Blijvend veranderen Nieuwe spelregels voor succesvolle organisaties, ofwel Hoe maakt HR haar organisatie toekomstbestendig? Drs. Bernadette Janssen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blijvend veranderen Nieuwe spelregels voor succesvolle organisaties, ofwel Hoe maakt HR haar organisatie toekomstbestendig? Drs. Bernadette Janssen"

Transcriptie

1 gsm Blijvend veranderen Nieuwe spelregels voor succesvolle organisaties, ofwel Hoe maakt HR haar organisatie toekomstbestendig? De wereld verandert steeds sneller om ons heen door de crisis, technologische ontwikkelingen, energievraagstukken, opkomst BRIC, ontgroening en vergrijzing. Het is een kwestie van continu aanpassen. Wat zijn de nieuwe spelregels voor organisatie? Hoe draagt de menselijke factor optimaal bij aan een duurzame waarde creatie voor organisaties? Kortom, strategische kansen voor HR en verrassende inzichten uit de VS. Drs. Bernadette Janssen

2 SAMENVATTING Om te overleven zijn kort termijn successen en shareholder value niet meer voldoende. De bankencrisis heeft dit volop aangetoond. Organisaties die zich duurzaam en effectief organiseren, boeken het beste resultaat. Belangrijkste organisatiespelregels zijn: Er wordt aanzienlijk meer tijd besteed aan de lange termijn strategie. De organisatie is op permanente verandering ingericht: Doelstellingen worden per kwartaal aangepast. Geen functies, alleen tijdelijke rollen, werkend in project teams. Focus op medewerkers in primair proces: key-talent. Overig personeel is flex. De organisatie onderhoudt nauwe betrekkingen met alle relevante maatschappelijke organisaties, om voeling te houden met trends. Stakeholders, zoals personeel en maatschappelijke organisaties zijn (in-)direct vertegenwoordigd in de directie, ter ondersteuning van de lang termijn strategie. Tabel 1. Samengevatte traditionele en nieuwe HR-rol. 2 Drs. B.M. Janssen NVP Award oktober 2012

3 INHOUD 1. Inleiding Probleemstelling: Hoe past je organisatie zich steeds aan een blijvend veranderende omgeving? Blijvend veranderen industrialisatie in historisch perspectief Duurzame effectieve organisaties Hoe maakt HR de organisatie toekomstbestendig... 9 BIJLAGE A. Organisatieprincipes in drie typen organisaties BIJLAGE B. Elements of a futuring process for sustainable effectiveness BIJLAGE C. Bronnen Drs. B.M. Janssen NVP Award oktober 2012

4 1. INLEIDING Bekend is dat Nederland en de westerse wereld in een diepe economische crisis verkeert. Na een lange periode van relatieve voorspoed, lijken oude oplossingen niet meer te werken. Blijvend veranderen wordt noodzakelijk. Wat was, komt waarschijnlijk niet meer terug. Wat zijn de belangrijkste oorzaken? Bancaire mondiale crisis roep om strategische verandering! De internationale financiële crisis noopt tot ingrijpende verandering, of we willen of niet. De kranten hebben afgelopen jaren bol gestaan over zeepbel hypotheken, extravagante bonuscultuur en de dubieuze rol van accountants. Het economisch bestel is volop in verandering. Op politiek en maatschappelijk vlak, lees Occupy, wordt alom geroepen om een grotere maatschappelijke rol van de bancaire sector. Met andere woorden, pure focus op korte termijn doelen en shareholder value blijken geen blijvend succes te bieden. Technologische ontwikkelingen change is enige constant factor Niet alleen mondiale banken hebben een uiterst lastige periode. Ook andere van oudsher succesvolle bedrijven zitten zwaar in de problemen of gaan ten onder. Als gevolg van de enorme technologische ontwikkelingen, klagen vele ondernemers dat ze de veranderingen niet meer bij kunnen benen. Denk aan Kodak, dat als gevolg van de digitalisering binnen relatief korte tijd geheel verdwenen is. Blijkbaar is de bedrijfsstrategie te laat aangepast, waardoor haar bestaansrecht verloren ging. Kortom, voor alle bedrijven geldt tegenwoordig: Change is de enige constante factor. Groen is in Niet alleen de crisis en technologie nopen tot wezenlijke verandering. Onder druk van de publieke opinie wordt het groene imago steeds belangrijker. Petrochemische bedrijven worden meer op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Voorts doen organisaties alom hun best om maatschappelijk verantwoord te produceren door een Profit-People-Planetbeleid (PPP). Anders gezegd, het draagvlak voor economische groei verbonden aan duurzaamheid wordt steeds groter. Nieuwe arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers Het Nederlands strategisch arbeidsmarkt- en personeelsbeleid van organisaties komt steeds meer in het teken te staan van nieuwe arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Deze arbeidsrelaties zijn de afgelopen decennia, maar vooral sinds de eeuwwisseling, fundamenteel aan het veranderen. Waar de werkgever naast loyaliteit van de werknemer meer en meer op zoek is naar flexibiliteit, streeft de werknemer naast zekerheid steeds vaker naar zelfregie. Daardoor wordt de oude gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer vervangen door een flexibelere en pluriformere contractverhouding. Voorts is bekend dat Generatie Y er andere waarden op nahoudt dan oudere generaties. De Amerikaanse arbeidsmarktspecialist Kevin Wheeler, bekend van zijn generaties analyses, stelt onomwonden: de twintiger is op zoek naar werk dat voldoening geeft (Wheeler, 2012). 4 Drs. B.M. Janssen NVP Award oktober 2012

5 Het moet fun geven, uitdagend zijn en gericht op humanitaire doelen. Geld is niet meer genoeg. Hard werken is prima, maar niet ten koste van alles. Deze generatie, die opgegroeid in het digitale tijdperk, trekt haar eigen plan en is minder gezagsgevoelig. Gezien de voorspelde krapte op de arbeidsmarkt door vergrijzing, zullen werkgevers zich gedwongen voelen meer in te spelen op wensen van fun, transparantie en zingeving. De vraag naar andere gezagsvormen beperkt zich niet alleen tot de jongere generatie. Zo heeft Directeur Buurtzorg, Jos de Blok heeft een broertje dood aan managers en bureaucratie (FD ). De zorgverlener Buurtzorg is overigens erg succesvol en gebaseerd op zelfsturende teams van verpleegkundigen van alle leeftijden. Tenslotte is heeft de behoefte aan andere gezagsvormen ook haar impact op de vakbeweging. De rol van de leden zal mogelijk groeien in de nieuwe opzet. Nieuwe verhouding tussen producent en consument Tevens is er een machtsverschuiving gaande van bedrijven en organisaties richting consumenten. Gedreven door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen dwingen consumenten bedrijven om transparanter te worden, te luisteren naar klantbehoeften en met verbeterde dienstverlening daarop in te spelen (Nube, 2011) HR als strategic partner en change agent Volgens HR-goeroe David Ulrich (Ulrich, 2005) dient HR zich meer te profileren als Strategic Partner en Change Agent. De turbulente omgeving doet hier nog een schepje bovenop. De enige overlevingsfactor voor organisaties lijkt vooruitzien en aanpassen te zijn. Figuur 2. Invloeden omgeving op organisatie 5 Drs. B.M. Janssen NVP Award oktober 2012

6 2. PROBLEEMSTELLING: HOE PAST JE ORGANISATIE ZICH STEEDS AAN EEN BLIJVEND VERANDERENDE OMGEVING? Bekend is dat de buitenwereld meer dan ooit in verandering is, en organisaties zich continu moeten aanpassen. Echter, veranderen blijkt uit ervaring niet gemakkelijk te zijn. Uit menig publicatie blijkt dat reorganisaties, fusies en overnames matig succesvol zijn. Waarom is het veranderen zo moeizaam? Hoe kunnen organisaties zich zodanig inrichten dat ze soepel meebewegen met de markt? Wat is hierbij de rol van HR? Volgens David Ulrich groeit HR idealiter van een meer transactionele rol naar Strategic Partner en Change Agent (Ulrich, 2005). Wat zijn de huidige belemmeringen voor deze groei? Hoe kan HR bijdragen aan permanente veranderingen? Wat is haar rol in 2025? 3. BLIJVEND VERANDEREN INDUSTRIALISATIE IN HISTORISCH PERSPECTIEF Zoals vermeld is succesvol en blijvend veranderen niet gemakkelijk. Edward E. Lawler en Christopher G. Worley hebben afgelopen jaar daar een interessant boek over gepubliceerd. (Lawler en Worley, 2011). In vogelvlucht wordt de industrialisatie in historische perspectief gezet: Begin 1900 startte de massa productie technologie, zoals Henri Ford met de assemblage lijnen. Men ging uit van een ongekende groei, waarbij een Command & Control principes van Tailor prima werkte. (Tailor, 1911) Vanaf de 80-tiger jaren nam de complexiteit steeds meer toe, en werden medewerkers in toenemende mate beschouwd als een bron van creativiteit en innovatie. Het bekende Human Resources Management ontstond en Tailorisme werden vervangen door een meer motiverende steil van leidinggeven zoals participatief management en zelfsturende teams. Vooral voor complexe processen in de high-tech was dit een grote vooruitgang. Na 2000 kampte de wereld met ongekende tegenslagen zoals Nine Eleven in 2011 en de internet bubble in Sinds de financiële crisis vanaf 2007 is onzekerheid troef in de economie en change de enige stabiele factor. Organisaties kunnen de vele technologische veranderingen nauwelijks bijbenen. Gerenommeerde bedrijven als Kodak gaan (bijna) ten onder, andere pieken (Apple). Mede door de financiële en milieuschandalen ontstaat allengs het maatschappelijk besef dat shareholder value niet de enige is wat telt. Naast Profit worden People en Planet (PPP) steeds belangrijker ervaren voor waardecreatie. Met andere woorden, een stabiele en voorspelbare wereld uit de 20 ste eeuw komt niet meer terug. Het is een kwestie van permanent aanpassen aan de veranderende omgeving. Hoe zien de nieuwe spelregels van een permanent aanpassende organisatie er uit? 6 Drs. B.M. Janssen NVP Award oktober 2012

7 4. DUURZAME EFFECTIEVE ORGANISATIES. In deze turbulent tijd zijn organisaties nu aan zet met nieuwe spelregels. Dichtbij huis verschijnen er al trendsetters zoals zorgverlener Buurtzorg (zelfsturende teams, geen managers). In de VS zijn studies verricht door Lawler en Worley, gepubliceerd in Organizing for Sustainable Effectivity (2011). Hierin worden toekomstbestendige organisaties, geheten Sustainable Management Organizations (SMOs) beschreven. De kenmerken zijn als volgt: Profit - Andere visie op risico s, uitgebreide strategie bespreking Net zoals traditionele organisaties, zetten SMOs financieel haalbare doelen. Men is ook niet minder gericht op risico management. Het echte verschil is dat SMOs een andere visie hebben op risico s. Naast de traditionele risico s zoals technologie en financiën onderkent men tevens andere, waaronder organisatie, interpersoonlijke en strategische risico s. Deze diepgaande risico verkenning komt tot uiting in de uitgebreide strategie besprekingen. Profit - Overleven door portfolio en voortdurende aanpassing Tevens zijn SMOs zich voortdurend ervan bewust dat competitieve voordelen tijdelijk zijn. Intels Adgy Grove is beroemd met zijn adagio Only the parameter survive is blijvend. Anders gezegd, organisaties moeten een portfolio van opties ontwikkelen en aanpassen: Bij IT-bedrijf Siebel uit de VS, werd aan het begin van ieder kwartaal door de directie de strategie in drie dagen bediscussieerd en doelstellingen aangepast voor de 7 de dag van de maand. Voor de 14 de werden doelstellingen voor alle sectoren herschreven. Voor de 21 ste had iedere medewerker zijn/haar doelstellingen aangepast. Doelstellingen waren voor iedereen inzichtelijk, ook die van de CEO. Planet Economische modellen die gebaseerd zijn op kort termijn groei verenigen zich niet met de groeiende vraag naar duurzame ecologische oplossingen. Derhalve bestaat de Directie uit de belangrijkste stakeholders, bestaande uit (indirecte) vertegenwoordiging van relevante maatschappelijke organisaties. People Personeelsbeleid is primair gericht op de medewerkers die werken binnen het primaire proces, gerelateerd aan de lange termijn doelen van de organisatie; zogeheten key-talent. Key-talent hoeft niet per definitie uit hoogopgeleide medewerkers bestaan: Bij logistieke bedrijven zijn juist de chauffeurs die de goederen vervoeren key-talent. Bij zorginstellingen: de ziekenverzorgenden, verpleegkundigen (en uiteraard artsen). Key-talent is direct vertegenwoordigd in de Directie, ontvangt extra salaris en investeringen in hun loopbaan. Overige medewerkers in de overhead, worden op ZZP-basis ingehuurd. Dit onder het motto van Fairness stability + sameness. Het mes snijdt aan twee kanten: de organisatie heeft behoefte aan flexibiliteit en de ZZP-er aan zelfregie (denk aan employability en wenselijke werktijden). 7 Drs. B.M. Janssen NVP Award oktober 2012

8 Loopbaan is in principe een medewerkers verantwoordelijkheid. Omdat er alleen tijdelijke rollen zijn, in plaats van functies, zijn loopbanen gevarieerd en flexibel. De enige vaste rol is zorg dat je niet onmisbaar bent. Managers en medewerkers worden per project benoemd op basis van capaciteiten. Managers en professionals zijn uitwisselbaar. Performance wordt per kwartaal beoordeeld op basis van toegevoegde waarde als team, individu en business understanding. Naast een basissalaris ontvangt men heeft een bonus van max. 40%. Ook externe relaties zijn erg belangrijk voor SMOs. Via de medewerkers onderhoudt de organisatie nauwe banden met relevante publieke en culturele instellingen, ter ondersteuning van risk managent en strategiebepaling. Kortom, de SMO-medewerker is zelfsturend en gericht op win-win (PPP). (Interessant is dat deze kenmerken overeenkomen met de essentie van Covey s The Seven Habits of Highly Effective People (1989). Bovendien lijkt profiel van de Y-generatie hier tevens op aan te sluiten: onafhankelijk, uitdagend en gericht op maatschappelijke voldoening.) Ingelaste verandering Veranderings -capaciteit ontbreekt en wordt ingehuurd indien nodig Focus op efficiëntie in plaats van innovatie Stabiliteit = Effectiviteit Verandering = Vijand Centrale besluitvorming Middelen op basis van budget Performance management obv regels Continue verandering Veranderings capaciteit is ingebed in organisatorisch ontwerp Stabiliteit = Vijand Verandering = Effectiviteit Focus op ambidexteriteit Besluitvorming = gezamenlijk/ decentraal Middelen op basis van verantwoordelijkheid Performance managment obv toegevoegde waarde Figuur 3: Oude en nieuwe organisatie spelregels. (Lawler, Worley, 2011) Toelichting: Om in te spelen op veranderingen hanteren succesvolle organisaties nieuwe spelregels. 8 Drs. B.M. Janssen NVP Award oktober 2012

9 5. HOE MAAKT HR DE ORGANISATIE TOEKOMSTBESTENDIG Al in 2009 voorspelde Ber Damen, directeur HRM Berenschot in HRM trends het toenemend belang van organisatiekunde bij HRM. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat de menselijke factor bijdraagt aan een duurzame waardecreatie voor de organisatie. De vraagt rijst welke effectieve maatregelen er in personele en organisatorische sfeer getroffen moeten worden. Oftewel, zoals Marcia van Doren, P&O RIVM stelt in NVP-vakblad Personeelsbeleid (Berlinda Harlink, Michele Zwarts, 2012): Het gaat om het toekomstbestendig maken van de organisatie, qua inrichting en opbouw. De nadruk van P&O komt op de O te liggen: strategische personeelplanning, management informatie en vlootschouw. De P gaat naar de lijn. Aansluitend hebben SMO s de volgende HR-visie: Prioriteit key-talent De HR-prioriteit ligt op medewerkers werkzaam in primair proces. HR ondersteunt hen volop in hun loopbaan via training, coaching en een hoger salaris. Overhead werkt op flex-basis. Omdat de organisatiestrategie en resp. de projectteams frequent worden aangepast, staan bezettingsvraagstukken centraal. Cruciale vacatures worden direct vervuld. Dit vergt permanent anticiperen van HR. Arbeidsvoorwaarden en performance management In plaats van functies, salarisschalen en geforceerd distributiesysteem wordt er gewerkt met frequent aangepaste transparante doelen en rollen. Beloning wordt gegeven op basis van business kennis en toegevoegde waarde als team en individu. Bovendien zijn zowel salaris als bonus intern inzichtelijk. Een en ander vergt een fundamenteel andere aanpak. Organisatieontwikkeling op basis van strategische voorspelling arbeidsmarkt HR is tevens verantwoordelijk voor strategiebepaling op basis van arbeidsmarktvoorspelling, organisatie ontwikkeling en change management. Positie en samenstelling HR HR heeft een onafhankelijke positie en ressorteert onder Organizational Effectiveness. HR is geen silo. Naast de medewerkers met een relevante HR-opleiding bestaat de groep uit: Managers voor relevante HR-ervaring met recruitment, ontwikkelen van management capaciteiten, strategische planning en performance management. It-ers vanwege behoefte aan strategische personeelsplanning en toenemend gebruik social media technologie voor employer branding, recruiting en kennisuitwisseling. (Rainer Strack, Pieter Haen, 2011). Medewerkers met relevante buitenlandse ervaring en/of buitenlandse nationaliteit. Dit vanwege de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt en/of internationalisatie. (Rainer Strack, Pieter Haen, 2011). Kortom, er zijn dus volop kansen voor HR om organisaties toekomstbestendig te maken. Uiteraard zal er meer onderzoek benodigd zijn voor het nieuwe beleid inzake scheiding primair proces en overhead, kwalitatieve beloning alsmede loslaten van functiegebouw. Drs. Bernadette M. Janssen, A&O-psycholoog 9 Drs. B.M. Janssen NVP Award oktober 2012

10 BIJLAGE A. ORGANISATIEPRINCIPES IN DRIE TYPEN ORGANISATIES Organizing principles CCO - Command & Control Org. HIO - High Involvement Org. SMO - Sustainable Management Org. Remarks Value creation Management approach Profit: Predictability wins. Profit and employee involvement: commitment wins. People planet and profit: adaptability wins. Strategizing Sustainable efficiency advantage. Sustainable Human Capital Advantage. Series of momentary advantages. SMO: stakeholders join on-going strategizing process. Organizing Work Governance CEO dominant. CEO-led Board. Multiple stakeholders Board. Structure Hierarchical. Team-based, flat. Collaborative, networked. Work Controlled by supervisor, simple repetitive. Controlled by employees, input to many decisions. Controlled by employees and customers, input to some decisions. Business Information Secretive. Widely shared. Transparent, internal, opaque external. 10 Drs. B.M. Janssen NVP Award oktober 2012

11 Organizing principles CCO - Command & Control Org. HIO - High Involvement Org. SMO - Sustainable Management Org. Remarks People treatment Performance Management Rules, measures Commitment Goals, understanding of the business Rewards Job-based individual. Team-based individual skills. Individual- and teamperformance based. Critical talent rewarded. Talent Job-based vertical careers. Development and career focused. Strong commitment to strategic focused talent. Treatment of individuals Differences based on hierarchy. Egalitarian with limited choices. Flexible, many choices. Behaviour Guidance Leading Top down. Participative. Shared. Transforming Evolution and revolution. Incremental change and improvement. Learning. Tabel 1: Organisatieprincipes in drie soorten organisaties. Van tailorisme naar duurzame organisatie. (Lawler en Worley, 2011) 11 Drs. B.M. Janssen NVP Award oktober 2012

12 BIJLAGE B. ELEMENTS OF A FUTURING PROCESS FOR SUSTAINABLE EFFECTIVENESS Short term Medium term Long term Purpose Identify adjustments to current strategic intent to optimize sustainable effectiveness. Develop boundaries for next version of robust strategic intent. Identify future business assumptions and develop range of possible future strategic intents. Key outputs Operating decisions that change breath, aggressiveness and differentiation. Identify capability investments. Identify possible capabilities. Build a cadre of responses. Tools Traditional environmental scanning tools. Prediction markets. Extreme strategizing. Ecosystem mapping, best, and worse case forecasts. Future scenario s. Who is involved Top management (20% of futuring time) Any boundaryspanner. Current customers and relevant stakeholders. Top management (50% futuring time). Network and ecosystem community. Top management (30% futuring time. Board 75% futuring time. High-level government, NGO, community representatives, futurists. Number of Scenario s Zero, use goals instead. 3 in current trajectory. 3-5 scenarios of diverse conditions. Tabel 2: Elements of a futuring process for sustainable effectiveness (Lawler en Worley, 2011). 12 Drs. B.M. Janssen NVP Award oktober 2012

13 BIJLAGE C. BRONNEN [1] [2] [3] Wheeler, K. (2012) 5 Reasons Why Traditional Employment Is in Trouble Olsthoorn, S. (2012) Zorgpensions moeten snel groeien op lege plekken in ziekenhuizen, Financieel Dagblad Nubé, S. (2011) Socializing Business. Impact van Generatie Y en Social Media op Merken en Organisaties [4] Ulrich, D., Brockbank W. (2005) The HR Value Proposition Harvard Business Press, Watertown, [6] [5] Lawler, E.E. Worley, C.G. (2011) Management Reset: Organizing for Sustainable Effectiveness. Jossey-Bass, An Imprint of Wiley, Hoboken, Tailor, F., (1911) Principles of Scientific Management, Harper & brothers New York, London [7] Covey, R. (1989) The Seven Habits of Highly Effective People, Free Press Simon & Schuster New York [8] Damen, G. (2009) HRM-trends trends, Berenschot, Utrecht [9] Strack, S., Haen, P. ea. (2011) Creating People Advantage. Time to act: HR Certainties in Uncertain Times, Boston Consulting Group & European Association for People Management. [10] Harlink, B., Zwarts, M. (2012) Vitamine O. HR steeds vaker gevraagd voor organisatieontwikkeling, Personeelsbeleid NVP, juli/augustus Drs. B.M. Janssen NVP Award oktober 2012

Verstevigen van je positie als MD adviseur

Verstevigen van je positie als MD adviseur Verstevigen van je positie als MD adviseur Workshop voor de NFMD 21 november 2013 Monique van der Meer en Jessica Godijn Agenda 9.00 9.15 Opening NFMD door Myrte Ferwerda 9.15 9.45 Veranderingen en gevolgen

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

HR analytics: de (genees)kracht van cijfers Abe de Jong & Bram Eigenhuis

HR analytics: de (genees)kracht van cijfers Abe de Jong & Bram Eigenhuis HR analytics: de (genees)kracht van cijfers Abe de Jong & Bram Eigenhuis 11 oktober 2016 Programma Introductie Waarom HR analytics? Wat is HR analytics? Voorwaarden voor HR analytics Q&A (5 min) (5 min)

Nadere informatie

Talentmanagement in ontwikkeling van vaste naar geprikkelde medewerkers. 14 december 2010 I Albert Kampermann

Talentmanagement in ontwikkeling van vaste naar geprikkelde medewerkers. 14 december 2010 I Albert Kampermann Talentmanagement in ontwikkeling van vaste naar geprikkelde medewerkers 14 december 2010 I Albert Kampermann Waarom talentmanagement? Dreigende tekorten op de arbeidsmarkt als gevolg van ontgroening en

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Rendement uit talent Talent als basis voor duurzaam voordeel

Rendement uit talent Talent als basis voor duurzaam voordeel Rendement uit talent Talent als basis voor duurzaam voordeel Harvey Nash HR Leadership Event Maarssen, 10 december 2009 Paul-Peter Feld Xerox (Netherlands) B.V. Prof. dr. Michiel Schoemaker Nijmegen School

Nadere informatie

Business Case: HRM Meten, ROI en Credibiliteit

Business Case: HRM Meten, ROI en Credibiliteit Business Case: HRM Meten, ROI en Credibiliteit 25 Oktober 2011 Meindert Giessen 1 1. De reis 2 2009 Practice leader HR & Organisational Effectiveness Bredere HR-vraagstukken, niet gefocust op 1 HR deeldomein

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog!

Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog! Whitepaper Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog! Inleiding Op dit moment is nog 9 van de 10 werkenden in Nederland werknemer. Het aandeel zelfstandigen groeit echter gestaag. Er zijn zelfs

Nadere informatie

Organiseren vanuit talent en sociale netwerken Nieuwe vormen van werkrelaties. P&O-dag GGZ Driebergen, 9 oktober 2012 Michiel Schoemaker

Organiseren vanuit talent en sociale netwerken Nieuwe vormen van werkrelaties. P&O-dag GGZ Driebergen, 9 oktober 2012 Michiel Schoemaker Organiseren vanuit talent en sociale netwerken Nieuwe vormen van werkrelaties P&O-dag GGZ Driebergen, 9 oktober 2012 Michiel Schoemaker Inhoud talent en nut van sociale netwerken goed werkgeverschap: wat

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Workshop Werken op maat Nog even terugblikken.. Waar hebben we het ook al weer over gehad..? De arbeidsrelatie van nu, en het steeds groter wordende verschil met

Nadere informatie

Young Captains Program

Young Captains Program Young Captains Young Captains Program Een duik in de noodzakelijke competenties voor een toekomstige Board Room positie exclusief voor kandidaten van de Young Captain Award Juni 2016 Voor wie - Kandidaten

Nadere informatie

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN IS ONS HUIDIGE ORGANISATIELANDSCHAP HIER WEL OP INGERICHT? Meer weten

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

Mijn levensloop. Werknemers en werkgevers veranderen. Een introductie: Ardiënne Verhoeven. Arbeidsmarktveranderingen Twee ontwikkelingen

Mijn levensloop. Werknemers en werkgevers veranderen. Een introductie: Ardiënne Verhoeven. Arbeidsmarktveranderingen Twee ontwikkelingen Werknemers en werkgevers veranderen Een introductie: Ardiënne Verhoeven Mijn levensloop 1985-1992 1992-1994 1994-2000 2000 - nu Recht en bedrijfskunde Personeelsmanager HRM manager Zelfstandig HR ondernemer

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling in de gezondheidszorg

Organisatieontwikkeling in de gezondheidszorg Organisatieontwikkeling in de gezondheidszorg Levels of work model Accord Group Frank De Mey Fabiaan Van Vrekhem Partners Accord Group Belgium Levels of work Levels Time span 7 Corporate Prescience 20

Nadere informatie

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk FAVV Ruud Buyl, L&D Manager Wat we vandaag willen delen hoe het begon, de moeilijkheden met het duidelijk krijgen wat we willen, het traject & onze aanpak, de successen, de failures en de lessen die wij

Nadere informatie

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma?

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma? Inkoop Vs. SCM: Zijn dagen CPO geteld? Van Inkoop naar SCM: aar een nieuw managementparadigma? Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management yenrode Business Universiteit EVI Kring

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding

De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. 1 Executive Leadership Foundation 2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding Niets is zo ongelijk als

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

eelloo.nl Job Mobility Matthijs Verburg 13 oktober 2016

eelloo.nl Job Mobility Matthijs Verburg 13 oktober 2016 Job Mobility Matthijs Verburg 13 oktober 2016 Matthijs Verburg, partner bij eelloo (van de mensen van Meurs) Wij helpen organisaties mensgerichter te maken en mensen volop de ruimte te geven. Werk is niet

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

De Nieuwe Professional komt eraan!

De Nieuwe Professional komt eraan! De Nieuwe Professional komt eraan! Impact van een maatschappelijke trend op innovatie Mr Hylke Oldenboom Webber Vitae Juni 2007 Amsterdam overheid Arnhem Sales Banken/Verz. MOS F&ICT ICT Acc./Fisc. Eindhoven

Nadere informatie

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is Toekomstdenken Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is De wereld van vandaag is dynamisch en complex en zal steeds sneller veranderen. Trends als globalisering en technologie hebben hun

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Trends & Ontwikkelingen

Trends & Ontwikkelingen Blok 6 Trends & Ontwikkelingen Max van Liemt Masterclass HR Bedrijfskunde 2, 3 en 13 oktober 2017 www.hrbedrijfskunde.nl BARTON S 3 LAWS OF THE WEB 1 Ifitcanbe SHARED itwillbe SHARED 2 Ifitcanbe RATED

Nadere informatie

Duurzaam loopbaanbeleid. Anders en langer aan het werk

Duurzaam loopbaanbeleid. Anders en langer aan het werk Duurzaam loopbaanbeleid Anders en langer aan het werk Leeftijdspiramide België 2010 Leeftijdspiramide België 2020 Leeftijdspiramide Belgische Werknemers Leeftijdspiramide grote organisaties (>1000) Leeftijdspiramide

Nadere informatie

Investeren in werkgeluk als business model

Investeren in werkgeluk als business model Investeren in werkgeluk als business model Zandvoort, 15 juni 2017 Visie op relatie medewerker - bedrijfsresultaat Gezondheid Succesvolle organisatie Bart van Opstal Client Consultant Health & Benefits

Nadere informatie

New Business Development Programma s

New Business Development Programma s New Business Development Programma s Leer de business van morgen te creëren Incompany Portfolio 2017 Ons Verhaal. Incompany Portfolio 2017 TimeLabz We leven in bijzondere tijden. De snelle opkomst en adoptie

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Netwerk organisatie. Toekomst voor succesvolle professionals? Netwerkorganisaties - Alita de Haan

Netwerk organisatie. Toekomst voor succesvolle professionals? Netwerkorganisaties - Alita de Haan Netwerk organisatie Toekomst voor succesvolle professionals? Inhoud 1. Ontwikkelingen (markt en maatschappij) 2. Transitie van organisaties 3. Adviesbureau de Rijk nieuwe stijl Food for thought Ontwikkelingen

Nadere informatie

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VAN WAAR KOMT VERTROUWEN? De EU markt (economisch): groei staat onder druk Voor het eerst sinds jaren Oorzaken? Opvoeding? Opleiding? Economie? Waarom?

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

een sterke talentpijplijn. Uit onderzoek*) blijkt dat uitzonderlijke talenten op sleutelposities

een sterke talentpijplijn. Uit onderzoek*) blijkt dat uitzonderlijke talenten op sleutelposities een sterke talentpijplijn. Uit onderzoek*) blijkt dat uitzonderlijke talenten op sleutelposities betere financiële resultaten realiseren. En dat onderscheidt winnende bedrijven van de rest. Zo toonde o.m.

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI WORKSHOP LEADING CHANGE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet

Nadere informatie

P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning

P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning SEGMENT P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning Barneveld, 28 mei 2015 Patrick ten Broeke 1 Agenda 1. Opening 2. Nut en noodzaak (WHY?) 3. Proces (HOW?) 4. Verander het spel (WHAT?) 5. Afsluiting

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Werknemers en werkgevers veranderen

Werknemers en werkgevers veranderen Werknemers en werkgevers veranderen Een introductie: Ardiënne Verhoeven Mijn levensloop 1985-1992 1992-1994 1994-2000 2000 - nu Recht en bedrijfskunde Personeelsmanager HRM manager Zelfstandig HR ondernemer

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Hoofdstuk 8 Besturing m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Besturing van organisaties Besturen = het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen (SMART) Profit- en non-profitorganisaties Bedrijfsproces: Besturing

Nadere informatie

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development Prepare to Connect Even voorstellen Clemens Huis in t veld Directeur Niels Huismans Business Development Hoeveel verschillende arbeidsrelaties voor externe professionals zijn er momenteel in Nederland

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

De evolutie van de arbeid(smarkt) en de gevolgen voor HR: the Future of Work. Prof. Dr. Luc Dekeyser, directeur Kenniscentrum SD Worx

De evolutie van de arbeid(smarkt) en de gevolgen voor HR: the Future of Work. Prof. Dr. Luc Dekeyser, directeur Kenniscentrum SD Worx De evolutie van de arbeid(smarkt) en de gevolgen voor HR: the Future of Work Prof. Dr. Luc Dekeyser, directeur Kenniscentrum SD Worx Tijdscontext Innovatieve kenniseconomie Industriële economie Consciousness

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI CHANGE MANAGEMENT PLAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Capaciteitsvitaminen 1

Capaciteitsvitaminen 1 1 Capaciteitsvitaminen Agenda vandaag: Arbeidscapaciteit & Veerkracht Korte introductie Tempo-Team Ontwikkelingen om ons heen Strategisch: Visie op een veerkrachtige arbeidscapaciteit Tactisch: Actie nu

Nadere informatie

Weconomics. Paul Bessems

Weconomics. Paul Bessems Van organisaties naar organiseren Weconomics een nieuwe kijk op samenwerken en delen Paul Bessems Vereniging SOD 12-12-2013 Paul Bessems Nieuwdenker www.paulbessems.com paul.bessems@gmail.com 06 20 30

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef

Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef HR trends - algemeen De belangrijkste maatschappelijke krachten die nu spelen en grote invloed op HR hebben zijn: technologische vooruitgang, economische context,

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Informational Governance

Informational Governance Story Informational Governance Juli 2013 Nog niet zo heel lang geleden voltrokken veranderingen in de maatschappij zich volgens logische, min of meer vaste patronen. Overheden, bedrijven, wetenschappers,

Nadere informatie

CIRM & SSC. Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres

CIRM & SSC. Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres CIRM & SSC Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres Inhoud Voorwoord Corporate Infrastructure Resource Management 1. People, Process, Place 2. Veranderingen

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de mode retail branche Samenwerken op basis van co-creatie Froukje Wallendal 2 Inhoudsopgave Introductie p. 5 Het veranderende marktsysteem p. 6-7 Co-creatie:

Nadere informatie

Werken in de 21 e eeuw

Werken in de 21 e eeuw Werken in de 21 e eeuw Hoe organiseren we dat en wat is de rol van HR Paul Bessems 24-09-2014 Zelfstandig schrijver, onderzoeker en adviseur Tevens verbonden aan: Institute for New Organizational Thinking

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment voor Recruiters United June 30th, 2015 De agenda Introductie Beeld van de markt en de spelers RPO Services in Nederland. Wat drijft de klant en wat wil de supplier?

Nadere informatie

Strategisch HRM. Max van Liemt. Masterclass HR Bedrijfskunde 2, 3 en 13 oktober 2017

Strategisch HRM. Max van Liemt. Masterclass HR Bedrijfskunde 2, 3 en 13 oktober 2017 Blok 4 Strategisch HRM Max van Liemt Opdracht 1. Aan de hand van welke criteria beoordeel je de (strategische) opties? 2. Welke concrete en meetbare (toegevoegde) waarde kan HRM voor organisatie creëren?

Nadere informatie

Customer Communication Management

Customer Communication Management Customer Communication Management Eric Roubos Business Development Manager Media Alliantie / CMBO / GTSC bijeenkomst Big Data in marketing en media 22 mei 2014 1 Iedereen is uniek Ieder contact is uniek

Nadere informatie

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015 VISIE OP WERK Jeroen Zwinkels 23 november 2015 WAT ZIEN WE IN DE BOUW? 2016 6.000 meer banen in de bouw; ook het aantal vacatures groeit UWV, Jobfeed 38% flexibele contracten in de Beroepsbevolking (landelijk)

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Philips en Sociale Innovatie. Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010

Philips en Sociale Innovatie. Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010 Philips en Sociale Innovatie Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010 1 Philips (in Nederland) 120.000 medewerkers wereldwijd, 15.000 in Nederland. Health & Well

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Imec case. E-performance management. www.kluweropleidingen.be

Imec case. E-performance management. www.kluweropleidingen.be Imec case E-performance management 1. Performance management proces 2. Business case en support 3. Functionele vereisten aan het systeem 4. Van design naar implementatie 5. Resultaten p. 2 IPM definitie

Nadere informatie

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks?

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Over de rol van de Operational Auditor in sturen op kernwaarden, cultuur en gedrag Olof Bik Behavioral & Cultural Governance Trophy Games, 28 nov 2013, Hilversum

Nadere informatie

Organisatiecultuur en projectpartnering prestatie

Organisatiecultuur en projectpartnering prestatie Organisatiecultuur en projectpartnering prestatie Confronterende Vecht Inefficiënte Bouwprocessen Opportunistische Traditionele Bouw Ook in Nederland kwam het besef dat de oude bouwcultuur moest veranderen

Nadere informatie

High Performance Organisaties: de inside-out gedachte als basis voor tevreden klanten en een goede reputatie. High Performance Organisaties

High Performance Organisaties: de inside-out gedachte als basis voor tevreden klanten en een goede reputatie. High Performance Organisaties : de inside-out gedachte als basis voor tevreden klanten en een goede reputatie Huidige trends in maatschappij & organisatie Vergrijzing en langer doorwerken Medewerker en klant meer macht Persoonlijk

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie