Nieuwe en/of gewijzigde tabellen en functies 5.1 Tabellen Voor een compleet overzicht van alle database aanpassingen na release zie de Tabel Help, knop Release. Hier kiest u voor Wijzigingen Functies Onderstaand de nieuwe functie(s) welke aan het menu toegevoegd zijn. Indien nodig, kunt u deze via de autorisatie activeren. PWrI via APG (is momenteel nog under construction ) Datum: Blad: 16

17 6. Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Callnr Omschrijving Call KB-nr C F221 overzicht periode variabelen : teveel blanco regels Q in overzicht als melding Geen Periodevariabelen Ingevoerd voor werknemers C CR :Helptekst minimum vakantietoeslag aanpassen, Q geeft onjuiste informatie C F414 ASW bestand Waarom zijn de velden van wachtdiensttoeslag en persoonlijketoeslag verplicht Q C Oproepkracht en vast contract vakantierechten en Q uitbetaling C mutatie tbv periodieke loonstaat Q C F941 Onderhoud werknemerskoppeling - Q Adresgegevens (WNA_LOG) - veldcode Zakelijk is aanwezig : Prive ontbreekt C Werknemerskoppeling afdelings omschrijving Q exporteren C Berekening overige regeling houdt geen rekening met Q deeltijdfactor pensioen C =PM Bij oproepkrachten wordt naast Q vakantiegeld op component 91 geen component 8091 meer geboekt C DB: Levensloopregeling: saldo begin 2008 staat op 0,00 Q C DB:uitbetaling in december 2 geeft reservering Q eindejaarsuitkering C saldo levensloop staat op 0,00 op de Q jaaropgave C Saldo begin 2008 jaaropgave staat het beginsaldo Q levensloop 2008 op nul: Waar kunnen we het beginsaldo 2008 verwerken zodat dit saldo op de jaaropgave vermeld wordt C Uitruil van 'fiscale ruimte' tussen interne Q reiskostenregelingen C terugrekening vakantiegeld gaat niet goed bij tekort Q snipperuren C berekening ZVW bij commissaris functie Q C massa mutaties vaste bedragen Q C Overzicht run foutboodschappen in begroting Q C Binnen de module Begroting krijgen wij de extra Q reservering niet ingericht C DB: WNI-tabel wordt niet gevuld bij gebruik van Q massamutaties C opbouw extra reservering Q Datum: Blad: 17

18 Callnr Omschrijving Call KB-nr C Bij in dienstname van mensen onder een andere cao Q dan voorheen lukt het niet een 2e dienstverband aan te maken, melding wegens verschillende aansluitnummers pensioenfonds. C Export journaalpost voor het pakket BAAN Q C Correctie bedragen toevoegen aan periode bedrag Q C regeling uitwisseling arbeidsvoorwaarden 2010 Q C Persoonsgegevens Datumafhankelijke mutaties Q overzicht in weergave individuele run niet volledig : bij Individueel wordt 1 contract per werknemer getoond bij Normaal worden alle contracten getoond. C DB: Pensioenberekening in geval van Q parttimepercentage C TENS - export TIS adres prive Q C levensloop mutatie 2008 niet verwerkt in beginsaldo Q op jaaropgave C verzoek om uitruil te berekenen Q C Saldo levensloop Q C comp wordt voor 2008 gebruikt moet ZVW Q berekenen gebeurt niet!!!!!!!!! C DB: Probleem bij ouderschapsverlof met parttime %/ FTE deeltijd factor pensioen / overige regeling Q C DB: Levensloop en jaaropgave ook voor Q gepensioneerden, klopt niet. C DB: Aanvulling minimumloon via component werkt niet Q goed C Interactieve Verloning : SQL error : Cannot insert Q duplicate key row in object 'dbo.empchange' with unique index 'XPKEmpChange' : EmpChange moet niet gebruikt worden in IA C DB: Gespaarde levensloop vorige werkgever op de Q jaaropgave C maximum deeltijdfactor in overige regelingen Q C DB: Export medew gegevens naar TIS Q C SQL error interactieve verloning EmpChangeData Q 'Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.empchange' with unique index 'XPKEmpChange' C rubriek nieuwe autorisaties opnemen in releasenotes Q C Omschrijving functie Q C kan geen saldo Levensloop van vorig jaar / vorige Q werkgever invoeren! C Hoe korting op loon ivm langdurige ziekte in te regelen? Q C melding ziek bij uitdiensttreding Q C inrichting sal.comp. levensloop Q Datum: Blad: 18

19 Callnr Omschrijving Call KB-nr C Bij loonberekening wordt de tijdvaktabel foutief Q toegepast. C Berekening werkgeversbijdrage levensloop 1. Q C DB: aanmaken periodevariabelen wordt ook bij andere Q medewerkers gedaan C controle adresgegevens aan de hand van de postcode Q tabel C periodieke verhoging via RSP factor Q C werkkostenregeling; overzicht incl groene tabel Q C premievrij pensioen in overige regelingen verwerken Q C vaststelling fiscale vrijstelling reiskosten woon-werk Q C Verkeerde premieberekeningen bij medewerkers die 40 Q uur per week werken deeltijdfactor overige regelingen onjuist C DB: 2299: U hebt onvoldoende rechten Q C DB: verkeerde deeltijdfactor massamutaties contract wijzigt deeltijdfactor salaris in 0 Q C verrekende levensloopverlofkorting ontbreekt op de jaaropgave C Kan extra regeling 1 niet op geen zetten 'geen geldige code aanv. reg. werknemer ZVW nominaal' C DB: max trede bij onderhoud werknemer wordt niet vastgehouden C toekomstmutaties gaat verkeerd massamutaties zetten deeltijdfactor salaris op 0 C DB: Afdeling i.p.v. kostenplaats, in de jnp van worden kpl's weergegeven, dit zouden de nummers van de afdeling moeten zijn. C Fout in inhouding pensioenpremie en overige regelingen bij 1,1111 PT% C DB: Bij een medewerker die uitdienst is komt in januari een AOW franchise in de berekening C DB: foutieve collectieve mutaties deeltijdfactor wordt op 0 gezet na massamutaties op functie periode Q Q Q Q Q Q Q Q C DB: Uren oproepkrachten vakantie worden niet Q betaald, wel berekend C Plaatsnaam werkgever niet volledig op jaaropgave Q werknemer C Levensloop beginsaldo jaaropgaaf op nul terwijl wel Q gespaard is in vorig jaar C DB: Functienaam op loonstrook Q C Handmatig invoer levensloopsaldo Reakt Holding Q Datum: Blad: 19

20 Callnr Omschrijving Call KB-nr C Foutmelding bij genereren aangiftebestand - Genereren Q mislukt voor bedrijf 1, LB-nummer B L01, eejjpp , volgnummer 67, fout: anyerror during containervalues.add #7 Out of memory. C Beginsaldo levensloop ontbreekt op jaaropgave 2010 Q saldo extern opgebouwd C beginsaldo levensloopregeling bij indiensttreding Q C HRM Onderhoud HRM - Instellingen Digitale Q Loonstrook/Jaaropgave: bericht: Bericht per bedrijf mogelijk maken : tekst max 254 karakters, kan meer invoeren: foutmelding :'kon de waarde niet opslaan van: DPS.MAILTEXT.NOTIFICATIONBODY C Foutieve berekening premies overige regelingen bij handmatige aanpassing deeltijdfactor pensioen Q C Onderhoud EJU: Als de uitbetaling op volgens kalender en NA uit dienst staat kun je niet meer kiezen. Standaard staat die dan op minimum per periode en minimum per jaar. C DB: Er komen dagen mee bij reeds afgelsoten contracten : Bij een werknemer (6221) uit dienst wordt component 2 met 0 dagen aangemaakt. C DB: Er ontbreken bedragen vorige periode Bij het verwerken van 'Standenregister voorlopig' Q Q Q C DB: Error genereren aangifte, de error fout: anyerror Q during containervalues.add #7 Out of memory verschijnt. C gespaarde levensloop buiten DBS om niet op Q jaaropgave C Bij uitbetaling van km vergoeding in 2011 wordt de Q OPfranchise opgehoogd C Fout bij bewaren nieuwe salarisgegevens. SQL error Q empchange C nieuwe exportcode adres prive Q C Helptekst voor Correctie Basisdatum Jubileum is fout. Q C Uitdienst bij 65 en pensioenberekening Q C afdruk op standenregister Q C Bijdrage levensloop wordt alleen op het hoofdcontract Q uitbetaald. C Geen melding bij IA dat er een runfout is, wθl runfoutboodschappen te bij normale run Q C helptekst onderhoud salariscomponent; indicatie loonaangifte aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsreg code 7 Q Datum: Blad: 20

Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.50.00

Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.50.00 Visma DBS B.V. Talent & Salaris Release-informatie Versie 16.50.00 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.00.00

Visma DBS Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.00.00 Visma DBS Talent & Salaris Release-informatie Versie 16.00.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is

Nadere informatie

CashLonen. Beschikbare en verwachte functionaliteiten

CashLonen. Beschikbare en verwachte functionaliteiten Beschikbare functionaliteiten (huidige versie) Gegevensbewerking: Per database één loonadministratie mogelijk Werkgevergegevens / administratiegegevens Vakantiegeldregelingen (nieuw is dat u dit zelf kunt

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

WAT IS NIEUW SALARIS Monique te Brake en Fer de Groot

WAT IS NIEUW SALARIS Monique te Brake en Fer de Groot Welkom bij WAT IS NIEUW SALARIS Monique te Brake en Fer de Groot Vriendelijk verzoek: of Page 2 Visma op Reis! INHOUD Ziekengeld Meeruren, ORT en structurele vergoedingen Hoe werkt het technisch Relatie

Nadere informatie

Salariscomponent aanmaken en onderhouden

Salariscomponent aanmaken en onderhouden Salariscomponent aanmaken en onderhouden Beschrijving aanmaken en onderhouden van salariscomponenten Inhoud Maak een salariscomponent aan... 3 Algemene informatie... 5 Verschijning... 7 Journaalpost...

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Eigen bijdrage privé gebruik auto van de zaak. vanaf 2013

Eigen bijdrage privé gebruik auto van de zaak. vanaf 2013 Eigen bijdrage privé gebruik auto van de zaak vanaf 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Situatiebeschrijving... 3 Situatie 1: U maakt gebruik van de LeaseCar module in Talent & Salaris... 3 Situatie

Nadere informatie

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING STAPPENPLAN JAARAFSLUITING Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Instructiedocument Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Versie 0.3 3-10-2011 1 Inhoud Aanleiding... 3 Nieuwe vakantiewetgeving... 3 Algemene informatie aanpassingen Verlofregistratie...

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-01 1 januari 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-01 1 januari 2015 Deze product update bevat een overzicht van de klantwensen die in deze update gerealiseerd zijn en van de overige technische wijzigingen die doorgevoerd zijn in update 15.01, voor zover relevant voor eindgebruikers.

Nadere informatie

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING Talent & Salaris

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING Talent & Salaris STAPPENPLAN JAARAFSLUITING Talent & Salaris Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Vastleggen PA-specifieke gegevens... 3 2.1 Werkgevergegevens... 3 2.2 Werknemergegevens... 4 2.3 Heffingsgegevens... 5 2.4 Sociale fondsen... 6 2.4.1 Koppelen aan een nieuw

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING Versie: 1.0 Datum: 27-07-2016 Afdeling: HR & Payroll Solutions Versie: 1.0 HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Menu IKB 5 2.1

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vind u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen # juli 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen # juli 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vind u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Talent & Salaris client 20.60

Talent & Salaris client 20.60 Talent & Salaris client 20.60 Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan

Nadere informatie

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING STAPPENPLAN JAARAFSLUITING Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

Verlofregistratie. Handleiding

Verlofregistratie. Handleiding Verlofregistratie Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.25.10

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.25.10 Release-informatie Versie 9.25.10 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook NAAM

Uitleg salarisstrook NAAM Uitleg salarisstrook NAAM 12345678 9 NAAM Je salarisstrook bestaat uit twee pagina s. Op de eerste tref je een aantal basisgegevens aan en op de tweede pagina vindt de daadwerkelijke loonberekening plaats.

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Handleiding Toepassen uitruilregeling (ET-regeling)

Handleiding Toepassen uitruilregeling (ET-regeling) Handleiding Toepassen uitruilregeling (ET-regeling) Versie: 2.1 Versiedatum: 08-09-2017 Introductie In UBplus is het mogelijk om de extraterritoriale kosten regeling (ET-regeling) toe te passen. De ET-regeling

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Uren invoeren oproepkrachten

Uren invoeren oproepkrachten Algemeen Indien u gebruik maakt van de Apployed Salaris Service en u heeft uurloners cq. oproepkrachten in dienst dan moet periodiek het aantal gewerkte uren en dagen worden aangeleverd voor de salarisadministratie.

Nadere informatie

Handleiding Maandverloningen

Handleiding Maandverloningen Handleiding Maandverloningen Versie: 1.0 Versiedatum: 18-03-2014 Inleiding Deze handleiding omschrijft de wijze waarop u ipv de standaard weekverloningen om kunt zetten naar een maandverloning obv een

Nadere informatie

Koppelingen Visma Software Talent & Salaris. Koppeling ZKV (IZZ) Visma Software Talent & Salaris. Visma Software B.V. Juli 2015 Pagina 1

Koppelingen Visma Software Talent & Salaris. Koppeling ZKV (IZZ) Visma Software Talent & Salaris. Visma Software B.V. Juli 2015 Pagina 1 Koppeling ZKV (IZZ) Visma Software Visma Software B.V. Juli 2015 Pagina 1 Versiebeheer Versie Release Datum Omschrijving Referentie 0.1 20.00 Juli 2015 Eerste oplevering van dit document 0.2 20.10 Sept

Nadere informatie

Inrichting PFZW administratie

Inrichting PFZW administratie Inrichting PFZW administratie In dit document leest u de belangrijkste punten waar u op moet letten bij de inrichting van een administratie in de zorgsector. Stamgegevens administratiegegevens De sectorindeling

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Handleiding. Als u voor de eerste keer inlogt op de website dient u uw wachtwoord te wijzigen in de module Mijn Gegevens.

Handleiding. Als u voor de eerste keer inlogt op de website dient u uw wachtwoord te wijzigen in de module Mijn Gegevens. Handleiding. Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen, recreatielonen, sportschoollonen, zakelijke dienstverlening, DGA en loonstrookgigant. Hierna genoemd loonstrookgigant.

Nadere informatie

Uitleg loonstroken per contractvorm

Uitleg loonstroken per contractvorm Inleiding Op elke loonstrook staan veel begrippen en afkortingen. Deze begrippen en afkortingen zijn niet altijd even duidelijk. De loonstrook is verdeeld in een aantal blokken, in dit document worden

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Werkgeversportaal Bpf HiBiN

Werkgeversportaal Bpf HiBiN Werkgeversportaal Bpf HiBiN Handleiding Handleiding werkgeversportaal versie 2017.1 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Wijzigen van gegevens... 3 1.3. Factuur op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Releasenotes WebKasBankBoek. 2.5.2.0 Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt 20-11-2015

Releasenotes WebKasBankBoek. 2.5.2.0 Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt 20-11-2015 Releasenotes WebKasBankBoek. 2.5.2.0 Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt 20-11-2015 Vereiste WEBKBB 2.5.2.: Minimale CGA Versie 4.6. d.d. 21/09/2015 Inhoudsopgave Belangrijke / grote veranderingen:...

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Versie 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Menu opties...

Nadere informatie

Vakantiegeldverloning 2016

Vakantiegeldverloning 2016 Vakantiegeldverloning 2016 Inhoud Vakantiegeld. In het kort... 1 Nieuwe verloningsopzet... 1 Periodiek 8% opbouw vakantiegeldreservering... 2 Vakantiegeld is een Incidentele beloning... 2 Vakantiegeldverloning

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave Voorwoord

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1.0 Voordat je begint 1.1 Browserinstellingen 1.2 Beeldscherminstellingen 1.3 Pop-up blokkering 2.0 Starten met loket.nl 2.1 Inloggen in loket.nl 2.2 Wijzigen wachtwoord

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Verloningen nieuwe stijl

Verloningen nieuwe stijl Verloningen nieuwe stijl Inhoud In het kort... 1 Resultaten (serie)berekening dynamischer... 2 Verloning vanaf nul... 2 Cockpit bij verloning vanaf nul... 3 Toon reserveringsberekeningen bij verloning

Nadere informatie

Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2

Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2 Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2 Inhoud In het kort... 1 Standaard reserveringspercentages (jaar 2012)... 1 Reserveringen in de loonberekeningen... 3 Reserveringen in de journaalpost... 6 Uitbetaling

Nadere informatie

Jaarboek 2012 Handhaving. Handhaving

Jaarboek 2012 Handhaving. Handhaving Jaarboek 2012 22 4 23 4.1 Controle en handhaving 24 Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid 2012 4.1 Controle en handhaving Een goede controle op de afgedragen premies

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vindt u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Import in Loon vanuit HRM- of tijdregistratiepakket

Import in Loon vanuit HRM- of tijdregistratiepakket Import in Loon vanuit HRM- of tijdregistratiepakket Inhoud Import bespaart dubbel invoerwerk...1 Voorbereiding: Identificatie van een werknemer...2 Importeeroptie in Loon...4 Stap 1 wizard: Kies XML-bestand...5

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs In deze toelichting wordt beschreven wat u op de salarisspecificatie kunt tegenkomen en wat dit betekent. Met deze toelichting bieden

Nadere informatie

Handleiding HR en salaris online selfservice

Handleiding HR en salaris online selfservice Handleiding HR en salaris online selfservice Accountants Belastingadviseurs Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Loonopdracht 4 2.1 Loonrun draaien 4 2.2 Zichtbaar maken documentviewer en medewerkerlogin 5 2.3

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Herrekenen en opnieuw berekenen nieuwe stijl

Herrekenen en opnieuw berekenen nieuwe stijl Herrekenen en opnieuw berekenen nieuwe stijl Inhoud In het kort...1 Maak eerst een backup...2 Waar vindt u de optie Herrekenen?...2 Hoe kunt u Opnieuw berekenen?...3 Verschil tussen herrekenen en opnieuw

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE

VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Downloaden lijst 3. Gegevens op de loonopgave download 4. Gegevens aanlevering 5. Uploaden 6. Verschillenlijst 7. Eindafrekening 8. Correcties

Nadere informatie

LPG sector Bouw via APG

LPG sector Bouw via APG LPG sector Bouw via APG Inhoud LPG sector Bouw via APG in het kort...1 Aansluitnummer werkgever en Leveranciersnummer...1 Code beroep per werknemer...2 LPG Bouw via Loon...3 LPG naderhand bekijken...6

Nadere informatie

Premieberekening. De voorschot premie wordt bepaald op basis van: Contracturen en normuren per week óf het parttime percentage Regelingloon

Premieberekening. De voorschot premie wordt bepaald op basis van: Contracturen en normuren per week óf het parttime percentage Regelingloon Premieberekening 1.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt de basis van de premieberekening toegelicht. Bijzondere situaties en voorbeelden zijn in het volgende hoofdstuk opgenomen. In het Regelingenoverzicht

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Jaaropgave en verloning PGGM 2016 (sector 35)

Jaaropgave en verloning PGGM 2016 (sector 35) Jaaropgave en verloning PGGM 2016 (sector 35) Inhoud In het kort...1 Vóórdat u de januari-verloning en het jaarwerk 2016 doet...2 Ad 1) Na de import: Aanpassen % Eindejaarsuitkering vorig jaar...2 Ad 2)

Nadere informatie

Medewerkers in Bitcare Personeel

Medewerkers in Bitcare Personeel Medewerkers invoeren in Bitcare Personeel - Juli 2017 Medewerkers in Bitcare Personeel Welkom en wat leuk dat u aan de slag gaat met Bitcare en Bitcare Personeel. In dit document leggen wij uit hoe u een

Nadere informatie

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5. 1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.1 MUTATIE INDIENSTTREDING... 10 5.2 MUTATIE PERSOONLIJKE GEGEVENS...

Nadere informatie

Releasenotes Rapportage Unit4 Personeel & Salaris Versie 16.2 (2016)

Releasenotes Rapportage Unit4 Personeel & Salaris Versie 16.2 (2016) Goed om te weten Compatibiliteit met Unit4 Personeel & Salaris Om met deze versie van de rapportage te kunnen werken moet 16.2 van Unit4 Personeel & Salaris zijn geïnstalleerd. Nieuw: Kostprijslijst Vorig

Nadere informatie

Verlofregistratie. Handleiding

Verlofregistratie. Handleiding Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Kunnen we u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1.0 Voordat je begint 4 1.1 Browserinstellingen 5 1.2 Beeldscherminstellingen 6 1.3 Pop-up blokkering 6 2.0 Starten met loket.nl 7 2.1 Inloggen in loket.nl 9 2.2

Nadere informatie

Releasenotes Merces@Work 2.0 HR2day Falcon. April 2015

Releasenotes Merces@Work 2.0 HR2day Falcon. April 2015 Releasenotes Merces@Work 2.0 HR2day Falcon. April 2015 In dit document vind je de informatie over wijzigingen die zijn doorgevoerd in Merces@Work 2.0 / HR2day. De release vindt aanstaande vrijdagavond/-nacht

Nadere informatie

Handleiding. Personeelskorting

Handleiding. Personeelskorting Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Releasenote Payroll Extra uitkering

Releasenote Payroll Extra uitkering Releasenote Payroll Extra uitkering 23 juni 2016 Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen # maart 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen # maart 2015 Deze product update bevat een overzicht van de klantwensen die in deze update gerealiseerd zijn en van de overige technische wijzigingen die doorgevoerd zijn in update 15.03, voor zover relevant voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding vereniging nederlands pensioenfonds voor de sigarenindustrie en aanverwante bedrijven Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding U bent aangesloten bij de Vereniging Nederlands Pensioenfonds

Nadere informatie

De uitruilregeling van extraterritoriale kosten in UBplus

De uitruilregeling van extraterritoriale kosten in UBplus De uitruilregeling van extraterritoriale kosten in UBplus versie 1.1 Versiedatum: 26-04-2016 Deze handleiding is bedoeld voor het toepassen van de extraterritoriale kosten van arbeidsmigranten in UBplus.

Nadere informatie

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza Handleiding Benefits-Plaza voor werkgevers 1. Indienstmelding 2. Uitdienstmelding 3. Wijziging bestaande werknemer 4. Documenten toevoegen 5. Verzenden wijzingen 6. Samenstellen overzichten 7. Historie

Nadere informatie

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Inhoud In het kort...1 Standaard reserveringspercentages (jaar 2014)...1 Reserveringen in de loonberekeningen...2 Reserveringen in de journaalpost...4

Nadere informatie

Let op: In deze uitleg 'Jaarwerk 2008' gaan we ervan uit dat u met 'Loon Vandaag' werkt.

Let op: In deze uitleg 'Jaarwerk 2008' gaan we ervan uit dat u met 'Loon Vandaag' werkt. Uitleg Jaarwerk 2008 Inhoud: Jaarwerk 2008 in het kort... 1 Advies: gebruik 'Loon Vandaag'... 2 Voor welke instanties géén jaaraangiften meer?... 4 Voor welke pensioenverzekeraars nog wél jaaraangiften?...

Nadere informatie

Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om?

Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om? Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om? Inhoud Advies: verloon overwerk via 'Incidentele beloning', 'Overwerk'... 1 Meeruren en overuren in Loon 2017. In het kort... 2 Waarom vastlegging en

Nadere informatie

Salaris in People Inc.

Salaris in People Inc. Salaris in People Inc. I Salaris in People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Salaris 2... 2 1.1 Salarisscherm... 3 1.2 Schalen en treden... 5 1.3 Salaris toekennen... 7 1.4 Berekeningen... 7 Betalingsperiode

Nadere informatie

Salarisdossier

Salarisdossier Salarisdossier Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Selecteren en tonen overzichten... 3 3. Overzichten per medewerker... 4 3.1. Vaste personeelsgegevens... 4 3.2. Salarisstrook werknemer... 4 3.3. Salarisstrook

Nadere informatie

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Versie: 1.3 Versiedatum: 04-01-2015 2 De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Inhoudsopgave 1. De WKR toegelicht 2. Overstappen naar de WKR - algemeen

Nadere informatie

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1 Releasenotes Intramed versie 7.0.1 Intramed versie 7.0.1 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een Intramed patch: verbeteringen en oplossingen. Intramed versie 7.0 was een versie met belangrijke nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WAT U MOET WETEN OM VERANDERINGEN IN UW ADMINISTRATIE DOOR TE GEVEN Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Postbus 7855 1008 CA Amsterdam 020 541 82 00 vza@pensioenfondspgb.nl www.mutatiesonline.nl

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Levensloopregeling. Stappenplan

Levensloopregeling. Stappenplan Levensloopregeling Levensloopregeling per 01-01-2006. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden

Nadere informatie

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Inhoud In het kort...1 Uitleg situatie...1 Brieven van de fiscus...2 Invoeren teruggaaf werknemer in het Loon-pakket...3 Gevolgen salarisstrook...4 Grondslagen...4

Nadere informatie

OLP sector Bouw via APG (Cordares)

OLP sector Bouw via APG (Cordares) OLP sector Bouw via APG (Cordares) Inhoud OLP sector Bouw via APG (Cordares) in het kort...1 Aansluitnummer werkgever en inzender...1 Code beroep per werknemer...2 OLP Bouw via Loon...4 OLP naderhand bekijken...7

Nadere informatie

Aanleveren werknemer gegevens

Aanleveren werknemer gegevens Aanleveren werknemer gegevens Inhoud Toelichting op het invullen van het blad... 3 Toelichting per component... 4 Personeelsnummer... 4 Achternaam (geboortenaam)... 4 Voorletters... 4 Adres (buitenlands)...

Nadere informatie