Examineringsmome nt. Schriftelijke toets st-iarch Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p x x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examineringsmome nt. Schriftelijke toets st-iarch Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p x x"

Transcriptie

1 jaar Periode Modulecod e Modulenaam Spec /v 1 iarch IT Architectuur MedT v 1 iibpm Inleiding Informatiemanagement/ BPM BIT v 1 ihbo Fundamentele HBO-(I)-vaardigheden AV v Aard van het va Mod.leide r EC sb u EC 2 8 Vba 3 Bijzonderheden Toetsvorm Toetsnaam Eamineringsmome nt Nieuwe module rondom hardware en Architectuur Schaal Weging Toetsduur (min) indiviuee l (i) of groep (g) Loaal-, op-, inlevereis toets Aantallen: inschatting, zie inschrijving. HC WC PR PJ TR Schriftelije toets st-iarch Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p Rmr 3 Schriftelije toets st-iibpm Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p Ppb 3 Nieuwe module rondom vaardigheden, benodigd in studie en HBO-denniveau Portfolio pf-ihbo Inleverdeadline V/O V/O n.v.t. i Fysie inleveren. Didactische wervorm 1 iopr1 Objectgeoriënteerd programmeren 1 SE v P ernmodule Kwr Schriftelije toets st-iopr1 Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p Verslag A vs-imhtba Inleverdeadline Voldaan V/NV n.v.t. i Digitaal inleveren 1 imhtb Mediatechnologie HTML Basics MedT v Ato 3 (MEDT) Verslag B vs-imhtbb Inleverdeadline Voldaan V/NV n.v.t. i Digitaal inleveren Verslag C vs-imhtbc Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren PROPEDEUTISCH CURRICULUM 2014/2015 OUD ONDERWIJS (OO) 1 irdb Relationele databases SE v P ernmodule Rwv 3 Schriftelije toets st-irdb Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p 1 iibui Inleiding Business Intelligence BIT v 1 ipobit Practische Opdracht Business IT BIT v 1 ipomedt Practische Opdracht Mediatechnologie MedT v 1 inet 1 imuml Modelleren in UML SE v (BIT) module (BIT) module (MedT) (SE) Nen 3 "Komt in de plaats van" ismi Schriftelije toets st-ibui Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p Nen 2 56 Vba 2 56 "Challengewee" "Challengewee" Project pr-ipobit Oplevering Voldoende V/O <15 min/groep g Project pr-ipomedt Oplevering Voldoende V/O <15 min/groep g "opleveringsmart" "opleveringsmart" Schriftelije toets st-inet Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 120p Assessment as-inet Practicum Voldaan V/NV practicumduur i G3.076 Avn 3 Schriftelije toets st-imuml Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p 1 iopr2 Objectgeoriënteerd programmeren 2 SE v P ernmodule Kwr Schriftelije toets st-iopr2 Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p 1 ifit Inleiding Forensisch ICT v 1 ipofit Practische Opdracht Forensisch ICT v 1 ipose Practische Opdracht Software Engineering SE v 1 iipmedt Project inleiding MedT MedT 1 iipbit Project inleiding BIT BIT 1 iipsen Project inleiding SE SE 1 Project inleiding 1 iprov ICT Projectvaardigheden AV v () module () module (SE) module (MedT) module (BIT) module (SE) module () Pwi 3 Schriftelije toets st-ifit Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p Jgf 2 56 "Challengewee" Project pr-ipofit Oplevering Voldoende V/O <15 min/groep g "opleveringsmart" Tos 2 56 Project pr-ipose Oplevering Voldoende V/O <15 min/groep g "Challengewee" "opleveringsmart" Studenten iezen op basis van Klein loaal per Vba specialisatieeuze voor iipmedt, iipbit, iipsen of Project pr-iipmedt Oplevering in delen Cijfer 100% n.v.t. g/i Studenten iezen op basis van Klein loaal per Nen specialisatieeuze voor iipmedt, iipbit, iipsen of Project pr-iipbit Oplevering in delen Cijfer 100% n.v.t. g/i Studenten iezen op basis van Klein loaal per Tos specialisatieeuze voor iipmedt, iipbit, iipsen of Project pr-iipsen Oplevering in delen Cijfer 100% n.v.t. g/i Studenten iezen op basis van Klein loaal per Jgf specialisatieeuze voor iipmedt, iipbit, iipsen of Project pr- Oplevering in delen Cijfer 100% n.v.t. g/i Nieuwe module ter introductie van het project Rmr 3 Schriftelije toets st-iprov Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250 p in P4 Compleetheid van Portfolio pf-icommp Inleverdeadline Voldaan V/NV n.v.t. i portfolio 1 icommp Communicatie 1 AV v P communicatie Mrp 3 Assessment as-icommp Individuele zitting Cijfer 100% 30 min/student i 1 islp Studieloopbaanbegeleiding SLB v P studieloopbaan Es 1 28 Portfolio pf-islp Inleverdeadline Voldaan V/NV n.v.t. i 1 ipmedt1 Project Mediatechnologie intro MedT v P introproject Ato Project pr-ipmedt1 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i 1 ipbit1 Project Business IT introductie BIT v P introproject Rmr Project pr-ipbit1 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i 1 ipsen1 Project software Engineering intro SE v P introproject Avn Project pr-ipsen1 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i 1 ipfit1 Project forensische ict intro v P introproject Ewe Project pr-ipfit1 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i 1 inst IT Netwerstructuren v P ernmodule Eve 3 Wordt vervangen door inet, studenten inst nemen deel aan de toets inet Loaal voor gehele las met Loaal met Kleine ruimte met Klein loaal met Loaal met Kleine ruimte met Schriftelije toets st-inst Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p 1 itim Toeomst, Innovatie en Media MedT v Mrp 3 Verslag vs-itim Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Toegang tot blog 1 ismi IT Netwerstructuren v P ernmodule Eve 3 Inleiding Service Management een introductie 1 iweb Webtechnologie SE v BIT v Jwl 3 Studenten unnen ter vervanging iibui volgen. Schriftelije toets st-ismi Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 250p Rwv 3 Nieuwe toetsvorm; naast schriftelije toets (p2) oo een practicum (voldaan/niet voldaan) (p3). Komt in de plaats van inst Verslag vs-iweb Inleverdeadline Cijfer 80% n.v.t. i Digitaal inleveren Werstu ws-iweb Inleverdeadline Cijfer 20% n.v.t. i Digitaal inleveren

2 2 irdbms Relationele databasemanagementsystemen SE v va Rwv 3 Schriftelije toets st-irdbms Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 150p 2 ipmedt2 Project Mediatechnologie 2 MedT v spec MEDT Vba Project pr-ipmedt2 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G imtd1 Mediatechnologisch Design 1 MedT v spec MEDT Joh 3 Werstu ws-imtd1 Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal aanleveren 2 ipbit2 Project Business IT 2 BIT v spec BIT Nen Project pr-ipbit2 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G isdeli IT Servicemanagement Delivery BIT v spec BIT Jwl 3 Schriftelije toets st-isdeli Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 150p 2 ipsen2 Project Software Engineering 2 SE v spec SE Tos Project pr-ipsen2 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G iopr3 Objectgeoriënteerd programmeren 3 SE v spec SE Rbb 3 euzeva iopr Assessment as-iopr3 Individuele zitting Cijfer 100% 30 min/student i Klein loaal zonder 2 ipfjur Project Juridisch v spec Jgf Project pr-ipfjur Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ifrch Recht v spec Jgf 3 Schriftelije toets st-ifrch Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p 2 iqua Kwaliteit in de IT BIT v va Pwi 3 Schriftelije toets st-iqua Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 200p 2 ipmedt3 Project Mediatechnologie 3 MedT v spec MEDT Vba Project pr-ipmedt3 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G imtue Mediatechnologie Usability Engineering MedT v spec MEDT Ato 3 euzeva iue Werstu ws-imtue Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren 2 ipbit3 Project Business IT 3 BIT v spec BIT Nen Project pr-ipbit3 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G3.076 HOOFDFASE - CURRICULUM - JAAR / isdema IT Servicemanagement Demand BIT v spec BIT Jwl 3 Schriftelije toets st-isdema Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 15p 2 ipsen3 Project Software Engineering 3 SE v spec SE Tos Project pr-ipsen3 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G irdm Schriftelije toets st-irdm Tentamen Cijfer 50% 120 min i Collegezaal 120p Werstu ws-irdm Inleverdeadline Cijfer 50% n.v.t. i Digitaal inleveren 2 ipfnet Project Netweronderzoe v spec Jgf Project pr-ipfnet Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ifnwr Netweronderzoe v spec Eve 3 Schriftelije toets st-ifnwr Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p 2 iitorg Inleiding Organisatieunde BIT v va Rmr 3 Schriftelije toets st-iitorg Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 150p 2 ipmedt4 Project Mediatechnologie 4 MedT v spec MEDT Vba Project pr-ipmedt4 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G imtpmd Relationele databases modelleren Mediatechnologie Programming for Mobile Devices SE v spec SE Rwv 3 MedT v spec MEDT Jem 3 Werstu ws-imtpmd Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren 2 ipbit4 Project Business IT 4 BIT v spec BIT Nen Project pr-ipbit4 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ibpm2 Business Process Management 2 BIT v spec BIT Jwl 3 Schriftelije toets st-ibpm2 Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 30p 2 ipsen4 Project Software Engineering 4 SE v spec SE Tos Eterne opdrachtgevers ontwerp - beoordeling Project pr-ipsen4 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i Specialisatieruimte 2 ilg1 Logica SE v spec SE Rbb 3 2 toetsen (50-50); werstu voldoende, toets cijfer. Vervangt hierdoor irdbmod euzeva ilo Schriftelije toets st-ilg1 Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p 2 ipfit4 Project forensisch ICT v spec Jgf Project pr-ipfit4 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ifton Technisch Onderzoe FiCT v spec Eve 3 Verslag vs-ifton Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren 2 isec IT Security v va Pmo 3 Schriftelije toets st-isec Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 120p 2 ipmedt5 Project Mediatechnologie 5 MedT v spec MEDT Vba Project pr-ipmedt5 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G imthe1 Mediatechnologie Hardware Engineering 1 MedT v spec MEDT Vba 3 euzeva iephe Werstu ws-imthe1 Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren 2 ipbit5 Project Business IT 5 BIT v spec BIT Nen Project pr-ipbit5 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ibpm3 Business Process Management 3 BIT v spec BIT Jwl 3 Schriftelije toets st-ibpm3 Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 30p 2 ipsen5 Project Software Engineering 5 SE v spec SE Tos Project pr-ipsen5 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G iiad Inleiding Algoritmen en Datastructuren SE v spec SE Avn 3 Assessment as-iiad Individuele zitting Cijfer 100% 30 min/student i Klein loaal zonder 2 ipfit5 Project Forensisch ICT 5 v spec Jgf Project pr-ipfit5 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ifscp Scripting v spec Pwi Assessment as-ifscp Individuele zitting Cijfer 70% 20 min/student i 3 euzeva iscp Werstu ws-ifscp Inleverdeadline Cijfer 30% n.v.t. i Digitaal inleveren 2 islh1 Studieloopbaanbegeleiding 2 SLB v studieloopbaan Kevin 1 28 Portfolio pf-islh1 Inleverdeadline Voldaan V/NV n.v.t. i Portfolio pf-icommh Inleverdeadline Voldaan V/NV n.v.t. i 2 icommh Communicatie hoofdfase COM v communicatie Mrp 3 Assessment as-icommh Individuele zitting Cijfer 100% 30 min/student i Compleetheid van portfolio OO 2 irdbmod Relationele databases modelleren SE v spec SE Rwv 3 Werstu wer-irdbmod Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren

3 3 ifp2 Projectmanagement Prince 2 BIT v va Rmr 3 Schriftelije toets st-ifp2 Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 100p HOOFDFASE - CURRICULUM - JAAR 3 - ONDERWIJS / ipmedt6 Project Mediatechnologie 6 MedT v spec MEDT Vba Project pr-ipmedt6 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G imtcm Mediatechnologie Creative Mareting MedT v spec MEDT Vba 3 Werstu ws-imtcm Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren 3 ipbit6 Project Business IT 6 BIT v spec BIT Nen Project pr-ipbit6 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ihcs Communicatie bij Heterogene Systemen BIT v spec BIT 3 ipsen6 Project Software Engineering 6 SE v spec SE Tos Betroenheid van InfoSupport bij inrichting/beoordelen proj. Verslag vs-ihcs Inleverdeadline Cijfer 50% n.v.t. i Digitaal inleveren Presentatie ps-ihcs Individuele zitting Cijfer 50% 15 min/student i G3.076a Project pr-ipsen6 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G3.076/eterne locatie (infosupp) 3 iad1 Algoritmen en datastructuren 1 SE v spec SE Avn 3 Schriftelije toets st-iad1 Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p 3 ipfit6 Project Forensisch ICT 6 v spec Jgf Project pr-ipfit6 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ifinr Internetonderzoe v spec Ewe 3 Eve 3 euzeva iinr Verslag vs-ifinr Inleverdeadline Cijfer 20% n.v.t. i Digitaal aanleveren Schriftelije toets st-ifinr Tentamen Cijfer 80% 120 min i Ruimte 45p 3 ieth Ethie v va Jgf 3 Schriftelije toets st-ieth Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 100p 3 ipmedt7 Project Mediatechnologie 7 MedT v spec MEDT Vba Project pr-ipmedt7 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G imtmc Mediatechnologie Mareting & Communicatie MedT v spec MEDT Vba 3 Verslag vs-imtmc Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digtaal inleveren 3 ipbit7 Project Business IT 7 BIT v spec BIT Nen Project pr-ipbit7 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ibprd Business Process Redesign BIT v spec BIT Nen 3 Schriftelije toets st-ibprd Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 30p 3 ipsen7 Project Software Engineering 7 SE v spec SE Tos Sogyo betroen bij de beoordeling. Project pr-ipsen7 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G3.076/eterne locatie (infosupp) 3 icp Concepten in Programmeertalen SE v spec SE Avn 3 Verslag vs-icp Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren 3 ipfit7 Project Forensisch ICT 7 v spec Jgf Project pr-ipfit7 Oplevering Cijfer 100% 30 min/groep g/i G ifedc E-Discovery v spec Pwi 3 Schriftelije toets st-ifedc Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p 3 islh2 Studieloopbaanbegeleiding 3 SLB v studieloopbaan Mrp 1 28 Portfolio pf-islh2 Inleverdeadline Voldaan 100% n.v.t. i

4 itrap Taal in Rapporteren COM voorbereidend Cpl 3 Maimering van studenten op 25 (op basis van inschrijfmoment/tijd). Eventueel 2e run in periode 2. Verslag vs-itrap Inleverdeadline Voldoende/ onvoldoende O/V n.v.t. i docent iwis Wisunde voor Ict-ers SE voorbereidend Rbb 3 Schriftelije toets st-iwis Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p iitps IT Psychologie BIT Hf verbredend Rmr 3 Propedeutisch getuigschrift voorwaardelije instroomeis. Schriftelije toets st-iitps Tentamen Cijfer 100% 120 min i Collegezaal 100p KEUZEONDERWIJS - HOOFDFASE (J2/J3) /2015 idpi Inleiding Design Patterns SE Avn 3 Schriftelije toets st-idpi Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 30p iopr Objectgeoriënteerd programmeren hoofdfase SE Rbb 3 Nieuwe euzemodule (an niet gevolgd worden door studenten SE) Assessment as-iopr Individuele zitting Cijfer 100% 30 min/student 1 Klein loaal zonder icomas Assessment en zelfonderzoe COM verbredend Ppb 3 Werstu wer-icomas Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren Verslag vs-iinr Inleverdeadline Cijfer 20% n.v.t. i Digitaal inleveren Schriftelije toets st-iinr Tentamen Cijfer 80% 120 min i Ruimte 45p iephe Embedded Programming & Hardware Engineering MedT Jem 3 Kan niet gevolgd worden door studenten MedT Werstu wer-iephe Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren iema Kennismanagement BIT verbredend Rmr 3 Schriftelije toets st-iema Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 30p ilo Logica SE Rbb 3 Kan niet gevolgd worden door studenten SE Schriftelije toets st-ilo Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p idam Datamanagement SE Rwv 3 Vervangt idama door gewijzigde toetsvorm Schriftelije toets st-idam Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 50p Verslag vs-itrewa Inleverdeadline Cijfer 60% n.v.t. i Digitaal inleveren Presentatie pres-itrewa Individuele presentatie voor hele las Cijfer 40% 15 min/student i Loaal met iue Usability Engineering MedT Ato 3 Kan niet gevolgd worden door studenten MedT Werstu wer-iue Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren ib5 Opzetten eigen IT bedrijf BIT verbredend Nen 3 Verslag vs-ib5 Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i Digitaal inleveren ibui Business Intelligence BIT Rwv 3 Schriftelije toets st-ibui Tentamen Cijfer 100% 120 min i Ruimte 45p ilnu1 iinr itrewa ilnu2 Internetonderzoe euze Trendwatching MedT verbredend Ato 3 Linu 1 iscp Scripting niet forensisch Linu 2 Tos 3 Eve 3 Pwi Tos 3 3 Kan niet gevolgd worden door studenten. Instroomeis: Propdeutisch getuigschrift + 45 EC uit de Hoofdfase Kan niet gevolgd worden door studenten Digitale toets dt-iscp Individuele zitting Cijfer 70% 20 min/student i Verslag vs-iscp Inleverdeadline Cijfer 30% n.v.t. i Digitaal inleveren Eterne certificering Certificering cer-ilnu1 Tentamen Voldaan V/NV Etern; n.v.t. i Etern; n.v.t. Assessment as-ilnu1 Individuele zitting Cijfer 100% 60 min/student i stroom, tafel en stoel Eterne certificering Certificering cer-ilnu2 Tentamen Voldaan V/NV Etern; n.v.t. i Etern; n.v.t. Assessment as-ilnu2 Individuele zitting Cijfer 100% 60 min/student i stroom, tafel en stoel idama Datamanagement SE Rwv 3 Oude toets voor vergelijbare module idam. Assessment st-idama Indidivuele zitting Cijfer 100% 120 min i Ruimte 50p

5 iwl2 Stage OPL v arbeidsorientatie Tos 30 0 Stageverslag stag-iwl2 Inleverdeadline Cijfer 100% n.v.t. i stagebegeleider Afstudeerverslag afst-iwla Inleverdeadline Cijfer 40% n.v.t. i Aanleveren op secretariaat G3.025 HOOFDFASE AFRONDING (J3/4) / iwla Afstuderen OPL v afrondend Rmr 30 Productverslag Prod-iwla Inleverdeadline Cijfer 40% n.v.t. i Afstudeerzitting afstz-iwla Individuele zitting Cijfer 20% 1 uur/student i 4 islh3 Studieloopbaanbegeleiding 4 SLB v studieloopbaan Es 1 28 Portfolio pf-islh3 Inleverdeadline Voldaan V/NV n.v.t. i isenbit isenmt isense Sensortechnologie en Business Sensortechnologie en Media Sensortechnologie en ICT BIT MT Pmo 30 0 SE Pmo Pmo 30 0 Aanleveren op secretariaat G3.025 Schriftelije toets st-isenbit Tentamen Cijfer 40% 120 min i Collegezaal 80p Verslag vs-isenbit Inleverdeadline Cijfer 20% n.v.t. g Digitaal inleveren Project pr-isenbit Oplevering Cijfer 40% 60 min/groep g Minorruimte Schriftelije toets st-isenmt Tentamen Cijfer 40% 120 min i Collegezaal 80p Verslag vs-isenmt Inleverdeadline Cijfer 20% n.v.t. g Digitaal inleveren Project pr-isenmt Oplevering Cijfer 40% 60 min/groep g Minorruimte Schriftelije toets st-insense Tentamen Cijfer 40% 120 min i Collegezaal 80p Verslag vs-insense Inleverdeadline Cijfer 20% n.v.t. g Digitaal inleveren Project pr-isense Oplevering Cijfer 40% 60 min/groep g Minorruimte Schriftelije toets st-isenfict Tentamen Cijfer 40% 120 min i Collegezaal 80p isenfict Internet of Things Pmo 30 0 Verslag vs-insenfict Inleverdeadline Cijfer 20% n.v.t. g Digitaal inleveren Project pr-isenfict Oplevering Cijfer 40% 60 min/groep g Minorruimte

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica CROHO-nummer: 34479 Graad: Bachelor of ICT De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen BIJLAGE B: ONDERWIJSPROGRAMMA PROPEDEUTISCHE FASE In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het onderwijsprogramma van de propedeuse. De verschillende onderwijseenheden die deel uitmaken van de propedeuse

Nadere informatie

150128 BA. Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT

150128 BA. Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Informatica CROHO-nummer: 34479 Graad: Bachelor of ICT De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8 ariant: oltijd Jaar 1 blokken Competenties Elementen Werkvorm Onderwijseenheid 1 2 3 4 I B O S (* Kwalitatieve eis voor BSA) (*aanwezigheidsplicht) Contact Wegingsfactor Thema Zorg en Wonen FM-PR&I1-14

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Tanja Vos, Remko Helms, Janine Voncken, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 19 november 2016 Nieuwe koers De Open Universiteit wil

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn

KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn Legenda Kennisgestuurde leerlijn Praktijkgestuurde leerlijn Studentgestuurde leerlijn Gezondheidszorg Technologie 1e jaar GZ1/GZ2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2011-2012 Oriëntatie op zorg en techniek

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

Tentamenrooster blok 4 ICT-opleidingen en REMEDIAL-vakken herkansingen blok 4

Tentamenrooster blok 4 ICT-opleidingen en REMEDIAL-vakken herkansingen blok 4 Versie: 1 juni 2015 Vak Toetsvorm Groep Docent Toetsperiode Dag Datum Tijd Lokalen Databases 2 jaar 1 SE G. de Boer T4 Ma 15-6-2015 10.20-12.00 Databases 2 IS101 F1.30 IS102 F2.30 IS103 F1.04 IS104 F1.14

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica

Bijlage bacheloropleiding Informatica Bijlage bacheloropleiding Informatica 2011-2012 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatica (Bachelor of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Informatica 2009-2010 Versie 4, mei 2009 1 Belangrijkste

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

Was, is of komt er aandacht voor

Was, is of komt er aandacht voor Was, is of komt er aandacht voor SoftwareKwaliteit in het onderwijs? Voorjaarsevenement TestNet 2012 Leo van der Aalst Lector Software Quality and Testing at Fontys University of Applied Sciences Locaties

Nadere informatie

Chemie 1e jaar regulier CHM1/CHM2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2012-2013, cohort 2012 Legenda Bij de kolom 'Toets' kiezen uit:

Chemie 1e jaar regulier CHM1/CHM2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2012-2013, cohort 2012 Legenda Bij de kolom 'Toets' kiezen uit: Chemie 1e jaar regulier CHM1/CHM2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2012-2013, cohort 2012 SG Studieloopbaancoaching 1e jaar CHMSLC11 2 O;V;AS Keuzeonderwijs SG Keuzeonderwijs/bijspijkeronderwijs 2 KG Algemene

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Mobile development met studenten

Mobile development met studenten Mobile development met studenten @Ericsls Mobile development met studenten Inrichting instituut #FHICT Fontys Hogeschool ICT #FHICT Inrichting instituut Software Fontys Hogeschool ICT #FHICT Inrichting

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1 DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting TE-17092014nr1 Voorkant Techniek A5.indd 1 10-9-2012 9:31:16 Voorkant Techniek.indd 1 10-9-2012 9:26:36 Studiegids

Nadere informatie

Technische Informatica 2013 The Sneak Pre-view!

Technische Informatica 2013 The Sneak Pre-view! Technische Informatica 0 The Sneak Pre-view! Opleiding Technische Informatica -0- Delft University of Technology Challenge the future Je hebt het vast al gehoord In het kader van het project Studiesucces

Nadere informatie

Interfacetechnieken Studiehandleiding

Interfacetechnieken Studiehandleiding Interfacetechnieken Groep : ES2, ES3D Peter Bijl 1 September 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1... Voorkennis... 3 1.2... Doelstellingen... 3 2 Beschrijving en beoordeling... 4 2.1... Hoofdfase voltijd...

Nadere informatie

PTA Vak: Economie 5 Lyceum

PTA Vak: Economie 5 Lyceum Voorbeeld-PA s uit de Pilot Voorbeeld 1: PA van Jacobien van Willigen voor klas 5 en 6 VWO (Lyceum) PA 2009-2010 Vak: Economie 5 Lyceum periode toetsvorm Omschrijving van de toets/opdracht weging toetsduur

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

6,67% cijfer Andere Individueel

6,67% cijfer Andere Individueel Minoren Afdeling Recht - HBO-Rechten / SJD Leerjaar: 4e jaar minoren Naam MTIP Minor The International Professional, an experience in diversity 30 EC Onderwijseenheid EC Naam Toetsnaam Weging Beoordelings

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

2009/2010. Rooster Medische Informatiekunde. Derde Jaar. Deel 1: module 13, 14, 15

2009/2010. Rooster Medische Informatiekunde. Derde Jaar. Deel 1: module 13, 14, 15 2009/2010 Rooster Medische Informatiekunde Derde Jaar Deel 1: module 13, 14, 15 X Academisch Medisch Centrum X Onderwijs & Studentenzaken X Universiteit van Amsterdam Definitief Jaarrooster Bachelor Medische

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding Maart 2015 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van het wetenschapsgebied Informatica en Informatiekunde, 2014-2015 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Studentprofiel in onze drie masteropleidingen. Keuzes

Studentprofiel in onze drie masteropleidingen. Keuzes Ontwikkelingen in onze drie opleidingen Touw-Informaticasymposium 24 november 2012 dr. Anda Counotte, coach en opleidingsmanager Agenda Samenvatting Nieuw en beëindigd Overzicht drie s Samenhang drie s;

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Informatica 2008-2009 Juni 2008 2008-2009 1 Belangrijkste

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

periode cijfer) periode cijfer) cijfer)

periode cijfer) periode cijfer) cijfer) BIJLAGE B: ONDERWIJSPROGRAMMA'S In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het onderwijsprogramma van de propedeuse. De verschillende onderwijseenheden die deel uitmaken van de propedeuse worden benoemd,

Nadere informatie

HBO ICT. 5 en 6 maart 2015. Proefstuderen. Information and Media Studies Business and Management Software Engineering

HBO ICT. 5 en 6 maart 2015. Proefstuderen. Information and Media Studies Business and Management Software Engineering Proefstuderen HBO ICT 5 en 6 maart 2015 IMS B&M SE Information and Media Studies Business and Management Software Engineering Introductie op deze dag en basisinformatie over de Hbo ICT... 2 Dagprogramma...

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Bedrijfskunde Bachelor in de productontwikkeling Bachelor in de productontwikkeling 2005-2006 Inleiding Toegepast Onderzoek 2005-2006 Markt & kostprijsverificatie Industriële

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

PTA handel en administratie KBL - Bohemen - cohort 13-14-15

PTA handel en administratie KBL - Bohemen - cohort 13-14-15 PTA handel en adistratie KBL - Bohemen - cohort 13-14-15 periode toets omschrijving PCScode exameneenheid toetsvorm tijd herkansen weging methode 1 SE 1 Algemene verkenning werkveld Het 301K HA/K/1 Praktijk:

Nadere informatie

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans TouW symposium 23 november 2013 Prof.dr.ir. Remko Helms - Dr. Rik Bos Agenda Wat is informatiekunde Informatiesystemen Ontwikkeling Implementatie Gebruik Carrière

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool

Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool Departement en Bedrijfskunde bedrijfsmanagement Marketing 1993-1994 Boekhouden en practicum (0stp) Technologie Bachelor elektronica-ict 2009-2010 Lab routing 2 (2stp) 2009-2010 routing 2 (2stp) voor IT

Nadere informatie

Vastgesteld door het CvB op 25 juni 2014

Vastgesteld door het CvB op 25 juni 2014 Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code Naam Blok 1 De orienterende SJD'er Onderwijseenheid EC Naam Toetsnaam Weging s schaal in SJ111 3 Staatsrecht Staatsrecht 1 Cijfer 1 2 Schriftelijk Individueel 120

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 1/6 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding van de faculteit Informatica:

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde. TouW-symposium 12 november 2011 Frank Wester

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde. TouW-symposium 12 november 2011 Frank Wester Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde TouW-symposium 12 november 2011 Frank Wester Onderwerpen Nieuwe cursussen en revisies Veranderingen in het curriculum in 2012-2013

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013

Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013 Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013 Emile Hendriks Opleidingsdirecteur TI/CS Waarom? TU-breed project Studiesucces omdat Rendement te laag Studieduur te lang In 2011: slechts 22% haalde

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Naam onderwijseenheid Toetsnaam Weging Beoordelings schaal (V/O of cijfer)

Naam onderwijseenheid Toetsnaam Weging Beoordelings schaal (V/O of cijfer) Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code Blok 1 Naam De oriënterende hbo-jurist Examenonderdeel Naam Toetsnaam Weging s schaal in Re111 3 Staatsrecht Staatsrecht 1 Cijfer 1 2 schriftelijk individueel 120

Nadere informatie

- De leerling moet het belang van een consumententest kunnen benoemen.

- De leerling moet het belang van een consumententest kunnen benoemen. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VA : : Handel Verkoop METHODE : Link LAS: : 3 NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEE 4 X 50 MINUTEN PER WEE STUDIEJAAR : 5-6 EINDCIJFER LAS 3 TELT 3 ALS BEGINCIJFER LAS

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Cijferlijst per student. I-Prop C - Propedeuse C - 1 - Propedeuse Datum Res. Stpn.

Cijferlijst per student. I-Prop C - Propedeuse C - 1 - Propedeuse Datum Res. Stpn. Cijferlijst per student Studentnaam: Wildt, Roel (RPJ) de Studentnummer : 450152 Datum uitdraai: 28-06-2012 Opleiding: Communication & Multimedia Design I-Prop C - Propedeuse C - 1 - Propedeuse I-DrMl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

PTA informatietechnologie TL Houtrust cohort 14-15-16

PTA informatietechnologie TL Houtrust cohort 14-15-16 Het vak informatietechnologie kent in de mavo (TL) géén centraal examen, maar uitsluitend een schoolexamen. Het vak bestaat uit de flex-blokken: science, webdesign en media. Schoolexamen derde leerjaar

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INHOUD Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen Sprekers Datum : : Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INTRODUCTIE WIE BEN IK? Verleden/heden WAT DOE IK?

Nadere informatie

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (Master of Science Software Engineering) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Pagin. PaginPagina 43: Juiste tekst Human Centered Design YOURFIT. 15 stp

Pagin. PaginPagina 43: Juiste tekst Human Centered Design YOURFIT. 15 stp Errata Studiegids (Technische)Informatica voltijd 2009 200 Pagin Tot onze spijt zijn er een aantal fouten in de studiegids 2009-200 geslopen. Hieronder de foutieve teksten in het rood met daarnaast wat

Nadere informatie

STUDIEOPBOUW SEMESTER 1 SEMESTER 2. Basismodule Business Analyse. Basismodule Ontwerpen & Programmeren JAAR 1

STUDIEOPBOUW SEMESTER 1 SEMESTER 2. Basismodule Business Analyse. Basismodule Ontwerpen & Programmeren JAAR 1 HBO-ICT in deeltijd Het Instituut voor Communicatie, Media & IT biedt een flexibele brede HBO-ICT opleiding aan waarvan onderdelen ook op zichzelf (als losse cursus ) te volgen zijn. De opleiding betreft

Nadere informatie

BIJLAGE2. OVERZICHT OPLEIDINGSPROGRAMMA EN MINOREN

BIJLAGE2. OVERZICHT OPLEIDINGSPROGRAMMA EN MINOREN BIJLAGE2. OVERZICHT OPLEIDINGSPROGRAMMA EN MINOREN Toelichting op ingevulde tabel 2 en -3 Naam onderwijseenheid: Geef de naam (en OSIRIS-code) van de onderwijseenheid. De opleiding heeft gekozen voor de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Deze uitvoeringsregeling is een aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling 201402015 en is vastgesteld

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier Biologie - VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 2012-2014 1 TT So1 So Thema 1: Stofwisseling; Thema 2: Planten Cijfer1-10 Geen 1 TT SE 1 Se thema 1; Stofwisseling; Thema 2: Planten; Thema

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht Daniël van Winsum Enterprise Architect Hogeschool Utrecht NGI, 31 oktober 2013 IT Governance bij veranderingen PPM Security Architectuur

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Informatica CROHO-nummer 34479 voltijd NHL Hogeschool Opleiding: Informatica Versie: mei 2016 versie 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1

Nadere informatie

Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners

Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners dr. Geert de Haan 1 drs. Wim Smit 2 dr. Jan Dirk Schagen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Betere software kwaliteit begint in het onderwijs. Frens Vonken f.vonken@fontys.nl Leo van der Aalst l.vanderaalst@fontys.nl

Betere software kwaliteit begint in het onderwijs. Frens Vonken f.vonken@fontys.nl Leo van der Aalst l.vanderaalst@fontys.nl Betere software kwaliteit begint in het onderwijs Frens Vonken f.vonken@fontys.nl Leo van der Aalst l.vanderaalst@fontys.nl 1 Programma Context - Fontys Hogeschool ICT - Lectoraat kwaliteit en testen Kwaliteit

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

tot oplevering (thuis e maken met ondersteuning via forum) Cursus Moodle, boek, internet

tot oplevering (thuis e maken met ondersteuning via forum) Cursus Moodle, boek, internet ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 4 MODULECODE B3 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

I-Tracks garandeert uw professionaliteit

I-Tracks garandeert uw professionaliteit I-Tracks garandeert uw professionaliteit Met I-Tracks kunt u Zelf uw opleidingsdoel bepalen De meest efficiënte route uitstippelen Uw eigen tempo aanhouden Gemakkelijk instromen en overstappen I-Tracks

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 8 2.1 Voorkennis 8 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 2.4 Leermiddelen 9 3 Aanwijzingen voor het bestuderen

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

I-Tracks garandeert uw professionaliteit

I-Tracks garandeert uw professionaliteit I-Tracks garandeert uw professionaliteit Met I-Tracks kunt u Uw opleidingsdoel bepalen Uw route kiezen Uw tempo aanhouden Instromen en overstappen I-Tracks biedt u Competentiegerichte opleidingen en examens

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017

BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, GAME DEVELOPMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING EN TECHNISCHE INFORMATICA CREATING TOMORROW HBO-ICT

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR TOEGEPASTE INFORMATICA ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR TOEGEPASTE INFORMATICA ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR TOEGEPASTE INFORMATICA ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR TOEGEPASTE INFORMATICA Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is niet

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

METHODEVERANTWOORDING

METHODEVERANTWOORDING Module I - Informatica Onderwerpen: Verschil gegevens/informatie Belang van informatie Bedrijfsprocessen Informatieverzorging en informatievoorziening Informatiesystemen Informatiebehoefte Eisen aan informatie

Nadere informatie

STUDIEOPBOUW SEMESTER 1 SEMESTER 2. Basismodule Business Analyse. Basismodule Ontwerpen & Programmeren JAAR 1

STUDIEOPBOUW SEMESTER 1 SEMESTER 2. Basismodule Business Analyse. Basismodule Ontwerpen & Programmeren JAAR 1 HBO-ICT deeltijd Het Instituut voor Communicatie, Media & IT biedt een flexibele HBO-ICT opleiding aan waarvan onderdelen ook modulair te volgen zijn. De opleiding betreft het analyseren, adviseren, ontwerpen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BH5 Bertrand Russell College Studie:BH5 Vak: Nederlands P401 cijfer Moment: per 2/3 Weegfactor: 1 Tijdsduur:25 min Leerstof: Presentatie met discussie in de les in groepjes van 2

Nadere informatie

DM1IP-16 Instrumentaal Piano 3,0 Vaardigheidstoets 1 Piano 5,5 50% v/o 1 4 ind Huub Jansen Vaardigheidstoets 2 Piano 5,5 50% v/o 1 4 ind

DM1IP-16 Instrumentaal Piano 3,0 Vaardigheidstoets 1 Piano 5,5 50% v/o 1 4 ind Huub Jansen Vaardigheidstoets 2 Piano 5,5 50% v/o 1 4 ind OER 2016-2017 Docent Muziek STUDIEJAAR code examen-onderdeel EC Naam examen-onderdeel CODE Onderwijseenheid Naam onderwijs-eenheid EC Toetsvorm Toetsnaam Bodem cijfer Weging: Osiris Beoordeling Periode

Nadere informatie