Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie"

Transcriptie

1 Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie Op 23 september 2014 heeft de beheerder UD de OdC UD het plan Organisatieontwikkeling Fondswerving TU Delft d.d ter advisering voorgelegd. Het onderwerp is al eerder kort besproken en toegelicht in een bijeenkomst van de subcommissie Communications met de directeur Communications op 7 juli Het onderwerp is besproken in de overlegvergadering op 29 oktober Beeldvorming: Verkregen informatie en essentie van de plannen: De OdC UD beschikt over de navolgende informatie: 1. Organisatieontwikkeling Fondswerving TU Delft v.1.3. d.d. 10/09/ Verslag CvB Getekend besluit op 15 juli 2014 Samengaan UfD en TU foundation 4. Aanbiedingsmail Uit de verkregen informatie maakt de OdC UD op dat de essentie van het plan is: Het van de TU Delft onafhankelijke Universiteitsfonds (UfD) en de Delft University of Technology Foundation (DUTF) te laten samengaan in een nieuw fonds. Het nieuwe Fonds dat de naam over neemt van het UfD. Personeel dat nu voor de onderscheiden fondsen werkt wordt ondergebracht in 1 organisatie die is ingebed in de TU Delft-organisatie (Directie Communication). Twee Alumnimanagers uit het team student & Alumni Communication worden verplaatst naar dit nieuwe organisatieonderdeel Motieven die aan deze organisatieverandering ten grondslag liggen: Door samenvoeging van de fondsen wordt een gezicht naar de markt gecreëerd en meer slagkracht ontwikkeld dan de fondsen elk voor zich kunnen bewerkstelligen. Het opereren van de van elkaar losstaande organisaties werd door alumni als verwarrend ervaren. Voor het verkrijgen van de ANBI ^-status mag het bestuur van het fonds voor niet meer dan 1/3 bestaan uit vertegenwoordigers van de ontvangende partij, in casu de TU Delft. Vragen van de OdC UD 1. Algemeen Opmerking/vraag De samenvoeging van fondsen lijkt een logische stap. De OdC UD mist echter de onderbouwing van de nieuwe organisatie. Waarom functies toevoegen uitbreiden etc? We gaan als YU zwaarder inzetten op fondswerving om nieuwe inkomsten aan te boren. Dit betekent ook dat er meer mensen nodig zijn. Daarom wordt uitgebreid. We moeten eerst investeren, dan oogsten. Algemeen nut beogende instellingen

2

3 2. blz. 3 Vraag: Op blz. 3 wordt gesteld dat de nieuwe organisatie wordt ingebed in de directie Communication. Op blz. 5 wordt echter een formele hiërarchische lijn naar het bestuur aangegeven en functionele verantwoording naar directeur Communication. De OdC zou eerder een hiërarchische lijn naar de directeur verwachten. Kunt u toelichten waarom voor deze constructie is gekozen? Het is van belang voor een bepaalde categorie van gevers dat het fonds een bepaalde mate van onafhankelijkheid heeft. Sommige gevers willen wel geven, maar alleen wanneer het fonds/organisatie onafhankelijk is, omdat zij vrezen dat giften dan in de toekomst aangewend zouden kunnen worden om gaten in de TU begroting te vullen. 3. blz. 5 Vragen: Waarom wordt de leidinggevende van het nieuwe organisatieonderdeel een directeur? Voor zover de OdC UD bekend, komen binnen directies niet meerdere directeuren voor. Kunt u deze keuze toelichten? Het wordt een directeur in de zin van 'directeur van de stichting'. IMiet directeur in de zin van TU Delft-directeur. Wat is het development-bureau? Dit is de afdeling waar nu fondswerving en accountmanagement grote bedrijven plaats vindt. 4. Blz. 7 Vragen Het is niet duidelijk welke functies overgaan. Zijn dat functie 8+9; wat gebeurt er met 10? 9 en 10 gaan over. Dit zijn fondswervers. IVlen lijkt te bedoelen, in dat geval: wat gebeurt er met 8? Klopt, excuus. Is typo moet 9 en 10 zijn. Wil je aangepaste versie van document? 5. Blz. 8 Vragen Waarom wordt de formatie uitgebreid met de functie market intelligence? Bij fondswerving is kennis van de markt cruciaal. Waar zitten individuen die kunnen geven, wie kent wie, wie benadert wie, etc. Dat is de rol van Market Intelligence. Vereist CRM beheer van dit onderwerp echt 1 fte? Hoe is dit momenteel geregeld? Om deze informatie vervolgens goed te beheren is een separaat CRM nodig. Dit zijn grote en ingewikkelde pakketten. We verwachten daar nu inderdaad een volle fte voor nodig te hebben. Hoe vertaalt formatie etc zich in financieel opzicht? Kennis van personen=toegang tot personen=mogelijkheid tot vragen gift= gift Waarom is financiële administratie "n.v.t."? Wie controleert/organiseert? Deze staan op "n.v.t." omdat ze niet op de TU loonlijst staan maar extern worden ingehuurd Er staat in huidig plaatje 0,2 fte voor inhuur/gast. Hoezo gast?

4

5 Antwoord Is inhuur; heeft gastvrijheidsverklaring Is de verhouding 1,7 fte fondswerver vs 1,8 marketing manager alumni logisch? Vooralsnog wel. De helft van het spel is "friends raising", de andere helft "fund raising". Zonder relatie, geen geld. Komt er geen verandering, verschuiving in taken? Ik verwacht dat deze organisatie zich de komende jaren zal door ontwikkelen. Dit is het startplaatje. Hoe het zich ontwikkeld is op dit moment lastig te voorspellen. Opmerking Er sprake van circa 0,4 fte is management uitbreiding. Dat is vreemd en eigenlijk niet wat we (OdC) willen. Vragen: Op zich is een managementuitbreiding bij de afdeling Ufd nog te begrijpen (gaat van 3.1 fte naar 6,6). Echter de afdelingen Student & Alumni relations en Business relations raken ieder ongeveer 20% aan fte kwijt, maar het management blijft in fte even groot. De genoemde afdelingen hebben na deze wijziging ook elk nog 7,3 fte Waarom heeft deze afdeling in de oude situatie genoeg aan 0,9 fte, maar krijgt nieuwe Ufd 1 fte management. Dit is een nieuwe afdeling, waar veel opgezet moet worden. Dat vereist veel managementaandacht. c ommunlcation / Business relations Functietitel Functieprofiel Schaal Fte 1 Directeur Beleidsdirecteur 1/2/3 n.t.b. 1,0 2 Secretariaat Communicatiemedewerker 1/secretaresse 1 9 1,0 3 Financiële administratie n.v.t. n.v.t. 0,3 4 studentassistenten n.v.t. n.v.t. 1,3 5 Fondswerver Communicatie adviseur ,0 6 Fondswerver Communicatie adviseur ,7 7 Marketing manager alumni Communicatieadviseur ,0 8 Marketing manager alumni Communicatieadviseur ,8 9 Market Intelligence vacature 12 1,0 10 CRM beheer vacature 12 1,0 Onderdeel 2: Oordeelvorming De OdC UD zal de tijdens het overleg verkregen informatie na afronding van de fase beeldvorming toetsen op de te verwachten gevolgen daarvan voor de continuïteit voor de organisatie en de comfortabiliteit voor de medewerkers en/of de studenten. Daarvoor heeft de OdC UD navolgende concrete toetsingscriteria gebruikt: Toetsinpscriterium t.b.v. de continuïteit 1. De bezuinigingen binnen de UD zullen niet leiden tot afname van de kwaliteit van de dienstverlening aan de faculteiten en de inhoud van de DVO's.

6

7 Ten aanzien van Organisatieontwil<l<eling Fondswerving oordeelt de OdC UD: De OdC UD van mening dat de kwaliteit van de dienstverlening voldoende en naar verwachting beter is ge(waar)borgd. Toetsingscriteria t.b.v. de comfortabiliteit voor de medewerkers 2. De bezuinigingsplannen zullen niet leiden tot structurele verhoging van de werkdruk van de medewerkers van de UD. Ten aanzien van Organisatieontwikkeling Fondswerving oordeelt de OdC UD: Gelet op de uitbreiding van de formatie zal, als gevolg van deze organisatieontwikkeling geen sprake zijn van een structurele verhoging van de werkdruk. 3. Daar waar sprake is van personele gevolgen wordt alles in het werk gesteld om gedwongen ontslagen te voorkomen. Ten aanzien van Organisatieontwikkeling Fondswerving oordeelt de OdC UD: Er worden geen medewerkers boventallig. Oordeel positief. Onderdeel 3: het standpunt van de OdC UD Gelet op het bovenstaande komt de OdC UD tot het navolgende standpunt: De OdC UD adviseert positief over de organisatieontwikkeling Fondswerving. Door samenvoeging van de fondsen wordt één gezicht naar de markt gecreëerd en meer slagkracht ontwikkeld dan de fondsen elk voor zich kunnen bewerkstelligen. Ofwel, de organisatieverandering komt efficiëntie en effectiviteit ten goede. Delft, 5 november 2014 secretaris onderdeelcommissie UD

8

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

HU Handboek Medezeggenschap. Inlichtingen bps@hu.nl. Datum Augustus 2007. Hogeschool Utrecht, Afdeling Servicebureau Studentzaken, Utrecht, 2007

HU Handboek Medezeggenschap. Inlichtingen bps@hu.nl. Datum Augustus 2007. Hogeschool Utrecht, Afdeling Servicebureau Studentzaken, Utrecht, 2007 Inlichtingen bps@hu.nl Datum Augustus 2007 Hogeschool Utrecht, Afdeling Servicebureau Studentzaken, Utrecht, 2007 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Nadere informatie

Handreiking Vitaal Organiseren: fase 2

Handreiking Vitaal Organiseren: fase 2 Handreiking Vitaal Organiseren: fase 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Vitaal Organiseren... 2 2 Drie fases... 2 2.1 Stappen in fase 2... 4 2.2 Houtskoolschets... 5 3 Medewerkers in fase 2... 6 3.1 Wat moet

Nadere informatie

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Trendonderzoek Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Wim Elving & Betteke van Ruler Amsterdam School of Communications Research Universiteit van Amsterdam Juli 2006 Inhoud Hoofdstuk 1. Doel en opzet 7

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Een bacheloropdracht in opdracht van de rekenkamercommissie Hengelo Auteur: Begeleiders: Jarno Meenink Student Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2)

Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2) Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2) Om daadwerkelijk het klantbelang centraal te stellen, is het nodig dat financiële ondernemingen Key Performance Indicators (KPI s) gericht op het klantbelang

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014 Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam Amsterdam, 3 september 2014 2 ALGEMENE VOORWAARDEN EN ADVIEZEN Naast de brief waarin

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

(Indirect) tax risico management in de praktijk

(Indirect) tax risico management in de praktijk (Indirect) tax risico management in de praktijk Verslaglegger: Lenny Koot Inleider: mr. S.R.M. Janssen, Indirect Tax Manager bij Nidera en vaste gastspreker over het onderwerp Tax Assurance aan de Nyenrode

Nadere informatie

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs.

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Voor u ligt de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. In deze code zijn basisprincipes vastgelegd die een appèl doen op de professionaliteit van

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie bezuinigingsmonitor: formatiereductie Rekenkamer Rotterdam oktober 2012 voorwoord De voorliggende bezuinigingsmonitor is een initiatief van de rekenkamer om het zicht van de raad op de realisatie van

Nadere informatie

Bijlage bij agendapunt 4 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Groothandelsgebouwen N.V. d.d. 4 december 2014

Bijlage bij agendapunt 4 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Groothandelsgebouwen N.V. d.d. 4 december 2014 Bijlage bij agendapunt 4 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Groothandelsgebouwen N.V. d.d. 4 december 2014 Strategisch plan Vennootschap (Groothandelsgebouwen N.V.) Inleiding In vervolg op het

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Slim Samenwerken aan ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Colofon Samenstelling

Nadere informatie

ORIfinside information

ORIfinside information ORIfinside information Nummer 20 - november 2012 IN DIT NUMMER: REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 20.......................... 3 BOEKINGEN PER GROOTBOEK: VERDICHTEN De oude situatie (tot en met

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam Amsterdam, juni 2011 Auteurs: Mohammed Bensellam Sheila Chin Hester Veenhuijsen Begeleiding: Rik Peeters (Nederlandse School

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie