Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959"

Transcriptie

1 Robeco Capital Growth Funds Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B Halfjaarbericht 1 juli 31 december 2009

2 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Verslag van de directie 6 Algemeen 6 Risicobeheer 7 Verantwoord beleggen 8 Algemene inleiding 9 Wereldwijde aandelensubfunds 10 Regionale en landenaandelensubfunds 12 Sectoraandelensubfunds 16 Wereldwijde obligatiesubfunds 20 Regionale obligatiesubfunds 22 Absolute-returnsubfunds 24 Financieel verslag 25 Vermogen 25 Aantal uitstaande aandelen 36 Toelichtingen 40 Overige gegevens 108 Spreiding van het vermogen, valutair en geografisch 109 Beleggingen - verklarende woordenlijst 115 Investment Portfolio 116 Robeco Global Equities 116 Robeco Global Value Equities 118 Robeco Global Stars Equities 120 Robeco Emerging Stars Equities 121 Robeco Emerging Markets Equities 122 Robeco 130/30 Emerging Markets Equities 125 Robeco Asia-Pacific Equities 128 Robeco European Equities 130 Robeco European Stars Equities 133 Robeco European Conservative Equities 134 Robeco European MidCap Equities 136 Robeco 130/30 European Equities 138 Robeco US Premium Equities 140 Robeco 130/30 North American Equities 142 Robeco Chinese Equities 143 Robeco European Dividend Extension 144 Robeco New World Financial Equities 145 Robeco Health & Wellness Equities 147 Robeco Property Equities 148 Robeco Consumer Trends Equities 149 Robeco Natural Resources Equities 151 Robeco Agribusiness Equities 153 Robeco Capital Growth Funds 2

3 Robeco Infrastructure Equities 154 Robeco Global Bonds 156 Robeco High Yield Bonds 161 Robeco Investment Grade Corporate Bonds 168 Robeco Global Government Bonds 171 Robeco Euro Bonds 173 Robeco Euro Governement Bonds 176 Robeco Euro Credit Bonds 178 Robeco All Strategy Euro Bonds 181 Robeco European Currencies High Yield Bonds 186 Robeco Strategic Income Fund 189 Robeco Euro Medium Term Bonds 190 Noot 1: Let op: In de rest van dit verslag wordt de verkorte naam van de subfunds gebruikt, dus zonder het voorvoegsel Robeco Capital Growth Funds. Noot 2: Dit is een vertaling van de oorspronkelijke Engelse tekst. In geval van inconsistenties is de Engelse versie leidend. Robeco Capital Growth Funds 3

4 Algemene informatie Robeco Capital Growth Funds (hierna de Vennootschap ) (Instelling voor collectieve belegging in de vorm van een Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht) Handelsregister RCS Luxemburg B Statutaire zetel 69, route d Esch L-1470 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Directie Arjen J.W. Jongma, Voorzitter, Hoofd van Robeco Equity Operations and Trading, Rotterdam F.O. Baici, Directeur Robeco (Schweiz) A.G., Zürich, Zwitserland A. Ould Rouis, Directielid, Banque Robeco S.A. en Robeco Gestions S.A.S., Parijs, Frankrijk Beheerder Robeco Luxembourg S.A. 6-12, Place d'armes L-1136 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Accountant Ernst & Young S.A. 7, Parc d'activité Syrdall L-5365 Munsbach Groothertogdom Luxemburg Bewaarder, Domiciliëringskantoor en Betaalkantoor RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Groothertogdom Luxemburg Administratiekantoor en Registratiekantoor Robeco Luxembourg S.A. Uitbesteed aan: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Groothertogdom Luxemburg Beleggingsadviseur Robeco Luxembourg S.A. Uitbesteed aan: Robeco Institutional Asset Management B.V. ('RIAM') Coolsingel AG Rotterdam Nederland Robeco Capital Growth Funds 4

5 Inschrijvingen en publicaties Op grond van financiële verslagen zoals deze kunnen geen inschrijvingen plaatsvinden. Inschrijvingen kunnen slechts geschieden op grond van het huidige prospectus, in combinatie met het laatste jaarverslag van de vennootschap, eventueel aangevuld met het laatste halfjaarbericht, indien er meer dan acht maanden zijn verstreken sinds de publicatie van het jaarverslag. Exemplaren van de jaar- en halfjaarverslagen en het prospectus zijn verkrijgbaar via de website en zijn tevens kosteloos verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de vennootschap. Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland Robeco (Schweiz) AG, Josefstrasse 218, CH-8005 Zürich, is aangewezen als de vertegenwoordiger van de vennootschap in Zwitserland. Het prospectus, de statuten, het overzicht van aan- en verkopen in de portefeuille alsmede de jaarverslagen en halfjaarberichten zijn kosteloos verkrijgbaar bij deze vennootschap. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich is het betaalkantoor van de vennootschap in Zwitserland. Betaalkantoor en informatieservice in Duitsland De statuten, het (verkorte) prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij het betaalkantoor/de informatieservice in Duitsland: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D Frankfurt am Main. De koersen waartegen aandelen worden uitgegeven en teruggekocht worden gepubliceerd in de 'Stock Exchange Gazette. Een overzicht van aan- en verkopen in de portefeuille van de Vennootschap gedurende de verslagperiode is kosteloos verkrijgbaar bij het betaalkantoor/de informatieservice in Duitsland. Talenversies Dit verslag wordt ook in de Duitse, Engelse, Franse, Spaanse, Noorse en Poolse taal gepubliceerd. Slechts de uitgave in de Engelse taal is bindend. Robeco Capital Growth Funds 5

6 Verslag van de directie Algemeen Website We willen u erop wijzen dat actuele informatie over het beleggingsbeleid, de performance en de beleggingsportefeuille van de subfunds wordt gepubliceerd op Naamswijzigingen subfunds De namen van de volgende subfunds zijn per 30 november 2009 gewijzigd: - Robeco Financials Equities is gewijzigd in Robeco New World Financial Equities - Robeco Health Care Equities is gewijzigd in Robeco Health & Wellness Equities - Robeco Consumer Goods Equities is gewijzigd in Robeco Consumer Trends Equities - Robeco Energy Equities is gewijzigd in Robeco Natural Resources Equities - Robeco European Opportunities is gewijzigd in Robeco European Stars. Naamswijziging aandelencategorie en wijziging referentievaluta voor Robeco 130/30 North American Equities De aandelencategorie D EUR werd gewijzigd in DH EUR en de referentievaluta werd gewijzigd van EUR in USD. Beide wijzigingen zijn van kracht geworden op 1 juli Samenvoeging van subfunds Op 27 november 2009 zijn de in de onderstaande tabel genoemde verdwijnende subfunds opgenomen inde verkrijgende subfunds. Samenvoeging van subfunds Verdwijnende subfunds Verkrijgendesubfunds Robeco Food & Agri Equities Robeco Agribusiness Equities Robeco Industrials Equities Robeco Infrastructure Equities Robeco Materials Equities Robeco Natural Resources Equities 1 Robeco IT Equities Robeco Consumer Trends Equities 2 Robeco Telecom Services Equities Robeco Consumer Trends Equities 2 1 Voorheen Robeco Energy Equities. 2 Voorheen Robeco Consumer Goods Equities. Liquidatie van Robeco Capital Growth Funds - Robeco Utilities Equities Het subfund Robeco Utilities Equities werd op 27 november 2009 geliquideerd. De reden voor de liquidatie was dat (i) het beheerde vermogen was gedaald onder het bedrag dat de Directie als het vereiste minimum beschouwde om het subfund te laten voortbestaan en te beheren in het belang van de aandeelhouders en (ii) het toekomstige omzetpotentieel beperkt werd geacht. Deactivering van aandelencategorieën Tijdens de verslagperiode werden de volgende aandelencategorieën gedeactiveerd. Deactivering van aandelencategorieën Subfund Aandelencategorie Met ingang van Robeco Telecom Services Equities categorie Z EUR-aandelen 30/07/2009 Robeco European Opportunities categorie I EUR-aandelen 07/08/2009 Robeco Euro Bonds categorie Z EUR-aandelen 18/12/2009 Robeco Euro Medium Term Bonds categorie Z EUR-aandelen 18/12/2009 Robeco Capital Growth Funds 6

7 Nieuw subfund Op 8 juli 2009 werd Robeco Global Government Bonds geïntroduceerd. Nieuwe aandelencategorieën Tijdens de verslagperiode werden de volgende aandelencategorieën geïntroduceerd. Nieuwe aandelencategorieën Subfund Aandelencategorie Met ingang van Robeco Global Government Bonds categorie IH EUR-aandelen 08/07/2009 Robeco Global Government Bonds categorie I USD-aandelen 08/07/2009 Robeco US Premium Equities categorie D EUR-aandelen 13/07/2009 Robeco Chinese Equities categorie I EUR-aandelen 28/07/2009 Robeco 130/30 Emerging Markets Equities categorie DL EUR-aandelen 30/10/2009 Robeco Property Equities categorie B EUR-aandelen 27/11/2009 Robeco Investment Grade Corporate Bonds categorie IHI EUR-aandelen 03/12/2009 Robeco European Equities categorie I EUR-aandelen 11/12/2009 Robeco US Premium Equities categorie I EUR-aandelen 11/12/2009 Robeco Emerging Markets Equities categorie J USD-aandelen 15/12/2009 Robeco Euro Medium Term Bonds categorie B EUR-aandelen 18/12/2009 Robeco Euro Bonds categorie B EUR-aandelen 18/12/2009 Robeco High Yield Bonds categorie B EUR-aandelen 18/12/2009 Wijzigingen in het prospectus In het prospectus van de Vennootschap zijn een aantal wijzigingen aangebracht die van kracht zijn geworden op 30 november Een brief aan de aandeelhouders met informatie over deze veranderingen is op verzoek verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap. Fusie De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 26 november 2009 de fusie goedgekeurd tussen Robeco Obligaties DividendFunds N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal geregistreerd in Nederland (de "Verdwijnende Vennootschap"), en de Vennootschap per 18 december Op de fusiedatum gingen de activa en passiva van de Verdwijnende Vennootschap automatisch over naar de Vennootschap en heeft de Vennootschap meer specifiek aandelen uitgegeven in de volgende aandelencategorieën en subfunds: Fusie Fusie van de Verdwijnende Vennootschap Aandelencategorie in de Verkrijgende Vennootschap Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Categorie A = Robeco Divirente Robeco Capital Growth Funds Robeco Euro Medium Term Bonds Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Categorie B = Robeco Euro Robeco Capital Growth Funds Robeco Euro Obligaties Dividend Bonds Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Categorie C = Robeco High Yield Robeco Capital Growth Funds Robeco High Yield Obligaties Bonds Aandelencategorie Categorie B EUR Categorie B EUR Categorie B EUR Risicobeheer De Robeco Groep heeft in het afgelopen jaar de eerder getroffen maatregelen ter bescherming van haar cliënten verder uitgebouwd en verfijnd. Het betreft met name verschillende manieren om te beperken dat verliezen worden geleden als gevolg van het faillissement van een tegenpartij. Zo is de frequentie van het uitwisselen van onderpand in derivatentransacties verhoogd en zijn meer beperkingen gesteld aan het type onderpand dat door de tegenpartij wordt geleverd bij het uitlenen van stukken. Verder zijn maatregelen genomen om uitstaande kasposities over meer (kredietwaardige) tegenpartijen te spreiden en daar, waar mogelijk, segregatie van deze bedragen te bewerkstelligen. Robeco Capital Growth Funds 7

8 Voor met name vastrentende portefeuilles wordt daarnaast zorgvuldig gekeken naar het liquiditeitsrisico, zowel aan de kant van de beleggingen in de portefeuille als aan de kant van aan- en verkopen door cliënten. Binnen het ontworpen raamwerk worden deze risico s op een geïntegreerde manier gemonitord en gerapporteerd. Op diverse gebieden is strengere regelgeving van toepassing of aangekondigd. Robeco Luxembourg S.A. staat steeds in nauw contact met lokale toezichthouders en zal steeds voldoen aan de eisen die aan het beheer van portefeuilles worden gesteld. Verantwoord beleggen Op 1 februari 2010 introduceerde Robeco Verantwoord Beleggen. Robeco staat voor verantwoord beleggen omdat wij geloven dat goed ondernemingsbestuur en verantwoord ondernemen leiden tot betere risico-rendementsverhoudingen. Dit wordt bereikt door de integratie van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur in de beleggingsanalyse en het beslisproces van de Robeco-producten. (Deze factoren worden hierna aangeduid met de Engelse afkorting ESG, wat staat voor environmental, social and governance). Verantwoord Beleggen is een uitbreiding van de activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen waar Robeco al langer mee bezig was zoals de integratie van ESG-factoren in bepaalde producten, duurzame themafondsen, het uitoefenen van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen en het voeren van een actieve dialoog met de bedrijven waar Robeco in belegt. De mate waarin en de manier waarop ESG-factoren zijn geïntegreerd in de beleggingsprocessen verschilt per product. De introductie van enhanced engagement en een uitsluitingsbeleid horen ook bij verantwoord beleggen. Enhanced engagement houdt in dat Robeco actieve dialogen aangaat met bedrijven. Robeco volgt daarbij algemeen aanvaarde internationale gedragscodes die ondertekend of geratificeerd zijn door de Nederlandse regering. Bedrijven die niet in overeenstemming met deze algemeen aanvaarde codes opereren, kunnen op een uitsluitingslijst worden geplaatst die van toepassing is voor alle Robeco-fondsen. Meer informatie over Verantwoord Beleggen bij Robeco en hoe dit van invloed is op de Robeco-producten is te vinden op de website Verantwoord Beleggen: Robeco Capital Growth Funds 8

9 Algemene inleiding Het jaar 2009 zal de geschiedenis in gaan als het jaar waarin een einde kwam aan de zwaarste recessie sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Krachtige stimuleringsmaatregelen door centrale banken en overheden hebben hun uitwerking niet gemist. Vooral het economisch herstel in Azië is indrukwekkend. Hoewel het nog te vroeg is om te concluderen dat een depressie zoals die van Japan in de jaren definitief is afgewend, verraste de wereldwijde groei in de tweede helft van 2009 in positieve zin, terwijl de inflatie een dalende tendens vertoonde. Indicatoren wijzen over een breed front op aanhoudend economisch herstel in De prijzen van meer risicovolle activa profiteerden hiervan en toonden een enorme herstelbeweging sinds de bodem in maart. De wereld komt nu in een moeilijker fase van het economisch herstelproces, namelijk de fase waarin de uitzonderlijke stimuleringsmaatregelen geleidelijk moeten worden teruggebracht. Het lijkt erop dat de autoriteiten het zekere voor het onzekere willen nemen en weinig haast maken met de implementatie van hun exitstrategieën. Vooruitzichten voor de aandelenmarkten Het jaar kende een bijzonder moeilijke start. De S&P500-index sloot 2008 op een niveau van 903 en de AEX op 246. Het was de afronding van een moeilijk jaar voor de aandelenmarkten in de VS en Europa. In de eerste maanden van 2009 gleden de markten echter gestaag verder af. Toen op 9 maart de bodem werd bereikt, had de AEX nog eens 19% verloren en de S&P500 25%. Het niveau was inmiddels gedaald naar een tamelijk schrikbarende 666 voor de S&P500 en 200 voor de AEX. Begin maart zette het herstel in. De aandelenmarkten van opkomende landen waren toen al aan de klim begonnen. Zij hadden het dieptepunt gehad in november Hoewel de bezorgdheid bleef bestaan, waren de winstcijfers keer op keer een meevaller. Deze trend kenmerkt de fase waarin we nu nog steeds verkeren. De economische groei trekt aan, zelfs al is dit alleen op basis van de gunstige vergelijkingen die kunnen worden getrokken. De jaar-op-jaar groei in het eerste halfjaar van 2010 wordt immers vergeleken met de eerste zes maanden van 2009 toen de situatie nog dramatisch was. Aandelen- en obligatiekoersen zijn gestegen en in de VS lijkt de waarde van huizen niet langer te dalen. Dit zijn de opbeurende signalen die de consument nodig heeft om meer uit te geven. De bedrijfsinvesteringen zullen echter nog wel even achterblijven. Er is weinig reden om grote investeringen te doen omdat de bezettingsgraad nog laag is. De centrale banken veranderen waarschijnlijk in het eerste halfjaar van 2010 weinig in hun beleid. De geschiedenis heeft immers aangetoond dat pril herstel niet in de kiem moet worden gesmoord. Regeringen blijven dus besteden en investeren en veel beleidsplannen lopen tot ver in 2010 door. Eens breekt in 2010 echter het moment aan dat regeringen en centrale banken het stokje moeten doorgeven aan de particuliere sector. Wat er in die fase gebeurt, is nog in onzekerheid gehuld. Dit geldt ook voor de bedrijfswinsten. Een herstel van de groei zorgt ook voor de bijbehorende operationele hefboom: een omzetstijging. Het duurt echter even voordat de kosten ook stijgen. Aanvankelijk kunnen bedrijven het nog redden met het bestaande personeel en zullen ze hun bestaande productiecapaciteit inzetten voor de groei. Er is dan nog geen noodzaak voor extra investeringen, een factor die wijst op sterk winstherstel. De gehele aandelenmarkt is nu gematigd gewaardeerd na de stijging van de afgelopen maanden. Veel particuliere beleggers, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen hebben nog een grote hoeveelheid beleggingen die schreeuwen om een hoger rendement bij het huidige scenario van lage rentes. Daarom verwachten we per saldo dat de aandelenmarkten in het eerste halfjaar van 2010 verder zullen stijgen. Hoe verder we echter in het jaar komen, des te moeilijker wordt het voor de koersen hun rally vol te houden. De eerste fase van het cyclische herstel is dan immers voorbij. Regeringen en centrale banken zien dan het bewijs van doorzettende groei en kunnen beginnen met het terugdraaien van hun stimuleringsmaatregelen. Zij lopen dan echter wel het risico het economisch herstel in de kiem te smoren. Vooruitzichten voor de obligatiemarkten Wij verwachten dat de officiële korte rentes in de ontwikkelde economieën voorlopig rond de historisch lage niveaus zullen blijven bewegen om zo een blijvend economisch herstel te stimuleren. Obligaties zullen steun ondervinden van centrale banken die de monetaire omstandigheden niet agressief zullen normaliseren. Verder zijn er geen dreigende inflatierisico s, gezien de stijgende werkloosheid en de trage wereldwijde economische groei. Verder in de toekomst kunnen obligatiemarkten kwetsbaar worden als overheden niet in staat zijn fiscale maatregelen door te drukken. Dan zouden de inflatieverwachtingen kunnen gaan toenemen. De vooruitzichten voor de bedrijfsobligatiemarkten zijn vooralsnog positief. Consumenten en bedrijven bouwen de schuldenlast af die zij in de afgelopen twee decennia hebben opgebouwd. Banken worden geconfronteerd met hogere solvabiliteitseisen en zullen daardoor hun kernvermogen versterken. Hoewel deze aflossingstrend de groei zal drukken, zijn de fundamentele ontwikkelingen gunstig voor bedrijfsobligaties. Tegelijkertijd kunnen bedrijfsobligaties profiteren van de aanhoudende vraag die wordt gedreven door lage absolute risicovrije rendementen en lagere spaarrentes. Robeco Capital Growth Funds 9

10 Wereldwijde aandelensubfunds Beleggingsresultaat Robeco Global Equities Koers in valuta x 1 31/12/2009 Koers in valuta x 1 30/06/2009 Beleggingsresultaat in verslagperiode in % D EUR-aandelen 37,63 30,89 21,8 MSCI World Index (nettorendement) 19,5 DH EUR-aandelen 83,47 68,19 22,4 MSCI World Index (nettorendement), deels afgedekt naar de euro 21,0 Robeco Global Value Equities B EUR-aandelen 1 82,09 69,91 19,7 1 D EUR-aandelen 98,25 82,02 19,8 MSCI World Value Index (nettorendement, in EUR) 20,1 Robeco Global Stars Equities D EUR-aandelen 117,34 95,34 23,1 I EUR-aandelen 117,82 95,42 23,5 MSCI World Index (nettorendement, in EUR) 19,5 Robeco Emerging Stars Equities D EUR-aandelen 133,92 96,66 38,5 DL EUR-aandelen 92,09 66,55 38,4 I EUR-aandelen 92,78 67,33 37,8 MSCI Emerging Markets Index (nettorendement, in EUR) 28,3 D USD-aandelen 90,49 64,21 40,9 MSCI Emerging Markets Index (nettorendement, in USD) 31,2 Robeco Emerging Markets Equities D EUR-aandelen 123,67 92,88 33,2 I EUR-aandelen 213,46 159,91 33,5 M EUR-aandelen 94,34 71,02 32,8 Z EUR-aandelen 100,36 74,73 34,3 MSCI Emerging Markets Index (nettorendement, in EUR) 28,3 D USD-aandelen 133,12 97,93 35,9 J USD-aandelen 2 101,04 100,00 1,0 2 MSCI Emerging Markets Index (nettorendement, in USD) 31,2 Robeco 130/30 Emerging Markets Equities D EUR-aandelen 103,77 79,31 30,8 I EUR-aandelen 104,86 79,91 31,2 DL EUR-aandelen 3 110,34 100,00 10,3 3 MSCI Emerging Markets Index (nettorendement, in EUR) 28,3 Robeco All Weather Global Equities D EUR-aandelen 82,54 84,36 2,2 I EUR-aandelen 84,83 86,39 1,8 Merrill Lynch EUR LIBOR Overnight Index (EONIA) 0,2 1 Rekening houdend met herbelegging van het uitgekeerde dividend. Zie de Toelichting op pagina december 2009 tot en met 31 december oktober 2009 tot en met 31 december Robeco Capital Growth Funds 10

11 Performanceanalyse Robeco Global Equities Het subfund versloeg de benchmark, de MSCI World-index, hoofdzakelijk dankzij een goede aandelenselectie. Het subfund streeft naar een stabiele performance ten opzichte van de benchmark en heeft dit over de verslagperiode gerealiseerd. De groei van de bedrijfswinsten zal toenemen omdat de economie herstelt en bedrijven in de kosten snijden. De waardering van wereldwijde aandelenmarkten is teruggekeerd naar een normaal niveau. Robeco Global Value Equities Het subfund heeft de benchmark verslagen. De portefeuille is hierin geslaagd dankzij de focus op bedrijven met goede fundamentele vooruitzichten op de middellange termijn in combinatie met een gunstige waardering en een positieve vrije cashflow. Wij blijven bedrijven vermijden waarvan de aandelenkoers wordt opgedreven door speculatieve herstelverwachtingen. De aandelenselectie in de sectoren zakelijke dienstverlening, energie, technologie en industrie & dienstverlening droeg bij aan de performance. Wij blijven onderwogen in kredietgevoelige instellingen en nutsbedrijven omdat de huidige fundamentele factoren en waarderingen geen interessante beleggingskansen bieden. Robeco Global Stars Equities De tweede helft van 2009 was een goede periode voor wereldwijde aandelen. De markt ondervond flinke steun van het gegroeide vertrouwen in het economisch herstel. De geconcentreerde portefeuille van Robeco Global Stars, die alleen belegt in aandelen met een goede waardering op een drie- tot vijfjaarshorizon, profiteerde daar nog meer van dankzij een goede aandelenselectie. De beste performance werd behaald in de meer defensieve sectoren telecom en consument defensief. Dit leidde tot een outperformance van de portefeuille ten opzichte van de sector en de markt als geheel. Robeco Emerging Stars Equities Robeco Emerging Stars Equities realiseerde in de tweede helft van 2009 een goed rendement en deed het ruimschoots beter dan de MSCI Emerging Markets-index. Het subfund profiteerde van de krachtige performance van Turkije en Zuid- Korea en van de Chinese consumentenaandelen in de portefeuille. Gedurende de verslagperiode werd de positie in Brazilië enigszins teruggebracht terwijl de belangen in Turkije en Rusland werden vergroot. De portefeuille van Robeco Emerging Stars Equities is geconcentreerd in en richt zich op de meest aantrekkelijke beleggingen in opkomende markten, en is desondanks goed gespreid over landen en sectoren. Robeco Emerging Markets Equities Robeco Emerging Markets Equities realiseerde in de verslagperiode een historisch goed rendement en deed het ruimschoots beter dan de MSCI Emerging Markets-index. Het subfund profiteerde van de krachtige performance van Turkije en Zuid-Korea en van de Chinese consumentenaandelen in de portefeuille. Gedurende de verslagperiode werd de positie in Brazilië enigszins teruggebracht terwijl de belangen in Turkije en Rusland werden vergroot. Op sectorniveau had het subfund een relatief zware weging in aandelen uit de sectoren consument cyclisch en financiële dienstverlening. Robeco 130/30 Emerging Markets Equities Het beleggingsdoel van dit subfund is beter te presteren dan de benchmark door het gebruik van een kwantitatief aandelenselectiemodel. Naast een totale longpositie van 130% heeft het subfund ook een totale shortpositie van 30% waardoor het ook kan profiteren van negatieve vooruitzichten. Het subfund presteerde in de verslagperiode beter dan de benchmark en profiteerde van een positieve bijdrage uit alle drie de factoren die zijn opgenomen in het aandelenselectiemodel. Robeco All Weather Global Equities Het beleggingsdoel van het subfund is het realiseren van waardestijging, voornamelijk door long- en shortposities te nemen in beursgenoteerde bedrijven over de hele wereld via beleggingen en handel in gerelateerde instrumenten. Deze kwantitatieve beleggingsstrategie van het subfund behaalt een positief rendement als de longportefeuille beter presteert dan de shortportefeuille. In de verslagperiode was het subfund wereldwijd belegd in alle belangrijke volwassen aandelenmarkten en in alle sectoren. Het subfund had slechts een zeer kleine netto-exposure naar regio's, sectoren, landen, (buitenlandse) valuta's en bèta. De performance van het subfund was negatief, wat met name was toe te schrijven aan de trendvariabelen in het aandelenselectiemodel. Diverse verbeteringen die in de eerste helft van 2009 werden doorgevoerd in de strategie hebben mede geleid tot een stabilisatie van de performance in het vierde kwartaal. Robeco Capital Growth Funds 11

12 Regionale en landenaandelensubfunds Beleggingsresultaat Robeco Asia-Pacific Equities Koers in valuta x 1 31/12/2009 Koers in valuta x 1 30/06/2009 Beleggingsresultaat in verslagperiode in % D EUR-aandelen 70,85 60,04 18,0 MSCI AC Asia Pacific ex Japan en MSCI Japan Index (nettorendement) 16,4 Robeco European Equities D EUR-aandelen 28,93 23,76 21,8 I EUR-aandelen 104,35 100,00 4,3 2 MSCI Europe Index (nettorendement) 24,1 Robeco European Stars D EUR-aandelen 62,05 50,27 23,4 I EUR-aandelen 55,06 51,09 7,8 3 MSCI Europe Index (nettorendement) 24,1 Robeco European Conservative Equities B EUR-aandelen 77,15 65,50 20,1 1 D EUR-aandelen 93,46 77,80 20,1 I EUR-aandelen 85,43 70,95 20,4 Robeco European MidCap Equities D EUR-aandelen 69,22 55,92 23,8 DJ Stoxx Europe Small 200 Index 28,0 Robeco 130/30 European Equities D EUR-aandelen 74,97 60,64 23,6 DL EUR-aandelen 89,72 72,66 23,5 I EUR-aandelen 75,90 61,22 24,0 MSCI Europe Index (nettorendement) 24,1 Robeco US Premium Equities D EUR-aandelen 124,28 100,00 24,3 4 DH EUR-aandelen 98,63 80,49 22,5 I EUR-aandelen 104,20 100,00 4,2 5 IH EUR-aandelen 102,25 83,07 23,1 MH EUR-aandelen 95,17 77,88 22,2 Russell 3000 Value Index (afgedekt naar EUR) 23,4 D USD-aandelen 107,17 87,34 22,7 I USD-aandelen 111,25 90,26 23,3 M USD-aandelen 99,14 81,00 22,4 Russell 3000 Value Index 23,5 EH GBP-aandelen 120,36 98,00 23,0 1 IE GBP-aandelen 122,70 97,60 25,7 Russell 3000 Value Index (afgedekt naar GBP) 24,0 1 Rekening houdend met herbelegging van het uitgekeerde dividend. Zie de Toelichting op pagina december 2009 tot en met 31 december juli 2009 tot en met 7 augustus juli 2009 tot en met 31 december december 2009 tot en met 31 december Robeco Capital Growth Funds 12

13 Beleggingsresultaat Robeco 130/30 North American Equities Koers in valuta x 1 31/12/2009 Koers in valuta x 1 30/06/2009 Beleggingsresultaat in verslagperiode in % D EUR-aandelen 27,63 23,03 20,0 S&P 500 Index (nettorendement, afgedekt naar EUR) 22,0 D USD-aandelen 83,69 69,37 20,6 S&P 500 Index (nettorendement) 22,2 Robeco Chinese Equities D EUR-aandelen 50,04 41,98 19,2 I EUR-aandelen 110,22 100,00 10,2 2 MSCI UCITS 10/40 World China Index 16,3 (nettorendement, in EUR) D USD-aandelen 115,54 94,76 21,9 MSCI UCITS 10/40 World China Index (nettorendement, in USD) 19,0 Robeco European Dividend Extension B EUR-aandelen 75,26 64,53 19,5 1 MSCI Europe High Dividend 25,0 1 Rekening houdend met herbelegging van het uitgekeerde dividend. Zie de Toelichting op pagina juli 2009 tot en met 31 december Performanceanalyse Robeco Asia-Pacific Equities De Aziatische markten herstelden zich en bereikten weer het niveau waarop zij zich bevonden in de zomer van Veel landen noteerden over 2009 een verrassend krachtige groei omdat de meeste Aziatische banken niet werden meegesleept in de liquiditeitsproblemen die zich voordeden in het westen. Zij bleven dus krediet verstrekken. Dit was vooral het geval in China waar de regering de banken de opdracht gaf agressief geld uit te lenen. De Japanse markt bleef achter door de ongewenst sterke yen en grootschalige initiatieven om kapitaal bijeen te brengen, vooral in de financiële sector. Het subfund bleef gedurende de gehele verslagperiode volledig belegd. Japan werd teruggebracht naar neutraal ten opzichte van de 40%-weging van de benchmark maar bleef wel de grootste markt. Een goede aandelenselectie in Japan en Australië en een grote positie in Indonesië stelden het subfund in staat de benchmark te overtreffen. Robeco European Equities Het opwaartse momentum in Europese aandelen dat in mei 2009 begon, hield ook in het tweede halfjaar aan. De combinatie van voldoende liquiditeit en kapitaalinjecties in het financiële systeem, buitengewoon lage rentes en fiscale stimuleringsmaatregelen ondersteunde de wereldeconomie. De winstverwachtingen werden naar boven herzien in plaats van naar beneden. De MSCI Europe-index steeg in deze periode met 24,1%. Robeco European Equities maakte een wat kleinere stijging door, afgeremd door de enhanced-index subportefeuille en de kascomponent. Robeco European Conservative Equities In de tweede helft van 2009 profiteerde Robeco European Conservative Equities van het herstel op de aandelenmarkt. Het subfund heeft geen benchmark, maar maakt in plaats daarvan gebruik van een nieuw kwantitatief aandelenselectiemodel dat streeft naar maximalisatie van de Sharperatio. Het subfund belegt gewoonlijk in aandelen met een lage bèta en lage volatiliteit. Het langetermijndoel is het produceren van rendementen die vergelijkbaar zijn met die van aandelen bij een lagere volatiliteit. Hierdoor slaagde het subfund er gedurende de verslagperiode in te profiteren van de positieve alfa in aandelen met een lage bèta en lage volatiliteit. Robeco Capital Growth Funds 13

14 Robeco European MidCap Equities Na een korte onderbreking in mei/juni zetten Europese midcaps hun rally voort, en hielden die vol tot aan het einde van 2009 toen enige consolidatie optrad ten gevolge van winstnemingen. Het optimisme over een wereldwijd herstel nam toe en de winstherzieningen waren met name positief voor kleine midcaps. Tegen deze achtergrond behaalde het subfund een hoog relatief rendement dankzij actieve aandelenselectie, gericht op aandelen met een sterkere en hoogwaardigere winstverwachting in combinatie met een aantrekkelijke waardering. Als gevolg daarvan waren met name retail, IT, telecom en banken overwogen, terwijl basismaterialen en financiële dienstverlening onderwogen bleven. Qua regionale exposure bevond de grootste overweging zich in Nederland, Frankrijk en Duitsland, terwijl de Scandinavische markten (met name Zweden) en het VK een onderweging kenden. Bij een selectieve benadering blijven de vooruitzichten voor kleine midcaps gunstig. De risicobereidheid neemt toe, het winstmomentum is krachtig en de waarderingen zijn redelijk. Robeco European Stars (voorheen Robeco European Opportunities) Het opwaartse momentum in Europese aandelen dat in mei 2009 begon, hield ook in het tweede halfjaar aan. De combinatie van voldoende liquiditeit en kapitaalinjecties in het financiële systeem, buitengewoon lage rentes en fiscale stimuleringsmaatregelen ondersteunde de wereldeconomie. De winstverwachtingen werden naar boven herzien in plaats van naar beneden. De MSCI Europe-index steeg in deze periode met 24,1%. Het resultaat van Robeco European Stars was vergelijkbaar omdat veel aandelen die vorig jaar hadden ingeleverd nu hun herstel voortzetten. Robeco 130/30 European Equities Naast een totale longpositie van 130% heeft het subfund een totale shortpositie van 30%, waardoor het ook kan profiteren van negatieve vooruitzichten. De beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op een kwantitatief aandelenselectiemodel. In de tweede helft van 2009 liet Robeco 130/30 European Equities een gemengde performance zien met over het algemeen een positief relatief rendement. Het aandelenselectiemodel presteerde goed. De waarderingsfactor leverde de grootste positieve bijdrage aan de performance, terwijl de grootste negatieve bijdrage van de factor momentum kwam. Robeco US Premium Equities De sterke absolute performance van het subfund over de tweede helft van 2009 werd gegenereerd door een breed pakket aan belangen verdeeld over 11 economische hoofdsectoren die gezamenlijk een rendement in twee cijfers noteerden. De positie van het subfund in financiële dienstverlening droeg het meeste bij aan de relatieve performance, mede door positieve beleggingen in kredietgevoelige aandelen. De marktsegmenten industrie & dienstverlening en productie boekten een krachtig resultaat in de verslagperiode. Dit pakte negatief uit voor het subfund vanwege de aandeelspecifieke onderweging op deze terreinen. De aantrekkelijke waardering en het hoogwaardige kwaliteitsprofiel geven het subfund een gunstige uitgangspositie voor de toekomst. Robeco 130/30 North American Equities Door de sterk negatieve performance van de kwaliteitsfactoren in ons eigen largecap aandelenselectiemodel werden slechte selectiesignalen afgegeven wat uitmondde in een underperformance van het subfund. Junkaandelen bleven in deze periode beter presteren dan hoogwaardige aandelen, maar we zijn ervan overtuigd dat het aanhouden van hoogwaardige aandelen met een goede relatieve waardering en een stijgend koers/winstmomentum een betere strategie is. Deze strategie zal op de lange termijn blijven leiden tot succes. De longposities leverden een positieve bijdrage aan de relatieve performance, maar deze werd tenietgedaan door de negatieve bijdrage uit shortposities en een onderweging in benchmarknamen. Op sectorniveau kwam de grootste positieve bijdrage van aandelen uit de sectoren industrie & dienstverlening en gezondheidszorg, terwijl transport en zakelijke dienstverlening de grootste negatieve bijdrage leverden. Robeco Capital Growth Funds 14

15 Robeco Chinese Equities Robeco Chinese Equities realiseerde een positief rendement, zowel absoluut als relatief. De Chinese regering wendde een economische ramp af met een verbijsterend groot stimuleringspakket van CNY 4 triljoen (USD 585 miljard) en door een zeer ruim monetair beleid te hanteren. Ook werden met voorrang de nodige structurele hervormingen doorgevoerd waarmee de economische groei in China ook voor de toekomst zeker zou worden gesteld. Voorbeelden daarvan waren het stimuleren van de binnenlandse consumptie en de aanleg van infrastructuur in minder ontwikkelde regio s. Het gevolg was dat de Chinese economie in het derde kwartaal van 2009 met 8,9% groeide. In oktober vierde de Volksrepubliek China haar zestigste verjaardag dus met een voorspoedig economisch herstel. De Chinese valuta bleef deze periode vlak ten opzichte van de USD. Robeco European Dividend Extension Het subfund is gericht op vermogensaanwas en het bieden van potentieel voor langetermijngroei. Om dit doel te bereiken hebben we een innovatieve benadering ontwikkeld waarbij beleggingen in aandelen van volwassen, gevestigde Europese namen die een aantrekkelijk dividendrendement bieden, worden gecombineerd met een strategie waarbij callopties worden verkocht om extra inkomen te genereren en het rendement te verbeteren. In de verslagperiode bleef het subfund achter op de European Dividend Yield-index. Financiële dienstverlening, olie en gas, en telecom waren de belangrijkste sectoren binnen de portefeuille. Het dividendrendement van de portefeuille bedroeg in de verslagperiode meer dan 4,5%. Dit ondanks het feit dat in veel sectoren grote twijfel bestond over het uitkeringsbeleid, met name in de financiële sector. Overeenkomstig onze strategie verkochten we callopties op uiteenlopende belangen in de portefeuille. We hebben belegd in aandelen met een hoge marktkapitalisatie (ongeveer 60% van de portefeuille). Geografisch gezien, zijn Frankrijk, het VK en Finland de belangrijkste landen waarin het subfund belegt. Robeco Capital Growth Funds 15

16 Sectoraandelensubfunds Beleggingsresultaat Robeco New World Financial Equities Koers in valuta x 1 31/12/2009 Koers in valuta x 1 30/06/2009 Beleggingsresultaat in verslagperiode in % D EUR-aandelen 30,75 25,64 19,9 Z EUR-aandelen 78,25 64,67 21,0 MSCI World Financials Index (nettorendement) 19,1 Robeco Food & Agri Equities D EUR-aandelen 45,61 41,70 9,4 1 Z EUR-aandelen 88,35 79,09 11,7 2 MSCI UCITS 10/40 World Consumer Staples Index (nettorendement) 12,2 1 Robeco Health & Wellness Equities D EUR-aandelen 39,78 33,84 17,6 Z EUR-aandelen 96,39 81,25 18,6 MSCI UCITS 10/40 World Health Care Index (nettorendement) 17,7 Robeco IT Equities D EUR-aandelen 24,47 22,11 10,7 1 Z EUR-aandelen 81,81 73,41 11,4 1 MSCI UCITS 10/40 World IT Index (nettorendement) 10,6 1 Robeco Telecom Services Equities D EUR-aandelen 29,19 27,17 7,4 1 Z EUR-aandelen 80,66 78,47 2,8 3 MSCI UCITS 10/40 World Telecom Index (nettorendement) 10,7 1 Robeco Property Equities B EUR-aandelen 11,48 10,37 10,7 4 D EUR-aandelen 73,05 57,06 28,0 I EUR-aandelen 72,19 56,19 28,5 Citigroup BMI Real Estate World Index (nettorendement) 27,4 Robeco Consumer Trends Equities D EUR-aandelen 56,08 42,82 31,0 Z EUR-aandelen 108,46 82,10 32,1 MSCI World Consumer Discretionary Index (nettorendement) 18,9 Robeco Industrials Equities D EUR-aandelen 38,90 33,29 16,9 1 Z EUR-aandelen 86,12 70,88 21,5 2 MSCI UCITS 10/40 World Industrials Index (nettorendement) 13,5 1 Robeco Natural Resources Equities D EUR-aandelen 86,10 71,59 20,3 Z EUR-aandelen 77,57 63,93 21,3 MSCI UCITS 10/40 World Energy Index (nettorendement) 17,6 1 1 juli 2009 tot en met 27 november juli 2009 tot en met 16 november juli 2009 tot en met 27 juli november 2009 tot en met 31 december Robeco Capital Growth Funds 16

17 Beleggingsresultaat Robeco Materials Equities Koers in valuta x 1 31/12/2009 Koers in valuta x 1 30/06/2009 Beleggingsresultaat in verslagperiode in % D EUR-aandelen 75,72 64,10 18,1 1 Z EUR-aandelen 78,09 65,61 19,0 1 MSCI UCITS 10/40 World Materials Index (nettorendement) 20,4 1 Robeco Utilities Equities D EUR-aandelen 71,79 67,61 6,2 1 Z EUR-aandelen 71,90 69,27 3,8 2 MSCI World Utilities Index (nettorendement) 3,1 1 Robeco Agribusiness Equities D EUR-aandelen 91,74 73,69 24,5 I EUR-aandelen 92,59 74,12 24,9 19,5 Robeco Infrastructure Equities D EUR-aandelen 100,32 80,13 25,2 I EUR-aandelen 101,32 80,65 25,6 MSCI World Index (nettorendement) 13,4 1 1 juli 2009 tot en met 27 november juli 2009 tot en met 16 oktober Performanceanalyse Robeco New World Financial Equities (voorheen Robeco Financials Equities) Nadat het wereldwijde financiële stelsel bijna was ineengestort, bereikte de sector begin maart 2009 de bodem om vervolgens een rally van 103% door te maken tot half augustus. Sindsdien kenden aandelen uit de sector financiële dienstverlening een vlak verloop. Het enthousiasme nam af omdat bedrijven voortdurend kapitaal bijeenbrachten en er veel onzekerheid bestond over toekomstige regelgeving. In de tweede helft van 2009 versloeg Robeco New World Financial Equities de MSCI Financials-index met een geringe marge. Dit gold ook voor heel Het jaar 2010 is begonnen met lage waarderingen en we zien veel interessante beleggingskansen. Robeco Food & Agri Equities In de tweede helft van 2009 deed de Food & Agri-portefeuille het beter dan de benchmark. Toen de economie in de loop van het jaar aantrok en winstverwachtingen werden gehaald of zelfs overtroffen, groeide de bereidheid van beleggers om weer in aandelen te stappen. Over het algemeen gaven zij de voorkeur aan meer cyclische sectoren boven de sector consument defensief. Het subfund boekte een goed resultaat in de sectoren huishoudelijke producten en dranken. Op 27 november 2009 werd Robeco Food & Agri Equities opgenomen in Robeco Agribusiness Equities. Robeco Health & Wellness Equities (voorheen Robeco Health Care Equities) In de tweede helft van 2009 richtte de markt zich op twee factoren binnen het spectrum gezondheidszorg. De belangrijkste daarvan was de aanhoudende discussie over de hervormingen in de Amerikaanse gezondheidszorg. De tweede factor was het economische herstel in het algemeen wat relatief gezien een negatieve ontwikkeling is voor de sector. Hervormingen in de gezondheidszorg zijn noodzakelijk. Ze komen er ook wel, maar voorlopig lijkt de angst hiervoor overdreven. Eind november werd het subfund gewijzigd in Robeco Health & Wellness Equities. Het thema gezondheidsbewustzijn presteerde relatief goed binnen de zeer optimistische markten van de tweede helft van Dit in tegenstelling tot farmaceutische bedrijven die door hun defensieve karakter niet profiteerden van het sterk toenemende cyclische momentum. Over het algemeen presteerden producenten van medische apparatuur en voedingssupplementen en bedrijven die zich bezighouden met efficiency in de gezondheidszorg goed. Deze aandelen waren goed vertegenwoordigd in het subfund. Robeco Capital Growth Funds 17

18 Het doel van het subfund is zo veel mogelijk te profiteren van de langetermijntrend binnen de segmenten preventie en behandeling. De vooruitgang die recentelijk in de VS is geboekt in het kader van de hervorming van de gezondheidszorg is gunstig voor het thema waar Robeco Health and Wellness Equities zich op richt. Robeco IT Equities Robeco IT Equities behaalde een keurige relatieve performance in de tweede helft van 2009 op basis van aandelenselectie en regioallocatie. De sectorallocatie leverde een neutrale bijdrage aan het totaalrendement. De regioallocatie profiteerde van een overweging in opkomend Azië en Noord-Amerika en een onderweging in Europese en Japanse technologieaandelen. De aandelenselectie was positief door een overweging in een aantal zorgvuldig uitgekozen small- en midcapnamen in internet, software, computerhardware en halfgeleiders. Op 27 november 2009 werd Robeco IT Equities opgenomen in Robeco Consumer Trends Equities. Robeco Telecom Services Equities Nadat 2009 slecht was begonnen, herstelden de aandelenmarkten zich sterk van het dieptepunt in maart. In de herstelfase presteerde de sector telecom slechter dan de wereldwijde markten omdat beleggers overstapten van defensieve sectoren naar meer cyclische sectoren zoals technologie. Robeco Telecom Services Equities realiseerde een kleine outperformance dankzij langetermijntrends zoals mobiel dataverkeer en groei in opkomende markten. Deze leidden tot een beter resultaat ten opzichte van de benchmark en andere vergelijkbare internationale fondsen. Op 27 november 2009 werd Robeco Telecom Services Equities opgenomen in Consumer Trends Equities. Robeco Property Equities Gedurende de verslagperiode deed Robeco Property Equities het beter dan de benchmark. Dankzij de maatregelen die door de wereldwijde centrale banken zijn genomen, stabiliseerden de kapitaalmarkten. De benchmark is meer dan 90% gestegen na het dieptepunt van maart Het momentum blijft sterk aangezien beursgenoteerde vastgoedbedrijven toegang hebben tot de kapitaalmarkt. Zo zijn zij in staat groeiacquisities te doen of nieuwe ontwikkelingsprojecten te starten. Robeco Consumer Trends Equities (voorheen Robeco Consumer Goods Equities) Nadat 2009 slecht was begonnen, herstelden de aandelenmarkten zich sterk van het dieptepunt in maart. De sector consument cyclisch is gericht op economisch herstel met vroegcyclische segmenten als retail en auto s. Tijdens het recente herstel deed de sector het dan ook beter dan de markt. Robeco Consumer Trends Equities presteerde met name goed dankzij langetermijntrends zoals digitale media en consumentenbestedingen in opkomende markten. Deze leidden tot een consistent beter resultaat ten opzichte van de benchmark en andere vergelijkbare internationale fondsen. Het subfund won in 2009 meerdere Lipper Awards voor zijn sterke performancegeschiedenis. Robeco Industrials Equities Robeco Industrials Equities wist te profiteren van het scherpe herstel op de aandelenmarkten dat in maart 2009 inzette. De tactische allocatie van de portefeuille richtte zich op het overwegen van vroegcyclische bedrijven en subsectoren, vooruitlopend op het economische herstel. De strategische allocatie van de portefeuille bleef geconcentreerd in drie krachtige langetermijntrends: industrialisatie van opkomende economieën, energiebesparing en investeringen in infrastructuur. Op 27 november 2009 werd Robeco Industrials Equities opgenomen in Robeco Infrastructure Equities. Robeco Natural Resources Equities (voorheen Robeco Energy Equities) Na een zwakke start verdubbelde de olieprijs in 2009 waardoor aandelen uit de sector energie een goed resultaat boekten. Robeco Natural Resources Equities realiseerde een outperformance ten opzichte van vergelijkbare fondsen en de benchmark dankzij een overweging in upstream resources en oliedienstverlening. Deze activiteiten profiteren van wat mogelijk een van de sterkste investeringsrondes ooit zal blijken te zijn. In eerste instantie zette de hoge olieprijs een rem op de investeringen omdat regeringen de condities wilden aanscherpen. Vervolgens sloeg de kredietcrisis toe. Maar nu het economische herstel vaste voet aan de grond krijgt, zien we dat de situatie zich ten goede keert. Robeco Capital Growth Funds 18

19 Robeco Materials Equities De tweede helft van 2009 was een zeer sterk halfjaar voor grondstoffen en hulpbronnen. Basismaterialen was een van de best presterende sectoren in de markt. Dit was te danken aan een combinatie van factoren, waaronder de sterke fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen wereldwijd, het strategisch opkopen van voorraden door China en een zwakke dollar. Robeco Materials Equities deed het beter dan de meeste vergelijkbare fondsen dankzij de hoofdthema s koper ( elektrificatie ) en platina ( milieubewustheid en zwakke dollar ). Het fonds bleef echter achter op de benchmark door een onderweging in kleinere en minder liquide aandelen uit de sector hulpbronnen. Op 27 november 2009 werd Robeco Materials Equities opgenomen in Robeco Natural Resources Equities. Robeco Utilities Equities De aandelenkoersen van nutsbedrijven stegen in de tweede helft van 2009 slechts marginaal. De vraag naar elektriciteit lag onder het niveau van 2008 omdat door de slechte economische situatie de meeste industriële afnemers minder stroom verbruikten. De winstverwachtingen voor nutsbedrijven kwamen onder neerwaartse druk te staan. Het beleggerssentiment voor de sector was negatief en dit leidde tot een underperformance ten opzichte van de cyclische sectoren. Dankzij de defensieve aandelenselectie presteerde het subfund in deze periode beter dan de benchmark. Het subfund werd op 27 november 2009 geliquideerd. Robeco Agribusiness Equities Robeco Agribusiness Equities overtrof de MSCI World-index in de tweede helft van Vooral aandelen van kunstmestbedrijven wonnen aan kracht naarmate het jaar vorderde en er meer bewijs kwam van economisch herstel. Boeren waren aanvankelijk terughoudend in het gebruik van kunstmest omdat de economische malaise en de kredietcrisis een direct effect hadden op hun persoonlijke financiën. Maar de landbouwsector is flexibel genoeg om een kunstmestpauze in te lassen en dit had niet al te veel gevolgen voor de oogst. Daarentegen hadden het weer (droogte) en het economisch herstel wel een positief effect op de prijs van diverse soft commodities. De ernstige droogte in Argentinië leidde tot een prijsstijging voor sojabonen, terwijl de droogte in India een enorme stijging in de suikerprijs veroorzaakte. De prijs van maïs bleef weliswaar achter maar ging toch ook mee omhoog, ondanks een recordoogst in de VS. Robeco Agribusiness Equities heeft belangen in producenten van kunstmest en agrarische chemicaliën, verpakkingsbedrijven voor levensmiddelen en vlees, en bedrijven die agrarische producten maken. Robeco Infrastructure Equities Robeco Infrastructure Equities profiteerde van de scherpe opleving op de aandelenmarkten die begon in maart Dit was te danken aan de uitgebreide exposure naar cyclisch gevoelige sectoren die voorop gingen in de rally: basismaterialen, energie, en industrie & dienstverlening. De tactische allocatie van de portefeuille richtte zich op het overwegen van vroegcyclische bedrijven en subsectoren, vooruitlopend op het economisch herstel. De strategische portefeuille-allocatie bleef geconcentreerd op bedrijven/sectoren die een relatie hebben met de aanleg en/of het onderhoud van infrastructuur. Robeco Capital Growth Funds 19

20 Wereldwijde obligatiesubfunds Beleggingsresultaat Robeco Global Bonds Koers in valuta x 1 31/12/2009 Koers in valuta x 1 30/06/2009 Beleggingsresultaat in verslagperiode in % B EUR-aandelen 94,21 93,40 2,9 1 D EUR-aandelen 70,66 68,77 2,7 E EUR-aandelen 90,85 88,42 2,7 Z EUR-aandelen 108,81 105,27 3,4 Barclays Global Aggregate Index (afgedekt naar EUR) 3,4 Robeco High Yield Bonds B EUR-aandelen 22,07 21,96 0,5 2 D EUR-aandelen 81,69 67,81 20,5 E EUR-aandelen 97,59 81,00 20,5 I EUR-aandelen 119,70 99,12 20,8 Z EUR-aandelen 107,85 89,00 21,2 Barclays US High Yield & Pan Euro High Yield 2.5% Issuer Cap Index (afgedekt naar EUR) 20,4 I USD-aandelen 138,20 114,30 20,9 Barclays US High Yield & Pan Euro High Yield 2.5% Issuer Cap Index (afgedekt naar USD) 20,4 Robeco Investment Grade Corporate Bonds B EUR-aandelen 107,40 103,67 6,2 1 D EUR-aandelen 108,22 101,85 6,3 I EUR-aandelen 111,98 105,13 6,5 IE EUR-aandelen 109,05 102,90 6,5 1 IHI EUR-aandelen 99,72 100,00 0,3 3 Barclays Euro Aggregate Corporate, ex financials, 2% Issuer Cap Index 6,3 Robeco Global Government Bonds IH EUR-aandelen 100,10 100,00 0,1 4 JP Morgan Government Global niet afgedekt (EUR) 1,2 5 I USD-aandelen 101,90 100,00 1,9 4 JP Morgan Government Global niet afgedekt (USD) 2,3 5 1 Rekening houdend met herbelegging van het uitgekeerde dividend. Zie de Toelichting op pagina december 2009 tot en met 31 december december 2009 tot en met 31 december juli 2009 tot en met 31 december Benchmark: 1 augustus 2009 tot en met 31 december Performanceanalyse Robeco Global Bonds Over de verslagperiode bewoog de rente zich binnen een betrekkelijk nauwe bandbreedte. Dit verklaart waarom onze durationpositie zo dicht bij de benchmark is gebleven, zelfs al neigen we naar shortposities. Onze voorkeur voor Bunds versus US Treasuries resulteerde in een kleine underperformance. Dit werd begin november deels goedgemaakt door een positieve bijdrage van onze onderweging in Griekse, Spaanse en Portugese staatsobligaties, een kleine overweging in investment-grade credits en een longpositie in Amerikaanse mortgage-backed securities. Robeco Capital Growth Funds 20

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening Robeco ONE Fonds voor gemene rekening Verslag over Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per subfonds 5 Verslag van de beheerder 6 Algemene inleiding 6 Beleggingsresultaat 8 Vermogensontwikkeling

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2012 VermogensParapluFonds 82 Balans en Winst & Verliesrekening 83 Toelichting 87

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Verslag over 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Verslag over 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 5 Verslag

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Verslag over 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 6 Verslag

Nadere informatie

Op naar evenwicht. Uitgave 1 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Op naar evenwicht. Uitgave 1 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Op naar evenwicht Uitgave 1 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Vooruitzichten eerste kwartaal 2014 Op naar evenwicht In een overgangsperiode zoals we die nu meemaken, is het moeilijk om met zekerheid

Nadere informatie

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010 770656(dec2011)a Wat vindt u waar? Continu Clickfonds 3 Europa Fonds 4 Geldmarkt Fonds 5 Gespreide Beleggingsfonds 6 Holland Fonds 8 Internationale Aandelenfonds 10 IT Fonds 11 Mix Fonds 12 Nederlandse

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 10, nummer 3 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?..Garantiebeleggen met Finles Vermogensbeheer. Zoals u op pagina 11 in de Nieuwsbrief voor

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM

Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM Maatschappelijk verantwoord beleggen maatschappelijk verantwoord beleggen is rechtstreeks investeren in duurzame ondernemingen, en daarnaast beleggen in beursgenoteerde

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht Zwitserleven Beleggingsfondsen Halfjaarbericht ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl BEWAARDER

Nadere informatie

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012 Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus I april 2012 I 2 STRATEGY & FOCUS APRIL 2012 Manager Strategy & Focus

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie