Testcase Emissietools CO2 Testcase Emissietools CO 2 Wetenschappelijke Relevantie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Testcase Emissietools CO2 Testcase Emissietools CO 2 Wetenschappelijke Relevantie"

Transcriptie

1 Verspreiding: Algemeen Eindrapport Testcase Emissietools CO2 Testcase Emissietools CO 2 Wetenschappelijke Relevantie Hans Michiels Studie uitgevoerd in opdracht van: Vlaamse Overheid, LNE 2011/TEM/R/133 September 2011

2 Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op de informatie vermeld in dit document berusten bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV ( VITO ), Boeretang 200, BE-2400 Mol, RPR Turnhout BTW BE De informatie zoals verstrekt in dit document is vertrouwelijke informatie van VITO. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VITO mag dit document niet worden gereproduceerd of verspreid worden noch geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor het instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, voor reclame of antireclame en ten behoeve van werving in meer algemene zin aangewend worden

3 INHOUD Inhoud 3 Lijst van tabellen 5 Lijst van figuren 6 HOOFDSTUK 1. Eerste screening beschikbare tools Overzicht tools Eerste screening 12 HOOFDSTUK 2. Inleiding en basisveronderstellingen wetenschappelijke beoordeling selectie van tools 22 HOOFDSTUK 3. Testcase per tool ICF Tool Inputs Outputs Evaluatie EcoTransIT Inputs Outputs Evaluatie The Emission Tool Inputs Outputs Evaluatie Objectif CO Inputs Outputs Evaluatie OLB Inputs Outputs Evaluatie CO 2 -meetlat Inputs Outputs Evaluatie 43 HOOFDSTUK 4. Overzicht en vergelijking van de resultaten 45 HOOFDSTUK 5. Samenvatting en besluit 47 HOOFDSTUK 6. Bijlagen 49 3

4 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie 6.1. Annex 1: Resultaten datacollectie Van Loon Annex 2: Belangrijke opmerking i.v.m. gebruik The Emission Tool Annex 3: Instructies voor gebruik tool Objectif CO Annex 4: Werkwijze OLB-tool Annex 5: Belangrijkste voor- en nadelen 52

5 LIJST VAN TABELLEN Tabel 1: Overzicht tools 13 Tabel 2: Totale emissies lucht en broeikasgassen in gram voor de 3 beschouwde modi, voor de route A'pen -> Thonon-Les-Bains. Merk op dat de resulaten onder train en inland waterways ook een beperkt aandeel emissies bevatten afkomstig van wegvervoer: dit is het verladingsgedeelte. n/b = niet beschikbaar: voor deze oorsprong/bestemming is geen binnenvaartroute mogelijk volgens EcoTransIT. 25 Tabel 3: Totale emissies lucht en broeikasgassen in gram voor de 3 beschouwde modi, voor de route A'pen -> Frankfurt am Main. 25 Tabel 4: Totale emissies in gram voor de drie beschouwde modi, voor de route Antwerpen -> Thonon-Les-Bains 34 Tabel 5: Totale emissies in gram voor de drie beschouwde modi, voor de route Antwerpen -> Frankfurt Am Main 34 Tabel 6: Benodigde inputs OLB tool 39 Tabel 7: Benodigde inputs CO 2 -meetlat 42 Tabel 8: Totale CO 2 -emissies in kilogram, voor de drie transportoplossingen en opgesplitst per modus, voor de route Antwerpen -> Thonon-Les-Bains 43 Tabel 9: Totale CO 2 -emissies in kilogram, voor de drie transportoplossingen en opgesplitst per modus, voor de route Antwerpen -> Frankfurt am Main 43 Tabel 10: Vergelijking resulterende emissiefactoren per tool, voor de route Antwerpen -> Thonon- Les-Bains (* dit cijfer is gebaseerd op verbruikscijfers in LIMOBEL [1] en conversiefactoren van het IPCC; ** dit cijfer is gebaseerd op indirecte emissies van elektriciteitsgebruik door treinen in België volgens BIOSES [2]) 46 Tabel 11: Vergelijking resulterende emissiefactoren per tool, voor de route Antwerpen -> Frankfurt (* dit cijfer is gebaseerd op verbruikscijfers in LIMOBEL [1] en conversiefactoren van het IPCC; ** dit cijfer is gebaseerd op indirecte emissies van elektriciteitsgebruik door treinen in België volgens BIOSES [2]; *** dit cijfer geldt voor een gemiddeld binnenschip en is afkomstig uit het LIMOBEL-project [1]) 46 5

6 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie LIJST VAN FIGUREN Figuur A: De twee beschouwde Van Loon-routes over spoor (rood), vertrekkend uit Antwerpen (bestemming Thonon-Les-Bains en Frankfurt Am Main) 23 Figuur B: Data-vereisten voor elke tool op vlak van (in wijzerzin) vracht, vloot en verplaatsing 27 Figuur C: Voorbeeldoutput: primair energieverbruik en CO 2 -emissies voor de route Antwerpen- Thonon-Les-Bains, voor wegtransport (TK 1, grijs) en spoorvervoer (TK 2, rood). Het donker gedeelte van de grafiek geeft de WTT-bijdrage weer. 29 Figuur D: Emissieoutput voor de route Antwerpen-Thonon-Les-Bains, voor de wegoplossing (TK 1) en de spooroplossing (TK 2) 30 Figuur E: Emissieoutput voor de route Antwerpen-Frankfurt Am Main, voor de weg- (TK 1), spoor- (TK 2) en binnenvaartoplossing (TK 3) 30 Figuur F: Invoer- en resultatenscherm van The Emission Tool, voor de spooroplossing Antwerpen -> Thonon-Les-Bains 33 Figuur G: Invoerscherm voor het truckgedeelte van de spooroplossing Antwerpen-Frankfurt 36 Figuur H: Outputscherm voor de spooroplossing Antwerpen-Frankfurt 37 Figuur I: Totale CO 2 -emissies in gram, voor de drie transportoplossingen en opgesplitst per modus, voor de route Antwerpen -> Thonon-Les-Bains 38 Figuur J: Totale CO 2 -emissies in gram, voor de drie transportoplossing en opgesplitst per modus, voor de route Antwerpen -> Frankfurt am Main 38 Figuur K: Invoer voertuigdetails in menu 'Vehicles' 39 Figuur L: Output van de OLB-tool, voor de 2 routes (Thonon-Les-Bains en Frankfurt) samen 40 Figuur M: CO 2 -uitstoot in detail, waarbij de Thononroute verantwoordelijk is voor een uitstoot van 461 kg CO 2 en de Frankfurtroute voor 873 kg CO 2. Het gemiddelde van 644,5 kg is voor onze testcase irrelevant. 41 Figuur N: Voorbeeldresultaat voor de route Antwerpen -> Thonon-Les-Bains 43

7 HOOFDSTUK 1. EERSTE SCREENING BESCHIKBARE TOOLS Op initiatief van overheden zijn er de laatste jaren wereldwijd heel wat rekenmodules ontwikkeld om emissies van vrachtvervoer in kaart te brengen. We onderscheiden 2 grote groepen. Enerzijds zijn er tools die emissies berekenen voor 1 welbepaalde route, al dan niet multimodaal. Anderzijds zijn er modellen waarbij specifieke bedrijven hun hele vloot kunnen ingeven, inclusief gebruiksdetails (o.a. route-informatie). Bij het promoten van groene logistiek is het cruciaal dat het grootste deel van de transportbedrijven zich aangesproken voelt. Het spreekt voor zich dat de tweede benadering in dit opzicht veel meer mogelijkheden biedt OVERZICHT TOOLS In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de tools die aan een eerste screening werden onderworpen. 1. SmartWay Technology Package Savings Calculator Zeer simpel opgevatte tool die een idee moet geven aan vrachtwagenbedrijven welke snelle besparingen mogelijk zijn, door kleine aanpassingen aan hun vloot. Besparing van brandstof staat centraal. Maatregelen als banden met lage rolweerstand, aerodynamische kits en hulpstroomgroepen worden kort uitgelegd, samen met hun gemiddelde kost (aflossing lening). Deze wordt dan afgewogen tegen de brandstofbesparing. Geen emissieoutput beschikbaar. 2. SmartWay Truck Model Zeer gedetailleerd model van EPA (US) met als doel weergeven van emissies PM, NOx en CO 2 van wegtransport. Model bestaat uit 4-tal modules: 1) vlootkarakterisatie, 2) vlootgegevens invoeren, 3) consulteren vlootprestaties, 4) vervolledigde modellen doorsturen naar EPA. Als bedrijf moet je al deze stappen volgen om een model aan te maken. In 1) wordt voor elk voertuigsegment een model aangemaakt. Enkel segmenten die apart zichtbaar zijn voor klanten dienen afzonderlijk te worden weergegeven. In 2) worden dan binnen elk trucksegment gegevens ingevoerd zoals: brandstof, %langeafstand, evt. aanwezigheid retrofit PM filter, Diesel Oxide Catalyst (DOC), Gesloten krukas ventilatie (CCV), brandstofverbruik, kms, opbrengstkms, lege kms, geschatte snelheden urban en rural, geschatte stilstanduren, enz. In 3) kan je vervolgens samenvattend rapport aanmaken met algemene totalen of totalen per vrachtwagenklasse, brandstofsoort, in gram/mijl, g/tonmijl, g/volumemijl. In 4) stuur je dan alles door naar EPA, die je prestaties kan meten aan benchmarks uit dezelfde vervoerssector. Opsplitsing van je eigen vloot is heel belangrijk omdat elk bedrijf vaak een veelheid aan soorten trucks heeft en zo kunnen appelen met appelen worden vergeleken. Participeren betekent: je milieuprestaties beoordelen, waarna EPA verbeteringen voorstelt en de bijhorende besparingen berekent. Als je dan je doelen haalt, profiteer je natuurlijk van de industriële en publieke erkenning via het certificeringssysteem. 3. SmartWay Shipper Logistics Model Logische aanvulling op truck model (puntje 2). Dit model biedt de kans aan bedrijven (=shippers) die gebruik maken van expediteurs (=carriers) om gelijkaardige berekeningen te doen als hierboven beschreven. Opnieuw zijn de emissies in g/tonkm of volumekm, opgesplitst naar wens, het 7

8 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie eindresultaat. Nu zijn het de afstanden, tonkm en/of volumekm van de carriers die moeten worden ingegeven om tot een rapport te komen. De achterliggende gegevens van elke carrier zijn al aanwezig in de carrier-db, gehost door EPA. Carriers worden automatisch aangemoedigd om te participeren omwille van certificering, zodat database vlot wordt aangevuld. 4. STEER Climate Transact Nagenoeg een volledige kopie van het Amerikaanse SmartWay, maar dan finetuned voor Europa. Vrachtvervoer benaderd op Europese schaal is ineens ook belangrijkste troef. Ook in dit model kunnen zowel shippers als carriers hun activiteiten beoordelen adhv resulterende emissies in g/massakm of volumekm. Bijkomende output is de ecoscore (wel enkel voor trucks). Naast CO 2, PM en NOx worden hier ook emissies SO 2 onder de loep genomen, zowel per massakm als per volumekm. Er gaat veel aandacht uit naar de kwaliteit van de emissiefactoren, zo wordt er o.a. rekening gehouden met reële verbruiksdata (en niet het normverbruik). Het model is echter nog niet ontwikkeld. 5. EcoTransIT Tool die transportbewegingen op wereldschaal in kaart kan brengen. Werkt goed voor 1 bepaalde route, zelfs multimodaal. Wel indruk dat het voor bepaalde landen beter werkt dan voor anderen (ontwikkeld in Duitsland). Voor het plannen van een route is er keuze uit truck, trein, vliegtuig, zeeen binnenvaart. Voor elk van deze modi kunnen grootte, belading, emissiestandaard, enz. worden ingegeven. Vermoedelijk wordt er daarna met gemiddelde emissiefactoren binnen die voertuigklasse doorgerekend, maar dit staat nergens expliciet vermeld. Voor die bepaalde route worden dan totale broeikasgasemissies, emissies luchtpolluenten, afstanden, well-to-tank en tankto-wheel emissies, enz. berekend per gekozen optie (=modus). Bedoeling is dat je die met elkaar vergelijkt en de meest ecologische keuze maakt, of toch ten minste afweegt tegen hun respectievelijke reistijd en kost. 6. Emissiescan Logistiek Nederlandse tool gericht op transportbedrijven die hun vloot of transportvraag willen optimaliseren om de impact op het milieu te minimaliseren. Men berekent emissies PM, NOx, SO2 en CO 2 en kijkt wat mogelijk is om deze naar beneden te halen, specifiek voor elk bedrijf. Dit maakt gedetailleerde berekeningen mogelijk, o.a. gebaseerd op belading, km en verbruik. Over de berekening zelf is op de site niets te vinden. 7. Digiscan Logisitiek Nederlandse tool gericht op transportbedrijven die hun transportactiviteiten willen optimaliseren. Belangrijkste drijfveer hierbij is de besparing voor het bedrijf zelf, uitgedrukt in euro, km of verbruik. De emissiedaling wordt daarentegen niet gerapporteerd. Aan de hand van alle laad-, rij-, laad/los- en parkgegevens wordt zeer specifiek voor elke scan afzonderlijk een aantal maatregelen voorgesteld. Voor elke maatregel wordt dan de besparing berekend. Het is ook mogelijk om aparte excelmodules te openen voor elke maatregel, om zeer gedetailleerd de besparing te berekenen. Sommige maatregelen gaan over een switch naar andere modi, maar het is m.i. niet mogelijk voor de situatie as is om andere modi op te nemen dan vervoer door vrachtwagens.

9 8. EcoInvent EcoInvent is een Life Cycle Inventory (LCI) databank. In deze tweede stap van de life cycle analysis (LCA) worden gegevens omtrent bepaalde diensten en producten verzameld en gecontroleerd. De EcoInvent-databank is betalend, maar je kan een guest-profiel aanmaken om de inputlijsten en rapporten te bekijken. In feite worden in EcoInvent alle effecten die transport heeft op de omgeving gekwantificeerd, voor een veelheid aan transportmodi (trucks in verschillende tonklassen, spoor, luchttransport, zee- en binnenvaart). Resultaat is niets anders dan een enorme hoeveelheid kengetallen (emissiehoeveelheid per tonkm), leuk om mee te rekenen maar enorm veel werk om op te zoeken voor bedrijven geïnteresseerd in groene logistiek. Dit is dan ook geen tool maar een databank. De focus ligt op de Zwitserse vloot, maar er worden telkens ook Europese cijfers gegeven. 9. L Ecocalculateur de la voie d eau Eenvoudige tool ontwikkeld door de Franse binnenwateren die vooral als reclame moet dienen voor gebruik binnenvaart. De kosten (in brandstofverbruik en CO2-emissies) van een zeker transport over de binnenvaart worden afgewogen ten opzichte van wegtransport. Verder wordt ook een indicatie gegeven van de externe kosten die beide modi met zich meebrengen, waarbij op voorhand een keuze gegeven wordt tussen 3 bronnen voor de externe kosten berekening. Voor binnenvaart wordt er rekening gehouden met een deel truckvervoer voor een stuk van de route (van en naar haven). Ik vermoed dat de balans quasi altijd positief zal uitvallen voor binnenvaart. Tijdsaspecten worden niet vermeld. 10. EMISTRA Emissie- en energietool waarmee bedrijven zich engageren om hun transport te vergroenen. Tool zelf is niet online beschikbaar (kan je gratis bestellen). Wel rapporten beschikbaar, vermoedelijk gebaseerd op de inputs ontvangen van deelnemende bedrijven. Gerapporteerde cijfers worden door organisatie gebruikt om bedrijven te helpen met kostenreductie en vermindering uitstoot schadelijke stoffen. Website uitsluitend in het Fins. 11. Objectif CO 2, les transporteurs s engagent Soort charter dat wegtransportbedrijven vrijwillig kunnen ondertekenen om hun CO2-emissies in kaart te brengen en tips te krijgen om hun verbruiken en die emissies te reduceren. Op een termijn van 3 jaar moeten ze dan hun doelstelling halen. Bedrijf krijgt ook een certificaat wanneer men succesvol is op vlak van de emissiereducties. 12. Freight Best Practice Informatiedatabank over best practices in transport. Vooral gericht op wegtransport, maar ook heel wat info over benefits van multimodaliteit. De belangrijkste onderwerpen zijn brandstofbesparing, monitoring, opleiding, toepassingen, etc. Ook tool beschikbaar, maar deze kijkt vooral naar opbrengsten en kosten van alledaagse operaties. Laatste tabblad bevat ook CO2- emissies, per km, per voertuig en totale vloot. Overall lijkt tool weinig geschikt voor vlootvergroening. 9

10 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie 13. Online benchmarking (OLB) Tool bedoeld voor truckbedrijven die hun eigen prestaties willen vergelijken met de concurrentie uit dezelfde sector. Milieuvriendelijkheid is hierbij niet de hoofdbekommernis. Wel worden adhv de ingevoerde gegevens 8 Key Performance Indicators (KPIs) gerapporteerd, zoals brandstofverbruik, aantal ongelukken, ongeladen kilometers, enz. Volgens mijn inschatting is de tool zeer goed om prestatie van je bedrijf te vergelijken met anderen, maar minder geschikt om groene logistiek te promoten. 14. Way Ahead Programma opgestart door Europese retailers om shippers en carriers te laten communiceren ivm de milieuvriendelijkheid van hun transport. Systeem werkt volgens 5 stappen: 1) shipper registreert zich op Way Ahead-website, 2) shipper nodigt (1 van z n) carrier(s) uit om ook deel te nemen, 3) carrier vult eenvoudige online enquête in, 4) ingevulde enquête wordt zichtbaar voor de aanvragende shipper en alle andere shippers die de carrier aanduidt, 5) shipper kan dan carriers overhalen om meer te doen om vloot te vergroenen. 15. On-Road Fleet Calculator Tool die wegtransporteurs moet helpen bij de aankoop- en onderhoudsplanning van hun vloot. Elk voertuig kan voor elk jaar worden ingegeven en er wordt dan getest of het voldoet aan de geldende emissienormen voor PM en NOx. Vlootbeheerder kan dan plaatsing van roetfilter of NOxreductietechnieken gradueel simuleren en observeren of men al dan niet voldoet. Een andere optie is de oudere voertuigen vervangen door nieuwere. Zo kan men investeringen in milieuvriendelijker technieken lang op voorhand plannen. 16. UTEC Eenvoudige rekenmodule die aan de hand van inputgegevens over privé, commercieel en openbaar vervoer een evaluatie maakt van de totale emissies van een persoon/bedrijf. Voor elk van deze transportvormen kan het aantal kilometers worden ingegeven, voor een welbepaalde voertuigklasse, samen met de gebruikte technologie, wegtype, enz. De emissietabellen die aan de basis liggen voor de totale emissieberekening (in kg) zijn ook beschikbaar. 17. The Emission Tool Tool die emissies berekent van CO 2, NOx, SO 2 en PM10 voor een route tot 3 etappes. Overschakeling tussen modi is dus 2 keer mogelijk. Als input wordt massa van de vracht gevraagd, alsook het respectievelijk aantal kilometers en de laadvermogens. Output is dan de totale emissie (per modus), emissie per tonkm, emissiereductie tov een route met enkel wegtransport. Deze tool is ontwikkeld door CPVision adhv emissiefactoren van CEDelft en meest optimistische scenario uit STREAM (mij onbekend) rapport. Al bij al knappe tool voor een bedrijf dat ooit begon als wegtransporteur en nu de voordelen van multimodaliteit uitdraagt. 18. DB UmweltMobilCheck Routeplanner van de Duitse spoorwegen waarmee je voor 1 bepaalde route de milieuimpact kan vergelijken tussen verschillende modi (trein, auto, vliegtuig). Polluenten die vergeleken worden zijn: WTW verbruik, CO 2, PM, TTW verbruik, SO 2, NOx, NMVOS, en PM Tank-to-Wheel.

11 19. CarbonActive Een CO2-monitoringtool die voor één specifiek bedrijf alle bewegingen bijhoudt. CO 2 -emissies staan centraal, maar bijhorende kostenbesparingen worden als trigger gebruikt. De Britse Carbon Reduction Commitment verplicht 5000 grote bedrijven hun CO 2 footprint kenbaar te maken, om daarna (2011) soort ETS op te starten. 20. Zicht op CO2 Vrijblijvend stappenplan (géén tool) voor bedrijven die hun eigen CO 2 -emissies logistiek willen monitoren om hun emissies te rapporteren, reduceren en als marketinginstrument te gebruiken. Bestaat uit 7 stappen: (1) definiëren doelstellingen, (2) keuze vd activiteiten (eigen emissies + uitbesteed transport), (3) tot hoever id keten activiteiten meenemen?, (4) emissiekeuze, (5) afbakening emissies (direct + indirect), (6) berekening v emissies alle modi (incl overslag), (7) rapportering emissies 21. CO 2 Netwerk-Indicator Efficiency-tool die gestandaardiseerde werkwijze hanteert om CO 2 -uitstoot in kaart te brengen, met zowel aandacht voor verladers als vervoerders (i.e., shippers and carriers). Dialoog tussen shippers and carriers zorgt voor verbeterde efficiëntie in logistiek. Als onderliggend instrument is Workflow Efficiency Bepaling (WEB) gebruikt, om verschillende transportstrategieën met elkaar te vergelijken. 22. CO 2 -meetlat Eenvoudige tool die CO 2 -footprint van bedrijven berekent voor wegtransport (zowel eigen als uitbesteed). Benchmarken met andere bedrijven is mogelijk door upload gegevens, en rapportering is mogelijk per deelmarkt (distributie, bouw, tank, container,etc.) of in totaal. 23. Short Sea Shipping Emission Calculator Emissiecalculator die toelaat om mogelijke routes tussen Europese zeehavens te tonen. Bedoeling is eigenlijk een aantal opties te geven (scheepsfirma, contactpersonen, transittijd, vaarfrequentie) en te tonen dat short sea shipping een valabel alternatief is voor wegtransport. Berekent geen emissies maar verwijst naar tool n 17 en StratMOS. 24. StratMOS Europees project dat hele reeks tools oplijst ivm scheepvaart. Outputs zijn bv.: emissies, externe kosten, energieverbruik, afstanden, etc. Deze website bevat zelf geen emissietool; verwijst enkel naar andere tools en vergelijkt: ecotransit, ICF, NTMCalc en Sutranet. 25. ICF Tool Multimodale emissietool die zeer gedetailleerd vele emissies berekend voor 1 goederenstroom tegelijk. Tool stamt al uit 2005 en daarom is de Euro V norm beschouwd als ideale performance (normale scenario gaat nog uit van Euro III, en tussenin gebruikt men Euro IV). Ook externe kosten worden berekend (gebaseerd op ExternE). 11

12 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie 26. NTMcalc Multimodale geaggregeerde emissietool die adhv verzonden massa, modus, voertuig en afstand een emissie berekent voor CO 2, NOx, HC, CO en PM. Ze benadrukken zelf dat het resultaat er komt door gemiddelde load factors en voertuigtypes te gebruiken, dus dit is niet voertuigspecifiek. Dit komt de eenvoud wel ten goede. Vooral bedoeld voor berekening van 1 route, maar kan ook voor meerdere routes worden gebruikt (gewoon bij onderaan lijst gevoegd). 27. Calculation Tool for Maritime emissions Emissietool voor de gedetailleerde becijfering van zeevaartemissies. Details van schepen, haventijd, routes en routesegmenten worden gevraagd. De tool zelf is geschreven in Excel maar niet online beschikbaar. 28. TransTOOLS Allesomvattend Europees transport netwerkmodel voor modelleren van zowel personen- als goederenvervoer. Bevat modelleringstechnieken uit transportonderzoek, economie, handel, logistiek, regionale ontwikkeling en milieuimpacts. 29. ENFORCE Vaag programma dat naar eigen zeggen de energie-efficiëntie van transportbedrijven verhoogt, dankzij hun adviesverlening. Zij gebruiken 100 checkpunten om zoveel mogelijk energiebesparingen te realiseren. Output zijn dan ook concrete acties om brandstof te besparen. Beweert informatie samen te brengen uit tal van logistieke projecten: o.a. n 2 en EERSTE SCREENING De tools werden besproken in een werkgroep. De voorkeur van de werkgroep ging er naar uit dat er eerst en vooral wordt gefocust op CO 2 -tools, dat de eenvoud van de tool essentieel is en dat het belangrijk is dat de tool multimodaal toepasbaar is. Deze criteria werden aan VITO meegegeven bij de evaluatie van de tools. De tabel op de volgende bladzijden geeft een beoordeling van de verschillende tools op basis van deze criteria. In het vet en onderlijnd staan de hoofdvoorwaarden, enkel onderlijnd geeft de nevenvoorwaarden weer. De evaluatie van VITO leverde een rangschikking op, die op zijn beurt opnieuw binnen de werkgroep werd besproken. De werkgroep wenste voor de beste tools een testcase op te zetten om de bruikbaarheid en geschiktheid te onderzoeken met het oog op gebruik van de tool door de logistieke consulenten. Een samenvatting is terug te vinden in Tabel 1: Overzicht tools.

13 Tool (n ) Multimodaal CO 2 Ook andere Benchmarking Meer dan 1 Eenvoud polluenten (DB) route Verspreiding SmartWay (2+3) X X X X X X ClimateTransact (4) X X X X X CarbonActive (19)? X X X X CO2 Netwerk-indicator (21)? X X? X EMISTRA (10) (X) X X X X X Objectif CO2 (11) X X X X Online Benchmark (13) X X X X CO2-meetlat (22) X X X X ICF Tool (25) X X X X NTMcalc (26) X X X X EcoTransIT (5) X X X X The Emission Tool (17) X X X X DB UmweltMobilCheck (18) X X X X TransTOOLS (28) X X X X EcoInvent (8) X X X Sutranet (27) X X X X Emissiescan Logistiek (6) X X X X Zicht op CO2 (20) X X X X L écocalculateur (9) (X) X X UTEC (16) X X X X Freight Best Practice (12) X X X Way Ahead (14) X X X X SmartWay TPSC (1) X ENFORCE (29) X X ORFC (15) X X StratMOS (24) SSS Emission Calculator (23) X Digiscan Logistiek (7) X Tabel 1: Overzicht tools Tool 5, 17, 18, 25 en 26 zijn de enige die aan de drie hoofdvereisten voldoen zoals gevraagd door de werkgroep (minstens CO 2 emissies, eenvoud, multimodaal toepasbaar). Allemaal zijn ze echter te beperkend qua routemogelijkheden: een bedrijf actief in logistiek met een uitgebreide vloot zal een tool die slechts één oorsprong/bestemming kan verwerken, vermoedelijk weinig interessant vinden. Geen link met een achterliggende databank (DB) hier, dus weinig mogelijkheden naar benchmarking toe. Tools 10, 11, 13 en 22 komen misschien wel het dichtst bij wat men onder een eenvoudige CO 2 - emissietool kan verstaan. Bij elk van hen wordt o.a. een databank aangelegd van alle ingevoerde gegevens, wat toelaat je bedrijf binnen een sector te vergelijken. Groot voordeel hiervan is dat goede prestaties in marketingcampagnes zullen gebruikt worden, wat de CO 2 -competitie ten goede komt. Deze tools zijn beperkt qua multimodale functionaliteit (vooral vrachtwagens), maar kunnen als goede voorbeelden dienen voor een uitgebreidere tool die ook spoor, binnenvaart, en lucht meeneemt. De voorkeur van Vito gaat uit naar de uitgebreidere tools genre SmartWay (tool 2+3, ClimateTransact is hiervan de Europese vertaling). Indien men op een gestructureerde en eenduidige wijze de CO 2 -emissies van logistieke bedrijven met elkaar wil vergelijken, is het invoeren van een grote batch aan gegevens onvermijdelijk. Vermoedelijk vraagt de CarbonActive tool (19) een gelijkaardig niveau van detail. Hierover weten we vooralsnog weinig omdat dit uitsluitend betalend is. Twee mogelijkheden dienen zich dan aan. Ofwel worden (grote) bedrijven 13

14 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie verplicht zich aan te sluiten en hun gegevens in de databank aan te vullen (zoals in UK). Ze worden dan gebenchmarkt tov hun concurrenten en kunnen eventueel goede prestaties gebruiken als verkoopargument. Ofwel worden bedrijven vrijgelaten hun gegevens op te geven, en verwachten we dat enkel de best presterende bedrijven zich vlot zullen aansluiten. We verwachten dat na verloop van tijd ook onder dit vrijwillig systeem de initieel slechtere bedrijven meer inspanningen zullen leveren, wat resulteert in een groenere logistieke sector als geheel. Een groot deel van het succes van SmartWay (verspreiding over >2000 deelnemende bedrijven eind 2009) schuilt hem juist in die gedetailleerde achterliggende databank, waardoor benchmarken en certificeren mogelijk wordt. Op basis van deze eerste screening en met de bijkomende voorwaarde dat de tool vrij beschikbaar moest zijn, werd beslist om volgende tools verder te bestuderen: ICF tool (25) Ecotransit (5) Emission tool (17) Objectif CO2 (11) OLB (13) CO 2 meetlat (22)

15 Id Naam vd tool 1 SmartWay Technology Package Savings Calculator 2 SmartWay Truck Model SmartWay Shipper Model 4 STEER ClimateTransact Ontwikkeling Website Korte omschrijving + - EPA (US) EPA (US) EPA (US) EU projectvoorstel door TRT, VUB-MOBI, SITO, VITO, CRES en ADEME ov/smartwaylogisti cs/transport/calcul ators/index.htm ov/smartwaylogisti cs/transport/docu ments/fleetmodels/truckingm odel-userguiderecent.pdf ov/smartwaylogisti cs/documents/ship per-logistics- model-user-guide pdf etransact.eu/infor mation.html + offerte Besparingstool vrachtwagens: brandstofbesparende maatregelen worden uitgelegd en hun kost (lening) afgewogen tegen de besparing Opvolger van FLEET-model (voorganger model 2.0), zéér uitgebreid model voor vrachtwagens. Brandstof, CO2, NOx en PM worden berekend adhv kms, belading, gemidd snelheden, idle times en volumes Extra module in nieuwe smartway truck model, die ontbrak in FLEET model. Deze module is bedoeld voor bedrijven (=shippers) die beroep doen op externe transportbedrijven. Smartway score van die expediteurs wordt dan gewogen voor het aandeel van elke expediteur in de totale transportvraag van de opdrachtgever. Allesomvattende Europese emissiemodule in navolging van SmartWay. -Eenvoudig, transparant -Opbrengst is duidelijk -Excel-tool beschikbaar om meer op maat te rekenen -Zowel CO2, NOx als PM -geen gemiddelde waardes maar wél bedrijfsspecifiek, worden geüpload -zowel geladen als opbrengstkms apart resultaat -uitgebreide handleiding beschikbaar: duidelijkheid -uitgebreide rapportmogelijkheden -regelmatige evaluatie (dit is al versie 2.0.9) -Gelijkaardige output als truck model: o.a. CO2 -Multimodaal: je kan carriers ingeven die gebruikmaken van zowel vrachtwagens, spoor, lucht als water -gebaseerd op uitgebreide carrier-db, gemanaged door EPA en dus minder eigen input nodig voor berekening (al in DB) -carriers worden door certificering automatisch aangemoedigd hun gegevens in DB in te geven -shippers kunnen zelf ook maatregelen nemen en ingeven (bv. compactere/lichtere verpakkingen) -regelmatige evaluatie (al versie 3.4) -Europese schaal -Carriers+shippers zitten er allebei in -gedetailleerd vergelijken mogelijk tss (sub)sectoren: inventarissen geüpload -andere modi ook opgenomen (in ondersteunende tools) adhv bestaande Europese modellen -naast CO2, PM en NOx ook SO2 -output ook in g/tonkm of volumekm -Enkel vrachtwagens -beperkt aantal maatregelen -uitkomst = $ besparingen, geen emissiebesparingen CO2 e.a -Amerikaans -uploaden niet mogelijk -niets gekend over updates -Enkel vrachtwagens (andere modi afwezig) -massa gegevens nodig: vraagt grote inspanning van deelnemer (gebrek aan eenvoud?) -Amerikaans -nog geen rek gehouden met overslag -veel gegevens nodig (gebrek aan eenvoud?) -Amerikaans -Project nog niet operationeel -Grote inspanning nodig van gebruiker (gebrek aan eenvoud?) -overslag zit er niet in 15

16 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie 5 EcoTransIT ifeu =Instute for Energy and Environmental Research + Rail Management Consultants (RMCon) [Dtsl], ontwikkeld op initiatief spoorwegmaatschapp ijen 6 Emissiescan Logistiek 7 Digiscan Logistiek CE Delft + EVO Bedrijfsconsult + Altimedes (iov NL Min V Wst) Duurzame Logistiek (uitgevoerd door Connekt: NL netwerk v overheden en bedrijven) 8 EcoInvent Ecoinvent centre (Zwits onderzoeksinstellinge n) nsit.org/ecotransit. en.phtml ndex.php?go=hom e.showpages&pag enr=552 amelogistiek.nl/to olbox/digiscanlogistiek/ ent.org/database/ (databank) en Transportinformatietool initieel opgevat als Europees initiatief, maar dekt nu al heel de wereld. Hiermee kan je ecologische impact berekenen voor transport van elk punt naar elk ander punt in de wereld. Geeft met relatief weinig inspanning voor gebruiker toch mooi overzicht weer van o.a. broeikasgassen en luchtpolluenten, afstanden, intermodale switches etc. Bedoeling is om emissie-impact van treinen, schepen en vrachtwagens in kaart te brengen voor specifiek bedrijf, en mogelijkheden bloot te leggen qua modal shift en optimalisatie (bvb betere technologie). Houdt onder andere rekening met kms, verbruik en belading. Model gericht op wegtransportbedrijven die hun transportkosten willen verlagen. Adhv zeer uitgebreide vragenlijst wordt gepeild naar de huidige situatie van transportleveringen ( scan ). Vervolg focust dan op mogelijke verbeteringen aan huidige systeem en geeft voor elk van deze uitgebreide besparingsberekeningen. LCI-databank met daarin o.a. transportkengetallen. De bedoeling van deze DB is om ze te gebruiken in LCAberekeningen. Zo kan het stukje rond -emissiefactoren gebaseerd op reële rijcondities -flexibel uitbreidbaar voor nieuwe technologieën -koppeling met Ecoscore -schat aan extra info voor gebruikers over o.a. nieuwe technologieën -vermoedelijk ook regelmatige update -Alle modi (vrachtwagen, trein, vliegtuig, zeeschip, binnenschip) en bovendien rek gehouden met overslag; berekening voor broeikasgassen, primair energieverbruik en luchtpolluenten PM, NOx, SO2 en NMVOS -opsplitsing well-to-tank/tank-to-wheel -voor transportbewegingen wereldwijd -link met Google Maps/Earth -weinig inspanning voor gebruiker: eenvoud -ontwikkeld in Dtsl -grondig uitgebreid sinds opstart in Alle bewegingen van 1 specifiek bedrijf bekeken -zowel CO2, SO2, NOx als PM bekeken -multimodaal: weg, spoor en schepen -ontwikkeld in NL -Zeer specifiek besparingspotentieel voor 1 bedrijf -zeer nauwkeurige resultaten indien goed ingevuld -goede afweging haalbaarheid vs besparingspotentieel voor elke voorgestelde maatregel -ontwikkeld in NL -Emissies van transport staan centraal -heel complete lijst van soorten emissies -multimodaal -Zwitsers initiatief/ook Europese data -Berekent slechts 1 oorsprong/bestemming per keer -geen volledig park (niets geüpload) -overslag niet apart gerapporteerd -Achterliggende berekeningen niet duidelijk -Route berekenen (nog) niet altijd mogelijk -Geen vliegtuigen, noch overslag (althans niet vermeld) -niet online beschikbaar -berekeningswijze niet vermeld: mogelijks niet zo eenvoudig voor eindgebruiker -resultaat vd tool wordt niet geüpload: 1- op-1-relatie tussen beheerders en deelnemend bedrijf -niets bekend over updates -Enkel vrachtwagens -enkel monetaire besparingen voor bedrijf en vermeden kms als resultaat (geen emissies) -aparte scan noodzakelijk voor bvb. langeafstand en collivervoer want zeer gedetailleerde gegevens nodig (gebrek aan eenvoud?) -belangrijkste trigger= bedrijfswinst -niets gekend over updates -vermoedelijk geen uploads op de site -Geen ready-to-use tool maar wel database met massa gegevens -gegevens overslag niet expliciet vermeld in rapport

17 9 L Ecocalculateur de la voie d eau VNF (Voies Navigables de France) 10 EMISTRA Fins Ministerie van vervoer en communicatie 11 Objectif CO2 les transporteurs s engagent MEEDDAT (Frans Ministerie van ecologie, energie, duurzame ontwikkeling en zee) t.org/ecoquery/file s/14_transport.pd f?area=463ee7e58 cbf8 (rapport transport) eve/ a.fi/index_emistra. asp en databank a.fi/lj/emistra/emi /reports/index.asp oppementdurable.gouv.fr/la -charte-objectif- CO2-les.html transport worden toegekend aan de life cycle van een bepaald product. Voor ons is enkel transportgedeelte interessant. Deze bevat een veelheid aan emissiekengetallen voor weg, spoor, zee- en binnenvaart en luchtvaart. Zeer eenvoudige tool van binnenvaart FR om aan te tonen dat binnenvaart voordeliger en schoner is dan wegtransport. Er worden zeer weinig gegevens gevraagd (massa en type lading, keuze waterweg, en afstanden af te leggen op land en op water), de output is dan ook weinig gedetailleerd. Overeenkomst van de transportsector met de Finse overheid om transport duurzamer te maken. Bedrijven kunnen zich bij de organisatie gratis laten registreren en hun verbruiks- en emissiegegevens meten en rapporteren. De organisatie zorgt dan voor informatie omtrent optimalisatie. Charter dat Franse vrachtwagenbedrijven vrijblijvend kunnen ondertekenen om hun CO2-emissies te monitoren en te verlagen. Doelstellingen telkens gesteld voor periode van 3 jaar. De 4 grote fasen: baseline test, voorstellen tot verbetering/actieplan, implementatie, opvolging prestatieindicatoren in termen van bv. gco2/tkm. -regelmatige update (versie 2.2) -Output: verbruik en CO2 aangevuld met externe kosten (lucht, klimaat, congestie, ongevallen, geluid) -eenvoudige berekeningen -gebaseerd op emissiefactoren van ADEME -kiezen uit 3 mogelijke bronnen externe kosten -vervoer van en naar haven per vrachtwagen ook meegeteld bij binnenvaart -Frans initiatief -Zowel weg als spoor -veelheid aan emissies (o.a. CO2) -vermoedelijk tamelijk eenvoudig voor deelnemend bedrijf -Fins initiatief -inventarissen worden verzameld in DB -uitsluitend CO2 -vermoedelijk relatief eenvoudig -Specifieke reductiemaatregelen voor 1 bedrijf -berekeningen zeer specifiek voor elk type vrachtwagen/lading/brandstof -certificaatssysteem -ontwikkeld in FR -upload gegevens op site maar details vermoedelijk niet voor iedereen beschikbaar -heel veel werk om hier tool van te maken (niet eenvoudig) -geen uploads door transportbedrijven -Cijfers lijken afgerond -Geen lucht- en spoorvervoer (enkel weg vs binnenvaart) -geen overslag -slechts 1 route en 1 transportmiddel tegelijk -voor wegtransport zijn enige variabelen afstand en stedelijk/interstedelijk -tool enkel voor Franse waterwegen -geen uploads, louter informerende tool voor 1 bedrijf -niets gekend over updates -Lucht en water afwezig, ook geen overslag -werking tool onduidelijk (moet je bestellen) -niets bekend over updates -afwezigheid andere modi dan wegtransport -toegang tot rekenbladen/tool niet online -verscheidenheid aan documenten niet transparant -niets bekend over update tool (doelstelling telkens voor 3jr) 12 Freight Best Practice UK Department for Transport tbestpractice.org.u k/ tbestpractice.org.u k/default.aspx?ap Zeer uitgebreide bibliotheek in verband met optimaliseren van transport. Bevat ook tool (fleet performance management tool) maar die kijkt enkel naar emissies CO2 en monetaire besparingen. -Zeer uitgebreide rapportenbibliotheek -voorstellen technische verbeteringen uitvoerig uitgewerkt -buiten CO2 geen polluenten besproken -goede handleiding bij tool: relatief eenvoudig voor gebruiker -ontwikkeld in UK -Tool enkel voor vrachtwagens -vooral gericht op bedrijfswinst ipv vergroening -vrijblijvend: hulpmiddel voor bedrijf maar geen upload of certificering -niets bekend over updates vd tool 17

18 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie 13 OLB Online Benchmarking UK Department for Transport 14 Way Ahead ERRT (European Retail Round Table) pid=3523 (tool) https://www.onlin ebenchmarking.or g.uk/script/mainm enu.asp?appname =BENCHMARKING Bedrijfsspecifieke tool bedoeld voor vrachtwagenbedrijven die hun prestaties willen benchmarken met vergelijkbare bedrijven. Toolopzet vergelijkbaar met Smartway Truck. Rapport bestaat o.a. uit 8 KPI s. Online programma opgericht om shippers en carriers met elkaar in contact te brengen en de druk op carriers te verhogen om milieuvriendelijker te transporteren. -enkel CO2 emissies -Zeer gedetailleerde rapporten mogelijk indien goed ingevuld -vergelijking mogelijk met hele databank dankzij upload, wel anoniem -goede handleiding: maakt het eenvoudiger -ontwikkeld in UK -pull vanuit vraagzijde: transportklant legt doelstellingen op -eenvoudige enquête in te vullen door carriers -zelfonderhoudend systeem, eenmaal opgestart -initiatief op Europese schaal -gegevens geüpload en zichtbaar voor alle relevante shippers -Enkel vrachtwagens -grote inspanning nodig -milieuvriendelijkheid niet hoofdbekommernis (wel KPI-performance) -niets bekend over update tool -Geen tool -Enkel vrachtwagens -eenvormigheid data mogelijk probleem -CO2 als uitgangspunt maar geen berekening van de emissies -niets bekend over updates 15 On-Road Fleet Calculator 16 UTEC (Urban Transportation Emissions Calculator) 17 The Emission Tool California Air Resources Board (US) Transport Canada (Canadian government) Van den Bosch (NL multimodaal transportbedrijf) esel/calculators.ht m C- CETU/Calculator.as px?lang=eng nboschco2.com/deemissi etool/deemissieto ol/tabid/286/langu age/en- US/Default.aspx Tool die wegtransporteurs toelaat om voor hun wagenpark te simuleren welke maatregelen nodig zijn om in de toekomst nog te voldoen aan de PM- en NOxemissiestandaarden. Prestaties van de vloot worden vergeleken met de Californische luchtkwaliteitsnormen. Tool die voor alle types wegvervoer (zowel stedelijk als snelweg) emissies kan berekenen voor CO2eq, CO, NOx, SO2, VOC, PM10 en PM2.5. Gebruiker geeft vloot in die hij gebruikt (onderscheid persoonlijk, commercieel en openbaar vervoer, dus zowel personen- als goederenvervoer). Eenvoudige tool die toelaat om voor 1 route de emissies te berekenen van CO2, NOx, SO2 en PM10. Eén route bestaat uit 3 etappes en je kan kiezen uit weg, binnenvaart, zeevaart, en diesel- of elektrische trein. Afstanden, laadvermogen, capaciteiten als inputs. -NOx en PM -mogelijk om hele vloot van een bedrijf in te voeren -mogelijk om vlootplanning te herzien voor elk toekomstig jaar -wetgeving tot 2023 zit erin -Eenvoudige rekenmodule -Emissies (kg) berekend voor alle mogelijke polluenten -brontabellen met gemiddelde verbruiken en emissietabellen vrij beschikbaar (transparantie) -inputdata bevat o.a. verschillende technologieën, kms en laadvermogen -Multimodaal -zowel klimaat- als luchtemissies -zeer eenvoudige tool, maar beperkt want slechts 1 route -emissiefactoren van CE Delft -ontwikkeld in NL -Geen kms als input, dus ook geen emissies als resultaat -Geen CO2 en SO2 -enkel wegvervoer; Amerikaanse luchtkwaliteitsnormen -weinig gebruiksvriendelijke tool -niets gekend over updates -geen uploads, bedrijf gebruikt tool voor eigen beheer -Enkel wegtransport -vrachtvervoer niet zo gedetailleerd (gemiddelde emissiefactoren) -Canadees -niets bekend over updates -louter consulterend, geen upload -Slechts 1 route tegelijk -gemiddelde emissiefactoren want input weinig specifiek -geen overslag -niets uploaden, louter informatief voor gebruiker -niets bekend over update

19 18 DB UmweltMobilCh eck Deutsche Bahn 19 CarbonActive The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) 20 Zicht op CO2 Duurzame Logistiek (idem als n 7) 21 CO2 Netwerk- Indicator Duurzame Logistiek (idem als n 7) de/i/view/bel/nl/i ndex.shtml (daarna route ingeven en UmweltMobilChec k kiezen) org.uk/pages/carb onactive eberekenen.nl/ amelogistiek.nl/nl- NL/nieuws- activiteiten/co2- netwerk-indicator/ Routeplanner van de Duitse spoorwegen waarmee je voor 1 bep route milieuimpact kan vergelijken tss verschillende modi (trein, auto, vliegtuig). Polluenten die vergeleken worden zijn: WTW verbruik, CO2, PM, TTW verbruik, SO2, NOx, NMVOS, en PM TTW Een CO2-monitoringtool die voor één specifiek bedrijf alle bewegingen bijhoudt. CO2-emissies staan centraal, maar bijhorende kostenbesparingen worden als trigger gebruikt. De Britse Carbon Reduction Commitment verplicht 5000 grote bedrijven hun CO2 footprint kenbaar te maken, om daarna (2011) soort ETS op te starten. Vrijblijvend stappenplan (géén tool!) voor bedrijven die hun eigen CO2-emissies logistiek willen monitoren om hun emissies te rapporteren, reduceren en als marketinginstrument te gebruiken. Bestaat uit 7 stappen: (1) definiëren doelstellingen, (2) keuze vd activiteiten (eigen emissies + uitbesteed transport), (3) tot hoever id keten activiteiten meenemen?, (4) emissiekeuze, (5) afbakening emissies (direct + indirect), (6) berekening v emissies alle modi (incl overslag), (7) rapportering emissies Efficiency-tool die gestandaardiseerde werkwijze hanteert om CO2-uitstoot in kaart te brengen, met zowel aandacht voor verladers als vervoerders (i.e., shippers and carriers). Dialoog tussen shippers and carriers zorgt voor verbeterde efficiëntie in logisitiek. Als onderliggend instrument is Workflow Efficiency Bepaling (WEB) gebruikt, om verschillende transportstrategieën met elkaar te vgl en. Tool zelf niet online beschikbaar, maar infosessie op 29/03/2011: -Eenvoudige tool -CO2 emissies (en andere) zitten erin, maar WTW niet opgesplitst -multimodaal -routes over heel Europa mogelijk -vermoedelijk regelmatig updates -emissiecijfers uit rapport van IFEU: lijkt ok -keuze mogelijk tussen auto op benzine, diesel of LPG en euronormen 1-4 -naar eigen zeggen eenvoudig te gebruiken tool -vooral gefocust op CO2-emissies -van Britse makelij, maar met focus op globale activiteiten -vermoedelijk regelmatige updates van systeem, o.a. nieuwste emissiefactoren (EPA, DEFRA, NGER) -uploaden van bedrijfsspecifieke info mogelijk en databeveiliging hoog -heel uitgebreide maar bevattelijk uitgelegde handleiding -focus op CO2-emissies, maar ook PM10, SO2 en NOx -Nederlands initiatief -multimodale inslag: weg, binnenvaart, zeevaart, spoor, lucht, overslag en zelfs opslag) -emissiefactoren en rest werkwijze goed gedocumenteerd in Annex E -focus op CO2-emissies -Nederlands van oorsprong -vermoedelijk eenvoudig in gebruik -vermoedelijk regelmatige updates -initiatief gesteund door bedrijfsleven: Heinz, Mars, Kuehne+Nagel, etc. -slechts 1 route -bedoeld voor particulieren, niet zozeer voor logistiek -geen uploads van eigen prestaties mogelijk, louter consulteren -irrealistische cijfers indirecte emissies voor LPG -multimodale aspect: geen info -enkel betalend: weinig info beschikbaar -specifiek genoeg voor logistieke sector? -geen tool, dus niet eenvoudig toe te passen -recente website, voorlopig geen update nodig -geen upload mogelijk -tool zelf niet online beschikbaar -niets bekend over multimodaliteit -vermoedelijk uploaden niet mogelijk, enkel tss shippers en carriers maar niet voor externen 19

20 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie 22 CO2-meetlat Duurzame Logistiek (idem als n 7) 23 Short Sea Shipping Emission Calculator Short Sea Shipping duurzamelogistiek. nl/ ea.be/html_en/sss _praktijk/lijndienst en.php NL/nieuws-activiteiten/activiteiten/ Eenvoudige tool die CO2-footprint van bedrijven berekent voor wegtransport (zowel eigen als uitbesteed). Benchmarken met andere bedrijven is mogelijk door upload gegevens, en rapportering is mogelijk per deelmarkt (distributie, bouw, tank, container,etc.) of in totaal. Zgn. emissiecalculator die toelaat om mogelijke routes tussen Europese zeehavens te tonen. Bedoeling is eigenlijk gewoon een aantal opties te geven (scheepsfirma, contactpersonen, transittijd, vaarfrequentie) en te tonen dat short sea shipping een valabel alternatief is voor wegtransport. Berekent geen emissies maar verwijst naar tool n 17 en StratMOS. Europees project dat hele resem tools oplijst ivm scheepvaart. Outputs zijn bv.: emissies, externe kosten, energieverbruik, afstanden, etc. Deze website bevat zelf geen emissietool; verwijst enkel naar andere tools en vergelijkt: ecotransit, ICF, NTMCalc en Sutranet. Geweldige multimodale emissietool die zeer gedetailleerd vele emissies berekend voor 1 goederenstroom tegelijk. Tool stamt al uit 2005 en daarom is Euro V beschouwd als ideale performance (normale scen gaat nog uit van euro3, en tussenin gebruikt men euro4). Ook externe kosten worden berekend (gebaseerd op ExternE). 24 StratMOS StratMOS Tools for Motorways of the Sea and os/decision_diagra m Marco Polo funding applications 25 ICF Tool ICF - sss.org/uploadfiles /Annex%203.2%20 - %20ICF%20Tool.zi p 26 NTMcalc NTM, Zweeds Netwerk voor transport en milieu lc.org/index.html Multimodale geaggregeerde emissietool die adhv verzonden massa, modus, voertuig en afstand een emissie berekent voor CO2, NOx, HC, CO en PM. Ze benadrukken zelf dat het resultaat er komt door gemiddelde load factors en voertuigtypes te gebruiken, dus dit is niet -enkel CO2 -zeer eenvoudig te gebruiken -eerste versie (0.1), dus updates mogelijk -benchmarking met andere bedrijven mogelijk dankzij uploads -Nederlands initiatief -initiatief van Vlaams centrum voor promotie van shortsea shipping -website lijkt tamelijk up-to-date; sommige tools wel al oud -Europees initiatef -multimodaal (weg, spoor, SSS en binnenvaart), zelfs laden/lossen en overslag apart gerapporteerd -invoersheet zeer eenvoudig: Excel doet achterliggend werk (nodige inputs: kms, brandstof (voor weg) en TEU s) -emissies lucht (SO2, NOx, CO, NMVOC en PM) en global warming (CH4, CO2, S) -ontworpen ihkv Europees project rond SSS en intermodaliteit (REALISE) -zeer transparant: alle rederingen zelf te achterhalen via Excel -multimodaal: weg, spoor, zee en zelfs lucht, met verdere onderverdeling binnen elke modus -emissies centraal (CO2, NOx, HC, CO, PM) -zeer eenvoudig in gebruik -ontwikkeld in Zweden -(voorlopig) enkel wegverkeer, maar kan makkelijk worden uitgebreid voor andere modi -werkt meer benaderend dan Emissiescan Logistiek (6) -geen emissies: verwijzen nr andere sites -enkel shortsea shipping (d.i. traject met minstens stukje zee, zonder zee over te steken) -dus: te eenvoudig voor ons -up-to-dateness belangrijk, maar moeilijk (contactgegs) -geen uploads voor eigen bedrijf mogelijk -conclusie: geen emissietool! -geen emissies -enkel scheepvaart -uitleg soms niet eenvoudig -geen sprake van uploaden van data -waardes niet meer up-to-date (tool stamt al uit 2005, emissiefactoren en kosten wsl al licht gewijzigd intussen) -slechts 1 goederenstroom tegelijk -uploads niet mogelijk (eigen Excel) -vermoedelijk niet meer up-to-date (project uit 2003) -niet transparant: geen zicht op de gebruikte emissiefactoren -geen uploads mogelijk om te benchmarken -vooral bedoeld voor 1 goederenstroom

Handleiding voor het gebruik van een emissietool. Wat te doen voor u aan de slag gaat met een emissiecalculator?

Handleiding voor het gebruik van een emissietool. Wat te doen voor u aan de slag gaat met een emissiecalculator? Handleiding voor het gebruik van een emissietool Wat te doen voor u aan de slag gaat met een emissiecalculator? Februari 2013 1 Voorwoord In dit document worden de stappen toegelicht die men dient te doorlopen

Nadere informatie

RACE WEG SHORTSEA. Een vergelijking tussen de twee transportmodi in een intermodaal concept

RACE WEG SHORTSEA. Een vergelijking tussen de twee transportmodi in een intermodaal concept Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen - Straatsburgdok Noordkaai 1A - 2030 Antwerpen Tel: + 32 3 20 20 520 e-mail: shortsea@shortsea.be www.shortsea.be RACE WEG SHORTSEA Een vergelijking tussen de twee

Nadere informatie

Louis-Philippe Lammertyn Handelsingenieur. Promotor : Prof. dr. Stef Proost Werkleider : Toon Vandyck - 2011- KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

Louis-Philippe Lammertyn Handelsingenieur. Promotor : Prof. dr. Stef Proost Werkleider : Toon Vandyck - 2011- KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Zorgt de invoering van rekeningrijden voor een significante verandering in de kostenstructuur van de Belgische wegvervoerder?

Nadere informatie

Mogelijke maatregelen om de CO 2 -uitstoot in het internationaal transport (lucht- en scheepvaart) te reguleren.

Mogelijke maatregelen om de CO 2 -uitstoot in het internationaal transport (lucht- en scheepvaart) te reguleren. UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Mogelijke maatregelen om de CO 2 -uitstoot in het internationaal transport (lucht- en scheepvaart) te reguleren. Eindverhandeling voorgedragen

Nadere informatie

Hervorming transportfiscaliteit in Vlaanderen

Hervorming transportfiscaliteit in Vlaanderen KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Hervorming transportfiscaliteit in Vlaanderen Stef Proost Evi Meire Jasper Knockaert 31 maart 2004 Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) Spoor Fiscaliteit

Nadere informatie

Potentieel studie hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen

Potentieel studie hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen Rapport Potentieel studie hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen Jan Duerinck, Wouter Wetzels, Erwin Cornelis, Ils Moorkens, Pieter Valkering Studie uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Energieagentschap

Nadere informatie

Achtergronddocument bij de studie Ondersteuning Burgemeestersconvenant

Achtergronddocument bij de studie Ondersteuning Burgemeestersconvenant Verspreiding: Beperkt Eindrapport Achtergronddocument bij de studie Ondersteuning Burgemeestersconvenant Erika Meynaerts Studie uitgevoerd in opdracht van: LNE 2013/TEM/R/121 November 2013 Alle rechten,

Nadere informatie

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen CE Delft Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Oude Delft 180 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: fax: 015 2 150 151

Nadere informatie

1. Inleiding...2. 2. Luik 1 : De LAMBIT-databank...2. 2.1. Inleiding... 2 2.2. Methode... 2 2.3. Resultaten... 7 2.4. Besluiten en aanbevelingen...

1. Inleiding...2. 2. Luik 1 : De LAMBIT-databank...2. 2.1. Inleiding... 2 2.2. Methode... 2 2.3. Resultaten... 7 2.4. Besluiten en aanbevelingen... 1 Inhoud 1. Inleiding...2 2. Luik 1 : De LAMBIT-databank...2 2.1. Inleiding... 2 2.2. Methode... 2 2.3. Resultaten... 7 2.4. Besluiten en aanbevelingen... 10 3. Luik 2 : De LAMBIT-enquête... 10 3.1. Inleiding...

Nadere informatie

Eindrapportage Evaluatie Pilots van de Veiligheidsprestatieindicatoren in het beroepsgoederenvervoer

Eindrapportage Evaluatie Pilots van de Veiligheidsprestatieindicatoren in het beroepsgoederenvervoer TNO Arbeid TNO-rapport 018.17275\14546Gor.vre Eindrapportage Evaluatie Pilots van de Veiligheidsprestatieindicatoren in het beroepsgoederenvervoer Datum 19 september 2003 Auteurs drs J. Gort ir. D. Henstra

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING

Nadere informatie

Groene. Slimme oplossingen voor rendabele en energiezuinige logistieke activiteiten..be

Groene. Slimme oplossingen voor rendabele en energiezuinige logistieke activiteiten..be Groene LOGISTIEK Slimme oplossingen voor rendabele en energiezuinige logistieke activiteiten.be INHOUD Vooraf... 03 Ingrijpen in de brede logistieke keten 12 acties voor een kleinere ecologische voetafdruk...

Nadere informatie

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID Ecofys the Netherlands BV P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl T +31 (0)30 280 83 00 F +31 (0)30 280 83 01 E info@ecofys.nl DUURZAAM INKOPEN

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport

Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport duurzaamheidsverslag 2012-2013 volgens GR4 Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport duurzaamheidsverslag 2012-2013 volgens GR4 Inhoudstafel 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN 1 3 2 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN Kerncijfers Directe logistieke activiteiten Toegevoegde waarde: 55,0 miljard euro Werkgelegenheid: 813.000 arbeidsjaren

Nadere informatie

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart De eindresultaten van de bedrijfsinitiatieven van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen - Spoor 2 Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 22 NUMMER 1 FEBRUARI 2008 INHOUD OVERHEID 1.1 Adviesraden pleiten voor intensivering en verbreding van klimaatbeleid verkeer en

Nadere informatie

Subsidies met impact op het milieu Methodologie, inventarisering en cases

Subsidies met impact op het milieu Methodologie, inventarisering en cases Verspreiding: Algemeen Eindrapport Subsidies met impact op het milieu Methodologie, inventarisering en cases Laurent Franckx (VITO), Hans Michiels (VITO), Kristof Geeraerts, Sirini Withana en Patrick ten

Nadere informatie

Het MilieuKostenModel

Het MilieuKostenModel 3.4 Resultaat 3 Het MilieuKostenModel 3.4.1 Kosteneffectieve maatregelenprogramma s voor oppervlaktewaterkwaliteit in het 1ste stroomgebiedbeheerplan 3 3.4.2 Een webgebaseerd instrument 31 3.4.3 Kosteneffectiviteit

Nadere informatie

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Voor gebruik van het volgende materiaal: Het doel van PORTAL is de toepassing van het onderzoek van de EU resultaten op het gebied van lokaal

Nadere informatie

Doorrekening met behulp van het TREMOVE model van de maatregel 80 km/u voor vrachtwagens

Doorrekening met behulp van het TREMOVE model van de maatregel 80 km/u voor vrachtwagens Doorrekening met behulp van het TREMOVE model van de maatregel 80 km/u voor vrachtwagens EINDRAPPORT Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mobiliteitscel Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert-II laan 20

Nadere informatie

Luchtvervuilende en klimaatemissies. Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort

Luchtvervuilende en klimaatemissies. Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort Luchtvervuilende en klimaatemissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort Rapport Delft, oktober 2013 Opgesteld door: H.P. (Huib) van Essen A.H. (Anouk) van

Nadere informatie

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten Grenzeloze vernieuwing Nederlandse deelnemers over Europese projecten Voorwoord Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame

Nadere informatie

Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen. Leidraad bij internationaal ondernemen

Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen. Leidraad bij internationaal ondernemen Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen Leidraad bij internationaal ondernemen Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen is een uitgave van Flanders Investment & Trade Gaucheretstraat

Nadere informatie