Examineringsmome nt. Schriftelijke toets st-iarch Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p x x

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examineringsmome nt. Schriftelijke toets st-iarch Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p x x"

Transcriptie

1 jaar Periode Modulecod e Modulenaam Spec /v 1 iarch IT Architectuur MedT v 1 iibpm Inleiding Informatiemanagement/ BPM BIT v 1 ihbo Fundamentele HBO-(I)-vaardigheden AV v Aard van het va Mod.leide r EC sb u EC 2 8 Vba 3 Bijzonderheden Toetsvorm Toetsnaam Eamineringsmome nt Nieuwe module rondom hardware en Architectuur Schaal Weging Toetsduur (min) indiviuee l (i) of groep (g) Loaal-, op-, inlevereis toets Aantallen: inschatting, zie inschrijving. HC WC PR PJ TR Schriftelije toets st-iarch Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p Rmr 3 Schriftelije toets st-iibpm Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p Ppb 3 Nieuwe module rondom vaardigheden, benodigd in studie en HBO-denniveau Portfolio pf-ihbo Inleverdeadline V/O V/O n.v.t. i Fysie inleveren. Didactische wervorm 1 iopr1 Objectgeoriënteerd programmeren 1 SE v P ernmodule Kwr Schriftelije toets st-iopr1 Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p Verslag A vs-imhtba Inleverdeadline Voldaan V/NV n.v.t. i Digitaal inleveren 1 imhtb Mediatechnologie HTML Basics MedT v Ato 3 (MEDT) Verslag B vs-imhtbb Inleverdeadline Voldaan V/NV n.v.t. i Digitaal inleveren Verslag C vs-imhtbc Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren PROPEDEUTISCH CURRICULUM 2014/2015 OUD ONDERWIJS (OO) 1 irdb Relationele databases SE v P ernmodule Rwv 3 Schriftelije toets st-irdb Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p 1 iibui Inleiding Business Intelligence BIT v 1 ipobit Practische Opdracht Business IT BIT v 1 ipomedt Practische Opdracht Mediatechnologie MedT v 1 inet 1 imuml Modelleren in UML SE v (BIT) module (BIT) module (MedT) (SE) Nen 3 "Komt in de plaats van" ismi Schriftelije toets st-ibui Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p Nen 2 56 Vba 2 56 "Challengewee" "Challengewee" Project pr-ipobit Oplevering Voldoende V/O <15 min/groep g Project pr-ipomedt Oplevering Voldoende V/O <15 min/groep g "opleveringsmart" "opleveringsmart" Schriftelije toets st-inet Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 120p Assessment as-inet Practicum Voldaan V/NV practicumduur i G3.076 Avn 3 Schriftelije toets st-imuml Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p 1 iopr2 Objectgeoriënteerd programmeren 2 SE v P ernmodule Kwr Schriftelije toets st-iopr2 Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p 1 ifit Inleiding Forensisch ICT v 1 ipofit Practische Opdracht Forensisch ICT v 1 ipose Practische Opdracht Software Engineering SE v 1 iipmedt Project inleiding MedT MedT 1 iipbit Project inleiding BIT BIT 1 iipsen Project inleiding SE SE 1 Project inleiding 1 iprov ICT Projectvaardigheden AV v () module () module (SE) module (MedT) module (BIT) module (SE) module () Pwi 3 Schriftelije toets st-ifit Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p Jgf 2 56 "Challengewee" Project pr-ipofit Oplevering Voldoende V/O <15 min/groep g "opleveringsmart" Tos 2 56 Project pr-ipose Oplevering Voldoende V/O <15 min/groep g "Challengewee" "opleveringsmart" Studenten iezen op basis van Klein loaal per Vba specialisatieeuze voor iipmedt, iipbit, iipsen of Project pr-iipmedt Oplevering in delen Cijfer 100% n.v.t. g/i Studenten iezen op basis van Klein loaal per Nen specialisatieeuze voor iipmedt, iipbit, iipsen of Project pr-iipbit Oplevering in delen Cijfer 100% n.v.t. g/i Studenten iezen op basis van Klein loaal per Tos specialisatieeuze voor iipmedt, iipbit, iipsen of Project pr-iipsen Oplevering in delen Cijfer 100% n.v.t. g/i Studenten iezen op basis van Klein loaal per Jgf specialisatieeuze voor iipmedt, iipbit, iipsen of Project pr- Oplevering in delen Cijfer 100% n.v.t. g/i Nieuwe module ter introductie van het project Rmr 3 Schriftelije toets st-iprov Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250 p in P4 Compleetheid van Portfolio pf-icommp Inleverdeadline Voldaan V/NV n.v.t. i portfolio 1 icommp Communicatie 1 AV v P communicatie Mrp 3 Assessment as-icommp Individuele zitting Cijfer 100% 30 min/student i 1 islp Studieloopbaanbegeleiding SLB v P studieloopbaan Es 1 28 Portfolio pf-islp Inleverdeadline Voldaan V/NV n.v.t. i 1 ipmedt1 Project Mediatechnologie intro MedT v P introproject Ato Project pr-ipmedt1 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i 1 ipbit1 Project Business IT introductie BIT v P introproject Rmr Project pr-ipbit1 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i 1 ipsen1 Project software Engineering intro SE v P introproject Avn Project pr-ipsen1 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i 1 ipfit1 Project forensische ict intro v P introproject Ewe Project pr-ipfit1 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i 1 inst IT Netwerstructuren v P ernmodule Eve 3 Wordt vervangen door inet, studenten inst nemen deel aan de toets inet Loaal voor gehele las met Loaal met Kleine ruimte met Klein loaal met Loaal met Kleine ruimte met Schriftelije toets st-inst Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p 1 itim Toeomst, Innovatie en Media MedT v Mrp 3 Verslag vs-itim Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Toegang tot blog 1 ismi IT Netwerstructuren v P ernmodule Eve 3 Inleiding Service Management een introductie 1 iweb Webtechnologie SE v BIT v Jwl 3 Studenten unnen ter vervanging iibui volgen. Schriftelije toets st-ismi Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p Rwv 3 Nieuwe toetsvorm; naast schriftelije toets (p2) oo een practicum (voldaan/niet voldaan) (p3). Komt in de plaats van inst Verslag vs-iweb Inleverdeadline Cijfer 80% n.v.t. i Digitaal inleveren Werstu ws-iweb Inleverdeadline Cijfer 20% n.v.t. i Digitaal inleveren

2 2 irdbms Relationele databasemanagementsystemen SE v va Rwv 3 Schriftelije toets st-irdbms Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 150p 2 ipmedt2 Project Mediatechnologie 2 MedT v spec MEDT Vba Project pr-ipmedt2 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G imtd1 Mediatechnologisch Design 1 MedT v spec MEDT Joh 3 Werstu ws-imtd1 Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal aanleveren 2 ipbit2 Project Business IT 2 BIT v spec BIT Nen Project pr-ipbit2 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G isdeli IT Servicemanagement Delivery BIT v spec BIT Jwl 3 Schriftelije toets st-isdeli Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 150p 2 ipsen2 Project Software Engineering 2 SE v spec SE Tos Project pr-ipsen2 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G iopr3 Objectgeoriënteerd programmeren 3 SE v spec SE Rbb 3 euzeva iopr Assessment as-iopr3 Individuele zitting Cijfer 100% 30 min/student i Klein loaal zonder 2 ipfjur Project Juridisch v spec Jgf Project pr-ipfjur Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ifrch Recht v spec Jgf 3 Schriftelije toets st-ifrch Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p 2 iqua Kwaliteit in de IT BIT v va Pwi 3 Schriftelije toets st-iqua Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 200p 2 ipmedt3 Project Mediatechnologie 3 MedT v spec MEDT Vba Project pr-ipmedt3 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G imtue Mediatechnologie Usability Engineering MedT v spec MEDT Ato 3 euzeva iue Werstu ws-imtue Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren 2 ipbit3 Project Business IT 3 BIT v spec BIT Nen Project pr-ipbit3 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G3.076 HOOFDFASE - CURRICULUM - JAAR / isdema IT Servicemanagement Demand BIT v spec BIT Jwl 3 Schriftelije toets st-isdema Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 15p 2 ipsen3 Project Software Engineering 3 SE v spec SE Tos Project pr-ipsen3 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G irdm Schriftelije toets st-irdm Tentamen Cijfer 50% 120 min i Collegezaal 120p Werstu ws-irdm Inleverdeadline Cijfer 50% n.v.t. i Digitaal inleveren 2 ipfnet Project Netweronderzoe v spec Jgf Project pr-ipfnet Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ifnwr Netweronderzoe v spec Eve 3 Schriftelije toets st-ifnwr Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p 2 iitorg Inleiding Organisatieunde BIT v va Rmr 3 Schriftelije toets st-iitorg Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 150p 2 ipmedt4 Project Mediatechnologie 4 MedT v spec MEDT Vba Project pr-ipmedt4 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G imtpmd Relationele databases modelleren Mediatechnologie Programming for Mobile Devices SE v spec SE Rwv 3 MedT v spec MEDT Jem 3 Werstu ws-imtpmd Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren 2 ipbit4 Project Business IT 4 BIT v spec BIT Nen Project pr-ipbit4 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ibpm2 Business Process Management 2 BIT v spec BIT Jwl 3 Schriftelije toets st-ibpm2 Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 30p 2 ipsen4 Project Software Engineering 4 SE v spec SE Tos Eterne opdrachtgevers ontwerp - beoordeling Project pr-ipsen4 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i Specialisatieruimte 2 ilg1 Logica SE v spec SE Rbb 3 2 toetsen (50-50); werstu voldoende, toets cijfer. Vervangt hierdoor irdbmod euzeva ilo Schriftelije toets st-ilg1 Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p 2 ipfit4 Project forensisch ICT v spec Jgf Project pr-ipfit4 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ifton Technisch Onderzoe FiCT v spec Eve 3 Verslag vs-ifton Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren 2 isec IT Security v va Pmo 3 Schriftelije toets st-isec Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 120p 2 ipmedt5 Project Mediatechnologie 5 MedT v spec MEDT Vba Project pr-ipmedt5 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G imthe1 Mediatechnologie Hardware Engineering 1 MedT v spec MEDT Vba 3 euzeva iephe Werstu ws-imthe1 Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren 2 ipbit5 Project Business IT 5 BIT v spec BIT Nen Project pr-ipbit5 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ibpm3 Business Process Management 3 BIT v spec BIT Jwl 3 Schriftelije toets st-ibpm3 Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 30p 2 ipsen5 Project Software Engineering 5 SE v spec SE Tos Project pr-ipsen5 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G iiad Inleiding Algoritmen en Datastructuren SE v spec SE Avn 3 Assessment as-iiad Individuele zitting Cijfer 100% 30 min/student i Klein loaal zonder 2 ipfit5 Project Forensisch ICT 5 v spec Jgf Project pr-ipfit5 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ifscp Scripting v spec Pwi Assessment as-ifscp Individuele zitting Cijfer 70% 20 min/student i 3 euzeva iscp Werstu ws-ifscp Inleverdeadline Cijfer 30% n.v.t. i Digitaal inleveren 2 islh1 Studieloopbaanbegeleiding 2 SLB v studieloopbaan Kevin 1 28 Portfolio pf-islh1 Inleverdeadline Voldaan V/NV n.v.t. i Portfolio pf-icommh Inleverdeadline Voldaan V/NV n.v.t. i 2 icommh Communicatie hoofdfase COM v communicatie Mrp 3 Assessment as-icommh Individuele zitting Cijfer 100% 30 min/student i Compleetheid van portfolio OO 2 irdbmod Relationele databases modelleren SE v spec SE Rwv 3 Werstu wer-irdbmod Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren

3 3 ifp2 Projectmanagement Prince 2 BIT v va Rmr 3 Schriftelije toets st-ifp2 Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 100p HOOFDFASE - CURRICULUM - JAAR 3 - ONDERWIJS / ipmedt6 Project Mediatechnologie 6 MedT v spec MEDT Vba Project pr-ipmedt6 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G imtcm Mediatechnologie Creative Mareting MedT v spec MEDT Vba 3 Werstu ws-imtcm Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren 3 ipbit6 Project Business IT 6 BIT v spec BIT Nen Project pr-ipbit6 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ihcs Communicatie bij Heterogene Systemen BIT v spec BIT 3 ipsen6 Project Software Engineering 6 SE v spec SE Tos Betroenheid van InfoSupport bij inrichting/beoordelen proj. Verslag vs-ihcs Inleverdeadline Cijfer 50% n.v.t. i Digitaal inleveren Presentatie ps-ihcs Individuele zitting Cijfer 50% 15 min/student i G3.076a Project pr-ipsen6 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G3.076/eterne locatie (infosupp) 3 iad1 Algoritmen en datastructuren 1 SE v spec SE Avn 3 Schriftelije toets st-iad1 Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p 3 ipfit6 Project Forensisch ICT 6 v spec Jgf Project pr-ipfit6 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ifinr Internetonderzoe v spec Ewe 3 Eve 3 euzeva iinr Verslag vs-ifinr Inleverdeadline Cijfer 20% n.v.t. i Digitaal aanleveren Schriftelije toets st-ifinr Tentamen Cijfer 80% 120 min i Ruimte 45p 3 ieth Ethie v va Jgf 3 Schriftelije toets st-ieth Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 100p 3 ipmedt7 Project Mediatechnologie 7 MedT v spec MEDT Vba Project pr-ipmedt7 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G imtmc Mediatechnologie Mareting & Communicatie MedT v spec MEDT Vba 3 Verslag vs-imtmc Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digtaal inleveren 3 ipbit7 Project Business IT 7 BIT v spec BIT Nen Project pr-ipbit7 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ibprd Business Process Redesign BIT v spec BIT Nen 3 Schriftelije toets st-ibprd Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 30p 3 ipsen7 Project Software Engineering 7 SE v spec SE Tos Sogyo betroen bij de beoordeling. Project pr-ipsen7 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G3.076/eterne locatie (infosupp) 3 icp Concepten in Programmeertalen SE v spec SE Avn 3 Verslag vs-icp Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren 3 ipfit7 Project Forensisch ICT 7 v spec Jgf Project pr-ipfit7 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ifedc E-Discovery v spec Pwi 3 Schriftelije toets st-ifedc Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p 3 islh2 Studieloopbaanbegeleiding 3 SLB v studieloopbaan Mrp 1 28 Portfolio pf-islh2 Inleverdeadline Voldaan 100% n.v.t. i

4 itrap Taal in Rapporteren COM voorbereidend Cpl 3 Maimering van studenten op 25 (op basis van inschrijfmoment/tijd). Eventueel 2e run in periode 2. Verslag vs-itrap Inleverdeadline Voldoende/ onvoldoende O/V n.v.t. i docent iwis Wisunde voor Ict-ers SE voorbereidend Rbb 3 Schriftelije toets st-iwis Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p iitps IT Psychologie BIT Hf verbredend Rmr 3 Propedeutisch getuigschrift voorwaardelije instroomeis. Schriftelije toets st-iitps Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 100p KEUZEONDERWIJS - HOOFDFASE (J2/J3) /2015 idpi Inleiding Design Patterns SE Avn 3 Schriftelije toets st-idpi Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 30p iopr Objectgeoriënteerd programmeren hoofdfase SE Rbb 3 Nieuwe euzemodule (an niet gevolgd worden door studenten SE) Assessment as-iopr Individuele zitting Cijfer 100% 30 min/student 1 Klein loaal zonder icomas Assessment en zelfonderzoe COM verbredend Ppb 3 Werstu wer-icomas Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren Verslag vs-iinr Inleverdeadline Cijfer 20% n.v.t. i Digitaal inleveren Schriftelije toets st-iinr Tentamen Cijfer 80% 120 min i Ruimte 45p iephe Embedded Programming & Hardware Engineering MedT Jem 3 Kan niet gevolgd worden door studenten MedT Werstu wer-iephe Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren iema Kennismanagement BIT verbredend Rmr 3 Schriftelije toets st-iema Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 30p ilo Logica SE Rbb 3 Kan niet gevolgd worden door studenten SE Schriftelije toets st-ilo Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p idam Datamanagement SE Rwv 3 Vervangt idama door gewijzigde toetsvorm Schriftelije toets st-idam Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 50p Verslag vs-itrewa Inleverdeadline Cijfer 60% n.v.t. i Digitaal inleveren Presentatie pres-itrewa Individuele presentatie voor hele las Cijfer 40% 15 min/student i Loaal met iue Usability Engineering MedT Ato 3 Kan niet gevolgd worden door studenten MedT Werstu wer-iue Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren ib5 Opzetten eigen IT bedrijf BIT verbredend Nen 3 Verslag vs-ib5 Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren ibui Business Intelligence BIT Rwv 3 Schriftelije toets st-ibui Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p ilnu1 iinr itrewa ilnu2 Internetonderzoe euze Trendwatching MedT verbredend Ato 3 Linu 1 iscp Scripting niet forensisch Linu 2 Tos 3 Eve 3 Pwi Tos 3 3 Kan niet gevolgd worden door studenten. Instroomeis: Propdeutisch getuigschrift + 45 EC uit de Hoofdfase Kan niet gevolgd worden door studenten Digitale toets dt-iscp Individuele zitting Cijfer 70% 20 min/student i Verslag vs-iscp Inleverdeadline Cijfer 30% n.v.t. i Digitaal inleveren Eterne certificering Certificering cer-ilnu1 Tentamen Voldaan V/NV Etern; n.v.t. i Etern; n.v.t. Assessment as-ilnu1 Individuele zitting Cijfer 100% 60 min/student i stroom, tafel en stoel Eterne certificering Certificering cer-ilnu2 Tentamen Voldaan V/NV Etern; n.v.t. i Etern; n.v.t. Assessment as-ilnu2 Individuele zitting Cijfer 100% 60 min/student i stroom, tafel en stoel idama Datamanagement SE Rwv 3 Oude toets voor vergelijbare module idam. Assessment st-idama Indidivuele zitting Cijfer 100% 120 min i Ruimte 50p

5 iwl2 Stage OPL v arbeidsorientatie Tos 30 0 Stageverslag stag-iwl2 Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i stagebegeleider Afstudeerverslag afst-iwla Inleverdeadline Cijfer 40% n.v.t. i Aanleveren op secretariaat G3.025 HOOFDFASE AFRONDING (J3/4) / iwla Afstuderen OPL v afrondend Rmr 30 Productverslag Prod-iwla Inleverdeadline Cijfer 40% n.v.t. i Afstudeerzitting afstz-iwla Individuele zitting Cijfer 20% 1 uur/student i 4 islh3 Studieloopbaanbegeleiding 4 SLB v studieloopbaan Es 1 28 Portfolio pf-islh3 Inleverdeadline Voldaan V/NV n.v.t. i isenbit isenmt isense Sensortechnologie en Business Sensortechnologie en Media Sensortechnologie en ICT BIT MT Pmo 30 0 SE Pmo Pmo 30 0 Aanleveren op secretariaat G3.025 Schriftelije toets st-isenbit Tentamen Cijfer 40% 120 min i Collegezaal 80p Verslag vs-isenbit Inleverdeadline Cijfer 20% n.v.t. g Digitaal inleveren Project pr-isenbit Oplevering Cijfer 40% 60 min/groep g Minorruimte Schriftelije toets st-isenmt Tentamen Cijfer 40% 120 min i Collegezaal 80p Verslag vs-isenmt Inleverdeadline Cijfer 20% n.v.t. g Digitaal inleveren Project pr-isenmt Oplevering Cijfer 40% 60 min/groep g Minorruimte Schriftelije toets st-insense Tentamen Cijfer 40% 120 min i Collegezaal 80p Verslag vs-insense Inleverdeadline Cijfer 20% n.v.t. g Digitaal inleveren Project pr-isense Oplevering Cijfer 40% 60 min/groep g Minorruimte Schriftelije toets st-isenfict Tentamen Cijfer 40% 120 min i Collegezaal 80p isenfict Internet of Things Pmo 30 0 Verslag vs-insenfict Inleverdeadline Cijfer 20% n.v.t. g Digitaal inleveren Project pr-isenfict Oplevering Cijfer 40% 60 min/groep g Minorruimte

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase:

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014 ICT- T opleidingen voltijd Studiegids 2013-20142014 DOMEIN DOMEIN MEDIA, MEDIA, CREATIE CREATIE EN EN INFORMATIE INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam ICT - OPLEIDINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT INFORMATICA

Nadere informatie

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase:

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Geplande contacturen In de tabel hieronder staat een overzicht van de geplande contacturen

Nadere informatie

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou.

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou. STUDIEGIDS informatica en informatiekunde bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor Informatica in NSE 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Overzicht wijzigingen cursusaanbod 05 Studeren

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

Studentprofiel in onze drie masteropleidingen. Keuzes

Studentprofiel in onze drie masteropleidingen. Keuzes Ontwikkelingen in onze drie opleidingen Touw-Informaticasymposium 24 november 2012 dr. Anda Counotte, coach en opleidingsmanager Agenda Samenvatting Nieuw en beëindigd Overzicht drie s Samenhang drie s;

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

T 070-3253584 F 070-3254344 info@cai-opleidingen.nl

T 070-3253584 F 070-3254344 info@cai-opleidingen.nl 5. Classroom- learning...4 5.1 Aanmeldingsprocedure...5 5.2 Een gepersonaliseerde doorloopplanning...5 5.3 Evaluaties en reflecties...5 5.3.1 Evaluatie...5 5.3.2 Reflectieverslag...5 5.4 Vooraankondiging

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016 Deel 2 Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Deel 2A Onderwijs- en examenregeling (OER)... 2 Deel 2B Reglement Examencommissie...

Nadere informatie

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

Interfacetechnieken Studiehandleiding

Interfacetechnieken Studiehandleiding Interfacetechnieken Groep : ES2, ES3D Peter Bijl 1 September 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1... Voorkennis... 3 1.2... Doelstellingen... 3 2 Beschrijving en beoordeling... 4 2.1... Hoofdfase voltijd...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Systeembeheer 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

MODULEBESCHRIJVING Databases DBS1

MODULEBESCHRIJVING Databases DBS1 MODULEBESCHRIJVING Databases DBS1 Samensteller(s): Richard van den Ham Datum: 30-08-2012 Versie: 1.0 Module: Databases Identificatie Progresscode: DBS1 Semester: 1 Omvang: 140 SBUs/ 5 ECTS-punten Lestijd:

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Verkort programma voor professionals van Capgemini. HBO Bedrijfskundige Informatica

Hogeschool SDO. Verkort programma voor professionals van Capgemini. HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Bedrijfskundige Informatica In korte tijd uw Bachelortitel Slechts 16 lesavonden per jaar Praktijkdocenten met ruime ervaring Geen verleturen en gunstige prijsstelling Officieel erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

HBO ICT. 5 en 6 maart 2015. Proefstuderen. Information and Media Studies Business and Management Software Engineering

HBO ICT. 5 en 6 maart 2015. Proefstuderen. Information and Media Studies Business and Management Software Engineering Proefstuderen HBO ICT 5 en 6 maart 2015 IMS B&M SE Information and Media Studies Business and Management Software Engineering Introductie op deze dag en basisinformatie over de Hbo ICT... 2 Dagprogramma...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

METHODEVERANTWOORDING

METHODEVERANTWOORDING Module I - Informatica Onderwerpen: Verschil gegevens/informatie Belang van informatie Bedrijfsprocessen Informatieverzorging en informatievoorziening Informatiesystemen Informatiebehoefte Eisen aan informatie

Nadere informatie