Handleiding Nederlands van de Quick Start Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Nederlands van de Quick Start Guide"

Transcriptie

1 Handleiding Nederlands van de Quick Start Guide DVR serie Welkom! Bedankt voor de aanschaf van onze DVR ! Deze Nederlandse handleiding is een vertaling van de Quick Start Guide. In de vertaling hebben wij voor de duidelijkheid en daar waar mogelijk, de originele Engelstalige namen van functies, knoppen, schakelaars, iconen e.d. gehandhaafd. Uiteraard met de vertaling ernaast. Mits gebruikt naast de originele Quick Start Guide biedt deze Nederlandse handleiding u de mogelijkheid om uw DVR te leren kennen, te installeren en te gebruiken. In deze handleiding vindt u zaken als: systeemopzet, opnemen, terugzoeken, back-ups maken, PTZ bewerkingen, alarminstellingen en netwerkbewerkingen. Mochten er in deze vertaling onvolkomenheden voorkomen, dan bieden wij u daarvoor onze verontschuldiging aan. Voor suggesties of aanbevelingen houden wij ons graag aanbevolen! Bij voorbaat onze dank. Security4Professionals Culemborg, januari 2011 Culemborg 1

2 Voorwoord Lees, alvorens met installatie en bewerkingen aan de gang te gaan, zorgvuldig de volgende veiligheidsvoorschriften. 1. Veiligheid m.b.t. elektra alle installatiebewerkingen dienen in overeenstemming te zijn met de lokale voorschriften wat betreft elektra. Wij houden ons als fabrikant niet aansprakelijk voor brand, elektrische schokken of andere calamiteiten, als deze het gevolg zijn van onjuiste installatie of onjuist gebruik van de DVR. 2. Vervoer vermijd zware druk, overmatige trillingen en wateroverlast gedurende vervoer, opslag en installatie van de DVR. 3. Installatie neem alle voorzichtigheid in acht en houd de DVR altijd rechtop. Sluit de DVR pas aan het lichtnet aan wanneer alle installatiebewerkingen op de juiste wijze uitgevoerd zijn. Plaats ook nooit voorwerpen of andere apparaten op de DVR. 4. Geautoriseerde servicetechnici alle voorkomende controle-, test- en reparatiewerkzaamheden aan de DVR dienen te worden uitgevoerd door daartoe geautoriseerde servicetechnici. Wij houden ons niet aansprakelijk voor problemen die voortvloeien uit wijzigingen en reparatie aan de DVR, verricht door niet-geautoriseerde servicetechnici. 5. Operationele omgeving de DVR dient te worden geïnstalleerd in een koele en droge omgeving en mag niet worden blootgesteld aan de felle zon. Houd de DVR uit de buurt van ontvlambaar en explosief materiaal. 6. Accessoires pas uitsluitend die onderdelen en accessoires toe die door de fabrikant van de DVR zijn aanbevolen en goedgekeurd. Overtuig u, alvorens tot installatie over te gaan, ervan dat de verpakking waarin de DVR geleverd wordt, alle onderdelen en accessoires bevat die nodig zijn. Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw lokale leverancier wanneer er onderdelen en accessoires ontbreken. Culemborg 2

3 Inhoudsopgave 1. Hardware installatie en aansluitingen check van uitgepakte DVR voorpaneel en achterpaneel nadat chassis is verwijderd installering van HDD voorpaneel achterpaneel aansluitvoorbeeld aansluiten van inputalarm en outputalarm details van inputalarm en outputalarm ingang inputalarm ingang outputalarm Overzicht van cameranavigatie en -besturing inloggen, uitloggen en hoofdmenu inloggen hoofdmenu uitloggen automatische hervatting na stroomuitval het opnemen (de werkwijze) het live bekijken schema: het opnemen voorbereiden schema menu handmatig opnemen coderen snapshot FTP afbeelding terugzoeken en afspelen basisbewerkingen opzetten van het netwerk PTZ Web cliënt handelingen en bewerkingen netwerk aansluitingen inloggen hoofdmenu De DVR bekijken met Internet Explorer algemene beschrijving gebruik van Web Interface met behulp van IE het downloaden van ActiveX met IE Google Chrome Internet Explorer Tab Extension het downloaden en installeren van genoemde extension raadpleeg de DVR Web Interface downloaden en installeren van Google Chrome 32 Culemborg 3

4 1. Hardware installatie en aansluitingen Opmerking: alle hierna genoemde bewerkingen dienen in overeenstemming te zijn met de lokale elektravoorschriften. 1.1 Controleer de uitgepakte DVR De beschermende verpakking beschermt de DVR gedurende het transport weliswaar tegen beschadigingen, maar check desondanks de DVR direct na ontvangst op eventuele schade. Controleer daarna de meegeleverde accessoires aan de hand van de lijst op de garantiekaart (afstandsbesturing is geen standaardoptie en wordt dus niet in de accessoirekit meegeleverd). Tenslotte kan de beschermende laag van de DVR worden verwijderd. 1.2 Voor- en achterpaneel Gedetailleerde informatie over de functietoetsen op het voorpaneel en de ingangen op het achterpaneel is te vinden in de User s Manual (Gebruikershandleiding) op de meegeleverde instructie CD. Belangrijk is dat u het voorpaneel controleert: komt het model overeen met wat besteld is? Kijk ook goed naar het label op het achterpaneel: bij after sales service wordt naar het hierop vermelde serienummer gevraagd! 1.3 Nadat het chassis is verwijderd Controleer of gegevenskabel, netsnoer, COM (communicatie)kabel), voedingkabel e.d. onbeschadigd zijn. Culemborg 4

5 1.4 Installatie van HDD Deze DVR werkt met slechts één SATA HDD. Gebruik overigens altijd een HDD van 7200 tpm of hoger. Raadpleeg de User s Manual (Gebruikershandleiding) op de meegeleverde instructie CD voor een aanbevolen en goedgekeurd HDD merk. Installeer daarna de HDD volgens de hierna volgende instructies. 1. draai schroefjes van 2. verwijder bovendeksel 3. draai schroefjes drie bovendeksel los slagen aan om HDDconsole te bevestigen 4. plaats HDD overeen- 5. houd apparaat onderste- 6. check of HDD goed komstig de schroefgaten boven en draai schroefjes vast zit stevig aan 7. breng HDD kabel en 8. breng bovendeksel weer aan netsnoer aan en schroef het goed vast Opmerking: check na installatie van HDD of datakabel en netsnoer goed zijn aangebracht. Culemborg 5

6 1.5 Voorpaneel Voor het voorpaneel zie onderstaande afbeelding Afbeelding 1-1 de knoppen/toetsen hebben de volgende functie: naam: icoon: functie: aan/uit knop 3 sec. ingedrukt houden om VR3200 in of uit te schakelen shift shift in tekstmode: switchen tussen nummering/numeriek, Engels (kleine en hoofdletters) etc. etc. Up/1 Down/4 Links/2 Rechts/3 *controlestatus activeren; set-up wijzigen, nummering *verhogen of verlagen; *menu (bijv. PTZ) oproepen; *in tekstmode: nummering inbrengen 1-4 (EngelsG/H/I) *switchen van controle; *controle tijdens het terugspoelen *in tekstmode: om cijfer 2 (Engels A/B/C) of cijfer 3 (Engels D/E/F) in te geven Esc ESC *terug naar vorig menu of lopende bewerking beëindigen *wanneer in terugspoelmode: terugkomen in realtime monitor modus enter ENTER *lopende bewerking aangeven of bevestigen; *standaard opgegeven (functie)knop; *om naar Menu te gaan record REC *handmatig starten/stoppen tijdens opnemen; *werken met pijltjes- of cijfertoetsen om het opneemkanaal te selecteren trager afspelen/8 *kiezen uit verschillende afspeelsnelheden; *afspelen op normale snelheid; *in tekstmode: cijfer 8 (Engels T/U/V) ingeven Culemborg 6

7 Assistant Fn *voor weergeven van functie waarmee PTZ-bewerkingen en kleurkeuze worden gestuurd; *terugtoetsfunctie: indien in cijfer- of tekstmodus: houd deze toets 1½ seconde lang ingedrukt om voorgaand teken te wissen; *in motion detection set-up : druk op deze toets in combinatie met richtingtoetsen om de set-up af te maken; *in tekstmode: switchen tussen nummering/numeriek, Engelse letters (kleine of hoofdletters); *overige specifieke functies Fast play/7 Play previous Reverse/Pause/7 Play Next/9 Play/Pause/5 USB ingang *verschillende snelheden en normale afspeelsnelheid; *in tekstmode: breng in cijfer 7 (Engels P/Q/R/S) *in playback mode: speel de vorige opname af in text mode: toets een 0 in *in normale terugspeel modus of pause modus : druk op deze toets voor achteruitafspelen ( reverse playback ); *in reverse playback modus: druk op deze toets om het terugspelen tijdelijk te onderbreken; *in tekst modus : breng in cijfer 6 (Engels M/N/O) -bij achteruitafspelen ( play back mode ): druk op deze toets om volgende videobeeld te laten zien; -bij de menu samenstelling: ga naar onderaan op de drop down lijst ; -in tekstmode: breng in cijfer 9 (Engels W/X/Y/Z) -bij normaal afspelen: druk op deze toets om tijdelijk te onderbreken; -daarna om het afspelen te hervatten; -in tekstmodus: breng in cijfer 5 (Engels J/K/L) ingang voor USB stick of USB muis indicatie ongewone net rood lichtje duidt op een fout in het netwerk of op netwerk situatie een verkeerde netwerkaansluiting indicatie ongewone HDD rood lichtje duidt op een fout in HDD of dat de HDD- HDD-situatie capaciteit onder de opgegeven waarde is gedaald lampjes 1-16 systeem is wel/niet aan het opnemen d.w.z. dat een lampje brandt zodra het systeem opneemt IR ontvanger IR geeft aan dat de remote control (afstandsbediening) het signaal opvangt Culemborg 7

8 1.6 Achterpaneel Het 4-kanaals paneel is hieronder afgebeeld Afbeelding 1-2 Het 8-kanaals paneel is hieronder afgebeeld Afbeelding 1-3 Het 16-kanaals paneel is hieronder afgebeeld Afbeelding 1-4 Verklaring van de in- en uitgangen en aansluitpoorten ( ports ) 1 video ingang 2 audio ingang 3 video CVBS uitgang 4 audio uitgang 5 netwerk aansluitpoort 6 USB aansluitpoort 7 HDMI aansluitpoort 8 RS232 aansluitpoort 9 video VGA uitgang 10 alarminput/alarmoutput/rs485 aansluitpoort 11 lichtnetaansluiting aansluitpoort 12 aan/uit schakelaar Ingeval van de Ethernet aansluitpoort dient de verbindingskabel rechtstreeks naar de PC te gaan. Voor aansluiting van een switcher of router moet een cross-over kabel worden gebruikt. Culemborg 8

9 1.7 Voorbeeld van aangesloten apparatuur Afbeelding Alarminput en Alarmoutput aansluitingen U kunt kiezen uit twee soorten alarminput: NO normaal open of NC normaal gesloten. Afbeelding 1-6 AB aansluitpoort Culemborg 9

10 Raadpleeg onderstaand overzicht en afbeelding 7 voor Alarminput en -output gegevens. Parameter aarding van alarm Aardingskabel alarm input 1-NO C,2-NO C, 3-NO C Relay Output RS485 A/B 1,2, 8 komen in aanmerking ingeval van lage voltages drie NO actieve outputs 1,2,3,4: NO (normaal open) en C (Com.) 5: NO, C en NC (normaal gesloten) 6: Ctrl 12V (voor het resetten van de sensor) RS485 communicatie aansluitpoort, wordt gebruikt voor besturing van o.a. PTZ apparatuur. Gebruik parallelle aansluiting 120ohm tussen A/B kabels ingeval van te veel PTZ decoders Alarminput aansluitpoort Raadpleeg onderstaand overzicht voor meer informatie. 4- of 8- of 16 kanaals alarm-input (NO of NC) pas parallelle aansluiting toe tussen COM uitgang en GND uitgang van de alarm-detector (deze vereist aparte voeding) pas parallelle aansluiting toe tussen Ground (aarding) van de DVR en de aarding van de alarmdetector verbind de NC aansluitpoort van de alarm-sensor met de alarm-input (ALARM) van de DVR maak gebruik van dezelfde aarding van de DVR wanneer er sprake is van externe voeding voor het alarm. Afbeelding Alarm-output aansluitpoort 3-weg relais alarmoutput (NO), zorg voor externe voeding ingeval van extern alarmapparaat voorkom overbelasting, lees eerst zorgvuldig de pagina Relay parameter - User s Manual RS485 A/B kabel is voor de A/B kabel van de PTZ decoder 2. Overzicht van cameranavigatie en -besturing Culemborg 10

11 Overtuig u ervan dat de HDD s en bijbehorende aansluitingen op de juiste manier zijn geïnstalleerd. 2.1 Inloggen, uitloggen en hoofdmenu Inloggen Nadat het systeem is opgestart komen op het scherm meervoudige subschermen (windows). Als u op ENTER of de linkermuisknop drukt krijgt u de inlog-interface te zien. Afbeelding 2-1. Het systeem werkt met vier accounts : Gebr.naam Password Omschrijving admin admin administrator, lokaal en netwerk administrator, alleen lokaal lagere autorisatie voor alleen: monitoren, terugspoelen en back-ups default default verborgen, onbekende gebruiker Opmerking: default wil zeggen: aangenomen waarde. Er kan gebruik worden gemaakt van: USB-muis, voorpaneel, remote control (niet standaard meegeleverd) of toetsenbord. Wat het ingeven van input betreft: klik op toets om te switchen tussen numeriek, Engels (kleine letters en hoofdletters) en door uzelf aan te geven tekens. Opmerking: verander om veiligheidsredenen uw password altijd meteen nadat u voor de eerste keer heeft ingelogd! Driemaal onjuist inloggen resulteert in een systeemalarm, vijfmaal resulteert in het blokkeren van de account. Dit alles vindt plaats binnen 30 minuten! Afbeelding Hoofdmenu Na het inloggen komt het systeem hoofdmenu tevoorschijn. In totaal zijn er zes iconen: zoeken informatie - zetten van waarden back-up maken voortzetten uitzetten. Ga met de cursor op de gewenste icoon staan - dubbelklik met de muis en het betreffende submenu wordt weergegeven. Afbeelding 2-2 Culemborg 11

12 2.1.3 Uitloggen Er zijn twee manieren om uit te loggen. Zie afbeelding 2-3. De eerste is via een menu optie: klik in het hoofdmenu op SHUTDOWN. Afbeelding 2-3 Uitloggen menu gebruiker Om opnieuw in te loggen is een password vereist. OK CANCEL Vervolgens krijgt u meerdere opties te zien. Zie afbeelding 2-4 Afbeelding 2-4 Uitloggen van menu gebruiker Veranderen van gebruiker Herstart van de applicatie Shutdown Herstart van het systeem Een andere manier om het systeem uit te zetten is: op het voorpaneel de POWER-toets ten minste 3 seconden ingedrukt houden. Vervolgens de POWER-knop op het voorpaneel indrukken om de DVR zelf uit te zetten. Opmerking: zorg er bij vervanging van de HDD eerst voor om het systeem uit te zetten (zie hierboven) en vervolgens de voedingskabel los te halen! Automatisch herstarten na stroomstoring Het systeem zal na een stroomstoring automatisch een back-up van de video maken en zichzelf weer op te starten op het punt waarop de stroomstoring zich voordeed. Culemborg 12

13 2.2 Het opnemen Het live bekijken Na het inloggen regelt het systeem automatisch dat u de opgenomen beelden live kunt bekijken. Daarbij worden ook systeemdatum en -tijd zichtbaar gemaakt. Wilt u systeemdatum en -tijd wijzigen: zie Algemene settings (hoofdmenu >settings>algemeen). Wilt u kanaalnaam wijzigen, zie Display settings (hoofdmenu >settings>display). 1. opneem status 3. verlies video-opnamen 2. beweging waargenomen 4. camera geblokkeerd/op slot 2.3 Instellingen voor opnemen (menu SCHEDULE ) Pas op: u moet autorisatie hebben om de hierna volgende bewerkingen te kunnen uitvoeren. Zorg ervoor dat de HDD s op de juiste wijze zijn geïnstalleerd. Na systeem-opstart komt het systeem automatisch in de 24-uurs modus. U kunt tijd en wijze van opnemen aangeven/wijzigen via Schedule Interface Schema menu In het hoofdmenu (van Instellingen tot Schema) kunt u naar het menu SCHEDULE (schema) gaan. Zie afbeelding 2-5 Er zijn in totaal 6 functies of mogelijkheden: Channel selecteer het juiste kanaalnummer, u kunt All aangeven wanneer u alle kanalen wilt specificeren Week day u kunt maandag t/m zondag specificeren, of alle dagen van de week Pre-record het systeem kan zelf de duur van elke opname bepalen, variërend van 1 tot 30 seconden, afhankelijk van de zogenaamde bit stream. Redundancy het systeem kan zelf maatregelen nemen zodra het aantal opnamen de HDD-capaciteit overtreft, in dit geval moet u de optie Redundancy kiezen. Alvorens voor Redundancy te kiezen moet u er zeker van zijn dat er ten minste één HDD extra als reserve is geïnstalleerd (zie Hoofdmenu>HDD Advanced>HDD Management). Pas op: u kunt dus optie Redundancy niet kiezen wanneer er maar één HDD is! Snapshot kies voor deze optie wanneer in geval van alarm een snapshot gemaakt moet worden Record types er zijn drie soorten opnamen ( records ): manuaal MD (Motion Detection: er is beweging waargenomen) alarm. Kies voor de gewenste functie door de betreffende icoon te highlight en. Nadat u alle gewenste functies heeft aangegeven, klikt u op het SAV icoon onderaan. Daarna komt het systeem weer met voorgaand menuscherm. Onderaan het menu ziet u 3 kleuren-balken: groen er wordt normaal opgenomen geel er is beweging waargenomen rood er vindt opname plaats als gevolg van alarm Culemborg 13

14 Afbeelding Handmatig opnemen Opmerking: vergewis u ervan dat u de juiste opneembewerking heeft gekozen (zie de tekst hiervóór) en de geformatteerde HDD heeft geïnstalleerd! U kunt op de rechtermuisknop klikken of via het hoofdmenu (Advanced>Manual Record) naar Record Interface gaan. Zie Figure 2-6 er zijn 3 keuzes: Schedule Manual Stop. Manual heeft de hoogste prioriteit: na de manuele set-up zullen al de geselecteerde kanalen zonder meer gaan opnemen Schedule alleen die kanalen zullen opnemen die u opgegeven heeft (hoofdmenu>settings>schedule) Stop alle kanalen stoppen met opnemen. Afbeelding Coderen Zie afbeelding 2-7 Voor de Encode interface (ofwel menu voor de codering) Channel selecteer het gewenste kanaal Compression het systeem ondersteunt standaard H264 Resolution Frame rate er worden diverse resoluties ondersteund: DVR ondersteunt standaard D1/CIF/QCIF. Let op: de resolutie verschilt per kanaal, de extra bit stream ondersteunt uisluitend QCIF. varieert van 1f/sec tot 25f/sec in NTSC-mode en van 1f/sec tot 30f/sec in PAL-mode. Culemborg 14

15 Opmerking: voor de 8-kanaals DVR serie geldt dat als de 1-kanaals resolutie D1 is en de frame rate is lager of gelijk aan 6f/sec dan zal voor de resterende 7 kanalen (dus: kanaal 2-8) een resolutie gelden van D1/CIF/QCIF. Op dit moment geldt voor D1-resolutie een frame rate van 6f/sec. Bit Rate Type d.w.z. dat het systeem twee bit rates ondersteunt: CBR en VBR. VBR garandeert videokwaliteit. Quality er zijn 6 kwaliteitsniveaus 1-6. Het hoogste niveau geeft de hoogste beeldkwaliteit Video/Audio video en audio kunnen naar behoefte worden in- en uitgeschakeld. Let op: video is standaard main stream geprogrammeerd. Voor extra stream moet eerst video worden ingesteld, daarna audio. Snapshot aanklikken van het Snapshoticoon geeft vier mogelijkheden: mode image size image quality snapshot frequency. Voor de betekenis hiervan zie hfdst Klik voor de gewenste functie op het betreffende icoon. Afbeelding Snapshots Snapshot planning ( Snapshot Schedule ) Zie afbeelding 2-8 Encode interface klik Snapshot icoon aan om te kunnen ingeven: snapshot modus snapshot formaat snapshot kwaliteit snapshot frequentie General interface om het interval van uploaden te kunnen ingeven Schedule interface om de Snapshot functie te activeren Afbeelding 2-8 Culemborg 15

16 Snapshot activeren ( Activation Snapshot ) Zie afbeelding 2-9 Eerst moet u de functie snapshot activeren (zie hierboven) uitgevoerd hebben voordat het systeem snapshots kan maken wanneer het corresponderende alarm afgaat. Voer daarvoor de volgende stappen uit: Encode interface General interface Detected interface klik Snapshot icoon aan om te kunnen ingeven: snapshot modus snapshot formaat snapshot kwaliteit snapshot frequentie om het interval van uploaden te kunnen ingeven activeer de snapshot functie voor de te specificeren kanalen. U kunt dit eventueel ook in de Alarminterface functie doen. Afbeelding Prioriteit Let op: Activation Snapshot heeft hogere prioriteit dan Snapshot Schedule. Zie boven. Als u beide tegelijkertijd heeft geactiveerd, zal het systeem eerstgenoemde activeren zodra het alarm in werking treedt. In alle andere gevallen activeert het systeem alleen Snapshot Schedule Image FTP Zie afbeelding 2-10 In de Network interface functie kunt u de FTP server-informatie vastleggen. Activeer de FTPop functie en klik het Save-icoon aan. Raadpleeg hiervoor de User Manual (Gebruikershandleiding) de meegeleverde instructie-cd. Start de overeenkomstige FTP-server. Activeer vervolgens Snapshot Schedule of Activation Snapshot (zie hfdst ) waarna het systeem de image file in de FTP-server zal laden. Afbeelding 2-10 Please input the corresponding information here, if you just upload the image FTP. Culemborg 16

17 2.3.6 Terugzoeken en afspelen Zie afbeelding 2-11 Klik in het hoofdmenu de zoek( search )functie aan waarna de zoekinterface wordt afgebeeld. Zie afbeelding 2-12 Normaal zijn er drie soorten bestanden: R bestand waarin gewone opnamen worden opgeslagen A bestand waarin opnamen als gevolg van extern alarm worden opgeslagen M bestand waarin opnamen als gevolg van bewegingsdetectie worden opgeslagen Afbeelding 2-11 Playback controle menu Set playback mode. 4 kanalen af allemaal Zet zoek menu hier (Tijd, kanaal en type) Betekenis van de verschillende functies: Serie nr. Functie: 1 afspelen 2 terugspoelen 3 stop 4 vertraagd afspelen 5 versneld afspelen 6 vorig beeldje 7 volgend beeldje 8 geluidsvolume 9 vorig bestand 10 volgend kanaal 11 volgend bestand 12 vorig kanaal 13 zoeken 14 back-up Culemborg 17

18 2.3.7 Basis bewerkingen Terugafspeel bewerking Er zijn verschillende zoekmethoden: video kanaalnummer tijd. Het systeem kan maximaal 128 bestanden via het scherm afbeelden. Met de page up/page down functie kunt u nagaan of er meerdere pagina s zijn. Selecteer bestandsnaam en geef een dubbelklik met de muis (of klik het Entericoon aan) om de bestandsinhoud te bekijken Terugafspeel modus Er zijn twee terugafspeel modi: een voor 4-kanaals en een voor alle kanalen. In de 4-kanaals terugafspeel modus kunt u kiezen voor 1-, 2-, 3- of 4-kanaals terugafspeel modus. In de alle kanalen terugafspeel modus kan het systeem op alle kanalen terugafspelen. Let op: in 4- kanaals terugafspeel modus kan alleen op kanalen 1, 2, 3 en 4 worden terugafgespeeld Accuraat terugafspelen Door in de kolom Time (tijd) in te brengen uur minuut - seconde kan exact tot op dat tijdstip terugafgespeeld worden Gesynchroniseerd terugafspelen Terwijl er terugafgespeeld wordt kan het systeem wanneer u het kanaalnummer aangeeft, tegelijkertijd van het overeenkomstige videokanaal terugafspelen Digitaal inzoomen Tijdens het terugafspelen kunt u door de muis naar een bepaald gedeelte van het beeld te brengen en vervolgens op de linkermuisknop te klikken, digitaal inzoomen. Met een klik op de rechtermuisknop maakt u deze bewerking weer ongedaan en komt het scherm terug Bestand back-up Het systeem kan tijdens het terugafspelen een back-up maken. Met een v-tje kunt u op het scherm aangeven van welk bestand een backup gemaakt moet worden. Vervolgens klikt u op het Back-upicoon (no. 14 zie afbeelding 2-11) Kalender Zie afbeelding 2-12 Klik het Kalendericoon aan om de kalender te kunnen zien. De blauw oplichtende data geven aan dat op die data opnamen zijn gemaakt en opgeslagen. Met de muis kunt u specifieke data aanklikken. Als voorbeeld lichten 13 en 14 maart blauw op. Dubbelklik op de betreffende datum om de betreffende bestanden te raadplegen. Afbeelding 2-12 Culemborg 18

19 Vooruit terugafspelen, vertraagd of versneld Functietoets: Omschrijving functie: Opmerking: versneld vooruit terugafspelen klik op deze functie om te switchen tussen verschillende snelheden frame rate kan variëren afhankelijk van DVR-versie vertraagd vooruit terugafspelen klik op deze functie om te switchen tussen verschillende snelheden afspelen/pause stoppen tijdens vertraagd terugafspelen vorige/volgende tijdens terugafspelen vorig of volgend videobeeld bekijken Achteruit terugafspelen, normaal of beeld na beeld Functietoets: Omschrijving functie: Opmerking: achteruit terugafspelen 1x aanklikken voor achteruit tijdens al deze beterugafspelen, 2x klikken voor pauze werkingen is 1 x klikken voldoende om vooruit terug af te spelen Opmerking: bovenstaande mogelijkheden zijn afhankelijk van de hardwareversie van de DVR. Culemborg 19

20 2.4 Opzetten van het netwerk Zie afbeelding 2-13 IP address breng hier een IP adres in DHCP een automatische zoekfunctie van IP adressen. Als deze functie geactiveerd is kan IP/Subnet mask/gateway niet worden gewijzigd, omdat DHCP deze gegevens beheert. Is DHCP niet geactiveerd dan wordt IP/Subnet mask/gateway als waarde 0 afgebeeld. DHCP moet zijn uitgeschakeld, anders kunnen de op dat geldende IP gegevens niet worden afgebeeld. Bovendien kan ingeval van PPP0E de IP/Subnet mask/gateway niet worden gewijzigd. TCP port aangenomen waarde = UDP por t aangenomen waarde = HTTP port aangenomen waarde = 80 Max connection ondersteuning voor maximaal 10 gebruikers. Waarde 0 wil zeggen: ongelimiteerd aantal aangesloten gebruikers Transfer modehiermee kan de prioriteit worden geregeld van de kwaliteit overdrachtssnelheid / video. Network download indien geactiveerd, zal het systeem gedownloade gegevens als eerste verwerken. Advanced setting zie User Manual op de meegeleverde instructie-cd. Opmerking: nadat u alle waarden heeft ingebracht kunt u de Save balk aanklikken, het systeem komt dan terug met het vorige scherm. Afbeelding 2-13 Culemborg 20

21 2.5 Pan/Tilt/Zoom Zie afbeelding 2-14 Er kunnen zich verschillen voordoen in de User s Interface (gebruikers interface) als gevolg van verschillende protocollen. Zorg ervoor dat de A/B kabels op de juiste wijze aan de A/B poorten zijn aangesloten. Zor g ervoo r dat u de juiste PTZ waarden heeft ingebracht. Breng het camera monitor kanaal op het juiste subschermpje (ofwel: window) PTZ instellingen Selecteer het juiste kanaal, alvorens de volgende instellingen te maken. Protocol kies het overeenkomstige PTZ protocol, bijvoorbeeld PELCO-D Address breng het overeenkomstige PTZ adres in Baud rate kies de juiste overdrachtssnelheid ( baud rate ) Data bit kies de gewenste data bitstructuur. Als u niets ingeeft vult het systeem hier automatisch in: 8 Stop bit kies de gewenste stop bit. Als u niets ingeeft vult het systeem hier automatisch in: 1 P arity u kunt kiezen uit 3 pariteiten: geen oneven even. Als u niets ingeeft vult het systeem hier automatisch in geen. Nadat u alle waarden heeft ingebracht kunt u de Save balk aanklikken, het systeem komt dan automatisch terug met het vorige scherm. Afbeelding PTZ bewerkingen Zie afbeelding Klik op rechtermuisknop (of Fn knop op voorpaneel of Fn knop op de afstandsbediening). Afbeelding 2-15 Culemborg 21

22 Als u in het menuscherm Pan/Tilt/Zoom aanklikt krijgt u het menuscherm van afbeelding U kunt uw instellingen kiezen door het overeenkomstige icoon aan te klikken. Step de waarden 1 8 Zoom eventueel aanklikken Focus eventueel aanklikken Iris eventueel aanklikken Afbeelding 2-16 Uitvergroot ziet u hieronder de afstelknop waarmee u PTZ kunt regelen door de juiste pijlpunt aan te klikken (er is keuze uit 8 richtingen). Bij gebruik van de afstandsbediening kunnen maar 4 richtingen gekozen worden: naar boven naar beneden links rechts. Afbeelding 2-17 Afbeelding D Intelligent positie instellen Zie afbeelding In deze afbeelding is de blauwe instelknop uitvergroot. Hiermee kunt de camera 3D instellen. Pas op: hiervoor is protocolondersteuning vereist en kan alleen de muis gebruikt worden. Door deze blauwe instelknop aan te klikken kunt u met behulp van de muis het bereik instellen. Daarna komt de PTZ instelling automatisch tot stand. Zie onderstaand schematisch overzicht. Naam Functietoets Functie Symbool Functietoets Functie Symbool zoom dichtbij veraf focus dichtbij veraf iris close-up open Zie afbeelding 2-16 Klik SET-functie (of REC functie op voorpaneel) voor het instellen van preset - tour pattern. Klik SWITCH-functie (of Fn functie op voorpaneel) om de hoofdfunctie op te roepen. Culemborg 22

23 3. Web cliënt bewerkingen Opmerking De menuschermen kunnen enigszins afwijken door verschillende hardware versies. 3.1 Netwerk verbindingen Let, alvorens met de Web Cliënt bewerkingen te beginnen, op het volgende: -zijn de netwerkverbindingen juist? -zijn DVR en PC goed gekoppeld? Zie netwerk opzet (hoofdmenu>instellingen>netwerk) -is DVR IP-adres nog juist? Zijn verbindingen/aansluitingen in orde? Gebruikelijk is dat de geretourneerde TTL-waarde lager is dan het systeem kan automatisch de laatste webbesturing downloaden waarbij de nieuwe versie de voorgaande versie automatisch overschrijft -als u de web-besturing ongedaan wil maken, moet u uninstall webrec2.0 bat uitvoeren om de automatische besturing ongedaan te maken. U kunt ook naar C/Program Files/webrec gaan om de Single folder te wissen 3.2 Inloggen Open IE en breng het DVR-adres in de adreskolom in. Voorbeeld: is uw DVR IP dan brengt u dat in de IE adreskolom in als Daarna komt het systeem met de controlevraag of u webrec.cab control wilt installeren, als antwoord klikt u de YES knop aan. Als u de Active X file niet kunt downloaden, dient u de IE Security setup te wijzigen. Als u alles goed uitgevoerd heeft krijgt u het menuscherm afbeelding 3-1 te zien. Breng hier uw gebruikersnaam en password in. Aangenomen waarden zijn: factory name = admin en password = admin. Opmerking: wijzig na de eerste keer inloggen altijd uw wachtwoord. Afbeelding 3-1 Culemborg 23

24 3.3 Hoofdmenu Nadat u bent ingelogd krijgt u het hoofdmenu. Zie afbeelding 3-2. Klik op de naam van het kanaal en u kunt realtime de opnamen bekijken. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding. Afbeelding 3-2 Slotopmerkingen: kijk voor gedetailleerde informatie in de User s Manual (Gebruikershandleiding) op de meegeleverde instructie-cd er kunnen kleine verschillen zijn tussen de menuschermen, als gevolg van softwareaanpassingen wij verbeteren en passen onze software voortdurend aan, zonder u daarvan (schriftelijk of mondeling) op de hoogte te stellen daarom: raadpleeg van tijd tot tijd onze website voor aanvullende informatie!! Culemborg 24

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR Menustructuur De menustructuur van de DS-72xxHVI-ST Serie DVR is als volgt: Opstarten en Afsluiten Het juist opstarten en afsluiten is cruciaal voor de levensduur van uw DVR. Opstarten van uw DVR: 1. Plaats

Nadere informatie

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 Open Internet Explorer en vul het IP adres van de recorder in, bijv: http://192.168.1.15 Het IP adres is ook te achterhalen via het menu op de recorder

Nadere informatie

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen Beknopte handleiding AVC792 Nederlands 1. Live beeld 2. Ontgrendelden en vergrendelen 3. Opbouw van het menu 4. Terugkijken (bediening via de recorder) 5. Zoeken via het menu 6. Backup 7. Veranderen van

Nadere informatie

Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het

Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het 1. Bediening met de muis Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het icoontje in beeld verschijnt. Beweeg uw muis om uw wachtwoord in het keypad in te voeren. Dat

Nadere informatie

Handleiding Dahua recorders (WEB Service) 28-10-2012

Handleiding Dahua recorders (WEB Service) 28-10-2012 Inloggen Open de webservice in uw internetbrowser, bijvoorbeeld: http://243.273.23.125:85/ Vul uw gebruikersnaam (User Name) en wachtwoord (Password) in. Klik op Login om in te loggen. Krijgt u geen loginscherm

Nadere informatie

Belangrijke Informatie

Belangrijke Informatie Belangrijke Informatie Geachte relatie, Deze Dahua NVR beschikt over de nieuwste generatie firmware. Deze firmware beschikt over vele nieuwe mogelijkheden. Veel van deze nieuwe functionaliteiten worden

Nadere informatie

Snelgids DVR : DIXE Serie

Snelgids DVR : DIXE Serie Snelgids DVR : DIXE Serie Inhoud Taalkeuze :... 2 Opname configuratie... 3 Netwerk configuratie :... 6 Configuratie van het paswoord en klantgegevens... 9 Alvorens te beginnen : Deze gids is bedoeld om

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding

Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding 1. Bediening van de DVR 1.1 Bediening met de muis De muis moet aan de ACHTERKANT van de recorder worden aangesloten op de USB ingang. Als de muis actief is dan

Nadere informatie

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale recorders Hoofdstuk 1: Mogelijkheden 2 Omschrijving van de onderdelen (SHR-2040) 3 Omschrijving van de

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde camera

Nadere informatie

Configuratiehandleiding

Configuratiehandleiding Configuratiehandleiding Inleiding Comelit beidt graag hulp en service bij het installeren van een systeem. Door de volgende stappen in de configuratiehandleiding te volgen, wordt verwachte de installatietijd

Nadere informatie

Smart Professional Surveillance System Gebruikers Handleiding Nederlands

Smart Professional Surveillance System Gebruikers Handleiding Nederlands Smart Professional Surveillance System Gebruikers Handleiding Nederlands 1 Inhoudsopgave Live view Camera... 3 Real-time beelden bekijken... 3 Record/Opnemen... 6 Snapshot/schermafdruk... 6 PTZ functie...

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde

Nadere informatie

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode.

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode. Eindgebruiker Quick Start Guide Overzicht De exacqvision Client software bestaat uit 3 schermen: Live, Search, en Setup. Om in het gewenste scherm te geraken, klik je op het desbetreffende pictogram aan

Nadere informatie

Handleiding Gold- en Superstation

Handleiding Gold- en Superstation 1 Configuratie... 3 On Site... 4 Live bekijken... 4 Uitleg scherm... 4 1. Omschrijving beeld... 5 2. Selecteren Beeldscherm... 5 3. Selecteren Camera en weergave type Opname... 5 4. Datum en Uur van de

Nadere informatie

ICU Handleiding voor browser en app

ICU Handleiding voor browser en app ICU704-708-725 Handleiding voor browser en app Veiligheid Opmerking: Gelieve apparatuur niet te plaatsen en installeren rechtstreeks onder de zon of in de buurt van verwarming. Gelieve apparatuur niet

Nadere informatie

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur HANDLEIDING CAMERASYSTEEM Korte inhoud: 1. Java Installeren 2. Software Installeren. 3. Software gebruik 1. Java Installeren: Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur firefox of internet explorer

Nadere informatie

Win4Net ED04, ED08 en ED16 Snelle Gebruikers Handleiding

Win4Net ED04, ED08 en ED16 Snelle Gebruikers Handleiding Win4Net ED04, ED08 en ED16 Snelle Gebruikers Handleiding MENU Geeft het menu weer PLAYBACK Direct afspelen DISPLAY Kort indrukken is veranderen van Beeldweergave. Lang indrukken verschuift de focus van

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Snel start gids NVR Start de NVR op en verbind de NVR en de IP-camera s met internet en stroom. Tijd en algemene gegevens instellen hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Tijdzone: Kies de juiste tijdzone

Nadere informatie

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Inhoud 1. Introductie...2 2. Systeemvereisten...2 3. Ladibug installeren...3 4. Beginnen met de Ladibug te gebruiken...5 5. Bediening...6 5.1

Nadere informatie

NV-2040-EU. 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU. 8 kanalen NAS - NVR. Eigenschappen

NV-2040-EU. 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU. 8 kanalen NAS - NVR. Eigenschappen NV-2040-EU NV-4080-EU NV-2040-EU 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU 8 kanalen NAS - NVR Eigenschappen Linux Embedded Vrij van PC instabiliteit en virus aanvallen Server Cliënt architectuur Web gebaseerd Netwerk

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Camera App. Voor C103 t/m C307 camera s en alle NVR s

Gebruikers Handleiding Camera App. Voor C103 t/m C307 camera s en alle NVR s Gebruikers Handleiding Camera App Voor C103 t/m C307 camera s en alle NVR s Inhoud: Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6, 7 Pag. 8, 9 Welkom Hoe werkt het? Installeren van de Camera of NVR recorder Installeren

Nadere informatie

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk.

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. Handleiding Draadloze Wifi kit 4/8 kanaals model Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. De antenne is eenvoudig vast te

Nadere informatie

HD IP Conferentie Toestel

HD IP Conferentie Toestel HD IP Conferentie Toestel CP860 Quick Start Handleiding Inhoud verpakking De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking. Indien een onderdeel niet aanwezig is, raadpleeg dan uw leverancier. Het

Nadere informatie

Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder

Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Recorder en Camera s firmware + IP instellen... 2 2. Internet Explorer Instellen... 4 3. Recorder + Camera s Instellen...

Nadere informatie

DVRxx Gebruikershandleiding

DVRxx Gebruikershandleiding DVRxx Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 1.1 OVERZICHT DVR...4 FUNCTIE VAN DE KNOPPEN AAN DE VOORZIJDE VAN DE DVR...4 2 2.1 2.2 BEDIENING VAN DE DVR...5 AFSTANDSBEDIENING...5 MUISBEDIENING...6 3 3.1

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-HDNL V2.0

HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-HDNL V2.0 HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-HDNL V2.0 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3: aansluiten van

Nadere informatie

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3: adapters

Nadere informatie

Verkorte handleiding 1200MX

Verkorte handleiding 1200MX Verkorte handleiding 1200MX Systeem opstarten 1. Ieder keer als u de recorder opstart wordt u gevraagd een geldige gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. 2. Vul dan een geldige gebruikersnaam en de

Nadere informatie

Car Black Box HD DVR

Car Black Box HD DVR Car Black Box HD DVR Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de Car Black Box HD DVR PRODUCT INFORMATIE 1 Mini USB aansluiting 2 DC Adapter

Nadere informatie

SMARTPHONE APPLICATIE HANDLEIDING

SMARTPHONE APPLICATIE HANDLEIDING SMARTPHONE APPLICATIE HANDLEIDING INHOUD GV Smartphone applicatie handleiding... 3 1 Enkele nota s:... 3 2 Windows Smartphone GV-MSView... 3 2.1 GV-MSView Live beelden instellen... 3 2.2 GV-MSView Opgenomen

Nadere informatie

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Uw omvormer van Samil Power is uitgerust met een Wi-Fi module, waarmee u uw omvormer op afstand uit kunt lezen. Samil power biedt het programma V-IPlant

Nadere informatie

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION 1 / 24 1 Inleiding Deze verkorte handleiding beschrijft de meest gebruikte mogelijkheden voor het live bekijken van beelden, evenals het opvragen van opgenomen beelden. Mochten er vragen, opmerkingen of

Nadere informatie

NVR/DVR gebruikershandleiding

NVR/DVR gebruikershandleiding NVR/DVR gebruikershandleiding 1 Inhoud 1 Veiligheidsvoorschriften... 3 2 Functies en specificaties... 3 3 Bediening van de NVR/DVR... 4 3.1 Muisbediening... 4 3.2 Afstandsbediening*... 4 4 Gebruik van

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde

Nadere informatie

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL PRO 4000 NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL 1 1.0 BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRO 4000 SYSTEEM - H.264 compressie techniek full D1 - Volledig

Nadere informatie

Basis bediening van het scherm

Basis bediening van het scherm Basis bediening van het scherm Het apparaat kan worden bedient met de meegeleverde muis aangesloten in de USB poort voor op het apparaat. Door te klikken op de knoppen en het gebruik van de scrol wheel

Nadere informatie

Nederlandse gebruikers handleiding voor Dahua HCVR/Tribrid Recorders

Nederlandse gebruikers handleiding voor Dahua HCVR/Tribrid Recorders Nederlandse gebruikers handleiding voor Dahua HCVR/Tribrid Recorders Versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op de recorder... 3 3. Navigatie Menu/Live view... 4 4. Hoofdmenu... 5 5. Systeem

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Eminent DVR App voor Apple en Android

Eminent DVR App voor Apple en Android Eminent DVR App voor Apple en Android 2 NEDERLANDS Eminent DVR App voor Apple en Android Inhoudsopgave 1.0 Installeren van de App op je smartphone... 3 2.0 Eminent DVR de eerste keer opstarten... 3 3.0

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 4 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Nederlandse gebruikers handleiding voor Dahua NVR 10xx, 11xx, 4xxx, 7xxx Series

Nederlandse gebruikers handleiding voor Dahua NVR 10xx, 11xx, 4xxx, 7xxx Series Nederlandse gebruikers handleiding voor Dahua NVR 10xx, 11xx, 4xxx, 7xxx Series Versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op de recorder... 3 3. Navigatie Menu/Live view... 4 4. Hoofdmenu...

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding Overzicht De exacqvision Client-software kent drie bedrijfsmodi: Live (live), Search (zoeken) en Config (instellingen). Om de gewenste bedrijfsmodus te openen, klikt u op

Nadere informatie

H2.64 DVR Handleiding voor de smartphone. Versie: 1.1 Status: For review

H2.64 DVR Handleiding voor de smartphone. Versie: 1.1 Status: For review H2.64 DVR Handleiding voor de smartphone Versie: 1.1 Status: For review Om de camera beelden van de DVR op de smartphone te zien zijn er een aantal eisen vooraf. Binnen netwerk Voor binnen het netwerk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding BDR104 recorder Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving... 2 2 Aansluitingen...

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

2.1 BOVENPANEEL... 3 2.2 VOORPANEEL... 4 2.3 ACHTERPANEEL... 6 2.4 ZIJPANEEL... 6 2.5 AFSTANDSBEDIENING... 7

2.1 BOVENPANEEL... 3 2.2 VOORPANEEL... 4 2.3 ACHTERPANEEL... 6 2.4 ZIJPANEEL... 6 2.5 AFSTANDSBEDIENING... 7 Inhoudsopgave - 0 - - 1-1. DVR FUNCTIES... 3 2. OVERZICHT... 3 2.1 BOVENPANEEL... 3 2.2 VOORPANEEL... 4 2.3 ACHTERPANEEL... 6 2.4 ZIJPANEEL... 6 2.5 AFSTANDSBEDIENING... 7 3. INSTALLATIE DVR... 7 3.1 INSTALLEREN

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler 1 Installatie van de PLEXTALK Pocket 1. Draai de PLEXTALK Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen. Druk op de

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Het plaatsen van de batterij in de Linio Pocket 1. Draai de Linio Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen.

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

VU POINT Camera Toevoegen

VU POINT Camera Toevoegen VU POINT Camera Toevoegen Installatie: Verbind de camera via een UTP kabel met de router. Sluit de 12v aan op de camera. Hierna zal de VU Point camera opstarten, waarna deze via DHCP een adres zal verkrijgen

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Viewlog Viewlog Interface Functiepaneel Bestanden bewaren Dmv Logboek... 5

Viewlog Viewlog Interface Functiepaneel Bestanden bewaren Dmv Logboek... 5 VIEWLOG HANDLEIDING INHOUD Viewlog... 3 1. Viewlog Interface... 4 1.1 Functiepaneel... 5 2. Bestanden bewaren... 5 2.1 Dmv Logboek... 5 2.2 Dmv Exporteren als AVI of EXE... 6 2.3 Dmv Favorieten... 7 2.4

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 3 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

Installatie app. voor Android en IOS

Installatie app. voor Android en IOS Installatie app voor Android en IOS Installatie van de gdmss Lite / idmss Lite app Android: Ga naar Google Play Zoek naar gdmss. Kies dan voor gdmss Lite, deze is gratis en biedt genoeg functies voor de

Nadere informatie

Ladibug TM 2.0 Document Camera Image software Gebruikershandleiding

Ladibug TM 2.0 Document Camera Image software Gebruikershandleiding Ladibug TM 2.0 Document Camera Image software Gebruikershandleiding Inhoudstabel 1. Introductie... 2 2. Systeemvereisten... 2 3. Ladibug installeren... 3 4. Verbinden met de hardware... 8 5. Beginnen met

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

Installatie van Linux Mint 13

Installatie van Linux Mint 13 Installatie van Linux Mint 13 De installatie van Linux Mint 13 is zeer eenvoudig. Download de Mint 13 DVD ISO image van http://www.linuxmint.com/download.php en brand deze op een dvd en start uw computer

Nadere informatie

CamTech SDR 410. Korte gebruikerhandleiding. Digitale Recorder HELPDESK : Thomas Edisonweg DH Drunen. Postbus AE Drunen

CamTech SDR 410. Korte gebruikerhandleiding. Digitale Recorder HELPDESK : Thomas Edisonweg DH Drunen. Postbus AE Drunen CamTech SDR 410 Digitale Recorder Korte gebruikerhandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 BEDIENPANEEL...1

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS IP CAMERA BABYFOON VERSIE FEBRUARI 2015

INSTALLATIEGIDS IP CAMERA BABYFOON VERSIE FEBRUARI 2015 INSTALLATIEGIDS IP CAMERA BABYFOON VERSIE FEBRUARI 2015 INHOUD Modellen... 1 In de doos... 1 Installatie IP Camera Babyfoon... 2 Stap 1: aansluiten... 2 Stap 2: software downloaden... 2 Stap 3: software

Nadere informatie

Installatiehandleiding Solarman WIFI kit

Installatiehandleiding Solarman WIFI kit Installatiehandleiding Solarman WIFI kit (Windows en Macintosh) Ve rs i e _V1.05_NL_ja n u a ri 2014 Inhoudsopgave LET OP:...3 1. Inhoud verpakking Solarman WIFI kit...4 2. De WI-FI installatie...5 3.

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids STAP 1: DE APPARATEN VERBINDEN Figuur 1 (ver.e) QIG-SS07232003 ** Schakel Uw DSL/Kabel Modem in. 1-1. Verbind de adapter met

Nadere informatie

Wi-Fi installatie. Inleiding

Wi-Fi installatie. Inleiding Wi-Fi installatie Inleiding De Solar Wi-Fi module is een data logging module. Met de functie plug & play kan de WiFi module eenvoudig informatie van uw PV-installatie verzamelen. Met de geïntegreerde Wi-

Nadere informatie

EM6005 / EM6015 iphone en ipod app

EM6005 / EM6015 iphone en ipod app EM6005 / EM6015 iphone en ipod app 2 NEDERLANDS EM6005 / EM6015 iphone en ipod app Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Systeem benodigdheden... 2 3.0 Het installeren van de app... 2 4.0 Begin scherm

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. DVR (Digital Video Recorder)

GEBRUIKERSHANDLEIDING. DVR (Digital Video Recorder) GEBRUIKERSHANDLEIDING DVR (Digital Video Recorder) 1 1.Inhoud 1. Inhoud.. 2 2. Inleiding 3 3. Werkings gids 4 A. Opstarten 4 a.view mode B. Basis functies. 5 a.opnemen (Rec)... 5 b.afspelen.. 6 c.terugspoelen,

Nadere informatie

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad.

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Op het internet zijn heel wat tools te vinden om een computer van op afstand over te nemen, denken we aan LogMeIn, NTR-Connect,. Beperking van deze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. User Manual. OV-BaseCore10

Gebruiksaanwijzing. User Manual. OV-BaseCore10 Gebruiksaanwijzing User Manual OV-BaseCore10 NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Dank u voor de aanschaf van de Overmax Basecore 10. Wij wensen u veel plezier met de tablet. Lees en bewaar alle bedieningsinstructies

Nadere informatie

USB Storage Hoe werkt USB storage

USB Storage Hoe werkt USB storage USB Storage USB Storage Hoe werkt USB storage Een USB opslag medium, zoals een USB stick of een externe hardeschijf met een USB aansluiting, kan worden aangesloten op de USB poort van de 2910 en kan dan

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

PnP IP/Network Camera

PnP IP/Network Camera PnP IP/Network Camera Quick Install Handleiding PnP T series Deze handleiding is van toepassing op de volgende modellen: EP-PM12WP EP-M30WP EP-P22WP HD EP-P22W EP-P10W EP-M04WP EP-PT09IP EP-M12WP EP-PM11WP

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NUUO Software

Gebruikershandleiding NUUO Software Gebruikershandleiding NUUO Software Handleiding voor het gebruik van de software wat geleverd wordt bij uw NUUO netwerkrecorder In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat uw installateur het programma

Nadere informatie

software installatie handleiding Versie 15.02.7a

software installatie handleiding Versie 15.02.7a software installatie handleiding Versie 15.02.7a Bestemd voor onze pakketten met de FHC08SA DVR digitale video recorder Het opstarten van de software Voor het installeren van de software dient u de recorder

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding F524 Energy Data Logger www.legrand.com Inhoud Energy Data Logger 1 Beschrijving 4 1.1 Mededelingen en tips 4 1.2 Hoofdfuncties 4 1.3 Legenda 5 2 Verbinding 6 2.1 Verbindingsschema 6 3 Configuratie 7

Nadere informatie

Installatie- en gebruikershandleiding Arseus barcode scanner

Installatie- en gebruikershandleiding Arseus barcode scanner Installatie- en gebruikershandleiding Arseus barcode scanner Documentversie: 1 Installatiehandleiding Vóór ingebruikname 1. Controleer of u installatierechten heeft op uw Windows-computer. Macintosh wordt

Nadere informatie

Opstarten Nadat u de speler d.m.v. de stroomkabel en de hdmi kabel hebt aangesloten (en evt een ethernetkabel) dan komt u in het volgende scherm:

Opstarten Nadat u de speler d.m.v. de stroomkabel en de hdmi kabel hebt aangesloten (en evt een ethernetkabel) dan komt u in het volgende scherm: Opstarten Nadat u de speler d.m.v. de stroomkabel en de hdmi kabel hebt aangesloten (en evt een ethernetkabel) dan komt u in het volgende scherm: Klik op de knop SettingsX9 (A). Klik vervolgens Display

Nadere informatie

DB9714. Installatie gids. www.fasttel.be Db9714 versie 2.2.3 Pagina 1 of 9

DB9714. Installatie gids. www.fasttel.be Db9714 versie 2.2.3 Pagina 1 of 9 DB9714 Installatie gids Db9714 versie 2.2.3 Pagina 1 of 9 INLEIDING We stellen het zeer op prijs dat u hebt gekozen voor het systeem van video over PC. Er is voldoende aandacht besteed aan de erg eenvoudige

Nadere informatie

Installatie handleiding Z1201

Installatie handleiding Z1201 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Verkorte Installatie handleiding Z1201 versie 3.4 Inhoudopgave: 3) VERPAKKINGSINHOUD... 3 4) INSTALLATIE... 4 Installatie stap 1 (De apparatuur aansluiten)... 5 Installatie

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Invoeren ip-adresgegevens

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Invoeren ip-adresgegevens Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 2 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het invoeren

Nadere informatie

Remote Administration System PDA (RASmobile)

Remote Administration System PDA (RASmobile) Divitec Nederland BV 1 Xineron RAS Mobile RAS Mobile geeft u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot externe sites en live video te bekijken met gebruik van een op Windows Mobile gebaseerde PDA op ieder

Nadere informatie

Korte handleiding voor Nexus IP. Voor alle Nexus VW- en FW-modellen

Korte handleiding voor Nexus IP. Voor alle Nexus VW- en FW-modellen Korte handleiding voor Nexus IP Voor alle Nexus VW- en FW-modellen Inhoud 1.0 Eerste installatie... 3 1.1 KABELS AANSLUITEN... 3 1.2 DE CAMERA VINDEN... 3 1.3 LOG MET INTERNET EXPLORER 11 IN OP DE CAMERA...

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

INSTALLATIE EN GEBRUIKERS HANDLEIDING. Camera 2-draads besturingsmodule. Versie 2.0 April 2017

INSTALLATIE EN GEBRUIKERS HANDLEIDING. Camera 2-draads besturingsmodule. Versie 2.0 April 2017 INSTALLATIE EN GEBRUIKERS HANDLEIDING Camera 2-draads besturingsmodule Versie 2.0 April 2017 Voorwoord Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw camera besturingsmodule. Deze handleiding is opgesteld

Nadere informatie