Abstracts IC Symposium 2 maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Abstracts IC Symposium 2 maart 2012"

Transcriptie

1 Abstracts IC Symposium 2 maart 2012 Medisch programma 50 jaar intensive care geneeskunde! Waar gaan we naartoe? Hans van der Hoeven Vanaf het ontstaan van de Intensive Care geneeskunde heeft ons vakgebied woelige tijden doorgemaakt. Na de relatieve periode van rust de afgelopen jaren, staan ons nu weer grote veranderingen te wachten. Zo zal de toenemende antibioticaresistentie grote gevolgen hebben voor ons handelen. Schaarste in personeel en uit de pan rijzende kosten maken keuzen noodzakelijk. Lessen uit het verleden kunnen ons echter voorbereiden op de toekomst. Tijdens deze lezing komen de belangrijkste valkuilen en kansen aan bod. De uitdaging is groot, de verwachtingen hooggespannen. Immuunstimulatie bij sepsis Peter Pickkers Sepsis, bloedvergiftiging, behoort tot de belangrijkste oorzaken van sterfte op de intensive care. Recent duidelijk geworden dat na de overmatige immuunrespons in het begin van de sepsis, er een langdurige fase van immunologische verlamming optreedt die gepaard gaat met verhoogde gevoeligheid voor nieuwe infecties en andere complicaties. In vele trials is getracht de immuunrespons van sepsispatiënten te onderdrukken, zonder veel succes. Wellicht is het inderdaad nodig om bij sommige patiënten het immuunsysteem te remmen, maar bij anderen juist te stimuleren. Welke patient moet immuunstimulatie krijgen en hoe werkt dat? Weaning? Specifieke expertise noodzakelijk! Leo Heunks Moeizame ontwenning van de beademing is een belangrijk probleem voor zowel de patiënt, de zorgverlener als de verzekeraar. De pathofysiologie van moeizame ontwenning van de beademing is complex en diagnostiek vereist speciale apparatuur en expertise. De oprichting van een expertisecentrum voor moeizame ontwenning is dus een logische stap. Deze presentatie zal de werkwijze van het expertise centrum besproken worden.

2 Regulatie van hersendoorbloeding na reanimatie Astrid Hoedemaekers Patiënten die na een circulatiestilstand comateus op een intensive care worden opgenomen hebben een hoge mortaliteit en morbiditeit. De cerebrale bloeddoorstroming bij deze patiënten is gestoord in de eerste dagen na opname. De dagelijkse routine IC behandeling heeft directe invloed op de bloedvoorziening van de hersenen. Tijdens de presentatie zullen nieuwe inzichten in de pathofysiologie van de cerebrale circulatie na reanimatie worden besproken en worden bekeken hoe aan de hand hiervan de post-reanimatie zorg kan worden geoptimaliseerd. Voorspellen van vloeistofresponsiviteit Benno Lansdorp Op de IC is het inschatten van de volumestatus van de patiënt een dagelijks terugkerend fenomeen. Tegelijkertijd is dit ook een van de moeilijkste zaken om te beoordelen. Het blijkt dan ook dat ongeveer de helft van alle volume bolussen onterecht wordt gegeven, en daarmee mogelijk schadelijk is. In deze presentatie zal verteld worden welke parameters we wel en niet kunnen vertrouwen als voorspellers bij volumetherapie. Naast de onbetrouwbare CVD, blijkt ook de voorspellende waarde van de dynamische parameters nog niet optimaal. Met een nieuw ontwikkeld algoritme kan voortaan nog preciezer voorspeld worden wie er vocht nodig heeft en wie niet. Hemodynamische monitoring bij kinderen Joris Lemson Voor volwassen intensive care-patiënten zijn vele technieken van geavanceerde hemodynamische monitoring beschikbaar. Slechts een aantal van deze technieken is bruikbaar bij kinderen. Echter, deze zijn niet of nauwelijks gevalideerd, de praktische toepasbaarheid is onbekend, en veelal ontbreken normaalwaarden voor kinderen. Maar er zijn nieuwe ontwikkelingen! In deze presentatie zullen belangrijke vragen beantwoord worden: Welke hemodynamische parameters zijn betrouwbaar te meten? Hoe kun je die meten en waar moet je op letten? Is het werkelijk zinvol om hierop te sturen? Kan monitoring van de circulatie bijdragen aan een betere outcome van ernstig zieke kinderen? Voorspellen en voorkomen van delirium op de IC. Mark van den Boogaard Acute verwardheid oftewel delirium, is een aandoening die veelvuldig voorkomt bij ICpatiënten en ernstige gevolgen heeft voor de patiënt. Wie zijn nu de patiënten die het meest risico hebben op een delirium? Hiervoor is een delirium predictiemodel noodzakelijk. Als we vervolgens de hoogrisico patiënten kunnen identificeren, kunnen we dan een delirium en een aantal gevolgen hiervan voorkomen? Tijdens de presentatie wordt ingegaan op deze twee belangrijke vragen aan de hand van recent uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek.

3 Crew Resource Managament: Absoluut noodzakelijk Marc Haerkens Spreker is chirurg met ervaring als traumatoloog en traumahelikopter (MMT)-arts. Tevens heeft hij een achtergrond als gebrevetteerd vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht (Klu) met ervaring op de Apache gevechtshelikopter. De dubbelfunctie van arts en militair vlieger heet pilot-physician en geeft een bijzonder perspectief op de overeenkomsten en verschillen tussen de luchtvaart en de medische wereld. Zijn streven is om de hoog-specialistische geneeskunde te laten profiteren van in de luchtvaart ontwikkelde veiligheids- en kwaliteitsmechanismen, waaronder het samenwerkingsmodel Crew Resource Management (CRM). Na het verlaten van de Klu in mei 2009 heeft Haerkens hiertoe de organisatie Wings of Care opgericht. In 2009 heeft Haerkens het Generaal Snijders erediploma ontvangen uit handen van Generaal b.d. Berlijn voor de werkzaamheden op het snijvlak van luchtvaart en zorg. De meerwaarde van een academische IC: Rescue therapieën Hans van der Hoeven De meerwaarde van een academische IC is gebasseerd op de continue beschikbaarheid van specialisten met een zeer divers kennisdomein. Zelfs voor de zeldzaamste ziekten is er wel een specialist. Dit maakt ook het veilig toepassen van complexe rescue-therapieën mogelijk. Tijdens deze voordracht komen een aantal van deze technieken aan bod. ECMO, Assistdevices maar ook complexe chirurgische ingrepen zijn hiervan een voorbeeld. De nadruk hierbij zal liggen op de indicaties en praktische toepasbaarheid. De kracht van het brein Iceman Wim Hof en Matthijs Kox Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het brein via het autonome zenuwstelsel het immuunsysteem reguleert. Het autonome zenuwstelsel wordt autonoom genoemd omdat het in principe niet willens of wetens te beïnvloeden is. Matthijs Kox en zijn collega s onderzochten Iceman Wim Hof, die claimt dat hij, door middel van een door hem ontwikkelde concentratie/meditatietechniek, zijn autonome zenuwstelsel en daardoor zijn immuunsysteem kan beïnvloeden. De Iceman werd onder andere onderworpen aan een endotoxine-experiment waarin hij een bestanddeel van een dode bacterie kreeg toegediend. Kan hij zijn claim waarmaken, is het autonoom zenuwstelsel toch niet zo autonoom als we dachten? Paramedisch programma Op de IC is geen plek voor decubitus Wendy Groetelaers Decubitus komt frequent voor op de intensive care en leidt tot veel ongemak voor de patiënt en hoge kosten. In het UMC St Raboud is in 2008 als onderdeel van een kwaliteitsverbeteringsproject, een wond- en decubitusconsulent aangesteld met als doel de decubitusincidentie en de daarmee samenhangende kosten te reduceren. Intensieve aandacht voor en registratie van de decubitusproblematiek, gecombineerd met de juiste interventies en hulpmiddelen, heeft geleid tot een reductie van de incidentie van decubitus en hieraan gerelateerde kosten. Wij willen u inzicht geven hoe we dit gedaan hebben.

4 Monitoren van het brein. Nuttig! Mira de Lange en Marlene Schalken-Voskamp De Glasgow Coma Scale is de gouden standaard voor het observeren en registreren van het bewustzijn op de afdeling Intensive Care in de (sub-)acute fase van een aandoening van het brein. Sinds kort wordt deze meting aangevuld met het testen van een aantal stamreflexen. Tevens is een differentiatie aangebracht in de E-4 score. CEEG staat voor Continu EEG. Sinds kort wordt 24-uurs EEG ingezet op de Intensive Care om o.a. subklinische epileptiforme activiteiten vroegtijdig op te sporen. Op de praktische toepasbaarheid gaan we in de presentatie dieper in. Mijn Zorgnet: patiëntenparticipatie op de IC Willem Roudijk Naast het interviewen van IC-patiënten en hun naasten over het IC verblijf en de organisatie van een post-ic-polikliniek heeft de afdeling Intensive Care besloten om deel te nemen aan de MijnZorgnet-organisatie; een digitaal platform voor en door patiënten, hun naasten en zorgprofessionals. Via MijnZorgnet Intensive Care kunnen ervaringen en bevindingen worden uitgewisseld en kan kennis worden verspreid en gedeeld, zowel tussen patiënten/naasten onderling als met de mensen die op de IC werken. In deze presentatie een uitleg over het hoe en waarom van MijnZorgnet IC. Vroeg-mobilisatie op de IC Peter Paul Mazure Hoe eerder hoe beter!de positieve effecten van vroeg mobiliseren zijn niet meer weg te denken op onze Intensive en Medium Care. De nadelige effecten van bedrust worden door vroeg behandeling tegen gegaan. Lichaamsbeweging en het blootstellen aan de zwaartekracht hebben een goede uitwerking op het cardiorespiratoire systeem en het bewegingsapparaat. Het zijn fysiologische prikkels die belangrijk zijn voor de instandhouding van ons lijf, ook ons brein heeft dit nodig. Onderzoekers hebben aangetoond dat vroeg mobilisatie van patiënten op de Intensive Care veilig en haalbaar is. Graag presenteren wij deze positieve effecten en de mogelijkheden van de vroeg mobilisatie. Klinisch pad Oesophagusresectie: Ontwikkeling en invoering Angela van Bergen Optimalisering van processen vraagt om samenwerking waarbij rekening wordt gehouden met het logistieke pad dat de patiënt volgt. Analoog aan de ontwikkeling ten aanzien van de cardiochirurgie, en geïnspireerd door de resultaten die de Intensive Care hier heeft behaald, is medio 2010 gestart met de ontwikkeling van het klinisch zorgpad voor de oesophagus (cardia) patiënt. Na het in kaart brengen van de totale zorg om deze patiënt in de keten, is in oktober 2011 het klinisch pad in werking getreden.wat levert het ons op en wat merkt vooral de patiënt hiervan? Is uitbreiding van deze werkwijze ook voor andere patiëntengroepen op de intensive care zinvol?

5 Workshop kinestetiek Monica Wäscher Een veel gehoorde uitspraak in zorginstellingen is: "Wij mobiliseren onze immobiele patiënten dagelijks in de stoel. Als ze in bed blijven, worden ze elke 3 uur anders neergelegd." Het valt op dat de dagelijkse mobilisatie uit bed met een tillift of met trekken en tillen uitgevoerd wordt. Echter bij het gebruik van een tillift is de aanspraak op het bewegingsapparaat vergelijkbaar met een gezond iemand die de lift neemt ipv de trap. Dus niet echt een bewegingsbevordering. Alleen een verplaatsing van A naar B. Ook bij de patiënt kan er gekozen worden voor een verplaatsing door het bewegen van het lichaam. Kinesthetische mobilisatie is een methode waarbij de fysiologische lichaamsbeweging gebruikt wordt bij alle houdingsveranderingen van een patiënt in de dagelijkse praktijk. En zo vindt er een bewegingsbevordering plaats de weg, van A naar B, wordt het doel. Dit werkt ook mee aan een verbetering van de levenskwaliteit voor de patiënt. Tevens verbeterd het de situatie voor de verplegende doordat deze minder zwaar lichamelijk en psychisch belast wordt.

focus IC december 2013 benchmarken op de IC

focus IC december 2013 benchmarken op de IC Nationale Intensive Care Evaluatie focus IC december 2013 benchmarken op de IC In dit nummer: De funnelplot: intelligent benchmarken Niet de getallen tellen, maar de interpretatie Ronnie van Diemen: De

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2013 Intensive & Medium Care

Bedrijfsplan 2013 Intensive & Medium Care UMC St Radboud Bedrijfsplan 2013 Intensive & Medium Care Prof. dr. J.G. van der Hoeven Drs. A.M.M. Broods 1-10- 2012 2 Inhoudsopgave Verantwoording 1 Patiëntenzorg... 4 2 Onderzoek, Onderwijs en Opleiding...

Nadere informatie

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Sneller Beter draaiboek Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Werken Zonder Wachtlijst

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Slimme Zorg Zelfstandig en met eigen regie je leven inrichten Diagnostiek Het belang wordt niet altijd voldoende erkend

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Copyright 2004, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. All Rights Reserved. Received:...; Accepted:... Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Een tussenrapportage als

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier. Dr. R.B. Kool L.M. Verhoef MSc Prof. Dr. J.A.M.

Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier. Dr. R.B. Kool L.M. Verhoef MSc Prof. Dr. J.A.M. Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier Dr. R.B. Kool L.M. Verhoef MSc Prof. Dr. J.A.M. Kremer Nijmegen, 7 april 2014 IQ healthcare Scientific Institute for Quality

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Zorg voor Uitkomst. Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen

Zorg voor Uitkomst. Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen Zorg voor Uitkomst Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen 2014 Ik vind het mooi dat bij Zorg voor Uitkomst gekeken wordt naar de kwaliteit van leven van een patiënt. Toen ik voor

Nadere informatie

Hét congres voor de acute zorg!

Hét congres voor de acute zorg! Hét congres voor de acute zorg! 26 en 27 mei 2011 jaarbeurs utrecht p r o g r a m m a Alle aandacht voor mijn keuzes Werken in de zorg op een manier die bij je past Plezier in je werk, dus plezier in je

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Alert MAART 2010 DE RISICO S VAN HET VAK

Alert MAART 2010 DE RISICO S VAN HET VAK Alert MAART 2010 DE RISICO S VAN HET VAK Een betere omgeving maakt betere zorgverleners 1 - M e d i1r i-s kmme de i R2i s0 k0 9 j u n i Ve 2 r0 p0 l 7e e g s p e c i a l Colofon Kwartaalmagazine Alert

Nadere informatie

Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake

Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake Utrecht, november 2012 Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk PATIENTENVERSIE Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk Een richtlijn voor patiënten. Inleiding: Niet aangeboren hersenletsel (NAH) Deze richtlijn gaat over de terugkeer naar werk van patiënten met niet-aangeboren

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie

Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden. Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst

Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden. Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst Signalering ethiek en gezondheid 2009 Centrum voor ethiek en gezondheid Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden

Nadere informatie

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Oncologie Wil van Veen, Den Haag Transmuraal Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Menselijke maat Open de site van Bronovo, www.bronovo.nl, en lachende gezichten op een groepsfoto kijken je aan.

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

BIG DATA SAMENVATTING ANALYSEFASE

BIG DATA SAMENVATTING ANALYSEFASE NATIONALE DENKTANK 2014 BIG DATA SAMENVATTING ANALYSEFASE INHOUDSOPGAVE 1. Stichting de Nationale DenkTank PAGINA 3 Nationale DenkTank 2014 PAGINA 4 2. Big Data en de vier onderzoeksdomeinen PAGINA 5 2.1

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

oncologie in PersPectief focus op KWaliteit

oncologie in PersPectief focus op KWaliteit oncologie in PersPectief focus op KWaliteit 20 ste symposium voor verpleegkundigen en paramedici Donderdag 5 juni 2014 Theater / Congrescentrum de Meervaart Amsterdam Beste collega s, Het Antoni van Leeuwenhoek

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Gezondheidsbevorderende interventies via internet. Onderzoek naar mogelijkheden voor effectievere verspreiding en blootstelling

Gezondheidsbevorderende interventies via internet. Onderzoek naar mogelijkheden voor effectievere verspreiding en blootstelling Gezondheidsbevorderende interventies via internet Onderzoek naar mogelijkheden voor effectievere verspreiding en blootstelling 008 Rik Crutzen, Wendy Brouwer, Johannes Brug, Nanne K. de Vries, Anke Oenema,

Nadere informatie

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat?

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Een 7 stappenplan voor een doordachte implementatie Dellaertweg 9C 2316 WZ Leiden Tel. 071-523 2604 Versie 1.0 d.d. 01-10-2014 www.helpline-bv.nl contact@helpline-bv.nl

Nadere informatie