I.T. 195 IDENTITEITSBEWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I.T. 195 IDENTITEITSBEWIJS"

Transcriptie

1 I.T. 195 IDENTITEITSBEWIJS Inhoud I.T. 195 IDENTITEITSBEWIJS... 1 Eenheidsstructuur voor alle identiteitsbewijzen... 2 Wettelijke principes... 2 Samenstelling van de informatie... 2 Structuur... 3 Overzicht van de in te voeren gegevens... 4 Opmerkingen... 6 Structuren van toepassing vóór 20 februari Inleiding... 7 Structuur van identiteitskaarten, andere dan het Europees Model... 8 Samenstelling... 8 Structuren Structuur voor de identiteitskaart van Belgen - Europees Model Samenstelling Structuur Identiteitsstukken en bewijzen voor kinderen jonger dan twaalf jaar Inleiding Identiteitsstukken voor kinderen jonger dan 12 jaar Identiteitsbewijzen voor kinderen jonger dan twaalf jaar Identiteitskaart voor de Belgen in het buitenland Samenstelling Structuur Controles IT195 Versie Pagina 1

2 Eenheidsstructuur voor alle identiteitsbewijzen De nieuwe structuur is van toepassing vanaf 20 februari 2007, en zij wordt gebruikt voor het invoeren van alle identiteitskaarten en -bewijzen. Wettelijke principes Deze informatie neemt de identiteitskaarten en -bewijzen op voor zowel Belgen als vreemdelingen. De identiteitsbewijzen voor vreemdelingen zijn voorzien in de vreemdelingen-reglementering ter zake. Koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten (B.S. van 19 maart 2003); Koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten (B.S. van 28 maart 2003); Koninklijk besluit van 1 september 2004 houdende de beslissing om de elektronische identiteitskaart veralgemeend in te voeren (B.S. van 15 september 2004); Koninklijk besluit van 18 oktober 2006 betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (B.S. van 31 oktober 2006, Ed. 2). Samenstelling van de informatie Operatiecodes : 10, 11, 13 en 20 Informatietype : 195 Dienstcode : 0 Informatiedatum : de datum waarop het identiteitsbewijs werd uitgereikt. Indicatie N : de letter N moet worden ingevoegd om het onderscheid te maken met de oude structuren; Type : de bestaande types blijven behouden; zij worden voorafgegaan door twee nullen. De mogelijkheid wordt geboden om uit te breiden, of om een onderscheid te voorzien naargelang de instantie die het identiteitsbewijs aflevert, bijvoorbeeld voor de Dienst Vreemdelingenzaken; Kaartnummer : het nummer van het identiteitsbewijs, maximum 12 alfanumerieke tekens. Indien het nummer minder dan 12 tekens bevat, moet er links begonnen worden met het invullen van het nummer; de overblijvende vakken worden ingevuld met spaties; NIS-code : de NIS-code van de Belgische gemeente die het identiteitsbewijs uitreikt; Vervaldatum : datum waarop de geldigheid van het identiteitsbewijs vervalt; IT195 Versie Pagina 2

3 Duplicaat (Dup.) : volgnummer van het duplicaat in twee cijfers (01, 02, 03, ); Opmerking: de invoering van een duplicaat door ophoging van het cijfer van de eenheid van het type document is niet meer toegelaten (bv; code 31 voor invoering van een duplicaat A.I.); Verlenging (Verl.) : dit nummer wordt uitsluitend toegepast bij type 10 en bestaat uit de cijfers 01, 02 of 03; Duur : geldigheidsduur in maanden (twee cijfers). Structuur O.C. I.T. D. Informatiedatum Type D D M M J J J J N Kaartnummer NIS-code Vervaldatum Dup. Verl. Duur OPMERKINGEN: Alle vakken zijn voorzien in de eenheidsstructuur. De laatste drie zones moeten worden ingevuld met nullen als zij niet van toepassing zijn. De controles voor het manueel invoeren van de verschillende types van identiteitsbewijzen blijven van toepassing (zie voorgaande punten). De oude structuren blijven van toepassing voor het bijwerken van de informatie van het IT195 in historiek. De informatie voor een aantal identiteitsbewijzen wordt automatisch ingevoerd in het IT 195; voor andere zal de bijwerking manueel moeten uitgevoerd worden. Een overzicht wordt gegeven in de volgende tabel. IT195 Versie Pagina 3

4 Overzicht van de in te voeren gegevens Type Benaming Kaartnummer NIScode Vervaldatum Duplicaat Verlenging Duur 0000 Identiteitsbewijs van Belg automatische invoer in het IT nummer van 12 cijfers beginnend met Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR) BIVR Tijdelijk verblijf ja ja ja mogelijk mogelijk ja automatische invoer van het elektronisch document 0012 BIVR automatische invoer van het elektronisch document 0013 Identiteitskaart voor vreemdeling automatische invoer van het elektronisch document 0014 EU - langdurig ingezetene automatische invoer van het elektronisch document 0015 E kaart automatische invoer van het elektronisch document 0016 E+ kaart automatische invoer van het elektronisch document 0017 F kaart automatische invoer van het elektronisch document 0018 F+ kaart automatische invoer van het elektronisch document 0019 H kaart automatische invoer van het elektronisch document Identiteitskaart van vreemdeling Verblijfskaart familielid van Unieburger ja ja ja mogelijk neen neen Mogelijk Mogelijk 0022 Duurzame verblijfskaart familielid van Unieburger Mogelijk Neen Neen 0030 Attest van Immatriculatie ja ja ja mogelijk mogelijk ja 0040 EU-kaart (- zelfstandigen) ja ja ja mogelijk neen neen 0041 Verklaring van inschrijving Neen Neen Neen Neen Neen Document staving duurzaam verblijf Identiteitskaart Belgen in het buitenland Neen Neen Neen Neen Neen 12 cijfers landencode (5 cijfers) ja neen neen neen 0060 Identiteitsstuk -12 jaar begint met jaartal in 2 cijfers + volgnummer in 4 (5) cijfers ja neen neen neen 0070 Identiteitsbewijs -12 jaar idem 60 ja ja neen neen neen IT195 Versie Pagina 4

5 Type 0071 Benaming Elektr. Identiteitsbewijs -12 jaar Kaart- NIS- Verval- Duplicaat Verlenging nummer code datum automatische invoer - nummer van 12 cijfers beginnend met 610 Duur 0080 EU-kaart (zelfstandigen) ja ja ja mogelijk neen neen 0090 Ander identiteitsbewijs (voor vreemdelingen) ja ja ja mogelijk neen neen 0091 Bijzondere identiteitskaart P ANNNNNNN (verplicht) Neen Mogelijk Max. 5 jaar (*) Bijzondere identiteitskaart E Bijzondere identiteitskaart S Bijzondere identiteitskaart C Bijlage 15 Attest ANNNNNNN ANNNNNNN ANNNNNNN Neen (12 nullen invoeren) (verplicht) (verplicht) (verplicht) (ver-plicht) Neen Neen Neen Mogelijk Mogelijk Mogelijk Max. 5 jaar 1 jaar Uitz. Taiwan 2j. Max. 5 jaar Neen Mogelijk Neen (*) Opmerking: De bijlage 15 moet worden geregistreerd wanneer zij geldt als bewijs van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister, met name wanneer zij wordt afgeleverd in het kader van een vestigingsaanvraag of aanvraag tot duurzaam verblijf (artikel 30 artikel 56 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981), of in het kader van de aangifte van een verblijfsvergunning / vestigingsvergunning / elektronische vreemdelingenkaart (artikel 119 van voornoemd KB) Bijlage 35 - Speciaal verblijfsdocument Neen (12 nullen invoeren) (ver-plicht) Neen Mogelijk Neen 0120 (*) Bijlage nullen NIS-code van de gemeente (ver-plicht) Neen Mogelijk 1 maand 0121 (*) Bijlage 6 12 nullen NIS-code van de gemeente (ver-plicht) Neen Neen Neen Opmerkingen: Bijlage 12 (code 120) kan worden ingevoerd voor personen ouder dan 11 jaar, ongeacht de nationaliteit. Bijlage 6 (code 121) kan enkel worden ingevoerd voor Belgen tot de leeftijd van 15 jaar. Indien de kaart wordt teruggevonden vóór de definitieve annulering moet de bijlage 6/12 gesupprimeerd worden in het IT195, door middel van de structuur 12/195/0/DDMMEEJJ/ Voorlopige Identiteitskaart (VIK) 0210 Voorlopig Bewijs van Identiteit -12 jaar (VIB -12) NIS-Code Regionale Afvaardiging (cf. supra) (ver-plicht) (ver-plicht) Neen Neen 2 maanden Neen Neen 2 maanden IT195 Versie Pagina 5

6 Opmerkingen 1. Het komt regelmatig voor dat in het informatietype 195 met betrekking tot de identiteitsbewijzen de limiet van het toegestane aantal gegevens per informatietype wordt overschreden, bijvoorbeeld in geval het attest van immatriculatie gedurende meerdere jaren wordt verlengd/hernieuwd. Ten einde problemen bij het bijwerken en afdrukken van dergelijke dossiers te vermijden werd de verwerpingscode 386 ingevoerd voor het IT195: IT Code verwerping Omschrijving informatiegegevens van IT 195 in het dossier. Dossier te behandelen. Deze verwerping duidt aan dat het betrokken IT reeds 90 informatiegegevens bevat, en bijgevolg moet ingekort worden. Dit kan door de informaties (verlengingen) die betrekking hebben op eenzelfde nummer van identiteitsbewijs te groeperen in één informatie, nl. door de eerste afgifte van de kaart met het nieuwe nummer te vermelden met de vervaldatum van het laatste identieke kaartnummer (= 4 de verlenging). Het is aan te bevelen om in dergelijke gevallen een afdruk met de volledige historiek van het dossier te maken. 2. De programma s van het Rijksregister werden aangepast zodanig dat bij het invoeren van bijwerkingen in bepaalde informatietypes eerst verplicht moet overgegaan worden tot de annulatie van de identiteitskaart van betrokkene in het centraal register van de identiteitskaarten. De controle op de annulatie van de identiteitskaart is voorzien in de volgende informatietypes: - IT 001 (gemeente van verblijf) bij de annulatie van een dossier (bijwerking die enkel kan uitgevoerd worden door de diensten van het Rijksregister). - IT 001 bij het invoeren van de informatie afvoering van ambtswege (code 99991). In bepaalde gevallen kan de informatie afvoering van ambtswege toch moeten ingevoerd worden zonder dat de identiteitskaart moet geannuleerd worden. Deze bijwerking zal alleen, en enkel in gerechtvaardigde omstandigheden, kunnen uitgevoerd worden door de regionale diensten van het Rijksregister met gebruikmaking van de dienstcode 4. - IT 031 (nationaliteit) bij een wijziging van de nationaliteit. - IT 150 (plaats en datum van het overlijden) bij het invoeren van het overlijden. Indien de identiteitskaart van de betrokkene niet werd geannuleerd vóór het invoeren van de bijwerking wordt de verwerpingscode 366 teruggestuurd. IT195 Versie Pagina 6

7 Structuren van toepassing vóór 20 februari 2007 Inleiding Wettelijke principes - Deze informatie neemt de identiteitskaarten en -bewijzen op voor zowel Belgen als vreemdelingen. - De identiteitsbewijzen voor vreemdelingen zijn voorzien in de vreemdelingenreglementering ter zake. - Bij het K.B. van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten (B.S. van 7 september 1985) is bepaald dat iedere Belg vanaf de leeftijd van 12 jaar een identiteitskaart kan bekomen waarvan het model werd vastgelegd ingevolge een resolutie van 28 september 1977 van het Ministercomité van de Raad van Europa tot invoering en harmonisering van de nationale identiteitskaarten. - De nieuwe Europese identiteitskaart is vanaf 1 december 1985 in omloop gebracht. - Sedert 1 oktober 1990 dient iedere Belg vanaf 12 jaar in het bezit te zijn van een identiteitskaart- Europees model, doordat het oude model (groene kaart) werd afgeschaft. Bijzondere verwerkingsprocedures - Voor de identiteitskaarten van de Belgen - Europees model werd een centraal identiteitskaartenbestand opgericht dat beheerd wordt door de FOD Binnenlandse Zaken. - De aanvraag en verwerking van het Europees model van de identiteitskaart van Belg - Europees model gebeurt via eigen bijwerkingsprocedures en wordt gekenmerkt door de algemene transactiecodes 95 en 96 (zie hiervoor de brochure met onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken). Dit centraal identiteitskaartenbestand is van blijvende aard en slaat al de informaties in historiek op. - Deze eigen bijwerkingsprocedures geschieden via het net van het Rijksregister, doch hebben geen enkele weerslag op het Rijksregisterdossier van betrokkene. Bijgevolg dient de afgifte van een identiteitskaart voor Belg Europees model nog te worden ingevoerd in het Rijksregisterdossier van betrokkene onder het I.T. 195 voor de gemeenten aangesloten (conventie) bij het Rijksregister. - Het nummer van de elektronische identiteitskaart wordt automatisch opgenomen in het IT195. OPMERKING: Het is absoluut noodzakelijk om, zoals het de regel is voor elke bijwerking van een informatiegegeven in het Rijksregister, na te gaan of, na de activering van de kaart, de automatische registratie van de bovengenoemde informatiegegevens wel degelijk heeft plaatsgevonden. Het kan immers gebeuren dat, als gevolg van een technisch probleem, de autogeneratie van de informatietypes 195 en 180 niet werd uitgevoerd. In dat geval moeten ze afzonderlijk in het rijksregisterdossier worden ingegeven, met inachtneming van de structuren die in deze onderrichtingen worden beschreven. IT195 Versie Pagina 7

8 Structuur van identiteitskaarten, andere dan het Europees Model. Samenstelling Datum van afgifte Het is de datum van de afgifte, de vernieuwing of de verlenging van de identiteitskaart of het identiteitsbewijs. Het moet een reële datum zijn. Type identiteitsbewijs (T.I.) De types van identiteitsbewijs met hun code zijn als volgt vastgelegd : 00 identiteitsbewijs van Belg. 10 bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR). 20 identiteitskaart van vreemdeling (IK). 30 attest van immatriculatie (AI) (modellen A en B). 40 EU- kaart (uitgezonderd zelfstandige arbeiders). 50 identiteitskaart voor Belgen in het buitenland. 60 identiteitsstuk voor kinderen jonger dan 12 jaar. 70 identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar. 80 EU- kaart (voor zelfstandigen). 90 ander identiteitsbewijs (voor een vreemdeling). Opmerkingen : - Door de nieuwe wetgeving inzake de Europese identiteitskaart van Belg is het type 00 vanaf 1 oktober 1990 niet meer van toepassing. Dit type is dan ook nog enkel noodzakelijk voor het opslaan van informatie in historiek. - Het attest van immatriculatie-model B (type 30), is voorbehouden voor de onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie. Het model A is voor de overige vreemdelingen bestemd. Het onderscheid tussen beide modellen wordt gemaakt in de zone voor het nummer. - Toepassing van type 90 wordt gemaakt bij een bijzonder verblijfsbewijs, dienend als verblijfsvergunning of consulaire identiteitskaart. Deze bewijzen worden gewoonlijk door een diplomatieke of consulaire post afgegeven. Wanneer dit document opgesteld wordt door een gemeente, de NIS-code van de gemeente gebruiken. Duplicaat van een identiteitsbewijs - De afgifte van een duplicaat van een identiteitsbewijs, als gevolg van een aangifte van verlies of vernietiging, kan worden geregistreerd door wijziging van het cijfer van de eenheden van het type voor alle identiteitsbewijzen, behalve voor het type Het eerste duplicaat zal steeds aangeduid worden door het cijfer 1; de daaropvolgende duplicata moeten steeds het duplicaatnummer van de vorige afgifte + 1 dragen. Het maximum aantal bedraagt 9. Voorbeeld : Aanduiding van een tweede duplicaat bij een identiteitskaart voor vreemdeling (type 20) : 22. IT195 Versie Pagina 8

9 Nummer van het identiteitsbewijs - Over het algemeen bestaat het nummer van het identiteitsbewijs uit 3 letters en 6 cijfers. Zijn er minder dan 3 letters dan moet rechts aangevuld worden met spaties. Zijn er minder dan 6 cijfers dan schrijft men de cijfers rechts en vult men links met nullen aan. - Voor het type 50 moet het nummer 12 cijfers bevatten. - Voor het type 30 als het nummer niet bekend is : (3 spaties en zes keer het cijfer 9). - Voor het type 90 kan het nummer bestaan uit één letter en zeven cijfers. - Voor het type 30 wordt het model van het attest gespecifieerd in het 1e teken van de zone. De structuur is als volgt : 1e teken : letter A of B al naargelang van het model. 2e teken : letter N of F (Nederlandstalig attest = N, Franstalig attest = F). 3e teken : (spatie) 4e teken tot 9e teken : het nummer van het attest invullen vanaf rechts, dus met weglating van het 1e cijfer of cijfer van het miljoental van het nummer, dat steeds 0 (nul) is. Opmerking : Sommige nummers van bewijzen voor vreemdelingen kunnen bestaan uit 6 cijfers en 3 letters. Dit verschil ten opzichte van de vroegere samenstelling, overigens zonder belang, vergt het omzetten van de rubriek letters en de rubriek cijfers voor het opnemen door het Rijksregister. Gemeente van afgifte of verlenging - Hier dient men de NIS-code van de gemeente te vermelden waar het identiteitsbewijs werd uigegeven of verlengd. - Is het bewijs niet door een gemeente afgegeven of is de gemeente onbekend, dan vijf nullen (00000) invoeren. - Bij type 50, wordt de gemeente van afgifte vervangen door het land waar het bewijs werd afgeleverd. De landencode is toegelaten, wanneer het land onbepaald is. Dit type 50 wordt in beginsel nooit door de gemeente ingevoerd. Vervaldatum - Het is de datum waarop de geldigheid van het identiteitsbewijs vervalt. Deze datum moet uiteraard recenter zijn dan de datum van afgifte of verlenging. - Een vervaldatum is slechts mogelijk bij de types 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 of 90. Verlengingsnummer Dit nummer wordt uitsluitend toegepast bij type 10, 30, 100 en 110 en bestaat uit het cijfer 1, 2 of 3. IT195 Versie Pagina 9

10 Structuren a) voor type 00 en 60 O.C. I.T. D INFORMATIEDATUM T.I D D M M J J J J NUMMER v.h. BEWIJS NIS-CODE X X X X X X X X X N N N N N b) voor type 20, 30, 40, 80 en 90 O.C. I.T. D INFORMATIEDATUM T.I D D M M J J J J NUMMER NIS-CODE X X X X X X X X X N N N N N VERVALDATUM D D M M J J J J c) voor type 10 O.C. I.T. D INFORMATIEDATUM T.I D D M M J J J J 1 0 NUMMER NIS-CODE X X X X X X X X X N N N N N VERVALDATUM DUUR D D M M J J J J X d) voor type 10 met verlengingsnummer O.C. I.T. D INFORMATIEDATUM T.I D D M M J J J J 1 0 Toegelaten codes : NUMMER NIS-CODE X X X X X X X X X N N N N N VERVALDATUM DUUR V D D M M J J J J X N Operatiecode (O.C.) : 10, 11, 12, 13 en 20 Dienstcode (D.) : 0 Duur : A = onbeperkte duur B = beperkte duur V (verlengingsnummer) : 0, 1, 2 of 3 (enkel voor type 10) Opmerking: De toevoeging van een verlenging in een bestaande informatie gebeurt met OC 11 (verbetering) en verlengingsnummer 0, terwijl de bijwerking van een verlenging gebeurt met OC 10 en verlengingsnummer 1, 2 of 3. IT195 Versie Pagina 10

11 Controles bij type controle 00 tot tot tot tot tot tot de datum van de informatie moet recenter zijn dan de geboortedatum en de persoon moet Belg zijn de persoon moet vreemdeling zijn 50 tot 59 de persoon moet Belg zijn 60 en 70 de datum mag niet recenter zijn dan de geboortedatum + 12 jaar IT195 Versie Pagina 11

12 Structuur voor de identiteitskaart van Belgen - Europees Model Samenstelling Datum van afgifte De datum van afgifte van de kaart is deze waarop de burger zijn kaart komt afhalen of in zijn bezit krijgt. Het moet een werkelijk bestaande datum zijn die gelegen is na 1 december Type Identiteitskaart (T.I.) Ter onderscheiding van de identiteitskaart voor Belg - oud model (groene kleur) zal de nieuwe Europese identiteitskaart code N00 (hoofdletter N, nul, nul) dragen. Kaartnummer Het kaartnummer bevat 12 cijfers : - de eerste 3 duiden de gemeente in code aan die de kaart afgeeft; deze code is begrepen tussen 001 en de 7 volgende cijfers zijn een reeksnummer (het 1e cijfer mag nooit 8 of 9 zijn); - de laatste twee cijfers zijn het controlegetal. Structuur O.C. I.T. D. DATUM T.I D D M M J J J J N 0 0 KAARTNUMMER Toegelaten codes : - Operatiecode (O.C.) : 10, 11, 13 en 20 - Dienstcode (D.) : 0 Controles : - De datum van de informatie moet recenter zijn dan 1 december 1985 en recenter dan de geboortedatum + 11 jaar en 10 maanden. - De datum bij de O.C. 10 moet recenter zijn dan de vorige informatie 195 en bij de O.C. 11 moet hij recenter zijn dan het voorlaatste I.T De informatie 'nationaliteit" (I.T. 031) moet Belg (landencode 150) zijn op de datum van de afgifte van de kaart. - De eerste 3 cijfers van het kaartnummer moeten overeenstemmen met de gemeente in de informatie "gemeente van beheer" (I.T. 001) met inachtneming van beide informatiedata. IT195 Versie Pagina 12

13 Identiteitsstukken en bewijzen voor kinderen jonger dan twaalf jaar Inleiding Het Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar (Belgisch Staatsblad van 20 december 1996) dat in werking is getreden op 1 januari 1997, heeft nieuwe identiteitsdocumenten ingevoerd voor de voornoemde kinderen. De wijze van toekenning van de documenten heeft het voorwerp uitgemaakt van het ministerieel besluit van 23 december 1996 (Belgisch Staatsblad van 31 december 1996) en van de omzendbrief van 17 februari Het informatietype betreffende de identiteitsbewijzen (I.T. 195) dient aangepast te worden met het oog op de juiste invoering van de nieuwe documenten in het Rijksregister van de natuurlijke personen. Er dient verwezen te worden naar de volgende gegevens. Identiteitsstukken voor kinderen jonger dan 12 jaar. 1. De informatie betreffende het identiteitsstuk bestaat uit de volgende bestanddelen: a. de afgiftedatum; b. het type identiteitsdocument : code 60; c. het nummer van het identiteitsstuk; d. de NIS-code van de gemeente van afgifte. 2. Afgiftedatum Het gaat om de datum waarop het bewijs afgegeven werd. Het moet een werkelijk bestaande datum zijn. Het identiteitsstuk wordt uitgereikt aan elk kind onder de twaalf jaar bij zijn eerste inschrijving in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente of in het wachtregister. Op het identiteitsstuk staat geen vervaldatum. In geval van verlies of beschadiging wordt het identiteitsstuk geannuleerd en vervangen door een nieuw document (geen duplicaat), dat een nieuwe afgiftedatum en een nieuw nummer zal bevatten. 3. Nummer van het identiteitsstuk. Het nummer van het identiteitsstuk heeft de volgende structuur : het jaartal in 2 cijfers gevolgd door een volgnummer in vier cijfers (b.v. : ) Een verwerpingscode 383 werd gecreëerd voor het invoeren van ongeldige tekens in het nummer van de identiteitsstukken en bewijzen voor kinderen jonger dan 12 jaar in het IT 195. Het nummer van het identiteitsstuk of bewijs moet bestaan uit het jaartal van afgifte in 2 cijfers, gevolgd door een volgnummer van 4 cijfers (of 5 cijfers voor de grote steden). Alle andere tekens worden geweigerd. 4. Gemeente van afgifte. De gemeente van de eerste inschrijving van het kind of de gemeente van inschrijving, die het document vernieuwd heeft. De NIS-code van de gemeente van afgifte wordt vermeld achter het nummer van het identiteitsstuk. IT195 Versie Pagina 13

14 5. Toegestane operatiecodes : 10, 11, 13 en Controles : - de datum van afgifte moet gelijk zijn aan of recenter dan de geboortedatum en hij mag niet gelijk zijn aan of recenter dan de datum van de twaalfde verjaardag. - de codes betreffende de duplicata worden niet toegelaten. Structuur van IT 195 (geldig vanaf ). Type 1 (operatiecodes 10 en 11) O.C. I.T. D. DATUM v. AFGIFTE TYPE D D M M J J J J 6 0 Nr. identiteitsstuk NIS-CODE Type 2 (operatiecode 13) O.C. I.T. D. Annulatiedatum v.d. informatie D D M M J J J J Identiteitsbewijzen voor kinderen jonger dan twaalf jaar Samenstelling 1. De informatie betreffende het identiteitsbewijs bestaat uit de volgende bestanddelen : a. de afgiftedatum; b. het type identiteitsdocument : code 70; c. het nummer van het identiteitsbewijs; d. de NIS-code van de gemeente van afgifte; e. de vervaldatum van het identiteitsbewijs. 2. Afgiftedatum. Het gaat om de datum waarop het identiteitsbewijs overhandigd werd. bestaande datum zijn. Het moet een werkelijk Het identiteitsbewijs wordt afgegeven, op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen, door de gemeente waar het kind op het ogenblik van de afgifte in de registers (bevolkingsregister - wachtregister) is ingeschreven. 3. Nummer van het identiteitsbewijs: Cf. supra.. 4. Gemeente van afgifte: de gemeente waar het kind op het ogenblik van de afgifte van het identiteitsbewijs ingeschreven is. IT195 Versie Pagina 14

15 5. Vervaldatum Datum waarop de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs eindigt, hetzij maximum twee jaar na de datum van afgifte. Deze datum moet altijd liggen vóór de datum van de twaalfde verjaardag. De vervaldatum bevindt zich in de informatiestructuur achter de NIS-code van de gemeente van afgifte. 6. Toegestane operatiecodes : 10, 11, 13 en Controles : - De afgiftedatum moet gelijk zijn aan of recenter dan de geboortedatum en hij mag niet gelijk zijn aan of recenter zijn dan de datum van de twaalfde verjaardag. - De vervaldatum van het bewijs (einde geldigheidsduur) mag niet gelijk zijn aan of recenter zijn dan de datum van de twaalfde verjaardag. - De vervaldatum van het bewijs mag niet recenter zijn dan twee jaar na de afgiftedatum van het identiteitsbewijs. - De duplicaten van het identiteitsbewijs mogen niet worden ingevoerd. Bijwerkingsstructuur : (geldig vanaf ) Type 1 (Operatiecodes 10 en 11) O.C. I.T. D. Afgiftedatum v.h. bewijs TYPE D D M M J J J J 7 0 Nr. v.h. Bewijs NIS-CODE VERVALDATUM D D M M J J J J Type 2 (operatiecode 13) O.C. I.T. D. Annulatiedatum v.d. informatie D D M M J J J J 468. De structuur van de nummering van de identiteitsstukken en bewijzen zoals zij vastgesteld werd door het voornoemde koninklijk besluit, kan praktische problemen stellen voor de gemeenten die meer dan inwoners tellen. Voor deze gemeenten wordt de toekenning van een reeksnummer van vijf cijfers aanvaard. Het probleem ad hoc van het Rijksregister van de natuurlijke personen zal bijgevolg worden aangepast. De gemeenten met meer dan inwoners die een nummering van vijf cijfers wensen te gebruiken dienen hiervoor een aanvraag in te dienen bij de FOD Binnenlandse Zaken (Directie van de Verkiezingen en van de Bevolking). IT195 Versie Pagina 15

16 Identiteitskaart voor de Belgen in het buitenland Met toepassing van artikel 7, 1, van de wet van 26 juni 2002 inzake consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten (B.S. van 27 juli 2002) wordt aan de Belgen die de leeftijd van 12 jaar bereikten en die in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische consulaire post zijn ingeschreven een identiteitskaart afgegeven. De modaliteiten werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten (B.S. 19 maart 2003). Deze informatie wordt in het informatietype 195 van het Rijksregister opgenomen met de code 50. Bij een afdruk op de R-kaart wordt voor de code 50 de vermelding identiteitskaart weergegeven. In beginsel wordt deze informatie nooit ingevoerd door de gemeente. Deze toepassing trad in werking op 4 augustus Samenstelling - informatiedatum : de datum waarop de identiteitskaart werd uitgereikt. - nummer van de identiteitskaart : - code van de diplomatieke post die bevoegd is om identiteitskaarten uit te reiken: 4 cijfers; - volgnummer: 6 cijfers; - controlegetal: 2 cijfers. - plaats van aflevering : landencode van het land van uitgifte. - vervaldatum : datum van uitreiking + geldigheidsduur: - voor personen vanaf 12 tot en met 21 jaar = 5 jaar; - voor personen vanaf 22 tot en met 74 jaar = 10 jaar; - voor personen vanaf 75 jaar = onbeperkt geldig. In dit geval moet de fictieve vervaldatum gebruikt worden. Structuur OC IT DC INFORMATIEDATUM D D M M J J J J Plaats van TYPE NUMMER IDENTITEITSKAART VERVALDATUM aflevering 5 0 N N N N N N N N N N N N * N N N D D M M J J J J Controles - Betrokkene moet ingeschreven zijn in het buitenland. - Betrokkene moet ouder zijn dan 12 jaar. - Berekening van het controlegetal van de identiteitskaart (modulo 97). - Vervaldatum = datum van uitreiking + geldigheidsduur. IT195 Versie Pagina 16

I.T REGISTRATIE VAN HET STEMRECHT VAN DE BELGEN DIE GEVESTIGD ZIJN IN HET BUITENLAND, VOOR DE VERKIEZING VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS

I.T REGISTRATIE VAN HET STEMRECHT VAN DE BELGEN DIE GEVESTIGD ZIJN IN HET BUITENLAND, VOOR DE VERKIEZING VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS I.T. 132 - REGISTRATIE VAN HET STEMRECHT VAN DE BELGEN DIE GEVESTIGD ZIJN IN HET BUITENLAND, VOOR DE VERKIEZING VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS Algemeenheden De wet van 7 maart 2002 (Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Indicatie N : de letter N moet worden ingevoegd om het onderscheid te maken met de oude structuren;

Indicatie N : de letter N moet worden ingevoegd om het onderscheid te maken met de oude structuren; I.T. 199 - PASPOORT Algemeenheden Het betreft het reispaspoort aan een Belg afgegeven door een gemeentelijke of provinciale overheid, of door een diplomatieke of consulaire post. Deze aangelegenheid wordt

Nadere informatie

I.T. 150 PLAATS EN DATUM VAN OVERLIJDEN

I.T. 150 PLAATS EN DATUM VAN OVERLIJDEN I.T. 150 PLAATS EN DATUM VAN OVERLIJDEN Inhoud I.T. 150 PLAATS EN DATUM VAN OVERLIJDEN... 1 Algemeenheden... 1 HET OVERLIJDEN... 2 Samenstelling... 2 Structuren... 3 Afdruk in de dossiers... 4 Met NIS-code...

Nadere informatie

IT 010 FAMILIENAAM EN VOORNAMEN

IT 010 FAMILIENAAM EN VOORNAMEN IT 010 FAMILIENAAM EN VOORNAMEN De familienaam en de voornamen behoren tot dezelfde informatie ; zij worden opgenomen in het I.T. 010. Voor het invoeren in de computer wordt elke familienaam en voornaam,

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

WEGNEMING EN TRANSPLANTATIE VAN ORGANEN EN WEEFSELS NA OVERLIJDEN

WEGNEMING EN TRANSPLANTATIE VAN ORGANEN EN WEEFSELS NA OVERLIJDEN I.T. 192 - WEGNEMING EN TRANSPLANTATIE VAN ORGANEN EN WEEFSELS NA OVERLIJDEN Algemeenheden De wet van 13 juni 1986 betreffende de wegneming en transplantatie van organen (B.S. van 14 februari 1987) bekrachtigt

Nadere informatie

BIJWERKING VAN DE INFORMATIEGEGEVENS

BIJWERKING VAN DE INFORMATIEGEGEVENS BIJWERKING VAN DE INFORMATIEGEGEVENS Inhoud BIJWERKING VAN DE INFORMATIEGEGEVENS... 1 AFKORTINGEN EN SYMBOLEN... 2 AFKORTINGEN... 2 SYMBOLEN... 2 DEFINITIES... 3 Werkelijke wijzigingen... 3 Verkeerde informaties...

Nadere informatie

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Registratie door de ambtenaar van de burgerlijke stand Met toepassing van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve

Nadere informatie

I.T. 114 AFSTAMMING IN DALENDE LIJN

I.T. 114 AFSTAMMING IN DALENDE LIJN I.T. 114 AFSTAMMING IN DALENDE LIJN Algemeenheden Artikel 15 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging (B.S. van 31 december 2013) voorziet de opname

Nadere informatie

I.T. 001 DE GEMEENTE VAN VERBLIJF

I.T. 001 DE GEMEENTE VAN VERBLIJF I.T. 001 DE GEMEENTE VAN VERBLIJF Inhoud I.T. 001 DE GEMEENTE VAN VERBLIJF... 1 Inhoud... 1 De hoofdverblijfplaats begrip... 2 Stucturen betreffende de inschrijving in een Belgische gemeente... 3 Algemene

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING

I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING Algemeenheden De wet van 23 november 1998, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1999, heeft het Burgerlijk Wetboek gewijzigd door de invoering van de wettelijke

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN Inhoudsopgave I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN... 1 Algemeenheden... 2 Samenstelling... 4 Datum van de afstamming... 4 Wijzen van afstamming... 5 Wijzen van afstamming

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

BIJLAGE C VERWERPINGSLIJST

BIJLAGE C VERWERPINGSLIJST BIJLAGE C VERWERPINGSLIJST C VERWERPINGSLIJST C.1. Algemene verwerpingen Verwerpingscode A00 A10 B10 B11 B12 B13 B20 B50 Het bericht bevat minder dan 7 tekens Onderbreking van het programma Onderbreking

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

I.T SCHIJNHUWELIJK

I.T SCHIJNHUWELIJK I.T. 124 - SCHIJNHUWELIJK Algemeenheden In de strijd tegen schijnhuwelijken en/of schijn-wettelijke samenwoningen is het noodzakelijk gebleken om de formaliteiten en beslissingen voorafgaand aan het afsluiten

Nadere informatie

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2009 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

I.T WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN

I.T WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN I.T. 153 - WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN Inhoud I.T. 153 - WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN... 1 TOEPASSING VOOR DE GEMEENTEN VAN HET VLAAMSE GEWEST... 2 Algemeenheden... 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen.

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Afdeling I. Voorafgaande algemene bepalingen. 1. De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD

I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD Inhoud I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD... 1 Inleiding... 2 IT 113 De naam, de voornaam en het adres van de bewindvoerder over de goederen of van de persoon van wie melding

Nadere informatie

I.T. 120 BURGERLIJKE STAAT

I.T. 120 BURGERLIJKE STAAT I.T. 120 BURGERLIJKE STAAT Inhoud I.T. 120 BURGERLIJKE STAAT... 1 Algemeenheden... 2 Bestanddelen... 2 Datums... 2 Eigenlijke burgerlijke staat... 3 Nummer van de akte... 4 Identificatie van de echtgenoot...

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; Datum : 01/12/1999 BS : 07/12/1999 Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 Aan de gebruikers van het Rijksregister, Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD

I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD Inhoud I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD... 1 Inleiding... 2 IT 113 De naam, de voornaam en het adres van de bewindvoerder over de goederen of van de persoon van wie melding

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar

1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar 1/6 Advies nr 08/2013 van 13 maart 2013 Betreft: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen

Nadere informatie

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2007 Op 1 juni 2007 zijn de nieuwe bepalingen vervat in: de wet van 15

Nadere informatie

VAKANTIE 2010 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2010 IDENTITEITSDOCUMENTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be BERICHTEN VAKANTIE 2010 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2010 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

De belangrijkste nieuwigheden die deze hervorming met zich meebrengt zijn de volgende :

De belangrijkste nieuwigheden die deze hervorming met zich meebrengt zijn de volgende : I.T. 111 JURIDISCHE STATUUT VAN DE PERSOON Inhoud I.T. 111 JURIDISCHE STATUUT VAN DE PERSOON... 1 Inleiding... 1 Doel van de informatie... 2 Samenstelling... 2 Structuren... 2 Controles... 3 Opmerking

Nadere informatie

I.T. 206 ASIELPROCEDURE

I.T. 206 ASIELPROCEDURE I.T. 206 ASIELPROCEDURE De asielprocedure wordt in het Rijksregister opgenomen onder het informatietype 206 (IT206). Binnen dit informatietype worden verschillende gegevens opgenomen. Er moet bovendien

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

ONDERRICHTINGEN VOOR HET BIJHOUDEN VAN DE INFORMATIEGEGEVENS

ONDERRICHTINGEN VOOR HET BIJHOUDEN VAN DE INFORMATIEGEGEVENS RIJKSREGISTER VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN ONDERRICHTINGEN VOOR HET BIJHOUDEN VAN DE INFORMATIEGEGEVENS ONDERRICHTINGEN VOOR HET BIJHOUDEN VAN DE INFORMATIEGEGEVENS IN HET RIJKSREGISTER van 1 december 2015

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Geachte Dames, geachte Heren,

Geachte Dames, geachte Heren, Omzendbrief van 30 januari 2006 betreffende de inschrijving van vreemdelingen die in België verblijven en die geen onderdanen zijn van een Lidstaat van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

I.T GEZINSLID. Inhoud

I.T GEZINSLID. Inhoud I.T. 141 - GEZINSLID Inhoud I.T. 141 - GEZINSLID... 1 Bestanddelen... 2 Datum van de wijziging... 2 Plaats in het gezin... 2 Identificatienummer van de referentiepersoon van het gezin... 2 Controles...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 32 I.T. 130 DE KIESGEGEVENS

HOOFDSTUK 32 I.T. 130 DE KIESGEGEVENS HOOFDSTUK 32 I.T. 130 DE KIESGEGEVENS 410. Inleiding. Dit informatietype heeft tot doel de volgende gegevens te kunnen opnemen: De uitsluiting van het kiesrecht, of van het recht om aan een gemeentelijke

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011 VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011 Bewijs van wettig verblijf Meer info Geldigheid controleren bij INSCHRIJVING Veel voorkomende bewijzen van wettig

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies nr. 01/2016 van 13 januari 2016 Betreft Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten

Nadere informatie

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen.

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Inleiding Voornaamste eid-toepassingen, alsook een korte

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 30-11-2015

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 30-11-2015 VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 30-11-2015 Bewijs van wettig verblijf Meer info Geldigheid controleren bij INSCHRIJVING Code DAVINCI (KBI) Identiteitsbewijzen

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 sur 6 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

Actieplan voor het verminderen van het aantal ambtshalve schrappingen

Actieplan voor het verminderen van het aantal ambtshalve schrappingen Actieplan voor het verminderen van het aantal ambtshalve schrappingen De finaliteit van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten is elke persoon, die daadwerkelijk

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

I.T. 120 BURGERLIJKE STAAT

I.T. 120 BURGERLIJKE STAAT I.T. 120 BURGERLIJKE STAAT Inhoud I.T. 120 BURGERLIJKE STAAT... 1 Algemeenheden... 2 Bestanddelen... 2 Datums... 2 Eigenlijke burgerlijke staat... 3 Nummer van de akte... 5 Identificatie van de echtgenoot...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 4 1.1 Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36:...

Nadere informatie

- de toepasselijke procedure inzake de indiening en de behandeling van het verzoek tot machtiging tot terugkeer;

- de toepasselijke procedure inzake de indiening en de behandeling van het verzoek tot machtiging tot terugkeer; Datum : 05/02/1996 BS : 27/02/1996 Omzendbrief van 5 februari 1996 betreffende de gevallen waarin en van de voorwaarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar duurt,

Nadere informatie

Datum: 15/4/1998 (Bijgewerkt 27/08/2007) B.S. : Niet verschenen Gewijzigd ingevolge omzendbrief van 21/09/2005 (B.S. 11/10/2005)

Datum: 15/4/1998 (Bijgewerkt 27/08/2007) B.S. : Niet verschenen Gewijzigd ingevolge omzendbrief van 21/09/2005 (B.S. 11/10/2005) Datum: 15/4/1998 (Bijgewerkt 27/08/2007) B.S. : Niet verschenen Gewijzigd ingevolge omzendbrief van 21/09/2005 (B.S. 11/10/2005) Omzendbrief betreffende de toepassing van de Uitvoeringsovereenkomst van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2011 van 21 september 2011 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de mededeling te krijgen van bepaalde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN IN PRAKTISCH EXAMEN... 3 1. NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN...

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Inschrijving van de burgers van vreemde origine op de kiezerslijsten

Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Inschrijving van de burgers van vreemde origine op de kiezerslijsten De Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. Aan het College van Burgemeester en Schepenen Ter attentie van de Dienst Verkiezingen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. I. Inleiding 4. II. Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) 5

INHOUDSTAFEL. I. Inleiding 4. II. Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) 5 Datum: 21/06/2007 Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wetten van 15 september 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Oktober 2010 BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

Nadere informatie

FORMAAT van de DATUMS

FORMAAT van de DATUMS FORMAAT van de DATUMS Regels die toepasselijk zijn: - bij de toekenning van het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen,bij het afdrukken

Nadere informatie

Date : 16/10/2002 B.S. : 06/11/2002. Omzendbrief betreffende de verblijfsbewijzen voor vreemdelingen. Aan de Dames en Heren Burgemeester van het Rijk,

Date : 16/10/2002 B.S. : 06/11/2002. Omzendbrief betreffende de verblijfsbewijzen voor vreemdelingen. Aan de Dames en Heren Burgemeester van het Rijk, Date : 16/10/2002 B.S. : 06/11/2002 Omzendbrief betreffende de verblijfsbewijzen voor vreemdelingen Aan de Dames en Heren Burgemeester van het Rijk, Deze omzendbrief vervangt de circulaire van 2 april

Nadere informatie

Omzendbrief van 30 oktober 1995 betreffende het houden van het wachtregister

Omzendbrief van 30 oktober 1995 betreffende het houden van het wachtregister Datum: 30/10/1995 BS: 29/11/1995 Omzendbrief van 30 oktober 1995 betreffende het houden van het wachtregister Aan de Dames en Heren Burgemeesters en Schepenen Ter informatie aan : De Heren Provinciegouverneurs;

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën... 4 4. Rijverbod... 4 5. Medisch onderzoek...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat van het Koninkrijk België Alicante Consulaat van België Explanada de España 1-5, 03002 Alicante E-mail: alicante@diplobel.fed.be Website: www.spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

Aangifte van adreswijziging via «Mijn Dossier» (AAW)

Aangifte van adreswijziging via «Mijn Dossier» (AAW) Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties Aangifte van adreswijziging via «Mijn Dossier» (AAW) Analyse functioneel en technisch

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. I. Inleiding...4. II. Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)... 4

INHOUDSTAFEL. I. Inleiding...4. II. Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)... 4 Datum: 21/06/2007 Bijgewerkt 30/08/2007 B.S.: 04/07/2007 Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft EN - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door.

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Foutmeldingen Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Code rijschool niet gekend De rijschool moet gekend zijn op het MVI alsook bij uw softwareprovider.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Administratieve Controle Omzendbrief VI nr 2010/153 van 30 maart 2010 3991/218 Bewijsmodaliteiten voor de inschrijving in de hoedanigheid

Nadere informatie

augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. van 21

augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. van 21 E Het Rijksregister 32 2004 ACTIVITEITENRAPPORT E.1. Omschrijving Het Rijksregister is een systeem van informatieverwerking dat, overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister

Nadere informatie

Wetboek van de Belgische nationaliteit

Wetboek van de Belgische nationaliteit Wetboek van de Belgische nationaliteit Martine Verbeek 1 Wetgeving van toepassing 04/12/2012 (BS 14/12/2012) : Wijziging WBN. Toepassing vanaf 01/01/2013 14/01/2013 (BS 21/01/2013) : KB uitvoering. 17/01/2013

Nadere informatie

Administrative bron. RRNP: Rijksregister van de natuurlijke personen. Algemene informatie

Administrative bron. RRNP: Rijksregister van de natuurlijke personen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron RRNP: Rijksregister van de natuurlijke personen Algemene informatie Het Rijksregister van natuurlijke personen of kortweg het Rijksregister

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie