Phoenix. Ruth, de volmaakte bekeerling. Parasat Bemidbar. 25 mei sivan P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Phoenix. Ruth, de volmaakte bekeerling. Parasat Bemidbar. 25 mei 2012. 5 sivan 5772. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e"

Transcriptie

1 Larry Fine Ruth, de volmaakte bekeerling Bron: The Jewish Magazine Parasat Bemidbar Het verhaal van Ruth is opgenomen als een van de boeken van Tenach, om een heel speciale en positieve reden. Ruth was een Moabitische - lid van een niet-joods volk. Maar haar persoonlijkheid was zo gevuld met positieve karaktereigenschappen dat ze het prototype is geworden van waar een joodse vrouw naar dient te streven. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e 25 mei sivan 5772 Phoenix Ruth verliet haar vooraanstaande familie (ze was van adel), ze verliet het erfdeel van haar familie om de ontberingen door te maken van iemand die zich bekeerde tot het jonge joodse volk. Ze verliet haar luxueuze leven, waar afgodendienst een deel van uitmaakte, en maakte moeilijkheden en armoede door. Ze nam het besluit om de wetten van Mozes te volgen hoewel ze zich bewust was dat het moeilijkheden en ontbering met zich meebracht. Het enige waar ze op kon rekenen voor de toekomst was dat ze het juiste pad zou volgen een leven zonder garantie dat het haar een huwelijk en kinderen zou brengen, een leven dat gewijd zou zijn aan het nakomen van de Goddelijke geboden. En door het onzelfzuchtig geven en haar bereidheid om haar leven op zijn kop te zetten teneinde als een jodin te leven werd zij ermee beloond dat haar kleinzoon niemand anders zou zijn dan David, de koning van Israël. Uit dit verhaal van deze rechtvaardige bekeerlinge leren de rabbijnen van de Talmoed en de Misjna vele lessen, in het bijzonder met betrekking tot bekering. Naomi, de toekomstige schoonmoeder van Ruth, verliet samen met haar rijke echtgenoot Elimelech het land Israël ten tijde van een hongersnood. Zij namen hun beide zonen Machlon en Kiljon mee naar het aangrenzende land Moab, en daar woonden zij enkele jaren. Tijdens het verblijf namen de twee zonen, Machlon en Kiljon, twee Moabitische vrouwen,ruth en Orpah, als echtgenote. Maar God beschouwde het verlaten van het land Israël in een tijd dat het volk de steun van Elimelech nodig had als een ernstige zonde en zij stierven alle drie: Elimelech en zijn twee zonen Machlon en Kiljon, in het land Moab, zodat Naomi overbleef met haar twee schoondochters. Tenslotte kwam er een einde aan de hongersnood in het land Israël, en Naomi, berooid en verarmd, zonder enige familie in Moab, besloot om terug te keren naar haar land en haar volk. Zij vertelde haar beide schoondochters dat ze zou vertrekken en gaf hun het advies om zelf ook terug te gaan naar hun eigen volk, naar hun eigen huis en naar de familie van hun moeder. Het land Israël had hun niets te bieden, ze zouden terugkeren als hulpbehoevenden en de twee meisjes zouden daar geen enkele kans hebben om een passende partner te vinden. Orphan kuste haar 1

2 Larry Fine Ruth, de volmaakte bekeerling Bron: The Jewish Magazine schoonmoeder en vertrok, maar Ruth zei tegen Naomi (Ruth 1:16): "Dwing mij niet u te verlaten, want waar u zult gaan, daar zal ik gaan. Waar u zult wonen, daar zal ik wonen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u zult sterven, daar zal ook ik sterven en daar zal ik worden begraven. Dit is wat God voor mij zal doen, en bovendien: alleen de dood zal mij van u scheiden". Uit deze korte monoloog van Ruth aan Naomi hebben de rabbijnen de principes geleerd van het bekeren en vele regels voor het accepteren van bekeerlingen. Waar u zult gaan, daar zal ik gaan - hieruit leren de rabbijnen dat wanneer iemand de wens heeft om zich te bekeren hij of zij geïnformeerd dient te worden over de verschillende straffen voor het overtreden van de Tora wetten. Op deze manier kan een toekomstige bekeerling op zijn besluit teruggekomen voordat hij gewikkeld raakt in onze manier van leven. Zij krijgen enige Sjabbat-wetten te leren, enkele wetten over ingetogenheid en over de scheiding tussen de geslachten, en verder over het strikte verbod op afgodendienst. De taak van de bekering is de personen te identificeren die zich wensen te bekeren met bijbedoelingen. Wanneer een niet-jood zich bekeert moet zijn of haar wens zijn de ene God te aanbidden en het pad te volgen van waarheid en nederigheid. Toch zijn er velen die het joods worden beschouwen als de sleutel tot een gemeenschap die hen voordeel kan bezorgen dat zij niet kunnen bereiken als niet-jood. Er kan iets achter zitten op het gebied van huwelijk, van zaken, of zelfs om van iets in hun leven te ontvluchten. Maar is dat een geldige reden om joods te worden? De rabbijnen dringen erop aan dat de niet-jood zijn ambities opnieuw onder de loep neemt; dat hij of zij, als niet-jood, niets verkeerd heeft gedaan door te werken op Sjabbat, maar als zij zich bekeren en op Sjabbat werken, zij een ernstige zonde begaan. De rabbijnen spreken met ze over de waarde van het niet-joods zijn, dat door alle generaties heen de niet-joden zich altijd discriminerend hebben opgesteld jegens de joden. Het jood zijn betekent vaak het mikpunt te zijn van vooroordelen en haat. Pas nadat de berkeerling gehoord heeft over de mogelijke negatieve aspecten van het jood zijn, en dat hij er nog eens goed over dient na te denken voordat het bekeringsproces wordt voortgezet, dat hij zich nog kan bedenken en verder kan leven als niet-jood - pas als hij weigert erop terug te komen, als hij een sterke wens heeft om joods te worden, als hij bereid is om het mikpunt te zijn van intolerantie - pas dan zullen de rabbijnen overwegen hem te bekeren. Anders dan andere religies, in het bijzonder het christendom en in mindere mate ook de islam, gelooft het Jodendom er niet in dat de hele mensheid zich moet bekeren. Een niet-jood kan een prima persoon zijn zonder bekering. Maar het bekeren speelt een belangrijke rol wanneer men dichter bij God wenst te komen. De verantwoordelijkheden van joden met betrekking tot de medemens en tot God zijn veel complexer dan die van een niet-jood tot de andere niet-joden en tot God. Het boek Ruth is een belangrijke bron voor deze toewijding en deze volharding. Zij onderging armoede, werkte hard en dit heeft haar tenslotte beloond zowel in deze wereld als in de toekomstige wereld. Het boek Ruth kan altijd gelezen worden. Het is traditie om het te lezen tijdens het feest van Sjawoe ot.

3 Mededelingen Algemene Ledenvergadering Op donderdag 7 juni 2012 houdt de PIG een Algemene Ledenvergadering. Locatie: Beth Shalom, Kastelenstraat 80 in Amsterdam. Aanvang om 19:30 uur: middagen avondgebed. 20:00 uur: aanvang van de vergadering. Indien er op dat tijdstip geen quorum aanwezig is wordt de volgende vergadering gehouden op dezelfde datum, om 20:15 uur. Agenda: Woord van welkom door de voorzitter van de ALV Mededelingen door de voorzitter van het College van Parnassim Overdracht van het voorzitterschap van de ALV aan de nieuwe voorzitter Ingekomen stukken, notulen van de vorige vergadering Presentatie door de werkgroep "Tevreden leden en ledenwerving" Presentatie over het onderwijs door Nachshon Rodrigues Pereira Presentatie van de Jaarrekening over 2011 door de Gabai, Dov Rychter Rondvraag Afsluiting van de vergadering door de voorzitter van de ALV Tijdens deze vergadering draagt Chiel Cohen de Lara het voorzitterschap van de Algemene Ledenvergadering over aan de vice-voorzitter, Michel Kotek. ALV Sjabbat Chatan: Volgende week Saba (2 juni 2012) biedt Jair Koekoek een kiddoesj aan in Snoge Amsterdam t.g.v. Sjabbat Chatan. Hij treedt in het huwelijk met Tamar Tugendhaft.

4 Semachot Op 25 maart 2012 vond in Snoge de Choepa plaats van Michael en Valeria Berends-Ramaglia. Deze prachtige foto wilden we u niet onthouden. V.l.n.r.: de bruid, rabbijn E. Wolff, Chacham P. Toledano en dayan R. Evers.

5 Bezoek Op maandagmiddag 7 mei bracht de Ambassadeur van Isrël, Haim Divon, een bezoek aan de scholen van JBO. Hij bezocht Maimonides, Rosj Pina en Simcha. Hij maakte hier en daar een stukje van een les mee en sprak met de leerlingen. De leerlingen zetten hun beste beentje voor door hem te woord te staan in het Ivriet en zelfs de peutertjes zongen spontaan een liedje voor hem. Met dank aan Sandra Bahary

6 Oproep: de joodse keuken Het Joods Historisch Museum werkt aan een tentoonstelling over de joodse keuken, die van december 2012 tot mei 2013 te zien zal zijn. Wij kunnen uw hulp gebruiken! Wij zijn op zoek naar de volgende bruiklenen: - keukengerei of serviesgoed dat u of uw familie gebruikt(e) om specifiek (Portugees-) joodse/koosjere gerechten te bereiden en/of te serveren. We denken aan: gerei om thuis te kasjeren, servies met aanduiding voor melk/vlees/parve, hakmessen voor gefilte fish, petroleumstellen voor sjalet, vormen voor kugel (met of zonder peren), pannen voor kippensoep, etc. - Joodse kookboeken Bovendien zijn we op zoek naar vrijwilligers die bezoekers van de tentoonstelling deelgenoot willen maken van een aantal specifiek joodse gerechten en gebruiken die met voedsel te maken hebben. We ontvangen uw reactie (liefst met foto s voor zover het om objecten gaat) graag op één van de volgende manieren: per per post: Joods Historisch Museum Afdeling Tentoonstellingen Postbus RE Amsterdam via Facebook: We hopen uw bijdragen vóór 1 juli te ontvangen. Wanneer uw bijdrage een plaats in de tentoonstelling krijgt, dan ontvangt u twee gratis toegangskaarten voor het Joods Cultureel Kwartier, samen t.w.v. 24,-.

7 Kasjroet Amsterdam, 23 IJAR 5772 M E D E D E L I N G Het Opperrabbinaat voor Nederland brengt de volgende wijzigingen in de KASJROETLIJST 5772 ter kennis van het publiek: Bladzijde 9 Rubriek 4 BAKPRODUCTEN KOOPMANS GEOORLOOFD: Broodmix wit en bruin (p) Bladzijde 33 Rubriek 24 SNOEP: DROP VERVALLEN KRAEPELIEN & HOLM: Drop 3000 (p) De dropsoorten, die geen gelatine of colloïdale proteïne bevatten, zijn van dit merk geoorloofd. Bladzijde 36 Rubriek 27 Specerijen MAGGI ONGEOORLOOFD: Aroma

8 Lustrum

9 Bendigamos Bendigamos is een van de meest bekend Portugees-joodse liederen. Het wordt gezongen aan het eind van een feestelijke maaltijd, zoals op Saba en Jom Tob. In maart 2007 werd een editie van de Phoenix eraan gewijd. U kunt het terugzien op - daar vindt u ook de tekst en de vertaling van het lied. Als bijlage bij die Phoenix was er ook een muziekbestand waarbij enkele jongeren van de PIG het lied samen zongen - luister naar Toen de joden verdreven werden uit Spanje en Portugal, en langs de westkust van Frankrijk naar het noorden trokken, kwam men door Bordeaux, en sommige Marranos vestigden zich daar. Er onstond een Portugees-joodse gemeenschap, en een van de liederen die daar gezongen werden is Bendigamos. Die traditie lijkt sterk op die van ons, maar toch met interessante verschillen. Luistert u naar deze opname: Meer informatie over de muzikale traditie van de Portugese joden in Bordeaux vindt u op Met dank aan Salomon Vas Diaz, die deze informatie beschikbaar stelde.

10 Renteloze lening The American Jewish Joint Distribution Committee has established an interest-free Strategic European Loan Fund (SELF) in order to help Jewish communities move towards selfsustainability and financial independence by increasing their income from communal property and facilities. All proposed loans must have a viable business plan, be likely to be repaid, be fully transparent, and help the local Jewish communal applicant financially. Eligible Applicants & SELF Projects: Jewish communities, organizations or institutions may apply to SELF. In keeping with historical JDC practice, as well as the tradition of Hebrew Free Loan Societies, no interest or fees will be charged for these loans. Loans average about $50,000 and have ranged up to $150,000 and will generally be considered for projects in that range (in US Dollars) including, but not limited to, the following categories: a) Development or renovation of a property for subsequent rental or sale; b) Renovation, development or construction of a communal institution or facility such as a school, JCC, synagogue, camp, mivkeh, old age home, etc... This could include both proposals with an income-generating component (such as where a renovated Jewish facility can then charge higher fees), as well as cases where the applicant has other financial sources from which to repay the loan; c) Community-run or community-proposed business ventures this can include privately-run business activity that benefits the Jewish community such as a kosher food shop, bakery or, restaurant; Jewish bookstore, etc...; d) Preparation of a building or land plot for subsequent development or sale (i.e. seed money for legal expenses, creation of subdivisions, demolition, architectural plans, engineering studies, obtaining permits, etc ); e) Restitution of Jewish communal property, including the documentation and preparation of claims, and legal assistance for filing and defending claims. Aanvraagformulieren en richtlijnen zijn verkrijgbaar bij het Secretariaat van de PIG

11 Jewish Identity Day

12 Rabbijn drs. A. W. Rosenberg Sjaboengot Zo moet je zeggen tegen het Huis van Jacob, vertellen aan de kinderen van Israël. Jullie hebben gezien wat Ik met Egypte gedaan heb, maar jullie draag Ik op adelaarsvleugels om je naar Mij te brengen. Welnu, als jullie echt naar Mijn stem luisteren en je zult houden aan Mijn verbond, dan zullen jullie Mij een bijzonder kleinood zijn, meer dan andere volkeren, want Mij behoort de hele wereld. Maar jullie moeten Mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Dit zijn de woorden die je moet spreken tegen de kinderen van Israël. De schepping volgens het plan van de Schepper is goed en de mens is geschapen naar Diens beeld. Toch kan de mens met zijn vrije keuze kiezen voor het verkeerde, vaak uit honger naar meer bezit of macht. Zo maakt de ene mens de andere tot slaaf; zoals de gastvrijheid die de nakomelingen van Jacob in Egypte genoten, veranderde in slavernij waaraan de uittocht en de doortocht van de Schelfzee een einde maakten. Het echte keerpunt kwam echter bijna drie maanden later bij de Sinaï door de gift van de Tora die een blauwdruk bevat voor het joodse leven en zo de twaalf stammen tot een volk smeedde. De zeven noachidische geboden zijn op zich voldoende voor een geordende menselijke samenleving, maar de mensheid is geneigd deze regels snel in de wind te slaan waardoor gemakkelijk een anarchistische chaos ontstaat. De Tora maakt van het joodse volk een belangrijk voorbeeld voor de wereld die kan zien dat dit volk zich aan de bijzondere wetten houdt van de 613 mitswot; deze wetten bevorderen een maatschappij waarvan de leden gedwongen worden zich van een bijzondere verantwoordelijkheid bewust te zijn. Het gebod tot heiligheid dat ik hierboven noemde laat ons binnen de grenzen blijven die de algemeen aanvaarde moraal in een bepaalde tijd op een bepaalde plaats stelt. De joodse grenzen zijn veel enger en moeten ons helpen om ons leven op een hoger moreel peil te brengen. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden worden voldaan: wij moeten weten wat de Tora van ons vraagt en een liefdevolle band houden met onze identiteit die ons zo lang als volk aan elkaar, aan ons land en aan onze Tora bindt. Met Sjaboengot lezen wij het boek Ruth, het verhaal van de vrouw die tegen haar schoonmoeder zei: Uw volk is mijn volk, uw G'd is mijn G'd. Na het verdrijvingsedict van 1492 was gedwongen overgang tot het katholicisme voor de Spaanse Joden het enige alternatief voor ballingschap, terwijl de Joden in Portugal vanaf 1496 als enig alternatief voor gedwongen doop de dood bleef. Rond 1600 vestigen de eerste asielzoekers van het Iberische Schiereiland zich in de Noordelijke Nederlanden. Vooral in Amsterdam kregen de nieuwkomers veel kansen en de vrijheid om naar eigen keuze te leven. Niemand vroeg hen naar hun religie of dwong hen tot de officiële calvinistische staatsgodsdienst over te gaan. Volledig vrijwillig maakten zij de keuze om terug te keren naar het joodse volk en de joodse religie. Men stichtte in 1604 de Gemeente Beth Jaäcob en in 1608 Neve Salom en organiseerde de sociale voorzieningen in chebrot waarvan er nog twee over zijn, Dotar en Ets Haim dat in 1616 werd gesticht. De onderwijsinstelling heette aanvankelijk Talmud Torah en kreeg haar huidige naam in 1637; daar werd het joodse onderwijs zorgvuldig en systematisch gegeven, zodat men de basiskennis en vaardigheden verwierf waarmee de nieuwe joodse gemeenschap kon worden gevormd en in stand gehouden. Zo werd Ets Haim een uiterst moderne onderwijsinstelling waar profane en joodse vorming werden gecombineerd en die tot voorbeeld gesteld werd aan de hele joodse wereld. Men leidde er geleerde kooplieden op, mensen met een brede profane en joodse kennis, lager, midden en hoger kader, zodat niet alleen Nederland een bloeiend Portugees-joods leven kende, maar dit ook doorgaf aan andere landen, inclusief de Nieuwe Wereld. Vanaf 1637 is

13 Rabbijn drs. A. W. Rosenberg Sjaboengot Sjaboengot de verjaardag van Ets Haim, gevierd in Snoge. Sindsdien is er veel gebeurd, waarbij het voldoende is te vermelden dat vanaf 1945 een kleine, vastberaden groep gemeenteleden zich heeft ingezet om de Amsterdams-Portugees joodse identiteit en traditie voort te zetten. Nog steeds wordt op Sjaboengot twee keer een kidoesj gegeven, de eerste door Ets Haim. Toch moeten wij ons afvragen of dit voldoende is om recht te doen aan de traditie. Moeten wij ons met Pesach voelen alsof wij zelf uit de slavernij van Egypte verlost zijn, op Sjaboengot moeten wij ons voelen alsof wij zelf aan de voet van de Sinaï gestaan hebben bij het geven van de Tora. Uw volk is mijn volk, uw G'd is mijn G'd. Het is niet voldoende om te zorgen dat er mensen blijven leren hoe parasa te lezen volgens de oude vertrouwde uitspraak, zangwijze en met stoppen op de plaatsen waar dat in de Piza uitgave van de Tora is aangegeven. Het is niet voldoende de diverse diensten te lezen volgens de traditie, kaddis te zeggen alleen daar waar dat vóór de oorlog gebeurde en te beschermen wat men beschouwd als minhag, ook al valt dat vaak buiten de halachische grenzen van die term. Het echte systematische voortgezette joodse onderwijs waarvoor Ets Haim bekend stond, geniet al jaren weinig tot geen belangstelling. Een aantal jaren geleden hebben Regenten van Ets Haim alle bezittingen van de instelling over gedragen aan CEPIG; zij hebben echter besloten om het College van Regenten te laten voortbestaan om op zeker moment weer voortgezet joods onderwijs te organiseren. De boeken van Ets Haim zijn na restauratie voor gebruik gereed, de gebouwen van het Snoge complex staan er na restauratie weer stralend bij, de Gemeente heeft weer een Chacham. Aan het einde van traktaat Berachot worden wij opgeroepen om bijzondere maatregelen te treffen als de tijd daarom vraagt: Het is tijd om op te treden voor de Eeuwige, men overtreedt Uw Tora! Nu het materiële erfgoed van de Gemeente voor de toekomst is veilig gesteld, dreigen wij te vergeten dat wij nu moeten handelen om het immateriële erfgoed veilig te stellen, met name het voortgezette joodse onderwijs. Deze Sjaboengot 5772, 4 jaar voor het 400-jarig bestaan van Ets Haim, vraag ik om bijzondere maatregelen omdat het anders spoedig te laat is. Het huidige College van Regenten van Ets Haim heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan het materiële herstel, waarvoor hen grote dank toekomt. Het moment is aangebroken om kandidaten voor een nieuw College aan Parnassim ter benoeming voor te dragen, een College dat als opdracht heeft het voortgezette joodse onderwijs volgens de oude traditie opnieuw binnen de Gemeente te organiseren, waarbij profane en religieuze kennis worden gecombineerd. Een nieuw te benoemen (Con)Rector stelt dan met mogelijke docenten en eventueel externe adviseurs een aantrekkelijk aanbod op van cursussen en werkgroepen waaruit jongeren en ouderen naar hartelust kunnen kiezen. De Sefardische traditie, rijk gevarieerd en open voor maatschappelijke ontwikkelingen, kent voor elk wat wils. Als voorzet noem ik de volgende onderwerpen: Tenach (Parasat ha sjaboenga, haftarot, Eerste Profeten), Misjna, inleiding in de Talmoed, joodse geschiedenis volgens de moderne inzichten, joodse literatuur, filosofie, gebeden en synagogale dienst en Halacha (joods Recht). Belangstellende kunnen zich met suggesties of wensen wenden tot ondergetekende of het secretariaat van de Gemeente. Op deze manier vieren wij Sjaboengot nog beter, versterken wij onze identiteit en bevorderen wij de continuïteit van onderwijs en kennis in onze Gemeente. De Tora is ons gegeven, wij moeten haar liefdevol ontvangen, koesteren en haar ons eigen maken. Boas festos.

14 De jarigen van de afgelopen periode Mw. L. Chenet - Lisser (Frankrijk) Dhr. J. Cohen (Amsterdam) Mw. J.L. Siereveld - Maman (Zwaag) Dhr. J.J. Boosman (Amersfoort) Mw. Y. Senior Coronel - Stork (Amstelveen) Mw. B.S. Sondervan - Frank (Amstelveen) Dhr. D.J. Nunes Nabarro (Amsterdam) Dhr. A.A. Obadia (Purmerend) Dhr. M. Overmeer (Amstelveen) Mw. T. Mulla - Elias (Amstelveen) Dhr. R.J.A. Cohen de Lara (Amsterdam) Mw. M.T. Samama - Weenink (Amstelveen) Dhr. G.van de Sluis (Jeruzalem) Dhr. A. Ben Joseph (Amsterdam) Dhr. Eli Bouscher (Amsterdam) Mw. Chantal S. Fridman (Amstelveen) Dhr. Benjamin B. Roz (Amsterdam) Mw. Elisabeth R. Kopinsky (Amstelveen) Mw. Rosa. Boukris (Amsterdam) Nofar Sharabani (Amsterdam) Basya Klinger (Amsterdam) Zev Klinger (Amsterdam) Jael B. Tahan (Amstelveen) Eytan Y. Cortissos (Amstelveen) Jisroel Arje Leib van Praag (Amstelveen) Michal S. Shemesh (Amstelveen) Yarden Uzan (Amsterdam) Noga E.R. Limper (Amsterdam) Gavriel Yair Eli (Amsterdam) Sara T. Perez (Amstelveen)

Ruth 1 en Mat. 1,1-6 15 december 2013 3 e Adventszondag Wehl (ds. Arja Oude Kotte-de Boon. Gemeente, Als ik zeg: 'Ubuntu' weet u dan wat ik bedoel?

Ruth 1 en Mat. 1,1-6 15 december 2013 3 e Adventszondag Wehl (ds. Arja Oude Kotte-de Boon. Gemeente, Als ik zeg: 'Ubuntu' weet u dan wat ik bedoel? Ruth 1 en Mat. 1,1-6 15 december 2013 3 e Adventszondag Wehl (ds. Arja Oude Kotte-de Boon Gemeente, Als ik zeg: 'Ubuntu' weet u dan wat ik bedoel? Het woord kwam voor in de toespraak van president Obama,

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Ruth 1. Ruth en Noömi

Ruth 1. Ruth en Noömi Ruth 1 Ruth en Noömi Elimelech en zijn familie 1 Toen de rechters het land bestuurden, was er eens hongersnood in Juda. Daarom besloot een man uit Betlehem naar het land Moab te gaan. Zijn vrouw en zijn

Nadere informatie

Phoenix. Wetten bij het zien van vorst of vorstin. Chacham dr. P. Toledano. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e

Phoenix. Wetten bij het zien van vorst of vorstin. Chacham dr. P. Toledano. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Chacham dr. P. Toledano Wetten bij het zien van vorst of vorstin P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Parasat Noach 28 oktober 2011 30 tisjre 5772 Phoenix Volgens de Talmoed

Nadere informatie

'Jouw pad is mijn pad', luidt het thema. Maar ik had er eigenlijk een vraagteken achter moeten zetten. Is jouw pad wel mijn pad?

'Jouw pad is mijn pad', luidt het thema. Maar ik had er eigenlijk een vraagteken achter moeten zetten. Is jouw pad wel mijn pad? PREEK 2 DECEMBER 2012 1e Advent - ds. Christien Crouwel PGN NUENEN Thema: Jouw pad is mijn pad Lezing: Ruth 1 Inleiding bij het thema We gaan deze weken tot aan kerst lezen uit het bijbelboek Ruth. Misschien

Nadere informatie

Welk persoon uit het geslacht van Elimelech komt in beeld?

Welk persoon uit het geslacht van Elimelech komt in beeld? Ruth op de akker van Boaz. Welk persoon uit het geslacht van Elimelech komt in beeld? Ruth 2:1 1 Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man, uit het geslacht van Elimelech,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Als Johannes vertelt over het laatste Pesachfeest van Jezus, het laatste Avondmaal, dan geeft hij een bijzondere invulling aan de betekenis van dit

Nadere informatie

Preek de Wet van Mozes

Preek de Wet van Mozes Lieve gemeente, Aan Rabbi Hillel werd eens gevraagd of hij de hele Thora kon opzeggen terwijl hij op 1 been stond. Hij nam de uitdaging aan, ging op 1 been staan en zei: Behandel de ander niet zoals je

Nadere informatie

Hoop in onzekere tijden. Daniël: Gebed & Antwoord

Hoop in onzekere tijden. Daniël: Gebed & Antwoord Hoop in onzekere tijden Daniël: Gebed & Antwoord Relatie met God God Aanbidden Zijn relatie met God Zijn Rol/Relatie in de wereld Hoe werd die band met God duidelijk? Daniël 2: 28 Maar er is een God in

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Kort bestuursverslag 2015. Amsterdam, mei 2016

Kort bestuursverslag 2015. Amsterdam, mei 2016 Kort bestuursverslag 2015 Amsterdam, mei 2016 HIGHLIGHTS 2015 Sjoeldiensten sjabbatochtend -> grootste orthodoxe sjoel van Nederland! 125 175 m/v/kind per keer Sjoeldiensten vrijdagavond -> Wekelijks werd

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

RUTH: EEN LIEFDES- VERHAAL

RUTH: EEN LIEFDES- VERHAAL Bijbel voor Kinderen presenteert RUTH: EEN LIEFDES- VERHAAL Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Specialisatie Geschiedenis van het jodendom en christendom

Specialisatie Geschiedenis van het jodendom en christendom Specialisatie Een religieuze periodisering 586 70 Jahwisme Vroeg- Jodendom Rabbijns Jodendom Voor de gewone jaartelling 1 Na de gewone jaartelling Het gebied Het gebied Zoek kaart Palestina Bronnen Bijbel

Nadere informatie

Phoenix. Boodschap voor pesach. Ngereb Pesach. 6 april 2012. 14 nissan 5772. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e

Phoenix. Boodschap voor pesach. Ngereb Pesach. 6 april 2012. 14 nissan 5772. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Chacham dr. P. Toledano: Boodschap voor pesach P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Ngereb Pesach 6 april 2012 14 nissan 5772 Phoenix Tijdens Pesach vervullen wij vele mitswot,

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

HET BOEK RUTH HOOFDSTUK 1 1 1 Het gebeurde in de tijd dat de Rechters regeerden, dat er hongersnood was in het land. Toen

HET BOEK RUTH HOOFDSTUK 1 1 1 Het gebeurde in de tijd dat de Rechters regeerden, dat er hongersnood was in het land. Toen HOOFDSTUK 1 1 1 Het gebeurde in de tijd dat de Rechters regeerden, dat er hongersnood was in het land. Toen trok een man met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Beet Lechem in Jehoeda, om tijdelijk in

Nadere informatie

Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken. FOTO www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79

Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken. FOTO www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79 Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79 Beste, (eigen voornaam) Je bent van harte welkom in het Bijbelhuis Zevenkerken. Zo meteen

Nadere informatie

Oorspronkelijk tekst: "So, What about the familie" door: Yahiya Emerick Vertaald door: Team Moslima

Oorspronkelijk tekst: So, What about the familie door: Yahiya Emerick Vertaald door: Team Moslima En, hoe zit het met de familie? Oorspronkelijk tekst: "So, What about the familie" door: Yahiya Emerick Vertaald door: Team Moslima Islam betekent familie, en familie blijft bij elkaar en je kunt geen

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

1. Ook al heeft men op vrijdagavond de kiddoesj uitgesproken, is het toch een mitswa om hem opnieuw uit te spreken op Saba ochtend.

1. Ook al heeft men op vrijdagavond de kiddoesj uitgesproken, is het toch een mitswa om hem opnieuw uit te spreken op Saba ochtend. Phoenix P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Dayan dr. P. Toledano: Wetten omtrent de kiddoesj op Saba middag Parasat Tazriang-Metsorang 16 april 2010 2 iyar 5770 Deze Naast

Nadere informatie

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Psalm 78 : 1 7 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open

Nadere informatie

Marcus 14:22-24 - Jezus geeft zich voor jou

Marcus 14:22-24 - Jezus geeft zich voor jou Marcus 14:22-24 - Jezus geeft zich voor jou Het kruis staat centraal in het christelijk geloof: Jezus geeft zich voor jou. Maar wat is dat offer van Jezus eigenlijk? Wat heb je eraan? Kun je het aannemen

Nadere informatie

MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18

MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18 MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18 De Parasja begrijpen Sjemot (Exodus) 21:1-20:18 We zullen leren hoe we 1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen.

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

BAR/BAT MITSWA SCHOOL OPDRACHT. Bar mitswa-oorkonde Vervaardiger: onbekend. Jaartal: 1940

BAR/BAT MITSWA SCHOOL OPDRACHT. Bar mitswa-oorkonde Vervaardiger: onbekend. Jaartal: 1940 b WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. Het onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: SCHOOL OPDRACHT a w s t i m r Ba a w s t i m Bat Bar mitswa-oorkonde

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Protestantse Gemeente Biddinghuizen Witte Donderdag 17 april 2014 Thema: De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema 1 Op WITTE DONDERDAG,

Nadere informatie

Phoenix. Ribi drs. A. W. Rosenberg: Synagogale melodieënschat

Phoenix. Ribi drs. A. W. Rosenberg: Synagogale melodieënschat Synagogale melodieënschat In de aanloop tot de herfstmanoeuvres zoals we de periode vaak noemen die begint met Rosj Hasjana en wordt afgesloten met Simchat Tora, vragen wij ons af wat de functie is van

Nadere informatie

Bij de lessen over de Feestdagen wordt in alle klassen gebruik gemaakt van de door Rimon-ljloc ontwikkelde LESkisten

Bij de lessen over de Feestdagen wordt in alle klassen gebruik gemaakt van de door Rimon-ljloc ontwikkelde LESkisten n algemeen LEERPLAN en doelen JAHADOET + TENACH TALMOED TORA onderwijs Liberaal Joodse Gemeenten In dit leerplan staan de doelen per leerjaar genoemd. Hieraan kan worden afgelezen wat een leerling in dit

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Phoenix. Chacham dr. P. Toledano. Wetten omtrent het gebruik van elektriciteit op Saba. 1. Op Saba is het verboden elektriciteit aan of uit te zetten.

Phoenix. Chacham dr. P. Toledano. Wetten omtrent het gebruik van elektriciteit op Saba. 1. Op Saba is het verboden elektriciteit aan of uit te zetten. Chacham dr. P. Toledano Wetten omtrent het gebruik van elektriciteit op Saba P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Parasat Wajetse 3 december 2011 7 Kislev 5772 Phoenix 1. Op

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert RUTH: EEN LIEFDES- VERHAAL

Bijbel voor Kinderen presenteert RUTH: EEN LIEFDES- VERHAAL Bijbel voor Kinderen presenteert RUTH: EEN LIEFDES- VERHAAL Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

De straf op de zonde 15

De straf op de zonde 15 A1 1 De straf op de zonde 15 Lezen en bespreken Romeinen 2:1-12 Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3) Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5) Welke mensen ontvangen

Nadere informatie

In die tijd is deze kerk, waarin wij vandaag bij elkaar komen, van een thuis voor Roomsen een thuis voor protestanten geworden.

In die tijd is deze kerk, waarin wij vandaag bij elkaar komen, van een thuis voor Roomsen een thuis voor protestanten geworden. Zondag 22 juni - ds. A.J. Wouda - Sixtuskerk Sexbierum Geliefden van God, Het is gewoon weer het oude liedje. Wat er nu gebeurt in Syrie en in Irak, de strijd tussen Sjiieten en Soennieten, twee Islamitische

Nadere informatie

Wat betekent de naam Samuel en hoe zag Hanna haar enige zoon?

Wat betekent de naam Samuel en hoe zag Hanna haar enige zoon? In zijn onderwijs spiegelde Samuel zich aan God. Wat betekent de naam Samuel en hoe zag Hanna haar enige zoon? 1 Samuel 1:20 20 Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

Waarom is deze avond

Waarom is deze avond Waarom is deze avond Het doel Kinderen, vanavond ga ik jullie een verhaal vertellen wat mij lang geleden eens overkomen is. Of het iets goeds was, dat mij was overkomen? Ja het was iets goeds. Hoewel,

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Vreemdelingen in de wereld van de Bijbel 9

Vreemdelingen in de wereld van de Bijbel 9 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Vreemdelingen in de wereld van de Bijbel 9 Bijbelpassages met toelichting 1 Een eigen graf in een vreemd land (Genesis 23) 29 2 Een buitenlandse overgrootmoeder (Ruth 1) 37 3

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Liturgie kerkdienst God maakt vrij! Kindslaven uit de seksindustrie 16 oktober 2016

Liturgie kerkdienst God maakt vrij! Kindslaven uit de seksindustrie 16 oktober 2016 Liturgie kerkdienst God maakt vrij! Kindslaven uit de seksindustrie 16 oktober 2016 Samenzang 1 Opw 720 God maakt vrij In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest voor Uw troon,

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom)

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom) Orde voor de tweede zondag van Epifanie 22 januari 2017 in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur Voorganger: Ds. Leen Jan Lingen Organist: Dhr. Peter Jordaan Soliste: Sanne Jordaan Thema: Levend water

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Witte donderdag 21 april 2011

Witte donderdag 21 april 2011 Witte donderdag 21 april 2011 Op Witte donderdag dagen we je uit om je avond vorm te geven rond een eenvoudige maaltijd (bij de voorbereiding op Goede vrijdag en Pasen is soberheid op zijn plaats). Dat

Nadere informatie

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Eredienst 21 mei 2017 10:00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Opwekking 462 Wet Gezang 165 Gebed Handelingen 4 : 10B - 12 Psalm 99 : 1, 4, 6, 8 >> Regenboog Preek Opwekking 733

Nadere informatie

Het koninkrijk van God vlakbij

Het koninkrijk van God vlakbij Het koninkrijk van God vlakbij Dit werkboek is van : Cellessen voor kinderen van 8-12 jaar Serie lessen voor kleine groepen; leeftijd 8-12 jaar Lessen zijn geschreven op basis van het boek Natuurlijk BOVENnatuurlijk

Nadere informatie

Heilig Schrift. Tanach Bijbel Koran Docentenhandleiding OMG!

Heilig Schrift. Tanach Bijbel Koran Docentenhandleiding OMG! 2 Museum Catharijneconvent, 2016 De tentoonstelling informeert u en uw leerlingen op een interactieve manier over de heilige geschriften van de drie monotheïstische wereldreligies. Ondanks onderlinge verschillen

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

LES 9 DE BELOFTEWEG WIJKT AF DOOR EGYPTE. Genesis 37-50

LES 9 DE BELOFTEWEG WIJKT AF DOOR EGYPTE. Genesis 37-50 LES 9 DE BELOFTEWEG WIJKT AF DOOR EGYPTE Genesis 37-50 THEMA: Het geven van een voorproef van Israel s geschiedenis met betrekking tot Jezus Christus. Heb je ooit gekeken door een telescoop, het instrument

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

DAG DATUM TIJDSTIP GEBEURTENIS BIJBELTEKST 4 dagen voor Pesach

DAG DATUM TIJDSTIP GEBEURTENIS BIJBELTEKST 4 dagen voor Pesach 063. Tijdschema en - pagina 1 4 dagen voor 5 dagen voor 3 dagen voor 4 dagen voor 2 dagen voor 3 dagen voor 1 dag voor 2 dagen voor 1 dag voor 10 Nisan De Israëlieten moesten per gezin een gaaf, mannelijk,

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

ZEVENTIG WEKEN VAN DANIEL'S PROFETIEËN

ZEVENTIG WEKEN VAN DANIEL'S PROFETIEËN ZEVENTIG WEKEN VAN DANIEL'S PROFETIEËN Daniël 9:24-27 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen,

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Les 2 De basis van het jodendom Doel

STUDIEWIJZER. Les 2 De basis van het jodendom Doel STUDIEWIJZER JODENDOM Les 1 Kennismaking met het jodendom Doel Je maakt kennis met het jodendom. Je kunt uitleggen welke stromingen er binnen het jodendom zijn, wat hun belangrijkste kenmerken zijn en

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Zoektocht 5. Bijbelhuis Zevenkerken

Zoektocht 5. Bijbelhuis Zevenkerken Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79 Beste, (eigen voornaam) Je bent van harte welkom in het Bijbelhuis Zevenkerken. Zo meteen

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, We hebben zojuist uit het evangelie gelezen, hoe Petrus Jezus de Messias noemt. En hij wordt daarvoor door Jezus uitgebreid geprezen. Petrus als een

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Begroeting. Hartelijk welkom allemaal.

Begroeting. Hartelijk welkom allemaal. Begroeting Hartelijk welkom allemaal. Schoenen en voeten, het thema van onze vieringen in deze vastentijd. Trek je schoenen aan en ga op pad. Waarheen? Op weg naar Pasen. Langs allerlei wegen voert ons

Nadere informatie

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk van de hemel les 4 DEEL 3 FOLLOW MENTOR ONS HART Matt 5:3 Mensen die nederig van hart zijn, mogen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Er

Nadere informatie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips Tawheed betekent letterlijk iets één maken of iets één noemen. In het Nederlands wordt het één maken van

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

DE DIENST VAN HET WOORD. Gebed bij de opening van het Woord. Inleiding bij het thema

DE DIENST VAN HET WOORD. Gebed bij de opening van het Woord. Inleiding bij het thema Zondag 17 januari 2016-2 e zondag na Epifanie THEMA: Ruth voelt zich welkom DE DIENST VAN HET WOORD Gebed bij de opening van het Woord Inleiding bij het thema Ruth voelt zich welkom, dat is het thema van

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 1 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem de tijd om stil te worden door een moment van stilte te nemen voor je het gebed als opening van de

Nadere informatie

19 juli uur G.Gunnink WEST en OOST Thema: Op reis (2). Doop Feike Messink

19 juli uur G.Gunnink WEST en OOST Thema: Op reis (2). Doop Feike Messink 19 juli 10.00 uur G.Gunnink WEST en OOST Thema: Op reis (2). Doop Feike Messink Gesproken verwachting en groet Amen = zingen Opw. 733, De zon komt op Lezing van de wet Zingen: PvN 130 Gebed Zingen voor

Nadere informatie

FEESTDAGEN SCHOOL OPDRACHT. Sjabbatklok Vervaardiger: onbekend Materiaal: hout, papier Jaartal: 1930

FEESTDAGEN SCHOOL OPDRACHT. Sjabbatklok Vervaardiger: onbekend Materiaal: hout, papier Jaartal: 1930 b WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. Het onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: SCHOOL OPDRACHT n e g a d t s Fee Sjabbatklok Vervaardiger: onbekend

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

De Bijbel open (16-11)

De Bijbel open (16-11) 1 De Bijbel open 2013 45 (16-11) Het boek Ruth vind ik een heel mooi bijbelboek. Dat schreef iemand mij. Hij zei ook: Ik ben blij dat het in de bijbel staat. En dat Boaz met Ruth trouwt vind ik iets wat

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

Phoenix תפילה. Het uitspreken van het gebed. Dayan dr. P. Toledano. Parasat Noach. 8 oktober 2010

Phoenix תפילה. Het uitspreken van het gebed. Dayan dr. P. Toledano. Parasat Noach. 8 oktober 2010 Dayan dr. P. Toledano Het uitspreken van het gebed Parasat Noach 8 oktober 2010 Het is belangrijk om de Portugese gebruiken in stand te houden. Maar het is essentieel dat zij gebaseerd zijn op de halacha.

Nadere informatie

Briefschrijfster - Adviseuse - Diepdenkster - Echtgenote - Dichteres - Feestfiguur - Grappig - Serieus - Informatief

Briefschrijfster - Adviseuse - Diepdenkster - Echtgenote - Dichteres - Feestfiguur - Grappig - Serieus - Informatief Rabbijn Vorst Briefschrijfster - Adviseuse - Diepdenkster - Echtgenote - Dichteres - Feestfiguur - Grappig - Serieus - Informatief over de laatste maand van het Joodse Jaar In dit Hoofdstuk - Ik zag twee

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = We vieren de dienst aan tafels in de voorhal

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = We vieren de dienst aan tafels in de voorhal Orde van de maaltijdviering op Witte Donderdag 2017 (13 april 2017) Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 18.00 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = =

Nadere informatie

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31).

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31). Les 2 voor 9 januari 2016 Licht was God schiep zes e dingen op eerste zes dagen van de Schepping (Genesis 1): Land en zee waren Vegetatie was Het uitspansel was Zeedieren en vogels waren En God zag al

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed.

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 1 Bekleden met Dopen is je met Christus bekleden. Galaten 3:27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 2 Graf Dopen is met Hem begraven worden, met Hem opstaan

Nadere informatie

Jewish feelings, Jewish practice?

Jewish feelings, Jewish practice? Jewish feelings, Jewish practice? Kinderen uit gemengde relaties in Nederland Barbara Tanenbaum / Riki Kooyman [Nederlandse samenvatting] Juni 2014 Jewish feelings, Jewish practice? Kinderen uit gemengde

Nadere informatie

Welk Bijbelboek gaat over dit hoofdstuk? Waarheen trok Abraham en zijn gevolg?

Welk Bijbelboek gaat over dit hoofdstuk? Waarheen trok Abraham en zijn gevolg? Abraham in Gerar. Welk Bijbelboek gaat over dit hoofdstuk? Genesis 20 Waarheen trok Abraham en zijn gevolg? Genesis 20:1 1 Abraham trok vandaar naar het Zuiderland en woonde tussen Kades en Sur, en hij

Nadere informatie

RUTH: EEN LIEF- DESVERHAAL

RUTH: EEN LIEF- DESVERHAAL Online Bijbel voor kinderen presenteert RUTH: EEN LIEF- DESVERHAAL Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig

Nadere informatie

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach Lukas 22,15-20 - Jezus: meer dan Pesach Viering Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Ps 81,1.2.4 Stil gebed Votum / zegengroet Zingen Ps 133,3 Gebed Lezen uit de Bijbel: - Ex 12,1-20 Zingen: Ps 105,16.17

Nadere informatie

Wat wist Naomi aan haar schoondochter te vertellen en welk advies gaf zij aan Ruth?

Wat wist Naomi aan haar schoondochter te vertellen en welk advies gaf zij aan Ruth? Ruth en Boaz. Wat wist Naomi aan haar schoondochter te vertellen en welk advies gaf zij aan Ruth? Ruth 3:2-4 2 Welnu, is Boaz, bij wiens meisjes je geweest bent, geen bloedverwant van ons? Zie, hij gaat

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie