Testcase Emissietools CO2 Testcase Emissietools CO 2 Wetenschappelijke Relevantie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Testcase Emissietools CO2 Testcase Emissietools CO 2 Wetenschappelijke Relevantie"

Transcriptie

1 Verspreiding: Algemeen Eindrapport Testcase Emissietools CO2 Testcase Emissietools CO 2 Wetenschappelijke Relevantie Hans Michiels Studie uitgevoerd in opdracht van: Vlaamse Overheid, LNE 2011/TEM/R/133 September 2011

2 Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op de informatie vermeld in dit document berusten bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV ( VITO ), Boeretang 200, BE-2400 Mol, RPR Turnhout BTW BE De informatie zoals verstrekt in dit document is vertrouwelijke informatie van VITO. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VITO mag dit document niet worden gereproduceerd of verspreid worden noch geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor het instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, voor reclame of antireclame en ten behoeve van werving in meer algemene zin aangewend worden

3 INHOUD Inhoud 3 Lijst van tabellen 5 Lijst van figuren 6 HOOFDSTUK 1. Eerste screening beschikbare tools Overzicht tools Eerste screening 12 HOOFDSTUK 2. Inleiding en basisveronderstellingen wetenschappelijke beoordeling selectie van tools 22 HOOFDSTUK 3. Testcase per tool ICF Tool Inputs Outputs Evaluatie EcoTransIT Inputs Outputs Evaluatie The Emission Tool Inputs Outputs Evaluatie Objectif CO Inputs Outputs Evaluatie OLB Inputs Outputs Evaluatie CO 2 -meetlat Inputs Outputs Evaluatie 43 HOOFDSTUK 4. Overzicht en vergelijking van de resultaten 45 HOOFDSTUK 5. Samenvatting en besluit 47 HOOFDSTUK 6. Bijlagen 49 3

4 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie 6.1. Annex 1: Resultaten datacollectie Van Loon Annex 2: Belangrijke opmerking i.v.m. gebruik The Emission Tool Annex 3: Instructies voor gebruik tool Objectif CO Annex 4: Werkwijze OLB-tool Annex 5: Belangrijkste voor- en nadelen 52

5 LIJST VAN TABELLEN Tabel 1: Overzicht tools 13 Tabel 2: Totale emissies lucht en broeikasgassen in gram voor de 3 beschouwde modi, voor de route A'pen -> Thonon-Les-Bains. Merk op dat de resulaten onder train en inland waterways ook een beperkt aandeel emissies bevatten afkomstig van wegvervoer: dit is het verladingsgedeelte. n/b = niet beschikbaar: voor deze oorsprong/bestemming is geen binnenvaartroute mogelijk volgens EcoTransIT. 25 Tabel 3: Totale emissies lucht en broeikasgassen in gram voor de 3 beschouwde modi, voor de route A'pen -> Frankfurt am Main. 25 Tabel 4: Totale emissies in gram voor de drie beschouwde modi, voor de route Antwerpen -> Thonon-Les-Bains 34 Tabel 5: Totale emissies in gram voor de drie beschouwde modi, voor de route Antwerpen -> Frankfurt Am Main 34 Tabel 6: Benodigde inputs OLB tool 39 Tabel 7: Benodigde inputs CO 2 -meetlat 42 Tabel 8: Totale CO 2 -emissies in kilogram, voor de drie transportoplossingen en opgesplitst per modus, voor de route Antwerpen -> Thonon-Les-Bains 43 Tabel 9: Totale CO 2 -emissies in kilogram, voor de drie transportoplossingen en opgesplitst per modus, voor de route Antwerpen -> Frankfurt am Main 43 Tabel 10: Vergelijking resulterende emissiefactoren per tool, voor de route Antwerpen -> Thonon- Les-Bains (* dit cijfer is gebaseerd op verbruikscijfers in LIMOBEL [1] en conversiefactoren van het IPCC; ** dit cijfer is gebaseerd op indirecte emissies van elektriciteitsgebruik door treinen in België volgens BIOSES [2]) 46 Tabel 11: Vergelijking resulterende emissiefactoren per tool, voor de route Antwerpen -> Frankfurt (* dit cijfer is gebaseerd op verbruikscijfers in LIMOBEL [1] en conversiefactoren van het IPCC; ** dit cijfer is gebaseerd op indirecte emissies van elektriciteitsgebruik door treinen in België volgens BIOSES [2]; *** dit cijfer geldt voor een gemiddeld binnenschip en is afkomstig uit het LIMOBEL-project [1]) 46 5

6 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie LIJST VAN FIGUREN Figuur A: De twee beschouwde Van Loon-routes over spoor (rood), vertrekkend uit Antwerpen (bestemming Thonon-Les-Bains en Frankfurt Am Main) 23 Figuur B: Data-vereisten voor elke tool op vlak van (in wijzerzin) vracht, vloot en verplaatsing 27 Figuur C: Voorbeeldoutput: primair energieverbruik en CO 2 -emissies voor de route Antwerpen- Thonon-Les-Bains, voor wegtransport (TK 1, grijs) en spoorvervoer (TK 2, rood). Het donker gedeelte van de grafiek geeft de WTT-bijdrage weer. 29 Figuur D: Emissieoutput voor de route Antwerpen-Thonon-Les-Bains, voor de wegoplossing (TK 1) en de spooroplossing (TK 2) 30 Figuur E: Emissieoutput voor de route Antwerpen-Frankfurt Am Main, voor de weg- (TK 1), spoor- (TK 2) en binnenvaartoplossing (TK 3) 30 Figuur F: Invoer- en resultatenscherm van The Emission Tool, voor de spooroplossing Antwerpen -> Thonon-Les-Bains 33 Figuur G: Invoerscherm voor het truckgedeelte van de spooroplossing Antwerpen-Frankfurt 36 Figuur H: Outputscherm voor de spooroplossing Antwerpen-Frankfurt 37 Figuur I: Totale CO 2 -emissies in gram, voor de drie transportoplossingen en opgesplitst per modus, voor de route Antwerpen -> Thonon-Les-Bains 38 Figuur J: Totale CO 2 -emissies in gram, voor de drie transportoplossing en opgesplitst per modus, voor de route Antwerpen -> Frankfurt am Main 38 Figuur K: Invoer voertuigdetails in menu 'Vehicles' 39 Figuur L: Output van de OLB-tool, voor de 2 routes (Thonon-Les-Bains en Frankfurt) samen 40 Figuur M: CO 2 -uitstoot in detail, waarbij de Thononroute verantwoordelijk is voor een uitstoot van 461 kg CO 2 en de Frankfurtroute voor 873 kg CO 2. Het gemiddelde van 644,5 kg is voor onze testcase irrelevant. 41 Figuur N: Voorbeeldresultaat voor de route Antwerpen -> Thonon-Les-Bains 43

7 HOOFDSTUK 1. EERSTE SCREENING BESCHIKBARE TOOLS Op initiatief van overheden zijn er de laatste jaren wereldwijd heel wat rekenmodules ontwikkeld om emissies van vrachtvervoer in kaart te brengen. We onderscheiden 2 grote groepen. Enerzijds zijn er tools die emissies berekenen voor 1 welbepaalde route, al dan niet multimodaal. Anderzijds zijn er modellen waarbij specifieke bedrijven hun hele vloot kunnen ingeven, inclusief gebruiksdetails (o.a. route-informatie). Bij het promoten van groene logistiek is het cruciaal dat het grootste deel van de transportbedrijven zich aangesproken voelt. Het spreekt voor zich dat de tweede benadering in dit opzicht veel meer mogelijkheden biedt OVERZICHT TOOLS In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de tools die aan een eerste screening werden onderworpen. 1. SmartWay Technology Package Savings Calculator Zeer simpel opgevatte tool die een idee moet geven aan vrachtwagenbedrijven welke snelle besparingen mogelijk zijn, door kleine aanpassingen aan hun vloot. Besparing van brandstof staat centraal. Maatregelen als banden met lage rolweerstand, aerodynamische kits en hulpstroomgroepen worden kort uitgelegd, samen met hun gemiddelde kost (aflossing lening). Deze wordt dan afgewogen tegen de brandstofbesparing. Geen emissieoutput beschikbaar. 2. SmartWay Truck Model Zeer gedetailleerd model van EPA (US) met als doel weergeven van emissies PM, NOx en CO 2 van wegtransport. Model bestaat uit 4-tal modules: 1) vlootkarakterisatie, 2) vlootgegevens invoeren, 3) consulteren vlootprestaties, 4) vervolledigde modellen doorsturen naar EPA. Als bedrijf moet je al deze stappen volgen om een model aan te maken. In 1) wordt voor elk voertuigsegment een model aangemaakt. Enkel segmenten die apart zichtbaar zijn voor klanten dienen afzonderlijk te worden weergegeven. In 2) worden dan binnen elk trucksegment gegevens ingevoerd zoals: brandstof, %langeafstand, evt. aanwezigheid retrofit PM filter, Diesel Oxide Catalyst (DOC), Gesloten krukas ventilatie (CCV), brandstofverbruik, kms, opbrengstkms, lege kms, geschatte snelheden urban en rural, geschatte stilstanduren, enz. In 3) kan je vervolgens samenvattend rapport aanmaken met algemene totalen of totalen per vrachtwagenklasse, brandstofsoort, in gram/mijl, g/tonmijl, g/volumemijl. In 4) stuur je dan alles door naar EPA, die je prestaties kan meten aan benchmarks uit dezelfde vervoerssector. Opsplitsing van je eigen vloot is heel belangrijk omdat elk bedrijf vaak een veelheid aan soorten trucks heeft en zo kunnen appelen met appelen worden vergeleken. Participeren betekent: je milieuprestaties beoordelen, waarna EPA verbeteringen voorstelt en de bijhorende besparingen berekent. Als je dan je doelen haalt, profiteer je natuurlijk van de industriële en publieke erkenning via het certificeringssysteem. 3. SmartWay Shipper Logistics Model Logische aanvulling op truck model (puntje 2). Dit model biedt de kans aan bedrijven (=shippers) die gebruik maken van expediteurs (=carriers) om gelijkaardige berekeningen te doen als hierboven beschreven. Opnieuw zijn de emissies in g/tonkm of volumekm, opgesplitst naar wens, het 7

8 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie eindresultaat. Nu zijn het de afstanden, tonkm en/of volumekm van de carriers die moeten worden ingegeven om tot een rapport te komen. De achterliggende gegevens van elke carrier zijn al aanwezig in de carrier-db, gehost door EPA. Carriers worden automatisch aangemoedigd om te participeren omwille van certificering, zodat database vlot wordt aangevuld. 4. STEER Climate Transact Nagenoeg een volledige kopie van het Amerikaanse SmartWay, maar dan finetuned voor Europa. Vrachtvervoer benaderd op Europese schaal is ineens ook belangrijkste troef. Ook in dit model kunnen zowel shippers als carriers hun activiteiten beoordelen adhv resulterende emissies in g/massakm of volumekm. Bijkomende output is de ecoscore (wel enkel voor trucks). Naast CO 2, PM en NOx worden hier ook emissies SO 2 onder de loep genomen, zowel per massakm als per volumekm. Er gaat veel aandacht uit naar de kwaliteit van de emissiefactoren, zo wordt er o.a. rekening gehouden met reële verbruiksdata (en niet het normverbruik). Het model is echter nog niet ontwikkeld. 5. EcoTransIT Tool die transportbewegingen op wereldschaal in kaart kan brengen. Werkt goed voor 1 bepaalde route, zelfs multimodaal. Wel indruk dat het voor bepaalde landen beter werkt dan voor anderen (ontwikkeld in Duitsland). Voor het plannen van een route is er keuze uit truck, trein, vliegtuig, zeeen binnenvaart. Voor elk van deze modi kunnen grootte, belading, emissiestandaard, enz. worden ingegeven. Vermoedelijk wordt er daarna met gemiddelde emissiefactoren binnen die voertuigklasse doorgerekend, maar dit staat nergens expliciet vermeld. Voor die bepaalde route worden dan totale broeikasgasemissies, emissies luchtpolluenten, afstanden, well-to-tank en tankto-wheel emissies, enz. berekend per gekozen optie (=modus). Bedoeling is dat je die met elkaar vergelijkt en de meest ecologische keuze maakt, of toch ten minste afweegt tegen hun respectievelijke reistijd en kost. 6. Emissiescan Logistiek Nederlandse tool gericht op transportbedrijven die hun vloot of transportvraag willen optimaliseren om de impact op het milieu te minimaliseren. Men berekent emissies PM, NOx, SO2 en CO 2 en kijkt wat mogelijk is om deze naar beneden te halen, specifiek voor elk bedrijf. Dit maakt gedetailleerde berekeningen mogelijk, o.a. gebaseerd op belading, km en verbruik. Over de berekening zelf is op de site niets te vinden. 7. Digiscan Logisitiek Nederlandse tool gericht op transportbedrijven die hun transportactiviteiten willen optimaliseren. Belangrijkste drijfveer hierbij is de besparing voor het bedrijf zelf, uitgedrukt in euro, km of verbruik. De emissiedaling wordt daarentegen niet gerapporteerd. Aan de hand van alle laad-, rij-, laad/los- en parkgegevens wordt zeer specifiek voor elke scan afzonderlijk een aantal maatregelen voorgesteld. Voor elke maatregel wordt dan de besparing berekend. Het is ook mogelijk om aparte excelmodules te openen voor elke maatregel, om zeer gedetailleerd de besparing te berekenen. Sommige maatregelen gaan over een switch naar andere modi, maar het is m.i. niet mogelijk voor de situatie as is om andere modi op te nemen dan vervoer door vrachtwagens.

9 8. EcoInvent EcoInvent is een Life Cycle Inventory (LCI) databank. In deze tweede stap van de life cycle analysis (LCA) worden gegevens omtrent bepaalde diensten en producten verzameld en gecontroleerd. De EcoInvent-databank is betalend, maar je kan een guest-profiel aanmaken om de inputlijsten en rapporten te bekijken. In feite worden in EcoInvent alle effecten die transport heeft op de omgeving gekwantificeerd, voor een veelheid aan transportmodi (trucks in verschillende tonklassen, spoor, luchttransport, zee- en binnenvaart). Resultaat is niets anders dan een enorme hoeveelheid kengetallen (emissiehoeveelheid per tonkm), leuk om mee te rekenen maar enorm veel werk om op te zoeken voor bedrijven geïnteresseerd in groene logistiek. Dit is dan ook geen tool maar een databank. De focus ligt op de Zwitserse vloot, maar er worden telkens ook Europese cijfers gegeven. 9. L Ecocalculateur de la voie d eau Eenvoudige tool ontwikkeld door de Franse binnenwateren die vooral als reclame moet dienen voor gebruik binnenvaart. De kosten (in brandstofverbruik en CO2-emissies) van een zeker transport over de binnenvaart worden afgewogen ten opzichte van wegtransport. Verder wordt ook een indicatie gegeven van de externe kosten die beide modi met zich meebrengen, waarbij op voorhand een keuze gegeven wordt tussen 3 bronnen voor de externe kosten berekening. Voor binnenvaart wordt er rekening gehouden met een deel truckvervoer voor een stuk van de route (van en naar haven). Ik vermoed dat de balans quasi altijd positief zal uitvallen voor binnenvaart. Tijdsaspecten worden niet vermeld. 10. EMISTRA Emissie- en energietool waarmee bedrijven zich engageren om hun transport te vergroenen. Tool zelf is niet online beschikbaar (kan je gratis bestellen). Wel rapporten beschikbaar, vermoedelijk gebaseerd op de inputs ontvangen van deelnemende bedrijven. Gerapporteerde cijfers worden door organisatie gebruikt om bedrijven te helpen met kostenreductie en vermindering uitstoot schadelijke stoffen. Website uitsluitend in het Fins. 11. Objectif CO 2, les transporteurs s engagent Soort charter dat wegtransportbedrijven vrijwillig kunnen ondertekenen om hun CO2-emissies in kaart te brengen en tips te krijgen om hun verbruiken en die emissies te reduceren. Op een termijn van 3 jaar moeten ze dan hun doelstelling halen. Bedrijf krijgt ook een certificaat wanneer men succesvol is op vlak van de emissiereducties. 12. Freight Best Practice Informatiedatabank over best practices in transport. Vooral gericht op wegtransport, maar ook heel wat info over benefits van multimodaliteit. De belangrijkste onderwerpen zijn brandstofbesparing, monitoring, opleiding, toepassingen, etc. Ook tool beschikbaar, maar deze kijkt vooral naar opbrengsten en kosten van alledaagse operaties. Laatste tabblad bevat ook CO2- emissies, per km, per voertuig en totale vloot. Overall lijkt tool weinig geschikt voor vlootvergroening. 9

10 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie 13. Online benchmarking (OLB) Tool bedoeld voor truckbedrijven die hun eigen prestaties willen vergelijken met de concurrentie uit dezelfde sector. Milieuvriendelijkheid is hierbij niet de hoofdbekommernis. Wel worden adhv de ingevoerde gegevens 8 Key Performance Indicators (KPIs) gerapporteerd, zoals brandstofverbruik, aantal ongelukken, ongeladen kilometers, enz. Volgens mijn inschatting is de tool zeer goed om prestatie van je bedrijf te vergelijken met anderen, maar minder geschikt om groene logistiek te promoten. 14. Way Ahead Programma opgestart door Europese retailers om shippers en carriers te laten communiceren ivm de milieuvriendelijkheid van hun transport. Systeem werkt volgens 5 stappen: 1) shipper registreert zich op Way Ahead-website, 2) shipper nodigt (1 van z n) carrier(s) uit om ook deel te nemen, 3) carrier vult eenvoudige online enquête in, 4) ingevulde enquête wordt zichtbaar voor de aanvragende shipper en alle andere shippers die de carrier aanduidt, 5) shipper kan dan carriers overhalen om meer te doen om vloot te vergroenen. 15. On-Road Fleet Calculator Tool die wegtransporteurs moet helpen bij de aankoop- en onderhoudsplanning van hun vloot. Elk voertuig kan voor elk jaar worden ingegeven en er wordt dan getest of het voldoet aan de geldende emissienormen voor PM en NOx. Vlootbeheerder kan dan plaatsing van roetfilter of NOxreductietechnieken gradueel simuleren en observeren of men al dan niet voldoet. Een andere optie is de oudere voertuigen vervangen door nieuwere. Zo kan men investeringen in milieuvriendelijker technieken lang op voorhand plannen. 16. UTEC Eenvoudige rekenmodule die aan de hand van inputgegevens over privé, commercieel en openbaar vervoer een evaluatie maakt van de totale emissies van een persoon/bedrijf. Voor elk van deze transportvormen kan het aantal kilometers worden ingegeven, voor een welbepaalde voertuigklasse, samen met de gebruikte technologie, wegtype, enz. De emissietabellen die aan de basis liggen voor de totale emissieberekening (in kg) zijn ook beschikbaar. 17. The Emission Tool Tool die emissies berekent van CO 2, NOx, SO 2 en PM10 voor een route tot 3 etappes. Overschakeling tussen modi is dus 2 keer mogelijk. Als input wordt massa van de vracht gevraagd, alsook het respectievelijk aantal kilometers en de laadvermogens. Output is dan de totale emissie (per modus), emissie per tonkm, emissiereductie tov een route met enkel wegtransport. Deze tool is ontwikkeld door CPVision adhv emissiefactoren van CEDelft en meest optimistische scenario uit STREAM (mij onbekend) rapport. Al bij al knappe tool voor een bedrijf dat ooit begon als wegtransporteur en nu de voordelen van multimodaliteit uitdraagt. 18. DB UmweltMobilCheck Routeplanner van de Duitse spoorwegen waarmee je voor 1 bepaalde route de milieuimpact kan vergelijken tussen verschillende modi (trein, auto, vliegtuig). Polluenten die vergeleken worden zijn: WTW verbruik, CO 2, PM, TTW verbruik, SO 2, NOx, NMVOS, en PM Tank-to-Wheel.

11 19. CarbonActive Een CO2-monitoringtool die voor één specifiek bedrijf alle bewegingen bijhoudt. CO 2 -emissies staan centraal, maar bijhorende kostenbesparingen worden als trigger gebruikt. De Britse Carbon Reduction Commitment verplicht 5000 grote bedrijven hun CO 2 footprint kenbaar te maken, om daarna (2011) soort ETS op te starten. 20. Zicht op CO2 Vrijblijvend stappenplan (géén tool) voor bedrijven die hun eigen CO 2 -emissies logistiek willen monitoren om hun emissies te rapporteren, reduceren en als marketinginstrument te gebruiken. Bestaat uit 7 stappen: (1) definiëren doelstellingen, (2) keuze vd activiteiten (eigen emissies + uitbesteed transport), (3) tot hoever id keten activiteiten meenemen?, (4) emissiekeuze, (5) afbakening emissies (direct + indirect), (6) berekening v emissies alle modi (incl overslag), (7) rapportering emissies 21. CO 2 Netwerk-Indicator Efficiency-tool die gestandaardiseerde werkwijze hanteert om CO 2 -uitstoot in kaart te brengen, met zowel aandacht voor verladers als vervoerders (i.e., shippers and carriers). Dialoog tussen shippers and carriers zorgt voor verbeterde efficiëntie in logistiek. Als onderliggend instrument is Workflow Efficiency Bepaling (WEB) gebruikt, om verschillende transportstrategieën met elkaar te vergelijken. 22. CO 2 -meetlat Eenvoudige tool die CO 2 -footprint van bedrijven berekent voor wegtransport (zowel eigen als uitbesteed). Benchmarken met andere bedrijven is mogelijk door upload gegevens, en rapportering is mogelijk per deelmarkt (distributie, bouw, tank, container,etc.) of in totaal. 23. Short Sea Shipping Emission Calculator Emissiecalculator die toelaat om mogelijke routes tussen Europese zeehavens te tonen. Bedoeling is eigenlijk een aantal opties te geven (scheepsfirma, contactpersonen, transittijd, vaarfrequentie) en te tonen dat short sea shipping een valabel alternatief is voor wegtransport. Berekent geen emissies maar verwijst naar tool n 17 en StratMOS. 24. StratMOS Europees project dat hele reeks tools oplijst ivm scheepvaart. Outputs zijn bv.: emissies, externe kosten, energieverbruik, afstanden, etc. Deze website bevat zelf geen emissietool; verwijst enkel naar andere tools en vergelijkt: ecotransit, ICF, NTMCalc en Sutranet. 25. ICF Tool Multimodale emissietool die zeer gedetailleerd vele emissies berekend voor 1 goederenstroom tegelijk. Tool stamt al uit 2005 en daarom is de Euro V norm beschouwd als ideale performance (normale scenario gaat nog uit van Euro III, en tussenin gebruikt men Euro IV). Ook externe kosten worden berekend (gebaseerd op ExternE). 11

12 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie 26. NTMcalc Multimodale geaggregeerde emissietool die adhv verzonden massa, modus, voertuig en afstand een emissie berekent voor CO 2, NOx, HC, CO en PM. Ze benadrukken zelf dat het resultaat er komt door gemiddelde load factors en voertuigtypes te gebruiken, dus dit is niet voertuigspecifiek. Dit komt de eenvoud wel ten goede. Vooral bedoeld voor berekening van 1 route, maar kan ook voor meerdere routes worden gebruikt (gewoon bij onderaan lijst gevoegd). 27. Calculation Tool for Maritime emissions Emissietool voor de gedetailleerde becijfering van zeevaartemissies. Details van schepen, haventijd, routes en routesegmenten worden gevraagd. De tool zelf is geschreven in Excel maar niet online beschikbaar. 28. TransTOOLS Allesomvattend Europees transport netwerkmodel voor modelleren van zowel personen- als goederenvervoer. Bevat modelleringstechnieken uit transportonderzoek, economie, handel, logistiek, regionale ontwikkeling en milieuimpacts. 29. ENFORCE Vaag programma dat naar eigen zeggen de energie-efficiëntie van transportbedrijven verhoogt, dankzij hun adviesverlening. Zij gebruiken 100 checkpunten om zoveel mogelijk energiebesparingen te realiseren. Output zijn dan ook concrete acties om brandstof te besparen. Beweert informatie samen te brengen uit tal van logistieke projecten: o.a. n 2 en EERSTE SCREENING De tools werden besproken in een werkgroep. De voorkeur van de werkgroep ging er naar uit dat er eerst en vooral wordt gefocust op CO 2 -tools, dat de eenvoud van de tool essentieel is en dat het belangrijk is dat de tool multimodaal toepasbaar is. Deze criteria werden aan VITO meegegeven bij de evaluatie van de tools. De tabel op de volgende bladzijden geeft een beoordeling van de verschillende tools op basis van deze criteria. In het vet en onderlijnd staan de hoofdvoorwaarden, enkel onderlijnd geeft de nevenvoorwaarden weer. De evaluatie van VITO leverde een rangschikking op, die op zijn beurt opnieuw binnen de werkgroep werd besproken. De werkgroep wenste voor de beste tools een testcase op te zetten om de bruikbaarheid en geschiktheid te onderzoeken met het oog op gebruik van de tool door de logistieke consulenten. Een samenvatting is terug te vinden in Tabel 1: Overzicht tools.

13 Tool (n ) Multimodaal CO 2 Ook andere Benchmarking Meer dan 1 Eenvoud polluenten (DB) route Verspreiding SmartWay (2+3) X X X X X X ClimateTransact (4) X X X X X CarbonActive (19)? X X X X CO2 Netwerk-indicator (21)? X X? X EMISTRA (10) (X) X X X X X Objectif CO2 (11) X X X X Online Benchmark (13) X X X X CO2-meetlat (22) X X X X ICF Tool (25) X X X X NTMcalc (26) X X X X EcoTransIT (5) X X X X The Emission Tool (17) X X X X DB UmweltMobilCheck (18) X X X X TransTOOLS (28) X X X X EcoInvent (8) X X X Sutranet (27) X X X X Emissiescan Logistiek (6) X X X X Zicht op CO2 (20) X X X X L écocalculateur (9) (X) X X UTEC (16) X X X X Freight Best Practice (12) X X X Way Ahead (14) X X X X SmartWay TPSC (1) X ENFORCE (29) X X ORFC (15) X X StratMOS (24) SSS Emission Calculator (23) X Digiscan Logistiek (7) X Tabel 1: Overzicht tools Tool 5, 17, 18, 25 en 26 zijn de enige die aan de drie hoofdvereisten voldoen zoals gevraagd door de werkgroep (minstens CO 2 emissies, eenvoud, multimodaal toepasbaar). Allemaal zijn ze echter te beperkend qua routemogelijkheden: een bedrijf actief in logistiek met een uitgebreide vloot zal een tool die slechts één oorsprong/bestemming kan verwerken, vermoedelijk weinig interessant vinden. Geen link met een achterliggende databank (DB) hier, dus weinig mogelijkheden naar benchmarking toe. Tools 10, 11, 13 en 22 komen misschien wel het dichtst bij wat men onder een eenvoudige CO 2 - emissietool kan verstaan. Bij elk van hen wordt o.a. een databank aangelegd van alle ingevoerde gegevens, wat toelaat je bedrijf binnen een sector te vergelijken. Groot voordeel hiervan is dat goede prestaties in marketingcampagnes zullen gebruikt worden, wat de CO 2 -competitie ten goede komt. Deze tools zijn beperkt qua multimodale functionaliteit (vooral vrachtwagens), maar kunnen als goede voorbeelden dienen voor een uitgebreidere tool die ook spoor, binnenvaart, en lucht meeneemt. De voorkeur van Vito gaat uit naar de uitgebreidere tools genre SmartWay (tool 2+3, ClimateTransact is hiervan de Europese vertaling). Indien men op een gestructureerde en eenduidige wijze de CO 2 -emissies van logistieke bedrijven met elkaar wil vergelijken, is het invoeren van een grote batch aan gegevens onvermijdelijk. Vermoedelijk vraagt de CarbonActive tool (19) een gelijkaardig niveau van detail. Hierover weten we vooralsnog weinig omdat dit uitsluitend betalend is. Twee mogelijkheden dienen zich dan aan. Ofwel worden (grote) bedrijven 13

14 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie verplicht zich aan te sluiten en hun gegevens in de databank aan te vullen (zoals in UK). Ze worden dan gebenchmarkt tov hun concurrenten en kunnen eventueel goede prestaties gebruiken als verkoopargument. Ofwel worden bedrijven vrijgelaten hun gegevens op te geven, en verwachten we dat enkel de best presterende bedrijven zich vlot zullen aansluiten. We verwachten dat na verloop van tijd ook onder dit vrijwillig systeem de initieel slechtere bedrijven meer inspanningen zullen leveren, wat resulteert in een groenere logistieke sector als geheel. Een groot deel van het succes van SmartWay (verspreiding over >2000 deelnemende bedrijven eind 2009) schuilt hem juist in die gedetailleerde achterliggende databank, waardoor benchmarken en certificeren mogelijk wordt. Op basis van deze eerste screening en met de bijkomende voorwaarde dat de tool vrij beschikbaar moest zijn, werd beslist om volgende tools verder te bestuderen: ICF tool (25) Ecotransit (5) Emission tool (17) Objectif CO2 (11) OLB (13) CO 2 meetlat (22)

15 Id Naam vd tool 1 SmartWay Technology Package Savings Calculator 2 SmartWay Truck Model SmartWay Shipper Model 4 STEER ClimateTransact Ontwikkeling Website Korte omschrijving + - EPA (US) EPA (US) EPA (US) EU projectvoorstel door TRT, VUB-MOBI, SITO, VITO, CRES en ADEME ov/smartwaylogisti cs/transport/calcul ators/index.htm ov/smartwaylogisti cs/transport/docu ments/fleetmodels/truckingm odel-userguiderecent.pdf ov/smartwaylogisti cs/documents/ship per-logistics- model-user-guide pdf etransact.eu/infor mation.html + offerte Besparingstool vrachtwagens: brandstofbesparende maatregelen worden uitgelegd en hun kost (lening) afgewogen tegen de besparing Opvolger van FLEET-model (voorganger model 2.0), zéér uitgebreid model voor vrachtwagens. Brandstof, CO2, NOx en PM worden berekend adhv kms, belading, gemidd snelheden, idle times en volumes Extra module in nieuwe smartway truck model, die ontbrak in FLEET model. Deze module is bedoeld voor bedrijven (=shippers) die beroep doen op externe transportbedrijven. Smartway score van die expediteurs wordt dan gewogen voor het aandeel van elke expediteur in de totale transportvraag van de opdrachtgever. Allesomvattende Europese emissiemodule in navolging van SmartWay. -Eenvoudig, transparant -Opbrengst is duidelijk -Excel-tool beschikbaar om meer op maat te rekenen -Zowel CO2, NOx als PM -geen gemiddelde waardes maar wél bedrijfsspecifiek, worden geüpload -zowel geladen als opbrengstkms apart resultaat -uitgebreide handleiding beschikbaar: duidelijkheid -uitgebreide rapportmogelijkheden -regelmatige evaluatie (dit is al versie 2.0.9) -Gelijkaardige output als truck model: o.a. CO2 -Multimodaal: je kan carriers ingeven die gebruikmaken van zowel vrachtwagens, spoor, lucht als water -gebaseerd op uitgebreide carrier-db, gemanaged door EPA en dus minder eigen input nodig voor berekening (al in DB) -carriers worden door certificering automatisch aangemoedigd hun gegevens in DB in te geven -shippers kunnen zelf ook maatregelen nemen en ingeven (bv. compactere/lichtere verpakkingen) -regelmatige evaluatie (al versie 3.4) -Europese schaal -Carriers+shippers zitten er allebei in -gedetailleerd vergelijken mogelijk tss (sub)sectoren: inventarissen geüpload -andere modi ook opgenomen (in ondersteunende tools) adhv bestaande Europese modellen -naast CO2, PM en NOx ook SO2 -output ook in g/tonkm of volumekm -Enkel vrachtwagens -beperkt aantal maatregelen -uitkomst = $ besparingen, geen emissiebesparingen CO2 e.a -Amerikaans -uploaden niet mogelijk -niets gekend over updates -Enkel vrachtwagens (andere modi afwezig) -massa gegevens nodig: vraagt grote inspanning van deelnemer (gebrek aan eenvoud?) -Amerikaans -nog geen rek gehouden met overslag -veel gegevens nodig (gebrek aan eenvoud?) -Amerikaans -Project nog niet operationeel -Grote inspanning nodig van gebruiker (gebrek aan eenvoud?) -overslag zit er niet in 15

16 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie 5 EcoTransIT ifeu =Instute for Energy and Environmental Research + Rail Management Consultants (RMCon) [Dtsl], ontwikkeld op initiatief spoorwegmaatschapp ijen 6 Emissiescan Logistiek 7 Digiscan Logistiek CE Delft + EVO Bedrijfsconsult + Altimedes (iov NL Min V Wst) Duurzame Logistiek (uitgevoerd door Connekt: NL netwerk v overheden en bedrijven) 8 EcoInvent Ecoinvent centre (Zwits onderzoeksinstellinge n) nsit.org/ecotransit. en.phtml ndex.php?go=hom e.showpages&pag enr=552 amelogistiek.nl/to olbox/digiscanlogistiek/ ent.org/database/ (databank) en Transportinformatietool initieel opgevat als Europees initiatief, maar dekt nu al heel de wereld. Hiermee kan je ecologische impact berekenen voor transport van elk punt naar elk ander punt in de wereld. Geeft met relatief weinig inspanning voor gebruiker toch mooi overzicht weer van o.a. broeikasgassen en luchtpolluenten, afstanden, intermodale switches etc. Bedoeling is om emissie-impact van treinen, schepen en vrachtwagens in kaart te brengen voor specifiek bedrijf, en mogelijkheden bloot te leggen qua modal shift en optimalisatie (bvb betere technologie). Houdt onder andere rekening met kms, verbruik en belading. Model gericht op wegtransportbedrijven die hun transportkosten willen verlagen. Adhv zeer uitgebreide vragenlijst wordt gepeild naar de huidige situatie van transportleveringen ( scan ). Vervolg focust dan op mogelijke verbeteringen aan huidige systeem en geeft voor elk van deze uitgebreide besparingsberekeningen. LCI-databank met daarin o.a. transportkengetallen. De bedoeling van deze DB is om ze te gebruiken in LCAberekeningen. Zo kan het stukje rond -emissiefactoren gebaseerd op reële rijcondities -flexibel uitbreidbaar voor nieuwe technologieën -koppeling met Ecoscore -schat aan extra info voor gebruikers over o.a. nieuwe technologieën -vermoedelijk ook regelmatige update -Alle modi (vrachtwagen, trein, vliegtuig, zeeschip, binnenschip) en bovendien rek gehouden met overslag; berekening voor broeikasgassen, primair energieverbruik en luchtpolluenten PM, NOx, SO2 en NMVOS -opsplitsing well-to-tank/tank-to-wheel -voor transportbewegingen wereldwijd -link met Google Maps/Earth -weinig inspanning voor gebruiker: eenvoud -ontwikkeld in Dtsl -grondig uitgebreid sinds opstart in Alle bewegingen van 1 specifiek bedrijf bekeken -zowel CO2, SO2, NOx als PM bekeken -multimodaal: weg, spoor en schepen -ontwikkeld in NL -Zeer specifiek besparingspotentieel voor 1 bedrijf -zeer nauwkeurige resultaten indien goed ingevuld -goede afweging haalbaarheid vs besparingspotentieel voor elke voorgestelde maatregel -ontwikkeld in NL -Emissies van transport staan centraal -heel complete lijst van soorten emissies -multimodaal -Zwitsers initiatief/ook Europese data -Berekent slechts 1 oorsprong/bestemming per keer -geen volledig park (niets geüpload) -overslag niet apart gerapporteerd -Achterliggende berekeningen niet duidelijk -Route berekenen (nog) niet altijd mogelijk -Geen vliegtuigen, noch overslag (althans niet vermeld) -niet online beschikbaar -berekeningswijze niet vermeld: mogelijks niet zo eenvoudig voor eindgebruiker -resultaat vd tool wordt niet geüpload: 1- op-1-relatie tussen beheerders en deelnemend bedrijf -niets bekend over updates -Enkel vrachtwagens -enkel monetaire besparingen voor bedrijf en vermeden kms als resultaat (geen emissies) -aparte scan noodzakelijk voor bvb. langeafstand en collivervoer want zeer gedetailleerde gegevens nodig (gebrek aan eenvoud?) -belangrijkste trigger= bedrijfswinst -niets gekend over updates -vermoedelijk geen uploads op de site -Geen ready-to-use tool maar wel database met massa gegevens -gegevens overslag niet expliciet vermeld in rapport

17 9 L Ecocalculateur de la voie d eau VNF (Voies Navigables de France) 10 EMISTRA Fins Ministerie van vervoer en communicatie 11 Objectif CO2 les transporteurs s engagent MEEDDAT (Frans Ministerie van ecologie, energie, duurzame ontwikkeling en zee) t.org/ecoquery/file s/14_transport.pd f?area=463ee7e58 cbf8 (rapport transport) eve/ a.fi/index_emistra. asp en databank a.fi/lj/emistra/emi /reports/index.asp oppementdurable.gouv.fr/la -charte-objectif- CO2-les.html transport worden toegekend aan de life cycle van een bepaald product. Voor ons is enkel transportgedeelte interessant. Deze bevat een veelheid aan emissiekengetallen voor weg, spoor, zee- en binnenvaart en luchtvaart. Zeer eenvoudige tool van binnenvaart FR om aan te tonen dat binnenvaart voordeliger en schoner is dan wegtransport. Er worden zeer weinig gegevens gevraagd (massa en type lading, keuze waterweg, en afstanden af te leggen op land en op water), de output is dan ook weinig gedetailleerd. Overeenkomst van de transportsector met de Finse overheid om transport duurzamer te maken. Bedrijven kunnen zich bij de organisatie gratis laten registreren en hun verbruiks- en emissiegegevens meten en rapporteren. De organisatie zorgt dan voor informatie omtrent optimalisatie. Charter dat Franse vrachtwagenbedrijven vrijblijvend kunnen ondertekenen om hun CO2-emissies te monitoren en te verlagen. Doelstellingen telkens gesteld voor periode van 3 jaar. De 4 grote fasen: baseline test, voorstellen tot verbetering/actieplan, implementatie, opvolging prestatieindicatoren in termen van bv. gco2/tkm. -regelmatige update (versie 2.2) -Output: verbruik en CO2 aangevuld met externe kosten (lucht, klimaat, congestie, ongevallen, geluid) -eenvoudige berekeningen -gebaseerd op emissiefactoren van ADEME -kiezen uit 3 mogelijke bronnen externe kosten -vervoer van en naar haven per vrachtwagen ook meegeteld bij binnenvaart -Frans initiatief -Zowel weg als spoor -veelheid aan emissies (o.a. CO2) -vermoedelijk tamelijk eenvoudig voor deelnemend bedrijf -Fins initiatief -inventarissen worden verzameld in DB -uitsluitend CO2 -vermoedelijk relatief eenvoudig -Specifieke reductiemaatregelen voor 1 bedrijf -berekeningen zeer specifiek voor elk type vrachtwagen/lading/brandstof -certificaatssysteem -ontwikkeld in FR -upload gegevens op site maar details vermoedelijk niet voor iedereen beschikbaar -heel veel werk om hier tool van te maken (niet eenvoudig) -geen uploads door transportbedrijven -Cijfers lijken afgerond -Geen lucht- en spoorvervoer (enkel weg vs binnenvaart) -geen overslag -slechts 1 route en 1 transportmiddel tegelijk -voor wegtransport zijn enige variabelen afstand en stedelijk/interstedelijk -tool enkel voor Franse waterwegen -geen uploads, louter informerende tool voor 1 bedrijf -niets gekend over updates -Lucht en water afwezig, ook geen overslag -werking tool onduidelijk (moet je bestellen) -niets bekend over updates -afwezigheid andere modi dan wegtransport -toegang tot rekenbladen/tool niet online -verscheidenheid aan documenten niet transparant -niets bekend over update tool (doelstelling telkens voor 3jr) 12 Freight Best Practice UK Department for Transport tbestpractice.org.u k/ tbestpractice.org.u k/default.aspx?ap Zeer uitgebreide bibliotheek in verband met optimaliseren van transport. Bevat ook tool (fleet performance management tool) maar die kijkt enkel naar emissies CO2 en monetaire besparingen. -Zeer uitgebreide rapportenbibliotheek -voorstellen technische verbeteringen uitvoerig uitgewerkt -buiten CO2 geen polluenten besproken -goede handleiding bij tool: relatief eenvoudig voor gebruiker -ontwikkeld in UK -Tool enkel voor vrachtwagens -vooral gericht op bedrijfswinst ipv vergroening -vrijblijvend: hulpmiddel voor bedrijf maar geen upload of certificering -niets bekend over updates vd tool 17

18 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie 13 OLB Online Benchmarking UK Department for Transport 14 Way Ahead ERRT (European Retail Round Table) pid=3523 (tool) https://www.onlin ebenchmarking.or g.uk/script/mainm enu.asp?appname =BENCHMARKING Bedrijfsspecifieke tool bedoeld voor vrachtwagenbedrijven die hun prestaties willen benchmarken met vergelijkbare bedrijven. Toolopzet vergelijkbaar met Smartway Truck. Rapport bestaat o.a. uit 8 KPI s. Online programma opgericht om shippers en carriers met elkaar in contact te brengen en de druk op carriers te verhogen om milieuvriendelijker te transporteren. -enkel CO2 emissies -Zeer gedetailleerde rapporten mogelijk indien goed ingevuld -vergelijking mogelijk met hele databank dankzij upload, wel anoniem -goede handleiding: maakt het eenvoudiger -ontwikkeld in UK -pull vanuit vraagzijde: transportklant legt doelstellingen op -eenvoudige enquête in te vullen door carriers -zelfonderhoudend systeem, eenmaal opgestart -initiatief op Europese schaal -gegevens geüpload en zichtbaar voor alle relevante shippers -Enkel vrachtwagens -grote inspanning nodig -milieuvriendelijkheid niet hoofdbekommernis (wel KPI-performance) -niets bekend over update tool -Geen tool -Enkel vrachtwagens -eenvormigheid data mogelijk probleem -CO2 als uitgangspunt maar geen berekening van de emissies -niets bekend over updates 15 On-Road Fleet Calculator 16 UTEC (Urban Transportation Emissions Calculator) 17 The Emission Tool California Air Resources Board (US) Transport Canada (Canadian government) Van den Bosch (NL multimodaal transportbedrijf) esel/calculators.ht m C- CETU/Calculator.as px?lang=eng nboschco2.com/deemissi etool/deemissieto ol/tabid/286/langu age/en- US/Default.aspx Tool die wegtransporteurs toelaat om voor hun wagenpark te simuleren welke maatregelen nodig zijn om in de toekomst nog te voldoen aan de PM- en NOxemissiestandaarden. Prestaties van de vloot worden vergeleken met de Californische luchtkwaliteitsnormen. Tool die voor alle types wegvervoer (zowel stedelijk als snelweg) emissies kan berekenen voor CO2eq, CO, NOx, SO2, VOC, PM10 en PM2.5. Gebruiker geeft vloot in die hij gebruikt (onderscheid persoonlijk, commercieel en openbaar vervoer, dus zowel personen- als goederenvervoer). Eenvoudige tool die toelaat om voor 1 route de emissies te berekenen van CO2, NOx, SO2 en PM10. Eén route bestaat uit 3 etappes en je kan kiezen uit weg, binnenvaart, zeevaart, en diesel- of elektrische trein. Afstanden, laadvermogen, capaciteiten als inputs. -NOx en PM -mogelijk om hele vloot van een bedrijf in te voeren -mogelijk om vlootplanning te herzien voor elk toekomstig jaar -wetgeving tot 2023 zit erin -Eenvoudige rekenmodule -Emissies (kg) berekend voor alle mogelijke polluenten -brontabellen met gemiddelde verbruiken en emissietabellen vrij beschikbaar (transparantie) -inputdata bevat o.a. verschillende technologieën, kms en laadvermogen -Multimodaal -zowel klimaat- als luchtemissies -zeer eenvoudige tool, maar beperkt want slechts 1 route -emissiefactoren van CE Delft -ontwikkeld in NL -Geen kms als input, dus ook geen emissies als resultaat -Geen CO2 en SO2 -enkel wegvervoer; Amerikaanse luchtkwaliteitsnormen -weinig gebruiksvriendelijke tool -niets gekend over updates -geen uploads, bedrijf gebruikt tool voor eigen beheer -Enkel wegtransport -vrachtvervoer niet zo gedetailleerd (gemiddelde emissiefactoren) -Canadees -niets bekend over updates -louter consulterend, geen upload -Slechts 1 route tegelijk -gemiddelde emissiefactoren want input weinig specifiek -geen overslag -niets uploaden, louter informatief voor gebruiker -niets bekend over update

19 18 DB UmweltMobilCh eck Deutsche Bahn 19 CarbonActive The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) 20 Zicht op CO2 Duurzame Logistiek (idem als n 7) 21 CO2 Netwerk- Indicator Duurzame Logistiek (idem als n 7) de/i/view/bel/nl/i ndex.shtml (daarna route ingeven en UmweltMobilChec k kiezen) org.uk/pages/carb onactive eberekenen.nl/ amelogistiek.nl/nl- NL/nieuws- activiteiten/co2- netwerk-indicator/ Routeplanner van de Duitse spoorwegen waarmee je voor 1 bep route milieuimpact kan vergelijken tss verschillende modi (trein, auto, vliegtuig). Polluenten die vergeleken worden zijn: WTW verbruik, CO2, PM, TTW verbruik, SO2, NOx, NMVOS, en PM TTW Een CO2-monitoringtool die voor één specifiek bedrijf alle bewegingen bijhoudt. CO2-emissies staan centraal, maar bijhorende kostenbesparingen worden als trigger gebruikt. De Britse Carbon Reduction Commitment verplicht 5000 grote bedrijven hun CO2 footprint kenbaar te maken, om daarna (2011) soort ETS op te starten. Vrijblijvend stappenplan (géén tool!) voor bedrijven die hun eigen CO2-emissies logistiek willen monitoren om hun emissies te rapporteren, reduceren en als marketinginstrument te gebruiken. Bestaat uit 7 stappen: (1) definiëren doelstellingen, (2) keuze vd activiteiten (eigen emissies + uitbesteed transport), (3) tot hoever id keten activiteiten meenemen?, (4) emissiekeuze, (5) afbakening emissies (direct + indirect), (6) berekening v emissies alle modi (incl overslag), (7) rapportering emissies Efficiency-tool die gestandaardiseerde werkwijze hanteert om CO2-uitstoot in kaart te brengen, met zowel aandacht voor verladers als vervoerders (i.e., shippers and carriers). Dialoog tussen shippers and carriers zorgt voor verbeterde efficiëntie in logisitiek. Als onderliggend instrument is Workflow Efficiency Bepaling (WEB) gebruikt, om verschillende transportstrategieën met elkaar te vgl en. Tool zelf niet online beschikbaar, maar infosessie op 29/03/2011: -Eenvoudige tool -CO2 emissies (en andere) zitten erin, maar WTW niet opgesplitst -multimodaal -routes over heel Europa mogelijk -vermoedelijk regelmatig updates -emissiecijfers uit rapport van IFEU: lijkt ok -keuze mogelijk tussen auto op benzine, diesel of LPG en euronormen 1-4 -naar eigen zeggen eenvoudig te gebruiken tool -vooral gefocust op CO2-emissies -van Britse makelij, maar met focus op globale activiteiten -vermoedelijk regelmatige updates van systeem, o.a. nieuwste emissiefactoren (EPA, DEFRA, NGER) -uploaden van bedrijfsspecifieke info mogelijk en databeveiliging hoog -heel uitgebreide maar bevattelijk uitgelegde handleiding -focus op CO2-emissies, maar ook PM10, SO2 en NOx -Nederlands initiatief -multimodale inslag: weg, binnenvaart, zeevaart, spoor, lucht, overslag en zelfs opslag) -emissiefactoren en rest werkwijze goed gedocumenteerd in Annex E -focus op CO2-emissies -Nederlands van oorsprong -vermoedelijk eenvoudig in gebruik -vermoedelijk regelmatige updates -initiatief gesteund door bedrijfsleven: Heinz, Mars, Kuehne+Nagel, etc. -slechts 1 route -bedoeld voor particulieren, niet zozeer voor logistiek -geen uploads van eigen prestaties mogelijk, louter consulteren -irrealistische cijfers indirecte emissies voor LPG -multimodale aspect: geen info -enkel betalend: weinig info beschikbaar -specifiek genoeg voor logistieke sector? -geen tool, dus niet eenvoudig toe te passen -recente website, voorlopig geen update nodig -geen upload mogelijk -tool zelf niet online beschikbaar -niets bekend over multimodaliteit -vermoedelijk uploaden niet mogelijk, enkel tss shippers en carriers maar niet voor externen 19

20 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie 22 CO2-meetlat Duurzame Logistiek (idem als n 7) 23 Short Sea Shipping Emission Calculator Short Sea Shipping duurzamelogistiek. nl/ ea.be/html_en/sss _praktijk/lijndienst en.php NL/nieuws-activiteiten/activiteiten/ Eenvoudige tool die CO2-footprint van bedrijven berekent voor wegtransport (zowel eigen als uitbesteed). Benchmarken met andere bedrijven is mogelijk door upload gegevens, en rapportering is mogelijk per deelmarkt (distributie, bouw, tank, container,etc.) of in totaal. Zgn. emissiecalculator die toelaat om mogelijke routes tussen Europese zeehavens te tonen. Bedoeling is eigenlijk gewoon een aantal opties te geven (scheepsfirma, contactpersonen, transittijd, vaarfrequentie) en te tonen dat short sea shipping een valabel alternatief is voor wegtransport. Berekent geen emissies maar verwijst naar tool n 17 en StratMOS. Europees project dat hele resem tools oplijst ivm scheepvaart. Outputs zijn bv.: emissies, externe kosten, energieverbruik, afstanden, etc. Deze website bevat zelf geen emissietool; verwijst enkel naar andere tools en vergelijkt: ecotransit, ICF, NTMCalc en Sutranet. Geweldige multimodale emissietool die zeer gedetailleerd vele emissies berekend voor 1 goederenstroom tegelijk. Tool stamt al uit 2005 en daarom is Euro V beschouwd als ideale performance (normale scen gaat nog uit van euro3, en tussenin gebruikt men euro4). Ook externe kosten worden berekend (gebaseerd op ExternE). 24 StratMOS StratMOS Tools for Motorways of the Sea and os/decision_diagra m Marco Polo funding applications 25 ICF Tool ICF - sss.org/uploadfiles /Annex%203.2%20 - %20ICF%20Tool.zi p 26 NTMcalc NTM, Zweeds Netwerk voor transport en milieu lc.org/index.html Multimodale geaggregeerde emissietool die adhv verzonden massa, modus, voertuig en afstand een emissie berekent voor CO2, NOx, HC, CO en PM. Ze benadrukken zelf dat het resultaat er komt door gemiddelde load factors en voertuigtypes te gebruiken, dus dit is niet -enkel CO2 -zeer eenvoudig te gebruiken -eerste versie (0.1), dus updates mogelijk -benchmarking met andere bedrijven mogelijk dankzij uploads -Nederlands initiatief -initiatief van Vlaams centrum voor promotie van shortsea shipping -website lijkt tamelijk up-to-date; sommige tools wel al oud -Europees initiatef -multimodaal (weg, spoor, SSS en binnenvaart), zelfs laden/lossen en overslag apart gerapporteerd -invoersheet zeer eenvoudig: Excel doet achterliggend werk (nodige inputs: kms, brandstof (voor weg) en TEU s) -emissies lucht (SO2, NOx, CO, NMVOC en PM) en global warming (CH4, CO2, S) -ontworpen ihkv Europees project rond SSS en intermodaliteit (REALISE) -zeer transparant: alle rederingen zelf te achterhalen via Excel -multimodaal: weg, spoor, zee en zelfs lucht, met verdere onderverdeling binnen elke modus -emissies centraal (CO2, NOx, HC, CO, PM) -zeer eenvoudig in gebruik -ontwikkeld in Zweden -(voorlopig) enkel wegverkeer, maar kan makkelijk worden uitgebreid voor andere modi -werkt meer benaderend dan Emissiescan Logistiek (6) -geen emissies: verwijzen nr andere sites -enkel shortsea shipping (d.i. traject met minstens stukje zee, zonder zee over te steken) -dus: te eenvoudig voor ons -up-to-dateness belangrijk, maar moeilijk (contactgegs) -geen uploads voor eigen bedrijf mogelijk -conclusie: geen emissietool! -geen emissies -enkel scheepvaart -uitleg soms niet eenvoudig -geen sprake van uploaden van data -waardes niet meer up-to-date (tool stamt al uit 2005, emissiefactoren en kosten wsl al licht gewijzigd intussen) -slechts 1 goederenstroom tegelijk -uploads niet mogelijk (eigen Excel) -vermoedelijk niet meer up-to-date (project uit 2003) -niet transparant: geen zicht op de gebruikte emissiefactoren -geen uploads mogelijk om te benchmarken -vooral bedoeld voor 1 goederenstroom

Handleiding voor het gebruik van een emissietool. Wat te doen voor u aan de slag gaat met een emissiecalculator?

Handleiding voor het gebruik van een emissietool. Wat te doen voor u aan de slag gaat met een emissiecalculator? Handleiding voor het gebruik van een emissietool Wat te doen voor u aan de slag gaat met een emissiecalculator? Februari 2013 1 Voorwoord In dit document worden de stappen toegelicht die men dient te doorlopen

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

Environmental Ship Index (ESI) Ontwerp

Environmental Ship Index (ESI) Ontwerp Environmental Ship Index (ESI) Ontwerp Introductie Doel van de ontwikkeling van de ESI Environmental Ship Index (ESI) studie Voorgestelde index Organisatie en verificatie Volgende stappen 1. Introductie

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

CO 2 -calculatie in de logistieke keten

CO 2 -calculatie in de logistieke keten CO 2 -calculatie in de logistieke keten Multimodaal emissies in kaart brengen Eelco den Boer, 20 maart 2013 CE Delft Onafhankelijk, not-for-profit consultancy, opgericht in 1978 Kantoor in Delft 30-40

Nadere informatie

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030 Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 23 18 September 212 Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 23 Marie Vandresse, Energie-Transport Team, Federaal Planbureau

Nadere informatie

Emissieberekenen.nl voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissieberekenen.nl voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Instrumenten / hulpmiddelen Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice

Nadere informatie

De (kleine) waterweg. Prof. Dr. Cathy Macharis

De (kleine) waterweg. Prof. Dr. Cathy Macharis De (kleine) waterweg Prof. Dr. Cathy Macharis Inhoud Context De kleine waterweg Uitdagingen 2 MOBI team MOBIlity, Logistics and Automotive Technology Research Centre 3 4 Context : de hele keten Origin

Nadere informatie

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013 Goevaers Consultancy Duurzame stedelijke distributie België 16 februari 2013 GC Introductie Duurzaam goederen vervoer Duurzaamheid vraagt om samenwerking in de keten Nieuwe technologieën kunnen alleen

Nadere informatie

MILIEUPRESTATIES VAN DE BINNENVAART IN VLAANDEREN STUDIE UITGEVOERD DOOR DE VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK

MILIEUPRESTATIES VAN DE BINNENVAART IN VLAANDEREN STUDIE UITGEVOERD DOOR DE VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK MILIEUPRESTATIES VAN DE BINNENVAART IN VLAANDEREN STUDIE UITGEVOERD DOOR DE VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN VZW Milieuprestaties van de binnenvaart in Vlaanderen

Nadere informatie

Megatrucks op de Antwerpse Ring? Geen goed idee!

Megatrucks op de Antwerpse Ring? Geen goed idee! Megatrucks op de Antwerpse Ring? Geen goed idee! De trucks die momenteel over onze snelwegen denderen zijn maximaal 18,25 meter lang en kunnen tot 40 ton vervoeren. De megatrucks die minister Crevits op

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

De uitdaging van een duurzaam mobiliteitsbeleid

De uitdaging van een duurzaam mobiliteitsbeleid De uitdaging van een duurzaam mobiliteitsbeleid Economische groei Meer economische activiteit Hoger inkomen Meer consumptie veroorzaakt Vraag naar vervoer Woon-werkverkeer Goederenvervoer Consumptief vervoer

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

Waar ligt uw MVO uitdaging?

Waar ligt uw MVO uitdaging? welkom Waar ligt uw MVO uitdaging? Verbeteren imago transportbranche Bijdrage Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Inzage en reductie CO2 uitstoot Reductie brandstof kosten Reductie, banden, schades

Nadere informatie

Quick Scan voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Quick Scan voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2 De kern De Quick scan

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie?

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 295 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 8 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

Lean and Green 2nd star. Bijlagendocument format Plan van Aanpak 2 de ster

Lean and Green 2nd star. Bijlagendocument format Plan van Aanpak 2 de ster Lean and Green 2nd star Bijlagendocument format Plan van Aanpak 2 de ster INHOUDSOPGAVE BIJLAGE 1 - UNIFORME REKENWIJZE... 3 BIJLAGE 2 - NIVEAUS VAN DATA NAUWKEURIGHEID... 5 BIJLAGE 3 - MINDMAPS DATA NAUWKEURIGHEID

Nadere informatie

Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten?

Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten? Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten? Bij ongewijzigd beleid tonen de transportvooruitzichten voor België tegen 2030 een aanzienlijke groei van het personen- en goederenvervoer.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Review emissiefactoren 2015

Review emissiefactoren 2015 Review emissiefactoren 2015 Samenvatting In deze notitie wordt vastgelegd welke emissiefactoren Climate Neutral Group hanteert voor de voetafdruk bepalingen in 2015 en voor de nacalculatie over dat jaar.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Emissie race: Road vs. SSS

Emissie race: Road vs. SSS Emissie race: Road vs. SSS Transport & Mobility Leuven Kris Vanherle 2/09/2008 ROAD vs. SSS 1 Overzicht Inleiding Berekeningsmethode Resultaten Conclusies 2/09/2008 ROAD vs. SSS 2 Inleiding Doelstelling:

Nadere informatie

Met STREAM op weg naar duurzame logistiek

Met STREAM op weg naar duurzame logistiek Met STREAM op weg naar duurzame logistiek FPE (Femke) Brouwer CE Delft brouwer@ce.nl MBJ (Matthijs) Otten CE Delft Otten@ce.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 20 en 21 november

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst schone scheepvaart. SHIP, 1 november Henri van der Weide

Informatiebijeenkomst schone scheepvaart. SHIP, 1 november Henri van der Weide Informatiebijeenkomst schone scheepvaart SHIP, 1 november Henri van der Weide Vluchtige organische stoffen (VOS), geur van lading en geluid bij overslag Kooldioxide (CO2),Stikstofoxiden (NO X), Zwaveloxiden

Nadere informatie

Curaçao Carbon Footprint 2015

Curaçao Carbon Footprint 2015 Willemstad, March 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Methode 2 Dataverzameling 3 Uitstoot CO2 in 2010 3 Uitstoot CO2 in 2015 4 Vergelijking met andere landen 5 Central Bureau of Statistics Curaçao 1 Inleiding

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse zand Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Aspect(en): 4.A.1 Datum: 04 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Identificatie... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Erdi Holding B.V. Opgemaakt door Frank van der Tang. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015. 1 van 10. Datum: 2 december 2015

Erdi Holding B.V. Opgemaakt door Frank van der Tang. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015. 1 van 10. Datum: 2 december 2015 1 van 10 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Frank van der Tang Erdi Holding B.V. Periode: 1 januari t/m 30 juni 015 Datum: december 015 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht T.

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Verplaatsingen in Vlaanderen vandaag (2007) Dagelijks gebruik transportmiddel of enkele keren per week 89% de auto 48% de fiets

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Logistieke Dag Limburg 2012:

Logistieke Dag Limburg 2012: Logistieke Dag Limburg 2012: Langetermijnvooruitzichten (2030) voor transport in België Bruno Hoornaert, Federaal Planbureau Logistieke dag Limburg 2012 21 september 2012 Vooruitzichten van de transportvraag

Nadere informatie

MIRA 2012 Transport. www.milieurapport.be. Eco-efficiëntie van het personenvervoer

MIRA 2012 Transport. www.milieurapport.be. Eco-efficiëntie van het personenvervoer Eco-efficiëntie van het personenvervoer DP index (2000=) 110 70 personenkilometers bevolkingsaantal emissie broeikasgassen verzurende emissie emissie ozonprecursoren emissie fijn stof PM 2,5 (uitlaat)

Nadere informatie

Emissies, wet- en regelgeving. Leo van der Burg - projectmanager TCNN - projectmanager MariTIM - LNG Passenger Vessel

Emissies, wet- en regelgeving. Leo van der Burg - projectmanager TCNN - projectmanager MariTIM - LNG Passenger Vessel Emissies, wet- en regelgeving Leo van der Burg - projectmanager TCNN - projectmanager MariTIM - LNG Passenger Vessel Wetgeving ter stimulering duurzaam varen CCR (Centrale Commissie Rijnvaart): Eisen aan

Nadere informatie

Legrand Nederland B.V.

Legrand Nederland B.V. 1 van 10 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Marieke Megens Legrand Nederland B.V. Periode: 1 januari t/m 31 december 013 Datum: 14 maart 014 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof kost de Vlaming tot 3 gezonde levensjaren. Vlaanderen zal ook in de toekomst moeite hebben om aan de Europese fijn

Nadere informatie

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011 Last Mile Beschrijving & case 14 december 2011 Inhoud Last Mile Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing Aanvullende informatie

Nadere informatie

Noordlease. Opgemaakt door Danielle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 9

Noordlease. Opgemaakt door Danielle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 9 1 van 9 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Danielle de Bruin Noordlease Periode: 1 januari t/m 31 december 014 Datum: 7 maart 015 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht T. 030-36175

Nadere informatie

Race weg shortsea shipping. Persconferentie Gent 28 augustus 2008

Race weg shortsea shipping. Persconferentie Gent 28 augustus 2008 Race weg shortsea shipping Persconferentie Gent 28 augustus 2008 Welkom Filip Martens, voorzitter Inleiding (1) Actie in kader van 10-jarig bestaan SSS Doel: 3 effectieve trajecten >> 5 parameters >> opportuniteiten

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

Legrand Nederland B.V.

Legrand Nederland B.V. 1 van 9 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Marieke Megens Legrand Nederland B.V. Periode: 1 januari t/m 31 december 014 Datum: 11 februari 015 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse diesel. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse diesel. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse diesel Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 17 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Toelichting 04: Flexibele maatregelen

Toelichting 04: Flexibele maatregelen Toelichting 04: Flexibele maatregelen EBO infosessie, 16/09/2014 Ilse FORREZ Advisor Energy and Climate Mogelijkheid tot flexibiliteit Flexibele maatregelen geven de mogelijkheid aan de onderneming om

Nadere informatie

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER 1. CONTEXT Handleiding bij het invullen van het formulier Het Besluit Voorbeeldgedrag 1 van 15/05/2014 heeft een extra verplichte maatregel toegevoegd in het bedrijfsvervoerplan

Nadere informatie

Externe en infrakosten van lucht- en zeevaart. Huib van Essen, 21 november 2014

Externe en infrakosten van lucht- en zeevaart. Huib van Essen, 21 november 2014 Externe en infrakosten van lucht- en zeevaart Huib van Essen, 21 november 2014 Doel en scope van de studie Update van de studie De prijs van een reis uit 2004 Overzicht van: Externe kosten van verkeer

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

INTERNALISERING VAN EXTERNE KOSTEN VAN TRANSPORT IN VLAANDEREN: ACTUALISERING Eef Delhaye Griet De Ceuster

INTERNALISERING VAN EXTERNE KOSTEN VAN TRANSPORT IN VLAANDEREN: ACTUALISERING Eef Delhaye Griet De Ceuster INTERNALISERING VAN EXTERNE KOSTEN VAN TRANSPORT IN VLAANDEREN: ACTUALISERING 2016 Eef Delhaye Griet De Ceuster Studie voor MIRA - VMM http://www.milieurapport.be/nl/f eitencijfers/gevolgen-voor-mensnatuur-en-economie/milieu-eneconomie/internalisering-vanexterne-kosten/internaliseringvan-schadekosten-van-transport/

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Erdi Holding B.V t/m

Erdi Holding B.V t/m Rapportage CO2-voetafdruk 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Rapportageperiode 2015... 3 2.1. Directe en indirecte emissies... 4 2.2. Historische vergelijking...

Nadere informatie

Rekenmodule fietskoerier. Beschrijving & case. 14 december 2011

Rekenmodule fietskoerier. Beschrijving & case. 14 december 2011 Beschrijving & case 14 december 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing Aanvullende informatie 1 De kern De maakt

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Studiedag elektrische wagens en laadpalen 31 mei 2012 Overview Mobimix.be? Duurzaam vlootbeheer? Technologie Milieuprestaties Financieel Conclusies + vragen Overview

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Container Terminal Doesburg Presentatie

Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Rotra Familiebedrijf 4de generatie 860 medewerkers Koninklijk Actief in logistiek sinds 1909 Onberispelijk gedrag van het management Financieel

Nadere informatie

Resultaten van workshops brandstofbesparing

Resultaten van workshops brandstofbesparing Resultaten van workshops brandstofbesparing Lessons learned en suggesties voor vervolg op TvdT Huib van Essen, 4 april 2014 Brandstofbesparing en TvdT In gesprek met bedrijven over brandstofbesparing en

Nadere informatie

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bron Naam figuur / tabel publicatie Indicator Publicatiejaar (jaar van toegang) Link (indien mogelijk) A.1 CBS Vervoerd gewicht door beroeps- en eigen vervoer

Nadere informatie

BE LOGIC: op weg naar co-modaliteit!

BE LOGIC: op weg naar co-modaliteit! BE LOGIC: op weg naar co-modaliteit! Auteurs Liesbeth van Alphen, Ronald Jorna Binnen het Europese onderzoeksproject BE LOGIC is een benchmarking tool ontwikkeld die de huidige keuze voor de vervoerswijze

Nadere informatie

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u!

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! Transparantie in Transporttarieven Informatie brochure 2014 Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! 2014 Transport Tender 1 Nederland telt ruim 10.000 vervoersbedrijven.

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens Bernard Govaert Om te kunnen weten hoe uw geleverde inspanningen evolueren, is het van belang van dat u uw energieverbruik registreert. Ondertekenaars

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Kennisnetwerk Schoner Varen

Kennisnetwerk Schoner Varen Kennisnetwerk Schoner Varen Monitoring van emissies Amsterdam, Waternet, 24 november 2011 Ruud Verbeek / TNO Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Economische impactmodules voor het EUROS model

Economische impactmodules voor het EUROS model ECONOTEC CONSULTANTS (Contracten CG/67/28a & CG/E1/28B) Economische impactmodules voor het EUROS model Synthese Eindrapport K. Marien, J. Duerinck, R. Torfs, F. Altdorfer Studie in opdracht van de Federale

Nadere informatie

Niet-geleide emissies van stof en PM 10 voor op- en overslagactiviteiten van droge bulk goederen

Niet-geleide emissies van stof en PM 10 voor op- en overslagactiviteiten van droge bulk goederen Niet-geleide emissies van stof en PM 10 voor op- en overslagactiviteiten van droge bulk goederen In dit document wordt het rekenmodel Rekenmodel diffuse stofemissies LNE.xlsx, de achtergrond ervan en het

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Hesselink Koffie. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 10. Datum: 15 december 2014

Hesselink Koffie. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 10. Datum: 15 december 2014 1 van 10 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Daniëlle de Bruin Hesselink Koffie Periode: 1 januari t/m 31 december 014 Datum: 15 december 014 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

Lean and Green 2nd star

Lean and Green 2nd star Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green 2nd star Uitwerking criteria voor het verkrijgen van de 2 de ster [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Toelichting en criteria... 3

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Erdi Holding B.V t/m

Erdi Holding B.V t/m Rapportage CO2-voetafdruk 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Rapportageperiode 2015... 3 2.1. Directe en indirecte emissies... 4 2.2. Historische vergelijking...

Nadere informatie

2012 H1. Het eerste half jaar EMVI H1 2012. Jaargang 2 NR. 4 08-10-12

2012 H1. Het eerste half jaar EMVI H1 2012. Jaargang 2 NR. 4 08-10-12 Het eerste half jaar 2012 H1 EMVI H1 2012 Jaargang 2 NR. 4 08-10-12 Het eerste half jaar Op 23 januari van dit jaar heeft Baggerbedrijf de Boer B.V. haar CO₂-certificaat behaald. Inmiddels zijn we alweer

Nadere informatie

Businesscase Toolbox. voor duurzame brandstoffen. Robert van Hoof (Infram) 28 juni 2017

Businesscase Toolbox. voor duurzame brandstoffen. Robert van Hoof (Infram) 28 juni 2017 Businesscase Toolbox voor duurzame brandstoffen lange afstandsdistributie stadsdistributie waterstoftankstations Robert van Hoof (Infram) 28 juni 217 Actieplan Duurzame Brandstoffen Businesscase Toolbox

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Erdi Holding B.V. Voortgangsrapportage H1 2017

Erdi Holding B.V. Voortgangsrapportage H1 2017 Voortgangsrapportage H1 017 01-01-017 t/m 30-06-017 Voortgangsrapportage H1 017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding. CO-voetafdruk.1. Rapportageperiode H1 017.. Reductie.3. Historische vergelijking.4.

Nadere informatie

Kansen en milieuaspecten van de verschillende nieuwe transportbrandstoffen

Kansen en milieuaspecten van de verschillende nieuwe transportbrandstoffen 1 Kansen en milieuaspecten van de verschillende nieuwe transportbrandstoffen, 11 februari 2014 2 Inhoud 1. Brandstofopties 2. Kansen en onzekerheden 3. Milieuaspecten 4. Conclusies & aanbevelingen 3 Alternatieve

Nadere informatie

Instrumenten voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen. Infosessie Aankoop duurzame mobiliteit 15 maart 2012 Annemie Wynands

Instrumenten voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen. Infosessie Aankoop duurzame mobiliteit 15 maart 2012 Annemie Wynands Instrumenten voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen Infosessie Aankoop duurzame mobiliteit 15 maart 2012 Annemie Wynands Bestek aankoop MVV 1. Personenwagen en lichte vrachtwagen Technische

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF, SCOPE ÉÉN EMISSIE... 4 2.1 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 2.2 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT, SCOPE TWEE EMISSIE... 5 3.1 REDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiedoelstellingen Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Energiebeleidsverklaring A. Jansen B. V. streeft

Nadere informatie

25/02/2016. STAP 2 Distributie. STAP 1 Ritgeneratie (en tijdstipkeuze) STAP 3 Vervoerwijzekeuze. STAP 4 Toedeling. Resultaten.

25/02/2016. STAP 2 Distributie. STAP 1 Ritgeneratie (en tijdstipkeuze) STAP 3 Vervoerwijzekeuze. STAP 4 Toedeling. Resultaten. STAP 1 (en tijdstip) Hoeveel mensen zullen er vertrekken en aankomen in een bepaalde periode (spitsuur) Aantal vertrekken (productie) = aantal aankomsten (attractie) per motief STAP 2 Bepalen van aantal

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Evaluatie 100m³-containers

Evaluatie 100m³-containers Evaluatie 100m³-containers 10 jaar na start-up 25/10/2016 www.acbgroup.be Inhoud Wat is de ACB Group (maar 4 slides ) Korte uitleg over 10 6 Concept Wat zijn de succesfactoren / wat zijn de tegenvallers

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto Naar een schoner wagenpark Auto voor Auto Gestart in 2010 234.000 auto s in 2013 besparen 258.000 ton CO 2 -emissie, 82 mio liters brandstof en 129 mio euro Die wij niet hoeven te betalen Cleaner Car Contracts

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie