Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.25.00"

Transcriptie

1 Visma DBS B.V. Talent & Salaris Release-informatie Versie Copyright Visma DBS B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Installatie- en upgrade informatie Aandachtspunten bij de installatie van Talent en Salaris Client module Acties tijdens de database upgrade Systeem informatie Help bestanden Client module Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten VCR rekenen en tijdvakken Module Declaraties Jaaropgave werknemer m.b.t. levensloop Massamutaties Uitruil fiscale ruimte Onderhoud werknemer Berekenen loonaangifte Genereren loonaangifte (XML-bericht) Import periodevariabelen TIS Aanmaken periodevariabelen Salarisberekening Interactieve verloning Standenregister (voorlopig en definitief) (historische) Salarisafrekening Onderhoud componenten Opbouwen journaalpost (voorlopig en definitief) Export journaalpost Export werknemersgegevens Menustructuur Extra uitkering Extra reservering Bijdrage levensloop Overige regelingen Overzicht werkkostenregeling OLP opgave bouwbedrijven Netto-bruto componenten Jaarwerk GBF Jaarloonopgave Vooraankondiging nieuwe / aangepaste / vervallen / verplaatste functionaliteiten Aangepaste functionaliteit van de Client module APG en PWrI Pensioenaangifte APG Pensioenaangifte Syntrus Achmea Vervallen ondersteunde platformen Nieuwe en/of gewijzigde tabellen en functies Tabellen Functies Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Wijzigingen infrastructuurmatrix Datum: Blad: 2

3 1. Inleiding Let op1! Versie kan alleen als opwaardering van versie en hoger worden gebruikt. Controleer daarom eerst welke versie u nu gebruikt. Door te dubbelklikken op de startpagina van de applicatie kunt u zien welke versie er nu bij u in gebruik is. Als u een oudere versie gebruikt, dient u eerst te upgraden naar versie xx voordat u deze versie in gebruik kan nemen. Let op2! Indien de Web module versie geïnstalleerd moet worden, dan kan dit alleen als van de Client module versie geïnstalleerd is. In verband met aanpassing van een aantal tabellen moet de Web module versie direct na de Client module versie geïnstalleerd worden. Wij adviseren u de release-informatie en de impact van de wijzigingen door uw applicatiebeheerder te laten beoordelen en de datum waarop deze versie zal worden geïnstalleerd met hem of haar af te spreken. Wij stellen het zeer op prijs als u uw wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen aan ons stuurt. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Datum: Blad: 3

4 2. Installatie- en upgrade informatie 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Talent en Salaris Client module De beschrijving van de installatie en upgrade zijn aparte documenten. Deze vindt u op de dvd in de map \Adds\Documentation: - SetupManual - SetupReleaseNotes 2.2 Acties tijdens de database upgrade Behalve de upgrade van de database worden ook de volgende aanpassingen gedaan: - De velden van de actuele gegevens in export werknemer worden verwijderd - Bij een aantal componenten wordt het veld tijdvak svw/zvw op 0 gezet zie 3.1 VCR rekenen en tijdvakken. 2.3 Systeem informatie Zowel aan het einde van de installatie alsook los vanuit het menu (via menuoptie Algemeen Exporteer Systeem informatie) is het mogelijk om gebruiksinformatie naar Visma DBS B.V. te sturen. Deze informatie wordt verzameld om beter inzicht te krijgen in de manier waarop klanten de applicatie gebruiken. Hiermee is Visma DBS B.V. in staat voor een meer gerichte dienstverlening te zorgen. Bijvoorbeeld door u alleen de informatie te sturen die voor u relevant is. De gebruiksinformatie kunt u inzien voordat u besluit om deze te versturen. Let op! Wij vragen u nadrukkelijk om deze gegevens bij ons aan te leveren. Alle contactgegevens kunt u vinden op: 2.4 Help bestanden Client module Bij gebruik van Windows Vista of Windows 7 zal de helpfunctie niet automatisch worden geïnstalleerd. Hiervoor zult u een extra actie moeten uitvoeren. Hoe u dit doet kunt u nalezen op de DVD in de map \Adds\Documentation (SetupManual.doc). Datum: Blad: 4

5 3. Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten 3.1 VCR rekenen en tijdvakken Een loontijdvak voor de SVW en/of ZVW ontstaat als er loon is voor de betreffende inhouding. Loon in dit kader is loon dat betrekking heeft op dat tijdvak. In de regel zijn er dan ook dagen. Vakantietoeslag, gratificatie, eindejaarsuitkering etc. hebben niet uitsluitend betrekking op het tijdvak waarin het uitbetaald wordt en kunnen, als er verder geen andere betalingen gedaan worden, niet tot een tijdvak leiden. Een vergoeding aan een commissaris of lid van de raad van bestuur en het gebruik van de auto van de zaak tijdens onbetaald verlof leiden wel tot een tijdvak omdat de betaling aan dat tijdvak toegekend kan worden, ook als er geen dagen zijn. Voor de LH/PH is de aanwezigheid van dagen bepalend voor de berekening (geen dagen, dan alles via bijzonder tarief). In de Componenten is op het tabblad Grondslagen voor dit doel een veld opgenomen waarmee betalingen zonder dagen toch een tijdvak voor de SVW en/of ZVW aanmaken, zodat de betreffende premies wel berekend kunnen worden. Afbeelding 1: Tabblad Grondslagen Bij alle componenten is dit veld op Ja gezet, met uitzondering van de componenten 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 172, 173, 190, 191, 272, 290 en 291. Let op! Eigen belaste componenten welke het karakter hebben van niet tijdvak gebonden betalingen, dient u zelf aan te passen. 3.2 Module Declaraties Ten behoeve van de module Declaraties is in de Client module een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot het rekenen met staffels. Indien het resultaat van de berekening van de staffel op een ander component geboekt moet worden, kan dit vastgelegd worden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn Datum: Blad: 5

6 als de eerste staffelregels onbelast, en de verdere staffelregels bruto of netto-bruto uitbetaald moeten worden. 3.3 Jaaropgave werknemer m.b.t. levensloop - Op de Jaaropgave werknemer zijn met betrekking tot de levensloop een tweetal zaken aangepast: 1. De overige mutaties (bijvoorbeeld beginsaldo, rente etc), welke in de Web module ingevoerd kunnen worden, worden nu in het overzicht betrokken; 2. De toegepaste levensloopverlofkorting wordt op de jaaropgave afgedrukt. De levensloopinformatie zou er als volgt uit kunnen zien: Levensloopregeling: Saldo ,00 Gespaard/opgenomen in ,00 Overige mutaties ,00 Saldo per ,00 Jaarloon voor levensloopregeling ,00 Maximaal toegestaan spaarbedrag (210%) ,00 Spaarruimte levensloop ,00 T/m 2009 toegepaste levensloopverlofkorting 600,00 In 2010 toegepaste levensloopverlofkorting 200,00 Totaal toegepaste levensloopverlofkorting 800,00 In 2011 mag gebruik gemaakt worden van de levensloopregeling. Afbeelding 2: Gegevens van de levensloopregeling op Jaaropgave werknemer - In het jaar waarin de werknemer 65 jaar wordt, wordt de levensloopinformatie nu wel afgedrukt. Er wordt ook afgedrukt dat de werknemer niet meer mag deelnemen aan de levensloopregeling. - Het aantal posities van het veld Plaatsnaam bedrijf is vergroot. 3.4 Massamutaties In de massamutaties zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het gaat om: - Nieuwe optie: Exporteren van de gegevens naar een Excel bestand. In Excel kunnen de mutaties aangebracht worden en het Excel bestand kan weer geïmporteerd worden in het desbetreffende massa mutatie programma. Dit is ingebouwd in: o Massamutaties werknemer o Massamutaties dienstverband (en dienstverband salarisgegevens) o o Massamutaties contract (en contract salarisgegevens) Massamutaties vaste bedragen Met Massamutaties vaste bedragen kunnen via Excel alleen nieuwe regels toegevoegd worden. Het is slechts beperkt mogelijk bestaande regels aan te passen (zie helptekst). Datum: Blad: 6

7 Afbeelding 3: Werknemers exporteren en mutaties importeren via Excel. - Wijzigen van de organisatorische eenheid wordt nu ook in de tabel WNI gezet t.b.v. Helios 3.5 Uitruil fiscale ruimte Voor de uitruil van de fiscale ruimte is een apart programma gemaakt wat uitsluitend via de Web module Salaris gebruikt kan worden. Afbeelding 4: Bedrijfsinstellingen fiscale ruimte Afbeelding 5: Parameters berekening fiscale ruimte Dit programma berekent de maximale fiscaal vrije ruimte, rekening houdend met een aantal zelf op te geven parameters. Vervolgens worden de uitbetaalde bedragen in de berekening betrokken en wordt een overzicht getoond met de resultaten. De uit te ruilen vrije ruimte kan ook naar Excel geëxporteerd worden. Datum: Blad: 7

8 Afbeelding 6: Overzicht parameters berekening fiscale ruimte Afbeelding 7: Overzicht berekening fiscale ruimte Datum: Blad: 8

9 Het Excel bestand kan, als alles correct bevonden is en na eventuele handmatige bijstelling, weer als importbestand in de Client module geïmporteerd worden via Import periodevariabelen. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de helptekst in de Web module Salaris. 3.6 Onderhoud werknemer - Het zoekscherm voor werknemers toont nu bij het opstarten alleen de werknemers in dienst. Als ook in werknemers uit dienst gezocht moet worden, dan kan dat door te klikken op het keuzerondje Allen. - Bij het gebruik van Cats-schalen is nu een RSP-verhoging van 0% toegestaan. - Indien het soort dienstverband of het soort arbeidscontract wijzigt, dan wordt dit doorgegeven aan de Web module. In de Web module is het tonen van de schermen afhankelijk van het soort werknemer. Indien nodig wordt in de Web module het soort werknemer aangepast waardoor de juiste schermen getoond worden. - Indien in de Web module de conversie voor officiële documenten (legal documents) uitgevoerd is, zullen de betreffende velden binnen de Client module niet meer benaderbaar zijn. - Bij de bouwbedrijven kan nu voor de jeugdige leerlingen die onder de opleiding BBL-2 vallen, de juiste soort regel geselecteerd worden welke via de OLP aan Cordares doorgegeven wordt. - Bij de reiskosten woning-werk is een nieuw veld opgenomen waarin het maximaal te vergoeden aantal kilometers woning-werk vastgelegd kan worden. Afbeelding 8: Woning-werk gegevens Het veld is in 2 decimalen. Indien de maximum vergoeding een absoluut bedrag is, kan het bijbehorend aantal kilometers zelf uitgerekend en ingevuld worden. De reiskostenvergoeding wordt indien nodig gemaximeerd, maar voor de berekening van de fiscale ruimte worden de werkelijke kilometers gebruikt. 3.7 Berekenen loonaangifte Vrijwel altijd zal een eerder doorgegeven loonaangifte opnieuw aangeleverd moeten worden als een oudere periode opnieuw aan de belastingdienst aangeleverd wordt. Voorbeeld: Aangegeven is t/m periode De belastingdienst verzoekt u nadat een fout hersteld is om periode opnieuw aan te leveren. De belastingdienst verwacht dan meestal dat periode t/m ook opnieuw aangeleverd worden i.v.m. het voortschrijdend cumulatief rekenen. Soms wordt dit niet zo begrepen danwel vergeten. De programmatuur voor het berekenen loonaangifte controleert nu of deze situatie voorkomt en geeft hier een melding van aan het einde van het programma. Datum: Blad: 9

10 3.8 Genereren loonaangifte (XML-bericht) Het genereren van grote loonaangiftes blijkt op Oracle databases soms tot geheugenproblemen te leiden. Dit kan voorkomen worden door een (langzamere) ODBC verbinding te gebruiken. Het programma vraagt welke verbinding gebruikt moet worden. 3.9 Import periodevariabelen TIS In TIS komt in het 4 e kwartaal een indicatie beschikbaar voor oproepkrachten. Om oproepkrachten te kunnen herkennen is in de Client module een mogelijkheid opgenomen waarmee de urenregels van oproepkrachten apart ingelezen kunnen worden. Hiertoe zijn aanpassingen gemaakt in: - Onderhoud verrichtingensoorten TIS. In deze functie kan aangegeven worden op welk componentnummer de uren van oproepkrachten, gekoppeld aan de verrichtingensoort, moeten komen. Afbeelding 9: Onderhoud verrichtingsoorten. - Import periodevariabelen TIS. In het importbestand kan op positie 72 nu een E voorkomen (extra uren) of een O (oproepkracht). Bij het importeren kunnen oproepkrachten apart geselecteerd worden. Afbeelding 10: Importeren periodevariabelen Als van deze functionaliteit gebruik gemaakt gaat worden, dient wel eerst e.e.a. ingericht te worden via Onderhoud componenten en Onderhoud verrichtingensoorten TIS. Ook moet de functionaliteit binnen TIS beschikbaar zijn. Voor wat betreft de inrichting bij TIS wordt verwezen naar de documentatie van TIS. Datum: Blad: 10

11 3.10 Aanmaken periodevariabelen Bij nabetalingen na uit dienst werd soms ten onrechte geconstateerd dat er uit te betalen saldi waren. In die situatie werden 0 dagen aangemaakt om de salarisberekening te activeren. Dit is aangepast Salarisberekening - De melding in de salarisberekening m.b.t. werknemers die 65 jaar zijn in combinatie met de pensioenberekening is aangepast. Met name bij 4 weken verloningen werd ten onrechte een melding in deze situatie afgegeven. - Bij nabetalingen in het jaar na uit dienst van PGGM deelnemers werden de premiewaarden voor de berekening niet juist opgehaald. Dit is aangepast. - Bij de datumafhankelijke berekening van het salaris werd het reisuurloon niet bepaald, waardoor de reisuren niet uitbetaald werden. Dit is aangepast. - Voor vakantiegeld wat elke periode direct uitbetaald wordt, wordt nu ook een component 8091 geschreven om het saldo op de loonstrook correct af te drukken. Om dit goed in te stellen, moet een TWK gedaan worden vanaf januari. - Bij de nabetaling na uit dienst werd bij de berekening van de eindejaarsuitkering een te hoge deeltijdfactor bepaald. Dit is aangepast. - Bij onbetaalde dagen en niet fiscale parttimers werd de dagtabel niet toegepast. Dit is aangepast Interactieve verloning De interactieve verloning meldt nu dat er runfoutboodschappen zijn Standenregister (voorlopig en definitief) Indien gekozen werd voor Componenten tellen, en het betrof een dagencomponent die in een bedragencomponent geteld moest worden, dan werden de waardes niet getoond. Dit is hersteld (historische) Salarisafrekening - Bij netto-bruto componenten van het type Aantal werd op de salarisafrekening alleen het aantal afgedrukt. In de kolom waarde wordt nu ook het woord Netto afgedrukt en het bijbehorende tarief. Indien meerdere netto tarieven voorkomen, zal per tarief een regel afgedrukt worden. - De functieomschrijving wordt nu geheel afgedrukt en kan daardoor maximaal 2 regels in gebruik nemen. - Op de standaard salarisafrekening wordt bij werknemers met een min-max contract de min-max uren afgedrukt, en de deeltijdfactor op basis van de min-uren. Bijvoorbeeld / Onderhoud componenten Op het tabblad Grondslagen kan nu aangegeven worden of de component tot een tijdvak voor SVW en/of ZVW leidt als deze uitbetaald wordt in een periode zonder dagen. Zie ook 3.1 VCR rekenen en tijdvakken Opbouwen journaalpost (voorlopig en definitief) In het geval de programmatuur zelf de kostenplaats en kostendrager moest bepalen, werd de inrichting bij het bedrijf niet gevolgd. Dit is hersteld. Datum: Blad: 11

12 3.17 Export journaalpost Aan het programma zijn 2 nieuwe interfaces toegevoegd: - Baan - Aderant Expert 3.18 Export werknemersgegevens Aan de export werknemer zijn de volgende velden toegevoegd: - omschrijving van de afdeling - privé adres 3.19 Menustructuur - Het programma Importeren periodevariabelen is nu ook terug te vinden in het menu Periode Periodevariabelen. Met dit programma kunnen niet alleen ASCII (= tekst) bestanden ingelezen worden, maar ook Excel bestanden. Deze Excel bestanden kunt u zelf maken. In de helptekst staan de voorwaarden vermeld waaraan het Excel bestand moet voldoen. - De menustructuur is aangepast voor wat betreft werken in begrotingsbedrijven: de runfoutboodschappen zijn nu benaderbaar Extra uitkering De combinatie minimum per jaar en uitbetalen volgens kalender/na uit dienst is mogelijk gemaakt Extra reservering Door afrondingen van de periodebedragen kan het voorkomen dat aan het einde van het jaar bij een extra reservering niet precies het minimum uitbetaald wordt, maar in totaliteit iets minder of meer. Dit is nu aangepast, zodat indien het verschil enkele centen is, het jaarminimum toegepast wordt Bijdrage levensloop De berekening van de bijdrage levensloop was per contract. Maar de uitbetaling ging via het hoofdcontract. De betaling wordt nu per contract uitgevoerd Overige regelingen Bij de overige regelingen wordt standaard gebruik gemaakt van de deeltijdfactor werken. Deze deeltijdfactor is in principe niet gemaximeerd. Bij een aantal overige regelingen kan het voorkomen dat de deeltijdfactor niet > 1 mag worden, net als de deeltijdfactor pensioen. Bij de overige regelingen is nu een keuze ingebouwd waarmee aangegeven kan worden met welke deeltijdfactor de regeling moet rekenen. Datum: Blad: 12

13 Afbeelding 11: Deeltijdfactor keuze bij overige regelingen 3.24 Overzicht werkkostenregeling Bij de werkkostenregeling moet het loon dat via de groene tabel belast is, en dat meer dan 10% van de totale loonsom is, buiten beschouwing blijven bij de bepaling van het werkkosten-forfait. Het overzicht en de bepaling van het werkkosten-forfait is daarop aangepast OLP opgave bouwbedrijven Het doorgeven van het uurloon bij langdurige zieken bij bouwbedrijven is aangepast conform de regels van Cordares Netto-bruto componenten Het aantal netto-bruto componenten voor algemeen gebruik is vergroot van 10 naar 15. Nieuw zijn de componentnummers 57, 58, 59, 100 en 101. Afbeelding 12: Nieuwe componenten Datum: Blad: 13

14 U komt de nieuwe componenten tegen als deze nog niet gebruikt worden en gekozen wordt voor Kopieren nieuwe salariscomponenten Jaarwerk GBF Het jaarwerkprogramma voor de opgave aan het GBF is voor 2011 aangepast conform de voorschriften Jaarloonopgave 2011 De jaarloonopgave voor de belastingdienst over 2011 is aangepast conform de voorschriften. Datum: Blad: 14

15 Let op! 4. Vooraankondiging nieuwe / aangepaste / vervallen / verplaatste functionaliteiten 4.1 Aangepaste functionaliteit van de Client module Het exporteren van alle gegevens van gemuteerde werknemers is vanaf versie niet meer mogelijk. 4.2 APG en PWrI Vanaf 2012 wordt APG de administrateur en het incassopunt voor de werknemers aangesloten bij het pensioenfonds PWrI. Dit zijn de WIW en WSW werknemers. De aanlevering is vrijwel gelijk aan de huidige aanlevering voor de ambtenaren, zowel qua inhoud als systematiek. In de Client module is de programmatuur al wel in het menu opgenomen ( Overzicht Melding pensioenfonds PWrI via APG ), maar momenteel nog niet te gebruiken. 4.3 Pensioenaangifte APG In versie zal de pensioenaangifte voor APG (SBC2012) opgenomen worden. De planning van APG is om te testen op technische en inhoudelijke juistheid en om over 2012 een aantal maanden schaduw te draaien. Over 2012 moet daarnaast het gehele jaar via VB6 aangeleverd worden (dus gedurende de schaduwdraai periode moet dubbel aangeleverd worden). Vanaf 2013 zal de pensioenaangifte definitief ingevoerd worden. Het betreft in eerste instantie alleen de groep O&O (Overheid en Onderwijs). Andere groepen (Cordares bouw en PWrI) zullen later aangesloten worden op de pensioenaangifte. Voor APG wordt als communicatiekanaal Secure FTP gebruikt, net als nu met de VB6 aanleveringen. 4.4 Pensioenaangifte Syntrus Achmea In versie zal ook de pensioenaangifte voor Syntrus Achmea opgenomen worden. Deze pensioenaangifte is bedoeld voor o.a. de detailhandel en levensmiddelenbedrijven. De aangifte moet vanaf periode 1 van 2012 gebruikt worden. De programmatuur heeft de mogelijkheid om met terugwerkende kracht de aangiftes over 2012 aan te leveren. Voor de communicatie wordt een met de belastingdienst vergelijkbare webservice gebruikt. N.B. Voor het jaarwerk aan Syntrus Achmea over 2011 moet nog gebruik gemaakt worden van de bestaande programmatuur en werkwijze. 4.5 Vervallen ondersteunde platformen - Vanaf versie wordt Office 2000 en Office XP niet meer ondersteund. - Vanaf deze release (versie ) wordt SQL Server 2000 niet meer ondersteund. Datum: Blad: 15

16 5. Nieuwe en/of gewijzigde tabellen en functies 5.1 Tabellen Voor een compleet overzicht van alle database aanpassingen na release zie de Tabel Help, knop Release. Hier kiest u voor Wijzigingen Functies Onderstaand de nieuwe functie(s) welke aan het menu toegevoegd zijn. Indien nodig, kunt u deze via de autorisatie activeren. PWrI via APG (is momenteel nog under construction ) Datum: Blad: 16

17 6. Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Callnr Omschrijving Call KB-nr C F221 overzicht periode variabelen : teveel blanco regels Q in overzicht als melding Geen Periodevariabelen Ingevoerd voor werknemers C CR :Helptekst minimum vakantietoeslag aanpassen, Q geeft onjuiste informatie C F414 ASW bestand Waarom zijn de velden van wachtdiensttoeslag en persoonlijketoeslag verplicht Q C Oproepkracht en vast contract vakantierechten en Q uitbetaling C mutatie tbv periodieke loonstaat Q C F941 Onderhoud werknemerskoppeling - Q Adresgegevens (WNA_LOG) - veldcode Zakelijk is aanwezig : Prive ontbreekt C Werknemerskoppeling afdelings omschrijving Q exporteren C Berekening overige regeling houdt geen rekening met Q deeltijdfactor pensioen C =PM Bij oproepkrachten wordt naast Q vakantiegeld op component 91 geen component 8091 meer geboekt C DB: Levensloopregeling: saldo begin 2008 staat op 0,00 Q C DB:uitbetaling in december 2 geeft reservering Q eindejaarsuitkering C saldo levensloop staat op 0,00 op de Q jaaropgave C Saldo begin 2008 jaaropgave staat het beginsaldo Q levensloop 2008 op nul: Waar kunnen we het beginsaldo 2008 verwerken zodat dit saldo op de jaaropgave vermeld wordt C Uitruil van 'fiscale ruimte' tussen interne Q reiskostenregelingen C terugrekening vakantiegeld gaat niet goed bij tekort Q snipperuren C berekening ZVW bij commissaris functie Q C massa mutaties vaste bedragen Q C Overzicht run foutboodschappen in begroting Q C Binnen de module Begroting krijgen wij de extra Q reservering niet ingericht C DB: WNI-tabel wordt niet gevuld bij gebruik van Q massamutaties C opbouw extra reservering Q Datum: Blad: 17

18 Callnr Omschrijving Call KB-nr C Bij in dienstname van mensen onder een andere cao Q dan voorheen lukt het niet een 2e dienstverband aan te maken, melding wegens verschillende aansluitnummers pensioenfonds. C Export journaalpost voor het pakket BAAN Q C Correctie bedragen toevoegen aan periode bedrag Q C regeling uitwisseling arbeidsvoorwaarden 2010 Q C Persoonsgegevens Datumafhankelijke mutaties Q overzicht in weergave individuele run niet volledig : bij Individueel wordt 1 contract per werknemer getoond bij Normaal worden alle contracten getoond. C DB: Pensioenberekening in geval van Q parttimepercentage C TENS - export TIS adres prive Q C levensloop mutatie 2008 niet verwerkt in beginsaldo Q op jaaropgave C verzoek om uitruil te berekenen Q C Saldo levensloop Q C comp wordt voor 2008 gebruikt moet ZVW Q berekenen gebeurt niet!!!!!!!!! C DB: Probleem bij ouderschapsverlof met parttime %/ FTE deeltijd factor pensioen / overige regeling Q C DB: Levensloop en jaaropgave ook voor Q gepensioneerden, klopt niet. C DB: Aanvulling minimumloon via component werkt niet Q goed C Interactieve Verloning : SQL error : Cannot insert Q duplicate key row in object 'dbo.empchange' with unique index 'XPKEmpChange' : EmpChange moet niet gebruikt worden in IA C DB: Gespaarde levensloop vorige werkgever op de Q jaaropgave C maximum deeltijdfactor in overige regelingen Q C DB: Export medew gegevens naar TIS Q C SQL error interactieve verloning EmpChangeData Q 'Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.empchange' with unique index 'XPKEmpChange' C rubriek nieuwe autorisaties opnemen in releasenotes Q C Omschrijving functie Q C kan geen saldo Levensloop van vorig jaar / vorige Q werkgever invoeren! C Hoe korting op loon ivm langdurige ziekte in te regelen? Q C melding ziek bij uitdiensttreding Q C inrichting sal.comp. levensloop Q Datum: Blad: 18

19 Callnr Omschrijving Call KB-nr C Bij loonberekening wordt de tijdvaktabel foutief Q toegepast. C Berekening werkgeversbijdrage levensloop 1. Q C DB: aanmaken periodevariabelen wordt ook bij andere Q medewerkers gedaan C controle adresgegevens aan de hand van de postcode Q tabel C periodieke verhoging via RSP factor Q C werkkostenregeling; overzicht incl groene tabel Q C premievrij pensioen in overige regelingen verwerken Q C vaststelling fiscale vrijstelling reiskosten woon-werk Q C Verkeerde premieberekeningen bij medewerkers die 40 Q uur per week werken deeltijdfactor overige regelingen onjuist C DB: 2299: U hebt onvoldoende rechten Q C DB: verkeerde deeltijdfactor massamutaties contract wijzigt deeltijdfactor salaris in 0 Q C verrekende levensloopverlofkorting ontbreekt op de jaaropgave C Kan extra regeling 1 niet op geen zetten 'geen geldige code aanv. reg. werknemer ZVW nominaal' C DB: max trede bij onderhoud werknemer wordt niet vastgehouden C toekomstmutaties gaat verkeerd massamutaties zetten deeltijdfactor salaris op 0 C DB: Afdeling i.p.v. kostenplaats, in de jnp van worden kpl's weergegeven, dit zouden de nummers van de afdeling moeten zijn. C Fout in inhouding pensioenpremie en overige regelingen bij 1,1111 PT% C DB: Bij een medewerker die uitdienst is komt in januari een AOW franchise in de berekening C DB: foutieve collectieve mutaties deeltijdfactor wordt op 0 gezet na massamutaties op functie periode Q Q Q Q Q Q Q Q C DB: Uren oproepkrachten vakantie worden niet Q betaald, wel berekend C Plaatsnaam werkgever niet volledig op jaaropgave Q werknemer C Levensloop beginsaldo jaaropgaaf op nul terwijl wel Q gespaard is in vorig jaar C DB: Functienaam op loonstrook Q C Handmatig invoer levensloopsaldo Reakt Holding Q Datum: Blad: 19

20 Callnr Omschrijving Call KB-nr C Foutmelding bij genereren aangiftebestand - Genereren Q mislukt voor bedrijf 1, LB-nummer B L01, eejjpp , volgnummer 67, fout: anyerror during containervalues.add #7 Out of memory. C Beginsaldo levensloop ontbreekt op jaaropgave 2010 Q saldo extern opgebouwd C beginsaldo levensloopregeling bij indiensttreding Q C HRM Onderhoud HRM - Instellingen Digitale Q Loonstrook/Jaaropgave: bericht: Bericht per bedrijf mogelijk maken : tekst max 254 karakters, kan meer invoeren: foutmelding :'kon de waarde niet opslaan van: DPS.MAILTEXT.NOTIFICATIONBODY C Foutieve berekening premies overige regelingen bij handmatige aanpassing deeltijdfactor pensioen Q C Onderhoud EJU: Als de uitbetaling op volgens kalender en NA uit dienst staat kun je niet meer kiezen. Standaard staat die dan op minimum per periode en minimum per jaar. C DB: Er komen dagen mee bij reeds afgelsoten contracten : Bij een werknemer (6221) uit dienst wordt component 2 met 0 dagen aangemaakt. C DB: Er ontbreken bedragen vorige periode Bij het verwerken van 'Standenregister voorlopig' Q Q Q C DB: Error genereren aangifte, de error fout: anyerror Q during containervalues.add #7 Out of memory verschijnt. C gespaarde levensloop buiten DBS om niet op Q jaaropgave C Bij uitbetaling van km vergoeding in 2011 wordt de Q OPfranchise opgehoogd C Fout bij bewaren nieuwe salarisgegevens. SQL error Q empchange C nieuwe exportcode adres prive Q C Helptekst voor Correctie Basisdatum Jubileum is fout. Q C Uitdienst bij 65 en pensioenberekening Q C afdruk op standenregister Q C Bijdrage levensloop wordt alleen op het hoofdcontract Q uitbetaald. C Geen melding bij IA dat er een runfout is, wθl runfoutboodschappen te bij normale run Q C helptekst onderhoud salariscomponent; indicatie loonaangifte aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsreg code 7 Q Datum: Blad: 20

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 10.00.10

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 10.00.10 Release-informatie Versie 10.00.10 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders

Nadere informatie

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie 7.50.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af?

Nadere informatie

Inhoudsopgave Dr.-LogiSal...8 Welkom...9 Welkom...10 Uw computer...11 Vista en W7 en W8...12 Standaard Printer...13 Uw instellingen...14 Werking...

Inhoudsopgave Dr.-LogiSal...8 Welkom...9 Welkom...10 Uw computer...11 Vista en W7 en W8...12 Standaard Printer...13 Uw instellingen...14 Werking... Inhoudsopgave Dr.-LogiSal...8 Welkom...9 Welkom...10 Uw computer...11 Vista en W7 en W8...12 Standaard Printer...13 Uw instellingen...14 Werking...15 Filosofie...16 Dynamische gegevensstructuren...18 Bediening...19

Nadere informatie

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

UBplus Handleiding (c) UITZEND SOFTWARE 2003-2007

UBplus Handleiding (c) UITZEND SOFTWARE 2003-2007 UBplus Handleiding (c) UITZEND SOFTWARE 2003-2007 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 UBplus 11 Hoofdstuk 2 Licentie 12 Hoofdstuk 3 Productmatrix en meegeleverde tabellen 13 Hoofdstuk 4 Systeemvereisten 14 Hoofdstuk

Nadere informatie

HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2

HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2 HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2 1 INLEIDING... 1-5 2 STARTEN MET UNIT4 PERSONEEL & SALARIS ONLINE... 2-7 2.1 Inloggen... 2-7 2.2 Startscherm hoofdmenu... 2-7 2.2.1 Menubalk met de standaardkeuzen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.00.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.00.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.00.00 Copyright VISMA DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Whitepaper HR2day Control Framework

Whitepaper HR2day Control Framework Whitepaper HR2day Framework Deze Whitepaper is vooral bedoeld voor klanten en gebruikers van HR2day. Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen beschreven: Wat zijn de doelstelling van het Framework?

Nadere informatie

HANDLEIDING 2015. Loon Salarissoftware B.V. Zuideinde 17B 1121 CJ Landsmeer

HANDLEIDING 2015. Loon Salarissoftware B.V. Zuideinde 17B 1121 CJ Landsmeer HANDLEIDING 2015 Loon Salarissoftware B.V. Zuideinde 17B 1121 CJ Landsmeer Telefoon: 0900-766 77 66 (30 cpm) Telefax : 020-633 11 72 E-mail : http://www.mijnloon.nl/helpdesk.aspx Internet : www.loon.nl

Nadere informatie

Stappenplan CashLonen. CashLonen. Dit stappenplan helpt Microloon Online klanten bij de overstap op CashLonen! juli 2013. CASH. U telt!

Stappenplan CashLonen. CashLonen. Dit stappenplan helpt Microloon Online klanten bij de overstap op CashLonen! juli 2013. CASH. U telt! Stappenplan CashLonen CashLonen Dit stappenplan helpt Microloon Online klanten bij de overstap op CashLonen! juli 2013 CASH. U telt! INHOUDSOPGAVE 1. STAPPENPLAN CASHLONEN.... 2 1.1 ALGEMEEN... 2 1.2 CASHLONEN

Nadere informatie

Handleiding ABzend. Handleiding ABzend. Handleiding ABzend Pagina 1 van 52

Handleiding ABzend. Handleiding ABzend. Handleiding ABzend Pagina 1 van 52 Handleiding ABzend Handleiding ABzend Pagina 1 van 52 Inhoudsopgave Welkom bij ABzend 5 Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en WIA Metalektro 5 Welke gegevens levert u aan voor het pensioenfonds PME?

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.72

Release Notes BlueRetail versie 3.72 Release Notes BlueRetail versie 3.72 Product Management Versie 004 Venlo, augustus 2012 Bestand: 120820 Releasenotes 3 72 v04.docx Disclaimer Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg,

Nadere informatie

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Fidura Enterprise/Office Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. VERBETERPUNTEN / OPGELOSTE PROBLEMEN... 4 2.1 VERBETERD IN SERVICE PACK 3... 4 2.1.1 Synchronisatie

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Product Management Versie 0.2 Venlo, februari 2015 Bestand: BR v3.90.0 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 03/02/15 V0.1

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk.

Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk. Versie B07d d.d. 14 januari 2015 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07a,

Nadere informatie

Verenigingsadministratie Versie 2.7.6

Verenigingsadministratie Versie 2.7.6 Verenigingsadministratie Versie 2.7.6 Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het KNZV-Limburg verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset,

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look SnelStart 11: Klaar voor de toekomst Versie: 11.16 Datum: 16-08-2013 1 / 11 SnelStart 11 is onder de motorkap geheel gewijzigd, maar het uiterlijk is gelijk gebleven. Om SnelStart klaar te stomen voor

Nadere informatie