Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen (BVK) BVK DataPortaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen (BVK) BVK DataPortaal"

Transcriptie

1 Gebruikers Handleiding Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen (BVK) BVK DataPortaal 17 juni 2013 BVK, 2013 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Tel: ++32(0)

2 Versie Versie 1.0 Auteur AGIV-VITO BVK-team Datum aanmaak 17/06/ / 30 BVK, 2013

3 Document historiek Release Datum Beschrijving van de verandering Editors Reviewers V1.0 17/06/2013 First release version NVC, JB JVV, SVDL, TP, BB BVK, / 30

4 Inhoud 1 Inleiding Referenties Termen, definities, afkortingen Context BVK Doel van dit document 7 2 Overzicht van de beschikbare remote sensing data en bijhorende BVK dienstverlening Multispectrale digitale beelden 9 3 Opzoeken en downloaden van de gewenste ruwe remote sensing data : stappen vooraf (randvoorwaarden) AGIV registratie (authenticatie) AGIV toelating (authorisatie) Gebruiksvoorwaarden 12 4 Gebruik van het BVK Dataportaal op het online archief 13 4 / 30 BVK, 2013

5 1 Inleiding 1.1 Referenties AGIV BVK AGIV Security : online help BVK_LiDAR_service_ICD_v1 0.pdf BVK viewer (prototype) BVK Dataportaal BVK Data download applicatie https://remotesensing.agiv.be/bvkviewer/ https://remotesensing.agiv.be/downloadportal/ 1.2 Termen, definities, afkortingen BVK LiDAR DHMV_I DHMV_II OGC WMS WFS Beeldverwerkingsketen Light Detection and Ranging (laser altimetrie) : remote sensing techniek voor het bepalen van de hoogte op basis van laser pulsen (laser scanner) LiDAR campagne over het Vlaamse gewest ( ) in het kader van de aanmaak van het Digitaal Hoogte Model Vlaanderen I. LiDAR campagne over het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( ) in het kader van een update van het Digitaal Hoogte Model Vlaanderen II. Open Geospatial Consortium Web Map Service Web Feature Service BVK, / 30

6 1.3 Context BVK Het AGIV ontwikkelt en onderhoudt, samen met en voor partners, een operationele, sensorgenerieke en modulaire data beheers- en verwerkingsketen; de Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen (BVK). De BVK levert sinds januari 2012 onder meer volgende dienstverlening aan AGIV, GDI-Vlaanderen en derden in dienstverband : - online snelle storage en beheerde offline archivering van grote volumes aan remote sensing 1 bron data; - automatische workflows op de bron data voor onder meer de aanmaak en de bijhouding van geografische gegevens (bv. Grootschalig Referentie Bestand (GRB), Digitaal Hoogte Model (DHM), Digitaal Oppervlakte of Surface Model (DSM), ); - hosting services en download services voor de remote sensing bron data en/of voor specifieke partner applicaties; - een beheerde toegang tot alle remote sensing bron data op basis van de heersende gebruiksvoorwaarden; - uitgebreide technische documentatie bij de aangeboden ruwe remote sensing bron data en diensten, die eindgebruikers in staat stelt applicaties met een toegevoegde waarde te (laten) ontwikkelen. Partners VITO: lange termijn samenwerkingsverband AGIV-VITO voor de verdere ontwikkeling en exploitatie van de beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen ( ). WaterWegen en Zeekanaal NV & nv De Scheepvaart: lange termijn samenwerkingsverband met nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV. Zij startten in de periode april - september 2013 met het project Mobile Mapping op de Vlaamse waterwegen. Met deze beelden inventariseren de waterwegbeheerders de objecten (oevers, bolders, ) naast de waterwegen. Dit gebeurt in het kader van een actualisatie van de elektronische vaarkaarten (Inland ECDIS). De remote sensing bron data voor dit project (panoramische beelden en terrestrische LiDAR) worden online ter beschikking gesteld, beheerd gearchiveerd en ontsloten via de BVK. De BVK dienstverlening staat open voor vragen van potentiële partners tot samenwerking rond één of meer van de onderstaande BVK diensten. Geïnteresseerde overheidsdiensten, wetenschappelijke instellingen en bedrijven kunnen steeds contact opnemen met het BVK team via subject : BVK-team). Dienstverlening 1. BVK archief : Multispectrale ruwe beelden (air/space- borne); Mobilemapping data (wegen & waterwegen); Airborne LiDAR data (DHMVI & DHMVII); Terrestrische LiDAR data (waterwegen) 2. BVK-Dataportaal : portaal naar het BVK online archief voor download van ruwe multispectrale air/space-borne beelden. 3. BVK Data Hosting Services : veilige en beheerde ontsluiting van het BVK archief en afgeleide producten 4. BVK Applicatie Hosting Services : ter beschikking stellen van browser applicaties voor het werken met de ruwe remote sensing data. 1 Remote sensing is het geheel van methoden en technieken die tot doel hebben aardse fenomenen vanop afstand (remote) zonder enig fysisch contact te bestuderen (sensing). 6 / 30 BVK, 2013

7 o o AGIV mobilemapping viewer (browser applicatie) Geauthoriseerde gebruikers kunnen de beschikbare mobilemapping beelden bevragen via de AGIV browser applicatie. Om toegang tot de data te krijgen, vereist de privacy commissie dat een gebruiker zich registreert bij AGIV en dat de verantwoordelijke van een machtiging de gebruiker toegang verschaft onder zijn machtiging. BVK prototype viewer (browser applicatie); Het BVK project stelt een prototype browser applicatie ter beschikking om alle beschikbare data aangeboden via het BVK project te visualiseren en metadata/data op te vragen. Deze viewer is bedoeld om eindgebruikers een snel overzicht en inzicht te geven in de beschikbare data, voor interface testen en demo doeleinden. 5. BVK Dedicated Worfklows : Binnen de BVK worden dedicated automatische beeldverwerkings workflows ontwikkeld, geïmplementeerd en continu onderhouden en/of verbeterd. Deze worklfows werken rechtstreeks op de ruwe remote sensing data en hebben betrekking op zowel efficiënt storage beheer, als op het opleveren van een specifiek afgeleid product of informatie. o o o BVK pre-processing workflows Deze workflow stelt de gebruikers op AGIV in staat om de ruwe data en metadata te gaan downloaden en vol-automatisch om te zetten tot een hoger level tussenproduct (vb: orthorectificatie) in een door de gebruiker gedefinieerd formaat, compressie en versnijdingspatroon. BVK GRB change detection workflow Deze workflow staat in voor een vol-automatische change detection op basis van ruwe middenschalige multispectrale beelden. Het gegenereerde veranderingsbestand wordt vervolgens gebruikt om gevalideerde afwijkingen op te leveren voor de GRB bijhouding. BVK DTM/DSM/slope/hillshade workflow Op basis van de nieuw ingewonnen LiDAR (LAZ) data in het kader van het DHM- Vlaanderen II update project, werd binnen de BVK een dedicated workflow ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze workflow levert de eindproducten : DTM, DSM, hillshade en slope per NGI kaartblad. 1.4 Doel van dit document Dit document beschrijft enerzijds de beschikbare ruwe remote sensing data en/of afgeleide producten en anderzijds de BVK dienstverlening die het mogelijk maakt voor een gebruiker om effectief met de beschikbare remote sensing data aan de slag te gaan (viewen, bevragen, downloaden). Kennis van de gebruiksvoorwaarden en de AGIV security is vereist om toelating te kunnen krijgen tot de remote sensing data die de gebruiker wenst te gebruiken. Voor een overzicht van de geldende gebruiksvoorwaarden en de AGIV security wordt verwezen naar de AGIV webpagina, het bestek waarbinnen een gebruiker werkt en de Online Help (http://agiv.be/gis/projecten/?artid=2114 en Dit document spitst zich in het bijzonder toe op de BVK dienstverlening, onderdeel BVK Dataportaal, om een efficiënt en juist gebruik van de aangeboden BVK diensten en de via deze diensten aangeboden ruwe remote sensing data, of daarvan afgeleide producten mogelijk te maken. BVK, / 30

8 Voor een diepgaandere technische bespreking van de data hosting services wordt verwezen naar de BVK technische documentatie beschikbaar op de BVK webpagina (http://agiv.be/gis/diensten/?catid=223). 8 / 30 BVK, 2013

9 2 Overzicht van de beschikbare remote sensing data en bijhorende BVK dienstverlening Afhankelijk van het type bron data/afgeleide producten, wordt de openstelling vanuit de BVK op een andere manier ondervangen (hosting of via download). In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de bron data en overeenkomstige dienstverlening. De rubrieken vatten kort de belangrijkste eigenschappen van de beschikbare bron data en afgeleide producten samen. Voor een volledige beschrijving wordt verwezen naar de technische specificaties in de applicaties of de metadata die inherent in/bij de LAS files/ruwe beelden aanwezig is. Tabel 1: overzicht van de beschikbare ruwe remote sensing data, en de overeenkomstige dienst om de data aan de gebruikers aan te leveren ruwe data beschikbaar in BVK BVK dienst 1 LiDAR puntenwolken (.LAZ) Hosting services 2 Mobilemapping data (.JPG/JP2) 3 Digitale multispectrale beelden (.HDF5) Hosting services BVK dataportaal In dit document ligt verder de nadruk op de digitale multispectrale beelden en het BVK dataportaal. 2.1 Multispectrale digitale beelden De beelden met hun vluchtnaam en overeenkomstige resources, die ter beschikking gesteld worden aan de dienstverleners binnen de GRB bijhoudingsprocessen, worden hieronder in Tabel 2 samengevat. BVK, / 30

10 Tabel 2: Naamgeving van de vluchten op AGIV en hun overeenkomstige resource naam binnen AGIV security (zoals zichtbaar wordt in de uitnodiging tot toelating verzonden door het AGIV contactpunt) Component VLuchtnaam overeenkomstige toelating in de PDP (zoals gebruiker in zijn mails ziet) AGIV Provinciaal ATM12005_ANTWERPEN-WEST Remote Sensing Provinciale vluchten_2012 (Remote Sensing PrVl2012) ATM12006_ANTWERPEN-OOST ATM12007_VLAAMS-BRABANT-WEST ATM12008_VLAAMS-BRABANT-OOST ATM12009_LIMBURG-NOORD ATM12010_LIMBURG-ZUID ATM12011_WEST-VLAANDEREN-NOORD ATM12012_WEST-VLAANDEREN-ZUID ATM12013_OOST-VLAANDEREN-NOORD ATM12014_OOST-VLAANDEREN-ZUID Remote Sensing Provinciale vluchten_2012 (Remote Sensing PrVl2012) Remote Sensing Provinciale vluchten_2012 (Remote Sensing PrVl2012) Remote Sensing Provinciale vluchten_2012 (Remote Sensing PrVl2012) Remote Sensing Provinciale vluchten_2012 (Remote Sensing PrVl2012) Remote Sensing Provinciale vluchten_2012 (Remote Sensing PrVl2012) Remote Sensing Provinciale vluchten_2012 (Remote Sensing PrVl2012) Remote Sensing Provinciale vluchten_2012 (Remote Sensing PrVl2012) Remote Sensing Provinciale vluchten_2012 (Remote Sensing PrVl2012) Remote Sensing Provinciale vluchten_2012 (Remote Sensing PrVl2012) 10 / 30 BVK, 2013

11 3 Opzoeken en downloaden van de gewenste ruwe remote sensing data : stappen vooraf (randvoorwaarden) Alle gebruikers die van de AGIV dienstverlening wensen gebruik te maken, worden gevraagd zich te registreren bij AGIV. Dit stelt AGIV in staat om op basis van uw profiel automatisch rollen en toegangen tot diensten voor u te regelen. 3.1 AGIV registratie (authenticatie) Na registratie bij AGIV heeft u een persoonlijk gebruikersprofiel waar u steeds kan bekijken tot welke diensten toepassingen u toegang heeft (https://auth.agiv.be/profiles/) (Figuur 1). Onder de knop Overzicht toelatingen krijgt u vervolgens een overzicht van de bron data waartoe u toelating verkregen hebt. BVK, / 30

12 Figuur 1: AGIV security profiel pagina: de toepassing RemoteSensing zal eveneens in het gebruikersprofiel beschikbaar gesteld worden van zodra toelatingen verleend kunnen worden op de remote sensing bron data op vraag van de gebruiker. Een uitgebreid overzicht van en hulp bij de AGIV security is te vinden op 3.2 AGIV toelating (authorisatie) Voor bepaalde datasets heeft u als gebruiker specifieke rechten nodig vooraleer u van deze datasets gebruik kan maken. Deze rechten worden u al dan niet toegekend door AGIV, op basis van de geldende gebruiksvoorwaarden op de datasets en uw profiel als gebruiker. Bij uitnodiging tot gebruik van een toepassing/dataset zal u een ontvangen van AGIV. Via de link in die kan u, indien u geregistreerd bent bij AGIV, de uitnodiging tot toelating accepteren. 3.3 Gebruiksvoorwaarden De gebruiksvoorwaarden (of de link er naartoe) voor een resource waartoe u toelating aanvraagt/wordt uitgenodigd, worden u steeds aangeboden. Indien u werkt binnen een bestek worden u de gebruiksvoorwaarden via het bestek overgemaakt. U wordt geacht deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen en hiermee in te stemmen alvorens de overeenkomstige bron data te gebruiken. 12 / 30 BVK, 2013

13 4 Gebruik van het BVK Dataportaal op het online archief De ruwe multispectrale digitale beelden, worden aangeboden via het portaal naar het BVK online archief. Voor het project Bijhouding Binnengebieden worden volgende beelden ter beschikking gesteld: 16bit panchromatische (zwart/wit) 16bit kleurbeelden (RGBI) 8bit pansharpende kleurbeelden (RGBI) Er is geen verdere processing gebeurd op deze beelden. Dus deze beelden zijn bijvoorbeeld nog niet georthorectificeerd. Alle nodige metadata voor de beelden is wel voorhanden om processing op de beelden uit te voeren. Bij download van de ruwe beelden, wordt deze metadata voor de beelden eveneens mee gedownload: - camera calibratie file (.pdf) - exterior oriëntatie (.csv) - kwaliteitsrapporten indien voorradig (.pdf) Meer informatie over beeldformaten en compressie, FTP data beschikbaarheid en download snelheden is te vinden onder de informatie button van het portaal zelf. Tabel 3 geeft een overzicht van de stappen die doorlopen worden bij het gebruik van het BVK dataportaal. BVK, / 30

14 Tabel 3: BVK dataportaal voor opzoeken van de beschikbare ruwe multispectrale beelden in het online BVK archief; overzicht van de vereiste stappen doorheen de AGIV security en het bestellen van de gewenste beelden. ID Stap Actie 1 internet browser : Firefox, Internet Explorer Intypen URL: https://remotesensing.agiv.be/downloadportal/ 2 Authenticatie binnen AGIVsecurity Kies de optie gebruikersnaam en wachtwoord, vul uw gegevens in en druk op aanmelden. 3 Uw login gegevens werden herkend door de AGIV security, u bent geauthenticeerd Bij geldige login zal u de BVK Data portaal pagina zien verschijnen. 14 / 30 BVK, 2013

15 4 Informatie lezen De informatie geeft inzicht in wat er mag verwacht worden van de beelden, alsook tips voor het downloaden 5 Beeldenlijst samenstellen Via de knop Beelden wordt het bij uw profiel passende overzicht van beschikbare vluchten samengesteld. Hieronder een voorbeeld van een gebruiker die toelating werd gegeven voor meerdere vluchten van AGIV. BVK, / 30

16 Via de drop down list rechtsboven, kan een keuze gemaakt worden tussen de verschillende soorten vluchten: alle vluchten ; AGIV Provinciaal (vluchten uitgevoerd per provincie of halve provincie); AGIV regionaal (vluchten uitgevoerd voor gans Vlaanderen); AGIV Provinciaal Analoog (vluchten uitgevoerd per provincie, met analoge camera) ; AGIV Gemeentelijk (vluchten uitgevoerd per gemeente met aanduiding van de datum). De groep Gemeentelijk omvat de grootschalige (7 à 8 cm resolutie) vluchten, de andere zijn allen middenschalig. Voor het project GRB bijhouding binnengebieden wordt toelating verleend op de digitale middenschalige vluchten. 16 / 30 BVK, 2013

17 Via het invulveld Vlucht naam kan eveneens rechtstreeks op de vluchtnaam gezocht worden, vb: AGIV ATM12012 levert alle middenschalige provinciale vluchten voor West-Vlaanderen op. Via de knop BBox Keuzelijst kan u op basis van een drop down list per gemeente of per NGI 1/8 kaartblad het zoekgebied afbakenen. Bij klikken op ok worden automatisch de coördinaten van het zoekgebied ingevuld. BVK, / 30

18 18 / 30 BVK, 2013 Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen

19 6 Beelden kiezen en in de winkelkar stoppen Eens de voor u beschikbare vluchten over het interessegebied gekend zijn, kan u starten met het selecteren van de gewenste beelden. Daarvoor klikt u op de vlucht naar keuze. U krijgt vervolgens een overzicht van alle beelden die behoren tot deze vlucht, inclusief een quicklook en de bijhorende worldfile. Al bij de selectie van de vlucht ziet u steeds het aantal beelden dat tot die vlucht behoort. Voor de vlucht van West-Vlaanderen die gekozen werd zijn dat er maar liefst BVK, / 30

20 20 / 30 BVK, 2013 Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen

21 U kan indien gewenst door de quicklooks wandelen. U vindt ook een eerste korte samenvatting van metadata bij de beelden. BVK, / 30

22 22 / 30 BVK, 2013 Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen

23 Het totaal aantal beelden dat u in één keer kan bestellen is gelimiteerd tot 500. U dient dus bij grotere bestellingen uw bestelling op te delen in groepen van maximum 500 beelden. Dit doet u door de beelden één voor één in de winkelkar te stoppen, of via de knop Alles toevoegen alle BVK, / 30

24 beelden die tot die vlucht behoren. Indien u toch kiest voor de optie Alles toevoegen in dit geval van 1683 beelden, krijgt u volgende foutboodschap: 24 / 30 BVK, 2013

25 500 Via de knop naar winkelkar krijgt u een overzicht van de beelden die u kan bestellen. Via de knop Bestellen komt u op het volgende scherm, waar u het gewenste beeldformaat (al dan niet met compressie) en de gewenste spectrale banden kan kiezen. Hier dient u ook uw adres in te geven, waarop u de voortgangsmails zal ontvangen. BVK, / 30

26 26 / 30 BVK, 2013 Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen

27 Van zodra u op de knop Bevestig hebt geklikt, is uw bestelling geplaatst. Er volgt onmiddellijk een op het door u opgegeven adres, die uw bestelling bevestigt. Via de link in de doorgestuurde kan u de voortgang van uw bestelling volgen (ingediend verwerking verzonden). U krijgt ook voor elke fase die afgehandeld is een doorgestuurd. BVK, / 30

28 28 / 30 BVK, 2013 Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen

29 7 Afhalen van uw bestelling Van zodra uw bestelling volledig verwerkt is, de ruwe beelden en hun metadata klaarstaan, wordt u daarvan via op de hoogte gebracht. Vanaf het moment dat u een wordt toegezonden met de boodschap dat uw bestelde beelden klaar staan op de FTP server, blijven deze voor 120 uren op de FTP opslag hardware. De bestelling-specifieke FTP login en paswoord combinatie en de beelddata zelf worden automatisch gewist van het systeem na het verstrijken van 120 uren. Om optimaal gebruik te maken van de bandbreedte van uw internet connectie, is het aan te raden een FTP-client te gebruiken die meerdere connecties tegelijkertijd kan openen naar uw data. Een zeer degelijk en freeware FTP pakket die een dergelijke functionaliteit bevat, is Filezilla (http://filezilla-project.org/). Meer informatie over FTP download snelheid is te vinden onder de Informatie button van het BVK dataportaal. BVK, / 30

30 30 / 30 BVK, 2013

Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen (BVK) LiDAR data hosting services:

Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen (BVK) LiDAR data hosting services: Gebruikers Handleiding Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen (BVK) LiDAR data hosting services: DHM Vlaanderen II - Proefproject Geraardsbergen (2012) 22 mei 2013 BVK, 2013 Agentschap voor Geografische

Nadere informatie

Procedure aanvragen en bekomen testdata DHMV II Geraardsbergen

Procedure aanvragen en bekomen testdata DHMV II Geraardsbergen Procedure aanvragen en bekomen testdata DHMV II Geraardsbergen Laura D heer Dienst klantenrelaties, AGIV Nancy Van Camp Dienst IT, AGIV Agenda Aanvraagprocedure testdata DHMV II Geraardsbergen Ontvangen

Nadere informatie

BVK-MM SERVICE 2012. Overzicht dienstverlening

BVK-MM SERVICE 2012. Overzicht dienstverlening BVK-MM SERVICE 2012 BESCHIKBAARHEID IN HET EERSTE OPERATIONELE JAAR VAN DE MOBILEMAPPING DIENST BINNEN DE BEELDVERWERKINGSKETEN GDI-VLAANDEREN BEDRAAGT 99.9%. HET AANTAL EFFECTIEVE GEBRUIKERS LOOPT OP

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

e-invoicing Online Billing

e-invoicing Online Billing e-invoicing Online Billing Voor vragen over Online Billing, contacteer: Email: Tel.: Inhoud Welkom bij Online Billing 3 Registratie voor Online Billing 4 einvoicing en epayment 10 Aanmelden 11 Nieuwe facturen

Nadere informatie

Verkeersbordendatabank Handleiding WMS service. Verkeersbordendatabank

Verkeersbordendatabank Handleiding WMS service. Verkeersbordendatabank Inhoudstabel 1. Inleiding... 3 2. Structuur aangeboden WMS service... 4 2.1. Inhoud... 4 2.2. Beveiliging... 5 2.3. Bereikbaarheid... 5 3. Aansluiten op de WMS service... 6 3.1. Opzetten VPN tunnel...

Nadere informatie

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Eerste aanmelding Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Datum release 24/04/2013 Versie 1.0 1. Eerste aanmelding Wanneer u als contactpersoon via het registratiesysteem

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Handleiding PDIE Professionele Diesel Inhoudsopgave 1.Inleiding... 3 2.Toegang tot de applicatie... 4 3.Insturen van

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie) Versie juli 2010 (vroegere migratieprocedure) Toegang

Nadere informatie

Fast-Audit Handleiding

Fast-Audit Handleiding Fast-Audit Handleiding 1 P a g e Inhoudstafel 1. Algemene informatie... 3 2. Gebruiksaanwijzing... 3 a. Stap 1 : Registratie... 4 b. Stap 2: Login... 5 c. Stap 3 : Een nieuwe audit maken... 6 d. Stap 4:

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Wat is de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal?...3 2 Levering van de luchtfoto s...4 2.1 Luchtfoto s via webservices...4 2.2 Luchtfoto

Nadere informatie

MOTUS- APP: De gebruikersgids

MOTUS- APP: De gebruikersgids MOTUS- APP: De gebruikersgids 1 Hoe de MOTUS- app gebruiken Een gebruikersgids voor de web tool van MOTUS is beschikbaar via de webpagina s http://www.motus.vub.ac.be en www.motusdemo.com. Wat nu volgt

Nadere informatie

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4)

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave bij gebruik van

Nadere informatie

Registreren als Elia leverancier op Ariba met uitnodiging

Registreren als Elia leverancier op Ariba met uitnodiging Registreren als Elia leverancier op Ariba met uitnodiging Over dit document Wanneer een aankoper van Elia een sourcing event publiceert en u uitnodigt om deel te nemen, ontvangt u een uitnodiging via e-

Nadere informatie

Beginnen met businessdesk

Beginnen met businessdesk Beginnen met businessdesk Inleiding De businessdesk oplossingen van Desk Solutions zijn specifieke oplossingen die u een flexibele desktop omgeving leveren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over

Nadere informatie

Handleiding MyUnifiedPost. Welkom in de papierloze wereld van MyUnifiedPost!

Handleiding MyUnifiedPost. Welkom in de papierloze wereld van MyUnifiedPost! Handleiding MyUnifiedPost Welkom in de papierloze wereld van MyUnifiedPost! Versie Datum laatste update 3.0 15 april 2010 Inhoud DEEL I DOCUMENTEN ONTVANGEN EN BEHEREN 1. De MyUnifiedPost Inbox... 5 1.1

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding Gebruikersbeheer ROB-Net

Handleiding Gebruikersbeheer ROB-Net Beste ROB-Net gebruiker, Eerder hebben wij u geïnformeerd over het nieuwe eigen inlogportaal van ROB-Net, te vinden op https://login.rob-net.nl. Dit inlogportaal is voor de gebruikers van ROB-Net gratis.

Nadere informatie

AGIV-reporter. Tom Van Herck relatiebeheerder AGIV

AGIV-reporter. Tom Van Herck relatiebeheerder AGIV AGIV-reporter Tom Van Herck relatiebeheerder AGIV OPEN DATA GEOPUNT BIJHOUDING GRB DIGITAAL HOOGTEMODEL VLAANDEREN CRAB KLIP OPEN DATA Open data Een schat aan informatie Open is nu echt open download en

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Productspecificatie DKK in PDOK

Productspecificatie DKK in PDOK Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Digitale kadastrale kaart in PDOK Auteur(s) Kadaster Datum Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Inhoudsopgave 1 van 5 1 Inleiding...

Nadere informatie

VERBINDING MAKEN EN INLOGGEN...

VERBINDING MAKEN EN INLOGGEN... INHOUDSOPGAVE 1. VERBINDING MAKEN EN INLOGGEN... 3 2. HET AANMAKEN VAN DOMEINEN... 4 2.1. Plaatsen website... 6 3. HET AANMAKEN VAN E-MAILADRESSEN... 6 3.1. E-mail ophalen... 7 IntroWeb Plesk Quick Startup

Nadere informatie

JOUW WERK IN DE KIJKER OP WWW.KUNSTWERKT.BE AGENDAPUNTEN ZOEKERTJES WEBGALERIE

JOUW WERK IN DE KIJKER OP WWW.KUNSTWERKT.BE AGENDAPUNTEN ZOEKERTJES WEBGALERIE JOUW WERK IN DE KIJKER OP WWW.KUNSTWERKT.BE AGENDAPUNTEN ZOEKERTJES WEBGALERIE Inhoudsopgave 1. Registreren... 3 2. Menubalk geregistreerde gebruikers... 5 2.1. MIJN PROFIEL... 5 2.2. MIJN ZOEKERTJES...

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700 Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be gratis 1700 Agentschap Ondernemen, maart 2008 Surf naar : http://www.kmo-portefeuille.be Voor de registratie en het aanmelden,

Nadere informatie

Handleiding MyUnifiedPost

Handleiding MyUnifiedPost Handleiding MyUnifiedPost Welkom in de papierloze wereld van MyUnifiedPost! Deel I: Registratie- en activatieprocedure Versie Datum laatste update 2.0 27 november 2009 Inhoud 1. Ik heb nog geen account

Nadere informatie

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 Manual MyBTN Inhoud Inleiding...2 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 2.1 De standaard inbox openen...4 2.2 De inbox...5 2.3 Labels

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

Handleiding NHTV MORE

Handleiding NHTV MORE Handleiding NHTV MORE Inleiding NHTV MORE is de online registratie portal voor alle additionele activiteiten waar je als student aan kunt deelnemen. In deze handleiding is beschreven hoe je je kunt registreren

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Office 365 Business Premium & Domeinnaam Voor beheerders pro cloud solutions 1 Inhoud 1. Wanneer gebruikt u deze handleiding?... 3 2. Office 365 Business Premium instellen... 4 2.1.

Nadere informatie

Handleiding DocProof ELA

Handleiding DocProof ELA Handleiding DocProof ELA t.b.v. voor de klant Versie: 2.1 DigiNotar B.V. Postbus 340 1940 AH Beverwijk www.diginotar.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen op DocProof ELA...4 2.1 PASS registratie...

Nadere informatie

A new Lidar survey for Flanders a promising tool for discovering our cultural heritage

A new Lidar survey for Flanders a promising tool for discovering our cultural heritage A new Lidar survey for Flanders a promising tool for discovering our cultural heritage Jo Van Valckenborgh Toon Petermans Nancy Van Camp AGIV Afdeling Geodiensten Agenda Inleiding DHMV-II project Wat is

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Bestandsoverdracht tussen Group S en de Aangeslotenen via https

Bestandsoverdracht tussen Group S en de Aangeslotenen via https Bestandsoverdracht tussen Group S en de Aangeslotenen via https Auteur : Group S Juli 2013 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. INLEIDING... 3 3. VERBINDING... 3 4. SELECTIE VAN DE TOEPASSING... 4

Nadere informatie

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net.

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen afdeling Scheepvaartbegeleiding en Ministerie van Verkeer en Waterstaat afdeling Verkeer

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS 30/06/2017 Federale dienst e-procurement GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Meterstanden opladen naar EnergieID via de FTP Client functionaliteit van de 2-Wire MEMo webserver.

Meterstanden opladen naar EnergieID via de FTP Client functionaliteit van de 2-Wire MEMo webserver. Meterstanden opladen naar EnergieID via de FTP Client functionaliteit van de 2-Wire MEMo webserver. De 2-Wire MEMo datalogger-webserver genereert eigen verbruiksgrafieken maar heeft daarnaast ook de mogelijkheid

Nadere informatie

Wilt u graag snel een ongevallenschets kunnen maken? Hebt u rechten voor één organisatie, dan gaat u automatisch naar stap 2.

Wilt u graag snel een ongevallenschets kunnen maken? Hebt u rechten voor één organisatie, dan gaat u automatisch naar stap 2. NIEUWSBRIEF MEI 2011 Aan de slag met de databank Wilt u graag snel een ongevallenschets kunnen maken? Of wilt u de updates die u maakt in de Verkeersbordendatabank ook graag doorvoeren in uw eigen signalisatiesoftware?

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding 3CX Centrale. Handleiding 3CX Centrale. Pagina 1. 12Connect 03/2011 versie2.1

Handleiding 3CX Centrale. Handleiding 3CX Centrale. Pagina 1. 12Connect 03/2011 versie2.1 Pagina 1 Handleiding 3CX Centrale Inhoudsopgave Accountinformatie opvragen... 3 3CX Downloaden en Installeren.... 5 3CX Wizzard... 7 3CX laten verbinden met 12Connect... 9 Aanmelding Controle... 11 12Connect

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl Online Back-up installatie Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl E: info@winexpertise.nl Datum: 1-10-2012 Document versie: V1.0 Versie en distributie geschiedenis Versie Datum Auteur Status

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS Rechten GEBRUIKSVOORWAARDEN De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2. HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.1 INHOUD INHOUD... 1 ALGEMEEN Filosofie... 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak datum 24-9-2012 Versie 1.6 Pagina 2 van 15 Inhoud 1. Vereiste instellingen (eenmalig instellen)... 3 1.1 De site van de Mo-zaak toevoegen aan de vertrouwde websites... 3 1.2 Pop-Up blokkering... 4 1.3

Nadere informatie

HANDLEIDING MY DHL PARCEL

HANDLEIDING MY DHL PARCEL DHL PARCEL BENELUX HANDLEIDING MY DHL PARCEL Inhoud In deze handleiding vindt u meer informatie over het gebruik van my.dhlparcel.be. De volgende onderwerpen worden voor u toegelicht: 1. Standaard instellingen

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsbeheerders

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsbeheerders Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsbeheerders Versie 1 11 december 2013 Inhoud 1 Over deze handleiding... 5 1.1 Voor wie... 5 1.2 Gebruik iconen... 5 2 Veelgebruikte termen en definities...

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Jeugddienst Ninove

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Jeugddienst Ninove Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Jeugddienst Ninove 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, Bedankt dat je kiest voor jeugddienst Ninove. Deze handleiding helpt je verder in

Nadere informatie

Handleiding AHN downloaden van PDOK. 27-02-2015 Versie 1.0 Definitief

Handleiding AHN downloaden van PDOK. 27-02-2015 Versie 1.0 Definitief Handleiding AHN downloaden van PDOK Versie 1.0 1 van 10 Verspreiding www.ahn.nl Contact: info@ahn.nl 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Bepalen welk type data nodig is... 3 3 Bepalen van welk gebied

Nadere informatie

Handleiding Order2Cash

Handleiding Order2Cash Handleiding Order2Cash Inhoud Order2Cash...3 Persoonlijke online omgeving...3 Geen account...4 Inloggen...5 Koppelen / Ontkoppelen...6 2 Order2Cash Uw facturen ontvangt u digitaal via Order2Cash. Binnen

Nadere informatie

EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR GEBOUW

EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR GEBOUW GEBRUIKERSHANDLEIDING EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR GEBOUW Connectiegids ten behoeve van de certificateur Pagina 1/9 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 VOORWOORD BETREFFENDE DEZE GIDS... 3 2 VERREISTE SOFTARE...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Gebruikersnaam: Voor alle studenten is de gebruikersnaam je ID-code(studentnummer).

Gebruikersnaam: Voor alle studenten is de gebruikersnaam je ID-code(studentnummer). Handleiding NHTV MORE Inleiding NHTV MORE is de online registratie portal voor alle additionele activiteiten waar je als student aan kunt deelnemen. In deze handleiding is beschreven hoe je je kunt registreren

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 1.3 / 22 april 2016 Inhoud 1. Welkom bij Grant Manager... 3 2. Inloggen... 4 3. Handleiding en wachtwoord wijzigen... 6 4. Tijd schrijven... 7 5. Kosten en uitgaven... 12 6.

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Projectforum als gebruiker. Op de homepage meldt de gebruiker zich aan met zijn persoonlijke login en paswoord.

Projectforum als gebruiker. Op de homepage meldt de gebruiker zich aan met zijn persoonlijke login en paswoord. Projectforum als gebruiker Op de homepage meldt de gebruiker zich aan met zijn persoonlijke login en paswoord. De Project Forum interface wordt opgestart. Indien u zelf projectbeheerder bent komt u bij

Nadere informatie

Ordina VSM Customer Portal

Ordina VSM Customer Portal Ordina VSM Customer Portal Waarom gebruik maken van een Customer Portal U wilt de voortgang van uw meldingen (verstoringen / vragen) voor uw beheercontract(en) via een internetportaal kunnen inzien. Eventueel

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Handleiding activatie e-kompas (Betaalmodule) met autorisatierechten. Voor nieuwe gebruikers

Handleiding activatie e-kompas (Betaalmodule) met autorisatierechten. Voor nieuwe gebruikers Handleiding activatie e-kompas (Betaalmodule) met autorisatierechten Voor nieuwe gebruikers Indien u gebruik maakt van Remote Desktop of Citrix: het DFM e-sign programma voor Windows moet geïnstalleerd

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding PDOK wandel- en fietsroutes

Handleiding PDOK wandel- en fietsroutes Handleiding PDOK wandel- en fietsroutes Versie 1.1 (4 december 2012) Algemene informatie Stichting Landelijk Fietsplatform en Stichting Wandelnet beheren de landelijke (recreatieve) routedatabank. Vanaf

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Inhoud 1 1.1 Introductie NAPinfo 3 Website 3 1.2 Inloggen 3 2 2.1 NAPinfo starten en basisfuncties 4 NAPinfo algemeen 4 2.2 NAPinfo kaartlaag toevoegen

Nadere informatie

Incura. Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura

Incura. Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura Incura Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura 2010 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Internet Explorer versie controleren... 4 3 Incura website toevoegen aan

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

e-tracker Pro User guide

e-tracker Pro User guide e-tracker Pro Vol g de statu s van uw pakketten online User guide Versie 0.1 Inhoudstafel Introductie... 2 Zich aanmelden bij e-tracker pro... 3 Hoe e-tracker Pro gebruiken?... 5 Het horizontale menu...6

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

Enghouse Interactive MySupport Web Portal. Gebruikershandleiding Klant

Enghouse Interactive MySupport Web Portal. Gebruikershandleiding Klant Enghouse Interactive MySupport Web Portal Gebruikershandleiding Klant Inhoudstafel Inleiding...Fout!Bladwijzer niet gedefinieerd. Registreren om toegang te krijgen tot het portaal...fout!bladwijzer niet

Nadere informatie

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014 HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT GEO VOOR IEDEREEN INSTRUMENTEN OP MAAT OVERBRUGGEN DE KLOOF MET DE GEBRUIKER Geopunt-kaart Geopunt plug-in Er werd een Quantum GIS plugin ontwikkeld zodat

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor gebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor gebruikers Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor gebruikers Versie 2.0 25 maart 2014 Inhoud 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Voor wie... 4 1.2 Gebruik iconen... 4 2 Veelgebruikte termen en definities... 5 3 Gebruikersprofielen

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

ExpressShipper. Installatiehandleiding. Header. Documentatie ExpressShipper Page 1 of 14

ExpressShipper. Installatiehandleiding. Header. Documentatie ExpressShipper Page 1 of 14 ExpressShipper Documentatie ExpressShipper Page 1 of 14 1 Inleiding 3 2 Installatie 4 2.1 Downloaden van de software 4 2.2 Installatie 6 2.2.1 Single-User 6 2.2.2 Multi-User 9 2.2.2.1 Server 9 2.2.2.2

Nadere informatie

Workshop 4 CRAB gebruik. Jan Laporte Relatiebeheerder Dienst Klantenrelaties

Workshop 4 CRAB gebruik. Jan Laporte Relatiebeheerder Dienst Klantenrelaties Workshop 4 CRAB gebruik Jan Laporte Relatiebeheerder Dienst Klantenrelaties CRAB workshop - programma Korte inleiding CRAB, producten en diensten Voorbereiding data bestellen Aan de slag! vandaag geen

Nadere informatie

Webhosting Online Uw website publiceren met behulp van Microsoft FrontPage

Webhosting Online Uw website publiceren met behulp van Microsoft FrontPage Webhosting Online Uw website publiceren met behulp van Microsoft FrontPage 1 Inleiding...3 2 Voorbereiding Control Panel...4 2.1 Webhosting Linux...4 2.1.1 Instellen Hosting...5 2.1.2 Installeren FrontPage

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie CC Lokeren

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie CC Lokeren Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie CC Lokeren 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, Bedankt dat u kiest voor Cultureel Centrum Lokeren. Deze handleiding helpt u verder in het

Nadere informatie

DGLV online applicaties Handleiding. Versie 1.1.1

DGLV online applicaties Handleiding. Versie 1.1.1 DGLV online applicaties Handleiding Versie 1.1.1 1 Inhoudstafel 1. INLEIDING 3 2. TOEGANG TOT DGLV 4 A. Het aanstellen van een hoofdtoegangsbeheerder (HTB) 5 B. Het toekennen van een gebruikersrol 12 Stap

Nadere informatie

Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van "sfta.vmm.be"

Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van sfta.vmm.be Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van "sfta.vmm.be" Inhoud 1. Inleiding 3 2. Hoe als extern persoon een mail met gro(o)t(e) bestand(en) versturen naar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

Handleiding 3CX Softphone. Handleiding 3CX Softphone

Handleiding 3CX Softphone. Handleiding 3CX Softphone Handleiding 3CX Softphone Inhoudsopgave Accountinformatie opvragen... 2 Aanmelding Controle... 5 12Connect Support... 6 Begrippenlijst... 7 NB: Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, dient u een

Nadere informatie

Stap-voor-stap MijnZw@ngerschap: handleiding voor het gebruik van MijnZorgnet voor zorgverleners

Stap-voor-stap MijnZw@ngerschap: handleiding voor het gebruik van MijnZorgnet voor zorgverleners Stap-voor-stap MijnZw@ngerschap: handleiding voor het gebruik van MijnZorgnet voor zorgverleners Stap 1: Inloggen en profiel aanmaken op MijnZorgnet Stap 2: De onderdelen in uw zorgverlenerprofiel Stap

Nadere informatie

Handleiding testgebruiker v.0.1

Handleiding testgebruiker v.0.1 Handleiding testgebruiker v.0.1 Handleiding testgebruiker v.0.1 Brands & Stories - 21.10.2014-1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Een probleem rapporteren 3 2 Registreren 4 2.1

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie