HSEW/VGWM Informatie boekje Asset Groningen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HSEW/VGWM Informatie boekje Asset Groningen 2015"

Transcriptie

1 HSEW/VGWM Informatie boekje Asset Groningen 2015 NAM Operated : Groningen, Land & ONEgas Operaties, Maintenance & Projecten VGWM/HSEW Jaarplan 2015 We nemen onze verantwoordelijkheid We letten op elkaar We weten wat we doen Gedrag Persoonlijke veiligheid Proces veiligheid De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching We hanteren Afspraak = Afspraak. We werken aan een duurzame inzet van medewerkers. De Risicoherkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen Het vergroten van de verkeersveiligheid Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages voorkomen. De integriteit van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren. Thema aanpak in WVO s, AVO en veiligheidsbijeenkomsten aannemers

2 DE GOLDEN RULES Onze Golden Rules - Jij en ik: Hebben respect voor onze buren Houden ons aan de wet, standaarden en procedures Grijpen in bij onveilige en non compliant acties Bij twijfel: altijd vragen, niet beginnen. Leg desnoods het werk stil! 2

3 Inhoud Dit VGWM jaarplan boekje geeft een overzicht van alle VGWM activiteiten in de Asset en is bedoeld voor leidinggevenden. Van de verschillende area s en functies is een samenvatting van hun plannen weergegeven. Voor meer details wordt verwezen naar de plannen van aanpak van de Asset, Area, functie- en de aannemers. In dit boekje is de volgende informatie opgenomen: Blz. Onderwerp 4. HSE Een strategisch thema in Goal zero We Care Golden rules & Visie 6. Hoe is het HSEW jaarplan 2015 tot stand gekomen? 7. VGWM jaarplan NAM Operated 8. Doelstellingen per onderwerp 16. Thema aanpak 18. Gedetailleerde actieplannen per Asset, Area en functie. 24. Improvement plan GLT-PLUS 26. Jaarplan van CASOS. 28. Management veldbezoeken en peer-to-peer reviews 29. Management veldbezoeken en PEER-TO-PEER REVIEWS 34. Assurance plan BVL-Bewust Veilig Leidinggeven 36. Opvolging geven aan incidenten 37. Terugbrengen aantal lekkages 38. Life-Saving Rules 39. Shell safety day, NAM aannemerdag en NAM duurzaamheids & milieu dag 40. Emergency response oefeningen 41. Road map 42. C&WI Control & Well intervention 43. Aandachtsgebieden SodM 45. Engelse versie van het HSEW Jaarplan 2015 Voor vragen en of opmerkingen kunt U contact opnemen met de Sonja Riemersma, SE & SP Manager Land & Groningen. 3

4 HSE Een strategisch thema in 2015 Asset Groningen heeft drie Strategische thema s voor 2015, namelijk HSE, G-2015 en de 4I s Voor HSE betekent dit: Het leveren van het VGWM /HSEW plan 2015: Doorgaan met het focus team en de HSE kwartaal bijeenkomsten. BRZO bezoeken en het uitvoeren van controles met behulp van inspectielijsten No harm veiligheid: Onze veiligheidsdoelen voor 2015 halen Onze veiligheidscultuur verbeteren door het implementeren van de leerpunten uit het Dupont onderzoek BVL training volgen en doorgaan met coaching Focus team reviews en elk kwartaal een XLT sessie No spills milieu: De milieudoelen voor 2015 halen Continue verbeteringen realiseren door en met het Spills Team Health Maak de Groningen Asset een goede plaats om te werken. Geen negatieve stres. Maar door de 4 I s: Integration (Integratie), Improvement (Verbeteren), Innovation (innovatie). I and my contribution to Integration Improvement Innovation 4

5 Goal Zero We Care Veiligheid is vakmanschap! Ons doel is Goal Zero. Wij zijn ervan overtuigd dat alle incidenten te voorkomen zijn. Wij willen dat elke medewerker elke dag gezond en veilig thuis komt. Onze werkomgeving ziet er dan zo uit: We geven prioriteit aan veiligheid. Hierbij werken we binnen de afgesproken regels. Iedereen is zich bewust van zijn rol en is een voorbeeld. Voordat we aan het werk gaan overtuigen wij ons ervan dat we veilig kunnen werken We zijn proactief opzoek naar leermomenten en we brengen verbeteringen aan om herhaling van onveilige situaties te voorkomen. Iedere nieuwkomer krijgt een volledige introductie,en begeleiding waar nodig, om het gezamenlijk veiligheidsbewustzijn te verbeteren. Wij vieren successen en hebben een helder consequentie beleid. Alleen dan zijn we succesvol! 5

6 Hoe is het HSEW jaarplan 2015 tot stand gekomen? De indeling van de verschillende verbeteracties is gebaseerd op de volgende lange termijn focus area s; Proces veiligheid, inclusief Milieu en Duurzame Ontwikkeling Persoonlijke veiligheid, inclusief Gezondheid & Welzijn Gedrag De onderwerpen zijn bepaald in overleg met de Assets en de aannemers. Het verschil met andere jaren is dat we nu één plan hebben voor heel NAM operated. Op de vierde dinsdag van september 2014 heeft NAM op de NAM Aannemerdag (Contractor Safety day) een koffertje aangeboden met het concept HSEW plan voor Op die dag hebben NAM en aannemers uitgebreid gedebatteerd over de verschillende verbetervoorstellen. De wijzigingsvoorstellen heeft NAM gebruikt om het HSEW plan voor 2015 verder aan te scherpen. Dit boekje bevat het HSEW jaarplan en de verdere uitwerking in NAM en in de Asset. 6 1

7

8 De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching Doel We voelen ons veilig om dilemma s bespreekbaar te maken en we doen interventies als er een onveilig situatie of handeling wordt geobserveerd. We werken altijd binnen de geldende wet- en regelgeving. Bewust Veilig Leidinggeven (BVL): Leidinggevenden trainen in het coachen van de mensen die in hun team zitten, zodat zijzelf en het team maximaal bijdragen aan onze Goal Zero/No Harm doelstelling. Doelgroep (Middle-)management van NAM en aannemers OTL, CTL, AC, SC, (hoofd)uitvoerders en voormannen Project managers, constructie managers, ops. managers, persons in charge, maintenance supervisors, hijsmeesters, HSE-mgr./advisors, commissioning engineers/managers Waarom? Niet iedereen is overtuigd dat alle incidenten te voorkomen zijn en is zich bewust van zijn/haar voorbeeld rol. Om GOAL ZERO te bereiken is er een verandering in gedrag nodig. Proces Continue aandacht voor zuchtbaarheid van leiderschap. BVL trainingseisen incl. de doelgroep worden aangepast. De herhalingstraining is een 1-daagse training. Iedereen die tot de doelgroep behoort moet getraind zijn. Geldigheid = 3 jr. Leidinggevenden worden aangesproken op hun leidinggevende- en coachvaardigheden en participeren in een coachtraject. 8

9 We hanteren Afspraak = Afspraak Doel We werken altijd binnen de geldende wet- en regelgeving. Risico s worden besproken, de afspraken en regels om deze risico s te beheersen worden uitgelegd en er wordt nagegaan wat nodig is om deze regels uniform toe te passen. Er wordt respectvol ingegrepen indien er een onveilige situatie ontstaat of afspraken niet worden gevolgd. We melden deze situaties zodat ook anderen er van kunnen leren. Werknemers op locatie. Doelgroep Waarom? We werken niet altijd binnen de geldende afspraken. Een groot gedeelte van onze incidenten laten zien dat we bijvoorbeeld afgeweken zijn van procedures, instructies of het gebruik van het juiste gereedschap. Om GOAL ZERO te bereiken is er een verandering in gedrag nodig. Proces Circa drie onderwerpen worden uitgewerkt voor wat betreft regelgeving en verwachtingen. De regels worden verduidelijkt en (indien mogelijk) vereenvoudigd. Daarna worden de regels gecommuniceerd en wordt er gecontroleerd op naleving. 9

10 We werken aan een duurzame inzet van medewerkers Doel Wij willen dat elke medewerker elke dag gezond en veilig naar huis gaat. Alle werknemers Doelgroep Waarom? De gemiddelde leeftijd van de werknemers is hoog. Daarbij wordt verwacht dat iedereen langer blijft doorwerken. Succesfactoren voor een duurzame inzet zijn een gezonde levensstijl en goede werkhouding Proces Voorlichting over een gezonde levensstijl. Optioneel: Het aanbieden van een gezondheidsprogramma. CASOS ontwikkelt een fitness test voor werknemers. Onderzoeken in hoeverre en fysiotherapeut kan worden ingezet voor advisering over werkhouding (element uit STOPSPORT programma Asset Land) 10

11 De risicoherkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. Doel We managen HSE binnen NAM en Onegas overal op een geharmoniseerd manier waarbij het belangrijkste is dat onze mensen iedere dag veilig werken en gezond thuis komen. Risico herkenning: Voor aanvang van het werk overtuigen we onszelf ervan dat we veilig kunnen werken; de LMRA is hiervoor een geschikt instrument Doelgroep Alle werknemers NAM en aannemer - die direct of indirect betrokken zijn bij projecten, onderhoud en het opereren van een installatie. Waarom? Het aantal letsel incidenten is afgelopen jaar sterk toegenomen, voornamelijk snijwonden en beknellingen. Uit letsel incidenten volgt dat voor aanvang van het werk niet altijd de juiste materialen, gereedschappen en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM s) aanwezig zijn of dat de uitvoering van het werk (o.a. hijsen en heffen) toch anders is dan verwacht. Proces Continue aandacht voor risicoherkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering. De toepassing van Taak Risico Analyse (TRA), Project Risico Analyse (PRA) en Werkvergunningen wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig verbeterd. Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) wordt voor aanvang van het werk toegepast en bij veranderende omstandigheden. Goed HSE contractor management. 11

12 De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen Doel We zijn proactief opzoek naar leermomenten en we brengen verbeteringen aan om herhaling van onveilige situaties te voorkomen. We doen dit volgens de Spreek Mensen Aan Techniek (SMAT) methode, waarbij we luisteren, het gesprek aangaan en indien nodig respectvol interveniëren. We verbeteren de interventiecultuur zodanig dat incidenten worden voorkomen en leerpunten vroegtijdig worden geïdentificeerd. We willen een cultuur waarin interventies als positief worden ervaren, ons helpen en worden geaccepteerd. Doelgroep Alle werknemers NAM en aannemer - die direct of indirect betrokken zijn bij projecten, onderhoud en het opereren van een installatie. Waarom? Nog dagelijks komen er op onze locaties onveilige situaties en onveilige handelingen voor. We willen dat medewerkers ingrijpen, dit bespreken met hun leidinggevenden en afspraken maken over aanpassingen. Proces We gebruiken SMAT als tool en middel om deze open cultuur te creëren, door te luisteren en het gesprek aan te gaan. Leidinggevenden/management hebben hierin een voorbeeldfunctie en dienen zich de methode eigen te maken. 12

13 Het vergroten van de verkeersveiligheid Doel Het vergroten van de verkeersveiligheid van het personeel van NAM en aannemers tijdens woon-werk verkeer. Het risico wat voortkomt uit transportbewegingen op locatie beheersen. Doelgroep Iedereen die voor zijn werk de weg op moet. Iedereen die met logistieke bewegingen te maken heeft op locatie. Waarom? Regelmatig vinden er incidenten plaats in het wegverkeer, waarbij collega s betrokken zijn. Met name tijdens projecten kunnen gevaarlijke situaties ontstaan wanneer het aantal transportbewegingen sterk toeneemt. Proces Defensive driving overwegen voor alle aannemers en NAM personeel. Tijdens een project de locatie opdelen in werkplaatsen, opslagruimte en transport routes. 13

14 Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages voorkomen Doel Alle gas, olie en vloeistoffen blijven in onze installaties en pijpleidingen. We reduceren de impact op het milieu als gevolg van de activiteiten van de NAM, door te voldoen aan de geldende en het inspelen op toekomstige wet- en regelgeving en het maatschappelijk verantwoord uitvoeren van activiteiten. Om dit doel te bereiken heeft NAM een milieumanagementsysteem gecertificeerd volgens de ISO standaard waarin het continu verbeteren van de milieuprestaties centraal staat. Doelgroep Development, projecten, onderhoud en executie. Waarom? We willen de belasting op het milieu minimaliseren en aan onze vergunningsvoorwaarden voldoen. We streven naar een goede reputatie en het behoudt van onze licence to operate. Proces We voeren jaarlijks een assessment uit en stellen vast wat de belangrijke milieuaspecten zijn waarvan de impact moet worden gereduceerd. Hiervoor wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. Implementatie van onderstaande strategie: Versterken Goal Zero No leaks cultuur. Continue focus op lekkages en de kwaliteit van de 5WHY verder verbeteren. Plant ownership In Operator Controle Inspectie (OCI) rondes de focus leggen op leren, verbeteren en naleven. Het continue verbeteren van de maintenance strategie. 14

15 De integriteit van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren Doel Alle gas, olie en vloeistoffen blijven in onze installaties en pijpleidingen. We hebben geen lekkages, we voldoen aan de milieueisen en hebben goede milieuprestaties. Onze assets zijn veilig en dat weten we. We zijn proactief opzoek naar leermomenten en we brengen verbeteringen aan om herhaling van onveilige situaties te voorkomen Doelgroep Alle werknemers NAM en aannemer - die direct of indirect betrokken zijn bij projecten, onderhoud en het opereren van een installatie. Waarom? We willen tijdens de levensduur van de installatie geen significante process safety incidenten. We streven naar een goede reputatie en behoud van de licence to operate. Proces Process safety programs: Electronic Management of Change (EMOC), Frontline Barrier Management (FLBM) gap analysis, Maintenance Integrity Execution (MIE), Operations Integrity (OI) en Process safety leadership training. Verbeteringen identificeren in Design, Technical and Operational integrity. 15

16 Thema aanpak Doel Risico s worden besproken, de afspraken en regels om deze risico s te beheersen worden uitgelegd, veranderingen in afspraken (MoC) worden gecommuniceerd en er wordt nagegaan wat nodig is om deze regels uniform toe te passen. We willen een cultuur waarin het checken of alles op orde is als positief wordt ervaren en wordt geaccepteerd. Doelgroep Iedereen die betrokken is bij werkvoorbereiding en executie. Waarom? Een groot gedeelte van onze incidenten laten zien dat we bijvoorbeeld afgeweken zijn van procedures, instructies of het gebruik van het juiste gereedschap. Om GOAL ZERO te bereiken is er een verandering in gedrag nodig. Proces Voor 2015 wordt een bibliotheek samengesteld/opgebouwd waaruit onderwerpen kunnen worden geselecteerd op het gebied van persoonlijke veiligheid en proces veiligheid. Deze thema aanpak is gekoppeld aan de maandelijkse WerkVeiligheidsOverleg (WVO s) of vergelijkbare werkveiligheidsoverleggen. Uit evaluatie is naar voren gekomen dat de Shell Global Learning From Incidents (LFI) pakketten meer impact hebben dan de powerpoint presentaties. de informatie beter wordt overgebracht wanneer de discussie plaatsvindt in kleine groepjes. Deze leerpunten nemen we mee in het verbeteren van de aanpak. In 2015 willen we een betere uitrol van de thema aanpak bereiken door een campagne aanpak. 16

17 WVO Thema's Overzicht thema s 2015 Wanneer Aandachtsgebied Onderwerp Betrokken materie deskundige Januari Personal safety Manual handling / hands free ops. Sonja Riemersma Februari Environment / process safety (intern LFI thema) Emissions / spills / discharges - Human factors Spills teams, Lars van der Zande Maart General Open communicatie SMAT (Spreek mensen aan techniek) John van Schie April Asset integrity / personal safety DROPS Jan Gooitzen Kampen; Cor Postma Mei LFI thema Process safety - No leaks Lars van der Zande Juni Personal safety Risicoherkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering Michael de Klerk Juli/Augustus Personal safety Simple lifting (including rigging and slinging) Fred Geuzinge; Patrick Mos September Personal safety Road Safety Eessa Frieman-Lautenbach Oktober Personal safety Working with electrical equipment Rien Luchtenberg November LFI thema Remote Locations Working with limited supervision Lars van der Zande December General Compliance management Eric Dorenbos Reserveer 1 1/2 uur om een LFI thema te bespreken en een half uur voor de overige thema's. Naast dit thema kunnen ook locatiespecifieke onderwerpen worden behandeld. Een WVO zal daardoor respectievelijk 2 uur of 1 uur in beslagnemen. 17

18 Jaarplan 2015 Asset Groningen HSEW (Hoofdlijnen) Topic A Onderwerp op het VGWM/HSEW Jaarplan De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching Wat Samenstellen coaching groepen, waarbij coachees worden gecoacht door coaches Duidelijke afspraken over rollen en verantwoordelijkheden tussen Operaties, Projecten en Maintenance in de executie fase. Verantwoordelijke Sonja, Frans Jozef Carl, Tako, Kees We hanteren Afspraak = Afspraak. Regelgeving en verwachtingen t.a.v. vallende voorwerpen/drops verduidelijken en meenemen in maandthema. Sonja, Cor gedrag B Causal learning introduceren in de Asset Groningen, voor zowel continous improvement als ook incident onderzoek. Met als een van de doelstellingen het vereenvoudigen van het besluitvormingsproces van incidentonderzoek. PL: Sonja Riemersma Sponsor: Johan de Haan De regelgeving en verwachtingen t.a.v. hijswerkzaamheden verduidelijken en meenemen in maandthema. Sonja Persoonlijke veiligheid C D F G We werken aan een duurzame inzet van medewerkers De Risico-herkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen Het vergroten van de verkeersveiligheid Maak de Groningen Asset een plaats waar men wilt werken. Geen negatieve stress. De risicokerkenning verder verbeteren door de toepassing van bestaande tools verder te verbeteren, o.a. werkvergunningen, TRA, LMRA, PRA en de RI&E van NAM en aannemers. Uitol van Peer 2 Peer interventies m.b.t. overtreding van de Life Saving Rules Onderdeel van het CASOS jaarplan en toepassing in de Asset Groningen Area's Johan de Haan Allen Carl, Tako CASOS Proces veiligheid H Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages voorkomen. Bron ISO14001 & milieu register 1. Compliance Management Project 2. Vent emissie reductie plannen Onegas East 3. Preventie incidentele gaslekkages en spills 4. Benzeen emissie reductie plannen 5. NOx emissie reductie/voldoen aan NOx emissie concentratie Activiteitenbesluit 6. Uitvoeren maatregelen Energy Efficiency Plan Het verbeteren van het proces bepaling milieufocus conform bestaande CMS documenten (Asset Inventories) Coordinatie door Bart vd Laan I De integriteit van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren. NAM borging toevoegen aan BRZO/VBS aandachtspuntenlijst t.b.v. vervolginspecties Leerpunten uit GRIP uitrollen binnen de Asset. Team o.l.v. Hanneke Holtman E&M Maand thema's J Thema aanpak in WVO s, AVO en veiligheidsbijeenkomsten aannemers. Monthly themes in safety meetings. Herhaal de boodschap 4-7 keer per maand, o.a. door berichten op de schermen, via , posters, op de We Care app, het aanbieden van toolbox materiaal en een maandelijks WVO pakket. Facilitator skills: Opnemen in GPA's, het geven van feedback, coaching en training. Opnemen KPI om de effectiviteit van de maandthema's te bepalen: de plakfactor = Made to stick Allen Coaches Sonja Riemersma 18

19 Jaarplan 2015 FAC HSEW (Hoofdlijnen) Topic A Onderwerp op het VGWM/HSEW Jaarplan De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching Wat BVL : hoe maak ik het verschil?, onderdeel coaching traject "BVL startwerkbespreking", informatie/thema s leveren, verbeteren gebruik IPAD, interactie verbeteren, aktie meegeven Verantwoordelijke OTL/AC gedrag B C We hanteren Afspraak = Afspraak. Afspraak = afspraak, onduidelijkheden benoemen (feedback BVL-ers), bv ontstekingsbronnen (aanstekers, smart watches etc), hygiene op site, etc, toegankelijkheid werkafspraken verbeteren. Zichtbaarheid managers (sub)contractors' Verbeteren aanwezigheid managers (sub)-contractors, 2 contractors/maand (HSEW team organisatie, contracotor specifiek + SMAT rapport) OTL/AC OTL/AC D "Hoog niveau van informatie verschaffen handhaven": SMAT feedback 100%, Thema s WVO, HSEW locatie boek up-to-date houden, locaties posters, jaarplan met aktielijst (inclusief oefeningen) etc. OTL/AC E De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen Verbeteren melden near-misses, coachen en monitoren, introductie nieuw GLTplus meldingsysteem (incl. kaartjes) OTL/AC Persoonlijke veiligheid F De Risico-herkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. Werkvergunningen: Introductie Permit-Vision Verbeteren werkvergunningen (thema s vanuit PtW reviews) : meer oog voor details, beschrijving werkzaamheden, kwaliteit TRA & verbeteren communicatie werkvoorbereider > uitvoerder (site visit) Werkvergunningen + TRA voorbereiden door uitvoerder Werkvergunningen als generiek shutdown thema OTL/AC G Het vergroten van de verkeersveiligheid Road Safety: 4 thema s (winter, laag staande zon, herfst, zomer), interactief event (tbd) OTL/AC Proces veiligheid H I J De integriteit van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren. Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages voorkomen. "Veiligstellen installatie": introductie generieke veiligstelling, stimuleren veiligstellings check Proces Safety Awareness: Alle LVP-ers en SC proces safety training, informatie/communicatie proces safety verbeteren Spills: minimaliseren spills (visuele check vooraf wzh op locatie, introductie checklist), rapporteren verbeteren, beschikbaarheid spillkits vergroten OTL/AC OTL/AC OTL/AC Maand thema's J Thema aanpak in WVO s, AVO en veiligheidsbijeenkomsten aannemers. Monthly themes in safety meetings. Maandelijkse thema uitrol met toevoeging Leren van Incidenten en Area specifieke onderwerpen OTL/AC 19

20 Jaarplan 2015 UGS Grijpskerk HSEW (Hoofdlijnen) Topic A Onderwerp op het VGWM/HSEW Jaarplan De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching Wat In de Core+meeting : Een meetbaar doel in 2015 van elke BVL er Verantwoordelijke OTL /AC gedrag B C We hanteren Afspraak = Afspraak. We werken aan een duurzame inzet van medewerkers Opvolging issues uit inloopsessie bespreken in kwartaal inloopsessie. Thema: Hoe gaan wij dit als team oplossen? Fruit in kantines Werkdruk check Fysio-check op werkhouding op manifold shutdown OTL /AC OTL /AC OTL /AC OTL /AC Persoonlijke veiligheid D F G De Risico-herkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen Het vergroten van de verkeersveiligheid Barriere analyse van werkpakket of Fountain melding ( 1 x 2 mnd) Uitleg risco s installatie (visueel maken, 3D & versimpelen) SMAT rooster: vast teamlid met discipline monteur Inzetten van defensive driving coach op locatie OTL /AC OTL/AC/HSE OTL/AC OTL /AC Proces veiligheid H I Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages De integriteit k van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren. Invoeren van discipline controlerondes (1x Q een discipline) GRIPP opvolging OTL /AC OTL /AC Maand thema's J Thema aanpak in WVO s, AVO en veiligheidsbijeenkomsten aannemers. Monthly themes in safety meetings. Maandelijkse thema uitrol met toevoeging Leren van Incidenten en Area specifieke onderwerpen OTL/AC 20

21 Topic A Jaarplan 2015 UGS Norg HSEW (Hoofdlijnen) Onderwerp op het VGWM/HSEW Jaarplan De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching Wat Verantwoordelijke Gesprekken met leidinggevenden en voormannen van NAM (AFP'ers) en GLT+. OTL en SC Voortzetten BVL coching en eventueel uitbereiden met de 1 op 1 coaching model conform pilot Grijpskerk. Een meetbaar doel in 2015 van elke BVL er. OTL en SC Vast plan voor uitvoeren van management bezoeken Peer to Peer turnaround focus op Projecten, PtW (blade 24) OTL en SC Persoonlijke veiligheid gedrag B C D F We hanteren Afspraak = Afspraak. We werken aan een duurzame inzet van medewerkers De Risico-herkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen Opvolging geven aan de basisregels. Hiervoor worden ook de maandthema's gehanteerd. Verbeteren welzijn door fruit in de kantine beschikbaar te stellen Check regelmatig de werkdruk van de medewerkers Bespreek mogelijkheden voor (eventueel) deeltijd werk en leg dit vast in de GPA s Deelname aan Healthy Ageing project Shell Health. Barriere analyse van werkpakket of Fountain melding ( 1 x 2 mnd) Uitleg risco s installatie (visueel maken, 3D & versimpelen) Implementatie van Permit Vision Extra training / inzicht voor de vaste werkvoorbereiders Notificaties invullen op een hoger peil brengen Verbeteren van gebruik van de PRA SMAT rooster: vast teamlid met discipline monteur Inspectierondes opstellen met medewerking van de Environmental specialist en leren van elkaar OTL en SC OTL, AC OTL OTL OTL/HSE OTL OTL/AC OTL en HSE OTL OTL OTL en HSE OTL, SC, AFP'er en SC'er OTL en HSE Persoonlijk e veiligheid G Het vergroten van de verkeersveiligheid Voortzetten van het Road Safety programma wat op dit moment wordt gebruikt op NORG Inzetten van defensive driving coach op locatie Uitrollen via WVO per periode in het jaar (wintercampagne etc.) OTL en HSE HSE OTL/AC/HSE Proces veiligheid H I Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages voorkomen. De integriteit van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren. Thema Emissions / spills / discharges - Human factors Invoeren van discipline controlerondes (1x Q een discipline) GRIPP opvolging van leerpunten vanuit Grijspkerk Blade 10 en 12 calculatief status bereiken OTL/AC & spillsteam OTL OTL & spillsteam OTL Maand thema's J Thema aanpak in WVO s, AVO en veiligheidsbijeenkomsten aannemers. Monthly themes in safety meetings. Maandelijkse thema uitrol met toevoeging Leren van Incidenten en Area specifieke onderwerpen. OTL/AC 21

22 Topic A Onderwerp op het VGWM/HSEW Jaarplan De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching Jaarplan 2015 D&P HSEW (Hoofdlijnen) Wat Felt leadership Dupont, bespreken visie GLT+ en uitkomsten Dupont onderzoek. MD/JB Banners: Waarmee maak ik het verschil! Operation supervisor coacht zijn operators op de werkvloer. Periodiek meedraaien met alle operators uit je team. Vastleggen wat er gedaan is en wat mogelijke aandachts-punten zijn. Verantwoordelijke MD/JB gedrag We hanteren Afspraak = Afspraak. Alle leidinggevenden dienen (conform nieuwe doelgroep BVL) na 3 jaar een update te volgen van de BVL training. Uitvoeren monitoring werkvergunningen. Stel een realistisch schema op wie in welke week een monitoring werkvergunning (blade 24 lijst) uitvoert. OS/AOS Operational team B Uitvoering maandthema s overeenkomstig de poster in maandelijkse WVO Allen Uitbrengen HSEW Area Boekje MD/JB Persoonlijke veiligheid C D F We werken aan een duurzame inzet van medewerkers De Risico-herkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen Het vergroten van de verkeersveiligheid Sessie Werkhouding Introductie programma Near Miss Stimuleren en uitvoeren van LMRA s op lokatie voor aanvang en tijdens uitvoering werkzaamheden. Terugkoppelen van verkregen info uit LMRA s in de ochtendmeeting door LVP dan wel de werknemer zelf. Goede LMRA s Belonen / aandacht aan besteden tijdens AAR, mogelijk verder delen als echt goed. Felt Leader Ship/ Dupont SMATs uitvoeren op activiteiten die worden uitgevoerd SMAT die worden uitgevoerd dmv persoonsgebonden map Smat rondes met WVG monitoring combineren. Zichtbaar maken op OI jaarschema. Terugkoppelen op maandelijkse basis JB MD/JB Vergunninghouder LVP LVP's MD/JB Allen Allen Allen MD/CA/JB Locatiemap introduceren op locatie met informatie over incidenten / onepagers MD/JB Lente, zomer, winter, herfst awareness, specifiek voor D&P Met elkaar in gesprek gaan. Betrek hierin ook safety specialist. HSEW Allen G Goede voorbeelden van SMAT s terugkoppelen in WVO. Aanspreken op ongewenst gedrag; Filmpje; presenteren op WVO HSWE/CTL Allen Presentaties NIV HSEW Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages voorkomen. Stel de site owner op de hoogte van de belangrijkste milieu aandachtspunten die van belang zijn om in de dagelijks praktijk te voldoen aan de gestelde voorwaarden in de milieuvergunning. (A)OS en site owner H Belangrijkste items opnemen op A4 en in het plantboek dmv specifieke vragen opstellen CTL/Site owners Proces veiligheid De integriteit van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren. Belangrijkste items opnemen op A4 en in het plantboek dmv specifieke vragen opstellen OCI-ronde gezamenlijk lopen, met de focus op Spills voorkomen/opmerken Volgen 2 daagse process safety training (Andre Schraa) Cumulatieve risico matrix updaten 1 standaard tekening op A0 whiteboard. CTL Spill-focalpoint/ Site owner/shift Genomineerden Site owners NAM staff I FLBM gap analysis MD/JB Opnemen PSBR OTL Maand thema's J Thema aanpak in WVO s, AVO en veiligheidsbijeenkomsten aannemers. Monthly themes in safety meetings. Maandelijkse thema uitrol met toevoeging Leren van Incidenten en Area specifieke onderwerpen OTL/AC 22

23 Topic A Jaarplan 2015 Projects Asset Groningen HSEW (Hoofdlijnen) Onderwerp op het VGWM/HSEW Jaarplan De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching. Strengthen visible Leadership by the FLL/BVL training and Coaching Wat During Project execution, project management and Projects supervisory staff will make regular field visits with contractor management and supervisory staff. Senior Project staff participates in coaching program. Verantwoordelijke PM, PL and site reps. PM, PL Gedrag Behaviour B We hanteren Afspraak = Afspraak. We live by: A Deal = A Deal. During execution adress construction risks (e.g. walk routes and transport on site, hoisting & lifting, scaffolding and drops), use the CSSS as a reference. In case Projects is incident owner, agree with the Operations responsible supervisor about the scope of the incident investigation. PL, Site reps. PM, PL C We werken aan een duurzame inzet van medewerkers We work on a sustainable deployment of employees Organise a fysio check during the execution of a Project (See Area's HSE plans) PL Persoonlijke veiligheid Personal Safety D F G De Risico-herkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. Improve the risk identification during work preparation and execution De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen. Improve the safety culture by open conversations, sharing the observations and interventions done with respect for people. Het vergroten van de verkeersveiligheid. Improve road safety. Verify the Project RI&E and execution RI&E of (sub)contractors. Projects to allign with operations about the expectations towards site introduction. Stimulate the use of the We Care app within Projects. Reward interventions reported by Projects staff and jointly with operations reward interventions during execution. Projects contributes and stimulates SMAT tours with (sub)contractor management. Agree on the logistic plan for each Project. PL, Site rep. PM, PL PM PM,PL, Site reps. PM, PL PL Proces veiligheid Process safety H I Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages voorkomen. We limit the impact on the environment and reduce the number of spills. De integriteit van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren. We ensure the integrity of our installations and we have an effective maintenance program. Put delivery plans in place to gain flawless delivery. At the begin of each project phase organise an introduction on the Process safety risks of our installations to the involved Projects staff & relevant (sub)contractors staff PL PL Maand thema's Monthly J Thema aanpak in WVO s, AVO en veiligheidsbijeenkomsten aannemers. Monthly themes in safety meetings. NAM projects participation in the contractor forum of GLT-PLUS. ects participation in the contractor forum of GLT-PLUS. PM 23

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Terugkoppeling projecten Werkvergunningen en Veilig Hijsen

Terugkoppeling projecten Werkvergunningen en Veilig Hijsen Terugkoppeling projecten Werkvergunningen en Veilig Hijsen Risico beheersing bij het uitvoeren van (hijs-) werkzaamheden Nogepa HSE Committee: 14 november 2012 Bonden en branche overleg: 18 december 2012

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Ethiek en management-systematiek

Ethiek en management-systematiek Responsible Care Deze presentatie wat is Responsible Care (Global Charter) Relatie met operationele veiligheid In de chemie VCA en VCO Enkel k l aanbevelingen Bert Zandvoort Coordinator Masterclass Veiligheid

Nadere informatie

OPGESTELD: HSE Advisor W. Workum 5-07-2013. GECONTROLEERD: HSEW Back Office K. Kappelhof. GOEDGEKEURD: HSEW manager F.J. Jaspers

OPGESTELD: HSE Advisor W. Workum 5-07-2013. GECONTROLEERD: HSEW Back Office K. Kappelhof. GOEDGEKEURD: HSEW manager F.J. Jaspers Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 9 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 ACTIVITEIT VERANTWOORDELIJK MATRIX 4 AANVULLENDE INSTRUCTIES (ALLE INCIDENTEN BEHALVE BEROEPSZIEKTE) 5 AANVULLENDE EISEN VOOR SORTIUM PARTNERS

Nadere informatie

Presentatie bevindingen workshops vg-documenten addendum gebruik. NOGEPA OIM-dagen: 5/3/14 Bonden & branche: 19/3/14 NOGEPA HSE-COM: 14/5/14

Presentatie bevindingen workshops vg-documenten addendum gebruik. NOGEPA OIM-dagen: 5/3/14 Bonden & branche: 19/3/14 NOGEPA HSE-COM: 14/5/14 Presentatie bevindingen workshops vg-documenten addendum gebruik NOGEPA OIM-dagen: 5/3/14 Bonden & branche: 19/3/14 NOGEPA HSE-COM: 14/5/14 Februari 2014 Doelstelling project vg-documenten voor SodM Inzicht

Nadere informatie

GLT-PLUS INDEX. 1 SCOPE 2 DOEL 3 INLEIDING 4 BESCHRIJVING PROCEDURE 4.1 Voorwaarden 4.2 Organisatie 4.3 Werkwijze. 5 UITKOMST 6 REFERENTIES

GLT-PLUS INDEX. 1 SCOPE 2 DOEL 3 INLEIDING 4 BESCHRIJVING PROCEDURE 4.1 Voorwaarden 4.2 Organisatie 4.3 Werkwijze. 5 UITKOMST 6 REFERENTIES Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 INLEIDING 4 BESCHRIJVING PROCEDURE 4.1 Voorwaarden 4.2 Organisatie 4.3 Werkwijze. 5 UITKOMST 6 REFERENTIES NAAM & HANDTEKENING DATUM OPGESTELD:

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE WERKVERGUNNING

REFERENTIE BIJLAGE WERKVERGUNNING Ref. no. 01355254-0001 Doc. no. G-414 Werkinstructie HSEW Blz. 1 van 25 Status FINAL Revisie C Onderwerp NAM WERKVERGUNNINGEN Datum 7-02-2015 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Afwijken van de instructie

Nadere informatie

Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond

Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond Programma Veiligheidscultuur Inleiding Pilot Veiligheidscultuur Veiligheidscultuur inspecties Veiligheidcultuur beoordelingen

Nadere informatie

PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN

PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN HSE guidelines S december 2012 PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie VTTI. 2. Implementatie NTA 8620 voor NL. 3. KPI s. 4. Conclusies

Agenda. 1. Introductie VTTI. 2. Implementatie NTA 8620 voor NL. 3. KPI s. 4. Conclusies Agenda 1. Introductie VTTI 2. Implementatie NTA 8620 voor NL 3. KPI s 4. Conclusies Wettelijke en overige eisen Wettelijke eisen (besluiten Bevoegd Bezag): Wet milieubeheer Waterwet Telecom,. Aanwijsbesluit

Nadere informatie

MINIMALE TRAININGSEISEN

MINIMALE TRAININGSEISEN HSE guidelines S december 2012 MINIMALE TRAININGSEISEN voor het werken op een locatie HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten

Nadere informatie

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines E september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk milieu bewust of werk niet Koolwaterstoffen zoals aardgas en aardgascondensaat zijn schadelijk

Nadere informatie

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines E september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk milieu bewust of werk niet Koolwaterstoffen zoals aardgas en aardgascondensaat zijn schadelijk

Nadere informatie

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines E september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk milieu bewust of werk niet Koolwaterstoffen zoals aardgas en aardgascondensaat zijn schadelijk

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum

OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Chemicaliën die door de NAM beoordeeld moeten worden 3.2 Gebruik van chemicaliën op NAM locatie 3.2.1 Algemeen 3.2.2

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

Werkvergunningen Permit to Work

Werkvergunningen Permit to Work Werkvergunningen Permit to Work Permit to Work Versie 1.1 2 van 8 Over Safety Analyse: Industriële veiligheid QHSE (Arboveiligheid) Certificeringen (ISO, VCA, VCU, etc.) QHSE advies Samenwerking met Academie

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE WERKVERGUNNING

REFERENTIE BIJLAGE WERKVERGUNNING Ref. no. 01355254-0001 Doc. no. G-414 Werkinstructie HSEW Blz. 1 van 24 Status FINAL Revisie A Onderwerp NAM WERKVERGUNNINGEN Datum 1-04-2013 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Afwijken van de instructie

Nadere informatie

MINIMALE TRAININGSEISEN

MINIMALE TRAININGSEISEN HSE guidelines S december 2012 MINIMALE TRAININGSEISEN voor het werken op een locatie HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten

Nadere informatie

Werkvergunningen Permit to Work

Werkvergunningen Permit to Work Werkvergunningen Permit to Work Permit to Work Versie 1.1 2 van 9 Over Safety Analyse: Industriële veiligheid QHSE (Arboveiligheid) Certificeringen (ISO, VCA, VCU, etc.) QHSE advies Samenwerking met Academie

Nadere informatie

Self Assessment Tool Verbeteren van veiligheidsprestaties

Self Assessment Tool Verbeteren van veiligheidsprestaties Self Assessment Tool Verbeteren van veiligheidsprestaties Waarom? Wat is het? Hoe werkt het? Hardware (Assets) Johan van Middelaar Relevant 5 november 2013 Software (Veiligheidsmanagement) Mindware (Veiligheidscultuur)

Nadere informatie

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 ALGEMENE INFORMATIE EN EISEN TEN AANZIEN VAN BENZEEN 3.1 Voorwaarden: 3.2 Organisatie: 3.3 Werkwijze: 3.3.1 Omschrijf de werkzaamheden 3.3.2

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Onderzoek naar de effecten van VCA

Onderzoek naar de effecten van VCA Veiliger door VCA! Onderzoek naar de effecten van VCA op de werkplek bij de Esso raffinaderij in de periode 1987-2004 NVVK Veiligheidscongres, Papendal, Arnhem, 18 Maart 2009 Ton Jeen, BNL Environmental

Nadere informatie

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011 Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid Moerdijk, 30 Juni 2011 Annemarie van der Rest Manager Health, Safety and Environmental Affairs Shell Nederland

Nadere informatie

J. Van Driel Afd. Operaties

J. Van Driel Afd. Operaties NOGEPA OIM-dagen: 28/3/13 Bonden & branche: 2/7/13 NOGEPA HSE-COM: 11/9/13 IRO: 23 oktober 2013 J. Van Driel Afd. Operaties 28 maart 2013 OIM Inhoudsopgave 1. Waarom dit project 2. Beeldvorming bij werkgevers

Nadere informatie

De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz

De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz Group Director, QHSE 11 September 2014. ABOUT US FTS Hofftrans Oil transportation

Nadere informatie

Naam onderneming Deelnemers workshop Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Naam: Functie:

Naam onderneming Deelnemers workshop Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Naam: Functie: Vragenlijst mijnondernemingen mbt vg-documenten addendum gebruik: Naam onderneming Deelnemers workshop Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Naam: Functie: Nummer Onderwerp/aandachtspunt Toelichting

Nadere informatie

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Jacques Schouwenaars 13 oktober 2015 Onderwerpen Verschillen VCA en OHSAS 18001? ISO/CD 45001.2 Aandachtsgebieden tijdens certificatieaudits Voordelen

Nadere informatie

HSE guidelines. december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

ExxonMobil SHE beleid

ExxonMobil SHE beleid ExxonMobil SHE beleid Samen werken aan Veiligheid Contractors én eigen personeel VOMI Themamiddag Veiligheid Focus op Veiligheid! Delta hotel, Vlaardingen, 12 oktober 2010 Ton Jeen, Environmental Advisor

Nadere informatie

Process Safety Indicators. Gebruik van leading en lagging indicators, om de process safety performance te verbeteren.

Process Safety Indicators. Gebruik van leading en lagging indicators, om de process safety performance te verbeteren. Process Safety Indicators Gebruik van leading en lagging indicators, om de process safety performance te verbeteren. Workshop PSI s (process safety indicators) Programma: Introductie API754 Groep discussie,

Nadere informatie

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES Pagina: 1 van 5 Inleiding Naast de regels en procedures die Harsco Infrastructure B.V. heeft opgesteld hebben een aantal van onze klanten aanvullende veiligheidseisen en procedures. Als je voor onze opdrachtgever

Nadere informatie

OPGESTELD: HSE Advisor W. Workum. GECONTROLEERD: HSEW Back Office W.Workum. GOEDGEKEURD: HSEW manager F.J. Jaspers

OPGESTELD: HSE Advisor W. Workum. GECONTROLEERD: HSEW Back Office W.Workum. GOEDGEKEURD: HSEW manager F.J. Jaspers Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 13 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 ACTIVITEIT VERANTWOORDELIJK MATRIX 4 AANVULLENDE INSTRUCTIES (ALLE INCIDENTEN BEHALVE BEROEPSZIEKTE) 5 AANVULLENDE EISEN VOOR SORTIUM PARTNERS

Nadere informatie

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding 3.2 Voorwaarden 3.3 Organisatie 3.4 Werkwijze 3.4.1 Start-/ werkoverleg houden 3.4.2 Afwerken controlelijst 3.4.3 Besloten

Nadere informatie

2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige

2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige 1 2 Interactief op afstand 3 Afstand wordt minder belangrijk 4 Herkenbaar? Druk op tarieven Klanten stellen hogere eisen Vraag om nieuwe producten Nieuwe samenwerkingen nodig om deze te maken Regelgevers

Nadere informatie

EDITIE BY HARMONIZING RULES AND REGULATIONS HSE LIFE THE NATIONAL OIL & GAS STANDARD FOR PROFESSIONALS

EDITIE BY HARMONIZING RULES AND REGULATIONS HSE LIFE THE NATIONAL OIL & GAS STANDARD FOR PROFESSIONALS NL EDITIE BY HARMONIZING RULES AND REGULATIONS HSE LIFE THE NATIONAL OIL & GAS STANDARD FOR PROFESSIONALS TM Wat willen we bereiken? Kort gezegd: we willen de VEILIGSTE industrie van Nederland worden door

Nadere informatie

Welkom. Vooraf. Bekend? 18 november. Ongevalsonderzoek discussieavond AUB..

Welkom. Vooraf. Bekend? 18 november. Ongevalsonderzoek discussieavond AUB.. Welkom 18 november Ongevalsonderzoek discussieavond Vooraf AUB.. Bekend? 2 1 Introductie Ron Bours Boursconsulting.bv Programma Ongevalsonderzoek Introductie Proces Analyse methoden Methodes Verbeteringen

Nadere informatie

WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND?

WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? Wat willen we samen bereiken in deze workshop? Samen nadenken over het antwoord

Nadere informatie

Air Operations Regulation

Air Operations Regulation Air Operations Regulation Regulation 965/2012 Leonard Boer Senior beleidsmedewerker DGB - Directie Luchtvaart Voorstellen Leonard Boer Senior-beleidsmedewerker Ministerie van Infrastructuur en Milieu Afdeling

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Safety management voor ATO s

Safety management voor ATO s Safety management voor ATO s Carel Wassink adviseur veiligheid directie Luchtvaart Safety management Te bespreken: Waarom Safety management Gefaseerde invoering VMS handboek 2 Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN

PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN VGWM A WAY OF LIVING PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Leer de situatie op de installatie waar jij gaat werken, zo snel mogelijk kennen;

Nadere informatie

GLT-PLUS. Datum : 1-04-2013 INDEX

GLT-PLUS. Datum : 1-04-2013 INDEX Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 VOORWAARDEN 4 ORGANISATIE 5 PROCEDURE 5.1 Reinigingsplan 5.2 Autoriseren van het reinigingsplan 5.3 Stel installatie(deel)veilig 5.4 Start-/werkoverleg

Nadere informatie

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Leo van Rijn Vice President Base Maintenance KLM Engineering & Maintenance 40 years

Nadere informatie

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Kris Winters Marcel de Bruijn Jürgen van Dueren den Hollander Maurits Dekker Improving performance, reducing risk Wie is Lloyd s Register,

Nadere informatie

Topwind Asset Management

Topwind Asset Management Same Conditions, Better Performance De missie van Topwind Uw turbines moeten beschikbaar zijn en optimaal presteren op het moment dat het waait. Specialisten in Asset en Project. Maximaal Rendement Topwind

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Site Regelgeving. Best Practice Incident Communication. Event Maatregelen bij harde win. Pag. 2 van 7

Site Regelgeving. Best Practice Incident Communication. Event Maatregelen bij harde win. Pag. 2 van 7 Event Maatregelen bij harde win Site Regelgeving Best Practice Incident Communication Event Pag. 1 van 7 Incident Communication Event Doel: 1. Delen van feiten over incidenten die hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

HSE guidelines september 2012 HOGE DRUK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines september 2012 HOGE DRUK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines september 2012 HOGE DRUK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Haai RISK Leren van incidenten? Van aanbeveling naar daadwerkelijke verbetering. 30 October 2014 Peter A. Berlie, Senior Consultant, Teacher/Assessor

Haai RISK Leren van incidenten? Van aanbeveling naar daadwerkelijke verbetering. 30 October 2014 Peter A. Berlie, Senior Consultant, Teacher/Assessor Haai RISK Leren van incidenten? Van aanbeveling naar daadwerkelijke verbetering. 30 October 2014 Peter A. Berlie, Senior Consultant, Teacher/Assessor Business Process Management, en het managen van risico

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Risico Management. Arbeidsinspectie. Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC. Toepassing Risico Management door AI

Risico Management. Arbeidsinspectie. Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC. Toepassing Risico Management door AI Risico Management Toepassing Risico Management door AI Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC Arbeidsinspectie en relatie met Toezicht op Bedrijven 16/02/2011 Rode Draad Toepassing Risico Management

Nadere informatie

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V.

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V. Smart Power Networks Energie Management Bas de Koningh - HARTING B.V. Motivatie Politieke doelen Reductie CO2-Uitstoot nucleare energie fase out Meer renewable energie duurzame energieefficiëntie in de

Nadere informatie

Maintenance Wintershall Noordzee

Maintenance Wintershall Noordzee Maintenance Wintershall Noordzee Maritime Maintenance 2013 H.J. ter Stege, Maintenance Superintendent Den Helder November 2013 1 BEDRIJVEN TERREIN NOORDZEE WEST Wintershall Noordzee BV Wintershall Nederland

Nadere informatie

WERKKAMER UITWERKEN REGELGEVING. Resultaten 2015 & Jaarplan 2016

WERKKAMER UITWERKEN REGELGEVING. Resultaten 2015 & Jaarplan 2016 WERKKAMER UITWERKEN REGELGEVING Resultaten 2015 & Jaarplan 2016 Jaarplan WK UR 2016 Inhoud Veiligheidsprestaties branche Terugblik resultaten 2015 Onderwerpen jaarplan 2016 Vragen aan het bestuur Principes

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1. Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Van bedrijven voor bedrijven Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV voor U? (inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker)

Van bedrijven voor bedrijven Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV voor U? (inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker) Van bedrijven voor bedrijven Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV voor U? (inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker) Samen optrekken voor continue verbetering veilige en gezonde

Nadere informatie

BSCAT en Managementsystemen

BSCAT en Managementsystemen BSCAT en Managementsystemen Veiligheidsdag Apply 15 april 2015 1 SAFER, SMARTER, GREENER De praktijk 2 Risicomanagementproces De Deming SAFER, SMARTER, GREENER Risico s zijn ook kansen No Risk no business

Nadere informatie

HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie 3.4 Werkwijze 3.4.1 Beoordeel de activiteit 3.4.2 Aard van het werk 3.4.3 Werkcondities

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Safety Management System

Safety Management System Safety Management System Tbv ILT-sectorbijjeenkomst dd 7 nov 2013 Richard Hol / Hoofd Safety & Quality Assurance Inhoud Aanpak implementatie SMS Occurrence reporting proces Voorbeelden SMS producten Beoordeling

Nadere informatie

Werk veilig of werk niet

Werk veilig of werk niet S3 Werkplek HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van GDF SUEZ. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de daarin omschreven beheersmaatregelen daadwerkelijk

Nadere informatie

Coaching; de brandstof voor je verbeterprogramma

Coaching; de brandstof voor je verbeterprogramma Eric van der Vliet Eric.van.der.vliet@logicacmg.com LogicaCMG 2007. All rights reserved De start van een verbeterprogramma We weten waar we staan We weten waar naartoe En nu? Een veel gebruikte aanpak

Nadere informatie

THERMOMETER INSPECTIES. Jan Heering en Arnold de Groot. Nogepa HSE Committee: 26 juni 2013 Bonden en branche overleg: 17 april 2013

THERMOMETER INSPECTIES. Jan Heering en Arnold de Groot. Nogepa HSE Committee: 26 juni 2013 Bonden en branche overleg: 17 april 2013 THERMOMETER INSPECTIES Jan Heering en Arnold de Groot Nogepa HSE Committee: 26 juni 2013 Bonden en branche overleg: 17 april 2013 2013 Inhoud Thermometer inspectie Effect van Toezicht Waarnemingen per

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Veiligheid tussen de oren

Veiligheid tussen de oren Veiligheid tussen de oren Duurzaam veranderen van veiligheidsattitude Kenaz Focus Doel Basis Naam Begrijpen van gedrag Meer bewustzijn en keuzemogelijkheden Wetenschappelijk onderzoek Het rune-teken dat

Nadere informatie

Om veiligheid te bereiken moet je inspanningen leveren

Om veiligheid te bereiken moet je inspanningen leveren Om veiligheid te bereiken moet je inspanningen leveren Hoe beïnvloed je een veiligheidscultuur? Marco Kuijsten MSHE Hoofd Safety Nederlandse Spoorwegen Vloot Vervoer Poort Onderhoud & Revisie voor NS (90%)

Nadere informatie

VCA binnen ExxonMobil: historie, toepassing en ontwikkelingen. 1. Historie VCA vanaf eind jaren '80 tot begin jaren '90

VCA binnen ExxonMobil: historie, toepassing en ontwikkelingen. 1. Historie VCA vanaf eind jaren '80 tot begin jaren '90 VCA binnen ExxonMobil: historie, toepassing en ontwikkelingen Ir. A.C.C.M. Jeen MSHE Beleidsadviseur Milieu & Veiligheid / Hoger Veiligheidkundige ExxonMobil 1. Historie VCA vanaf eind jaren '80 tot begin

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Werkvergunning Carbolim

Werkvergunning Carbolim Werkvergunning Werkvergunning Carbolim Algemeen Werkvergunningen worden aangemaakt voor alle werkzaamheden op Carbolim terrein waarbij bijzondere risico s en gevaren bestaan. Normale dagelijkse operationele

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL H HSE guidelines mei 2012 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL H HSE guidelines mei 2012 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

Risico- en Crisismanagement in de voedingstuinbouw. 25 september 2014 Nicolette Quaedvlieg

Risico- en Crisismanagement in de voedingstuinbouw. 25 september 2014 Nicolette Quaedvlieg Risico- en Crisismanagement in de voedingstuinbouw 25 september 2014 Nicolette Quaedvlieg Van crisiscommunicatie naar crisismanagement Lessen geleerd uit o.a. de crisis rond Moerdijkbrand en EHEC in 2011.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP 1. INLEIDING Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder en het bewustwordingsproces van de CO₂ uitstoot van de Timmerhuis Groep.

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma RIE als prestatieverhogend instrument Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma Opening Hoe tevreden ben jij over de RI&E in jouw organisatie Geef een cijfer van 1 tot 10 en licht

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

AH/VK HSE manager. Herman Gorter. werknemers en Nederlandse. herman@arbogorter.eu. Beschrijving van de bouw,

AH/VK HSE manager. Herman Gorter. werknemers en Nederlandse. herman@arbogorter.eu. Beschrijving van de bouw, Herman Gorter www.arbogorter.eu eu herman@arbogorter.eu Ab Arbeidsomstandigheden dih d op een multiculturele bouwplaats. Herman Gorter AH/VK HSE manager Verschillen tussen buitenlandse werknemers en Nederlandse

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Veiligheidsaanpak onderhoudscontract Total Raffinaderij Antwerpen. Belgian Stakeholders meeting 22 maart 2010 ir. Werner VANCAYSEELE QSE manager

Veiligheidsaanpak onderhoudscontract Total Raffinaderij Antwerpen. Belgian Stakeholders meeting 22 maart 2010 ir. Werner VANCAYSEELE QSE manager Veiligheidsaanpak onderhoudscontract Total Raffinaderij Antwerpen Belgian Stakeholders meeting 22 maart 2010 ir. Werner VANCAYSEELE QSE manager Voorstelling SPIE Belgium: activiteiten en markten Integrator

Nadere informatie

RI&E Wat, waarom en hoe?

RI&E Wat, waarom en hoe? RI&E Wat, waarom en hoe? FEBEM / FEGE 4 juni 2012 Rik Brebels Corporate Advisor SHEQ van Gansewinkel Groep 1 Inhoud 1. RI&E 2. Taak Risico Analyse TRA 3. Plan van aanpak RI&E RI&E = Risico-inventarisatie

Nadere informatie

VGWM A WAY OF LIVING WERKVERGUNNINGEN. Standaards voor professionals, wees alert!

VGWM A WAY OF LIVING WERKVERGUNNINGEN. Standaards voor professionals, wees alert! A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Binnen de NAM wordt gewerkt met werkvergunningen. Hierin worden de afspraken vastgelegd die zijn gemaakt over de uitvoering

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief versie 1.0 Datum: november 2015 Datum gewijzigd: n.v.t. Auteur: U.Dorstijn Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie