ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid WST Nr 3 18/05/15 Project A21 : Mobile Health. 1. De semantiek : waarover praten we wel (en niet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 WST Nr 3 18/05/15 Project A21 : Mobile Health. 1. De semantiek : waarover praten we wel (en niet)"

Transcriptie

1 ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid WST Nr 3 18/05/15 Project A21 : Mobile Health 1. De semantiek: waarover praten we wel (en niet) 2. Algemene Doelstellingen van het nieuwe Actiepunt 21 Mobile Health 3. Labelling, Certificatie 4. Voorstel van Actiepunten (schets) 5. Context: Culturele obstakels en Specifieke Technische Aandachtspunten 6. Nuttige links 7. De Bredere Context: Wijzigende Zorgmodellen en Belangrijke Succesfactoren 1. De semantiek : waarover praten we wel (en niet) Mobile Health (mhealth ) of Telemedicine ( Telegeneeskunde ) is een container term waaronder (minstens) drie verschillende types van toepassingen vallen: 1. Telediagnose : onderzoek op afstand, met het oog op diagnose door de arts. 2. Telemonitoring : werken met meetresultaten die patiënten zelf genereren. 3. Teleconsultatie : een virtueel huisbezoek of overleg tussen zorgverstrekkers. We zullen het in de eerste plaats hebben over Telemonitoring. (NB: bij de apparaten in dergelijke toepassingen onderscheidt men: 'carriables' (kleine, persoonlijke apparaatjes); 'wearables' (in kledij of op het lichaam); 'insidables' (in het lichaam opgenomen). NB: Buiten scope van WTS 3 Onderwerpen die mogelijk ter tafel komen, maar waarover we in de WST3 niet willen discussiëren (maar waarvan sommigen mogelijk in andere actiepunten kunnen worden meegenomen): verantwoordelijkheid: wie is verantwoordelijk voor welke gegevens terugbetaling / opname in nomenclatuur welke instantie(s) gaat/gaan de criteria certifiëren relatie informed consent vs. mhealth business model voor Apps (zie Digital Health Valley) We beperken de discussie niet tot artsen en ziekenhuizen, maar wellness en lifestyle Apps zijn buiten scope. 2. Algemene Doelstellingen van dit nieuwe Actiepunt 21 Mobile Health? In een technologisch enorm snel evoluerende omgeving en met een zeer beperkte impact (ten opzichte van soms wereldwijde spelers) en beperkte middelen, willen we gericht inzetten op het gebruik van toepassingen die echt toegevoegde waarde opleveren. Toegevoegde waarde betekent dat een toepassing als nuttig wordt erkend door patiënten en zorgverstrekkers omdat: 1. de toepassing beoogt een significant betere zorg aan eenzelfde total cost, of hetzelfde zorgniveau aan een significant lagere kost; 2. de toepassing is betrouwbaar en gebruiksvriendelijk, zodat ze vanzelf motiveert tot gebruik met het oog op betere zorg en betere gezondheid; We willen daartoe een systeemkader definiëren (conform met het Europese recht) waarbinnen we als Belgische overheid die toegevoegde waarde helpen te realiseren (en dat in een dynamisch en allicht snel evoluerend perspectief).

2 Algemene SMART doelstellingen van de sessie (visie Kabinet Sociale Zaken en Volksgezondheid): Certificatie regels gedefinieerd tegen 31/12/2015 Certificatie testen operationeel ten laatste tegen 31/12/2016 Qua informatisering graad en uptake up van ICT bij patiënten en zorgverstrekkers in België staan we allicht vandaag nog niet ver genoeg om internationaal een trekkersrol te spelen. We moeten ons dus laten inspireren door goede buitenlandse voorbeelden bij het opstellen van de Actiepunten. Opmerking: Het probleem is meer dan Apps en toestellen. We willen dat telemonitoring een nuttige tool zou worden waarmee we de patiënt nauw betrekken bij het zelf opvolgen van zijn toestand en de zorgverstrekkers goesting doen krijgen om ermee te werken (omdat het hun werk makkelijker maakt). We moeten dus opletten dat we niet vast rijden in technische of technologische discussies. Het gaat in de eerste plaats over het implementeren van een totaal nieuwe cultuur, waarbij patient empowerment en samenwerking centraal zullen staan. Samen met de leveranciers moeten patiënten groeperingen en koepels van zorgverstrekkers in deze materie denken in termen van netwerksamenwerking, in het bijzonder voor het bepalen van een gezamenlijk platform. Vervolgens moeten we ook aandacht besteden aan het veranderen van de hele zorgcultuur, richting Patient Empowerment. Technologie is in deze een middel, geen doel op zich. 3. Labelling, Certificatie Spreken we van Certifiëren, (Kwaliteits)Labelling, Keurmerk toekennen, Erkennen, Accrediteren? Voor het certifiëren van Apps en Telegeneeskundeapplicaties moeten regels voorzien worden met betrekking tot: 1. interoperabiliteit (semantisch integratie met patient records EMD / EPD) 2. privacy en security (bv. gegevens in de cloud opslaan is ok, maar dan wel geëncrypteerd en/of geanonimiseerd) 3. gebruikte medical devices zijn Europees gelabeled en zijn geijkt 4. evidence based / wetenschappelijke onderbouwing Daarnaast zijn er nog twee aspecten die bijzondere aandacht zullen vragen en die moeten worden toegevoegd aan het domein Standaarden : 5. Toepassingen zullen afgesproken standaarden moeten gebruiken en toegang moeten krijgen tot gestandaardiseerde data opslagplatformen waar de patiënt niet alleen veilig en overzichtelijk zijn eigen 'dashboard' kan maken, maar waar hij ook zijn zorgteam toegang kan geven; 6. Hierbij moeten de nodige gebruiksvriendelijke interfaces worden voorzien die in plaats van een zee van cijfers en registraties meteen een overzicht en een helder beeld geven van de gezondheidstoestand van de patiënt. Een aanbieder van Telegeneeskunde en/of Apps dient aan te tonen dat hij voldoet aan deze criteria door succesvol een aantal testen te doorlopen (certificatie tegen betaling). Mogelijke terugbetaling van het gebruik van Apps of Telegeneeskunde veronderstelt dat minstens aan de bovenstaande criteria zal moeten worden voldaan.

3 4. Voorstel van Actiepunten (schets) A. Een keuze maken en zich conformeren naar nationale en internationale standaarden voor wat betreft de dataverbindingen tussen de devices en de platformen. Opleggen van minimale normen voor het beveiligen van deze verbindingen. (Hiervoor bestaan internationale standaarden die trouwens door heel wat leveranciers van zulke devices reeds worden geïmplementeerd). (zie bvb. PCHA Personal Connected Health Alliance). B. Opstellen van regels en Standaarden voor het gebruik van beveiligde toegangen tot de platformen waarop deze gegevens verzameld worden en minimale technische maatregelen voor het beveiligen van de toegang door derden, op basis van de bestaande Belgische principes en de regels van de Belgische Privacywetgeving (cfr. het principe van de SSO, alsook het gebruik van authentieke bronnen van erkende zorgverstrekkers, bestaande therapeutische relaties, de algemene informed consent van de patiënt ). C. Regels en standaarden voor encryptie van de medische gegevens bij opslag op mobiele devices en platformen waarop deze gegevens gestockeerd zijn. D. Regels en Standaarden betreffende interoperabiliteit met bestaande systemen om gegevens te delen met andere zorgverleners in het kader van de continuïteit van de zorg. Rappel: Points d Action non retenus de la Table Ronde ehealth en 2012 En 2012, deux propositions de point d action n ont pas été retenus lors du choix des priorités. Mais ils restent d actualité: U : TELECONSULTATION (TIMING : 2013 / RESPONSABLE : INAMI) L INAMI en collaboration avec les autres institutions concernées effectuera au cours de l année 2013 une étude de faisabilité portant sur les deux fonctionnalités de téléconsultation clés que sont la téléconsultation en vue de la repreciption de médicaments et le second avis médical et définira les spécifications techniques, fonctionnelles et organisationnelles ainsi que les adaptations réglementaires et légales nécessaires à leur mise en place. (Mesurer: Rapport de faisabilité sur la mise en place structurelle de ces deux fonctions disponible). U : TÉLÉMÉDECINE ET SOINS INTÉGRÉS (TIMING : 2014 / RESPONSABILITÉS : TOUS) Les différentes autorités concernées s engagent sur les actions suivantes : a. EHealth: Établir pour juin 2014 un cadre de standardisation de référence pour les outils de telemonitoring et leur communication avec le dossier patient électronique basé sur les initiatives internationales en cours (ex : IHE/Continua Health Alliance) b. Établir au plus tard en juin 2014 un cadre de référence définissant les types de programmes (Indications médicales, critères d inclusion, infrastructure nécessaire, acteurs et structures concernées) potentiellement concernés par ce type d approche (Mutualités, SPF SP, INAMI, Régions et Communautés). c. Établir un cadre de validation scientifique des programmes pilotes développés et proposer une méthode de financement (forfaitaire au moins partiellement) de ces programmes au moins sur une base temporaire. (INAMI) Évaluer la pertinence de ce type d approche pour des approches en matière de prévention et de revalidation où le patient joue un rôle central. (Mesurer: Cadre de standardisation publié par le plateforme EHealth cadre de référence public publié).

4 5. Context: culturele obstakels en specifieke technische aandachtspunten 5.a. Culturele obstakels Iedereen kan toepassingen aanbieden in België (voor internet bestaan er geen grenzen). De markt explodeert (internationaal 1000 nieuwe Apps per week) en is dus niet evident regelbaar. Gegevens worden vaak in de cloud of in private databases met eigen structuur opgeslagen. (Ze kunnen potentieel verkocht worden). Steeds meer worden ook smartphones en tablets ingeschakeld, wat beveiliging en technische standaardisatie niet makkelijker maakt. De perceptie en houding van patiënten en zorgverstrekkers kan als volgt worden samengevat: Positief Negatief + Eerdere detectie van problemen Onrust + Startsignalen die leiden naar verder onderzoek Meer werk voor de huisarts + Minder consulten, dus minder ziektekosten Meer consulten, dus meer ziektekosten + Patiëntvriendelijk Zelfmeetapparaten zijn niet geijkt De aanpak moet dus breder zijn dan alleen Apps of toestellen labelen. Het doel moet zijn dat telemonitoring een nuttige tool wordt waarmee we de patiënt nauw betrekken bij het zelf opvolgen van zijn toestand en de zorgverstrekkers goesting doen krijgen om ermee te werken (omdat het hun werk makkelijker maakt). 5.b. Specifieke aandachtspunten bij gebruik van Smartphones & Tablet Computers In het geval men smartphones of tablet computers gebruikt om ofwel gegevens te capteren of te raadplegen zijn er een aantal veiligheidsrisico s die men in rekening moet brengen bij de introductie van mhealth in de zorgprocessen. Verlies van het toestel: Omwille van het feit dat het om kleine, draagbare en vaak gewilde toestellen gaat loopt men een grotere kans op verlies of diefstal van het toestel zelf. Stockage: In het algemeen kan men aannemen dat minstens een deel van de verzamelde of geraadpleegde medische gegevens al dan niet tijdelijk op het device (de smartphone of de tabletcomputer) worden opgeslagen. Dit gebeurt vaak uit gemakzucht / performantie redenen of om bv. de benodigde volumes aan data die mobiel verzonden worden te beperken. Authenticatie: de toegang tot gegevens die zich op een mobiel device bevinden is meestal niet beveiligd met een sterk paswoord of bijvoorbeeld biometrische gegevens. Patronen en pincodes zijn de meest populaire manieren om (enkel de initiële toegang tot het device) te beveiligen. De gegevens zelf zijn in het algemeen niet beveiligd. Encryptie: De meeste gegevens op smartphones en Tablets worden niet geëncrypteerd opgeslagen. De medische gegevens die zich op het device bevinden kunnen dus gelezen worden door iedereen die zich toegang tot het toestel weet te verschaffen. Bovendien moet een gebruiker om bepaalde andere Apps te kunnen gebruiken (op hetzelfde toestel) toegang geven tot de gegevens die zich op het toestel bevinden (en vaak gaat het dan om alle gegevens en toegangen tot het Internet) waarbij hij alle controle opgeeft over

5 wat er met die gegevens gebeurt (in de achtergrond, en zonder dat hij zich daarvan bewust is). In het geval van medische gegevens is dit een ernstig risico Smartphones en Tablets gebruiken vanwege hun mobiliteit vaak publieke of onbeveiligde WiFi netwerken, wat het risico vergroot dat gegevens bij het transfereren van device naar bv. een telemonitoring platform kunnen worden onderschept, tenzij men een aantal basisveiligheidsmaatregelen in acht neemt (Secure FTP, VPN) Dezelfde risico s bestaan voor een deel ook voor proprietaire devices die door de leverancier aan de klant ter beschikking worden gesteld om bv. de bloeddruk, gewicht of therapietrouw op te volgen in het kader van chronische ziekten. 5.c. Veiligheid bij Dataverbindingen tussen devices en platformen Veel telemonitoring devices communiceren via WiFi, USB of Bluetooth met PC s of docking stations bij de patiënt thuis. Deze verbindingen zijn vaak niet of onvoldoende beveiligd. Nadien worden de gegevens doorgestuurd naar een proprietair platform waar deze worden verwerkt. Ook deze verbindingen zijn vaak onvoldoende beveiligd (en gaan bv. via FTP gewoon over het Internet). 5.d. Beveiliging van de toegangen tot de platformen waarop deze gegevens verzameld worden Veel telemonitoring / telehealth platformen zijn nauwelijks of onvoldoende beveiligd wat betreft de toegang voor gebruikers (zowel patiënten als zorgverleners) : Platformen zijn heel vaak toegankelijk via een gewone web applicatie die enkel beveiligd is door een username en paswoord. Er wordt vaak geen gebruik gemaakt van sterke authenticatie. Het is niet duidelijk of er bij het toekennen van deze toegangen voldoende rekening wordt gehouden met de beroepsbekwaamheid van de gebruikers. 5.e. Doel van de gegevensverzameling In het algemeen hebben de bestaande telemonitoring systemen niet als doel om de verzamelde gegevens te delen met zorgverleners die niet bij het systeem zijn aangesloten (lees: die bereid zijn hiervoor te betalen). Nochtans kan de verzamelde informatie essentieel zijn in de opvolging van de patiënt door andere hulpverleners (we spreken hier dan uiteraard niet over de ruwe data die door de devices aan het systeem wordt aangeleverd maar wel over de hieruit afgeleide informatie) Bovendien worden de verzamelde gegevens vaak ook gebruikt voor secundaire doelen zoals studies. 5.f. Privacy Bij telemonitoring/telehealth platformen werkt men vaak met specifieke overeenkomsten die worden afgesloten met patiënten en de artsen/zorgverleners die toegang krijgen tot deze gegevens wanneer men aansluit bij dergelijke dienst. Of deze platformen een machtiging van het Sectoraal comité Sociale Zekerheid en Gezondheid dienen te vragen voor de verschillende gegevensuitwisselingen die ze organiseren moet uiteraard worden nagegaan per systeem. Vaak worden de verzamelde gegevens immers niet allen gebruikt in het kader van de zorg voor de patiënt maar ook nog aangeboden voor studies en wetenschappelijk onderzoek (aan derden).

6 Er mag worden verondersteld dat een aantal van deze systemen bewust onder de radar blijven en noch een aangifte hebben gedaan bij de Privacy Commissie, noch beschikken over de nodige machtigingen van het Sectoraal comité Sociale Zekerheid en Gezondheid voor het communiceren en delen van deze gegevens. 5.g. Interoperabiliteit Wil men mhealth succesvol integreren in de zorgprocessen is het essentieel zijn dat al deze systemen (zowel de Apps op de smartphone van de patiënt als het telemonitoring systeem dat ter beschikking wordt gesteld aan de patiënt) de mogelijkheid bieden om de verzamelde gegevens op een gestructureerde manier te communiceren met andere zorgverleners. Hiervoor is de keyfactor de de interoperabiliteit met het EPD/EMD van de huisarts of het ziekenhuis (of van zorgverleners in het algemeen) 6. Nuttige links:

7 7. De Brede Context: Wijzigende Zorgmodellen en Belangrijke Succesfactoren 1. Omslag van het Zorgmodel Het acute zorgmodel, dat vandaag de basis is van de gezondheidszorg, staat haaks op de optimale aanpak van chronische aandoeningen: te weinig preventie en te weinig accent op gezonde levenswijzen. En vooral: in het huidige zorgmodel ziet men de patiënt slechts wanneer er iets mis loopt (en het dus in feite te laat is) of gewoon omdat het tijd is, in plaats van wanneer de patiënt het nodig heeft. De patiënt moet gewoontegetrouw om de x maanden terugkomen, op controle, vaak alleen om even een voorschrift te komen halen of wanneer zijn medicatie voorraad op is. Het is gewoon efficiënter om de patiënt een gezondheidsdoelstelling te geven, hem/haar een instrument te geven waarmee hij/zij zelf relevante meetwaarden kan opvolgen en er voor te zorgen dat hij langs komt wanneer het voor hem of haar nodig is: wanneer er een probleem dreigt te ontstaan, maar voor het te laat is. 2. GPS en Het Rode Lampje op het Dashboard In de wagen doen we het goed: in je GPS stop je een doel en je krijgt regelmatig aanwijzingen om de weg te vervolgen. DE GPS helpt ook wanneer je van het juiste pad afwijkt. En op je dashboard gaat een lampje branden wanneer er iets fout begint te lopen ( oliestand te laag ; drukverlies op een band ). Het lampje brandt al voor het echt fout loopt, bv. voor je motor verbrandt of je het decor in gaat. Chronische patiënten moeten dus therapeutische doelstellingen krijgen en een meetinstrument dat hen helpt op goede weg daar naartoe te blijven. En wijken de waarden teveel af, dan moet ook bij hen (maar liefst ook bij hun arts of apotheker) een lampje op hun dashboard gaan branden. Dat is het geschikte moment voor een contact met hun zorgteam. (Beschouw het als de dienst na verkoop, zoals in andere sectoren courant is). 3. De Patiënt aan het Stuur Patiënten worden mondiger en willen steeds meer zelf hun gezondheid optimaliseren. Media en internet maken informatie toegankelijker en uitwisselbaar voor een groeiende groep zelfredzame patiënten (van alle leeftijden!). Ze hebben toegang tot alle mogelijke informatiebronnen, een brede waaier van medische apparatuur voor zelftests, App s en hulpstukjes voor hun smartphone. Allemaal vrij online te koop. Die tendens hoeft zorgverstrekkers niet af te schrikken. Ze moeten eerder leren om mee te surfen op de golf van patiënten die nauwer betrokken kunnen worden bij hun zorg. Selftesting en telemonitoring zijn immers sterke wapens om in eerste instantie de patiënt gewoon nauwer te betrekken bij zijn eigen gezondheid en zorg (door zijn toestand voor hem zichtbaar te maken). Het feit dat de patiënt iets meet en resultaten ziet, is een belangrijke eerste stap in de motivatie. In tweede instantie heeft telemonitoring tot doel betere therapeutische resultaten te boeken bij langdurige aandoeningen, omdat de patiënt doorheen de tijd zijn toestand leert opvolgen en bijsturen (of om tijdig hulp in te roepen, voor het te laat is). Zorgverstrekkers zouden dit niet langer als een bedreiging mogen zien voor hun professionele territorium, maar als een kans om meer gegevens te genereren en sneller te reageren wanneer het fout dreigt te lopen. 4. Zorgtraject en Internet De coördinatie van de nodige zorg wordt best omschreven in zorgtrajecten of zorgpaden. Het diabetes zorgtraject is toe aan uitbreiding naar alle type II patiënten, dus alleszins diegenen die alleen oraal worden behandeld en waarschijnlijk ook de patiënten die zelfs zonder medicatie gestabiliseerd kunnen worden mits aanpassing van hun leefgewoonten. Een vlotte, naadloze

8 samenwerking tussen de patiënt, de huisarts en de (huis)apotheker, gecoacht door de diabetoloog, wordt dan onmisbaar. Ook hier wordt het aanreiken van therapeutische doelstellingen en van geschikte (tele)monitoring instrumenten een must. 5. Cultuuromslag De cultuur van patiëntengegevens delen en samenwerken in een goed geolied zorgteam ontbreekt vandaag zo goed als overal in de ambulante gezondheidszorg. Zorgverstrekkers zien hun verantwoordelijkheid voor de patiënt als een individuele verplichting. Ze schermen zich vaak achter die verantwoordelijkheid af om gegevens of taken te moeten delen. Niet alleen de individuele patiënten hebben te winnen bij betere samenwerking; ook de gezondheidszorg in het algemeen en de ziekteverzekering in het bijzonder winnen erbij. 5. Belangrijke Succesfactoren (bron: European Momentum for Mainstreaming Telemedicine Deployment in Daily Practice dec 2014) content/uploads/2014/12/d3.2_v13_momentum_consolidatedblueprint.pdf Succes factoren voor de uitrol strategie 1) Ensure that there is cultural readiness for the telemedicine service. 2) Ensure leadership through a champion. 3) Come to a consensus on the advantages of telemedicine in meeting compelling need(s). 4) Pull together the resources needed for deployment (Finance, People, Information, Time) Organisatorisch change management 5) Address the needs of the primary client(s). 6) Involve healthcare professionals and decisionmakers. 7) Prepare and implement a business plan. 8) Prepare and implement a change management plan. 9) Put the patient at the centre of the service. Succes factoren op vlak van reglementering en veiligheid 10) Assess the conditions under which the service is legal. 11) Identify and apply relevant legal and security guidelines. 12) Involve legal and security experts. 13) Ensure that telemedicine doers and users are privacy aware. Technologische succes factoren 14) Ensure that the appropriate information technology infrastructure and ehealth infrastructure are available. 15) Ensure that the technology is userfriendly. 16) Put in place the technology and processes needed to monitor the service. 17) Establish and maintain good procurement processes. 18) Guarantee that the technology has the potential for scaleup.

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

De toekomst van ehealth de hype voorbij?

De toekomst van ehealth de hype voorbij? De toekomst van ehealth de hype voorbij? GDW kennisdelingsconferentie Rolien de Jong MSc Amersfoort, 31 maart 2011 Introductie NVEH NVEH, de Nederlandse Vereninging g voor ehealth, is dé vereniging voor

Nadere informatie

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant!

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant! Mhealth-strategie Bekijk het van de andere kant! Wie zijn wij? Marco Boonstra, Senior Communicatieadviseur Sjoerd van Dekken Communicatieadviseur Inhoud Wat is mhealth? Eerste ervaringen met mhealth Implementatierisico

Nadere informatie

Elektronisch Farmaceutisch Voorschrift Project Recip-e (R/-e) Apr. L. Baert MWS (23/04/2009) Scope van het Recip-e e systeem Elektronisch versturen van elektronische voorschriften van arts naar apotheker

Nadere informatie

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Huisarts, Go for IT Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Gezondheidszorg in 2020 Kwaliteit Betaalbaarheid Toegankelijkheid Continuïteit Accent op chronische zorg Integrale (horizontale) zorg Mobiliteit

Nadere informatie

Ronde Tafel egezondheid Table Ronde esanté

Ronde Tafel egezondheid Table Ronde esanté Internet: Guest Username :. Password :. Website : www.rtreh.be Ronde Tafel egezondheid Table Ronde esanté (18 mei 2015) WTS 2-3 Introduc4on - Inleiding www.rtreh.be Envoyer des points d ac4on SMART Docs

Nadere informatie

DIGITAL HEALTH. Waar consumententechnologie en traditionele gezondheidszorg elkaar raken. Frederieke Jacobs

DIGITAL HEALTH. Waar consumententechnologie en traditionele gezondheidszorg elkaar raken. Frederieke Jacobs Frederieke Jacobs Themabijeenkomst Big Data - FHI, federatie van technologiebranches 15 oktober 2015 DIGITAL HEALTH Waar consumententechnologie en traditionele gezondheidszorg elkaar raken WAAROM GROEIT

Nadere informatie

Beveiliging van smartphones in de zorg

Beveiliging van smartphones in de zorg Beveiliging van smartphones in de zorg Spitsseminar Nictiz Pieter Ceelen Agenda Welke maatregelen kan een zorgorganisatie nemen om veilig met smartphones en tablets om te gaan? Beveiligingsrisico s Beveiligingsoplossingen

Nadere informatie

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Inleiding De maatschappij confronteert ons met nieuwe uitdagingen. Een van de antwoorden is de uitbouw van ICT

Nadere informatie

Zorgvrager doet mee? Onderzoek!

Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Verbeteren van de patiëntveiligheid door digitale patiënten participatie? Hersenletsel na een CVA, netwerk in beroering 20 maart 2013 Rolien de Jong MSc Programma 1. Context

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

UiJreksel roadmap 2013-2018. Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 5/30/15

UiJreksel roadmap 2013-2018. Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 5/30/15 Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 UiJreksel roadmap 2013-2018 - - - - - - - - - - - - - Ontwikkelen en systema>sch gebruik van een minimaal EPD

Nadere informatie

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker Improve Condition Technology Guido Peters & Frank Kistemaker Agenda Introductie Innov8 4life Uitgangspunten ICT & zorg Patiënt Consument Gezondheidsbevordering en gedragswetenschappen Huidige oplossingen

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Informatieveiligheid. Verwerken van persoonsgegevens in de zorg

Informatieveiligheid. Verwerken van persoonsgegevens in de zorg Informatieveiligheid Verwerken van persoonsgegevens in de zorg Uitdagingen in de gezondheidszorg Wetgevend kader Decreet gegevensdeling Transmurale zorg Mobile health Cloud Gespecialiseerde zorgnetwerken

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de Zorg

Het Nieuwe Werken in de Zorg HP Care & Cure seminar Het Nieuwe Werken in de Zorg Harry Verbunt, Healthcare Lead HP NL Harry.verbunt@hp.com Agenda 12.45 uur Introductie Harry Verbunt 13.15 uur Mobiele ontsluiting van informatie Terrence

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Inhoudsopgave: Wat is CoZo en ehealth? 1 Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent ) 2 Hoe uw Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Is Jouw Omgeving een PGD?

Is Jouw Omgeving een PGD? dinsdag 13 oktober 2015 Is Jouw Omgeving een PGD? Bij Jouw Omgeving staan we op dagelijkse basis in contact met professionals in allerlei verschillende takken van de zorg. Tijdens die gesprekken en daarbuiten

Nadere informatie

ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim VU PICA Kenniscentrum Patiëntenlogistiek 21 03 2011

ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim VU PICA Kenniscentrum Patiëntenlogistiek 21 03 2011 ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim 1 ehealth is mensenwerk Bedrijfskundige informatica 10 jaar in Telecom & Media bij KPN (Call Centers, doelgroepmarketing,

Nadere informatie

Thuisverpleegkundigen en ehealth

Thuisverpleegkundigen en ehealth Thuisverpleegkundigen en ehealth Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Studiedag thuisverpleegkundigen - 19 maart 2013 TRENDS GEZONDHEIDSZORG meer chronische zorg i.p.v. louter acute zorg zorg op afstand

Nadere informatie

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Je hebt de wet- en regelgeving gelezen, cybercriminaliteit aan de orde van de dag, en teveel op je bordje. Wat ga je doen

Je hebt de wet- en regelgeving gelezen, cybercriminaliteit aan de orde van de dag, en teveel op je bordje. Wat ga je doen Je hebt de wet- en regelgeving gelezen, cybercriminaliteit aan de orde van de dag, en teveel op je bordje. Wat ga je doen Compliance & Security Solutions ICT is een apart wereldje We geven niet graag geld

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Highlights in ehealth

Highlights in ehealth Highlights in ehealth Hans C. Ossebaard KLM HEALTH SERVICES 23 JANUARI 2015 Center for ehealth Research and Disease management Kwaliteitsinstituut 1. Ontwikkeling kwaliteitstandaarden 2. Implementatie

Nadere informatie

Mobile device management:

Mobile device management: Jacco Bezemer Mobile device management: Grip op smartphones en tablets Even voorstellen Jacco Bezemer, Adviseur sinds 2008 Begonnen als Technisch Consultant bij Ictivity in 2000 jacco.bezemer@ictivity.nl

Nadere informatie

Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN. Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015

Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN. Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015 Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015 Apr. Lieven Zwaenepoel Brabants Apothekers Forum Vlaams Apothekers Netwerk ICT Ondersteuning voor de 1 ste lijn Wat

Nadere informatie

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Prof. dr. Marlies Schijven Chirurg / Hoogleraar AMC, Programmaleider NFU Citrien fonds E-Health

Nadere informatie

wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid

wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid gent 06/06/2015 bvas academy twee en een half jaar geleden actieplan e gezondheid 2013-2018 de opportuniteit van elektronisch informatiebeheer

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Als apparaten al niet met elkaar willen praten. Ad van Berlo Smart Homes a.vberlo@smart-homes.nl

Als apparaten al niet met elkaar willen praten. Ad van Berlo Smart Homes a.vberlo@smart-homes.nl Als apparaten al niet met elkaar willen praten Ad van Berlo a.vberlo@smart-homes.nl Ontwikkelingen in installaties 1900 1955 1955 1980 1980 2005 2005-2011 Elektra Water Gas Riool Rookkanaal Telefoon TV

Nadere informatie

Telecardiologie: Toekomst of heden?

Telecardiologie: Toekomst of heden? Telecardiologie: Toekomst of heden? Cardio 2010 Johan Vijgen Electrofysioloog Virga Jesse Ziekenhuis Hasselt Telegeneeskunde: definitie Voorwaarden om te slagen Toepassingen cardiologie Rol van de huisarts

Nadere informatie

Laagdrempelige zorg op afstand

Laagdrempelige zorg op afstand Laagdrempelige zorg op afstand Gemoedsrust voor gebruiker als zorgverleners State of the art en 55+ proof Healthcare Technology Tour 2014 24 april 2014 Ambitie Gociety: Morgen: Geavanceerde sensoren en

Nadere informatie

Livv Mobile Health. Zorg dichtbij. Januari 2017

Livv Mobile Health. Zorg dichtbij. Januari 2017 Livv Mobile Health Zorg dichtbij Januari 2017 Wie zijn wij? Mirjam Boonstra 42jr Commercieel 15 jaar telecom, commercieel, inkoop en marketing Ben, T-Mobile, Debitel, Ortel, Voiceworks Thees Brons 41jr

Nadere informatie

Dokter, dokter, wat is er met mijn privacy? 8 tips. Verwerken van persoonsgegevens in de zorg

Dokter, dokter, wat is er met mijn privacy? 8 tips. Verwerken van persoonsgegevens in de zorg Dokter, dokter, wat is er met mijn privacy? 8 tips Verwerken van persoonsgegevens in de zorg White Wire Peter Berghmans Kathleen Kuypers Helpen mee persoonsgegevens te beschermen Passie voor de zorgsector

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

Ambulant elektronisch voorschrift

Ambulant elektronisch voorschrift Actiepunten Ronde tafel 2013 Stand van zaken Recip-e Belangrijkste hinderpalen Voorgestelde actiepunten Actiepunten Ronde tafel 2013 Timing: januari 2014 & 2015. Projectleider: Plateform ehealth (voor

Nadere informatie

2 Herinnering aan de engagementen Huidige Roadmap (RM) Actie 17 (samenvatting)

2 Herinnering aan de engagementen Huidige Roadmap (RM) Actie 17 (samenvatting) ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 Project A17 Veralgemeend gebruik van de ehealthbox (en CoBHRA) Context document 1 CONTENTS 2 Herinnering aan de engagementen Huidige Roadmap (RM) Actie 17 (samenvatting)...

Nadere informatie

PRIVATE GSM ALS OPLOSSING VOOR BEDRIJFSKRITIEKE COMMUNICATIE

PRIVATE GSM ALS OPLOSSING VOOR BEDRIJFSKRITIEKE COMMUNICATIE PRIVATE GSM ALS OPLOSSING VOOR BEDRIJFSKRITIEKE COMMUNICATIE EGIED BORMANS, PRODUCT MANAGER COMMUNICATIE Private GSM - Egied Bormans 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. 1 PRIVATE GSM ALS OPLOSSING VOOR BEDRIJFSKRITIEKE

Nadere informatie

Eén patiënt = 1 medicatieschema Een uitdaging voor het federale België? Apr. Lieven Zwaenepoel

Eén patiënt = 1 medicatieschema Een uitdaging voor het federale België? Apr. Lieven Zwaenepoel Eén patiënt = 1 medicatieschema Een uitdaging voor het federale België? Apr. Lieven Zwaenepoel Als je gezond bent Als je gezond bent lig je niet wakker van je gezondheid! (wel van je lief, je werk of je

Nadere informatie

Pacte Technologies Médicales Pact Medische Technologie. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block

Pacte Technologies Médicales Pact Medische Technologie. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block Pacte Technologies Médicales Pact Medische Technologie IMPLANTS DIAGNOSTICS IN VITRO Initiatives transversales PRODUITS CONSOMMABLES APPAREILLAGE MÉDICAL Nouvelles règles européennes Initiatives transversales

Nadere informatie

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 Agenda Introductieronde: 10.00-10.30 Visie op MDM: 10.30-11.00 MDM grip op smartphones & tablets: 11.00-11.30 Demo MDM: 11.30-12.00 Lunch & sparringsronde: 12.00-13.00

Nadere informatie

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij?

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij? Collaboration Tools Hulp Bij Samen-Werken Wie zijn wij? 1 1 Wie bent u? Professional Samen werken met Collega s (Onder-) Aannemers Leveranciers Klanten om productiever te werken 2 Agenda Scope Communicatie

Nadere informatie

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011 ICT & ehealth Programmadirecteur Innovatie & ICT Ellen Maat Utrecht, 09-02-2011 Uitdagingen voor de toekomst Behoud van kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg 2 Increase in chronic illnesses

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

ICT en Zorg (ehealth)

ICT en Zorg (ehealth) ICT en Zorg (ehealth) Op weg naar Warme en Slimme Zorg in Den Haag Dienst OCW S. Santokhi, projectleider ehealth Wat is ehealth? Inzetten van ICT middelen ter versterking van gezondheid en zorg Accent

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Paul van der Boog, pjmvdboog@lumc.nl

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Traceerbaarheid van implantaten De implantaatkaart

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Traceerbaarheid van implantaten De implantaatkaart Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Traceerbaarheid van implantaten De implantaatkaart Vanessa Binamé- 13/03/15 Agenda Inleiding Traceerbaarheid van implantaten Implantaatkaart

Nadere informatie

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager Welkom Christophe Limpens Solution Consultancy Manager Veranderende tijden For internal use only. Select your 'R' level. De huidige taal van onze klanten CLOUD Disaster Recovery MAART OKTOBER DECEMBER

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

ehealth & interoperabiliteit

ehealth & interoperabiliteit ehealth & interoperabiliteit Doortje Boshuizen Adviseur 24 juni 2010 Congres Domotica & ehealth Wat is ehealth? Het begrip 1) ehealth is een overkoepelende term voor gebruik van internet, mobiele en ambient

Nadere informatie

Dataprotectie op school

Dataprotectie op school Dataprotectie op school ook een taak van het management Jacques Verleijen Wat is informatieveiligheid? Mogelijke actoren Netwerkschijven Cloud Backup- en restoremogelijkheden Encryptie Servers Firewalls

Nadere informatie

WST 3 - Mobile health - Project A21

WST 3 - Mobile health - Project A21 WST 3 - Mobile health - Project A21 A. Redactie team Leden - Leo Geudens (HA) - Marleen Haemers (apo) - Peter Ramaekers (Zorgnet Vl) - Carole Absyl (Agoria) - Tom Fiers (Cozo) - Tim Weltens (WGK) - Pablo

Nadere informatie

Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT

Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT IP/08/641 Brussel, 25 april 2008 Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT De Europese Commissie heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van een pan-europees

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Health 2.0 & de patiënt centraal INTEGRATED CARE. Joris Moolenaar Msc Compriz 12-11-2010. donderdag 2 december 2010

Health 2.0 & de patiënt centraal INTEGRATED CARE. Joris Moolenaar Msc Compriz 12-11-2010. donderdag 2 december 2010 Health 2.0 & de patiënt centraal INTEGRATED CARE Joris Moolenaar Msc Compriz 12-11-2010 !"#$%&'()*+,*+,-% E-health bestaat vaak uit: - zelfmanagement - Online communicatie - Informatie - Integratedcare

Nadere informatie

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid ICT- ondersteuning voor zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg een kort stukje Spoor 1... Doelstellingen ü ü ü ü Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor?

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Anna van Poucke Voorzitter KPMG gezondheidszorg Nederland Er vindt een aantal fundamentele ontwikkelingen plaats binnen de gezondheidszorg De veranderende samenstelling

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

ehealth E- health: trends en mogelijkheden voor Maastro Liesbeth Meijnckens 23 oktober 2013

ehealth E- health: trends en mogelijkheden voor Maastro Liesbeth Meijnckens 23 oktober 2013 ehealth E- health: trends en mogelijkheden voor Maastro Liesbeth Meijnckens 23 oktober 2013 Even voorstellen Mobiel bellen in 1999 Internet is als water uit de kraan 95% Nederlanders 75% van 65+ 30% van

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

DIGITALE ZORG EN PRIVACY

DIGITALE ZORG EN PRIVACY DIGITALE ZORG EN PRIVACY MAARTEN VERKERK DANIEL TIJINK ALDERT DE JONGSTE INLEIDING 1 Samenleving wordt steeds complexer 2 Meer aandacht voor individu (pluriformiteit) 3 Grote hoeveelheden data 4 Steeds

Nadere informatie

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Gedeeld Farmaceutisch Dossier Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Lokaal Farmaceutisch dossier Wettelijke : apotheker moet voorgeschreven geneesmiddelen registreren Tenzij de patiënt bezwaar maakt mogen

Nadere informatie

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Jan Verlinden Diensthoofd ICT Gemeente Schoten Leidraad Schoten Ict

Nadere informatie

ehealth in de Zorg 'een aanvulling of bedreiging' Erik Zwarter Managementadvies van Erasmus MC http://about.me/erikzwarter

ehealth in de Zorg 'een aanvulling of bedreiging' Erik Zwarter Managementadvies van Erasmus MC http://about.me/erikzwarter ehealth in de Zorg 'een aanvulling of bedreiging' Erik Zwarter Managementadvies van Erasmus MC http://about.me/erikzwarter 1 Het Erasmus MC 2012 1.200.000.000 omzet 9500 fte, 11.000 medewerkers 162 opnames/dag

Nadere informatie

ICT als tool voor geïntegreerde zorg

ICT als tool voor geïntegreerde zorg ICT als tool voor geïntegreerde zorg Peter Raeymaekers Dag van de huisarts 23 mei 2015 ICT:... van tool naar strategie Strategische implicaties Administratieve functies Medisch- Individualisatie technische

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM

DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM Samenwerking tussen Universitair Ziekenhuis Gent VZW CoZo Vlaanderen Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde Doelstellingen Educatie op maat aanbieden Een tijdige

Nadere informatie

Verbeter je cybersecurity

Verbeter je cybersecurity Verbeter je cybersecurity Cybercrime Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: verschillende termen voor misdaad die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Algemeen VUmc Koen Neijenhuijs; k.i.neijenhuijs@vu.nl

Nadere informatie

PROJECT E- HEALTH CAPRI

PROJECT E- HEALTH CAPRI PROJECT E- HEALTH CAPRI E-health: nieuwe mogelijkheden voor gezondheid en zorg Waar staan we? Management in de zorg Reed Business / Nyenrode 23 maart 2015 Liesbeth Meijnckens E- health voor Capri E- health

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Dat kunnen we samen toch beter?!

Dat kunnen we samen toch beter?! Dat kunnen we samen toch beter?! Ron van den Bosch voorzitter Hoofd bureau Strategie en Beleid Dr. Richard Kamman lid Manager IMT, Amphia Ziekenhuis Het wiel Samenwerking op Internet Succesvolle samenwerking

Nadere informatie

Een zorgtransformatie door digitale innovatie. Jeroen Tas CEO, Healthcare Informatics.Solutions.Services

Een zorgtransformatie door digitale innovatie. Jeroen Tas CEO, Healthcare Informatics.Solutions.Services Een zorgtransformatie door digitale innovatie Jeroen Tas CEO, Healthcare Informatics.Solutions.Services Digitale technologieën Exponentiële groei in snelheid, aantal en gebruik 2 miljard mensen hebben

Nadere informatie

Wat betekent Europa voor de patient in Nederland?

Wat betekent Europa voor de patient in Nederland? Wat betekent Europa voor de patient in Nederland? Merik Seven November 13, 2014 Nictiz Merik Seven, MHA Senior Projectmanager / adviseur National Institute for IT in Healthcare seven@nictiz.nl Achtergrond:

Nadere informatie

De abonnementsduur van het contract is afhankelijk van uw bundelkeuze (camera en abonnement).

De abonnementsduur van het contract is afhankelijk van uw bundelkeuze (camera en abonnement). Panasonic Cameramanager Go! Cloud videobeveiliging per direct beschikbaar! Panasonic Cameramanager biedt ondernemers de mogelijkheid op afstand een oogje in het zeil te houden. Met de alles in 1 oplossing

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

De patiënt als partner in zorg: ook in medicatie!

De patiënt als partner in zorg: ook in medicatie! De patiënt als partner in zorg: ook in medicatie! 13 november 1015 Studiedag MFC Ilse Weeghmans Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) (Fr tegenhanger LUSS) Platform van 100 patiëntenverenigingen

Nadere informatie

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV Nieuwe Wereld Nieuwe Business Nieuwe IT Uw nieuwe werknemers The times they are changing Uw medewerkers toen How can I help

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

Software & apps als medisch hulpmiddel?

Software & apps als medisch hulpmiddel? Software & apps als medisch hulpmiddel? W309- KIVI NIRIA Jaarcongres 2012 mr. dr. Sjaak Nouwt, adviseur gezondheidsrecht- KNMG Marieke van t Root MSc, consultant medische technologie- NEN 11 oktober 2012

Nadere informatie

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel 2016 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe vaste

Nadere informatie

Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier?

Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier? Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier? Mei 2015 Het PGD Kader 2020 biedt een raamwerk voor ontwikkeling en opschaling van persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD s). Onderdeel hiervan is het creëren

Nadere informatie

E-health in Gent E-health en privacy wetgeving in de praktijk

E-health in Gent E-health en privacy wetgeving in de praktijk E-health in Gent E-health en privacy wetgeving in de praktijk AZ Sint-Lucas Gent 1 december 2016 Anneliese Van Egghen E-health en privacy wetgeving in de praktijk 1. De Next Generation privacy wetgeving

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

Rondetafel ehealth 2015 Ambulant elektronsisch medisch voorschrift

Rondetafel ehealth 2015 Ambulant elektronsisch medisch voorschrift 1. Planning 2013 Rondetafel ehealth 2015 Ambulant elektronsisch medisch voorschrift In het Actieplan egezondheid na de rondetafel van 2013 stond: 4. Veralgemeend elektronisch voorschrijven (Actiepunt 2.1.2.)

Nadere informatie