werkschrift: bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werkschrift: bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten"

Transcriptie

1 werkschrift: bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten Bestemd voor de kwalificatiedossiers manager handel en ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel Stein: Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie ISBN Duijzings-Biermans M.J. Duijzings M.W.M Esch, de F.L.J. 1e druk 2008, 2 e gewijzigde druk EIW, onderdeel van Uitgeverij Edu Actief B.V. Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Voor alle kwesties inzake het kopiëren van een of meer pagina s uit deze uitgave: Stichting Reprorecht, Amstelveen. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 1

2 woord vooraf Het werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten is in eerste instantie geschreven voor deelnemers die in het middelbaar beroepsonderwijs een niveau 4 opleiding volgen. De oefenstof is geschreven voor de economische leerstof van kerntaak 1 van de kwalificatiedossiers Manager handel en Ondernemer detailhandel. De thema s die in dit werkschrift centraal staan, hebben betrekking op het werkproces bewaakt de financiële situatie en rapporteert hierover en/of interpreteert deze. In het werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten worden zeven thema s behandeld. Geadviseerd wordt de volgorde binnen de thema s te volgen. In deze thema s behandelen we geen theorie. Alleen het rekenwerk wordt toegelicht. De gegevens die in de opgaven verstrekt worden, zijn afkomstig uit de diverse branches. Ze passen dus in het beeld van de branche. De theorie van de zes thema s wordt uitgebreid behandeld in hoofdstuk 1 van het bronboek (retail)economie. De theorie van het thema budgettering wordt behandeld in hoofdstuk 2 van datzelfde bronboek. Het thema budgettering komt ook aan de orde in het werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering. Volg je de opleiding ondernemer dan adviseren we je het thema budgettering als één geheel door te werken. Hierdoor worden de verbanden tussen de verschillende budgetten duidelijker. Bij het thema exploitatiekosten en overzicht ga je aan de slag met het groeperen van kosten en het uitdrukken van kosten in procenten van de omzet. Verder ga je het verschil ontdekken tussen de verschillende bedrijfseconomische begrippen. Zo leer je hoe je het bedrijfsresultaat, het economisch resultaat, de nettowinst en de fiscale winst van een detailhandelsonderneming aan de hand van de exploitatiegegevens kunt berekenen. Bij het thema kostensoorten ga je beginnen met het berekenen van de kosten van het vermogen. Je gaat de rentekosten berekenen van geleende bedragen. Ook ga je de rentedagen berekenen. Als het gaat over de kosten van diensten van derden ga je de verzekeringskosten berekenen. Bij de kosten van belastingen ga je onderscheid maken tussen belastingen die als kosten aangemerkt worden en belastingen die geen kosten zijn. Door het maken van opgaven ga je leren hoe het systeem van de omzetbelasting werkt. Bij de kosten van goederen ga je op herhaling. Je hebt van dit onderdeel al sommen gemaakt in het werkschrift rekenen met voorraden. Hoe je de betaalde loonkosten en het gewaardeerd loon kunt berekenen, wordt geoefend bij het onderdeel kosten van menselijke arbeid. Het thema de kostensoorten eindigt met het onderdeel kosten van duurzame bedrijfsmiddelen. Je gaat op meerdere manieren de afschrijvingskosten berekenen. Daarnaast worden ook de rentekosten van het in de duurzame bedrijfsmiddelen geïnvesteerde vermogen berekend. Bij het thema constante en variabele kosten leer je op welke manier je het constante kostentarief en het bezettingsresultaat kunt berekenen. Bij het thema directe en indirecte kosten ga je de exploitatiekosten verdelen over de verschillende afdelingen. Verder ga je met behulp van opslagpercentages de theoretische consumentenprijs vaststellen. De opslagpercentages ga je via de primitieve en de verfijnde methode berekenen. Bij het thema break-even ga je de omzet en afzet berekenen waarbij je geen winst maakt en geen verlies lijdt. Je gaat vervolgens ook berekenen hoeveel de omzet kan dalen voordat je in de verlieszone geraakt. Ook ga je leren hoe je bedrijfseconomisch verantwoord een beslissing kunt nemen. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 2

3 Bij het thema theoretische consumentenprijs ga je aan de hand van een omrekenfactor en de inkoopprijs van een artikel de theoretische consumentenprijs van een artikel vaststellen. Bij het thema budgettering ga je een exploitatiebudget opstellen voor een winkel of afdeling in een winkel. In dit thema wordt via de verschillenanalyse naar mogelijke oorzaken gezocht van de geconstateerde verschillen tussen gebudgetteerde en gerealiseerde exploitatiegegevens. De opdrachten in het werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten zijn geschikt om individueel aan te werken. Voordat je aan een thema begint, kun je het beste een rekentest doen op de website: Deze rekentest geeft aan wat je rekenbehoefte is als het gaat om de zeven thema s van dit werkschrift. Je bepaalt uiteindelijk zelf met welk thema je aan de slag gaat. Stein, voorjaar 2013 Frans L.J. de Esch werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 3

4 inhoud exploitatiekosten en -overzicht 5 exploitatiekosten 5 exploitatieoverzicht 15 kostensoorten 37 kosten van het vermogen 37 kosten van diensten van derden 53 kosten van belastingen 62 kosten van goederen 73 kosten van menselijke arbeid 92 kosten van duurzame bedrijfsmiddelen 107 constante en variabele kosten 150 constante kostentarief en bezettingsresultaat 150 directe en indirecte kosten 157 primitieve opslagmethode 157 kostenverdeelstaat 165 verfijnde opslagmethode 175 break-even 185 break-even omzet en break-even afzet 185 overige variabele kosten 191 veiligheidsmarge 197 break-even en besluitvorming 208 theoretische consumentenprijs 214 constante kostentarief 214 vaste opslagmethode 219 omrekenfactor 225 budgettering 240 exploitatiebudget 240 verschillenanalyse 263 managementinformatie 282 werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 4

5 exploitatiekosten en -overzicht exploitatiekosten wat is het ook weer In een detailhandelsonderneming worden alle kosten samen de exploitatiekosten genoemd. De inkoopwaarde van de omzet wordt daarbij als een aparte kostenpost vermeld. Als we het hebben over exploitatiekosten, dan kun je denken aan: personeelskosten, waaronder brutolonen, vakantiegeld, opleidingskosten van personeel, reiskosten van personeel, personeelskleding, enzovoort, huisvestingskosten, waaronder huur, gas, water, licht, verzekeringspremie inventaris, enzovoort, kosten van vervoermiddelen, waaronder benzine voor bedrijfsauto s, apk-keuring voor bedrijfsauto s, wegenbelasting voor bedrijfsauto s, verzekeringspremie voor bedrijfsauto s, onderhoud voor bedrijfsauto s verkoopkosten, waaronder advertentiekosten, spaarzegels, gebruik van de winkelformule, verpakkingsmateriaal, algemene kosten, waaronder contributies, heffingen, computerkosten, printerkosten, enzovoort, rentekosten, waaronder rente van leningen, afsluitprovisie van leningen. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 5

6 opgaven 1. Bereken de totale exploitatiekosten die behoren bij de onderstaande omzetten (afronden op veelvouden van 100,-). exploitatiekosten omzet x 1,- exploitatiekosten x 1,- in procenten van de omzet a , x24,5= b , x28,6= c , x19,8= d , x21,2= e , x28,0= f , x28,9= g x12,8= h , x11,2= i , x13,9= Vul de onderstaande tabel in (procenten afronden op één decimaal nauwkeurig; bedragen afronden op veelvouden van 10,-). personeelskosten omzet x 1,- in procenten van de personeelskosten x 1,- omzet a , b , c , d , e , f , g , h , i , werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 6

7 3. Hendriks is eigenaar van elektronicazaak Hendriks in Hoofddorp. Over het afgelopen jaar beschikt Christiaan over de volgende gegevens: personeelskosten ,- 14,3 % huisvestingskosten ,- 4,8 % kosten van vervoermiddelen 5.600,- 0,7 % verkoopkosten ,- 2,8 % algemene kosten 2.200,- 0,3 % rentekosten 8.600,- 1,1 % ,- De totale exploitatiekosten bedragen 24% van de omzet. a. Bereken de totale exploitatiekosten van deze elektronicazaak van het afgelopen jaar ,- b. Bereken de omzet van deze elektronicazaak van het afgelopen jaar x 100% = ,67 c. Druk elke kostensoort in de tabel uit in procenten van de omzet (afronden op één decimaal nauwkeurig). personeelskosten , ,67 x 100% = 14,3% huisvestingskosten , ,67 x 100% = 4,8% kosten van vervoermiddelen 5.600, ,67 x 100% = 0,7% verkoopkosten , ,67 x 100% = 2,8% algemene kosten 2.200, ,67 x 100% = 0,3% rentekosten 8.600, ,67 x 100% = 1,1% 4. Floid Verjans exploiteert de Sportshop in het centrum van Zierikzee. Over het afgelopen jaar beschikt Floid over de volgende gegevens: personeelskosten ,- 19,6 % huisvestingskosten ,- 8,4 % kosten van vervoermiddelen 3.500,- 0,6 % verkoopkosten 8.600,- 1,5 % algemene kosten 3.100,- 0,5 % rentekosten 7.900,- 1,4 % ,- De totale exploitatiekosten bedragen 32% van de omzet. a. Bereken de totale exploitatiekosten van de Sportshop van het afgelopen jaar. b. Bereken de omzet van de Sportshop van het afgelopen jaar x 100% = ,50 c. Druk elke kostensoort in de tabel uit in procenten van de omzet (afronden op één decimaal nauwkeurig). werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 7

8 5. De heer Jan Wijnen exploiteert een onderneming in verlichtingsartikelen met twee vestigingen. Het afgelopen jaar zijn de volgende kosten gemaakt: personeelskosten ,- 9,6 % huisvestingskosten ,- 6,1 % kosten van vervoermiddelen 5.500,- 0,6 % verkoopkosten ,- 2,1 % algemene kosten ,- 4,8 % rentekosten ,- 1,9 % ,- De totale exploitatiekosten bedragen 25% van de omzet. a. Bereken de totale exploitatiekosten van deze onderneming van het afgelopen jaar. b. Bereken de omzet van deze onderneming van het afgelopen jaar x 100 = ,- c. Druk elke kostensoort in de tabel uit in procenten van de omzet (afronden op één decimaal nauwkeurig). 6. De heer J. Hoens exploiteert een bouwmarkt aan de rand van het winkelcentrum De Oase. Het afgelopen jaar is er een omzet gerealiseerd van ,- en zijn de onderstaande kosten gemaakt: lonen personeel ,- verpakkingsmateriaal 1.350,- verzekeringspremie bedrijfswagen 1.550,- reiskosten personeel 2.750,- advertenties/folders ,- spaarzegels 585,- personeelsfeestje 1.875,- motorrijtuigenbelasting bedrijfswagen 975,- brandstofkosten bedrijfswagen 2.750,- overige kosten vervoermiddelen 1.025,- kosten van bedrijfskleding 4.955,- Verder is gegeven dat de totale huisvestingskosten 3,25% van de omzet bedragen. a. Bereken de totale personeelskosten van deze bouwmarkt , , , ,- = ,- b. Bereken de totale verkoopkosten van deze bouwmarkt , , ,- = ,- c. Bereken de totale kosten van de vervoermiddelen van deze bouwmarkt , = 6.300,- d. Bereken de totale huisvestingskosten van deze bouwmarkt ,- 100 x 3,25 = ,50 e. Druk de totale personeelskosten uit in een percentage van de omzet (afronden op één decimaal nauwkeurig) , ,- x 100 = 12,1% werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 8

9 7. Van speelgoedspeciaalzaak Woutertje in Burgh-Haamstede zijn de volgende gegevens van het afgelopen jaar bekend: verzekeringspremie inventaris 2.400,- huisvesting vakantiegeld 8.400,- personeel opleiding van personeel 2.800,- personeel bedrijfskleding voor het personeel 700,- personeel personeelsfeest 2.100,- personeel huur ,- huisvesting schoonmaakartikelen 350,- huisvesting reiskosten van het personeel 1.400,- personeel lonen ,- personeel gas, water, licht ,- huisvesting Verder is gegeven dat de totale personeelskosten 12% van de omzet bedragen. a. Bereken de totale huisvestingskosten van Woutertje van het afgelopen jaar ,- b. Bereken de totale personeelskosten van Woutertje van het afgelopen jaar ,- c. Bereken de omzet van Woutertje van het afgelopen jaar ,- 12% x 100% = ,- 8. Van elektronicazaak Energiezuinig in Baarle-Nassau zijn de volgende gegevens van het afgelopen jaar bekend: gebruik van de winkelformule 4.500,- verkoopkosten benzine voor bestelauto 4.800,- vervoermiddelen wegenbelasting bestelauto 720,- vervoermiddelen verzekeringspremie bestelauto 1.250,- vervoermiddelen spaarzegels 1.850,- verkoopkosten apk-keuring, grote beurt bestelauto 660,- vervoermiddelen verpakkingsmateriaal 1.650,- verkoopkosten advertenties 9.700,- verkoopkosten Verder is gegeven dat de totale verkoopkosten 2,5% van de omzet bedragen. a. Bereken de totale verkoopkosten van Energiezuinig van het afgelopen jaar ,- b. Bereken de totale kosten van vervoermiddelen van Energiezuinig van het afgelopen jaar ,- c. Bereken de omzet van Energiezuinig van het afgelopen jaar ,- 2,5% x 100% = ,- werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 9

10 9. In de tabel staan de procentuele gegevens van de verschillende exploitatiekosten van boetiek Zijderups in Stavoren van het afgelopen jaar. De omzet van het afgelopen jaar bedraagt ,-. Bereken alle bedragen in euro s van de vier kostensoorten. kostensoort huisvesting personeel verkoop overige percentage 10,0% 17,0% 3,0% 9,0% bedrag in , , , ,- 10. Kadir Özdemir exploiteert een agf-winkel in Oostermaas in Maastricht. Hij verwacht dit jaar een omzet te realiseren van ,-. Voor de schatting van de exploitatiekosten maakt Kadir gebruik van de branchecijfers die verstrekt zijn door het HBD. Vul, in de tabel, de te verwachten exploitatiecijfers in van deze agf-winkel. Aardappelen, groente en fruit Afgelopen jaar Kadir Özdemir omzet 100% ,- inkoopwaarde 68% ,- brutowinst 32% ,- kosten: 25% ,- - personeelskosten 12% ,- - huisvestingskosten 5% ,- - verkoopkosten 1% 6.420,- - overige kosten 7% ,- bedrijfsresultaat 7% ,- Bron: HBD 11. Hassan Assidi exploiteert een speelgoedwinkel in Zeist. De omzet van het afgelopen jaar van deze speelgoedwinkel bedraagt ,-. Speelgoed Afgelopen jaar omzet 100% inkoopwaarde 67% brutowinst 33% kosten: 30% - personeelskosten 13% - huisvestingskosten 8% - verkoopkosten 2% - overige kosten 7% bedrijfsresultaat 3% Bron: HBD a. Bereken het bedrag dat Hassan aan personeelskosten volgens het branchegemiddelde zou mogen uitgeven ,- 100% x 13% = ,-. b. Bereken het bedrag dat Hassan aan verkoopkosten volgens het branchegemiddelde zou mogen uitgeven ,- 100% x 2% = ,-. c. Bereken het bedrag dat Hassan aan overige kosten volgens het branchegemiddelde zou mogen uitgeven ,- 100% x 7% = ,-. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 10

11 12. Saida Abali exploiteert een winkel waarin uitsluitend huishoudelijke artikelen verkocht worden. Haar omzet van het afgelopen jaar bedraagt ,-. Huishoudelijke artikelen Afgelopen jaar omzet 100% inkoopwaarde 61% brutowinst 39% kosten: 34% - personeelskosten 16% - huisvestingskosten 9% - verkoopkosten 3% - overige kosten 6% bedrijfsresultaat 5% Bron: HBD a. Bereken het bedrag dat Saida aan verkoopkosten volgens het branchegemiddelde zou mogen uitgeven ,- 100% x 3% = ,- b. Bereken het bedrag dat Saida aan personeelskosten volgens het branchegemiddelde zou mogen uitgeven ,- 100% x 16% = ,- c. Bereken de inkoopwaarde van de omzet van het afgelopen jaar, als Saida uitgaat van het branchegemiddelde ,- 100% x 61% = ,- 13. Hedy Shadow exploiteert een supermarkt in Goes. De omzet van het afgelopen jaar van deze supermarkt bedraagt ,-. Supermarkten Afgelopen jaar omzet 100% inkoopwaarde 77% brutowinst 23% kosten: 22% - personeelskosten 11% - huisvestingskosten 4% - verkoopkosten 2% - overige kosten 5% bedrijfsresultaat 1% Bron: HBD a. Bereken het bedrag dat Hedy aan verkoopkosten volgens het branchegemiddelde zou mogen uitgeven ,- 100% x 2% = ,- b. Bereken het bedrag dat Hedy aan huisvestingskosten volgens het branchegemiddelde zou mogen uitgeven ,- 100% x 4% = ,- c. Bereken de brutowinst van het afgelopen jaar van deze supermarkt, als Hedy uitgaat van het branchegemiddelde ,- 100% x 23% = ,- werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 11

12 14. Amir Hasani heeft een sportzaak in Amstelveen. De omzet van het afgelopen jaar van deze sportzaak bedraagt ,-. Sportartikelen Afgelopen jaar omzet 100% inkoopwaarde 62% brutowinst 38% kosten: 33% - personeelskosten 13% - huisvestingskosten 9% - verkoopkosten 3% - overige kosten 8% bedrijfsresultaat 5% Bron: HBD a. Bereken het bedrag dat Amir aan huisvestingskosten volgens het branchegemiddelde zou mogen uitgeven ,- 100% x 9% = ,-. b. Bereken het bedrag dat Amir aan overige kosten volgens het branchegemiddelde zou mogen uitgeven ,- 100% x 8% = ,-. c. Bereken het bedrijfsresultaat van het afgelopen jaar van deze sportzaak als Amir uitgaat van het branchegemiddelde ,- 100% x 5% = , Nadir Boukyoud exploiteert een doe-het-zelfzaak in Den Helder. Nadir beschikt over de volgende gegevens van het afgelopen jaar: omzet ,- inkoopwaarde ,- personeelskosten ,- huisvestingskosten ,- verkoopkosten ,- overige kosten ,- bedrijfsresultaat ,- a. Noteer de gegevens van deze doe-het-zelfzaak in het onderstaande overzicht. b. Bereken per regel in het overzicht, het bijbehorende percentage van deze doe-hetzelfzaak van het afgelopen jaar in procenten van de behaalde omzet (afronden op één decimaal nauwkeurig). Afgelopen jaar Branchegemiddelde Nadir Boukyoud percentages Nadir omzet 100% ,- 100 % inkoopwaarde 63% ,- 62 % brutowinst 37% ,- 38 % kosten: 30% ,- 33,6 % - personeelskosten 13% ,- 16 % werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 12

13 - huisvestingskosten 5% ,- 6 % - verkoopkosten 4% ,- 4 % - overige kosten 8% ,- 7,6 % bedrijfsresultaat 7% ,- 4,4 % Nadir vergelijkt zijn percentages met de percentages van het landelijk gemiddelde in zijn branche. In sommige categorieën scoort Nadir gunstiger dan zijn collega s, in sommige categorieën ongunstiger. c. Noteer in het onderstaande overzicht of Nadir in de betreffende categorie gunstig of ongunstig scoort. brutowinst personeelskosten verkoopkosten overige kosten inkoopwaarde van de omzet huisvestingskosten bedrijfsresultaat gunstig gunstig ongunstig ongunstig gelijk gunstig ongunstig d. Op welke kostensoorten moet Nadir bezuinigen? Motiveer het antwoord met een berekening. Huisvestingskosten Moet zijn ,- 100% x 5% = ,- dus ,- = 6.400,- bezuinigen Personeelskosten Moet zijn ,- 100% x 13% = ,- dus , ,- = ,- bezuinigen Zie tabel, Nadir s percentages zijn daar hoger dan het landelijk branche gemiddelde! En hogere kosten leveren een nadeliger resultaat! 16. Özlem Kalouid exploiteert een modezaak in het centrum van Lelystad. Zij beschikt over de volgende gegevens van het afgelopen jaar: huur winkelpand ,- spaarzegels 3.920,- gebruik van de winkelformule 6.500,- overige huisvestingskosten ,- advertenties ,- verzekeringspremie inventaris 4.800,- folders 1.600,- gas, water, licht ,- overige verkoopkosten 2.400,- a. Bereken de totale huisvestingskosten van deze modezaak van het afgelopen jaar , , , ,- = ,-. b. Bereken de totale verkoopkosten van deze modezaak van het afgelopen jaar , , , , ,- = ,-. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 13

14 Branchegegevens Dames- en herenmode Afgelopen jaar omzet 100% inkoopwaarde 54% brutowinst 46% kosten: 39% - personeelskosten 17% - huisvestingskosten 10% - verkoopkosten 3% - overige kosten 9% bedrijfsresultaat 7% Bron: HBD c. De huisvestingskosten van deze modezaak zijn procentueel gelijk aan het branchegemiddelde. Bereken op basis hiervan, de omzet van deze modezaak van het afgelopen jaar ,- 10% x 100% = ,-. b. Bereken het bedrag dat Özlem mag uitgeven aan personeelskosten, als zij niet wil afwijken van het branchegemiddelde ,- 10% x 17% = ,-. c. Bereken het bedrag dat Özlem mag uitgeven aan overige kosten, als zij niet wil afwijken van het branchegemiddelde ,- 10% x 9% = , Robin van Wezel exploiteert een doe-het-zelfzaak aan de buitenrand van de gemeente Almere. De consumentenomzet van het afgelopen jaar van deze doe-het-zelfzaak bedraagt ,-. Voor de btw geldt het h-tarief. Doe-het-zelf Afgelopen jaar omzet 100% inkoopwaarde 63% brutowinst 37% kosten: 30% - personeelskosten 13% - huisvestingskosten 5% - verkoopkosten 4% - overige kosten 8% bedrijfsresultaat 7% a. Bereken het bedrag dat deze doe-het-zelfzaak aan verkoopkosten volgens het branchegemiddelde zou mogen uitgeven. Omzet is ,- 119% x 100% = ,12. Verkoopkosten zijn ,12 100% x 4% = ,76. b. Bereken de brutowinst van het afgelopen jaar van deze doe-het-zelfzaak, als Robin uitgaat van het branchegemiddelde. Brutowinst is ,12 100% x 37% = ,82. c. Bereken het bedrijfsresultaat van het afgelopen jaar van deze doe-het-zelfzaak, als Robin uitgaat van het branchegemiddelde. Bedrijfsresultaat is ,12 100% x 7% = ,59. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 14

15 exploitatieoverzicht eindelijk resultaat Als je inzicht wilt hebben in de exploitatiegegevens van een winkel, dan moet je, naast de bekende begrippen consumentenomzet, inkoopwaarde en brutowinst, ook weten wat de volgende bedrijfseconomische begrippen betekenen: bedrijfsresultaat, rendement eigen vermogen, economisch resultaat, nettowinst, fiscale winst. Het bedrijfsresultaat van een detailhandelsonderneming wordt berekend door van de brutowinst de totale exploitatiekosten af te trekken. Het bedrijfsresultaat van een winkel bestaat uit het gewaardeerd loon, de gewaardeerde interest en het economisch resultaat. Door het bedrijfsresultaat te verminderen met het gewaardeerd loon, wordt het rendement eigen vermogen zichtbaar. Het economisch resultaat wordt berekend door het bedrijfsresultaat te verminderen met het gewaardeerd loon en met de gewaardeerde interest. Het bedrijfsresultaat, het rendement eigen vermogen en het economisch resultaat blijken uit het bedrijfseconomisch exploitatieoverzicht. Bedrijfseconomisch exploitatieoverzicht Consumentenomzet % Btw % - Omzet 100 % Inkoopwaarde omzet % - Brutowinst % Exploitatiekosten % - Bedrijfsresultaat % Gewaardeerd loon % - Rendement eigen vermogen % Gewaardeerde interest % - Economisch resultaat % De nettowinst van een winkel wordt berekend door het bedrijfsresultaat te corrigeren met de bijzondere baten en lasten, die incidenteel zijn of die geen direct verband houden met de exploitatie van de detailhandelsonderneming. De nettowinst wordt in de bedrijfseconomie het ondernemersinkomen genoemd. Als je bij de nettowinst de niet-fiscale kosten optelt, dan krijg je de fiscale winst. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 15

16 Fiscaal exploitatieoverzicht Consumentenomzet % Btw % - Omzet 100 % Inkoopwaarde omzet % - Brutowinst % Exploitatiekosten % - Bedrijfsresultaat % Bijzondere baten + Overige lasten % - Nettowinst % Niet-fiscale exploitatiekosten % + Fiscale winst % Opmerking nettowinst = bedrijfsresultaat + baten lasten fiscale winst = nettowinst + de niet-fiscale kosten opgaven 18. De omzet van een groentespeciaalzaak bedraagt ,-. De inkoopwaarde van deze omzet bedraagt ,-. a. Bereken de brutowinst van deze groentespeciaalzaak. De brutowinst is , ,- = ,-. b. Bereken het brutowinstpercentage van deze groentespeciaalzaak (afronden op één decimaal nauwkeurig). Het percentage is , ,- x 100% = 37,8%. 19. De consumentenomzet van een ijzerwaren- en gereedschappenzaak bedraagt ,-. De inkoopwaarde van de omzet van deze zaak bedraagt ,-. Voor de btw geldt het h-tarief. a. Bereken de brutowinst van deze ijzerwaren- en gereedschappenzaak. Omzet is ,- 121% x 100% = ,86. De brutowinst is , ,- = ,86. b. Bereken het brutowinstpercentage van deze ijzerwaren- en gereedschappenzaak (afronden op één decimaal nauwkeurig) , ,86 x 100 = 36,9%. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 16

17 20. De consumentenomzet van een huishoudelijke artikelenzaak bedraagt ,-. De inkoopwaarde van de omzet van deze zaak bedraagt ,-. Voor de btw geldt het h- tarief. a. Bereken de brutowinst van deze huishoudelijke artikelenzaak. Omzet is ,- 121% x 100% = ,41. De brutowinst is , ,- = ,41. b. Bereken het brutowinstpercentage van deze huishoudelijke artikelenzaak (afronden op één decimaal nauwkeurig) , ,41 x 100 = 33,1%. 21. De consumentenomzet van een speciaalzaak in jeans en vrijetijdskleding bedraagt ,-. De voorraad per 1 januari van deze speciaalzaak bedraagt ,- en de voorraad per 31 december bedraagt ,-. In het betreffende jaar is er voor ,- (exclusief btw) ingekocht. Voor de btw geldt het h-tarief. a. Bereken de brutowinst van deze speciaalzaak in jeans en vrijetijdskleding. Inkoopwaarde = , , ,- = ,-. Omzet = ,- 121% x 100%= ,40. Brutowinst = , ,- = ,40 b. Bereken het brutowinstpercentage van deze speciaalzaak in jeans en vrijetijdskleding (afronden op één decimaal nauwkeurig) , ,40 x 100%= 32,3%. 22. Ruud Verhagen exploiteert een brood- en banketzaak in Schiedam. De personeelskosten van deze zaak bedragen in het afgelopen jaar ,-; dat is 32% van de omzet. De huisvestingskosten bedragen 5,5% van de omzet. De rentekosten bedragen 7,0% van de omzet en de verkoopkosten komen uit op 4,5% van de omzet. De overige exploitatiekosten zijn uitgekomen op 5% van de omzet. Ruud heeft afgelopen jaar een brutowinst gerealiseerd van 62%. a. Bereken de omzet van het afgelopen jaar van deze brood- en banketzaak ,- 32,0% x 100% = ,-. b. Bereken de brutowinst van het afgelopen jaar van deze brood- en banketzaak ,- 100% x 62% = ,-. c. Bereken de inkoopwaarde van de omzet van het afgelopen jaar van deze brood- en banketzaak ,- 100% x 38% = ,-. d. Bereken het bedrijfsresultaat van het afgelopen jaar van deze brood- en banketzaak. 62% - ( 32% + 5,5% + 7% + 4,5% + 5% ) = 8% Dat is ,- 100% x 8% = ,-. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 17

18 23. De consumentenomzet van een sportspeciaalzaak bedraagt ,-. De voorraad per 1 januari van deze zaak bedraagt ,- en de voorraad per 31 december bedraagt ,-. In het betreffende jaar is voor ,- (inclusief btw) ingekocht. Voor de btw geldt het h-tarief. a. Bereken de brutowinst van deze sportspeciaalzaak. Inkoopwaarde = ,- 121 x = ,29 Omzet = ,- 121% x 100%= ,52. Brutowinst = , ,29 = ,23. b. Bereken het brutowinstpercentage van deze sportspeciaalzaak (afronden op één decimaal nauwkeurig) , ,52 x 100%= 33,1%. 24. De brutowinst van een hout- en bouwmaterialenhandel bedraagt ,-. De totale exploitatiekosten bedragen ,-. Het gewaardeerd loon bedraagt ,-. De gewaardeerde interest bedraagt ,-. a. Bereken het bedrijfsresultaat van deze hout- en bouwmaterialenhandel , ,- = ,-. b. Bereken het rendement eigen vermogen van deze hout- en bouwmaterialenhandel , ,- = ,-. c. Bereken het economisch resultaat van deze hout- en bouwmaterialenhandel , ,- = 7.500, De omzet van een dames- en herenmodezaak bedraagt ,-. De inkoopwaarde van deze omzet bedraagt ,-. De totale exploitatiekosten bedragen ,-. Het gewaardeerd loon bedraagt ,-. De gewaardeerde interest bedraagt 5.000,-. a. Bereken de brutowinst van deze dames- en herenmodezaak , ,- = ,-. b. Bereken het bedrijfsresultaat van deze dames- en herenmodezaak , ,- = ,-. c. Bereken het rendement eigen vermogen van deze dames- en herenmodezaak , ,- = 6.050,-. d. Bereken het economisch resultaat van deze dames- en herenmodezaak , ,- = 1.050,-. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 18

19 26. De consumentenomzet van een doe-het-zelfzaak bedraagt ,-. De inkoopwaarde van deze omzet bedraagt ,-. De totale exploitatiekosten bedragen ,-. Het gewaardeerd loon van de ondernemer bedraagt ,- en dat van de overige gewaardeerde krachten bedraagt 9.750,-. De gewaardeerde interest bedraagt 5.750,-. Voor de btw geldt het h-tarief. a. Bereken de brutowinst van deze doe-het-zelfzaak. Omzet = ,- 121 x 100% = ,25. Brutowinst = , ,- = ,25. b. Bereken het bedrijfsresultaat van deze doe-het-zelfzaak , ,- = ,25. c. Bereken het rendement eigen vermogen van deze doe-het-zelfzaak , , ,- = ,75 (negatief). d. Bereken het economisch resultaat van deze doe-het-zelfzaak , ,- = ,75 (negatief). 27. Het bedrijfsresultaat van een kaasspeciaalzaak bedraagt ,- De bijzondere baten bedragen 1.560,- en de overige lasten bedragen 1.785,-. Bereken de nettowinst van deze kaasspeciaalzaak , , ,- = , Het bedrijfsresultaat van een speciaalzaak bedraagt ,-. De bijzondere baten bedragen 3.860,- en de overige lasten bedragen 1.285,-. De niet-fiscale exploitatiekosten bedragen 575,-. a. Bereken de nettowinst van deze speciaalzaak , , ,- = ,-. b. Bereken de fiscale winst van deze speciaalzaak , ,- = ,-. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 19

20 29. Gegevens van een supermarkt: consumentenomzet ,- gemiddeld btw-percentage 7,5% gemiddeld brutowinstpercentage 18,7% exploitatiekosten ,- gewaardeerd loon ,- gewaardeerde interest 9.250,- a. Bereken het bedrijfsresultaat van deze supermarkt. b. Bereken het economisch resultaat van deze supermarkt. consumentenomzet ,- 107,5 % btw ,- 7,5 % omzet ,- 100,0 % inkoopwaarde omzet ,- 81,3 % brutowinst ,- 18,7 % exploitatiekosten ,- a. bedrijfsresultaat ,- gewaardeerd loon ,- rendement eigen vermogen 5.400,- gewaardeerde interest 9.250,- b. economisch resultaat ,- 30. Gegevens van een speciaalzaak in verlichtingsartikelen: consumentenomzet ,- inkoopwaarde ,- betaalde loonkosten ,- huisvestingskosten ,- kosten van vervoermiddelen 9.660,- verkoopkosten 6.650,- algemene kosten 6.750,- rentekosten vreemd vermogen 6.340,- afschrijvingskosten ,- gewaardeerd loon ondernemer ,- gewaardeerd loon overigen 8.500,- gewaardeerde interest 8.250,- Voor de btw geldt het h-tarief. a. Bereken de brutowinst van deze speciaalzaak in verlichtingsartikelen. b. Bereken het bedrijfsresultaat van deze speciaalzaak in verlichtingsartikelen. c. Bereken het rendement eigen vermogen van deze speciaalzaak in verlichtingsartikelen. d. Bereken het economisch resultaat van deze speciaalzaak in verlichtingsartikelen. consumentenomzet , % btw ,10 21 % - omzet , % inkoopwaarde omzet ,00 - a. brutowinst ,90 werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 20

21 exploitatiekosten ,00 - b. bedrijfsresultaat ,90 gewaardeerd loon ,00 - c. rendement eigen vermogen -2898,10 gewaardeerde interest 8.250,00 - d. economisch resultaat ,10 EIW BV 31. Volgens de gegevens van Coby Ramakers, eigenaresse van parfumeriezaak Lotus in Oosterhout, bedraagt het bedrijfsresultaat van het afgelopen jaar ,-. Aan bijzondere baten noteerde Coby 3.600,-. Aan overige lasten is een bedrag van 1.750,- uitgegeven. Als niet-fiscale exploitatiekosten wordt een bedrag van 2.075,- aangemerkt. a. Bereken de nettowinst van het afgelopen jaar van deze parfumeriezaak. De nettowinst is , , ,- = ,-. b. Bereken de fiscale winst van het afgelopen jaar van deze parfumeriezaak. De fiscale winst is , ,- = , Maarten ten Bakker exploiteert een rijwielhandel in Leimuiden. Uit zijn administratie van het afgelopen jaar blijken de volgende gegevens: de brutowinst bedraagt ,-, de exploitatiekosten bedragen ,-, waarvan 1.980,- als niet-fiscale exploitatiekosten worden aangemerkt, de bijzondere baten bedragen 3.070,-, het verlies op de inruilwaarde van de inventaris bedraagt 200,-. a. Bereken de nettowinst van het afgelopen jaar van deze rijwielhandel. brutowinst ,- exploitatiekosten ,- bedrijfsresultaat ,- De nettowinst is , , ,- = ,-. b. Bereken de fiscale winst van het afgelopen jaar van deze rijwielhandel. De fiscale winst is , ,- = , Volgens de gegevens van Jens Bloem, eigenaar van schoenenwinkel Maat 43+ in Horst- America, bedraagt de brutowinst van het afgelopen jaar ,-. De exploitatiekosten van het afgelopen jaar bedragen ,-. Aan bijzondere baten noteerde Jens 1.890,-. Aan overige lasten is een bedrag van 1.160,- uitgegeven. Als niet-fiscale exploitatiekosten wordt een bedrag van 1.225,- aangemerkt. a. Bereken de nettowinst van het afgelopen jaar van deze schoenenwinkel. brutowinst ,- exploitatiekosten ,- bedrijfsresultaat ,- De nettowinst is , , ,- = ,-. b. Bereken de fiscale winst van het afgelopen jaar van deze schoenenwinkel. De fiscale winst is , ,- = ,-. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 21

22 34. Fleur Klaassens exploiteert een chocolaterie in Alphen aan de Rijn. Uit haar administratie van het afgelopen jaar blijken de volgende gegevens: de brutowinst bedraagt ,-, de exploitatiekosten bedragen ,-, waarvan 640,- als niet-fiscale exploitatiekosten worden aangemerkt, de bijzondere baten bedragen 720,-, het verlies op het verkopen van obligaties bedraagt 410,-. a. Bereken de nettowinst van het afgelopen jaar van deze chocolaterie. brutowinst ,- exploitatiekosten ,- bedrijfsresultaat ,- De nettowinst is , , ,- = ,-. b. Bereken de fiscale winst van het afgelopen jaar van deze chocolaterie. De fiscale winst is , ,- = , Joost van den Vaandel is eigenaar van een kantoorboekhandel in Muiden. Over het afgelopen jaar beschikt Joost over de volgende gegevens van zijn kantoorboekhandel: de consumentenomzet bedraagt ,-, de brutowinst bedraagt 32% van de omzet, de exploitatiekosten bedragen ,-, waarvan 545,- als niet-fiscale exploitatiekosten aangemerkt worden, de bijzondere baten bedragen 240,-, de overige lasten bedragen 105,-. Voor de btw geldt het h-tarief. a. Bereken het bedrijfsresultaat van het afgelopen jaar van deze kantoorboekhandel. consumentenomzet ,00 btw ,43 omzet = ,- 121% x 100% = ,57 inkoopwaarde omzet ,87 brutowinst = ,57 100% x 32% ,70 exploitatiekosten ,00 bedrijfsresultaat ,70 b. Bereken de nettowinst van het afgelopen jaar van deze kantoorboekhandel. De nettowinst is , , ,- = ,62. c. Bereken de fiscale winst van het afgelopen jaar van deze kantoorboekhandel. De fiscale winst is , ,- = ,62. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 22

23 36. Van een detailhandelsonderneming zijn de volgende gegevens bekend: bedrijfsresultaat ,- gewaardeerd loon ,- gewaardeerde interest 5.350,- niet-fiscale exploitatiekosten 565,- bijzondere baten 1.350,- overige lasten 2.275,- a. Bereken de nettowinst van deze detailhandelsonderneming. b. Bereken de fiscale winst van deze detailhandelsonderneming. c. Bereken het rendement eigen vermogen van deze detailhandelsonderneming. d. Bereken het economisch resultaat van deze detailhandelsonderneming. a. nettowinst = , , ,- = ,- b. fiscale winst = , ,- = ,- bedrijfsresultaat ,- gewaardeerd loon ,- c. rendement eigen vermogen 8.510,- gewaardeerde interest 5.350,- d. economisch resultaat 3.160,- 37. Gegevens van een speciaalzaak in lederwaren en reisartikelen: consumentenomzet ,- rentebaten deposito 2.425,- inkoopwaarde ,- betaalde loonkosten ,- huisvestingskosten ,- kosten van vervoermiddelen 6.750,- verkoopkosten ,- algemene kosten ,- rentekosten vreemd vermogen 8.600,- afschrijvingskosten ,- niet-fiscale exploitatiekosten 345,- verlies op verkochte bedrijfsauto 2.750,- gewaardeerd loon ondernemer ,- gewaardeerd loon overigen 8.350,- gewaardeerde interest 6.750,- Voor de btw geldt het h-tarief. a. Bereken de brutowinst van deze speciaalzaak in lederwaren en reisartikelen. b. Bereken het bedrijfsresultaat van deze speciaalzaak in lederwaren en reisartikelen. c. Bereken het rendement eigen vermogen van deze speciaalzaak in lederwaren en reisartikelen. d. Bereken het economisch resultaat van deze speciaalzaak in lederwaren en reisartikelen. e. Bereken de nettowinst van deze speciaalzaak in lederwaren en reisartikelen. f. Bereken de fiscale winst van deze speciaalzaak in lederwaren en reisartikelen. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 23

24 consumentenomzet ,- 121 % btw ,35 21 % - omzet , % inkoopwaarde omzet ,- % - a. brutowinst ,65 % exploitatiekosten ,- - b. bedrijfsresultaat ,65 gewaardeerd loon ,- - c. rendement eigen vermogen 2.306,65 gewaardeerde interest 6.750,- - d. economisch resultaat ,35 Nettowinst: , ,- - = e , ,65 f. fiscale winst = , , , Jan-Willem Noteborn is eigenaar van een speelgoedzaak in Emmen. Over het afgelopen jaar beschikt Jan over de volgende gegevens: de consumentenomzet bedraagt ,-, de brutowinst bedraagt 32% van de omzet, het gewaardeerd loon is ,-, de gewaardeerde interest is 2.150,-, de exploitatiekosten bedragen ,-, waarvan 2.100,- als niet-fiscale exploitatiekosten aangemerkt worden. Voor de btw geldt het h-tarief. a. Bereken de brutowinst van het afgelopen jaar van deze speelgoedzaak. b. Bereken het bedrijfsresultaat van het afgelopen jaar van deze speelgoedzaak. c. Bereken het rendement eigen vermogen van het afgelopen jaar van deze speelgoedzaak. d. Bereken het economisch resultaat van het afgelopen jaar van deze speelgoedzaak. e. Bereken de fiscale winst van het afgelopen jaar van deze speelgoedzaak. consumentenomzet , % btw ,89 21 % - omzet , % inkoopwaarde omzet ,03 68 % - a. brutowinst ,08 32 % exploitatiekosten ,00 - b. bedrijfsresultaat ,08 gewaardeerd loon ,00 - c. rendement eigen vermogen -628,92 gewaardeerde interest 2.150,00 d. economisch resultaat ,92 - nettowinst = ,08 e. fiscale winst = , , ,08 werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 24

25 39. Izaak Darrol exploiteert een sportzaak in Enschede. Over het afgelopen jaar beschikt Izaak over de volgende gegevens: de consumentenomzet bedraagt ,-, de brutowinst bedraagt 38% van de omzet, het gewaardeerd loon is ,-, de gewaardeerde interest is 3.150,-, de exploitatiekosten bedragen ,-, waarvan 4.600,- als niet-fiscale exploitatiekosten aangemerkt worden. Voor de btw geldt het h-tarief. a. Bereken de brutowinst van het afgelopen jaar van deze sportzaak. b. Bereken het bedrijfsresultaat van het afgelopen jaar van deze sportzaak. c. Bereken het rendement eigen vermogen van het afgelopen jaar van deze sportzaak. d. Bereken het economisch resultaat van het afgelopen jaar van deze sportzaak. e. Bereken de fiscale winst van het afgelopen jaar van deze sportzaak. consumentenomzet ,00 121,0 % btw ,85 21,0 % - omzet ,15 100,0 % inkoopwaarde omzet ,13 62,0 % - a. brutowinst ,02 38,0 % exploitatiekosten ,00 31 % b. bedrijfsresultaat ,02 7 % gewaardeerd loon ,00 4,6 % c. rendement eigen vermogen ,02 2,4 % gewaardeerde interest 3.150,00 0,3 % d. economisch resultaat ,02 2,1 % nettowinst = ,02 e. fiscale winst = , , , Jos Nobel is eigenaar van een sportzaak in Sittard. Van het afgelopen jaar zijn de volgende exploitatiegegevens van deze sportzaak bekend: de consumentenomzet bedraagt ,-, de brutowinst bedraagt 38% van de omzet, het gewaardeerd loon is ,-, de gewaardeerde interest is 3.800,-, de exploitatiekosten bedragen ,-, waarvan ,- als niet-fiscale exploitatiekosten aangemerkt worden. Voor de btw geldt het h-tarief. Bereken de fiscale winst van het afgelopen jaar van deze sportzaak. consumentenomzet ,- 121,0 % btw ,71 21,0 % - omzet ,29 100,0 % inkoopwaarde omzet ,48 62,0 % - brutowinst ,81 38,0 % exploitatiekosten ,- 34,1 % bedrijfsresultaat ,81 3,9 % niet-fiscale exploitatiekosten ,- fiscale winst ,81 werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 25

26 41. Van een detailhandelsonderneming zijn de volgende gegevens bekend: omzet ,- brutowinst 19,3% betaalde loonkosten ,- huisvestingskosten ,- verkoopkosten 5.247,- rentekosten vreemd vermogen 523,- afschrijvingen ,- gewaardeerd loon ,- gewaardeerde interest 3.648,- overige exploitatiekosten 7.290,- niet-fiscale exploitatiekosten 600,- a. Stel het volledig bedrijfseconomisch exploitatieoverzicht van deze detailhandelsonderneming samen. b. Bereken de fiscale winst van deze detailhandelsonderneming. omzet ,00 100,0 % inkoopwaarde omzet ,20 80,7 % - brutowinst ,80 19,3 % exploitatiekosten ,00 bedrijfsresultaat ,80 gewaardeerd loon ,00 rendement eigen vermogen 8.206,80 gewaardeerde interest 3.648,00 a. economisch resultaat 4.558,80 nettowinst = ,80 b. fiscale winst = , , ,80 werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 26

27 42. Gielbert Jaspers exploiteert een kleine supermarkt in Budel. Van zijn boekhouder heeft Gielbert de volgende gegevens van het afgelopen jaar van zijn supermarkt gekregen: de consumentenomzet bedraagt ,-, de inkoopwaarde bedraagt 76% van de omzet, het gewaardeerd loon is ,-, de gewaardeerde interest is 4.750,-, de exploitatiekosten bedragen ,-, waarvan ,- als niet-fiscale exploitatiekosten aangemerkt worden. Voor de btw geldt een gemiddeld tarief van 9%. a. Stel het volledig bedrijfseconomisch exploitatieoverzicht van het afgelopen jaar van deze supermarkt samen. b. Bereken de fiscale winst van het afgelopen jaar van deze supermarkt. consumentenomzet ,- 109,0 % btw ,- 9,0 % - omzet ,- 100,0 % inkoopwaarde omzet ,- 76,0 % - brutowinst ,- 24,0 % exploitatiekosten ,- 35,2 % bedrijfsresultaat ,- -11,2 % gewaardeerd loon ,- - 2,1 % rendement eigen vermogen ,- -13,3 % gewaardeerde interest 4.750,- - 0,2 % a. economisch resultaat ,- -13,5 % nettoverlies = ,- b. fiscale winst = , , ,- werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 27

28 43. Leo van Dalfsum exploiteert een tuincentrum aan de rand van de gemeente Sevenum. Van zijn boekhouder heeft Leo de volgende gegevens van het afgelopen jaar van zijn tuincentrum gekregen: de consumentenomzet bedraagt ,-, de inkoopwaarde bedraagt 60% van de omzet, het gewaardeerd loon is ,-, de gewaardeerde interest is 3.250,-, de exploitatiekosten bedragen ,-, waarvan 9.500,- als niet-fiscale exploitatiekosten aangemerkt worden. Voor de btw geldt het h-tarief. a. Stel het volledig bedrijfseconomisch exploitatieoverzicht van het afgelopen jaar van dit tuincentrum samen. b. Bereken de fiscale winst van het afgelopen jaar van dit tuincentrum. consumentenomzet ,00 121,0 % btw ,49 21,0 % - omzet ,51 100,0 % inkoopwaarde omzet ,11 60,0 % - brutowinst ,40 40,0 % exploitatiekosten ,00 37,1 % bedrijfsresultaat ,40 2,9 % gewaardeerd loon ,00 4,8 % rendement eigen vermogen ,60-1,9 % gewaardeerde interest 3.250,00-0,4 % a. economisch resultaat ,60-2,3 % nettowinst = ,40 b. fiscale winst = , , ,40 werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 28

29 44. Loes de Bie is eigenaresse van een kleine modezaak in Raalte. Van het afgelopen jaar zijn de volgende exploitatiegegevens van deze modezaak bekend: de consumentenomzet bedraagt ,-, de brutowinst bedraagt 43% van de omzet, het gewaardeerd loon is ,-, de gewaardeerde interest is 2.750,-, de exploitatiekosten bedragen ,-, waarvan 1.090,- als niet-fiscale exploitatiekosten aangemerkt worden. Voor de btw geldt het h-tarief. Bereken het economisch resultaat van het afgelopen jaar van deze modezaak. consumentenomzet ,00 121,0 % btw ,20 21,0 % - omzet ,80 100,0 % inkoopwaarde omzet ,97 57,0 % - brutowinst ,83 43,0 % exploitatiekosten ,00 bedrijfsresultaat ,83 gewaardeerd loon ,00 rendement eigen vermogen ,83 gewaardeerde interest 2.750,00 economisch resultaat , Patrick Kluif exploiteert een winkel in verlichtingsartikelen in Baarn. Van het afgelopen jaar zijn de volgende exploitatiegegevens van deze winkel bekend: de consumentenomzet bedraagt ,-, de brutowinst bedraagt 44% van de omzet, het gewaardeerd loon is ,-, de gewaardeerde interest is 2.950,-, de exploitatiekosten bedragen ,-, waarvan 1.850,- als niet-fiscale exploitatiekosten aangemerkt worden. Voor de btw geldt het h-tarief. Bereken de fiscale winst van het afgelopen jaar van deze winkel in verlichtingsartikelen. consumentenomzet ,00 121,0 % btw ,63 21,0 % - omzet ,37 100,0 % inkoopwaarde omzet ,37 56,0 % - brutowinst ,00 44,0 % exploitatiekosten ,00 bedrijfsresultaat ,00 niet-fiscale exploitatiekosten 1.850,00 fiscale winst ,00 werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 29

30 46. Gegevens van een speelgoedspeciaalzaak: consumentenomzet ,- opbrengst verkoop effecten 1.850,- inkoopwaarde ,- betaalde loonkosten ,- huisvestingskosten ,- kosten van vervoermiddelen 3.450,- verkoopkosten ,- algemene kosten 9.900,- rentekosten vreemd vermogen 9.400,- afschrijvingskosten ,- niet-fiscale kosten 795,- terugbetaling investeringspremie 5.675,- gewaardeerd loon ondernemer ,- gewaardeerd loon overig ,- gewaardeerde interest 7.775,- Voor de btw geldt het h-tarief. Bereken de fiscale winst van deze speelgoedwinkel. consumentenomzet ,00 121,0 % btw ,08 21,0 % - omzet ,92 100,0 % inkoopwaarde omzet ,00 - brutowinst ,92 exploitatiekosten ,00 bedrijfsresultaat ,92 bijzondere baten 7.525,00 nettowinst ,92 niet-fiscale exploitatiekosten 795,00 fiscale winst , Pablo Roskowitz is eigenaar van een groentewinkel in Zaanstad. Van het afgelopen jaar zijn de volgende exploitatiegegevens van deze groentewinkel bekend: de consumentenomzet bedraagt ,-, de brutowinst bedraagt 31% van de omzet, de betaalde loonkosten bedragen ,-, de huisvestingskosten bedragen ,-, de rentekosten van leningen bedragen ,-, de afschrijvingskosten van duurzame bedrijfsmiddelen zijn 3.800,-, aan verkoopkosten staat 7.800,- genoteerd, het gewaardeerd loon is ,-, de gewaardeerde interest is 2.800,-, de exploitatiekosten bedragen ,-, waarvan 1.825,- als niet-fiscale exploitatiekosten aangemerkt worden. Voor de btw geldt het l-tarief. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 30

31 Bereken de fiscale winst van het afgelopen jaar van deze groentewinkel. Exploitatiekosten = , , , , ,- = ,-. consumentenomzet ,- 106,0 % btw ,- 6,0 % - omzet ,- 100,0 % inkoopwaarde omzet ,- 69,0 % - brutowinst ,. 31,0 % exploitatiekosten ,. bedrijfsresultaat ,- niet-fiscale exploitatiekosten 1.825,- fiscale winst ,- 48. Jochem van Halst exploiteert een winkel in huishoudelijke artikelen in Haasteren. Van het afgelopen jaar zijn de volgende exploitatiegegevens van deze winkel bekend: de consumentenomzet bedraagt ,-, de inkoopwaarde van de omzet bedraagt 61% van de omzet, de betaalde loonkosten bedragen ,-, de huisvestingskosten bedragen ,-, de rentekosten van leningen bedragen ,-, de afschrijvingskosten van duurzame bedrijfsmiddelen zijn 4.300,-, de verkoopkosten bedragen ,-, het gewaardeerd loon is ,-, de gewaardeerde interest is 2.700,-, de exploitatiekosten bedragen ,-, waarvan 2.140,- als niet-fiscale exploitatiekosten aangemerkt worden. Voor de btw geldt het h-tarief. Bereken het economisch resultaat van het afgelopen jaar van deze winkel. consumentenomzet ,00 121,0 % btw ,28 21,0 % - omzet ,72 100,0 % inkoopwaarde omzet ,37 61,0 % - brutowinst ,35 39,0 % exploitatiekosten ,00 bedrijfsresultaat ,35 gewaardeerd loon ,00 rendement eigen vermogen ,65 gewaardeerde interest 2.700,00 economisch resultaat ,65 werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten UITWERKINGEN Pagina 31

Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie. Stein: ISBN: 978 90 5784 337 2. Auteurs: M.J. Duijzings-Biermans, M.W.M. Duijzings, F.L.J.

Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie. Stein: ISBN: 978 90 5784 337 2. Auteurs: M.J. Duijzings-Biermans, M.W.M. Duijzings, F.L.J. werkschrift: bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten Bestemd voor de kwalificatiedossiers manager handel en ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel Stein: Economisch Instituut

Nadere informatie

exploitatiekosten en -overzicht

exploitatiekosten en -overzicht exploitatiekosten en -overzicht exploitatiekosten wat is het ook weer In een detailhandelsonderneming worden alle kosten samen de exploitatiekosten genoemd. De inkoopwaarde van de omzet wordt daarbij als

Nadere informatie

exploitatiekosten en -overzicht

exploitatiekosten en -overzicht exploitatiekosten en -overzicht exploitatiekosten wat is het ook weer In een detailhandelsonderneming worden alle kosten samen de exploitatiekosten genoemd. De inkoopwaarde van de omzet wordt daarbij als

Nadere informatie

Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie. Stein: ISBN: Auteurs: M.J. Duijzings-Biermans, M.W.M. Duijzings, F.L.J.

Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie. Stein: ISBN: Auteurs: M.J. Duijzings-Biermans, M.W.M. Duijzings, F.L.J. Werkschrift rekenen met verkoopcijfers Bestemd voor de kwalificatiedossiers verkoopspecialist, manager handel en ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel Stein: Economisch Instituut

Nadere informatie

Bedrijfseconomisch rekenen in de retail 2

Bedrijfseconomisch rekenen in de retail 2 Bedrijfseconomisch rekenen in de retail 2 niveau 4 Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit boek. Te activeren tot: Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235

Nadere informatie

Bedrijfseconomisch rekenen in de retail 1

Bedrijfseconomisch rekenen in de retail 1 Bedrijfseconomisch rekenen in de retail 1 niveau 4 Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit boek. Te activeren tot: Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235

Nadere informatie

constante en variabele kosten

constante en variabele kosten constante en variabele kosten constante kostentarief en bezettingsresultaat hoe vast is constant Om de constante kosten die je in het nieuwe jaar begroot hebt, via de verkoopprijzen van de te verkopen

Nadere informatie

investeren goodwill EIW BV

investeren goodwill EIW BV investeren goodwill moet ik daar ook voor betalen Goodwill is de som geld die je moet betalen als vergoeding voor de gevestigde klantenstroom en/of voor het recht de naam van de vroegere onderneming te

Nadere informatie

werkschrift: bedrijfsadministratie Bestemd voor het kwalificatiedossier ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel

werkschrift: bedrijfsadministratie Bestemd voor het kwalificatiedossier ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel werkschrift: bedrijfsadministratie Bestemd voor het kwalificatiedossier ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel Meppel: Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie ISBN: 978

Nadere informatie

werkschrift: bedrijfseconomisch rekenen: financiering

werkschrift: bedrijfseconomisch rekenen: financiering werkschrift: bedrijfseconomisch rekenen: financiering Bestemd voor het kwalificatiedossier ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel Stein: Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers Elobase Detailhandel Ondernemer/Manager Kerntaak 1 Antwoorden Theorie- en rekenboek (Financieel1)

Noordhoff Uitgevers Elobase Detailhandel Ondernemer/Manager Kerntaak 1 Antwoorden Theorie- en rekenboek (Financieel1) Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Rekenwerkboek Antwoorden rekenopgaven voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 1 Ondernemer / Manager Dit antwoordboek is van de docent: Telefoonnummer:

Nadere informatie

theoretische consumentenprijs

theoretische consumentenprijs theoretische consumentenprijs constante kostentarief dat komt mij bekend voor Het constante kostentarief kan gebruikt worden om de theoretische consumentenprijs van een artikel te bepalen met het volgende

Nadere informatie

directe en indirecte kosten

directe en indirecte kosten directe en indirecte kosten primitieve opslagm ethode dat is écht primitief Bij de primitieve opslagmethode worden de totale indirecte kosten uitgedrukt in een percentage van de totale directe kosten.

Nadere informatie

break-even break-even om zet en break-even afzet ofwel

break-even break-even om zet en break-even afzet ofwel break-even break-even om zet en break-even afzet hoezo geen winst De break-even omzet is de omzet waarbij een onderneming geen winst maakt en geen verlies lijdt. De brutowinst is dan net toereikend om

Nadere informatie

verkoopprognoses omzetbudget en indexcijfers

verkoopprognoses omzetbudget en indexcijfers verkoopprognoses omzetbudget en indexcijfers nu kan ik ook nog voorspellen In de meeste winkels zijn de omzetten over de maanden van het jaar verschillend. Zo zal een speelgoedwinkel een topomzet hebben

Nadere informatie

Bovenstaande begrippen worden veelal weergegeven in onderstaand schema of overzicht. We noemen dit overzicht het exploitatieoverzicht.

Bovenstaande begrippen worden veelal weergegeven in onderstaand schema of overzicht. We noemen dit overzicht het exploitatieoverzicht. MODULE: OMZET KOSTEN - WINST Elk bedrijf of onderneming wil met haar bedrijfsactiviteiten (produceren van goederen, diensten en/of handelen in goederen) winst behalen. Als we de winst willen berekenen

Nadere informatie

-> Bereken de brutowinst en de nettowinst van Jeroen.

-> Bereken de brutowinst en de nettowinst van Jeroen. BEHEERS JIJ DIT AL? Beheers jij dit al? Bewijs dit dan door op de knop hieronder te klikken en direct de lastigste opgaven te maken. Kun jij dit foutloos? Dan mag je dit onderdeel overslaan! UITLEG Het

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Rekenwerkboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 1 Ondernemer / Manager

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Rekenwerkboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 1 Ondernemer / Manager Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Rekenwerkboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 1 Ondernemer / Manager Dit rekenwerkboek is van de student: Klas: Telefoonnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124.

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Opgave 1.4 1. 25,24. 2. 1.486,35. 3. 28.459.000,-. 4. 4.659,-.

Nadere informatie

onderneming en financiering

onderneming en financiering onderneming en financiering eigen verm ogen eenmanszaak mijn eigen geld wordt steeds meer Het eigen vermogen van een persoonlijke ondernemingsvorm is het geld dat die persoon of personen in de onderneming

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfseconomie, Handel + Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfseconomie, Handel + Werkboek Elementaire kennis Bedrijfseconomie, Handel + Werkboek Elementaire kennis Bedrijfseconomie, Handel + Werkboek P. H. C. Hintzen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk:

Nadere informatie

Inleiding. Exploitatiekosten. Break-even (analyse)

Inleiding. Exploitatiekosten. Break-even (analyse) Inleiding In dit boekje vind je de uitwerkingen van het oefenboek waarmee je jezelf kunt voor bereiden op het examen Bedrijfseconomie 1. Het examen bestaat uit drie hoofdonderdelen, te weten: Deel 1: Deel

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie. Stein: ISBN: Auteurs: M.J. Duijzings-Biermans, M.W.M. Duijzings, F.L.J.

Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie. Stein: ISBN: Auteurs: M.J. Duijzings-Biermans, M.W.M. Duijzings, F.L.J. Werkschrift rekenen met voorraden Bestemd voor de kwalificatiedossiers verkoopspecialist, manager handel en ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel Stein: Economisch Instituut

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE 6 VWO Opgave 1. De onderneming Haakma BV heeft voor 2005 de volgende voorcalculatie met betrekking tot de toegestane kosten opgesteld. De constante fabricagekosten bestaan

Nadere informatie

b. Materiaal Loonkosten Opslag indirecte kosten: 125%

b. Materiaal Loonkosten Opslag indirecte kosten: 125% Opgave 8.1 a. Indirecte kosten afhankelijk van de materiaalkosten: 500.000 100% = 125% 400.000 Opslag indirecte kosten: 125% 4.000 5.000 + 15.100 Opgave 8.2 a. Indirecte kosten afhankelijk van de directe

Nadere informatie

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN 1. Klaas de Jager, als eerste verkoper verantwoordelijk voor het bestellen van de artikelgroep spijkerbroeken, gebruikt voor het bepalen van de juiste aantallen

Nadere informatie

Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 7

Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 7 1 Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen Kennisvragen paragraaf 1.1 en 1.2 1. Wat bestudeert de bedrijfseconomie? 2. We onderscheiden bij uitgaven kosten en verspillingen. Wat is het verschil

Nadere informatie

Ambitie.info. BPV Economie en recht

Ambitie.info. BPV Economie en recht Ambitie.info BPV Economie en recht Colofon Uitgeverij: Edu'Actief b.v. Meppel Auteur: L. Kroes Redactie: Edu'Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Edu'Actief b.v. Meppel Drukwerk:

Nadere informatie

managementinformatie sturen met cijfers

managementinformatie sturen met cijfers sturen met cijfers Als ondernemer, filiaalmanager of afdelingsmanager moet je kunnen beschikken over betrouwbare en bruikbare. Deze informatie is de verbindende factor op basis waarvan je met behulp van

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2007-I

Eindexamen m&o havo 2007-I Beoordelingsmodel Opgave 1 1 maximumscore 1 Bij huurkoop loopt Witgoed minder risico omdat bij huurkoop Witgoed eigenaar blijft van de verkochte goederen tot de laatste termijnbetaling voldaan is. (Indien

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten van de industriële onderneming

Bedrijfseconomische aspecten van de industriële onderneming Bedrijfseconomische aspecten van de industriële onderneming Bedrijfseconomische aspecten van de industriële onderneming P. H. C. Hintzen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Proforma Barcelona

Nadere informatie

2 Kostprijsberekening en opslagmethode

2 Kostprijsberekening en opslagmethode 2 Kostprijsberekening en opslagmethode 2.1 Inleiding In het Basisboek Bedrijfseconomie hebben we al uitgebreid stilgestaan bij het bepalen van de kostprijs. We hebben kennisgemaakt met directe en indirecte

Nadere informatie

MODULE 7: HET BEDRIJFSPLAN

MODULE 7: HET BEDRIJFSPLAN De eigen winkel MODULE 7: HET BEDRIJFSPLAN Inhoud: Omzet Kosten - Huisvesting - Personeel - Voorraad - Afschrijving - Verkoopkosten - Rentekosten - Belastingen - Niet fiscale kosten Gewaardeerd loon Gewaardeerd

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

Beginner. Beginner. Beginner

Beginner. Beginner. Beginner Beginner Nummer 1 Beginner Nummer 2 Beginner Antwoordmodel Antwoordmodel Antwoordmodel Nummer 3 2014: uitgave 0/kosten 30 Afschrijving De waardevermindering van de auto (een onderdeel van de vaste activa)

Nadere informatie

Rendement van artikelpresentaties berekenen

Rendement van artikelpresentaties berekenen Extra oefenopgaven VS KT5 OD en MAN KT1 en KT2 Rendement van artikelpresentaties berekenen Rendement van artikelpresentaties berekenen Opgave 1 Vul de volgende zin in. Bij een positieve schapruimte-elasticiteit

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid. Financieel 1 Ondernemer / Manager. Hoofdstuk 2 Consumentenprijs

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid. Financieel 1 Ondernemer / Manager. Hoofdstuk 2 Consumentenprijs Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Theorieboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 1 Ondernemer / Manager Hoofdstuk 2 Consumentenprijs 1 Theorieboek Kerntaak 1 Ondernemingsbeleid/

Nadere informatie

omzetbelasting btw: exclusief-inclusief

omzetbelasting btw: exclusief-inclusief omzetbelasting btw: exclusief-inclusief Bij elke verkoop van een artikel wordt omzetbelasting berekend om die bij de verkoopprijs op te tellen. Deze omzetbelasting heet in de volksmond: btw. We kennen

Nadere informatie

Opgave 9.5 Variabele kosten per stuk: / = 3,75 Totale variabele kosten bij eenheden: ,75 =

Opgave 9.5 Variabele kosten per stuk: / = 3,75 Totale variabele kosten bij eenheden: ,75 = Opgave 9.1 Normale productie is: 70% 12.000 = 8.400 eenheden Overbezetting is: 10.800-8.400 = 2.400 eenheden Opgave 9.2 a. Onderbezetting bij productie: 20.000-18.000 = 2.000 eenheden b. Onderbezetting

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Financieel 1 Ondernemer / Manager

Financieel 1 Ondernemer / Manager Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Theorieboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 1 Ondernemer / Manager Exploitatiekosten, Consumentenprijs en Break-even (analyse) 1

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 2: Prijsberekening i M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H2: Prijsberekening Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Toelichting begrippen Exploitatierekening

Toelichting begrippen Exploitatierekening Toelichting begrippen Exploitatierekening Alle posten op de exploitatierekening zijn exclusief BTW. Omzet Gerealiseerde omzet conform de jaarrekening exclusief BTW. verkopen handelsgoederen ontvangsten

Nadere informatie

kostensoorten kosten van het vermogen

kostensoorten kosten van het vermogen kostensoorten kosten van het vermogen rente kost ook geld De kosten van het vermogen bestaan uit de rentekosten over het in de detailhandelsonderneming geïnvesteerde vermogen. Deze rentekosten worden berekend

Nadere informatie

Boekhouden - Rekenvaardigheid

Boekhouden - Rekenvaardigheid Boekhouden - Rekenvaardigheid Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Lockefeer, R. van Midde, A. Schouten Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: J. Benneker, R. van Midde

Nadere informatie

Overzicht formules. Copyright OVD Educatieve Uitgeverij bv Pagina 1 van 6 VERKOOPSPECIALIST/ EERSTE VERKOPER

Overzicht formules. Copyright OVD Educatieve Uitgeverij bv Pagina 1 van 6 VERKOOPSPECIALIST/ EERSTE VERKOPER VERKOOPSPECIALIST/ EERSTE VERKOPER Overzicht formules Dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle rekenformules die aan bod komen in de hoofdstukken Voorraadbeheer, Bestellen, Voorraadinventarisatie en

Nadere informatie

Exploitatiekosten. Studiewijzer Wat ga je doen? Aantal studiebelastinguren. Inzicht krijgen in de verschillen tussen kosten en verspilling.

Exploitatiekosten. Studiewijzer Wat ga je doen? Aantal studiebelastinguren. Inzicht krijgen in de verschillen tussen kosten en verspilling. Exploitatiekosten Aantal studiebelastinguren Studiewijzer Wat ga je doen? Inzicht krijgen in de verschillen tussen kosten en verspilling. Bekijken welke soorten exploitatiekosten er zijn en inzicht krijgen

Nadere informatie

Rekenen in de retail 2

Rekenen in de retail 2 Rekenen in de retail 2 niveau 3 en 4 Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit boek. Te activeren tot: Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Kaarten module 4 derde klas

Kaarten module 4 derde klas 1. Uit welke twee onderdelen bestaan de totale kosten? 2. Geef 2 voorbeelden van variabele kosten. 3. Geef 2 voorbeelden van vaste (of constante) kosten. 4. Waar is de totale winst gelijk aan? 5. Geef

Nadere informatie

De economische voorraad wordt als volgt berekend: economische voorraad = technische voorraad + voorinkopen voorverkopen

De economische voorraad wordt als volgt berekend: economische voorraad = technische voorraad + voorinkopen voorverkopen voorraad en kengetal bedrijfseconomisch voorraadbegrip dat vind ik nu echt simpel Vanuit een bedrijfseconomische invalshoek wordt de voorraad van een winkel onderverdeeld in de technische voorraad en de

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv EEN INVESTERINGSBEGROTING WELKE BEDRIJFSMIDDELEN HEB JE NODIG? HOEVEEL KOSTEN DEBEDRIJFSMIDDELEN? HOEVEEL BEDRAAGT MIJN VERMOGENSBEHOEFTE? EEN FINANCIERINGSBEGROTING HOE KOM JE AAN HET GELD OM ALLE INVESTERINGEN

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 11

Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 11 1 Kosten van huisvesting en duurzame productie middelen 1.1 Inleiding Ieder mens heeft behoeften, de een meer dan de ander. In een welvaartsstaat heeft iedereen middelen om in zijn of haar behoeften te

Nadere informatie

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Inleiding financiële administratie ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen

Nadere informatie

HORECA VERBLIJF TENDENS HTRV WERKBOEK VERBLIJF BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

HORECA VERBLIJF TENDENS HTRV WERKBOEK VERBLIJF BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HORECA VERBLIJF TENDENS HTRV WERKBOEK VERBLIJF BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Hans Veelers Redactie: Uitgeverij

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. De brood- en banketbranche gaat al enkele jaren gebukt onder tegenvallende verkopen. Bovendien hebben de bakkers te maken met stijgende

Nadere informatie

Voorbeeld 1 In een klas van 29 leerlingen hebben 3 leerlingen een onvoldoende behaald voor een toets.

Voorbeeld 1 In een klas van 29 leerlingen hebben 3 leerlingen een onvoldoende behaald voor een toets. 1. Het berekenen van een percentage Voorbeeld 1 In een klas van 29 leerlingen hebben 3 leerlingen een onvoldoende behaald voor een toets. Bereken (in 1 decimaal nauwkeurig) hoeveel procent van de leerlingen

Nadere informatie

2 Constante en variabele kosten

2 Constante en variabele kosten 2 Constante en variabele kosten 2.1 Inleiding Bij het starten van een nieuw bedrijf zal de ondernemer zich onder andere de vraag stellen welke capaciteit zijn bedrijf moet hebben. Zal hij een productie/omzet

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 1

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 1 OPLEIDING BASISKENNIS CALCULATIE BKC CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 4 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 243 5 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB kostencalculatie 4 Oefenexamen 2 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie (nieuwe stijl)

Examen VWO. management & organisatie (nieuwe stijl) management & organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen;

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Extra rekenkatern aanvullend op het theoriehoofdstuk voorraadbeheer en bestellen kerntaak 2 Ondernemer / Manager handel

Elobase Detailhandel Extra rekenkatern aanvullend op het theoriehoofdstuk voorraadbeheer en bestellen kerntaak 2 Ondernemer / Manager handel Elobase Detailhandel Extra rekenkatern aanvullend op het theoriehoofdstuk voorraadbeheer en bestellen kerntaak 2 Ondernemer / Manager handel Dit rekenwerkboek is van: Telefoonnummer: Klas: 1 Rekenwerkboek,

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70

Nadere informatie

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans kolommenbalans kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm het einde komt in zicht Nadat het grootboek gedurende de boekingsperiode is bijgewerkt, kun je een nieuwe balans maken. Je kunt dan ook de resultatenrekening,

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfseconomie Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfseconomie Werkboek Elementaire kennis Bedrijfseconomie Werkboek Elementaire kennis Bedrijfseconomie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 5752 281

Nadere informatie

Basiscalculaties voor de commerciële sector - Rekenvaardigheid

Basiscalculaties voor de commerciële sector - Rekenvaardigheid Basiscalculaties voor de commerciële sector Rekenvaardigheid Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522235235 info@eduactief.nl www.eduactief.nl Auteurs: E. Lockefeer en A. Schouten Eindredacteur: R. van

Nadere informatie

BEDRIJFSREKENEN OPDRACHTEN BASIS EN KADER

BEDRIJFSREKENEN OPDRACHTEN BASIS EN KADER BEDRIJFSREKENEN OPDRACHTEN BASIS EN KADER OPDRACHTEN BASIS EN KADER PROCENTEN 1. Bereken de volgende percentages: a. 4% van 13,25 = b. 7% van 27,75 = c. 6% van 44,80 = d. 5% van 53,75 = e. 8% van 885,90

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfseconomie Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfseconomie Werkboek Elementaire kennis Bedrijfseconomie Werkboek Elementaire kennis Bedrijfseconomie Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 452 7 2016 Uitgeverij Edu Actief

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2007 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Onderstaand plan is een verkorte versie van Het Ondernemingsplan dat door de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken wordt uitgegeven.

Nadere informatie

Reader Bedrijfseconomische berekeningen

Reader Bedrijfseconomische berekeningen Reader Bedrijfseconomische berekeningen Reader Bedrijfseconomische berekeningen Peter H. C. Hintzen isbn 978 90 5752 290 1 2015 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Oefenopgaven. Oefenopgave 1A. Bereken: 1. 178,37 25,79 + 1.267,66. 2. 2.442 : 8,25 12,5. 3. 460 + 3.690 2,45.

Hoofdstuk 1. Oefenopgaven. Oefenopgave 1A. Bereken: 1. 178,37 25,79 + 1.267,66. 2. 2.442 : 8,25 12,5. 3. 460 + 3.690 2,45. Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A Bereken: 1. 178,37 25,79 + 1.267,66. 2. 2.442 : 8,25 12,5. 3. 460 + 3.690 2,45. 4. 32,76 28 : 2,5 (of anders geschreven: 32,76 28/2,5). 5. 7 4 5,5. 6. 4.800 0,60

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfseconomie Theorieboek

Elementaire kennis Bedrijfseconomie Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfseconomie Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfseconomie Theorieboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 451 0 2016 Uitgeverij Edu

Nadere informatie

vestigingsplaatsonderzoek

vestigingsplaatsonderzoek vestigingsplaatsonderzoek taakstellende omzet de omzet als taak In een ondernemingsplan staat, gegeven de vestigingsplaats, een exploitatiebudget. Door de exploitatiekosten van dit budget te verhogen met

Nadere informatie

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten)

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten) www.jooplengkeek.nl Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) Omzet belasting (BTW) Toegevoegde waarde: de waarde die het bedrijf toevoegt aan een al bestaande waarde. Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen

Nadere informatie

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product.

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product. www.jooplengkeek.nl Heterogene productie (meerdere producten) Primitieve opslagmethode We splitsen de kosten in: Directe kosten Indirecte kosten belangrijk De directe kosten hebben een rechtstreeks verband

Nadere informatie

Direct costing en break even analyse

Direct costing en break even analyse 6 hoofdstuk Direct costing en breakevenanalyse 6.1 D 6.2 B 6.3 A 6.4 D 6.5 D 6.6 C 6.7 B 6.8 A 6.9 C 6.10 B 6.11 B 1.440.000 / 4.800 = 300 6.12 A 4.800 700 1.440.000 1.000.000 = 920.000 6.13 C 1.000.000

Nadere informatie

DE EENMANSZAAK DEEL 2 VWO SAMENVATTING. Jannes Timmers. De Eenmanszaak deel 2 VWO

DE EENMANSZAAK DEEL 2 VWO SAMENVATTING. Jannes Timmers. De Eenmanszaak deel 2 VWO De Eenmanszaak deel 2 VWO DE EENMANSZAAK DEEL 2 VWO SAMENVATTING Jannes Timmers Copyright Jannes Timmers 2015 Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op een

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Bedrijfseconomie samenvatting H1 Les 1

Bedrijfseconomie samenvatting H1 Les 1 Bedrijfseconomie samenvatting H1 Les 1 Onderwerp Integrale kostprijsmethode variabele kostencalculatie BEP Literatuur Bestuderen 6.1 t/m 6.5 BEP bij 1 product Maken opg. 6.8 en 6.11 theorie verkooplenanalyse

Nadere informatie

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel Examen VWO 2017 Voorbeeldopgaven Händel Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Händel Voorbeeldopgave VWO.doc - 23-6-2016 1 / 12 lees verder Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

voorraadkosten d e 3 r s

voorraadkosten d e 3 r s voorraadkosten d e 3 r s wat kost het Als je ernaar streeft om de servicegraad op 100% te houden, betekent dit dat er veel geld geïnvesteerd wordt in het aanhouden van voorraden. Dit is bedrijfseconomisch

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Bij het na-calculatorische budget bepalen we achteraf wat de kosten hadden mogen zijn op basis van de werkelijke productie/afzet.

Bij het na-calculatorische budget bepalen we achteraf wat de kosten hadden mogen zijn op basis van de werkelijke productie/afzet. www.jooplengkeek.nl Nacalculatie bij homogene productie Berekening van het bedrijfsresultaat Bij het na-calculatorische budget bepalen we achteraf wat de kosten hadden mogen zijn op basis van de werkelijke

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 2007 tijdvak 1 management & organisatie Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Break-evenanalyse Het break-evenpunt is de afzet waarbij geen winst maar ook geen verlies wordt gemaakt.

Break-evenanalyse Het break-evenpunt is de afzet waarbij geen winst maar ook geen verlies wordt gemaakt. www.jooplengkeek.nl Break-evenanalyse Het break-evenpunt is de afzet waarbij geen winst maar ook geen verlies wordt gemaakt. De omzet is dus gelijk aan de kosten. Om het break-evenpunt te berekenen gaan

Nadere informatie

Werkboek bedrijfsrekenen

Werkboek bedrijfsrekenen Werkboek bedrijfsrekenen 1 Colofon Uitgeverij: Auteur: Redactie: Inhoudelijke redactie: Vormgeving: Edu Actief b.v. Meppel Pieter van Enckevort, Hans Kamerbeek Edu Actief b.v. Meppel Arie Reijn Edu Actief

Nadere informatie