Handleiding Nederlands van de Quick Start Guide

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Nederlands van de Quick Start Guide"

Transcriptie

1 Handleiding Nederlands van de Quick Start Guide DVR serie Welkom! Bedankt voor de aanschaf van onze DVR ! Deze Nederlandse handleiding is een vertaling van de Quick Start Guide. In de vertaling hebben wij voor de duidelijkheid en daar waar mogelijk, de originele Engelstalige namen van functies, knoppen, schakelaars, iconen e.d. gehandhaafd. Uiteraard met de vertaling ernaast. Mits gebruikt naast de originele Quick Start Guide biedt deze Nederlandse handleiding u de mogelijkheid om uw DVR te leren kennen, te installeren en te gebruiken. In deze handleiding vindt u zaken als: systeemopzet, opnemen, terugzoeken, back-ups maken, PTZ bewerkingen, alarminstellingen en netwerkbewerkingen. Mochten er in deze vertaling onvolkomenheden voorkomen, dan bieden wij u daarvoor onze verontschuldiging aan. Voor suggesties of aanbevelingen houden wij ons graag aanbevolen! Bij voorbaat onze dank. Security4Professionals Culemborg, januari 2011 Culemborg 1

2 Voorwoord Lees, alvorens met installatie en bewerkingen aan de gang te gaan, zorgvuldig de volgende veiligheidsvoorschriften. 1. Veiligheid m.b.t. elektra alle installatiebewerkingen dienen in overeenstemming te zijn met de lokale voorschriften wat betreft elektra. Wij houden ons als fabrikant niet aansprakelijk voor brand, elektrische schokken of andere calamiteiten, als deze het gevolg zijn van onjuiste installatie of onjuist gebruik van de DVR. 2. Vervoer vermijd zware druk, overmatige trillingen en wateroverlast gedurende vervoer, opslag en installatie van de DVR. 3. Installatie neem alle voorzichtigheid in acht en houd de DVR altijd rechtop. Sluit de DVR pas aan het lichtnet aan wanneer alle installatiebewerkingen op de juiste wijze uitgevoerd zijn. Plaats ook nooit voorwerpen of andere apparaten op de DVR. 4. Geautoriseerde servicetechnici alle voorkomende controle-, test- en reparatiewerkzaamheden aan de DVR dienen te worden uitgevoerd door daartoe geautoriseerde servicetechnici. Wij houden ons niet aansprakelijk voor problemen die voortvloeien uit wijzigingen en reparatie aan de DVR, verricht door niet-geautoriseerde servicetechnici. 5. Operationele omgeving de DVR dient te worden geïnstalleerd in een koele en droge omgeving en mag niet worden blootgesteld aan de felle zon. Houd de DVR uit de buurt van ontvlambaar en explosief materiaal. 6. Accessoires pas uitsluitend die onderdelen en accessoires toe die door de fabrikant van de DVR zijn aanbevolen en goedgekeurd. Overtuig u, alvorens tot installatie over te gaan, ervan dat de verpakking waarin de DVR geleverd wordt, alle onderdelen en accessoires bevat die nodig zijn. Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw lokale leverancier wanneer er onderdelen en accessoires ontbreken. Culemborg 2

3 Inhoudsopgave 1. Hardware installatie en aansluitingen check van uitgepakte DVR voorpaneel en achterpaneel nadat chassis is verwijderd installering van HDD voorpaneel achterpaneel aansluitvoorbeeld aansluiten van inputalarm en outputalarm details van inputalarm en outputalarm ingang inputalarm ingang outputalarm Overzicht van cameranavigatie en -besturing inloggen, uitloggen en hoofdmenu inloggen hoofdmenu uitloggen automatische hervatting na stroomuitval het opnemen (de werkwijze) het live bekijken schema: het opnemen voorbereiden schema menu handmatig opnemen coderen snapshot FTP afbeelding terugzoeken en afspelen basisbewerkingen opzetten van het netwerk PTZ Web cliënt handelingen en bewerkingen netwerk aansluitingen inloggen hoofdmenu De DVR bekijken met Internet Explorer algemene beschrijving gebruik van Web Interface met behulp van IE het downloaden van ActiveX met IE Google Chrome Internet Explorer Tab Extension het downloaden en installeren van genoemde extension raadpleeg de DVR Web Interface downloaden en installeren van Google Chrome 32 Culemborg 3

4 1. Hardware installatie en aansluitingen Opmerking: alle hierna genoemde bewerkingen dienen in overeenstemming te zijn met de lokale elektravoorschriften. 1.1 Controleer de uitgepakte DVR De beschermende verpakking beschermt de DVR gedurende het transport weliswaar tegen beschadigingen, maar check desondanks de DVR direct na ontvangst op eventuele schade. Controleer daarna de meegeleverde accessoires aan de hand van de lijst op de garantiekaart (afstandsbesturing is geen standaardoptie en wordt dus niet in de accessoirekit meegeleverd). Tenslotte kan de beschermende laag van de DVR worden verwijderd. 1.2 Voor- en achterpaneel Gedetailleerde informatie over de functietoetsen op het voorpaneel en de ingangen op het achterpaneel is te vinden in de User s Manual (Gebruikershandleiding) op de meegeleverde instructie CD. Belangrijk is dat u het voorpaneel controleert: komt het model overeen met wat besteld is? Kijk ook goed naar het label op het achterpaneel: bij after sales service wordt naar het hierop vermelde serienummer gevraagd! 1.3 Nadat het chassis is verwijderd Controleer of gegevenskabel, netsnoer, COM (communicatie)kabel), voedingkabel e.d. onbeschadigd zijn. Culemborg 4

5 1.4 Installatie van HDD Deze DVR werkt met slechts één SATA HDD. Gebruik overigens altijd een HDD van 7200 tpm of hoger. Raadpleeg de User s Manual (Gebruikershandleiding) op de meegeleverde instructie CD voor een aanbevolen en goedgekeurd HDD merk. Installeer daarna de HDD volgens de hierna volgende instructies. 1. draai schroefjes van 2. verwijder bovendeksel 3. draai schroefjes drie bovendeksel los slagen aan om HDDconsole te bevestigen 4. plaats HDD overeen- 5. houd apparaat onderste- 6. check of HDD goed komstig de schroefgaten boven en draai schroefjes vast zit stevig aan 7. breng HDD kabel en 8. breng bovendeksel weer aan netsnoer aan en schroef het goed vast Opmerking: check na installatie van HDD of datakabel en netsnoer goed zijn aangebracht. Culemborg 5

6 1.5 Voorpaneel Voor het voorpaneel zie onderstaande afbeelding Afbeelding 1-1 de knoppen/toetsen hebben de volgende functie: naam: icoon: functie: aan/uit knop 3 sec. ingedrukt houden om VR3200 in of uit te schakelen shift shift in tekstmode: switchen tussen nummering/numeriek, Engels (kleine en hoofdletters) etc. etc. Up/1 Down/4 Links/2 Rechts/3 *controlestatus activeren; set-up wijzigen, nummering *verhogen of verlagen; *menu (bijv. PTZ) oproepen; *in tekstmode: nummering inbrengen 1-4 (EngelsG/H/I) *switchen van controle; *controle tijdens het terugspoelen *in tekstmode: om cijfer 2 (Engels A/B/C) of cijfer 3 (Engels D/E/F) in te geven Esc ESC *terug naar vorig menu of lopende bewerking beëindigen *wanneer in terugspoelmode: terugkomen in realtime monitor modus enter ENTER *lopende bewerking aangeven of bevestigen; *standaard opgegeven (functie)knop; *om naar Menu te gaan record REC *handmatig starten/stoppen tijdens opnemen; *werken met pijltjes- of cijfertoetsen om het opneemkanaal te selecteren trager afspelen/8 *kiezen uit verschillende afspeelsnelheden; *afspelen op normale snelheid; *in tekstmode: cijfer 8 (Engels T/U/V) ingeven Culemborg 6

7 Assistant Fn *voor weergeven van functie waarmee PTZ-bewerkingen en kleurkeuze worden gestuurd; *terugtoetsfunctie: indien in cijfer- of tekstmodus: houd deze toets 1½ seconde lang ingedrukt om voorgaand teken te wissen; *in motion detection set-up : druk op deze toets in combinatie met richtingtoetsen om de set-up af te maken; *in tekstmode: switchen tussen nummering/numeriek, Engelse letters (kleine of hoofdletters); *overige specifieke functies Fast play/7 Play previous Reverse/Pause/7 Play Next/9 Play/Pause/5 USB ingang *verschillende snelheden en normale afspeelsnelheid; *in tekstmode: breng in cijfer 7 (Engels P/Q/R/S) *in playback mode: speel de vorige opname af in text mode: toets een 0 in *in normale terugspeel modus of pause modus : druk op deze toets voor achteruitafspelen ( reverse playback ); *in reverse playback modus: druk op deze toets om het terugspelen tijdelijk te onderbreken; *in tekst modus : breng in cijfer 6 (Engels M/N/O) -bij achteruitafspelen ( play back mode ): druk op deze toets om volgende videobeeld te laten zien; -bij de menu samenstelling: ga naar onderaan op de drop down lijst ; -in tekstmode: breng in cijfer 9 (Engels W/X/Y/Z) -bij normaal afspelen: druk op deze toets om tijdelijk te onderbreken; -daarna om het afspelen te hervatten; -in tekstmodus: breng in cijfer 5 (Engels J/K/L) ingang voor USB stick of USB muis indicatie ongewone net rood lichtje duidt op een fout in het netwerk of op netwerk situatie een verkeerde netwerkaansluiting indicatie ongewone HDD rood lichtje duidt op een fout in HDD of dat de HDD- HDD-situatie capaciteit onder de opgegeven waarde is gedaald lampjes 1-16 systeem is wel/niet aan het opnemen d.w.z. dat een lampje brandt zodra het systeem opneemt IR ontvanger IR geeft aan dat de remote control (afstandsbediening) het signaal opvangt Culemborg 7

8 1.6 Achterpaneel Het 4-kanaals paneel is hieronder afgebeeld Afbeelding 1-2 Het 8-kanaals paneel is hieronder afgebeeld Afbeelding 1-3 Het 16-kanaals paneel is hieronder afgebeeld Afbeelding 1-4 Verklaring van de in- en uitgangen en aansluitpoorten ( ports ) 1 video ingang 2 audio ingang 3 video CVBS uitgang 4 audio uitgang 5 netwerk aansluitpoort 6 USB aansluitpoort 7 HDMI aansluitpoort 8 RS232 aansluitpoort 9 video VGA uitgang 10 alarminput/alarmoutput/rs485 aansluitpoort 11 lichtnetaansluiting aansluitpoort 12 aan/uit schakelaar Ingeval van de Ethernet aansluitpoort dient de verbindingskabel rechtstreeks naar de PC te gaan. Voor aansluiting van een switcher of router moet een cross-over kabel worden gebruikt. Culemborg 8

9 1.7 Voorbeeld van aangesloten apparatuur Afbeelding Alarminput en Alarmoutput aansluitingen U kunt kiezen uit twee soorten alarminput: NO normaal open of NC normaal gesloten. Afbeelding 1-6 AB aansluitpoort Culemborg 9

10 Raadpleeg onderstaand overzicht en afbeelding 7 voor Alarminput en -output gegevens. Parameter aarding van alarm Aardingskabel alarm input 1-NO C,2-NO C, 3-NO C Relay Output RS485 A/B 1,2, 8 komen in aanmerking ingeval van lage voltages drie NO actieve outputs 1,2,3,4: NO (normaal open) en C (Com.) 5: NO, C en NC (normaal gesloten) 6: Ctrl 12V (voor het resetten van de sensor) RS485 communicatie aansluitpoort, wordt gebruikt voor besturing van o.a. PTZ apparatuur. Gebruik parallelle aansluiting 120ohm tussen A/B kabels ingeval van te veel PTZ decoders Alarminput aansluitpoort Raadpleeg onderstaand overzicht voor meer informatie. 4- of 8- of 16 kanaals alarm-input (NO of NC) pas parallelle aansluiting toe tussen COM uitgang en GND uitgang van de alarm-detector (deze vereist aparte voeding) pas parallelle aansluiting toe tussen Ground (aarding) van de DVR en de aarding van de alarmdetector verbind de NC aansluitpoort van de alarm-sensor met de alarm-input (ALARM) van de DVR maak gebruik van dezelfde aarding van de DVR wanneer er sprake is van externe voeding voor het alarm. Afbeelding Alarm-output aansluitpoort 3-weg relais alarmoutput (NO), zorg voor externe voeding ingeval van extern alarmapparaat voorkom overbelasting, lees eerst zorgvuldig de pagina Relay parameter - User s Manual RS485 A/B kabel is voor de A/B kabel van de PTZ decoder 2. Overzicht van cameranavigatie en -besturing Culemborg 10

11 Overtuig u ervan dat de HDD s en bijbehorende aansluitingen op de juiste manier zijn geïnstalleerd. 2.1 Inloggen, uitloggen en hoofdmenu Inloggen Nadat het systeem is opgestart komen op het scherm meervoudige subschermen (windows). Als u op ENTER of de linkermuisknop drukt krijgt u de inlog-interface te zien. Afbeelding 2-1. Het systeem werkt met vier accounts : Gebr.naam Password Omschrijving admin admin administrator, lokaal en netwerk administrator, alleen lokaal lagere autorisatie voor alleen: monitoren, terugspoelen en back-ups default default verborgen, onbekende gebruiker Opmerking: default wil zeggen: aangenomen waarde. Er kan gebruik worden gemaakt van: USB-muis, voorpaneel, remote control (niet standaard meegeleverd) of toetsenbord. Wat het ingeven van input betreft: klik op toets om te switchen tussen numeriek, Engels (kleine letters en hoofdletters) en door uzelf aan te geven tekens. Opmerking: verander om veiligheidsredenen uw password altijd meteen nadat u voor de eerste keer heeft ingelogd! Driemaal onjuist inloggen resulteert in een systeemalarm, vijfmaal resulteert in het blokkeren van de account. Dit alles vindt plaats binnen 30 minuten! Afbeelding Hoofdmenu Na het inloggen komt het systeem hoofdmenu tevoorschijn. In totaal zijn er zes iconen: zoeken informatie - zetten van waarden back-up maken voortzetten uitzetten. Ga met de cursor op de gewenste icoon staan - dubbelklik met de muis en het betreffende submenu wordt weergegeven. Afbeelding 2-2 Culemborg 11

12 2.1.3 Uitloggen Er zijn twee manieren om uit te loggen. Zie afbeelding 2-3. De eerste is via een menu optie: klik in het hoofdmenu op SHUTDOWN. Afbeelding 2-3 Uitloggen menu gebruiker Om opnieuw in te loggen is een password vereist. OK CANCEL Vervolgens krijgt u meerdere opties te zien. Zie afbeelding 2-4 Afbeelding 2-4 Uitloggen van menu gebruiker Veranderen van gebruiker Herstart van de applicatie Shutdown Herstart van het systeem Een andere manier om het systeem uit te zetten is: op het voorpaneel de POWER-toets ten minste 3 seconden ingedrukt houden. Vervolgens de POWER-knop op het voorpaneel indrukken om de DVR zelf uit te zetten. Opmerking: zorg er bij vervanging van de HDD eerst voor om het systeem uit te zetten (zie hierboven) en vervolgens de voedingskabel los te halen! Automatisch herstarten na stroomstoring Het systeem zal na een stroomstoring automatisch een back-up van de video maken en zichzelf weer op te starten op het punt waarop de stroomstoring zich voordeed. Culemborg 12

13 2.2 Het opnemen Het live bekijken Na het inloggen regelt het systeem automatisch dat u de opgenomen beelden live kunt bekijken. Daarbij worden ook systeemdatum en -tijd zichtbaar gemaakt. Wilt u systeemdatum en -tijd wijzigen: zie Algemene settings (hoofdmenu >settings>algemeen). Wilt u kanaalnaam wijzigen, zie Display settings (hoofdmenu >settings>display). 1. opneem status 3. verlies video-opnamen 2. beweging waargenomen 4. camera geblokkeerd/op slot 2.3 Instellingen voor opnemen (menu SCHEDULE ) Pas op: u moet autorisatie hebben om de hierna volgende bewerkingen te kunnen uitvoeren. Zorg ervoor dat de HDD s op de juiste wijze zijn geïnstalleerd. Na systeem-opstart komt het systeem automatisch in de 24-uurs modus. U kunt tijd en wijze van opnemen aangeven/wijzigen via Schedule Interface Schema menu In het hoofdmenu (van Instellingen tot Schema) kunt u naar het menu SCHEDULE (schema) gaan. Zie afbeelding 2-5 Er zijn in totaal 6 functies of mogelijkheden: Channel selecteer het juiste kanaalnummer, u kunt All aangeven wanneer u alle kanalen wilt specificeren Week day u kunt maandag t/m zondag specificeren, of alle dagen van de week Pre-record het systeem kan zelf de duur van elke opname bepalen, variërend van 1 tot 30 seconden, afhankelijk van de zogenaamde bit stream. Redundancy het systeem kan zelf maatregelen nemen zodra het aantal opnamen de HDD-capaciteit overtreft, in dit geval moet u de optie Redundancy kiezen. Alvorens voor Redundancy te kiezen moet u er zeker van zijn dat er ten minste één HDD extra als reserve is geïnstalleerd (zie Hoofdmenu>HDD Advanced>HDD Management). Pas op: u kunt dus optie Redundancy niet kiezen wanneer er maar één HDD is! Snapshot kies voor deze optie wanneer in geval van alarm een snapshot gemaakt moet worden Record types er zijn drie soorten opnamen ( records ): manuaal MD (Motion Detection: er is beweging waargenomen) alarm. Kies voor de gewenste functie door de betreffende icoon te highlight en. Nadat u alle gewenste functies heeft aangegeven, klikt u op het SAV icoon onderaan. Daarna komt het systeem weer met voorgaand menuscherm. Onderaan het menu ziet u 3 kleuren-balken: groen er wordt normaal opgenomen geel er is beweging waargenomen rood er vindt opname plaats als gevolg van alarm Culemborg 13

14 Afbeelding Handmatig opnemen Opmerking: vergewis u ervan dat u de juiste opneembewerking heeft gekozen (zie de tekst hiervóór) en de geformatteerde HDD heeft geïnstalleerd! U kunt op de rechtermuisknop klikken of via het hoofdmenu (Advanced>Manual Record) naar Record Interface gaan. Zie Figure 2-6 er zijn 3 keuzes: Schedule Manual Stop. Manual heeft de hoogste prioriteit: na de manuele set-up zullen al de geselecteerde kanalen zonder meer gaan opnemen Schedule alleen die kanalen zullen opnemen die u opgegeven heeft (hoofdmenu>settings>schedule) Stop alle kanalen stoppen met opnemen. Afbeelding Coderen Zie afbeelding 2-7 Voor de Encode interface (ofwel menu voor de codering) Channel selecteer het gewenste kanaal Compression het systeem ondersteunt standaard H264 Resolution Frame rate er worden diverse resoluties ondersteund: DVR ondersteunt standaard D1/CIF/QCIF. Let op: de resolutie verschilt per kanaal, de extra bit stream ondersteunt uisluitend QCIF. varieert van 1f/sec tot 25f/sec in NTSC-mode en van 1f/sec tot 30f/sec in PAL-mode. Culemborg 14

15 Opmerking: voor de 8-kanaals DVR serie geldt dat als de 1-kanaals resolutie D1 is en de frame rate is lager of gelijk aan 6f/sec dan zal voor de resterende 7 kanalen (dus: kanaal 2-8) een resolutie gelden van D1/CIF/QCIF. Op dit moment geldt voor D1-resolutie een frame rate van 6f/sec. Bit Rate Type d.w.z. dat het systeem twee bit rates ondersteunt: CBR en VBR. VBR garandeert videokwaliteit. Quality er zijn 6 kwaliteitsniveaus 1-6. Het hoogste niveau geeft de hoogste beeldkwaliteit Video/Audio video en audio kunnen naar behoefte worden in- en uitgeschakeld. Let op: video is standaard main stream geprogrammeerd. Voor extra stream moet eerst video worden ingesteld, daarna audio. Snapshot aanklikken van het Snapshoticoon geeft vier mogelijkheden: mode image size image quality snapshot frequency. Voor de betekenis hiervan zie hfdst Klik voor de gewenste functie op het betreffende icoon. Afbeelding Snapshots Snapshot planning ( Snapshot Schedule ) Zie afbeelding 2-8 Encode interface klik Snapshot icoon aan om te kunnen ingeven: snapshot modus snapshot formaat snapshot kwaliteit snapshot frequentie General interface om het interval van uploaden te kunnen ingeven Schedule interface om de Snapshot functie te activeren Afbeelding 2-8 Culemborg 15

16 Snapshot activeren ( Activation Snapshot ) Zie afbeelding 2-9 Eerst moet u de functie snapshot activeren (zie hierboven) uitgevoerd hebben voordat het systeem snapshots kan maken wanneer het corresponderende alarm afgaat. Voer daarvoor de volgende stappen uit: Encode interface General interface Detected interface klik Snapshot icoon aan om te kunnen ingeven: snapshot modus snapshot formaat snapshot kwaliteit snapshot frequentie om het interval van uploaden te kunnen ingeven activeer de snapshot functie voor de te specificeren kanalen. U kunt dit eventueel ook in de Alarminterface functie doen. Afbeelding Prioriteit Let op: Activation Snapshot heeft hogere prioriteit dan Snapshot Schedule. Zie boven. Als u beide tegelijkertijd heeft geactiveerd, zal het systeem eerstgenoemde activeren zodra het alarm in werking treedt. In alle andere gevallen activeert het systeem alleen Snapshot Schedule Image FTP Zie afbeelding 2-10 In de Network interface functie kunt u de FTP server-informatie vastleggen. Activeer de FTPop functie en klik het Save-icoon aan. Raadpleeg hiervoor de User Manual (Gebruikershandleiding) de meegeleverde instructie-cd. Start de overeenkomstige FTP-server. Activeer vervolgens Snapshot Schedule of Activation Snapshot (zie hfdst ) waarna het systeem de image file in de FTP-server zal laden. Afbeelding 2-10 Please input the corresponding information here, if you just upload the image FTP. Culemborg 16

17 2.3.6 Terugzoeken en afspelen Zie afbeelding 2-11 Klik in het hoofdmenu de zoek( search )functie aan waarna de zoekinterface wordt afgebeeld. Zie afbeelding 2-12 Normaal zijn er drie soorten bestanden: R bestand waarin gewone opnamen worden opgeslagen A bestand waarin opnamen als gevolg van extern alarm worden opgeslagen M bestand waarin opnamen als gevolg van bewegingsdetectie worden opgeslagen Afbeelding 2-11 Playback controle menu Set playback mode. 4 kanalen af allemaal Zet zoek menu hier (Tijd, kanaal en type) Betekenis van de verschillende functies: Serie nr. Functie: 1 afspelen 2 terugspoelen 3 stop 4 vertraagd afspelen 5 versneld afspelen 6 vorig beeldje 7 volgend beeldje 8 geluidsvolume 9 vorig bestand 10 volgend kanaal 11 volgend bestand 12 vorig kanaal 13 zoeken 14 back-up Culemborg 17

18 2.3.7 Basis bewerkingen Terugafspeel bewerking Er zijn verschillende zoekmethoden: video kanaalnummer tijd. Het systeem kan maximaal 128 bestanden via het scherm afbeelden. Met de page up/page down functie kunt u nagaan of er meerdere pagina s zijn. Selecteer bestandsnaam en geef een dubbelklik met de muis (of klik het Entericoon aan) om de bestandsinhoud te bekijken Terugafspeel modus Er zijn twee terugafspeel modi: een voor 4-kanaals en een voor alle kanalen. In de 4-kanaals terugafspeel modus kunt u kiezen voor 1-, 2-, 3- of 4-kanaals terugafspeel modus. In de alle kanalen terugafspeel modus kan het systeem op alle kanalen terugafspelen. Let op: in 4- kanaals terugafspeel modus kan alleen op kanalen 1, 2, 3 en 4 worden terugafgespeeld Accuraat terugafspelen Door in de kolom Time (tijd) in te brengen uur minuut - seconde kan exact tot op dat tijdstip terugafgespeeld worden Gesynchroniseerd terugafspelen Terwijl er terugafgespeeld wordt kan het systeem wanneer u het kanaalnummer aangeeft, tegelijkertijd van het overeenkomstige videokanaal terugafspelen Digitaal inzoomen Tijdens het terugafspelen kunt u door de muis naar een bepaald gedeelte van het beeld te brengen en vervolgens op de linkermuisknop te klikken, digitaal inzoomen. Met een klik op de rechtermuisknop maakt u deze bewerking weer ongedaan en komt het scherm terug Bestand back-up Het systeem kan tijdens het terugafspelen een back-up maken. Met een v-tje kunt u op het scherm aangeven van welk bestand een backup gemaakt moet worden. Vervolgens klikt u op het Back-upicoon (no. 14 zie afbeelding 2-11) Kalender Zie afbeelding 2-12 Klik het Kalendericoon aan om de kalender te kunnen zien. De blauw oplichtende data geven aan dat op die data opnamen zijn gemaakt en opgeslagen. Met de muis kunt u specifieke data aanklikken. Als voorbeeld lichten 13 en 14 maart blauw op. Dubbelklik op de betreffende datum om de betreffende bestanden te raadplegen. Afbeelding 2-12 Culemborg 18

19 Vooruit terugafspelen, vertraagd of versneld Functietoets: Omschrijving functie: Opmerking: versneld vooruit terugafspelen klik op deze functie om te switchen tussen verschillende snelheden frame rate kan variëren afhankelijk van DVR-versie vertraagd vooruit terugafspelen klik op deze functie om te switchen tussen verschillende snelheden afspelen/pause stoppen tijdens vertraagd terugafspelen vorige/volgende tijdens terugafspelen vorig of volgend videobeeld bekijken Achteruit terugafspelen, normaal of beeld na beeld Functietoets: Omschrijving functie: Opmerking: achteruit terugafspelen 1x aanklikken voor achteruit tijdens al deze beterugafspelen, 2x klikken voor pauze werkingen is 1 x klikken voldoende om vooruit terug af te spelen Opmerking: bovenstaande mogelijkheden zijn afhankelijk van de hardwareversie van de DVR. Culemborg 19

20 2.4 Opzetten van het netwerk Zie afbeelding 2-13 IP address breng hier een IP adres in DHCP een automatische zoekfunctie van IP adressen. Als deze functie geactiveerd is kan IP/Subnet mask/gateway niet worden gewijzigd, omdat DHCP deze gegevens beheert. Is DHCP niet geactiveerd dan wordt IP/Subnet mask/gateway als waarde 0 afgebeeld. DHCP moet zijn uitgeschakeld, anders kunnen de op dat geldende IP gegevens niet worden afgebeeld. Bovendien kan ingeval van PPP0E de IP/Subnet mask/gateway niet worden gewijzigd. TCP port aangenomen waarde = UDP por t aangenomen waarde = HTTP port aangenomen waarde = 80 Max connection ondersteuning voor maximaal 10 gebruikers. Waarde 0 wil zeggen: ongelimiteerd aantal aangesloten gebruikers Transfer modehiermee kan de prioriteit worden geregeld van de kwaliteit overdrachtssnelheid / video. Network download indien geactiveerd, zal het systeem gedownloade gegevens als eerste verwerken. Advanced setting zie User Manual op de meegeleverde instructie-cd. Opmerking: nadat u alle waarden heeft ingebracht kunt u de Save balk aanklikken, het systeem komt dan terug met het vorige scherm. Afbeelding 2-13 Culemborg 20

21 2.5 Pan/Tilt/Zoom Zie afbeelding 2-14 Er kunnen zich verschillen voordoen in de User s Interface (gebruikers interface) als gevolg van verschillende protocollen. Zorg ervoor dat de A/B kabels op de juiste wijze aan de A/B poorten zijn aangesloten. Zor g ervoo r dat u de juiste PTZ waarden heeft ingebracht. Breng het camera monitor kanaal op het juiste subschermpje (ofwel: window) PTZ instellingen Selecteer het juiste kanaal, alvorens de volgende instellingen te maken. Protocol kies het overeenkomstige PTZ protocol, bijvoorbeeld PELCO-D Address breng het overeenkomstige PTZ adres in Baud rate kies de juiste overdrachtssnelheid ( baud rate ) Data bit kies de gewenste data bitstructuur. Als u niets ingeeft vult het systeem hier automatisch in: 8 Stop bit kies de gewenste stop bit. Als u niets ingeeft vult het systeem hier automatisch in: 1 P arity u kunt kiezen uit 3 pariteiten: geen oneven even. Als u niets ingeeft vult het systeem hier automatisch in geen. Nadat u alle waarden heeft ingebracht kunt u de Save balk aanklikken, het systeem komt dan automatisch terug met het vorige scherm. Afbeelding PTZ bewerkingen Zie afbeelding Klik op rechtermuisknop (of Fn knop op voorpaneel of Fn knop op de afstandsbediening). Afbeelding 2-15 Culemborg 21

22 Als u in het menuscherm Pan/Tilt/Zoom aanklikt krijgt u het menuscherm van afbeelding U kunt uw instellingen kiezen door het overeenkomstige icoon aan te klikken. Step de waarden 1 8 Zoom eventueel aanklikken Focus eventueel aanklikken Iris eventueel aanklikken Afbeelding 2-16 Uitvergroot ziet u hieronder de afstelknop waarmee u PTZ kunt regelen door de juiste pijlpunt aan te klikken (er is keuze uit 8 richtingen). Bij gebruik van de afstandsbediening kunnen maar 4 richtingen gekozen worden: naar boven naar beneden links rechts. Afbeelding 2-17 Afbeelding D Intelligent positie instellen Zie afbeelding In deze afbeelding is de blauwe instelknop uitvergroot. Hiermee kunt de camera 3D instellen. Pas op: hiervoor is protocolondersteuning vereist en kan alleen de muis gebruikt worden. Door deze blauwe instelknop aan te klikken kunt u met behulp van de muis het bereik instellen. Daarna komt de PTZ instelling automatisch tot stand. Zie onderstaand schematisch overzicht. Naam Functietoets Functie Symbool Functietoets Functie Symbool zoom dichtbij veraf focus dichtbij veraf iris close-up open Zie afbeelding 2-16 Klik SET-functie (of REC functie op voorpaneel) voor het instellen van preset - tour pattern. Klik SWITCH-functie (of Fn functie op voorpaneel) om de hoofdfunctie op te roepen. Culemborg 22

23 3. Web cliënt bewerkingen Opmerking De menuschermen kunnen enigszins afwijken door verschillende hardware versies. 3.1 Netwerk verbindingen Let, alvorens met de Web Cliënt bewerkingen te beginnen, op het volgende: -zijn de netwerkverbindingen juist? -zijn DVR en PC goed gekoppeld? Zie netwerk opzet (hoofdmenu>instellingen>netwerk) -is DVR IP-adres nog juist? Zijn verbindingen/aansluitingen in orde? Gebruikelijk is dat de geretourneerde TTL-waarde lager is dan het systeem kan automatisch de laatste webbesturing downloaden waarbij de nieuwe versie de voorgaande versie automatisch overschrijft -als u de web-besturing ongedaan wil maken, moet u uninstall webrec2.0 bat uitvoeren om de automatische besturing ongedaan te maken. U kunt ook naar C/Program Files/webrec gaan om de Single folder te wissen 3.2 Inloggen Open IE en breng het DVR-adres in de adreskolom in. Voorbeeld: is uw DVR IP dan brengt u dat in de IE adreskolom in als Daarna komt het systeem met de controlevraag of u webrec.cab control wilt installeren, als antwoord klikt u de YES knop aan. Als u de Active X file niet kunt downloaden, dient u de IE Security setup te wijzigen. Als u alles goed uitgevoerd heeft krijgt u het menuscherm afbeelding 3-1 te zien. Breng hier uw gebruikersnaam en password in. Aangenomen waarden zijn: factory name = admin en password = admin. Opmerking: wijzig na de eerste keer inloggen altijd uw wachtwoord. Afbeelding 3-1 Culemborg 23

24 3.3 Hoofdmenu Nadat u bent ingelogd krijgt u het hoofdmenu. Zie afbeelding 3-2. Klik op de naam van het kanaal en u kunt realtime de opnamen bekijken. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding. Afbeelding 3-2 Slotopmerkingen: kijk voor gedetailleerde informatie in de User s Manual (Gebruikershandleiding) op de meegeleverde instructie-cd er kunnen kleine verschillen zijn tussen de menuschermen, als gevolg van softwareaanpassingen wij verbeteren en passen onze software voortdurend aan, zonder u daarvan (schriftelijk of mondeling) op de hoogte te stellen daarom: raadpleeg van tijd tot tijd onze website voor aanvullende informatie!! Culemborg 24

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

DVRxx Gebruikershandleiding

DVRxx Gebruikershandleiding DVRxx Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 1.1 OVERZICHT DVR...4 FUNCTIE VAN DE KNOPPEN AAN DE VOORZIJDE VAN DE DVR...4 2 2.1 2.2 BEDIENING VAN DE DVR...5 AFSTANDSBEDIENING...5 MUISBEDIENING...6 3 3.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN PAS OP Risico voor Elektrische schok Pas op! Om de kans op een elektrische schok te voorkomen, stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

DVR 351.154. Gebruiksaanwijzing

DVR 351.154. Gebruiksaanwijzing DVR 351.154 Gebruiksaanwijzing Veiligheid Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheids

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. X8104XX Digitale Video Recorder Gebruikershandleiding... v1.0

INHOUDSOPGAVE. X8104XX Digitale Video Recorder Gebruikershandleiding... v1.0 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... - 4-1.1 BELANGRIJKSTE FUNCTIE... - 4-1.2 PRODUCTKENMERKEN... - 4 - HOOFDSTUK 2 MILIEU AANPASSINGSVERMOGEN... - 5 - HOOFDSTUK 3 BEDIENINGSHANDLEIDING VAN HET APPARAAT...

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder.

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. 4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. Gebruikershandleiding 1 Nederlands Lees de instructies voordat U het apparaat in werking stelt. Bovenstaande afbeelding kan afwijken met het uiterlijk van het product

Nadere informatie

Gebruikers handleiding HDR-04HP 4 KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER MET DVD/RW FUNCTIE, MUIS EN GUI.

Gebruikers handleiding HDR-04HP 4 KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER MET DVD/RW FUNCTIE, MUIS EN GUI. Gebruikers handleiding HDR-04HP 4 KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER MET DVD/RW FUNCTIE, MUIS EN GUI. GEBRUIKERS HANDLEIDING Om schade te voorkomen en een optimale werking van het apparaat te verkrijgen,

Nadere informatie

EM6104R1 / EM6108R1 Surveillance Recorder

EM6104R1 / EM6108R1 Surveillance Recorder EM6104R1 / EM6108R1 Surveillance Recorder 2 NEDERLANDS EM6104R1 / EM6108R1 Surveillance Recorder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 2.0 Uitleg van de aansluitingen...

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder

EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder 2 NEDERLANDS EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 2.0 Uitleg van de aansluitingen... 4 2.1 4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2 Gebruikershandleiding Nederlandse Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Programma introductie...4 2. Voorbereidingen voor bediening...4 2.1 Minimale systeemeisen...4 2.2 evideoclient16 installeren...4 2.3 Netwerk

Nadere informatie

DS-7000HI-S Series Net DVR Gebruikers Handleiding

DS-7000HI-S Series Net DVR Gebruikers Handleiding DS-7000HI-S Series Net DVR Gebruikers Handleiding V2.1 Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van uw nieuwe Hikvision Net DVR/DVS video recorder/server. Deze handleiding is bedoeld voor de DS-7204HVI-S

Nadere informatie

Installatie en Bedienings Handleiding

Installatie en Bedienings Handleiding Installatie en Bedienings Handleiding Paragon Series DVR EVERFOCUS ELECTRONICS CORPORATION Paragon Series DVR Bedienings handleiding 2009 EverFocus Electronics Corp www.everfocus.com Alle rechten zijn

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

VeiligheidVeiligheid Instruct

VeiligheidVeiligheid Instruct VeiligheidVeiligheid Instruct Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheids maatregelen

Nadere informatie

17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO

17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO 17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO ** Dit document moet gezien worden als een naslagwerk. ** Het product kan op ieder moment zonder kennisgeving

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden.

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Let op! Behuizing niet openen. Er bevinden zich geen onderhoudsgevoelige

Nadere informatie

8/16-KANAALS DVR. Gebruikershandleiding

8/16-KANAALS DVR. Gebruikershandleiding 8/16-KANAALS DVR Gebruikershandleiding SRD-830/830D/830DC/ 850/850D/850DC/870/870D/870DC/ 1610/1610D/1610DC/1630/1630D/1630DC/ 1650/1650D/1650DC/1670/1670D/1670DC overzicht KENMERKEN Deze DVR maakt gebruik

Nadere informatie

4-8 PoE INGANGEN H264 STAND-ALONE NETWERK VIDEORECORDER ART. IPNVR004APOE-IPNVR008APOE

4-8 PoE INGANGEN H264 STAND-ALONE NETWERK VIDEORECORDER ART. IPNVR004APOE-IPNVR008APOE 4-8 PoE INGANGEN H264 STAND-ALONE NETWERK VIDEORECORDER ART. IPNVR004APOE-IPNVR008APOE Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik 1 Technische parameters Model

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

4 KANAALS HD-SDI-DVR. Gebruikershandleiding SRD-480D

4 KANAALS HD-SDI-DVR. Gebruikershandleiding SRD-480D 4 KANAALS HD-SDI-DVR Gebruikershandleiding SRD-480D 4-kanaals HD-SDI DVR Gebruikershandleiding Copyright 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerk is het gedeponeerde logo van

Nadere informatie

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Opmerkingen over de gebruikershandleiding ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Gebruikershandleiding Version 1.0 1 Overzicht van het apparaat Nederlands Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie