Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013"

Transcriptie

1 Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen Bedrijfsdoelstelling Scope Scope Plan van Aanpak Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling Scope Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling Scope Projecten met gunningsvoordeel Informatiebehoefte Monitoring en meting Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 8 4. Deelname aan en initiatie van initiatieven 9 5. Verantwoordelijkheden en taakstellingen Algemene beschrijving verantwoordelijkheden Maatregelen Initiatieven 10 2/10

3 1. Inleiding In dit Energiemanagement Actieplan worden de CO 2 reductiemaatregelen en reductiedoelstellingen van Van Doorn Groep beschreven, zoals vastgesteld door de directie. Om tot de reductiemaatregelen te komen is gebruik gemaakt van de uitkomst van de energie audit en de geïnventariseerde reductiemogelijkheden in het Energie Audit verslag. De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig geanalyseerd in de periodieke voortgangsrapportage en intern en extern gecommuniceerd. 3/10

4 2. Reductiedoelstellingen De belangrijkste energieverbruikers zoals bepaald in het Energie Audit verslag zijn gebruikt om de reductiedoelstellingen vorm te geven. Om in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk tot reducties te komen hebben de reductiedoelstellingen ook betrekking op de projecten. Voor Scope 1 & 2 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld op bedrijfsniveau. Het Plan van Aanpak in het volgende hoofdstuk beschrijft welke maatregelen er getroffen worden om deze reductiedoelstellingen te behalen binnen de organisatie en binnen de projecten. 2.1 Bedrijfsdoelstelling 2.2 Scope 1 De directie van de Van Doorn Groep heeft de volgende reductiedoelstelling gesteld: 4 % CO 2 reductie in 2017 ten opzichte van 2012 Reductiedoelstelling Scope 1: 5,75 % CO 2 reductie in 2017 ten opzichte van 2012 Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante emissiestromen: Brandstofverbruik (diesel) De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten: Het brandstofverbruik wordt volledig toegerekend aan projecten Nader uitgewerkt in par Scope 2 Reductiedoelstelling Scope 2: 94 % CO 2 reductie in 2017 ten opzichte van 2012, dat is naar verwachting tot 0,5 % op de totale CO2 reductie. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende emissiestromen: Elektriciteit Gas De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten: niet Nader uitgewerkt in par. 3 4/10

5 3. Plan van Aanpak Dit plan van aanpak beschrijft de maatregelen die in de periode getroffen worden om de reductiedoelstellingen te behalen. Hierbij is specifiek aandacht voor de wijze waarop deze maatregelen ingezet worden binnen de projecten. 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling Scope 1 Ingevoerd begin Vernieuwing materieel. Downsizing in materieel. Auto s, werkbussen, maar eveneens waar mogelijk machines worden ingekocht cq. uitgerust met kleinere en minder verbruikende motoren. Een recent voorbeeld hiervan is een baggerboot van 35 jaar oud met een 6 cylinder dieselmotor Euro norm 0 welke is vervangen door een nieuw exemplaar met een 4 cylindermotor Euro 5 (dit heet bij scheepsmotoren wel anders). Dit betreft 20 % van het productieklaar zijnde baggerbotenpark (5 st). Deze boot heeft een ca. 20 % lager brandstofverbruik t.o.v. de oude. Dit geeft op de inname van de bunkerolie (accijnsvrij) een reductie van 4 % op dat totaal en op het geheel aan brandstofverbruik ca. 0,4 %. De maatregel levert een CO2 reductie op van ca. 0,5% op de totale CO 2 footprint Door de medewerkers bewust te laten worden van de mogelijkheden om energie te besparen, zullen zij hun gedrag aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van toolboxen over Het Nieuwe Rijden. Kosten van de maatregel: uren van medewerkers, promotiemateriaal Bewustwording medewerkers Deze maatregel heeft betrekking op alle energiestromen en wordt verwerkt in een toolbox zoals aan elle werknemers maandelijks wordt gegeven. De maatregel levert een CO2 reductie op van ca. 0,5% op de totale CO 2 footprint Door de medewerkers bewust te laten worden van de mogelijkheden om energie te besparen, zullen zij hun gedrag aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van toolboxen over Het Nieuwe Rijden en het anders omgaan met warmdraaien materieel. Kosten van de maatregel: uren van medewerkers, promotiemateriaal = tot 1% op de totale CO2 uitstoot over /10

6 2013. Gebruik van TRAXX in tankinstallatie andere brandstofleveringen. Deze maatregel heeft betrekking op brandstofverbruik De maatregel levert een CO 2 reductie op van 3,5% op brandstofverbruik, dat is 3% op de totale CO 2 footprint Gebruik van het speciale dieselmengsel TRAXX aan de brandstofmix in de pomp op het eigen terrein. Kosten van de maatregel: 0,018 per liter diesel incl. BTW =. Het diesel en gasolieverbruik in 2012 was ca liter, de kosten van de maatregel bedragen dus ca Daar staat tegenover dat gemiddeld inder brandstof wordt gebruikt. Prijs in ltr Tabel besparing na invoer TRAXX. Aandeel totaal Verbruiker Totaal in ltr Besparing Referentie Besparing financieel 11,5 % (Bagger)b oten 88,5 % Vrachtwa gens, machines & auto s ,81 3,5 % TRAXX Testrapport blz 10 (Cummins op testbank & Betonmixers) ,40 2,5 % TRAXX Testrapport blz 10 (MAN/Freightli ner) 2.216, ,00 TOTAAL INCL. BTW ,97 = tot 3 % op de totale CO2 uitstoot Verdere downsizing en up daten materieel, dit houdt in dat bij elke vervanging wordt gekeken naar: Benodigdheid motorvermogen (bestelbussen, vrachtwagen en machines). Dit gaat om de verhouding motorvermogen/brandstofverbruik i.v.m. te trekken lasten en te vervoeren matrialen. Zorgdragen voor materieel met moderne normeringen als euro 5 en aanverwante normen Bij vervanging van verdere wagenpark verder downsizen personenautopark, vooral in motoren en verdere invoering energielabels A & B. = 0,5 % op de totale CO2 uitstoot. 6/10

7 2015. Verdere downsizing en up daten materieel, dit houdt in dat bij elke vervanging wordt gekeken naar: Benodigdheid motorvermogen (bestelbussen, vrachtwagen en machines). Dit gaat om de verhouding motorvermogen/brandstofverbruik i.v.m. te trekken lasten en te vervoeren matrialen. Zorgdragen voor materieel met moderne normeringen als euro 5 en aanverwante normen Bij vervanging van verdere wagenpark verder downsizen personenautopark, vooral in motoren en verdere invoering energielabels A & B. = tot 0,5 % op de totale CO2 uitstoot Verdere downsizing en up daten materieel, dit houdt in dat bij elke vervanging wordt gekeken naar: Benodigdheid motorvermogen (bestelbussen, vrachtwagen en machines). Dit gaat om de verhouding motorvermogen/brandstofverbruik i.v.m. te trekken lasten en te vervoeren matrialen. Zorgdragen voor materieel met moderne normeringen als euro 5 en aanverwante normen Bij vervanging van verdere wagenpark verder downsizen personenautopark, vooral in motoren en verdere invoering energielabels A & B. Wederom vervanging baggerboot, hetgeen conform eerdere uiteenzetting een aanpassing van 20 % van het baggerpotentieel betekent en waaruit een reductie van ca. 0,5 % uit voortvloeit. = tot 0,75 % op de totale CO2 uitstoot. 7/10

8 3.2 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling Scope 2 Groene stroom Deze maatregel heeft betrekking op het elektriciteitsverbruik CO 2 besparing: 97% op elektriciteit Bij de energieleverancier wordt een contract afgesloten voor groene stroom volgens de eisen van de CO 2 Prestatieladder en/of er wordt op lokatie opgewekte zonneenergie ingevoerd. De meerkosten voor groene elektriciteit zijn 2,30 (indicatief) per MWh Stroomverbruik verminderen Deze maatregel heeft betrekking op elektriciteit De maatregel levert een CO 2 reductie op van ca. 10% op elektriciteit Het elektriciteitsverbruik op het kantoor en in de werkplaats kan verminderd worden door het plaatsen van LED verlichting, de inkoop van energiezuinige apparaten bij vervanging en het terugdringen van de standbytijd van computers, printers en koffiezetapparaten Kosten van de maatregel: het vervangen van de verlichting zal een terugverdientijd van 3 tot 5 jaar hebben. De overige maatregelen zullen bij vervanging meegenomen worden in de inkoopeisen Onze inzet is om voorgaande over de jaren 2014, 2015 en 2016 in te voeren en verder toe te passen. Dit rersulteerd op de totale uitstoot naar verwachting een reductie van 0,5 % over alle jaren tot 2017, aangezien dit een zeer klein aandeel op het totale energieverbruik is. 3.3 Projecten met gunningsvoordeel In projecten die in de komende jaren met CO 2 gunningvoordeel worden aangenomen, zullen materieelstukken en transportmiddelen ingezet worden die op TRAXX brandstof rijden. 3.4 Informatiebehoefte Er is geen aanvullende informatie nodig om de maatregelen uit te voeren. 3.5 Monitoring en meting In de stuurcyclus die Van Doorn Groep heeft ingericht voor haar CO 2 beleid is opgenomen dat periodiek de CO 2 uitstoot gemeten wordt en dat de voortgang op de doelstellingen en maatregelen periodiek geanalyseerd en gerapporteerd wordt. Voor meer informatie, zie Hoofdstuk 2 van het Kwaliteitsmanagementplan en de Periodieke Rapportages. 3.6 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Indien afwijkingen worden geconstateerd tijdens het doorlopen van de stuurcyclus, of indien om andere reden correctie nodig is, zal de energiemanager bijsturing coördineren volgens de stuurcyclus en activiteitenbeschrijving opgenomen in Hoofdstuk 2 van het Kwaliteitsmanagementplan. 8/10

9 4. Deelname aan- en initiatie van initiatieven In het Energie Audit verslag is een overzicht gegeven van de huidige initiatieven binnen de sector op het gebied van energie en CO 2 reductie. Op basis van de informatiebehoefte die voor aankomende periode is vastgesteld binnen het managementoverleg is gekozen om deel te nemen in het volgende initiatief: Deelname werkgroep Duurzaamheid van de Vereniging van Waterbouwers Op deze manier kan Van Doorn Groep energiezuinig haar waterbouwkundig materieel inzetten; Dit initiatief heeft betrekking op de energiestroom brandstof door materieel; De werkgroep is een doorlopend initiatief. 9/10

10 5. Verantwoordelijkheden en taakstellingen 5.1 Algemene beschrijving verantwoordelijkheden Het uitvoeren van het boven genoemde Plan van Aanpak wordt uitgevoerd door de volgende personen binnen Van Doorn Groep: Organisatie: Directievertegenwoordiger: Robert Rullens Energiemanager: Ruben Koning 5.2 Maatregelen In onderstaande tabel worden de verantwoordelijken voor de reductiemaatregelen beschreven. Maatregel Verantwoordelijke Tijdsbestek Beschikbare middelen Gebruik van TRAXX in tankinstallatie Ruben Koning per jaar (zie ook 3.1) Bewustwording medewerkers Ruben Koning 2012/2013 Toolboxen, promotiemateriaal Downsizing/updaten materieel Ruben Koning 2014, 2015 & 2016 Budgetten t.b.v. vervanging Groene stroom Ruben Koning 2014 Ca. 500 per jaar Stroomverbruik verminderen Ruben Koning 2015, 2016 Investeringskosten verlichting & bewustwording 5.3 Initiatieven In onderstaande tabel worden de verantwoordelijken voor deelname in initiatieven beschreven. Initiatief Verantwoordelijke Tijdsbestek Beschikbare middelen Werkgroep Duurzaamheid, Vereniging van Waterbouwers Robert Rullens doorlopend Ca. 60 uur/jaar à 95, (directielid) Lidmaatschap & reiskosten 1.000, /jr Ca , overig & extern advies e.d.). Geeft: 9.200, /jr 10/10

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. 28-5-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan CO 2 Prestatieladder voor Arthe Civil & Structure bv Rapport Nr.: ACS14006 R03 DIRECTIE ARTHE Status DEFINITIEF Datum 30 10 2014 Opgesteld ir. J.T.S. Vervoort / D.R. van den

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Energie actieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek utorisatie Nummer /versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 11-09-2014 Naam: B. Heesters, F. van Doorn Datum: 11 september 2014 Plaats: Berkel

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Inleiding. 3B2a CO2 PRESTATIELADDER JAN DE NUL NV. Revision 01. Page 1 of 10 ENERGIE MANAGEMENT ACTIE PLAN EXTERN

Inleiding. 3B2a CO2 PRESTATIELADDER JAN DE NUL NV. Revision 01. Page 1 of 10 ENERGIE MANAGEMENT ACTIE PLAN EXTERN Page 1 of 1. Datum 24/09/2013 24/09/2013 Revisie 00 01 Opm. Start Actualisatie Inleiding In dit Energiemanagement Actieplan worden de CO2-reductiemaatregelen en reductiedoelstellingen van Jan De Nul NV

Nadere informatie

Energie actieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f.

Energie actieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f. Energie actieplan Prop Beplantingswerken v.o.f. Autorisatie Nummer/ versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 22-01-2015 Naam: A. Prop, F. van Doorn Naam: A. Prop Datum: 22 januari 2015 Plaats: Hoogerheide

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN DOUWE HOEKSTRA TRANSPORT & KRAANVERHUUR B.V. Datum: 14 november 2013 Bedrijf: Contactpersoon: Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur B.V. Waldwei 16 8581 KA Elahuizen T: 0514

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA

ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Energie Management Programma 01-06-2015 Versie : 2.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie.

Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie. Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie. juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemene reductiedoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Energie-efficiëntie

Nadere informatie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie