Onderzoek naar (kansen op) verbindingen met en voor kwetsbare mensen in de samenleving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar (kansen op) verbindingen met en voor kwetsbare mensen in de samenleving"

Transcriptie

1 Onderzoek naar (kansen op) verbindingen met en voor kwetsbare mensen in de samenleving Onderzoeksrapportage in opdracht van het Leger des Heils Amsterdam, mei 2012 Projectnummer: Z1182 drs. Yvette Randsdorp drs. Tessa van Groenestein drs. Björn Lambertz Het auteursrecht op dit rapport ligt bij het Leger des Heils. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V.

2 Inhoudsopgave 1 Hoofdconclusies 1 2 Maatschappelijke problemen in Nederland Over welke maatschappelijke onderwerpen maakt men zich zorgen? In hoeverre vindt men maatschappelijke issues zorgelijk? 3 3 Omgaan met maatschappelijke problemen Hoe goed is de hulpverlening geregeld in Nederland? Wie heeft er schuld aan de maatschappelijke problemen? Not in my backyard Daklozen 7 4 Visie op het eigen leven Zingeving Sociaal isolement 10 5 Imago Bekendheid van het Leger des Heils Wat wil men zelf bijdragen? 14 Bijlage 1: Achtergrond en opzet van het onderzoek 16 Bijlage 2: Onderzoekstechnische informatie 17 Bijlage 3: Ongewogen en gewogen data 18

3 1 Hoofdconclusies Na gezondheidsproblemen zien Nederlanders armoede en criminaliteit als de belangrijkste maatschappelijke problemen van deze tijd. Ook sociale armoede wordt als probleem erkend door de Nederlandse samenleving. Dit blijkt uit het feit dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders het zorgelijk vindt dat er in de maatschappij mensen zijn die eenzaam zijn. Daarnaast geeft een meerderheid aan dat mensen te veel op zichzelf gericht zijn en dat steeds meer mensen in Nederland zich eenzaam voelen. Dat laatste is daadwerkelijk terug te zien. Het aantal Nederlanders dat aangeeft zich eenzaam te voelen is de afgelopen jaren steeds meer toegenomen. Wat dit onderzoek duidelijk laat zien is dat zodra problemen voor mensen dichterbij komen, zij veel milder zijn in hun oordeel over de schuldvraag. Veel minder mensen dan in 2008 geven bijvoorbeeld aan dat mensen die werkloos zijn daar zelf schuldig aan zijn. In Nederland beseft men heel goed dat dakloos worden iedereen kan overkomen, vooral op het moment dat men zonder werk komt te zitten en er alleen voor staat. Toch hebben de meeste Nederlanders geen rooskleurig beeld van daklozen. Zij worden meer nog dan vorige jaren geassocieerd met negatieve kenmerken als alcoholisme, overlast op straat, criminaliteit, illegaliteit, profiteren en agressie. Een deel van de bevolking meent dat deze mensen zelf voor hun situatie kiezen, immers iedereen in Nederland die dat nodig heeft kan toch hulp krijgen. Nederlanders zijn ambivalent in hun houding ten aanzien van kwetsbare groepen. Aan de ene kant zijn ze van mening dat de situatie van kwetsbare groepen zorgelijk is, dat iedereen recht heeft op hulpverlening en dat er te weinig aandacht is voor mensen met bepaalde problemen. Aan de andere kant leggen ze de schuld wel vaak bij de mensen zelf en willen ze er zeker niet mee geconfronteerd worden ( not in my backyard ). Nog meer dan in 2008 zijn Nederlanders op zoek naar zingeving. Het aantal Nederlanders dat aangeeft behoefte te hebben aan iets wat hun dagelijks leven zinvoller maakt, is fors toegenomen evenals het aantal mensen dat zinvol leven een moeilijke opdracht vindt. Een deel van de bevolking geeft hier uiting aan door vrijwilligerswerk te doen of zich als mantelzorger in te zetten. Deze ontwikkeling geeft aan dat er potentieel meer mensen gestimuleerd kunnen worden om zich in te zetten voor anderen. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten: mensen kunnen iets voor een ander betekenen waardoor ze hun leven zinvoller kunnen maken én op die manier komen zij in aanraking met kwetsbare groepen wat meer begrip kweekt voor deze groepen. 1

4 2 Maatschappelijke problemen in Nederland Gezondheidsproblemen worden als het meest belangrijke maatschappelijke probleem van deze tijd gezien. Nederlanders vinden vooral kwetsbare groepen zorgelijk die zelf niets aan hun benarde situatie kunnen doen (zoals kinderen) of waar zij mogelijk zelf hinder van kunnen ondervinden (mensen die crimineel gedrag vertonen). Verslaafden, daklozen en mensen met overgewicht vindt men naar verhouding minder zorgelijk. 2.1 Over welke maatschappelijke onderwerpen maakt men zich zorgen? Uit de tien voorgelegde maatschappelijke problemen worden gezondheidsproblemen door de Nederlandse bevolking als de belangrijkste gezien. Andere veelgenoemde onderwerpen zijn: armoede, criminaliteit en schending van mensenrechten. Kunt u deze maatschappelijke problemen rangschikken naar belangrijkheid van 1 tot 10? Basis:2012 (n=1.246) 1e plaats Gezondheidsproblemen 4,1 Armoede 4,2 Criminaliteit 4,3 Schending van mensenrechten 5,0 Psychische nood 5,5 Milieuvervuiling 5,8 Eenzaamheid 5,9 Dakloosheid 6,4 Verslavingsproblematiek 6,4 Gebrek aan zingeving 7,4 5% 4% 3% 6% 5% 6% De blauwe balken in bovenstaande figuur geven het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat het betreffende probleem aanduidt als meest belangrijk. De rode cijfers geven de gemiddelde plaatsing in de rangorde van 1 tot 10 weer. 14% 17% 18% 24% 2

5 Dat sociale armoede door de huidige samenleving wordt erkend als probleem blijkt uit het feit dat net als in de voorgaande jaren een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking aangeeft dat mensen te veel op zichzelf gericht zijn en dat steeds meer mensen zich eenzaam voelen. Tabel 1: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? % mee eens Mensen zijn te veel op zichzelf gericht* Steeds meer mensen voelen zich eenzaam in Nederland** In Nederland bestaat geen echte armoede Basis: 2012: n=1246, 2008: n=1181, 2003: n=1277, 2002: n=1064, 2001: n=1040 * Tot en met 2008 gesteld als: Mensen in Nederland zijn te veel op zichzelf gericht en houden te weinig rekening met anderen. ** Tot en met 2008 gesteld als: Steeds meer mensen voelen zich eenzaam in Nederland door toenemende individualisering 2.2 In hoeverre vindt men maatschappelijke issues zorgelijk? Veel Nederlanders vinden de voorgelegde maatschappelijke issues zorgelijk. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt alle voorgelegde situaties op z n minst enigszins zorgelijk. Kinderen die de dupe zijn van de problemen van hun ouders In hoeverre vindt u de volgende situaties zorgelijk binnen onze maatschappij? Basis: 2012 (n=1.246) percentages van 3% of lager zijn niet weergegeven Mensen die seksueel misbruikt zijn Mensen die crimineel gedrag vertonen Mensen met psychische problemen Mensen die financieel niet rond kunnen komen Mensen die door ouderdom niet meer meedoen aan de samenleving Mensen die eenzaam zijn Mensen die werkloos zijn Mensen die verslaafd zijn aan drugs Mensen die bovenmatig alcohol gebruiken Mensen zonder een vaste woon- of verblijfplaats Mensen met overgewicht Mensen die gokken 19% 13% 18% 33% 33% 30% 26% 29% 31% 33% 66% 61% 64% 51% 39% 53% 51% 54% 51% 46% 44% 55% 53% 33% 31% 30% 28% 15% 15% 17% 21% 17% 17% 9% 10% % 10% Heel erg zorgelijk Enigszins zorgelijk Niet zo zorgelijk Helemaal niet zorgelijk Weet niet 4 4 3

6 3 Omgaan met maatschappelijke problemen Bijna driekwart van de Nederlanders is van mening dat iedereen in principe de hulp kan krijgen die hij of zij nodig heeft. De Nederlandse bevolking legt de schuld van veel problemen bij de persoon zelf. Mensen die in het criminele circuit terechtkomen, verslaafd raken of dakloos zijn, hebben dat volgens velen aan zichzelf te danken. Coulanter is de Nederlander tegenover werklozen. In het huidige economische klimaat is het oordeel over werkloosheid en ontslag milder geworden; het is iets geworden dat ook beleefd wordt als iets dat iedereen kan overkomen. Allemaal prima, als ik er maar geen last van heb. Dit lijkt voor velen de huidige houding tegenover kwetsbare groepen. Iemands persoonlijke situatie is van grote invloed op de wijze waarop hij of zij aankijkt tegen kwetsbare doelgroepen in de samenleving en de hulpverlening aan die doelgroepen. Opvallend is dat mensen die zelf dakloos zijn geweest en mensen die nu een voorziening voor daklozen in hun wijk hebben aanmerkelijk coulanter staan tegenover opvangvoorziening voor daklozen of psychiatrische patiënten. 3.1 Hoe goed is de hulpverlening geregeld in Nederland? Bijna alle Nederlanders (92%) zijn van mening dat iedereen in Nederland recht heeft op hulpverlening en driekwart meent dat iedereen die dat nodig heeft ook hulp kan krijgen. Niet voor alle problematiek is voldoende aandacht in de Nederlandse samenleving. Volgens 78% van de Nederlanders wordt er onvoldoende gedaan tegen criminaliteit en ook voor mensen met psychische problemen of een drugsverslaving is te weinig aandacht. 4

7 Tabel 2: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? % mee eens Iedereen in Nederland heeft recht op hulpverlening Criminaliteit wordt onvoldoende aangepakt Iedereen die dat wil en nodig heeft, kan in Nederland hulp krijgen Het is in Nederland zeer gemakkelijk om jarenlang ten onrechte een uitkering te ontvangen Er is te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen We zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor dat iedereen voldoende geld heeft* In Nederland hoef je geen schulden te hebben Drugsverslaafden worden nauwelijks serieus genomen In Nederland worden mensen met overgewicht buitgesloten Basis: 2012: n=1246, 2008: n=1181, 2003: n=1277, 2002: n=1064, 2001: n=1040 * Tot en met 2008 gesteld als: We dragen met zijn allen de verantwoordelijkheid dat iedereen voldoende geld heeft om rond te komen. 3.2 Wie heeft er schuld aan de maatschappelijke problemen? Uit dit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlandse bevolking vanuit eigen schuld denkt. Veel Nederlanders schrijven hun medeburgers een grote verantwoordelijk toe bij bepaalde problemen. Dit geldt met name voor criminaliteit, verslaving, overgewicht en financiële problemen. Een uitzondering is werkloosheid; in deze economisch moeilijke tijd is er begrip voor werkloosheid en wordt de schuld vaker buiten de werkloze gelegd. Het percentage mensen dat aangeeft moeite te hebben om rond te komen is nu 28% (dit is 1 op de 4 Nederlanders!) en is daarmee verdubbeld ten opzichte van vier jaar geleden 1. Over het algemeen geldt dat zowel vrouwen als jongeren (18-24 jaar) milder zijn in hun oordeel. Zij schrijven de verschillende problemen minder vaak toe aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen dan mannen en oudere leeftijdsgroepen. 1 In 2008 was 14% het eens met de stelling Ik maak mij zorgen of ik deze maand wel financieel kan rondkomen. In 2012 is dat 28%. 5

8 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? Mensen die..., zijn daaraan zelf schuldig Basis: 2012 (n=1.246) crimineel gedrag vertonen 11% percentages van 3% of lager zijn niet weergegeven 46% 37% verslaafd zijn 3% 15% 53% 24% 5 te kampen hebben met overgewicht 5 24% 53% 14% 4 niet met geld om kunnen gaan 5 25% 51% 15% 4 niet in staat zijn hun eigen kinderen op te voeden 6 33% 44% 11% 7 geen vaste woon- of verblijfplaats hebben 6 35% 44% 6 10% eenzaam zijn 16% 54% 22% 5 werkloos zijn 24% 52% 18% 5 door ouderdom niet meer meedoen aan de samenleving 28% 51% 15% 5 te kampen hebben met psychische problemen 29% 54% 11% 5 Helemaal mee oneens Grotendeels mee oneens Grotendeels mee eens Helemaal mee eens Weet niet 3.3 Not in my backyard De meerderheid van de Nederlanders is van mening dat iedereen in Nederland recht heeft op hulpverlening. Wanneer het erop aankomt, willen veel mensen hier echter niet teveel mee geconfronteerd worden: 51% zou het vervelend vinden als er een opvangcentrum voor psychiatrische patiënten bij hen in de buurt komt. Het zogenaamde NIMBY-effect (Not in My BackYard) speelt meer dan voorheen duidelijk een rol en dit zien we met name terug in de houding tegenover een opvangcentrum voor psychiatrische patiënten. Tabel 3a: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? % mee eens Ik vind het een probleem als er een opvangcentrum voor daklozen bij mij in de buurt komt* Basis: 2012: n=1246, 2008: n=1181 * de vraag is gesteld als Ik vind het geen enkel probleem als er een opvangcentrum voor daklozen bij mij in de buurt komt en gekeken is naar het percentage oneens. Tabel 3b: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? Ik zou het vervelend vinden als er een opvangcentrum voor psychiatrische patiënten bij mij in de buurt komt Basis: 2012: n=1246, 2008: n= % mee eens 51 42

9 Nederlanders die zeggen geen vrienden te hebben, staan minder welwillend tegenover de vestiging van een opvang voor daklozen of psychiatrische patiënten bij hen in de buurt. Nederlanders die nu woonachtig zijn in een wijk met voorzieningen voor daklozen staan juist positiever tegenover een opvangcentrum voor daklozen of psychiatrische patiënten in hun buurt. Ook Nederlanders die zelf problemen hebben gehad (zoals ex-daklozen) staan positiever tegenover opvangcentra bij hun in de buurt. Tabel 4: Leesvoorbeeld: Van de mensen die zeggen: Ik heb geen vrienden, vindt 60% een opvangcentrum voor daklozen in de buurt een probleem. % vindt opvangcentrum daklozen in de buurt een probleem* % vindt het vervelend als er een opvangcentrum voor psychiatrische patiënten in de buurt komt Nederland jaar (n=1246) 52% 51% Ik heb geen vrienden (n=144) 60% 54% Ik heb op dit moment hulp van een instantie voor schuldhulpverlening (n=41) 44% 37% Ik woon in een wijk met een voorziening voor daklozen (n=95) 35% 39% Ik ben weleens dakloos geweest (n=49) 24% 24% * is % oneens met de stelling Ik vind het geen enkel probleem als er een opvangcentrum voor daklozen bij mij in de buurt komt 3.4 Daklozen Bij de voorgaande metingen was een verharding zichtbaar van het beeld dat men heeft van daklozen. De huidige meting laat een vergelijkbaar beeld zien. Nog steeds worden daklozen veelal geassocieerd met negatieve kenmerken als alcoholisme, drugsverslaving, overlast op straat, criminaliteit, illegaliteit, profiteren en agressie. Veel Nederlanders beseffen echter wel dat daklozen over het algemeen gewoon mensen zijn zoals wij allemaal (72%). Tabel 5: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken over daklozen in Nederland? Daklozen zijn over het algemeen % mee eens alcoholist drugsverslaafd een belangrijke oorzaak van overlast op straat zeer goed in staat om voor zichzelf op te komen zelf in staat woonruimte te krijgen crimineel profiteurs van de samenleving agressief Basis: 2012: n=1246, 2008: n=1181, 2003: n=1277, 2002: n=1064, 2001: n=1040 7

10 Tabel 6: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? % mee eens Er zijn steeds meer daklozen in Nederland In Nederland zijn duizenden zwerfjongeren Basis: 2012: n=1246, 2008: n=1181, 2003: n=1277, 2002: n=1064, 2001: n=1040 Tabel 7: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken over daklozen in Nederland? Daklozen zijn over het algemeen % mee eens gewone mensen zoals wij allemaal kwetsbare mensen Basis: 2012: n=1246, 2008: n=1181, 2003: n=1277, 2002: n=1064, 2001: n=1040 8

11 4 Visie op het eigen leven Hoewel de meeste Nederlanders tevreden zijn met hun leven, houdt zingeving van het leven hen bezig. Bijna de helft van de Nederlanders heeft behoefte aan iets wat hun dagelijkse leven nog zinvoller maakt. Een deel van de bevolking geeft hier uiting aan door vrijwilligerswerk te verrichten. Vrijwilligers kunnen een belangrijke bijdrage leveren om eenzame mensen en ouderen uit een sociaal isolement te halen. Ook de kerk kan hierbij een rol spelen; veel mensen zien de kerk als ontmoetingsplek. 4.1 Zingeving 82% van de Nederlanders geeft aan tevreden te zijn met zijn of haar eigen leven. Dit is 10% minder dan 10 jaar geleden, maar nog steeds een hoog percentage. Het lijkt aan te sluiten bij het geluksonderzoek van The Earth Institute 2 waaruit blijkt dat Nederland ruim is bedeeld. Op de ranglijst van gelukkigste landen neemt Nederland de vierde plaats in. Volgens die onderzoekers zijn naast het hebben van geld zaken als sociale cohesie, persoonlijke vrijheid, veiligheid, gezondheid en werkgelegenheid minstens zo belangrijk voor het geluksgevoel. Ondanks dat men over het algemeen tevreden is met het leven, houdt de vraag naar zingeving veel mensen bezig; zij denken na over de zin van het leven en over hoe zij het leven nog zinvoller kunnen maken. Het aantal Nederlanders dat aangeeft dat het leven geen zin heeft is sterk toegenomen, 1 op de 8 (t.o.v. 1 op de 12 in 2008); dit wil zeggen dat er op dit moment ruim 1,3 miljoen Nederlanders van 18 tot en met 70 jaar zijn die het leven geen zin vinden hebben. Tabel 8: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? % mee eens Ik ben tevreden met mijn huidige leven Ik heb behoefte aan iets wat mijn dagelijkse leven nog zinvoller maakt Zinvol leven vind ik een moeilijke opdracht Ik vind dat anderen in mijn omgeving een beter leven hebben dan ik Ik voel mij vaak ongelukkig Ik vind het leven geen zin hebben Basis: 2012: n=1246, 2008: n=1181, 2003: n=1277, 2002: n=1064, 2001: n=1040 Een manier om het leven een zinvolle invulling te geven is om er te zijn voor anderen. Er zijn mensen die zich actief inzetten voor hun omgeving: 26% van de respondenten doet meer dan twee uur per week vrijwilligerswerk en 17% is mantelzorger. Deze percentages liggen het hoogst onder de christelijke doelgroep (33% doet meer dan twee uur per week vrijwilligerswerk, 21% is mantelzorger). 2 World Happiness report van the Earth Institute, April

12 4.2 Sociaal isolement Sommige mensen komen in een sociaal isolement terecht. Uit ons onderzoek komt naar voren dat 12% geen vrienden heeft; dat komt neer op 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar. Het aantal Nederlanders dat aangeeft zich vaak eenzaam te voelen is in de laatste jaren verdriedubbeld: dit zijn er nu 1,7 miljoen. Ouderen zijn een groep waarvan vaker gedacht wordt dat ze eenzaam zijn. Opvallend is dat juist de ouderen (65-70 jaar) uit dit onderzoek het minst van alle leeftijdscategorieën aangeven zich eenzaam te voelen (10%) en dat juist jongeren (18-24 jaar) een groep is die vaker aangeeft dat ze zich vaak eenzaam voelen (21%). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat jongeren anno nu eerder toe durven geven dat zij eenzaam zijn, terwijl hier voor de ouderen veel meer een taboe op rust. Als die hypothese juist is dan zou het percentage Nederlanders dat zich vaak eenzaam voelt in werkelijkheid nog een stuk hoger kunnen liggen. Tabel 9: Wilt u aangeven welke uitspraken op uzelf betrekking hebben? % mee eens Ik voel me weinig verbonden met de mensen in mijn omgeving Ik voel mij vaak eenzaam Ik heb geen vrienden Ik voel me vaak buitengesloten in de Nederlandse samenleving Basis: 2012: n=1246, 2008: n=1181, 2003: n=1277, 2002: n=1064, 2001: n=

13 5 Imago In het huidige onderzoek naar maatschappelijke issues is ook het imago van het Leger des Heils uitgevraagd. Het Leger des Heils heeft een zeer hoge naamsbekendheid. Vrijwel alle Nederlanders kennen de organisatie. Men kent het Leger des Heils vooral van televisie, collectes en de straat. Eén op de vijf Nederlanders kent iemand die wel eens contact heeft gehad met het Leger des Heils. Dat zijn veelal personen die bij het Leger des Heils werken/hebben gewerkt of hulp hebben gevraagd aan het Leger des Heils. Het beeld dat mensen hebben van het Leger des Heils is voornamelijk positief en vrij stabiel. Ten opzichte van de meting in 2004 zijn er weinig verschuivingen. Het Leger des Heils wordt door de Nederlanders omschreven als een hulporganisatie voor daklozen, zwervers en andere hulpbehoevenden. Majoor Bosshardt en het christelijke geloof zijn ook sterke associaties die men bij het Leger des Heils heeft. Wel is het beeld dat mensen hebben redelijk eenzijdig. Vooral het opkomen voor kwetsbare mensen en het (financiële) armoedeprobleem worden als thema s van het Leger des Heils gezien. De problematiek omtrent sociale armoede en uitsluiting, wat een belangrijk speerpunt is van het Leger des Heils, wordt minder herkend als thema. Men denkt ook dat vooral dak- en thuislozen baat hebben bij een organisatie als het Leger des Heils. Dit terwijl het Leger des Heils zich veel breder voor meerdere kwetsbare groepen inzet. Wat betreft bedrijfsvoering zien veel mensen het Leger des Heils als een professionele organisatie met veel vrijwilligers. Paradox Meer nog dan in 2004 heeft het merendeel van de Nederlanders veel respect en een hoge mate van sympathie voor alle activiteiten van het Leger des Heils. We zien dan ook een hoge waardering voor de organisatie. Dit uit zich echter niet direct in een hoge bereidheid om het Leger des Heils financieel te steunen. Een soortgelijke paradox zien we ook ten aanzien van vrijwilligerswerk: een substantieel deel van de Nederlandse bevolking geeft aan het een interessante organisatie te vinden om vrijwilligerswerk voor te doen, maar als het er op aankomt zeggen veel mensen toch niets voor het Leger des Heils te willen doen. 11

14 5.1 Bekendheid van het Leger des Heils Het Leger des Heils is een zeer bekende organisatie onder de Nederlandse bevolking; de geholpen naamsbekendheid is 95%. Niet alleen de christelijke bevolking is goed bekend met de naam (98%), ook de niet-gelovigen en de andersgelovigen hebben bijna allemaal van de organisatie gehoord (93% resp. 98%). Welk van onderstaande organisaties kent u? (Basis: 2012, n=1.246) Leger des Heils Rode Kruis KWF Kankerbestrijding Wereld Natuur Fonds Greenpeace Amnesty International Humanitas Vluchtelingenwerk Kerk Stichting (Z)onderdak Geen van deze 5% 3% 75% 71% 68% 95% 94% 94% 92% 91% 89% Wanneer aan de Nederlanders die het Leger des Heils kennen wordt gevraagd wat het Leger des Heils volgens hen in de samenleving zou moeten doen, geven de meesten aan dat het Leger des Heils gewoon door moet gaan met wat het nu al doet. Blijkbaar vindt men het werk dat het Leger des Heils doet zinvol en passend bij de organisatie. Deze mensen geven het Leger des Heils ook allemaal een ruime voldoende. Mensen die deze vraag met weet niet of geen antwoord beantwoorden, geven het Leger des Heils een lager rapportcijfer. Wat zou het Leger des Heils volgens u in de samenleving moeten doen? (Open) (Basis: kent het Leger des Heils, n=1.189) Ze doen al genoeg/zo doorgaan Hulp bieden Alle sociaal zwakkeren/arme mensen helpen Bekendheid geven aan wat zij doen/betere promotie Daklozen opvangen Hulp bieden zonder Christelijke klank/geen geloof Moderner worden Stoppen met Leger des Heils/haalt niets uit Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord 7% 6% 5% 3% 3% 1% 1% 4% 30% 41% 12

15 Het gemiddelde rapportcijfer voor het Leger des Heils onder de Nederlandse bevolking bedraagt een 7,2. Dat is vrijwel gelijk aan het oordeel dat de Nederlanders in 2004 gaven (7,3). Hoe waardeert u het Leger des Heils als geheel? (Basis: kent het Leger des Heils, n=1.189) 26% 29% 16% 11% 2% 1% 1% 2% 6% 6%

16 5.2 Wat wil men zelf bijdragen? Op de vraag wat men zelf voor het Leger des Heils zou willen doen, antwoordt 46% niets en 25% weet niet. Daarentegen zijn er circa Nederlanders (7%) die bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen voor het Leger des Heils of op een andere manier willen bijdragen: donaties (9% = ruim 1 miljoen), helpen met kleine klusjes (3% = ) of het brengen van kleding (3% = ). Doneren Het Leger des Heils is niet de enige organisatie in Nederland die zich inzet voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Zij vist in dezelfde vijver met potentiële donateurs van veel andere goede doelen. Wanneer men 100,- te verdelen heeft over diverse goede doelen, geeft 63% van de respondenten aan dat zij een deel hiervan aan het Leger des Heils zullen schenken. In totaal gaat gemiddeld 13% van het te verdelen bedrag naar het Leger des Heils 3. Stel dat u 100 euro heeft om te doneren. Hoe zou u dat over deze organisaties verdelen? (% van het totaalbedrag dat aan het betreffende doel wordt gegeven) Basis: 2012, kent organisatie KWF Kankerbestrijding 29% Rode Kruis Wereld Natuur Fonds Leger des Heils Amnesty International Greenpeace Kerk Vluchtelingenwerk Humanitas Stichting (Z)onderdak 15% 14% 13% 8% 7% 5% 4% 4% 0% 3 Let op: in de praktijk is dit aandeel mogelijk lager. Door het invullen van deze vragenlijst over het Leger des Heils is men mogelijk vaker geneigd om aan te geven dat men zou doneren aan het Leger des Heils. 14

17 Vrijwilligerswerk Het Leger des Heils kent supporters die zo nu en dan op vrijwillige basis meehelpen aan een stukje maatschappelijke dienstverlening. Aan de respondenten is gevraagd voor wat voor goed doel zij zich zouden willen inzetten indien zij een dag vrijwilligerswerk zouden doen. Slechts een kleine groep geeft in dat geval de voorkeur om iets te doen voor de doelgroepen die men primair associeert met het Leger des Heils: zwerfjongeren en daklozen. Liever zet men zich in voor eenzame ouderen en kinderen zonder ouders. Stel dat u een dag aan vrijwilligerswerk mag besteden, voor welk goed doel zou u dat willen doen? (Basis: alle respondenten, n=1.246) Eenzame ouderen Kinderen zonder ouders Het milieu Mensen met lichamelijke problemen Arme mensen Mensen met psychische problemen Mensen met levensvragen Zwerfjongeren Daklozen Verslaafden Ex-gedetineerden Anders, namelijk: 5% 5% 5% 4% 1% 1% 1% 8% 7% 6% 28% 28% Iedereen heeft zijn eigen hobby s en interesses. Het verschilt dan ook van persoon tot persoon welke activiteiten men bij voorkeur zou ondernemen tijdens een dag vrijwilligerswerk. Sommigen willen graag iets creatiefs doen, anderen zijn liever sportief bezig. Stel dat u een dag aan vrijwilligerswerk mag besteden, welke van de volgende activiteiten zou u graag willen uitvoeren? Kunt u hieruit een top 3 samenstellen? Basis: 2012 Samen koken / samen eten (n=733) 39% 31% 29% Sport en spel (n=495) 38% 28% 34% Ontmoeting / gezelligheid (n=850) 34% 34% 32% Uitstapje (n=847) 31% 37% 33% Kunst en theater (n=282) 30% 34% 36% Creatief (n=532) 26% 34% 40% 1e plaats 2e plaats 3e plaats 15

18 Bijlage 1: Achtergrond en opzet van het onderzoek Achtergrond Ook in 2001, 2002, 2003 en 2008 heeft het Leger des Heils onderzoek laten uitvoeren naar de aard, omvang en beleving van maatschappelijke problemen door de Nederlandse bevolking. Van 2004 tot en met 2007 waren er andere zaken die de aandacht van het Leger des Heils verdienden en zijn er geen metingen uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor 2009 tot en met Doelstelling van het onderzoek Het Leger des Heils inzicht geven in de aard en omvang van maatschappelijke problemen in Nederland en de houding van de Nederlandse bevolking ten opzichte van deze problemen, om het Leger des Heils draagvlak te bieden om sociale issues op de maatschappelijke agenda te zetten. Onderzoeksmethode Om de resultaten van deze meting te kunnen vergelijken met de voorgaande metingen, is de methode gelijk gehouden aan die van de vorige metingen. Dat betekent dat het kwantitatieve onderzoek uitgevoerd is via online onderzoek onder het internetpanel van Motivaction (Stempunt.nu). De steekproef (n=1246) is herwogen, zodat een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking verkregen is. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 7 t/m 9 maart Een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking is gerealiseerd door propensityweging toe te passen. Dit kan als volgt worden uitgelegd. Bij een internetpanel waar mensen zichzelf voor kunnen aanmelden, zijn bepaalde groepen mensen oververtegenwoordigd, en andere groepen ondervertegenwoordigd. De geavanceerde techniek van propensityweging maakt het mogelijk om steekproeven te herwegen die op belangrijke demografische én psychografische variabelen een optimale afspiegeling vormen van de populatie. Mensen die niet over een computer met een internetverbinding beschikken, zijn niet in de steekproef vertegenwoordigd. Te denken valt daarbij aan daklozen, mensen die door hun verslaving zijn opgenomen in een kliniek, gedetineerden en mensen in een verzorgings- of verpleeghuis. Doelgroep De doelgroep in het onderzoek is de Nederlandse bevolking van 18 t/m 70 jaar (net als in 2008). In de metingen van 2001, 2002 en 2003 is dezelfde doelgroep gehanteerd: Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar; hier is echter geen bovengrens gehanteerd. De resultaten zijn wel vergelijkbaar met die van 2008 en 2012 gezien het feit dat Nederlanders in de leeftijd van 71 en ouder een relatief klein percentage van de Nederlandse bevolking uitmaken en de internetpenetratie onder deze groep toen nog relatief laag was. Het absolute aantal Nederlanders van 18 t/m 70 jaar in Nederland is: (bron: CBS StatLine, cijfers december 2011). Vragenlijst De vragenlijst bestond naast maatschappelijk kwesties en de visie op het eigen leven uit nog andere onderdelen, zoals hoe de Nederlander aankijkt tegen (het werk van) het Leger des Heils, werken bij het Leger des Heils en welke beelden de Nederlander heeft over daklozen. Dit rapport gaat in op de resultaten ten aanzien van de maatschappelijk kwesties en de visie op het eigen leven waarbij uitkomsten uit het imago onderzoek zijn meegenomen. 16

19 Bijlage 2: Onderzoekstechnische informatie Kwantitatief onderzoek Veldwerkperiode Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 7 t/m 9 maart Methode respondentenselectie Uit het StemPunt-panel van Motivaction. Incentives Weging De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek zogenaamde Stempunten ontvangen. De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook de bijlage gewogen en ongewogen data), daarbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand is wat betreft de sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS. Responsverantwoording online onderzoek In de veldwerkperiode is aan 4650 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de slotdatum van het veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was het gewenste aantal vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten. Overige onderzoekstechnische informatie Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst zijn op aanvraag beschikbaar voor de opdrachtgever. 17

20 Bijlage 3: Ongewogen en gewogen data Kenmerken Ongewogen Gewogen n % n % Leeftijd 18 t/m 24 jaar t/m 34 jaar t/m 44 jaar t/m 54 jaar t/m 70 jaar Opleidingsniveau Hoog (wo/hbo) Middel (havo/vwo/mbo/mavo) Laag (lbo/basisschool/geen opleiding) Geslacht Mannen Vrouwen

Geloof jij dat je betrokken bent?

Geloof jij dat je betrokken bent? Geloof jij dat je betrokken bent? Geloof jij dat je betrokken bent? Sociale issues in de samenleving Onderzoek door Motivaction in opdracht van het Leger des Heils Amsterdam, oktober 2008 4 Geloof jij

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Effect toiletreclame Vodafone Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van Son, heeft Motivaction

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers Schoon is de norm Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon Willemijn Bot Lonneke Gijsbers 19-10-2017 B1779 Inhoudsopgave Achtergrond 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Rapportage omnibusvragen

Rapportage omnibusvragen Rapportage omnibusvragen Input voor Week van Zorg en Welzijn 2017 Lonneke Gijsbers 10-3-2017 Projectnummer Z8318 Inhoudsopgave Achtergrond, methode en opzet 3 Opvallende bevindingen Resultaten 4 6 Bijlage

Nadere informatie

Bijl PR eyeopen.nl. Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis

Bijl PR eyeopen.nl. Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis Bijl PR eyeopen.nl Onderzoeksrapportage Auteur: Jeroen Senster Project: Z7452 18-5-2016 Inhoudsopgave Achtergrond, methode en opzet Pagina

Nadere informatie

Dag van de Domeinnaam

Dag van de Domeinnaam Dag van de Domeinnaam Auteurs: Mara Huiskes Seth Schaafsma 1-6-2017 Methode en opzet In opdracht van Michiel Henneke, van SIDN, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik

Nadere informatie

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Rapportage Auteur: Seth Schaafsma Project Z6095 CC-BY-SA 6-7-2015 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode en opzet Pagina 6

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Vrouwen en Pensioen. WOMEN Inc. & Stichting Pensioenregister Rapportage Auteurs: Wouter Jonkers & Irene Zondervan Project Z8174

Vrouwen en Pensioen. WOMEN Inc. & Stichting Pensioenregister Rapportage Auteurs: Wouter Jonkers & Irene Zondervan Project Z8174 Vrouwen en Pensioen WOMEN Inc. & Stichting Pensioenregister Rapportage Auteurs: Wouter Jonkers & Irene Zondervan Project Z8174 17-10-2016 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 5 Conclusies

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie

De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Publieksonderzoek Dress Red Day

Publieksonderzoek Dress Red Day Publieksonderzoek Dress Red Day Auteurs Pieter Paul Verheggen Ikrame Azaaj Rebecca van der Grient 15-9-2017 B1871 Inhoudsopgave Achtergrond 3 Doel- en probleemstelling 4 Samenvattende conclusies 5 Methode

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Financieel bewustzijn en zekerheid van de Nederlander

Financieel bewustzijn en zekerheid van de Nederlander AEGON Financieel bewustzijn en zekerheid / 8-9-2010 / P.1 / 8-9-2010 / P.1 Financieel bewustzijn en zekerheid van de Nederlander Onderzoeksrapport Amsterdam September

Nadere informatie

Financieel bewusteloos

Financieel bewusteloos Financieel bewusteloos Meer informa+e: Wijzer in geldzaken Henrie5e Raap- Scheele, tel 06 18304510 of Joost de Bree, tel. 06 47408065 pers@wijzeringeldzaken.nl, wijzeringeldzaken.nl/pers of twi5er.com/wijzeringeld

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

Zin en Onzin van Pensioen

Zin en Onzin van Pensioen Zin en Onzin van Pensioen Pensioenfederatie / 3-8-2011 / P.1 / 3-8-2011 / P.1 Zin en Onzin van Pensioen Onderzoeksrapportage Kwantitatieve rapportage van het onderzoek

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen?

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? Factsheet

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Houding ten aanzien van premiepensioeninstelling (PPI)

Houding ten aanzien van premiepensioeninstelling (PPI) Houding ten aanzien van PPI - AEGON / 22-6-2011 / P.1 / 22-6-2011 / P.1 Houding ten aanzien van premiepensioeninstelling (PPI) Onderzoeksrapportage Amsterdam Juni 2011

Nadere informatie

Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes bij verzekeringsgroepen

Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes bij verzekeringsgroepen bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Flitspeiling Voedselverspilling

Flitspeiling Voedselverspilling bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Flitspeiling Voedselverspilling Beknopt rapport Natuur

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

ISI-Model. Samenleving: morele afkeuring. Individu. Beleefde gezondheid: psychisch fysiek mate van verslaving

ISI-Model. Samenleving: morele afkeuring. Individu. Beleefde gezondheid: psychisch fysiek mate van verslaving SAMENVATTING Het Leger des Heils houdt zich van oudsher bezig met groepen mensen, die worden getroffen door achterstelling, armoede, uitbuiting en uitsluiting. De toename van de complexiteit van de problemen

Nadere informatie

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Betere samenleving vraagt om

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2015 verspreid in 32 vestigingen van Resto VanHarte, in 20 steden/gemeenten.

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Armoedebeleving College voor de Rechten van de Mens GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Management Summary GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 1 Management summary Doelstelling onderzoek Kenmerken

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Factsheet: financiële planning MBO-ers

Factsheet: financiële planning MBO-ers bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet: financiële planning MBO-ers Onderzoek

Nadere informatie

Voltooid leven De visie van het Nederlands publiek op voltooid leven

Voltooid leven De visie van het Nederlands publiek op voltooid leven Voltooid leven De visie van het Nederlands publiek op voltooid leven Rapportage Auteurs: Ikrame Azaaj, Pieter Paul Verheggen Project Z8651 21-1-2017 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum

Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum Rapportage Auteurs: Cecilia Keuchenius en Bram van der Lelij Project Z4225 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie

Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij

Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij Door TNS/NIPO oktober/november 2008 1. Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en treft veel Nederlanders direct in hun welzijn. Het

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Draagvlak gereguleerde hennepteelt

Draagvlak gereguleerde hennepteelt Draagvlak gereguleerde hennepteelt Rapportage Auteurs: Peter Jobsen, Bernade

Nadere informatie

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal 4-7-2013 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid Randstad Nederland Maart 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van vluchtelingen

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord

61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord 61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord Vogels en mensen, Vogelbescherming/ 2-6-2010 / P.1 / 2-6-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam 17 mei 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Kansen in Kaart B A S I S V O O R B E L E I D. Marjolein Kolstein Oktober

Kansen in Kaart B A S I S V O O R B E L E I D. Marjolein Kolstein Oktober Kansen in Kaart Marjolein Kolstein Oktober 2016 www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 1. Kansen in Kaart... 2 1.1 Onderzoek... 2 1.2 Informatie Kansen in Kaart... 2 2. Gesprekken Kansen in Kaart... 3

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Hoe denken Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid? Dit is het onderwerp van een peiling van OIS in opdracht van AT onder Amsterdammers. Methode

Nadere informatie

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils.

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils. Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 22 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 16-12-2013 Inleiding

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Zin en onzin van verpakkingen. Milieu Centraal 25-6-2015. Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301

Zin en onzin van verpakkingen. Milieu Centraal 25-6-2015. Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301 Zin en onzin van verpakkingen Milieu Centraal Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301 25-6-2015 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie