OMARM DE TOEKOMST FS UPDATE MAGAZINE SPECIAL. Gezocht: commissaris die bestuurder uit comfortzone trekt. Verzekeraars, omarm de digitale verandering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMARM DE TOEKOMST FS UPDATE MAGAZINE SPECIAL. Gezocht: commissaris die bestuurder uit comfortzone trekt. Verzekeraars, omarm de digitale verandering"

Transcriptie

1 OMARM DE TOEKOMST Gezocht: commissaris die bestuurder uit comfortzone trekt Verzekeraars, omarm de digitale verandering We bouwen een Empire State Building op drijfzand Commissaris nieuwe stijl ontmoet ondernemer 2.0 Vernieuwing verslaggeving: toon lef om het echte verhaal te vertellen FS UPDATE MAGAZINE SPECIAL Commissarissen en bestuurders in de financiële sector Nummer

2 FS Update Magazine: alle ontwikkelingen belicht FS Update Magazine informeert u over trends en ontwikkelingen in de financiële sector op het gebied van wet- en regelgeving, toezicht en verslaggeving, strategische heroriëntatie, maar geeft ook onze visie daarop en biedt bruikbare handvatten voor de toepassing hiervan in de praktijk. Deze uitgave van de marktgroep Financial Services verschijnt drie keer per jaar en bevat achtergronden van het nieuws. De dialoog met de markt, een selectie van interessante onderwerpen en nieuwe standpunten bieden bestuurders en beslissers in de financiële sector een nieuw en ruim perspectief. 2 FS Update Magazine 2015 KPMG Advisory N.V.

3 INHOUD 6 12 VISIE Gezocht: commissaris die bestuurder uit comfortzone trekt INTERVIEW Verzekeraars, omarm de digitale verandering CUSTOMER INTERFACE INNOVATIE MET IT 14% LEGACY 29% 17% 12% SECURITY RESEARCH We bouwen een Empire State Building op drijfzand FEITEN & CIJFERS 26 PERSPECTIEF Commissaris nieuwe stijl ontmoet ondernemer EXPERT PANEL Vernieuwing verslaggeving: toon lef om het echte verhaal te vertellen 2015 KPMG Advisory N.V. Commissarissen en bestuurders SPECIAL 3

4 OMARM DE TOEKOMST 4 FS Update Magazine 2015 KPMG Advisory N.V.

5 Herstel van vertrouwen in de financiële sector, klantfocus, innovatie, Big Data, veiligheid, privacy, nieuwe toetreders de lijst van uitdagingen voor bestuurders in de financiële sector is lang. Dat geldt evenzeer voor de commissaris die toezicht houdt op de financiële instelling (FI). Hij of zij staat centraal in deze speciale uitgave. De traditionele rol van een RvC-lid is bekend: het op gepaste afstand toezicht houden op het door de raad van bestuur gevoerde beleid, het geven van advies aan de raad van bestuur en corrigerend optreden indien nodig. Maar volstaat dat nog in een tijd van grote veranderingen? Moet de commissaris wellicht ook de buitenwereld naar binnen brengen, een spiegel zijn van nieuwe ontwikkelingen voor het bestuur of als makelaar optreden van nieuwe connecties tussen ondernemingen? KPMG sprak erover met commissarissen in de financiële sector. Edo Roos Lindgreen, partner KPMG Advisory, ging in gesprek met Annemieke Roobeek. Zij is onder meer commissaris bij ABN Amro. Haar boodschap is helder: de commissaris dient de bestuurder uit de comfortzone te trekken en te wijzen op disruptieve ontwikkelingen. Het gaat om een actieve houding, het oppikken van signalen, permanente educatie en eropuit trekken. Werkbezoeken doen, want dat zijn vaak enorme eyeopeners. Hoe gaan FI s eigenlijk om met het fenomeen innovatie? Marieke Bax, beroepscommissaris en bestuursadviseur o.a. op het gebied van innovatie bij KPMG, ontmoette Don Ginsel, oprichter van Holland Fintech, marktplaats voor technologische financiële vernieuwing. Robert van Altena, partner KPMG Advisory leidde het gesprek dat enkele interessante take-aways voor commissarissen opleverde. Dat digitalisering ook het businessmodel van verzekeraars raakt is bekend. Er liggen veel uitdagende strategische vragen, maar veel minder heldere antwoorden. William Koot, partner KPMG Advisory, sprak met Annet Aris, buitengewoon hoogleraar INSEAD en commissaris bij diverse ondernemingen waaronder a.s.r. Haar advies: Verzekeraars moeten het experiment niet schuwen en de juiste vaardigheden opbouwen om de digitale transformatie mogelijk te maken. Volgens Ruud Hendriks, commissaris bij o.a. Theodoor Gilissen en directeur Startupbootcamp Amsterdam, staan we nog maar aan het begin van een fundamentele verandering voor de financiële sector. Zijn bestuurders en commissarissen zich ten diepste bewust van deze veranderingen? Rob Fijneman, RvBlid KPMG N.V., verantwoordelijk voor KPMG Advisory, en hoogleraar IT-auditing Universiteit van Tilburg, vroeg het aan de bevlogen ondernemer, bij wie innovatie in het bloed zit. De aanleiding: een KPMG-onderzoek waaruit blijkt dat de IT-kennis van commissarissen in de financiële sector tekort schiet, terwijl juist IT enorme veranderingen teweegbrengt. We bouwen een Empire State Building op drijfzand luidt de prikkelende kop van het artikel. De externe verslaggeving van FI s richt zich te eenzijdig op de aandeelhouder: een miskenning van de werkelijkheid. Dat is een van de ondubbelzinnige uitkomsten uit de ontmoeting van Wim Bartels, Sustainability partner KPMG Advisory, met Erik van de Merwe, commissaris bij o.a. Achmea en Rabobank, Marc van Weede, Head of Strategy & Sustainability bij Aegon, en Rients Abma, directeur Eumedion. Weliswaar evolueert de externe verslaggeving van bedrijven en speelt deze in op veranderende maatschappelijke eisen, toch is er onvrede. Het devies luidt: toon lef om het echte verhaal te vertellen. Omarm de toekomst is de titel van deze uitgave. De uitdaging is klip en klaar: omarmt u als commissaris of bestuurder de grote thema s die de toekomst van de financiële sector beïnvloeden? En op welke wijze doet u dat? Wij praten er graag met u verder over binnenkort of in de nabije toekomst. Voor nu: veel inspiratie toegewenst! Edwin Herrie Voorzitter marktgroep Financial Services 2015 KPMG Advisory N.V. Commissarissen en bestuurders SPECIAL 5

6 VISIE Gezocht: commissaris die bestuurder uit comfortzone trekt 6 FS Update Magazine 2015 KPMG Advisory N.V.

7 Commissarissen hebben meer dan ooit de taak om bestuurders scherp te houden op disruptieve ontwikkelingen in hun omgeving, omdat ze verantwoordelijk zijn voor de continuïteit op lange termijn. KPMG-partner Edo Roos Lindgreen in gesprek met Annemieke Roobeek, commissaris bij onder meer ABN AMRO, over hoe commissarissen daar optimaal invulling aan kunnen geven KPMG Advisory N.V. Commissarissen en bestuurders SPECIAL 7

8 VISIE Edo Roos Lindgreen Partner KPMG Advisory, verant woordelijk voor innovatie in gesprek met: Annemieke Roobeek Commissaris bij onder meer ABN AMRO Een commissaris anno 2015 is nauwelijks vergelijkbaar met een commissaris van een jaar of tien geleden. Het clichébeeld van de sigaren rokende grijze man die vier keer per jaar vlak voor de vergadering de envelop met vergaderstukken openscheurt, is echt een relikwie uit het verleden. Daarvoor in de plaats gekomen is een actieve, geëngageerde en kritische commissaris. Annemieke Roobeek is een goed voorbeeld van dat nieuwe type commissaris, al zal ze dat zelf niet in die woorden zeggen. Uit woord en daad blijkt echter dat ze niet hecht aan pluche of status. In een gesprek met haar blijkt ook dat ze continu verbindingen opzoekt met mensen binnen en buiten de onderneming, óók buiten het officiële programma om, want je moet de sfeer blijven proeven. En ze weet als geen ander dat zo n rol veel tijd en energie kost. Als commissaris van ABN AMRO heb je elke maand wel een grote vergadering, een themasessie en een informeel overleg of een bezoek aan een onderdeel van de bank. Daarnaast komen we een flink aantal keren per jaar op Duin & Kruidberg samen voor intensieve reflectie en voorbereiding van grotere thema s. Dat zijn interessante avonden. Disrupties Edo Roos Lindgreen wil als verantwoordelijke voor innovatie binnen KPMG graag van Roobeek weten wat haar visie is op de rol van de commissaris ten aanzien van disrupties. Disrupties die onder meer in de financiële sector grote dilemma s opleveren. Immers, dát de financiële sector ingrijpend zal veranderen is duidelijk, maar wat die verandering precies impliceert voor financiële instellingen allerminst. Roobeek antwoordt met een voorbeeld uit de praktijk. De ontwikkeling van de nieuwe strategie van ABN AMRO is twee jaar geleden gestart op ons initiatief. Essentieel is dat je de juiste vragen stelt aan bestuurders en daarbij horen ook vragen over hoe je op langere termijn inspeelt op grote veranderingen. Executives zijn daar vanuit hun verantwoordelijkheid voor de korte en middellange termijn minder mee bezig, dus moet je ze uit hun comfortzone trekken. Leidt zoiets niet tot een botsing met executives, omdat ze het gevoel hebben dat je op hun stoel gaat zitten? Nee hoor, zolang je maar zuiver bent. Wij stellen de vragen en nemen daarmee het initiatief, maar de verantwoordelijkheid rust natuurlijk bij de Raad van Bestuur. 8 FS Update Magazine 2015 KPMG Advisory N.V.

9 Duurzaamheid Roobeek is trots en blij dat duurzaamheid in die nieuwe strategie van ABN AMRO een zeer prominente rol speelt als nummer drie op de lijst van prioriteiten. Dat is ook typisch zo n thema waarbij je uit de comfortzone moet komen om het daadwerkelijk te verankeren in je activiteiten. In de Raad van Commissarissen was daarover overigens ook direct unanieme overeenstemming. Wat nu vooral mooi is om te zien, is hoe de business dat strategische uitgangspunt nu echt vertaalt naar producten en diensten. Het wordt corebusiness. Overigens is het om armen van duurzaamheid ook simpelweg zinvol vanuit risicopers pectief. Er is dus gewoon sprake van een prima business case. En wat je ook merkt is dat er een andere sfeer is ontstaan rondom het thema. Mede doordat een aantal promi nente bestuurders zoals bij DSM en Unilever hun nek uitsteken, ontstaat er een tipping point en durven anderen ook gemakkelijker aan te haken. Tot voor kort was het toch voorbehouden aan een groep voorlopers die onvermoeibaar riepen dat de wereld veranderde zonder dat hun ideeën echt breed weerklank vonden. We zijn er niet om de besluiten van het bestuur te be-ja en. We zijn er voor de langetermijncontinuïteit Hoe dan ook: de commissaris heeft simpelweg de plicht om bestuurders uit die comfortzone te trekken. Roobeek: We zijn er niet om de besluiten van het bestuur te be-ja en. We zijn er voor de langetermijncontinuïteit en dus hebben we een verantwoordelijkheid om ze uit te dagen. Ik vind het zelf ook prettig als je je als commissaris laat zien. Onlangs gaf ik een verhaal tijdens een intern ABN AM- RO-programma over sustainability. Ik merk dan dat medewerkers het heel gaaf vinden dat je je daar laat zien en dat het heel veel energie oplevert. Ook dat hoort wat mij betreft bij je rol als commissaris. Innovator s dilemma Roos Lindgreen: Hoe zorg je dat disruptieve ontwik kelingen op de juiste manier worden omarmd in bestaande organisaties? Is dat een kwestie van experimenteren buiten de traditionele business of toch meer werken vanuit de eigen organisatie? Met andere woorden, hoe ga je om met het innovator s dilemma dat nieuwe concepten en producten weliswaar ontwrichtend zijn, maar in het begin nog niet direct een massale vraag uit de markt hebben? 2015 KPMG Advisory N.V. Commissarissen en bestuurders SPECIAL 9

10 VISIE Roobeek tekent direct een schema waarop ze laat zien dat het gaat om een combinatie. Dit verhaal vertel ik steeds als ik over innovatie spreek. Aan de ene kant is er de bestaande business, met de cash cows. Daar is meestal weinig urgentie om met echt nieuwe concepten aan de gang te gaan. Aan de andere kant kun je nieuwe dingen ontwikkelen buiten de bestaande structuren. Echter, dat gaat ook niet werken als je het opzet volgens de filosofie laat duizend bloemen bloeien. Waar het echt om gaat is dat je connecties maakt tussen die experimenten en de bestaande business. Dat doe je bijvoorbeeld door je beste talenten uit de bestaande business of juist door de wol ge verfde oude rotten verantwoordelijk te maken voor de experimenten. Waar het echt om gaat is dat je connecties maakt tussen die experimenten en de bestaande business 10 FS Update Magazine 2015 KPMG Advisory N.V.

11 Terzijde blijkt overigens dat Roobeek kritisch is over de innovatiekracht van Nederland. We dalen op de innovatieladder en doen het simpelweg niet goed genoeg. Het topsectorenbeleid is wat mij betreft niet de juiste aanpak. Dat is niet hoe het werkt en dat heb ik jaren geleden in mijn proefschrift al aangetoond. Hoe het wel moet? Ook hier geldt dat het veel meer gaat om het maken van goede connecties. In dit geval tussen innovatieve, gevestigde bedrijven, fast-growers en startups, aangevuld met ondernemende wetenschappers en vooruitziende adviseurs uit de consultancy. Die mix is stimulerend, omdat het niet de usual suspects zijn, maar mensen die afgerekend worden op hun geza me nlijke innovatiekracht en de verbindingen in de samenleving. Allrounders Terug naar de actieve en prikkelende rol van de commissaris ten aanzien van disrupties. Roos Lindgreen: Hoe verbeteren we dat in de praktijk? Moeten we verplicht een paar nerds opnemen in de Raad van Commissarissen? Roobeek: Nee. Je hebt juist goede allrounders nodig die heel sterke verbindingen en relaties hebben met verschillende thema s en partijen. Je komt er niet met alleen maar specialistische expertise over een bepaald thema. Diversiteit in achtergrond, cultuur en sekse, affiniteit met de business en betrokkenheid bij het bedrijf in de raad van commissarissen helpt wel enorm. Als je een divers team hebt, kun je met gedeeld leiderschap Als je een divers team hebt, kun je met gedeeld leiderschap goede dingen bereiken goede dingen bereiken. De praktijk is echter dat er bij de werving en selectie van commissarissen nog erg veilig wordt geredeneerd. We zoeken nog vaak naar mensen die binnen de comfortzone van zittende commissarissen en bestuurders vallen. Terwijl we juist mensen van buiten die comfortzone nodig hebben om ons scherp te houden op de langetermijnveranderingen. Qua achtergrond, maar ook qua leeftijd. Als we met iemand aankomen die tien jaar jonger is dan ik, dan spreken we al van een jonkie. Heel gek. Tot slot Wat kunnen commissarissen concreet doen om hun actieve en prikkelende rol goed vorm te geven? Een actieve houding innemen bij het verzamelen van informatie en het oppikken van signalen. Permanente educatie serieus nemen in het team en elkaar ook buiten de reguliere vergaderritmes treffen. Niet wachten tot er informatie naar je toekomt, maar eropuit gaan. Werkbezoeken doen, want dat zijn vaak enorme eyeopeners. Gaan lunchen met mensen uit de organisatie. Naar bijeenkomsten gaan om de sfeer te proeven. Dat hoort er allemaal bij. Meer weten? Compact: Innovatie in professional service firms Extreme digitalisering Pages/default.aspx Innovatielab Verbond van Verzekeraars Publicaties/Brochure%20Innovatielab.pdf Reageren? Edo Roos Lindgreen Partner KPMG Advisory, verantwoordelijk voor innovatie 2015 KPMG Advisory N.V. Commissarissen en bestuurders SPECIAL 11

12 12 FS Update Magazine 2015 KPMG Advisory N.V.

13 INTERVIEW Verzekeraars, omarm de digitale verandering Digitalisering raakt het businessmodel van verzekeraars op ingrijpende wijze. Er liggen veel uitdagende strategische vragen en veel minder heldere antwoorden. KPMG Advisory-partner William Koot ging in gesprek met Annet Aris, buitengewoon hoogleraar INSEAD en commissaris bij diverse ondernemingen binnen en buiten de financiële sector, waaronder a.s.r. Aris heeft een duidelijk advies: Ver zekeraars moeten het experiment niet schuwen en de juiste vaardigheden opbouwen om de digitale trans formatie mogelijk te maken KPMG Advisory N.V. Commissarissen en bestuurders SPECIAL 13

14 INTERVIEW William Koot Partner Financial Services KPMG Advisory in gesprek met: Annet Aris Buitengewoon hoogleraar INSEAD en commissaris bij onder andere a.s.r. Wat is de impact van digitalisering? Aris heeft die vraag duidelijk vaker beantwoord en schudt in een paar minuten tijd een systematische analyse uit haar mouw. Alle sectoren gaan in meer of mindere mate op hun kop als gevolg van digitalisering. Hoe dichter een sector op de consument zit, hoe sneller en ingrijpender die impact is. De transformatie voltrekt zich in hoofdlijnen op drie terreinen. Ten eerste wordt de wereld transparanter doordat consumenten steeds beter zicht hebben op wat ze krijgen en hoe dat zich verhoudt tot de producten van anderen. Ten tweede zorgt digitale trans formatie natuurlijk voor grote efficiency in processen en een beter gebruik van onbenutte capaciteiten. It reduces waist. En ten derde: digitalisering vermindert de rigiditeit; producten en diensten worden flexibeler en kunnen met meer maatwerk inspelen op de behoefte van een klant. 14 FS Update Magazine 2015 KPMG Advisory N.V.

15 Langzame verandering Koot herkent zich in de analyse en ervaart vanuit zijn adviespraktijk een behoorlijke worsteling onder verzekeraars met dit thema. Hij verwijst daarbij ook naar een wereldwijd KPMG-onderzoek naar de transformatie van de verzekeringssector. Daarin zegt twee derde van de respondenten bijvoorbeeld dat hun digitale strategie verdergaat dan een website. Maar tegelijkertijd kan slechts 37% bevestigen dat hun digitale initiatieven goed zijn afgestemd op de strategische doelstellingen. Koot: Digitaal is het nieuwe normaal, zo veel is wel duidelijk inmiddels, maar de verzekeringssector lijkt toch maar vrij langzaam daarop in te spelen. Aris herkent het beeld: De verzekeringsmarkt lijkt inderdaad langzamer te veranderen dan gemiddeld en dat geldt eigenlijk voor de hele financiële sector. De veranderingsnoodzaak was daar traditioneel laag en ook wet- en regelgeving speelt waarschijnlijk een remmende rol. Niettemin is er sprake van ingrijpende wijzigingen op een breed terrein en veel veranderingen voltrekken zich nu exponentieel. De verkoopkanalen zijn natuurlijk al jaren aan het veranderen. Marketing van producten speelt zich ook steeds meer online af. En we staan aan het begin van de introductie van vele baanbrekende nieuwe producten en concepten. Ze wijst er in dat verband ook op dat er wel degelijk signalen zijn die erop wijzen dat er ondergronds een flinke transformatie broeit. Neem Lending Club, een Amerikaans leen platform waar kredietgevers en -nemers elkaar rechtstreeks weten te vinden. Dat is inmiddels al USD 8 miljard waard. Nieuwe mogelijkheden Big Data Antwoorden op de vraag hoe de toekomst er precies uitziet voor verzekeraars heeft Digitaal is het nieuwe normaal, maar de verzekeringssector lijkt toch maar vrij langzaam daarop in te spelen Aris uiteraard ook niet. Echter, in het gesprek komen wel interessante observaties op tafel. Een daarvan is dat het karakter van verzekeringsproducten gaat veranderen met de opkomst van Big Data: risico s kunnen met chirurgische precisie in kaart worden gebracht in plaats van met grove gemiddelden en ook op basis van gedragingen in plaats van demografie. Aris: Een verzekeraar richt zich natuurlijk van oorsprong op grote groepen mensen en solidariteit is de basis van het hele verzekeringsmodel. De vraag is wat er gebeurt als je die groepen radicaal verkleint om je propositie te verfijnen. Ik denk dat we daar tegen grenzen zullen oplopen, want onder een bepaalde mate van granulariteit is er simpelweg geen businesscase meer KPMG Advisory N.V. Commissarissen en bestuurders SPECIAL 15

16 INTERVIEW Als de focus vooral op de achterkant ligt, bestaat wel de kans dat je aan de voorkant wordt ingehaald Platformfunctie Een ander vraagstuk is hoe de waardeketen verandert. Koot: Dat is de afgelopen jaren sterk aan het ontwikkelen met de onlinevergelijkers die een heel stevige rol pakken in de keten. Aris verwijst naar andere sectoren waar de waardeketen nog veel ingrijpender op zijn kop gaat, zoals de taxibranche waar Uber de platformfunctie opnieuw definieert: De vraag is hoe dat platform er in de ver zekeringsindustrie uit zal zien en wie dat platform gaat ont wikkelen. Daar gaat de concurrentie om de toegevoegde waarde zich voor een belang rijk deel afspelen. Overigens zorgt transparantie er ook voor dat een deel van de toegevoegde waarde uit de keten verdwijnt richting de consument. Met andere woorden: transparantie knaagt aan de winst. Nog een ander prangend vraagstuk is hoe belangrijk merkbeleving nog is in een wereld die zich vrijwel volledig digitaal afspeelt. Aris: Het beeld daarover is diffuus. Enerzijds zorgen vergelijkingssites ervoor dat merken nauwelijks meer relevant zijn. Anderzijds blijkt uit wetenschappelijk onderzoek wel degelijk dat mensen sneller klikken op merken waarin zij vertrouwen stellen. De crux is dat verzekeraars een merk moeten baseren op echte voordelen, vooral niet op loze beloften. En dan komt er nog een onderwerp op tafel: de trend dat verzekeraars langzamerhand steeds meer in een andere rol komen te zitten. Ze gaan niet (alleen) risico s afdekken, maar verzekerden ook helpen om risico s te minimaliseren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door preventieve gezondheidszorg, al dan niet op basis van Big Data. Aris: Longevity. Dat is nu heel hot in Silicon Valley. Partijen buiten de sector Er spelen tal van prangende vraag stukken waar het gaat om de digitale trans formatie in de verzekeringswereld. En er zijn nog maar weinig antwoorden. Hoe kunnen verzekeraars hierop inspelen? Aris: In elk geval zorgen dat je je tot op het hoogste niveau bewust bent van de veranderingen. Experimenten aangaan om in te spelen op de digitale transformatie en daarvan leren. Veel samenwerken met partijen buiten je eigen domein en vooral niet denken dat je alles zelf kunt. 16 FS Update Magazine 2015 KPMG Advisory N.V.

17 Koot: De realiteit is nu dat veel verzekeraars zich vooral richten op het rationaliseren en standaardiseren van het ITlandschap. Het doel daarvan is tweeledig: verzekeraars willen daarmee enerzijds minder star worden en hun adaptieve vermogen vergroten en anderzijds ook de kosten van IT terugdringen. Aris: Als de focus vooral op de achterkant ligt, bestaat wel de kans dat je aan de voorkant wordt in gehaald door bijvoorbeeld internetpartijen als Google en Amazon of retailers. Hun voordeel is dat ze geen last hebben van legacysystemen uit de oude verzekeringswereld en bovendien aantoonbaar de competenties hebben om een businessmodel te bouwen op data en/of een intieme klantbenadering. Timing is everything Adequaat anticiperen op de digitale trans formatie is in elk geval niet eenvoudig, om meerdere redenen. Aris: Kannibalisering is een groot thema zodra het gaat over digitale transformatie. Een van de lastigste strategische vraagstukken is timing. Stap je te vroeg aan boord van een nieuwe trend, dan kost dat je veel geld. Ben je te laat, dan mis je de boot wellicht. Bovendien zit je als gevestigde partij soms in een lastig parket. Neem de discussies over privacy. Ik verwonder me erover hoe allerlei nieuwe partijen zonder al te veel kritische vragen wegkomen met wat hun apps onderhuids alle maal kunnen en mogen, terwijl gevestigde partijen op dat vlak juist onder het vergrootglas liggen. Daar is wat mij betreft sprake van meten met twee maten en ik maak me zorgen over dat gebrek aan level playing field. Tot slot. Welke rol heeft heeft de commissaris ten aanzien van digitale transformatie? Aris: Als je ergens middenin staat zie je dingen soms juist over het hoofd. Dat geldt ook voor de Raad van Bestuur van een bedrijf: het is in zo n rol moeilijk om te reflecteren. Juist daarom moet de Raad van Commissarissen hen prikkelen op dit vlak. Het profiel van een commissaris verandert dan ook sterk. We hebben niet alleen maar mensen nodig die gepokt en gemazeld zijn op bestuurlijk vlak. We hebben ook kennis en ervaring nodig ten aanzien van hoe de digitale wereld en IT-technologie zich ontwikkelen. Want het lijdt geen twijfel dat we de komende vijf jaar een enorme verandering gaan zien en daarvoor hebben we op het hoogste niveau de juiste capabilities hard nodig. Meer weten? Transforming Insurance ArticlesPublications/Pages/Transforming-Insurance.aspx Insurer and Pension Service Provider Survey ArticlesPublications/Pages/Insurer-and-pension-serviceprovider-survey.aspx Reageren? William Koot Partner Financial Services KPMG Advisory 2015 KPMG Advisory N.V. Commissarissen en bestuurders SPECIAL 17

18 Er staat de financiële sector de komende jaren een fundamentele verandering te wachten. De vraag is: doorleven bestuurders en commissarissen die verandering ook echt? Rob Fijneman, verantwoordelijk voor KPMG Advisory binnen de Raad van Bestuur van KPMG N.V., in gesprek met commissaris en ondernemer Ruud Hendriks, bij wie inno veren in het bloed zit. 18 FS Update Magazine 2015 KPMG Advisory N.V.

19 RESEARCH We bouwen een Empire State Building op drijfzand 2015 KPMG Advisory N.V. Commissarissen en bestuurders SPECIAL 19

20 RESEARCH Wie denkt dat het internet langzamer hand een volwassen stadium heeft bereikt is aan het verkeerde adres bij Ruud Hendriks, één van de oprichters van Startupbootcamp en commissaris bij diverse ondernemingen waaronder Theodoor Gilissen. Want we zijn nog maar net begonnen uit te vinden wat de mogelijkheden zijn. Rob Fijneman (rechts) Lid Raad van Bestuur KPMG N.V., verantwoordelijk voor KPMG Advisory, en hoogleraar IT-auditing Universiteit van Tilburg in gesprek met: Ruud Hendriks (links) Commissaris bij o.a. Theodoor Gilissen en directeur Startupbootcamp Amsterdam De aanleiding voor het gesprek: een onderzoek van KPMG waaruit blijkt dat de IT-kennis van commis sarissen in de financiële sector tekortschiet, terwijl IT juist wel voor enorme veran deringen in het landschap van de financiële ondernemingen gaat zorgen. Commis sarissen onderkennen wel degelijk het grote belang ervan, maar blijken onvoldoende expertise te hebben om in dit domein hun rol goed te vervullen. Vanuit die achtergrond schuift Fijneman aan tafel bij Hendriks. In het gesprek daarover staat IT al gauw gelijk aan inno vatie en Hendriks steekt niet onder stoelen of banken dat externe (technologische) ontwikkelingen op het hoogste niveau niet erg goed worden doorleefd. Een van de aardige dingen van zijn Startupbootcamp een startup accelerator, met ook een aantal bedrijven in de hoek van FinTech is dat Hendriks door de aanvragen van startups een mooie thermometer heeft ten aanzien van welke trends er de komende jaren aankomen: We zagen een tijd geleden al aankomen hoe Instagram zou gaan exploderen en andere sociale media zou overvleugelen. Zo zien we op dit moment dat Big Data en het Internet of Things een enorme groei doormaken. En dat raakt de financiële industrie heel fundamenteel. 20 FS Update Magazine 2015 KPMG Advisory N.V.

21 We zien de voorbeelden ook overal om ons heen. Neem ZestFinance, een Amerikaanse startup die op basis van algoritmen en datasets de risico s van krediet aanvragen beoordeelt. Dat blijkt beter te werken dan de conventionele aanpak, want het leidt tot 40% lagere defaults. Dat is wat mij betreft maar één van de vele voorbeelden die laten zien dat er een flinke transformatie aan zit te komen. De rol van banken en verzekeraars verandert heel fundamenteel. Het wordt een totaal data-driven bedrijfstak. Fijneman: IT speelt daarin natuur lijk een centrale rol. En het is weinig geruststellend dat commissarissen op dat vlak dus vaak niet de juiste competenties bezitten. Wat moet er gebeuren om daarin veran dering aan te brengen? Hendriks: De klassieke rol van een commissaris zit heel erg in het domein van het beheersen van risico s. Dat is logisch, want je zit er om de langetermijncontinuïteit te waarborgen. Echter, in een wereld waar disrupties van alle kanten op je af komen heeft het niet zo veel zin om op een klassieke Toen ik jong was geloofde ik in revoluties, nu geloof ik in evoluties manier risico s te managen. Immers, het grootste risico is natuurlijk dat je de boot mist zodra er een nieuwe realiteit in je bedrijfstak ontstaat. Begrijp me goed, ik pleit er niet voor dat we maar ongebreideld risico s moeten nemen met allerlei avonturen in de financiële sector. Ik pleit ervoor dat we op bestuurlijk niveau veel beter gaan begrijpen hoe die verandering plaatsvindt, zodat we op een gecalculeerde manier risico s kunnen nemen. Dat kun je overigens wat mij betreft ook doortrekken naar de rol van de accountant. Ik heb nog nooit een accountant horen vragen aan een bestuurder of deze wel voldoende innoveert. Hendriks en Fijneman ervaren beiden dat digitale technologie en de daarmee gepaard gaande disrupties nog niet echt worden doorleefd in veel boardrooms. Bitcoin komt op tafel als een voorbeeld. Er wordt nog wel eens wat lacherig gedaan over de kansen van deze cryptovaluta en enkele malafide partijen in dit nieuwe domein doen het imago geen goed KPMG Advisory N.V. Commissarissen en bestuurders SPECIAL 21

22 RESEARCH Bitcoin gaat er echt wel komen. Banken kunnen het zich simpelweg niet veroorloven om zo n ontwikkeling links te laten liggen Echter, de onderliggende beweging een andere, decentraal georganiseerde en beveiligde, manier van betalen is ijzersterk. Hendriks: Bitcoin gaat er echt wel komen. Het is niet voor niets dat grote durfkapitalisten als Marc Andreessen erin stappen. Banken kunnen het zich simpelweg niet veroorloven om zo n ontwikkeling links te laten liggen. Wat is het handelings perspectief? Wat kunnen we doen om Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen meer future proof te maken? Fijne man: Er is meer kennis van IT nodig en als gevolg daar van moet het profiel van commissarissen veran deren. Maar dat gaat niet van de ene op de andere dag. Bovendien is het in de financiële sector nog extra lastig omdat de toezichthouder kritisch meekijkt bij benoemingen. Hendriks: Dat hoeft echter geen beletsel te zijn. Ik weet zeker dat Klaas Knot zich prima kan vinden in zo n profielverandering, maar dat gaat inderdaad niet van de ene op de andere dag. Toen ik jong was geloofde ik in revoluties, nu geloof ik in evoluties. Bij de benoeming van commissarissen moeten we in elk geval buiten de gebaande paden durven te gaan. Dat betekent ook dat we niet altijd dezelfde headhunters moeten inschakelen, want dan verandert er nooit wat. En commissarissen op hun beurt kunnen natuurlijk juist bij het aanstellingsbeleid van bestuurders echt invloed uitoefenen op de verande ring. Overigens zie je dat bij een paar financiële instel lingen ook echt wel gebeuren. Bovendien kunnen we ook verandering ten goede stimuleren bij zittende commissarissen. De rode lijn, volgens Hendriks: meer nieuws- 22 FS Update Magazine 2015 KPMG Advisory N.V.

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Open voor verandering en samenwerking

Open voor verandering en samenwerking Whitepaper Governance op Digitale Innovatie in de Bancaire Sector Open voor verandering en samenwerking Bestuurders en toezichthouders binnen de bancaire sector zitten soms teveel vast in thans verouderde

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

Serie over samen werken aan effectiever toezicht

Serie over samen werken aan effectiever toezicht Serie over samen werken aan effectiever toezicht Nr.1 2014 DIVERSITEIT IN DE RVC THEORIE RONDETAFELGESPREK PRAKTIJk www.bdo.nl/commissarissen DE dialoog TIJD VOOR DIVERSITEIT Als voorzitter van een Raad

Nadere informatie

TOEZICHT OP IT. De veranderende wereld van de commissaris

TOEZICHT OP IT. De veranderende wereld van de commissaris TOEZICHT OP IT De veranderende wereld van de commissaris 2 Toezicht op IT Toezicht op IT 3 INHOUD VOORWOORD SAMENVATTING 4 01 ONDERZOEKS- VERANTWOORDING 02 06 BELANG EN UITDAGINGEN 6 05 INFORMATIEVOORZIENING

Nadere informatie

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen.

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. nummer 5, mei 2014 Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. Frans van Houten Alexandra Schaapveld Er worden kansen gemist doordat men gewoon maar doorgaat

Nadere informatie

Subtitle (optional) in one line

Subtitle (optional) in one line SERVICE OR INDUSTRY NAME White Waarde papers creëren and met survey informatie titles may extend Omdat het moet? to two Of omdat lines het ertoe doet? Subtitle (optional) in one line AUDIT Advisory OR

Nadere informatie

Nr.2 2013 DE COMMISSARIS EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING

Nr.2 2013 DE COMMISSARIS EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING Serie over samen werken aan effectiever toezicht Nr.2 2013 DE COMMISSARIS EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING DE dialoog DE VIRTUELE SCHANDPAAL Maatschappelijke verantwoording afleggen is van alle tijden.

Nadere informatie

fs update magazine Basis voor duurzame groei

fs update magazine Basis voor duurzame groei fs update magazine Voor professionals in de financiële sector Nummer 12 2012 Basis voor duurzame groei explosieve stijging in het gebruik van internet en mobiele applicaties groeiende behoefte bij bedrijven

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/juni 2010 Inspelen op een veranderende omgeving RISK MANAGEMENT 5TIPS OM RISICO S TE BEPERKEN Showstoppers Risk

Nadere informatie

Carel van Eykelenburg, bestuursvoorzitter BNG Bank. Stichting Pensioenfonds Achmea: Een goede governance fungeert vooral als spiegel voor het bestuur

Carel van Eykelenburg, bestuursvoorzitter BNG Bank. Stichting Pensioenfonds Achmea: Een goede governance fungeert vooral als spiegel voor het bestuur Jaargang 21 Nummer 04 december 2014 Carel van Eykelenburg, bestuursvoorzitter BNG Bank Stichting Pensioenfonds Achmea: Een goede governance fungeert vooral als spiegel voor het bestuur Peter Borgdorff

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

2012 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk. Het waarborgen van de onafhankelijkheid

2012 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk. Het waarborgen van de onafhankelijkheid 2012 www.bdovoorcommissarissen.nl DE COMMISSARIS & DE ACCOUNTANT Theorie rondetafelgesprek praktijk Het waarborgen van de onafhankelijkheid Voorwoord 3 voorwoord commissaris en accountant Voor u ligt inmiddels

Nadere informatie

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders EFFECTIEF BESTUUR Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders ISBN 9789089800404 De auteurs, 2012 Mijntje Lückerath-Rovers Daniëlle Balen Gwendolyn van Tunen Nicolette Loonen-van Es Chantal Verkooy

Nadere informatie

informatie management 4tips

informatie management 4tips Een commerciële uitgave van Mediaplanet, gedistribueerd door Het Financieele Dagblad. Nr.1/maart 2011 Ontwikkeling, implementatie en winst informatie management 4tips voor meer rendement Mens en techniek

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

MAGAZINE. Relatiemarketing Janine Gerardts: Verbinden met de buitenwereld

MAGAZINE. Relatiemarketing Janine Gerardts: Verbinden met de buitenwereld ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES MAGAZINE 5 E JAARGANG NUMMER 4, NOVEMBER 2014 Relatiemarketing Janine Gerardts: Verbinden met de buitenwereld Domijn:

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie